Page 1

EK-2 EUROSTAT PANORAMA

AVRUPA MESLEKİ EĞİTİMİ GELİŞTİRME MERKEZİ EĞİTİM ALANLARI KILAVUZU


AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA TOPLULUKLARI İSTATİSTİK DAİRESİ Sosyal Ve Bölgesel İstatistikler ve Coğrafi Bilgi Sistemi Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi Birim: Eğitim, Sağlık Ve Diğer Sosyal Alanlar P.O.B. 27-Finikas - GR-55102 Selanik DG34/E-3/ Tel. (352) 4301-32011, Faks (352) 4301-35399 25 Ocak 1999, Konu: Eğitim Alanları Kılavuzu ve Sınıflandırması Sayın Bay/Bayan, Eurostat ve CEDEFOP’un talebi üzerine ve ortak yönlendirmesi altında, Statistics Sweden ISCED eğitim alanlarının alt sınıflandırması olarak yeni bir Eğitim Alanları Sınıflandırması geliştirmiştir. Bu sınıflandırma, Nisan 1996’da Lüksembourg’da Eurostat çalışma grubunun ‘Eğitim ve Öğretim İstatistikleri’ toplantısı sırasında sunulmuş ve onaylanmıştır. Eurostat, bu yeni sınıflandırmayı bir sonraki mesleki eğitim ve öğretim veri toplama çalışması, bir sonraki Sürekli Mesleki Eğitim Anketi, eğitim anketleriyle ilgili revizyondan geçirilmiş UOE anketleri ve özel İşgücü Anketi modülü gibi gelecekteki çeşitli veri toplama çalışmalarında kullanmayı planlamaktadır. Üye Ülkelerin verileri gereken şekilde sağlamaları için, bu yeni sınıflandırma uygulamasıyla ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Çalışmalar, sınıflandırmanın kullanımını yönlendiren bir kılavuzun oluşturulması üzerinde yoğunlaşmıştır. Çalışmanın sonuçları, ekteki kılavuzun yayınlanmasını sağlamıştır. Bu kılavuzu yararlı ve kullanıcı dostu bir kılavuz olarak değerlendireceğinizi ümit ederiz. Saygılarımızla, Pascaline Descy

Spyros Pilos

2


Eğitim Alanları Kılavuz Yazarlar: Ronnie Andersson, Anna-Karin Olsson SCB Statistiska centralbyrån (Statistics Sweden) Ocak 1999 CEDEFOP – Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi adına CEDEFOP Müdür Yardımcısı Stavros Stavrou’nun sorumluluğu altında Proje Müdürü: Pascaline Descy Selanik 1999

Yayınlayan: CEDEFOP – Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi Marinou Antipa 12, GR-57001 Selanik Posta adresi: Posta Kutusu 27 – Finikas, GR-55102 Selanik Tel.: (30-31) 490 111 Faks: (30-31) 490 102 E-posta: info@cedefop.gr Ana sayfa: www.cedefop.gr Etkileşimli web sitesi: www.trainingvillage.gr Ve Eurostat Avrupa Toplulukları İstatistik Dairesi E Müdürlüğü: Sosyal ve bölgesel istatistiksel ve coğrafi sistemi Birim: Eğitim, sağlık ve diğer sosyal alanlar Bâtiment BECH - D2/722 5, rue Alphonse Weicker L-2721 Lüksembourg Tel.: (352) 430 13 42 06 Faks: (352) 430 13 53 99 E-posta: Spyridon.PILOS@EUROSTAT.cec.be Ana sayfa: http://europa.eu.int/en/comm/eurostat CEDEFOP, 6 Şubat 1995 tarihli (EC) 251/95 sayılı Konsey Mevzuatı ve 20 Şubat 1995 tarihli (EC) 354/95 sayılı Konsey Mevzuatı tarafından değiştirilen (EEC) 337/75 sayılı Avrupa Toplulukları Konsey Mevzuatıyla kurulmuştur. Internet’te Avrupa Birliği ile ilgili daha ayrıntılı bilgi bulunabilir. Bu bilgilere Avrupa sunucusundan (http://europa.eu.int ) ulaşılabilir. Bu yayının sonunda katalog bilgileri bulunabilir. Lüksembourg: Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Dairesi, 1999 ISBN 92-828-6345-X

© Avrupa Toplulukları, 1999 Kaynağın belirtilmesi şartıyla çoğaltılabilir. Lüksembourg’da basılmıştır.

3


İÇİNDEKİLER EK-2............................................................................................................................................1 Eğitim Alanları Kılavuz..........................................................................................................3 Yazarlar:..............................................................................................................................3 Yayınlayan:.........................................................................................................................3 İçindekiler...................................................................................................................................4 Giriş.............................................................................................................................................8 Arka Plan.................................................................................................................................8 Sınıflandırmanın Amacı..........................................................................................................8 Kılavuzun amacı.....................................................................................................................8 Teşekkürler..............................................................................................................................8 Eğitim Alanları; Yapı..............................................................................................................9 ISCED’de Eğitim Alanları..................................................................................................9 Mesleki Eğitim İçin Üçüncü Hane......................................................................................9 Eğitim Programları..............................................................................................................9 Isced 97’de Eğitim Alanları................................................................................................9 Konu içeriği yaklaşımı......................................................................................................11 Alanlar – Düzeyden Bağımsız..........................................................................................11 Ortaöğretim İkinci Devre Düzeyinde Uzun Mesleki Eğitim Programları........................11 Öğretmen eğitimiyle ilgili özel durum..............................................................................11 Mühendislik programları...................................................................................................11 Eğitim Alanları; Sınıflandırma..........................................................................................12 Disiplinler arası programlar..............................................................................................13 Geniş programlar...............................................................................................................14 Belirlenmemiş veya sınıflandırılamayan...........................................................................14 Kılavuzun Kullanımı.............................................................................................................15 Sınıflandırma için iki yol..................................................................................................15 Ulusal Sınıflandırmanın Anahtarı.....................................................................................15 Mesleki Eğitim Programlarını Sınıflandırmak..................................................................15 Alan Tanımlamaları..............................................................................................................16 010 Temel Programlar......................................................................................................16 080 Okuryazarlık Ve Hesap Yapma.................................................................................16 090 Kişisel Gelişim...........................................................................................................16 141 Öğretmenlik Ve Öğretim...........................................................................................17 142 Eğitim Bilimi..............................................................................................................17 211 Güzel Sanatlar............................................................................................................18 212 Müzik Ve Gösteri Sanatları........................................................................................18 213 Görsel-İşitsel Teknikler Ve Medya Prodüksiyonu.....................................................18 214 Tasarım.......................................................................................................................19 215 El sanatı becerileri......................................................................................................19 221 Din Ve Teoloji...........................................................................................................20 222 Yabancı Diller Ve Kültürler.......................................................................................20 223 Anadil.........................................................................................................................20 224 Tarih, Felsefe Ve İlgili Konular.................................................................................21 310 Sosyal Bilimler Ve Davranış Bilimi..........................................................................21 321 Gazetecilik Ve Haber Verme.....................................................................................22 322 Kütüphane, Bilgi, Arşiv.............................................................................................22 341 Toptan Ve Perakende Satış........................................................................................22 342 Pazarlama ve reklamcılık...........................................................................................23 4


343 Finans, Bankacılık, Sigorta........................................................................................23 344 Muhasebe Ve Vergilendirme.....................................................................................23 345 Yönetim ve idare........................................................................................................23 346 Sekreterlik Ve Büro İşleri..........................................................................................24 347 Çalışma yaşamı..........................................................................................................24 380 Hukuk.........................................................................................................................25 420 Yaşam bilimi..............................................................................................................25 440 Fiziksel bilim..............................................................................................................25 460 Matematik Ve İstatistik..............................................................................................26 481 Bilgisayar Bilimi........................................................................................................26 482 Bilgisayar Kullanımı..................................................................................................26 521 Mekanik ve metal işleri..............................................................................................27 522 Elektrik Ve Enerji......................................................................................................27 523 Elektronik Ve Otomasyon..........................................................................................28 524 Kimya Ve İşleme.......................................................................................................28 525 Motorlu Araçlar, Gemiler Ve Uçaklar.......................................................................29 541 Gıda işleme................................................................................................................29 542 Tekstil, giyim, ayakkabı, deri.....................................................................................30 543 Malzemeler (Tahta, Kağıt, Plastik, Cam)...................................................................30 544 Madencik ve maden çıkarma.....................................................................................31 581 Mimarlık Ve Şehir Planlama......................................................................................31 582 İnşaat Ve İnşaat Mühendisliği....................................................................................31 621 Mahsul Ve Çiftlik Hayvanı Üretimi...........................................................................32 622 Bahçecilik...................................................................................................................33 623 Ormancılık.................................................................................................................33 624 Balıkçılık ...................................................................................................................33 640 Veterinerlik................................................................................................................34 721 Tıp..............................................................................................................................34 722 Tıbbi Hizmetler..........................................................................................................34 723 Hemşirelik..................................................................................................................35 724 Dişçilik Çalışmaları....................................................................................................35 761 Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri.......................................................................35 762 Sosyal İşler Ve Danışmanlık......................................................................................36 811 Otel, Restoran Ve Yiyecek Sağlama..........................................................................36 812 Seyahat, Turizm Ve Eğlence......................................................................................37 813 Spor............................................................................................................................37 814 Ev Hizmetleri.............................................................................................................37 815 Saç Ve Güzellik Hizmetleri.......................................................................................38 840 Ulaştırma Hizmetleri..................................................................................................38 850 Çevre Koruma............................................................................................................38 861 Mülklerin Ve İnsanların Korunması..........................................................................39 862 Meslek Sağlığı Ve Güvenliği.....................................................................................39 863 Ordu...........................................................................................................................40 Alfabetik Kod Listesi ...............................................................................................................41 A............................................................................................................................................41 B............................................................................................................................................42 C............................................................................................................................................43 D............................................................................................................................................45 E............................................................................................................................................46 F............................................................................................................................................47

5


G............................................................................................................................................48 H............................................................................................................................................49 I.............................................................................................................................................49 J.............................................................................................................................................50 K............................................................................................................................................50 L............................................................................................................................................50 M...........................................................................................................................................51 N............................................................................................................................................52 O............................................................................................................................................53 P............................................................................................................................................53 Q............................................................................................................................................55 R............................................................................................................................................55 S............................................................................................................................................56 T............................................................................................................................................58 U............................................................................................................................................59 V............................................................................................................................................59 W...........................................................................................................................................59 Y............................................................................................................................................60 Z............................................................................................................................................60 Sistemli Kod Listesi..................................................................................................................61 010 Temel programlar...........................................................................................................61 080 Okuryazarlık ve hesap yapma........................................................................................61 090 Kişisel gelişim................................................................................................................61 141 Öğretmenlik ve öğretim.................................................................................................62 142 Eğitim bilimi..................................................................................................................62 211 Güzel sanatlar.................................................................................................................62 212 Müzik ve gösteri sanatları..............................................................................................63 213 Görsel-işitsel teknikler ve medya prodüksiyonu............................................................63 214 Tasarım...........................................................................................................................64 215 El sanatı becerileri..........................................................................................................64 221 Din ve teoloji..................................................................................................................64 222 Yabancı diller ve kültürler.............................................................................................65 223 Anadil.............................................................................................................................65 224 Tarih, felsefe ve ilgili konular........................................................................................65 310 Sosyal bilimler ve davranış bilimi.................................................................................66 321 Gazetecilik ve haber verme............................................................................................66 322 Kütüphane, bilgi, arşiv...................................................................................................66 341 Toptan ve perakende satış..............................................................................................67 342 Pazarlama ve reklamcılık...............................................................................................67 343 Finans, bankacılık, sigorta.............................................................................................67 344 Muhasebe ve vergilendirme...........................................................................................68 345 Yönetim ve idare............................................................................................................68 346 Sekreterlik ve büro işleri................................................................................................68 347 Çalışma yaşamı..............................................................................................................69 380 Hukuk ............................................................................................................................69 420 Yaşam bilimi..................................................................................................................69 440 Fiziksel bilim..................................................................................................................70 460 Matematik ve istatistik...................................................................................................70 481 Bilgisayar bilimi.............................................................................................................71 482 Bilgisayar kullanımı.......................................................................................................71

6


521 Mekanik ve metal işleri..................................................................................................71 522 Elektrik ve enerji............................................................................................................72 523 Elektronik ve otomasyon...............................................................................................72 524 Kimya ve işleme.............................................................................................................72 525 Motorlu araçlar, gemiler ve uçaklar...............................................................................73 541 Gıda işleme....................................................................................................................73 542 Tekstil, giyim, ayakkabı, deri.........................................................................................74 543 Malzemeler (tahta, kağıt, plastik, cam)..........................................................................74 544 Madencik ve maden çıkarma.........................................................................................75 581 Mimarlık ve şehir planlama...........................................................................................75 582 İnşaat ve inşaat mühendisliği.........................................................................................75 621 Mahsul ve çiftlik hayvanı üretimi..................................................................................76 622 Bahçecilik.......................................................................................................................76 623 Ormancılık.....................................................................................................................76 624 Balıkçılık .......................................................................................................................77 640 Veterinerlik....................................................................................................................77 721 Tıp..................................................................................................................................77 722 Tıbbi hizmetler...............................................................................................................78 723 Hemşirelik......................................................................................................................79 724 Dişçilik çalışmaları........................................................................................................79 761 Çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri..............................................................................79 762 Sosyal işler ve danışmanlık............................................................................................80 811 Otel, restoran ve yiyecek sağlama..................................................................................80 812 Seyahat, turizm ve eğlence.............................................................................................80 813 Spor................................................................................................................................81 814 Ev hizmetleri..................................................................................................................81 815 Saç ve güzellik hizmetleri..............................................................................................81 840 Ulaştırma hizmetleri.......................................................................................................82 850 Çevre koruma.................................................................................................................82 861 Mülklerin ve insanların korunması................................................................................83 862 Meslek sağlığı ve güvenliği...........................................................................................83 863 Ordu...............................................................................................................................83 Eğitim Alanları Kılavuzu......................................................................................................85

7


GİRİŞ Arka Plan İnsanların iş yaşamına gereken şekilde hazırlanmalarına bu denli önem verildiği bu zamanda eğitim politikalarının başarıyla geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için mesleki eğitim ve öğretime katılımla ilgili kapsamlı, ayrıntılı ve karşılaştırılabilir bilgi, politika yapıcılar için bir önkoşul oluşturmaktadır. Bu, gençlere yönelik başlangıç düzeyinde mesleki eğitimden istihdamdakiler için sürekli mesleki eğitime kadar tüm mesleki eğitim ve öğretim kapsamı için geçerlidir. Bu bilgi temelinin geliştirilmesi için çeşitli veri toplama çalışmaları yapılırken, geçmişte eğitimin bir özelliği sistemli olarak ihmal edilmiştir: öğrenilen konularla ilgili bilgi. Bu ihmal basit ancak temel bir gerçekten kaynaklanmıştır: herhangi bir veri toplama çalışmasının temelini oluşturacak uluslararası karşılaştırılabilir sınıflandırmaların eksikliği.

Sınıflandırmanın Amacı Yakın zamanda revizyondan geçirilen Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırmasının (ISCED) eğitim alanıyla ilgili bir sınıflandırma içermesine karşın, bu alanlar mesleki eğitim ve öğretim alanlarıyla ilgili politikaya uygun verilerin toplanması amacı için fazla geniş olarak görülmüştür. Böylece, daha fazla ayrıntı ve kesinlik sağlama ve bir yandan da eşzamanlı olarak ISCED’in mantığını ve yapısını sürdürme amacına yönelik olarak eğitim alanlarına göre ISCED sınıflandırmasının bir alt sınıflandırması oluşturulmuştur. Bu yeni sınıflandırma, ‘mesleki eğitim ve öğretim alanlarıyla’ ilgilidir. Kısaca ‘eğitim alanları’ terimi kullanılmaktadır.

Kılavuzun amacı Ortak bir sınıflandırmanın bulunması, ancak karşılaştırılabilir verilerin toplanması doğrultusunda atılan ilk adım olabilir. Geçmişte tüm ülkelerde benzer uluslararası sınıflandırmaların uygulanmadığına dair kanıt bulunmaktadır. Bunun nedeni sınıflandırma sistemlerinin kendilerindeki büyük hatalardan kaynaklanmamış, buna daha çok sınıflandırmaların nasıl uygulanacağına dair net talimatlar olmaması neden olmuştur. Bu nedenle, ikinci ve çok önemli bir adım da çeşitli ülkelerde sınıflandırmanın tutarlı biçimde uygulanmasıdır. Böylece, bu kılavuzun amacı sınıflandırmanın mesleki eğitim alanlarına ne şekilde uygulanacağı hakkında açık talimatlar sağlanmasıdır. Bu, hem sınıflandırırken gözetilecek çeşitli genel kuralları belirleyerek hem de ayrıntılı örnek listelerini sağlayarak gerçekleştirilebilir. Bütün Üye Ülkelerin tüm eğitim programları (hem başlangıç hem de sürekli mesleki eğitim ve öğretim), ilke olarak tek bir eğitim alanı halinde sınıflandırılabilmelidir. Bunu yaparken bazı kararların verilmesi gereklidir. Bu kılavuzun yardımıyla, tüm Üye Ülkeler benzer kararlar alacak konumda olmalıdır.

Teşekkürler Bu kılavuzla ilgili çalışmalar Eurostat, Avrupa Toplulukları İstatistik Dairesi ve Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi CEDEFOP’un ortak girişimiyle başlatılmış ve denetlenmiştir. Müsveddeleri hazırlayan Sn. Ronnie Andersson’a ve Bn. Anna-Karin Olsson’a (Statistics Sweden); ayrıca önemli fikirlerinden ve yönlendirme grubu üyeleri olarak yaptıkları katkılardan dolayı Sn. Roger Fox’a (FAS, İrlanda), Bn. Christiane Krüger- Hemmer’a (Statistisches Bundesamt, Almanya), Bn. Joanna Selden’a (Eğitim ve İstihdam Bakanlığı, İngiltere) ve Sn. Max van Herpen (Central Bureau voor de Statistiek, Hollanda) teşekkür ederiz. Bu işbirliği olmasaydı, bu çalışma tamamlanamazdı.

8


Eğitim Alanları; Yapı ISCED’de Eğitim Alanları Uluslararası Standart Eğitim Sınıflandırması (ISCED), UNESCO tarafından ‘hem tek tek ülkelerde hem de uluslararası alanda eğitim istatistiklerini bir araya getirmeye, derlemeye ve sunmaya uygun bir araç’ olarak tasarlanmıştır. Bu sistem, yakın zamanda revizyondan geçirilmiş ve güncellenmiştir; ‘yeni’ ISCED 1997 yılında başlatılmıştır. ISCED 97 alanların sınıflandırılması için hiyerarşik bir sistem içerisinde 2 haneli kodlar kullanır: biri ‘geniş alanlar’ ve diğer ‘dar alanlar’ için. 9 adet ‘geniş alan’ ve 25 adet ‘dar alan’ mevcuttur. Uluslararası eğitim istatistikleri ‘dar alanları’ temel alır; ‘geniş alanlar’ genellikle toplama için kullanılır. ‘Dar alanlara’ bu kılavuzda ‘eğitim alanları’ adı verilmektedir.

Mesleki Eğitim İçin Üçüncü Hane Mesleki eğitimi sınıflandırmak için, ISCED alanlar sistemi çerçevesinde yeni bir ‘hane’ oluşturulmuştur. Bir sonraki sayfada gösterildiği gibi ‘eğitim alanlarını’ temsil eden üçüncü bir hane eklenmiştir. Toplam 65 tane ‘eğitim alanı’ bulunmaktadır. Her bir eğitim alanı, çeşitli eğitim programlarından oluşur. Bu kılavuzdaki alan tanımlamalarıyla birlikte kod listelerinin (bir sistemli ve bir alfabetik), her programı sınıflandırmak için ana hatlar olarak kullanılmaları planlanmıştır. Bunun amacı, iki kategoriye girebilecek durumların tüm Üye Ülkelerde aynı şekilde ele alınabilmesi için, her ülkenin vermesi gereken kararların standartlaştırılmasıdır.

Eğitim Programları Sınıflandırmanın eğitim programlarını sınıflandırması amaçlanmıştır. Bu sınıflandırmanın amaçlarına yönelik olarak, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ‘eğitim programı için ‘Belirli bir meslek için kapsanacak konu, hedefler, hedef kitle, metodoloji, süre, içerik ve sonuçlar açılarından tanımlanan eğitim faaliyetleri grubu’ tanımı kullanılmıştır. Kullanımda olan ‘programın’ diğer bazı tanımlamalarına zıt şekilde, bu tanım konuyu ve içeriği belirler. ‘Eğitim alanları’ eğitim programlarının sınıflandırması olduğu için, sınıflandırma eğitim, yani mesleki eğitim programlarına katılım istatistikleri ve mesleki eğitim programlarından alınan diplomalar ve derecelerle ilgili istatistiklerle ilişkili her türde istatistiğe uygulanabilir. Buna paralel olarak, bu sınıflandırma ayrıca eğitim başarısıyla ilgili istatistikler için de kullanılabilir.

Isced 97’de Eğitim Alanları

Geniş Alanlar Eğitim Alanları Genel Programlar Temel Programlar Okuryazarlık Ve Hesap Yapma Kişisel Gelişim Eğitim

9


Öğretmen Eğitimi Ve Öğretimi Bilimi Beşeri Bilimler Ve Sanat Sanat Beşeri Bilimler Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk Sosyal Bilimler Ve Davranış Bilimi Gazetecilik Ve Haber Alma İş Ve İdare Hukuk Bilim Yaşam Bilimi Fiziksel Bilim Matematik Ve İstatistik Hesaplama Mühendislik, İmalat Ve İnşaat Mühendislik Ve Mühendislik İşleri İmalat Ve İşleme Mimarlık Ve İnşaat Tarım Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Veterinerlik Sağlık ve Refah Sağlık Sosyal Hizmetler Hizmetler Kişisel Hizmetler Ulaştırma Hizmetleri Çevre Koruma Güvenlik Hizmetleri

Geniş Alanlar (ISCED) x

Eğitim Alanları

Öğretim Alanları

(ISCED) xx

xxx

xx

xxx xxx

10

Programlar/ Konular ........... ........... ........... ........... .......... ........... ...........


xx

xxx xxx

xx

xxx xxx

........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ...........

Konu içeriği yaklaşımı Eğitim alanları sınıflandırmasının temeli, konu içeriği yaklaşımıdır 1. Eğitim programları (program grupları), konu içeriğine yakınlıkla bir araya getirilir. Daha sonra, bu program grupları ‘bilgi yakınlığına’ dayanarak ayrıntılı, dar ve geniş alanlar halinde toplanır. Hangi alanın içinde sınıflandırılacağına karar veren programın ana içeriğinin bu olduğu vurgulanmalıdır. Böylece, alanlar arasındaki ayrımda kişisel programlara katılımın amaçları (zevk, eğlence, iş bulma, vb.) dikkate alınmaz ve hedeflenen meslek açıkça göz önünde bulundurulmaz.

Alanlar – Düzeyden Bağımsız Eğitim alanlarının düzeyler içinde tanımlanmadığı ve düzeylerden bağımsız olduğu gerçeğinin belirtilmesi gereklidir. Bununla birlikte, tüm alanların tüm düzeylerde ortaya çıkmadığı bilinmelidir.

Ortaöğretim İkinci Devre Düzeyinde Uzun Mesleki Eğitim Programları Bazı Üye Ülkelerde, genellikle ortaöğretim ikinci devre düzeyinde, belirli bir mesleki yeterlilik kazandıran (örneğin araç tamircisi) uzun (2-3 yıllık) mesleki eğitim programları vardır. Bu programlarda, ‘hedeflenen meslek’ konusuna göre destekleyici konulara daha çok zaman ayrılabilir. Bu tür programların tümü, uygun meslek eğitim alanında sınıflandırılmalıdır (örneğin araç tamircisi alanı için 525’Motorlu araçlar, gemiler ve uçaklar’.

Öğretmen eğitimiyle ilgili özel durum Bir konu uzmanlığından oluşan öğretmen eğitimi programları, öğretmen eğitimi olarak veya öğretilen disipline göre sınıflandırılabilir. Eğitim alanlarıyla ilgili bu sınıflandırmada, ana içerik bir konuda uzmanlıktan oluşsa bile, tüm öğretmen eğitimi programları ‘Eğitim ve öğretim’ olarak sınıflandırılır.

Mühendislik programları Mühendislik programları, normalde 52 (Mühendislik ve mühendislik işleri) altındaki bazı alanlara veya inşaat mühendisliğinde 58 (Mimarlık ve inşaat) altında dahil edilmelidir. Tasarım ve inşaat makineleri, motorları, elektrikli cihazlar, elektronik, bilgisayarlar veya binalar, yollar ve köprüler söz konusu olduğunda; hesaplama, medya teknikleri, çevre koruma, tekstil, gıda gibi alanlara yönelik olduklarında bile bu kural geçerlidir.

1

Mesleki eğitim alanları için sınıflandırma sistemini geliştirirken, sistemin gerekçesiyle ilgili tartışmalar ortaya çıkmıştır. Eğitim programlarını alanlar halinde sınıflandırmanın iki ana yolu vardır: hedeflenen mesleğe göre veya konu içeriğine göre. Bazı Üye Ülkeler, hedeflenen mesleği temel alan bir sistem tavsiye etmişlerdir. Her halükarda, Üye Ülkelerin çoğu ISCED’e bağlı bir sistem istemişlerdir ve bu nedenle konu içeriği yaklaşımı seçilmiştir. ‘Eğitim alanları, Öneri’ Mesleki eğitim ve öğretim alanları için uluslararası karşılaştırılabilir bir sınıflandırmanın geliştirilmesi belgesinde sınıflandırmanın temeli ve ISCO’yla (Uluslararası Standart Meslekler Sınıflandırması) ilişkisi hakkında daha ayrıntılı bilgi bulunabilir. Memo, Statistics Sweden, 31 Mayıs 1996.

11


Eğitim Alanları; Sınıflandırma Eğitim alanları da dahil olmak üzere ISCED alanlarının hiyerarşik sınıflandırması, aşağıdaki ana hatlarda görülebilir. Sistemde 9 adet geniş alan, 25 adet eğitim alanı ve 65 adet öğretim alanı bulunmaktadır. Geniş alanların genellikle toplama için kullanılmasının amaçlandığı ve bu nedenle sınıflandırma sisteminin önemli bir kısmını oluşturduğu unutulmamalıdır. Sayfa 13-25 arasında verilen alan tanımlamaları, eğitim programlarının farklı eğitim alanlarına ne şekilde atandığı daha ayrıntılı şekilde açıklanmaktadır. Bir eğitim programının (veya bir grup eğitim programının) hangi eğitim alanı içinde sınıflandırılacağını ana konu içeriği belirler.

Geniş alanlar 0 Genel Programlar2

1 Eğitim 2 Beşeri Bilimler ve Sanat

3 Sosyal Bilimler, İş ve Hukuk

21

Eğitim alanları Temel programlar Okuryazarlık ve hesap yapma Kişisel gelişim Öğretmen eğitimi ve eğitim bilimi Sanat

22

Beşeri bilimler

221 222 223 224

31

310

34

Sosyal bilimler ve davranış bilimi Gazetecilik ve haber alma İş ve idare

38 42 44 46 48

01 08 09 14

32

4 Bilim

2

010 080 090 141 142 211 212 213 214 215

Öğretim alanları Temel programlar Okuryazarlık ve hesap yapma Kişisel gelişim Öğretmenlik ve öğretim Eğitim bilimi Güzel sanatlar Müzik ve gösteri sanatları Tasarım El sanatı becerileri Görsel-işitsel teknikler ve medya prodüksiyonu

Hukuk Yaşam bilimi

321 322 341 342 343 344 345 346 347 380 420

Din ve teoloji Yabancı diller ve kültürler Anadil Tarih, felsefe ve ilgili konular Sosyal bilimler ve davranış bilimi Gazetecilik ve haber verme Kütüphane, bilgi, arşiv Toptan ve perakende satış Pazarlama ve reklamcılık Finans, bankacılık, sigorta Muhasebe ve vergilendirme Yönetim ve idare Sekreterlik ve büro işleri Çalışma yaşamı Hukuk Yaşam bilimi

Fiziksel bilim Matematik ve istatistik Hesaplama

440 460 481

Fiziksel bilim Matematik ve istatistik Bilgisayar bilimi

Bu bağlamda ‘Genel’ terimi ‘Mesleki’ teriminin karşıtı değildir; temel becerilere ve kişisel gelişime karşılık gelir.

12


Bilgisayar kullanımı Mekanik ve metal işleri Elektrik ve enerji Elektronik ve otomasyon Kimya ve işleme Motorlu araçlar, gemiler ve uçaklar 54 İmalat ve işleme 541 Gıda işleme 542 Tekstil, giyim, ayakkabı, 543 deri Malzemeler (tahta, kağıt, 544 plastik, cam) Madencilik ve maden çıkarma 58 Mimarlık ve inşaat 581 Mimarlık ve şehir planlama 582 İnşaat ve inşaat mühendisliği 6 Tarım 62 Tarım, ormancılık ve 621 Mahsul ve çiftlik hayvanı balıkçılık 622 üretimi 623 Bahçecilik 624 Ormancılık Balıkçılık 64 Veterinerlik 640 Veterinerlik 7 Sağlık ve Refah 72 Sağlık 721 Tıp 722 Tıbbi hizmetler 723 Hemşirelik 724 Dişçilik çalışmaları 76 Sosyal hizmetler 761 Çocuk bakımı ve gençlik 762 hizmetleri Sosyal işler ve danışmanlık 8 Hizmetler 81 Kişisel hizmetler 811 Otel, restoran ve yiyecek 812 sağlama 813 Seyahat, turizm ve eğlence 814 Spor 815 Ev hizmetleri Saç ve güzellik hizmetleri 84 Ulaştırma hizmetleri 840 Ulaştırma hizmetleri 85 Çevre koruma 850 Çevre koruma 86 Güvenlik hizmetleri 861 Mülklerin ve insanların 862 korunması 863 Meslek sağlığı ve güvenliği Ordu 9 Bilinmiyor/ 99 Bilinmiyor veya 999 Bilinmiyor veya belirlenmemiş belirlenmemiş belirlenmemiş Geniş programları sınıflandırırken, üçüncü konumda ‘0’ kullanılmalıdır. Bir sonraki sayfaya bakın. 5 Mühendislik, İmalat ve İnşaat

52

Mühendislik ve mühendislik işleri

482 521 522 523 524 525

Disiplinler arası programlar ‘Disiplinler arası programlar’ burada genelde farklı eğitim alanlarından özellikle iki meslek alanını birleştiren programlar anlamına gelmektedir. Bu programlar için ‘büyüklük kuralı’ kullanılmalıdır. 1. Örnekte konular iki farklı eğitim alanına girmektedir. Büyüklük kuralını kullanın; bunu az çok yapmanız gereklidir.

13


Örnek 1: Daha çok bilgisayar bilimi kapsamındaki konuları içeren bir program, belirli ölçüde bilgisayar mühendisliği içerse bile (alan 523 ‘Elektronik ve otomasyon’) 481 (‘Bilgisayar bilimi’) alanına atanmalıdır. 2. Örnekte konular aynı eğitim alanına, ancak iki farklı öğretim alanına girmektedir. Bu durumda bile, büyüklük kuralını kullanmanız gereklidir. Program, aşağıda verilen tanıma göre ‘geniş program’ olarak değerlendirilmesine yetecek genişlikte değildir. Örnek 2: Perakende satış çalışmasıyla büro işleri çalışmasını birleştiren bir program, hangi alan daha baskınsa onun altında sınıflandırılmalıdır: 341 ‘Toptan ve perakende satış’ veya 346 ‘Sekreterlik ve büro işleri’.

Geniş programlar ‘Geniş programlar’ burada bir eğitim programının, özellikle aynı eğitim alanı içindeki çeşitli öğretim alanlarının bölümlerinden oluştuğu ve öğretim alanlarından hiçbirinin baskın olmadığı anlamına gelmektedir. Bu geniş programlar, üçüncü hane için ‘0’ kullanılarak sınıflandırılmalıdır 3. Geniş programlarla ilgili bilgi için ‘0’ kullanılacağını ve bunun dayanak kodu olarak kullanılmaması gerektiğini unutmayın. Örnek 3: Yönetim, finansman, satış ve pazarlamadan oluşan iş ve idare alanındaki bir program 340 ‘Geniş iş programları’ olarak sınıflandırılmalıdır. Buna istisna olarak, ‘0’ hem ikinci hem de üçüncü hane olarak geniş programlar için kullanılabilir. Örnek 4: Sağlık ve refah alanında çeşitli eğitim alanlarını kapsayan bir geniş program, sağlık veya sosyal refahtan herhangi biri vurgulanmıyorsa 700 olarak sınıflandırılabilir. Belirli bir mesleki alanı hedef almayan ve ayrıca başka alanlara ait destekleyici konulardan oluşan programlar, bu bağlamda geniş programlar olarak değerlendirilmez. Örnek 5: Elektrik kurulumu alanındaki bir programda, diğer destekleyici konulara (dil, matematik, doğa bilimi, vb.) hedeflenen meslek konusundan daha fazla zaman ayrılabilir. Bununla birlikte, bu program 522 ‘Elektrik ve enerji’ altında ve geniş bir program olarak sınıflandırılmamalıdır.

Belirlenmemiş veya sınıflandırılamayan Son çare olarak aşağıdaki durumlarda üçüncü konumda ‘9’ kullanılabilir:  Programlarla ilgili yeterli bilgi bulunmuyorsa veya  Belirli bir program herhangi bir eğitim alanına sınıflandırma sağlayamıyorsa.  İstisnai durumlarda, hem ikinci hem de üçüncü konumda ‘9’ kullanılabilir. Örnek 6: Ayrıntılı bilginin bulunmadığı bir sağlık programı 729 olarak sınıflandırılmalıdır. ‘9’, ayrıca bazen program gruplarını sınıflandırırken kullanılmalıdır. Örnek 7: Ulusal sınıflandırma sisteminde ‘Mühendislik (başka yerde sınıflandırılmayan)’ ifadesi bulunur. Hangi öğretim alanının baskın olduğu bilinmiyorsa, bu programı sınıflandırırken 529 kullanılmalıdır. ‘Başka yerde sınıflandırılmayan endüstri programları’ için bir kod bulunmaktadır. Hangi programın baskın olduğu bilinmiyorsa, burada 599 kullanılabilir (52 veya 54 alanı).

3

Bu, yalnızca iki veya daha fazla öğretim alanına ayrılan eğitim alanları için geçerlidir ve özellikle 34 ‘İş ve idare’ ve 52 ‘Mühendislik ve mühendislik işleri’ altında kullanılması beklenmektedir.

14


Kılavuzun Kullanımı Sınıflandırma için iki yol Bu kılavuzun amacı, Üye Ülkelerin alana göre eğitim programlarını sınıflandırmalarına yardımcı olmak ve bunu aynı veya en azından benzer bir yolla yapmaktır. Uluslararası eğitim istatistiklerinde karşılaştırılabilirlik önemlidir ve bu kılavuzun öğretim alanları açısından Üye Ülkeler arasında daha iyi karşılaştırılabilirlik sağlamaya yardımcı olacağı ümit edilmektedir. Ulusal programları öğretim alanlarıyla ilgili uluslararası sınıflandırmaya göre sınıflandırmak için en az iki yol bulunmaktadır. İlk olarak, ülkede eğitim ve öğretim programlarını sınıflandırmak için ulusal bir sınıflandırma sistemi bulunuyorsa, ulusal ve uluslararası sınıflandırma arasında bir anahtar veya geçit yapılabilir. İkinci olarak, herhangi bir ulusal sınıflandırma sistemi bulunmuyorsa veya bir nedenden ötürü ulusal sınıflandırma uygun değilse, ülkedeki her bir mesleki öğretim programı öğretim alanlarına göre sınıflandırılmalıdır. Sınıflandırmaya başlamadan önce, yöntemden bağımsız olarak, öğretim alanları için sınıflandırma sisteminin yapısını öğrenmenin ve anlamanın önemli olduğunu unutmayın.

Ulusal Sınıflandırmanın Anahtarı Bazı Üye Ülkeler, eğitim ve öğretim programlarının tümünü veya bir kısmını sınıflandırmak için ulusal bir sınıflandırma sistemi kullanırlar. Bu durumda, ulusal ve uluslararası sınıflandırma arasında bir anahtar oluşturulabilir. Buna en iyi yaklaşım, tüm ulusal kodları öğretim alanlarına göre sınıflandırmaktır. Çok kapsamlı ve ayrıntılı bir sınıflandırma sistemi olan bazı ülkelerde, bu çok fazla çalışma yapılması anlamına gelir. En azından başlangıçtaki çalışmalar, yalnızca mesleki eğitim ve öğretimle ilgili veri toplama çalışmalarına dahil edilen programları sınıflandırarak azaltılabilir. Bununla birlikte, diğer durumlarda istatistikleri uluslararası kuruluşlara rapor ederken tüm mevcut eğitim programlarının ISCED’deki eğitim alanlarına göre sınıflandırılması gerektiği unutulmamalıdır. Ulusal sınıflandırma için nasıl anahtar oluşturulur? Ulusal sınıflandırma sistemindeki her bir kod bir programı veya çeşitli programları temsil eder. Öğretim alanlarına karşılık gelen kodu bulurken, sayfa 7-8’de bulunan sınıflandırma ana hatlarına bakın. Hangi eğitim alanlarına başvuru yapılacağına karar vererek işe başlayın. Öğretim alanlarına bakın. Pek çok durumda, hangi kodun karşılık geldiği veya karşılık gelir gibi olduğu açıktır. Uygun bir kod bulduğunuzda, bunun doğru kod olduğundan emin olmak için sayfa 13-25’te verilen alan tanımlamalarını kontrol edin. Daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, kılavuzun sonunda bulunan alfabetik kod listesine bakın. Burada olası bir kod bulursanız, bunu kullanmadan önce doğru kod olduğundan emin olmak için sayfa 13-25’te verilen tanımlamayı kontrol edin.

Mesleki Eğitim Programlarını Sınıflandırmak Mesleki eğitim programlarını sınıflandırma yöntemi, bir önceki sayfada verilen yönteme benzer; ancak geçerli ulusal öğretim programları öğretim alanlarına göre sınıflandırılır. Bu çok daha kolay bir yöntemdir ve genellikle uygun kodu bulmak daha kolaydır. Bununla birlikte, ilk yöntemde olduğu gibi daha genel olarak kullanılabilen bir anahtar sağlamaz. Hangi yöntem kullanılmalıdır? Yöntemlerden hangisinin kullanılacağı hakkında genel bir tavsiye vermek mümkün değildir; bu, büyük ölçüde ulusal sınıflandırmanın nasıl yapılandırıldığına bağlıdır. Ulusal sınıflandırma toplu durumdaysa, veya benzer şekilde, ulusal sınıflandırma sistemi öğretim alanları sınıflandırmasından tamamen farklı bir biçimde yapılandırılmışsa mesleki öğretim programlarının doğrudan sınıflandırılması gerekebilir.

15


Öğretim programları nasıl doğrudan sınıflandırılabilir? Bir programı sınıflandırırken, sayfa 7-8’de bulunan ana hatlara bakın. Programın hangi eğitim alanı altında sınıflandırılacağına karar vererek işe başlayın. Öğretim alanlarına bakın. Pek çok durumda, programın hangi alana ait olduğu açıktır. Uygun bir kod bulduğunuzda, bunun doğru kod olduğundan emin olmak için sayfa 13-25’te verilen alan tanımlamalarını kontrol edin. Programın hangi alan altında sınıflandırılacağı açık değilse veya daha fazla yardıma ihtiyaç duyarsanız, kılavuzda sayfa 27’de bulunan alfabetik kod listesinden programın adına bakın. Daha sonra, kodun doğru olup olmadığına bakmak için sayfa 13-25’te verilen alan tanımlamalarındaki tanımlamayı kontrol edin.

Alan Tanımlamaları Kılavuzun bu bölümünde, her bir öğretim alanı alanın içeriğiyle bağlantılı olarak açıklanmaktadır. Öğretim programlarını sınıflandırırken, bu içerik tanımlamalarına bakarak programa veya program grubuna en iyi şekilde karşılık gelen hangi alanın sınıflandırılacağını görmek çok önemlidir Yalnızca öğretim programlarının isimlerinden sınıflandırma yapılırsa, bu büyük hatalara yol açabilir. Özellikle pek çok bağlamda kullanılan ‘iletişim’, ‘yönetim’ gibi bazı popüler terimlerde durum bu şekildedir. Ayrıca, bir program farklı ülkelerde farklı anlamlara geliyor olabilir. Bu nedenle, program isimlerine dikkat edin ve bunun yerine mümkün olduğu kadar programların ana konu içeriğini dikkate alın. Aşağıda her bir alan tanımlamasının altında verilen eğitim programları listelerinin tam olmadığını unutmayın. Sayfa 37-45’te programların/ konuların daha kapsamlı bir listesini bulabilirsiniz.

010 Temel Programlar Temel programlar, okuma, yazma ve aritmetik konularında temel eğitimin yanı sıra tarih, coğrafya, doğa bilimi, sosyal bilimler, sanat ve müzik gibi diğer konularla ilgili temel bir kavrayış kazandırmak üzere tasarlanmıştır ve bazı durumlarda dini bilgileri de içerirler. Temel programlar, genelde ilköğretim veya ortaöğretim birinci devre düzeyinde verilir. Ortaöğretim ikinci devre düzeyindeki herhangi bir konuyu vurgulamayan genel programlar da burada sınıflandırılır. Öğretim programları, burada yalnızca istisnai durumlarda sınıflandırılır.

080 Okuryazarlık Ve Hesap Yapma Okuryazarlık ve hesap yapma, esas olarak okuryazar olmayan yetişkinler için düzenlenir ve temel okuma, yazma ve bazen aritmetik konularını öğretmek üzere tasarlanmıştır. Bu alanla alan 010 ‘Temel programlar’ arasında ayrım yapmak için tipik olarak yaş aralığı kullanılabilir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Yetişkinler için temel telafi programları  Okuryazarlık  Hesap yapma

090 Kişisel Gelişim Kişisel gelişim programları, bireyin kapasitesi üzerinde oluşan etkilere (zihinsel, sosyal, vb.) başvurarak tanımlanabilir. Bu alan, 010 ‘Temel programlar’ veya 080 ‘Okuryazarlık ve hesap yapma’ alanlarına dahil edilmeyen, anahtar yeterlikleri ve aktarılabilir becerileri kazandıran kişisel gelişim programlarını kapsar. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Tartışma ve sunum  İletişim becerileri  İşbirliği  Davranış kapasitelerinin geliştirilmesi

16


     

Zihinsel becerilerin geliştirilmesi İş arama programları Topluluk önünde konuşma Özsaygı becerileri Sosyal yeterlik Zaman yönetimi

Dahil Edilenler:

 

Kişisel gelişim bağlamında liderlik eğitimi bu alana dahil edilir. İş gelişiminden çok kişisel gelişimle ilgili olan işyeriyle veya ödevlerle ilişkili eğitim bu alana dahil edilir.

Hariç Tutulanlar:

Yönetim bağlamında liderlik çalışması bu grubun dışında tutulur ve 345 ‘Yönetim ve idare’ alanına dahil edilir.

141 Öğretmenlik Ve Öğretim Öğretmenlik ve öğretim, öğretmenin teorisi ve pratiğiyle ilgilenen programlardır ve insanları okul sisteminde daha çok belirli bir eğitim düzeyinde öğretmeye hazırlamayı hedefler. Mesleki eğitimciler için programlar da buna dahildir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Erken çocukluk dönemi öğretmenliği  İlkokul öğretmenliği  Ortaokul öğretmenliği  Özel eğitim öğretmenliği  Belirli bir uzmanlık konusunda öğretmen eğitimi  Sürücü eğitmenlerinin eğitimi  Şirketlerdeki eğitmenlerin eğitimi  Eğitimcilerin eğitimi Dahil Edilenler:  Özellikle bir uzmanlık konusundan oluşan öğretmen eğitimi programları bu alana dahildir. Teorik konularda (matematik, tarih, yabancı diller, vb.) öğretmenlere yönelik eğitim programlarının yanı sıra estetik/ pratik ve mesleki konularda öğretmenlere yönelik eğitim programları da buraya dahil edilir.  Eğitimcilerin iş için eğitimi bu alana dahildir.  Sürücü eğitmenlerinin eğitimi bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Spor eğitmenlerinin eğitimi bu alanın dışında tutulur ve 813 ‘Spor’ alanına dahil edilir.

142 Eğitim Bilimi Eğitim bilimi, öğrenme süreci ve başka insanlara bilgi kazandırma teorileri, yöntemleri ve teknikleriyle ilgili çalışmadır. Öğretmen eğitimi programları buraya dahil değildir, ancak aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Didaktik  Eğitim bilimi  Eğitimde değerlendirme, test ve ölçüm  Eğitimde değerlendirme ve araştırma  Pedagoji bilimleri  Hariç Tutulanlar:  Öğretmen eğitimi programları bu alanın dışında tutulur ve 141 ‘Öğretmenlik ve öğretim’ alanına dahil edilir.

17


211 Güzel Sanatlar Güzel sanatlar, güzel sanatlarda teori, teknikler, performans ve üretimle uğraşan yaratıcı dışavurumlarla ilgili çalışma ve özellikle resim ve heykelden oluşur. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Sanat teorisi  Hakketme  Güzel sanatlarda baskı  Sanat tarihi  Resim  Sanat felsefesi  Heykel Hariç Tutulanlar:  Seramik, çömlekçilik eğitimi bu alanın dışında tutulur ve 215 ‘El sanatı becerileri’ alanına dahil edilir.  Mimarlık çalışması bu alanın dışında tutulur ve 581 ‘Mimarlık ve şehir planlama’ alanına dahil edilir.  Sanat öğretmeni eğitimi bu alanın dışında tutulur ve 141 ‘Öğretmenlik ve öğretim’ alanına dahil edilir.

212 Müzik Ve Gösteri Sanatları Müzik ve gösteri sanatları, müzik, konuşma, hareket, mimik, karakterizasyon, doğaçlama ve sahne sanatıyla bağlantılı ilkeler ve teknikler hakkındaki çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Rol yapma ve yönetme  Koreografi  Sirk  Bestecilik (müzik)  İcra (müzik)  Dans (sanat)  Drama  Müzik  Tiyatro Dahil Edilenler:  Müzik çalışması ve gösteri sanatları tarihi ve teorisi bu alana dahil edilir. Hariç Tutulanlar:  Müzik ve diğer gösteri sanatlarında öğretmen eğitimi bu alanın dışında tutulur ve 141 ‘Öğretmenlik ve öğretim’ alanına dahil edilir.

213 Görsel-İşitsel Teknikler Ve Medya Prodüksiyonu Görsel-işitsel teknikler ve medya prodüksiyonu, kitap, gazete, radyo/ televizyon prodüksiyonu, film/ video prodüksiyonu, kayıtlı müzik prodüksiyonu ve grafik röprodüksiyonu üretme teknikleri ve becerileriyle ilgili çalışmadır. Renkli röprodüksiyon, fotoğraf ve bilgisayar grafiklerinin yöntemleriyle ilgili programları içerir. Kitap, dergi, poster, reklam gibi prodüksiyonlarda resimleri, sözcükleri ve dekorasyonları birleştirme çalışması da bu alana dahildir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Kitap ciltleme  Kamera kullanma  Kompozisyon (baskı)  Bilgisayarlı dizgi  Film prodüksiyonu  Grafik tasarımı  Grafik röprodüksiyonu

18


        

İllüstrasyon Medya teknikleri Fotoğrafçılık Matbaacılık Yayın tasarımı, düzeni Radyo ve televizyon prodüksiyonu Kayıtlı müzik prodüksiyonu Ses mühendisliği Dizgi

Dahil Edilenler:  Masaüstü yayıncılığı ve düzenlemesiyle ilgili eğitim programları bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Masaüstü yayıncılığı için özel yazılım uygulamalarının kullanımıyla ilgili farklı eğitim programları bu alanın dışında tutulur ve 482 ‘Bilgisayar kullanımı’ alanına dahil edilir.  Gazetecilik çalışması (mesajların ifadesi ve içeriği) bu alanın dışında tutulur ve 321 ‘Gazetecilik ve haber verme’ alanına dahil edilir.

214 Tasarım Tasarım, örneğin moda giysilerini, endüstriyel ürünleri ve iç tasarımları tasarlamak ve yapılandırmak için çizgileri, biçimleri ve kumaşı yaratıcı şekilde bir araya getirme çalışmasıdır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Kostüm tasarımı  Endüstriyel ürünlerin tasarımı  Moda tasarımı  İç mimarlık  İç tasarım  Sahne tasarımı  Vitrin süsleme Hariç Tutulanlar:  Bina tasarımı bu alanın dışında tutulur ve 581 ‘Mimarlık ve şehir planlama’ alanına dahil edilir. Teknik konuların vurgulandığı ve sanatsal tasarımın vurgulanmadığı durumlarda endüstriyel tasarım bu alanın dışında tutulur ve 52 ‘Mühendislik ve mühendislik işleri’ alanına dahil edilir.  Yayın tasarımı ve grafik tasarım bu alanın dışında tutulur ve 213 ‘Görsel-işitsel teknikler ve medya prodüksiyonu’ alanına dahil edilir.

215 El sanatı becerileri El sanatı becerileri, kuyumculuk, çömlekçilik, dokuma, tahta oymacılık gibi seçilen el sanatlarıyla ilgili teknikler ve becerilere yönelik çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Seramik  El sanatları, geleneksel sanatlar ve zanaatkarlık  Dekoratif metal işleri  Nakış  Çiçekçilik (çiçek düzenleme)  Cam sanatları ve işleri  Altın kuyumculuğu  El sanatları  Kuyumculuk  Müzik aletlerinin yapımı (endüstriyel olmayan)  Müzik aletleri (onarım ve akort)  Gümüş kuyumculuğu

19


 Taş oymacılığı (el sanatı)  Dokuma (sanat)  Tahta oymacılık Hariç Tutulanlar:  Çömlek, dokuma malzemeleri, nakış üretiminin endüstriyel çalışması bu alanın dışında tutulur ve 5 ‘Mühendislik, imalat ve inşaat’ geniş alanının altındaki ayrıntılı alanlardan bazılarına dahil edilir.

221 Din Ve Teoloji Din ve teoloji, dini inançlar, kavramlar, semboller, ifadeler, metinler ve ruhanilik çalışmasıdır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  İncil çalışmaları  Misyonerlik çalışmaları  Din tarihi  Farklı dinlerle ilgili çalışma  Teoloji Dahil Edilenler:  Genellikle din okullarında veya seminerler yoluyla, manastırlarda, vb. çocuklara ve gençlere sunulan; din öğretilerine ilgi çekmeyi ve inancın yayılmasına yardımcı olmak üzere dinin felsefesiyle yeterli düzeyde yakınlık sağlamayı amaçlayan programlar bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Dini bilgiler içeren ancak bunu vurgulamayan veya dini bir meslek kazandıran, din okullarında sunulan temel programlar, seminerler, vb. bu alanın dışında tutulur ve 010 ‘Temel programlar’ alanına dahil edilir.

222 Yabancı Diller Ve Kültürler Yabancı diller ve kültürler, yabancı dillerin yapısı ve oluşumuyla ilgili çalışmadır. İlgili kültürler, edebiyat ve dilbilimi çalışmalarını içerir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Yabancı diller  Sözlü çeviri programları  ‘Yok olan’ diller  İkinci diller  Çeviri programları Dahil Edilenler:  Yabancı diller, yabancı dil veya kinci dil olarak öğretilen dillerle ilgili çalışmadır. İkinci dil, ana dilleri farklı olan öğrencilere öğretilen ulusal bir dil anlamına gelir. Hariç Tutulanlar:  Anadil öğreten programlar, bu ulusal dil olmasa bile (örneğin kendi anadillerini öğreten göçmenler için programlar), bu alanın dışında tutulur ve 223 ‘Anadil’ alanına dahil edilir.  Bir yabancı dil çalışmasıyla ilgili olmayan yabancı kültürler çalışmaları bu alanın dışında tutulur ve 310 ‘Sosyal bilimler ve davranış bilimi’ alanına dahil edilir.

223 Anadil Anadil, ilgili edebiyat ve dilbilimi de dahil olmak üzere anadil çalışmasıdır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Yaratıcı yazma  Anadil  Anadiller

20


  

Anadil programları Düzeltmen programları İşaret dili

Dahil Edilenler:  Anadil, o ülkenin ulusal dili olmasa bile (örneğin anadillerinde göçmenlere yönelik programlar) anadil olarak öğretilen dile ait çalışmadır. Hariç Tutulanlar:  Öğretilen dil yabancı dil veya ikinci dil olarak öğretiliyorsa, ulusal dil programları bu alanın dışında tutulur ve 222 ‘Yabancı diller ve kültürler’ alanına dahil edilir.

224 Tarih, Felsefe Ve İlgili Konular Tarih, felsefe ve ilgili konular, tarih, arkeoloji, mantık, etik ve diğer ilgili konulara ait çalışmadır. Bu alan, büyük ölçüde meslek dışı eğitimden oluşur. Aşağıdaki ana içeriğe sahip programlar burada sınıflandırılır:  Arkeoloji  Etik  Tarih  Edebiyat tarihi  Bilim ve düşünce tarihi  Mantık  Felsefe Hariç Tutulanlar:  Edebiyat çalışması özel bir dille birleşiyorsa bu alanın dışında tutulur ve 222 ‘Yabancı diller ve kültürler’ veya 223 ‘Anadil’ alanına dahil edilir.

310 Sosyal Bilimler Ve Davranış Bilimi Sosyal bilimler ve davranış bilimi, insan davranışı, insanların etkileşimi ve sosyal örgütlenmesiyle ilgili çalışmadır. Politika ve ekonomi çalışmalarını da içerir. Bu alan büyük ölçüde meslek dışı eğitimden oluşur. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Antropoloji (fiziksel antropoloji hariç)  Kriminoloji  Demografi/ nüfus çalışmaları  Ekonomi tarihi  Ekonomi  Etnoloji  İnsan hakları  Barış ve savaş çalışmaları  Siyasi ekonomi  Siyaset bilimi  Psikoloji  Sosyal coğrafya  Sosyoloji Hariç Tutulanlar:  Pratik sosyal çalışmanın vurgulandığı sosyal refah programları bu alanın dışında tutulur ve 762 ‘Sosyal işler ve danışmanlık’ alanına dahil edilir.  İş çalışmalarının vurgulandığı ekonomi çalışmaları bu alanın dışında tutulur ve 340 ‘Geniş iş ve idare programları’ olarak sınıflandırılır.

21


321 Gazetecilik Ve Haber Verme Gazetecilik ve haber verme, kitle iletişimi alanının bir parçası olarak gazetecilik/ haber verme teorisi ve pratiğiyle ilgili çalışmadır. Gazetecilik ve haber verme, mesajların ifade biçimi ve içeriğiyle ilgilidir. Kamu çıkarları doğrultusunda haber sunumunu, yorum ve özel hikayeler yazmayı içerir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Televizyon/ radyo haberciliği  Haber verme (ifade ve içerik)  Gazetecilik  Kitle iletişimi (ifade ve içerik)  Haber sunumu Hariç Tutulanlar:  Kitle iletişim teknikleri (örneğin matbaa ve radyo/ televizyon prodüksiyonu) çalışması bu alanın dışında tutulur ve 213 ‘Görsel-işitsel teknikler ve medya prodüksiyonu’ alanına dahil edilir.  Düzenleme ve baskı tasarımı bu alanın dışında tutulur ve 213 ‘Görsel-işitsel teknikler ve medya prodüksiyonu’ alanına dahil edilir.  Halkla ilişkiler çalışması bu alanın dışında tutulur ve 342 ‘Pazarlama ve reklamcılık’ alanına dahil edilir.

322 Kütüphane, Bilgi, Arşiv Kütüphane, bilgi, arşiv, toplanan bilgilerin seçilmesi, alınması, düzenlenmesi ve saklanması yöntemleri ve bilgi kullanımının kolaylaştırılmasıyla ilgili çalışmadır. Kütüphane programları bu alana dahil edilir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Arşiv bilimleri  Belgeleme  Bilgi bilimi  Kütüphane programları  Müze belgelemesi

341 Toptan Ve Perakende Satış Toptan ve perakende satış, stok yönetimi, fiyatlandırma uygulaması, kayıp önleme, satış sistemleri ve prosedürleri de dahil olmak üzere mal ve hizmet alımı ve satışıyla ilgili çalışmadır. Toptan ve perakende satış endüstrileriyle ilgili çalışmaları ve mevcut akımları içerir. Ayrıca bina ve mülk satışı da bu alana dahildir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Müzayedecilik  Tüketici hizmetleri  Sergileme teknikleri  Satın alma  Emlak işi  Perakendecilik  Stoklama  Depoculuk  Toptan satış Dahil Edilenler:  Bina ve mülk alma ve satma çalışmaları bu alana dahil edilir.

22


342 Pazarlama ve reklamcılık Pazarlama ve reklamcılık, kuruluşlar ve/veya bireyler arasında mal ve hizmet işlemleri alışverişiyle ilgili çalışma ve tüketici davranışı ve gereklilikleri çalışmasıdır. İş performansını en üst düzeye çıkarmak için yapılan ürün geliştirmesi, fiyatlandırması, dağıtımı, tanıtımı ve satışı rolüyle ilgili çalışmaları kapsar. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Reklamcılık  Piyasa araştırması  Pazarlama  Ticaret  Halkla ilişkiler

343 Finans, Bankacılık, Sigorta Finans, bankacılık, sigorta, mali faaliyetlerle hizmetlerin planlanması, yönlendirilmesi, düzenlenmesi ve kontrol edilmesi çalışmasıdır. Kuruluşların, kurumların ve bireylerin mali kaynaklarının kontrol edilmesi ve izlenmesini; kurumsal ve bireysel düzeyde mali hizmetlerin sağlanmasını içerir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Veznedar programları  Bankacılık ve finans  Finans teorisi  Sigorta  Yatırım analizi  Yatırımlar ve teminatlar  Emeklilik sigortası  Sosyal sigorta  Borsacılık Hariç Tutulanlar:  Hesap bilimi çalışması bu alanın dışında tutulur ve 460 ‘Matematik ve istatistik’ alanına dahil edilir.

344 Muhasebe Ve Vergilendirme Muhasebe ve vergilendirme, mali işlemlerin tutulması, denetlenmesi ve kaydedilmesi çalışmasıdır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Muhasebe  Denetleme  Saymanlık  Vergi muhasebesi

345 Yönetim ve idare Yönetim ve idare, kuruluşlarla kurumların işlevlerinin ve faaliyetlerinin planlanması, yönlendirilmesi ve işletilmesi çalışmasıdır. Yönetim ve idarenin vurgulanması halinde, aynı zamanda idare, ekonomi, finans, vb. içeren yönetim çalışmaları da bu alana dahil edilir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  İdare  Eğitim yönetimi  İstihdam yönetimi  Lojistik yönetimi  Yönetim bilimi  Büro yönetimi  Örgütsel teori ve davranış

23


 Personel idaresi  Personel yönetimi  Kendi işini başlatma kursları  Eğitim yönetimi Dahil Edilenler:  Yönetim bağlamında liderlik çalışması bu alana dahil edilir. Hariç Tutulanlar:  Büro işleri anlamında idare çalışması bu alanın dışında tutulur ve 346 ‘Sekreterlik ve büro işleri’ alanına dahil edilir.  Kişisel gelişim bağlamında liderlik eğitimi bu alanın dışında tutulur ve 090 ‘Kişisel gelişim’ alanına dahil edilir.

346 Sekreterlik Ve Büro İşleri Sekreterlik ve büro işleri, idari prosedürler ve uygulamalar, büro teknolojisi ve büro, steno ve klavye becerileriyle ilgili çalışmadır. Program uzman asistanlık yerine sekreterlik işlerini hedef alıyorsa, uzman sekreterlik programları (iki dilli, tıbbi, hukuk, muhasebe, vb.) da bu alana dahil edilir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  İdari hizmetler ve sekreterlik hizmetleri  Sekreterlik programları  Veri girişi  Yabancı dil sekreterlik programları  Klavye becerileri  Hukuk sekreterliği programları  Tıp sekreterliği programları  Büro makinelerinin kullanımı  Resepsiyonist eğitimi  Sekreterlik programları  Steno  Telefon santrali çalıştırma  Daktilo Dahil Edilenler:  Diğerlerinin yanı sıra bilgisayar kurslarını da içeren geniş kapsamlı sekreterlik programları bu alana dahil edilir. Hariç Tutulanlar:  Belirli bir bilgisayar yazılımının kullanımıyla ilgili ayrı eğitim programları bu alanın dışında tutulur ve 482 ‘Bilgisayar kullanımı’ alanına dahil edilir.  Büro yönetimi bu grubun dışında tutulur ve 345 ‘Yönetim ve idare’ alanına dahil edilir.  Otel resepsiyonistliği eğitim programları bu alanın dışında tutulur ve 811 ‘Otel, restoran ve yiyecek sağlama’ alanına dahil edilir.

347 Çalışma yaşamı Çalışma yaşamı, çalışma yaşamının yapısı ve işleviyle ilgili çalışmadır. Esas olarak işyeriyle ve görevlerle ilişkili personel eğitimi şeklinde verilen programları içerir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Şirket bilgisi  İşe alma kursları  Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılama  Örgütlenme  Kalite güvencesi  Sendika kursları (genel)  İş geliştirme Dahil Edilenler:

24


İşyeriyle veya görevlerle ilgili personel eğitimi, başka herhangi bir alanda sınıflandırılamıyorsa bu alana dahil edilir. Hariç Tutulanlar:  İşyeriyle veya görevlerle ilgili eğitim, iş geliştirmeden çok kişisel gelişimle ilgiliyse bu alanın dışında tutulur ve 090 ‘kişisel gelişim’ alanına dahil edilir.  Başka herhangi bir alanda sınıflandırılabilen programlar bu alanın dışında tutulur ve uygun alana dahil edilir. Örneğin teknik kalite kursları, 52 ‘Mühendislik ve mühendislik işleri’ alanına dahil edilmelidir.

380 Hukuk Hukuk, avukatlık gibi hukuki meslekler için eğitim veya adli makamlar için eğitim de dahil olmak üzere, resmi olarak sosyal düzenin sağlanmasına yönelik ilke ve prosedürlerle ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Ticaret hukuku  Cezai adalet çalışmaları  Hukuk tarihi  Hukuk bilimi  İş hukuku  Hukuki uygulama

420 Yaşam bilimi Yaşam bilimi, tüm canlı organizmaların yapısı, işlevi, üremesi, büyümesi, evrimi ve davranışıyla ilgili çalışmadır. Biyoloji ve ilgili bilimler üzerine çalışmalardan oluşur. Bu alan, büyük ölçüde meslek dışı eğitimden oluşur. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Biyokimya  Biyoloji  Botanik  Genetik  Farmakoloji  Toksikoloji  Zooloji Dahil Edilenler:  Canlı organizmalarda kimyasal süreçlerle ilgili çalışma (biyokimya, toksikoloji, farmakoloji, vb.) bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Canlı organizmalarla çevre arasındaki ilişkiyle ilgilenen çevrebilimi ve ekoloji çalışması bu alanın dışında tutulur ve 850 ‘Çevre koruma’ alanına dahil edilir.

440 Fiziksel bilim Fiziksel bilim, madde ve enerjiyle bunları birbirine bağlayan dönüşüm düzenleriyle ilgili çalışmadır. Fizik, kimya ve toprak biliminden oluşur. Bu alan büyük ölçüde meslek dışı eğitimden oluşur. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Astronomi  Kimya  Toprak bilimi  Coğrafya (doğa)  Jeoloji  Meteoroloji  Optik  Fizik  Sismoloji

25


Uzay bilimi

Dahil Edilenler:  Kimya bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Biyokimya bu alanın dışında tutulur ve 420 ‘Yaşam bilimi’ alanına dahil edilir.  Sosyal coğrafya/ insan coğrafyası bu alanın dışında tutulur ve 310 ‘Sosyal bilimler ve davranış bilimi’ alanına dahil edilir.

460 Matematik Ve İstatistik Matematik, soyut tümdengelim sistemleri, sayısal gerçekler, veriler ve veri uygulamalarıyla ilgili çalışmadır. Cebir, aritmetik, geometri, gerçek ve karmaşık analiz ve uygulamalı matematiği kapsar. İstatistik, sayısal verilerin toplanması, tanımlanması, düzenlenmesi ve analiz edilmesi çalışmasıdır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Hesap bilimi  Geometri  Matematik istatistiği  Matematik  Sayısal analiz  Olasılık teorisi  istatistik

481 Bilgisayar Bilimi Bilgisayar bilimi, bilgisayar sistemlerinin ve bilgisayar ortamlarının tasarlanması ve geliştirilmesi çalışmasıdır. Yazılım uygulamalarının tasarlanmasını, bakımını ve entegrasyonunu içerir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Bilgisayar bilimi  Bilgisayar programcılığı  Bilgisayar sistemi analizi  Bilgisayar sistemi tasarımı  Elektronik veri işleme  Ağ yönetimi  İşletim sistemleri  Programlama dilleri (Visual Basic, C++, vb.) Hariç Tutulanlar:  Bilgisayar mühendisliği (donanım) bu alanın dışında tutulur ve 523 ‘Elektronik ve otomasyon’ alanına dahil edilir.  Bilgisayar uygulamalarının kullanımıyla ilgili eğitim programları bu alanın dışında tutulur ve 482 ‘Bilgisayar kullanımı’ alanına dahil edilir.

482 Bilgisayar Kullanımı Bilgisayar kullanımı, farklı amaçlara yönelik olarak bilgisayarların kullanılması ve bilgisayar yazılımı ve uygulamalarıyla ilgili çalışmadır. Bu programlar genellikle kısa sürelidir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Bilgisayar kullanımı  Hesaplama yazlımı (elektronik tablolar)  Veri işleme yazılımı  Masaüstü yayıncılık yazılımı  Kelime işlemci yazılımı  Internet kullanımı

26


521 Mekanik ve metal işleri Mekanik ve metal işleri (Mühendislik ve mühendislik işleri), makineler, makine fabrikaları ve sistemleriyle metal ürünlerin planlanması, tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, bakımı ve izlenmesi çalışmasıdır. Mal ve hizmet üreten makinelerin tasarlanması ve bakımının yapılmasını içerir. Bu alandaki programların yoğunlaştığı nokta makineler, mekanik sistemler ve metal ürünlerdir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Tüfek imalatı  Hidrolik  Çilingirlik ve kasa onarımı  Makine mühendisliği  Makine işleri programları  Metal dökümü ve şablon yapımı  Metal parçalar, tesisat ve makineyle imalat  Metalürji mühendisliği  Hassas makineler  Saç işleri  Çelik üretimi  Araç ve boya yapımı  Kaynak Hariç Tutulanlar:  Motorlu araç mekaniği ve mühendisliği bu alanın dışında tutulur ve 525 ‘Motorlu araçlar, gemiler ve uçaklar’ alanına dahil edilir.

522 Elektrik Ve Enerji Elektrik (Mühendislik ve mühendislik işleri), evlerde, ticari ve endüstriyel kuruluşlarda elektrik tesisatının ve ilgili ekipmanın kurulması, bakımının yapılması, onarılması ve hataların tespit edilmesiyle ilgili çalışmadır. Bina içi ve yer altı elektrik gücü dağıtım ağlarının kurulumu ve bakımı da bu alana dahildir. Enerji, enerji üretimi çalışmasıdır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Klima ticareti programları  İklim mühendisliği  Elektrikli ev aletleri oranımı  Elektrik mühendisliği  Elektrik tesisatı  Elektrik gücü üretimi  Elektrik ticareti programları  Enerji programları  Gaz dağıtımı  Isıtma ticareti programları  Nükleer, hidrolik ve termal enerji  Güç üretimi  Güç hattı kurulumu ve bakımı  Soğutma Dahil Edilenler:  Isıtma, klima ve soğutma ekipmanlarının kurulumu, hatalarının tespit edilmesi ve onarımı çalışmaları bu alan dahildir. Hariç Tutulanlar:  Araç elektriği bu alanın dışında tutulur ve 525 ‘Motorlu araçlar’ alanına dahil edilir.

27


523 Elektronik Ve Otomasyon Elektronik ve otomasyon (Mühendislik ve mühendislik işleri), elektronik ekipmanların, makinelerin ve sistemlerin planlanması, tasarlanması, geliştirilmesi, bakımı ve izlenmesiyle ilgili çalışmadır. Bilgisayar ve iletişim cihazlarının tasarımını da içerir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Radyo/ televizyon yayını elektroniği  İletişim sistemleri  İletişim cihazlarının kurulumu  İletişim cihazlarının bakımı  Bilgisayar mühendisliği  Bilgisayar onarımı  Kontrol mühendisliği  Veri işleme teknolojisi  Dijital teknoloji  Elektronik mühendisliği  Elektronik cihaz servisi  Ağ teknolojisi  Robotbilim  Telekomünikasyon teknolojisi  Televizyon ve radyo onarımı Hariç Tutulanlar:  Bilgisayar bilimi (bilgisayar sistemlerinin ve yazılım uygulamalarının tasarlanması) bu grubun dışında tutulur ve 481 ‘Bilgisayar bilimi’ alanına dahil edilir.

524 Kimya Ve İşleme Kimya ve işleme (Mühendislik ve mühendislik işleri), kimyasal ve fiziksel değişimlerin gerçekleştiği ürünlerin ve süreçlerin planlanması, tasarlanması ve geliştirilmesiyle ilgili çalışmadır. Kimyasal fabrikaların ve kontrol sistemlerinin tasarlanmasını içerir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Biyokimya teknolojileri  Biyoteknoloji mühendisliği  Kimya mühendisliği  Kimyasal süreç mühendisliği  Laboratuar teknolojisi  Petrol/ gaz/ petrokimyasal işleme  Fabrika ve makine işletimi (işleme)  Süreç teknolojisi Dahil Edilenler:  Belirli bir uygulama vurgulanmıyorsa, laboratuar teknolojisi programları bu alana dahil edilir. Hariç Tutulanlar:  Belirli bir uygulama (biyolojik, fiziksel, tıbbi, dişle ilgili, vb.) vurgulanıyorsa laboratuar teknolojisi programları bu alanın dışında tutulur ve uygun alana dahil edilir (420, 440, 722, 724, vb.).

28


525 Motorlu Araçlar, Gemiler Ve Uçaklar Motorlu araçlar, gemiler ve uçaklar (Mühendislik ve mühendislik işleri), toprak kaldırma ekipmanları ve tarım makineleri de dahil olmak üzere motorlu araçların tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, bakımının yapılması, hatalarının tespit edilmesi, onarılması ve servisinin yapılmasıyla ilgili çalışmadır. Tipik olarak metal yapılarla motorlar üzerindeki çalışmalar birleştirilir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Uçak mühendisliği  Uçak bakımı  Otomotiv elektriği  Otomotiv mühendisliği  Otobüs işleri  Motosiklet mühendisliği  Kaportacılık  Gemi inşaatı  Cilacılar/ spreyciler  Araç inşası ve onarımı Dahil Edilenler:  Araç elektriğiyle ilgili çalışma bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Motorsuz araçların üretimi ve onarımıyla ilgili çalışma bu alanın dışında tutulur ve 521 ‘Mekanik ve metal işleri’ (örneğin bisikletler) veya 543 ‘Malzemeler (tahta, kağıt, plastik, cam)’ (örneğin motorsuz tekneler) alanına dahil edilir.

541 Gıda işleme Gıda işleme (İmalat ve işleme), yiyecek ve içeceklerin işlenmesi ve ambalajlanmasıyla ve yiyeceklerin üretimi ve dağıtımında kullanılan ekipmanlar ve prosedürlerle ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Pişirme  Bira yapımı  Et kesimi  Şekerleme imalatı  Süt ürünleri  Yiyecek ve içecek işleme  Gıda saklama  Gıda bilimi ve teknolojisi  Et işleme  Pastacılık  Tütün işleme  Şarap üretimi  Dahil Edilenler:  Gıda idaresi ve gıda hijyeni bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Restoran ve yiyecek sağlama programları bu grubun dışında tutulur ve 811 ‘Otel, restoran ve yiyecek sağlama’ alanına dahil edilir.  Beslenme bilimi bu alanın dışında tutulur ve 722 ‘Tıbbi hizmetler’ alanına dahil edilir.

29


542 Tekstil, giyim, ayakkabı, deri Tekstil, giyim, ayakkabı, deri (İmalat ve işleme), tekstil, tekstil ve deri ürünleri, giyim ve ilgili öğeler, ayakkabı ve diğer ayak giyimi türlerinin imalatıyla ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Giyim işleri programları  Giysi yapımı  Ayakkabı yapımı  Kürk yapımı  Elbise üretimi  Deri işleme  Eyer yapımı  Ayakkabı yapımı  Post ve deri üretimi  Eğirme  Terzilik  Tekstil işleri programları  Döşemecilik  Dokuma (endüstriyel)  Yün bilimi Hariç Tutulanlar:  El işi programları (dokuma, işleme, vb.) bu alanın dışında tutulur ve 215 ‘El sanatı becerileri’ alanına dahil edilir.

543 Malzemeler (Tahta, Kağıt, Plastik, Cam) Malzemeler (İmalat ve işleme), tahta, kağıt, plastik, cam veya taş, kil, sentetik gibi diğer malzemelerden yapılan ürünlerin imalatıyla ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Tekne inşası (motorsuz)  Dolap yapımı  Marangozluk (bina haricinde)  Seramik (endüstriyel)  Mobilya yapımı  Cam işleri (endüstriyel)  Endüstriyel elmas üretimi  Kağıt imalatı ve işleme  Plastik imalatı  Lastik imalatı  Kereste teknolojisi  Tahta makine yapımı ve değişikliği  Tahta işleriyle ilgili ticaret programları Hariç Tutulanlar:  El sanatları programları (cam sanatı ve el işi, tahta oymacılığı, vb.) bu alanın dışında bırakılır ve 215 ‘El sanatı becerileri’ alanına dahil edilir.  Bina marangozluğu ve doğramacılık çalışması bu alanın dışında tutulur ve 582 ‘İnşaat ve inşaat mühendisliği’ alanına dahil edilir.  Kimyasal işleme çalışması bu alanın dışında tutulur ve 524 ‘Kimya ve işleme’ alanına dahil edilir.  Matbaa ve kitap ciltleme çalışması bu alanın dışında tutulur ve 213 ‘Görsel-işitsel teknikler ve medya prodüksiyonu’ alanına dahil edilir.

30


544 Madencik ve maden çıkarma Madencik ve maden çıkarma (Madencilik ve işleme), mineral, petrol ve gazların topraktan çıkarılmasının planlanması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesiyle ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Kömür madenciliği  Mineral teknolojisi  Maden mühendisliği ve teknolojisi  Petrol ve gaz çıkarma  Hammadde çıkarma Dahil Edilenler:  Maden mühendisliği çalışması bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Metalürji mühendisliği çalışması bu alanın dışında tutulur ve 521 ‘Mekanik ve metal işleri’ alanına dahil edilir.  Jeoloji çalışması bu alanın dışında tutulur ve 440 ‘Fiziksel bilim’ alanına dahil edilir.

581 Mimarlık Ve Şehir Planlama Mimarlık, bina tasarımı sanatı, bilimi ve teknikleriyle ilgili çalışmadır. Hem faydacı (yapının sağlamlığı ve binanın işlevsel ve ekonomik verimliliği) hem de estetik kaygıları içinde barındırır. Şehir planlama, hem işlevsel hem de estetik bakış açısıyla şehirlerin düzenli büyümesi ve gelişmesiyle ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Mimari kent tasarımı ve planlaması  Mimarlık  Bina tasarımı  Kartografi/ Arazi yerölçümü  Şehir planlama  Toplumsal gelişim  Toplumsal planlama  Peyzaj mimarisi  Yapısal mimari  Yerölçümü  Şehir ve ülke planlama  Kent planlama Dahil Edilenler:  Kartografi ve yerölçümü çalışması bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  İç tasarım çalışması bu alanın dışında tutulur ve 214 ‘Tasarım’ alanına dahil edilir.

582 İnşaat Ve İnşaat Mühendisliği İnşaat, kamu, ticari, endüstriyel ve konut yapılarının ve aksesuarlarının kurulması, inşa edilmesi ve bakımının yapılması bilimi, teknolojisi ve teknikleriyle ilgili çalışmadır. İnşaat mühendisliği, ulaştırma sistemleri, su kaynakları ve pissu sistemleri de dahil olmak üzere büyük ölçekli binaların ve yapıların planlanması, tasarlanması, test edilmesi ve yönlendirilmesiyle ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Tuğla döşeme  Köprü inşaatı  Bina inşaatı  Bina mühendisliği  Bina teknolojisi  Marangozluk ve doğramacılık (bina)  İnşaat mühendisliği

31


            

İnşaat metal işleri (bina) Rıhtım ve liman mühendisliği Zemin ve duvar karolarının döşenmesi Zemin kaplaması Taş ve karo döşeme Duvarcılık Boyacılık ve duvar kaplama Sıvacılık Tesisatçılık ve boru döşeme Yol inşaatı Su mühendisliği ve teknolojisi Su kaynağı ve pissu mühendisliği Havalandırma

Hariç Tutulanlar:  Elektrik tesisatı bu alanın dışında tutulur ve 522 ‘Elektrik ve enerji’ alanına dahil edilir. Benzer şekilde ısıtma, klima ve soğutma ekipmanlarının kurulması ve oranımı bu alanın dışında tutulur ve 522 ‘Elektrik ve enerji’ alanına dahil edilir.

621 Mahsul Ve Çiftlik Hayvanı Üretimi Mahsul ve çiftlik hayvanı üretimi (tarım), mahsullerin ve otlakların yetiştirilmesi, bakımının yapılması ve biçilmesiyle; hayvanların otlatılması ve idaresiyle ilgili çalışmadır. Tarlaların idaresi ve bakımının yapılması, işlenmemiş bitkilerin ve hayvansal ürünlerin üretilmesi çalışmalarını da içine alır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Tarım ekonomisi  Tarım bilimleri  Tarım bilimi ve mahsul bilimi  Hayvan çiftçiliği  Mahsul çiftçiliği  Köpek yetiştirme  Çiftlik ve büyük çiftlik yönetimi  Çiftçilik  Meyve yetiştirme  Tahıl yetiştirme  At yetiştirme  Domuz çiftçiliği  Kümes hayvanları çiftçiliği  Çavdar ve buğday yetiştirme  Koyun çiftçiliği  Toprak bilimi  Sebze yetiştirme  Şaraplık üzüm yetiştirme Dahil Edilenler:  Toprak bilimi, toprak verimliliği ve sulama teknikleriyle ilgili çalışma bu alana dahildir.  Meyve ve sebzeler gibi yoğun şekilde yetiştirilen mahsullerle ilgili çalışmalar bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Şarap üretimi çalışması bu alanın dışında tutulur ve 541 ‘Gıda işleme’ alanına dahil edilir.  Bahçecilik çalışması bu alanın dışında tutulur ve 622 ‘Bahçecilik’ alanına dahil edilir.  Balıkçılık çalışması bu alanın dışında tutulur ve 624 ‘Balıkçılık’ alanına dahil edilir.

32


622 Bahçecilik Bahçecilik, bahçe teknolojisi ve yönetimi, çiçekçilik, sera yöntemleri, fidanlık yönetimi, peyzaj bahçeciliğiyle ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Çiçekçilik  Bahçecilik  Seracılık  Bahçecilik  Peyzaj bahçeciliği  Fidanlık yönetimi  Çimen yetiştirme Dahil Edilenler:  Kent parklarının ve yerel parklarla bahçelerin tasarlanması ve inşa edilmesi çalışması bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Mahsul (yenmek üzere yetiştirilen buğday, pirinç, meyve, sebze, vb.) yetiştirme çalışması bu alanın dışında tutulur ve 621 ‘Mahsul ve çiftlik hayvanı üretimi’ alanına dahil edilir.  Toprak bilimi, toprak verimliliği ve sulama teknikleriyle ilgili çalışma bu alanın dışında tutulur ve 621 ‘Mahsul ve çiftlik hayvanı üretimi’ alanına dahil edilir.  Milli park yönetimi bu alanın dışında tutulur ve 850 ‘Çevre koruma’ alanına dahil edilir.

623 Ormancılık Ormancılık, ormanların oluşturulması, yetiştirilmesi, hasat edilmesi ve yönetilmesiyle ilgili çalışmadır. Avcılık ve tuzak kurma çalışmasını da kapsar. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Orman gözetimi  Orman ürünü teknikleri  Ormancılık  Avcılık ve tuzak kurma Hariç Tutulanlar:  Milli park yönetimi bu alanın dışında tutulur ve 850 ‘Çevre koruma’ alanına dahil edilir.  Kereste teknolojisi (bıçkıhane üretimi, vb.) bu alanın dışında tutulur ve 543 ‘Malzemeler (tahta, kağıt, plastik, cam)’ alanına dahil edilir.

624 Balıkçılık Balıkçılık, balık ve diğer deniz ürünlerinin yetiştirilmesi, büyütülmesi ve toplanmasıyla ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Balık yetiştirme  Balık çiftlikleri  Balıkçılık  Balıkçılık bilimi ve teknolojisi  Kabuklu deniz ürünleri yetiştirme Dahil Edilenler:  Balıkçılık teknelerinin çalıştırılmasıyla ilgili eğitim programları bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Balığın endüstriyel olarak işlenmesi çalışması bu alanın dışında tutulur ve 541 ‘Gıda işleme’ alanına dahil edilir.

33


640 Veterinerlik Veterinerlik, hayvanlarda hastalıkların önlenmesi, tespit edilmesi ve iyileştirilmesiyle ve hayvanların genel bakımıyla ilgili çalışmadır. Veteriner kliniklerinde tedavi gören hasta, yaralı ve zayıf hayvanların bakımı çalışması bu alana dahildir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Hayvan sağlığı bakımı  Hayvanlarda üreme (bilim)  Veteriner asistanlığı  Veterinerlik tıbbı  Veterinerlik bilimi Dahil Edilenler:  Hayvanlarda üreme bilimi bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Hayvan yetiştirme çalışması bu alanın dışında tutulur ve 621 ‘Mahsul ve çiftlik hayvanı üretimi’ alanına dahil edilir.

721 Tıp Tıp, insanlarda hastalıkların, rahatsızlıkların ve yaralanmaların önlenmesi, tespit edilmesi, bakımının yapılması ve tedavi edilmesi için kullanılan ilkeler ve prosedürlerle ve genel sağlık bakımıyla ilgili çalışmadır. İlke olarak, bu alan hekimlerin/ doktorların eğitiminden oluşur. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Tıp bilimi  Tıp eğitimi  Tıp  Hekimlerin/ doktorların eğitimi

722 Tıbbi Hizmetler Tıbbi hizmetler, cerrahi prosedürler haricindeki prosedürleri kullanarak insanlarda fiziksel rahatsızlıkların ve hastalıkların tedavi edilmesi ve fiziksel sağlığın korunmasıyla ilgili çalışmadır. Eczacılık, fizyoterapi, hobilerle fiziksel terapi, şiropraktik, radyografi, optometri, ses, konuşma patolojisi, beslenme ve ambulans hizmeti gibi çok çeşitli hizmetleri içerir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Ambulans hizmeti  İşitme cihazı teknolojisi  Hipnoz terapisi  Masaj (tıbbi)  Tıbbi laboratuar teknolojisi  Tıbbi x ışını teknikleri  Beslenme ve diyet  Hobilerle fiziksel terapi  Optik mercek yapımı  Ortopedik protezler  Paramedikal programlar  Eczacılık  Fizyoterapi  Radyoterapi  Konuşma patolojisi ve terapisi  Mesleki rehabilitasyon Dahil Edilenler:  Mesleki rehabilitasyon ve hobilerle fiziksel terapi çalışması bu alana dahildir.  Tıbbi laboratuar teknolojisi bu alana dahildir.

34


Hariç Tutulanlar:  Tıbbi laboratuar teknolojisi vurgulanmıyorsa, laboratuar teknolojisi çalışması bu alanın dışında tutulur. Genel laboratuar teknolojisi 524 ‘Kimya ve işleme’ alanına dahil edilir. Diğer özel uygulamaların (biyoloji, fizik, dişçilik, vb.) vurgulandığı laboratuar teknolojisi ilgili alana dahil edilir (420, 440, 724, vb.).

723 Hemşirelik Hemşirelik, hasta, sakat veya zayıf kişilere sağlık bakımı sunma ve hekimlerle diğer tıp ve sağlık uzmanlarının hastalara tanı koymaları ve tedavi etmeleri için yardımcı olma çalışmasıdır. Hemşirelikte yeterliliklerin odaklandığı nokta, hastalık ve rehabilitasyon sırasında sağlık bakımı hizmetlerinin sunulmasıdır. Yaşlıların ve sakatların bakımı da bu alana dahildir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Yardımcı hemşirelik  Temel hemşirelik  Yaşlıların bakımı  Sakatların bakımı  Sağlık bakımı programları  Yenidoğan hijyeni (hemşirelik)  Ebelik  Hemşire yardımcılığı/ Hastane hademeliği  Psikiyatri hemşireliği Hariç Tutulanlar:  Veteriner hemşireliği bu alanın dışında tutulur ve 640 ‘Veterinerlik’ alanına dahil edilir.  Çocukların bakımı (sağlık bakımı dışında) bu alanın dışında tutulur ve 761 ‘Çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri’ alanına dahil edilir.

724 Dişçilik Çalışmaları Dişçilik çalışmaları, dişlerde ve dişetlerinde hastalıkların ve anormalliklerin önlenmesi, tespit edilmesi ve tedavi edilmesiyle ilgili çalışmadır. Diş protezlerinin ve ortodonti protezlerinin tasarlanması, yapılması ve onarılması çalışmasını da içerir. Aynı zamanda dişçi asistanlığı çalışmasını da kapsar. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Dişçi asistanlığı  Diş hijyeni  Diş laboratuarı teknolojisi  Dişçi hemşireliği  Diş bilimi  Diş cerrahisi  Odontoloji  Ortodonti Dahil Edilenler:  Diş hijyeni ve halk diş sağlığı çalışması bu alana dahildir.

761 Çocuk Bakımı Ve Gençlik Hizmetleri Çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri, çocukların ve gençlerin gelişimi ve bakımıyla ilgili çalışmadır. Rekreasyon ve eğlence faaliyetlerinin yanı sıra okul çağındaki çocuklar için sosyal hizmetleri de içerir. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Çocuk bakımı  Çocuk rekreasyon programları  Gençlik hizmetleri  Gençlik işçi programları

35


Hariç Tutulanlar:  Erken çocukluk dönemi eğitimi bu alanın dışında tutulur ve 141 ‘Öğretmenlik ve öğretim’ alanına dahil edilir.  Çocukların sağlık bakımıyla ilgili çalışma bu alanın dışında tutulur ve 723 ‘Hemşirelik’ alanına dahil edilir.

762 Sosyal İşler Ve Danışmanlık Sosyal işler ve danışmanlık, toplumların, özel grupların ve bireylerin refahı ihtiyacıyla ve bu ihtiyaçların karşılanması için uygu yollarla ilgili çalışmadır. Buradaki odak noktası sosyal politika ve uygulamanın vurgulanmasıyla birlikte sosyal refahtır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Alkol ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili danışmanlık  Alkol, tütün, uyuşturucular  Kriz desteği  Aile ve evlilik danışmanlığı  Kötü muamele  Sosyal politika  Sosyal uygulama  Sosyal teori (uygulamalı)  Sosyal işler (refah)  Meslek danışmanlığı  Meslek rehberliği Dahil Edilenler:  Meslek danışmanlığı çalışması bu alana dahildir.  Hariç Tutulanlar:  Sosyoloji ve sosyal bilim çalışması bu alanın dışında tutulur ve 310 ‘Sosyal bilimler ve davranış bilimi’ alanına dahil edilir.

811 Otel, Restoran Ve Yiyecek Sağlama Otel, restoran ve yiyecek sağlama, otellerde, restoranlarda, vb. yiyecek, içecek, konaklama hizmetlerinin ve ilgili hizmetlerin sunulmasıyla ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Kamara mürettebatının eğitimi  Yiyecek sağlama  Aşçılık (restoran ve otel tipi)  Yiyecek servisi  Ağırlama hizmetleri  Otel ve restoran programları  Otel resepsiyonistliği eğitimi  Otel hizmetleri  Garsonluk ve bar hizmeti Hariç Tutulanlar:  Gıda işleme (endüstriyel) çalışması bu alanın dışında tutulur ve 541 ‘Gıda işleme’ alanına dahil edilir.  Resepsiyonist eğitimi (genel) bu alanın dışında tutulur ve 346 ‘Sekreterlik ve büro işleri’ alanına dahil edilir.

36


812 Seyahat, Turizm Ve Eğlence Seyahat ve turizm, turistlerin gittikleri yerlerin ve etkinliklerin pazarlanması ve tanıtılmasıyla ilgili çalışmadır. Bilet satışı ve rezervasyon uygulamalarıyla ilgili çalışmayı da içerir. Eğlence, bireylere ve gruplara yönelik rekreasyon ve eğlence faaliyetleriyle ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Yer mürettebatı eğitimi (havaalanı)  Rehberlik, tur rehberliği  Rekreasyon ve eğlence  Turist işleri programları  Seyahat acentesi hizmetleri  Seyahat ve turizm  Seyahat hizmetleri Hariç Tutulanlar:  Okul çağındaki rekreasyon ve eğlence faaliyetleri bu alanın dışında tutulur ve 761 ‘Çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri’ alanına dahil edilir.

813 Spor Spor, belirli bir sporda teknikler ve becerilerle ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Dalış (spor)  Futbol oynama  Jimnastik  Spor antrenörü programları  Hakemler ve diğer spor yetkilileri Hariç Tutulanlar:  Okul öğretmenlerinin beden eğitimi konusundaki eğitimi (spor öğretmenleri) bu alanın dışında tutulur ve 141 ‘Öğretmenlik ve öğretim’ alanına dahil edilir.

814 Ev Hizmetleri Ev hizmetleri, ev idaresi, temizlik, çamaşır, dikiş gibi çeşitli ev hizmetleriyle ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır: Kapıcılık, ev idaresi ve ev hizmetleri çalışanları  Baca temizleyiciliği  Temizlik  Aşçılık (ev)  Ev idaresi bilimi  Kuru temizleme  Cenaze hizmetleri ve morg bilimi  Ev ekonomisi  Çamaşır  Örgü işleri (ev)  Dikiş (ev) Dahil Edilenler:  Okulların, hastanelerin, fabrikaların, vb. temizliğine yönelik temizlik programları da bu alana dahildir.  Hariç Tutulanlar:  Bina bakımı çalışması bu alanın dışında tutulur ve 582 ‘İnşaat ve inşaat mühendisliği’ alanına dahil edilir.

37


815 Saç Ve Güzellik Hizmetleri Saç ve güzellik hizmetleri, güzelleşmeye yönelik saç ve vücut bakımıyla ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Erkek berberliği  Güzellik terapisi  Kozmetik bilimi (makyaj)  Kadın kuaförlüğü  Fitness ve kilo kontrolü

840 Ulaştırma Hizmetleri Ulaştırma hizmetleri, gemi, uçak ve diğer ulaştırma biçimlerinin çalıştırılması, yönetilmesi ve yönlendirilmesiyle ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Hava trafiği kontrolü  Uçak çalıştırma  İletişim (havayolu, demiryolu, karayolu, vb.) programları  Vinç operatörlüğü ve kamyon şoförlüğü  Sürücü programları  Uçma ve seyir  Seyir teknolojileri  Posta hizmeti  Demiryolu çalışmaları  Motorlu karayolu araçlarının çalıştırılması  Gemi çalıştırma  Ulaştırma programları Hariç Tutulanlar:  Kamara mürettebatının eğitimi bu alanın dışında tutulur ve 811 ‘Otel, restoran ve yiyecek sağlama’ alanına dahil edilir.  Telefon şebekesi hizmetleriyle ilgili programlar bu alanın dışında tutulur ve 523 ‘Elektronik ve otomasyon’ alanına dahil edilir.

850 Çevre Koruma Çevre koruma, havadan içme suyuna ve vahşi yaşama kadar çeşitli doğal kaynakların korunması amacıyla canlı organizmalarla çevre arasındaki ilişkilerle ilgili çalışmadır. Özgün doğal durumlarını korumak üzere milli parkların oluşturulması ve korunması çalışmasını da içerir Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Hava kirliliği kontrolü  Ekoloji  Çevre koruma  Çevre kontrolü  Çevre koruma  Çevre bilimi  Çöplerin imha edilmesi  Milli parklar ve vahşi yaşam yönetimi  Doğal kaynakların korunması  Doğal kaynakları kullanma programları  Gürültü kirliliğinin kontrolü  Geri dönüştürme  Toprak ve suyun korunması  Su kirliliğinin kontrolü  Vahşi yaşam yönetimi

38


Dahil Edilenler:  Yiyecek ve su kaynaklarında hijyen standartları, çöplerin imha edilmesi, sokakların temizliği gibi halk sağlığını etkileyen unsurlarla ilgilenen toplum hizmetleriyle ilgili programlar bu alana dahildir. Hariç Tutulanlar:  Ormancılık ve bahçecilik bu alanın dışında tutulur ve 62 ‘Tarım, ormancılık ve balıkçılık’ alanına dahil edilir.

861 Mülklerin Ve İnsanların Korunması Mülklerin ve insanların korunması, mülklerin ve insanların korunması üzerine ilgili toplum hizmetleriyle ilgili çalışmadır. Polis çalışmaları, toplum güvenliği, itfaiye ve yangınla mücadele konularında eğitimden oluşur. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Toplum güvenliği  Gümrük programları  Yangın teknolojisi  Yangından korunma (yangınla mücadele)  Cankurtaranlık  Polis işleri  Polislik çalışmaları  Cezaevi işleri  Toplum güvenliği  Güvenlik ve kaybın önlenmesine yönelik hizmetler Hariç Tutulanlar:  Hukuk çalışması bu alanın dışında tutulur ve 380 ‘Hukuk’ alanına dahil edilir.  Kriminoloji çalışması bu alanın dışında tutulur ve 310 ‘Sosyal bilimler ve davranış bilimi’ alanına dahil edilir.

862 Meslek Sağlığı Ve Güvenliği Meslek sağlığı ve güvenliği, işyeriyle ilişkili faktörlerin tanınması, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesiyle ilgili çalışmadır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Ergonomi (meslek sağlığı ve güvenliği)  İşyerinde sağlık ve güvenlik  Endüstriyel refah  İşte korunma  İş güvenliği  İşte refah (güvenlik)  Meslek sağlığı ve endüstriyel hijyen  Meslek güvenliği  Stres Hariç Tutulanlar:  Mesleki rehabilitasyon ve hobilerle fiziksel terapi çalışması bu alanın dışında tutulur ve 722 ‘Tıbbi hizmetler’ alanına dahil edilir.  İş kanunu çalışması bu alanın dışında tutulur ve 380 ‘Hukuk’ alanına dahil edilir.  Teknik özellikler vurgulanıyorsa ergonomi çalışması bu alanın dışında tutulur ve 52 ‘Mühendislik ve mühendislik işleri’ kapsamında uygun alana dahil edilir.

39


863 Ordu Ordu, ordu biliminin ilkeleri ve uygulaması eğitimi sunmak üzere tasarlanmış savaş ve savunmayla bağlantılı toplum hizmetleri çalışmasıdır. Aşağıdaki ana içeriğe sahip öğretim programları burada sınıflandırılır:  Ordu eğitimi  Savunma çalışmaları  Ordu bilimi Hariç Tutulanlar:  Ordu haricindeki programlara katılan ordu personeli, eğitim programının konu içeriğine göre sınıflandırılmalıdır.

Bu kılavuzdaki alan tanımlamalarını yazarken, ‘Avustralya Yeterlilik Sınıflandırması İstatistik Dairesinden’ (ABSCQ) yardım alınmıştır. İfadelerinden bazılarını kullanmamıza izin verdiği için Avustralya’ya teşekkür ederiz.

40


ALFABETİK KOD LİSTESİ Kılavuzun bu bölümünü oluşturan alfabetik kod listesi, eğitim programlarını veya eğitim programı gruplarını eğitim alanları halinde sınıflandırmak için bir araç oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kısım kılavuz olarak kullanılmalıdır; mümkünse bir alan için olası bir kod bulunduğunda, sayfa 13-25’e bakılarak bunun gerçekten doğru kod olduğu doğrulandıktan sonra kullanılmalıdır.

A 344 Muhasebe 440 Akustik 212 Rol yapma ve yönetme 460 Hesap bilimi 345 İdare 346 İdari hizmetler ve sekreterlik hizmetleri 342 Reklamcılık 525 Havacılık mühendisliği 525 Uçak mühendisliği 211 Estetik 621 Tarım işi/ tarım işiyle ilgili çalışmalar 621 Tarım ekonomisi 621 Tarım bilimleri 621 Tarım 525 Tarım makineleri mekaniği 621 Tarım bilimi ve mahsul bilimi 840 Hava mürettebatı programları (uçuş ve seyir) 850 Hava kirliliğinin kontrolü 840 Hava trafiğinin kontrolü 522 Klima programları 525 Uçak mühendisliği 525 Uçak bakımı 840 Uçak çalıştırma 762 Alkol ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili danışmanlık 762 Alkol, tütün, uyuşturucular 460 Cebir 722 Ambulans hizmeti 721 Anestezi uzmanlığı 440 Analitik kimya 721 Anatomi 222 Antik Yunan 621 Hayvan yetiştirme 640 Hayvan sağlığı bakımı 621 Hayvan çiftçiliği 640 Hayvanlarda üreme (bilim) 621 Hayvan eğitimi 213 Animasyon 310 Antropoloji (fiziksel antropoloji hariç) 460 Uygulamalı matematik 224 Arkeoloji 581 Mimari kent tasarımı ve planlaması 581 Mimarlık 322 Arşiv bilimleri

41


090 Tartışma tekniği 863 Ordu eğitimi 211 Sanat tarihi 211 Sanat çalışmaları 211 Sanat teorisi 210 Sanat ve el sanatları (geniş programlar) 210 Sanat (geniş programlar) 090 Kendine güven 723 Yardımcı hemşirelik 440 Astronomi 440 Astrofizik 440 Atmosfer bilimleri 341 Müzayedecilik 721 Ses bilimi/ işitme bilimi 344 Denetleme 722 İşitme protezleri 523 Otomasyon 525 Otomotiv elektriği 525 Otomotiv elektriği 525 Otomotiv mühendisliği 840 Havacılık

B 721 Bakteri bilimi 541 Aşçılık 343 Veznedar programları 343 Bankacılık ve finans 811 Bar hizmeti 815 Erkek berberliği 811 Barmenlik 723 Temel hemşirelik 010 Temel programlar 080 Yetişkinler için temel telafi programları 621 Tarımda temel beceriler 815 Güzellik terapisi 541 Bira yapımı 310 Davranış bilimleri 221 İncil çalışmaları 521 Bisiklet üretimi 521 Bisiklet onarımı 213 Ciltleme ve tamamlama (baskı) 524 Biyokimya teknolojileri 420 Biyokimya 420 Biyoloji 420 Biyometri 420 Biyofizik 524 Biyoteknoloji mühendisliği 543 Tekne inşası (motorsuz) 521 Kazan yapımı ve kaynak 213 Kitap ciltleme 344 Defter tutma 813 Ganyancılık (atlar, vb.) 420 Botanik

42


541 Bira yapımı 582 Tuğla döşeme 582 Tuğla işleri ve duvarcılık 582 Köprü inşaatı 321 Televizyon/ radyo haberciliği 523 Radyo/ televizyon yayını elektroniği 582 Bina inşaatı 581 Bina tasarımı 582 Bina mühendisliği 582 Bina bakımı 582 Bina yenileme 582 Bina teknolojisi 840 Otobüs ve yolcu otobüsü sürme 345 İş idaresi 346 İş yazışmaları 343 İş finansı 340 Geniş iş programları 541 Et kesimi 341 Satın alma ve satma

C 811 Kamara mürettebatının eğitimi 543 Dolap yapımı 211 Hattatlık 213 Kamera kullanma 543 Bambu söğüt ve bambu işleri 721 Kardiyoloji 723 Yaşlıların bakımı 723 Sakatların bakımı 814 Kapıcılık, ev idaresi ve ev hizmetleri 543 Marangozluk (bina haricinde) 582 Marangozluk ve doğramacılık (bina) 581 Kartografi/ Arazi yerölçümü 811 Yiyecek sağlama 582 Çimento işleri 215 Seramik (el sanatı) 543 Seramik (endüstriyel) 541 Peynir üretimi 524 Kimya mühendisliği 524 Kimyasal süreç mühendisliği 440 Kimya 761 Çocuk bakımı 761 Çocuklara yönelik rekreasyon programları 814 Baca temizleyiciliği 722 Şiropraktik 212 Koreografi 213 Sinematografi 212 Sirk (sanat) 581 Şehir planlama 582 İnşaat mühendisliği 861 Toplum güvenliği 814 Temizlik 346 Sekreterlik programları

43


347 Müşteri ihtiyaçları 522 İklim mühendisliği 724 Klinik dişçiliği 542 Giyim endüstrisi 542 Giyim işleri programları 542 Giyim, elbise ve tekstil işleri 525 Otobüs işleri 544 Kömür madenciliği 344 Ticari asistanlar veri işleme/ muhasebe 380 Ticaret Hukuku 840 İletişim (havayolu, demiryolu, karayolu, vb.) 090 İletişim becerileri 523 İletişim sistemleri 321 Kitle iletişimi (ifade ve içerik) 523 İletişim cihazlarının kurulumu 523 İletişim cihazlarının bakımı 581 Toplumsal gelişim 723 Toplumsal hemşirelik 581 Toplumsal planlama 347 Şirket bilgisi 224 Karşılaştırmalı edebiyat 213 Kompozisyon (baskı) 212 Bestecilik (müzik) 213 Kompozisyon ekipmanı çalıştırma 523 Bilgisayar onarımı 523 Bilgisayar mühendisliği 213 Bilgisayarlı grafik 481 Bilgisayar programcılığı 481 Bilgisayar bilimi 482 Bilgisayar yazılımı kullanımı 481 Bilgisayar sistemi analizi 481 Bilgisayar sistemi tasarımı 213 Bilgisayarlı dizgi 482 Bilgisayar kullanımı 212 İcra (müzik) 541 Şekerleme imalatı 850 Koruma ve arazi yönetimi 215 Kültürel malzemelerin korunması 582 İnşaat fabrikasının çalıştırılması 582 İnşaat teknolojisi 582 İnşaat mühendisliği 582 İnşaat metal işleri (bina) 814 Tüketici ekonomisi 341 Tüketici hizmetleri 523 Kontrol mühendisliği 814 Aşçılık (ev) 811 Aşçılık (restoran ve otel tipi) 090 İşbirliği 815 Kozmetik hizmetleri 815 Kozmetik bilimi 214 Kostüm tasarımı 762 Danışmanlık 346 Mahkeme haberciliği 215 El sanatı programları

44


215 El sanatları, geleneksel sanatlar ve zanaatkarlık 840 Vinç operatörlüğü 223 Yaratıcı yazma 380 Cezai adalet çalışmaları 310 Kriminoloji 762 Kriz desteği 621 Mahsul çiftçiliği 811 Mutfak sanatları 224 Kültür tarihi 142 Müfredat geliştirme (teori) 814 Kapıcılık/ bekçilik 542 Özel terzilik 861 Gümrük programları 542 Biçme ve terzilik 721 Hücre bilimi

D 541 Süt ürünleri (endüstriyel) 341 Süt ürünleri perakendeciliği 541 Süt ürünleri bilimi 212 Dans (sanat) 460 Veri analizi (matematik/ istatistik) 346 Veri girişi 523 Veri işleme teknolojisi 215 Dekoratif metal elişleri 624 Derin deniz balıkçılığı 863 Savunma çalışmaları 310 Demografi/ nüfus çalışmaları 582 Yıkım 341 Sergileme teknikleri 724 Dişçi asistanlığı 724 Diş hijyeni 724 Diş laboratuarı teknolojisi 724 Dişçi hemşireliği 724 Diş bilimi 724 Diş cerrahisi 724 Diş teknolojisi 724 Dişçilik 721 Dermatoloji 214 Tasarım 214 Endüstriyel ürünlerin tasarımı (sanat) 213 Masaüstü yayıncılığı 310 Gelişim ve çocuk psikolojisi 090 Davranış kapasitelerinin geliştirilmesi 090 Zihinsel becerilerin geliştirilmesi 090 Kişisel örgütlenme becerilerinin geliştirilmesi 142 Didaktik 722 Diyetisyenlik programları 523 Dijital teknoloji 212 Yönetmenlik (tiyatro) 213 DJ eğitimi 142 Uzaktan eğitim metodolojisi 541 Damıtma

45


861 Dalış (profesyonel) 813 Dalış (spor) 582 Rıhtım ve liman mühendisliği 322 Belgeleme 621 Köpek yetiştirme 814 Ev idaresi bilimi 212 Drama 211 Çizim (sanat) 520 Teknik çizim (geniş programlar) 542 Elbise yapımı 141 Sürücü ve güvenlik öğretmeni eğitimi 141 Sürücü eğitmenlerinin eğitimi 840 Sürücü programları 814 Kuru temizleme

E 141 Erken çocukluk dönemi öğretimi 440 Toprak bilimi 850 Ekoloji 310 Ekonometri 310 Ekonomi tarihi 310 Ekonomi 340 İş ekonomisi 142 Eğitim bilimi 142 Eğitim teknolojisi 142 Eğitimde değerlendirme, test ve ölçüm 142 Eğitimde değerlendirme ve araştırma 345 Eğitim yönetimi 522 Elektrikli ev aletleri oranımı 522 Elektrik mühendisliği 522 Elektrik tesisatı 522 Elektrik gücü üretimi 522 Elektrik işleri programları 481 Elektronik veri işleme 523 Elektronik mühendisliği 523 Elektronik cihaz servisi 141 İlkokul öğretmeni eğitimi 215 Nakış (el sanatı) 542 Nakış ve iğne işleri (endüstriyel) 722 Acil paramedikal teknolojileri 345 İstihdam yönetimi 522 Enerji programları 522 Enerji çalışmaları 520 Mühendislik (geniş programlar) 090 Kişisel becerilerin geliştirilmesi 345 İşletme eğitimi 420 Entomoloji 850 Çevre koruma 850 Çevre kontrolü 850 Çevre koruma 850 Çevre bilimi 850 Çevre çalışmaları 850 Çevre toksikolojisi 721 Epidemioloji

46


862 Ergonomi (meslek sağlığı ve güvenliği) 211 Hakketme (sanat) 224 Etik 310 Etnik ve kültürel çalışmalar 310 Etnoloji 582 Hafriyat mühendisliği

F 762 Aile ve evlilik danışmanlığı 090 Aile yaşamını geliştirme eğitimi 621 Çiftlik ve hayvan çiftliği yönetimi 621 Çiftlik bakımı 621 Çiftçilik 214 Moda tasarımı 212 Moda mankenliği 215 Lif, tekstil ve dokuma sanatları 213 Film prodüksiyonu 343 Finans teorisi 343 Finans, bankacılık, sigorta 343 Mali yönetim 211 Güzel sanatlarda baskı 861 Yangın teknolojisi 861 Yangından korunma (yangınla mücadele) 624 Balık yetiştirme 624 Balık çiftlikleri 624 Balık çiftçiliği 624 Balıkçılık 624 Balıkçılık bilimi ve teknolojisi 815 Fitness ve kilo kontrolü 815 Fitness hizmetleri 141 Uçuş eğitmeni eğitimi 582 Zemin ve duvar karolarının döşenmesi 582 Zemin kaplaması 622 Çiçekçilik 215 Çiçekçilik (çiçek düzenleme) 840 Uçuş ve seyir 541 Yiyecek ve içecek işleme 811 Yiyecek ve ağırlama hizmetleri 541 Gıda mühendisliği 541 Gıda idaresi/ hijyeni 541 Gıda hazırlama 541 Gıdaların saklanması 541 Gıda işleme endüstrisi 541 Gıda programları 541 Gıda bilimi 541 Gıda bilimi ve teknolojisi 811 Yiyecek servisi 813 Futbol oynama 542 Ayakkabı yapımı 346 Yabancı dil sekreterlik programları 222 Yabancı diller 721 Adli tıp 722 Adli tıp teknolojisi

47


623 Orman gözetimi 623 Orman ürünü teknikleri 623 Orman meracılığı 623 Ormancılık 840 Forklift operatörlüğü 621 Meyve yetiştirme 621 Meyve üretimi 080 İşlevsel edebiyat 814 Cenaze hizmetleri ve morg bilimi 542 Kürk yapımı 543 Mobilya işleri 543 Mobilya yapımı 542 Kürkçülük 310 Gelecek bilimi

G 850 Çöplerin imha edilmesi 622 Bahçecilik 542 Elbise üretimi 522 Gaz dağıtımı 440 Mücevher bilimi 721 Genel tıp 420 Genetik 440 Jeodezi 310 Coğrafya (kültürel) 440 Coğrafya (doğal) 440 Coğrafya (fiziki) 440 Jeoloji 460 Geometri 440 Jeofizik 440 Coğrafya bilimi 723 Yaşlılık bilimi hizmetleri 721 Yaşlılık bilimi 215 Cam sanatları ve elişleri 543 Cam üretimi 543 Cam işleri (endüstriyel) 582 Sırlama 440 Küresel değişim bilimi 215 Altın kuyumculuğu 621 Kaz yetiştirme 621 Hububat yetiştirme 213 Grafik tasarım 213 Grafik röprodüksiyon 622 Sera çalışmaları 622 Seracılık 812 Yer mürettebatı eğitimi (havaalanı) 812 Rehberlik, tur rehberliği 521 Tüfekçilik 813 Jimnastik 721 Jinekoloji

48


H 721 Hematoloji 815 Kadın kuaförlüğü 215 El sanatları 862 İşyerinde sağlık ve güvenlik 723 Sağlık bakımı programları 722 İşitme cihazı teknolojisi 522 Isıtma işleri programları 525 Helikopter yapımı 721 Histoloji 224 Tarih Bilim ve teknoloji tarihi ve felsefesi 211 Sanat tarihi 380 Hukuk tarihi 224 Bilim ve düşünce tarihi 814 Ev ekonomisi 223 Anadil 721 Homeopatik tıp 621 At yetiştirme 621 At çiftçiliği 622 Bahçecilik 811 Ağırlama hizmetleri 811 Otel resepsiyonistliği eğitimi 811 Otel hizmetleri 811 Otel ve restoran programları 811 Otel/ motel ve restoran hizmetleri 345 İnsan kaynakları yönetimi 310 İnsan hakları 623 Avcılık ve tuzak kurma 521 Hidrolik 440 Hidrojeoloji 440 Hidroloji 850 Toplum hijyeni 723 Tıbbi hijyen 722 Hipnoz terapisi

I 213 İllüstrasyon 721 İmmünoloji 541 Endüstriyel aşçılık/ unlu gıda imalatı 214 Endüstriyel tasarım (sanatsal) 543 Endüstriyel elmas üretimi 347 Endüstriyel ilişkiler 862 Endüstriyel refah 723 Yenidoğan hijyeni (hemşirelik) 481 İnformatik (bilgisayar bilimi) 321 Haber verme (ifade ve içerik) 346 Bilgi işleme/ veri girişi 322 Bilgi bilimi 322 Bilgi arama 582 Yalıtım

49


343 Sigorta 214 İç mimarlık 214 İç dekorasyon 214 İç tasarım 721 Dahili tıp 310 Uluslararası kültürler 310 Uluslararası ekonomi 310 Uluslararası ilişkiler 482 Internet kullanımı programları 222 Sözlü çeviri programları 347 İşe alma kursları 343 Yatırım analizi 343 Yatırımlar ve teminatlar 582 Sulama ve drenaj (inşaat) 621 Sulama teknikleri

J 215 Mücevher tasarımı 215 Mücevher yapımı (el sanatı) 862 İş güvenliği 090 İş arama programları 813 Jokeylik 582 Marangozluk ve doğramacılık 321 Gazetecilik 380 Hukuk bilimi

K 346 Klavye becerileri 542 Örgü (endüstriyel)

L 524 Laboratuar asistanlığı programları 524 Laboratuar teknisyenliği programları 524 Laboratuar teknolojisi 380 İş hukuku 862 İşte korunma 862 İş güvenliği 862 İşte refah (güvenlik) 581 Peyzaj mimarisi 622 Peyzaj bahçeciliği 223 Dilin korunması 222 ‘Yok olan’ diller 222 Yabancı diller 223 Anadiller 215 Kıymetli taş kesicisi ve kuyumculuk 222 Latince 814 Çamaşır 380 Hukuk 861 Hukukun uygulanması 213 Düzen 542 Deri eşya imalatçısı

50


542 Deri eşya üretimi 542 Deri işleme 542 Deri işleri programları 380 Hukuki uygulama 346 Hukuk sekreterliği programları 380 Hukuk çalışmaları 812 Eğlence ve turizm 322 Kütüphanecilik eğitimi 322 Kütüphane programları 861 Cankurtaranlık 090 Yaşam yönlendirme programları 420 Yaşam bilimleri 420 Limnoloji 222 Dilbilim, yabancı diller 223 Dilbilim, anadil 080 Okuryazarlık 224 Edebiyat tarihi 211 Litografi 345 Yerel kamu yönetimi 521 Çilingirlik ve kasa onarımı 224 Mantık 345 Lojistik yönetimi

M 840 Posta işlemleri 622 Spor çimenliği bakımı 520 Bakım mühendisliği (geniş programlar) 815 Makyaj 215 Müzik aletlerinin yapımı (endüstriyel olmayan) 762 Kötü muamele 345 Eğitim yönetimi 345 Yönetim bilimi 345 Yönetim becerileri 346 Yönetim destek hizmetleri 815 Manikür 624 Denizcilik 525 Deniz inşaatı 440 Deniz bilimi 525 Denizcilik mühendisliği 342 Piyasa araştırması 342 Pazarlama 582 Duvarcılık ve karo döşeme 582 Duvarcılık 321 Kitle iletişimi (ifade ve içerik) 815 Masaj (güzellik) 722 Masaj (tıbbi) 460 Matematik istatistiği 460 Matematik 541 Et işleme 521 Makine mühendisliği 521 Makine işleri programları 213 Medya teknikleri 722 Tıbbi laboratuar teknolojisi

51


721 Tıp bilimi 346 Tıbbi sekreterlik programları 722 Tıp teknolojisi 721 Tıp eğitimi 722 Tıbbi x ışını teknikleri 721 Tıp 224 Ortaçağ ve Rönesans çalışmaları 722 Akıl sağlığı hizmetleri 342 Ticaret 521 Metal dökümü ve şablon yapımı 521 Metal parçalar, tesisat ve makineyle imalat 521 Metal işleri programları 521 Metalürji mühendisliği 521 Metalürji teknolojisi 440 Meteoroloji 420 Mikrobiyoloji 521 Mikromekanik 723 Ebelik 863 Ordu bilimi 544 Mineral teknolojisi 440 Mineraloji 544 Maden mühendisliği 544 Madencilik teknolojisi 221 Misyonerlik çalışmaları ve misyonerlik 420 Moleküler biyoloji 223 Anadil programları 723 Anne hemşireliği 525 Motosiklet mekaniği 525 Motosiklet mühendisliği 310 Çok kültürlü çalışmalar 224 Müzecilik 322 Müze belgelemesi 212 Müzik 212 Müzik ve sahne 215 Müzik aletleri (onarım ve akort)

N 310 Ulusal hesaplar 850 Milli parklar ve vahşi yaşam yönetimi 850 Doğal kaynak kullanımı programları 850 Doğal kaynakların korunması 721 Naturopatik tıp 840 Denizbilimi 525 Deniz mühendisliği 840 Seyir teknolojileri 215 İğneyle el sanatı 814 İğne işi (ev) 481 Ağ yönetimi 523 Ağ teknolojisi 721 Nöroloji 321 Haber sunumu 850 Gürültü kirliliğinin kontrolü 722 Nükleer tıp teknolojileri 440 Nükleer fizik

52


522 Nükleer, hidrolik ve termal enerji 080 Hesap yapma 460 Sayısal analiz 622 Fidanlık yönetimi (bahçecilik) 723 Hemşirelik 723 Hemşire yardımcılığı/ Hastane hademeliği 141 Hemşirelik eğitimi (öğretmen eğitimi) 722 Beslenme 722 Beslenme ve diyet

O 721 Obstetrik ve jinekoloji 862 Meslek sağlığı ve endüstriyel hijyen 862 Meslek sağlığı ve güvenlik 722 Hobilerle fiziksel terapi 440 Okyanus yaşamı bilimleri 440 Oşinografi 724 Odontoloji 346 Büro otomasyonu 345 Büro yönetimi 544 Petrol ve gaz çıkarma 524 Petrol arıtma 524 Petrol/ gaz/ petrokimyasal işleme 621 Zeytin yetiştirme 721 Onkoloji 481 İşletim sistemleri 346 Büro makinelerinin kullanımı 460 İşlem araştırmaları 721 Oftalmik 721 Oftalmoloji 722 Optik mercek yapımı 722 Optik protezler/ lensler 440 Optik 722 Optometri 621 Meyve bahçesi yapımı 440 Organik kimya 347 İşte örgütlenme 345 Örgütlenme teorisi ve davranışı 420 Ornitoloji 724 Ortodonti 722 Ortopedik protezler 722 Osteopati

P 341 Ambalajlama 721 Pediatri 211 Resim (sanat) 582 Boyacılık ve duvar kaplama 440 Paleontoloji 525 Kaportacılık 543 Kağıt imalatı ve işleme 380 Para hukuku çalışmaları

53


722 Paramedikal programlar 420 Parazitoloji 541 Pastacılık 721 Patoloji 310 Barış ve savaş çalışmaları 142 Pedagoji bilimleri (eğitim) 815 Pedikür 542 Post işçisi 343 Emeklilik sigortası 345 Performans değerlendirme 212 Gösteri sanatları 090 Kişisel kariyer planlama 090 Kişisel gelişim 345 Personel idaresi 345 Personel yönetimi 440 Petroloji 420 Farmakoloji 722 Eczacılık 223 Filoloji (anadil) 224 Felsefe 211 Sanat felsefesi 213 Fotoğraf basma 213 Fotoğrafçılık 141 Beden eğitimi öğretmenliği eğitimi 813 Beden eğitimi (spor) 440 Fizik 721 Fizyoloji 722 Fizyoterapi 215 Resim çerçeveleme 621 Domuz çiftçiliği 582 Boru tesisatı 440 Gezegen bilimleri 524 Fabrika ve makine çalıştırma (işleme) 582 Sıvacılık (bina) 543 Plastik imalatı 721 Plastik cerrahi 582 Sıhhi tesisatçılık 861 Polis işleri 861 Polislik çalışmaları 310 Siyasi ekonomi 310 Siyaset bilimi 310 Siyaset 440 Polimer kimya 090 Olumlu düşünme 141 Okul sonrası öğretmen eğitimi 840 Posta hizmeti 621 Kümes hayvanları çiftçiliği 522 Güç üretimi 522 Güç hattı kurulumu ve bakımı 141 İlkokul öncesi öğretmen eğitimi 521 Hassas makineler 090 Sunum tekniği 721 Önleyici ve sosyal tıp 141 İlkokul öğretmenliği 213 Matbaacılık makinesi

54


861 Cezaevi işleri 460 Olasılık teorisi 524 Süreç teknolojisi 622 Süs bitkilerinin üretimi 481 Programcılık (bilgisayar) 481 Programlama dilleri (Visual Basic, C++, vb.) 223 Düzeltmen programları 341 Mülk satışı 723 Psikiyatri hemşireliği 721 Psikiyatri 310 Psikanaliz 310 Psikoloji 345 Kamu yönetimi 345 Kamu ve kurum yönetimi 720 Halk sağlığı programları 342 Halkla ilişkiler 861 Kamu güvenliği 090 Topluluk önünde konuşma 321 Yayıncılık (mesajların yayılması) 213 Yayın tasarımı 341 Satın alma 341 Satın alma, tedarik ve sözleşmeler

Q 347 Kalite güvencesi 520 Kalite kontrolü (teknik) 345 Kalite yönetimi 582 Nicel inceleme 544 Taşocağı gözetimi

R 621 Yarış atı bakımı 213 Radyo ve televizyon prodüksiyonu 722 Radyografi 722 Radyoterapi 840 Demiryolu çalışmaları 544 Hammadde çıkarma 341 Emlak işi 346 Resepsiyonist eğitimi 213 Kayıtlı müzik prodüksiyonu 812 Rekreasyon ve eğlence 812 Rekreasyon yönetimi 345 İşe alma 850 Geri dönüştürme 722 Refleksoloji 522 Soğutma programları 850 Atık toplama 722 Rehabilitasyon 221 Din 221 Din tarihi 221 Din çalışmaları 341 Perakendecilik

55


582 Yol inşaatı 840 Motorlu karayolu araçlarının çalıştırılması 523 Robotbilim 582 Çatı onarımı 543 Lastik imalatı 581 Kırsal gelişim 621 Çavdar ve buğday yetiştirme

S 542 Eyer 342 Satış ve pazarlama 341 Satış temsilciliği 815 Salon hizmetleri (güzellik terapisi) 582 Sıhhi tesisat (bina) 850 Hijyen, toplum 222 Sanskritçe 582 Yapı iskelesi işleri 213 Perde baskısı 211 Heykel 840 Gemicilik 840 Gemicilik programları 222 İkinci diller 141 Ortaokul öğretmenliği 346 Sekreterlik programları 861 Güvenlik ve kaybın önlenmesine yönelik hizmetler 861 Cankurtaranlık 440 Sismoloji 090 Özsaygı becerileri 090 Özgüven 222 Semantik, yabancı diller 223 Semantik, anadil 814 Dikiş (ev) 542 Dikiş (endüstriyel) 621 Koyun çiftçiliği 521 Saç işleri 624 Kabuklu deniz ürünleri yetiştirme 840 Gemi kullanma 525 Gemi inşaatı 542 Ayakkabı üretimi 542 Ayakkabı, bot ve deri onarımı 542 Ayakkabı yapımı 346 Steno 223 İşaret dili 213 İpek perde baskısı 215 Gümüş kuyumculuğu 080 Basit okuryazarlık 542 Post ve deri üretimi 090 Sosyal yeterlik 310 Sosyal çatışma teorisi 310 Sosyal coğrafya 343 Sosyal sigorta 762 Sosyal politika 762 Sosyal uygulama 310 Sosyal bilimler

56


762 Sosyal teori (uygulamalı) 762 Sosyal işler (refah) 310 Sosyal coğrafya/ insan coğrafyası 310 Sosyoloji 542 Yumuşak mefruşat 482 Hesaplama yazılımı (elektronik tablolar) 482 Veri işleme yazılımı 482 Masaüstü yayıncılığı yazılımı 482 Kelime işlemci yazılımı 481 Yazılım yerelleştirme 481 Yazılım test etme 850 Toprak ve suyun korunması 621 Toprak ve su teknisyeni programları 621 Toprak verimliliği 621 Sosyal bilim 522 Güneş enerjisi 213 Ses ve görüntü 213 Ses mühendisliği 440 Uzay bilimi 141 Özel eğitim öğretmenliği 223 Konuşa ve retorik çalışmaları (anadil) 722 Konuşma patolojisi ve terapisi 542 Eğirme 813 Spor rehberliği 813 Spor öğretmeni eğitimi 813 Spor 813 Spor koçluğu 622 Spor zemininin bakımı 813 Spor antrenörü eğitimi 214 Sahne tasarımı 345 Kendi işini başlatma kursları 460 İstatistik 521 Çelik üretimi 346 Stenografi 811 Kabin görevlisi eğitimi 343 Borsacılık 341 Stoklama 721 Stomatoloji 215 Taş oymacılığı (el sanatı) 543 Taş kesme 582 Duvarcılık 850 Sokak temizliği 862 İşyerinde stres 581 Yapısal mimari 582 Yapısal mühendislik 310 Bölgesel kültür çalışmaları 221 Farklı dinlerle ilgili çalışma 721 Ameliyat 581 İnceleme 346 Telefon santrali çalıştırma 543 Sentetik lif imalatı

57


T 542 Terzilik 344 Vergi muhasebesi 141 Öğretmen eğitimi 141 Öğretmen öğretimi 141 Pratik bir konuda öğretmen eğitimi 141 Teorik bir konuda öğretmen eğitimi 141 Mesleki bir konuda öğretmen eğitimi 141 Estetik bir konuda öğretmen eğitimi 090 Ekip çalışması 520 Teknik çizim (geniş programlar) 141 Teknik öğretmenlik 523 Telekomünikasyon teknolojisi 341 Telefon satışı 523 Televizyon ve radyo onarımı 542 Tekstil teknikleri 542 Tekstil işleri programları 542 Tekstil, giyim ve ayakkabı 212 Tiyatro 221 Teoloji 214 Üç boyutlu tasarım 543 Kereste teknolojisi 090 Zaman yönetimi 541 Tütün işleme 521 Araç ve boya yapımı 581 Topografi 812 Turizm 812 Turist işleri programları 581 Şehir ve ülke planlama 581 Şehir ve bölge planlama 581 Şehir planlama 420 Toksikoloji 347 Sendika kursları (genel) 345 Eğitim yönetimi 721 Doktorların eğitimi 141 Şirketlerdeki vb. eğitimcilerin eğitimi 721 Hekimlerin eğitimi 141 Eğitimcilerin eğitimi 222 Çeviri programları 840 Ulaştırma programları 812 Seyahat acentesi hizmetleri 812 Seyahat ve turizm 812 Seyahat hizmetleri 840 Kamyon sürücülüğü 622 Çimenlik yetiştirme 622 Çimenlik yönetimi 213 Dizgi 346 Daktiloda yazma

58


U 813 Hakemler ve diğer spor yetkilileri 542 Döşemecilik 581 Kent planlama 581 Kent çalışmaları

V 525 Cilacılar/ spreyciler 621 Sebze yetiştirme 525 Araç ve motor mühendisliği 525 Araç inşası 525 Araç teşhisi 525 Araç elektriği 525 Araç mekaniği 525 Araç boyama 525 Araç onarımı 525 Araç süsleme 582 Havalandırma (bina) 640 Veteriner asistanlığı 640 Veteriner tıbbı 640 Veterinerlik bilimi 621 Üzüm bağı inşası 420 Viroloji 621 Bağcılık 762 Mesleki danışmanlık 762 Mesleki rehberlik 722 Mesleki rehabilitasyon 440 Volkan bilimi

W 811 Garsonluk ve baz hizmeti 341 Depoculuk 521 Saat yapımı 850 Su kirliliği kontrolü 850 Su kaynakları (hizmet) 582 Su kaynakları ve pissu mühendisliği 582 Su teknolojisi ve mühendisliği 215 Dokuma (el sanatı) 542 Dokuma (endüstriyel) 521 Kaynak 341 Toptancılık 815 Peruk yapımı 850 Vahşi yaşam yönetimi 850 Vahşi yaşam dağılım çalışmaları 214 Vitrin süsleme 621 Şaraplık üzüm yetiştirme 541 Şarap üretimi 541 Şarap bilimi 541 Şarap saklama/ olgunlaştırma 310 Kadın çalışmaları

59


543 Tahta makine yapımı ve değişikliği 543 Tahta teknolojisi 215 Tahta oymacılığı 543 Tahta işleriyle ilgili ticaret programları 543 Tahta işleri ve doğramacılık 542 Yün bilimi 347 İş geliştirme 347 Çalışma yaşamı

Y 761 Gençlik rekreasyon programları 761 Gençlik hizmetleri 761 Genç işçi programları

Z 420 Zooloji

60


SİSTEMLİ KOD LİSTESİ Kılavuzun bu bölümünü oluşturan sistemli kod listesi, eğitim programlarını veya eğitim programı gruplarını eğitim alanları halinde sınıflandırmak için bir araç oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kısım kılavuz olarak kullanılmalıdır; mümkünse bir alan için olası bir kod bulunduğunda, sayfa 13-25’e bakılarak bunun gerçekten doğru kod olduğu doğrulandıktan sonra kullanılmalıdır.

010 Temel programlar 

Temel programlar

080 Okuryazarlık ve hesap yapma     

Yetişkinler için temel telafi programları İşlevsel okuryazarlık Okuryazarlık Hesap yapma Basit okuryazarlık

090 Kişisel gelişim                     

Tartışma tekniği Kendine güven İletişim becerileri İşbirliği Davranış kapasitelerinin geliştirilmesi Zihinsel becerilerin geliştirilmesi Kişisel örgütlenme becerilerinin geliştirilmesi Kişisel becerilerin geliştirilmesi Aile yaşamını geliştirme eğitimi İş arama programları Yaşam yönlendirme programları Kişisel kariyer planlaması Kişisel gelişim Olumlu düşünme Sunum tekniği Topluluk önünde konuşma Özsaygı becerileri Özgüven Sosyal yeterlik Ekip çalışması Zaman yönetimi

61


141 Öğretmenlik ve öğretim                     

Sürücü ve güvenlik öğretmeni eğitimi Sürücü eğitmenlerinin eğitimi Erken çocukluk dönemi öğretmenliği İlkokul öğretmenliği eğitimi Uçuş eğitmenliği eğitimi Hemşirelik eğitimi (öğretmen eğitimi) Beden eğitimi öğretmenliği eğitimi Okul sonrası öğretmen eğitimi İlkokul öncesi öğretmen eğitimi İlkokul öğretmenliği Ortaokul öğretmenliği Özel eğitim öğretmenliği Öğretmen eğitimi Öğretmen öğretimi Pratik bir konuda öğretmen eğitimi Teorik bir konuda öğretmen eğitimi Mesleki bir konuda öğretmen eğitimi Estetik bir konuda öğretmen eğitimi Teknik öğretmenlik Şirketlerdeki eğitmenlerin eğitimi Eğitimcilerin eğitimi

142 Eğitim bilimi        

Müfredat geliştirme (teori) Didaktik Uzaktan eğitim metodolojisi Eğitim bilimi Eğitim teknolojisi Eğitimde değerlendirme, test ve ölçüm Eğitimde değerlendirme ve araştırma Pedagoji bilimleri (eğitim)

211 Güzel sanatlar             

Estetik Sanat tarihi Sanat çalışmaları Sanat teorisi Kaligrafi Çizim (sanat) Hakketme (sanat) Güzel sanatlarda baskı Sanat tarihi Litografi Resim (sanat) Sanat felsefesi Heykel

62


212 Müzik ve gösteri sanatları             

Rol yapma ve yönetme Koreografi Sirk (sanat) Bestecilik (müzik) İcra (müzik) Dans (sanat) Yönetmenlik (tiyatro) Drama Moda mankenliği Müzik Müzik ve sahne Gösteri sanatları Tiyatro

213 Görsel-işitsel teknikler ve medya prodüksiyonu                             

Animasyon Ciltleme ve tamamlama (baskı) Kitap ciltleme Kamera kullanma Sinematografi Kompozisyon (baskı) Kompozisyon ekipmanı çalıştırma Bilgisayarlı grafik Bilgisayarlı dizgi Masaüstü yayıncılığı DJ eğitimi Film prodüksiyonu Grafik tasarım Grafik röprodüksiyon İllüstrasyon Düzen Medya teknikleri Fotoğraf basma Fotoğrafçılık Matbaacılık Matbaacılık makinesi Yayın tasarımı Radyo ve televizyon prodüksiyonu Kayıtlı müzik prodüksiyonu Perde baskısı İpek perde baskısı Ses ve görüntü Ses mühendisliği Dizgi

63


214 Tasarım           

Kostüm tasarımı Tasarım Endüstriyel ürünlerin tasarımı (sanat) Moda tasarımı Endüstriyel tasarım (sanatsal) İç mimarlık İç dekorasyon İç tasarım Sahne tasarımı Üç boyutlu tasarım Vitrin süsleme

215 El sanatı becerileri                      

Seramik (el sanatı) Kültürel malzemelerin korunması El sanatı programları El sanatları, geleneksel sanatlar ve zanaatkarlık Dekoratif metal elişleri Nakış (el sanatı) Lif, tekstil ve dokuma sanatları Çiçekçilik (çiçek düzenleme) Cam sanatları ve elişleri Altın kuyumculuğu El sanatları Mücevher tasarımı Mücevher yapımı (el sanatı) Kıymetli taş kesicisi ve kuyumculuk Müzik aletlerinin yapımı (endüstriyel olmayan) Müzik aletleri (onarım ve akort) İğneyle el sanatı Resim çerçeveleme Gümüş kuyumculuğu Taş oymacılığı (el sanatı) Dokuma (el sanatı) Tahta oymacılığı

221 Din ve teoloji       

İncil çalışmaları Misyonerlik çalışmaları ve misyonerlik Din Din tarihi Din çalışmaları Farklı dinlerle ilgili çalışma Teoloji

64


222 Yabancı diller ve kültürler           

Antik Yunan Yabancı diller Sözlü çeviri programları Dilbilim, yabancı diller Dilbilim, anadil Latince Dilbilim, yabancı diller Sanskritçe İkinci diller Semantik, yabacı diller Çeviri programları

223 Anadil           

Yaratıcı yazma Anadil Dilin korunması Anadiller Dilbilim, anadil Anadil programları Filoloji (anadil) Düzeltmen programları Semantik, anadil İşaret dili Konuşma ve retorik çalışmaları (anadil)

224 Tarih, felsefe ve ilgili konular            

Arkeoloji Karşılaştırmalı edebiyat Kültür tarihi Etik Tarih Bilim ve teknoloji tarihi ve felsefesi Bilim ve düşünce tarihi Edebiyat tarihi Mantık Ortaçağ ve Rönesans çalışmaları Müzecilik Felsefe

65


310 Sosyal bilimler ve davranış bilimi                               

Antropoloji (fiziksel antropoloji hariç) Davranış bilimleri Kriminoloji Demografi/ nüfus çalışmaları Gelişim ve çocuk psikolojisi Ekonometri Ekonomi tarihi Ekonomi Etnik ve kültürel çalışmalar Etnoloji Gelecek bilimi Coğrafya (kültürel) İnsan hakları Uluslararası kültürler Uluslararası ekonomi Uluslararası ilişkiler Çok kültürlü çalışmalar Ulusal hesaplar Barış ve savaş çalışmaları Siyasi ekonomi Siyaset bilimi Siyaset Psikanaliz Psikoloji Sosyal çatışma teorisi Sosyal coğrafya Sosyal bilimler Sosyal coğrafya/ insan coğrafyası Sosyoloji Bölgesel kültür çalışmaları Kadın çalışmaları

321 Gazetecilik ve haber verme       

Televizyon/ radyo haberciliği Kitle iletişimi (ifade ve içerik) Haber verme (ifade ve içerik) Gazetecilik Kitle iletişimi (ifade ve içerik) Haber sunumu Yayıncılık (mesajların yayılması)

322 Kütüphane, bilgi, arşiv      

Arşiv bilimleri Belgeleme Bilgi bilimi Kütüphanecilik eğitimi Kütüphane programları Müze belgelemesi

66


341 Toptan ve perakende satış                

Müzayedecilik Satın alma ve satma Tüketici hizmetleri Süt ürünleri perakendeciliği Sergileme teknikleri Ambalajlama Mülk satışı Satın alma Satın alma, tedarik ve sözleşmeler Emlak işi Perakendecilik Satış temsilciliği Stoklama Telefon satışı Depoculuk Toptancılık

342 Pazarlama ve reklamcılık      

Reklamcılık Piyasa araştırması Pazarlama Ticaret Halkla ilişkiler Satış ve pazarlama

343 Finans, bankacılık, sigorta           

Veznedar programları Bankacılık ve finans İş finansı Finans teorisi Finans, bankacılık, sigorta Mali yönetim Sigorta Yatırım analizi Yatırımlar ve teminatlar Emeklilik sigortası Sosyal sigorta Borsacılık

67


344 Muhasebe ve vergilendirme     

Muhasebe Denetleme Defter tutma Ticari asistanlar Vergi muhasebesi

345 Yönetim ve idare                      

İdare İş idaresi Eğitim yönetimi İstihdam yönetimi İşletme eğitimi İnsan kaynakları yönetimi Yerel kamu yönetimi Lojistik yönetimi Eğitim yönetimi Yönetim bilimi Yönetim becerileri Büro yönetimi Örgütlenme teorisi ve davranışı Performans değerlendirme Personel idaresi Personel yönetimi Kamu yönetimi Kamu ve kurum yönetimi Kalite yönetimi İşe alma Kendi işini başlatma kursları Eğitim yönetimi

346 Sekreterlik ve büro işleri                   

İdari hizmetler ve sekreterlik hizmetleri İş yazışmaları Sekreterlik programları Mahkeme haberciliği Veri girişi Yabancı dil sekreterlik programları Bilgi işleme/ veri girişi Klavye becerileri Hukuk sekreterliği programları Yönetim destek hizmetleri Tıbbi sekreterlik programları Büro otomasyonu Büro makinelerinin kullanımı Resepsiyonist eğitimi Sekreterlik programları Steno Stenografi Telefon santrali çalıştırma Daktiloda yazma

68


347 Çalışma yaşamı        

Müşteri ihtiyaçları Şirket bilgisi Endüstriyel ilişkiler İşe alma kursları İşte örgütlenme Kalite güvencesi Sendika kursları (genel) İş geliştirme

380 Hukuk         

Ticaret Hukuku Cezai adalet çalışmaları Hukuk tarihi Hukuk bilimi İş hukuku Hukuk Hukuki uygulama Hukuk çalışmaları Para hukuku çalışmaları

420 Yaşam bilimi                 

Biyokimya Biyoloji Biyometri Biyofizik Botanik Entomoloji Genetik Yaşam bilimleri Limnoloji Mikrobiyoloji Moleküler biyoloji Ornitoloji Parazitoloji Farmakoloji Toksikoloji Viroloji Zooloji

69


440 Fiziksel bilim                        

Coğrafya (fiziki) Coğrafya (kültürel) Jeoloji Jeofizik Coğrafya bilimi Küresel değişim bilimi Hidrojeoloji Hidroloji Deniz bilimi Meteoroloji Mineraloji Nükleer fizik Okyanus yaşamı bilimleri Oşinografi Optik Organik kimya Paleontoloji Petroloji Fizik Gezegen bilimleri Polimer kimya Sismoloji Uzay bilimi Volkan bilimi

460 Matematik ve istatistik           

Hesap bilimi Cebir Uygulamalı matematik Veri analizi (matematik/ istatistik) Geometri Matematik istatistiği Matematik Sayısal analiz İşlem araştırmaları Olasılık teorisi İstatistik

70


481 Bilgisayar bilimi            

Bilgisayar programcılığı Bilgisayar bilimi Bilgisayar sistemi analizi Bilgisayar sistemi tasarımı Elektronik veri işleme İnformatik (bilgisayar bilimi) Ağ yönetimi İşletim sistemleri Programcılık (bilgisayar) Programlama dilleri (Visual Basic, C++, vb.) Yazılım yerelleştirme Yazılım test etme

482 Bilgisayar kullanımı       

Bilgisayar yazılımı kullanımı Bilgisayar kullanımı Internet kullanımı programları Hesaplama yazılımı (elektronik tablolar) Veri işleme yazılımı Masaüstü yayıncılığı yazılımı Kelime işlemci yazılımı

521 Mekanik ve metal işleri                    

Bisiklet üretimi Bisiklet onarımı Kazan yapımı ve kaynak Tüfekçilik Hidrolik Çilingirlik ve kasa onarımı Makine mühendisliği Makine işleri programları Metal dökümü ve şablon yapımı Metal parçalar, tesisat ve makineyle imalat Metal işleri programları Metalürji mühendisliği Metalürji teknolojisi Mikromekanik Hassas makineler Saç işleri Çelik üretimi Araç ve boya yapımı Saat yapımı Kaynak

71


522 Elektrik ve enerji                

Klima programları İklim mühendisliği Elektrikli ev aletleri oranımı Elektrik mühendisliği Elektrik tesisatı Elektrik gücü üretimi Elektrik işleri programları Enerji programları Enerji çalışmaları Gaz dağıtımı Isıtma işleri programları Nükleer, hidrolik ve termal enerji Güç üretimi Güç hattı kurulumu ve bakımı Soğutma programları Güneş enerjisi

523 Elektronik ve otomasyon                

Otomasyon Radyo/ televizyon yayını elektroniği İletişim sistemleri İletişim cihazlarının kurulumu İletişim cihazlarının bakımı Bilgisayar onarımı Bilgisayar mühendisliği Kontrol mühendisliği Veri işleme teknolojisi Dijital teknoloji Elektronik mühendisliği Elektronik cihaz servisi Ağ teknolojisi Robotbilim Telekomünikasyon teknolojisi Televizyon ve radyo onarımı

524 Kimya ve işleme           

Biyokimya teknolojileri Biyoteknoloji mühendisliği Kimya mühendisliği Kimyasal süreç mühendisliği Laboratuar asistanlığı programları Laboratuar teknisyenliği programları Laboratuar teknolojisi Petrol arıtma Petrol/ gaz/ petrokimyasal işleme Fabrika ve makine çalıştırma (işleme) Süreç teknolojisi

72


525 Motorlu araçlar, gemiler ve uçaklar                        

Uçak mühendisliği Tarım makineleri mekaniği Uçak mühendisliği Uçak bakımı Otomotiv elektriği Otomotiv mühendisliği Otobüs işleri Helikopter yapımı Deniz inşaatı Denizcilik mühendisliği Motosiklet mekaniği Motosiklet mühendisliği Deniz mühendisliği Kaportacılık Gemi inşaatı Cilacılar/ spreyciler Araç ve motor mühendisliği Araç inşası Araç teşhisi Araç elektriği Araç mekaniği Araç boyama Araç onarımı Araç süsleme

541 Gıda işleme                        

Aşçılık Bira yapımı Et kesimi Peynir üretimi Şekerleme imalatı Süt ürünleri (endüstriyel) Süt ürünleri bilimi Damıtma Yiyecek ve içecek işleme Gıda mühendisliği Gıda idaresi/ hijyeni Gıda hazırlama Gıdaların saklanması Gıda işleme endüstrisi Gıda programları Gıda bilimi Gıda bilimi ve teknolojisi Endüstriyel aşçılık/ unlu gıda imalatı Et işleme Pastacılık Tütün işleme Şarap üretimi Şarap bilimi Şarap saklama/ olgunlaştırma

73


542 Tekstil, giyim, ayakkabı, deri                        

Kürk yapımı Kürkçülük Elbise üretimi Örgü (endüstriyel) Deri eşya imalatçısı Deri eşya üretimi Deri işleme Deri işleri programları Post işçisi Eyer Dikiş (endüstriyel) Ayakkabı üretimi Ayakkabı, bot ve deri onarımı Ayakkabı yapımı Post ve deri üretimi Yumuşak mefruşat Eğirme Terzilik Tekstil teknikleri Tekstil işleri programları Tekstil, giyim ve ayakkabı Döşemecilik Dokuma (endüstriyel) Yün bilimi

543 Malzemeler (tahta, kağıt, plastik, cam)                    

Tekne inşası (motorsuz) Dolap yapımı Bambu söğüt ve bambu işleri Marangozluk (bina haricinde) Seramik (endüstriyel) Mobilya işleri Mobilya yapımı Cam üretimi Cam işleri (endüstriyel) Endüstriyel elmas üretimi Kağıt imalatı ve işleme Plastik imalatı Lastik imalatı Taş kesme Sentetik lif imalatı Kereste teknolojisi Tahta makine yapımı ve değişikliği Tahta teknolojisi Tahta işleriyle ilgili ticaret programları Tahta işleri ve doğramacılık

74


544 Madencik ve maden çıkarma       

Kömür madenciliği Mineral teknolojisi Maden mühendisliği Madencilik teknolojisi Petrol ve gaz çıkarma Taşocağı gözetimi Hammadde çıkarma

581 Mimarlık ve şehir planlama                 

Mimari kent tasarımı ve planlaması Mimarlık Bina tasarımı Kartografi/ Arazi yerölçümü Şehir planlama Toplumsal gelişim Toplumsal planlama Peyzaj mimarisi Kırsal gelişim Yapısal mimari İnceleme Topografi Şehir ve ülke planlama Şehir ve bölge planlama Şehir planlama Kent planlama Kent çalışmaları

582 İnşaat ve inşaat mühendisliği                        

Rıhtım ve liman mühendisliği Hafriyat mühendisliği Zemin ve duvar karolarının döşenmesi Zemin kaplaması Sırlama Yalıtım Sulama ve drenaj (inşaat) Marangozluk ve doğramacılık Duvarcılık ve karo döşeme Duvarcılık Boyacılık ve duvar kaplama Boru tesisatı Sıvacılık (bina) Sıhhi tesisatçılık Nicel inceleme Yol inşaatı Çatı onarımı Sıhhi tesisat (bina) Yapı iskelesi işleri Duvarcılık Yapısal mühendislik Havalandırma (bina) Su kaynakları ve pissu mühendisliği Su teknolojisi ve mühendisliği

75


621 Mahsul ve çiftlik hayvanı üretimi                        

Çiftlik ve hayvan çiftliği yönetimi Çiftlik bakımı Çiftçilik Meyve yetiştirme Meyve üretimi Kaz yetiştirme Hububat yetiştirme At yetiştirme At çiftçiliği Sulama teknikleri Zeytin yetiştirme Meyve bahçesi yapımı Domuz çiftçiliği Kümes hayvanları çiftçiliği Yarış atı bakımı Çavdar ve buğday yetiştirme Koyun çiftçiliği Toprak ve su teknisyeni programları Toprak verimliliği Sosyal bilim Sebze yetiştirme Üzüm bağı inşası Bağcılık Şaraplık üzüm yetiştirme

622 Bahçecilik            

Çiçekçilik Bahçecilik Sera çalışmaları Seracılık Bahçecilik Peyzaj bahçeciliği Spor çimenliği bakımı Fidanlık yönetimi (bahçecilik) Süs bitkilerinin üretimi Spor zemininin bakımı Çimenlik yetiştirme Çimenlik yönetimi

623 Ormancılık     

Orman gözetimi Orman ürünü teknikleri Orman meracılığı Ormancılık Avcılık ve tuzak kurma

76


624 Balıkçılık        

Derin deniz balıkçılığı Balık yetiştirme Balık çiftlikleri Balık çiftçiliği Balıkçılık Balıkçılık bilimi ve teknolojisi Denizcilik Kabuklu deniz ürünleri yetiştirme

640 Veterinerlik     

Hayvan sağlığı bakımı Hayvanlarda üreme (bilim) Veteriner asistanlığı Veteriner tıbbı Veterinerlik bilimi

721 Tıp                        

Hematoloji Histoloji Homeopatik tıp İmmünoloji Dahili tıp Tıp bilimi Tıp eğitimi Tıp Naturopatik tıp Nöroloji Obstetrik ve jinekoloji Onkoloji Oftalmik Oftalmoloji Pediatri Patoloji Fizyoloji Plastik cerrahi Önleyici ve sosyal tıp Psikiyatri Stomatoloji Ameliyat Doktorların eğitimi Hekimlerin eğitimi

77


722 Tıbbi hizmetler                        

Hipnoz terapisi Masaj (tıbbi) Tıbbi laboratuar teknolojisi Tıp teknolojisi Tıbbi x ışını teknikleri Akıl sağlığı hizmetleri Nükleer tıp teknolojileri Beslenme Beslenme ve diyet Hobilerle fiziksel terapi Optik mercek yapımı Optik protezler/ lensler Optometri Ortopedik protezler Osteopati Paramedikal programlar Eczacılık Fizyoterapi Radyografi Radyoterapi Refleksoloji Rehabilitasyon Konuşma patolojisi ve terapisi Mesleki rehabilitasyon

78


723 Hemşirelik                        

Paramedikal programlar Eczacılık Fizyoterapi Radyografi Radyoterapi Refleksoloji Rehabilitasyon Konuşma patolojisi ve terapisi Mesleki rehabilitasyon Hemşirelik Yardımcı hemşirelik Temel hemşirelik Yaşlıların bakımı Sakatların bakımı Toplumsal hemşirelik Yaşlılık bilimi hizmetleri Sağlık bakımı programları Tıbbi hijyen Yenidoğan hijyeni (hemşirelik) Ebelik Anne hemşireliği Hemşirelik Hemşire yardımcılığı/ Hastane hademeliği Psikiyatri hemşireliği

724 Dişçilik çalışmaları           

Klinik dişçiliği Dişçi asistanlığı Diş hijyeni Diş laboratuarı teknolojisi Dişçi hemşireliği Diş bilimi Diş cerrahisi Diş teknolojisi Dişçilik Odontoloji Ortodonti

761 Çocuk bakımı ve gençlik hizmetleri     

Çocuk bakımı Çocuklara yönelik rekreasyon programları Gençlik rekreasyon programları Gençlik hizmetleri Genç işçi programları

79


762 Sosyal işler ve danışmanlık            

Alkol ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili danışmanlık Alkol, tütün, uyuşturucular Danışmanlık Kriz desteği Aile ve evlilik danışmanlığı Kötü muamele Sosyal politika Sosyal uygulama Sosyal teori (uygulamalı) Sosyal işler (refah) Mesleki danışmanlık Mesleki rehberlik

811 Otel, restoran ve yiyecek sağlama               

Bar hizmeti Barmenlik Kamara mürettebatının eğitimi Yiyecek sağlama Aşçılık (restoran ve otel tipi) Mutfak sanatları Yiyecek ve ağırlama hizmetleri Yiyecek servisi Ağırlama hizmetleri Otel resepsiyonistliği eğitimi Otel hizmetleri Otel ve restoran programları Otel/ motel ve restoran hizmetleri Kabin görevlisi eğitimi Garsonluk ve baz hizmeti

812 Seyahat, turizm ve eğlence          

Yer mürettebatı eğitimi (havaalanı) Rehberlik, tur rehberliği Eğlence ve turizm Rekreasyon ve eğlence Rekreasyon yönetimi Turizm Turist işleri programları Seyahat acentesi hizmetleri Seyahat ve turizm Seyahat hizmetleri

80


813 Spor            

Ganyancılık (atlar, vb.) Dalış (spor) Futbol oynama Jimnastik Jokeylik Beden eğitimi (spor) Spor rehberliği Spor öğretmeni eğitimi Spor Spor koçluğu Spor antrenörü eğitimi Hakemler ve diğer spor yetkilileri

814 Ev hizmetleri             

Kapıcılık, ev idaresi ve ev hizmetleri Baca temizleyiciliği Temizlik Tüketici ekonomisi Aşçılık (ev) Kapıcılık/ bekçilik Ev idaresi bilimi Kuru temizleme Cenaze hizmetleri ve morg bilimi Ev ekonomisi Çamaşır İğne işi (ev) Dikiş (ev)

815 Saç ve güzellik hizmetleri             

Erkek berberliği Güzellik terapisi Kozmetik hizmetleri Kozmetik bilimi Fitness ve kilo kontrolü Fitness hizmetleri Kadın kuaförlüğü Makyaj Manikür Masaj (güzellik) Pedikür Salon hizmetleri (güzellik terapisi) Peruk yapımı

81


840 Ulaştırma hizmetleri                     

Hava mürettebatı programları (uçuş ve seyir) Hava trafiğinin kontrolü Uçak çalıştırma Havacılık Otobüs ve yolcu otobüsü sürme İletişim (havayolu, demiryolu, karayolu, vb.) Vinç operatörlüğü Sürücü programları Uçuş ve seyir Forklift operatörlüğü Posta işlemleri Denizbilimi Seyir teknolojileri Posta hizmeti Demiryolu çalışmaları Motorlu karayolu araçlarının çalıştırılması Gemicilik Gemicilik programları Gemi kullanma Ulaştırma programları Kamyon sürücülüğü

850 Çevre koruma                        

Hava kirliliğinin kontrolü Koruma ve arazi yönetimi Ekoloji Çevre koruma Çevre kontrolü Çevre koruma Çevre bilimi Çevre çalışmaları Çevre toksikolojisi Çöplerin imha edilmesi Toplum hijyeni Milli parklar ve vahşi yaşam yönetimi Doğal kaynak kullanımı programları Doğal kaynakların korunması Gürültü kirliliğinin kontrolü Geri dönüştürme Atık toplama Hijyen, toplum Toprak ve suyun korunması Sokak temizliği Su kirliliği kontrolü Su kaynakları (hizmet) Vahşi yaşam yönetimi Vahşi yaşam dağılım çalışmaları

82


861 Mülklerin ve insanların korunması             

Toplum güvenliği Gümrük programları Dalış (profesyonel) Yangın teknolojisi Yangından korunma (yangınla mücadele) Hukukun uygulanması Cankurtaranlık Polis işleri Polislik çalışmaları Cezaevi işleri Kamu güvenliği Güvenlik ve kaybın önlenmesine yönelik hizmetler Cankurtaranlık

862 Meslek sağlığı ve güvenliği          

Ergonomi (meslek sağlığı ve güvenliği) İşyerinde sağlık ve güvenlik Endüstriyel refah İş güvenliği İşte korunma İş güvenliği İşte refah (güvenlik) Meslek sağlığı ve endüstriyel hijyen Meslek sağlığı ve güvenlik İşyerinde stres

863 Ordu   

Ordu eğitimi Savunma çalışmaları Ordu bilimi

83


CEDEFOP – Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi Eğitim Alanları KIlavuzu Ronnie Andersson, Anna-Karin Olsson SCB Statistiska centralbyrån (Statistics Sweden) CEDEFOP panorama Lüksembourg: Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Dairesi 1999 – 45 pp. – 21.0 x 29.7 cm ISBN 92-826345-X Cat.-No.: HX-21-99-141-EN-C Ücretsizdir – 5092 EN –

84


Eğitim Alanları Kılavuzu İnsanların iş yaşamına gereken şekilde hazırlanmalarına bu denli önem verildiği bu zamanda eğitim politikalarının başarıyla geliştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için mesleki eğitim ve öğretime katılımla ilgili kapsamlı, ayrıntılı ve karşılaştırılabilir bilgi politika yapıcılar için bir önkoşul oluşturmaktadır. Bu, gençlere yönelik başlangıç düzeyinde mesleki eğitimden istihdamdakiler için sürekli mesleki eğitime kadar tüm mesleki eğitim ve öğretim kapsamı için geçerlidir. Bu bilgi temelinin geliştirilmesi için çeşitli veri toplama çalışmaları yapılırken, geçmişte eğitimin bir özelliği sistemli olarak ihmal edilmiştir: öğrenilen konularla ilgili bilgi. Bu ihmal basit ancak temel bir gerçekten kaynaklanmıştır: herhangi bir veri toplama çalışmasının temelini oluşturacak uluslararası karşılaştırılabilir sınıflandırmaların eksikliği. Daha fazla ayrıntı ve kesinlik sağlama ve bir yandan da eşzamanlı olarak ISCED’in mantığını ve yapısını sürdürme amacına yönelik olarak eğitim alanlarına göre ISCED sınıflandırmasının bir alt sınıflandırması oluşturulmuştur. Bu yeni sınıflandırma, ‘mesleki eğitim ve öğretim alanlarıyla’ ilgilidir. Kısaca ‘eğitim alanları’ terimi kullanılmaktadır. Bu nedenle, ikinci ve çok önemli bir adım da çeşitli ülkelerde sınıflandırmanın tutarlı bir biçimde uygulanmasıdır. Böylece, bu kılavuzun amacı sınıflandırmanın mesleki eğitim alanlarına ne şekilde uygulanacağı hakkında açık talimatlar sağlanmasıdır. Ronnie Andersson, Anna-Karin Olsson Ücretsizdir – 5092 EN –

85

SLAYT 1  
SLAYT 1  

AVRUPA KOMİSYONU AVRUPA TOPLULUKLARI İSTATİSTİK DAİRESİ Sosyal Ve Bölgesel İstatistikler ve Coğrafi Bilgi Sistemi Avrupa Mesleki Eğitimi Gel...

Advertisement