Page 49

Toekomstmakers > SUPPORT

ONDERNEMEN LEER JE IN DE PRAKTIJK

Zijn concept werkt. Dick Bos merkt het iedere dag. Bij StartUp Nijmegen groeien startende ondernemers harder dan thuiswerkers. Dankzij begeleiding, ondersteuning door professionals en een groot ondernemersnetwerk. Het startup ecosysteem van de zeven gemeenten binnen Het Rijk van Nijmegen wordt er nóg beter door. tekst Elisabeth van Horen foto Kyllian Hazes

Dick Bos bedacht het concept voor

de onderwerpen en worden lightning

startups voortijdig afhaken, afneemt.

StartUp Nijmegen. Hij begon in mei

talks gehouden, korte verhaaltjes waarop

Negentig procent haalt de eerste vijf jaar

2016 met dertien bedrijfjes. Nu zitten

feedback welkom is. Eens per maand is

wel. Hij doet niet aan selectie aan de

er in het netwerk 92 startende onder-

er een brainstormevent en ieder kwartaal

deur, maar laat ze zelf ontdekken of hun

nemers, werkzaam in de meest uiteen-

een ‘college tour’ en FuckUp Night.

onderneming een succes kan worden.

lopende branches. Startups groeien hier

Van de starters in zijn netwerk zijn er

drie tot vijf keer sneller dan op een werk-

Experts

61 fulltime ondernemer, 27 hebben een

plek thuis op zolder of in een kantoor

Met 25 partners uit het bedrijfsleven

parttime verbintenis en vier nemen al-

in een bedrijfsverzamelgebouw, vertelt

en (semi)overheid heeft hij afspraken

leen deel aan het acceleratieprogramma.

hij. Zijn overtuiging: Ondernemen leer

gemaakt voor extra ondersteuning. Deze

Bos verwacht dat er dit jaar 25 onder-

je het beste in de praktijk. Bij StartUp

experts houden spreekuren, één-op-één

nemingen uitgroeien. Daarvoor komen

Nijmegen, gevestigd aan het Stations-

coaching, en helpen niet alleen met

weer nieuwe terug.

plein, maken ondernemers gebruik van

kennis en kunde, maar ook met hun net-

flexplekken waar alle noodzakelijke facili-

werk. En er is het programma BAM, sla

StartUp Nijmegen werkt aan de toe-

teiten aanwezig zijn, inclusief spreek-

met je vuist op tafel, focus op groei

komst. Daarbij wordt samenwerking

kamers, presentatiezaal, deelfiets en

sessies. Vijf startups, zo divers mogelijk,

gezocht met RU, HAN, ROC, KVK, Belas-

-auto. De deur staat overal open, je moet

sparren iedere week over hun dromen

tingdienst en overige onderwijsinstellin-

elkaar voortdurend tegenkomen.

en welke doelen ze willen bereiken:

gen. Samen kunnen ze een brug bouwen

volgende week, het eerste kwartaal, dit

om het startup ecosysteem in de regio te

Programma

jaar, in de toekomst. Zo bouwt de groep

optimaliseren.

Bos is als ervaren ondernemer de aanja-

een band op en worden zakenmatties

ger en de gehele dag aanspreekbaar bij

voor het leven.

www.startupnijmegen.nl

vragen of problemen. Daarnaast heeft hij een acceleratieprogramma opgezet. Elke

Niet afhaken

week is er een workshop over wisselen-

Zijn aanpak zorgt ervoor dat de kans dat > 49

Profile for motiefmedia

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.

Toekomstmakers50  

De 50 Toekomstmakers die het Nederlandse innovatie ecosysteem tot de top van de wereld maken.