Page 1

PLAYIN’/SMILIN’/FIGHTIN’/COOKIN’


Het moet. . . ’56 geweest zij n, niet? Ik had toen een restaurantje in the village the

Greenwich Village

village ?

Het heette ‘the chicken shack’ Beste kip van heel de stad

In de buurt van Redwood ? Miles? Miles davis

wie is Miles?

Iedereen was verzot op kip van de Chicken Shack

Ook Miles en z’n band

verhaal - Gilliom Is dat die jongen van slagerij Davis. . . ? De jongste. . .

C O O K I N’

Maar nee! Miles Davis!

De beroemde jazzm uzikant!

kij k, dit is de plaat waar ik het over had: Cookin ’

beeld - Paquet

Als ze Miles vroegen waar die titel op sloeg, dan zei hij altijd. . .

came in. . . and cooked Hij bedoelde dat ze erg goed speelden


en Maar dat was dat was niet ook waar die titel zo op sloeg. . . ...

Miles en z’n quintet waren een aantal platen aan het opnemen om aan hun contract met Prestige te voldoen.

Ik kan niet meer volgen hoor. . . Als hij niet die jongen van slagerij Davis is, wat doet ie dan met die kippen?

HOT JAZZ

En ‘s avonds speelden ze in Café Bohemia. . . . . . en aten kip bij mij !

en toen gebeurde het ...

Ik had m ’n beide handen verbrand aan het nieuwe fornuis. . . nu ben ik er geweest !

Ach, da’s niet erg

Don ’t worry.

dan eten we wel op ’n ander plekje.

je begrij pt er niks van. . .

Agent Huxley heeft een reservatie voor twee personen voor vanavond.

arme jij, dan ga je eraan!

Huxley!


controleerde overal de vergunningen.

Agent Huxley was de sch rik van de buurt. . .

Hij gaf elke foutparkeerder een bekeuring,

Zie je, er is nog iets dat je moet weten van agent Huxley. . .

Oh, hij zou me zeker te grazen nemen als ik z’n avondje uit verknoeide. . .

Agent Huxley had een vriendinnetje. Agent Huxley. . .

Niemand begreep hoe hij er in geslaagd was die te krijgen, maar, man. . . . Wat een moordgriet!

En die was moooooi ! Nou. . .

In elk geval

Sorry hoor schat

weet je wat ?

‘t is de waarheid, wat wil je dat ik zeg?

Ik had moeten weten dat Miles niet zomaar aanbood om te helpen. . . wij zullen koken! Oké guys?

UH?


de jongens deden het niet slecht. . . Jongens, wat een schatje. . .

hé, ik denk dat ze me gezien heeft!

Philly Joe

red ...

Eén Chicken shack chicken special dubbele deluxe met chicken shack special sauce en frietjes

. . . en één slaatje.

Yeah, let’s boogie!

OK

scherp

Aan Miles zelf hadden we natuurlij k niks. . .

Ha! ik weet wat ik kan doen!

voorzichtig

en daar ging hij. . .

IK dien op!

Dan kan ze mij n natuurlij ke elegantie aanschouwen en valt ze onmiddellij k voor me. . .

you. . . Hier gaan we. . .


Nu ben ik er echt geweest ...

excuseer ...

Oh, maar wat is er met jou gebeurd?

Heb je je pij n gedaan ?

ik heb een beetje smurrie op m ’n jurkje gekregen.

Ik denk dat het de Special Chicken Shack Chicken Sauce is. Maakt dat vlekken?

Weet je, Miles wou nooit iemand vertellen wat er toen echt gebeurd was. . .

euh

Maar ik wel!

wel,

ik vind het ongelofelij k hoe zo’n eenvoudige slagersjongen er in geslaagd is om zo mooi trom pet te leren spelen.

wat jij?

ja ja!

einde


Cookin_preview  
Cookin_preview  

One of the short stories from the new Philip Paquet Jazz comic Playin'Smilin'Fightin'Cookin'

Advertisement