Infolist 2015 01 03 nahled jednostrany

Page 1

KOALICE NEVLÁDEK PARDUBICKA, O. S. Klášterní 54 530 02 Pardubice

kancelar@konep.cz www.konep.cz | www.nevladky.cz

01/2015

INFOLIST INFORMAČNÍ ČTVRTLETNÍ ZPRAVODAJ

PRO NEZISKOVÉ O RG A N I Z AC E V PA RD U BI C K É M K RA J I

6 BURZA FILANTROPIE 2014 Uplynulý ročník tradiční Burzy filantropie zaznamenal několik výjimečných momentů

24

PARDUBICKÁ CHARITA ZABODOVALA VE FOTOSOUTĚŽI MŮJ SVĚT


2

TIRÁŽ Redakční rada: Monika Pavlíková Michal Chlumský Lucie Nermuťová Vojtěch Peterka

Ročník IX. Číslo 01/2015 Distribuce: Primárně elektronicky, tištěná verze na vybraných místech Pardubického kraje.

Koalice nevládek Pardubicka Klášterní 54, 530 02 Pardubice

Grafika: E-SMILE.cz náměstí Čs. legií 500, 530 02 Pardubice www.e-smile.cz | +420 773 454 773

kancelar@konep.cz www.konep.cz | www.nevladky.cz SPRÁVNÍ RADA:

Jolana Štěpánková předsedkyně SR

Mgr. Miluše Horská místopředsedkyně SR

ČLENOVÉ KONEP

Ing. Dana Hubálková člen SR

Olga Pavlů člen SR

Mgr. Lukáš Blažek člen SR


3

ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s novým rokem jsme pro Vás v Koalici nevládek Pardubicka (KONEP) připravili nový design a obsah našeho tradičního periodika Infolistu, který vydáváme již od roku 2007. Věříme, že nový vzhled pro Vás bude příjemný a články přehlednější. Infolist zůstává nadále čtvrtletníkem, můžete se proto opět těšit na čtyři vydání v každém roce. Infolist však není jedinou novinkou, kterou si pro Vás KONEP nachystal. Jak jste jistě zaznamenali novou grafiku i obsah mají i naše tradiční weby www.konep.cz a www.nevladky.cz. Jako bonus jsme připravili i zcela nový web Burzy filantropie, jehož adresa je velmi snadno zapamatovatelná – www.burzafilantropie.cz! U Burzy filantropie si dovolím udělat krátké zastavení, které si nyní obzvláště zaslouží, neboť jsme s ní zaznamenali dva velké úspěchy. Tím prvním je nominace mezi 5 nejlepších počinů roku 2014 v ocenění MOSTY, kterou burze udělila Národní rada osob se zdravotním postižením. Tato cena představuje kolektivní ocenění práce nás všech, neboť nebýt kvalitních projektů, které do burzy připravujete a jimiž dokážete zaujmout donátory, burza by nebyla takto výjimečná. Druhým úspěchem je nově schválený projekt, při němž budeme celou ideu a koncept Burzy filantropie přenášet i do Středočeského kraje. Věříme, že se jedná o novou etapu života burzy a během let se stane známým fenoménem napříč naší zemí. V neposlední řadě si Vás dovoluji také informovat o nově vzniklém dobrovolnickém centru KONEP. Jsme v začátcích, ale postupně zvyšujeme aktivitu. Naším cílem není pouze sdružovat dobrovolníky a vysílat je do neziskových organizací, chceme zároveň i nadále posilovat roli dobrovolnictví v naší společnosti a šířit osvětu této úžasné myšlenky vzájemné pomoci. Jolana Štěpánková předsedkyně správní rady KONEP


4

Obsah

OBSAH INFOLISTU 01/2015 Akce pořádané KONEPem

06

Aktuální dotační příležitosti

10

Seznamte se s projekty

12

Úspěšné akce NNO

22

Neziskovky se představují

32

Neziskovky vás zvou

36

Burza Filantropie 2014 Den Země

Grant na podporu sociálního podnikání Grant na podporu neziskových organizací

Nové charitní kontejnery na oblečení Gramotnost není jen čtení Projekt Učíme se navzájem Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Sociální rehabilitace pro seniory a osoby se zdravotním postižením Síť mateřských center boří mýty o nečitelnosti neziskových organizací

Mateřské centrum Medvídek Ústí nad Orlicí v nových prostorách Pardubická Charita zabodovala ve fotosoutěži Můj svět Setkání pozůstalých rodin hospicových pacientů Sbírka Adopce na dálku 2014 Sportovně střelecký klub Sezemice Otevření centra pro autismus – Z PASti Děti s handicapem opět na lyžích

Záchranná stanice a ekoncetrum Pasíčka Z porodnice krůček do Krůčku Pontopolis Fotogalerie Dětský den

3. ročník Tatínkův úžasný dětský den Altus se připravuje na CVVZ CEDR: Den otevřených dveří Mime Fest Pálení čarodejnic


Obsah

5


6

Akce pořádané KONEPem

Michal Chlumský Koalice nevládek Pardubicka

BURZA FILANTROPIE 2014

DOBROČINNÝ FENOMÉN NAŠEHO KRAJE

Uplynulý ročník tradiční Burzy filantropie zaznamenal několik výjimečných momentů. Tím hlavním je především nová rekordní hodnota darů ve výši 1 392 000 Kč, kterou donátoři rozdělili mezi 47 neziskových organizací z celého Pardubického kraje! Díky této podpoře se mohlo zrodit mnoho projektů, z nichž bude mít prospěch široká veřejnost. Burzu filantropie pořádá Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje. V roce 2014 opětovně proběhla ve všech čtyřech okresech kraje – Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Svitavy.

Doplnila je i jedna místní burza v Letohradě. Burza filantropie je obdobou známého televizního pořadu „Den D“, své projekty zde však před zraky donátorů z řad veřejného i soukromého sektoru prezentují neziskové organizace. Projekty, které prokáží svou potřebnost a prospěšnost jsou poté od donátorů podpořeny finančně, materiálně nebo jinou formou pomoci. Od roku 2011, kdy se konaly první pilotní burzy je jejich pravidelným donátorem i Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči a neziskový sektor. „Velkou radost mi dělá především stále se zlepšující úroveň prezentací projektů neziskovek, které jsou zároveň dobře připraveny i na podrobné dotazy donátorů k ekonomickým stránkám projektu. Velké poděkování patří všem pravidelným donátorům, za jejich dlouhodobou podporu burzy a šíření jejího dob-

Nová rekordní hodnota darů ve výši 1 392 000 Kč rozdělena mezi 47 neziskových organizací


Akce pořádané KONEPem

rého jména, a stejně tak i těm novým, kteří se nebáli s námi v tomto ročníku vstoupit do společného příběhu Burzy filantropie. Neziskovky tak od nich v roce 2014 získaly na projekty pro veřejnost o 171 500 Kč více než v předcházejícím ročníku,“ oceňuje Pavel Šotola. Zejména díky podpoře donátorů se burze daří naplňovat její hlavní cíl, kterým je vznik veřejně prospěšných projektů a nových partnerství. „Burzou filantropie jsme ukázali možnost, jak lze transparentní cestou získávat finance a podporu pro neziskové organizace. Neziskovky zároveň musí odvést kus tvrdé práce, cesta od vytvoření projektu po jeho obhájení na burze pod drobnohledem donátorů, je velice dlouhá. Burza zaznamenala obrovský úspěch, který se šíří i za hranice kraje. Již nyní nás kontaktují organizace z České republiky, které si přejí, abychom jim předali naše zkušenosti a naučili je pořádat vlastní Burzu filantropie,“ přibližuje senátorka Miluše Horská, která je zároveň i místopředsedkyní pořádající Koalice nevládek Pardubicka. Projekty, které se díky burze zrealizovaly, mají pozitivní efekt na život v mnoha místech Pardubického kraje. V Žamberku například Občanské sdružení CEMA opravilo a vylepšilo herní prvky své zahrady, kterou hojně navštěvují rodiče s dětmi a mládež. Cestující na orlickoústeckém vlakovém nádraží si mohou vychutnat kávu díky projektu místního pracoviště organizace Rytmus Chrudim. Její klienti prodávají v mobilním „kafebaru“ nápoje a zároveň si tak plní i svůj pracovní sen. Díky podpoře donátorů také existuje u Litomyšle lesní školka Brlenka, kterou zřizuje občanské sdružení Lidé v lese. Na burze uspěla například i Farní charita Litomyšl, která udrží a rozšíří své služby, určené dětem

a seniorům. K tomu všemu jim napomůže především osvětová kampaň pro nábor nových dobrovolníků, jelikož právě oni věnují svou pomoc druhým a starají se o potřebné v celém regionu. V Hlinsku zrekonstruovalo Občanské sdružení Jana XXIII. své Centrum volného času, kde se stará o zpestření dne dětem z tamního sídliště. Díky darům z burzy upravila také organizace Momo Chrudim bezbariérově své dílny, které slouží handicapovaným klientům, jsou však hojně využívány i žáky základních a středních škol. Každá Burza filantropie zažívá výjimečné momenty, na té pardubické byl velkým překvapením dar 125 000 Kč na projekt Křižovatka handicap centra, o. p. s, které tak pořídilo speciální rehabilitační přístroj Redcord. Kromě klientů organizace jej může využívat i veřejnost, jelikož přístroj pomáhá zlepšit výkonnost rekreačním i profesionálním sportovcům. Důkazem o pestrosti projektů na burze je úspěch Pardubického spolku historie železniční dopravy, jeho nadšenci si zde vysloužili finanční podporu na revitalizaci historického autobusu Karosa ŠL 11, který bude taktéž sloužit široké veřejnosti a připomíná nám kus nedávné historie. Koalice nevládek Pardubicka a Pardubický kraj si do nového ročníku burzy připravily i několik inovací. Tou hlavní je spuštění nového webu nebo vydání brožury mapující historii burzy. I v roce 2015 se tak můžeme těšit na čtyři okresní burzy, do jejichž průběhu se prostřednictvím internetového hlasování zapojí opět také veřejnost. Na webu budou vyvěšeny projekty, které se ucházejí o podporu, každý proto může dát hlas svému favoritovi a ty nejúspěšnější tak vyslat do samotného „finále“ okresní Burzy filantropie, kde již budou projekty prezentovány před samotnými donátory.

7


8

Akce pořádané KONEPem

DEN ZEMĚ Koalice nevládek Pardubicka pořádá i tento rok oblíbenou oslavu Dne Země, která proběhne tradičně 22. dubna od 9.00 do 15.00 hodin na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.


Akce pořádané KONEPem

Zajímavostí letošního ročníku bude také umístění sběrného kontejneru na šatstvo

Na Dni Země se budou prezentovat neziskové organizace z Pardubického kraje i lokální prodejci pochutin a výrobků. V minulém roce se akce zúčastnilo na 1 000 návštěvníků, při dobrém počasí se dá očekávat minimálně stejná návštěvnost. Zajímavostí letošního ročníku bude také umístění sběrného kontejneru na šatstvo, který na náměstí po dobu konání umístí Oblastní charita Pardubice, která pořádá sbírku šatstva ve prospěch všech potřebných. Na Dni Země tak je možné i aktivně pomoci druhým!

9


10

Aktuální dotační příležitosti

Pardubický kraj připravil dva zcela nové grantové programy.

GRANT NA PODPORU SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ Cílem grantu je podpora vzniku nových sociálních podniků a dále podpora již existujících sociálních podniků působících na území Pardubického kraje. Prostřednictvím tohoto programu lze získat finanční prostředky na vytvoření a aktualizaci podnikatelského plánu, pořízení

majetku, zajištění vzdělání pro znevýhodněné na trhu práce, pro management a prostředky pro mzdu zaměstnanců, kteří pomáhají při výkonu práce znevýhodněným pracovníkům. Minimální výše poskytnutého grantu je 10 tis. korun, maximální výše 200 tis. korun.

GRANT NA PODPORU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Unikátní systém programu nabízí možnost přihlásit projekt, který chce daná organizace realizovat. Téma není omezeno, může se jednat například o kulturní, sociální, ekologické, volnočasové či jiné téma. Úspěšný projekt bude podpořen přidělením finančních prostředků, které bude moci žadatel využít nikoli na realizaci projektu, ale na mzdu fundraisera, tedy osoby, jejíž úkolem bude získat u sponzorů a donátorů veškeré pro-

středky pro realizaci přihlášeného projektu. Hlavním účelem tohoto grantového programu je zajištění finančních prostředků na projektu neziskových organizací a podpora jejich schopnosti získávat finanční prostředky pro činnost prostřednictvím tohoto účinného nástroje – fundraisingu. Minimální výše poskytnutého grantu činí 10 tis. korun, maximální výše 50 tis. korun na projekt.

Termín podání žádostí do obou grantů je od 6. do 30. dubna 2015. Více informací na www.pardubickykraj.cz/probihajici-grantove-programy/80603/


Aktuální dotační příležitosti

11


12

Seznamte se s projekty

Od března je proces věnování šatstva do charitního sociálního šatníku mnohem jednodušší a pohodlnější


Seznamte se s projekty

NOVÉ CHARITNÍ KONTEJNERY NA OBLEČENÍ Oblastní charita Pardubice provozuje sociální šatník pro lidi v nouzi z Pardubic a okolí. Shromažďuje oblečení a obuv pro dospělé i děti, lůžkoviny a ručníky. Nejžádanější je ošacení a obuv pro děti od 6 do 15 let a pánské boty a oděvy. Doposud lidé přinášeli použitelné oblečení do sídla Charity v ulici v Ráji č. p. 732 od pondělí do pátku od 6:30 do 15 hodin. Dárci tedy museli všechny věci nosit ve stanoveném čase na jedno konkrétní sběrné místo. Od března je proces věnování šatstva do charitního sociálního šatníku mnohem jednodušší a pohodlnější. Na území města Pardubic bude instalováno deset nových červených kontejnerů s logem Charity, které budou přístupné i v odpoledních a večerních hodinách. Informace o umístění kontejnerů naleznete na webu www. pardubice.charita.cz/socialni-satnik a na webu města Pardubic. Do kontejnerů prosím vkládejte pouze čisté oblečení a spárované boty, vše zabalené v igelitovém pytli nebo tašce. Nenechávejte žádné věci vně kontejneru. Obsah kontejnerů se bude pravidelně odvážet. Pokud

někde přesto narazíte na plný kontejner, budeme rádi, pokud tuto informaci předáte koordinátorce sociálního šatníku (tel.: 775 294 843). Získané oblečení nebude Oblastní charita Pardubice nikomu prodávat, ale bude sloužit výhradně sociálně znevýhodněným lidem z Pardubic a okolí. Bude předáno nejen klientům Charity v rámci služeb pro seniory a pro rodiny s dětmi, ale také dalším organizacím, které pomáhají potřebným. Hlavními příjemci darovaného oblečení budou osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší, matky samoživitelky, klienti LDN Rybitví a Zdravotně sociálního oddělení Pardubické krajské nemocnice a osoby opouštějící výkon trestu.

13


14

Seznamte se s projekty

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM KRŮČEK SVITAVY, z. s.

GRAMOTNOST NENÍ JENOM ČTENÍ V Pardubickém kraji hlásí zájem Díky vzdělávacímu projektu mají občané žijící v obcích Pardubického kraje s počtem obyvatel menším než 2000 snadnější přístup k informacím z finanční, spotřebitelské, právní, podnikatelské a IT oblasti. Ve vybraných obcích totiž probíhají za podpory EU nejrůznější projekty. V okrese Svitavy se jedná o projekt nazvaný Gramotnost není jenom čtení, který realizuje Mateřské a rodinné centrum Krůček ze Svitav. S potěšením lze konstatovat, že zájem občanů o semináře je značný. Kapacita je vždy naplněna.

O vzdělávání v menších obcích zájem je. Lidé nemusí nikam dojíždět, což je pro ně nemalá úspora času i peněz. Projekt potvrzuje, že přiblížení vzdělávání do regionu je smysluplné. Zejména v případě, že cílovou skupinou jsou lidé v produktivním věku, je důležité vyjít vstříc jejich potřebám skloubit rodinný a pracovní život. „Ruku na srdce, přijdete-li domů ze zaměstnání, musíte zvládnout obstarat děti či na vsi ještě běžně malé hospodářství k tomu, je těžké najít čas na dojíždění do města za vzděláváním, byť by bylo sebelepší,“ říká koordinátorka projektu Jaroslava Herbrichová. V případě, že se jde opačným způsobem – tedy, když nečekáte, že lidé přijdou za vámi, ale jdete vy za nimi, je mnohem větší šance, že dokážete obyvatele menších obcí motivovat. ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY JAKO VEDLEJŠÍ EFEKT Projekt Gramotnost není jenom čtení je realizován v pěti obcích Pardubického kraje. První semináře vyzkoušeli lidé v obci Telecí, následovaly Sebranice a po novém roce si pro zajímavé informace přišli lidé v Bělé nad Svitavou. Úvodní seminář před zahájením vzdělávacího cyklu se již také uskutečnil v Městečku Trnávce, kde se školení rozběhnou co nevidět. Poslední obcí, kam zavítá lektorský tým, je jedno z nejmenších měst v kraji – Bystré. Realizace projektu se tedy přehoupla do druhé poloviny, a lze konstatovat, že velký zájem je o všechny nabízené oblasti vzdělávání.

Práci s tablety a chytrými telefony si lidé vyzkouší nejdříve, aby posléze uměli vyhledávat potřebné informace při zbylých seminářích. „Za důležité považujeme, že se daří probudit v lidech, kteří jsou delší čas doma – ať již třeba neúspěšně hledají práci, či se starají o děti, zájem o to, aby se dokázali postavit na vlastní nohy a nečekali jen služby od státu,“ doplňuje psycholožka a jedna z lektorek Monika Čuhelová. Na druhou stranu je třeba říci, že realizátoři projektu narazili i na úskalí. Jako obvykle za ně může technika. „Ačkoliv žijeme v době, která je protkaná moderními technologiemi, ne všude je lze naplno využívat. Například připojení k internetu pro více lidí, kteří jej chtějí používat najednou, je leckde problematické,“ dodává Jaroslava Herbrichová. Do projektu Gramotnost není jenom čtení se zatím zapojilo 45 lidí, z toho 8 mužů a 37 žen. Věk účastníků je většinou mezi 25 až 55 lety.


Seznamte se s projekty

POZNÁMKY Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, z. s., je organizací, která od roku 2001 nabízí aktivity a služby rodičům s malými dětmi. Přispívá k prevenci sociálního vyloučení a izolace matek a rodin s malými dětmi, těhotné ženy připravuje na mateřství a rodičovství, předává poznatky o výchově dětí a psychologii rodinného života, podporuje výchovu k odpovědnému lidství. Rodičům s malými dětmi umožňuje vzájemný kontakt i vzdělávání. MC Krůček byl realizátorem dvou evropských projektů OP LZZ: Mám rodinu a podnikám, Flexi práce s rodinou. Nyní je partnerem projektu OP VK Gramotnost není jenom četní.

Projekt Gramotnost není jenom čtení reaguje na vzdělávací potřeby obyvatel malých obcí do 2000 obyvatel na území Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje a řeší zvyšování obecných kompetencí v oblasti finanční, spotřebitelské, právní a počítačové gramotnosti a základech podnikání. V rámci projektu dojde k realizaci komplexu 5 vzdělávacích modulů (Peníze se počítají, Nenechám se napálit, Živím sám sebe, Neznalost zákona neomlouvá, Naučte se jak s chytrými telefony či tablety) v každé zapojené obci. Vzdělávací potřeby Cílové skupiny obyvatel malých obcí nejsou v současnosti v rámci jiného vzdělávacího programu dostatečně reflektovány. Aktivity projektu překonávají bariéry v dostupnosti dalšího vzdělávání pro tuto Cílovou skupinu. Podpořeno bude celkem 600 osob, 200 osob v každém kraji. RePráci s tablety a chytrými alizátorem projektu je vzdělávací, rodinné a dobrovolnické telefony si lidé nejdříve centrum Akropolis.

vyzkouší, aby posléze uměli vyhledávat potřebné informace

Občanské sdružení AKROPOLIS, o.s. je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je poskytnout rodičům s malými dětmi a lidem pečujícím o osobu blízkou možnost aktivního využití volného času a možnost dalšího vzdělání, které by usnadnilo mimo jiné návrat do práce po mateřské (rodičovské) dovolené.

15


16

Seznamte se s projekty

Markéta Březinová koordinátorka projektu

PROJEKT UČÍME SE NAVZÁJEM v Mateřském a rodinném centru Krůček Svitavy

Loňská Burza filantropie přinesla úspěch projektu Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy s názvem „Učíme se navzájem“. MC Krůček tímto projektem zamýšlel propojení svých služeb, které převážně poskytuje rodičům s dětmi, s další cílovou skupinou, kterou jsou aktivní senioři/rky a prarodiče. Projekt „Učíme se navzájem“ bude v roce 2015 obsahovat aktivity, které se zaměřují na utváření vzájemného vztahu mezi dětmi a mládeží do 15 let věku a zúčastněnými seniory. V průběhu roku proběhne několik setkání, kde se dědečci/babičky budou učit od dětí pracovat s IT technologiemi (notebook, tablet, apod.) a naopak děti se budou učit od svých prarodičů/seniorů manuálním dovednostem, které starší generace zvládá bravurně – šití, háčkování, výroba ze dřeva, apod. Vítáni jsou prarodiče s vnoučaty, ale také jednotlivci. Předběžná kapacita projektu je cca 20 seniorů a 50 dětí. Již na prvních dvou setkáních se podělilo o své zkušenosti 16 seniorů. Do projektu jsou zapojeni samozřejmě i rodiče dětí, kteří tvoří spojující mezigenerační článek a napomáhají realizaci záměrů projektu. Již z počátku fungování projektu jsme se mohli přesvědčit o tom, že nejde pouze o mezigenerační výměnu zkušeností, ale o rozvíjení vztahů. Účasti

využili i senioři, kteří svá vlastní vnoučata nemají, ale velmi rádi tráví svůj čas s dětmi a pomáhají jim osvojit si aktuální tvořivou aktivitu. Motivací k účasti na tvořivých IT dílnách je hned několik. Zapojení mají tvořivé dílny zdarma a mohou si sami volit program pro následující dílnu. Cílem setkávání je vzájemná výměna manuálních zkušeností versus práce s moderními technologiemi. Senioři také dostanou možnost zúčastnit se bezplatného kurzu počítačových dovedností, který bude koncipován dle jejich dosavadních znalostí na PC. První dvě dílny byly věnovány dotváření panenek, které budou v březnu předány na dětské oddělení místní nemocnice, aby dělaly radost dětem, které zde musí trávit čas. Panenky jsou předtvořené a děti si je budou moci následně dozdobit. Následující dílny budou věnovány vaření, práci se dřevem a háčkování/pletení. Na každém setkání jsou v prostorách MC Krůček zajištěny také moderní technologie, na kterých se mohou senioři učit od dětí např. práci s aplikacemi, mailem v telefonu apod. Finanční nebo materiální pomoc poskytl Pardubický kraj a firmy Medesa, Saint-Gobain (Adfors) a OR-CZ.


Seznamte se s projekty

Bc. Naděžda Medková sociální pracovnice

PŮJČOVNA REHABILITAČNÍCH A KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK V PARDUBICÍCH A CHRUDIMI

Porouchal se Vám vlastní vozík? Potřebujete si zapůjčit chodítko? Nevíte si rady jak a kde koupit sedačku na vanu? V Centru pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Vám poradíme jak pomůcku získat, případně Vám ji za poplatek zapůjčíme. Půjčovna pomáhá především v překlenutí období při vyřizování žádosti o vlastní pomůcku, při poruše vlastní pomůcky a v nepředvídatelných situacích, například po úrazu. Slouží osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejich rodinným příslušníkům či jiným pečujícím osobám. Zápůjční doba pomůcky není omezena, uživatel si může pomůcku ponechat dle své potřeby. Podmínkou

zápůjčky je platný občanský průkaz a zaplacení měsíčního poplatku. Zapůjčit si můžete různé typy chodítek (90– 150 Kč), mechanické vozíky (400 Kč), toaletní židle (150 Kč), nástavce na WC (50 Kč), sedačky na vanu a do sprchy (50 Kč), dále polohovací lůžka (500 Kč), servírovací stolky (100 Kč), antidekubitní matrace (150 Kč) a rehabilitační šlapadla (100 Kč). Pracovníci Centra nabízejí také rozsáhlé poradenství

v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Seznámí Vás s typy pomůcek, pomohou Vám vybrat tu nejvhodnější a poradí, jak ji získat, případně kde si ji můžete zakoupit. Více informací naleznete na www.czp-pk.cz a na jednotlivých pracovištích. Chrudim, Revoluční 594, Chrudim, tel.: 469 620 320, 775 693 982 a v Pardubicích, Bělehradská 389, Pardubice, tel.: 466 335 630, 775 693 984.

17


18

Seznamte se s projekty

Bc. Naděžda Medková sociální pracovnice


Seznamte se s projekty

SOCIÁLNÍ REHABILITACE PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Chcete se naučit pracovat na počítači? Chcete komunikovat s blízkými přes e-mailovou poštu? Nevíte si rady s tím, jak a kde hledat novou práci? Přijďte za pracovníky Centra pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. Vytváříme příležitosti k zapojování seniorů a osob se zdravotním postižením do společenského života, nabízíme širokou škálu činností. Pracovníci Vás proškolí na počítači (základní obsluha, internet, programy – Word, Excel, Power-Point), vyhledají s Vámi vhodné pracovní místo a poradí Vám, jak vystupovat při pracovním pohovoru, případně můžete využít aktivizační činnost zvanou Klubíček (pravidelné setkávání uživatelů služby při výtvarné aktivitě). V Centru v Pardubicích dále nabízíme kurz anglického jazyka, v Ústí nad Orlicí pak kurz základů znakového jazyka. Součástí všech center je podávání informací z oblasti týkající se osob s postižením a seniorů (výhody, příspěvky, aktuality) a také poradenství v oblasti rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (druhy jednotlivých pomůcek, úhrada od pojišťovny aj.). Cílem profesionálního vztahu pracovník a uživatel je podpora dovedností, schopností a zájmů. Zapojit seniory a zdravotně postižené do běžného života. Služba je poskytována ZDARMA. Více informací naleznete na www.czp-pk.cz a na jednotlivých pracovištích. Chrudim, Revoluční 594, tel.: 469 620 320, 775 693 982, v Pardubicích, Bělehradská 389, tel.: 466 335 630, 775 693 984, v Ústí nad Orlicí ulice Čs. Armády 1181, tel.: 465 525 324, 775 693 983.

19


20

Seznamte se s projekty

SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER BOŘÍ MÝTY O NEČITELNOSTI NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ


Seznamte se s projekty

Síť mateřských center v roce 2015 realizuje celorepublikovou kampaň Spolu u kulatého stolu, jejímž cílem je nabourat přetrvávající nedůvěru v neziskový sektor. Cílem projektu TRUST – Transparent, Respected, sUstainable SocieTy je zvýšení opomíjené transparentnosti nestátních neziskových organizací tak, aby se staly respektovanými partnery vůči veřejnosti, státnímu a soukromému sektoru, a posílily tak svoji udržitelnost na trhu práce. Transparentnost je posílena prostřednictvím metodiky „Social Reporting Standard“ (SRS). Metoda SRS napomáhá vytvářet čitelný profil organizace tak, aby byla jasně srozumitelná nejen pro veřejnost, ale i pro partnery z řad státní správy a samosprávy, investorů, podporovatelů a dalších subjektů. Metoda SRS představuje jednotný referenční rámec, univerzální šablonu s návodem pro vykazování o organizaci. Je reakcí na nejednotnost v terminologii i formě při vykazování vůči třetím stranám. Metodika SRS je využívána v Rakousku a v Německu, partnerem projektu je rakouská Ashoka (Vídeň) – Innovators of the Public.

V úterý 5. května 2015 od 9.00 do 12.00 hodin pořádá Pardubický kraj a Síť mateřských center o.s. seminář s názvem „Transparentní, Respektovaná, Udržitelná SpolečnosT“, kde jednak představí metodu SRS a dále se budeme věnovat Fundraisingu jako nástroji financování neziskových organizací. Seminář se uskuteční na Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského náměstí 120, sál Jana Kašpara, Pardubice (budova bývalé reálky). Další informace a přihlášení na seminář u Petry Benešové, koordinátorky Sítě mateřských center v Pardubickém kraji, e.mail: petra.benesova@materska-centra.cz, tel.: +420 602 178 849.

21


22

Úspěšné akce NNO

Kateřina Fišarová a Miluše Crhonková MC Medvídek Ústí nad Orlicí

MATEŘSKÉ CENTRUM MEDVÍDEK ÚSTÍ NAD ORLICÍ V NOVÝCH PROSTORÁCH


Úspěšné akce NNO

MC Medvídek poskytuje služby rodinám od roku 2000. Právě letos, kdy slavíme 15. výročí od založení, se nám díky obchodnímu družstvu KONZUM Ústí nad Orlicí podařilo přestěhovat do nových prostor v nákupní galerii Nová Louže na sídlišti Štěpnice. Tyto prostory jsou bezbariérové a slouží nejen mateřskému centru, ale i naší další aktivitě s názvem Dětský klub Fialka. Klub už téměř rok a půl poskytuje krátkodobé i dlouhodobé hlídání dětí. Tato služba se nám podařila spustit díky podpoře donátorů z Burzy filantropie 2013, kterou pořádá Koalice nevládek Pardubicka. Protože jsme díky hlasování veřejnosti postoupili i do finále v Burze filantropie 2014, běží v centru celoroční projekt s názvem „Kdo s radostí vaří, dobře se mu daří, kdo se navíc pohybuje, zdravím, krásou překypuje“. Spočívá v praktických ukázkách a ochutnávkách zdravého vaření a pohybových aktivit vedených akreditovanými instruktory. Všem donátorům, dárcům a podporovatelům ze srdce děkujeme za dosavadní podporu a všem našim klientům přejeme, aby se jim u nás líbilo a našli zde příjemné prostředí a nové přátele pro sebe a své děti.

www.medvidekuo.cz FB: Mateřské centrum Medvídek, Ústí nad Orlicí fotogalerie: http://mcmedvidek.rajce.idnes.cz

23


24

Úspěšné akce NNO


Úspěšné akce NNO

25

PARDUBICKÁ CHARITA ZABODOVALA VE FOTOSOUTĚŽI MŮJ SVĚT Paní Dita Valachová, dobrovolnice Oblastní charity Pardubice, uspěla v 7. ročníku celostátní fotosoutěže Můj svět. Soutěž nedávno uspořádala opavská Charita. Fotografii paní Valachové ze střediska Odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích u Pardubic přisoudila odborná porota krásné 2. místo v kategorii Život kolem nás.


26

Úspěšné akce NNO

Petra Kaplanová Oblastní charita Ústí nad Orlicí

SETKÁNÍ POZŮSTALÝCH RODIN HOSPICOVÝCH PACIENTŮ „Odpusť mi.“, „Odpouštím ti.“, „Děkuji.“, „Mám tě rád.“ Tak se dají shrnout nejdůležitější slova, která by měla vzájemně zaznít ve vztahu hospicového pacienta a pečující rodiny... Dne 17. února 2015 se opět sešly charitní sestřičky s pozůstalými rodinami svých pacientů, o které se mohly starat až do samého konce jejich života. V loňském roce doprovodily sestry charitní hospicové péče Ústí nad Orlicí v našem okrese 102 pacientů. Nejbližší oceňovali kromě profesionality a odbornosti sester také jejich lidský přístup a předávané praktické zkušenosti. Součástí týmu domácí hospicové péče je vedle sester také lékař, sociální pracovnice, psychlog a duchovní, což některé rodiny využily. Ačkoli je smrt těžká, je součástí každého života. Když má někdo někoho rád, je domácí péče o člověka a vzájemný vztah darem pro umírajícího i pro toho, kdo pečuje. V otevřené atmosféře setkání zazněla slova povzbuzení, vzájemného sdílení, díků a podpory. Lidé, kteří zažili podobné situace se otevřeli jeden druhému, nalezli pochopení a vyjádřili touhu hledat cestu dál: „Nestihl jsem své ženě říct to nejdůležitější. Že ji mám moc rád a za co všechno ji děkuji. Pořád jsem se snažil věřit,

že to bude dobré, a nutil ji k této víře také, i když ona už věděla své. Budu jí to říkat teď, objevil jsem knihu, která mi dala naději, že se ještě setkáme, a to mě teď drží při každodenním životě…“

Účastníkům setkání byla nabídnuta možnost scházení ve svépomocné skupině. Hlavním cílem této skupiny je vzájemná pomoc při vyrovnávání se ztrátou nejbližšího člověka.

„Mně umírala maminka, a já se při veškeré péči a za pomoci pečovatelek a sestřiček snažila ještě věnovat dětem v práci. Jsem učitelkou v mateřské školce a s dětmi jsme si o tom, co prožívám, zcela přirozeně vyprávěly. Vnímám, že to bylo správné, a i dětem to přišlo úplně normální…“

19. 3. 2015 v 16–18 hod., vede Mgr. Tereza Černohousová

„Mně tatínek řekl, že do žádný nemocnice nepojede, a že už chce umřít. Říkala jsem si, jestli jsem přece jenom neměla zavolat záchranku. Ale on měl právo se takhle rozhodnout. Večer mi to řekl, a k ránu zemřel…“ „Já si se svým manželem neustále povídám, i nahlas. Jakoby nikdy neodešel…“ „Někdy je těžké vysvětlit třeba i praktickému lékaři, že chceme, aby náš blízký mohl zůstat doma, a proč žádáme o hospicovou péči…“ „Moc bych si přál, abych i já mohl být ve vaší péči na konci života…“

13. 4. 2015 v 16–18 hod., vede PhDr. Hana Mervartová 14. 5. 2015 v 16–18 hod., vede Mgr. Tereza Černohousová Setkání se budou konat vždy v ambulanci na adrese Čs. Armády 1181 (věžák Rietru) v 8. patře. Domácí hospicová péče byla podpořena Výborem dobré vůle, díky jehož projektu byly pro tuto službu zakoupeny lineární dávkovače léků a tonometry.


Úspěšné akce NNO

27

Iva Marková Oblastní charita Ústí nad Orlicí

SBÍRKA ADOPCE NA DÁLKU 2015 V dalším ročníku sbírky na projekt „Adopce na dálku” se v kostelích letohradské farnosti a díky dalším dárcům vybralo celkem 92 707 Kč. Finanční prostředky ve výši 65 000 Kč budou použity na zaplacení nákladů na další rok studia třinácti dětí z nejchudších oblastí Indie. Zbývajících 27 707 Kč bude zasláno na léčbu 6letého Rudolfa, který je zapojen do Adopce na dálku, a u něhož byla diagnostikována leukémie. Chlapec se léčí v Bombay a díky včasné diagnóze mu lékaři dávají velkou šanci na uzdravení. Před Vánocemi děti zaslaly dopisy svým sponzorům, připojujeme jeden z nich:

Drazí adoptivní rodiče, posíláme milé pozdravy pro vás všechny. Studuji v 6. třídě ve škole sv. Laurence v Ranebenuru. Každý rok slavíme s rodinou Vánoce. Chodím cvičit do sboru a učíme se zpívat koledy. Připravujeme s maminkou doma malé pohoštění a zveme naše sousedy na návštěvu. Také ve škole slavíme narození Ježíše Krista a zpíváme koledy. Na Vánoce jsme dostali oblečení, které bylo zaplaceno z Vašich příspěvků. Moje matka a sestra Vám také přejí šťastné Vánoce.

Ať Vás Bůh požehná dlouhým životem a dobrým zdravím. Prosím, modlete se za mě. Vaše adoptivní dcera Diana Děkujeme za podporu všem, kdo přispěli na tento projekt. Diecézní charita HK pořádá k 15. výročí „Adopce na dálku” setkání s dárci a srdečně zve 16. 5. 2015 do Hradce Králové všechny zájemce. Více informací najdete na www.hk.caritas. cz, nebo facebook: adopce. dchhk.cz.

Oblastní charita Ústí nad Orlicí Na Kopečku 356 Letohrad tel. 734 769 713 www.uo.charita.cz


28

Úspěšné akce NNO

SSK SEZEMICE

SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB SEZEMICE Rok utekl jako voda a my se opět scházíme první den Nového roku na Novoročních střelbách. Na palebné čáře se postupně vystřídalo 27 závodníků, kteří si do soutěžního terče vystřelili z pistole 15 ran. V mužích zvítězil s 98 body T. Rotrekl, druhý s 95 body J. Straka a třetí F. Čihák s 94 body. V ženách a dorostu si obhájila loňské vítězství s 98 body S. Hozáková. Druhá s 91 body byla L. Čiháková a třetí se 77 body skončil F. Rotrekl. Nakonec si ještě každý vystřelil jednu nesoutěžní ránu do společného Novoročního terče a závody jsme mohli ukončit. V prvních měsících letošního roku se našim střelcům daří úspěšně proplouvat na střeleckých vodách. Mladý pistolář J. Forman byl pozván do Plzně na nominační závody reprezentace. Za jeho maximální výkony si přivezl jedno první a dvě druhá místa. Perfektní výkony podal i na Grand Prix Plzeň 2015 s mezinárodní účastí. Těchto závodů se zúčastnila i L. Hrobařová. Ve Žďáru nad Sázavou se dařilo na „Velké ceně Žďáru“. Naši s přehledem obsadili přední místa výsledkové listiny a posbírali, co se dalo a domů si odvezli pěkné ceny. V pistolové disciplíně zvítězila S. Hozáková, druhý byl O. Kamenický. V puškové disciplíně v mužích získal J. Novák 3. místo. V dorostu se na žebříčku jako první usadila L. Hrobařová, druhé L. Vyhnálková, třetí F. Rotrekl, čtvrtý J. Puhlovský a šestá J. Adamová. Střelecké soupeře jsme slušně válcovali 24. 1. na „Velké ceně Brna“. Ve vzduchové pušce 60 ran přivezl J. Novák 2. místo. V dorostu L. Hrobařová ve VzPu 40 ran skvělé 1. místo. V pistolové disciplíně VzPi 40 ran nedala nikomu šanci S. Hozáková a stala se vítězkou. Druhý byl O. Kamenický. Smůlu měla K. Procházková, která po druhé položce byla nucena odstoupit ze zdravotních důvodů. 25. 1. se J. Čech zúčastnil na závodu v Praze-Ruzyni. Ve středu 28. 1. jsme se zúčastnili Slavnostního vyhlášení sportovních talentů pro rok 2014 v sále sezemické radnice. Za střelecký klub byli oceněni pistolář R. Rážek a puškařky L. Hrobařová a K. Procházková, které jsou letos zařazeny do české reprezentace. Všem třem ještě jednou gratulujeme. Dvě potěšující zprávy potěšily z Českého střeleckého svazu T. Čiháka, J. Formana, L. Hrobařovou, K. Procházkovou, obdrželi jmenovací dekrety za dosažené výsledky a stali se členy reprezentačního družstva pro rok 2015. Slušně jsme dopadli v hodnocení klubů pracující s mládeží. Z 69 klubů jsme obsadili pěkné 10. místo.


Úspěšné akce NNO

OTEVŘENÍ CENTRA PRO AUTISMUS – Z PASTI Dne 14. 4. 2015 v rámci Dne otevřených dveří v Rodinném Integračním Centru o.s. proběhne od 10.30 hodin do 12.00 hodin slavnostní otevření Centra pro autismus „Z PASti“ za účasti zástupců Magistrátu města Pardubic, Krajského úřadu Pardubického kraje a dalších vzácných hostů, kteří se velkou měrou podíleli na podpoře vzniku centra. Centrum pro autismus Z PASti poskytuje od ledna roku 2015 dvě sociální služby, a to Ranou péči pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra (dále PAS) ve věku 1–7 let a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS ve věku 8–18 let. Vedle těchto služeb Centrum Z PASti umožňuje rodinám z Pardubického kraje navštěvovat další doplňkové aktivity (canisterapii, muzikoterapii, arteterapii, doprovázení a péči o dítě, integrační aktivity). Velmi oblíbené a žádané jsou rodičovské, mužské a sourozenecké skupiny, aktivity pro rodiny s dětmi – Autínek a Autík kroužky pro děti – Áčko.

„Centrum se v tuto chvíli zaměřuje nejvíce na vzdělávání pracovníků v nových metodách, na profesní rozvoj, na odbornost, která je ruku v ruce s lidskými kvalitami zárukou kvalitně poskytovaných služeb. Důležitá je pro pracovníky včasná a komplexní pomoc rodinám s dětmi s PAS, osvěta a podpora akcí zaměřených na porozumění problematiky autismu.“ uvedla ředitelka Rodinného Integračního Centra o.s. Ing. Mgr. Hana Janiková, MBA.

29


30

Úspěšné akce NNO

DĚTI S HANDICAPEM OPĚT NA LYŽÍCH


Úspěšné akce NNO

Každé dítě, tedy i dítě s handicapem může chtít, stejně jako jeho vrstevníci, lyžovat. Proto i letos Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. uspořádalo speciální lyžařské výcviky ve Ski areálu Hlinsko.

Děti se závažnějším tělesným handicapem si užívaly jízdy na speciální lyžařské pomůcce – biski. Děti s lehčím tělesným postižením se pod vedením zkušených a nadšených instruktorů Ski fanatic učily lyžovat na standardních lyžích. Do lyžařských výcviků byly tentokrát zařazeny také děti s mentálním handicapem či poruchou autistického spektra. Lyžařských výcviků se zúčastnilo 20 dětí, které si osvojily základy lyžování a hlavně strávily báječné 3 dny na lyžařských svazích, stejně jako jejich zdraví vrstevníci. Finanční prostředky na projekt „Já chci také lyžovat aneb lyžování dětí s handicapem“ se Středisku rané péče v Pardubicích o.p.s. podařilo získat prostřednictvím Burzy filantropie – Pardubice 2014, přičemž jej podpořil Pardubický kraj, Gama Pardubice s.r.o., AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a eBRANA s.r.o. Zpětná vazba od rodičů celou atmosféru a význam výcviků dokresluje: „Z lyžařského výcviku jsme byli celá rodina nadšená, protože jsme ani nedoufali, že si naše děti třeba jen nechají nasadit lyže, natož aby sjížděli samotné svah a brali to jako zábavu a to i díky úžasnému přístupu instruktorů Ski fanatic Hlinsko. Opět jsme se posunuli o skok dopředu a ve výuce chceme dál pokračovat. Moc děkujeme všem ze Střediska rané péče v Pardubicích o.p.s.“ Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s. již 13 let pomáhá rodinám dětí s ohroženým vývojem (např. v důsledku předčasného narození), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, s poruchou autistického spektra nebo kombinovaným postižením z Pardubického kraje. Středisko nabízí rodinám těchto dětí ve věku od narození do 7 let odborné konzultace v rodinách, půjčování stimulačních, didaktických a kompenzačních pomůcek, základní sociální poradenství, pomoc při výběru předškolního zařízení, zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami atd. Vloni Středisko podpořilo vývoj 126 dětí s handicapem.

31


32

Neziskovky se představují

ZÁCHRANNÁ STANICE A EKOCENTRUM „PASÍČKA“ Český svaz ochránců přírody – Záchranná stanice a ekocentrum „Pasíčka“ zbudoval a provozuje nedaleko Boru u Skutče ojedinělý areál záchranné stanice pro handicapované živočichy, expozici handicapovaných zvířat přístupnou veřejnosti (zoo) a ekocentrum, ve kterém probíhají výukové programy pro děti a mládež. Výstavba tohoto areálu začala v roce 2002 a její centrální část byla dokončena v roce 2012.

Vlastní areál je součástí Národní sítě Záchranných stanic, která pokrývá území ČR. ZS Pasíčka patří společně s Bartošovicemi na Moravě a stanicí ve Vlašimi mezi tři největší s profesionálním vybavením. Od roku 2012 je toto zařízení začleněno do Integrovaného záchranného systému a v důsledku je zázemí využíváno i dalšími zařízeními. Areál je rozdělen na dvě části a to pro veřejnost přístupnou expozici, tvořenou trvale handicapovanými zvířaty, která je intenzivně využívána k ekovýchovným programům. Druhou část tvoří léčebné a rehabilitační komplexy pro léčbu zvířat.

Návštěvnost zařízení vzrostla oproti předchozím rokům na více jak 12 000 návštěvníků. Ekovýchovných programů se v roce 2014 zúčastnilo necelých 14 000 žáků mateřských a základních škol zejména z Pardubického kraje. Je to i díky propagaci v médiích, hlavně na TV Nova apod. V roce 2014 potřebovalo naši pomoc 802 zvířat. Z toho se nám podařilo 65 % navrátit do přírody, ostatní buď pro svá vážná poranění uhynula a nebo zůstala pro svůj trvalý handicap v expozici pro ekovýchovnou činnost. Mimo to bylo několik


Neziskovky se představují

desítek případů řešeno přímo v terénu a to například navracení mláďat, umisťování spadlých hnízd, přisazování k adoptivním rodičům, odchyty ptáků v halách či supermarketech a jejich následné vypuštění, odchyt netopýrů v bytech a podobně. Mimo to jsou zařízením poskytovány telefonické rady a informace při řešení problémů v oblasti ochrany ŽP a ne jen týkající se ochrany zvířat. Provoz areálu je financován převážně ze sponzorských darů, příspěvků drobných dárců, podpory úřadů práce, obcí a dalších. Řadu činností spjatých s provozem stanice vykonávají pracovníci dobrovolně. Přesto, že držíme provozní náklady na co možná nejnižší úrovni, je pro neziskovou organizaci takového rozsahu velice náročné udržet základní provoz.

V roce 2014 potřebovalo naši pomoc 802 zvířat. Z toho se nám podařilo 65 % navrátit do přírody Můžete nám pomoci finančním příspěvkem na číslo účtu 1140400369/0800 s V.S. 03, nebo sbírkou krmiva, čistících prostředků a zdravotnického materiálu. Veškeré věci potřebné pro každodenní provoz areálu jsou rozepsané na www. pasicka.cz. Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace o tomto zařízení pište na ekocentrum @pasicka.cz nebo volejte na 603 535 994. Všem příznivcům a podporovatelům areálu Záchranné stanice a ekocentra „Pasíčka“ děkujeme a přejeme příjemné prožití příchodu jara.

33


34

Neziskovky se představují Kateřina Krausová

Z PORODNICE KRŮČEK DO KRŮČKU Z Mateřského a rodinného centra Krůček z.s. ve Svitavách není daleko do svitavské porodnice. Zaměstnanci Krůčku toho využívají a informují maminky, že i ony to do Krůčku mají kousek. Krůček navazuje na dlouhodobou spolupráci se Svitavskou nemocnicí. Nabízíme maminkám a rodinám navazující služby: • v péči o dítě – zdravotní poradna, laktační poradna, výuku baby masáží, půjčování kojenecké váhy, aj; • v péči o maminku – psychologickou poradnu, zdravotní poradnu, vzdělávací aktivity, aj; • v péči o starší sourozence – aktivizační a vzdělávací programy, hlídací centrum, příměstské tábory, logopedickou poradnu, aj;

• v péči o celou rodinu – veškeré naše aktivity v pravidelném týdenním programu a akce navíc měnící se každý měsíc. Maminky s dětmi v porodnici navštěvujeme pravidelně každý týden a aktivity pro ně u nás začínají již od raného věku dítěte a jsme rádi, když nástupem do školky vše nekončí. Aktivita návštěv v porodnici je realizována v rámci Centra pro rodinu, financováno prostřednictvím MPSV, Pardubického kraje a města Svitavy.

www.pontopolis.cz

PONTOPOLIS PONTOPOLIS vzniklo jako občanské sdružení v roce 2008. Jeho cílem je pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, kterými se snaží představit široké veřejnosti jiné kultury světa. Formou výstav, besed i filmových projekcí pro školy i širokou veřejnost, zvýšit povědomí o národnostních menšinách a odlišných kulturách vůbec. Sdružení mimo jiné pomáhá cizincům žijícím v regionu začlenit se do společnosti a pochopit českou kulturu. Pontopolis se stal nedílnou součástí kulturního života v Poličce a je mimo jiné hlavním organizátorem jediného mezinárodního festivalu pantomimy MIME FEST. V roce 2014 město Polička zapůjčilo organizaci své prostory na ulici Riegrova č.p.52 a finančně zajistilo nákup materiálu potřebného k opravě budoucího centra Pontopolisu. Členové a dobrovolníci opravili centrum svépomocí a otevřeno pro veřejnost bude v květnu 2015.


Fotoreportáž

FOTOREPORTÁŽ: DĚTSKÝ DEN V BORU U SKUTČE

35


36

Neziskovky Vás zvou

3. ROČNÍK TATÍNKŮV ÚŽASNÝ DĚTSKÝ DEN V sobotu 5. 9. 2015 od 10.00 do 17.00 hodin se v areálu Záchranné stanice a Ekocentra „Pasíčka“ ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje bude konat třetí ročník osvětové akce pod názvem „Tatínkův úžasný dětský den“. Osvětová akce v předchozích ročnících přilákala přes tisíc návštěvníků. Děti plní soutěžní úkoly, za které poté dostávají hodnotné odměny. Stánky s občerstvením zajištěny. Své ukázky nám opět předvedou: • Hasičský záchranný sbor – vyprošťování zraněného řidiče z auta. • Sbor dobrovolných hasičů – hašení vraku auta a dřevěného domečku. • Městská Policie – zadržení pachatele. • Celní správa – služební pes vyhledává tabák a drogy. • Český červený kříž a ZZS – poskytnutím první pomoci. • Policie ČR ukáže své služební vozidla. Další složky a organizace: Lesy ČR, Psí útulek Chrudim, Skautský oddíl Proseč,

Horská služba, Vojenské muzeum Králíky, Airsoft team, vojenská technika, Letečtí modeláři jejichž modely celý den brázdí nebe nad hlavami návštěvníků, BESIP zkouší chůzi s „opilými brýlemi“, simulující chůzi při 1,5 promile alkoholu v krvi. V minulém roce byl velkou atrakcí vrtulník, který k nám přiletěl z nedalekého letiště Skuteč a při dobrém počasí slibují účast i v letošním roce. Po celou dobu akce pódiová vystoupení a živá kapela. Více na www.pasicka.cz, případné dotazy zasílejte na ekocentrum@pasicka.cz.


Neziskovky Vás zvou

ALTUS SE PŘIPRAVUJE NA CVVZ Chrudim – Tradičně bývá jeden listopadový víkend věnován celostátní vzájemné výměně zkušeností. Pořadatelé a místa konání této akce se každoročně střídají. V Chrudimi se CVVZ objevila poprvé v roce 2010, kdy ji navštívilo přes 600 účastníků. Letos se organizátorské putovní pádlo vrací opět do Občanského sdružení Altus, které ve dnech 13.–15. listopadu uspořádá setkání všech pracovníků s dětmi a mládeží. „V současné době probíhá příprava webových stránek, na kterých se budou moci účastníci přihlašovat a kde bude nabídka programů,“ říká Matěj Zelinka, jeden z koordinátorů chrudimské CVVZky. „Podařilo se nám opět oslovit

paní doktorku Pekařovou, která bude mít v sobotu svůj seminář o výchově dětí,“ dodává Zelinka. Letošní, již 24. ročník proběhne v termínu od 13. do 15. listopadu. „Termín je historicky zažitý, ale pořadatelé mohou ovlivnit délku konání. Před rokem v Brně se CVVZ konala 3 dny, díky pondělnímu státnímu svátku. My zachováme ryze víkendovou akci.“

Kontakt pro novináře: Matěj Zelinka Občanské sdružení Altus tel.: 602 422 821 zelinka@chrudimka.cz

informoval předseda Občanského sdružení Altus, Martin Benák. Jak se bude Občanskému sdružení Altus při pořádání celostátní vzájemné výměně zkušeností,

Letošní, již 24. ročník proběhne v termínu od 13. do 15. listopadu.

tentokrát s mottem „Létáme v tom společně“ dařit se můžete přesvědčit od 13. do 15. listopadu 2015.

37


38

Neziskovky Vás zvou

CEDR Pardubice, o. p. s. vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ středa 27. 5. 2015, 9–17 hod.

Přijďte si vyzkoušet různé techniky ručních prací – např. pletení košíků z pedigu, výroba bižuterie z korálků, decoupage a mnoho dalších. Výrobek si odnesete s sebou.

Jana Palacha 324, Pardubice www.cedrops.cz, cedr@cedrops.cz


Neziskovky Vás zvou

www.mimefest.cz

MIME FEST 14.–19. 9. 2015 Polička MIME FEST je momentálně jediný mezinárodní festival pantomimy v České republice. Navazuje na spolupráci se zahraničními festivaly, školami a významnými institucemi oboru pantomimy. Zapojuje je do širšího evropského kontextu a otevírá nové možnosti setkání umělců. Tendence festivalu je vytvoření nové tradice a obnovení zájmu o pantomimu, která dnes dokáže překvapit svou moderní podobou. Město Polička každoročně vítá nejen významné osobnosti,

ale díky festivalu se stává místem aktuálního dění ve světě pantomimy. Dramaturgie programu se zaměřuje na profesionální umělce a představení reflektující aktuální kulturně – sociální otázky a projekty nabízející široký okruh forem mimického divadla. Jeho nedílnou součástí je i edukativní činnost – workshopy a semináře vedené odborníky určené jak pro studenty uměleckých škol, tak pro veřejnost. Hlavní pořadatel: Pontopolis

39


40

Neziskovky Vás zvou

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

30. duben 2015 od 15.30 hodin

Občanské sdružení CEMA Žamberk pořádá další ročník Pálení čarodějnic pro veřejnost. Akce se bude konat ve čtvrtek 30. 4. 2015 na Myslivecké chatě „Pod Suticí“ v Žamberku. Připraven je bohatý program pro děti i dospělé, který bude zahájen v 15.30 hodin.


Neziskovky Vás zvou

Pro milovníky ohně a opékání, máme samozřejmě k dispozici párky i pruty

Na co se můžete letos těšit? „Odpoledne si užijí převážně děti, pro které jsou nachystány zajímavé soutěže, představí se nám taneční kroužek CEMA, břišní tanečnice Babylenky, či kouzelník Harry a hřebem večera bude country rocková kapela Trumf“, říká předsedkyně spolku Dana Hubálková. Pro návštěvníky bude zajištěno bohaté občerstvení. „Pro milovníky ohně a opékání, máme samozřejmě k dispozici párky i pruty“, konstatuje Lucie Malá, koordinátorka akce. Každý účastník, který přijde v převleku, se bude moci zúčastnit soutěže o nejatraktivnější čarodějku nebo čaroděje v dětské i „dospělácké“ kategorii. Jako předešlý rok bude i tipovací soutěž o zajímavé ceny. Vstupné je 50 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti. Občanské sdružení CEMA Žamberk je nezisková organizace, věnující se rodinám a dětem. Nabízí služby v Centru pro rodinu, Domě na půl cesty a v Domově na skalách. Výtěžek z této akce bude použit na provoz těchto služeb. Dále nabízí prodej ručně vyráběných výrobků, půjčovnu dětských karnevalových masek a grafické služby.

41


INFOLIST

Koalice nevládek Pardubicka, o. s. Klášterní 54 530 02 Pardubice kancelar@konep.cz www.konep.cz www.nevladky.cz

www.konep.cz


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.