Page 1

SISTEMA UNIVERSITARIO

DE

GALICIA

OFERTA DE PRAZAS PARA O CURSO 2018-2019

UNIVERSIDADE DE CORUÑA CAMPUS DE CORUÑA

CAMPUS DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CÓD 6001 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6036

GRAO EN: Administración e Dirección de Empresas Bioloxía Ciencias da Actividade Física e do Deporte (Proba Específica) Ciencias Empresariais Comunicación Audiovisual Dereito Economía Educación Infantil Educación Primaria Educación Social Enfermaría (Centro Adscrito) Enxeñaría de Obras Públicas Enxeñaría Informática Tecnoloxías Mariñas Náutica e Transporte Marítimo Arquitectura Técnica Español: Estudos Lingüísticos e Literarios Fisioterapia Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios Logopedia Química Relacións Laborais e RR.HH. (C. Adscrito - Condicións económicas espec.) Socioloxía Tecnoloxías da Enxeñaría Civil Terapia Ocupacional Turismo (Centro Adscrito – Con condicións económicas Especiais) Estudos en Arquitectura

Praz 180 70 120 90 50 114 90 120 120 80 60 80 240 50 50 75 30 60 40 100 55 50 70 95 80 50 80 165

6029 6030 6031 6033 6034 6035

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS – GRAOS EN: Dereito e Administración e Dirección de Empresas Ciencias Empresariais e Turismo (C. Adscrito – Cond. Económ. Especiais) Bioloxía e Química Inglés e Español. Estudos Lingüísticos e Literarios Inglés e Galego Portugués. Estudos Lingüísticos e Literarios Español e Galego Portugués. Estudos Lingüísticos e Literarios

60 25 10 20 5 5

CÓD 7002 7003 7004 7005 7007 7008 7009

CAMPUS DE FERROL GRAO EN: Enfermaría Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Enxeñaría Mecánica Humanidades

UNIVERSIDADE DE VIGO

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE C.

Praz 60 60 50 70 60 48 25

CÓD 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4020 4021 4022 4023 4024 4025 4026 4027 4028 4029 4030 4031 4032 4033 4034 4035

4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108

GRAO EN: Administración e Dirección de Empresas Bioloxía Ciencia Política e da Administración Comunicación Audiovisual Dereito Economía Educación Social Enfermaría Enxeñaría Informática Enxeñaría Química Farmacia Filoloxía Clásica Filosofía Física Historia Historia da Arte Lingua e Literatura Españolas Lingua e Literatura Galegas Lingua e Literatura Inglesas Linguas e Literaturas Modernas Matemáticas Medicina Mestre en Educación Infantil Mestre en Educación Primaria Odontoloxía Óptica e Optometría Pedagoxía Psicoloxía Química Relacións Laborais e Recursos Humanos Traballo Social (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) Xeografía e Ordenación do Territorio Xornalismo Biotecnoloxía Criminoloxía SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS – GRAOS EN: Comunicación Audiovisual e Xornalismo Dereito e Relacións Laborais e Recursos Humanos Enxeñaría Informática e Matemáticas Matemáticas e Física Química e Bioloxía Química e Física Farmacia e Óptica e Optometría Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria

CAMPUS DE OURENSE Praz 200 100 125 50 160 150 68 150 60 60 195 50 65 90 100 90 50 50 100 75 100 360 61 112 50 55 68 140 100 90 80 55 75 50 50

10 20 10 10 20 10 10 16

CÓD 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015

GRAO EN: Administración e Dirección de Empresas Ciencia e Tecnoloxía de Alimentos Ciencias Ambientais Dereito Educación Infantil Educación Primaria Educación Social Enfermaría (Centro Adscrito) Enxeñaría Agraria Enxeñaría Informática Traballo Social Turismo Xeografía e Historia Enxeñaría Aeroespacial

1101 1102 1103

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS – GRAOS EN Administración e Dirección de Empresas e Enxeñaría Informática Administración e Dirección de Empresas e Dereito Turismo e Xeografía e Historia CAMPUS DE PONTEVEDRA GRAO EN:

Praz 102 45 45 50 75 75 75 50 45 92 75 55 40 50

16 20 10

CÓD 2001 2002 2003 2004 p 2004 s 2005 2006 2007 2008 2010 2011

Belas Artes Ciencias da Actividade Física e do Deporte (Proba Específica) Comunicación Audiovisual Dirección e Xestión Pública (Modalidade Presencial) Dirección e Xestión Pública (Modalidade Semipresencial) Educación Infantil Educación Primaria Enfermaría (Centro Adscrito) Enxeñaría Forestal Fisioterapia Publicidade e Relacións Públicas

Praz 130 100 45 25 20 75 75 50 45 50 100

CÓD 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010

CAMPUS DE VIGO GRAO EN: Administración e Dirección de Empresas ADE - IESIDE (Adscrito-condicións económicas especiais – Proba Específ.) Bioloxía Ciencias do Mar Comercio Dereito Economía Educación Infantil (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) Educación Primaria (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) Enfermaría – Meixoeiro (Centro Adscrito)

Praz 210 60 75 70 99 70 60 75 75 50

Nota: oferta de prazas e titulacións para o curso 2018-2019 autorizada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pendente de aprobación polo Consejo General de Política Universitaria.


SISTEMA UNIVERSITARIO

DE

GALICIA

OFERTA DE PRAZAS PARA O CURSO 2018-2019 7010 7011 7012 7013 7014

Información e Documentación Podoloxía Relacións Laborais e Recursos Humanos Enxeñaría Naval e Oceánica Xestión Industrial de Moda

25 50 60 45 50

7101

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS – GRAOS EN: Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Naval e Oceánica

12

(1) O Grao en Tecnoloxía da Enxeñaría Civil xunto co Mestrado en Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos substitúen á anterior titulación de Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos. (2) O Grao en Enxeñaría en Tecnoloxía Industrial xunto co Mestrado Universitario en Enxeñaría Industrial substitúen a anterior titulación de Enxeñaría Industrial. (3) Para o acceso ao Grao en Enxeñaría Mecánica do Centro universitario de Defensa – Marín véxase o Decreto de provisión de prazas das Forzas Armadas.

CÓD 5001 5002 p 5002 s 5004 5006 5009 5010

CAMPUS DE LUGO GRAO EN: Administración e Dirección de Empresas Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (Modalidade Presencial) Ciencias da Cultura e Difusión Cultural (Modalidade Semipresencial) Enfermaría (Centro Adscrito) Enxeñaría Civil Enxeñaría Forestal e do Medio Natural Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais

Praz 90 40 25 68 45 45 50

5011 5012 5013 5014 5015 5016 5017 5018 5019

Mestre en Educación Infantil Mestre en Educación Primaria Nutrición Humana e Dietética Relacións Laborais e RR. HH. (Adscrito condicións económicas especiais) Veterinaria Lingua e Literatura Españolas Xestión de Pequenas e Medianas Empresas Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria Paisaxe (1º e 2º curso dispénsase en Lugo-USC / 3º e 4º en Coruña-UDC )

82 82 60 57 110 45 45 45 50

5102 5103

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS – GRAOS EN: Enx. Agrícola e Agroalimentaria e Enx. Forestal e do Medio Natur. Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria

10 16

( * ) Grupo específico coa docencia en Inglés

3011 3012 3013 3013 Ingl 3014 3015 3016 3017 3018

Enfermaría – Povisa (Centro Adscrito con condicións económicas especiais) Enxeñaría da Enerxía Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicacións * (Grupo en Inglés) Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos Enxeñaría Eléctrica Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática Enxeñaría en Organización Industrial Enxeñaría en Química Industrial

70 50 130 20 50 50 79 64 50

3019 3019 Ingl 3020 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 p 3029 s 3030

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais * (Grupo en Inglés) Enxeñaría Mecánica Linguas Estranxeiras Química Relacións Laborais e Recursos Humanos Tradución e Interpretación: Español - Inglés Tradución e Interpretación: Español - Francés Tradución e Interpretación: Galego - Inglés Tradución e Interpretación: Galego - Francés Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (Modalidade Presencial) Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios (Modalidade Semipresencial) Enxeñaría Biomédica

68 20 122 50 60 80 50 20 40 10 40 10 50

3101

SIMULTANEIDADE DE ESTUDOS – GRAOS EN: Administración e Dirección de Empresas e Dereito

40

CENTRO UNIVERSITARIO DE DEFENSA - MARÍN Grao en Enxeñaría en Mecánica (Centro Adscrito –condicións de acceso especiais) (3)

68

LUGARES DE MATRÍCULA UNIVERSIDADE DE CORUÑA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

A matrícula poderá realizarse a través de internet nos centros onde se imparten cada un dos Graos: http://matricula.udc.es/MatriculaPrimeiro/

A matrícula deberá realizarse a través de internet: http://matricula.usc.es Campus de Santiago: Unidades de Xestión Académica (UXA) Campus Norte e Sur. Campus de Lugo: Unidade de Xestión Académica (UXA) do Campus Universitario.

UNIVERSIDADE DE VIGO A matrícula poderá realizarse a través de internet nos centros onde se imparten cada un dos Graos: http://seix.uvigo.es/automatricula

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN

UNIVERSIDADE DE CORUÑA Telf.: 981 167 000 – Ext. 1190 / 1192

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Talf.: 881 812 000 / 881 811 000

UNIVERSIDADE DE VIGO Telf.: 986 813 630

CiUG - Telf.: 881 813 452 (de 09,00 a 14,00 horas) - http://ciug.gal/ Nota: oferta de prazas e titulacións para o curso 2018-2019 autorizada pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, pendente de aprobación polo Consejo General de Política Universitaria.

Oferta de graos do SUG 2018  

Oferta de grados del Sistema Universitario de Galicia 2018

Oferta de graos do SUG 2018  

Oferta de grados del Sistema Universitario de Galicia 2018

Advertisement