Page 1


, L , %

,

r

f::Tl~~s mondirr I el m611a . I'E opa medleval L

f

l

b

J

es IV ~ornadesdPHist6riadel Monestir de les 'lanes, sobre la histbria de I'Esgl6sia i la religio-

, estudiarem la relació entre els monestirs i el I'Euri a medieval. Un any m6s les Jornades se celebren al ~ o n e s t i rde les Avellarres, un enrorn

1

9:oo- ~ c t inaugural e de les IV Jornades.

e t i del Mediterraneo) Monasterifemminili e trasformazi-

'

9:30- Dr. Lluís To (Universitat de Girona) Petites viles i monestirs a la Catalunya Vella a l'entorn del 1300.

!+

kt

w

.

-

.

.

t

1

.

en el mundo monástico de la Península lberica.

11:OO- Ignasi Cortés (Confraria de Campaners de Catalunya) Mosla de tocs de campana del Monestir de les Avellanes id'Os de Balaguer.

11:30- Pablo Abella (Universitat de Girona) lnfantazgo, 11:30- Dr. César Garcia de Castro (Universidadde Oviedo) La implantacidn territorial de los monasterios altome

1

dievales asturianos.

'

Aquests dós mons aparenfmenf separats, en realitat estaven molt relacionats, tant a nivel1 econbmic, com social, cultural i polític. Les comunitats religioses proveien les necessitats espirituals, mentre que la comunitat laica donava suport i protecció als monestirs.

*m'u.

1

.

Barcelona) El Orden silenciado: el papel de las mujeres

Les m u n i t a l s MigiaCes nb erdstim de forma i d a da; mes aviat formaven part d'una comunitat local o regional molt més amplia, fet que feia inevitable el contacte entre el món monastic, teoricament aillat, i el rnón secular. Si pretenem, doncs, entendre la vida monastica medieval, és imprescindibledirigir-se també cap a les relacions que existien entre els comunitats religioses i el món laic del seu entorn.

3

.'

oni urbane nelle Napoli medievale.

10:W- Dra. Almudena Blasco (UniversitatAutonoma de

i

idoni per a I'estudi de la histbria del monacat.

f l .

9:00- Dra. Gemma Colesanti (Istituto di Studi sulle Soci-

i

cementerio real, ceremonlas regias. La familia real castellana y las relaciones del monas,ter¡o$e Las Hu f p ~ ~ ., de Burgos con el siglo.

.

: ;.

2 %

.M

12:30- Dr. Alexis Grélois (Université de Rouen) ¿Que importancia tuvo la politica en la expansión del Císter en el

Dijous, 4 de juliol de 2013 (20:30 h.)

reino de Francia en el siglo Xll?

I f

En contrast amb I'ideal monastic, llavors la realitat demanava una negociació constant de les relacions entre el món monistic i el món secular, i aix6 esa reflexat en els documents de 116poca,en I'art, I'arquitectura i la lite-

16:W- Visita guiada al Monestir de les Avellanes a car-

l I

?, Com a espai de difusió i recerca del coneixement, són d'especial interes per a investigadors, estudia nts, doctorands, professors d'ensenyamenf bit de la gestió cultural, etc. L m Jornades tenm també com a objectiu la divulgació científica entre totes aquelles persones que tinguin interes en coneixer la historia dels monestirs medievals de la m4 dels millors especialistes.

rec de Robert Porta (Arxiu Monestir Avellanes) El Monestir

1

1

<

'de les Avellanes ila relacid amb el seu entorn durant ''

1'Edat Mitjana. ,

,

.. .

.,.d.,?

Jp 1

L.

-

-

. .y;c(

1!

1

Direccio científica'" Montserrat Coberó (Global Desenvolupament)

)7

Direcció gastronomica Xef Bobby Vieira Cabral (Restaurant EI ~ l h k t r e )

--

18:00Visita guiada a Os de Balaguer a carrec del Dr. +

i

1

E

;, -

Jesús Corsa (Universitat de Lleida) Os de Balaguer, una vila al costat del monesth de les Avellanes-

,. &$w~;

;

.*L,p q : m ,

Tot segui?al clliustm ~OI?I&II ki Mi cichiacM arthtlca., w ~


OFERTA D’ALLOTJAMENT IV JORNADES D’HISTÒRIA MONESTIR DE LES AVELLANES, 4 i 5 de juliol de 2013

ALLOTJAMENT I ESMORZAR (preu per dia) 

Una persona 47,20 €

Dues persones 72,67 €

Estudiants: 40 € (mitja pensió)

RESERVES AL 973 43 80 06 / avellanes@maristes.org www.monestirdelesavellanes.com


AL CLAUSTRE

4 DE JULIOL DE 2013 (11:00

MIQUEL GREGORI Confraria de Campaners de Catalunya MOSTRA DE TOCS DE CAMPANA TÍPICS DEL MONESTIR I D’OS DE BALAGUER

Repic de campanes

IGNASI CORTÉS

IV JORNADES D’HISTÒRIA DEL MONESTIR DE LES AVELLANES

MONESTIR DE LES AVELLANES

)

APROX.


o

VISITES GUIADES IV JORNADES D’HISTÒRIA DEL MONESTIR DE LES AVELLANES 16:00 - M ONESTIR DE LES 18:00 - OS DE BALAGUER

AVELLANES

Endinsa’t en la història del Monestir de les Avellanes i d’Os de Balaguer a través dels seus espais. Coneix els secrets que amaguen el claustre romànic, l’església del Monestir, el Castell i els estrets carrers d’Os, el campanar de la seva església i molt més!...

El Monestir de Les Avellanes i la relació amb el seu entorn durant l’edat mitjana A càrrec de Robert Porta (Arxiu de Bellpuig de les Avellanes)

OS . T RANSPORT

ORGANITZA

GRATUÏT PER ALS INSCRITS A LES IV J ORNADES D ’H ISTÒRIA

DE B ALAGUER , UNA VILA AL COSTAT DEL M ONESTIR DE LES

A VELLANES A càrrec del Dr. Jesús Corsà (Universitat de Lleida)


II SOPAR MONÀSTIC MEDIEVAL 4 DE JULIOL DE 2013 (20:30)

MONESTIR DE LES AVELLANES

LA CUINA DE LA CARTOIXA DE SCALA DEI

MENÚ Primer plat

Direcció científica: Montserrat Coberó (Global Desenvolupament)

Direcció gastronòmica: Bobby Vieira Cabral (Restaurant El Claustre)

ORGANITZA I COL·LABORA

Argamassa

PREU

Segon plat

12,50 €

Scabeitx per a peix fregit

(places limitades)

Postres

INSCRIPCIONS

Ginestada amb vi malvasia Beguda

Vin blanch Aigua de la font de la Mallola

973 43 80 06 amicsmonestir@maristes.cat


AL CLAUSTRE

4 DE JULIOL DE 2013 (22:15

SOPRANO XAVIER SABATÉ

PIANISTA CANÇÓ POPULAR, D’AUTOR, ÒPERA, SARSUELA...

ENTRADA GRATUÏTA

Concert nocturn

MARIA JOSEP RÚBIES

IV JORNADES D’HISTÒRIA DEL MONESTIR DE LES AVELLANES

MONESTIR DE LES AVELLANES

)

APROX.


ACTIVITATS IV JORNADES D’HISTÒRIA DEL MONESTIR DE LES AVELLANES 4 de juliol de 2013 II SOPAR MONÀSTIC MEDIEVAL “La Cuina de la cartoixa de Scala Dei” Menú Argamassa Scabeitx per a peix fregit Ginestada amb malvasia Vin Blanch Aigua dels canonges

II SOPAR MONÀSTIC MEDIEVAL

Preu: 12,50 € Al refectori del monestir 20:30 h.

VISITES GUIADES

CONCERT AL CLAUSTRE

16:00 h. “El monestir de les Avellanes i la relació amb el seu entorn durant l’Edat Mitjana”

Després del sopar monàstic (22:15 aprox.)

18:00 h. “Os de Balaguer, una vila al costat del monestir de les Avellanes” (transport gratuït per als inscrits a les IV Jornades)

Mostra de tocs de campanes 11:00 h. (claustre del monestir)

Maria Josep Rúbies

soprano Xavier Sabaté

pianista “Cançó popular, d’autor, òpera, sarsuela…”

IV Jornades d'Història del Monestir de les Avellanes  

IV Jornades d'Història del Monestir de les Avellanes (Història de l'Església i la religiositat) "Els monestirs i el món a l'Europa medieval"...

IV Jornades d'Història del Monestir de les Avellanes  

IV Jornades d'Història del Monestir de les Avellanes (Història de l'Església i la religiositat) "Els monestirs i el món a l'Europa medieval"...

Advertisement