__MAIN_TEXT__

Page 1

22664503-2-43 Adószám: Főváros Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 01-09-938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 1124 Budapest, Csörsz u. 18.

Közhasznúsági melléklet 2013

Budapest, 2014.május 13.

Hambuch Gerda ügyvezető igazgató


A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása A tárgyévben végzett tevékenységek bemutatását a 2. fejezet tartalmazza.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása 2.1. Tevékenység általában A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft 2010 évben jött létre. Az alakulás célja, hogy a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat által kötelezően ellátandó közművelődési feladatokat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, illetve kerületi lakosok érdekeinek, igényeinek megfelelően magas színvonalon ellássa. A szervezet főbb tevékenységei az alábbiak: A tulajdonos közművelődési megállapodásban határozta meg a társaságunk feladatait, ez alapján a társaságunk köteles - elősegíteni a kerület kulturális értékeinek /környezeti, szellemi művelődési/ hagyományainak feltárását, megismerését, ápolását, gazdagítását, továbbá a környezeti kultúra javítását, a városesztétikai kultúra fejlesztését; - nemzettudat erősödését, az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismerését, gyarapítását, a kultúrák közötti kapcsolatok ápolását; - közreműködni az iskolarendszeren kívüli ismeretszerzési, tanulási, továbbképzési lehetőségek megteremtésében; - támogatni az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységét, - részt venni a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltésének feltételei biztosításában; - közreműködni a gyermek- és ifjúsági feladatok ellátásában; - megszervezni a kerület kulturális, közéleti és társadalmi rendezvényeit, az állami ünnepek alkalmából tartandó rendezvényeket. 1997 évi CXL. Törvény szerint. 2013. évben a látogatók száma: 212 496 fő Főtevékenység: 9004

Művészeti létesítmények működtetése

Egyéb tevékenységi körök 6820

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadás, üzemeltetése

8412

Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás /kivéve: társadalombiztosítás/igazgatása

8551

Sport, szabadidős képzés

8552

Kulturális képzés

8559

M.n.s. egyéb felnőttképzés

[EsBo program]


9001

Előadóművészet

9002

Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység

9003

Alkotóművészet

9102

Múzeumi tevékenység

9103

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

9319

Egyéb sporttevékenység

9329

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

9604

Fizikai közérzetet javító szolgáltatás

A szervezet tárgyévi közhasznú tevékenysége – annak tartalma, volumene, jellemzői, körülményei – az alábbiakban foglalható össze: A társaság közhasznú tevékenységi körei: 9004

Művészeti létesítmények működtetése

8412

Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás

8551

Sport, szabadidős képzés

8552

Kulturális képzés

8559

M.n.s. egyéb felnőttoktatás

9001

Előadó művészet

9002

Előadó művészetet kiegészítő tevékenység

9003

Alkotóművészet

9002

Múzeumi tevékenység

9103

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

9319

Egyéb sporttevékenység

9329

M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

9499

M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

A MOM Kulturális Központ a kultúra egészére nyitott, a kulturális tradíciókat fundamentumként értelmező, az alkotó újdonságoknak helyet adó, a kultúrát erőforrásként kezelő kulturális szervezet. A Hegyvidéki Önkormányzat nagyszabású /2009.október – 2011.május/ beruházásának köszönhetően, a XII.kerület egy modern, XXI. század technikai igényeit kiszolgáló, korszerű épületegyüttest hozott létre. A felújítást követően megszépültek, és akadálymentesen megközelíthetőek lettek a belső és külső terek, megújult a színháztermi eszközpark, nagyságrendekkel javult a színházterem akusztikája, a hang-és fénypark közel háromszorosára bővült, szabadtéri színpad került kialakításra, megújult a játszótér. Ezek az infrastrukturális adottságok nagyban hozzájárultak a lokális szinten túlmutató funkció-bővítés lehetőségéhez. A beruházást követően, az igény szerint vízszintbe hozható közel 600 m2-es egysíkú teremmé alakítható nézőtér bálok, vásárok, kiállítások, cégek extra igényeit is kiszolgáló rendezvény-helyszínné


válhatott. A felújítást megelőzően hasonló volumenű rendezvények megvalósítására nem volt alkalmas az épület. Ilyenformán vált a MOM Kulturális Központ a hazai és nemzetközi kulturális produkciók helyszínévé, amelyek látogató összetétele messze túlmutat a kerület határain. A MOM Kulturális Központ nemcsak keresett koncerthelyszínné, hanem kedvelt találkozóhellyé is vált. A MOM Kulturális Központ minőségi szolgáltatást nyújtó, fővárosi szinten a kulturális ágazatban elismert és keresett színtérré vált.

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

2.2. Támogatás összege: 158 595 246,- Ft

Közhasznú tevékenység bevételei A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi bevételei : - Rendezvények, előadások bevétele

62 413 759,- Ft

- Ruhatári szolgáltatás

4 641 099,- Ft

- Jegyértékesítési jutalék

2 916 495,- Ft

Egyéb közhasznú bevételek A szervezet közhasznú tevékenységének tárgyévi egyéb bevételei: - Bank kamat - Hírdetés,reklám - Térítések, befizetések, ker.különb. - Magyar Konyha szerz.szer.térítése

1 467 446,- Ft 253 254,- Ft 246 639,- Ft 40 847 746,- Ft

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása Megnevezés (1000HUF)

Vagyonelem értéke

Saját tőke

500

Összesen:

500

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Felhasználás célja


Megnevezés (1000HUF)

Előző év

Cél szerinti juttatás nem történt.

Tárgyév

0 0

Összesen:

0 0

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás Tisztség (1000HUF) Munkabér Gépkocsi költségtérítés

Előző év

Tárgyév

4158 274 4432

Összesen:

5242 270 5512

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok Alapadatok (1000HUF) B. Éves összes bevétel

Előző év

Tárgyév

309 730

391234

0 127838 0

0 158595 0

0 181892 309730

0 232639 391234

79409 259220 0

85781 340150 0

0

0

ebből: C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg D. Közszolgáltatási bevétel E. Normatív támogatás F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] H. Összes ráfordítás (kiadás) ebből: I. Személyi jellegű kiadás J. Közhasznú tevékenység ráfordításai K. Adózott eredmény L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói


Mutató teljesítése Igen Nem

Értéke

Erőforrás-ellátottság mutatói Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]

X

Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]

X

Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]

X

350482 0 0.22

Társadalmi támogatottság mutatói Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]

X X

0.00 0.86

X

8. Kiegészítő melléklet 8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS PROGRAMOK KERÜLETI – KÖZPONTI –RENDEZVÉNYEK – ÁLLAMI ÜNNEPEK, EMLÉKNAPOK 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ünnepi megemlékezés 1956-os FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ünnepi megemlékezés NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA ARADI VÉRTANUK EMLÉKNAPJA NEMZETI GYÁSZNAP november 4. A MAGYAR NYELV NAPJA/LÉLEKTŐL LÉLEKIG DÍSZPOLGÁRAVATÓK - Lambert Zoltán atya a Városmajori Jézus Szíve Plébánia plébánosa - Bereményi Géza Kossuth-és Balázs Béla díjas író, dalszövegíró ÖNKORMÁNYZATI MIKULÁS KARÁCSONYI ÜNNEPSÉG SZOBORAVATÓK - Esterházy János szoboravató ünnepség - Mindszenty József szoboravató ünnepség - Kós Károly szoboravató ünnepség NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP HEGYVIDÉKI NAPOK PROGRAMSOROZAT BILICSI-DÍJ ÁTADÁS EGÉSZSÉGNAP GESZTENYENAP SZENT MIHÁLY NAP HIT ÉVE A HEGYVIDÉKEN KONCERTEK OMAR BASHIR-A LANT HERCEGE PÉLY BARNA és SÁRIK PÉTER DUÓ ADAGIO Balczó Péter, Homonnay Zsolt és Merán Bálánt romantikus hang.koncertje


HELYES BEAT KONCERT GITÁRHŐSÖK CIMBALIBAND/SZÍVTÁNC VOCAL POP GÁLA RADICS GIGI VUKÁN TRIÓ ZSÉDA ILLÉNYI KATICA BOLYKI SOUL és GOSPELKÓRUS GOLGOTA GOSPEL KÓRUS BÖRZDÉJ AKUSZUTIK KONCERT/BERECKI ZOLTÁN DINA ZENEKAR SZULÁK ANDREA ÉS A BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA HANGOLD ÚJRA lemezbemutató CHARLIE FÉNYSZÍNHÁZ PINK FLOYD SHOW MOMJAZZ KERT VINOFOLK/A világZENE borÁSZAI/A budavári borfesztivál nyitókoncertje ISMERŐS ARCOK BALÁZS ELEMÉR GROUP FEAT,SZŐKE NIKOLETTA,HARCZKU ÁGNES JAZZY FESZTIVÁL - Incognito - Club des Belugas VILÁGZENE/Agócs Gergely-Kéri Gábor-Frankie Lato RÉVÉSZ 60-GYERE MÉG KÖZELEBB LÁSZLÓ GYULA EGYESÜLET ADVENTI KONCERTJE RADICS GIGI/BARNA LÁNY BEREGSZÁSZI OLGA ÚJ NEMZEDÉK PLUSZ SWAN KONCERT ÉS HAWAII GITÁREST GOLGOTA GOSPEL KÓRUS KARÁCSONYVÁRÓ KONCERT KARÁCSONI KONCERT KOZMA ORSI QUARTET BOLYKI SOUL és GOSPEL KÓRUS GROUP „N” SWING HOLDVIOLA HOT JAZZ BAND/ELŐSZILVESZTERI KONCERT BUDAPEST BÁR/SZILVESZTERI KONCERT

JÓTÉKONYSÁGI RENDEZVÉNYEK JÓTÉKONYSÁGI EST Csillagszemű táncegyüttes EGYÜTT A JÖVŐÉRT! Jótékonysági koncert a Kárpátaljai Szalóka Óvodáért ARS SACRA FESZTIVÁL a Ránki család jótékonysági koncertje BUDAPEST BÁR KONCERT/A MAGYAR HOSPICE ALAPÍTVÁNY JAVÁRA KOMOLYZENEI KONCERTEK


BUDAFOKI DOHNYÁNYI ZENEKAR/UNIVERSITAS KONCERTEK A SOLTI GYÖRGY ZENEISKOLA ÉS A SOLTI GYÖRGY ZENEKAR újévi koncertje BUDAPEST BAROKK EGYÜTTES HANGOK ÉS SZAVAK ERKEL FERENC: ISTVÁN KIRÁLY ITTHON, EGYÜTT Baráti Kristóf és művészbarátai koncertje ÉVFORDULÓK NYOMÁBAN VERDI 200/GRIEG 170 BUDAPEST SOUND COLLECTIVE TÁNCPRODUKCIÓK CONCIDANCE-AZ ÍR SZTEP TÁNC BAJNOKAI ANYÁK NAPI NÉPTÁNCFESZTIVÁL Újbudai Babszem Táncegyüttes évzáró műsora AZ IDŐ PEREMÉN CHEOYONGMU, UDVARI TÁNC FLAMENCO COLORES DE MUJER/PIRÓK ZSÓFIA TABÁN EST DIÓTÖRŐ/KIEV CITY BALETT SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK SZENTIVÁNÉJI ÁLOM ZURGÓ DIÓ ÉS ZURGÓ TÁNCHÁZ FILMVETÍTÉSEK OTTHONUNK FEKETE HATTYÚ ARS SACRA FESZTIVÁL: AZ UTOLSÓ HEGYCSÚCS AMELIE CSODÁLATOS ÉLETE SZÍNHÁZ A MOZIVÁSZNON MOZIKERT /Június közepétől - Augusztus végéig minden szerdán/ ÁLOMVÖLGY FILMES-T/CSUJA LÁSZLÓ GYEREKMOM GRYLLUS VILMOS/MASZKABÁL GRYLLUS VILMOS/BICIKLIZŐS DALOK NÓTÁS MIKULÁS/GRYLLUS VILMOS CSALÁDI KONCERTJE KALÁKA EGYÜTTES: SZABAD-E BEJÖNNI IDE BETLEHEMMEL ICIRI-PICIRI GYEREKNAP ZENÉS MOM PIKNIK DOMI-BÁBSZÍNHÁZA BABAKONCERTEK /havonta egy alkalommal/ KARÁCSONYVÁRÓ BÁBJÁTÉK ÉS KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS

NYUGDÍJAS KOROSZTÁLYNAK SZÓLÓ RENDEZVÉNYEK


ŐSZIKÉK NYUGDÍJAS VERSMONDÓ VERSENY NYUGDÍJAS FILMKLUB ÉS TEAHÁZ /kéthetente/ NYUGDÍJAS TORNA NOSZTALGIA TÁRSASTÁNC EGYÉB RENDEZVÉNYEK KASZÁS ATTILA DÍJÁTADÓ GÁLA EMLÉKEST PAPP LÁSZLÓ, A HÁROMSZOROS OLIMPIAI BAJNOK ÖKÖLVÍVÓ HALÁLÁNAK 10. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL IMPRESSZIÓK:VUKÁN GYÖRGY PÁL FERENC ELŐADÁSAI /minden kedden/ CSERNUS IMRE ELŐADÁSAI ZENÉS/MESÉS /havonta egyszer/ MUHARAY ELEMÉR NÉPMŰVÉSZETI SZÖVETSÉG OLASZ FERENC/DICSÉRTESSÉK KÖNYVBEMUTATÓ/MAGYAR NAPLÓ KÖNYVKIADÓ KÖNYVBEMUTATÓ/KÉT VÁROS KÖNYVEI- LONDON ÉS BUDAPEST KÖNYVBEMUATÓ honismereti fotóalbum sorozat LYUKASÓRA KLUB /havonta egyszer/ HELYTÖRTÉNETI KONFERENCIA ERDÉLYI HELIKON IRODALMI EST IRODALMI CSEMEGÉK SOROZAT ÖSSZEÁLLÍTÁS RADNÓTI MIKLÓS ÉS MÁS KÖLTŐK MŰVEIBŐL MIT ÉR A TUDÓS, HA MAGYAR? KIMONDOTT IRODALOM VERSMONDÓ VERSENY KÁVÉHÁZI MESÉK – ABSZINT A CENTRÁLBAN HIDEG VÍZBEN FÜRDETETT GONDOLATOK/IRODALMI EST SZABADPOLC /havonta egyszer, nyáron minden szerdán/ ISMERETTERJESZTŐ ELŐADÁSSOROZAT MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETI BARANGOLÁS KÁRPÁTALJÁN HITEL-EST SOROZAT /havonta egyszer/ SZIFON előadás sorozat FŐKÉNT NŐKÉNT MÜHELY SOROZAT NIAJAM VILÁG KÖRTÁNCAI

KIÁLLÍTÁSOK VIRÁG-VILÁG Istók Bernadett kiállítása VIRÁG-SZONETTEK Kontra Sarolta akvarell kiállítása VÁLOGATÁS SOMOGYI JÁNOS Munkácsy és SZOT-díjas festőm.műveiből KÉPEK A FALON Dávid Lehel A HEGEDŰ MOSOLYA Tóth József kiállítása TÓTH ANNA IN PROCESS ÉVKÖR Konda Szilvia


VÁLOGATÁS AJTAI TAMÁS MŰVEIBŐL IDŐKOLLÁZSOK PIPACSMÁNIA Virágos Hilda ÖRMÉNY SZIMBÓLUMOK Ermona Zabel Martaian SZÁRNYVARÁZS Vadász Katalin Dodó Angyalok kiállítása

ÁLLANDÓ KLUBOK, TANFOLYAMOK TÁRSASJÁTÉK TALÁLKOZÓ ÓBUDA MOZGÁSMŰVÉSZETI ISKOLA ROCK és MAGIC NIA BABA-MAMA KLUB BABAMASSZÁZS ICIRI-PICIRI TÁNCHÁZ TÜCSÖK ZENE BESZÉLŐ BABAKEZEK FAKALINKA GRACE MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ HIP-HOP ÉS MODERNTÁNC TANFOLYAM TORTADEKORÁCIÓS TANFOLYAM TÜNDÉRTÁNC SZIVÁRVÁNY SHOWTÁNC SAHAJA JÓGA MOM RÁDIÓKLUB CSILLAGSZEMŰ CSIPKEVERŐK BARÁTI KÖRE DRAZSÉ DÁRMAJÁTSZÓ STÚDIÓ

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok részletes tartalma és bemutatása, egy-egy rendezvény látogatottsága a Társaság Titkárságán megtekinthető a „Szakmai beszámolóban”.

8.2. Támogatási programok bemutatása A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától, a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatásban részesült MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. A támogatást pályázati úton nyerte el a Társaság. A pályázat „A HEGYVIDÉKI SOLTI GYÖRGY ZENEKAR HANGVERSENYSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA” szolgált.

A tárgyévi gazdálkodás értékelése Közhasznúsági cél teljesülése


A szervezet a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységét a tárgyévben közhasznú céljának megfelelően látta el. Köszönetnyilvánítás A MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft ezúton fejezi ki köszönetét mindenkinek, aki tevékenységének ellátásához a tárgyévben segítséget nyújtott.


22664503-2-43 Adószám: Főváros Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 01-09938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. 1124 Budapest, Csörsz utca 18.

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Mérleg fordulónapja: 2013.december 31. Beszámolási időszak:

2013.01.01-2013.12.31

Budapest, 2014.május 13.

Hambuch Gerda ügyvezető igazgató

P.h.


Alaptevékenység

c 1000HUF I.

Értékesítés nettó árbevétele

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III. IV. V.

Személyi jellegű ráfordítások

VI.

Értékcsökkenési leírás

VII.

Egyéb ráfordítások

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)

C.

Előző év

Vállalkozási tevékenység Előző év Tárgyév

Tárgyév

Összesen Előző év

Tárgyév

84017

111072

97152

119653

181169

230725

0

0

0

0

0

0

Egyéb bevételek

127838

159042

0

0

127838

159042

Anyagjellegű ráfordítások

177397

250046

50449

51085

227846

301131

79409

85781

0

0

79409

85781

2238

2331

61

2299

2331

176

1991

0

0

176

1991

-47365 723

-70035 1467

46642 0

68568 0

-723 723

-1467 1467

0

0

0

0

0

0

0

0

723

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)

723 -46642 -0

-68568 0

46642 0

68568 0

0 0

0 0

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

0

0

0

0

0

0

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (XXI. sor)

0

0

0

0

0

0

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)

XII.

Adófizetési kötelezettség

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (+-EXII. sor)

0

0

0

0

0

0

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

0

0

0

0

0

0

G.


Adószám:

22664503-2-43

Bíróság:

Fővárosi

Nyilvántartási szám: 01-09-938037

MOM Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1124 Budapest, Csörsz u.18.

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A”változat

A mérleg fordulónapja:

2013. december 31.

Beszámolási időszak: 2013.01.01-2013.12.31.

Budapest, 2014. május 13.

Hambuch Gerda ügyvezető igazgató


P.h. MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft Adószám: Cégjegyzék szám:

22664503-2-43 01-09-938037 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege „A” változat

A mérleg fordulónapja: 2013.december 31. 1000 HUF

Tárgyév

01.

A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)

02.

I. Immateriális javak

03.

II. Tárgyi eszközök

04.

III.Befektetett pénzügyi eszközök

05.

B. Forgóeszközök (06-09. sorok)

06.

I. Készletek

07.

II. Követelések

08.

III.Értékpapírok

09.

IV. Pénzeszközök

10.

C. Aktív időbeli elhatárolások

11.

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)

12.

D. Saját tőke (13-19. sorok)

13.

I. Induló tőke

14.

II. Tőkeváltozás

15.

III. Lekötött tartalék

16.

IV. Értékelési tartalék

17.

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből

18.

E. Céltartalékok

19.

F. Kötelezettségek (20-22. sorok)

20.

I. Hátrasorolt kötelezettségek

21.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

22.

III.Rövid lejáratú kötelezettségek

48945

23.

G. Passzív időbeli elhatárolások

75034

24.

FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+18+19+23. sor)

Budapest, 2014.május 13

12296 2148 10148 110973 40743 70230 1210 124479 500 500

48945

124479


Hambuch Gerda ügyvezető igazgató


Profile for MOMkult

MOMkult közhasznúsági jelentés  

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2013

MOMkult közhasznúsági jelentés  

MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. közhasznúsági jelentése 2013

Profile for momkult
Advertisement