Page 1

track

on t r ac k for a c olou r f u l l i f e


“..on track for a colourful life!” “..on track for a colourful life!” Livet leves derude! - om rejsen går til Kina, Afrika, Latinamerika, Australien, New Zealand eller et andet eksotisk sted. Ganske vist folkeligt forskelligt, men alligevel farverigt med plads til personlig nuance i livets farver, glans og udstråling. Det er dejligt og helt naturligt, frit i harmoni med parametrene tid, sted og rum.

4 5

Med reolserien Track - har vi ønsket at skabe en reol med nye muligheder. Med plads til at leve livet som du vil - vertikalt eller horisontalt. Med Track kan du trække lange linjer i rummet. Linjer som skaber sammenhæng og orden. Linjer som elegant kan understrege og binde væghængte elementer - som f.eks. billeder og TV - sammen til en helstøbt væg komposition. Vi har ønsket at skabe en hel ny måde at komponere vægge i helheder. Med kombinationen af uigennemsigtige og transparente materialer har vi skabt den elegance og luftighed, som gør Track til et unikt nyt og smukt møbel-element i boligen. De enkelte Track elementer kan monteres lodret eller vandret. Kombinationsmulighederne er utallige. 3 bredder, 3 dybder og 7 forskellige højder og 7 længder udfordrer dig. Reolerne

kan frit kombineres med hylder i transparent hvid akryl. Der kan indbygges elegant LED lys i hylderne. Skuffer, skydelåger findes i satineret akryl i 7 livsbekræftende farvevalg. Skydelåger kan indsættes både lodret og vandret. Track’s lette og elegante linjer, understreges effektfuldt af de transparente acrylhylder som fanger lyset i rummet. Der giver ethvert rum et flot grafisk og personligt udtryk. Velkommen til “..on track for a colourful life!”

UK Life is for living! Whether in China, Africa, Latin America, Australia, New Zealand or any other exotic destination. They may all have a different approach to life, but there’s always room for colour and the personal touch when it comes to making an impact. What’s truly wonderful, is being natural, in harmony with the parameters of time, place and space. Our shelf range Track - is intended to create a new type of shelving with new ways of using it. It creates space to live life the way you want to - vertically or horizontally. Track means you can create

long, straight lines in your living space. Lines which forge cohesiveness and order. Lines which can elegantly emphasise and link wall-mounted elements - such as pictures and a TV - together into a seamless composition. We wanted to create a totally new way of composing walls as a whole. The combination of solid and transparent materials creates the elegance and airiness which make Track a unique, new and beautiful piece of furniture in the home. The individual Track elements can be mounted either vertically or horizontally giving you a wealth of combinations. 3 widths, 3 depths and 7 different heights and lengths give you room to experiment. The units can be combined with shelves in transparent white acryl. Elegant LED lights can be built discreetly into the shelves. Drawers and sliding doors come in a satin acrylic finish, in 7 attractive colours. And the sliding doors can be installed either vertically or horizontally - the choice is yours. Track’s light, elegant lines are tastefully emphasised by the transparent acryl shelves which catch the light, giving any room an attractive, personalised look. Welcome to “..on track for a colourful life!” Design: Ebbe Gehl & Søren Nissen, mdd.


6 7

TV-modul med ekstra dybde og kabelføring sikrer, at Track kan integreres med alle fladskærme. Blu-Ray afspiller og andet tilbehør gemmes let væk bag skydelåger.

UK TV module with extra depth and cable holder to ensure that Track can be integrated with any flat screen. Blu-Ray player and other accessories can be neatly concealed behind sliding doors. white / graphit

AK 128-10

AK 208-30

AK 10-sk

AK 20-SD

AK 10-LH


Track kan monteres både lodret og vandret. Kombinationsmulighederne er utallige. 7 højder, 7 længder udfordrer fantasi og rum. Kombiner frit med skuffer og skydelåger, indbyg LED lys i hylderne og du ændrer udtrykket i reolen. Du vælger selv hvor mange hylder, der skal være i reolen.

UK Track can be mounted either vertically or horizontally - the choice is yours - giving you a wealth of combinations. 7 different heights and lengths to inspire your imagination and make the most of available space. Create combinations of drawers and sliding doors, built-in LED lights in the shelves for your own personal furniture feature. Shelves can be arranged to fit the items you want to put on them. Walnut / snow

AK 10-LH

AK 20-SD

AK 10-sk

AK 208-30

AK 128-10

AK 128-10

AK 128-10

8 9


Leg med 7 livsbekræftende farvestillinger - snow, mandarin, strawberry, plum, ice blue, kiwi eller graphit på skuffer og skydelåger. Se nærmere detaljer på side 24. Skydelåger kan også bruges lodret og bremses let af en skjult fjeder. 10 11

UK Take your pick, mix and match - seven different colour schemes for your delectation: snow, mandarin, strawberry, plum, ice blue, kiwi or graphite on drawers and sliding doors. Check out the details on page 24. Sliding doors can also be used vertically, supported by a concealed spring. white / strawberry

AK 192-10

AK 192-10

AK 192-10

AK 192-20

AK 10-sk

AK 10-LH

AK 20-SD


#3: on t r ac k for a c olou r f u l l i f e


Med Track er der alle muligheder for at skabe lige den reol, der passer til dig. - Om det er en enkel reol over en sofa, en lille bogreol eller den store opstilling i stuen.

UK Track gives you the chance to create the shelving that suits you and your home. Whether a simple shelf over a sofa, a discreet bookshelf or a major feature in the lounge. white / mandarin

AK 10-LH

AK 10-SK

AK 128-10

AK 128-10

14 15


Lad tidsskrifthylden holde samling på dine favorit magasiner og kogebøger i køkkenalrummet /spisestuen til inspiration og nysgerrighed. Gem resten væk i skuffer og bag skydelåger.

UK Use the unique magazine rack to store your favourite magazines and cook books in kitchen or dining area to create inspiration and curiosity. Hide the rest in the drawers or behind the sliding doors. white / graphit

AK 90-sd

AK 40-TH

AK 55-SK

AK 80-sk

AK 192-90

AK 192-40

AK 192-50

16 17


18 19

Track har lette og elegante linier, der giver ethvert rum et flot, stĂŚrkt grafisk og personligt udtryk.

UK Track features light, elegant lines to lend any room an attractive, graphically strong and personal look. white / white

AK 144-10

AK 144-10

AK 144-10

AK 10-SK

AK 10-LH


#6: on t r ac k for a c olou r f u l l i f e


Plum

Ice Blue

Kiwi

Mandarin

Strawberry

Graphit

Snow


on t r ac k for a c olou r f u l l i f e

7

22 23


7 24 25

on t r ac k for a c olou r f u l l i f e


Ask Ash

Eg Oak

Valnød Walnut

Sort Black

Hvid White


4 x o p s t i l l i n g e r m e d s a m m e r e o l ( f x . 14 4 -10 / 14 4 -2 0) 4 x a r r a n g e m e n t s o f t h e s a m e s h e l f ( e . g . 14 4 -10 / 14 4 -2 0 )

26 27


Track skifter udtryk efter personlighed og stil. Mulighederne er mange og dine. Udskift kassetter og skydelĂĽger fra graphit til Strawberry og din verden er fuld af nye nuancer og farver. Track giver dig friheden til individuel indretning af dit hjem. 28 29

UK Track changes appearance according to your personality and style. The options it offers are many - and they’re yours. Switch cassettes and sliding doors from graphite to Strawberry and fill your living space with new colours. Track gives you the freedom for individual interior design in your home.

white / strawberry

AK 128-10

AK 208-30

AK 10-sk

AK 20-SD

AK 10-LH


30 31


32 33


34 35


#2: on t r ac k for a c olou r f u l l i f e


modul 10 basis reol

modul 20 skydelåge reol

Kan monteres lodret og vandret.

Skydelåger bestilles separat. Kan monteres lodret og vandret.

Module 10 basic shelf unit

Module 20 sliding door shelf unit

Can be mounted vertically and horizontally.

Sliding doors ordered separately. Can be mounted vertically or horizontally.

l. 48 / 80 / 96 / 128 / 144 / 192 / 208 cm b. / w. 16,8 cm d. 26,2 cm

l. 128 / 144 / 192 / 208 cm b. / w. 16,8 cm d. 26,2 cm

AK 128-20

AK 144-20

AK 192-20

AK 208-20

AK 48-10

AK 80-10

AK 96-10

AK 128-10

AK 144-10

reol tilbehør 10 basis reol Shelf accessories 10 basic shelf unit

AK 10-SK - Kassette Casette

AK 10-LH - Hylde  Shelf

AK 10-LHL Hylde m. LED lys Shelf w. LED lights

AK 192-10

AK 208-10

reol tilbehør 20 skydelåge reol Shelf accessories 20 basic shelf unit

AK 10-SK - Kassette Casette

AK 10-LH - Hylde Shelf

AK 10-LHL - Hylde m. LED lys Shelf w. LED lights

AK 20-SD - Skydelåge Sliding door


modul 30 tv modul

modul 40 tidsskrifts modul

TV modul kan kun monteres vandret. Skydelåger bestilles separat.

Tidsskrifts modul kan kun monteres lodret. Tidsskrifts hylder bestilles separat.

TV module can only be mounted horizontally. Sliding doors ordered separately.

Can only be mounted vertically. Magazine shelves ordered separately.

l. 128 / 144 / 208 cm b. / w.16,8 cm d. 43,0 cm

l. 128 / 192 / 208 cm b. 27,1 cm d. 26,2 cm

Module 30 TV module

Module 40 magazine rack module

38 39

AK 128-30

AK 144-30

AK 208-30

AK 128-40

reol tilbehør 30 tv modul Shelf accessories 30 TV module

AK 10-sk - Kassette Casette

AK 30-LH - Hylde Shelf

AK 192-40

AK 208-40

reol tilbehør 40 tidsskrifts modul Shelf accessories 40 magazine rack module

AK 30-LHL - Hylde m. LED lys Shelf w. LED lights

AK 20-SD - Skydelåge Sliding door

AK 40-TH - Tidsskrifts hylde Magazine shelf

AK 55-SK - Kassette t. lodret montering Cassette for vertical mounting

AK 50-LH - Hylde Shelf

AK 50-LHL - Hylde m. LED lys Shelf w. LED lights


modul 50 basis reol

modul 60 skydelåge reol

Kan monteres lodret og vandret.

Skydelåger bestilles separat. Kan monteres lodret og vandret.

Module 50 basic shelf unit

Module 60 sliding door shelf unit

Can be mounted vertically and horizontally.

Sliding doors ordered separately.Can be mounted vertically or horizontally

l. 80 / 96 / 128 / 144 / 192 / 208 cm b. / w. 26,2 cm d. 27,1 cm

l. 128 / 144 / 192 / 208 cm b. / w. 27,1 cm d. 26,2 cm

AK 128-60

AK 144-60

AK 192-60

AK 208-60

AK 80-50

AK 96-50

AK 128-50

AK 144-50

AK 192-50

AK 208-50

reol tilbehør 60 skydelåge reol Shelf accessories 60 sliding door shelf unit

reol tilbehør 50 basis reol Shelf accessories 50 basic shelf unit

AK 50-SK - Kassette t. vandret montering Cassette for horizontal mounting

AK 55-LH - Kassette t. lodret montering Cassette for vertical mounting

AK 50-LH - Hylde Shelf

AK 50-LHL - Hylde m. LED lys Shelf with LED lights

AK 50-SK - Kassette t. vandret montering Cassette for horizontal mounting

AK 50-LH - Hylde Shelf

AK 50-LHL - Hylde m. LED lys Shelf with LED lights

AK 60-SD - Skydelåge Sliding door


Modul 80 basis reol

Modul 90 skydelåge reol

Kan monteres lodret og vandret.

Skydelåger bestilles separat. Kan monteres lodret og vandret.

Module 80 basic shelf unit

Module 90 sliding door shelf unit

Can be mounted vertically and horizontally.

Sliding doors ordered separately. Can be mounted vertically or horizontally

l. 96 / 128 / 144 / 192 / 208 cm b. / w. 36,0 cm d. 33,2 cm

l. 144 / 192 / 208 cm b. / w. 36,0 cm d. 33,2 cm

40 41

AK 144-90

AK 192-90

AK 208-90

AK 96-80

AK 128-80

AK 144-80

AK 192-80

reol tilbehør 80 basis reol Shelf accessories 80 basic shelf unit

AK 80-sk - Kassette Casette

AK 80-LH - Hylde Shelf

AK 208-80

reol tilbehør 90 skydelåge reol Shelf accessories 90 sliding door shelf

AK 80-LHL - Hylde m. LED lys Shelf with LED lights

AK 80-TH - Kassette Casette

AK 80-SK - Hylde Shelf

AK 80-LH - Hylde m. LED lys Shelf with LED lights

AK 90-sd - Skydelåge Sliding door


#1

#4

#6


#2

#5

#7 #3


w w w. n av e r c o l l e c t i o n . d k Produced by Aksel Kjersgaard AS, 8300 Odder, Denmark

naver-track  

track on t r ac k for a c olou r f u l l i f e

naver-track  

track on t r ac k for a c olou r f u l l i f e

Advertisement