Page 1


Modulen 2/2004 Utges av Teknologföreningen vid Tekniska Högskolan Ansvarig utgivare Andreas Henelius Chefredaktör Johanna Hellberg och hennes trogna undersåtar Piia Rosenberg Matilda Brunnström Niklas von Schantz Sidbrytning Benny Uusitalo Fotograf, nationens Papparazzo som alltid är med när det händer Marcus Lindh

Sommar, sommar och sol... Då Modulen kommer ut är wappen ett minne blott, förstås för dem som har några minnen därifrån, och vårens tenter börjar vara avklarade. Och sedan är det bara att se framemot en lång, skön och solig sommar.

Tecknare Johanna Strömberg Adress Otsvängen 22 02150 Esbo

Men trots att nationen inte har så mycket verksamhet under sommaren skall du inte helt glömma bort TF i alla fall. Då du sitter och funderar på livets gång någon skön sommardag kan du ju också ta och fundera lite på TF:s fana och hur den borde se ut. Eftersom TF:s fana försvann i samband med ett inbrott under hösten är det nu aktuellt att skaffa en ny. Fanarbetsgruppen har under våren jobbat med designen på TF:s fana och kunde på månadsmötet i april presentera ett förslag till nya fana. Men det gjordes inget beslut på det mötet, utan ärendet skjöts upp till månadsmötet i september för att man skulle hinna få in synpunkter från nationens medlemmar, såväl ordinarie medlemmar som StÄlMar. Ta alltså en titt på sidan 4 i det här numret. Där kan du läsa mera om fanan och i förra numret av Modulen berättades det ju om fanans historik.

E-post modulen@tf.hut.fi Upplaga 1250 Tryck Painotalo Casper

Det finns förstås också en massa annat intressant att läsa om i det här numret. Sidorna har än en gång fyllts med skrivelser av härliga, underbara, skrivglada teknologer som gjort arbetet lätt för chefredaktören.

Adressförändring kan meddelas TF:s kanslist på adressen kanslist@tf.hut.fi eller göras på TF:s hemsidor www.tf.hut.fi

Njut av sommaren och ha det bra! - Nanna 1


Ordförandes kloka ord Innehåll: Ledare Ordförandes kloka ord Händelsekalender Studentdemonstrationen den 15 mars Fanan Polytekarna informerar IK informerar Studiebyrån informerar Ulla Sandström - en levande legend Utbyte - Frankrike Kuk:s novellkväll TF - xqrr 2004 Servi-Spex till Wappen Oj, oj vilken fest Ylonz 2004 Resan till den västra grannstaden Georgs kluriga uppgift JÄÄ!! WÄK!!

1 2 2 3 4 5 5 5 6 7 9 10 11 13 15 16 17 18

Året snart slut? Nu är det vår, snart kommer sommaren och sen blir det höst. Med hösten följer ju val av MUP (Minister Utan Portfölj) på TF. Muppen väljs in i styrelsen av nationsmötet och hans/hennes uppgift är att bilda ett styrelseförslag för nästa år - den viktigaste enskilda uppgiften en styrelsemedlem har på TF. Sen på valmötet godkänns eventuellt Muppens styrelseförslag. I förslagen genom åren har Muppen själv oftast suttit som ordförande.

Händelsekalender

Muppen för också vidare viktig information från gammal styrelse till ny, eftersom Muppen sitter med i styrelsen på hösten och lär sig styrelsearbetet. Så om valmötet ej godkänner Muppens förslag bryter mötet samtidigt en viktig del av kontinuiteten. Detta leder till att val av Mup är lika viktigt som val av styrelse.

17-18.7 TF:s sommarträff på Sportstugan 10.9 Inledande sitz

Nästa höst skall valet av Mup ske mer demokratiskt än tidigare år. Det är ju i allas intresse att Muppen är möjligast lämplig för sitt uppdrag och därför är det viktigt att de som röstar på mötet känner kandidaterna väl. Detta för att det inte ska bli den bästa show-människan - den som uppträder bäst på mötet - som vinner valet. Det vore kanske inte så dumt med nåt slag av presentation före mötet - en valkampanj!

17.9 Phuxintagning 19.-28.9 Xqrr “Via Baltica”

Hur som helst, om inget oförväntat händer, sker val av Mup på september månadsmötet. Innan det ska alla Modulens läsare ha en trevlig sommar!

2.10 BLOT 2004

TF:s ordförande, Janne Liuko

2


Studentdemonstrationen den 15 mars Den 15 mars tågade ca 15 000 mer eller mindre förbannade demonstranter från Senatstorget genom centrala Helsingfors till riksdaghuset. Orsak: nyheten om att undervisningsministeriet ämnar begränsa studietiderna och minska på antalet studiestödsmånader för samtliga studeranden. Folkmassan bestod av en brokig skara humanister, teknologer och en och annan gymnasist. Tåget leddes av en fanborg och banderollerna skanderade alltifrån ”Ei leikata” och ”Pappa betalar inte” till något mindre smickrande uttryck som inte behöver upprepas här. Demonstrationen organiserades av Finlands Studentkårers Förbund(FSF) som i samband med demonstrationen framförde sin hälsning åt premiärminister Matti Vanhanen. I samband med mötet överlät FSF en namninsamling som funnits på deras hemsidor och som samlat ihop 53 000 namn under den dryga månaden den var igång. Representanter för alla riksdagsgrupper var på plats utanför riksdagshuset ( regeringen syntes däremot inte till...) och underhöll demonstranterna med tal som var variationer på temat: ”Ni har det skit – ni har rätt – vi har alltid gjort det yttersta för att förbättra er situation – men det är inte vårt fel att ingenting händer”. Och så var det ju förstås Ilkka Taipales röstfiskningstal inför eurovalen i sommar...

och är därmed skattebelagt. Begränsningen av studietiden skulle i teknologernas fall vilka har en examen omfattande 180 studieveckor att examen bör helst avläggas inom normtiden på fem år. Den föreslagna modellen skulle tillåta två års flexibilitet ifall att studeranden skulle kunna påvisa en godtagbar orsak till att studierna inte framskridit i önskad takt. Därutöver skulle alla ha rätt att frånvaroanmäla sig under två år ifall av militärtjänst, moderskapsledighet o.d. och därmed förlora tenträtten för denna period. I rapporten nämns inte möjligheten att justera inkomstgränserna som avgör om en studerande är berättigad till studiestöd eller inte. Idag uppgår de årliga tillåtna inkomsterna för de studerande som lyfter studiestöd under terminerna, dvs. under sammanlagt nio månader, till 9090€. Sedan december har också diverse instanser gett utlåtanden och pläderat för sin sak. Studentorganisationerna har som väntat sågat förslaget medan det från universitetens och skolornas håll kommit varierande åsikter. Även Tekniska högskolan har uttalat sig i ärendet och har konstaterat att skära ner studiestödet inte är önskvärt medan en begränsing av studietiden är välkommen. De gick till och med så långt att föreslå att alla studier som faller utanför examen eller som utförs efter normtiden för studier kunde bli avgiftsbelagda. Detta för att ta kål på de personer som surfar från en avdelning till en annan eller bara i misstag presterat 220 studeiveckor innan de utexaminerats. Men sanningen är att vi finländska studeranden studerar länge, alltför länge. Statistikcentralens uppgifter för år 2002 påvisar att hela 22% av de närvaroanmälda univeristetsstuderandena inte avlagt en enda studievecka under föregående läsår. Orsakerna till detta är många. Å ena sidan är det många studeranden som blir kvar i registren och förvränger statistiken även om de bytt skola eller avbrytit sina studier till förmån för arbetslivet. De blir fler för varje år som går. Å andra sidan bidrar och tvingar dagens och speciellt huvudstadsregionens levnadskostnader till att en studerande är tvungen att arbeta för att kunna äta och studera efter att ha betalt hyran. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med förmånliga studentbostäder för alla och den fria marknaden är ett måste för många. Med dagens medelhyror räcker studiestödet inte långt. Och då tvingas folk att ta de jobb som erbjuds. Somliga är så lyckligt lottade att deras arbete har en anknytning till branschen de studerar medan många står och stäker biffar hos McDonald’s. Det ironiska i det hela är att inkomstgränserna för studiestödet är så strama att det räcker med ett vettigt sommarjobb för att man kan bli av med studiestödet för höstterminen(4 mån). Ja, summan av kardemumman blir alltså (enligt skriben-

Vad är det egentligen fråga om? Under riksdagsvalet lyftes studerandenas situation fram och de flesta partierna lovade att förbättra denna. Matti Vanhanens sittande regering har i sitt regeringsprogram sagt att finländarnas aktiva tid i arbetslivet bör förlängas så att de unga kommer tidigare ut i arbetslivet och går i pension senare och att “Studerandenas studiesociala situation förbättras så att planmässiga heltidsstudier är möjliga och studietiderna förkortas. Undervisningsministeriet utarbetar genast i början av regeringsperioden ett åtgärdsprogram genom vilket avläggande av examina inom utsatt tid främjas. I detta sammanhang utvecklas studiestödssystemet så att det blir mera sporrande.” I december 2003 publicerade undervisningsministeriet rapporterna för två tjänstemannaarbetsgrupper som fått i uppgift att utreda hur man kunde åtgärda de långa studietiderna och göra studiestödet mer sporrande. Deras förslag var att begränsa studietiden och skära ner på antalet månader en studerande har rätt att lyfta studietstöd. I gengäld skulle bostadsbidragets hyrestak lyftas så att det gällde för den andel av hyran som uppgår till 252€ i månaden. Ersättningen av denna skulle i fortsättningen också vara 80%. Studiestödet för högskolestuderanden i dag utgörs av en studiepenning à 259,01€/mån och bostadsbidrag för den del av hyran som inte överskrider 214,44€. Studiestödet är en inkomst

3


tens personliga åsikt) att ett dylikt åtgärdsprogram ifall att det förevrkligades inte i slutändan skulle ha den önskade effekten. Detta för att dessa åtgärder inte förbättrar på studerandes studiesociala sitution utan t.o.m. förvärrar den och således tvingas ännu fler ut på arbetsmarknaden. Visst, det finns lån men mycket få studeranden i dagens läge är villiga att lyfta lån trots att räntorna för tillfället är förmånliga. Men många minns kanske ännu 90talet och familj och släktingar som slet sig i håret pga. räntorna då. Dessutom kan jag inte låta bli att undra varför studerandena ska vara den enda befolkningsgruppen som ska vara tvungen att lyfta lån för att få mat på bordet, ett giltigt busskort och kläder på kroppen. Utkomsstödet är ju tom. högre än studiestödet!

Men vad skulle då på riktigt förbättra studietakten och studerandenas sociala situation? Vetttig studiehandledning till att börja med. Och att låta bli att beakta inkomsterna för sommarmånaderna(vilket faktiskt redan är ett faktum för de åländska studerandena). Och att terminerna användes effektivare. Och att beslutsfattarna skulle inse att studerandena inte lever i ett vacuum isolerade från omvärlden. Och, och, och.... Nåja, i skrivande stund är inget ännu fastslaget så det är väl bara att återigen limma fast näsan i tentboken och vänta och se vad hösten för med sig... Matilda Brunnström

Skall designen på TF:s fana förnyas - vad tycker DU? TF:s fana försvann olyckligtvis i samband med inbrott på hösten 2003. Nationsmötet i december tillsatte då en arbetsgrupp, FanAr, för att planera anskaffningen av ny fana samt att undersöka heraldiken i gamla fanan och möjligheten att uppdatera fanan och dess heraldik. Nu har arbetsgruppen uträttat ett fint arbete och har skapat ett förslag för designen på TF:s nya fana och luskat ut symboliken och heraldiken bakom den gamla.

Förslaget till ny fana

TF:s nuvarande fana

April månadsmöte beslöt att styrelsen får i uppgift att informera medlemmarna mera om att TF ämnar ändra på fanans design. Dessutom beslöts att det slutgiltiga avgörandet om designen sker på september månadsmöte 2004, men det kommer att skjutas upp eftersom DÄR gav råd om att även konstnärer borde se på fanan. Tills avgörandet kommer det att anordnas en enkät och eventuellt ett diskussionsforum på adressen www.tf.hut.fi/fanan. Frågeställningar till diskussion är bland annat: Har vi, dagens teknologer, rätt att ändra på utseendet på fanan som sett likadan ut i 90 år? Hur skall beslutsprocessen gå till? När kan man ändra designen om inte nu?

Den gamla fanans design härör sig från 1914 då TF:s första fanan syddes. Då fanan började bli sliten beslöt man sig för att sy en ny 1952 som fick samma design som den ursprungliga. Det var alltså just denna fanan från 1952 som försvann. Den första fanan finns i THS arkiv men den är väldigt skör. Under Fanarbetsgruppens arbete framkom en del saker i fanans design som man kunde ändra på: - Att kombinera svart färg på röd botten är ej heraldiskt korrekt - En sluten krans symboliserar sorg - Avdelningarna på avdelsningssköldarna i gamla fanan finns ej mer. Gemene medlem vet ej vad symbolerna i dessa sköldar är. - TF-logon i fanan används ej på andra ställen än i fanan. Det är inte lätt för en medlem att känna igen fanan som TF:s. Arbetsgruppen beaktade dessa punkter och formade ett nytt förslag med hjälp av heraldiker Hyrsky.

Oberonde när beslutet kommer att göras består gamla fanan som grundförslag. Bilder i färg finns på adressen www.tf.hut.fi/fanan.

4


De stora beslutens tid

IK informerar

I delegationsvalet förra hösten gjorde den svenskspråkiga grupperingen Polytekarna väl ifrån sig och ökade sina mandat i Tekniska Högskolans Studentkårs(THS) delegation från 3 till 4, vilket senast skett i medlet av 90-talet. Även inom förtoendepostsvalen inom THS blev Polytekarna väl representerade såväl i styrelsen som i delegationens ordförandeskap.

Hejsan igen kära hurtiga teknologer! Vinterns sista snökrig har krigats och innesporternas ljuva tid drar mot sitt unkla slut. I mars var ett gäng mindre höjdrädda teknologer i Kiipeilykeskus och prövade på väggklättring. Ingen föll och alla kom åtminstone en bit upp på väggen. Nästa projekt blir erövrandet av Eiffel-tornet på Frankrikes självtändighetsdag. Ett försöksheat kördes redan den första april. Resultatet på det försöket syns på bilden nedan! Förutom aplika manövrar i Eiffel-tornet, provade ett tiotal skjutglada teknologer på Megazone. Resultatet var flera ryggskott på egna krigare.

Vad är på gång i dessa Polytekarnas tider? Vi befinner oss som bäst i en tidsperiod då många stora frågor och händelser är på tapeten - en period då inboxen formligen svämmar över av information att bekanta sig med och ta ställning till. Under den pågående tvåårsperioden skall de nya bostadshusen, som reser sig i teknologbyn, bli klara inför sommaren 2005 då teknologbyn skall fungera som VM-by. Vidare kommer den nya examensstrukturen att tas i bruk hösten 2005 och också en studiestödsreform är på kommande. Dessa är ärenden som kommer att beröra dagens och framför allt morgondagens teknologer på många plan. Samtidigt är ovannämnda ärenden ännu till stor del öppna och därmed finns goda möjligheter att påverka. Skall teknologbyn totalisoleras under VM-2005? Vart flyttar jag min gamla cykel? Tvingas jag skriva ett kandidatarbete och på vilket språk? Vad händer med mina studiestödsmånader? Dessa är beslut som kommer att tas inom en snar framtid. THS och Polytekarna arbetar för att besluten som fattas är gynnsamma för oss teknologer. Vi är ert språkrör - ta kontakt. Fråga. Var aktiv. Påverka! Polytekarna

Nojaa...sommarn börjar närma sig och gräset på golfplanen blir grönare. Detta betyder alltså att TF bjuder sina medlemmar på en möjlighet att träna golfswingen i form av en golfkurs som dras av Rickard Kallis på EGS (Espoon Golf Seura) under den senare hälften av maj. Det är ännu öppet ifall det ordnas en golfturnering på våren men en står dock att vänta under hösten. Andra idrottsliga evenemang under sommarens lopp går att hitta bland annat från www.oll.fi, där bland annat springglada teknologer kan hitta en länk till Helsinki City Marathon.

Vad är Polytekarna? Polytekarna är den svenskspråkiga grupperingen inom Tekniska Högskolans Studentkårs (THS) delegation. Delegationen är studentkårens högsta beslutande organ, beståendes av 45 delegater, valda för en tvåårsperiod. Delegationen sammanträder ca. en gång i månaden och dess huvuduppgifter är att fatta viktiga beslut, göra personval, lyfta fram ärenden till behandling samt övervaka THS styrelses verksamhet.

KOMMANDE EVENEMANG: Golfkurs 17.5 klockan 19.00 på EGS i ledning av Rickard Kallis. Pris 15€ för ytterst bra undervisning i 5 x 2h samt x antal bollar.

polytekarna@tf.hut.fi

Golfturnering nästa höst! Håll ögonen öppna!

Studiebyrån informerar

HÄNDER OCH SKER NU: SÄHLYTURen slut för i år! Inleds pånytt nästa höst! SALTUR tillsammans med några andra gillen, måndagar 10-11 i Otahalli! LÄNKA med andra likasinnade på fredagar klockan 15 med start från simhallen!

På TH:s studiebyrå verkar nuförtiden två svenskspråkiga studieplanerare Pia Rydestedt och Johanna Söderholm. Studiebyrån håller som bäst på och utvecklar de svenskspråkiga studie www-sidorna (http://www.hut.fi/enheter/studiebyran/ index.html). De hoppas att alla utnyttjar sidorna flitigt!

Eder IK-chief

Det finns även information om examensreformen på adressen: http://www.hut.fi/enheter/studiebyran/Examensreformen/ index.htm och information för grundstuderande på adressen: http://www.hut.fi/enheter/studiebyran/grundstud.html

PS. Inom kort kommer en IDROTTS-MAILINGLISTA att instiftas! DS.

5


Ulla Sandström - En levande legend Då jag var phux pratades det ofta om Ulla på TF. Vad är det för en Ulla tänkte jag då - jag fick aldrig se Ulla in action på TF för hon hann gå i pension innan jag började. Än idag dyker hennes namn upp titt som tätt i styrelsearbetet - hon har tydligen lämnat djupa spår i Urdsgjallars betonggolv. Jag och klubbhöving Marcus bestämde oss för att ta reda på vem denna Ulla är, och vi besökte henne en måndagseftermiddag i april. Ulla Sandström anställdes till TF i slutet av 60-talet som kanslist för TF. Att jobba med teknologer är nog utmanande och inte var tiden då Ulla kom till TF nåt undantag. - Det fanns pengar, huller om buller, i alla lådor, erinrar sig Ulla. För att bestämma intäkterna för en fest kollade man hur mycket sprit det gått åt och räknade utgående från det hur stort tillök man borde ha i kassan. Ingen hade nämligen koll på pengarna. I början av 70-talet blev hon TF:s restaurangchef och var det tills Terttu “Tepa” Patronen kom till huset 1998. År 2001 blev hon pensionerad efter 32 år på TF. Nuförtiden sköter hon gärna om barnbarnen Emilia och Christoffer. Dessutom sjunger hon i pensionärskören Furorna och besöker flitigt sin sommarstuga i Ingå. att klockan visade 6 på morgonen, men hennes man Janne intygade att det bara var så mulet. Mitt i allt dyker Humpsvakar upp i dörren spelande pom pom pom pom… Janne hade vridit fram alla klockor med en timme så de hade gått om tid för Tiger rag.

Ett av de finaste minnen hon har från tiden då hon arbetade på TF är från studentkårens årsfest 1995. Ulla hade fått inbjudan men ville inte fara på festen. Svärsonen Bosse påstod att han ville fara på årsfesten och Ulla gick till slut med på att fara tillsammans med honom. På festsupén fick Ulla en stor överraskning då studentkårens ordförande berättade att hon blivit utnämnd till hedersteknolog.

Fastän Ulla inte verkar som kanslist eller restaurangchef på TF längre så är inte Ullas tid på TF slut. Hennes spår är sådana att åtminstone varje styrelsemedlem snubblar i dem alltid nu som då.

Ett roligt minne från TF tiden var hennes 40-års kalas. Hon vaknade och tyckte att det var en aning mörkt ute med tanke på

Janne Liuko

6


Utbyte – Frankrike Att åka utomlands för att studera hade varit min dröm sedan flera år tillbaka. Här sitter jag nu vid mitt bord mitt i Alperna i Grenoble och har som uppgift att skriva om min dröm som jag som bäst håller på att uppleva. Om vi skulle förflytta oss några år tillbaka i tiden, tack, när allting ännu var en plan. Mitt största dilemma var då, med tanke på att åka utomlands för att studera, vilket land jag skulle välja. Jag hade studerat tyska i flera år, men radandet av verbena i en lång rad på slutet av varje bisats tände inte riktigt. Tyskland var alltså borta från räkningen. USA hade man ju redan sett på TV och i England stängs pubbarna kl. 23! Inte bra. Till Avskedsmiddag med många nationaliteter slut verkade Frankrike som det passligaste och intressantaste alternativet. Jag hade ju börjat plugga franska vid TH och gjort stora framsteg. Jag var säker på att Spanien) anlände till ett franskt universitet utan att ens Frankrike hade fartfyllda äventyr att bjuda på! kunna grunderna i franska! Språket

Studietakt

Innan jag började i Grenoble var jag orolig över mina språkkunskaper i franska. Skulle de vara tillräckliga? Skulle jag klara av att följa med professorerna på föreläsningarna? Till min stora förvåning, när jag anlände till Grenoble var det finnarna och svenskarna som hade de bästa språkkunskaperna. Jag tyckte att det var lite bisarrt att så många från andra länder (bl.a.

Kurserna började i september efter en inledande språkkurs. Tack vare språkkursen kände jag redan flera utlänningar och fransmän på föreläsningarna. Jag hade valt mina kurser med tanke på mitt biämne Industriell ekonomi vid TH, men jag hade inte börjat mina biämnesstudier innan jag åkte utomlands. Min ”master plan” var att studera hela biämnet i Grenoble. Detta verkade som det ända sättet att få så mycket som möjligt ut ur studierna utomlands, men jag kan inte dock kalla mitt biämne för Industriell ekonomi, har det klarnat upp för mig, även om jag studerar samma sak här! Jag måste ändra mitt biämne Industriell ekonomi till biämnet Individuellt biämne. När jag gör på detta sätt kan jag få alla mina kurser jag pluggat i Frankrike godkända vid TH! Det är klart att mitt år som utbyteselev kommer att förlänga min studietid. Det kan man inte kringgå. För det första är det långsammare att studera på ett främmande språk, så man kan inte ha samma takt som hemma. För det andra kan man inte godkänna kurser som man har studerat utomlands hur som helst om det inte finns ett avtal skolorna emellan (exempel FIF).

Juli pressar i pudersnö 7


Med kompisarna på skidtur i vackert alplandskap

På resa till Rom

Livet som utbyteselev

människor finns också en mindre behaglig faktor involverad. Det är att säga farväl. De som stannar ett helt Tack vare Alperna som ligger nära till hands är det kul år utomlands måste säga farväl två gånger. Först vid att leva här. För mig som passionerat håller på med julen när de som valt att stanna en termin åker hem och snowboard är denna stad ett paradis. Runt hörnet ligger sedan på våren när alla drar. flera skidstationer. Det finns flera olika skidstationer att välja emellan. Man kan surfa mellan träden eller åka Idag, efter åtta månader i Frankrike har jag bara gott upp till glaciärer för att njuta av solen ovanför molnen. att säga om att åka utomlands och studera. Jag tycker att jag har lärt mig inte bara franska utan också enormt Grenoble är en studiestad med över 30 000 studerande. mycket om mig själv. Dessutom har jag bekantat mig Studerande i Grenoble har allt väldigt bra ordnat för med otaliga kulturer. Denna bekantskap har framför sig. Till exempel sportintresserade kan göra allt mellan allt lärt mig att uppskatta mitt hemland och dess goda himmel och jord, från segling, golf och fotboll till berg- sidor. Jag är nöjd med mig själv att jag jobbade för att sklättring och slalom och allt detta ännu mycket billigt! förverkliga min dröm och jag kan helhjärtat rekomOm man tycker om att festa är inte Grenoble helt fel mendera ett år utomlands som utbyteselev! heller. Det finns barer och restauranger i varje hörn. Framför allt är livet som utbyteselev att träffa och lära känna nya människor. Jag har haft äran att bli kompis Kristoffer Wallin med nationaliteter som man inte möter varje dag i Norden och det är jag tacksam för. Men när man möter

Faktaruta - man kan åka utomlands för antingen en eller två terminer - TH har avtal om studie- och praktikplatser med mer än 50 länder - de populäraste länderna i Europa är Spanien, Tyskland och Frankrike - information om att åka utomlands under länken: http://kva.tkk.fi/se/

8


I have no eyes, but I want to read Ett halvt dussin teknologer samlade sig på tisdagen den 20 april kring gamla mötesbordet för en alldeles speciell orsak; nämligen för att diskutera noveller! Inom kulturkommittén föddes under våren en idé om att uppmuntra TF:are att läsa regelbundet något annat än mail och Slitz. Resultatet blev historiens första litteraturkväll.

Själva diskussionen blev mycket intensiv och befann sig helt på en annan nivå än under tråkiga modersmålstimmar i gymnasiet. Här gällde inga stela och punktfilade analysmetoder, utan var och en hade möjligheten att kommentera och tolka novellerna på sitt sätt. Vitsen med hela novellkvällen var inte att komma underfund med författarens exakta tankar om ämnet, utan det var själva diskussionen d.v.s. att dela med sig sina egna tankar som var ändamålet.

Knappt en månad innan det utsatta datumet gick kopieringsmaskinen het då dessa skönlitterära alster kopierades upp, för att varje Svatta och Svakar skulle ha tillräckligt med tid för att bekanta sig med texterna. De utvalda novellerna var Dockhuset av Tove Jansson, Källarvåningen av Pär Lagerkvist och Harlan Ellisons I have no mouth, and I must scream. Trots att deltagandet i själva novellkvällen inte var så stort, hade betydligt flera teknologer plockat åt sig kopior av novellerna, vilket betyder att evenemanget väl uppnådde sitt mål.

Kvällen var verkligen lyckad och var och varannan deltagare blev inspirerad till att läsa mera skönlitteratur. Det föddes också en idé om att läsa en roman under sommaren och sedan samlas på hösten för att diskutera den. Mera info om detta torde följa i infomail. Cultivator Jeanette Lindroos

TF Sommarträff 17-18.7 VAR: TF:s sportstuga i Noux PRIS: 10-15 € ANMÄLNING: i Gatan eller till cultivator@tf.hut.fi 9


TF-xqrr 2004 Kom med på TF:s hejdundrande exkursion ”Via Baltica” till de baltiska länderna och Polen. Vi startar på söndagen 19.9 och är tillbaka på tisdag morgon 28.9. Detta är andra föreläsningsveckan, så resan krockar varken med tenter, inlednade sitzen eller phuxintagningen. Rutten är Helsingfors - Tallinn - Riga – Warsawa - Kaunas - Dorpat - Helsingfors Det finns Tekniska högskolor i Tallinn, Riga, Warsawa och Kaunas, vilket betyder att vi har förutom chansen att besöka intressanta avdelningar också möjlighet att bekanta oss med lokal teknologkultur. Priset för resan blir ca 260 euro exklusive spons, men vi får nästan säker spons från bl.a. TFiF och eventuell företagsspons. Vi försöker också fixa arbetsmöjligheter, så att du inte behöver leva på nudlar ett halvt år efter xqrren. Ifall du backar ut, får du inte tillbaka pengar som du har arbetat in.

reglementet hittar du i styrelserummet. Anmälningen till xqrren blir bindande när du har betalat anmälningsavgiften på 100 €. Den preliminära dead-linen är 21.5. Mera information om detta följer på xqrrlistan xqrr2004@tf.hut.fi.

Under xqrren följer vi naturligtvis reglementet för teknologföreningens exkursioner. Deltagande på xqrren förutsätter att man accepterar förordningarna. Reglementet gäller från att vi startar från Otnäs till att vi har kommit tillbaka till Otnäs.

Ifall det blir platsbrist på xqrren gäller följande: Phis före phux First-timer före xqrr-veteran Frågor???? Kontakta exkursionsmästaren Jeanette via jlindroo@cc.hut.fi

Hur kommer jag med? Det är så här enkelt: du bekantar dig först med xqrreglementet och skriver sedan ditt namn på anmälningslistan. Listan och

Resan dag för dag Söndag 19.9 Samling i Otnäs tidigt… Båt till Tallinn Troligtvis träffar vi studenter från Tekniska Högskolan på kvällen Måndag 20.9 i Tallinn Besök på SAKU ölbryggeri Besök på TTU (Tekniska Högskolan) Vi åker till Riga på eftermiddagen Tisdag 21.9 i Riga Sight-seeing i Riga Besök på Tekniska Högskolan Företagsbesök ? Troligen övernattning i Jurmala Onsdag 22.9 Bussresa Jurmala – Warsawa Torsdag 23.9 i Warsawa Vi vaknar i Warsawa Sight-seeing Programmet ej helt klart ännu men troligen företagsbesök eller besök på Tekniska Högskolan…

10

Fredag 24.9 Bussresa Warsawa – Kaunas Lördag 25.9 i Kaunas Besök på Tekniska Högskolan Sight-seeing Söndag 26.9 Vi fortsätter färden till Dorpat på morgonen På vägen besöker vi Rundale Palace Måndag 27.9 Dorpat(Tartu) Besök på Tarkon, som tillverkar bl.a. elektronikkomponenter Sight-seeing Avfärd till Tallinn varifrån vi tar nattbåten till Hesa Tisdag 28.9 Ankomst till Helsingfors hamn kl. 08.10 !!! Xqrren slut


Servi-Spex till Wappen - några plock ur (f.d.) phuxens våragenda

27.03.2004 – Årsfestservi

till sillisen för att städa med pk... Inte var det mycket jag såg av själva årsfesten, men samtidigt såg jag mera än de flesta. Jag såg hur mycket möda och besvär årsfestkommittén lade ner på att pynta mm. för att få allting tiptop för en enda kväll. Jag såg hur omsorgsfullt maten planerades och lagades. Men framför allt så såg jag hur människor som åtnjutit mera än en aning för mycket alkohol beter sig, och en hurdan oreda de lyckas ställa till med. Då jag själv var nykter alltså. Sist och slutligen var det nog en lärorik adertonoch-en-halv-timmare.

”Årets roligaste servi!” ”Var med på årsfesten gratis!” ”Dubbla servipoäng utlovas!” Jaa, vad kan man göra då man blir utsatt för dylik tankemanipulation. Personligen var jag nog ett relativt enkelt offer. Jag ville gå på årsfesten, men jag hade verkligen inte råd att punga ut med femtiofem euro för att få vara med. Alltså verkade årsfestservin vara den ideala lösningen. Hur ideal den sedan sist och slutligen var kan man ju alltid diskutera... Som tur är var vi ganska många servin, sexton om jag minns rätt. Annars skulle det hela ha blivit närmast olidligt. Vårt slavarbete började redan på fredagen klockan 15.30. Först vek en del av oss en hel hög, alltså ca tvåhundra stycken, servetter, medan andra riggade upp den där väggträdgårds-anordningen eller gjorde något annat halv-fiffigt. Sedan bar det för min del av till köket, där jag sedan tillbringade praktiskt taget hela årsfesten. Vi phuxar hade drömt om att vi skulle slippa tidigt hem på fredag, typ sjutiden. Men nej, de flesta av oss for först efter halv elva. Tills dess stekte jag bland annat trehundra femtio strömmingsbiffar med tandpetare instuckna i dem, och ett ental kilo paprika och lök. Och ifall Du, ärade läsare, anser att strömmingen till förrätten smakade PYTON, eller att pajen var dåligt skuren i bitar, kan du hålla det för dig själv. Annars får du själv anmäla dig som FRIVILLIG medhjälpareslav till nästa årsfest... Jag sov inte så mycket natten från fredag till lördag, vilket definitivt inte var smart. Men, på plats var jag igen på lördag eftermiddag klockan 13.10, endast tio minuter försenad, utrustad med en burk koffeinpiller, som jag dock inte använde. Snällt och effektivt gjorde jag så gott jag kunde allt jag blev tillsagd att göra. Stressigt var det, och att klåpa var uteslutet. På ett sätt var det nog helt roligt att stå i köket. Man slapp allt det tråkiga, som att servera och att ställa i ordning och duka bord millimeter noggrant med hjälp av snören. Men lätt var det inte, och pauser hade man inte. Då någon av de andra serviphuxarna kom in i köket klockan halvtio tiden på kvällen och klagade på att den var hungrig, höll jag på att explodera. Man borde ha så mycket vett i skallen att man inte kommer och klagar till oss då man ser att vi har fullt upp med att hinna få allt färdigt i tid... Och så var det våra ”togor” som vi tvingades ha på oss. Dom var så SEXIGA!!! Eller också inte... Tur att jag behövde visa mig bara en gång i stora salen, då jag hällde upp kaffe. Man skämdes ju ögonen ur sig. Men, det där gardintygsklädesplagget, köpt från Ikea för 1,90 euro metern (ursäkta mig Lena), var faktiskt riktigt praktiskt då man stod i disken och skulle skölja av miljoner av sirap och ost kladdiga tallrikar; det blev dyblött, men de egna kläderna man hade under hölls torra. Tur att det bytte till sommartid den där natten. Så fick vi gå hem lite tidigare. Toaletterna, som luktade spyor lång väg, behövde vi som tur är inte städa. Det skulle jag nog inte ha klarat av. Jag var totalt färdig, och skulle inte ha orkat en minut till. Jag var verkligen tacksam då en kompis erbjöd sig att köra hem mig vid femtiden på morgonen vintertid. Inte minns jag att jag någonsin skulle ha gått och lagt mig där hemma, men upp vaknade jag i min egen säng följande ”morgon” klockan 13.32, då min veckarklocka pipit och haft sig i två minuter. Och så bar det av

21.04.2004 – Phuxspex

Att ordna en spexförställning för storasyskonen. Att helt själv komma på tema, handling och omstarter. Att visa den för alla andra. Nej, det har jag inte gjort någonsin förut. Inte utan handledning åtminstone. Men idén lät nog fascinerande från första början. Alltså anmälde jag mig till spexgruppen. Samma idé hade ett tjugotal andra phuxar fått. Nog skulle det fixas ett hejdundrande spex! Det svåraste var nog att komma på själva temat för spexet: vad skulle det hela handla om? När detta väl var klart blev det mycket enklare. Men roligt var det hela tiden. Ifall kabinettet går på plus är det säkert vår förtjänst... Manuskriptet jobbade vi nästan alla på; vi skrev parvis var sin scen. Ett färre antal personer ägnade sig åt sångerna. Och på scen stod vi alla. Den ena av spexets två handlingar berättar om vårt phuxår, kanske smått överdrivet, men rätt så sanningsenligt i alla fall. Lala är en lite psykopatisk Niko, som tvingar oss, phuxarna, att göra en hel del arbete för att samla phuxpoäng. Bland annat skall vi bygga en sportstuga, gå på tio månadsmöten, och få femtio studieveckor under en termin. Mumin är med och håller en etikettkurs, i skepnad av muminpappan givetvis. Och även TFS 2003, som närmast liknar några militärbossar, drar sin show på ett månadsmöte som är satt på Fastforward. Denna handling kulminerar ganska så naturligt i wappen, och i det att de flesta av phuxarna får sin mössa. Den andra handlingen berättar om Josef Wahl, Martin, och Maria, Rasse, två lite bortkomna phuxar, som har ingenstans att bo. De får sova i Stavans och dela på en sovsäck och en dyna. De förälskar sig i varandra och gifter sig slutligen på wappen, eller då Wahl-Borg, och kan flytta in i en HOAS familjebostad med

11


Stunden alla väntat på var mössutdelningen vid Gustaf Svärd. Esmeralda beskrev den som högtidlig och minnesvärd. Och visst måste det ha varit en fin stund, då man en efter en blev uppropad och fick gå upp efter sin mössa, och därefter få en applåd. Det skulle jag också ha velat vara med om… Men till Havis Amanda kom jag, och stod till och med på paradplats alldeles bredvid fontänen, och såg hankeiterna dingla där uppe i skyn då de skulle sätta mössan på stackars Manta. Och sedan bar det så småningom av till Wappensitzen på TF. Och jag fick ÄNTLIGEN min MÖSSA :) Sitzen var också den riktigt rolig, och det gick ganska så villt till. Det märktes att det varit en vacker dag, och att de flesta tagit och korkat skumvinet redan tidigt på dagen. I varje fall av att bedöma av alkoholhalten i blodet på de flesta… Så kom äntligen då midnatt, och vi nu f.d. phuxar fick trycka på oss vår toffsmössa för första gången efter att även de sista klangerna av teekkarihymni hade tonat bort. Och visst kändes det härligt att trycka på sig en skimrande vit teknologmössa, och skåla därefter med något som liknade skumvin. Denna lilla stund var definitivt värd allt slitet under året med alla phuxpoäng och grejer. Efter midnatt delades det också ut vissa utmärkelser till de f.d. phuxarna. Peter Kenttä blev Årets Sam, Helena Åström Årets Svatta och Henrik zu Castell-Rüdenhausen Årets Svakar. Ifall det ännu fanns några andra utmärkelser, så missade jag dem, och ni får ursäkta mig… Joo, under sitzen blev datastorasyskonen utnämnda till de bästa storasyskonen, och fick var sitt stipendium… Men inte slutade festen till midnatt, inte. Nej, det var då den först började på allvar. Undertecknad var dock tvungen att snart dra sig tillbaka på grund av sin onda fot… Men till sillisen släpade jag mig till Kajsaniemi, och var bland de första på plats. Och så fortsatte festandet… Ni vet nog, så jag behöver säkert inte berätta… Det som kan nämnas är att TF vann MayDayRacen, som Thorax ordnade. Tävlingen går ut på att man skall drick MYCKET och man skall dricka SNABBT. Det segrande laget bestod av Janne Liuko, Frank Holmström och Lars ”Lala” Baarman. Och dessa tre tycks åtminstone behärska det tidigare nämnda… Från Kajsaniemi avdunstade alla lite varstans. Själv tog jag mig en tupplur, och begav mig sedan till Waputin, där bland annat PO och Retuperä spelade. Det var faktiskt riktigt avslappnande att sitta där och lyssna. Efter några drinkar måste jag sedan konstatera att jag var helt slut, och att det var bäst att jag begav mig hemåt. Inget Casa för mig, inte. När jag författar dessa sista rader har klockan hunnit bli tio på söndag kväll den andra maj. Jag känner mig allt annat än pigg och kry. Att denna text lite (läs: mycket) haltar, det är jag väl medveten om. Men, om man har en DL före tio på måndag morgon den tredje maj, så har man inte så stort val på att när man skriver denna text… Men, glada wappen till alla, och framför allt, ha en trevlig sommar!

havsutsikt. Själva spexet tycktes gå ganska bra hem hos den smått berusade publiken. Omstarter kom det en hel del, förutom de som vi naturligtvis hade planerat in. Det som antagligen gick bäst hem var den sista sångens omstart: melodin var Sex bomb, och orden började med ”Sug kuk, phux kuk; kom och sug kuk...”, med passande koreografi givetvis. Ganska smaklöst egentligen, men som sagt, det går bra hem då derivatan ännu är positiv...

30.04 – 01.05.2004 – WAPPEN

Så kom den då äntligen, dagen vi väntat på i över ett halvt år, den lilla stunden vi slitit för under hela året. Wappen. För undertecknad, som nog också fick sin mössa, var det dock en mycket annorlunda wappen, än vad den var för de flesta andra, nu f.d., phuxar. På grund av en lite värre fotskada kunde jag inte delta i mössjakten, som detta år hölls på Sveaborg. Inte heller var jag med om mössutdelningen. Lite tråkigt var det, men det kan inte hjälpas. För att i alla fall kunna skriva om phuxwappen, tog jag och frågade ut en ganska sömnig f.d. phuxflicka på söndagen den andra maj. Jag tänker i följande respektera hennes önskan att förbli anonym, och kalla henne Esmeralda. Temat för mössjakten var i år Sagan om ringen, och bestod av allt att döma av ett antal kontroller utspridda lite här och där på Sveaborg. Hur många dessa kontroller var vet jag inte. Men det som många sade var att det var en hel del gående hit och dit. Före själva jakten började, måste phuxarna ställa sig på led från den yngsta till den äldsta, eller alltså från Petter till Peter. Sedan blev de indelade i lag. I laget skulle de sedan ordna sig enligt växande skonummer. Esmeralda tyckte att laganden i hennes lag aldrig blev bra. Det var en besvikelse för henne, vilket jag nog förstår. Hon påpekade att phuxintagningen var en liknande tillställning som mössjakten, men skillnaden var att nu kände man praktiskt taget alla i laget, vilket gjorde att det inte var lika spännande.

text: Piia Rosenberg

12


Oj, oj, vilken fest! Teknologföreningens CXXXII årsfest ägde rum den 27.3.2004 å Urdsgjallar. Denna gång kretsade temat kring världens sju under, vilka alla var representerade i olika hörn av nationshuset. Till de mäktiga kulisserna hörde bl.a. Alexandrias fyr vid huvudingången, Cheopspyramiden i Stavans samt Artemis tempel i Ölkällaren. Även Babylons hängande trädgårdar i Stora salen bidrog till att än en gång göra TF:s årsfest till något stämningsfullt och enastående. Kvällen började redan klockan 17 med presentöverräckning och stipendieutdelning i Tekniska högskolans utrymmen. Där var det speciellt trevligt att skåda det stora antalet utländska gäster som hade kommit för att ta del i veckoslutets festligheter. Hela 14 personer från Stockholm, Göteborg och Trondheim framförde sin hälsning åt TF.

Årsfestmarskalkerna

Själva supén var en trevlig upplevelse från början till slut - maten var god, serveringen smidig och generös samt bordsällskapet (åtminstone för undertecknades del) väldigt angenämt. Middagen berikades med flera väldigt goda tal, av vilka många gick in på det som TF i första och sista hand byggs upp av, nämligen kamratskapet.

Hedersmärke i silver fick Robert ‘Jüppe’ Jürgens

Amiraler på besök från Sverige

Bror duktig Petra Meinander

Stigu framför hälsning av DÄR

13

Årsfesttalare C-G ‘Bulten’ Sahlberg


Efter middagen var det dags för dans, där en stråkkvartett ledde festpubliken på dryga 210 personer runt Stora salens nyslipade parkett. Festen fortsatte även efteråt med bl.a. uppträdande av ett live band, men kvällen fick något av ett abrupt slut då klockan mitt på natten valde att hoppa över en hel timme. Allt som allt var dock TF:s 132:a årsfest en succé från början till slut, och för detta förtjänar arrangörerna ett stort tack. Nästa morgon fick man kämpa för att kravla sig upp ur sängen, men då man väl kommit till TF:s sillfrukost, behövde man inte fråga efter fiilisen. Mat, sprit, fula skjortor, konstiga hattar, Humpsvakar, en rockande DJ samt Sommar och sol... Behöver jag säga mer?

Samuel, Carola och Marcus

Niklas von Schantz

Årsfestgäster från Norge

TF:s förtjänsttecken emottogs av Kim Åström och Niklas von Schantz

Pantomin eller Elg?

Kurator Colle hade ofta ordet

Mikael Laxåback och det ack så vackra talet till kvinnan

14


Årets bästa Ylonz “Ylonz 2004 kommer att vara årets bästa ylonz” utlovade arrangörerna entusiastiskt. Och visst var Ylonz 2004 bra, kanske t.o.m. lite häftigare än tidigare år eftersom en av krogarna var SpåraKOFF. Arrangörerna hade också gjort en bra överenskommelse med vädergudarna, för solen sken från en klarblå himmel. Eftersom jag inte är så bra på det där med att häva mängder av cider, för att inte tala om öl, hade jag bestämt mig för att inte delta i år. Men hur det nu kom sig hittade jag mig bland de anmälda i alla fall. Det här året deltog jag i ylonz tillsammans med två cultivatorer, Jeanette och Pia. Vårt mål var att hitta alla krogar och hinna i mål, vilket vi inte hade klarat av de tidigare åren. Och efter lite problem i starten och med lite hjälp av välvilliga medtävlanden löpte allt som smort för oss och vi kom i mål långt före det stängde. Förutom SpåraKOFF skulle man besöka krogar i Munkshöjden, Berghäll, Gumtäkt och Drumsö. Resultatet från årets ylonz finns på adressen www.tf.hut.fi/ylonz.

Vart ska vi?

Chefredaktören och två cultivatorer som bildade laget De laglösa och blev 5:e i damklassen!

Tjo!

Tjo!

Ombord på SpåraKOFF

Den minsta krogen (man rymdes inte in och sitta) med de flummigaste ledtrådarna, och ändå hittade man till den.

“Var fan e´den” var det bästa TF-laget och de är därmed de lyckliga arrangörerna 2005.

Arrangörer.

Tjo!

15

Tjo!


Resan till den västra grannstaden Då var det åter igen dags för ett besök till våra teknologbröder och –systrar i väst, denna gång i Tfif:ens Teknologutskotts regi. 16.4 var datumet, 9.30 klockslaget då vi for iväg hemifrån, från Urdsgjallar alltså. Man märkte på somliga, inga namn nämnda förutom att det var Johan och Henkka, att det varit MåMö-efterfest i Ölkken natten före. Efter 15 minuter och 2 burana var hade de lagt sig raklånga på bakbänkarna. Efter att Justus tagit över kommandot i bussen blev det en paus, reseledaren Johan vaknade upp och undrade om vi var framme redan.

Vår busschaufför… vår busschaufför… han e en man me… Ja han dumpade i alla fall av oss vid Åbo Akademi Axelia där vi föstes in i en föreläsningssal för att höra på presentationer av de olika studentföreningarna och –nationen som bistått i arrangemangen av xqrr:en. Xqrr-deltagarna fick ta del av en virtuell guidning av Urdsgjallar, kanske det gick upp ett ljus för f.d. besökare var de egentligen yrat i vår stolta högborg. Sen följde en tråkig föreläsning om datorsäkerhet… trodde vi ja. Mången åsikt lydde nog att föreläsaren, Ion Petre, borde klonas för allmänhetens nytta.

Ett 20-tal KKare och DaTeare plockades upp i Åbo för att bege oss till Xqrr:ens huvudmål, Raisio Chemicals. Teknologmössornas ståtliga tophsar svajade i vinden, alltså Tfarnas som fixat mösslov juh, då vi glatt möttes på Raisio. Måste säga att de nog vet hur man tar emot teknologer, för det första de gjorde var att bjuda oss på mängder med god mat. Ganska logiskt så är ju vägen till en teknologs hjärta genom magen, då de flesta är av det svagare könet...ja menar...ja äh karlar. En väldigt underhållande presentation av företaget gavs av fyra f.d. KKare, som berättade allt från sina arbetsuppgifter till menyn under Asienresorna. Alla lyssnade intresserat och antalet mer eller mindre smarta frågor ställdes av teknologerna. Ja, vad fick vi lära oss då...finländare är kungar på papper. Rundturer är ju alltid obligatoriska på ett företagsbesök och detta var inget undantag precis, de vill ju visa vilka stoooora maskiner de får jobba med. Dock Kalla pilsnerflaskor lutar sig därmot... Ett väldigt exklusivt coctailtillfälle i aulan var början på den stundande sitzen, ett tillfälle för mingel, god bål och en mini-xqrr till allas vår vän Otto. Ner till Axeliaborg inbjöds vi sedan för att emottas med ett dukat bord och vänliga värdar och värdinnor. Kemin teknologer emellan verkar vara explosiv för sitzen fick fart då vi knappt hunnit sätta oss vid bordet. Många snapsvisor sjöngs för att efterföljas av mera allsångsstämning än på Skansen. Teddybjörnen Fredriksson och Olle å Kjell är pop på Borgen! Alla roliga ting har dock ett slut, vår busschaufför körde snällt hem TFarna 2-tiden. Ja alla utan oss 2 som körde hem i mörka finska natten. Säger bara att det är j***vligt dimmigt i Lojo! Vit teknologmössa på Raisio Chemicals

Tina

bullrade de stora elaka maskinerna så mycket att man skulle ha varit tvungen att sitta på guidens näsa för att höra. Söta som våra guider var fick vi ännu en liten plastkasse med varuprover så att vi skulle överleva med vårt lilla studiestöd. Baka citronmuffins är nu ingen match för teknologen, man behöver ju bara tillsätta vatten.

16


Georgs kluriga uppgift 2-dimensionella sfären (randytan till det 3-dimensionella klotet) med regelbundna polygoner. De regelbundna polytoperna i 4 dimensioner kan analogt ses som sätt att täcka den 3-dimensionella hypersfären (randen till det 4-dimensionella hyperklotet) med regelbundna polyedrar osv.

De fem platonska kropparna eller regelbundna polyedrarna: kuben (eller hexaedern, som dess officiella namn lyder), tetraedern, oktaedern, dodekaedern och ikosaedern (se figurerna här nedan, stulna ur Marcel Berger: Geometry I) hör definitivt till alla teknologers allmänbildning! De var kända redan bland de gamla grekerna, vilket också märks på namnen. Deras motsvarigheter i planet är de regelbundna månghörningarna eller polygonerna (den liksidiga triangeln, kvadraten, den regelbundna femhörningen eller pentagonen, den regelbundna sexhörningen eller hexagonen osv.), som är oändligt många till antalet. De har även motsvarigheter i högre dimensioner, kallade regelbundna polytoper. I 4 dimensioner finns sex regelbundna polytoper, men i ännu högre dimensioner finns det alltid bara tre. De regelbundna polygonerna (månghörningarna) kan ses som sätt att täcka den 1dimensionella sfären (cirkeln; randkurvan till det 2-dimensionella klotet, mera känd som cirkelskivan) med linjesegment. De regelbundna polyedrarna kan på motsvarande sätt ses som sätt att täcka den

I stället för att täcka den 1-dimensionella sfären (cirkeln) med linjesegmen kan man också täcka det 1-dimensionella rummet (linjen) med linjesegment (se närmaste linjal). I stället för att täcka den 2-dimensionella sfären med regelbundna polygoner, varvid de fem platonska kropparna uppstår, kan man också täcka det 2-dimensionella rummet (planet) med regelbundna polygoner. Detta kan göras på tre olika sätt: med liksidiga trianglar, som möts 6 stycken i varje hörn; med kvadrater, som möts 4 stycken i varje hörn (se ett rutat papper) eller med regelbundna hexagoner, som möts 3 stycken i varje hörn (jämför med vaxkakorna i en bikupa). På motsvarande sätt kan också det 3-dimensionella rummet täckas med regelbundna polyedrar, men detta kan bara göras på ett sätt: att täcka rummet med kuber, där 4 stycken möts längs varje kantlinje. Det 4-dimensionella rummet kan täckas med regelbundna polytoper på tre olika sätt, men rum av ännu högre dimension kan bara täckas med regelbundna polytoper av den dimensionen på ett enda sätt, nämligen på ett sätt analogt med rutat papper. I de platonska kropparna täcks den 2dimensionella sfären med regelbundna månghörningar av endast ett slag. Om man tillåter flera olika typer av månghörningar får man de aristotelska kropparna. En vanlig fotboll, bestående av 12 pentagoner och 20 hexagoner är ett känt exempel. Motsvarande kan också göras med det 2-dimensionella rummet

17

(planet) och i högre dimensioner. Så kan t.ex. det 3-dimensionella rummet täckas med regelbundna tetraedrar och oktaedrar så att det längs varje kantlinje möts två tetraedrar och två oktaedrar i ordningen tetraeder, oktaeder, tetraeder och oktaeder. Men nu börjar detta bli en alldeles för lång historia. Låt oss därför gå över till PROBLEMEN a) Numrera de 12 kanterna hos kuben med siffrorna 1-12 så att varje siffra används exakt en gång och så att summan av de fyra kanterna kring var och en av de sex sidoytorna alltid är densamma. b) Gör motsvarande med de övriga platonska kropparna: b1) Numrera de 6 kanterna hos tetraedern med siffrorna 1-6 så att varje siffra används exakt en gång och så att summan av de tre kanterna kring var och en av de fyra sidoytorna alltid är densamma. b2) Numrera de 12 kanterna hos oktaedern med siffrorna 1-12 så att varje siffra används exakt en gång och så att summan av de tre kanterna kring var och en av de åtta sidoytorna alltid är densamma. b3) Numrera de 30 kanterna hos dodekaedern med siffrorna 1-30 så att varje siffra används exakt en gång och så att summan av de fem kanterna kring var och en av de tolv sidoytorna alltid är densamma. b4) Numrera de 30 kanterna hos ikosaedern med siffrorna 1-30 så att varje siffra används exakt en gång och så att summan av de tre kanterna kring var och en av de tjugo sidoytorna alltid är densamma. Georg Metsalo


JÄÄ!!

WÄK!!

1) Jari Sillanpää(!) Han är för underbar helt enkelt, vår kära ”hoikistunut Sillanpää” som äntligen skall rädda Finlands patetiska rykte på Eurovisions tävlingarna!...även om den blonda långhåriga ”jamma-jamma-Pave-Majanen” som vrickade foten under genrepet i sitt rockiga hopp gjorde en ganska imponerande insats för att höja på Finlands image! Jag kan knappt vänta på det stormande publikjublet som kommer att skalla ända bort till Gibraltarsundet, då den charmerande, lätt lönnfeta, ”theee ääaaAÄÄÄAngels”- Jari gör entrée med sina måsvingar på ryggen! Första klassens underhållning, börja träna magmusklerna redan nu så att ni inte får kramp! Hoppas verkligen att han ens kvalar till själva tävlingenannars kommer nog det finska samhället att få ge upp hoppet för evigt vad gäller musikalisk framgång, stackars klimakterietanter som är fullt övertygade om att det här är vårt klöveräss!

1) Undervisningsministrarna i Finland! Är det nån som har förstått grejen med varför man låter dom största svenskhatande sadisterna snappa åt sig titeln ”undervisningsminister”?! Man trodde ju för Guds skull att orons tid var förbi då Rask äntligen förpassades till h-vete (får vi väl hoppas) men så kommer Haatainen, en till frihetens ryttare, som vill befria de stackars utsatta finska barnen från en genväg till att lära sig övriga germanska språk och öva bort sin kännspaka dialekt ”känn joo spiik ingggliss”! Grattis- ditt stora pucko! Det här blir ännu bra! ...och inte nog med det- nu är det snart slut med vardagslyxen, för snart vill Tuula också att vi skall sluta jobba och endast leva på studiestödet (=buAHHAhaa), så ni kan ta farväl av all studentverksamhet och börja hamstra fusillioch farfallemakaroner nu när ni ännu har råd- efter det får ni nöja er med dom där vanliga tråkiga böjda, ifall man nu hinner äta mellan alla tenter...

2) Massage Fram med lotion och babyolja pojkar- det här är ett säkert tips; vad många av er överhuvudtaget inte insett,är att massage är till för att det är skönt- inte bara för att mjuka upp övertränade vadmuskler! Nästa gång nån brud piper lite om att hon kanske har lite ont i ryggen- sätt igång med en heltreatment, she’ll love you for it! Kom sen bara ihåg i fortsättningen också att då och då spoliera henne, så att hon inte tror att det bara var en ”pickup-move”.

2) ”I’m lovin’ it”- McDonalds Voj nä-ä, ni är för löjliga påriktigt!! Vem trodde ni att ni lurar med ”nya fräscha” panerade hönssallader och ”yoghurtfresh”, eller vad ni nu kallade er joghurt med några bär på= fnys!! Ge upp det redan påriktigt, att i reklamer göra anspelningar på hippa sex-and-the-city-luncher och försöka köra igenom med en urtöntig slogan som ”I’m lovin’ it”- som om vi skulle tro att det är trendigt att äta på Mäccen nu! HahaHAA Ronald-fjant-Donald, aldrig kommer ni att komma undan min curse, ni är för evigt dömda till att vara fåntrattar som serverar s-k-i-t på bricka!...och jag bara skrattar...

3) Picnic Ta fram er lilla ryggsäck, lassa i något ätbart (och drickbart såklart!), och dra iväg nånstans dit det finns vatten, bara för att det är trevligt att sitta och se på havet ju! Speciellt den här tiden på året, när man är undernärd på D-vitamin och hudfärgen närmast påminner om gammal emmentalost är det extra skönt! Dessutom finns det goda möjligheter att repetera lågstadiets biologi, då en massa knipor, gräsänder, skrattmåsar och svanar håller på och parar sig vart man än vänder på huvudet!

3) FPA (kela) Hur i herrans namn KAN man göra saker så okristligt råddigt, trögt och ineffektivt som på FPA?! Är det rentav en medveten strategi att ha folk att skicka papper av och an i 4 månader (utan att det fortfarande händer något) så att man helt enkelt skall ge upp det hela och sluta bry sig?! Kan nån sen förklara vad som är skillnaden på sambon och homon?! Varför skall en pojke och flicka som bor ihop klara sig på hälften mindre stöd än två av samma kön som bor ihop?! Man kunde ju tro att det ligger i samhällets intresse att understöda parförhållanden så att det produceras mera arbetskraft och skattebetalare! Fundera sen över varför det i statistiken står att skilsmässor, ensamförsörjande, och nyfamiljer bara ökar- hur skall man annars kringgå Förbannat-Pappers-Arbete med FPA?!

Rättelse/ varning(!) till Modulen 1’2004- JÄÄ!!WÄK!!; Ifall det var nån österbottning som har tillgång till Sveriges TV och som efter senaste Modul ivrigt kastade sig i soffan för att studera Fab5 så har ni blivit lurade- dom är inte ens skuggan av en dålig kopia på dom riktiga Fab5-bögarna, dvs. Kyan, Carson& co. Enda sättet är att ladda ner avsnittena från nätet, DÅ får ni se dom äkta coola New York-gays:ena!

...säger JOhanna;)

18


2004 modulen2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you