__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

M O D E R N I STA S O M M A R

2 0 2 1


6 4

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


SVENSKT

Innehåll sommar 2021 F Ö R F AT TA R E

59

Antunes, António Lobo  |  Fado Alexandrino . . . . . . . . . . .

39

Aveyard, Victoria  |  Glassvärdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

Backström, Valerie Kyeyune  |  Ett nytt England . . . . . . . . .

60

Blomström, Anders H .  | Eldskytten . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Boyer, Anne  |  Det att inte dö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Brontë, Charlotte  |  Villette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Brunhoff, Jean de  |  Babar och hans familj . . . . . . . . . . . . .

51

Cixous, Hélène  |  Den vilda kvinnans dagdrömmerier . . . . . .

32

Cixous, Hélène  |  Från Osnabrücks station till Jerusalem . . . .

32

Eika, Jonas  |  Efter solen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Ellis, Bret Easton  |  American Psycho + Less Than Zero . . . . .

29

Faber, Kim & Pedersen, Janni  |  Satans sommar . . . . . . . . .

16

Faber, Kim & Pedersen, Janni  |  Vinterland . . . . . . . . . . . .

59

Gjessing, Signe  |  Tractatus Philosophico-Poeticus . . . . . . . .

43

Gontjarov, Ivan  | Oblomov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38 4

Hayder, Mo  |  JackCaffery 1 & 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Jónasson, Ragnar  | Aska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

Jónasson, Ragnar  |  Byn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Koli, Lyra  |  Blödningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Kämpargård, Niklas  |  Svemester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Lagerlöf, Selma  |  Kejsarn av Portugallien . . . . . . . . . . . . .

11

Leilani, Raven  | Lyster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Lilja Gladh, Aline  |  Skampärlorna . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

Lilja Gladh, Aline  |  Skampärlorna . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Kämpargård, Niklas  |  Svemester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Norlin, Ingela  |  Den maniska krokodilen 2.0 . . . . . . . . . . .

10

Lagerlöf, Selma  |  Kejsarn av Portugallien . . . . . . . . . . . . .

11

D E C K A R E & S PÄ N N I N G

Andersson Johansson, Frida  |  Ek . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gunnarson, Birgitta  |  Så länge hjärtat kan slå . . . . . . . . . . .

Gunnarson, Birgitta  |  Så länge hjärtat kan slå . . . . . . . . . . .

6

Lilja Gladh, Aline  |  Tändstickan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Lilja Gladh, Aline  |  Änglaleken . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Linklater, Eric  |  Det blåser på månen . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Lu, Marie  |  Warcross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Lund Madsen, Jenny  |  Trettio dagars mörker . . . . . . . . . . . . 15 Faber, Kim & Pedersen, Janni  |  Satans sommar . . . . . . . . .

16

Jónasson, Ragnar  | Aska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

May, Peter  | Dödsboet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Roberts, Nora  |  Mord med ett leende . . . . . . . . . . . . . . . .

19

U T L Ä N D S K S K Ö N L I T T E R AT U R & S A K P R O S A

Leilani, Raven  | Lyster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Pilgaard, Stine  |  Meter i sekunden . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Walker, Alice  | Purpurfärgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

Ellis, Bret Easton  |  American Psycho + Less Than Zero . . . . .

29

Sabato, Ernesto  |  Argentinas galenskap . . . . . . . . . . . . . .

31

Cixous, Hélène  |  Från Osnabrücks station till Jerusalem . . . .

32

Cixous, Hélène  |  Den vilda kvinnans dagdrömmerier . . . . . .

32

Boyer, Anne  |  Det att inte dö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35

Thiong’o, Ngũgĩ wa  |  En blomma av blod . . . . . . . . . . . . .

36

Thiong’o, Ngũgĩ wa  |  Drömmar i krigets skugga . . . . . . . . . . 36 Gontjarov, Ivan  | Oblomov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

Antunes, António Lobo  |  Fado Alexandrino . . . . . . . . . . .

39

LY R I K

Myles, Eileen  |  Ingen omskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Gjessing, Signe  |  Tractatus Philosophico-Poeticus . . . . . . . .

43

BARN & UNGDOM

Ruuth, Elin & Magoria, Johanna  |  Tidernas djur . . . . . . . .

47

Linklater, Eric  |  Det blåser på månen . . . . . . . . . . . . . . . .

49

Russell, Rachel Renée  |  Nikkis dagbok 15: Berättelser från ett (inte så lyxigt) Parisäventyr . . . . . . . . .

50

Brunhoff, Jean de  |  Babar och hans familj . . . . . . . . . . . . .

51

STORPOCKET & POCKET

Lund Madsen, Jenny  |  Trettio dagars mörker . . . . . . . . . . . . 15

May, Peter  |  Lockdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

May, Peter  |  Döden i Gaillac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Brontë, Charlotte  |  Villette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

May, Peter  | Dödsboet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Aveyard, Victoria  |  Glassvärdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

May, Peter  |  Lockdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

Riordan, Rick  |  Eldtronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Myles, Eileen  |  Ingen omskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

Blomström, Anders H .  | Eldskytten . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Nirstedt, Gunnar  |  Valborgsmässoafton på Nytorps gärde . . .

60

Lilja Gladh, Aline  |  Tändstickan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Niva, Erik  |  Liven längs linjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Lilja Gladh, Aline  |  Änglaleken . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Norlin, Ingela  |  Den maniska krokodilen 2.0 . . . . . . . . . . .

10

Faber, Kim & Pedersen, Janni  |  Vinterland . . . . . . . . . . . .

59

Pilgaard, Stine  |  Meter i sekunden . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

Andersson Johansson, Frida  |  Ek . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

Rankin, Ian  |  Den svarta boken . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

May, Peter  |  Döden i Gaillac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Riordan, Rick  |  Eldtronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

Jónasson, Ragnar  |  Byn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Roberts, Nora  |  Mord med ett leende . . . . . . . . . . . . . . . .

19

Nirstedt, Gunnar  |  Valborgsmässoafton på Nytorps gärde . . .

60

Roth, Veronica  |  Allegiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Backström, Valerie Kyeyune  |  Ett nytt England . . . . . . . . .

60

Koli, Lyra  |  Blödningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Russell, Rachel Renée  |  Nikkis dagbok 15:

54

Berättelser från ett (inte så lyxigt) Parisäventyr . . . . . . . . .

50

Eika, Jonas  |  Efter solen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Ruuth, Elin & Magoria, Johanna  |  Tidernas djur . . . . . . . .

47

Roth, Veronica  |  Allegiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Sabato, Ernesto  |  Argentinas galenskap . . . . . . . . . . . . . .

31

Lu, Marie  |  Warcross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61

Spain, Jo  |  Frukta det du begär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Niva, Erik  |  Liven längs linjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Thiong’o, Ngũgĩ wa  |  Drömmar i krigets skugga . . . . . . . . .

36

Spain, Jo  |  Frukta det du begär . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Thiong’o, Ngũgĩ wa  |  En blomma av blod . . . . . . . . . . . . . . 36

Hayder, Mo  |  Jack Caffery 1 & 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

Walker, Alice  | Purpurfärgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rankin, Ian  |  Den svarta boken . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

62

27


LECONTE / U NSPL ASH TH EO

2

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


SVENSKT

s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

3


D

EBUT

Varmhjärtad feelgood-debut om att våga börja om i livet:

S Å L Ä N G E H JÄ R TAT K A N S L Å Birgitta Gunnarson Vid femtionio års ålder kan Bodil Olsson bittert konstatera att inte mycket har blivit som hon en gång drömde att det skulle bli. Hon är besviken. På livet i allmänhet och på sin man Klas i synnerhet. Som nyss ätit lunch med chefen, blivit högtidligt avtackad och nu gått i pension. Bodil kan redan se framför sig hur det kommer att bli, med honom sittande i mysbyxor framför teven hela dagarna. Men i stället tillkännager Klas abrupt att han fått nog och tänker flytta. Dottern Petra visar inget medlidande. Hon tycker det är bra att föräldrarna delar på sig, och snart börjar hon rapportera om allt nytt och roligt som pappan hittar på. För att hitta en väg framåt blir Bodil 4

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

tvungen att sluta se sig som ett offer och börja ta nya steg. Så länge hjärtat kan slå är en varmhjärtad, uppslukande feelgoodroman om att våga skaffa nya vänner och att bryta sig loss från sina invanda mönster. B I R G IT TA G U N N A R S O N är en svensk författare bosatt i Sollentuna, med ett yrkesliv som sjuksköterska bakom sig. Så länge hjärtat kan slå är hennes debut.

Genre: Svensk skönlitteratur/ Feelgood Omfång: 256 sidor

Inb: 978-91-8023-057-5 E-bok: 978-91-8023-058-2 Utkommer: Juni


SEVERUS TENENBAUM

s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

5


Ny spänningsroman i den uppmärksammade Örbyhusserien:

S K A M PÄ R L O R N A Aline Lilja Gladh Ör byhus syfabrik står i brand. William Silvergran ser handfallet på när fabriken hans far grundat går upp i lågor. När polisens tekniker går in möts de av en obehaglig överraskning. I det som en gång varit fabriksägarens kontor hittas gamla mänskliga kvarlevor, gömda i ett lönnfack. Familjen Silvergran sluter sig och är inte till någon stör­re hjälp i utredningen. Och när den lokala polisen tycks mer upptagen av redlösa semesterfirare i den råd­ ande värmeböljan än av upptäckten på syfabriken, kan kommissariens syster, Lo Karlberg, inte låta bli att på egen hand börja snoka i det mystiska fallet. Två parallella berättelser växer samtidigt fram. En ung kvinna i det förflutna söker efter något mer spännande än sitt inrutade liv på landet. Och i vår tid kämpar en annan ung kvinna för att ta sig ur ondskans grepp… 6

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

Skampärlorna är den tredje, fristående, delen i Örby­ husserien. En spänningsroman om nattsvart skam, längtan och ett pärlhalsbands mörka historia. A L I N E L I L J A G L A D H är en svensk författare, född och uppvuxen i Örbyhus norr om Uppsala. Skampärlorna är den tredje spänningsromanen i den uppmärksammade Örbyhusserien, där Aline Lilja Gladh skildrar mörka mysterier i sin barndoms miljöer. Modernista ger samtidigt ut de två tidigare fristående böckerna i serien i pocket: Tändstickan och Änglaleken.

Genre: Deckare & spänning Omfång: 352 sidor

Inb: 978-91-8023-082-7 E-bok: 978-91-8023-083-4 Utkommer: Augusti


JA S M I N STO RC H

s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

7


Inspirerande Sverigeguide i ny utgåva !

SVEMESTER Niklas Kämpargård När klimatutmaningarna får många att fundera på om man verkligen ska göra den där långresan till varmare breddgrader ökar intresset för att uppleva Sveriges alla sevärdheter. Bortsett från fantastiska vinterupplevelser finns också världskända restauranger, mysiga kaféer, härliga hotell och en lång rad unika upplevelser som gör Sverige exotiskt. Fördelen med att resa i Sverige är att det inte behöver kosta så mycket då både friluftsliv och naturupplevelser oftast är helt gratis och äventyret ligger hyfsat nära. Som att njuta av midnattssolen, spana efter varg, cykla dressin, paddla kajak eller besöka världsarvet i Karlskrona. Svemester ger dig råd och tips om hur du kan resa hållbart. Det är nu det är dags att uppleva Sverige! 8

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

N I K L A S K Ä M P A R G Å R D är skribent och fotograf och har skrivit flera böcker om självhushållning, odling och krisberedskap. Denna nya utgåva av Svemester är hans första bok på Modernista.

»Svemester är en inspirerande och trevligt skriven ­guidebok för den som vill semestra i Sverige med ­hållbarhet som tema. Betyg: 4 av 5.«  BTJ

Genre: Resor Omfång: 272 sidor

Danskt band: 978-91-8023-079-7 E-bok: 978-91-8023-1 20-6 Utkommer: April


s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

9


Efterlängtad nyutgåva av hyllad 80-talsdebut med nytillkomna texter:

D E N M A N I S K A K R O KO D I L E N 2 .0 Ingela Norlin En dag när jag hostade for mina ögon ut ur sina hålor. Jag kände ett tryck kring ögonen och anade vad som hänt när jag helt plötsligt såg bokstäverna i tidningen som låg i mitt knä mycket nära inpå. Jag kände efter med handen på magen, två runda kulor dinglade där i sina trådar. Jag följde trådarna upp över bröstet, förbi näsan och in i hålorna. Jo, det var ögonen som hängde där på magen.

Så börjar historien »Mina ögon« som är en av ett tjugotal kortare och tre längre berättelser i novellsamlingen Den maniska krokodilen 2.0. I absurdistisk, nästan surrealistisk anda ställs tillvaron på ända. Förutom ögon som far ut söker en kvinna som heter Carl arbete, en kropp ger sig 10

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

av från sin ägare och lever ett eget liv, i ett mörkrum pågår ett tvångsmässigt tändande och släckande och många andra fantasirika infall. I N G E L A N O R L I N är född 1959 och uppvuxen i Huddinge utanför Stockholm. Hennes kritikerrosade debut Den maniska krokodilen kom ut första gången 1985 och publiceras här i en ny utgåva med sju nytillkomna texter.

Genre: Svensk skönlitteratur Omfång: 80 sidor

Danskt band: 978-91-8023-084-1 E-bok: 978-91-8023-085-8 Utkommer: Augusti


En av den svenska litteraturens mest storslagna romaner:

K E J S A R N AV P O R T U G A L L I E N Selma Lagerlöf Ber ättel sen om den värmländske torparen Jan i Skrolycka och hans gränslösa faderskärlek är en av de mest storslagna i den svenska litteraturen. När Jans älskade dotter Klara Fina reser till Stockholm för att arbeta och betala av en skuld åt fadern blir hans saknad övermäktig och han förlorar sig i en fantasivärld, där han är kejsare av det lyckliga landet Portugallien. År efter år går han till ångbåtsbryggan och väntar på att dottern ska komma tillbaka, fast nu upphöjd till kejsarinna. Som den kejserliga höghet han är – eller som traktens dåre – kan Jan bryta mot alla sociala skrankor, han sätter sig längst fram i kyrkan, uppvaktar en adelsman på födel­sedagen och säger sanningar som ingen annan vågar. Men när Klara Fina till slut återvänder blir hon förkros-

sad av hans galenskap och tar modern med sig därifrån. [1858–1940] är ett av svensk litte­ raturs största namn, översatt till 60 språk med verk som debutromanen Gösta Berlings saga, Jerusalem och den självbiografiska »Mårbacka-sviten«. Lagerlöf var den första kvinnan i Svenska Akademien – och den första kvinnliga Nobelpristagaren i litteratur [1909]. Kejsarn av Portugallien utkom första gången år 1914. SELMA LAGERLÖF

Genre: Svensk skönlitteratur Omfång: 2 88 sidor

s om m a r 2 0 2 1

Inb: 978-91-8023-080-3 E-bok: 978-91-8023-081-0 Utkommer: Juli

|

m ode r n i s ta

|

1 1


DECKARE & SPÄNNING

1 2

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


FR ANCOIS

H U RTAU D / S H UT TERSTOC K .CO M

13

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


AGNE TE BRUN

1 4

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


Hyllad dansk kriminaldebut:

T R E T T I O DAG A R S M Ö R K E R Jenny Lund Madsen Den högdragna, ensamma, alkoholiserade och skrivblockerade författaren Hannah får genom en ödets nyck utmaningen att skriva en kriminalroman på 30 dagar. Hon reser hals över huvud till Island för inspiration och tar logi hos den gästfria Ella i den fridfulla lilla orten Húsafjöður. Men under den lugna ytan är starka strömmar i rörelse. Några dagar efter Hannahs ankomst fiskas Ellas brorson Thor livlös upp ur vattnet. Drunk­nad. Thor var, som alla andra på orten, son till en fiskare, men han led av stark vattenskräck. Det var allmänt känt och Thor höll sig alltid undan vattnet. Så hur kunde han drunkna, och var det verkligen en olycka? Hannah börjar undersöka dödsfallet som en potentiell inledning till sin klichédeckare, men dras snart in i byn Húsafjöðurs dunkla hemligheter. På Island – med dess

kullar och snö, med dess mörker – upptäcker Hannah allt mer om det förflutna. Och samtidigt är det här hon börjar skönja en framtid. är en dansk författare, född 1983. Hon har studerat manusförfattande på University of California och har sedan 2009 arbetat med filmer och tv-serier. 2019 debuterade hon också som dramatiker. Trettio dagars mörker är hennes första deckare. J E N NY L U N D M A D S E N

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Tredive dages mörke Översättning: Sabina Söderlund

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 336 sidor Inb: 978-91-8023-090-2 E-bok: 978-91-8023-091-9 Utkommer: Juni

|

m ode r n i s ta

|

15


Uppföljaren till succédebuten Vinterland:

S ATA N S S O M M A R Kim Faber & Janni Pedersen M artin Ju nck ers hustru, Charlotte, får ett anonymt tips: Den fruktansvärda terrorattacken för sex månader sedan kunde ha undvikits. Charlotte är grävande journalist och konfronterar Juncker, som utreder brottet, men han fruktar för både sitt eget och Charlottes liv om hon ger sig djupare in i frågan. Junckers gamla kollega Signe är mer benägen att hjälpa Charlotte, men hon har sina egna utmaningar att brottas med. När det visar sig finnas en koppling mellan terrorbrottet och ett lik som hittats i Kongelunden släpper Signe ändå alla sina personliga problem och satsar allt på att få fram sanningen. Juncker är plågad av mardrömmar efter sin fars död. Och när en av stadens advokater hittas mördad i stadsparken kastas han in i en omfattande utredning som också 16

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

visar sig ha anknytningar till hans eget förflutna. Satans sommar är den andra boken om Martin Juncker, efter förra årets succédebut Vinterland. K I M FA B E R [f. 1955] och J A N N I P E D E R S E N [f. 1968] debuterade 2019 med Vinterland, som vann Danska kriminalakademins debutantpris och hyllades av kritikerna. Kim Faber är före detta journalist på Politiken. Janni Pedersen är till vardags krimi­nalreporter på danska T V2 .

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Satans sommer Översättning: Svante Skoglund

Omfång: 400 sidor Inb: 978-91-8023-055-1 E-bok: 978-91-8023-056- 8 Utkommer: Juni


Andra boken i Det mörka Island-serien:

ASKA Ragnar Jónasson En man hittas brutalt ihjälslagen på stranden till en fridfull fjord på norra Island. Samtidigt som den arktiska sommarens 24-timmarsljus börjar förvandlas till mörker av ett askmoln från ett vulkanutbrott lämnar en ung journalist Reykjavik för att utforska fallet på egen hand, omedveten om att en oskyldig människas liv står på spel. Ari Thór Arason och hans kollegor på den ­minimala polisstationen i Siglufjörður kämpar med ett alltmer förbryllande fall, samtidigt som deras egna personliga problem driver dem till deras yttersta gräns. Vilka hemligheter har den döda mannen burit på, och vad döljer den unga journalisten? Medan outtalade fasor från det förflutna hotar dem alla, och mörkret djupnar, blir utredningen till en kamp mot klockan för att hitta mördaren innan ytterligare någon mister livet.

R A G N A R J Ó N A S S O N [f. 1976] är det senaste stora stjärnskottet inom den isländska kriminallitteraturen, internationellt betraktad som en av de främsta nya »Nordic noir«-författarna. Mörkret, den första boken om Hulda Hermannsdóttir, hyllades av kritikerna och blev en storsäljare världen över. Aska är den andra boken i Det mörka Island-serien, om polisen Ari Thór Arason.

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Myrknætti Översättning: Arvid Nordh

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 208 sidor Inb: 978-91-8023-088-9 E-bok: 978-91-8023-089-6 Utkommer: Juli

|

m ode r n i s ta

|

17


Enzo Macleod konfronteras med ännu ett kallt fall:

DÖDSBOET Peter May Ett löfte avgett till en döende man leder kriminalteknikern Enzo Macleod till den lilla ön Groix utanför Bretagnes kust, och till det arbetsrum som den mördade mannens arvtagare hållit bevarat i nästan tjugo år. Mannen har lämnat en rad ledtrådar efter sig, avsedda att röja mördarens identitet för hans son, men ironiskt nog dog sonen före fadern. När Enzo påbörjar sina efterforskningar på Groix tvingas han omedelbart konfrontera den fientliga inställningen hos öns invånare, som inte är det minsta sugna på att återigen behöva se det ökända mordet på nyheterna. En attraktiv änka, en man som åtalades men senare friades, en brottsplats fastfrusen i tiden, ett farligt helveteshål vid öns klippor och en samling förbryllande meddelanden utgör pusselbitarna i ett av Enzos svåraste fall. 1 8

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

P E T E R M A Y [ f. 1951] är en flerfaldigt prisbelönt skotsk romanförfattare, bosatt i Frankrike, vars böcker sålt i över fem miljoner exemplar. Hans Lewis-trilogi om Edinburgh-polisen Fin Macleod har hyllats av kritikerna både internationellt och i Sverige, och har vunnit en rad priser, bland annat Cezam Prix Littéraire Inter CE i Frankrike och The Barry Award för »Årets bästa kriminalroman« i USA .

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Freeze Frame Översättning: Leif Jacobsen

Omfång: 2 88 sidor Inb: 978-91-8023-092-6 E-bok: 978-91-8023-093-3 Utkommer: Augusti


Fjärde boken i den miljonsäljande serien om Eve Dallas:

M O R D M E D E TT L E E N D E Nora Roberts De dog med ett leende på sina läppar. Tre fall av synbara självmord: En lysande ingenjör, en ökänd advokat och en kontroversiell politiker. Tre främlingar utan någonting gemensamt – och utan någon uppenbar anledning att ta livet av sig. Kriminalinspektör Eve Dallas uppfattar dödsfallen som misstänkta. Och hennes instinkter betalar sig när obduktionerna visar små brännsår på offrens hjärnor. Handlar det om en genetisk avvikelse eller om en högteknologisk mordmetod? Eves utredning tar henne till V R -spelens värld – där samma teknik som används för att skapa njutning och begär också skulle kunna förvandla psyket till ett vapen för sin egen undergång.

NO R A R O B E R TS

– författaren bakom pseudonymen

J. D. Robb – är en av tidernas bäst säljande författare, med

över 400 miljoner sålda böcker världen över. Sedan 1999 har samtliga böcker hon skrivit gått in på New York Times bestsellerlista och tidningen New Yorker har utnämnt henne till »USA :s mest populära romanförfattare«. »Böckerna om Eve Dallas är ren och skär underhållning!« The Guar dia n Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Rapture in Death Översättning: Peter Samuelsson

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 304 sidor Inb: 978-91-8023-094-0 E-bok: 978-91-8023-095-7 Utkommer: Maj

|

m ode r n i s ta

|

19


193 1 FARG E, L A THOMAS

2 0

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


UTLÄNDSK S KÖ N LIT TE R AT U R & SAKPROSA

s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

2 1


NINA SUBIN

2 2

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


En av det senaste årets mest hyllade amerikanska debutromaner:

LYS T E R Raven Leilani ❧ Utsedd till en av årets bästa böcker av New Yorker, The New York Times, Buzzfeed, Kirkus, The Guardian, Time, Wired & Barack Obama.

Edie kämpar sig igenom tjugoårsåldern – hon delar en sunkig lägenhet i Bushwick, New York, stämplar in och ut på sitt trista, administrativa jobb, och har utöver det ett vidlyftigt sexliv. Efter att ha legat med representanter från i stort sett varje avdelning på företaget vänder hon sig till en dejtingapp, där hon träffar Eric; en medelålders, gift, vit arkivarie med en öppen relation. När Edie förlorar jobbet tvingas hon flytta in i gäst­ rummet hos Eric och hans fru Rebecca. Hon blir snabbt en förebild för parets svarta, adopterade tonårsdotter Akila. Det blir snart uppenbart att Edie är där för att hjälpa Akila, hittills fullständigt ensam i ett ogenomträngligt vitt samhälle, med sönderfrätt hår under peruken, efter ett misslyckat försök att göra det rakt.

Lyster är en sexuellt laddad roman om en ung svart kvinna som försöker hitta ett utlopp för livets hunger, dess längtan och ilska, under en tumultartad era. En rakbladsvass och lågmält rolig roman om att överleva och existera. I svensk översättning av Djordje Zarkovic. R A V E N L E I L A N I [f. 1990] är en amerikansk författare uppväxt i Bronx, New York. Hon har en masterexamen i konst från New York University, där hon bland annat studerade under Zadie Smith och Jonathan Safran Foer. Debutromanen Lyster [Luster] har redan gjort sensation i hemlandet och hyllats av en närmast unison kritikerkår.

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Luster Översättning: Djordje Zarkovic

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 2 40 sidor Inb: 978-91-8023-100-8 E-bok: 978-91-8023-101-5 Utkommer: Augusti

|

m ode r n i s ta

|

23


T

N

PR

IS

BELÖ

Förra årets stora danska succéroman:

METER I SEKUNDEN Stine Pilgaard Ett ungt par flyttar till en by på Västjylland. Pojkvännen har fått jobb på den lokala folkhögskolans skrivarlinje. De nyblivna föräldrarna träder in i en värld av körkorts­ lektioner och gemensam sång. Hela tiden pågår livet: Skolårets milstolpar, de ständiga skitsakerna och glädjen över en hopfällbar barnvagnsmodell. De finner sig, de lever; de tar hand om sitt barn. Men i sprickorna sipprar ensamheten in. Meter i sekunden är en roman om vardagens växlingar och tidens gång, skildrade med skarpsynt humor, som blivit en massiv kritiker- och säljsuccé i Danmark. I svensk översättning av Helena Hansson och Djordje Zarkovic. [f. 1984] är en dansk författare som slog igenom i hemlandet 2012 med debutromanen Min mor siger, för vilken hon mottog Bodil og Jørgen

STINE PILGAARD

2 4

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

Munch-Christensens Kulturlegat. Meter i sekunden [2020] tilldelades Weekendavisens Litteraturpris, har fått lysande kritik och sålt i över 80.000 exemplar i Danmark. »Årets utgivning… En fullständigt fantastiskt roman.« J yll a nds-Posten »En mästerironiker lägger ned sina vapen. En roman indränkt av otillräcklig kärlek.« Week endavisen Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Meter i sekundet Översättning: Helena Hansson & Djordje Zarkovic

Omfång: 272 sidor Inb: 978-91-8023-102-2 E-bok: 978-91-8023-103-9 Utkommer: Augusti


ASTRID DALUM

s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

25


SCOT T C AM PB EL L

2 6

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


T

N

PR

IS

BELÖ

En stor amerikansk klassiker:

P U R P U R FÄ R G E N Alice Walker Celia skriver brev till Gud. Hon är 14 år, och hennes far misshandlar och våldtar henne. I det tidiga 1900-talets amerikanska sydstater står svarta kvinnor lägst i varje rangordning. Celia har redan fått ett barn, som fadern tagit ifrån henne. När hon är gravid med sitt andra blir hon bortgift mot sin vilja, och hennes mor förbannar henne på sin dödsbädd. Även för systern Nellie väntar ett liv med fattigdom, rasism och manligt våld, men hon försvinner, och de två kommer att vara åtskilda i trettio år. Purpurfärgen är en stor amerikansk roman, som redan vid utgivningen hyllades och ifrågasattes. Det kvinnliga perspektivet lade ytterligare dimensioner till skildringen av rasistiskt förtryck i USA , och romanens många starka kvinnoporträtt har gjort den älskad av ständigt nya generationer – en modern klassiker som kastar skoningslöst

ljus över en våldsam historia och ett våldsamt land. I översättning av Kerstin Hallén och med ett nyskrivet förord av författaren Balsam Karam. A L I C E WA L K E R , född i Georgia 194 4 , är en amerikansk författare och aktivist. Purpurfärgen, hennes mest kända roman, belönades med både Pulitzerpriset och National Book Award 1983 och filmatiserades 1986.

Genre: Utländsk skönlitteratur/ Klassiker Originaltitel: The Color Purple Översättning: Kerstin Hallén Förord: Balsam Karam

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 304 sidor Inb: 978-91-7893-47 7-5 E-bok: 978-91-7893-478-2 Utkommer: Juni

|

m ode r n i s ta

|

27


2 8

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


Två moderna klassiker i en volym, med nyskrivet förord av Fredrik Strage:

A M E R I C A N P S YC H O + L E S S T H A N Z E R O Bret Easton Ellis Patr ick Batem a n är ung, snygg, välutbildad och framgångsrik. Han rör sig med arrogant självklarhet bland bankpalats och lyxkrogar i 1980-talets New York. Men status och rikedom är inte nog. All världens njutningar finns till hands, men det räcker inte. På nätterna mördar han, stympar och förnedrar. American Psycho är en av det sena 1900-talets mest omdiskuterade romaner, som redan före utgivningen 1991 väckte protester för sina ingående skildringar av sadistiskt våld och kvinnoförnedring. Här presenteras den tillsammans med författarens debutroman Less Than Zero, där rikedomen och likgiltigheten hos de unga gestalterna är minst lika bedövande och där våldet – just därför – redan kan anas. I översättning av Einar Heckscher (American Psycho) och Sven Lindell (Less Than Zero), med ett nyskrivet förord av Fredrik Strage, journalist och författare.

[f. 1964] är en amerikansk roman­författare, essäist och regissör. Han romandebuterade som 21-åring och var en del av 1980-talets litterära brat pack, tillsammans med bland andra Jay McInerney. Flera av hans romaner har filmatiserats, och American Psycho betraktas numera som en modern klassiker. BRET EASTON ELLIS

»Den första roman på många år som lyckas ta sig an djupa och Dostojevskijanska teman.« Nor m a n M ailer om American Psycho Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: American Psycho & Less Than Zero Översättning: Einar Heckscher & Sven Lindell

s om m a r 2 0 2 1

Förord: Fredrik Strage Omfång: 608 sidor Inb: 978-91-8023-1 22-0 E-bok: 978-91-8023-1 23-7 Utkommer: Maj

|

m ode r n i s ta

|

2 9


F O T O : M I G U E L S AYA G O . K O L O R E R I N G : M O D E R N I S TA

s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

3 0


Tre vidunderliga romaner samlade i en volym:

ARGENTINAS GALENSK AP Ernesto Sabato A rgen tina r en Ernesto Sabato publicerade endast tre romaner, vilka tillsammans bildar ett säreget litterärt universum. I debuten Tunneln från 1948, som influerats av surrealismen, mördar målaren Juan Pablo Castel den enda människa som förstår honom. Mästerverket från 1961, Om hjältar och gravar, låter 1950-talets Buenos Aires växa till en myllrande hallucination, där det gamla kolonial­ väldets galenskap möter galenskapen i modernitet och kapitalism, varefter den löst sammanhållna trilogin år 1974 kulminerar i Abaddón, utplånaren – en fragmentarisk, upplöst roman där självbiografiska spår vävs in i apokalyptiska visioner av såväl bibliska förintelser som bomben i Hiroshima och Vietnamkriget. Med dessa vidunderliga romaner, här samlade i en volym, gav Ernesto Sabato en avgörande impuls till den

magiska realismen och förändrade Latinamerikas litteratur i grunden. E R N E S T O S A B A T O [1911–2011] var en argentinsk författare och fysiker. Efter andra världskriget gav han upp sin karriär som vetenskapsman för litteraturen. Utöver de tre romanerna publicerade han en rad essäböcker och ledde den kommission som undersökte den argentinska diktaturens förbrytelser på 1970-talet.

Genre: Utländsk skönlitteratur/ Klassiker Översättning: Martin Rogberg, Peter Landelius & Annika Ernstson

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 94 4 sidor Inb: 978-91-8023-104-6 E-bok: 978-91-8023-105-3 Utkommer: Juli

|

m ode r n i s ta

|

3 1


Två av Hélène Cixous centrala verk för första gången i svensk översättning:

FRÅN OSNABRÜCKS

D E N V I L DA K V I N N A N S

S TAT I O N T I L L J E R U S A L E M

DAG D R Ö M M E R I E R

Hélène Cixous

Hélène Cixous

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Gare d’Osnabrück à Jérusalem Översättning: Sara Gordan & Kerstin Munck

Illustrationer: Pierre Alechinsky Omfång: 176 sidor Häftad: 978-91-7893-34 4-0 E-bok: 978-91-8023-1 21-3 Utkommer: Juli

Rom anen Från Osnabrücks station till Jerusalem berättar om staden Osnabrück, som under nazismen plötsligt vände sig mot och började mörda sina egna medborgare. I sökandet efter sina flydda eller mördade släktingar finner berättarjaget en Kung Lear-liknande historia, om en fader som flydde till sin dotter i Jerusalem men blev avvisad och tvingades tillbaka till Tyskland. Med poetisk skärpa skriver Hélène Cixous de dödas vittnesmål, med utgångspunkt i frågan om vem som ska bevara historien när de sista som minns har dött. I svensk översättning av Sara Gordan och Kerstin Munck. I Den vilda kvinnans dagdrömmerier skildrar ­Hélène Cixous sin barndoms obesvarade kärlek till Algeriet. Bo­ kens syskonpar har förlorat sin far, juden och läkaren som mer än allt annat ville vara bror med araberna. I hans ställe drömmer de om Cykeln som ska ge dem tillgång 3 2

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

Genre: Utländsk skönlitteratur/ Memoarer & biografier Originaltitel: Les Rêveries de la femme sauvage Översättning: Sara Gordan & Kholod Saghir

Förord: Hanna Nordenhök Omfång: 176 sidor Häftad: 978-91-8023-110-7 E-bok: 978-91-8023-111-4 Utkommer: Juli

till landet, men det blir inte som de tänkt sig. Grannungarna retas och skrattar åt dem, det är krig mellan barnen, könen och de vuxna och Vichyregimens antisemitiska lagar tillämpas även i det koloniserade Algeriet. I översättning av Sara Gordan och Kholod Saghir, med ett nyskrivet förord av författaren och kritikern Hanna Nordenhök. H E L E N E C I X O U S , född 1937 i Oran i Algeriet, är fransk författare, filosof, litteraturvetare, essäist, dramatiker och feminist. Med över 50 skönlitterära titlar på verklistan och som tidigare husdramaturg på Thêatre du Soleil är hon en av vår tids största och viktigaste berättare. Hennes författarskap har belönats med bland annat Prix Marguerite Duras [2014] och Prix Marguerite Yourcenar [2016].


SARA GORDAN

s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

33


3 4

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


T

N

PR

IS

BELÖ

2020 års Pulitzerprisvinnare i kategorin sakprosa:

D E T AT T I N T E D Ö Anne Boyer En veck a efter sin fyrtioförsta födelsedag diagnosticeras den hyllade poeten Anne Boyer med en aggressiv trippel­negativ bröstcancer. För en ensamstående mamma som levt från lön till lön, som alltid varit den omhänder­ tagande snarare än den som tagits om hand, blir den katastrofala sjukdomen en fullständig kris. Det att inte dö [The Undying] gestaltar ett sjukdomsförlopp förmedlat av digitala skärmar. Fram träder en genreöverskridande väv av cancerbedragare, lögnaktiga företag och fetischister; av kapitalismens många små mord. En memoar som hudflår läkemedelsindustrin och som placerar Anne Boyer i det sällskap av kvinnliga författare som tidigare skrivit om sin sjukdom och på­ gående död: Audre Lorde, Kathy Acker och Susan Sontag. En upprivande skildring av överlevnad, och en Susan Sontags Sjukdom som metafor för 2000-talet. I svensk översättning av Marie Silkeberg.

A N N E B O Y E R , född

1973, är en amerikansk författare och poet. Hon har bland annat belönats med 2018 års Whiting Award och samma års Cy Twombly Award for Poetry. 2020 tilldelades hon Pulitzerpriset i kategorin General Nonfiction för The Undying. »Anne Boyer har skapat ett djupsinnigt och oförglömligt verk om vår upplevelse av själva livet.« Sa lly Rooney, författare till Normala människor »En magnifik och rasande bok.«  The New Yor k Times Genre: Memoarer & biografier Originaltitel: The Undying Översättning: Marie Silkeberg

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 320 sidor Inb: 978-91-8023-051-3 E-bok: 978-91-8023-052-0 Utkommer: Augusti

|

m ode r n i s ta

|

35


En stor roman & en skimrande memoar av den ständigt Nobelpristippade Ngũgĩ wa Thiong’o:

E N BLOMMA

DRÖMMAR I

AV B L O D

KRIGETS SKUGGA

Ngu~gı~ wa Thiong’o

Ngu~gı~ wa Thiong’o

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Petals of Blood Översättning: Jan Ristarp

Omfång: 432 sidor Inb: 978-91-8023-106-0 E-bok: 978-91-8023-107-7 Utkommer: September

När Kenya blir självständigt 1963 kommer inte den förändring som befolkningen hoppas på. Många av den nya tidens makthavare offrar idealen för personlig vinning, och när tre industripampar dör i en mordbrand blir efter­ spelet ett slags genomlysning av landets alla drömmar och besvikelser. En blomma av blod från 1977 betraktas av många som en av de viktigaste romaner som skrivits på den afrikanska kontinenten. I den självbiografiska barndomsskildringen Drömmar i krigets skugga från 2010 berättar Ngũgĩ wa Thiong’o om en uppväxt under krig och kolonialism. Han är osäker på vilket barn i ordningen han är, möjligen faderns tjugofjärde. Men han är sin mors femte, det vet han. En dag 3 6

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

Genre: Memoarer & biografier Originaltitel: Dreams in a Time of War Översättning: Jan Ristarp

Omfång: 272 sidor Inb: 978-91-8023-11 2-1 E-bok: 978-91-8023-113-8 Utkommer: September

berättar hon att hans stora dröm går i uppfyllelse – han ska få börja i skolan. Men han måste lova henne en sak: att alltid göra sitt bästa. Pakten med modern tar den unge pojken från byn Limuru och ut i den stora världen. Två stora verk av en av vår tids främsta författare, i svensk översättning av Jan Ristarp. N G Ũ G Ĩ WA T H I O N G ’ O [f. 1938] är en kenyansk författare och dramatiker. Sina första romaner skrev han på engelska under namnet James Ngugi. Senare återtog han sitt födelsenamn och började på olika sätt ta ställning för de afrikanska minoritetsspråken. Han skriver sedan länge på modersmålet gikuyu och översätter själv sina böcker till engelska.


M A RCO D ES T EFA N I S

s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

37


En av de stora ryska romanerna i efterlängtad ny utgåva:

O B L O M OV Ivan Gontjarov Den ryske adelsmannen Oblomov har slutat arbeta och tillbringar det mesta av sin tid i sängen. Han läser inte, han struntar i sina vänner och har dragit på sig skulder. Han är alltför slö för att göra något åt sina problem och att ens delta i den verkliga världen, där den framväxande industrialismen håller på att göra godsägarklassen – och honom själv – överflödig och passé. Utan det feodala systemet har hans liv ingen betydelse och han finner sällan anledning att lämna sin kyffiga lägenhet och sin likaledes slöa betjänt. Men kommer han att kunna behålla sitt livs kärlek? Romanen Oblomov från 1858 – hans andra – gjorde Ivan Gontjarov berömd i hela Ryssland, där läsarna utan svårighet kunde se den indolente hjälten som representant för en hel samhällsklass i förfall. I svensk översättning av Hjalmar Dahl och med ett nyskrivet förord av Nils Håkanson. 3 8

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

föddes 1812 i en förmögen rysk köpmansfamilj och växte upp på ett gods. Hans första bok, berättelsen En alldaglig historia från 1847, brukar tillsammans med Fjodor Dostojevskijs Arma människor räknas till den tidiga realismens viktigaste verk. År 1849 publicerade han ett parti av Oblomov, men i fullständig form utkom romanen först 1858. Han avled år 1891. IVA N G O NTJ A R O V

Genre: Utländsk skönlitteratur/ Klassiker Originaltitel: Обломов Översättning: Hjalmar Dahl

Förord: Nils Håkanson Omfång: 560 sidor Inb: 978-91-7645-230-1 E-bok: 978-91-7645-066-6 Utkommer: Juni


Modern klassiker om Portugals kolonialmakt:

FA D O A L E X A N D R I N O António Lobo Antunes År 1975, efter ett decennium av väpnad befrielsekamp, blev Moçambique fritt från kolonialmakten Portugal. Knappa tio år senare återses några arméveteraner på en krog i Lissabon: överstelöjtnanten som blev kvar i det mili­tära, fänriken som gifte in sig i överklassen, förbindelse­officeren som blev vänsterrevolutionär, den menige som nu jobbar i sin morbrors flyttfirma – och en femte, som sitter tyst vid bordet. Vinet och spriten flödar, natten mörknar och historierna griper in i varandra när männen återkallar krigets fasor och berättar om sina liv efter diktaturens fall. På en kraftfull, vindlande prosa tecknar António Lobo Antunes ett splittrat samhälle, där det förflutna kastar skuggor in i samtiden och historiska förbrytelser ännu ligger i tystnad. Men före gryningen kommer mycket att ha förändrats. I översättning av Marianne Eyre och med ett nyskrivet förord av Gunnar Nirstedt, förläggare och författare.

[f. 194 2] deltog som militär­läkare i Portugals krig i Angola. Efter hem­komsten till Lissabon började han skriva romaner, vilka ofta är uppgörelser med Portugals koloniala och fascistiska förflutna. Jämte »Benfica-trilogin« – Betraktelse över själens passioner, Tingens naturliga ordning och Carlos Gardels död – är Fado Alexandrino från 1983 hans mest kända verk. A NT Ó N I O L O B O A NT U N E S

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Fado Alexandrino Översättning: Marianne Eyre Förord: Gunnar Nirstedt

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 52 8 sidor Inb: 978-91-8023-045-2 E-bok: 978-91-8023-046-9 Utkommer: Augusti

|

m ode r n i s ta

|

39


EBERHARD GROSSGASTEIGER / UNSPLASH

4 0

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


LY R I K s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

4 1


En av USA:s stora samtida poeter i urval:

INGEN OMSKRIVNING Eileen Myles Eileen Myles har på senare år seglat upp som en sorts rockstjärna inom den amerikanska poesin. Hens dikter rör sig på ett självklart sätt mellan det personliga och det politiska, fantasi och krass verklighet. Det är en poesi som andas liv – i ständig rörelse, på en gång otyglad och tyglad, pang på, smutsig och ruffig, queer, humoristisk, vacker och romantisk. Ingen omskrivning är ett urval baserat på samlingsvolymen I Must Be Living Twice [2015]. Boken spänner över fyra decennier, från 1975–201 4 , och inbegriper dikter ur tio böcker, från debutsamlingen The Irony of the Leash och framåt. I svensk översättning av Helena Eriksson. 4 2

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

E I L E E N MY L E S , född i Cambridge, Massachusetts 1949 och bosatt i New York sedan 1970-talet, hör till vår samtids mest hyllade amerikanska poeter. Av de många litterära priser hen tilldelats kan nämnas Shelley-priset från Poetry Society of America och Lambda Book Award. 2019 kom romanen Chelsea Girls ut i svensk översättning på Modernista.

Genre: Lyrik Översättning: Helena Eriksson

Omfång: 160 sidor Inbunden: 978-91-7893-037-1 E-bok: 978-91-7893-038-8 Utkommer: Augusti


Ny diktsamling av en av Danmarks mest hyllade poeter:

T R AC TAT U S P H I L O S O P H I CO - P O E T I C U S Signe Gjessing Med sin diktsamling Tractatus Philosophico-Poeticus utgår Signe Gjessing från Ludwig Wittgensteins filosofiska verk Tractatus Logico-Philosophicus och bygger i logiska satser en poesi bestående av utsagor som är skapande i sig, med extasen som grund. Medan Wittgenstein i sin ambition att skapa ett rent logiskt språk, ville förena logik och filosofi, vill Signe Gjessing förena filosofi och poesi. I dikterna återanvänder hon Wittgensteins system, där satserna är matematiskt underordnade varandra. I svensk översättning av Helena Boberg.

[f. 1992 i Vesthimmerland] är en dansk poet. Hennes debutbok, Ut i det o-lösa [Ud i det u-løse, 2014], belönades med Danmarks största debutantpris, Bodil & Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat. Tractatus Logico-Philosophicus är Signe Gjessings femte bok och den tredje att komma ut på Modernista, efter Ut i det o-lösa och Ideala begivenheter. S IG N E G J E SS I NG

Genre: Lyrik Originaltitel: Tractatus Philosophico-Poeticus Översättning: Helena Boberg

Omfång: 4 8 sidor Danskt band: 978-91-8023-108-4 E-bok: 978-91-8023-109-1 Utkommer: Juni

s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

43


BARN

& UNGDOM

JOHANNA MAGORIA


JOHANNA MAGORIA

4 6

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


Hisnande fantasifull tidsresa om historiska djur:

T I D E R N A S DJ U R Elin Ruuth & Johanna Magoria Fr ån Egypten till skånska Brantevik, genom krig och farsoter, i rymdraketer, kloningslabb och handväskor. Följ med på en hisnande resa genom de senaste 3.000 åren, tillsammans med 16 historiska djur. Tidernas djur är Elin Ruuths andra barnbok efter förra årets Stora och lilla AaBbCc – den här gången med underbart fantasifulla illustrationer av Johanna Magoria. En suggestiv, spännande tidsresa för barn i 3–6-årsåldern. ELIN RUUTH,

född 1986 och uppvuxen i Luleå, är dramatiker och kulturjournalist. 2010 debuterade hon som författare med den kritikerrosade romanen Fara vill. Tidernas djur är hennes andra barnbok.

JOHANNA MAGORIA,

född 1980, är illustratör och grafisk formgivare med examen från HDK och the ­Royal Danish Academy of Fine Arts. Hon har bland annat uppmärksammats för sina illustrationer till böckerna om Viggo, skrivna av Lisa Bjärbo.

Genre: Barn & ungdom Illustratör: Johanna Magoria Omfång: 40 sidor

s om m a r 2 0 2 1

Åldersgrupp: 3– 6 år Inb: 978-91-7893-370-9 E-bok: 978-91-7893-37 1-6 Utkommer: Juli

|

m ode r n i s ta

|

47


4 8

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

F OTO : H O WA R D C O S T E R , KO LO R E R I N G : M O D E R N I S TA


T

V

T

N

BELÖ

-SERI

E

PR

IS

En av de stora barnboksklassikerna i ny utgåva:

D E T B L Å S E R PÅ M Å N E N Eric Linklater I den engelska staden Medelby uppmanar Major Rytter sina två döttrar att uppföra sig medan han är borta i krig. Det är en önskan som systrarna Dinah och Dorinda omöjligt kan följa. Varje gång de tycker att de uppför sig kommer nämligen en vuxen och säger åt dem att de är olydiga. Snart har de busiga systrarna övertygat en domare om att domslut ska ändras lika ofta som man byter strumpor, de har iscensatt en rymning från den lokala djurparken, och de har gett sig av – tillsammans med en guldpuma och en silverfalk – för att rädda sin pappa från tyrannen i Bombardiet. Det blåser på månen är en av de stora barnboksklassikerna. En fängslande historia om frihet, och ett storslaget äventyr som engagerat och älskats av generationer.

E R I C L I N K L A T E R [1899–1974] var en skotsk författare. Linklater stred i båda världskrigen och det var under mellankrigstiden hans författarbana inleddes. Hans mest kända bok är den tidlösa barnboksklassikern Det blåser på månen från 1944, som tilldelades en Carnegie-medalj i kategorin »Årets bästa barnbok« när den kom ut och som över ett halvt sekel senare fortsätter att vara en av de mest populära engelskspråkiga barnböckerna.

Genre: Barn & ungdom Originaltitel: The Wind on the Moon Översättning: Hugo Hultenberg

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 320 sidor Åldersgrupp: 9 år och uppåt Inb: 978-91-8023-098-8 E-bok: 978-91-8023-099-5 Utkommer: Augusti

|

m ode r n i s ta

|

49


Berättelser från ett (inte så lyxigt) Parisäventyr:

N I K K I S DAG B O K 15 Rachel Renée Russell Kom mer Nikki Maxwell äntligen att lyckas ta sig till Paris?! Eller kommer hon och hennes bästis planera en välgörenhetsgala med Paris-tema för att hjälpa Nikkis crush Brandon samla in pengar till Fuzzy Friends Animal Shelter? Nikki fortsätter att brottas med utmaningar, framgångar och motgångar i den femtonde delen av Nikkis dagbok – som vanligt i den dagboks- och serieform som fansen över hela världen älskar! I svensk översättning av Torun Lidfeldt Bager. R A C H E L R E N É E R U S S E L L är den bästsäljande författaren som toppat New York Times lista med succé­serierna Nikkis dagbok och Den otursförföljde Max Crumbly. Hen-

50

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

nes böcker har tryckts i mer än 45 miljoner exemplar världen över och har översatts till ett fyrtiotal språk. Filmrättigheterna till Nikkis dagbok-serien har köpts av Summit Entertainment, som gjorde Twilight och Divergent. »Nikkis dagbok är den roligaste dagboken någonsin!« Belinda Gr aha m, Tidningen Kultur en Genre: Barn & ungdom Originaltitel: Tales from a NotSo-Posh Paris Adventure Översättning: Torun Lidfeldt Bager

Omfång: 320 sidor Åldersgrupp: 9 –1 2 år Inb: 978-91-7893-806-3 E-bok: 978-91-7893-807-0 Utkommer: Juni


-SERI

E

T

V

Tillökning i världens mest kända elefantfamilj!

B A B A R O C H H A N S FA M I L J Jean de Brunhoff De k lassisk a barnböckerna om elefanten Babar skapades från början av Cécile de Brunhoff som en godnattsaga åt familjens två barn, Mathieu och Laurent. Historien blev så populär att barnen bad sin pappa, konstnären Jean de Brunhoff, att illustrera den. Jean fortsatte sedan att skriva och illustrera ytterligare sex Babar-böcker som gjorde serien älskad världen över. I Babar och hans familj [1938] väntar Babar och Céleste tillökning i familjen. Gissa om de blir förvånade när hela tre små elefanter kommer till världen? Pom, Flora och Alexander tar sina föräldrar med storm, men det är inte utan ansträngning man tar hand om tre barn. Som tur är hjälper alla deras vänner gärna till! I svensk översättning av Ingrid Prytz.

[1889 –1937] var en fransk författare och illustratör, född i Valais i Schweiz, som 1931 skapade den eviga och älskade barnboksklassikern Babar. Med Babar och hans familj tillgängliggörs nu ett av 1900-talets stora barnboksförfattarskap på nytt, med de kompletta originaltexterna och varsamt restaurerade originalillustrationer.

J E A N D E B R U N HO F F

Genre: Barn & ungdom Originaltitel: Babar en Famille Översättning: Ingrid Prytz Illustratör: Jean de Brunhoff

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 4 8 sidor Åldersgrupp: 3– 6 år Inb: 978-91-7645-343-8 E-bok: 978-91-7645-34 8-3 Utkommer: Maj

|

m ode r n i s ta

|

5 1


IMAG ES KREMSDORF / TRE VILLION E VELINA

5 2

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1


STORPOCKET & POCKET

s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

53


STORPOCKET

L O C K D OW N Peter May

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Lockdown Översättning: Åsa Brolin

5 4

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 272 sidor Storpocket: 978-91-8023-137-4 E-bok: 978-91-7893-597-0 Utkommer: Maj


STORPOCKET

VILLETTE Charlotte Brontë Genre: Översatt skönlitteratur Originaltitel: Villette Översättning: Anna-Karin Malmström Ehrling & Per Ove Ehrling

Omfång: 592 sidor Storpocket: 978-91-8023- 059 -9 E-bok: 978-91-7499-686-9 Utkommer: Mars

s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

55


STORPOCKET

G L A S S VÄ R D E T Victoria Aveyard

Genre: Barn & ungdom Originaltitel: Glass Sword Översättning: Katarina Falk

56

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 4 4 8 sidor Storpocket: 978-91-7 701-657-1 E-bok: 978-91-7 701-006-7 Utkommer: Maj


STORPOCKET

E L DT R O N E N Rick Riordan

Genre: Barn & ungdom Originaltitel: The Throne of Fire Översättning: Torun Lidfeldt Bager

Omfång: 51 2 sidor Storpocket: 978-91-7893-508-6 E-bok: 978-91-7645-569-2 Utkommer: Mars

s om m a r 2 0 2 1

|

m ode r n i s ta

|

5 7


POCKET

ELDSK Y TTEN Anders H. Blomström

Genre: Svenskt / Deckare & spännning Omfång: 320 sidor

5 8

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 0 2 1

Pocket: 978-91-8023-062-9 E-bok: 978-91-8023-1 2 4-4 Utkommer: Juni


POCKET

TÄ N D S T I C K A N

ÄNGLALEKEN

Aline Lilja Gladh

Aline Lilja Gladh

Genre: Svenskt / Deckare & spännning Omfång: 352 sidor

Pocket: 978-91-8023-072-8 E-bok: 978-91-8023-1 25-1 Utkommer: Augusti

Genre: Svenskt / Deckare & spännning Omfång: 398 sidor

Pocket: 978-91-8023-073-5 E-bok: 978-91-8023-1 26-8 Utkommer: Augusti

VINTERLAND

EK

Kim Faber & Janni Pedersen

Frida Andersson Johansson

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Vinterland Översättning: Svante Skoglund

Omfång: 4 80 sidor Pocket: 978-91-8023-066-7 E-bok: 978-91-7893-4 4 2-3 Utkommer: Maj

Genre: Svenskt / Deckare & spännning Omfång: 368 sidor

s om m a r 2 0 2 1

Pocket: 978-91-8023-060-5 E-bok: 978-91-7893-062-3 Utkommer: Juli

|

m ode r n i s ta

|

59


POCKET

D Ö D E N I G A I L L AC

BY N

Peter May

Ragnar Jónasson

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: The Critic Översättning: Leif Jacobsen

Omfång: 2 88 sidor Pocket: 978-91-7893-322-8 E-bok: 978-91-7893-320-4 Utkommer: Augusti

VA L B O R G S M Ä S S OA F T O N PÅ NY TORPS GÄRDE Gunnar Nirstedt Genre: Svensk skönlitteratur Omfång: 464 sidor

6 0

|

m ode r n i s ta

Pocket: 978-91-8023-075-9 E-bok: 978-91-7893-504-8 Utkommer: Juli

|

s om m a r 2 0 2 1

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Þorpið Översättning: Arvid Nordh

Omfång: 320 sidor Pocket: 978-91-8023-069-8 E-bok: 978-91-7893-4 4 1-6 Utkommer: Juni

ETT NYTT ENGLAND Valerie Kyeyune Backström

Genre: Svensk skönlitteratur Omfång: 256 sidor

Pocket: 978-91-8023-061-2 E-bok: 978-91-7893-4 84-3 Utkommer: Augusti


POCKET

BLÖDNINGEN

EFTER SOLEN

Lyra Koli

Jonas Eika

Genre: Svensk skönlitteratur Omfång: 256 sidor

Pocket: 978-91-8023-070-4 E-bok: 978-91-7893-500-0 Utkommer: Augusti

Genre: Utländsk skönlitteratur/ Essäer Originaltitel: Efter solen Översättning: Henrik Petersen

Omfång: 192 sidor Pocket: 978-91-8023-063-6 E-bok: 978-91-7893-229-0 Utkommer: Augusti

ALLEGIANT

WARCROS S

Veronica Roth

Marie Lu

Genre: Barn & ungdom Originaltitel: Allegiant Översättning: Katarina Falk

Omfång: 400 sidor Pocket: 978-91-7645-597-5 E-bok: 978-91-7499-591-6 Utkommer: Maj

Genre: Barn & ungdom Originaltitel: Warcross Översättning: Katarina Falk

s om m a r 2 0 2 1

Omfång: 336 sidor Pocket: 978-91-8023-074-2 E-bok: 978-91-7 701-781-3 Utkommer: Juli

|

m ode r n i s ta

|

61


POCKET

LIVEN LÄNGS LINJEN

F R U K TA D E T D U B E G Ä R

Erik Niva

Jo Spain

Genre: Sport & fritid Omfång: 54 4 sidor

Pocket: 978-91-8023-076-6 E-bok: 978-91-7499-170-3 Utkommer: Maj

|

Pocket: 978-91-8023-078-0 E-bok: 978-91-7893-432-4 Utkommer: Augusti

J AC K C A F F E R Y 1 & 2

D E N S VA R TA B O K E N

Mo Hayder

Ian Rankin

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Birdman & The Treatment Omfång: 832 sidor

62

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Beneath the Surface Översättning: Kjell Waltman Omfång: 400 sidor

m ode r n i s ta

Översättning: Peter Lindforss & Anders Bellis Pocket: 978-91-8023-067-4 Utkommer: Juni

|

s om m a r 2 0 2 1

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: The Black Book Översättning: Nils Larsson

Omfång: 336 sidor Pocket: 978-91-8023-07 7-3 E-bok: 978-91-7 701-694-6 Utkommer: Augusti


M O D E R N I S TA

Kvarngatan 10, 1 18 4 7 Stockholm Telefon: 08 -702 04 1 1 E-post: info@modernista.se FÖRSÄLJNING

Clara Lundgren Telefon: 0707- 5 3  6 9  6 9 E-post: clara@modernista.se PR:

Kajsa Olofsson Telefon: 0704-8 8 60 01 E-post: kajsa@ascaripr.com RECENSIONS~ & LÄSEXEMPLAR

E-post: info@modernista.se DISTRIBUTION

Förlagssystem & egen distribution

W W W. M O D E R N I S TA . S E Design: Lars Sundh & Rasmus Pettersson  Omslagsfoto: Shutterstock.com

Profile for Modernista

Modernista Katalog Sommar 2021  

Modernista Katalog Sommar 2021

Modernista Katalog Sommar 2021  

Modernista Katalog Sommar 2021

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded