Page 1

M O D E R N I STA S O M M A R

2 0 1 5


G R AT T I S G I L L I A N F LY N N !

ÖVE R 9 M I L J O N E R SÅLDA E XE M P L AR AV G O N E G I R L . . .


IN N E HÅLL • SOM MAR 2015 SVENSKT

F Ö R FAT TA R E

Carl Fredrik Holtermann  |  Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Aveyard, Victoria  |  Röd drottning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Camilla Thulin & Uluc Telmen  |  Meze ~ Det stora blå . . . . . . . . 6

Babel, Isaak  |  Ryttararmén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

D E C K A R E & S PÄ N N I N G

James Oswald  |  Själarnas bok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Denise Mina  |  Den sista utvägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Brontë, Charlotte  |  Villette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Bulgakov, Michail  |  Det vita gardet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Camilleri, Andrea  |  Terrakottahunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Christensen, Inger  |  Brev i april & andra dikter . . . . . . . . . . . . 24

BARN & UNGDOM

Cixous, Hélène  |  Inuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Victoria Aveyard  |  Röd drottning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Flynn, Gillian  |  Vassa föremål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Rick Yancey  |  Monstrumologen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Genet, Jean  |  Matrosen & stjärnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Marissa Meyer  |  Cress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Genet, Jean  |  Rosenmiraklet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Holtermann, Carl Fredrik  |  Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

U T L Ä N D S K S K Ö N L I T T E R AT U R

Inger Christensen  |  Brev i april & andra dikter . . . . . . . . . . . . 24 Charlotte Brontë  |  Villette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Elizabeth McNeill  |  Nio och en halv vecka . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Ben Okri  |  Den omättliga vägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Evelyn Waugh  |  En handfull stoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Jevgenij Zamjatin  |  Vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Michail Bulgakov  |  Det vita gardet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 William Shakespeare  |  Romeo & Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Leo Tolstoj  |  Ivan Iljitjs död . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Leo Tolstoj  |  Kreutzersonaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Isaak Babel  |  Ryttararmén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 William Maxwell  |  Hej då, vi ses i morgon . . . . . . . . . . . . . . . . 35 STORPOCKET

Gillian Flynn  |  Vassa föremål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Veronica Roth  |  Allegiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Veronica Roth  |  Four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Peter May  |  Lewismannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Alex Marwood  |  Granne med döden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 POCKET

Veronica Roth  |  Insurgent ~ Movie Tie-In Edition . . . . . . . . . . 46 Marissa Meyer  |  Scarlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Hélène Cixous  |  Inuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Edmund White  |  En pojkes egen historia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Andrea Camilleri  |  Terrakottahunden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Jean Genet  |  Rosenmiraklet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Jean Genet  |  Matrosen & stjärnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Marwood, Alex  |  Granne med döden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Maxwell, William  |  Hej då, vi ses i morgon . . . . . . . . . . . . . . . . 35 May, Peter  |  Lewismannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 McNeill, Elizabeth  |  Nio och en halv vecka . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Meyer, Marissa  |  Cress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Meyer, Marissa  |  Scarlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Mina, Denise  |  Den sista utvägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Okri, Ben  |  Den omättliga vägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Oswald, James  |  Själarnas bok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Roth, Veronica  |  Allegiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Roth, Veronica  |  Four . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Roth, Veronica  |  Insurgent ~ Movie Tie-In Edition . . . . . . . . . 46 Shakespeare, William  |  Romeo & Julia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Telmen, Uluc  |  Meze ~ Det stora blå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Thulin, Camilla  |  Meze ~ Det stora blå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Tolstoj, Leo  |  Ivan Iljitjs död . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Tolstoj, Leo  |  Kreutzersonaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Waugh, Evelyn  |  En handfull stoft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 White, Edmund  |  En pojkes egen historia . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Yancey, Rick  |  Monstrumologen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Zamjatin, Jevgenij  |  Vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29


SVENSKT Bild ur Meze ~ Det stora blรฅ av Camilla Thulin & Uluc Telmen. Foto: Eric Josjรถ


En guide till klassiska barer, klubbar, pubar & caféer:

EUR O PA Carl Fredrik Holtermann Europa: Klassiska barer, klubbar, pubar & caféer är en personlig och inspirerande guidebok. Formgivaren och journalisten Carl Fredrik Holtermann har under drygt tio år rest runt i Europa och besökt närmare 400 barer, bistroer, caféer, pubar, privata klubbar, ölhallar och dis­ kotek. Den gemensam nämnaren är att de alla i någon mening är »tidlösa«. De har en lång historia eller är kän­ da för någon särskild händelse, drink eller gäst. De har sin egen kultur, stamkrets och unika atmosfär. Läs om barerna där gästerna fortfarande minns stam­­gäster som Beckett, Gainsbourg och Bardot. Om de spanska och portugisiska pipklubbarna. Om ställena som stänger sist i hela Paris. Om David Bowies och Blixa Bargelds stamställen i Berlin. Om modemaffians ställen i Milano och Prags klassiska källarpubar. Om arbetarnas 4

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015

ölcaféer i Köpenhamn. Om historiska gaybarer, diskotek och privata klubbar där kungligheter kan festa ostört. [f. 1965] är jour­ na­list, formgivare, författare och konstnär. Han har medverkat i en lång rad tidningar och har tidigare bland ­annat skrivit Gå ut, en bok om Stockholms nattliv ­mellan 1967 och 1997. Han har också medverkat som skribent i Klassiska hotell & äkta pensionat och Kondisboken.

C A R L F R E D R I K H O LT E R M A N N

Genre: Guidebok Omfång: Ca 320 sidor

Danskt band: 978-91-7499 -4 15-5 E-bok: 978-91-7499 -4 4 1-4 Utkommer: Maj


N AT H A L I E G E N T E S

»Jag har hållit på med det här projektet i drygt tio år. Från början handlade det om jakten på den perfekta baren, det perfekta caféet. I de rätta kvarteren, med rätt stampublik, rätt inredning, rätt ljus, rätt anspråkslöshet – eller tvärtom. Lite som jakten på den perfekta kavajen. Man tror ibland att man har hittat den, men vetskapen finns hela tiden att det kan finnas ytterligare en, i nästa kvarter.« s om m a r 2 015

|

m ode r n i s ta

|

5


ERIC JOSJÖ

6

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015


Läckra recept från östra Medelhavet :

M E Z E ~ D E T S TO R A B L Å Camilla Thulin & Uluc Telmen Meze ~ Det stora blå presenterar läckra mezerecept från östra Medelhavet. Krögaren Uluc Telmen (Halv Grek Plus Turk) har gjort en matresa längs den turkiska kusten i en gulet – en traditionell turkisk motorseglare i trä – tillsammans med sin vän, kläddesignern och stylis­ ten Camilla Thulin. Resultatet finns samlat i den här boken, som på ett inspirerande sätt kombinerar de bästa mezere­ cepten med Camillas berättel­ ser från resan. Meze ~ Det stora blå är rikt illustrerad med över 120 här­ liga färgbilder av Eric Josjö.

U L U C T E L M E N , även känd som »Bullen«, driver restau­ rang Halv Grek Plus Turk i Stockholm. Modernista har tidigare gett ut kokboken Meze hos Halv Grek Plus Turk, med ett taktilt omslag i sammet och guldtryck. Meze ~ Det stora blå är tryckt i silver på marinblå sammet.

är kläddesigner, stylist och skribent. Hon har även gett ut böckerna Stil: Inspirerande råd & praktiska tips om personlig klädstil [2005] och Gör om mig: Finn din stil med Camilla Thulin [2014]. CAMILLA THULIN

Genre: Kokbok Omfång: 160 sidor

Inbunden: 978-91-7645-304-9 E-bok: 978-91-7645-305-6 Utkommer: April

s om m a r 2 015

|

m ode r n i s ta

|

7


DECKARE & SPÄNNING James Oswald på sin farm i North East Fife i Skottland, där han föder upp skotsk höglandsboskap och Romney-får. Foto: David Cruickshanks


‘ E N VÄ L D I G T VÄ L S K R I V E N O C H OT R O L I G T S PÄ N N A N D E D EC K A R E . L Ä S D E N ! ’ MAGN US UTVIK väljer Flickoffret som årets deckartips i GOMOR RON, SVT

10

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015


En kommissarie McLean-deckare:

S JÄ L A R N A S B O K James Oswald Kommissarie McLean måste återuppta sitt livs otäck­ aste fall och komma på vad han har missat innan mör­ daren slår till igen… är en skotsk författare vars kriminal­ romaner om kommissarie McLean har hyllats av såväl kritiker som läsare. Själarnas bok är den andra romanen i serien om kommissarie McLean, efter Flickoffret.

J A M E S O S WA L D

Genre: Deckare & spänning Inbunden: 978-91-7645-300-1 Originaltitel: The Book of Souls E-bok: 978-91-7645-301-8 Översättning: Gunilla Roos Utkommer: Augusti Omfång: Ca 450 sidor J

s om m a r 2 015

|

m ode r n i s ta

UDBO

|

1 1

K

L

Varje år u nder ett decennium hittades en ung kvin­ nas kropp vid jultid i Edinburgh: naken, med halsen av­ skuren, kroppen rentvättad. Tio år, tio kvinnor. Det sista offret, Kirsty Summers, var kriminalkom­ missarie Tony McLeans flickvän. Men »Julmördaren« begick ett misstag. I en källare under en butik hittade McLean en tortyrkammare och satte stopp för serien av brutala mord. Tolv år senare har en medfånge just mördat den inspärrade Julmördaren. Men när julhelgen kommer dyker en kropp upp. En ung kvinna: naken, rentvättad, med halsen avskuren. Är det en copycat-mördare? Har fel man suttit bakom galler alla dessa år? Eller finns det en ännu mörkare och otäckare förklaring?


»En av världens ledande deckarförfattare.«   DAGENS N Y HETER »Vad som verkligen fascinerar är Maureens gestalt. Inom kriminalromanens ramar skapar Denise Mina en litterär karaktär av stark lyskraft.«  SV ENSK A DAGBL A DET »En kraftfull och olidligt spännande avslutning på Garnethill-trilogin.«  PUBLISHERS W EEK LY »En av de mest spännande författare som kommit fram i Storbritannien på många år.«  IA N R A N K IN

1 2

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015


Tredje boken i Garnethill-trilogin:

D E N S I S TA U T VÄG E N Denise Mina mycket farligt spel. Och den här gången finns det ingen som kan komma till hennes undsättning… D E N I S E M I N A [f. 1966 i Glasgow] är en skotsk kri­ minalförfattare. Hennes debut Garnethill belönades med The John Creasy Dagger och sedan dess har hon etable­ rat sig som ett av de absolut största namnen inom den moderna kriminallitteraturen. Den sista utvägen är den avslutande delen i Garnethill-trilogin.

Inbunden: 978-91-7645-4 84-8 E-bok: 978-91-7645-4 85-5 Utkommer: Augusti J

s om m a r 2 015

|

m ode r n i s ta

UDBO

|

13

K

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Resolution Översättning: Boel Unnerstad Omfång: Ca 400 sidor

L

M aur een O’Don nell genomgår en av sitt livs mör­ kaste perioder. Hon har en skatteskuld som är större än hennes årliga inkomst; mannen som mördade hennes pojkvän ska ställas inför rätta, med Maureen som mot­ villigt vittne; och fadern som förgripit sig på henne har slutgiltigt flyttat tillbaka till Glasgow. Till råga på allt blir hon indragen i en tragisk familjefejd när en kvinnlig be­ kant dör efter en brutal misshandel. Maureen misstänker först kvinnans son, men blir osäker när han visar sig vara en framstående person inom den skotska affärsvärlden, en man som driver en rad mäklarfirmor och har ett gym i Glasgows West End. Snart upptäcker hon dock att gymmet är täckmantel för en betydligt mindre oskyldig verksamhet. Långsamt börjar Maureen inse att hon dragits in i ett


BARN & UNGDOM


Bok # 1 i den nya omtalade serien:

R Ö D D R OT T N I N G Victoria Aveyard värld spelar alla ett spel, ingen går att lita på, och förrä­ deriet är det enda man kan räkna med. föddes i en småstad i Massa­ chusetts, USA. Hon hade en »plågsamt normal« uppväxt och ägnade en stor del av sin tid åt att fly till andra värl­ dar genom att läsa böcker och se filmer. Numera bor hon i Los Angeles där hon nyligen tog examen på University of Southern California. Röd drottning [Red Queen] är hennes på förhand hett omtalade debutroman. Boken kommer ut på originalspråk hösten 2015, och Universal Pictures har redan köpt filmrättigheterna. Just nu arbe­ tar Victoria Aveyard på uppföljaren i Red Queen-serien. V I C T O R I A A V E YA R D

Genre: Ungdom Originaltitel: Red Queen Översättning: Katarina Falk Omfång: Ca 400 sidor

Inbunden: 978-91-7645-290-5 E-bok: 978-91-7645-291-2 Utkommer: Augusti

L

J

16

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015

K

I sj u ttonå r iga Mare Barrows värld är samhället inte uppdelat efter klass, religion, ras eller kön – utan efter blod. De Silverblodiga, supermänniskor med häp­ nadsväckande förmågor, regerar över de vanliga Röda och använder dem som soldater, arbetare och tjänare. Mare Barrow är en av de Röda. Hon hankar sig fram som ficktjuv i en fattig by, tills en ödets nyck kastar hen­ ne inför Silverdomstolen. Framför kungen, prinsarna och adeln visar det sig plötsligt att även hon har en över­ naturlig förmåga, trots sitt röda blod. Något som hotar att underminera hela grunden för de Silverblodigas makt. För att hålla saken hemlig trolovar kungen Mare med en av sina söner och tvingar henne att spela rollen som försvunnen Silverprinsessa. Mare dras allt längre in i de Silverblodigas värld. Hon får det på flera sätt bättre än någonsin, men väljer att riskera allt genom att hjälpa Röda Gardet, ett växande uppror bland de Röda – samtidigt som hjärtat drar hen­ ne i en omöjlig riktning. Ett enda felsteg kan leda till döden. I de Silverblodigas

UDBO


STEPHANIE GIRDARD

s om m a r 2 015

|

m ode r n i s ta

|

17


1 8

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015


Från författaren bakom den storsäljande Den femte vågen-trilogin:

M O N S T R U M O LO G E N Rick Yancey Detta är de hemligheter jag har burit på. Så börjar Will Henrys dagbok. Will är föräldralös och assistent åt en doktor med en högst ovanlig specialitet: monsterjakt. Under den korta tid Will har bott tillsammans med doktorn i 1800-talets New England har han vant sig vid doktorns sena nattbesök och farliga verksamhet. Men när en besökare dyker upp med kvarlevorna av en ung flicka, och med det monster som har ätit henne, föränd­ ras Wills värld för alltid. Monstret är en baby-antropofag – en huvudlös varel­ se som äter genom en mun i bröstkorgen – och det finns tecken som visar att antalet antropofager ökar i skräm­ mande snabb takt. Will och doktorn måste konfrontera denna fasa som hotar att ta över och förtära hela världen.

R I C K YA N C E Y är den amerikanska författaren bakom den storsäljande Den femte vågen-trilogin, som nu också är på väg att filmatiseras av Sony Pictures (den första fil­ men går upp på svenska biografer i januari 2016). Rick Yanceys böcker har kommit ut på över tjugo språk och han har vunnit en rad priser runt om i världen. Monstrumologen är den första av fyra böcker i hans hyllade The Monst­rumologist-serie, som kombinerar H. P. Love­crafts skräckteman med Rick Riordans berättarförmåga.

Genre: Ungdom Originaltitel: The Monstrumologist Översättning: Jan Risheden

s om m a r 2 015

Omfång: Ca 450 sidor Inbunden: 978-91-7645-302-5 E-bok: 978-91-7645-303-2 Utkommer: Juli

|

m ode r n i s ta

|

19


KALI RAISL

2 0

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015


Tredje boken i The Lunar Chronicles-serien:

CRESS Marissa Meyer Cin der och k a pten Thorne är på rymmen med Scarlet och Wolf i släptåg. Tillsammans planerar de att störta drottning Levana och hennes armé. Deras största hopp ligger hos Cress, som har varit instängd i en satellit sedan hon var barn, med bara data­ skärmar som sällskap. All denna tid framför datorer har gjort Cress till en lysande hacker. Och olyckligtvis har hon precis fått order från Levana att spåra upp Cinder och hennes stilige medbrottsling. När ett våghalsigt räddningsförsök slår fel splittras gruppen. Cress får till sist sin frihet, men den har ett högt pris. Samtidigt kommer inte drottning Levana att låta något stå i vägen för hennes äktenskap med kejsare Kai. Cress, Scarlet och Cinder har kanske inte tackat ja till att rädda världen – men de är antagligen de enda som kan göra det.

är en amerikansk ungdomsboksför­ fattare, född och uppvuxen i Tacoma, Washington. Cress är den tredje boken i hennes The Lunar Chronicles-serie, som gjort succé över hela världen med sina skildringar  – baserade på klassiska sagor – av en framtid där män­ niskor, cyborger och androider samexisterar. Den första boken i serien, Cinder, tog sin utgångspunkt i Askungen, i det här fallet har berättelsen sin förebild i sagan om Rapunzel. Marissa Meyer är fortfarande bosatt i Tacoma, numera tillsammans med sin make och två katter. MARISSA MEYER

Genre: Ungdom Originaltitel: Cress Översättning: Lena Karlin

s om m a r 2 015

Omfång: Ca 550 sidor Inbunden: 978-91-7645-298-1 E-bok: 978-91-7645-299 -8 Utkommer: Juli

|

m ode r n i s ta

|

2 1


UTLÄNDSK SKÖN~ LITT E R AT U R


En av världslitteraturens riktigt stora:

BREV I APRIL Inger Christensen En kvin na på resa med sitt barn. Det är utgångs­punkten för Inger Christen­ sens mästerliga diktsamling Brev i april. Brevet har en adressat: »Kära försvunna undran«. I närheten till barnets öppna sinnesnärvaro upplöses all inlärd skepsis som åren fört med sig. Poeten överger ett liv för ett annat, mera mottagligt. Ett så enkelt och allmängiltigt anslag kan bara ett poetiskt geni bemästra. Ett särskilt sådant – som stavas Inger Chris­ tensen. En av världslitteraturens riktigt stora; så nära inpå oss, i såväl tid som språk. Danskans vindlande diktverk Brev i april från 1979 kommer nu i nyöver­ sättning av Marie Silkeberg, som till denna utgåva även tillagt några Christensen-dikter som aldrig tidigare översatts till svenska: »Ludwig van Beethoven« [1970] och »Dikt om döden« [1989].

2 4

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015

I N G E R C H R I S T E N S E N [1935–2009], född i Vejle, Danmark, hör till de främsta poeterna i sin generation. Hyllad såväl i Norden som på kontinenten, med dikt­ verk som Ljus [1962], Det [1969], Brev i april [1979] och Alfabet [1981].

»Inger Christensens litteratur kommer att lysa genom sekler.«   A N NA H A LLBERG, DN

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Brev i april Översättning: Marie Silkeberg Omfång: Ca 40 sidor

Inbunden: 978-91-7645-294-3 E-bok: 978-91-7645-295-0 Utkommer: April


I den första svenska översättningen sedan 1 8 5 4:

VILLETTE Charlotte Brontë Villette är Charlotte Brontës viktorianska mästerverk – en roman som legat i skuggan av succén Jane Eyre, men som många menar är hennes bästa. Efter en familjekatastrof reser den 23-åriga berätta­ ren Lucy Snow till den franskspråkiga (fiktiva) belgiska staden Villette, för att försörja sig som lärare i engelska på en flickskola. Hennes personliga såväl som språkliga utanförskap använder Brontë som projektionsyta för en världsbetraktelse i en tid som inte minst kännetecknas av kvinnoförtryck. Villette [1853] hör till den engelska litteraturens mest klassiska romaner, med förmodernistiska såväl som viktorianska och skräckgotiska stildrag. Den presente­ ras här i Per Ove Ehrling & Anna-Karin Malmström Ehrlings nyöversättning, den första svenska som gjorts sedan 1854. C H A R L O T T E B R O NT Ë [1816–1855], född i Thornton, West Yorkshire, var en engelsk romanförfattare och poet, den äldsta av de berömda systrarna Brontë. Hennes ro­

man Jane Eyre [1847] gav upphov till det världsspridda feministiska begreppet »The Mad Woman in the Attic«; en symbol för kvinnans inspärrade fantasi och tänkande. Villette [1853] var en för sin tid formmässigt utmanan­ de roman, som kritiken tog till sig först efter modernis­ mens genombrott. »Det är hennes bästa roman. All hennes kraft – desto starkare eftersom den är trängd – går in i yttrandet ›Jag älskar. Jag hatar. Jag lider.‹«  V irgin ia Woolf »Villette är en ännu underbarare bok än Jane Eyre. Den har en närmast övernaturlig kraft.«  George Eliot Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Villette Översättning: Per Ove Ehrling & Anna-Karin Malmström Ehrling

s om m a r 2 015

Omfång: Ca 500 sidor Inbunden: 978-91-7499 -681-4 E-bok: 978-91-7499 -686-9 Utkommer: Augusti

|

m ode r n i s ta

|

25


N I O & E N H A LV V E C K A Elizabeth McNeill Nio & en halv vecka är en ovanlig, passionerad och ex­ trem historia baserad på verkliga händelser. Elizabeth McNeill hade en framstående position på ett stort företag när hon inledde en affär med en man hon träffat. Deras sexuella möten vilade på ett mönster av dominans och i takt med att deras relation utveckla­ des spelade de ut allt farligare och mer komplexa sado­ masochistiska variationer. Till sist hade Elizabeth gett upp all kontroll över sin kropp – och sitt psyke. Med en kylig distans som ger skildringarna en för­ höjd intensitet, vecklar Elizabeth McNeill skickligt ut sin berättelse och bjuder in läsaren i en hypnotisk, uppslu­ kande värld. En modern erotisk klassiker, i översättning av Kata­ rina Norén. 2 6

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015

E L I Z A B E T H M C N E I L L är en pseudonym för författa­ ren och journalisten Ingeborg Day [1940–2011], som föddes i Österrike men levde större delen av sitt liv i USA. Hon arbetade bland annat som redaktör för tidskriften Ms., och det var under den perioden händelserna som beskrivs i Nio & en halv vecka [1978] utspelade sig. 1986 gjordes en filmatisering av boken med Kim Basinger och Mickey Rourke i huvudrollerna.

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Nine & a Half Weeks Översättning: Katarina Norén

Omfång: Ca 184 sidor Inbunden: 978-91-7645-296-7 E-bok: 978-91-7645-297-4 Utkommer: Maj


D E N O M ÄT T L I G A VÄG E N Ben Okri A zaro är ett andebarn vars lott är att dö ung och pånyttfödas, om och om igen. Men när han ser sin mo­ ders sorgsna ansikte, beslutar Azaro att trotsa sitt öde. Ben Okris Booker-prisbelönta roman Den omättliga vägen gestaltar parallella liv: en mytisk tid, andevärlden, och en materiell, historiens och människornas. I likhet med bokens berättare Azaro, har författarens hemland, det unga postkoloniala Nigeria, blivit till i sprickan mel­ lan olika världar. Som alltid måste människan fästa sitt hopp vid symboler. Sällan har det skildrats så rikt och träffsäkert som här. I översättning av Jan Ristarp och med ett nyskrivet förord av Adnan Mahmutovic, författare och filosofie doktor i engelska med inriktning på postkolonial litte­ ratur.

B E N O K R I , född i Minna 1959, är en nigeriansk ro­ manförfattare och poet, i dag bosatt i England. Okri räknas till de allra viktigaste afrikanska författarna i en postkolonial tradition. Den omättliga vägen [The Fami­ shed Road ] belönades med Bookerpriset 1991.

»Briljant. Liknar inget du läst förut.«  The Times »Överväldigande. Se till att skaffa den för dess skönhets skull.«   N ew Statesm a n Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: The Famished Road Översättning: Jan Ristarp

s om m a r 2 015

Omfång: Ca 500 sidor Inbunden: 978-91-7645-009 -3 E-bok: 978-91-7645-010-9 Utkommer: Maj

|

m ode r n i s ta

|

27


E N H A N D F U L L S TO F T Evelyn Waugh Ingen har skildr at brittisk aristokrati elegantare än Evelyn Waugh. Och för den som inte kan motstå En förlorad värld finns ett rikt mästerverk att upptäcka i ro­ manen En handfull stoft. Waughs omisskännliga kombination av satir, epik och snabb dialog, får här ytterligare ingredienser av klassisk tragedi och febrigt vindlande äventyrsroman. Den desil­ lusionerade Tony Last har förlorat sin åttaårige son i en ridolycka, därefter upptäckt att han länge bedragits av sin fru och är på väg att luras på sitt älskade barndoms­ hem Hetton Abbey i en bitter äktenskapstvist. Hans lös­ ning blir att haka på en lika egendomlig som riskabel exkursion in i Sydamerikas djungler. En handfull stoft är Evelyn Waughs mest lovordade verk. En stor engelsk klassiker i översättning av Marga­ retha Odelberg och med ett nyskrivet förord av författa­ ren Thomas Engström. 2 8

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015

[1903–1966] räknas till 1900-ta­ lets viktigaste engelskspråkiga författare. Hans mest be­ römda verk är En förlorad värld [Brideshead Revisited, 1945]. Hans kritiskt högst värderade roman är En handfull stoft [A Handful of Dust, 1934]. E V E LY N WA U G H

Hör till de 100 bästa engelskspråkiga romanerna på 1900-talet enligt både Times Magazine & Modern Library. »Den största romanförfattaren i min generation.«   Gr ah a m Gr een e Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: A Handful of Dust Översättning: Margaretha Odelberg

Omfång: Ca 250 sidor Inbunden: 978-91-8874 8-65-2 E-bok: 978-91-7645-134-2 Utkommer: Maj


VI Jevgenij Zamjatin J e vg e n i j Z a m j at i n s Vi [192 4] var den första moderna dystopiska roma­nen – den direkta före­ bilden till både George Orwells 1984 och Aldous Huxleys Du sköna nya värld. Boken utspelar sig i en totalövervakad stat innanför glas. En profetisk satir över Stalins Ryssland (där boken förbjöds), men Zamjatins dystopiska visioner av en framtida övervak­ ningens diktatur tog lika mycket intryck av väst: den första versionen av boken skrevs i Storbritannien under första världskriget. Vår tids ingång i paradigmet Big Data – där allt privatliv registreras – har gjort denna

ryska klassiker kusligt aktuell. I översättning av Sven Vallmark och med ett nyskrivet förord av författaren, översättaren och kritikern Nils Håkansson. Z A M J A T I N [1884–1937] var en rysk prosaförfattare, dramatiker, skeppsbyggnadsingenjör och revolutionär. Romanen Vi [My, 1924] var det förs­ ta ryska verk som förbjöds av den sovjetiska censuren. 1931 emigrerade han till Paris.

J E VG E N I J

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: My Översättning: Sven Vallmark

s om m a r 2 015

Omfång: Ca 250 sidor Inbunden: 978-91-7645-209 -7 E-bok: 978-91-7645-208-0 Utkommer: Maj

|

m ode r n i s ta

|

2 9


D E T V I TA G A R D E T Michail Bulgakov Det vita gardet [1925] är den legendariske ryske författaren Michail Bulgakovs första roman, som från en självbiografisk ut­ gångspunkt skildrar inbördes­ krigets kaos i Kiev 1918, då inte mindre än sex arméer stred mot varandra samtidigt. Bulgakov lyfter fram en detalj i händelseutvecklingen: hur den ukrainska nationalistarmén intar staden och den spända väntan på att detta ska ske hemma hos den ryska borger­ liga familjen Turbin. Den detaljerade vittnesskildringen, den skärpta sinnesnärvaron mitt i händelserna när en värld slås sönder, med en kärleksfull persongestaltning såväl som en skarp satir, har gjort Det vita gardet [Bélaja gvárdija, 1926] till en av de mest omtalade romanerna 3 0

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015

i 1900-talets ryskspråkiga litteratur. I översättning och med ett nyskrivet förord av Lars Erik Blomqvist. M I C H A I L B U L G A K O V [1891–1940] var en rysk pro­saförfattare och dramatiker och läkare, född i den ukrain­ska staden Kiev. Den postuma romanen Mästaren & Margarita är hans mest berömda. Det vita gardet, en unik skildring av ett skede i den ryska revolutionens ­efterspel, sattes även upp som drama (med titeln Familjen Turbins dagar) och gick för fulla hus i Moskva i flera år, trots den sovjetiska regimens fördömande av den.

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Bélaja gvárdija Översättning: Lars Erik Blomqvist

Omfång: Ca 300 sidor Inbunden: 978-91-85453-58-0 E-bok: 978-91-7645-306-3 Utkommer: April


ROMEO & JULIA William Shakespeare Va r för v il l v i höra historien om Romeo och Julia, om och om igen, trots att vi redan kan den utan och innan? För tre saker: kärleken, smärtan och orden. De båda un­ gas förtvivlade kärlek är så stark att de glömmer allt annat omkring dem. För den bryter de alla regler. Och om de inte får vara hos varandra, är de villiga att dö – och de dör. Romeo och Julia förlöser, hos unga som gamla, smärtan av all samlad längtan som varit omöjlig att uppfylla. Och det genom Shakespeares ord. Kärlekssonettens mästare har öst in poesi i detta ganska

tidiga drama. Genom Romeos och Julias munnar. In i Romeos och Julias öron. Och in i åhörarens/läsarens. Sällan blir epitetet odödlig klassiker ett sådant under­ statement som i fråga om Shakespeares Romeo & Juliet [1597]. Här i C. A. Hagbergs oförglömliga svenska över­ sättning. [1564–1616], född i Strat­ ford-upon-Avon, Warwickshire, England, den främste dramatikern genom tiderna. Författare till dramer som Hamlet, Romeo & Julia, Macbeth, Othello och Kung Lear. WILLIAM SHAKESPEARE

Genre: Dramatik Originaltitel: Romeo & Juliet Översättning: Carl August Hagberg

s om m a r 2 015

Omfång: Ca 1 20 sidor Inbunden: 978-91-7645-199 -1 E-bok: 978-91-7645-198-4 Utkommer: April

|

m ode r n i s ta

|

3 1


I VA N I L J I TJ S D Ö D

K R E U T Z E R S O N AT E N

Leo Tolstoj

Leo Tolstoj

En av världslitteraturens bästa kortromaner. Många har också kallat den en av världens bästa romaner om döden. Till en början är Leo Tolstojs Ivan Iljitjs död [1886] en dräpande satir över en kultur där social status betyder allt. Huvudpersonen är en högt ansedd jurist, som just köpt sig en ny ståtlig våning. När han ska hänga upp några gardiner, ramlar han och slår sig så olyckligt att han kort därpå ligger för döden. Och ingen vill veta av Ivan Iljitj i hans dödsskräck, inte ens hans egen hustru. Ingen, utom den medellöse tjänaren Gerasim, som tar hand om honom. På dödsbädden hemsöks han av min­ nen från hela sitt liv; i levande detaljer mästerligt åter­ givna av Tolstoj. Kort före dödsögonblicket landar Ivan Iljitj i en känsla av vad livet går ut på – och skräcken lämnar honom. En mäktig rysk klassiker, i översättning och med ett nyskrivet förord av Bengt Jangfeldt.

Kreutzersonaten sägs vara anledningen till att Leo Tolstoj aldrig fick Nobelpriset. Ändå räknas den med självklar­ het till hans absoluta mästerverk. Med andra ord: den väckte stor skandal när den gavs ut [1890]. I stort sett består denna märkliga och lysande kortro­ man av en enda rasande monolog – om sex och äkten­ skap. Berättad av en mördare. På ett tåg. För en främ­ ling. Men det är inte den rasande svartsjukan som gör Pozdnsjev till den ryska litteraturens mest intressanta mördare vid sidan av Raskolnikov (i Dostojevskijs Brott och straff ), utan det besatta moraliserande över sexuellt begär, girighet och otrohet, med vilket han försvarar sitt brott. En av den ryska litteraturens största klassiker, i över­ sättning och med ett nyskrivet förord av Lars Erik Blom­ qvist.

Genre: Utländsk skönlitteratur Inbunden: 978-91-7499 -973-0 Originaltitel: Smert Ivana Iljitja E-bok: 978-91-7499 -972-3 Översättning: Bengt Jangfeldt Utkommer: April Omfång: Ca 60 sidor

3 2

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Kreitserova Sonata Översättning: Lars Erik Blomqvist

Omfång: Ca 1 20 sidor Inbunden: 978-91-7499 -967-9 E-bok: 978-91-7499 -966-2 Utkommer: April


L E O T O L S T O J [1828–1910] är en av de största prosaförfattarna på det ryska språket. Ivan Iljitjs död [1886] och Kreutzersonaten [1890] hör till de främsta titlarna i hans egen älsklingsgenre, kortromanen.

»Den största författaren av alla.«   V irgin ia Woolf »Aldrig tråkig, aldrig dum, aldrig pedantisk, aldrig teatral!«  Ja mes Joyce »En gud.«  M a rcel Proust »Sällan har konst till sådan grad liknat natur.«   Thom as M a n n »Om naturen kunde skriva själv, skulle den skriva som Tolstoj.«  Isa ak Ba bel

SERGEY PROKUDIN-GORSKY

»Om det inte vore för honom, skulle litteraturen vara en hjord utan herde, en enda bottenlös röra.«   A nton Tjechov

s om m a r 2 015

|

m ode r n i s ta

|

33


RY T TA R A R M É N Isaak Babel Isa a k Ba bel s Ryttararmén – som kallats novell­ samling, episodisk roman, barockroman eller modernt epos – handlar om det historiska skede som antingen kan betraktas som första världskrigets slutfas eller som efterspelet till den ryska revolutionen. Boken är Babels självbiografiska betraktelse över kri­ get mellan Sovjetryssland och Polen 1920. Huvudper­ sonen Ljutyj är liksom Babel själv en ukrainsk jude med borgerlig bakgrund – nu socialistisk krigskorrespondent bland krigande ridande kosacker på bolsjevikernas sida. Han rör sig genom en värld i spillror. Läsaren tvingas dela säng med lik, höra en stupfull kosack spela på en kyrkorgel, samt bevittna hur ryttare strider mot flygplan (och begravs efteråt i en park). Det handlar om ett histo­ riskt skede, fast gång på gång tycker sig Ljutyj se hur en liknande kamp utkämpats förut. Ryttararmén [Konarmiia, 1926] räknas till den sov­ 3 4

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015

jetiska epokens största litterära klassiker. Här i svensk översättning av Staffan Dahl och med ett nyskrivet för­ ord av Nils Håkansson. I S A A K B A B E L [1894–1940] var en sovjetisk prosaför­ fattare och dramatiker, född i den ukrainska staden Odessa. Hans mest berömda verk är novellsamlingarna Berättelser från Odessa och Ryttararmén, båda tryckta i bokform första gången 1926. Babel tillfångatogs av Stalins säkerhetstjänst 1939 som misstänkt spion och avrättades 1940.

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Konarmiia Översättning: Staffan Dahl Omfång: Ca 200 sidor

Inbunden: 978-91-7499 -04 2-3 E-bok: 978-91-7645-335-3 Utkommer: Maj


H E J DÅ , V I S E S I M O R G O N William Maxwell I staden där William Maxwell växte upp inträffade en tragedi på tjugotalet: ett mord begicks i en familj i samband med en skilsmässa. Författaren minns sig själv som liten och frågar sig varför han inte kunde ge en hjälpande hand till den stackars skolkamrat som var mördarens son. Hej då, vi ses i morgon är en metafiktiv ­självbiografi, en konfrontation med förlust, ensamhet, rädsla och vän­skapens tillkortakommanden, som kort efter att den kom ut 1980 belönades med The National Book Award och William Dean Howells medalj, samt dessutom no­ minerades till Pulitzerpriset. En modern amerikansk klassiker i översättning av Staffan Holmgren, som också bidrar med ett nyskrivet förord till utgåvan.

[1908–2000] var prosaförfat­ tare, barnboksförfattare, essäist och inte minst skönlitte­ rär redaktör för The New Yorker; en roll i vilken Maxwell blev legendarisk i sitt självuppoffrande arbete (redaktör för namn som Vladimir Nabokov, J. D. Salinger, Isaac Bashevis Singer och många fler). Hej då, vi ses i morgon [So Long, See You Tomorrow, 1980] var Maxwells hylla­ de återkomst till romanformen efter arton år. WILLIAM MAXWELL

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: So Long, See You Tomorrow Översättning: Staffan Holmgren

s om m a r 2 015

Omfång: Ca 200 sidor Inbunden: 978-91-7499 -002-7 E-bok: 978-91-7499 -036-2 Utkommer: Augusti

|

m ode r n i s ta

|

35


ETT U RVA L AV

3 6

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015


VĂ… R A E - B Ă– C K E R

s om m a r 2 015

|

m ode r n i s ta

|

37


INSURGENT • BIOPREMIÄR

20 MARS

STORPOCKET & POCKET


STORPOCKET

Av författaren till världssuccén Gone Girl :

VA S S A FÖ R E M Å L Gillian Flynn

4 0

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015

är en av världens just nu mest hyllade kriminalförfattare, och hennes tredje roman Gone Girl hör till de senaste årens allra största succéer. Filmver­ sionen, i regi av David Fincher, gick upp på svenska bio­ grafer hösten 2014. Mörka platser, som kom på svenska 2012, fick även den lysande recensioner och utnämndes av Yukiko Duke i SVT:s Gomorron Sverige till »Höstens absolut bästa deckare!« med betyget »en klar 5:a«. Nu kommer Gillian Flynns debutroman Vassa föremål som storpocket, också den kritikerhyllad i svensk nyöversätt­ ning av Rebecca Alsberg. G I L L I A N F LY N N

Omfång: 2 88 sidor Storpocket: 978-91-7645-316-2 E-bok: 97-891-7499 -573-2 Utkommer: Mars J

K

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Sharp Objects Översättning: Rebecca Alsberg

L

Efter en lång tids frånvaro är journalisten Camille Parker tillbaka i sin gamla hemstad. Hon är ditskickad av sin arbetsgivare – en tredje klassens Chicago-tidning  – för att rapportera om två unga flickors försvinnande. Camille är motvilligt inhyst i sitt föräldrahem, där hon på nytt konfronteras med sin distanserade mamma och den brådmogna trettonåriga halvsyster hon knappt kän­ ner. Hemsökt av mörka händelser ur det förflutna, och samtidigt bekymrad över det olustiga grepp hennes sys­ ter tycks ha om stan, brottas Camille med samma gamla behov av att bli accepterad som plågade henne under uppväxten. När ledtrådar visar sig bli återvändsgränder identifie­ rar sig Camille allt mer med de unga offren. Och till sist inser hon att hon inte har något val: Hon är tvungen att nysta upp sitt såriga förflutna om hon ska kunna klara sig ur den här hemkomsten med livet i behåll.

UDBO


H E I D I J O B R ADY

‘ S VÅ R S L AG B A R T.’

L O T TA O L S S O N , D N s om m a r 2 015

|

m ode r n i s ta

|

4 1


STORPOCKET

Finalen i Divergent-trilogin :

ALLEGIANT Veronica Roth

4 2

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015

egen – samtidigt som hon ställs inför svåra val i fråga om mod, lojalitet, uppoffring och kärlek. V E R O N I C A R O T H föddes 1988 i en förort till Chicago. Medan hon studerade på universitetet började hon skri­ va på sin dystopiska science fiction-trilogi – Divergent, Insurgent och Allegiant – succéböckerna som hittills har sålt i över 30 miljoner exemplar världen över! Våren 2014 hade filmversionen av Divergent, med bland annat Shailene Woodley och Kate Winslet i rollerna, premiär. Kort därefter påbörjades inspelningarna av uppföljaren Insurgent, som har svensk premiär den 20 mars.

Omfång: 400 sidor Storpocket: 978-91-7645-319 -3 E-bok: 978-91-7499 -591-6 Utkommer: Mars J

K

Genre: Ungdom Originaltitel: Allegiant Översättning: Katarina Falk

L

Tä n k om hel a din värld var en lögn. Tänk om ett enda avslöjande – eller ett enda val – förändrade allt. Tänk om kärlek och lojalitet fick dig att göra saker som du inte trodde var möjliga… Det falangbaserade samhälle som Tris Prior en gång trodde på är splittrat av våld och maktkamper, ärrat av svek och förluster. Så när hon får chansen att utforska en värld bortom den hon hittills känt, är Tris redo. Kan­ ske kan hon och Tobias bygga ett nytt och enklare liv tillsammans bortom stängslet, ett liv fritt från kompli­ cerade lögner, hoptrasslade lojaliteter och plågsamma minnen. Men Tris nya verklighet är ännu mer skrämmande än den hon lämnat bakom sig. Gamla sanningar förlorar snart sin mening, och nya omskakande insikter föränd­ rar människorna hon älskar. Och än en gång måste Tris kämpa med att försöka förstå den mänskliga naturens komplexitet – och sin

UDBO


STORPOCKET

Extrabok i Divergent-trilogin :

FO U R Veronica Roth Four presenterar fyra nya noveller ur Divergent-trilogins värld. Var och en av dessa – Falangbytaren, Kandidaten, Sonen och Förrädaren – utforskar Veronica Roths dys­ topiska framtid genom ögonen på den mystiske, karis­ matiske Tobias Eaton, även kallad »Four«. I dessa berättelser avslöjas tidigare okända aspekter av Fours personlighet, historia och relationer. Boken innehåller också tre exklusiva, tidigare opubli­ cerade scener ur Divergent-trilogin.

D I V E R G E N T-T R I L O G I N :

Över 30 miljoner sålda exemplar ! Omfång: 208 sidor Storpocket: 978-91-7645-320-9 E-bok: 978-91-7499 -961-7 Utkommer: Mars L

J

s om m a r 2 015

|

m ode r n i s ta

|

K

Genre: Ungdom Originaltitel: Four (A Divergent Collection) Översättning: Helena Stedman

UDBO

43


STORPOCKET

Lewis-trilogin #2 – uppföljaren till succén Svarthuset:

LEWISMANNEN Peter May

4 4

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015

P E T E R M A Y [f. 1951] är en flerfaldigt prisbelönt skotsk romanförfattare, bosatt i Frankrike. Svarthuset [The Blackhouse] – första delen i hans »Lewis-trilogi« om Edinburgh-polisen Fin Macleod – hyllades av kritiker­ na och vann en rad priser, bland annat The Cezam Prix Littéraire i Frankrike och The Barry Award för »Årets bästa kriminalroman« i USA. Lewismannen [The Lewis Man] är den andra boken i trilogin.

»Lewismannen stannar kvar i minnet och är faktiskt ännu bättre än Svarthuset.«  LOTTA OL SSON, DN

Omfång: 304 sidor Storpocket: 978-91-7645-318-6 E-bok: 97-891-7499 -579 -4 Utkommer: Mars J

K

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: The Lewis Man Översättning: Charlotte Hjukström

L

I en vindpinad torvmosse på Isle of Lewis påträffas liket efter en ung man. Av den patologiska undersök­ ningen framgår att mannen blivit knivmördad och att han troligen legat i mossen sedan slutet av femtiotalet. I övrigt har polisen bara en ledtråd: DNA-analysen visar att offret på något vis är släkt med Tormod Macdonald, en åldrad lantbrukare från ön. Men Tormod har alltid hävdat att han är enda barnet och ingen har någonsin hört talas om några släktingar. Numera lider han av svår demens och har små möj­ ligheter att själv bringa klarhet i situationen – eller att försvara sig mot de misstankar som riktas mot honom. Tormod är även far till Marsaili, den före detta polis­ kommissarien Fin Macleods första kärlek. Fin inleder nu en privat undersökning. Han ser det som sin plikt att hjälpa den kvinna han aldrig slutat älska, men är samti­ digt medveten om de bråddjup som plötsligt kan öppna sig när man börjar vända på stenar i det förflutna…

UDBO


STORPOCKET

Av författaren till den hyllade Onda flickor:

GRANNE MED DÖDEN Alex Marwood

Sagt om Onda flickor: »En fantastisk kriminalroman. Ett av de mest oväntade och dramatiska slut jag stött på i en kriminalroman på mycket länge.«  GU N ILL A W EDDING, SK Å NSK A DAGBL A DET »En av årets absolut bästa deckare.«  LOTTA OL SSON, DN Genre: Deckare & spänning Originaltitel: The Killer Next Door Översättning: Carla Wiberg

Omfång: 368 sidor Storpocket: 978-91-7645-317-9 E-bok: 978-91-7499 -57 7-0 Utkommer: Mars J

L

är en pseudonym för den brittiska journalisten och författaren Serena Mackesy, krönikör i The Independent. Hon slog igenom stort med sin ­förs­ta, ALEX MARWOOD

kritikerrosade kriminalroman, Onda flickor, som också var den första bok hon skrev under namnet Alex Mar­ wood. Granne med döden [The Killer Next Door] är hen­ nes andra kriminalroman.

s om m a r 2 015

|

m ode r n i s ta

|

K

I ett sjaskigt hyreshus i södra London väntar något fruktansvärt på att upptäckas. Alla de sex hyresgästerna tycks ha något att dölja. Collette är på flykt från sin före detta chef. Minderåriga Cher är på rymmen från ett barnhem. Thomas försöker bli vän med alla sina grannar; det tycks bara göra honom mer ensam. Hossein är en attraktiv men tillbakadragen iransk flykting. Och så Vesta, som finns där för alla och verkar känna till allt som pågår i huset. Eller åtminstone trodde hon själv det. En natt inträffar en fruktansvärd olycka som tvingar de sex att ingå i en allians. Men en av dem är en mördare. En person som är mycket skicklig på att dölja sitt tidsför­ driv. Och som nu närmar sig sitt nästa offer

UDBO

45


POCKET

Movie Tie-In Edition :

INSURGENT Veronica Roth

4 6

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015

föddes 1988 i en förort till Chicago. Medan hon studerade på universitetet började hon skri­ va på sin dystopiska science fiction-trilogi – Divergent, Insurgent och Allegiant – succéböckerna som hittills har sålt i över 30 miljoner exemplar världen över! Våren 2014 hade filmversionen av Divergent, med bland annat Shailene Woodley och Kate Winslet i rollerna, premiär. Kort därefter påbörjades inspelningarna av uppföljaren Insurgent, som har svensk premiär den 20 mars. Insurgent (Movie Tie-In Edition) är en särskild pocketutgåva som släpps i samband med filmpremiären. V E R O N IC A R OT H

Genre: Ungdom Originaltitel: Insurgent Översättning: Katarina Falk

Omfång: 384 sidor Pocket: 978-91-7645-307-0 E-bok: 978-91-7499 -339 -4 Utkommer: Februari J

L

Ett enda va l kan förändra dig – eller förgöra dig. Men varje val har konsekvenser, och när oroligheter väller upp i falangerna omkring henne måste Tris Prior fortsätta att försöka rädda dem hon älskar – och sig själv  – samtidigt som hon brottas med svåra frågor om sorg och förlåtelse, identitet och lojalitet, politik och kärlek. Tris initiationsdag borde ha varit en dag fylld av firan­ de och segeryra tillsammans med hennes valda falang. I stället slutade dagen i outsägliga fasor. Nu rasar krig, och konflikterna mellan falangerna och deras ideologier växer. Och i krigstider måste man välja sida, hemligheter kommer i ljuset, och de val som måste göras blir ännu större och mer oåterkalleliga. Tris har förändrats, dels genom sina beslut, men ock­ så på grund av nya upptäckter och skiftande relationer.

Nu måste hon omfamna sin divergens fullt ut, oavsett vilka risker det innebär.

K

D IV E R G E NT-T R I L O G I N : Nu över 30 miljoner sålda exemplar och biosuccé för den första filmen! Uppfölja­ ren Insurgent går upp på bio den 20 mars – samtidigt kommer nu boken i ny pocketutgåva med filmomslag.

UDBO


POCKET

SCARLET

INUTI

Marissa Meyer

Hélène Cixous

Genre: Ungdom Originaltitel: Scarlet Översättning: Ylva Spångberg Omfång: Ca 4 80 sidor

Pocket: 978-91-7645-31 2-4 E-bok: 978-91-7645-336-0 Utkommer: Juni

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Dedans Översättning: Sara Gordan & Kerstin Munck

Omfång: 132 sidor Pocket: 978-91-7499 -311-0 E-bok: 978-91-7499 -269 -4 Utkommer: Augusti

E N P OJ K E S E G E N H I S T O R I A

T E R R A KO T TA H U N D E N

Edmund White

Andrea Camilleri

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: A Boy’s Own Story Översättning: Thomas Preis Omfång: 2 40 sidor

Pocket: 978-91-7645-31 4-8 E-bok: 978-91-7499 -4 27-8 Utkommer: Juli

Genre: Deckare & spänning Originaltitel: Il cane di terracotta Översättning: Barbro Andersson Omfång: 272 sidor

s om m a r 2 015

Pocket: 978-91-7645-308-7 E-bok: 978-91-7499 -431-5 Utkommer: Maj

|

m ode r n i s ta

|

47


POCKET

ROSENMIRAKLET

M AT R O S E N & S TJÄ R N A N

Jean Genet

Jean Genet

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Miracle de la rose Översättning: Bengt Söderbergh & Marc Ribes

Omfång: 320 sidor Pocket: 978-91-7645-310-0 E-bok: 978-91-7499 -340-0 Utkommer: April

Genre: Utländsk skönlitteratur Originaltitel: Querelle de brest Översättning: Nils Kjellström

Omfång: 2 88 sidor Pocket: 978-91-7645-309 -4 E-bok: 978-91-7499 -334-9 Utkommer: April

F Ö L J O S S PÅ I N S TAG R A M :

Ian Fleming på Jamaica, 1953

Louise Penny

‘M O D E R N I S TA R E D’ 4 8

|

m ode r n i s ta

|

s om m a r 2 015


G R AT T I S V E R O N I C A R O T H !

ÖVE R 30 M I L J O N E R SÅLDA E XE M P L AR AV D I V E R G E N T- S E R I E N . . .


M O D E R N I S TA G R O U P A B

Kvarngatan 10 1 18  4 7 Stockholm Telefon: 08 -702 04 1 1 E-post: info@modernista.se

b FÖRSÄLJNING

Clara Lundgren Aktiv Insäljning Telefon: 0707- 53  6 9  6 9 E-post: clara.lundgren@aktivinsaljning.se www.aktivinsaljning.se

• PR

Karin Wahlén K u lt PR Telefon: 076 8 - 9 6  2 2 5 4 E-post: karin@kultpr.se

b DISTRIBUTION

Förlagssystem & egen distribution

• RECENSIONS~ & LÄSEXEMPLAR

E-post: info@modernista.se

isbn 978 - 91 -7645-4 86 -2

9 789176 454862

W W W. M O D E R N I S TA . S E Design: Lars Sundh Omslagsillustration: Jamilla Okubo

Modernista Katalog Sommar 2015  
Modernista Katalog Sommar 2015