Page 1

om .ua

d.c

de lan

mo


mo

ua

om .

d.c

lan

de


mo de

lan

.ua

om

d.c


d.c om .ua

lan

de

mo


om .ua

d.c

de lan

mo

Profile for Modeland

Mastercraft C-046 P-51B-1 Mustang, схема сборки  

Схема сборки самолета P-51B-1 Mustang, Mastercraft C-046

Mastercraft C-046 P-51B-1 Mustang, схема сборки  

Схема сборки самолета P-51B-1 Mustang, Mastercraft C-046

Profile for modeland