__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PROJECTE BESTIARIS Escola Miquel Bleach 2013-14

L’anyell de Taüll és un animal que existeix? Recerca realitzada pels nens i nenes de P-5

1


1. Capacitats d’Educació Infantil

2. Àrees i professorat implicats

• Coneixement d’un mateix: Assumpta Boix, Margarita Rodríguez • Coneixement de l’entorn: Assumpta Boix, Margarita Rodríguez Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.

X

• Comunicació i llenguatges: Assumpta Boix, Margarita Rodríguez • Llenguatge musical: Jaume Miranda

Aprendre a pensar i a comunicar.

X

Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

X

Aprendre a conviure i habitar el món.

X

2

2


3. Què en sabien les i els alumnes sobre aquest tema?

A partir de la visita al MNAC i una observació de la imatge i els alumnes diuen: -ESTÀ AL MUSEU. -L’HAN PINTAT. - ÉS UN CAVALL, UN GAT?... NO, NO HO ÉS ?. -ESTÀ AL MAR. NO,... SÍ, PERQUÈ ÉS BLAU. -ÉS UN PLANETA. -HI HA UN CERCLE I UNA CREU. COM LA DE SANT JORDI. -NO EXISTEIX. ÉS DE MENTIDA. -ESTÀ ESBORRAT. NO ES VEU BÉ. -TÉ RATLLES. -TÉ UNA LLUNA A LA CUA.

3


4. Activitat de motivació

Visita al MNAC Hem observat el bestiari ocult, que són les imatges d’animals que es troben a la pintura mural i a l’escultura fets amb tècniques característiques de la plàstica romànica. Hem realitzat l’activitat del Ball del Bestiari. http://youtu.be/T727gw2PGjI

El que més ha interessat els alumnes:

Han mostrat interès pels animals i la història fantàstica, que ens explicava la guia, de cadascun. També han gaudit molt amb l’activitat del ball del bestiari i el maquillatge i els complements que l’acompanyaven. Han triat investigar sobre l’anyell de taüll

4


5. Què volíem investigar?

Pregunta principal:

-L’ ANYELL DE TAÜLL ÉS UN ANIMAL QUE EXISTEIX? Altres preguntes que han sorgit en el procés de recerca:

-Com podem saber si existeix? -Perquè té set ulls? -Com són els anyells o xais: morfologia, costums, hàbitat, reproducció. -

Quines hipòtesis ens hem plantejat?

- És un cavall? És un gat? És... - No existeix? És de mentida? És un dibuix? - És un dibuix molt important? 5


6. Pla de recerca 6.1 Referents patrimonials utilitzats en la recerca 6.2 Metodologia

6


6.1 Referents patrimonials utilitzats en la recerca Col.laboracions -d’un pare -del conserge de l’escola. -de l’Esther Fuertes

Patrimoni Artístic BESTIARI DEL MNAC

Patrimoni Literari El llibre boig de la Prehistòria.

Mestre de Taüll. Pintures de Sant Climent de Taüll. Arc de l’anyell Apocalíptic. Cap a 1123. “El ball del Bestiari”

Curts d’animació.

Arquitectura del Barri Sants Hostafrancs

Conte: L’OVELLETA QUE VA VENIR A SOPAR

Antoni Miralda: (Terrassa-Barcelona, 1942). Artista multidisciplinar i creador del concepte Food Cultura.

L’Anyell de Taüll és un animal que existeix? Patrimoni Natural Els animals de la granja Mas Casablanca de Taradell.

Patrimoni Etnogràfic Patrimoni Musical Loki, la quimera del barri Sants Hostafrancs

En un mercat persa

7


6.2 Metodologia Agrupament de l’alumnat: El desenvolupament d’aquest treball s’ha realitzat d’acord amb els passos establerts en el treball per projectes a l’escola: Tria d’un tema i/o motivació; coneixements previs; pregunta i recerca; pla d’acció i avaluació. Totes les activitats de motivació i reflexió es feien amb tot el grup . En canvi altres activitats de recerca i del desenvolupament del pla d’acció s’han fet amb grup reduït.

Organització de les tasques a l’aula: La tutora organitza el Projecte segons es va avançant en el desenvolupament de tots els passos a realitzar. A l’aula hi ha dues mestres durant una sessió a la setmana que es dediquen a aquest treball. A més a més també es treballa Projecte en altres moments de la setmana. .Quan el treball és amb tot el grup les dues mestres anem intervenint , donant idees , anotant el que diuen els alumnes, i complementant el procés que es va realitzant. Quan es fa treball amb grups cada mestre pot fer diferents tasques o la mateixa amb diferents grups segons necessitats.

Com heu recollit el procés de la recerca?

En un mural Hem fet fotografies En un dossier per l’alumne

Criteris d’avaluació de l’aprofitament de l’alumne: L’avaluació s’ha fet de dues maneres: 1. Observant el procés . 2. Demanant als alumnes que expliquin el treball realitzat amb l’ajuda del dossier.

8


7. Activitats

9


7.1 VISITA AL MUSEU Tipus Inicial

Nº sessions Dues

Processos predominants

Objectius: .Familiaritzar-se amb el Museu. .Observar algunes obres i escoltar el que ens expliquen. .Gaudir de l’estada i l’activitat. Continguts: .Maneres d’estar al Museu. .Els animals ocults. . Dansa i moviment.

Observació Reflexió Expressió

Capacitats

Criteris d’avaluació: .Veure com han estat els alumnes al Museu. . Quina atenció mostren envers allò que se’ls explica. . Valorem la participació.

Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. Aprendre a pensar i a comunicar. Aprendre a conviure i habitar el món.

Enllaç:

http://youtu.be/T727gw2PGjI 10

10


7.2 ELECCIÓ DEL TEMA Tipus Inicial

Nº sessions Dues

Processos predominants Observació

Objectius: . Motivar els alumnes . . Iniciar el treball de Projecte a partir dels interessos del grup. . Partir dels coneixements previs. Continguts: . Bestiari del MNAC. . Iniciar-se en la necessitat d’argumentar les decisions. . Conceptes matemàtics: comptar, més que i menys que

Reflexió Expressió

Criteris d’avaluació: . Valorarem la participació.

Capacitats Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.

. Veurem si saben els conceptes matemàtics que ens pertoquen en aquest nivell i en aquest moment.

Aprendre a pensar i a comunicar. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Aprendre a conviure i habitar el món.

Enllaç:

11

11


RECERCA Tipus De desenvolupament

Objectius:

. Buscar d’on podem treure informacions. . Adonar-se que entre tots podem anar aprenent.

Nº sessions 2

Processos predominants

Continguts:

. Fonts d’informació: els altres, els més grans, la biblioteca, Vikipedia. .

Observació Estudi de referents Reflexió

Criteris d’avaluació:

Expressió Comunicació - Exhibició

Capacitats Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.

. Valorarem la participació. . Veure si poden explicar el procés que hem seguit per respondre la pregunta que ens fèiem.

Aprendre a pensar i a comunicar. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Aprendre a conviure i habitar el món.

Enllaç:

12

12


7.3 ESTUDI DEL XAI O ANYELL Tipus

Objectius:

. Conèixer a morfologia, els De desenvolupament

Nº sessions 10

Processos predominants Observació

costums , l’hàbitat... d’un animal de granja. . Dibuixar un animal a partir de la observació de com ho fan els altres . Buscar paraules conegudes en una frase. . Diferències entre el comportament del xai i el del lleó

Estudi de referents Reflexió Experimentació Expressió Comunicació - Exhibició

Capacitats Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. Aprendre a pensar i a comunicar. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Aprendre a conviure i habitar el món.

Continguts: . Parts de l’ovella. . Família de l’anyell. . Alimentació. . Reproducció. . Iniciació a la lectura Criteris d’avaluació: .Expliquen el que han fet. . Fan treball amb fitxa. Enllaç: Video “LAMBERT, EL LEON CORDERO”

www.youtube.com/watch? v=sSGwqDsCQgM

13

13


7.4 L’ANYELL DE TAÜLL Tipus De desenvolupament

.Objectius: Veure la transformació d’una obra d’art en una altre de semblant: semblances i diferències. -Saber comptar . .Reproduir una obra utilitzant diferents tècniques plàstiques.

Nº sessions 5

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió Experimentació Expressió Comunicació - Exhibició

Continguts: . Observació de les linies i formes d’un dibuix. .Observació dels ulls . . Concepte de quantitat.

Criteris d’avaluació: . La precisió en la reproducció de l’obra ens permetrà avaluar la observació que n’han fet els alumnes.

Capacitats Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. Aprendre a pensar i a comunicar. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Aprendre a conviure i habitar el món.

Enllaç:

14

14


CONEIXEM L’ARTISTA ANTONI MIRALDA QUE ES VA INSPIRAR EN L’ANYELL DE TAÜLL Tipus De desenvolupament

Nº sessions 3

Processos predominants

Objectius:

. Conèixer un artista contemporani. . Relacionar dues obres d’art. . Veure la importància d’una obra, en tant i que, un altre artista l’usa com a font d’inspiració. Continguts:

Observació Estudi de referents Reflexi Expressió

Capacitats Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. Aprendre a pensar i a comunicar. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Aprendre a conviure i habitar el món.

. Antonio Miralda: El Casament de l’Estàtua de la Llibetat i El Monument de Colom. . Comparació de dues obres d’Art en les que una inspira l’altre. Criteris d’avaluació: . Valorarem la participació. . Veure si poden explicar el procés que hem seguit Enllaç: Video Biennal VENÈCIA 1990: http://vimeo.com/84314604

15

15


La vànova gegant que reprodueix l’anyell de Taüll de A. Miralda circulant pels carrers de Nova York i la recreació dels alumnes de P5 pel seu dossier de recerca. 16


7.5 CREACIÓ D’UNA BÈSTIA QUE REPRESENTI A LA CLASSE Tipus De desenvolupament

Nº sessions

Objectius: .Fer un dibuix entre tots . . Aprendre a donar idees, escoltar i triar allò més adequat segons el que anem a fer. .Valorar tots els resultats com a font d’aprenentatge per tots.

8

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió

Continguts: . El dibuix com a representació d’unes idees. . Les TIC: programa per acolorir . Inici a l’escaneig

Experimentació Expressió Comunicació - Exhibició

Capacitats Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. Aprendre a pensar i a comunicar. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Aprendre a conviure i habitar el món.

Criteris d’avaluació: .Es valorarà la participació i el grau de maduresa alhora d’acceptar el treball de tots .

Enllaç: Veure el procés de creació al dossier dels alumnes.(diap52 a 68)

17

17


7.6 Visita a la granja Mas Casablanca per veure anyells de veritat Tipus De desenvolupament

Nº sessions 2

Processos predominants

Objectius: •Conèixer els animals de la granja. •Respectar i tenir cura de la natura. Continguts: • Vocabulari relacionat amb els animals de la granja. • Respecte a la natura.

Observació Estudi de referents Reflexió Experimentació Expressió Comunicació - Exhibició

Capacitats Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.

Criteris d’avaluació: •Saber els noms dels animals observats. •Saber què ens donen els animals de la granja. •Saber què mengen els animals de la granja

Aprendre a pensar i a comunicar. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Aprendre a conviure i habitar el món.

Enllaç:

18


7.7 El Bestiari al nostre barri Tipus De desenvolupament

Nº sessions 2

Processos predominants Observació Estudi de referents Reflexió

Objectius: •Conèixer i descobrir la representació del Bestiari al barri de Sants – Hostafrancs a les façanes, escultures, fonts, baranes,... Continguts: •Identificació dels animals representats al paisatge urbà amb els animals reals o imaginaris. •Vocabulari relacionat amb el Bestiari i el suport artístic.

Experimentació Expressió Comunicació - Exhibició

Capacitats Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma.

Criteris d’avaluació: •Conèixer el vocabulari relacionat amb el Bestiari. •Saber relacionar l’animal representat al Bestiari del barri amb l’animal real.

Aprendre a pensar i a comunicar. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. Aprendre a conviure i habitar el món.

19

19


8. Conclusions de la recerca

20


8. Conclusions

S’han confirmat les hipòtesis? Si

No

A quines conclusions heu arribat? -Hem pogut treballar sobre el món animal a partir d’una visita al museu i l’activitat que ens proposava. -Han entès la diferència entre un animal real i un de fantàstic o simbòlic -Els alumnes s’han adonat de la importància que tenen les obres d’art que a més d’estar exposades poden servir d’inspiració a d’altres artistes o a nosaltres mateixos per a fer altres obres d’art .

Observacions: Ha estat un treball que s’ha anat construint conjuntament entre la tutora i els alumnes amb el suport dels altres mestres , professionals i famílies que intervenen a l’aula. Ha estat molt enriquidor.

21


9. Dossier del alumne

22


23 Recreació dels alumnes de la vànova d’Antoni Miralda pel projecte Honney Moon


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


ESTIMAFLOOOOOOOOOORS!!!! 73 !


74

Profile for Museu Nacional d'Art de Catalunya

Desenvolupament d’un projecte d’aula  

Projecte Escoles Tàndem

Desenvolupament d’un projecte d’aula  

Projecte Escoles Tàndem

Profile for mnac
Advertisement