Page 1

J. Torres Garcia 1-16:Maquetación 1 07/10/10 12:09 Página 7

Presentació Narcís Serra

9

Torres-García al MNAC Maria Teresa Ocaña

13

Torres-García Dipòsit temporal per un any de la Col·lecció Alejandra, Aurelio i Claudio Torres al MNAC

Alejandra, Aurelio i Claudio Torres

17

Classicisme, arcaisme i avantguarda en l’art de Torres-García Tomàs Llorens

19

Joaquim Torres-García. Biografia cronològica Nicolás Arocena Armas

37

Catalogació

59

Torres Garcia - Índex  
Torres Garcia - Índex  
Advertisement