Page 1

Índex

Presentació

9

Miquel Roca i Junyent

Presentació

11

Pepe Serra i Villalba

Catalunya 1400: el gòtic internacional

15

Catalogació

111

El frontal brodat i una dalmàtica del tern de Sant Jordi de la capella de la Generalitat 245

Luz Morata i Carme Masdeu

Rafael Cornudella

L’escultura del Sant Pere del Retaule major de l’església parroquial de Cubells 253

Estudis

Núria Oriols i Núria Prat

Obres i artistes de França i dels Països Baixos a Catalunya al voltant de 1400. Manuscrits il·luminats, pintura sobre fusta, vitralls, brodats i tapissos 25

Bibliografia i Exposicions

255

Rafael Cornudella

La renovació del 1400 en la pintura catalana: manuscrits il·luminats i retaules 39 Cèsar Favà i Rafael Cornudella

Bernat Martorell i la pintura catalana del seu temps 55 Guadaira Macías i Rafael Cornudella

«Iocalia ornamentaque cappellae et alia pretiosissima bona» Orfebreria a Catalunya a l’entorn del 1400 65 Joan Domenge

L’escultura del gòtic internacional a Catalunya

81

M. Rosa Terés

Un altre gòtic: consuetud i canvi en l’arquitectura del Principat de Catalunya a l’entorn de 1400 95 Marià Carbonell Buades

01 PRIMERES p.001-021 v2.indd 13

16/03/12 11:03

Catalunya 1400. El gòtic internacional - Índex  
Catalunya 1400. El gòtic internacional - Índex  
Advertisement