Page 1

7. 11. 2018, Č. 37 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Setkání k 17. listopadu

Tipy Hradecké internetové televize

Konfederace politických vězňů pořádá v neděli 17. listopadu od 10 do 10.30 hodin krátké vzpomínkové setkání. Akce se uskuteční u pomníku obětem komunismu na Riegrově náměstí.

Vážení spoluobčané, milí přátelé, dostalo se mně té cti být zvolen na následující čtyřleté období novým primátorem města Hradec Králové. Společně s koaličními partnery chceme plnit cíle, nad kterými jsme našli shodu. Pevně ale věřím, že tuto shodu najdeme i  napříč celým zastupitelstvem, protože naše vize je postavená na bodech, které měli ve svých programech snad všichni kandidáti. Proto očekávám, že právě v  diskusi k  Velkému náměstí či Benešově třídě nebudeme ovlivněni a omezeni tím, zda s novou myšlenkou či změnou přišla koalice, opozice nebo přímo vy jako skupina občanů města. Mým osobním cílem je tak vytvořit v  zastupitelstvu atmosféru, která bude pracovní a  přátelská, kdy vzájemná komunikace bude seriózní a povede vždy k těm nejlepším řešením pro naše město. Bylo by velmi krátkozraké nezabývat se jinými návrhy jen proto, že přišly „z  druhé strany“. Doufám, že opozice bude opozicí konstruktivní, já budu dělat vše pro to, aby naše koalice byla chápající a trpělivě naslouchala svému okolí. Jen tak se nám podaří posunout naše město dál a  něco nového, především potřebného, zde vybudovat. A Hradec Králové, pro mnohé z  nás to nejhezčí město naší republiky, si toto právem zaslouží. Alexandr Hrabálek

má nové vedení, primátorem je Alexandr Hrabálek • Hradec vzpomínal na vznik Československé republiky • Hradec náměstí se vrátilo o 100 let nazpátek • Ulrichovo lesní techniky přilákal tisíce lidí • Den • Jazz Goes to Town prošel městem

Hradečtí zastupitelé zvolili nové vedení města

Funkce primátora města Hradce Králové se po svém zvolení 30. října ujal Alexandr Hrabálek.

KRÁTCE Z HRADCE Rok 1866 v pokladech soukromých sbírek Unikátní výstava exponátů z války roku 1866 je od 1. do 30. listopadu k vidění denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin v  domě U  Špuláků na Velkém náměstí. Zapůjčené exponáty významných soukromých sběratelů z  ČR i  zahraničí jsou poprvé pohromadě vystaveny veřejnosti v  atraktivních prostorách renesančního sklepení domu U Špuláků, poprvé zpřístupněného veřejnosti. Součástí výstavy je i několik přednášek a promítání o největší bitvě v  Čechách, výzbroji, uniformách a životě v pevnosti Königgrätz. Vstupné je dobrovolné – výtěžek bude použit k  vybudování pomníku „Smíření 1866“ na bojišti Chlum.

Přednášky (začátky v 17 hodin) 13. 11. Josef Šrámek – Život v pevnosti roku 1866 20. 11. Radek & Adam Balcárkovi Jehlovka proti předovce 27. 11. Petr Lazurko – Fakta, mýty a  omyly Prusko-rakouské války 1866. (rb)

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 30. října byl do čela hradecké radnice zvolen Alexandr Hrabálek. Noví zastupitelé, kteří se sešli poprvé po podzimních komunálních volbách, zároveň zvolili jeho náměstky a další členy městské rady. Novým primátorem Hradce Králové se pro toto volební období stal Alexandr Hrabálek, bývalý děkan Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, který byl zvolen za ODS. Na ustavující schůzi zastupitelstva mu hlas v tajné volbě dalo 19 zastupitelů. Alexandr Hrabálek se v  čele města bude opírat o trojkoalici hnutí

ANO, ODS a uskupení Změna pro Hradec a Zelení, která má v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu většinu 19 křesel. Opoziční strany (Hradecký demokratický klub, Piráti a  Koalice pro Hradec) navrhly na post primátorky děkanku Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Pavlínu Springerovou (HDK). Při hlasování dostala 16 hlasů. Za náměstkyně a  náměstky primátora zastupitelé zvolili Moniku Štayrovou a Věru Pourovou za ANO, Jiřího Bláhu (ODS) a  Martina Hanouska (Změna pro Hradec a  Zelení). V  Radě města Hradce Králové budou dále zasedat Jiří Langer, Pa-

kromě vzdělávání zaměřují na tvořivost, zajímavé prožitky, sdílení zkušeností a praktické ukázky. I to jsou způsoby, kde může člověk vzdělávat a  poznávat sám sebe. Z  názvů částí lze vytušit i jejich obsah, např. Chcete si ozdobit květ růže a odnést si ho domů?, Vánoční tvoření s vůní koření, Ukázka canisterapie a  výcviku psa nebo Vyzkoušejte si kouče na vlastní kůži. Nebudou chybět ani přednášky související s  činností Úřadu práce ČR. Návštěvníci získají praktické informace o  tom, jak

Na tradiční svatomartinské akce se i letos mohou Hradečané těšit o  víkendu 10. a  11. listopadu. Na  sobotu je připraven jarmark v Adalbertinu a okolí, v neděli donese Martina jeho bílý kůň na Velké náměstí pod Bílou věž. Do Adalbertina a  na přilehlé parkoviště se na Martinské trhy v  sobotu 10. listopadu sjedou řemeslníci z  celé republiky, aby předvedli výrobky lidové tvorby a uměleckých řemesel včetně vánočního zvykosloví. Martinské trhy pořádané Hradeckou kulturní a vzdělávací společností budou otevřeny od 9 do 16 hodin. Jedenáctý listopad pak také nebude výjimkou a  bílý kůň coby symbol přicházející zimní turistické sezony doveze ve tři hodiny Martina opět pod Bílou věž. Již od dvou hodin budou ve stáncích k  prodeji i  ochutnávce svatomartinské rohlíčky, svatomartinské víno a  další tradiční lahůdky. Pohled nejen na historické centrum města z  Bílé věže bude možný od 14 do 20 hodin za poloviční vstupné (poslední prohlídka se uskuteční v sedm hodin). O půl třetí odstartuje na pódiu program pro všechny generace, k vidění pak budou například i ukázky kovářského řemesla, volné prohlídky kaple sv. Klimenta a katedrály sv. Ducha v  doprovodu varhan. Děti, které nesou křestní jméno Martin či Martina se mohou svézt na bílém koni. (red)

Foto: Martin Černý

vel Marek, Andrea Turková (ANO), Michal Moravec, Oldřich Vlasák (ODS) a Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení). Hradecké zastupitelstvo má 37 členů a  po letošních komunálních volbách v  něm bude zasedat jedenáct zastupitelů za hnutí ANO, sedm za Hradecký demokratický klub a pět zastupitelů za Občanskou demokratickou stranu. Pět zastupitelů má i  Česká pirátská strana, po třech zástupcích mají v  novém zastupitelstvu Koalice pro Hradec, uskupení Změna pro Hradec a  Zelení a  Komunistická strana Čech a Moravy. (red, čtk)

Nejen vzděláváním k pestřejšímu životu Jako každý rok, i letos se v Královéhradeckém kraji otevírají veřejnosti dveře Týdne vzdělávání dospělých. Uskuteční se od 12. do 16. listopadu a  nabídne širokou škálu přednášek, ukázkových hodin, tvůrčích dílen a  workshopů. Týden vzdělávání dospělých organizuje krajská pobočka Úřadu práce v  Hradci Králové ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR. Tak jako loni, i  letos se aktivity

Martinský víkend: v sobotu jarmark, v neděli příjezd Martina pod Bílou věž

nejlépe zpracovat životopis, jakým způsobem a kde hledat volná pracovní místa, seznámí se s možnostmi rekvalifikačních kurzů. Na své si přijdou i milovníci pohybu, mohou si přijít vyzkoušet harmonizační cvičení, lekci hatha jógy nebo cvičení yijinjing. Celou škálu akcí naleznete v  programech na www.tydnyvzdelavani.cz, wwww.uradprace.cz nebo www.kr-kralovehradecky.cz. Na některé z nich je třeba se předem přihlásit. (úp)

O možnostech pomoci seniorům Hledáte-li pomoc pro sebe nebo někoho blízkého, můžete se přijít seznámit s  možnostmi pomoci charitní pečovatelské služby, díky které mohou starší lidé v domácím prostředí bezpečně zvládat běžné každodenní činnosti. „Přijďte se poradit, jak vám mohou být pečovatelé a  pečovatelky nápomocní v činnostech od ranního vstávání až po uložení k  večernímu odpočinku. Poradíme vám, pomůžeme, domluvíme vše tak, aby vám péče vyhovovala,“ lákají pořadatelé na den otevřených dveří, který se uskuteční 15. listopadu od 10 do 18 hodin ve středisku pečovatelské služby v ulici Na Kropáčce 30/3. Více na www.charitahk.cz. (red)


STRANA 2

RADNICE 37 / 7. 11. 2018

Setkání národů doprovodí výstava příběhů z Afriky Zajímá vás, odkud pocházejí cizinci, kteří žijí mezi námi? Pak se vydejte v  úterý 13. listopadu do hradeckého Adalbertina na festival Setkání národů. Připravena tu bude od 9 do 19 hodin přehlídka cizokrajné hudby, tance, umění i kuchyně. V programu vystoupí indiánská skupina Chayag z  Ekvádoru, tanečník Gerandy z  Kuby, africký hudebník Camara z Rovníkové Guineje a další interpreti ze Sýrie, Vietnamu, USA, Ukrajiny, Ruska nebo Arménie. Festival doprovodí také výstava příběhů z  africké osady Mayukwayukwa v Zambii, kde pomáhá i Charita Česká republika. Setkání národů bude jedinečnou příležitostí, jak poznat tradice, umění a  zvyky cizinců z  různých zemí, kteří u nás žijí, pracují anebo studují. V dopoledním programu pro školy od 9 do 14.30 hodin si žáci například vyzkoušejí cizokrajné tance, program pro veřejnost odstartuje v  15 hodin indiánská dílna s výrobou lapače snů. Odpolední přehlídka vyvrcholí od 17 hodin koncertem. Po celý den bude ke zhlédnutí výstava příběhů z  Afriky a výtvarné práce cizinců. Vstup je zdarma. Více na www.cizincihradec. cz, www.hk.caritas.cz nebo na www. facebook.com/cizincihradec. (jka)

Archiváři představili před nabitým sálem knihovny novou publikaci

Do knihovny města za adventním tvořením, poezií i hudbou Vyrobte si adventní věnec

Přijďte si vyrobit 12. listopadu od 17 hodin do knihovny města čerstvý adventní věnec, který ozdobí každý slavnostní stůl. Slibujeme, že se hned na Vánoce budete více těšit. Rezervace je nutná na tel. 601 563 594 nebo na loskotova@knihovnahk.cz. Vstupenky je nutné zakoupit předem na infopultu. S sebou je třeba vzít zahradnické nůžky, pracovní oblečení, případně kleště na drát. Materiál bude připravený v  ceně vstupného.

Tak trochu sváteční shakespearovská pošta

Po nějaké době opět teklo v knihovně města šampaňské. Přednášce Radka Pokorného a  Jiřího Pavlíka ze Státního okresního archivu Hradec Králové totiž předcházel 24. října křest jejich knihy Válečná léta a bouřlivý rok 1918 na Královéhradecku. Zájem o přednášku byl tak velký, že organizátoři promptně navyšovali počet židlí v sále. Foto: Pavlína Pospíšilová

Knihovna města zve 14. listopadu od 17 hodin na setkání básnického slova a hudby v  kombinovaném autorském pořadu překladatele a  anglisty Martina Hilského a  hudebního skladatele Daniela Dobiáše. Martin Hilský přiblíží divákům sonety v kontextech anglické a  evropské renesance. Daniel Dobiáš, autor hudby, sám zhudebněné sonety zpívá spolu s  americkou herečkou a  zpěvačkou Jessicou Boone. Vstupné je 50 korun. (neu)

ZASTUPITELSKÝ KOMENTÁŘ

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

ZASTUPITELSKÝ KOMENTÁŘ

Malá povolební bilance

9.-12. 11. Velké náměstí, Franušova • 12. 11. Baarova před čp. 1378 a 1379, Opletalova, Pelclova, třída Karla IV. od čp. 522 po čp. 628 obslužná komunikace + parkoviště • 13. 11. 2018 Rokycanova, Mánesova od Ulrichova náměstí po Nerudovu, Eliščino nábřeží od Mostecké po Rokycanovu, Ulrichovo náměstí od Gočárovy třídy po Mánesovu • 14. 11. L. Štúra, třída Karla IV. od čp. 789 po čp. 222 obslužná komunikace + parkoviště, Vančurovo náměstí • 15. 11. náměstí 5. května mezi ul. Průmyslová a Smetanovo nábřeží (před Novákovými garážemi), Šafaříkova od Masarykova náměstí po Gočárovu třídu, Tylovo nábřeží mezi třídou Karla IV. a  Gočárovou třídou • 16. 11. Baarova před čp. 1380 a 1381, nám. 5. května – obslužná komunikace od Masarykova náměstí po Havlíčkovu, obslužná komunikace u  parku + parkoviště, Eliščino nábřeží mezi ulicemi Divišovou a  Mosteckou • 17. 11. Tylovo nábřeží od Gočárovy třídy ke školám – podélné stání vedle čp. 301, V Lipkách – vedlejší obslužné komunikace a parkoviště • 18. 11. Jandova. (ts)

Piráti: I v opozici jsme s Vámi na jedné lodi

Vzhledem k tomu, že Hradec Králové má zvoleno nové vedení, je čas na krátkou bilanci povolebního období, která může rozkrýt strategie a cíle jednotlivých uskupení. Záhy po volbách se jevily jako schůdné dvě varianty koalice, buď s hnutím Andreje Babiše, nebo bez něho. V tuto chvíli se lámaly charaktery stran a lidí. Do pozice nejdražší nevěsty se pasovala ODS se svými skokany, zápolící s  vnitřní nesourodostí a  váhající mezi ochotou a  neochotou jít do koalice s ANO, proti kterému se strana na celostátní úrovni ostře vymezuje a proti kterému se nakonec na svých billboardech vymezovala ODS i v Hradci. Mnozí lidé ODS uvěřili a volili tuto stranu, brali ji jako záruku toho, že Babiš neovládne celou zem. Tací voliči se hluboce zmýlili. Jejich rozladění může být o to hlubší, když si uvědomí, že tu byla demokratická alternativa zajišťující většinu v zastupitelstvu. Koalice bez ANO mohla vzniknout, kdyby ODS měla odvážné vyjednavače neopouštějící jednání po dvou setkáních, kdyby nabízela sebevědomé politiky schopné rozdýchat „lukrativnost nabídky“ ANO, kdyby měla ideově ukotvené politiky odmítající hlad po funkcích jako primární smysl politického života. Účelová koalice ANO, ODS a Změny/Zelených ukazuje, že takové předpoklady nebyly naplněny. V  rámci jednání mezi HDK, ODS, KHK a  Piráty jsme kladli důraz na programové priority. Důkazem je i to, že jedno z našich setkání se týkalo výhradně územního plánu. Den poté však ODS odmítla s  tímto blokem dále jednat se zdůvodněním, že obdržela lukrativní nabídku ANO, kterou lze těžko odmítnout. To nebylo sdělení o programu, ale o postech, hlavně primátorském. Ani na opakované výzvy k pokračování jednání ODS nereagovala vstřícně. Hradecký demokratický klub i  Koalice pro Hradec Králové od počátku deklarovaly, že mají zájem o smysluplnou demokratickou koalici, zároveň ale oba subjekty vyjádřily svou připravenost odejít do opozice, která – protože nám záleží na dalším rozvoji města – bude opozicí konstruktivní. Zastupitelské kluby HDK a Koalice pro Hradec, 1. listopadu 2018

Modely vláčků budou opět jezdit na nádraží

Tradiční podzimní výstavu modelů železnic, letos s mezinárodní účastí, pořádají železniční modeláři od 9. do 18. listopadu na hradeckém hlavním nádraží. Výstava přístupná z  prvního nástupiště bude otevřena v pracovních dnech od 14 do 18 hodin a  o  víkendech a svátcích od 9 do 18 hodin. Pořadatelé v  rozšířených prostorách vystavují v provozu šest kolejišť různých velikostí, přičemž největší atrakcí je velké klubové kolejiště TT, které před časem zaujalo na mezinárodní výstavě v  německém Lipsku. Návštěvníci spatří také unikátní kolejiště s americkou železnicí a další zajímavé exponáty našich i  zahraničních modelářů nebo výrobců. Prodejci zde nabídnou starší i  nové modely a  doplňky modelové železnice. O  sobotách zde bude dětem k  dispozici dílnička, kde si mohou postavit domeček, který si odnesou domů. „Pokud návštěvníci přijdou v pracovní dny, budou provozovány parní lokomotivy, ale i  modely, kte-

ré zhotovili sami modeláři,“ uvedl přednosta pořádajícího hradeckého Klubu železničních modelářů – Juniorklubu František Bláha. Dodal, že mateřské školy se mohou přijít podí-

vat i v pracovních dnech dopoledne, nutné je však předchozí objednání na tel. 721 779 956, od 12 hodin pořadatelé rádi uvítají objednané školní družiny. (red)

Milí Hradečáci, děkujeme za Vaši podporu ve volbách. V uplynulých týdnech jsme se snažili dohodnout koalici, která by posunula naše město významně vpřed. Do jednání jsme šli s jasnými programovými i personálními požadavky. Naším cílem bylo sestavit vedení města nezatížené problematickou minulostí. Prosazovali jsme transparentní přístup k  investicím, digitalizaci úřadu nebo družstevní bytové domy po vzoru měst v Rakousku či Holandsku. Ještě před volbami jsme deklarovali, že je pro nás nepřijatelná koalice s hnutím ANO jako s programově nečitelnou stranou. ANO nakonec složilo koalici s ODS a Změnou pro Hradec s křehkou většinou jediného hlasu. Piráti budou v  příštích čtyřech letech důsledně plnit funkci konstruktivní opozice. Budeme předkládat návrhy vycházející z  našeho komunálního i celostátního programu. Zároveň podpoříme rozumné nápady bez ohledu na to, kdo je navrhne. Jsme s Vámi na jedné lodi. Pavel Vrbický, Pavel Bulíček, Jan Zeman, Pavel Vacek, Aleš Dohnal – zastupitelský klub Pirátů, 31. října 2018

Běh městem odstartuje 28. ročník Tradičnímu Běhu městem bude i letos patřit sváteční den 17. listopadu. U základní školy Josefa Gočára budou startovat v 10 hodin žákovské kategorie, dospělí se na start postaví ve 12 hodin. Prezence je nejpozději 30 minut před startem kategorie. Startovné děti neplatí, předem přihlášení dospělí platí 50 korun, na místě pak 100 korun. Předškolní děti poběží 200 m na hřišti, postupně se vzdálenost zvyšuje až po 900 a 1800 metrů na silnici. Dospělí běží pět okruhů kolem Hučáku a pedagogické fakulty na celkové trati 9700  metrů. Dětské kategorie obdrží pro přední umístěné čestné ceny po doběhu kategorií, dospělí obdrží finanční odměny při závěrečném hodnocení Běhu městem. Oceněni budou také nejstarší a  nejvzdálenější muž a  žena. Na závěr budou v tělocvičně školy odměněna přední umístění ve Velké ceně východních Čech v bězích. (sou)

Park uvidí Studentský běh

Železniční modeláři na letošní výstavě rádi přivítají i mateřské školy a školní družiny. Ilustrační foto: Martin Černý

Střední zdravotnická škola pořádá 16. listopadu Studentský běh, a to při příležitosti připomenutí výročí 17. listopadu. Uskuteční se v  Šimkových sadech a  vypsán je pro žáky základních škol, studenty středních škol a  otevřená kategorie je určena pro učitele a  další. Přihlášky na e-mailu: m.bursik@ gmail.com. (szš)

Kreslení bez bariér

O tom, že krásně kreslit dokáže každý, se můžete přesvědčit 17. – 18. listopadu v  centru pro integraci osob se zdravotním postižením ve Věkoších. Přihlaste se na kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou určený všem dospělým, kteří si myslí, že neumějí kreslit, nemají talent a nevěří si. Díky speciální metodě si za dva dny výrazně zlepšíte vnímání i  dovednost kreslit. Osoby se  ztíženým pohybem mají jedinečnou příležitost k  tomuto zážitku v  bezbariérovém prostoru a  navíc získat slevu na kurzovném. Rezervace na: www. pravouhemosferou.cz. (jmo)

Studenti poradí jak proti cukrovce Prevence onemocnění cukrovkou, takový je smysl akce, kterou studenti medicíny z organizace IFMSA CZ připravují na úterý 13. listopadu od 11 do 19 hodin v obchodním centru Aupark. Tam bude umístěno několik stanovišť s  informacemi o  prevenci, diagnostice, komplikacích a  léčbě cukrovky, lidé si budou moci nechat změřit krevní tlak, procento tuku v těle, seznámí se s pravidly zdravé výživy a naučí se poskytnout první pomoc při stavech vyvolaných nízkými nebo naopak vysokými hodnotami krevního cukru. Děti se zde mohou zúčastnit operace plyšového medvídka. (if)


STRANA 3

KAM ZA KULTUROU Sobota 10. listopadu Adalbertinum 9.00 Martinské trhy, 10.00 Ze života broučků Bio Central 15.30 Grinch, 17.00 Dilili v Paříži, 18.45 Marnie Divadlo Drak 16.00 O pejskovi a kočičce, 19.00 Leť Klicperovo divadlo 17.30 Sen noci svatojánské Filharmonie 19.00 Báječná neděle v parku Creve Coeur Divadlo Jesličky 19.30 A je to v pytli Městská hudební síň 21.00 Manon Meurt + Support: Obelisk of Light

Jak se žije bez zraku? Ztráta či vážné poškození zraku ztíží zvládání jinak běžných každodenních úkonů, ohrozí zaměstnání a vztahy s okolím vystaví větším ná-

rokům. Díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu z  Operačního programu Zaměstnanost zajišťuje obecně prospěšná společ-

Neděle 11. listopadu Adalbertinum 10.00 Peklo s ježibabou Drak 14.00 Výroba hvězdného dalekohledu Velké náměstí 14.30 Martin na bílém koni pod Bílou věží RC Budulínek 16.00 Mikulášův kufr Bio Central 17.30 Jack staví dům, 18.00 Zlatý podraz, 20.30 Bohemian Rhapsody, 21.00 Svědkové Putinovi Filharmonie 19.00 Vězeň na druhé Avenue

Pondělí 12. listopadu Regiocentrum 17.00 Klavírní podvečer Bio Central 17.30 Toman, 18.00 Climax, 20.00 Onry Ozzborn, 20.30 Zlatý podraz, 21.00 Tina a Vore Adalbertinum 18.00 Světové lyžařské perly Aldis 19.00 Tomáš Klus – Spolu Tour 2018 Filharmonie HK 19.00 Romantic Band Petra Hubáčka Divadlo Jesličky 19.30 Hrůza v hájovně

Úterý 13. listopadu Adalbertinum 9.00 Setkání národů Bio Central 10.00 Hovory s TGM, 17.30 McQueen, 18.00 Zlatý podraz, 20.15 Bajadéra, 21.00 King Skate Aupark 11.00 Světový den diabetu ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert populárního oddělení SVK HK 17.00 Madagaskar ZUŠ Střezina 18.00 Střezinská fidlovačka Klicperovo divadlo 19.00 Radúz a Mahulena

Středa 14. listopadu KRC Sedmikráska 10.00 Průvodce zdravým těhotenstvím II UHK 10.00 Fake News: Jak se z nich nezbláznit Knihovna HK, Wonkova 17.00 Tak trochu sváteční shakespearovská pošta Bio Central 17.30 King Skate, 18.00 Coldplay: A  head full of dreams, 20.30 Oni a Silvio, 21.00 McQueen ZUŠ Střezina 18.00 Dobrý večer na Střezině Klicperovo divadlo 19.00 Jedlíci čokolády Klub Satchmo 19.00 BB Jazz Filharmonie 19.30 Kdyby tisíc klarinetů Artičok 20.00 Show Tomáše Vítka poprvé v HK

Čtvrtek 15. listopadu Klicperovo divadlo 10.00 Richard III. Knihovna HK, Wonkova 16.30 Přes Pobaltí do Petrohradu SVK HK 17.00 Musée d´Orsay ClubCafé Pessoa 17.00 Mozek a emoční vývoj Bio Central 17.30 Snow film fest 2018 Krapice 18.00 Na cestě od dobra ke zlu a někdy zpět Adalbertinum 19.00 Manuál zralé ženy Studio Beseda 19.00 Kabaret deprese Divadlo Drak 19.00 Bílý tesák

Zdravý životní styl, tak se jmenuje cyklus akcí, které obecně prospěšná společnost Tyfloservis pro klienty pořádá. Na jednom ze setkání si zkusili vyrobit rostlinné mléko. Foto: Archiv Tyfloservisu

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Petty, evid. č. 180/2018, kříženec, pohlaví: pes, barva: černá, věk: 4 roky, kohoutková výška 60 cm, váha: 36 kg. Nekonfliktní pes velice přátelské povahy. Miluje lidskou společnost, rád aportuje, není bázlivý a uštěkaný. Bady, evid. č. 171/2018, kříženec, pohlaví: pes, barva: hnědo-černá, věk: 4 roky, kohoutková výška 55 cm, váha 26 kg. Velmi kontaktní, společenský pes. Pro svou temperamentní povahu potřebuje velkou zahradu a časté procházky. Šarlota a  Zoe, evid. č. 107/2018 (mourovatá) a  109/2018 (černá); kočka domácí, pohlaví: kočky, věk: 3 měsíce. Šarlota a Zoe jsou kočičí sestry, které jsou na sebe velmi zvyklé. Bylo by dobré, kdyby mohly jít do nového domova společně. (ah) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216

UDĚLEJTE SI ČAS Mikulášův kufr v Budulínkovi Jak to dopadne, když popletený čert a  praštěný anděl mají pomoci Mikulášovi s  nadílkou a  začnou kouzlit s  jeho kufrem? Asi to nebude jen obyčejná mikulášská nadílka. Pohádku Mikulášův kufr uvede Dobré divadlo 11. listopadu od 16 hodin v rodinném centru Budulínek. Vstupenky hodinu před představením na místě nebo na www.hkpoint.cz. Více na www.dobredivadlo.cz.

Továrna otevře dveře Výrobce katetrů, společnost Teleflex sídlící v Kuklenách, zve v sobotu 10. listopadu od 9 hodin na den otevřených dveří, při němž zájemci projdou celou továrnu. Navštíví vývojové centrum, konstrukci, nástrojárnu, uvidí výrobu i sklady a budou si také moci na testovacích figurínách zkusit zavedení katetrů.

Koncert ukáže i Královské baletky Sál filharmonie na Eliščině nábřeží bude v  pondělí 12. listopadu od 19 hodin hostit slavnostní koncert Romantic Band Petra Hubáčka s hosty. Hradecký autor pro koncert vybral původní orchestrální skladby, šansony a písňové balady, jeho hudbu k  baletům Sněhurka a  Popelka ztvární v ukázkách Královské baletky.

Meneither v Artičoku Přesah hudebního festivalu Na jednom břehu představují různé workshopy, dobročinné sbírky nebo výstavy i  v  Galerii Artičok na třídě

Karla IV. Jednou z nich je výstava Meneither, při níž se představí tři osobnosti. Hlavní část expozice tvoří černobílé fotografie Hynka Čermáka, především ženské akty, dále světla, lampy a objekty hradeckého mechanika Jana Tomka, výstavu zahájí koncert Natálie Řehořové. Vernisáž výstavy za účasti všech autorů a nabídky vína se koná 16. listopadu v 18 hodin. Vstupenky jsou k dostání na www.hkpoint.cz nebo přímo v kavárně Artičok.

Přijďte tancovat do Adalbertina Adalbertinum zve na parket děvčata a chlapce za příznivé kurzovné 1900, ale i  celé páry za výhodných 3500 korun. Nabízí lekce klasických a  moderních tanců, empatický přístup tanečních mistrů Vladimíry a  Miroslava Francových, základy společenské etikety, zábavu a  možnosti nových setkání. Zápis průběžně probíhá v  Infocentru na Eliščině nábřeží, zahájení kurzů bude 6. září 2019.

Gabriela Beňačková a Jakub Pustina Hudební setkání s operní pěvkyní, sopranistkou Gabrielou Beňačkovou a tenoristou Jakubem Pustinou původně plánované na začátek prosince, se nově uskuteční 6. ledna od 19 hodin ve velkém sále Adalbertina. Vstupenky zůstávají v platnosti. Předprodej na www.hkpoint.cz.

Klavírní podvečer Hudební katedra Pedagogické fakulty UHK pořádá v pondělí 12.  lis-

topadu další koncert z řady Klavírních podvečerů s  hosty z  JAMU Brno. Účinkuje Kateřina Potocká – finalistka mezinárodních klavírních soutěží. Koncert se koná od 17 hodin v Ebenově síni v budově Katedry výtvarné výchovy a textilní tvorby na Pivovarském náměstí v  areálu Regiocentra. Více na www.uhk.cz.

Mozek a emoční vývoj ClubCafé Pessoa pořádá 15. listopadu od 17 hodin v  rámci Klubu Amigos první přednášku z  třídílného cyklu Mozek a  emoční vývoj. Lektor-dobrovolník André Marques se bude nejprve věnovat genezi centrálního nervového systému až k mozku batolete a emočnímu vývoji u kojenců a dětí. Přednáška proběhne v  angličtině se simultánním překladem. Vstup volný.

Pochod proti diabetu Spolek diabetiků zve spoluobčany na Pochod proti diabetu ve středu 14. listopadu. Sraz účastníků bude ve 13 hodin na konečné trolejbusu č. 2 na Novém Hradci Králové. Pochod pokračuje vycházkou k Biřičce, kde bude po ukončení možnost posezení a občerstvení.

Bohoslužby i přednáška Evangelický sbor zve 18. listopadu na rodinnou neděli do kostela u  soudu. Od 9 hodin budou připraveny bohoslužby pro malé i  velké, od 10.30 hodin na ně naváže přednáška pedagoga a  kazatele Jana Hábla na téma Udělat správnou věc: jak se učí lidskost.

KAM ZA SPORTEM Sobota 10. listopadu Hokejbal

extraliga mužů: HBC Hradec Králové – Rakovník (13.00, hokejbalový stadion za DDM)

Volejbal

I. liga žen: Slavia Hradec Králové – Sokol Žižkov (11.00, sportovní hala TJ Slavia) I. liga juniorek: Slavia Hradec Králové – Benátky n. J. (12.00 a 16.00, sportovní hala TJ Slavia) I. liga kadetek: Slavia Hradec Králové – Řepy (10.00 a 14.00, sportovní hala TJ Slavia)

Lední hokej

Pátek 16. listopadu Sbor kněze Ambrože 17.00 Světový den předčasně narozených dětí Klicperovo divadlo 17.30 Bratři Karamazovi Hvězdárna a planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Studio Beseda 19.00 Černá voda Adalbertinum 19.00 Upokojenkyně Náplavka café 20.00 Sto zvířat (lm)

nost Tyfloservis dostupnost služby sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením terénní i ambulantní formou po celém území kraje. Cílem je vybavit zrakově postiženého dovednostmi a  informacemi, aby byl schopen v  maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, zapojit se do života společnosti a  uplatnit se na trhu práce. Poznat blíže život lidí se zrakovým postižením mohou zájemci ve středu 14. listopadu, kdy společnost Tyfloservis sídlící v  centru Pod Strání pořádá ve spolupráci s  Eurocentrem den otevřených dveří. Od 10 do 17 hodin bude otevřena poradna, připraveny jsou ukázky kompenzačních pomůcek, simulace zrakových vad a zážitkové aktivity bez zraku. Ve 13 hodin začne představení služeb Tyfloservisu a  projektu z  evropských fondů a  ve 14 hodin beseda Slepotou život nekončí – životní příběhy klientek se zrakovým postižením. Od 15 hodin je připraven seminář Jak správně komunikovat s  nevidomým. Vstup na akci je zdarma. Nutná registrace na e-mailu: hana.dolezalova@mmr. cz či na tel. 731 643 693. Kapacita je omezena! Více informací na www. tyfloservis.cz nebo www.facebook. com/Tyfloservis/. (hd)

RADNICE 37 / 7. 11. 2018

6. + 8. třída: Mountfield HK – Dynamo Pardubice (10.15, ČPP aréna – hala 2) 5. + 7. třída: Mountfield HK – Nový Bydžov (15.15, ČPP aréna – hala 2)

Kendó

Vánoční kendování – turnaj pro děti a mládež (9.00, sportovní hala Třebeš)

Neděle 11. listopadu Fotbal

FNL: FC Hradec Králové – FK Pardubice (15.00, stadion Malšovice)

Volejbal

liga mužů: Slavia Hradec Králové – Havlíčkův Brod (10.00 a 14.00, sportovní hala TJ Slavia)

Vodní pólo

I. liga žen: Slavia Hradec Králové – Strakonice (10.00 a 12.10, plavecký bazén Eliščino nábřeží)

Lední hokej

1. třída: minihokej za účasti tří týmů (8.00, ČPP aréna – hala 2)

Kendó

národní pohár Nozomi Cup (9.00, sportovní hala Třebeš)

Autogramiáda a setkání s autory... V pondělí 19. listopadu v  17.30 zve Studijní a  vědecká knihovna na setkání s  velkočtvrtečními autory. Pozvání přijali publicista Aleš Palán a zakladatelka paliativní péče u  nás Marie Svatošová, zpravodaj ČT Jakub Szántó, spisovatel a scenárista Pavel Kosatík a  spisovatel Pavel Renčín. Knihy těchto autorů můžete zakoupit na místě se slevou 15 %. Autoři je zájemcům rádi podepíší. Více na www.svkhk.cz.

Na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové  V pondělí 12. listopadu bude hostem pořadu Radioporadna po 11. hodině David Strnad, kominík a mistr odborného výcviku na Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole Rychnov nad Kněžnou. Hovořit bude na téma nejčastější závady komínů a novinky v revizích kotlů.

Na pátek 16. listopadu připravil rozhlas Medový den. Od 9 hodin bude hostem v rozhlasové kavárně v Havlíčkově ulici Láďa Hruška a východočeští medaři, od 10 hodin bude hostem herec Václav Kopta a po 11. hodině bude čas pro Václava Jirku s jeho Medovou poradnou. (red) 

Uzávěrka tohoto čísla byla 1. 11. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 8. 11. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce. radnice@mmhk.cz. Internet: www.hradeckralove.org Inzerce: tel. 601 330 804  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.


STRANA 4

RADNICE 37 / 7. 11. 2018

Zastupitelstvo města Hradce Králové pro volební období 2018 − 2022 Komunální volby v Hradci Králové, které se konaly 5. a  6. října, vyhrálo ANO 2011, které získalo 23,83 procenta hlasů a 11 mandátů v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu. Druhý skončil Hradecký demokratický klub s 15,66 % hlasů a sedmi zastupiteli. Po pěti mandátech pak získala ODS s 10,26 % a stejně tak Česká pirátská strana s 10,21 %. Do zastupitelských lavic dále usedli tři zástupci Změny pro Hradec a Zelených se ziskem 6,84 %, tři zastupitelská křesla získala Koalice pro Hradec se 6,78 % hlasů a tři mandáty do následujícího období získala Komunistická strana Čech a Moravy s volebním výsledkem 6,15 %. Všichni zastupitelé složili 30. října na ustavujícím zasedání slib: „Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest Alexandr Hrabálek bez PP za ODS primátor

a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky“.

Monika Štayrová ANO 2011 náměstkyně primátora

Martin Hanousek Zelení za ZPH a Zelené náměstek primátora

Jiří Bláha ODS náměstek primátora

Věra Pourová ANO 2011 náměstkyně primátora

Jiří Langer bez PP za ANO 2011 radní

Pavel Marek ANO 2011 radní

Andrea Turková ANO 2011 radní

Michal Moravec ODS radní

Oldřich Vlasák ODS radní

Adam Záruba bez PP za ZPH a Zelené radní

Libuše Friedlová ANO 2011 zastupitelka

Jiří Gelbič ANO 2011 zastupitel

Jan Groh ANO 2011 zastupitel

Jiří Kos ANO 2011 zastupitel

Jiří Mašek ANO 2011 zastupitel

Eva Matyášová ANO 2011 zastupitelka

Martin Soukup ODS zastupitel

Ivo Králíček bez PP za ZPH a Zelené zastupitel

Romana Dusová bez PP za HDK zastupitelka

Zdeněk Fink HDK zastupitel

Jan Holásek bez PP za HDK zastupitel

Romana Lišková HDK zastupitelka

Jiří Sova HDK zastupitel

Pavlína Springerová HDK zastupitelka

Ladislav Škorpil bez PP za HDK zastupitel

Pavel Bulíček Piráti zastupitel

Aleš Dohnal bez PP za Piráty zastupitel

Pavel Vacek bez PP za Piráty zastupitel

Pavel Vrbický Piráti zastupitel

Jan Zeman Piráti zastupitel

Jan Čáp KDU-ČSL za KPH zastupitel

Anna Maclová bez PP za KPH zastupitelka

Jiří Vojáček KDU-ČSL za KPH zastupitel

Alois Havrda bez PP za KSČM zastupitel

Táňa Šormová KSČM zastupitelka

Lubomír Štěpán KSČM zastupitel

Radnice 37 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 37 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement