Page 1

S papírovou jízdenkou jen předními dveřmi z Od počátku července mohou cestující s papírovými jízdenkami k nástupu do vozů hradecké MHD využívat pouze přední dveře. Jen u nich je totiž instalován mechanický strojek. Dopravní podnik žádá cestující s papírovou jízdenkou, aby si ji připravili včas, a pomohli tak k rychlému odbavení a k zachování plynulosti dopravy. Zavedení tohoto opatření pomáhá v městské hromadné dopravě eliminovat počty černých pasažérů. (dp)

KRÁTCE Z HRADCE Správní odbor 3. října zkrátí úřední hodiny O dvě hodiny dříve skončí z technických důvodů úřední den 3. října na správním odboru magistrátu. Pracovníci se budou moci klientům tento den věnovat pouze do 12 hodin, poté dojde k vypnutí vyvolávacího systému a další klienty odbaví až 4. října. Odbor nyní zajišťuje zejména záležitosti týkající se voleb a vydávání voličských průkazů. Zpracovává agendu výdeje občanských průkazů a cestovních dokladů a trvalé pobyty. Zajišťuje matriční záležitosti související s narozením, manželstvím, úmrtím a další. Provádí vidimaci a legalizaci, poskytuje služby Czechpointu, projednává přestupky a vede správní řízení.

Pošta 12 bude na čas uzavřena Zhruba týden se lidé z okolí Benešovy třídy budou muset obejít bez služeb pošty Hradec Králové 12 sídlící na Benešově třídě. Od pondělí 30. září do soboty 5. října totiž bude tato pošta kvůli stavebním úpravám uzavřena. Příjem a výdej zásilek bude po uvedenou dobu od pondělí do pátku v době od 8 do 11 a od 13 do 18 hodin zajišťovat pošta Hradec Králové 11 ve Štefánikově ulici 534/29a v areálu Hvězda.

Obnova alejí začíná

Nové dopravní hřiště vzniká v Třebši Zřejmě už od příštího roku by děti z hradeckých mateřských a základních škol mohly absolvovat dopravní výuku na novém dopravním hřišti, které město začalo stavět nedaleko třebešské sportovní haly. Výstavba by měla trvat do konce roku. Hřiště má přijít zhruba na 7,1 milionu korun. Stavba nového dopravního hřiště je v krajském městě nutností, protože stávající hřiště umístěné v areálu malšovického Všesportovního stadionu už nevyhovuje. Je tam totiž málo výukových prvků, chybí některé typy křižovatek i zázemí, kořenový systém okolních stromů navíc silně narušil komunikace. Městská policie, která dopravní výuku ve spolupráci s domem dětí a mládeže a Besipem zajišťuje, výstavbu nového dopravního hřiště vítá. „Stávající hřiště je zastaralé a nevyhovující. Kromě jiného tam zcela chybí zázemí v podobě učeben, skladu na kola a sociální zařízení. Jsme nuceni například vyučovat přímo na zemi na pozemní komunikaci, kde si vytváříme provizorní stanoviště pro teoretické opakování a nácvik první pomoci. Výuka probíhá za každého počasí, a proto je omezena na období od dubna do června a od září do zhruba poloviny října,“ prohlásila Eva

Čížková z Městské policie Hradec Králové. Doplnila, že z toho důvodu nejsou strážníci schopni zajistit více kurzů, a to i přesto, že zájem škol je více než dvojnásobný. Vládní výbor pro bezpečnost v silničním provozu Besip doporučuje dopravní výuku žáků základních škol v rozsahu nejméně osmi hodin, situace na starém dopravním hřišti umožňuje maximálně tříhodinovou výuku. Kvůli nevyhovujícímu prostoru se v krajském městě nemohou konat ani krajská kola dopravních soutěží. Tomu bude konec, i když ne hned od příštího roku. Stavbu dopravního hřiště v Třebši radnice z finančních důvodů rozdělila do více etap. První, kterou provede letos, zahrne výstavbu hlavních komunikací a výukových prvků, zázemí přijde na řadu až později. Dopravní hřiště bude moderní se všemi typy křižovatek, tedy okružní, stykovou i průsečnou, zastávkami městské hromadné dopravy, železnič-

Nové dětské dopravní hřiště město staví poblíž hřiště Sokola Třebeš. Výstavba má trvat nejpozději do konce roku. Foto: Martin ČERNÝ ním přejezdem i přechody pro chodce. Práce by měly skončit do závěru letošního roku. Zázemí město postaví následně v nejbližších letech. Přesto, že stávající dopravní hřiště nevyhovuje a chybějící zázemí umožňuje dopravní výuku jen v teplejších

U nemocnice roste univerzitní kampus

Kvalita života? Průzkum odkryl nová fakta

Technické služby se začátkem října pustí do obnovy alejí v ulicích Husova a Zámeček na Novém Hradci Králové. Obnova stromořadí je dána zdravotním stavem stromů a je povolena odborem životního prostředí, včetně vydání výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Kvůli jejich přítomnosti budou práce provedeny jinak, čtyři stromy nebudou vykáceny celé, ale na místě zůstanou torza kmenů, která poskytnou útočiště chráněným druhům hmyzu. V první etapě technické služby pokácí 72 stromů, které následně nahradí 70 mladými jedinci. V místě se rovněž počítá s výstavbou chodníku a parkovacích míst. (red)

NAJDETE NA WEBU Na pozemku mezi třebešským obchvatem a fakultní nemocnicí vyrůstá od loňského září první pavilon budoucího kampusu Univerzity Karlovy, který poslouží studentům i pracovníkům obou hradeckých fakult UK, tedy lékařské a farmaceutické. Čtyřpatrový objekt výukového a výzkumného centra bude dokončen v příštím roce. Foto: Martin ČERNÝ

Články či fotogalerie, které nebylo možné vzhledem k limitované ploše tištěné Radnice uveřejnit, jsou umístěny pod grafickým odkazem Radnice plus na webu města.

z Konference Konkrétní žena z Pozvání na Den městských lesů

www.hradeckralove.org

měsících, daří se městské policii neustále zvyšovat počet dětí, které praktickou výuku na dopravním hřišti absolvují. Zatímco v roce 2008 prošlo 55 kurzy 902 žáků, vloni to bylo už 1540 žáků, kteří se zúčastnili 129 kurzů. Před praktickou výukou na dopravním hřišti děti absolvují teoretickou část ve svých třídách, kam za nimi chodí lektoři oddělení prevence kriminality hradecké městské policie. Martin ČERNÝ

Hradečané nezaplatí za odpad víc ani za rok Žádné zvyšování poplatků za odpad na příští rok nemá v plánu hradecká radnice. Poplatek by měl zůstat v příštím roce na současné výši, město nepočítá ani se zvyšováním poplatků za psy. Přestože nabízí občanům v oblasti odpadového hospodářství neobvyklé množství služeb, má jeden z nejnižších poplatků v republice. Ani v příštím roce se nemusí obyvatelé města obávat zvýšených plateb místních poplatků, které na složenkách objeví zhruba za půl roku ve svých schránkách. Poplatky, které příští rok zaplatí, kopírují letošní cifry. A to u místního poplatku za psy, tak i u poplatku za komunální odpad. „Hradečané mohou za pouhou 1,50 Kč denně likvidovat legálně a pohodlně odpad tím, že ho odloží do příslušné nádoby na plast, papír, bioodpad nebo na směsný odpad. Navíc mohou rovněž využít každoročně

dvakrát pořádaných velkoobjemových svozů, nebo s odpadem navštívit kterýkoliv ze čtyř sběrných dvorů,“ přibližuje možnosti primátor Zdeněk Fink. Poplatek na letošní rok činil 500 Kč a bude tomu tak i v roce příštím. U dětí od 7 do 14 let a vlastníků chat a chalup hradeckých občanů bude i nadále sazba poloviční, tedy 250 Kč/rok. Senioři od 70 let platí stejně jako vloni 250 Kč ročně. Děti do 6 let jsou od poplatku osvobozeny. „Rád bych pochválil všechny, kteří pečlivě třídí odpad, přestože z tohoto

systému zatím nemají žádné výhody. Díky nim není Hradec Králové skládkou,“ hodnotí pozitivně Zdeněk Fink. Česko však očekává podstatnou změnu legislativy, která přinese výrazné zvýšení poplatku za ukládání odpadů na skládky. Tyto náklady bude nutné promítnout do poplatku, který hradí občané. Snahou města je tedy motivovat občany ke zvýšení třídění, aby nebylo nutné tak veliké množství odpadu ukládat na skládky. To by mělo vést k tomu, že poplatek by i poté mohl zůstat na původní výši. Zároveň k tomu průběžně už vytváří občanům podmínky. Ty spočívají ve zvýšení objemu nádob na tříděný odpad a zkrácení docházkové vzdálenosti. (isui)

Až osm tisíc respondentů pomohlo městu aktualizovat některé ukazatele kvality života. Například více než 94 % dotázaných je s životem ve městě spokojeno, což vyneslo Hradci jednu z předních příček v Česku. Lepší přehled město získalo zejména v oblasti spokojenosti Hradečanů s místním společenstvím, aktualizovány byly i údaje o mobilitě a přepravě cestujících, průzkum se zaměřil i na cestu dětí do škol. Zjištěné výsledky se promítnou do přípravy akčního plánu města. Nejvíce respondentů se zapojilo do průzkumu o cestování dětí do škol a zpět. Z celkového počtu 6700 žáků se jich zapojilo 5896. Z průzkumu vyplynulo, že nejčastěji děti chodí do školy pěšky, naopak kolo využívají k dopravě nejméně. Jako bezpečnou vnímá cestu do školy 79,1 % dětí. Další tisícovka respondentů odpovídala na dotazy ohledně přepravy ve městě. Konkrétně na průměrnou dobu strávenou na cestách a vzdálenost či způsoby dopravy. Výsledky radnici pomohou při plánování počtu parkovacích míst či navrhování cyklostezek. Třetí sledovanou oblastí byla spokojenost se životem ve městě či s veřejnými službami. Na dotazy odpovědělo více než tisíc obyvatel. „Z průzkumu vyplynulo, že se životem ve městě je spokojeno 94,2 % občanů. Dotazy mířily i na spokojenost s veřejnými službami či s dopravou,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje města Jiří Svátek. S výsledky hodlá radnice dále pracovat. Průzkum odkryl problémové oblasti z hlediska bezpečnosti. Výsledky využije i městská policie. Občané prozradili také údaje, které využijí technické služby při plánování úklidu. (isui)


STRANA 2

RADNICE 31 / 25. 9. 2013

Dopravní podnik odhalí své zákulisí

Veterinární školu obsadila morčata

Jak vlastně funguje královéhradecká městská hromadná doprava? Nahlédnout pod kapoty autobusů a trolejbusů nebo elektrobusu a vůbec pod pokličku celé MHD mohou zájemci při dni otevřených dveří Dopravního podniku města Hradce Králové 5. října od 9 do 14 hodin. Po pěti letech se návštěvníkům opět otevře areál v Pouchovské ulici i zázemí terminálu hromadné dopravy, tentokrát u příležitosti 85. výročí založení zdejší městské hromadné dopravy. Den otevřených dveří se však neomezí jen na pouhé zpřístupnění podniku, ale připraven je bohatý program pro všechny věkové kategorie. K vidění bude nejmodernější technika a nejnovější vozy MHD, stejně tak jako odlesk historie. Tu budou reprezentovat historická vozidla, která zdarma svezou cestující mezi areálem dopravního podniku v Pouchovské ulici a terminálem hromadné dopravy. Historii a současnost v jednom pak mohou zájemci zhlédnout při křtu nově vydané knihy o královéhradecké městské hromadné dopravě. V Pouchovské ulici čeká nejen fandy veřejné dopravy prohlídka celého areálu včetně nového centrálního dispečinku, zázemí řidičů a učeben autoškoly. Představeny budou všechny typy provozovaných vozidel MHD včetně novinky - elektrobusu. Součástí programu bude mimo jiné průjezd autobusů s návštěvníky myčkou a prohlídka dílen a dalších prostor.

V 11 hodin se uskuteční křest a autogramiáda publikace Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928-2013 autorky Heleny Rezkové. Novinkami bude účast BESIP teamu nevšední prezentace problematiky bezpečnosti silničního provozu, autogramiáda fotbalistů FC Hradec Králové od 9.30 do 10.30 hodin a hokejistů Mountfield HK od 12.30 do 13.30 hodin. Návštěvníky čeká také výstava elektrokol a elektroskútrů. Zájemci se mohou svézt v prostorách areálu turistickým silničním vláčkem. Po celou dobu konání akce mohou získat v zákaznickém centru v Pouchovské ulici noví zákazníci městskou a volnou kartu za zvýhodněnou cenu. Na terminálu hromadné dopravy si bude možné prohlédnout i originální dispečerské pracoviště „koule“. Další program a podrobnosti akce, která se koná za každého počasí, lze průběžně sledovat na webu dopravního podniku www.dpmhk.cz. (red)

Více než dvě stovky morčat různých plemen i barev byly předposlední zářijovou sobotu k vidění na výstavě ve Střední odborné škole veterinární v Kuklenách. Součástí byla soutěž, kde se hodnotilo zabarvení zvířat. Svými úspěchy se přijeli pochlubit chovatelé z celé republiky. Foto: Martin ČERNÝ

V pololetí město hospodařilo s přebytkem Poznejte skvosty při Dni architektury HOSPODAŘENÍ MĚSTA SKONČILO V POLOLETÍ DÍKY NIŽŠÍM INVESTICÍM PŘEBYTKEM 40 MILIONŮ KORUN Na investice Hradec Králové v pololetí vydal jen 156 milionů korun, tedy 13 procent ročního záměru. Většinu investic město obvykle platí až ve druhé polovině roku a stejně by tomu mělo být i letos. Celkové příjmy Hradce v pololetí dosáhly 1,02 miliardy korun a výdaje 981 milionů korun. Mezi největší letošní investiční akce patří regenerace Benešovy třídy za 177 milionů korun, jejíž uskutečnění je však teprve na počátku. Co nevidět by měla začít rekonstrukce Bílé věže za plánovaných téměř 80 milionů korun. Tady by město mělo díky výběrovému řízení ušetří 22 milionů. Nyní vrcholí práce na rekonstrukci náměstí 28. října a sousedních ulic, na přestavbách sportovních areálů Slavia a Farářství a na rekonstrukci Šimkových sadů. Na jaře už město otevřelo knihovnu.

V celoročním plánu zatím počítá upravený rozpočet města s příjmy 1,94 miliardy korun a výdaji 2,89 miliardy korun. Schodek 944 milionů korun město hodlá z větší části vyrovnat penězi ušetřenými v minulých letech a z menší části úvěrem. V minulých letech však město původně předpokládaný roční objem investic nenaplňovalo a úměrně tomu byl nižší i schodek rozpočtu. Například loňské hospodaření města se dokonce přehouplo do přebytku 135 milionů korun, přestože během roku radnice plánovala schodek až přes půl miliardy. Proti předpokladům městu totiž výrazně klesly výdaje, a to vedle investičních i běžné. (čtk, red)

Hradec Králové se 5. až 7. října připojí ke Dni architektury, který se koná ve městech celé republiky, ale také v zahraničí, konkrétně v Bratislavě, Vídni a Drážďanech. Město pod Bílou věží nabídne především prezentaci nejcennějšího architektonického fondu, který má - moderní a současnou architekturu. Přímo v terénu mohou zájemci obdivovat architektonické skvosty města začátku 20. století a meziválečné doby, moderní a industriální památky Kuklen a komplex bývalého Vertexu, který se proměnil v nové sídlo městské knihovny.

Hradec Králové - generace hradeckých architektů Procházka centrem města s historikem architektury Ladislavem Zikmundem-Lenderem. Sraz v sobotu 5. října ve 14 hodin

Zvonohra má dalších pět zvonů

Žádejte o granty VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

Týden hradeckých knihoven začíná Od 30. září do 4. října si milovníci knih a přátelé knihoven přijdou na své při Týdnu královéhradeckých knihoven. V jednotlivých bibliotékách se budou konat různé akce pro veřejnost, v menších chystají pracovníci aspoň komentované prohlídky. Týden začne v pondělí 30. září od 17 hodin v ústřední budově Knihovny města Hradce Králové ve Wonkově ulici happeningem nazvaným Královéhradecké knihovny se představují, jehož součástí bude předčítání knih známými osobnostmi, hudba a divadlo. Aktuální informace najdete na www.svkhk.cz. (red)

REFERENT/KA REGISTRU ŘIDIČŮ A VOZIDEL (BODOVÝ SYSTÉM) odbor dopravy Informace: Petr Černohlávek, tel. 495 707 840; Pavla Černá, tel. 495 707 801. Přihlášky lze podávat do 8. 10. Další informace naleznete na www.hradeckralove.org - Kariéra.

Hradec Králové - Kukleny Procházka po architektuře Kuklen s architektem Ondřejem Lipenským a historikem architektury Marcelem Pencákem. Sraz v neděli 6. října ve 14 hodin před hřbitovem v Kuklenách.

Hradec Králové - knihovna Bezplatná prohlídka interiéru nově otevřené městské knihovny v budově bývalé továrny Vertex ve Wonkově ulici s architektem Davidem Vávrou, autorem přestavby objektu. Sraz v pondělí 7. října v 16 hodin v knihovně města. (red)

Podzimní kurzy Internet pro seniory začínají Město Hradec Králové ve spolupráci s dvanácti základními školami bude od 30. září opět pořádat bezplatné kurzy Internet pro seniory, a to pro začátečníky i pokročilé. Termíny výuky na jednotlivých školách organizátoři zájemcům zašlou formou pozvánky. Výuka probíhá v deseti lekcích jednou týdně obvykle mezi 14. a 17. hodinou v délce šedesáti minut. Kurzy budou probíhat v základních školách Sever, Mandysova, Josefa Gočára, Bezručova, Jiráskovo náměstí, Úprkova, Nový Hradec Králové, Štefánikova, Kukleny, Plotiště, Svobodné Dvory a Milady Horákové. Mimořádně je zařazen kurz digitální fotografie v základních školách Bezručova a Sever. Senioři se mohou hlásit na telefonním záznamníku číslo 495 707 980, kam nadiktují jméno a příjmení, rok narození, adresu bydliště, telefon, základní školu, kterou preferují, a typ kurzu, do něhož se hlásí - zda pro začátečníky, pokročilé nebo na digitální fotografii. Délka vzkazu je omezena na dvě minuty. (red)

Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradec Králové upozorňuje zájemce o podporu z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže, že písemné žádosti na předepsaných formulářích mohou podávat nejpozději do 30. září. Aktualizované formuláře k žádostem naleznete na webu města www.hradeckralove.org odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže. (red)

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

před budovou Muzea východních Čech u fontány.

16. 9. Hasiči zachránili ze zakouřeného bytu v ulici Milady Horákové devítiměsíční dítě, které záchranka následně odvezla do nemocnice. Hasiči museli dveře zabouchnutého bytu otevřít násilím a uvnitř vypnuli sporák. Matka dítěte údajně nechala na plotně vyvářet dudlíky, které se po chvíli vznítily a kouř se z kuchyně rozšířil do celého bytu, v němž kromě dítěte v té době nikdo nebyl. Případ vyšetřuje policie. z 17. 9. Nevybíravým způsobem žebrala před obchodním domem v centru města skupina podivných existencí. Pětatřicetiletá žena spolu s osmadvacetiletým a šestatřicetiletým mužem se snažili získat od kolemjdoucích peníze, a když je lidé odmítli, sprostě jim nadávali. Přivolaní strážníci zjistili, že na jednoho z mužů je vydán příkaz k zatčení, takže ho předali kolegům z republikové policie. Zbylé dvojici domluvili. z 17. 9. Z toho, že řídí auto bez řidičského průkazu, který mu předchozí den sebrala policie, si nic nedělal osmapadesátiletý řidič. Městskou policii na sebe navíc upozornil překročením rychlosti o 19 kilometrů v hodině. Aby toho nebylo málo, za volant usedl po požití alkoholu. Skončil v rukou mužů zákona. z 19. 9. Jsi krásná. Takové a podobné esemesky z neznámého čísla rozezlily 37letou ženu a jejího manžela. Obrátili se proto na policii, kde žena uvedla, že pletky s cizím mužem nemá a nehodlá podobné zprávy tolerovat. Možný přestupek proti občanskému soužití projedná magistrát. z 20. 9. Pokutu tisíc korun dostal při opouštění záchytky muž, který předtím obtěžoval cestující v autobuse MHD, byl silně opilý a agresivní. z 22. 9. V domě na náměstí Jana Pavla II. je cítit plyn a obyvatelka bytu, z něhož se plyn šíří, neotvírá. Takové oznámení přijala městská policie a ihned začala jednat. Pracovník havarijní služby plynáren uzavřel na chodbě přívod plynu a naměřil vysoké koncentrace v ovzduší. Strážníci se snažili vykopnout dveře, na hluk však zareagovala omámená dvaadevadesátiletá žena uvnitř a otevřela dveře. Hlídka poskytla seniorce první pomoc, otevřela okna a zavolala záchranku. (red)

Sluníčko láká Základní škola a Mateřská škola Jiráskovo náměstí zve děti na pravidelná setkání v klubu předškoláka Sluníčko. Začínají 2. října a budou se konat každou středu od 15.30 do 17 hodin. Jejich cílem je připravit děti co nejlépe na vstup do školy a seznámit je s novým prostředím školy. Pod vedením učitelek se formou hry seznamují se základy matematických představ, procvičují jemnou motoriku, učí se logopedické říkanky, poznávají první anglická slovíčka, hrají pohybové hry, rozvíjejí hudební cítění a pracují s interaktivní tabulí. V tomto školním roce jsou pro děti opět připraveny společné dílny. V listopadu to bude adventní, v únoru keramická a v dubnu Jarní tvoření. Více na www.zsjirasek.cz. (red)

Město nabízí k pronájmu 16 bytů Odbor správy majetku města Magistrátu města Hradec Králové vypisuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 10/2013/OM1 na pronájem uvolněných nájemních bytů ve starší zástavbě. Koncertní zvonohra, která vzniká v budově Sboru kněze Ambrože, má dalších pět zvonů. Nástroj by měl mít po dokončení pět desítek zvonů. Zvonohra má nyní 15 zvonů. Pět nových zvonů nese jména významných předchůdců Jana Husa, například Jana Milíče z Kroměříže či Tomáše Štítného ze Štítného. Zvonohra vzniká postupně již zhruba tři roky. Dosud zhotovené zvony jsou umístěné v prostorách sboru, na některé si lidé mohou zazvonit. Do konstrukce zvonohry je usadí až po získání všech zvonů. Celkem by zbudování celé zvonohry mělo stát zhruba šest milionů korun. „Po dokončení to bude jediný nástroj v České republice, který bude mít koncertní parametry a bude splňovat mezinárodně uznávané normy,“ uvedl jeden z iniciátorů projektu, hudební skladatel a pedagog Radek Rejšek. Postup v budování zvonkohry považuje za zázrak. „Doufám, že do tří let by se nám mělo podařit celý nástroj dokončit. Nyní nás čeká pořízení menších zvonů, které už budou levnější, a tak by mohlo pořizování zvonů postupovat rychleji,“ dodal. Iniciátoři odhadují, že jsou náklady na budování přibližně v polovině, peníze pocházejí například ze sbírek či od sponzorů. (čtk) Foto: Martin ČERNÝ

Nabízeno je 16 obecních nájemních bytů ve starších domech, které mohou vyžadovat úpravy různého rozsahu, základní nájemné je proto stanoveno jako polovina cílového nájemného pro Hradec Králové, tj. na částku 45,30/m2/měsíčně. K posouzení stavu bytu doporučuje odbor správy majetku města účast na ukázkách bytů. Zájemci, kteří ke dni podání žádosti splňují stanovené podmínky, se mohou výběrového řízení zúčastnit podáním žádosti na předepsaném formuláři. Formulář včetně podmínek a nabídky bytů s termíny ukázek je k dispozici na úřední desce, na ma-

gistrátním odboru správy majetku města, nebo na jeho webových stránkách www.hradeckralove.org - odbor správy majetku města - oddělení správy nebytových prostor a veřejných statků (a bytů) - úsek správy bytů - výběrová řízení. Žádosti bude přijímat od 14. do 31. října 2013 podatelna Magistrátu města Hradec Králové v ulici Československé armády číslo popisné 408. Před podáním žádosti by se zájemci měli seznámit s podmínkami tohoto výběrové řízení, Byty budou pronajaty ve stavu, v jakém se nacházely při ukázkách. Ukázky bytů mimo vypsané termíny nebudou umožněny. (red)


RADNICE 31 / 25. 9. 2013

KAM ZA KULTUROU Sobota 28. září

STRANA 3

Hradecká rybářka je opět mistryní světa

Jana Grešová z Hradce Králové je opět mistryní světa v lovu ryb udicí. Po loňském triumfu v Nizozemsku byla nejlepší i na letošním šampionátu ve slovinském městě Radeče nedaleko Mariboru. Ve dvou závodech na řece Sávě nachytala zhruba 30 kilogramů ryb, především podouství a parem. Loňský triumf rybářka brala jako velký úspěch, letošního zlata si však cení ještě více. „Těžší bylo titul mistra světa obhájit, než ho získat poprvé. Ostatní závodníci už si na vás totiž dávají pozor, sledují například techniku a taktiku lovu,“ uvedla dvojnásobná mistryně světa mezi jednotlivci. Zúčastnila se už osmi světových šampionátů a kromě dvou individuálních titulů a jedné stříbrné pozice dosud získala také jedno zlato a jedno stříbro v družstvech. (čer)

Městská hudební síň 10.00 Hradecký koštýř Adalbertinum 10.00 Pohádky Ferdy Mravence Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro děti, 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Bio Central 15.00 Letadla, 17.30 Colette, 20.00 Donšajni Divadlo Drak 16.00 Jak si hrají tatínkové Studio Beseda 17.00 A na hrušce sedí diktátor Klicperovo divadlo 19.00 Touha jménem Einodis

Neděle 29. září Muzeum VČ 9.00 a 13.00 Z muzejního šuplíku TIC Velké náměstí 10.00 Pohádkové putování Hradcem Králové - nutná rezervace Bio Central 15.00 Já, padouch 2, 17.30 Donšajni, 20.00 Omar Klicperovo divadlo 19.00 Antikódy

Pondělí 30. září Knihovna HK, Wonkova 17.00 Velký knihovnický happening Biskupství HK 17.00 Matka Vojtěcha - služebnice boží Bio Central 17.30 Pěna dní, 18.30 Kauza Cervanová, 20.00 Donšajni Nové Adalbertinum 18.30 Proč Ježíš zemřel? Aldis 19.30 Galavečer Dnů pro Izrael

Úterý 1. října Galerie MU 10.00 a 17.00 Neodada, Fluxus a konceptuální umění SVK HK 17.00 Povídání o životě a díle Josefa Čapka Klicperovo divadlo 17.30 Sexmise Studio A 18.00 Namíbie Nová Akropolis 19.00 Éra vodnáře

Středa 2. října Knihovna HK, Wonkova 9.00 Pohádkové čtení s překvapením SVK HK 16.00 Komentovaná prohlídka knihovny pro veřejnost, 18.00 Evropské knihovny očima profesionálů Klicperovo divadlo 19.00 Žebrácká opera Bio Central 20.00 MENU: Fiordmoss, J, Boska & Roman dj set Hvězdárna a planetárium 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Klub Satchmo 19.00 All Jam Group

Čtvrtek 3. října SVK HK 17.00 1. východočeská himálajská Expedice Himalaya ´76 Muzeum VČ 18.00 Houby v kuchyni Klicperovo divadlo 19.00 Balada pro banditu Studio Beseda 19.00 Obleču tě do hvězd Filharmonie HK 19.00 Rock Symphonies Knihovna HK, Wonkova 17.00 Chorvatský večer s výstavou fotografií Salon královéhradecký 18.00 Zelený okruh Hradce Králové AC klub 19.30 Art Jazz Band

Pátek 4. října Klicperovo divadlo 10.00 Bylo nás pět Hvězdárna a planetárium 19.00 Noc evropských vědců, 20.30 Večerní pozorování Knihovna HK, Wonkova 18.00 Pohádka na dobrou noc

VÝSTAVY Galerie Na mostě - Cestami domova, do 28. 9. Galerie Stodvacetrojka - výstava obrazů moderních českých autorů, 30. 9. Galerie Barbara - Vlasta Kahovcová - obrazy, Darja Čejková - keramika, do 30. 9. Galerie AMB - Aleš Svoboda, do 7. 10. Lékařská fakulta UK - Po pás potopa - Petr Palma, do 11.10. Galerie Koruna - Milan a Václava Henclovi - obrazy, do 12. 10. Galerie Na Hradě - Bořivoj Borovský - Ohlédnutí, do 14. 10. (lm)

Na nádvoří poteče víno Nádvoří městské hudební síně, tedy kaple sv. Jana Nepomuckého v Zieglerově ulici, bude 28. září od 10 do 18 hodin hostit šestý ročník Hradeckého koštýře. Slavnosti vína a burčáku nabídnou návštěvníkům víno, laskominy i hudbu. (red)

BASKETBAL Jana Grešová z Hradce Králové si ze Slovinska přivezla druhý titul mistryně světa v lovu ryb.

Hokejisté vyhráli v Karlových Varech i v Kladně Hokejistům Mountfieldu HK se v extralize zatím daří nad očekávání. Po domácím vítězství nad Třincem uspěli i ve všech třech zápasech na ledě soupeřů. V Karlových Varech zvítězili 3:0 a dokázali bodovat i v Praze na Slavii. Tam skončilo utkání 1:1 a o vítězi rozhodlo až prodloužení, kde byli šťastnější domácí. Úterní utkání v Kladně Hradečtí vyhráli 2:1. V pátek 27. září se hradečtí hokejisté opět představí na domácím stadionu. Od 18 hodin se zde střetnou s Litvínovem. O dva dny později, v neděli 29. září, je od 17 hodin čeká první derby v sousedních Pardubicích. Začátkem října se hradečtí hokejoví fanoušci mohou těšit na dvě utkání v domácím prostředí po sobě. V úterý 1. října od 18 hodin odehrají zápas s brněnskou Kometou a v neděli 6. října od 17.30 se Zlínem. (čer)

Foto: Archiv závodnice

Votroci už vedou druhou ligu Fotbalisté FC Hradec Králové nepoznali hořkost prohry už šest druholigových utkání v řadě. Naposledy dokázali vyhrát i na hřišti dosud vedoucího Ústí. FK Ústí nad Labem - FC Hradec Králové 0:2 (Vaněček, Zelený). Přesto, že Severočeši byli zejména v prvním poločase lepším týmem, nedokázali skórovat. To Hradečtí mají kanonýra Davida Vaněčka, který v posled-

ních šesti utkáních vsítil už osm gólů. Hradečtí se tak vyhoupli do čela druholigové tabulky. Po středečním pohárovém utkání s Jabloncem pokračuje Fotbalová národní liga dalším kolem už o nadcházejícím víkendu. Fotbalisté FC Hradec Králové se domácím fanouškům na Všesportovním stadionu v Malšovicích představí v neděli 29. září, kdy přivítají další severočeský celek Baník Most. Utkání začne v 15 hodin. (čer)

Světový pohár: Hradec skončil šestý

Tipy odjinud 27. - 29. 9. - Podzimní městské slavnosti - 1. část 27. - 29. 9. - Zlatá přilba - 65. ročník motocyklových plochodrážních závodů 11. - 13. 10. - Podzimní městské slavnosti s ohňostrojem - 2. část 12. 10. - Velká pardubická - 123. překážkový dostih 26. 10. - Závěrečné dostihy ČASCH Dostihový den (isi)

Hokejbalisté HBC Hradec Králové 1988, kteří v roce 2010 vyhráli Evropský pohár, svět zatím nedobyli. Na Světovém poháru v pardubické ČEZ aréně totiž skončili mezi dvanácti účastníky šestí. Se všemi soupeři drželi krok a pokud prohráli, tak většinou o jeden gól nebo po samostatných stříleních. Anglický London Crusaders však zostudili vítězstvím 8:0. Foto: Martin ČERNÝ

UDĚLEJTE SI ČAS Den zvířat ve veterinární škole

Chystá se Hradecký půlmaraton

Desítky různých zvířat budou 2. října od 9 do 14 hodin k vidění ve Střední odborné škole veterinární v Kuklenách při 20. ročníku Dne zvířat. Připraveny jsou přehlídka plemen psů, výstava drobných zvířat, ukázky praktických dovedností žáků, prohlídka školních stájí, soutěže miss pes a miss zvířátko, a další aktivity. Zájemci o studium si budou moci zároveň prohlédnout školu. Více na www.sosvet.cz.

Adrenalinová zábava pro děti, sportovní hrátky, dětské závody, aerobic show, ukázky sportů pro hendikepované, nordic walking. Součástí Hradeckého půlmaratonu, který se 13. října uskuteční na Malém náměstí, budou i další doprovodné akce. Více na www.sportvisio.cz.

Maminky se naučí první pomoc Kurz první pomoci pro maminky s dětmi připravilo na 2. října od 16 hodin křesťanské mateřské centrum Sedmikráska v Zieglerově ulici 230. Zájemci se musí předem přihlásit. Více na www.sedmikraskahk.cz nebo sedmikraskahk@volny.cz.

Okolo Hradce Láká vás pěší pochod nebo jízda okolo Hradce? Pokud ano, zaškrtněte si v kalendáři datum 5. října. Akce pro pěší a cyklisty nazvaná příznačně Okolo Hradce má start mezi půl devátou a 10. hodinou u školy na Novém Hradci. Pořadatelé připravili čtyři trasy dlouhé 10, 12, 23 a 35 kilometrů vhodné pro turisty, cyklisty i rodiny s kočárky. V cíli na Slezské plovárně na Slezském Předměstí bude program pro děti i dospělé s občerstvením a večerní ohňovou show.

Centralem zazní hudba Bio Central bude 2. října patřit koncertu Menu, tentokrát zaměřenému na indie-elektronickou hudbu. Začátek je ve 20 hodin.

Kurz bruslení pro děti

jsou připraveny i hry a soutěže soutěžících žáků. Den zakončí opékání buřtů.

Zájemci o známky mohou vidět i padělky Klub filatelistů Hradec Králové pořádá každou neděli od 7.30 do 10.30 hodin pravidelné schůzky v jídelně Policie ČR za Ulrichovým náměstím. Setkání 6. října bude navíc zpestřené ukázkou sbírky falešných českých známek. Na setkáních je pro zájemce k nahlédnutí i k zapůjčení filatelistická literatura.

Dny pro Izrael začínají

Bruslařský klub dr. J. Hainze chystá od 5. listopadu až do února kurz bruslení pro děti. V malé hale zimního stadionu se bude konat vždy v úterý od 16.45 do 18.15 hodin. Více na www.krasohk.cz a www.skolickabrusleni.cz, kde budou od 4. října k dispozici elektronické přihlášky. Další informace zájemci získají na telefonu 722 666 840.

Od 30. září do 4. října bude Hradec hostit Dny pro Izrael. Hned první den od 19.30 hodin se v Aldisu uskuteční slavnostní galavečer, 2. října bude na Baťkově náměstí Klezmerové odpoledne s koncertem skupiny Trombenik a ukázkou židovských tanců. Na 4. října je v Centru Sion připraven Večer izraelských vín. Více na www.dnyproizrael.cz nebo na telefonu 777 253 334.

Sportovní den se strážníky

Vyzkoušejte tai chi

Areál Stříbrného rybníka bude 1. října od 9 do 15 hodin hostit 5. ročník Sportovního dne s Městskou policií Hradec Králové. Hlavní program bude tvořit terénní běžecká soutěž družstev. Kromě ukázek techniky, výstroje a výzbroje strážníků, policie, hasičů, zdravotníků a záchranářů

Sdružení taoistického tai chi, vnitřní umění pro zdraví, zve na uklázkové cvičení. Uskuteční se v úterý 1. října od 18 hodin v tělocvičně ZŠ SNP. Výuka začne 8. října od 18 do 19.30 hodin. Více na www.taoist.cz nebo na telefonu 603 537 839. (red)

Ženy - ŽBL: BK Strakonice - Sokol HK 75:62, Stará 12, Hartigová a Křížová 11, Kuthanová a Mišurová 9. Vstup do nového ročníku nejvyšší soutěže se vloni bronzovému družstvu vůbec nepovedl. Napravit to budou moci třeba při domácím utkání, které sehrají na Eliščině nábřeží 2. října proti družstvu IMOS Brno. Muži - I. liga: Sokol HK 2 - VŠB Ostrava 83:46, Kiršbaum 15, Peterka a Synáček 13. Ačkoliv rozdíl v počtu bodů je velký, domácí trenér nebyl se hrou zcela spokojen. Další domácí utkání čeká Hradecké 6. října od 16 hodin v třebešské hale utkání s „béčkem“ Opavy. (čer)

Hledají nový domov Korinek, ev. č. 2/2013, kříženec; pohlaví: pes, věk: 5 let, barva: černá, výška v kohoutku: 35 cm. Přátelský Korinek je kamarádský společník pro staršího člověka. Je zvyklý na procházky, potřebuje dvorek a zahrádku. Frčík, ev. č. 35/2013, kříženec; pohlaví: pes, věk: 1,5 roku, barva: černá, výška v kohoutku: 50 cm. Roční kříženec středního vzrůstu je ideální jako hlídač k domku se zahradou. Je hodný, vhodný pro sportovně založenou rodinu. V útulku patří k největším jedlíkům. Gerry, ev. č. 145/2013, kříženec; pohlaví: pes, věk: 5 let, barva: šedočerná výška v kohoutku: 60 cm. Hrubosrstý Gerry je velmi kontaktní pes vděčné povahy. Spolehlivě hlídá. Je třeba mít k dispozici kotec, umí přelézat plot. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 20. 9. 2013. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 27. 9. 2013. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za skutečný průběh zde inzerova− ných akcí. Nezodpovídá ani za případně vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru, se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního do− ručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org z Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Springer, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Lukáš Martinek, Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 31 2013  

Informační zpravodaj statutárního města

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you