Page 1

HARMONOGRAM PODZIMNÍCH MOBILNÍCH SVOZŮ ODPADU str. 2 KRÁTCE Z HRADCE Sledujte zastupitele v sále nebo on−line Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční 25. září od 13 hodin ve velkém sále Adalbertina. Pokud máte připojení k internetu, můžete sledovat jeho průběh kdekoliv. Magistrát již tradičně zajišťuje ze zasedání přenos, který bude obsahovat zvuk z mikrofonů a grafickou informaci o projednávaném bodu včetně výsledku hlasování. Odkaz bude aktivován na www.hradeckralove.org se začátkem zasedání zastupitelstva Na programu jednání budou například výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí roku 2012, návrh na poskytnutí mimořádného příspěvku na festival Rock for People 2012, zastupitelé také projednají nákup mobilní služebny pro městskou policii a věnovat se mimo jiné budou i koncepci prorodinné politiky města Hradce Králové pro období 2013 až 2015. Záznam jednání si můžete kdykoliv prohlédnou na stránkách www.hradeckralove.org.

Veřejná schůze v Kuklenách v náhradním termínu Veřejná schůze komise místní samosprávy Kuleny s vedením města plánovaná na 26. září se uskuteční v náhradním termínu ve středu 24. října od 18 hodin v jídelně SOŠ veterinární. Avizovaný program schůze zůstává zachován.

Živnostenský úřad projde revizí elektřiny Z důvodu kontroly stavu sítě bude dne 3. října v době od 12 do 15 hodin přerušena dodávka elektřiny v objektu živnostenského úřadu. Provoz úřadu bude v těchto hodinách omezen pouze na podání a výdej dokladů. Děkujeme za pochopení.

Dobrovolní hasiči zachránili na leteckém dni život Na hraně života se ocitnul během letecké show CIAF starší muž, u kterého došlo k náhlé zástavě srdce a ztrátě dechu. Díky duchapřítomnosti požární hlídky plačických dobrovolných hasičů, kteří začali bez otálení s okamžitou resuscitací a přivolali záchrannou službu, muž přežil. „Lukáš Zima a Michal Košťál, členové hlídky z Plačic, se okamžitě postiženému muži začali věnovat. Zjistili, že nedýchá a že u něj došlo k zástavě srdce. Ihned volali Zdravotnickou záchrannou službu Královéhradeckého kraje a zahájili resuscitaci, tedy nepřímou masáž srdce a umělé dýchání pomocí křísicího přístroje - ambu-vaku,“ popsal příhodu a postupy na místě sloužící hlídky Jiří Kubec, velitel jednotek sborů dobrovolných hasičů Hradec Králové. Kolegové z malšovické hlídky zatím připravovali prostor pro přistání vrtulníku královéhradecké letecké záchranné služby, a po jeho příletu předali pacienta záchranářům. Po zajištění základních životních funkcí požární hlídka pomohla s transportem pacienta do přistavené sanity. (red)

Filharmonie potěší návštěvníky i zmodernizovaným sálem Jubilejní pětatřicátou koncertní sezonu zahájí Filharmonie Hradec Králové ve zmodernizovaných prostorách a změnu k lepšímu zaznamenají jak umělci, tak i návštěvníci. Technické dovybavení sálu přišlo na více než 23 milionů korun, přičemž část nákladů pokryje dotace z Evropské unie. Modernizace technologií si vyžádala stavební úpravy portálu, odrazných desek, bočních stěn, podlahy jeviště, podhledů, modernizaci vzduchotechniky, elektrických rozvodů a dovybavení světelného a zvukového parku. „Staveniště bylo předáno v polovině dubna letošního roku, ale hlavní část prací se uskutečnila až po skončení loňské koncertní sezony, tedy přes léto. Nebylo to jednoduché, ale firma se s pracemi vyrovnala na jedničku. Všechno se stihlo v termínu,“ uvedla Jana Sedlářová z investičního odboru magistrátu. Podle ředitele Filharmonie Hradec Králové Václava Dernera pocítí zlepšení personál i návštěvníci. „Došlo například k doplnění klimatizace o frekvenční měniče a regulovatelný systém měření a regulace, tedy k výraznému zlepšení podmínek v sále. To znamená nejen zvýšení pracovní pohody během zkoušek, ale i v průběhu produkcí pro diváky. Doplněn byl systém pracovního osvětlení, čímž došlo ke zlepšení světelných podmínek pro symfonické koncerty. Doplnění světelné lávky a průchodu z režijní kabiny přispělo k podstatnému zkrácení a zjednodušení přípravy scénického svícení pro technický personál. Zlepšení možnosti nahrávání symfonické hudby umožní více příležitostí k vytváření kvalitních záznamů představení a koncertů,“ uvedl. Pochválil i kamerový systém, který zvýší bezpečnost objektu a zároveň umožní sledování dění na jevišti i v jiných prostorách budovy. „Celkový vzhled

Zmodernizovaný sál filharmonie si veřejnost bude moci prohlédnout 4. října při dnu otevřených dveří. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ sálu dostal kompaktnější a útulnější podobu, je doděláno obložení portálu, titulkovací zařízení i vyregulovaná klimatizace,“ vypočítal další zlepšení pracovník public relations hradecké filharmonie Pavel Sršeň. S financováním prací městu výrazně pomůže Evropský fond pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Žádost o dotaci Hradec Králové podal v únoru loňského roku a v říjnu téhož roku podepsal smlouvu o poskytnutí dotace. Celkové výdaje projektu dosahují 23,4 milionu korun, přičemž celkové způsobilé výdaje jsou 20,8 milionu. „Poskytnutá dotace činí 8,3 milionu korun, zbylých 15,1 milionu korun, bude hrazeno z rozpočtu města. Žádost o proplacení dotace podáme v polovině října,“ uvedla

koordinátorka dotací ekonomického odboru hradeckého magistrátu Zuzana Hovorková. Veřejnost bude moci poprvé vstoupit do zmodernizovaného sálu v den zahájení nové koncertní sezony Filharmonie Hradec Králové ve čtvrtek 4. října. V tomto termínu se zde rovněž uskuteční den otevřených dveří. Zájemci si budou moci prohlédnout nejen

koncertní síň, ale také si projít zákulisím a technickým zázemím, kam se publikum běžně nedostane. Komentované prohlídky se uskuteční 4. října v 10, v 11 a v 16 hodin. V kavárně Note, v suterénu budovy Filharmonie, je následně v 18.30 hodin připravena beseda s Lukášem Hurníkem na téma večerního zahajovacího koncertu, který začne v 19.30 hodin. Martin ČERNÝ

Projekt vybavení sálu a prostor Filharmonie Hradec Králové je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“, aktivity 2.2.2. Investice do vybavení a technologického zázemí pro kulturu a sport. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center.

Autobusy MHD pojedou až do areálu fakultní nemocnice Nová autobusová linka městské hromadné dopravy bude od pondělí 24. září zajíždět až do areálu fakultní nemocnice. Ve zkušebním provozu bude linka s číslem 19 provozovaná královéhradeckým dopravním podnikem jednou za hodinu spojovat areál nemocnice s přestupními dopravními uzly v centru města. „Propojení fakultní nemocnice se středem města bylo vybráno záměrně, protože tak linka projíždí důležité přestupní zastávky - Magistrát města a Adalbertinum, kde se na ni mohou napojit cestující z ostatních částí města,“ vysvětluje výběr trasy dopravně-technický náměstek ředitele dopravního podniku Vladimír Pejřil. „Nová linka č. 19 začne prvním spojem ráno v 6.40 hodin ze zastávky Magistrát města směr Adalbertinum a dále přes zastávku Zimní stadion a Fakultní nemocnice B pokračuje zadním nákladovým vjezdem do areálu fakultní nemocnice na zastávku FN Pohotovost - Emergency, dále na zastávku FN Neurologická klinika a spoj končí na zastávce FN Pavilon profesora Bašteckého. Linka směrem zpět z nemocnice začíná na zastávce FN Pohotovost - Emergency a přes zastávky FN Neurologická klinika a Pavilon profesora Bašteckého jede smě-

rem do centra města. Spoje z nemocnice vyjíždějí v 7.28 hodin v hodinovém intervalu, poslední jede v 15.15 hodin. Přesné informace cestující najdou na zastávkách a na internetových stránkách www.dpmhk.cz,“ přibližuje do detailů trasu Vladimír Pejřil. „Budeme velmi rádi, pokud tato nová linka najde své zákazníky,“ říká ředitel dopravního podniku Miloslav Kulich. „Záměr autobusového propojení areálu nemocnice není nový, již v minulosti se o něm diskutovalo a nyní přicházíme s konkrétním návrhem. Pro zprovoznění linky byla nutná spousta legislativních kroků. Od vydání licence přes souhlas majitelů všech komunikací, po kterých linka pojede, až po dohodu s Policií ČR, za spoluúčasti zástupců fakultní nemocnice při hledání optimální trasy nové linky,“ upřesňuje ředitel. Zkušební režim by měl trvat zhruba do prosince.

Dopravní podnik očekává, že na základě ohlasů na testovací provoz se může ještě změnit časové rozlože-

ní jízd a úpravy může doznat i trasa nové linky. Pavlína POSPÍŠILOVÁ


STRANA 2

Městské lesy zvou opět po roce na Den lesní techniky Nejen dravci či ukázky loveckých trofejí, ale hlavně přehlídka lesní techniky použité při likvidaci letošní lesní kalamity a další zajímavosti budou čekat na děti i dospělé v sobotu 22. září od 10 do 16 hodin na Mazurových chalupách. Program zpestří grilovaní kapři či guláš z hradecké zvěřiny. Den lesní techniky nabídne návštěvníkům kromě lesnických strojů a těžební techniky použité při odstraňování kalamity také ukázky řezbářských dovedností s pilou či uměleckého kovářství. Samozřejmostí nejen pro děti bude přehlídka lesní pedagogiky. Program bude obohacen exhibicí dobových zbraní a výcvikem v podání spolku vojenské historie Brakýři. Doprava bude zajištěna kyvadlově autobusy, které budou jezdit od 10 do 16 hod v 30minutových intervalech s výjimkou dvou spojů v poledne. Nástup: zastávka Malšovice U Střelnice - Hradecký jezdecký klub - Zděná bouda - Lesní hřbitov. Jízdné na této mimořádné lince bude 15 Kč za jednu jízdu, děti do 15 let pojedou zdarma. Návštěvníci se mohou dopravit k Mazurovým chalupám i pěšky či na kole. „Hlavní páteřní trasy, které mohou využít, jsou již otevřené a relativně bezpečné,“ říká Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové. (red)

RADNICE 30 / 19. 9. 2012

Dožínky se líbily i na netradičním místě

Tisíce návštěvníků si nenechaly ujít možnost navštívit uplynulou sobotu oblíbené krajské dožínky, které se letos kvůli rekonstrukci Šimkových sadů konaly poblíž koupaliště Flošna a Všesportovního stadionu. Ukázky hospodářských zvířat, střiže ovcí, prezentace výsledků zemědělců a potravinářů i kulturní program se líbily, chutnaly i plody práce farmářů, kdy si návštěvníci pochutnávali například na jehněčím guláši, ovčích klobásách nebo rožněném selátku. Foto: Martin ČERNÝ

Recept na dlouhověkost? Jezte dopolosyta Jez dopolosyta, pij dopolopita, vyjdou ti naplno léta. To je moudro, které vštěpoval svým dětem lékař Jaroslav Semrád. A jak je vidět, věděl co říká. Nedávno totiž oslavil sté narozeniny, které by mu však nikdo nehádal. Rodák z Třeboně vystudoval obecné gymnázium a medicínu. Umístěnku pro první zaměstnání dostal do Chrudimi, jeho cesta do Hradce Králové pak vedla přes Semtín a Pardubice. V Hradci působil na Správě sociálního zabezpečení KNV a pracoval ještě přes důchodový věk jako posudkový lékař. Jaroslav Semrád má stále velký zájem o dění v Hradci Králové, o uplynulém víkendu například navštívil spolu s manželkou dožínky. Setkání u příležitosti stých narozenin se v uplynulém týdnu zúčastnil i primátor města Zdeněk Fink. Foto: P. POSPÍŠILOVÁ

Dvoumilionová úspora za nákup plynu Po letošním květnovém nákupu elektřiny na kladenské energetické burze si nyní Hradec Králové pořídil na stejném trhu i dodávky plynu. Zatímco v květnu ušetřil proti stávajícím cenám čtyři a půl milionu korun, nyní si k úsporám připsal další dva miliony. Pro nákup zemního plynu na příští rok město opět sdružilo roční spotřebu dvacítky městských organizací. Na burze tak v červenci poptávalo 5.716 MWh plynu (maloodběr) s dodávkou v posledním čtvrtletí letošního roku a pro celý příští rok a 953 MWh plynu (velkoodběr) na rok 2013. Ve známém prostředí burzovního elektronického systému se podařilo nakoupit plyn za 704 Kč/MWh (resp. 707 Kč u velkoodběru), což při celkovém pořizovaném objemu znamená úsporu proti letošním cenám přes dva miliony korun. Do ceny energie tak promluvila opět ověřená aukce a transparentní soutěž na burze. Rozhodla o ceně zemního plynu centrálně nejen pro město, ale i pro přidružené městské organizace. „Hradec Králové využívá Českomoravskou komoditní burzu Kladno ke kontraktaci elektřiny už od roku 2010. Letos poprvé byl stejným způsobem nakoupen i zemní plyn,“ říká Denisa Netolická, vedoucí magistrátního odboru vnitřních služeb, který sehrál v administrování nákupu významnou roli. „Velmi kladně hodnotím aktivní přístup odboru vnitřních služeb magistrátu města, jehož vedoucí Denisa Netolická si vzala celou věc takříkajíc za své,“ dodává primátor Zdeněk Fink. Východočeská metropole se tak stala vůbec prvním statutárním městem, které se rozhodlo řešit nákup energií touto moderní a efektivní metodou. Centralizovaný nákup na komoditní burze Hradci dosud přinesl úsporu 10,5 milionu korun. Magdaléna VLČKOVÁ

Zbavte se nepotřebného harampádí i nebezpečných odpadů Obyvatelé města mají s příchodem podzimu další možnost využít mobilních svozů, a zdarma se tak zbavit velkoobjemového odpadu, zbytků zeleně, pneumatik, barev, ředidel, léků, zářivek, vysloužilého elektroodpadu a dalšího harampádí. Svozy začínají 29. září a až do 27. října o víkendech postupně projedou celé město. z Sbírané nebezpečné odpady: barvy, lepidla, pryskyřice, nepoužitelná léčiva, chemické prostředky, pesticidy, postřiky, oleje a obaly od těchto výrobků, baterie a akumulátory, fotochemikálie, zaolejované a jinak znečištěné oděvy a textil, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, zářivky, výbojky, rtuťové teploměry, TV přijímače, počítače a monitory, chladničky. z Sbírané odpady - ostatní. Jde o odpady, které nemají nebezpečné vlastnosti a nelze je však uložit do běžných odpadových nádob - objemný odpad, odpady ze zeleně. z Objemný odpad: starý nábytek, jízdní kola, matrace atd. z Ostatní odpady, které nepatří do běžných odpadových nádob: pneumatiky, elektrospotřebiče apod. z Odpad ze zeleně: drobné větve, listí, tráva. z Co nelze přinést: stavební sutě, nákladní pneumatiky, směsný komunální odpad - běžný domovní odpad, který patří do odpadových nádob, jakékoli odpady z podnikatelské činnosti. Mobilní svoz je určen výhradně pro občany s trvalým pobytem na území města Hradce Králové, a to pouze pro odpady z provozu domácnosti, nikoli pro odpady z podnikatelské sféry. Harmonogram svozu je umístěn i na webu města www.hradeckralove.org.

29. září 8:30-8:50 Březhrad (točna MHD) / 8:55-9:15 Březhrad - Obvodní x Poštovní / 9:20-9:35 Březhradská (u bytovek) / 9:45-10:00 Jungmannova (točna MHD) / 10:05-10:25 Bezručova (garáže u Zvoničky) / 10:30-10:50 Poděbradova (U Jelena) / 10:55-11:20 Jiráskovo nám. / 11:25-11:50 Sokolovská x Dykova / 11:55-12:15 Jungmannova (Metuje) / 13:30-13:45 Bezručova x Baarova (před ZS) / 13:5014:10 Fráni Šrámka x V Lipkách (Albert) / 14:15-14:35 Nerudova (Telecom) / 14:40-15:00 Labská I. (V Lipkách - u prodejny) / 15:05-15:20 Tylovo nábř. (mezi mosty) / 15:25-15:50 Masarykovo nám.

30. září 8:30-8:50 Svinary (U Karla) / 8:559:15 Svinary (prodejna) / 9:20-9:40 Svinary (K lesu x K Borku) / 9:4510:05 Malšova Lhota (u ZŠ) / 10:1010:30 Malšova Lhota (za čekárnou

MHD) / 10:35-10:55 Malšova Lhota (u hasičské zbrojnice) / 11:00-11:20 Kmochova x A. Doležala (parkoviště) / 11:25-11:45 Zámostí (za ZŠ) / 13:0013:20 Jandova x Zákrejsova / 13:2513:45 Na Kotli (parkoviště u čp. 1175) / 13:50-14:10 Moravská (rest. Morava) / 14:15-14:35 Čajkovského (park. čp. 955) / 14:40-15:00 E. Destinové (točna MHD) / 15:05-15:25 Na Hrázce (u hospody) / 15:30-15:55 Na Drahách (točna MHD)

29. září 8:20-8:40 Hradecká (parkoviště) / 8:45-9:05 Příčná (u prodejny) / 9:109:30 Na Břehách x M. Pujmanové / 9:35-9:55 Hradecká ( za rest. Na Rozcestí) / 10:00-10:15 Na Potoce x Sokolská (parkoviště) / 10:20-10:35 Štefánikova (parkoviště u čp. 308) / 10:40 x 10:55 Hvězda (parkoviště) / 11:00-11:30 Machkova x K Labi / 12:45-13:05 Duran (točna MHD) / 13:10-13:30 Sezemická x Suchého (parkoviště) / 13:40-14:00 Roudnič-

ská x K Rybníku (uprostřed ulice) / 14:05-14:25 Roudničská (točna MHD) / 14:30-15:15 Hlavní (točna MHD)

7. října 8:20-8:40 Na Biřičce x Mužíkova / 8:45-9:05 Přemyslova x U Myslivny / 9:10-9:30 Prašingerova (za kostelem) / 9:35-9:55 Husova (u hřiště) / 10:0010:20 Husova (u hvězdárny) / 10:2510:45 Pod Zámečkem (čp. 404) / 10:50-11:20 Blodkova x Pod Strání / 12:35-12:55 Durychova (parkoviště) / 13:00-13:20 Pod Zámečkem x Na Rozhraní / 13:25-13:40 Medium (parkoviště) / 13:45-14:05 Benešova Harmonie I. (park.) / 14:15-14:35 M. Horákové x Velehradská (u křížku) / 14:40-15:00 M. Horákové (točna MHD) / 15:05-15:20 Brožíkova (Albert - parkoviště) / 15:25-15:40 Benešova (býv. prodejna Jiskra)

20. října 8:15-8:35 Sl. Předměstí - Bří Štefanů (Stoletá) / 8:40-9:00 Sl. Předměstí

- nádraží ČD / 9:05-9:35 Sl. Předměstí (Severka) / 9:40-10:00 Sl. Předměstí (Jižní - parkoviště) / 10:05-10:25 Orlická Kotlina - Ladova (parkoviště) / 10:35-11:00 Věkoše - U Slavie / 11:05-11:40 Věkoše - Na Zahrádkách / 13:00-13:20 Slatina - Obecní (u transformátoru) / 13:25-13:45 Slatina (prodejna) / 13:50-14:10 Piletice (točna MHD) / 14:20-14:40 Rusek (u rybníka) / 14:45-15:05 Pouchov Velká x Piletická / 15:10-15:30 Pouchov - Velká (u kostela)

21. října 8:30-8:50 Nezvalova x Orlické nábř. (parkoviště) / 8:55-9:10 Velké nám. (u morového sloupu) / 9:15-9:35 Škroupova x Průmyslová / 9:40-10:00 OD Tesco / 10:05-10:25 Hořická (Triker) / 10:30-10:50 Vančurovo nám. (OSPAP) / 10:55-11:55 J. Krušinky (Foma) / 12:30-12:50 Plácky (Kydlinovská x M. Malého) / 12:55-13:15 Plácky (U Valtrů) / 13:25-13:45 Plotiště - MHD U Doležalů / 13:55-14:20 Plotiště (P. Jilemnického x Říčařova) / 14:25-14:50 Plotiště - P. Jilemnického (u ZŠ)

27. října 8:30-9:00 Plačice - Pardubická (u svazu chovatelů) / 9:05-9:25 Kukleny - Denisovo nám. / 9:30-9:50 Kukleny - Pražská (plynárny) / 9:55-10:15 Kukleny - nám. E. F. Buriana / 10:2010:40 Sv. Dvory - Dvorská x Drtinova / 12:00-12:20 Sv. Dvory - Dvorská (Ferda) / 12:25-12:45 Sv. Dvory Dvorská x Cihlářská / 12:55-13:15 Sv. Dvory - Chaloupky čp. 47 / 13:2513:55 Sv. Dvory - Kozlovka (točna MHD) (red)

8. 9. Podezření z krádeže a výtržnictví policie sdělila dvacetiletému mladíkovi, který se prodejci burčáku snažil ukrást jednu láhev tohoto nápoje a přitom jej napadl. Způsobil mu zlomeninu nosních kůstek. Při incidentu navíc převrhl přepravky s dalšími otevřenými lahvemi burčáku v hodnotě přes 2000 korun. Opilého útočníka během krátké doby zadržela policie. Hrozí mu až tři roky vězení. z 11. 9. Problémy s opilým čtyřicetiletým mužem řešila městská policie hned dvakrát v průběhu jednoho dne. Opilce nejprve upozornila na nevhodnost jeho chování, když dopoledne usnul před vchodem do prodejny v Hořické ulici. To byl ještě opilý jen mírně, ovšem odpoledne, kdy stejného muže objevili v okrajové části města, už měl dost. Po potácivé chůzi skončil na zemi a vzhledem k jeho silné opilosti strážníci přivolali záchranku. Ta rozhodla o převozu opilce na záchytku. z 14. 9. Upozornit řidiče na zbytečně zapnutá mlhová světla chtěli strážníci městské policie, ovšem sedmadvacetiletý šofér se přiznal, že mu policie před časem odebrala řidičský průkaz a zakázala řízení. Muž skončil v rukou policie. z 15. 9. Neuvěřitelný pohled se naskytl strážníkům na Gočárově třídě, kde se uprostřed vozovky pohybovala žena s šestimetrovým sloupem veřejného osvětlení naloženým na kárce. Ohrožovala sebe i bezpečnost silničního provozu. Paní městské policii řekla, že sloup nalezla v parčíku a veze ho do sběrny druhotných surovin. Kvůli podezření z krádeže si šedesátiletou ženu převzala policie. z 16. 9. V rukou strážců zákona skončil i řidič BMW, který po spatření hlídky městské policie náhle zastavil uprostřed vozovky. Osmnáctiletý mladík za volantem prudce změnil směr jízdy a v Šimkově ulici chtěl zaparkovat a spolu se spolujezdcem utéct. Marně. Ukázalo se, že nevlastní řidičský průkaz a navíc je opilý. z 17. 9. Hlídka městské policie zadržela jedenašedesátiletého muže, který se pokoušel ukrást měděný okap z domu. Delikventa předala policii. (čer)

Prevence rakoviny vesele i vážně Úspěšná putovní výstava Ligy proti rakovině Praha nazvaná Každý svého zdraví strůjcem se zastaví i v Hradci Králové. Cílem akce, která se bude na Masarykově náměstí konat 26. září od 10.30 do 18 hodin a 27. září od 9 do 17 hodin, je přiblížit téma rakoviny a zvýšit povědomí veřejnosti o možnostech prevence. Kromě výstavy kreslených vtipů o zdraví a fotografií budou součástí expozice také informační panely určené dětem, které zde najdou informace o zdravém životním stylu přiměřené svému věku. Pro dětské účastníky zde organizátoři rovněž připraví zábavné hrátky, při nichž si budou moci vyzkoušet své fyzické i smyslové dovednosti. Dospělým návštěvníkům pořadatelé nabídnou ve spolupráci se zdravotníky improvizovanou „vyšetřovnu“, kde zájemcům změří některé základní zdravotní ukazatele, například tlak krve, hladinu cholesterolu, procenta skrytého tuku v těle a další, a zároveň poskytnou informace o zdravém životním stylu, nekuřáctví a obezitě. Vstupy na výstavu i všechna vyšetření budou zdarma. Více na www.lpr.cz. (red)

Metropolitní univerzita otevře dveře Zájemci o prohlídku hradeckého univerzitního střediska Metropolitní univerzity Praha na Moravském Předměstí budou mít šanci 24. září při dnech otevřených dveří. Ty se uskuteční formou prezentace se začátkem v 16.30 hodin. Metropolitní univerzita v současnosti poskytuje vzdělání pěti a půl tisícům studentů, z nichž 520 je hradeckých. (red)


RADNICE 30 / 19. 9. 2012

KAM ZA KULTUROU Sobota 22. 9.

STRANA 3

Vybrali jste si „svůj“ sport?

Gayerova kasárna 8.00 Farmářské trhy Galerie moderního umění 9.00 Sobotní dopoledne pro rodiče s dětmi, Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro děti, 18.00 Pohled na životní prostředí - přednáška, 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Klicperovo divadlo 17.30 Morgiana

Neděle 23. 9. Adalbertinum 10.00 Pidižvíci loupežníci DK Střelnice 14.00 Nedělní taneční odpoledne, U Všesportovního stadionu Malšovice, 15.00 Putování za pokladem

Pondělí 24. 9. Klicperovo divadlo 10.00 Figarova svatba Adalbertinum 18.00 Tuniskem na kole - cestopisná přednáška a diashow Veroniky Siňorové

Středa 26. 9. Prostor Pro, Čajkovského ul. 15.00 Taneční workshop a výstava Graffity Street Jam Studijní a vědecká knihovna 17.00 Miluj svůj život - přednáška Církev čs. husitská 18.00 Cyklus varhanních koncertů Klicperovo divadlo 19.00 Světáci Hvězdárna a planetárium 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování

Premiéra Nábřeží sportu, akce, jejímž cílem byla propagace hradeckých sportovních oddílů a jednotlivých sportů, se setkala s obrovským zájmem veřejnosti. Na Eliščině nábřeží a labské náplavce se v neděli představilo 36 organizací se čtyřiceti druhy sportu. U pětačtyřiceti stánků a na pěti sportovištích si děti mohly kromě jiného vyzkoušet sport, který je zaujal, a chtěly by se mu věnovat. Velký zájem byl například o střelbu na brankáře hradeckého hokejbalového klubu (na snímku), ukázky taekwondo, pozemního hokeje, basketbalu, aerobiku, vodního póla i vodáků na přilehlé řece Labi a další. Kontakty na jednotlivé zúčastněné sportovní kluby mohou zájemci získat na odboru kultury, sportu a cestovního ruchu magistrátu města na telefonu 495 707 295 nebo na e-mailu Radka.Coufalova@mmhk.cz. Foto: Martin ČERNÝ

Lvi přivezli body z Vysočiny

Druhé kolo I. hokejové ligy přineslo hokejistům klubu Královští lvi Hradec Králové dva body. Získali je v Havlíčkově Brodě, kde domácí Rebely přestříleli v poměru 5:4. Přesto, že hradečtí hokejisté vedli už 2:0 a v poslední třetině 4:2, domácí vždy stačili vyrovnat. Jelikož se nerozhodlo ani v prodloužení, přišly na řadu samostatné nájezdy, v nichž byli Hradečtí úspěšnější. (čer)

Votroci získali tři body a posilu

Čtvrtek 27. 9.

Prvoligoví fotbalisté FC Hradec Králové se po čtyřech remízách dočkali v novém ročníku nejvyšší soutěže tří bodů za vítězství. Zaslouženého. Nováčka z Brna přehráli a zejména v prvním poločase předváděli skvělý fotbal. FC Hradec Králové - FC Zbrojovka Brno 2:0 (2:0). Se sedmi body a skóre 7:9 se tak Hradečtí posunuli na 11. místo prvoligové tabulky. Den po vítězném utkání se fanoušci, kteří po zápase uspořádali fotbalistům děkovačku, dozvěděli další dobrou zprávu. Votroci získali posilu, třiadvacetiletého ofenzivního záložníka Emira Haliloviče z NK Zvijezda Gradacac, který podepsal smlouvu do konce roku. Pokud se prosadí, klub s ním smlouvu prodlouží. Halilovič je bosenským mládežnickým reprezentantem a v olympijském výběru Bosny a Hercegoviny se potkal s dalším hradeckým hráčem Harisem Harbou. Foto: Martin ČERNÝ

UDĚLEJTE SI ČAS Na další farmářské trhy se veřejnost bude moci vypravit v sobotu 22. září mezi osmou hodinou ranní a polednem do Gayerových kasáren.

Výstava ukáže dětské práce Do 8. října potrvá ve vestibulu krajského úřadu výstava dětských výtvarných prací ze soutěže Senioři v našich srdcích, kterou vyhlásila Oblastní charita Hradec Králové. Do soutěže se zapojilo více než 140 dětí. Vernisáž se uskuteční 24. září v 13.30 hod.

Taneční workshopy v Klubíku a Klídku Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Klubík a Klídek pořádají ve středu 26. září od 15 hodin v Malšovicích taneční meeting, zaměřený na různé taneční žánry. Workshopy povedou profesionální tanečníci. Meeting, doplněný putovní výstavou z Graffiti Street Jam, je součástí akce Týden nízkoprahových klubů. Cílem meetingu a výstavy je seznámit děti a mladé lidi s nabídkou níz-

Pojďte hrát florbal Florbalový oddíl FBK Hradec Králové pořádá nábor nových členů. Přihlásit se mohou chlapci i děvčata ročníků 1997 až 2006. Nábor probíhá celoročně a zájemci mohou využít nabídky dvou tréninků na zkoušku zdarma. Florbalky zájemcům rádi půjčí. Bližší informace na tel. 606 748 723 a na webu www.fbkhk.com.

Aikido − bojové umění pro všechny

Fotbalová školička zahajuje pátý ročník

Pátek 28. 9.

Nakupte potraviny přímo od farmářů

NÁBORY

Aikido Hradec Králové pořádá nábor nových členů z řad žen, mužů i dětí. Do oddílu náboru žen a mužů od 15 do 99 let se můžete přihlásit v době tréninku - v pondělí, ve středu a v pátek od 20 hodin nebo ve čtvrtek od 19 hodin v budově TJ Sokol na Eliščině nábřeží. Děti a mládež od šesti do čtrnácti let trénují v úterý a ve čtvrtek od 16.30 hodin. Více na www.aikidohk.cz.

Centrum mladých 9.30 Cvičení jógy Sedmikráska 10.00 Deset mýtů o hubnutí - přednáška První soukromá ZŠ 14.00 Soutěžení s Václavem Galerie moderního umění 16.00 Výtvarné odpoledne pro děti Adra 16.30 Motivace dětí k učení přednáška Jolany Moravcové Studio Beseda 19.00 Koule Divadlo Drak - Studio 19.00 Blues G - koncert AC klub, Heyrovského ul. 19.30 Art Jazz Band - koncert + vernisáž kresleného humoru Standy Rejchrta

Nádvoří městské hudební síně a severní terasy 10.00 Hradecký koštýř - slavnost vína a burčáku Katedrála sv. Ducha 18.30 bohoslužba ke slavnosti sv. Václava Klicperovo divadlo 19.00 Český kalendář Hvězdárna a planetárium 19.00 Večerní program, Noc evropských vědců - přednáška, 20.30 Večerní pozorování. (red)

Nádvoří Městské hudební síně v Zieglerově ulici a přilehlé severní terasy, v případě nepříznivého počasí Adalbertinum, se 28. září, promění v ráj milovníků vína. Od 10 hodin se zde uskuteční pátý ročník slavnosti vína a burčáku Hradecký koštýř. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost pozvala desítky vystavovatelů s nabídkou, v níž jsou kromě moravských vín zastoupeny také nápoje české, slovenské, francouzské, portugalské, italské nebo třeba rumunské. Chybět nebudou ani vína tokajská a gruzínská, arménské brandy i oblíbený burčák. Nabídku moků doplní stánky s grilovanou kýtou, horkou čokoládou, kávou a různými pochutinami k vínu. Pobyt návštěvníkům od desáté hodiny zpříjemní Hradecká cimbálová muzika, odpoledne zahraje country skupina Votroci. (pš)

Tipy odjinud

Úterý 25. 9. Muzeum východních Čech 17.00 „PJETTET“ - vernisáž výstavy Galerie moderního umění 17.00, Budoucnost je teď - komentovaná prohlídka Knihovna města, Tomkova ul. 17.00 800 let Zlaté buly sicilské Studijní a vědecká knihovna 17.00 Jak se volí americký prezident Klicperovo divadlo 19.00 Bylo nás pět

Hradecký koštýř zve na víno a burčák

koprahových zařízení pro děti a mládež KLUBÍK a KLÍDEK, v Čajkovského ulici v Malšovicích. Obě zařízení provozuje občanské sdružení Prostor Pro z Hradce Králové. Více informací na www.prostorpro.cz nebo www.facebook.com/prostorpro.

Přednáška o parlamentních demokraciích Zajímavou přednášku Evy Broklové věnovanou státníkům parlamentních demokracií Československa, Německa a Rakouska po první světové válce chystá Masarykova společnost a Klub Milady Horákové v Hradci Králové. Uskuteční se 27. září v 17 hodin v síni Petra Ebena Pedagogické fakulty UHK v Regiocentru. Vstup je volný.

Adra láká na přednášky a klubovou činnost Občanské sdružení ADRA pořádá přednášky s besedou na aktuální témata. Nabízí setkávání se zajímavými přednášejícími, získávání nových poznatků, odreagování i zamyšlení. První přednáška se koná ve čtvrtek 27. září v 16.30 hodin. Na téma Moti-

vace dětí k učení pohovoří Jolana Moravcová. Po prázdninách se také opět rozbíhá Klub maminek (úterý 17 - 18.30 hodin a středa 9 - 11 hodin), Klub seniorů se schází každý první a poslední čtvrtek od 15 hodin.

Pět seniorek vystaví malby v muzeu Vernisáž výstavy amatérské malby členek klubu seniorů v Hradci Králové, které budou v Muzeu východních Čech společně vystavovat pod názvem „PJETTET“, se uskuteční 25. září v 17 hodin. Seskupení vzniklo na základě přátelství pěti dam, které spojuje společný zájem - malování. Výstava je organizována v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.

Galavečer boxu Příznivci boxu by si v kalendáři měli zatrhnout datum 24. září. V hradeckém Aldisu se od 19 hodin uskuteční Exhibiční galavečer boxu, při kterém se v ringu kromě hradeckých borců představí boxeři z Prahy, Jaroměře, Broumova a Vamberka. (red)

Fotbalová školička FC Hradec Králové zve předškoláky ročníků 2006 až 2009. Vzhledem k rekonstrukci hřiště ZŠ Milady Horákové se tréninky konají v tělocvičnách školy. Děti ročníků 2006 a 2007 se scházejí každé pondělí, středu a pátek od 16 hodin, děti narozené 2008 a 2009 mohou přijít v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin. Nábor probíhá průběžně, zájemci tak mohou přijít v uvedených časech kdykoliv. Informace na tel.: 603 318 713 a 606 857 779, www.fotbalovaskolicka.cz.

Zápis do tanečního divadla Taneční divadlo Honzy Pokusila, aktivní divadelní soubor scénického tance, přijme do přípravky děti ve věku 5 až 10 let. Kurz jazz-baletu propojuje taneční průpravu a pohybovou tvořivost. Studenti se mohou přípravovat na taneční konzervatoř. Kurzy probíhají v Dance Fabrique na Velkém náměstí. Nábor se uskuteční od posledního týdne v září do půlky října vždy ve čtvrtek od 16.45 hodin. Informace na mach_stepan@yahoo.com, www.honzapokusil.cz, tel. 774 359 666.

Zpívánky pro nejmenší děti V září se konají zápisy do Zpívánek - hudebních kurzů operní pěvkyně Emy Hubáčkové pro děti ročníků 2007 až 2010. Děti získávají od už dvou let hudební vědomosti, dovednosti a návyky. Novinkou je otevření třídy pro mimořádně nadané děti. Informace na tel.: 775 591 537.

Hra na klavír a klávesy Zápisy ke studiu do třídy klavírního virtuosa Vladimíra Župana - obor hra na klavír a klávesové nástroje a zápis do týdenních intenzivních letních kurzů - se konají od 3. do 30. září. Studium není věkově omezené. Informace k zápisu na telefonu 775 591 537. (red)

Stará řemesla – 22. - 23. 9. 2012 | Podorlický skanzen Krňovice Zámecká svatba – 22. 9. | Chlumec nad Cidlinou 41. ročník přehlídky ochotnických divadel Symposion – 29. 9. - 24. 11. | Třebechovice Divadelní přehlídka Klicperův Chlumec – 5. 10. - 3. 11. | Chlumec nad Cidlinou Svatohubertské slavnosti – 13. 10. | Hrádek u Nechanic Více informací naleznete na www.hradecko.eu

Hledají nový domov Belmondo, ev. č. 217/2012, australský ovčák; pohlaví: pes, věk: 3 roky, barva: hnědošedá, velikost v kohoutku: 50 cm. Inteligentní, přátelský, hbitý pes, vhodný pro sportovně založené jedince. Toto plemeno dosahuje výborných výsledků v soutěžích ovčáckých psů v ovládání stád, v soutěžích agility, zejména při hrách s házecími talíři. Blesk, evid. č. 219/2012, kříženec; pohlaví: pes, věk: 2 roky, barva: černohnědá, velikost v kohoutku: 50 cm. Mladý kastrovaný krátkosrstý kříženec aktivní, veselé a přátelské povahy. Je vhodný k domku se zahradou. V zimním období mu je třeba umožnit přístup do vytápěných prostor. Vhodný pro sportovní vyžití. Rita, evid. č. 232/2012; kříženec: pohlaví: fena, věk: 8 týdnů, barva: černá, odhadovaná velikost v kohoutku v dospělosti: 50 cm. Toto štěně přišlo na svět společně s devíti sourozenci přímo v útulku. Matka je kříženec lehkého formátu, kohoutkové výšky 50 cm. Štěňata jsou vzhledem k temperamentu a velikosti vhodná k domku se zahradou. Vzhledem ke krátké srsti je nelze v zimním období chovat trvale venku. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 14. 9. 2012. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 21. 9. 2012. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 30 2012  
Radnice 30 2012  

Informační zpravodaj statutárního města

Advertisement