Page 1

29. 8. 2018, Č. 27 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Výluka v MHD na lince  č. 1 • Z důvodu stavebních prací na vozovce v Sokolské ulici ve dnech 3. až 16. září pojede linka č. 1 po objízdné trase. Spoje této linky vynechají zastávky Heyrovského, Fakultní nemocnice, Labská Kotlina Obří akvárium, Lipky a Střelnice. Objízdná trasa bude vedená po náhradních zastávkách Zimní stadion, Komenského, Magistrát města, Muzeum a Centrál. (dp)

Tipy Hradecké internetové televize

• Lidé si připomněli srpen 1968 • Hradecké léto s pořádnou dávkou muziky • To byly bouráky! Americká auta obsadila Stříbrňák • Tanečníci v krojích „projuchali“ městem • Hasiči závodili v disciplínách požárního sportu

Osmašedesátý po padesáti letech

Stovky lidí se na Masarykově náměstí 21. srpna vrátily k jednomu z velkých momentů naší historie a připomněly si 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Program, který připravila Univerzita Hradec Králové spolu s Muzeem východních Čech, Státním okresním archivem a dalšími spolupracovníky, byl především přehlídkou unikátních dobových materiálů. Pamětníkům oživily vzpomínky na nejdramatičtější chvíle přímo v Hradci Králové autentické fotografie, archivní nahrávky hradeckého rozhlasu, dobové transparenty, hesla či protestsongy a básně reagující na srpnové události. Mladší generace měla jedinečnou možnost vidět srpen 68 očima Hradečanů, kteří události zažili. Součástí večera byla i premiéra videoklipu k písni Modlitba pro Martu z dílny vokální skupiny Gentlemen Singers, československá hymna a celý večer uzavřel koncert skupiny Mastix. Videoreportáž a fotografie z akce najdete na webu a facebooku města. Foto: Pavlína Pospíšilová

Královna opět navštíví své město

Velké i Malé náměstí a  přilehlé Žižkovy sady, bude v pátek 31. srpna a  především v  sobotu 1.  září, kdy se koná hlavní část programu, žít tradičními Slavnostmi královny Elišky. Město už posedmnácté navštíví jeho patronka královna Eliška Rejčka se svoji družinou. Návštěvníky budou na několika scénách bavit středověcí muzikanti, tanečníci, kejklíři a  další komedianti. Chybět nebude ani jarmark s  ukázkami řemesel. Dětská scéna v Žižkových sadech v sobotu nabídne malým i  velkým nejen netradiční hry a klání, ale i  zábavu a poučení. Připraveny jsou zde například ukázky jezdeckého umění a  sokolnictví, pouliční divadlo a rytířské souboje. Královna s  družinou vstoupí do městských bran v  sobotu před 14. hodinou a  po chvíli se objeví před katedrálou sv. Ducha. Slavnosti vyvrcholí po půl osmé večer koncertem kapely Arcus, žehnáním královny městu a ohňostrojem. Páteční program na Velkém náměstí začne v  17 hodin otevřením jarmarku, na který ve 20.30 hodin naváže ohňový průvod z náměstí Svobody na Velké náměstí a o čtvrt hodiny později večerní show. Součástí slavností bude v  sobotu veřejná Eliščina sbírka pořádaná Oblastní charitou Hradec Králové, jejíž výtěžek využije domov pro matky s  dětmi při výtvarných a  sportovních aktivitách dětí. Více o slavnostech na www.slavnostikralovnyelisky.cz, o sbírce na www.charitahk.cz. Příprava a  konání slavností si až do neděle 2. září večer vyžádají v  historické části města různá dopravní omezení. (red)

CIAF nabídne Bezpečné nábřeží předvede techniku Jubilejní show na nebi i na zemi i dovednosti všech složek IZS Eliščino nábřeží se 7. září stane pravděpodobně nejbezpečnějším místem v  Hradci Králové. Královéhradecký kraj zde ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a  jejich partnerů uspořádá akci Bezpečné nábřeží. Bezpečné nábřeží je prezentační a  osvětová akce, která má za cíl ukázat široké veřejnosti dovednosti a  techniku všech složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje a  jejich partnerů. Obyvatelé Hradce Králové a širokého okolí se na jednom místě přesvědčí o  připravenosti jednotlivých složek IZS. Akce má preventivní charakter a přispěje k větší informovanosti občanů, protože každá složka IZS bude mít připravený doprovodný program, který zájemcům nejen z řad dětí ukáže, jak se správ-

ně zachovat v krizových situacích. Součástí programu bude i nábor nových dárců kostní dřeně. Program Bezpečného nábřeží začne v  9 a  skončí v  19 hodin. Jeho součástí budou rovněž statické ukázky současné i  historické techniky hasičského záchranného sboru, policie, zdravotnické záchranné služby, celní správy, vodních záchranářů, horské služby či městské policie, která bude vystavená po celé délce Eliščina nábřeží. K vidění budou v nabitém programu také dynamické ukázky práce jednotlivých složek IZS. Diváci uvidí například ukázky zásahu záchranářského vrtulníku, simulovanou dopravní nehodu s  vyproštěním osob, během níž předvedou perfektní spolupráci zasahující hasiči, záchranáři a  policisté. Na nábřeží bude možné nejen zhlédnout, ale také si prakticky vy-

zkoušet ukázky a nácvik neodkladné resuscitace a první pomoci. Policejní pes skočí do Labe, aby zadržel prchajícího pachatele. Své schopnosti předvedou členové potápěčské a lezecké skupiny hasičů, pořádková jednotka zasáhne proti skupině protestujících. Hradečtí strážníci předvedou ukázky ze služební kynologie a sebeobrany. V  rámci doprovodného programu Bezpečného nábřeží bude připravena i preventivní akce Škody Auto nazvaná Bezpečný pátek, v  níž se snaží poukázat na to, že pátek je statisticky nejnebezpečnějším dnem na českých silnicích. Zásady bezpečnosti v  silničním provozu připomenou i pracovníci BESIP. Pro děti bude připraven sportovní koutek. Napínavou podívanou bude i závod dračích lodí, ve kterém se utkají posádky jednotlivých složek IZS. (lv)

Jubilejní 25. ročník letecké přehlídky Czech International Air Fest (CIAF), bude hradecké letiště hostit první zářijový víkend – v sobotu 1. a v neděli 2. září. A návštěvníci se mají na co těšit. Pořadatelé mají potvrzenu účast různé letecké techniky, a to včetně legendárních letounů, jako je Spitfire. Na hradeckém nebi se ukážou i „staří známí“ z Lotyšska, skupina Baltic Bees na šesti českých strojích L-39 Albatros v  typickém žluto-modrém zbarvení. Z  Ukrajiny přiletí Il-76 a  dvě stíhačky SU-27, přičemž jedna se ukáže v  letové ukázce, druhá na zemi. Britské Královské letectvo RAF do Hradce vyšle na statickou ukázku dvě stíhačky Eurofighter Typhoon, z  Polska přiletí JAK-3U a  úžasnou podívanou slibuje i letová ukázka akrobatického speciálu XA 42 a  řada dalších ukázek v  oblacích i  na zemi. Celodenní vstupenka stojí 300 korun, děti do patnácti let a držitelé průkazů ZTP se na leteckou show dostanou zdarma.

K dopravě na letiště mohou návštěvníci využít i  mimořádnou dopravu autobusy dopravního podniku, které budou pendlovat mezi terminálem, nádražím, centrem města a  letištěm. Jízdné činí 25 a  zlevněné 12 korun. Více o akci na www. airshow.cz. (čer)

Nové slevy jízdného pro studenty a seniory se na MHD nevztahují Od září začnou platit 75% slevy jízdného na linkovou autobusovou a železniční dopravu pro děti, studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Tyto slevy jízdného zavádí ministerstvo financí plošně v krajích, ale nevztahují se na linky městských hromadných doprav, které ze svých rozpočtů dotují města a obce. Ceník jízdného MHD v Hradci Králové zůstává od nového školního roku beze změn. Platný ceník najdete na stránkách Dopravního podniku města Hradce Králové. (dp)


STRANA 2

RADNICE 27 / 29. 8. 2018

Město nabízí pracovní uplatnění v mnoha oblastech Jste patrioti a chcete pracovat pro Hradec Králové? Nemusí to být nesplnitelné, město totiž stále hledá schopné lidi, kteří by zajistili jeho co nejlepší fungování a  rozvoj. Uvažujete-li o  tom, máte šanci udělat první krok 11. září při Kariérním dnu na magistrátu. Na toto téma hovoříme s tajemnicí magistrátu města Markétou Bartušovou.

Magistrát připravil pro zájemce na 11. září takzvaný Kariérní den. Pro koho je určen a jak bude probíhat? Kariérní den je určen pro širokou veřejnost, pro ty, kteří o městě Hradec Králové uvažují jako o  svém zaměstnavateli, ale i  pro ty, které prostě jen zajímá pohled do zákulisí magistrátu města, i  když o  změně práce aktuálně neuvažují. Smyslem je seznámit návštěvníky s  prací na magistrátu v nejširším slova smyslu, tedy s  prostředím úřadu, pracovními podmínkami, zaměstnaneckými výhodami, oblastmi, ve kterých lze v rámci magistrátu města pracovat, průběhem výběrových řízení a  podobně. Kariérní den je organizován magistrátem, poskytované informace se tedy nebudou týkat práce u  městské policie. Po celý den budou v  jednací místnosti magistrátu k  dispozici zaměstnankyně personálního oddělení, které budou připraveny poskytnout veškeré informace o  práci pro magistrát města. Čtyřikrát v  průběhu dne bude program doplněn o  krátkou přednášku na zajímavá témata, jako je sport a  kultura ve městě, rozvoj města nebo historie a současnost budovy, ve které magistrát sídlí. Zmínila jste, že Kariérní den je určen pro ty, kteří o  městě uvažují jako o  zaměstnavateli. Jaké pracovní uplatnění a  v  jakých oblastech magistrát zájemcům nabízí?

Magistrát města nabízí uplatnění v celé řadě oblastí počínaje pozicemi zaměřenými na přímý kontakt s  občany, jako je agenda občanských či řidičských průkazů, cestovních dokladů, registru vozidel, stavebního úřadu, rybářských lístků, sociální práce nebo živnostenských oprávnění. Magistrát města také zajišťuje investiční výstavbu města, potřebuje proto investiční techniky, má ale i  vlastní právníky, IT specialisty nebo projektové manažery. Oblastí, ve kterých se lze v rámci magistrátu města uplatnit, je tedy opravdu hodně. Když to shrnu, nabízíme uplatnění lidem s  technickým, ekonomickým, právnickým i humanitním vzděláním. Zájemce o  zaměstnání samozřejmě zajímá odměňování a různé výhody. Jaké benefity mohou zaměstnanci využívat? Zaměstnanci zařazení do magistrátu města mají pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování, pružnou pracovní dobu, zdravotní volno hrazené jako výkon práce, prostředky v rámci tzv. sociálního fondu, které lze využít k úhradě nákladů na sportovní či kulturní aktivity, ale také k  úhradě dovolené či tábora pro děti. Na základě rozhodnutí orgánů města je možné některým zaměstnancům poskytnout nájem bytu ve vlastnictví města za nižší než obvyklé nájemné. Jak probíhají výběrová řízení? Průběh a  náležitosti výběrových

řízení jsou upraveny zákonem o úřednících územních samosprávných celků a  tímto postupem musí být obsazena naprostá většina pracovních pozic v  rámci magistrátu města. Prvním krokem je vyhlášení výběrového řízení ze strany města, uchazeč potom podává přihlášku. Její náležitosti stanoví zákon, uchazeči mohou být některými požadavky, jako je povinné uvedení čísla občanského průkazu, překvapeni, od zákonných požadavků se však magistrát odchýlit nemůže. Uchazeči, kteří splní stanovené předpoklady, mohou být pozváni k ústnímu rozhovoru, praktické zkoušce nebo jinému způsobu ověření předpokladů, které magistrát, resp. příslušný vedoucí pracovník zvolí. Výsledky vždy posuzuje výběrová komise, zpravidla tříčlenná. Přibližte nám, prosím, personální politiku magistrátu? Magistrát usiluje o  to být respektovaným a  vyhledávaným zaměstnavatelem. Pracovní příležitost proto dáváme všem skupinám zaměstnanců, tedy absolventům škol bez pracovních zkušeností, maminkám po mateřské či rodičovské dovolené i  zkušeným zaměstnancům ze skupin 50+ či 55+. Poskytujeme zkrácené pracovní úvazky a  samozřejmostí je dodržování zákoníku práce v  plném rozsahu. To by se mohlo zdát jako samozřejmost, ze zkušenosti však víme, že u  některých zaměstnavatelů tomu

Budova magistrátu města se otevře zájemcům 11. září od 8 do 17 hodin, kdy se uskuteční Kariérní den. Je připraven pro ty, kteří o městě Hradec Králové uvažují jako o svém zaměstnavateli, ale i pro ty, které prostě jen zajímá pohled do zákulisí magistrátu. Ilustrační foto: Pavlína Pospíšilová tak vždy není. Závěrem bych ráda uvedla, že klademe důraz na proaktivní personální politiku a v tomto smyslu stanovujeme priority v  personální oblasti vždy na následující dvouleté období. Jednou z  priorit je rozvoj našich zaměstnanců, především jejich adaptace, hodnocení a  vzdělávání, to považuji za naši významnou konkurenční výhodu, a to i v porovnání s privátním sektorem. Máme nastaven systém interních lektorů, dále pak zaměstnance vzděláváme v odborných oblastech, ale i v takzvaných měkkých dovednostech. Zajímají nás názory zaměstnanců, na jejich potřeby, přání i  podněty se jich průběžně ptáme, k tomu využíváme především pravidelné roční hodnocení. (red)

Festival sportu opět v Jiráskových sadech Festival sportu, který se v  letošním roce uskuteční v Jiráskových sadech v  neděli 9. září od 10 do 18 hodin, nahradil tradiční projekt Nábřeží sportu. Jedná se tak o  VII. ročník tohoto sportovně propagačního projektu, jehož smyslem je seznámit veřejnost s  různými druhy sportů, které je možno celoročně v Hradci Králové provozovat. Více než čtyři desítky sportovních organizací zde budou prezentovat svoji činnost, kterou vykonávají celoročně, organizovaně a  pod odborným dohledem na královéhradeckých sportovištích. Návštěvníci všech generací si na vlastní kůži mohou vyzkoušet na 50 druhů známých, či méně známých sportovních odvětví, mimo jiné třeba pole dance, sportovní šerm, golf, veslování na trenažéru, softball, pétanque, squash v  nafukovacím squashovém kurtu, atletické disciplíny na mobilní dětském atletickém minihřišti, jízdu na kajaku nebo kanoi, hokejbal v  mobilní hokejbalové aréně či více než 10 druhů úpolových sportů, nebo zdolat překážkovou dráhu, která bude napodobeninou v  současnosti tolik oblíbených extrémních překážkových závodů. „Pokud vás některý z předváděných či vyzkoušených sportů zaujme, můžete využít přítomnosti kvalifikovaných trenérů a sportovců, kteří rádi zodpoví položené dotazy,“ říká Radka Coufalová z  odboru kultury, sportu a  cestovního ruchu hradeckého magistrátu, který akci pořádá. Pro nejaktivnější účastníky bude v  rámci Festivalu sportu opět připravena hra s  názvem Hradecký dvanáctiboj, ve které mohou získat při vyzkoušení minimálně 12 druhů libovolných sportů a odevzdání hrací karty ve stánku hlavního organizátora drobnou odměnu. „Informační materiál, jehož součástí je seznam všech účastníků, situační mapa rozmístění stanovišť,

program, hrací karta a další důležité informace, bude k dispozici všem návštěvníkům zdarma v  informač-

ním stánku Festivalu sportu. V elektronické podobě je ke stažení na stránkách města www.hradeckralo-

ve.org,“ dodává Radka Coufalová. Vstup na Festival sportu je zdarma. (oc)

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje a prodlužuje výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA – INVESTIČNÍ TECHNIK investiční odbor Informace: Jan Jirsa, tel. 495 707 680 Přihlášky lze podávat do 14. 9.

REFERENT/KA – PÉČE O DÍTĚ (OPATROVNÍK) odbor sociálních věcí a zdravotnictví Informace: Světluše Kotrčová, tel. 495 707 382 Přihlášky lze podávat do 14. 9.

ENERGETICKÝ/Á MANAŽER/KA

odbor strategického plánování a projektového řízení Informace: Karel Vít, tel. 495 707 590, Tomáš Jeřábek, tel. 495 707 438, Lucie Hartmanová, tel. 495 707 737 K této pracovní pozici je nabízeno i zvýhodněné bydlení. Přihlášky lze podávat do 10. 9.

REFERENT/KA – STAVEBNÍ TECHNIK odbor stavební Informace: Michal Jandík, tel. 495 707 850 Ludvík Paulus, tel. 495 707 860

Přihlášky lze podávat do 17. 9. Nabízíme: zajímavou práci • stabilní zázemí velké organizace • rozvoj a vzdělávání • pružnou pracovní dobu • tři dny zdravotního volna • pět týdnů dovolené • program výhod (stravování, čerpání z osobního účtu) • příjemné pracovní prostředí. Více informací na stránkách www.hradeckralove.org – Kariéra.

HRADECKÝ PITAVAL Jiráskovy sady se letos stanou opět dějištěm Festivalu sportu. Ten návštěvníkům přiblíží více než 50 sportovních odvětví, jimž je možné se v krajském městě věnovat od dětství až po zralý věk. Mnoho aktivit bude možné si přímo na místě vyzkoušet, zapojit se do her a získat podrobné informace přímo od trenérů. Foto: Pavlína Pospíšilová

OCHUTNÁVKA Z PROGRAMU FESTIVALU SPORTU  na

hlavním pódiu bude po celý den probíhat moderovaný program, ve kterém můžete zhlédnout různá sportovně-taneční vystoupení  v nafukovacích arénách bude možno vyzkoušet squash, hokejbal, golf a softball  Sportvisio, pořadatel extrémních překážkových závodů, připraví pro návštěvníky překážkovou dráhu přímo v Jiráskových sadech  zhlédnout můžete několik exhibičních utkání TJ Slavia Hradec Králové ve vodním pólu a to přímo v řece Labi pod Hučákem  TJ Sokol Hradec Králové, oddíl atletiky, nabídne možnost vyzkoušet různé atletické disciplíny na dětském mobilním atletickém hřišti  zájemci mohou vyzkoušet veslování na veslařských trenažerech ve stánku Dělnické tělovýchovné jednoty  Klub vodního slalomu a oddíl kanoistiky TJ Sokol Hradec Králové pro zájemce připraví projížďky ve sportovních lodích, minikurz sebeobrany můžete absolovovat u stánku krav maga Hradec Králové a mnoho dalšího.

20. 8. Městská policie předala kolegům z Policie ČR muže podezřelého z  trestného činu. Hlídku strážníků zastavila cyklistka s tím, že před chvílí byla svědkem okradení starší ženy. Mladý muž jí v nedalekém parku ukradl kabelku a  utekl. Žena křičela a  snažila se ho dostihnout, ale marně. Strážníci během tří minut nalezli muže odpovídajícího popisu. Seděl na schodech a prohlížel si obsah dvou dámských kabelek. Po spatření hlídky se pokusil utéct. Daleko se však nedostal, hlídka ho dostihla a předala k řešení policistům. (ek)


STRANA 3

RADNICE 27 / 29. 8. 2018

Infocentrum představí Pevnost Československo

Město rozdá další barevné tašky na tříděný odpad

 Měsíc září změní Galerii Suterén v Infocentru na Eliščině nábřeží v pomyslnou pevnost. Pod patronátem Československé obce legionářské – jednoty Hradec Králové – a  Muzea východních Čech budou moci návštěvníci zhlédnout výstavu Pevnost Československo. Autoři výstavy Roman Kubeček a Jan Hrubecký sestavili důstojné připomenutí 80. výročí mobilizace československé armády pomocí dobových i současných fotografií a také úspěšnou sérii Duchové historie. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v  neděli 2. září od 14 hodin. Součástí vernisáže bude vystoupení uniformovaných účastníků z  Klubu vojenské historie – současné osádky pěchotních srubů T-S  20 Pláň a K-S 5 U potoka – kteří přiblíží fungování československých vojáků a  příslušníků Stráže obrany státu v  letech 1938-1939, k  vidění budou i unikátní exponáty.  Minimálně do 19. září promítá Infocentrum každou středu ve spolupráci s  Centrem sociální pomoci a  služeb krátký film o  Alzheimerově chorobě – jak nemoc rozpoznat a jak následně postupovat.  V neděli 16. září v rámci Dnů evropského dědictví bude možné navštívit přednášku a výstavu fotografií na téma Hradecké památníky z první světové války.  Naposledy v  letní sezoně se uskuteční 29. září od 21 hodin noční prohlídka a 30. září od 10 hodin pohádkové putování. Sraz je před Infocentrem na Eliščině nábřeží. (pu)

Letos na jaře město v rámci projektu Třídíme v Hradci rozdávalo speciální tašky na tříděný odpad obyvatelům bytových domů ve vybraných ulicích na Pražském Předměstí. Hradecká radnice nyní projekt rozšiřuje i  do dalších městských částí a  domácnostem nabídne další tři tisíce sad barevných tašek. V  průběhu září a  října si sady tašek budou moci vyzvednout obyvatelé největších hradeckých sídlišť. Po krajské metropoli bude putovat stánek Hradeckých služeb, který se zastaví na těchto místech: 11. 9. 15–18 h. Nový HK, Benešova třída před poštou, 18. 9. 15–18 h. Třebeš, Pod Strání před točnou MHD 20. 9. 15–18 h. Malšovice před poštou 2. 10. 15–18 h. Pražské Předměstí před restaurací Metuje, 9. 10. 15–18 h. Slezské Předměstí před Alessandrií, 11. 10. 15–18 h. Moravské Předměstí před Hvězdou. (or)

City Jam slaví deset let V Galerii Suterén v  Infocentru na Eliščině nábřeží bude od neděle 2. září k  vidění výstava k  80. výročí mobilizace československé armády, která zde potrvá do 30. září. Součástí vernisáže bude 2. září od 14 hodin vystoupení dobově uniformovaných účastníků z  Klubu vojenské historie, kteří přiblíží fungování československých vojáků a  Stráže obrany státu v  letech 1938–1939. Při vernisáži budou k  vidění i  unikátní exponáty z  československého opevnění, fotografie královéhradeckého 4. pěšího pluku a  přiblížena spojitost s  firmami a  lidmi z  Hradce Králové. Zdroj foto: Archiv pořadatelů výstavy

UDĚLEJTE SI ČAS Oslavte s „vědárnou“ deset let v novém Studijní a  vědecká knihovna připravila program k  10. výročí působení v  nové budově v  Hradecké ulici s  názvem X=10 aneb Oslavte s  námi 10 let v  nové budově. Začne v  pondělí 3. září od 10 hodin. Přijďte si poslechnout hudbu, zhlédnout divadelní představení, absolvovat s dětmi výtvarnou dílnu nebo se ponořit do virtuální reality. Pro nejmenší bude po celý den před knihovnou připraven stánek plný hříček, úkolů a  tvoření, který bude zároveň vstupní branou do knihovny. Uvnitř se pak rodiče s dětmi mohou nechat vtáhnout do kouzelného světa knih, pohádek a  příběhů a  zasoutěžit si. Více na www.svkhk.cz.

Festival bez domova Oblastní charita Hradec Králové zve na hudební Festival bez domova, který se koná 8. září od 14 hodin na Kavčím plácku. Vystoupí kapely Pianka, Čert ví, OLIN black, Three Wild Guns, Drobný za bůra, uskuteční se módní přehlídka, bazar kabelek a klobouků a  sbírka obuvi. Vstupné je dobrovolné. Festival je příležitostí seznámit veřejnost s  problematikou bezdomovectví. Více na www.charitahk.cz.

Na muziku do kavárny Hudební kavárna Petrof Café v ulici Na Brně bude 12. září od 19 hodin hostit hudební duo Two 4U. Návštěvníci se mohou těšit na cover verze známých světových skladeb převážně 60. let, a  to v  akustickém

Sportpark Hit otevírá 1. září

V pondělí 3. září v  17 hodin oživí hlavní nádraží putovní výstava Roberta Vana Jedna láska, jedno manželství. Každou ze 13 velkoformátových fotografií doprovází také krátký příběh konkrétního páru. Výstava bude k vidění do 16. září.

Zpívající právník Na Hradě

Do pohádkového lesa

Koncert zpívajícího právníka Iva Jahelky obstará dernisáž výstavy Východočeský výtvarný salon v galerii Na Hradě. Uskuteční se v neděli 2. září od 17 hodin.

V sobotu 15. září se mohou malí i  velcí ocitnout v  Pohádkovém lese. Zábavně-vzdělávací akce odstartuje mezi 9. a  12. hodinou u  lesního hřbitova v  Malšovicích, pro rodiče s  dětmi je připraveno osm stanovišť se zábavnými aktivitami, které přiblíží problematiku různých zdravotních handicapů: sluchového, zrakového, pohybového a  mentálního postižení a dalších. U každého stanoviště návštěvníky přivítají pohádkové bytosti, které budou mít děti za úkol poznávat. Konec trasy je u  Rytířského hradiště, kde je pro účastníky akce připraveno občerstvení a  atraktivní zábava – například ukázky hippoterapie a projížďky na koních, malování na obličej či jízda na koloběžkách. Konec akce je plánován na 16. hodinu.

Sedmikráska otevře dveře Prohlédnout si prostory křesťanského rodinného centra Sedmikráska v Zieglerově ulici 230 a  seznámit se s jeho činností budou moci zájemci při dnu otevřených dveří 6. září od 9 do 17 hodin. Zároveň zde bude možné se přihlásit na jazykové a další kurzy a vybrat si z nabídky na nadcházející školní rok. Nebude chybět domácí občerstvení a malá výtvarná dílna. Více na www.sedmikraskahk.com.

O včelích výrobcích pro zdraví

Od 1. září přibyde v Hradci Králové nový víceúčelový sportovní areál v Třebši. Komplexní centrum pro závodní i rekreační sportovce nabídne možnost hrát tenis, badminton, plážový volejbal, navštívit wellness s různými druhy saun, regenerační zónu nebo fitness. K dispozici je také multifunkční hřiště na nohejbal, basketbal nebo malou kopanou, dětská sportovní aréna, dětské hřiště, koutek pro nejmenší a restaurace. V sobotu 1. září se návštěvníci mohou těšit na organizované prohlídky celého areálu, exhibice v badmintonu, tenisu a plážovém volejbalu. Budou si moci vyzkoušet veškeré nabízené sportovní aktivity na vlastní kůži a k dispozici jim budou zkušení trenéři. V případě zájmu bude možné provést rezervaci sportovišť na další období. Akce je určena pro celou rodinu, je potřeba mít pouze správné sportovní oblečení a obuv. Občerstvení je na místě zajištěno. Akce pro veřejnost začíná v 15 a končí v 18 hodin. Návštěvníkům je k dispozici parkoviště s více než 60 stáními pro auta a 30 místy pro kola. Foto: Archiv Sportparku Hit

Výstava na nádraží

podání. Vstup na kavárenské koncerty je zdarma, rezervace míst na tel. 495 712 195. Mimochodem, v kavárně jsou návštěvníkům běžně k  dispozici hudební nástroje, které se zde nacházejí. Více o dění v kulturním centru Petrof Gallery na www. petrofgallery.cz.

Hradečtí včelaři spolu se Zahradou léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK zvou zájemce na přednášku včelaře Vlastimila Dlaba nazvanou Používání včelích produktů pro zdraví člověka, apiterapie. Uskuteční se 8. září od 9.30 do 11.30 hodin v budově zahrady, kam se lze dostat z Heyrovského nebo z Brněnské ulice. Kromě přednášky bude možné si celou zahradu prohlédnout a  zeptat se na cokoliv o včelách přímo u zdejších včelích úlů. Vstup na přednášku je zdarma.

Seniorský triatlon Městská organizace Svazu seniorů a TJ Sokol-Pražské Předměstí pořádají ve čtvrtek 6. září v areálu rybníka Biřička kondiční sportovní akci Seniorský triatlon (100 m plavání, 10 km jízda na kole hradeckými lesy, 1 km běh – chůze kolem Biřičky). Sraz v 10 hodin u tamního občerstvení, s sebou plavky, jízdní kolo a  přilbu a  turistickou obuv. SMS přihlášky do 4. září na tel. číslo 732 409 282 (uveďte jméno, příjmení a ročník narození).

Senioři, trénujte paměť!

Knihovna města chystá tréninky paměti pro seniory i v  ústřední budově ve Wonkově ulici. Pomocí zábavných cvičení můžete rozvíjet logické myšlení, jazykové dovednosti, posilovat paměť i koncentraci. První trénování paměti v  ústřední budově je plánováno na 7. září od 10 hodin a je nutná rezervace místa na e-mailu: propagace@knihovnahk.cz, nebo na tel. 737 657 678.

Jazz World Photo v knihovně Kolekce 30 nejúspěšnějších fotografií mezinárodní soutěže Jazz World Photo byla vystavena v  řadě měst v  Evropě, ale také například v  New Yorku. K  vidění teď bude i  v  knihovně města. Vernisáž se uskuteční 6. září od 17 hodin, výstava potrvá do 30. října. (red)

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý pomeranč (Salinger) pořádá ve spolupráci s  KMS Moravské Předměstí – jih desátý ročník akce City Jam s  podtitulem Užijme si společný den! Odpoledne plné sportovního vyžití, soutěží a vystoupení se uskuteční 4. září od 14 do 18 v areálu venkovního hřiště ve Formánkově ulici na Moravském Předměstí. Návštěvníci si prohlédnou nízkoprahové zařízení a  seznámí se s  jeho činností, v  doprovodném programu uvidí parkouristy, žongléry, AC hip hop a městskou policii s ukázkou sebeobrany. Nebudou chybět ani adrenalinové aktivity lanového parku nebo FlyZone Parku, malování na obličej, výtvarná dílna, dětský koutek se skákacím hradem a další aktivity. (mop)

Setkání živnostníků a podnikatelů Živnostníci, podnikatelé, řemeslníci, obchodníci, restauratéři, zemědělci, lékaři, advokáti i  široká veřejnost jsou zváni na setkání 12. září v 17.30 hodin do kongresového sálu hotelu Černigov. Setkání povede předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek, pozvány jsou také významné osobnosti podporující živnostenské činnosti v kraji. Na programu budou mimo jiné témata jako podmínky podnikatelského prostředí, problémy, které živnostníky tíží a ovlivňují jejich činnost, či podpora zájmů malých podnikatelů a živnostníků. Více na www.podb.cz. (po)

Moštárna u Háječku zahajuje provoz Moštárna základní organizace Českého zahrádkářského svazu na Slezském Předměstí stojící kousek od parku Háječek a  točny autobusů a  trolejbusů MHD zahájí provoz v  pondělí 3. září. Příjem čistých a nenahnilých jablek se zde koná už o den dříve, tedy v neděli 2. září, od 16 do 18 hodin. Zájemci o  lisování a sterilování moštu sem mohou zajet v pondělí od 7 do 11 a od 13 do 15 hodin, v úterý od 7 do 10 a v neděli od 16 do 18 hodin, mošt se vydává ve středu od 7 do 9 a v pátek od 13 do 16 hodin. Více na tel 775 735 176, www.zahradkari.cz. (mm)

Základní škola Bezručova hledá pracovníka na úklid. Informace na tel. 725 813 434


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 1. září Letiště HK 8.00 CIAF 2018 Velké náměstí a Žižkovy sady 10.00 Slavnosti královny Elišky Aupark 10.00 Hradecké kružítko: Festival zájmových kroužků pro děti Hvězdárna a  planetárium 15.00 Program pro děti, 18.00 Zemětřesení, 19.30 Večerní program Bio Central 15.30 Hotel Transylvánie 3, 17.30 Planeta Česko, 18.00 Jan Palach, 20.30 Upgrade, 21.00 Tísňové volání Statek Piletice 19.00 Country Dohoda Klub Satchmo 19.00 Jinotaj a hosté

Neděle 2. září Letiště HK 8.00 CIAF 2018 Malá vodní elektrárna Hučák 10.00 Rozloučení s prázdninami Aupark 10.00 Hradecké kružítko: Festival zájmových kroužků pro děti Infocentrum Hradec Králové 14.00 Vernisáž výstavy Pevnost Československo Bio Central 15.00 Úžasňákovi 2, 17.30 Nemilovaní, 18.00 Whitney, 20.30 Úsměvy smutných mužů, 21.00 Léto

Pondělí 3. září SVK HK 10.00 X=10 – Oslavte s námi 10 let v nové budově Knihovna HK, Wonkova 10.00 Státní opera Praha slaví 130. narozeniny Bio Central 17.30 Tísňové volání, 18.00 Ohrožené druhy, 20.30 BlacKkKlansman, 21.00 Studená válka

Úterý 4. září Bio Central 10.00 Mamma Mia! Here we go again, 17.30 Léto, 18.00 Escobar, 20.30 Jan Palach, 21.00 Tísňové volání Formánkova ulice 14.00 City Jam 2018

Nábory jsou tady. Přihlaste se!

 Stepaři souboru Fidgety Feet ze ZUŠ Střezina zvou do svých řad všechny zájemce o step. Jako každý rok se otevírají dvě třídy pro začátečníky – děti i  dospělé. Hlavní dny zápisu jsou pondělí 3. a úterý 4. září vždy od 12 do 17 hodin v  tanečním oboru ZUŠ Střezina v Luční ulici 838. Další možnosti zápisu budou během září v hodinách začátečníků. Více na fidgetyfeet.strezina.cz.  FC Hradec Králové otevře v září 11. ročník Fotbalové školičky, která na zájemce čeká na stadionu pod lízátky v  Malšovicích. V  týdnu od 10. do 14. září proběhne hlavní nábor malých fotbalistů narozených v  letech 2013–2015, tedy starších tří let. Nábor hráčů ročníku 2013 se koná každé pondělí, středu a  pátek od 16.30 hodin a nábor dětí narozených v letech 2014–2015 v úterý a ve čtvrtek rovněž od 16.30 hodin. Pokud tento termín nevyhovuje, je možné přijít v  určené dny kdykoliv během školního roku počínaje 3. zářím. Podrobnější informace k  náborům i  na www.fotbalovaskolicka.cz, odpovědi na dotazy na tel. 603 318 713, e-mail: petr.vohralik@seznam.cz. Děti narozené v roce 2011 a 2012 mohou kontaktovat šéftrenéra přípravek Mirzu Rahimiče, tel. 601 388 715, e-mail: mirza.rahimic@seznam.cz.  Taneční skupina T-BASS láká do svých řad nové zájemce o street dance ve věku již od dvou a půl let. Přijme každého se zájmem o  tanec, ať úplné začátečníky, nebo již pokročilé tanečníky. Zájemci se mohou hlásit v  průběhu září na e-mail: t-bass@ email.cz, nebo osobně v  recepci ta-

nečního studia Strop v Gagarinově ulici čp. 844 na Slezském Předměstí od pondělí do čtvrtka mezi 16. a 18. hodinou.  Oddíl badmintonu TJ Montas Hradec Králové přijímá nové zájemce o tento sport ve věku od šesti do jedenácti let. Náborové tréninky se konají od druhého týdne v září každé úterý a  čtvrtek od 17 hodin ve sportovní hale ZŠ Kukleny. Více o  klubu na www.tjmontas.cz.  Plavecký klub Hradec Králové pořádá celoroční nábor nových plavců, a  to nejen pro závodní plavání, ale třeba jen pro zvýšení fyzické kondice. Hlavní nábor se bude konat 4., 5. a  6. září vždy v  16 hodin ve vestibulu plaveckého bazénu. S  sebou plavky, ručník a brejličky. Jiný termín možný po domluvě na tel. 604 575 300. Více na www.pkhk.eu.  Oddíl stolního tenisu DTJ Hradec Králové a Sportovní škola Martina Lučana & Martiny Šilhanové pořádá nábor dětí ve věku 6 až 9 let do přípravky stolního tenisu. Nábor proběhne 10. a 12. září od 16.30 do 17.30 hodin a  pak průběžně každé pondělí 16.30–17.30 hodin v  herně stolního tenisu DTJ – Sportovní areál DTJ HK (Labské nábřeží 427). Info i průběžně na tel. 602 345 528, e-mail: silhanova.m@seznam.cz.  Sportovní klub Nozomi Dojo zve zájemce o  japonská bojová umění kendó, iaidó a  džódó na ukázkový trénink, který se koná 3. září od 18 hodin v malé tělocvičně SPŠ stavební v Pospíšilově ulici. Zájemci se dozvědí rozdíly mezi jednotlivými uměními, tak i další informace k možnostem je-

jich cvičení, kterému se klub v Hradci věnuje již 25. rokem. Cvičit může začít téměř každý bez ohledu na věk a  pohlaví. Je vhodné nejen pro dospělé muže i  ženy, ale také pro děti od šesti let. Více informací na www. nozomi.cz.  Karate klub G&G Hradec Králové pořádá nábor dětí a mláděže. Akce proběhne 4. a 6. září od 17 hodin v tělocvičně ZŠ Mandysova. Děti se zde během školního roku naučí pohybovým aktivitám, jako jsou kotouly, pády, skoky přes švihadlo, posilování s vlastním tělem, základy juda, karate a gymnastiky. První dva tréninky jsou zdarma na zkoušku. (red)

Končí ranní plavání na Flošně

Tento pracovní týden končí na Flošně plavání od 6 hodin. V sobotu a  neděli 1. a  2. září bude otevřeno od 9 do 20 hodin, od pondělí 3. září od 9 do 19 hodin. Pro ranní plavce je k dispozici krytý plavecký bazén na Eliščině nábřeží. Koupaliště ale letošní sezonu ještě nekončí, otevřeno bude i  v  září podle aktuálního počasí. Veškeré informace budou zveřejňovány na webu snhk.cz a  na facebooku koupaliště Flošna. Již nyní je jasné, že letošní sezona je pro Flošnu rekordní. Návštěvnost se blíží ke 112 tisícům návštěvníků, což je zatím nejvíc od otevření koupaliště v roce 2010. (am)

Na podpis hokejistů se stála fronta

Středa 5. září Bio Central 17.30 Tísňová volání, 18.00 a 20.30 Chata na prodej, 21.00 Léto Galerie Koruna 18.00 Vernisáž výstavy: Cirkusy a varieté Hvězdárna a  planetárium 18.30 Kosmické srážky

Čtvrtek 6. září

Pátek 7. září

Výstavy Galerie Barbara – Václava Macků – obrazy, Evženie Tomková – bronzové plastiky, do 2. 10. Vernisáž 6. 9. v 17 hodin Galerie Na Mostě – Žeň českého a slovenského exlibris, do 5. 10. Vernisáž 3. 9. v 16 hodin. Galerie Koruna – Cirkusy a varieté, do 20. 10. (lm)

Město na kolech se blíží Vyznavači rekreační cyklistiky se mohou 9. září těšit na 17. ročník Města na kolech. Start a  cíl bude před plaveckým bazénem na Eliščině nábřeží, prezence od 8.30 hodin, startovné symbolické, trička s  logy pro účastníky při prezenci, hudební a sportovní program zajištěn. Ve 12 hodin dojde k losování cen a odměňování účastníků. Více na www.kralovehradecka-kaspv.cz. (red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 1. a 2. 9. Na Kropáčce, Velké nám. od Na Kropáčce k Malému náměstí – vozovka a parkoviště, úsek mezi mariánským sloupem a čp. 1 – vozovka a  parkoviště, úsek mezi Klicperovou a  Špitálskou – vozovka a  parkoviště, Franušova, Karla Tomana, nám. Jana Pavla II., Rokitanského, V  Kopečku • 3. 9. Erbenova, B. Němcové, Jungmannova od Veverkovy po Baarovu • 4. 9. Šmeralova, Rubešova, Raisova, Gebauerova mezi Veverkovou a  Baarovou, od Seydlerovy po Fr. Šrámka (okolo ZŠ) • 5. 9. Poděbradova, Kampanova, Jungmannova za čp. 1440-1448 • 6. 9. Eliščino nábř. od Tyršova mostu k městským lázním (čp. 842) • 7. 9. Eliščino nábř. od Tyršova mostu k  městským lázním (čp. 842), L.  Štúra od Eliščina nábř. po Šimkovu, Ladova, Bří Čapků mezi Pospíšilovou a Bidlovou, Bidlova mezi Švendovou a Okružní. (ts)

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Dasty, evid. č. 137/2018, kříženec, pohlaví: pes, barva: hnědočerná, věk: 3 roky, kohoutková výška 50 cm, hmotnost 28 kg. Dasty je tříletý, trochu dominantní kříženec, který byl zvyklý běhat po zahradě. Bohužel mu onemocněl páníček, tak mu hledáme rychle nový domov, protože je u nás velmi smutný. Rony, evid. č. 138/2018, bulteriér; pohlaví: pes, barva: bílá, věk: 5 let, kohoutková výška 53 cm, hmotnost 38 kg. Rony je pětiletý bulteriér, klidné povahy, vhodný k  domku se zahrádkou. Jáchym, evid.č. 76/2018, kočka domácí, pohlaví: kocour, barva: mourovatá, věk: 8 týdnů. Jáchymek je milý a přítulný kocourek připravený odejít do nového domova.

Knihovna HK, Wonkova 17.00 Obnova katolické duchovní správy v Hradci Králové Petrof Café 18.00 Vernisáž výstavy: Bachova energie malbou Klicperovo divadlo 19.00 Blaník Eliščino nábřeží 9.00 Bezpečné nábřeží Klicperovo divadlo 10.00 Čtyřlístek, 19.00 Carmen y Carmen Bio Central 14.00 Mamma Mia! Here we go again Hvězdárna a planetárium 18.30 Dynamická země Studio Beseda 19.00 Vincenc

RADNICE 27 / 29. 8. 2018

Stovky zájemců přilákalo v sobotu 11. srpna před ČPP arénu zahájení hokejové sezony, kde si dětští fanoušci mohli kromě jiného vyzkoušet střelbu na branku, vidět vystoupení kouzelníka nebo si zadovádět na skákacím hradu. Vrcholem programu se stala autogramiáda extraligových hokejistů hradeckého Mountfieldu, o  kterou byl obrovský zájem. Na borce s bruslemi na nohou teď čeká ostrý start sezony v podobě bojů v hokejové Lize mistrů. Po pátečním (31. srpna v 17 hodin) souboji s německým Norimberkem je hned v neděli 2. září od 17.30 hodin čeká další domácí utkání, tentokrát s francouzským Rouenem. Extraligu Hradečtí zahájí 14. září v Praze soubojem se Spartou, o dva dny později přivítají na svém kluzišti Piráty z Chomutova. Motorizovaní návštěvníci hokejových bitev budou moci k parkování aut využívat i parkoviště u nedalekého univerzitního kampusu. Foto: Martin Černý

KAM ZA SPORTEM Sobota 1. září Fotbal

I. liga dorostenek: FC Hradec Králové – Dukla Praha (10.30, hřiště Nový Hradec)

Neděle 2. září Lední hokej

Liga mistrů: Mountfield HK – Dragons de Rouen (ČPP aréna, 17.30)

Fotbal

FNL: FC Hradec Králové – Vlašim (15.00, stadion Malšovice)

Sobota 8. září Badminton

žákovský turnaj jednotlivců GPB U13 ve všech disciplínách (9.00, haly TJ Montas a ZŠ Kukleny)

Fotbal

I. liga žen: FC Hradec Králové – Dukla Praha (13.00, hřiště Nový Hradec)

Neděle 9. září Badminton

žákovský turnaj jednotlivců GPB U13 ve všech disciplínách (9.00, hala ZŠ Kukleny)

Fotbal

I. liga dorostenek: FC Hradec Králové – FC Slovácko (10.30, hřiště Nový Hradec) I. liga mladších a starších žákyň: FC Hradec Králové – Dukla Praha (10.30 a 12.15, stadion Malšovice – umělá tráva)

Ludvík, evid.č. 77/2018, kočka domácí, pohlaví: kocour, barva: černá, věk: 8 týdnů. Obě koťátka jsou velmi mazlivá a kontaktní. Již jsou odčervena a  navakcinována. (ho) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy a depozitum pro kočky: tel. 495 497 075, 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 23. 8. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 30. 8. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E  13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707  431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Internet: www.hradeckralove. org  Redakční rada: Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 601 330 804  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 27 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové.

Radnice 27 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové.

Advertisement