{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

19. 7. 2017, Č. 26/2017, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Zelená linka vyjede v září • Součástí královéhradecké městské hromadné dopravy bude od září takzvaná Zelená linka. Ta poprvé v  novodobé historii MHD propojí samotný historický střed města s širším centrem. Trasu obslouží elektrobus a  jízda bude pro cestující zdarma. Dopravní podnik a město tak chtějí lidem nabídnout přívětivou alternativu cestování v centru, ulevit přetížené dopravě a přispět k ekologičtějšímu provozu. Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE Jak vyjde Radnice dále o prázdninách Jak už jste si všimli, informační zpravodaj města Radnice i  letos respektuje prázdninový provoz a  v  domovních schránkách ho v  tomto období čtenáři najdou vždy jen jednou měsíčně. Bude to tak i  v  srpnu, kdy zpravodaj vyjde 30. srpna, poté už se však opět vrátí k  týdenní periodicitě. Aktuality z  dění ve městě je mezitím možné sledovat na webu města www. hradeckralove.org.

Přijďte si prohlédnout dokončovanou dálnici

Tipy Hradecké internetové televize • Rock for People rozduněl Hradec, tančili i senioři • Vesmírná harmonie rozezněla planetárium • 151. výročí bitvy u Hradce králové • Dokument o Soně Červené zvedl diváky ze židlí • Rozárium ukázalo krásu růží

Město žádá o stavební povolení na stadion Po letech projednávání podoby a možných forem financování je Hradec Králové zase o něco blíž stavbě nového fotbalového stadionu. Projektanti městu předali zpracovanou dokumentaci, která je spolu s žádostí o  stavební povolení již na stavebním odboru. Stavba nového fotbalového stadionu se tak dostala do fáze stavebního řízení. Vyřešilo se poslední potřebné

vyjádření od dotčených orgánů státní správy, takže žádost je kompletní. Vydání stavebního povolení město předpokládá ještě v tomto roce a co nejdříve poté chce vypsat veřejnou soutěž na dodavatele. Pokud vše půjde bez zbytečných komplikací, stavět by se mohlo již v průběhu příštího roku. To je dobrá zpráva nejen pro fotbalové fanoušky, ale pro všechny, kteří roky čekají na důstojný městský stadion.

V květnu zastupitelé schválili navýšení rozpočtu na stavbu fotbalového stadionu na celkovou částku 550 milionů korun. Nová aréna díky tomu bude splňovat požadavky na konání mezinárodních utkání a  poskytne moderní a ve světě běžný komfort návštěvníkům stadionu i hráčům. S takovými parametry má navíc reálnou šanci na získání dotace z Ministerstva školství ČR. Stavět by se mělo v několika etapách,

Technické služby si posvítily na přístřešky podchodů

Šanci prohlédnout si dokončovanou část dálnice D11 mezi Osičkami a Hradcem Králové budou mít zájemci 29. července od 10 do 17 hodin při Dnu otevřené dálnice. Začátek akce je na nové části dálnice v Kuklenách. kde bude možné i parkování. Zástupci investora i zhotovitelů návštěvníky na trase dlouhé dva a půl kilometru seznámí s postupem prací a sdělí, jak bude stavba dálnice pokračocvat. Na místě bude k dispozici také občerstvení. Kdo chce, může si vzít i kolo nebo koloběžku a dálnici hned „otestovat“.

Technické služby se pustily do oprav stříšek podchodů. Do druhé poloviny srpna by měly trvat práce na podchodu na třídě Karla IV., které přijdou na 2,8 milionu korun. Na stavbě z  počátku sedmdesátých let minulého století se už výrazně projevil zub času, takže kromě oprav ocelové konstrukce přišly na řadu i výměna opláštění střešní konstrukce, výměna skleněných výplní i  zhotovení nových nátěrů. Podchod na třídě Karla IV. patří k  nejživějším místům v  centru města, kterým denně projdou tisíce lidí. Práce chodcům způsobují drobná omezení. Uzavřeny jsou všechny tři boční vstupy, takže do podchodu se lze dostat jen hlavními vchody z ulic Dukelská a Karla IV. Tady však práce na obnově hradeckých podchodů neskončí. „Od září budou ve stejném rozsahu probíhat opravy podchodů v  křižovatkách ulic Pilnáčkova – Buzulucká, Okružní – Víta Nejedlého, Brněnská – Na Brně a  na Brněnské u hotelu Garni,“ přiblížila další postup prací vedoucí správy budov, investic a  energetiky Technických služeb Hradec Králové Jana Sojková. Práce na těchto podchodech by podle ní měly trvat do konce listopadu a přijdou na 4,32 milionu korun. (čer)

Hospic by mohl vyrůst na zelené louce

V krajském městě by mohl vzniknout nový hospic se zhruba patnácti lůžky. Na jeho zřízení pracuje Diecézní charita Hradec Králové, jelikož přímo ve městě tato služba chybí. Iniciativa na jeho zřízení vzešla od pracovníků domácí hospicové péče, kterou charita provozuje. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Dernera bylo ve hře více variant jeho umístění. Fakultní nemocnice nabízela prostory v areálu staré nemocnice v Nezvalově ulici, ale charita dává přednost výstavbě na zelené louce v  provedení, které bude odpovídat moderním trendům hospicové péče, tedy menšího objektu v klidném prostředí. (red)

Opravy přístřešků podchodu na třídě Karla IV. se blíží do finále, skončí ve druhé polovině srpna.

Foto: Martin Černý

Prázdninový klid umožňuje opravy silnic i kanalizací

Především z důvodů oprav na silnicích a  rekonstrukcí inženýrských sítí během prázdninových měsíců je a  bude na komunikacích ve městě několik uzavírek. Zejména tranzitní dopravu ovlivňuje rekonstrukce horkovodu vedeného Labským mostem u telefonní ústředny. Částečné omezení by zde mělo trvat do 1. září. V  době nejintenzivnějších prací bude provoz na mostě sveden do jednoho pruhu v každém směru. V  červenci a  v  srpnu jsou ve městě plánované také další uzavírky, především v souvislosti s rekonstrukcemi vodovodů a kanalizací. V Písečné ulici se kanalizace již opravuje a práce by měly trvat až do 30. září, ze stejného důvodu je do 15. září částečně omezen provoz v  Labské Kotlině. Přeložka splaškové kanalizace uzavře do 28. července část Blodkovy ulice. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace pokračuje během prázdnin také na Velkém náměstí. Od září do poloviny října se práce přesunou do Klicperovy ulice a  poté budou

přičemž ta první zahrne demoliční práce na stávajících valech a výstavbu západní tribuny s veškerým zázemím. Vzniknou tak zcela nové prostory pro návštěvníky i  hráče, prostory pro média a VIP, prosklené lóže se zázemím, kanceláře klubu, obchod s  klubovými suvenýry či stanoviště komentátora. Zachováno zůstane i  typické osvětlení hrací plochy ve tvaru lízátek, i když ve zmodernizované podobě. (pv)

až do konce listopadu znovu pokračovat na Velkém náměstí. Opravují také cestáři. „Menší opravy děláme sami průběžně od jara do podzimu na celém území města. Během prázdnin, kdy je provoz o něco menší, se větší plochy na vybraných místech již opravují dodavatelsky,“ řekl Tomáš Pospíšil z technických služeb. Řidiči tak budou muset počítat s omezením v Divišově ulici u Tyršova mostu, v ulicích Hradecká, Dvorská, Pražská, Štefánikova, Brněnská nebo v ulici Akademika Bedrny. „Náklady na tyto větší opravy silnic činí více než šest milionů korun. Přesné termíny uzavírek nebo dopravních omezení v  okolí těchto úseků ještě nemáme stanovené, budeme je s dodavatelem koordinovat i s ohledem na prázdninové kulturní akce v  centru města,“ dodal Pospíšil. Stavební práce o  prázdninách částečně ovlivní i  pohyb chodců. Rekonstrukce schodiště Bono publico, která začala první červencový den, si vyžaduje jeho úplné uzavření. „Stavební

firma má sice podle smlouvy práce udělat zhruba do konce roku, ale podle předběžné dohody bude schodiště

zcela uzavřené jen do konce října,“ řekl Vlastimil Ondráček z technických služeb. Petr Vinklář

Provoz ve střední části Velkého náměstí je v současnosti poznamenán rekonstrukcí vodovodu a kanalizace. Foto: Martin Černý

Pamatujete pomoc Hrabyni? Přihlaste se V úterý 18. července uplynulo 71 let od doby, kdy se Hradec Králové oficiálně stal kmotrem válkou téměř zcela zničené slezské obce Hrabyně, které s  její obnovou pomáhal například veřejnými finančními i materiálními sbírkami. Město by rádo našlo pamětníky s  osobními vzpomínkami na pomoc, třeba tehdejšího třebešského školáka, který poslal anonymnímu žákovi do Hrabyně dopis a  knížku, ale i  další. Přihlásit se mohou na tel. 495 707 410 nebo na e-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Hrabyně byla v  dubnu 1945, tedy v  závěru druhé  světové války, v  centru ostravsko-opavské operace při osvobozování republiky Rudou armádou a  po bojích se ocitla v  troskách. Do pomoci Hrabyni se zapojily hradecké školy, tělovýchovné a společenské organizace, firmy i politické strany. Kmotrovské město Hradec Králové věnovalo obci ležící mezi Ostravou a  Opavou kromě množství věcných darů ze sbírek postupně také 485  tisíc tehdejších korun. (red)


STRANA 2

RADNICE 26 / 19. 7. 2017

Od září se lidé zdarma svezou Zelenou linkou Součástí královéhradecké městské hromadné dopravy bude od září takzvaná Zelená linka. Ta poprvé v novodobé historii MHD propojí samotný historický střed města s  širším centrem. Trasu obslouží elektrobus a  jízda bude pro cestující zdarma. Dopravní podnik a město tak chtějí lidem nabídnout přívětivou alternativu cestování v centru, ulevit přetížené dopravě a přispět k ekologičtějšímu provozu. Trasa Zelené linky povede z Velkého náměstí k Adalbertinu, pak odbočí k zastávce Muzeum a za Tyršovým mostem bude pokračovat doleva po nábřeží a směrem na Ulrichovo náměstí. Pak se trasa stočí doprava ke Střelnici a pokračuje po zastávkách Centrál a  Muzeum k magistrátu města. Okruh Zelené linky končí opět na Velkém náměstí. Linka je vedená po stávajících zastávkách MHD a speciálně pro tuto trasu vznikne nová zastávka Velké náměstí. Okruh, který je dlouhý něco přes tři a  půl kilometru, bude obsluhovat elektrobus. Celou trasu projede třikrát za hodinu s  výjimkou přestávky na jídlo a  oddech řidiče. Provoz je naplánován na osm hodin denně ve všední dny od deváté do sedmnácté hodiny. Za celý den se tak vůz s  cestujícími vydá na cestu dvaadvacetkrát, přičemž projetí jednoho okruhu mu potrvá 15 minut. Vzhledem k  výjimečnosti nebude nová linka v  jízdních řádech a  na vozech označena běžně číslem, ale ponese přímo název Zelená linka. Od září pojede v testovacím provozu, který bude podnik postupně vyhodnocovat. Celoroční provoz nové linky MHD

28. 6. Díky poctivému nálezci nepřišla žena o doklady a  peníze. Kabelku s  peněženkou s  částkou více než šest tisíc korun, doklady, telefonem a  úředními listinami našel na autobusové zastávce před nákupním centrem a o nálezu řekl městské policii. Při sepisování úředního záznamu na služebně začal telefon zvonit, přičemž u  druhého přístroje byl přítel majitelky ztracené kabelky, který strážníkům slíbil, že jí o  nálezu řekne. Žena si věci na služebně s  díky převzala.

10. 7. Až dva roky vězení za krádež hrozí neznámému zloději, který v noci vzal ze střešních nosičů dvou různých aut dvě uzamčená jízdní kola. Způsobenou škodu policie řádově odhadla na desetitisíce korun. Po pachateli pátrá.

představuje ujetí 23 tisíc kilometrů. Předpokládané provozní náklady této služby, která je pro obyvatele i návštěvníky města zdarma, jsou zhruba 80 tisíc korun měsíčně. Radnice je letos uhradí ze souhrnné rezervy městského rozpočtu.

Zavedením Zelené linky chce město a dopravní podnik oslovit nejen stávající cestující městské hromadné dopravy, ale i  ty, kteří pro cestu do centra využívají auta. Za přesednutím z  osobního vozu do elektrobusu vidí

Nové cesty na městských hřbitovech

Zhruba do konce července potrvá oprava hlavní cesty na kuklenském hřbitově, prostranství před rozlučkovou síní a přístupové cesty k ní. „Důvodem byl jejich špatný technický stav,“ vysvětlila důvod oprav vedoucí střediska pohřebnictví Technických služeb Hradec Králové Naďa Štěrbová. Po novém chodníku z pálených cihel už chodí také návštěvníci staré části dalšího hradeckého hřbitova – v Plotištích. Foto: Martin Černý

Město prodá volné nebytové jednotky Odbor správy majetku města Hradec Králové vypisuje výběrové řízení č. OM1/73/2017 na prodej volných nebytových jednotek č. 726/501 a č. 726/502, v  budově čp. 726, která je součástí pozemku stp. č. 845, ve Škroupově ulici v  centrální části města. Prohlídka nabízených nebytových jednotek, na kterou se není třeba předem přihlásit, se uskuteční 7. srpna od 15.30 do 15.50 hodin. Přihlášky musejí být doručeny nejpozději 14. srpna do 17 hodin. Důležité informace k tomuto výběrovému řízení včetně závazných podmínek účasti, stanovená minimální cena i  přihláška do výběrového řízení jsou k dispozici na úřední desce (http:// edeska.mmhk.cz/eDeska/eDeskaDetail.jsp?detailId=21487), nebo přímo na magistrátním odboru správy majetku města v  ulici Československé armády čp. 408 v tištěné podobě. Případné informace zájemci získají na telefonním čísle 495 707 734. (osm)

HRADECKÝ PITAVAL

jeden z možných způsobů, jak ulevit silnému provozu v  centru města, s čímž souvisí i pokles emisí. Výhodou je také doprava do centra zcela zdarma a  bez starosti s  hledáním místa k zaparkování. (pp)

Výstavba kampusu u nemocnice by mohla začít do dvou let Výstavba Výzkumného a  vzdělávacího centra Univerzity Karlovy u  vjezdu do fakultní nemocnice by mohla začít do dvou let a stát bude přes 2,6 miliardy korun. Podle děkana Lékařské fakulty UK Miroslava Červinky se už podařilo pro projekt získat předběžný souhlas Evropské komise i podporu vlády. Nyní fakulty čekají na zveřejnění výzvy, která umožní podat žádost o dotaci. První budovu kampusu u nemocnice za 315 milionů korun otevřely Lékařská a Farmaceutická fakulta UK v roce 2015. V areálu by mělo vzniknout několik propojených objektů, které nabídnou kompletní zázemí pro obě hradecké fakulty UK. „Bylo by zde centrum výuky pro všechny biomedicínské obory, které jsou v  Hradci Králové,“ řekl Červinka. Obě fakulty v Hradci navštěvuje zhruba pět tisíc studentů, fakulty neplánují jejich dramatické navýšení, díky novému centru by se ale mohly objevit nové obory. Svůj kampus ve městě buduje také Univerzita Hradec Králové, která v květnu otevřela v areálu Na Soutoku novou budovu Přírodovědecké fakulty. V areálu už stojí také budova Pedagogické fakulty a Fakulty informatiky. (čtk)

Pravidelné sečení udržuje trávu stále zelenou Část lidí se domnívá, že technické služby sečou travnaté plochy často a ty tak připomínají vysušenou poušť, jiní si stěžují, že někde zůstává tráva příliš vysoká a  pyly z  ní trápí alergiky. O péči o travnaté plochy hovoříme s Danielem Jeřábkem, pověřeným řízením Technických služeb Hradec Králové. Od čeho se odvíjí četnost sečení, případně výška střihu? V jednotlivých dekádách roku se odvíjí od průběhu počasí, použité technologie a zkušeností odrážejících společenskou poptávku. Společenskou poptávkou mám na mysli to, co si většina lidí přeje ve vztahu k  finančním prostředkům, které společnost může do této údržby vkládat. Společenskou poptávku však není možné měřit, proto odkazuji na naši dlouhodobou zkušenost. Při sečení trávy používáte mulčování, kdy se posečená tráva nesbírá, ale zůstává ležet na zemi. Je to nejvhodnější technologie?

Mulčování nejvíce napodobuje přírodní cyklus a má zásadní vliv na hospodaření s  vodou a  živinami v  tomto ekosystému. Nahrazuje pravidelné spásání travní hmoty za současné recyklace této hmoty a vody v ní obsažené. Tráva je původem stepní rostlina, která má geneticky nastavenu strategii přežití spočívající v tom, že za vlhkého bezmrazového počasí relativně rychle narůstá, vytváří semena a  následně zasychá. Pokud bychom nechali trávu bez sečení, zasychala by velmi krátce po vytvoření klasů, podobně jako obilí. Poté by už rostlinu nic nenutilo k  dalšímu růstu. My však chceme, aby zůstávala zelená. Toho dosahujeme pravidelným sečením, kdy je tráva nucena se opět regenerovat. Chápu to správně, že četnost sečení je přizpůsobena mulčování? Přesně tak. Mulčování je použitelné při nižší trávě, kdy se veškerá biomasa rozseká na malé kousky a rovnoměrně se rozloží na posekané ploše, do které

zapadne. Rozkládající se tráva vytvoří na povrchu půdy slabou vrstvu organické hmoty, která pak plošně snižuje odpar vody z půdy. Mulčovací technologie je kompromisem mezi požadavky na vysoký estetický standard, náklady a  environmentálním přístupem k  problematice z hlediska hospodaření s vodou a živinami. (čer)

Pro ryby na gril k lesníkům Každý čtvrtek od 14 do 18 hodin prodávají Městské lesy Hradec Králové na sádkách u  rybníka Datlík živé ryby vhodné například na grilování. Nabízí třeba pstruha nebo sivena za 165 korun za kilogram. Zabití, kuchání a taška na rybu jsou zdarma. (ml)

13. 7. Až tři roky v base může za krádež strávit dvacetiletá žena. A to přesto, že z jednoho obchodního domu chtěla odnést bez placení obyčejnou tabákovou směs. Ostraha ženu za pokladnami ihned zastavila a na místo přivolala policejní hlídku. Ženě přitížilo to, že byla pro obdobný přečin už odsouzena, takže ji nyní hrozí tříletý pobyt za mřížemi. (čer)

Naučte se pracovat s počítačem Knihovna města chystá počítačové kurzy pro začátečníky, které se budou od 11. září do 18. prosince konat každé druhé pondělí od 10 hodin v sálku oddělení pro dospělé v  Centru celoživotního vzdělávání (knihovna) ve Wonkově ulici. Účastníci se seznámí s počítačem a prací s  myší a  klávesnicí, programy Windows nebo Word, zkusí si psaní, uložení i vytištění dokumentu, tabulky, práci s internetem, používání e-mailu i komunikaci přes skype nebo facebook. Na osm lekcí za 600 korun je nutné se předem přihlásit na e-mailu: propagace@knihovnahk. cz, či tel. 495 075 016. (red)

Žádejte o dotace na památkový fond Statutární město Hradec Králové upozorňuje zájemce na možnost získání dotace z  rozpočtu města na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu. Dotace se v II. kole poskytují pouze na výměnu a  repasi okenních výplní a  zpracování stavebně historických průzkumů. Podmínky a  formuláře žádostí zájemci naleznou na úřední desce města a  stránkách www.hradeckralove.org. Uzávěrka žádostí je 4. září. (jf)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ Podrobné informace a kompletní prázdninový harmonogram včetně mimořádného blokového čištění najdete na www.tshk.cz 24. 7. Jeronýmova – od Nerudovy po Ulrichovo náměstí, Mánesova – od Ulrichova náměstí po Klumparovu, Ulrichovo nám. – mezi Jeronýmovou a Gočárovou třídou, Formánkova – před čp. 510-514 a 520-523, Sekaninova – u čp. 412-417, Na Břehách – hlavní vozovka mezi Hradeckou a  Zborovskou • 25. 7. Klumparova – mezi Mánesovou a  K. H. Máchy, Mánesova – od V  Lipkách po Nerudovu, Formánkova – vozovka a parkoviště od Sekaninovy po čp. 505, Chmelova • 26. 7. nám. Osvoboditelů – parkoviště před čp. 820 a 798, Eliščino nábř. – mezi Divišovou a Mosteckou, Tylovo nábř. – mezi Karla IV. a Gočárovou tř., Sekaninova – u  čp. 401-406, u  čp. 407-411 • 27. 7. Rokycanova, Křižíkova, Mánesova – od Klumparovy po Baťkovo nám., Sekaninova – hlavní vozovka od Vysocké k čp. 420 • 28. 7. Šafaříkova – od Masarykova nám. po Gočárovu tř., Mánesova – od Ulrichova nám. po Nerudovu, Ulrichovo nám. – od Gočárovy tř. po Mánesovu, Sekaninova – vozovka a  parkoviště před čp. 524-528, Sekaninova – u čp. 418, 419, 420. (ts)


STRANA 3

RADNICE 26 / 19. 7. 2017

„Gočárovka“ fandila Italkám a vyhrála tabuli

Základní a mateřská škola Josefa Gočára se může těšit na interaktivní tabuli, kterou získala díky svému zapojení do adopce jednoho z týmů při nedávném mistrovství Evropy v  basketbalu žen v  Praze a  Hradci Králové. Projekt Adopt Your Team, kterého se zúčastnilo čtyřicet škol, přivedl do hal téměř šest tisíc dětí. Adopce spočívala v  tom, že přihlášené školy si mohly vybrat jeden z  účastnických týmů a  adoptovat ho. Žáci se pak o „své“ zemi dozvídali při výuce více informací, navíc vytvářeli transparenty a  následně v  hledišti díky volným vstupenkám fandili. Vítězná ZŠ Josefa Gočára adoptovala celek Itálie, kterému vytvořila takřka domácí prostředí už v  základní skupině v  Hradci Králové, a  v  podpoře družstva její žáci pokračovali i  ve čtvrtfinále v  Praze. „Po návštěvě prvního utkání italského týmu mezi žáky stoupal zápas od zápasu zájem a nadšení, které vyvrcholilo naší cestou do Prahy. Nikdo z nás ani na chvíli nezapochyboval o  tom, že bychom nechali italský tým v  Praze bez naší podpory,“ uvedl kromě jiného učitel Lukáš Procházka. „Přímá komunikace s italským týmem probíhala po jednotlivých utkáních, kdy hráčky italské reprezentace přišly poděkovat našim dětem za úžasnou podporu,“ dodal. A hráčky si to užívaly. „Viděl jsem emoční slzy u  cizinek, které zjistily, že v  hledišti sedí 50 nebo 100 dětí, které jim fandí,“ uvedl na tiskové konferenci výkonný sekretář FIBA Europe Kamil Novák. (čbf)

Labské nábřeží bude opět patřit jazzu

Řeka Labe bude v sobotu 5. srpna už podeváté připomínat Mississippi, neboť se nábřeží promění v  jazzovou promenádu. Bude se tady konat Nábřežní jazzová pouť. První srpnová sobota nabídne před náplavkou a  v  parku u  dětské železnice zajímavé hudební návraty. Po roce se na jazzové nábřeží vrátí flétnista Martin Brunner, tentokrát jako kapelník Big Bandu hraběte Šporka. Jiří Vyšohlíd mladší zahraje s  2+1 Jam Bandem, saxofonista Jan Kasal se vrátí po pěti letech, letos s  funky kapelou Lucky Joke. Po patnácti letech se na hradeckém jazzovém pódiu ukáže slovenský bluesman Juraj „Dura“ Turtev. Hostem jeho projektu Dura and Blues Club bude legenda (česko)slovenského rocku Fedor Frešo, který hrával blues například už v The Soulmen. Představí se také jihočeská parta Tarapaca Jazz. Nábřežní jazzová pouť se bude 5. srpna konat od 16 hodin. (ks)

Setkání s folklorem v Jiráskových sadech

Italské basketbalistky měly v Hradci Králové zásluhou žáků z „Gočárovky“ takřka domácí prostředí.

Foto: Václav Mudra

V pátek 18. srpna od 17 hodin budou Jiráskovy sady žít folklorem při mezinárodním festivalu Setkání s folklorem. O  den později bude přehlídka pokračovat na nedalekém zámku Hrádek u Nechanic. Více na www.fskvitek.cz. (red)

UDĚLEJTE SI ČAS V sobotu na farmářské trhy Další farmářské trhy, které hradecká kulturní a vzdělávací společnost pořádá na nádvoří Gayerových kasáren, se uskuteční v sobotu 22. července od 8 do 12 hodin. Další farmářské trhy se budou o  prázdninách konat 5. a 26. srpna.

Svátek vína na soutoku Vína, lahůdky k nim, umělecká vystoupení i  zábavný program pro děti nabídne tradiční Svátek vína na soutoku, který se v  Jiráskových sadech uskuteční 1. září od 13 do 21 hodin. Více na www.svatekvina.cz.

Senioři, hlaste se na festival Senioři jakéhokoliv věku, jednotlivci i skupiny, se budou moci zúčastnit festivalu uměleckých činností seniorů Královéhradeckého kraje, který se bude konat 29. listopadu ve Skřivanech. Přihlášky do 10. září na e-mail: hana. svo@seznam.cz.

Za muzikou do parku Cyklus nedělních letních promenádních koncertů v Jiráskových sadech na soutoku Labe s  Orlicí bude pokračovat 23. července koncertem Big

Bandu Dvorský. Hrát zde bude od 16 do 18 hodin. O týden později zde zahraje Art Jazz Band, 6. srpna kapela Javorka, 13. srpna dechová hudba VČE a 20. srpna JH Big Band.

a přitom bez vulgarity? Přijďte 8. srpna od 18 hodin diskutovat. K podnícení myšlenek přispěje film Sekretářka. Vstupné 40 korun, nápoj zdarma.

Výlety pro seniory

Páteční večerní koncerty na Šrámkově statku v Pileticích pokračují. V pátek 28. července od 19 hodin zahraje Country dohoda, 4. srpna Slávek Janoušek a Luboš Vondrák, 11. srpna Honza Brož a Devítka a 18. srpna Nadoraz.

Nezisková organizace Hurá na výlet! pořádá jednodenní výlety pro seniory. Odjezdy jsou z parkoviště u  Flošny. Rezervace míst ve čtvrtek a  pátek od 9 do15 hodin na tel. 733 255 215. Nejbližší výlet se uskuteční 12. srpna do Orlických hor. Odjezd v  7.20 hodin. Více na www.huranavylet.info.

Závody vozítek s pedály Eliščino nábřeží a okolní ulice budou v sobotu 22. července od 13.30 hodin patřit tradičním veselým závodům vozítek s  pedály. Více na www.slapacivozitka.cz.

Sekretářka zve k debatě ClubCafé Pessoa naproti Adalbertinu zve na další setkání Filmového klubu, který se bude tentokrát věnovat sexualitě a jejímu vlivu na ostatní oblasti lidského života. Je sexualita stále tabu, nebo se hranice naší morálky posunuly? Lze hovořit o  sexualitě otevřeně,

Koncerty na statku

Nábřeží keramiky a skla Tylovo nábřeží bude v  sobotu 19. srpna od 10 do 18 hodin hostit Nábřeží keramiky a skla. Prodejní výstava s ukázkami výroby keramiky a skla nabídne také kulturní program.

Dětská show plná zážitků Všesportovní stadion v Malšovicích bude 25. srpna od 11 do 19 hodin patřit akčním dětem, které mají rády sport a  zážitky. Dětská show jim nabídne buginy, motokáry, závodní trenažer nebo jízdy rallye na místě navigátora, na velbloudech i  koních, střelby ze vzduchovky, kuše či luku, fotbal, karate, judo, kanoistiku a další sporty. Děti

HISTORIE KNIHOVNICTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ Zajímá-li vás historie hradecké městské knihovny a  jejích poboček, tak právě vám je určen seriál, který pro Radnici připravuje knihovna města podle publikace Kulturní Hradec Králové. Dnes si můžete přečíst šestadvacátý díl.

Plácky byly součástí obce Plotiště nad Labem, v letech 1942–1954 města Hradce Králové, poté samostatnou obcí a od roku 1971 opět součástí krajského města. Pravděpodobně v tomto roce se místní knihovna stala pobočkou tehdejší krajské knihovny. Byla umístěna v  kulturním domě TJ Dynamo v  Kydlinovské ulici čp. 263, půjčovalo se jednou týdně tři hodiny a od roku 1972 zde pracoval knihovník Jaroslav Drechsel. Od září roku 1995 byl zastaven přímý nákup knih a pobočka byla od této chvíle zásobována výměnnými soubory střediskové knihovny. V roce 1995 sídlila v  Pobřežní ulici čp. 225. Ke konci června 2009 byla pobočka pro stále se snižující návštěvnost a velmi nízkou

efektivitu nákladů zrušena. Knižní fond byl převeden do Piletic a Březhradu. V  říjnu 1892 byla na Pouchově založena knihovna pro dospělé. Popud k  jejímu zřízení vyšel od místního učitelského sboru, finančně na to přispělo obecní zastupitelstvo v  Pouchově a  v  Ruseku, soukromníci z  Pouchova, Věkoš, Ruseku, Piletic a  z  osady Markovic. Knihovna byla umístěna ve škole (čp. 3) a  jejím správcem byl Josef Pochyba. V roce 1919 byla zřízena Husova obecní knihovna. Tvořily ji zmiňovaná knihovna pro dospělé, knihovna sociální demokracie Kruh, knihovna tělocvičné jednoty Sokol a knihovna Čtenářské hospodářské jednoty Turinský. Na knihovnu byla uspořádána sbírka systémem „dům od domu“, která vynesla 831 korun a 80 haléřů. Knihovníkem se stal řídící učitel Jaroslav Fiala a knihy se zde půjčovaly od listopadu do dubna. Knihovna stále sídlila v budově místní školy. V  roce 1942 se Pouchov stal součástí Hradce Králové a  místní knihovna pobočkou městské knihovny. Během druhé světové války byl provoz knihovny pravděpodobně přerušen, protože v  roce 1944 byla místní škola zabrána wehrmachtem jako skladiště.

mají vstup zdarma, dospělí 50 korun. Více na www.akcnidite.cz.

Na procházky muzeem Muzeum východních Čech pořádá prázdninové komentované prohlídky Kotěrovy budovy muzea. Prohlídek je možné se zúčatnit vždy od úterý do pátku v 10.30, 13.30 a  15.30 hodin. Vstupné je 60, snížené 30 korun.

S průvodcem po bojišti Nechte se 29. července od 10 a od 14 hodin provést areálem bojiště na Chlumu a  seznamte se s  historií monumentálních památek a stopami války v krajině. Sraz před muzeem války na Chlumu. Vstupné: dospělí 50 korun, snížené 20 korun.

Za přírodou po městě Muzeum východních Čech připravilo na prázdniny program pro děti pod názvem Za přírodou po městě. • Vodní žoužel – 26. července od 9 hodin se účastníci podívají na život ve vodě, dozvědí se o životě drobných vodních zvířátek a prohlédnou si je pod lupou. • Co se děje v trávě – 15. srpna od 9 hodin návštěvníci zjistí, kolik tvorů se

skrývá v jediném keři nebo na několika bylinách. Sraz je v  muzeu, za nepříznivého počasí bude náhradní program. Vstupné je 30 korun. Více na www.muzeumhk.cz.

Výstavy v knihovně Knihovna města zve na výstavy. V  galerii Centra celoživotního vzdělávání vystavuje sochy, reliéfy a  malby do 31. srpna výtvarnice Sonja Vectomov. Ve foyer 1. patra je výstava Člověk, která je ohlédnutím Zdeňka Falátka. Na fotografie Daniela Vlčka z putování po Severní Americe Lesky, odlesky a  stíny Nového světa se lze podívat od 2. srpna do 28. září ve foyer 1. patra.

Jóga na střeše knihovny V červenci a  srpnu pokračuje na střeše knihovny cvičení jógy, a to každé pondělí a čtvrtek od 17 hodin.

S knihovnou na Flošnu Za pěkného počasí se o  prázdninových měsících mohou setkat s knihovnou města návštěvníci koupaliště Flošna. Připraveny jsou dny plné zábavy, her a soutěží pro děti i dospělé a spousta dárků. (red)

POBOČKY PLÁCKY A POUCHOV

Knihovník Jiří Vaněk vzpomíná, že knihy v knihovně byly opotřebované a poškozené nevhodným umístěním a fond byl velmi chatrný. V  roce 1948 sídlila knihovna v  obecní úřadovně a  vedla ji Hana Stárková. V  roce 1951 se přestěhovala do čp. 116. Pouchov se stal samostatnou obcí v roce 1954 a tehdy se osamostatnila i  místní knihovna. V  roce 1955 byla přestěhována do nově upravené budovy místního národního výboru. Jako knihovnice po slečně Janáčkové nastoupila Marie Šrámová. Podle místního kronikáře si čtenáři nejraději půjčovali povídky, romány a dětské knížky, zatímco málo oblíbené byly básně a  politická literatura. Činnost knihovny nespočívala jen v  půjčování knih, organizovala také televizní představení pro dospělé i děti. V 60. letech byl knihovníkem pan Hanousek. Pouchov byl opět připojen k  Hradci Králové v roce 1971 a pravděpodobně ještě v tomto roce místní knihovnu opět převzala tehdy krajská knihovna jako svou pobočku. V  roce 1978 byla knihovna umístěna v domě čp. 316 ve Vážní ulici, ale již od předchozího roku nevyvíjela žádnou činnost, byl tu umístěn pouze její knižní fond. V  dubnu 1993 byla

knihovna na Pouchově znovu otevřena ve Velké ulici čp. 336 jako náhrada za zrušenou pobočku ve Věkoších a knihovnicí se stala rodačka z Pouchova Monika Petrnková. Od září 1995 byl zastaven přímý nákup knih a knihovna

byla od té doby zásobována výměnnými fondy střediskové knihovny. Zájem čtenářů z obou lokalit byl velmi malý a  provoz tudíž neefektivní, proto byla pouchovská pobočka k  1. lednu 2008 zrušena. Iva Košťálová

Úryvek z Pamětní knihy obce Pouchov. Zdroj: Státní okresní archiv Hradec Králové


STRANA 4

RADNICE 26 / 19. 7. 2017

Na první hokejové derby až 15. října Na východočeské derby s Pardubicemi si v  nadcházejícím ročníku hokejové extraligy budou muset fanoušci Mountfieldu počkat až na poslední zápas první čtvrtiny základní části. Poprvé se oba soupeři střetnou 15. října v Hradci Králové. Níže přinášíme přehled zápasů hradeckého klubu v  základní části podle rozlosování. Více na www.mountfieldhk.cz. Pátek Neděle Úterý Pátek Neděle Pátek Neděle Pátek Neděle Pátek Neděle Pátek Neděle Úterý Pátek Neděle Pátek Neděle Pátek Neděle Středa Pátek Neděle Úterý Pátek Neděle Pátek Neděle Pátek Neděle Středa Pátek Úterý Čtvrtek Sobota Středa Pátek Neděle Pátek Neděle Pátek Neděle Pátek Neděle Úterý Pátek Neděle Úterý Čtvrtek Středa Pátek Neděle

8. 9. 10. 9. 12. 9. 15. 9. 17. 9. 22. 9. 24. 9. 29. 9. 1. 10. 6. 10. 8. 10. 13. 10. 15. 10. 17. 10. 20. 10. 22. 10. 27. 10. 29. 10. 3. 11. 5. 11. 15. 11. 17. 11. 19. 11. 21. 11. 24. 11. 26. 11. 1. 12. 3. 12. 8. 12. 10. 12. 20. 12. 22. 12. 26. 12. 28. 12. 30. 12. 3. 1. 5. 1. 7. 1. 12. 1. 14. 1. 19. 1. 22. 1. 26. 1. 28. 1. 30. 1. 2. 2. 4. 2. 6. 2. 8. 2. 28. 2. 2. 3. 4. 3.

Liberec – HK HK – Kometa Brno Litvínov – HK HK – Plzeň HK – Třinec Olomouc – HK HK – Sparta Praha Zlín – HK HK – Mladá Boleslav Chomutov – HK HK – Vítkovice Jihlava – HK HK – Pardubice HK – Liberec Kometa Brno – HK HK – Litvínov Plzeň – HK Třinec – HK HK – Olomouc Sparta Praha – HK HK – Zlín Mladá Boleslav – HK HK – Chomutov Vítkovice – HK HK – Jihlava Pardubice – HK Liberec – HK HK – Kometa Brno Litvínov – HK HK – Plzeň HK – Třinec Olomouc – HK HK – Sparta Praha Zlín – HK HK – Mladá Boleslav Chomutov – HK HK – Vítkovice Jihlava – HK HK – Pardubice HK – Liberec Kometa Brno – HK HK – Litvínov Plzeň – HK Třinec – HK HK – Olomouc Sparta Praha – HK HK – Zlín Mladá Boleslav – HK HK – Chomutov Vítkovice – HK HK – Jihlava Pardubice – HK (čer)

Fotbalové derby hned ve třetím kole

Po pádu fotbalistů FC Hradec Králové do II. ligy budeme derby s Pardubicemi zažívat i ve fotbale. První přijde na řadu 12. srpna v Malšovicích. Níže uvádíme rozlosování. Více na www.fchk.cz. Pátek Pátek Sobota Neděle Středa Neděle Pátek Neděle Sobota Sobota Sobota Pátek Pátek Sobota Pátek Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Sobota Středa Sobota Sobota Sobota Středa Sobota Sobota

28. 7. 4. 8. 12. 8. 20. 8. 23. 8. 27. 8. 8. 9. 17. 9. 23. 9. 30. 9. 14. 10. 20. 10. 27. 10. 4. 11. 17. 11. 25. 11. 3. 3. 10. 3. 17. 3. 31. 3. 7. 4. 14. 4. 21. 4. 25. 4. 28. 4. 5. 5. 12. 5. 16. 5. 19. 5. 26. 5.

HK – Táborsko Znojmo – HK HK – Pardubice Č. Budějovice – HK HK – Viktoria Žižkov Třinec – HK HK – Vlašim Varnsdorf – HK HK – Příbram FK Olympia – HK Frýdek-Místek – HK HK – Sokolov Ústí n. L. – HK HK – Vítkovice Opava – HK HK – Znojmo Pardubice – HK HK – Č. Budějovice Viktoria Žižkov – HK HK – Třinec Vlašim – HK HK – Varnsdorf Příbram – HK HK – FK Olympia HK – Frýdek-Místek Sokolov – HK HK – Ústí n. L. Vítkovice – HK HK – Opava Táborsko – HK (čer)

POVĚSTI Z HRADECKÝCH LESŮ Zpravodaj Radnice připravil pro své čtenáře seriál příběhů z  knihy Pověsti z  hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a  Milana Zerzána. Jednotlivé díly seznamují s  příběhy vážícími se ke známým i  méně známým místům v lesích. Dlouho předtím, než lidé na oslavu císaře studánku tak pojmenovali a  postavili zde korýtko a stříšku, vytékal ze země pramen, který si vyhloubil dolíček a rýhu, odkud pak přebývající voda utíkala lesem dolů. Lidé tu často vídali zelenou panenku a  někdy i  bílého jelena

CÍSAŘSKÁ STUDÁNKA

se zlatými parohy. V dávných dobách všichni věřili na nadpřirozené bytosti a  vyprávěli si o  nich příběhy a  pohádky. O zelené panence a bílém jelenovi jich bylo hodně. V jedné z nich se mladý dřevorubec chtěl napít, když se objevila obě stvoření. Panenka nabrala vodu do listu a  podala ji mládenci a  potom jelenovi. Než se vyjevený mladík nadál, zmizeli. Doma vše vyprávěl babičce. „To musíš přinést panence nějaký dárek,“ usoudila stará žena. Chlapec vyřezal ze dřeva malého jelena a druhý den v  poledne se zase vydal ke studánce.

Vše se opakovalo a dřevorubec podal víle figurku. Vzala ji, zvedla nad hlavu a zatočila se a potom zase zmizeli. Od toho dne se tam už neukázali. Marně tam chlapec chodil. Doma vyřezával jeleny, panenky, mističky a stále doufal, že zelenou vílu ještě někdy potká. Figurek už měl velký koš, a tak babička rozhodla, že s nimi půjde na trh. Lidem se tak líbily, že je všechny prodala. Chlapec vyřezával dál, začal se touto prací živit, ale na panenku s jelenem s babičkou nezapomněli. Každý rok chodili ke studánce a nosili tam květiny. (red)

Na Mountfield Cup dorazí i Korea

Zkuste kendó, přijďte na nábor Pokud byste chtěli cvičit nějaké bojové umění, přijďte na nábor kendó/ iaidó/ džódó 4. září v 18 hodin do malé tělocvičny SPŠ stavební na Pospíšilově třídě. Zájemce zde seznámí s  principy japonského šermu kendó, představí oddíl, ukážou zkrácený trénink, techniku s mečem a další. Kendó je vhodné pro všechny a  začít lze v  každém věku. Více na www.nozomi.cz. (št)

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Ozzi, evid. č. 177/2017, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 2 roky, kohoutková výška 30 cm, hmotnost 8 kg. Krásný dlouhosrstý kříženec nižšího vzrůstu, čiperný, komunikativní a vnímavý k  okolí. V  klidném prostředí se zahrádkou bude šťastný. Na nově příchozí štěkotem upozorní. Jeho srst je třeba pravidelně upravovat. Asta, evid. č. 200/2017, kříženec; pohlaví: fena, barva: černá, věk: 2 roky, kohoutková výška 60 cm, hmotnost 30 kg. Překrásná fenka ušlechtilého vzhledu ve výborné kondici, ovladatelná, přátelská. Je vhodná jako rodinná společnice nejen k výletům do přírody.

Hokejisté Mountfieldu chtějí navázat na loňský triumf v premiéře Mountfield Cupu (viz foto), který se i letos stane první prověrkou před sezonou. Kromě extraligy Hradec čeká také účast v Lize mistrů a na Spenglerově poháru ve švýcarském Davosu. Mountfield Cupu se letos kromě domácích na hradeckém zimním stadionu od 3. do 6. srpna představí Dynamo Pardubice, Sparta Praha a reprezentační výběr Jižní Koreje, který se připravuje na zimní olympiádu. Turnaj začne ve čtvrtek 3. srpna utkáním Mountfield – Sparta, o den později se Hradec střetne s Jižní Koreou a v neděli 6. srpna s Pardubicemi. Ještě před začátkem extraligy vstoupí také do Ligy mistrů. Na zimním stadionu se 24. srpna utká s finským TPS Turku, 26. srpna s anglickým Nottinghamem Panthers a 4. října se švýcarským mistrem SC Bern. Foto: Mountfield HK/Stanislav Souček

KAM ZA SPORTEM Středa 26. července Golf

turnaj pro veřejnost a golfisty, děti i doprovod – patování (16.00, Adventure golf Fomei, Honkova ul. 555)

Pátek 28. července Fotbal

Fortuna národní liga: FC Hradec Králové – FC Táborsko (18.00, Všesportovní stadion Malšovice)

Čtvrtek 3. srpna Hokej

Mountfield Cup: Mountfield HK – Sparta Praha (18.00, zimní stadion)

Pátek 4. srpna Hokej

Mountfield Cup: Dynamo Pardubice – Sparta Praha (14.00, zimní stadion) Mountfield HK – Jižní Korea (18.00, zimní stadion)

Sobota 5. srpna Hokej

Mountfield Cup: Jižní Korea – Pardubice (17.30, zimní stadion)

Neděle 6. srpna Hokej

Mountfield Cup: Mountfield HK – Dynamo Pardubice (17.30, zimní stadion)

Sobota 12. srpna Fotbal

Fortuna národní liga: FC Hradec Králové – FK Pardubice (18.00, Všesportovní stadion Malšovice)

Úterý 15. srpna Hokej

příprava: Mountfield HK – HC Olomouc (čas ještě není určen, zimní stadion)

Čtvrtek 24. srpna Hokej

Liga mistrů: Mountfield – TPS Turku (čas ještě není určen, zimní stadion)

Sobota 26. srpna Hokej

Liga mistrů: Mountfield – Nottingham Panthers (čas ještě není určen, zimní stadion)

Středa 23. srpna Golf

turnaj pro veřejnost a golfisty, děti i doprovod – patování (16.00, Adventure golf Fomei, Honkova ul. 555)

Fotbal

Fortuna národní liga: FC Hradec Králové – Viktoria Žižkov (18.00, Všesportovní stadion Malšovice)

Do „padesátky“ teď nechoďte, je odstávka Výměna vzduchotechnické jednotky na ohřev vzduchu do bazénové haly za 520 tisíc. To je největší investice, kterou Správa nemovitostí provede v průběhu letní odstávky krytého padesátimetrového plaveckého bazénu, která trvá od pondělí 17. července. V prostorách bazénu se dále počítá s  vymalováním veřejných prostor, výměnou krytů vpustí na dně bazénu, osvětlení v  bazénové hale, filtrů, kon-

trolou jednotek vzduchotechniky, pískových filtrů včetně doplnění náplně a vodního hospodářství. Dojde rovněž k opravám obkladů, dlažeb a spárování, mytí prosklených stěn a  bazénové vany. Zahájení provozu je v plánu 29. července. „Odstávka je stanovena jen na dvanáct dnů, neboť i  v  letních měsících si krytý bazén nachází své příznivce. Možnost koupání během odstávky bazénu bude v  aquacentru městských lázní a na letním koupališti

Flošna,“ vysvětlila ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslava Bernhardová. V plánu je od 11. září také odstávka aquacentra. K opětovnému zprovoznění by mělo dojít 23. září. Kromě výmalby dojde ke kontrole a  opravě toboganu, výměně střešních oken na ubytovně, podvodních světel, kontrole vlnobití a ostatního zařízení. Restaurace i  další zde umístěné služby zůstanou v provozu. (sn)

Míša, evid. č. 201/2017, kříženec; pohlaví: pes, barva: bílo-hnědá, věk: 4,5 roku, kohoutková výška 48 cm, hmotnost 15 kg. Míša je aktivní pejsek veselé přátelské povahy. Svým štěkotem zahlásí nově příchozí, je bystrý. Je vhodný na dvoreček. Smajlík, Sky, Spock, evid. č. 180/2017, koťátka kočky evropské, barva: mourovatá a mourovato-bílá, pohlaví: kocouři, věk: 2 měsíce. Mourovatý Smajlík je mazlivý, hravý a velký cestovatel. Hledáme pro něj nový domov, plný hlazení, hraní a spokojeného spaní. Sky je mourovato-bílý kocourek, mazel, který si bude svou rodinu hlídat za každých okolností. Bude veselým a hravým společníkem. Spock je mourovatý kocourek, ideální kočičí kamarád, klidnější mazlík. Koťátka budou k odběru začátkem srpna. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 12. 7. 2017. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 24. 8. 2017. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 725 731 603  Tiskne: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Profile for Statutární město Hradec Kralové

Radnice 26 2017  

Informační zpravodaj statutárního města

Radnice 26 2017  

Informační zpravodaj statutárního města

Profile for mmhk
Advertisement