Page 1

Hradecké farmářské trhy v Gayerových kasárnách z Nejbližší farmářské trhy se v areálu Gayerových kasáren uskuteční v sobotu 27. července mezi 8. a 12. hodinou. Dále se trhy se budou konat 10. srpna a pak až do listopadu dvakrát měsíčně. Na tržišti najdete na padesát stánků se širokým sortimentem jakostních domácích produktů. Své výpěstky a výrobky budou prezentovat sami producenti.

KRÁTCE Z HRADCE Zastupitelé se sejdou na mimořádném zasedání Mimořádná druhá část 29. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové se uskuteční 30. července od 16 hodin ve velkém sále Adalbertina. Pokud máte připojení k internetu, můžete sledovat jeho průběh na www.hradeckralove.org. Magistrát zajišťuje ze zasedání přímý přenos, který obsahuje zvuk z mikrofonů a grafickou informaci o projednávaném bodu včetně výsledku hlasování. Zastupitelé budou projednávat mimo jiné vstup města do společnosti Mountfield HK, a. s., a odkup akcií HC VCES Hradec Králové, a. s. Zastupitelstvo bude dále rozhodovat například o schválení smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem rozšíření parkoviště v ulici Kpt. Fechtnera, o schválení smlouvy o dílo na cyklistickou stezku o ulice Na Ohradě ke k.ú. Černilov, o schválení smlouvy o dílo ve věci investiční akce Osvětlení hřiště na minikopanou u ZŠ Sever, o schválení smlouvy o dílo na akci „Digitální planetárium - přístupová komunikace“ dále se budou zastupitelé zabývat i parkovacím zálivem na konečné MHD č. 23 a 27 v ulici Milady Horákové. Přenos ze zasedání zastupitelstva města lze sledovat v přímém přenosu nebo ze záznamu po dobu jednoho měsíce.

Kancelář na hřbitově bude dočasně mimo provoz V době od 19. do 30. srpna bude kancelář správy hřbitovů Technických služeb Hradec Králové na hřbitově v Kuklenách pro veřejnost uzavřena. Důvodem je převod dat ze starého do nového počítačového programu. Nebude tedy možné provést platbu za pronájem hrobových míst. Provozu hřbitova a jeho služeb pro pohřební služby se omezení nijak nedotkne. (red)

NAJDETE NA WEBU

Články či fotogalerie, které nebylo možné vzhledem k limitované ploše tištěné Radnice uveřejnit, jsou umístěny pod grafickým odkazem Radnice plus na webu města.

z Varování hasičů pro období extrémního sucha z Město začalo stavět nové dopravní hřiště z Přestavba křižovatky má zlevnit ze 300 milionů na 100

www.hradeckralove.org

Město využívá prázdniny k opravám škol Více než 80 milionů korun dá město do prázdninových oprav svých školských budov. Jejich hlavním cílem je především zateplení těchto objektů, a tudíž následné úspory energií. Další opravy, například modernizace sociálních zařízení, provádějí v hradeckých školách také městské technické služby. Zatímco děti si užívají volna, většina hradeckých škol prázdná nezůstala, obsadili je řemeslníci. Větší prázdninové opravy se týkají čtrnácti školských budov, v nichž dojde především k výměně oken a dveří, zateplení a zhotovení nových fasád. „Kromě zlepšení prostředí pro děti je hlavním cílem prací snížení nákladů na vytápění těchto objektů,“ uvedl náměstek primátora pro majetek města Martin Soukup. Zatím nejdále práce pokročily v základních školách Štefánikova a Pouchov a v tělocvičně novohradecké školy, kde se dělníci objevili ještě před koncem školního roku. Uvedené tři školy nebo jejich části jsou totiž postaveny z takzvaných boletických panelů obsahujících azbest, takže práce jsou náročnější. Musí se totiž provádět tak, aby se do okolí neuvolňovala azbestová vlákna. Výměna oken, dveří a zhotovení nových fasád zlepší

o nynějších prázdninách vzhled a funkčnost také budov devíti mateřských škol. Konkrétně jde o mateřinky v Třebechovické, Lužické, Škroupově, Albertově, Mrštíkově a Štefcově ulici, Kamarád ve Veverkově, Sluníčko v Hradecké a Zvoneček v Čajkovského ulici. Spousta práce čeká stavební firmy také v základních školách Mandysova a Štefcova, na jejichž kompletní zateplení spojené s výměnou oken a dveří by město mělo získat dotace. Tyto školy budou po prázdninách nejen zateplené, ale pochlubí se i novými barevnými fasádami, stejně jako tomu bylo u škol v Habrmanově a Bezručově ulici, které město za použití dotací opravilo v předchozích letech. „Celkové náklady na uvedené opravy přesáhnou 80 milionů korun, přičemž očekáváme, že z dotací bychom mohli získat zhruba 25 milionů,“ řekl vedoucí odboru správy majetku

Jednou ze škol, která o prázdninách prochází velkými úpravami, je Základní škola ve Štefánikově ulici na Moravském Předměstí. Foto: Martin ČERNÝ města hradeckého magistrátu Ondřej Votroubek. „Loňské a letošní práce jsou největšími investicemi do školských zařízení za mnoho let. Harmonogramy pra-

cí u všech škol jsou nastaveny tak, aby nebyl ohrožen začátek nového školního roku,“ dodala Anna Maclová, náměstkyně primátora s odpovědností za školství. red, Martin ČERNÝ

Připomínky cestujících k MHD bere dopravní podnik vážně Od poloviny července platí v královéhradecké městské hromadné dopravě několik změn. Některé linky jedou po nových trasách, částečně došlo také k úpravě tarifů, kdy se za přestup platí o polovinu méně, jiný režim má rovněž nákup jízdenky u řidiče. Ještě před zavedením těchto novinek do provozu byli Hradečané vyzváni, aby případné připomínky, podněty či dotazy směrovali na speciálně zřízenou adresu dopravního podniku. Co se v připomínkách cestujících nejčastěji objevuje a jak s podněty dopravní podnik nakládá? Zeptali jsme se ředitele dopravního podniku Miloslava Kulicha. Pane řediteli, od jaké skupiny cestujících jste zaznamenali nejvíce podnětů a připomínek? V největší míře se nám samozřejmě ozvali lidé z lokalit, kterých se dotýkají změny tras linek č. 5, 11 a 17. Připomínky řešíme s příslušnými komisemi místní samosprávy. Na linkách č. 11 a 17 do Svinar a zpět je požadavek, aby se znovu zokruhovaly. Toto řešení je dopravně možné, avšak musíme mít povolené místo na zaparkování autobusů v centru města - něco jako konečná zastávka pro vyrovnávací časy a přestávky řidičů. Dále je kritizováno zrušení přímého spojení na terminál hromadné dopravy.

Změny na lince č. 5 jsou momentálně vyvolány rekonstrukcí silnice ve Slatině, kterou provádí Královéhradecký kraj, s níž je spojená uzavírka Kladské ulice. Ta měla nastat už na jaře, ale kvůli zdržení opravy křižovatky ve Slatině se na ni dostalo až v minulém týdnu. Jedinou možností, jak zajistit Slatinským dopravní obslužnost MHD, bylo poslat linku č. 5 po objízdné trase vedoucí bohužel až přes Piletice. Tím došlo k velkému nárůstu ujetých kilometrů, které bylo třeba kompenzovat. Řešením bylo buď omezit počet spojů, které ze Slatiny a do Slatiny jezdí a linku nechat dále projíždět celým městem, nebo počet

Jak řešit vzniklý propad tržeb dopravního podniku? Město i dopravní podnik musejí s ohledem na milionové propady tržeb, dopady zvýšené DPH a snížených poplatků za úhradu služeb na terminálu konat s péčí a přístupem řádného hospodáře. Další měsíce neupraveného provozu MHD by už o prázdninách přinesly další finanční ztráty. K nápravě situace vedou čtyři cesty, které byly ve hře už při prvotním rozhodnutí. z Ponechání nastaveného nového režimu platícího od 15. července s nutnými přestupy navíc, tento režim však zasáhl negativně určitou část cestujících. z Plošné zdražení jízdného cestujícím na všech linkách MHD tak, aby byl pokryt finanční propad v příjmech s možností neplaceného přestupu se zvážením nastavení časového limitu. z Zvýšení příspěvku města na hromadnou dopravu ze současných 158 milionů Kč ročně o částku do 10 milionů korun ročně, což s sebou pochopitelně ponese negativní dopad na jiné aktivity města. Město by muselo sáhnout na peníze určené například na opravy silnic, výstavbu cyklostezek, dětských hřišť a podobně. z Poslední varianta je kombinací možností předchozích. (red)

spojů zachovat, ale zkrátit trasu jen na zastávku Slezské Předměstí - Cihelna. O tom, jak bude situace vypadat po skončení rekonstrukce Kladské ulice, opět jednáme s tamní komisí místní samosprávy. Zaznamenali jsme zájem, projet opět Slezským Předměstím s ukončením alespoň v centru města. Další várka připomínek se týká zrušení linky č. 28. Tu jsme ale nahradili z podstatné části linkou č. 9. Hodně připomínek bylo k tomu, že se cestující nedostanou touto linkou k nemocnici, což zřejmě vyplývá z neznalosti trasy. V ohlasech jsme zaznamenali, aby linka č. 9 jela po tř. Karla IV. kolem Atria k nádraží. Připomínky jsou i k dopravě dětí do ZŠ Štefcova. Dopravu na začátek vyučování řešíme linkou č. 8, která bude po udělení licence trolejbusová (trolejbus s pomocným pohonem). Ohlasy na celou novou trasu linky č. 9 byly převážně příznivé.

tečňujeme prostřednictvím aukcí, díky nimž se daří držet ceny na nejnižší možné míře, naopak sám dopravní podnik a jeho střediska se snaží do podniku peníze přivést. Jedná se například o autoškolu, zájezdovou dopravu či prodej reklamy. Nezanedbatelný je také podíl evropských peněz, na které se nám podařilo dosáhnout při nákupu nových trolejbusů. Rád bych zdůraznil, že nákup trolejbusů nikterak nesouvisí s nutným řešením provozních financí, naopak přináší určité snížení nákladů.

Od kdy by výše nastíněné úpravy mohly platit? Změny na lince č. 5 jsou víceméně vázány na dopravní uzávěru ve Slatině. Zokruhování linky č. 11 a 17 je vázáno na úřední rozhodnutí o již zmíněném odstavování autobusů. Odklon na lince č. 9 na tř. Karla IV. souvisí s termínem navrácení trolejbusových linek na původní trasu tj. v měsíci srpnu. Konkrétní datum zatím není určeno.

A jak přijali cestující změny v tarifu? Zlevnění přestupů z šesti na tři koruny lidé pochopitelně vnímají dobře, pouze ti, kteří mají vynucený přestup kritizují navýšení o tři koruny. Rád bych zde připomenul, že polovina všech cestujících vlastní časovou jízdenku, na kterou se pochopitelně přepravuje neomezeně, stejně tak i ti, kteří používají placení jízdného pomocí SMS. Také změna při nákupu jízdenky u řidiče nevyvolala větší diskusi. Jízdenka stojí místo patnácti korun osmnáct, ale je oproti dřívějšku přestupní po dobu 45 minut ve špičce, mimo špičku s ní může pasažér cestovat dokonce hodinu. Pozitivní ohlas má i zlevnění celodenní jízdenky zakoupené u řidiče o 10 korun na roveň celodenní SMS jízdenky a stejně tak zlevnění oboupásmové SMS jízdenky o deset korun.

Změny v dopravě jste spustili z ekonomických důvodů. Rostou ceny nafty a cestujících a peněz od nich ubývá. Jiné řešení než omezení tras některých linek se nenašlo? Vedle varianty snížení počtu najetých kilometrů je možností celkové zdražení jízdného pro všechny cestující, nebo navýšení finančního příspěvku od města. V první řadě se snažíme šetřit přímo v provozu dopravního podniku. Například všechny naše autobusy jezdí na směsnou naftu, která je levnější, investiční akce usku-

Vraťme se ještě k podnětům ke změnám v MHD došlým na info@dpmhk.cz. Kolik jich je a jaký mají charakter? Evidujeme zatím na sedm desítek ohlasů, které došly od jednotlivců, podněty průběžně přicházejí i od komisí místní samosprávy. Velká část jednotlivci zaslaných připomínek je však pouze v rovině nadávek a slovních útoků. Přesto je ale mezi došlými zprávami část opravdových podnětů, se kterými lze dále pracovat a za něž cestujícím děkujeme. (pp)


STRANA 2

RADNICE 26 / 24. 7. 2013

Benešova třída se mění před očima

V červnu zahájená regenerace střední části Benešovy třídy postupuje podle plánu a její vzhled už doznal značných změn. Odborná firma dokončuje bourací práce na východní straně ulice a zahajuje v této lokalitě i zemní práce. Pošta 12 zůstává i přesto v provozu, ovšem přístup k ní vede po provizorní lávce. Ta však není bezbariérová, takže imobilní občané by měli využívat služeb poštovních doručovatelek nebo navštívit jinou poštu. Město upozorňuje řidiče na nutnost re-

spektování provizorního dopravního značení poblíž stavby, především zákaz vjezdu motorových vozidel za domem 1423-1426. Důvodem je bezpečnost, protože právě do zadní části domů se přesunul život místních obyvatel, kteří nemohou kvůli stavbě využívat vchody v přední části. Kvůli informovanosti místních obyvatel funguje v domě číslo popisné 1542 i nadále informační středisko, kde je každou středu od 15 do 17 hodin přítomen zástupce magistrátu nebo projektant.

Regenerace střední části Benešovy třídy má trvat do konce listopadu příštího roku a přijde na 185 milionů korun. Projekt je v rámci Integrovaného operačního programu spolufinancován Evropskou unií. Jeho cílem je zlepšení vzhledu i funčnosti lokality. Ve střední části ulice vznikne náměstí s okružní křižovatkou a zastřešeným chodníkem. Vzniknou zde nová parkovací stání, cyklostezka a klidová zóna s vodními prvky. Celý prostor bude bezbariérový. (red) Lokalita před zahájením prací.

Takto vypadala přestavovaná část Benešovy třídy po dvou týdnech prací, tedy koncem června.

Foto: Martin ČERNÝ

Město chce zastavit invazi nutrií, chystá jejich odchyt Hradec Králové plánuje odchyt místně přemnožených nutrií říčních, což by mělo vést ke snížení jejich početního stavu ve vybraných lokalitách. Odbor životního prostředí magistrátu města v současnosti řeší několik podnětů poukazujících na škody, které tato původem jihoamerická zvířata způsobují. Jde například o podemílání břehů, na což upozorňuje Povodí Labe. „Invaze nutrií se stejně jako jiným městům nevyhnula ani Hradci Králové, určitě jich zde žijí desítky a rychle se množí. Připravuje se proto redukce populací nutrie ve vybraných lokalitách, konkrétně na Piletickém potoce, u soutoku Labe s Orlicí a na Labském náhonu. Povolení odlovu bude muset projít správním řízením, reálným termínem je nejdříve podzim. Vše musí samozřejmě proběhnout v souladu se zákony o ochraně přírody, na ochranu zvířat proti týrání a o veterinární péči,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové Iva Šedivá. Dodala, že v poslední době se početní stavy nutrií, které u nás nejsou původním druhem a do přírody se dostaly především z chovů, výrazně zvyšují. S tím rostou i škody. Největší problémem je, že tato kožešinová zvířata budují na březích vodních toků rozsáhlé sítě nor, čímž narušují pevnost břehů a těsnost protipovodňových hrází. „Zejména v případě vyšších stavů vody se tak zvyšuje nebezpečí vzniku velkých společenských škod. Narušené hráze tlak vody nevydrží a voda zaplavuje i území, která měla být těmito hrázemi

chráněna. Odchyt v případě přemnožení tak patří mezi základní protipovodňová opatření a je ve veřejném zájmu. Nutrie poškozují také stromy, a to budováním nor v kořenové zóně. Ucpáváním kanálů mohou navíc způ-

sobit zaplavení sklepů blízkých domů,“ vypočítává vedoucí magistrátního odboru životního prostředí. Za místní přemnožení nutrií mohou i lidé, kteří je přikrmují výrobky z obilovin a další nutričně hodnotnou potravou, což urychluje pohlavní dospívání zvířat a zvyšuje počet mláďat v jednotlivých vrzích. Kontakt s nutriemi přitom může být pro člověka nebezpečný, přenášejí totiž řadu závažných nemocí, například leptospirózu nebo tularémii. (red)

Velká kolonie nutrií říčních žije například u Piletického potoka na Pouchově, kam jim někteří lidé nosí potravu. Foto: Martin ČERNÝ

Krádeže dřeva se v městských lesích nevyplácejí Zvýšený počet návštěvníků v lesích o prázdninách s sebou nese i negativní jevy. V uplynulých dnech zaznamenali lesníci krádeže dřeva. Lesníci však před krádežemi varují, slouží totiž na svých okrscích nepřetržitě a jakoukoliv nepovolenou těžbu trpět nehodlají. O minulém víkendu museli pracovníci městských lesů řešit kromě běžných starostí i krádeže dřeva. „Všichni lesníci mají perfektní přehled o svých rajonech a jakákoliv nepovolená těžba jim sotva unikne. Navíc i lidé sami o sobě nám většinou rychle hlásí, že tu a tam někdo kácí strom. Většinou však mají tito lidé povolenku, ale v tomto případě tomu tak nebylo,“ popisuje víkendovou událost Milan Zerzán, ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové.

V drtivé většině tak odhalí zloděje samotní lesníci. Ti by však s ohledem na agresivitu pachatelů mnohdy situaci sami nezvládli, proto přivolávají na pomoc i městskou policii, s níž slouží v daných územích ve smíšených hlídkách. „Pachatelé jsou téměř vždy agresivní a v těchto případech nastupují na ochranu městského majetku i naši strážníci, kteří na místo po zavolání dorazí a pomocí audiovizuální techniky vše zadokumentují. Výše škody rozhodne o tom, zda se případu nadále budou věnovat státní policisté,“ vysvětluje ředitel Městské policie Hradec Králové Miroslav Hloušek. S tržní cenou ukradeného lupu zahýbe druh těženého dřeva, takže se lehce může stát, že pachatel skončí i v poutech státní policie. Lesníci se strážníky apelují na návštěvníky lesů,

Cizinci nacházejí pomoc v novém centru Poradenství, informační činnost, kurzy češtiny a sociokulturních dovedností i vzdělávací a multikulturní akce nabízí cizincům ze zemí mimo Evropskou unii nové Integrační centrum pro cizince v budově YMCA v Šafaříkově ulici. Dvanácté centrum v republice otevřela Diecézní charita Hradec Králové. „Cizincům a uprchlíkům pomáháme už přes 20 let. Ročně se na nás obrátí tisícovka cizinců z různých zemí. Snažíme se jim pomáhat jak v rovině odborné, tak i v té lidské, aby u nás našli svůj nový domov,“ Přiblížil poslání hradeckého integračního centra jeho vedoucí Jan Kočí. Posláním centra je začlenění cizinců ze zemí mimo EU žijících na Hradecku do většinové společnosti. (red)

aby i nadále veškeré pochybné činnosti hlásili a pomohli tak ochránit městský majetek, který slouží všem pro odpočinek. (red)

EIA

k plánovaným projektům v Hradci Králové Krajský úřad Královéhradeckého kraje v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů oznamuje, že bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru „Zařízení na úpravu, sběr a výkup elektroodpadu“ firmy Enviropol v průmyslové zóně Plotiště v areálu ČKD. Zároveň bylo zahájeno zjišťovací řízení záměru „Kovo-Demo na Pouchově, zařízení pro sběr, výkup a úpravu odpadů včetně ekologické likvidace autovraků“. Bližší informace lze získat na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, číslo dveří N1.906 (tel. 495 817 188), nebo na webu České informační agentury životního prostředí (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/ eia100_cr). (red)

Lokalita v polovině července

Sucho sužuje i lesy, riziko požárů stoupá Sucho, které sužuje posledních několik týdnů celou republiku, začalo trápit i hradecké městské lesy. Ty se přitom ještě před měsícem kvůli vydatným dešťům potýkaly s podmáčeným povrchem a zaplavenými komunikacemi kolem rybníků Výskyt a Šanovec. Teď už lesy ohrožuje sucho. Návštěvníci by proto měli dbát bezpečnosti, být obezřetní a vyvarovat se manipulace s otevřeným ohněm. Odhození nedopalku cigarety v lesích může mít v těchto dnech fatální následky. Právě s ohledem na tuto skutečnost by měli být návštěvníci, cyklisté či chodci v lesích obezřetní. Zvýšená pozornost je na místě i v lokalitách, s krytými ohništi, kde je rozdělávání ohňů povoleno. „Stačí jiskra, která nedopatřením přeskočí na suchou trávu v blízkosti altánu, a je to velký problém. Už sám o sobě průjezd hasičů k požáru lesními cestami, které procházejí rekonstrukcí, by byl velice složitý a trval by déle,“ upozorňuje ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. Lesníci proto žádají veřejnost o dodržování pravidel. Zejména je potřeba respektovat zákaz kouření v lesním porostu, který platí na území celé republiky. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu určených v krytých speciálně postavených ohništích. Více aktuálních infomací o vyhlášeném období extrémního sucha najdete na www.hradeckralove.org (red)

Kamínky přinesly peníze dětem s postižením Omalované kamínky prodávali dobrovolníci hradecké oblastní charity v Žižkových sadech při červnovém divadelním festivalu. Během dvou dnů se podařilo nashromáždit 7 357 korun. Již třetím rokem se prodávala originální kamenná těžítka od dospěláků i dětí. Obyčejné kameny, které prošly rukama člověka, jenž chtěl pomoci dobré věci. Lidé darovali do prodeje i další věci. Návštěvníci festivalu tak mohli kupovat také krásné náušnice, brože, ale i dřevěné loutky. Navíc se letos konala 1. benefiční aukce omalovaných kamínků od výtvarníků a dalších zajímavých osobností. Největší zájem byl o kamenného ještěra od Martina Maxy, kamínky od Emmy Srncové, Vlasty Kahovcové, Aleše Lamra, Milana Chabery a Dagmar Jirousové. Aukce vynesla 17 150 korun. „Dvoudenní benefiční akce na podporu Střediska rané péče Sluníčko skončila úspěšně, dohromady vynesla 24 507 korun. Všem, kteří ji podpořili, upřímně děkujeme,“ říká Petra Zíková z oblastní charity. Více informací o tomto i dalších projektech najdete na www.charitahk.cz. (red)

8. 7. Čtyřiaosmdesátiletá chodkyně zemřela v Polní ulici na Slezském Předměstí pod koly nákladního auta. K tragédii došlo tak, že osmačtyřicetiletý řidič náklaďáku v jednosměrné ulici couval a zadní částí auta srazil ženu, která se zrovna pohybovala na vozovce. z 12. 7. Lékařské vyšetření a finanční půjčku žádal v jedné z kanceláří krajského úřadu osmatřicetiletý muž. Nenechal si vysvětlit, že mu zde s jeho problémem nemohou pomoci a nechtěl odejít. Přivolaná hlídka městské policie zjistila, že se jedná o muže údajně trpícího neléčenou schizofrenií, s nímž se opakovaně setkává. Strážníci muži vysvětlili, že úřad nemůže poskytnout půjčku a doporučili mu obrátit se na některou z bank. Nabízenou lékařskou pomoc muž odmítl a odešel. z 16. 7. Cesta z hospody, kterou dvaadvacetiletý mladík ukončil pádem do okrasného záhonu, kde následně vytrhl ze země několik květin, měla pro opilce finanční dohru. Musel zaplatit tisícikorunovou pokutu. Ještě před příjezdem strážníků však událost vyvolala potyčku několika osob. z 19. 7. Smrtí sedmašedesátiletého muže skončila kolize vlaku s člověkem na železniční trati u Severní ulice na Slezském Předměstí. Strojvedoucí osobního vlaku podle policie sice zahlédl ze vzdálenosti asi 100 metrů muže, jak si sám lehl na koleje, ale střetu se mu i přes okamžité použití rychlobrzdy už nepodařilo zabránit. z 19. 7. Nešťastnou plačící dívku sedící na krajnici rušné silnice uklidňovali před čtvrtou hodinou ranní strážníci městské policie. Šestnáctiletá dívka uvedla, že se rozešla s přítelem a těžce nese rozchod rodičů. V dechu měla 1,22 promile alkoholu. Strážníci předali dívku matce a u případu informovali oddělení sociálně právní ochrany dětí. (čer) Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

VEDOUCÍ PRÁVNÍHO ODDĚLENÍ KANCELÁŘE TAJEMNÍKA Informace: Jaroslav Kříž, vedoucí personálního oddělení kanceláře tajemníka, tel. 495 707 280. Přihlášky lze podávat do 7. 8. 2013. Další podstatné informace naleznete na www.hradeckralove.org Pracovní místa.


RADNICE 26 / 24. 7. 2013

Klicperovo divadlo v nové sezoně uvede sedm premiér Královéhradecké Klicperovo divadlo v divadelní sezoně 2013/2014 uvede celkem sedm premiér. První z nich bude nastudování slavné hry Tennesseeho Williamse z roku 1957 Sestup Orfeův v režii Martina Glasera. Divadlo připravuje také uvedení české premiéry britské komedie Arthura Wing Pinera z roku 1885 Soudce v nesnázích v režii Šimona Dominika. Další premiérou bude uvedení činoherní podoby jednoho z nejznámějších světových baletů v originální adaptaci a režii tandemu SKUTR, tedy Martina Kukučky a Lukáše Trpišovského. Ve svém Studiu Beseda uvede Klicperovo divadlo hru Eugena O'Neilla Cesta dlouhým dnem do noci v režii Davida Šiktance. Další premiérou bude klasická komedie Carlo Goldoniho Impresário ze Smyrny, která se odehrává v divadelním prostředí italské opery. Režie hradeckého nastudování se ujme Jiří Nekvasil. Klicperovo divadlo v nové sezoně uvede i hru Williama Shakespeara Romea a Julie v úpravě a režii Davida Drábka. Dráběk s hradeckým souborem nastuduje také premiéru hry Velká mořská víla. Více informací o jednotlivých premiérách i možnostech předplatného je možné získat na www.klicperovodivadlo.cz. (čtk)

Laureáti Hradecké sportovní ceny opět bodovali Ondřej Karlovský a Jakub Jáně, kteří se za rok 2012 stali laureáty Hradecké sportovní ceny, přivezli z mistrovství Evropy v polském Krakově bronzové medaile. „Tato úspěšná dvojice získala snad všechny cenné kovy v juniorských kategoriích, jak na úrovni republikové, tak i mezinárodní. Tato bronzovka je první ze seniorských individuálních soutěží a jak kluci po závodě řekli, je za tím jejich nejcennější,“ uvedl trenér hradeckých vodních slalomářů Jiří Karlovský. Tímto umístěním si zajistili právo účasti na letošním mistrovství světa.

STRANA 3

Zlaté MS juniorů v orientačním běhu

Mistrovství světa juniorů v orientačním běhu, které se počátkem července odehrálo v našem kraji a zavítalo i do centra Hradce Králové, skončilo oboustranným úspěchem. Tři stovky dobrovolníků pod vedením Milana Novotného si na konci náročného týdne (a měsíců příprav) mohly oprávněně říci, že mají za sebou podnik, na který všichni účastníci budou vzpomínat v dobrém. Do Hradce se sjelo 335 závodníků z 39 zemí celého světa a hotel Černigov, kde byla většina z nich ubytována, se doslova změnil v babylonskou věž s atmosférou, jakou dokáží vytvořit pouze nadšení mladí sportovci. Divákům i pořadatelům se na závěr čeští junioři odvděčili výsledky, které si náš orientační běh zapíše do archivu hodně tučným písmem. Stříbrnou medailí skončil pro luhačovického Michala Hubáčka závod ve sprintu vedený Jiráskovými a Žižkovými sady a uličkami a schodišti hradeckého starého města. Zlatou „dvojtečkou“ byl pak o den později závod tříčlenných štafet. Jindy opuštěný cíp louky při zelené značce vedoucí od Hoděšovic do hradeckých lesů se proměnil v bouřlivou sportovní arénu, která byla svědkem dramatických soubojů. Potvrdilo se, že i zdejší terény mohou být díky porostové rozmanitosti náročným oříškem, tím spíše v atmosféře štafetového závodu, kdy hraje výraznou roli i psychika. A nejlépe si s těmito podmínkami poradili naši. V závodě žen byla hned po prvním úseku po oražení špatné kontroly diskvalifikována favorizovaná švédská štafeta a nakonec pak i norská, jejíž finišmanka až v naprostém závěru pod tlakem situace zcela vynechala předposlední kontrolu a počáteční radost seveřanek z vítězství se tak změnila v pláč. A jelikož z dalších tří závodnic, které ji zakrátko následovaly, byla v cíli nejdříve ta česká, barva medaile pro trio Lenka Knapová (Lokomotiva Pardubice), Kateřina Chromá (Žabovřesky Brno), Vendula Horčičková (SK UP Olomouc) se tak nakonec změnila na zlatou. Jen o něco méně dramatický průběh měl závod mužů - ve švédské štafetě rovněž chyboval běžec na prvním úseku, sice ne fatálně, ale od tohoto momentu tito favorité již jen stahovali ztrátu, a když se na druhém úseku nevyvaroval výraznějších chyb ani Nor a Švýcar, byl již v polovině závodu český zá-

S podporou a odbornou radou Zdeňka Doubka vzniká publikace věnovaná historii plováren na řece Orlici v Hradci Králové (jedná se zejména o plovárny Vojenskou, Městskou a na Slezském Předměstí). Pokud máte fotografie, filmy, písemnosti či jiné dokumenty a vzpomínky týkající se této oblasti, prosím, kontaktujte nás na tel. čísle 602 539 912 nebo na e-mailové adrese: t.rejhova@volny.cz. (red)

VÝSTAVY

Členové našich vítězných štafet mohou být na své výkony na červencovém mistrovství světa v orientačním běhu pyšní. Foto: Petr KADEŘÁVEK stupce na čele osamocen. Na tom se již nic nezměnilo a sestava Marek Schuster (POB Opava), Adam Chloupek (Žabovřesky Brno), Michal Hubáček završila zlatý den pro české barvy. Tyto strhující souboje si lze kdykoliv připomenout vydařeným televizním přenosem, který je k dispozici v archivu ČT4 (6. července, 11.55 hodin), v programu ze 4. července (17.35 ho-

din) lze pak nalézt pokrytí závodu na krátké trati, který se odehrál v náročném kamenitém terénu nad Radvanicemi. Podívejte se - možná budete překvapeni, jak lze závod v orientačním běhu zpracovat divácky atraktivním způsobem. A jistě není bez zajímavosti zhlédnout, jaké strhující souboje se v hradeckých lesích odehrály. Petr KADEŘÁVEK

FOTBAL Přijďte na derby, Hradec vyzve Pardubice Zřejmě nejatraktivnější utkání Fotbalové národní ligy (FNL), druhé nejvyšší fotbalové soutěže, se odehraje hned v prvním kole v neděli 28. července na Všesportovním stadionu v Malšovicích. Votroci, kteří touží po rychlém návratu do Gambrinus ligy, přivítají rivala z města perníku - FK Pardubice. Přijďte fandit! Utkání začne v 17 hodin. Kádr hradeckých fotbalistů doznal oproti loňskému ročníku řadu změn, poslední je odchod bosenského záložníka Harise Harby do Jihlavy. Seznam hráčů pro začínající sezonu: Jiří Lindr, Tomáš Koubek, Radim Jehlička, Jiří Poděbradský, Matěj Bodlák, Adrian Rolko, Marek Plašil, Radek Hochmeister, Marián Hock, Jaroslav Zelený, Jan Shejbal, Jiří Janoušek, Martin Kopáč, Jan Šisler, David Sixta, Petr Schwarz, Marek Kulič, Jan Hodas, Radek Voltr, Ondřej Kraják, Tomáš Malinský, David Vaněček a Asim Zec. Rozpis zápasů FNL - podzim: 28. 7. 17.00: HK - Pardubice, 4. 8. 17.00: Karviná - HK, 11. 8. 17.00: HK - Táborsko, 17. 8. 10.15: Třinec - HK, 25. 8. 17.00: HK - České Budějovice, 1. 9. 17.00: Varnsdorf - HK, 8. 9. 17.00: HK Sokolov, 15. 9. 10.15, Viktoria Žižkov - HK, 21. 9. 10.15: Ústí n. L. - HK, 29. 9. 17.00: HK - Most, 12. 10. 16.00: Vlašim - HK, 20. 10. 15.00: HK - Frýdek-Místek, 26. 10. 10.15: Bohemians - HK, 3. 11. 15.00 - HK - Zlín, 9. 11. 10.15: Vltavín Praha - HK, 17. 11. 15.00: HK - Karviná. (čer)

Na Šrámkově statku nuda nehrozí Do letošní seniorské reprezentace se dostali ještě dva hradečtí odchovanci. Bratr Kuby Michal Jáně, který na 1. světovém poháru obsadil 3. místo, a Vítězslav Gebas, jenž na ME v Krakově dojel osmý. red, foto: Jarin

Žádejte o granty města Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradec Králové vyhlašuje mimořádné kolo přijímání žádostí o finanční příspěvek na volnočasové aktivity v oblastech: – příspěvek na nájemné 2013 – příspěvek na akce konané od 1. 10. do 31. 12. 2013 Žádosti o finanční příspěvek lze podávat do 31. 7. 2013 na formuláři, který je ke stažení na webových stránkách odboru školství.

Příspěvky na ekologické projekty Upozorňujeme zájemce o získání finančního příspěvku pro veřejně prospěšné projekty na péči o životní prostředí města a ekologické projekty rok 2013 - II. kolo, že uzávěrka podání žádostí je 16. srpna 2013. Příspěvky budou poskytovány zejména na oblasti environmentální výchova, osvěta, vzdělávání a poradenství a praktická péče o životní prostředí. Cílem je podpora ekologických projektů, zapojení žáků, studentů i dospělých občanů do činností spojených s ochranou životního prostředí a propagace principů trvale udržitelného života. Příspěvky lze poskytovat rovněž městem zřizovaným organizacím, s výjimkou činností a projektů, jež tyto organizace realizují v rámci své hlavní činnosti. Informace o grantovém řízení včetně formulářů a pravidel pro poskytování finanční podpory najdete na www.hradeckralove.org/urad/financniprispevky. (red)

O prázdninách je na Šrámkově statku v Pileticích živo. Vystoupením Iva Jahelky byla 12. července odstartována série pátečních prázdninových koncertů folkové a country hudby, k návštěvě zvou i výstavy. Například expozice grafik, karikatur a aktů ostravského výtvarníka, člena České unie karikatur a držitele řady cen v oblasti kresleného humoru Václava Šípoše. Výstavu jeho prací mohou zájemci navštívit v prvním patře roubenky, které Hradecká kulturní a vzdělávací společnost pojala jako výstavní prostor. Spolu s ním prezentuje své fotoobrazy také Lea Švihlíková z Hradce Králové. Kromě zmíněných expozic je v patře roubenky k vidění rovněž kolekce řezbářských a truhlářských prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové. Přízemí návštěvníkům nabízí stálou národopisnou expozicí. Všechny výstavy na Šrámkově statku jsou přístupné až do konce srpna každý pátek od 16 do 19, o sobotách a nedělích od 10 do 18 hodin. Koncerty se konají každý pátek, vždy od 19 hodin. Po celou dobu až do konce prázdnin je v provozu také místní stylová hospůdka, v areálu statku zahájilo provoz také nové dětské hřiště. (pš)

UDĚLEJTE SI ČAS Formule na letišti Unikátní soutěže studentských formulí Formula student uvidí 10. a 11. srpna autodrom Czechring v hradeckém Festivalparku na letišti. Do České republiky poprvé zavítá mezinárodní klání formulí navržených, postavených a provozovaných studenty. Pro návštěvníky je připraven i doprovodný program. Více na www.fsczech.cz.

Dílna nabídne tvarovací balónky Hrát si s tvarovacími balónky a odnést si domů zvířátko budou moci děti, které přijdou v neděli 28. července v 16 hodin na tvořivou dílnu do Bully restaurantu na zimním stadionu. Vstupné za jedno dítě činí 25 korun. Na 11. srpna od 16 hodin je zde připravena Pohádka jak se nám zlíbí a 28. srpna od 16 hodin se tu odehraje pohádkový příběh s maňásky Putování se zvířátky.

Den plný soutěží v Malšovicích Rodinné centrum Pohoda připravuje na 10. srpna zábavné a soutěž-

Pomozte tvůrcům publikace o plovárnách

ní odpoledne pro rodiny s dětmi nazvané Pohodiáda. Uskuteční se od 14 do 19 hodin v rodinném centru Pohoda před budovou občanského sdružení Prostor Pro v malšovické Čajkovského ulici. Dospělí si budou moci na hřišti Plácek zahrát volejbal, florbal, ping pong a další hry, pro děti pořadatelé připravují soutěže, výtvarné dílny, skákací hrad a podobně.

Prázdninová trefa − velká letní soutěž o ceny Zahrajte si s Českým rozhlasem Hradec Králové velkou letní soutěž o ceny. Po celé prázdniny - každý všední den mezi 17. a 18. hodinou nabídne Prázdninová trefa zvuky z rozhlasového archivu a na posluchačích bude rozpoznat unikátní snímky, natočené zvukovými mistry. Soutěž Prázdninová trefa je připravená u příležitosti 90. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání a odstartovala 1. července. Jako ceny jsou připraveny například týdenní pobyt ve ski resortu v Janských Lázních, večeře v hotelu, víkednový pobyt v zoo, čokolády, mapy a knížky, vstupenky do pražského divadla do zámku či zábavního parku.

Nábřeží obsadí jazz Pojďte se projít v sobotu 3. srpna od 16 hodin po jazzovém nábřeží. Nábřežní jazzová je jednou z akcí letních nábřeží zařazených do kalendáře Reginy, cyklu vybraných akcí se záštitou města. Na letošním pátém ročníku přehlídky vystoupí střídavě na dvou pódiích pět kapel. V parku na náměstí 5. května najdou návštěvníci scénu prezentující hradecké muzikanty. V 16 hodin zahájí program Blues Mac, parta hrající přímočaré, pohodové blues. V Hradci má grunt i kapela s mezinárodním obsazením Jazz Police. Scéna před muzeem na Eliščině nábřeží nabídne dva různé jazzové zážitky. Od 17 hodin představí instrumentální parta Ostaš autorskou muziku s prvky rocku, jazzu, barokní a lidové hudby kořeněné slovanskou melodikou. Druhý host Doris & The Swingin' Bastards přiveze muziku, kterou jste už asi slyšeli. Finále letošního pátého ročníku obstará vítěz Mezinárodního hudebního festivalu v České Kamenici, královéhradecký JH Big Band řízený Jiřím Hasalem. (red)

Více prázdninových tipů pro Hradec Králové a okolí najdete v letním speciálu Radnice nebo na www.hradeckralove.org.

Galerie Barbara - Výstava uměleckých oděvů pro ženy Lékařská fakulta UK, Šimkova ulice - Výstava dokumentů sportovce Jiřího Soukupa, do 31. 8. Galerie Koruna - Výstava Úsměvy, do 27. 7. Galerie Pod Terasami - Slunce, voda, .... PRÁZDNINY!, do 7. 8. Galerie Na Hradě - Východočeský výtvarný salon, do 7. 9. Muzeum VČ – Divadlo potulných loutkářů – Divadlo potulných loutkářů - dílna – Prázdninová škola aneb Za dveřmi čeká inspektor – Zábavná hra Středověký den – Nábřežní jazzová 3. 8. – Čtvrtek s historickým loutkovým divadlem - dílna 15. 8. – Prázdninové vycházky za letní přírodou 20. 8. – Život v pevnosti - doprovodný program k stálé expozici – Výstava Československé legie 1914 - 1920 a legionáři královéhradecka http://www.muzeumhk.cz/kalendarprazdniny-v-muzeu-2013.html. (lm)

Hledají nový domov Eda, evid. č. 194/2013, Kříženec; pohlaví: pes, věk: 1 rok, barva: světle hnědá, kohoutková výška 48 cm, hmotnost 15 kg. Eda je roční štěně, hravé a temperamentní povahy. Je vhodný k domku se zahradou. Meggy, evid. č. 184/2013, americký staffordšírský bulteriér; pohlaví: fena, věk: 2 roky, barva: žíhaná, kohoutková výška 45 cm, hmotnost 16 kg. Meggy byla nalezena opuštěná, uvázána u stromu. Je přátelské a vyrovnané klidné povahy. Vzhledem ke krátké srsti ji nelze chovat celoročně venku, v zimním období potřebuje vytápěný prostor. Baryk, evid. č. 159/2013, kříženec; pohlaví: pes, věk: 8 let, barva: krémová, kohoutková výška 35 cm, hmotnost 7 kg. Baryk je vhodný jako společník k procházkám nejlépe pro staršího člověka. Je již starší, nižšího vzrůstu. Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 19. 7. 2013. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 23. 8. 2013. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org z Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Springer, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Lukáš Martinek, Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 26 2013  
Radnice 26 2013  

Informační zpravodaj statutárního města

Advertisement