Page 1

Mistrovství hasičů na Velkém náměstí z Mistrovství České republiky jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel se uskuteční 6. července v samém centru Hradce Králové. Měření sil při náročných disciplínách bude k vidění od 8 hodin na Velkém náměstí. Uspořádání 2. ročníku šampionátu se ujala ve spolupráci s dalšími subjekty jednotka SDH města Hradec Králové - Plačice, úřadující vítěz z loňského prvního mistrovství v Blovicích.

KRÁTCE Z HRADCE Jak vychází Radnice Aktuální vydání Radnice - poslední v tomto školním roce - obsahuje barevnou přílohu ke změnám v MHD. Distribuce tohoto vydání se může mimořádně posunout o jeden pracovní den. Radnici o prázdninách najdete jen jednou měsíčně, a to 25. července a 29. srpna. Od září se pak vrací k týdenní periodicitě. Aktuality z dění města můžete i během letních měsíců sledovatna webu města www.hrade kralove.org a městské televizi www.hkhit.org.

Prázdninový provoz MHD V době letních prázdnin od 1. července do 30. srpna bude v pracovních dnech omezen provoz MHD. V jízdním řádu bude v těchto dnech platit druhý sloupec s časovými údaji, označený „pracovní den omezení dopravy“. O prázdninách také nepojedou školní spoje (5Š, 10Š, 12Š, 16Š, 23Š, 25Š), některé výpomocné spoje a linky 24R a 26R.

Některé mateřské školy projdou v létě opravou Část městem zřizovaných mateřských škol projde v létě stavebními úpravami. Naplánované jsou tak, aby nezasáhly do běžného provozu školek, a uskuteční se v době jejich prázdninové uzavírky. Harmonogram letního provozu všech mateřských škol najdete v přehledné tabulce na webu města www.hradeckralove.org/file/1166.

Foyer Klicperova divadla zkrášlí dřevo Vstupní prostory Klicperova divadla, čeká rekonstrukce. Díky dřevěnému obložení dostanou útulnější podobu. Opraví se prostory jak v přízemí, tak i v prvním patře, přičemž se kromě výměny obložení počítá s obnovou elektroinstalace, topení a provedení dalších souvisejících prací. Práce, které město přijdou na zhruba 10,7 milionu korun, provede specializovaná firma o divadelních prázdninách. (red)

NAJDETE NA WEBU

15. července: šest linek MHD se změnami a levnější přestupy Miliony ujetých kilometrů ročně, nově vybudované čekárny MHD, moderní trolejbusy, plná nízkopodlažnost a stále nižší ceny v porovnání se stejně velkými městy. To jsou jen útržky toho, co charakterizuje královéhradeckou MHD. Vstupní náklady pro provoz MHD každoročně rostou. Město ročně přispívá na provoz dopravnímu podniku ze svého rozpočtu částkou zhruba 158 milionů korun, cestujících však stále ubývá. Na toto zjištění je třeba reagovat. Od poloviny července proto dojde k úpravám v MHD, které se však dotknou pouze zlomku z celkového počtu všech spojů. U linek č. 5, 8, 9, 11 a 17 dojde k úpravě tras. Dopravní obslužnost zůstane plně zachována, cestující budou k delším jízdám na původních trasách využívat přestup. Cena za přestup však pro všechny pasažéry zlevní o polovinu. Úprav dozná také jednorázové jízdné zakoupené u řidiče, na něž bude nově možné cestovat 60 minut o víkendech, ve svátcích a ve všedních dnech od 19 do 4 hodin, a to i s přestupy. Ve všední dny od 4 do 19 hodin bude platit tato přestupní jízdenka 45 minut. Cestující se dočkají navíc ještě dalších zvýhodněných podmínek. V současné době tíží dopravní podnik problém, který trvá již několik měsíců, a to jsou prokazatelně klesající tržby od cestujících. K tomu se přičítá i průběžný nárůst provozních nákladů, zejména na energie. Vedení dopravního podniku rozsáhle analyzovalo situaci a hledalo řešení ve spolupráci s vedením města. Dopravní podnik zkoumal vytíženost jednotlivých linek a věnoval se i průzkumu nejvyužívanějších tras a časů, ve kterých se lidé po městě přepravují. Vyslyšel však například i kritiku, která se na společnost snesla, když před lety upravil jízdní řády linky číslo devět mířící do Malšovic. V kontextu zvýšené intenzity dopravy obecně v centrech měst přikročil s ohledem na zachování stávající dopravní obslužnosti i k jistému odlehčení dopravy v samotném centru města.

Od 15. července nastanou u šesti linek z celkových jedenatřiceti změny na trasách.

Zdražení jízdného, úspornější provoz či zvýšení příspěvku města? S ohledem na cestující zvítězila varianta úspornějšího provozu. Zvýšení příspěvku města není tím správným řešením zejména v době, kdy se podnik potýká s poklesem tržeb vlivem úbytku cestujících. Pokud by cestujících přibývalo a podnik linky rozšiřoval, pak by mělo navýšení příspěvku města k pokrytí těchto vzdálenějších částí, jinak neobsloužených, svůj smysl. Částka, kterou město dopravnímu podniku přispívá, však nepokrývá linky vedoucí do okolních obcí Vysoká nad Labem, Lochenice a Běleč nad Orlicí, na které si obce přispívají samy.

Co to ve skutečnosti znamená pro cestující od 15. července? Tím, že MHD ujede výrazně méně kilometrů, ušetří náklady, a tak mohou

Déšť v Hradci Králové: hrozí vývraty stromů, zvýšené stavy na menších tocích Články či fotogalerie, které nebylo možné vzhledem k limitované ploše tištěné Radnice uveřejnit, jsou umístěny pod grafickým odkazem Radnice plus na webu města.

z Informace o postupu stavebních prací na Benešově třídě

www.hradeckralove.org

Deště z počátku týdne zapříčinily na území města Hradec Králové zvýšené stavy na drobných tocích, které se mohou lokálně rozlít do přilehlých luk. Jedná se zejména o Piletický potok, který se v úterý 25. června v katastru Rusek již vylil z břehů. Stavby by však neměly být ohroženy. Po ustání srážek se dá očekávat jejich pokles. Z důvodu podmáčené půdy upozorňuje středisko městské zeleně Technických služeb Hradec Králové na hrozící nebezpečí vyvracení stromů, kvůli zatížení vodou hrozí i jejich rozlamování. Zvláštní pozornost by lidé měli věnovat stromům, pokud by se k ostatním vlivům přidal i silnější vítr. V tomto období by se lidé neměli zdržovat zejména pod stromy s viditelně svěšenými větvemi, pod stromy, které rostou vlivem přistínění nebo jsou z jiného důvodu nakloněny (to se týká i velkých keřů a polokeřů), a obecně pod vysokými velmi starými stromy, které mohou mít skryté defekty a jejich dřevo může mít sníženou pevnost. V tomto období je třeba věnovat zvýšenou po-

zornost stromům i při pořádání dětských táborů a rekreací či kulturních a společenských akcí a při parkování vozidel. Podobné varování platí i v městských lesích, kde jsou některé cesty i plochy v okolí rybníků Výskyt či Šanovec pod vodou. Tam by měli být návštěvníci zejména obezřetní. I zde se mohou stromy kvůli podmáčenému terénu snáze vyvrátit, lesníci nabádají k vysoké míře opatrnosti. Informace jsou platné ke dni vydání Radnice. (red)

být zvýhodněny přestupy. Celkově MHD odlehčí dopravě v centru města. Analýza totiž jednoznačně prokázala, že počet spojů v centru města je předimenzován. I když se změny dopravy dotknou jen několika vybraných linek, dopravní podnik slibuje stále funkční zachování obslužnosti všech částí města jako doposud. Změnu zaznamenají ti, jež budou i nadále využívat nákupu jednorázové jízdenky u řidiče, která bude do poloviny července stát 15 korun. Nově za ni cestující zaplatí od 15. července 18 korun, bude však přestupní. Stále však tato částka obstojí v porovnání s jinými statutárními městy. O deset korun nově také zlevní celodenní jízdné zakoupené u řidiče. Z původních 65 Kč se cena sníží na 55 Kč, což je cena srovnatelná s celodenní SMS jízdenkou. Linka číslo 28 už na trasu od 15. července nevyjede. Naopak jiná místa se dočkají posílení dopravy, konkrétně v Malšovicích končící spoj číslo 8. Zbylé čtyři linky budou zkráceny či budou jezdit po změněné trase.

Zlevní například přestupy i celodenní jízdné, časové jízdné se nemění. Jízdenka zakoupená u řidiče bude nově jízdenkou přestupní, na kterou bude moci cestující jet v prvním pásmu 60 minut o víkendech, ve svátcích a ve všedních dnech od 19 do 4 hodin, a to i s přestupy. Ve všední dny od 4 do 19 hodin bude platit tato přestupní jízdenka 45 minut. Přestup při použití městské karty nebudeu stát současných 6 Kč, ale pouze 3 Kč. Čtečky karet ve všech vozech budou na nové ceny automaticky už nastaveny dne 15. července. Výše jízdného se nemění u časových jízdenek předplacených na městské kartě, u papírových nepřestupních jízdenek zakoupených mimo vozidlo a u SMS jízdenek hrazených prostřednictvím mobilního telefonu. Výše časového jízdného zůstává nezměněna. Změny

Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

budou uvedeny v život právě o prázdninách, kdy MHD využívá méně cestujících a linky jezdí v jiném režimu.

Uspořených několik set tisíc kilometrů Celkově se podaří po plánovaném nastartování upraveného režimu dopravy získat ročně energie či pohonné hmoty potřebné na ujetí 290 tisíc km. Právě takovou vzdálenost totiž nově podnik ročně ušetří, tím že z provozu vyjme čtyři vozy, které budou sloužit jako náhradní. Průměrná cena jednoho ujetého kilometru na naftu činí až jedenáct korun. „Dopravní podnik ve snaze nezvyšovat cestujícím jízdné musel přistoupit k těmto úpravám, které však zachovává obslužnost městských částí a jejich funkční propojení, což je přitom i nadále cílem města i dopravního podniku. Náklady na ujetý kilometr stoupají, ať se už jedná o zvýšené DPH či o vyšší cenu pohonných hmot nebo obecně o inflaci, s jejímiž negativními dopady se potýkají všichni,“ vysvětluje Miloslav Kulich, ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové. Naposledy se v Hradci Králové jízdné měnilo na podzim roku 2011.

Kde hledat informace? Všichni cestující, kterých se nová dopravní opatření dotknou, budou informováni jednak na jednotlivých zastávkách MHD. Nová dopravní opatření jsou graficky vyznačena v barevné příloze Radnice, kterou právě čtete. Tato příloha bude k dispozici v následujících dnech i v informačních centrech. Podrobné informace k plánovaným změnám najdete na www.dpmhk.cz a barevný leták bude ke stažení případně i na www.hradeckralove.org. Své připomínky můžete adresovat na info@dpmhk.cz. Dopravní podnik se bude ve spolupráci s městem i nadále této problematice věnovat. (red)


STRANA 2

Městské lesy získají miliony na obnovu lesa Celkem čtrnáct a půl milionu korun dostanou Městské lesy Hradec Králové od Evropské unie na obnovu lesa, konkrétně na zalesňování míst zničených loňskou kalamitou. Při plánované výsadbě dojde ke změně struktury lesa. „Budou se vysazovat stanovištně vhodnější stromy. Tam, kde byly borovice, chceme listnáče, jedle a další dřeviny. Vyroste tak les, který bude více odolávat případným klimatickým změnám. Firma, která vyhraje výběrové řízení, by měla na ploše 170 hektarů vysadit zhruba milion a půl sazenic,“ řekl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. Zalesňování je plánováno na příští rok. „Jsme rádi, že městské lesy, které byly vloni mimořádně silně zasaženy větrnou smrští, dostanou prostředky na obnovu lesa. Kvůli kalamitě jsou v původním lesním porostu velké mýtiny. Díky pomoci z Evropské unie tak bude náš les opět zalesněn,“ řekl náměstek primátora Martin Soukup. Doplnil, že peníze z EU Městské lesy Hradec Králové obdrží zpětně, tedy až po vykázání jednotlivých prací. (nec)

RADNICE 25 / 26. 6. 2013

Cyklisté už mohou využívat piktogramové koridory Nová integrační opatření pro cyklisty v Buzulucké ulici a doznačení jízdních pruhů v ulici Na Drahách mají zlepšit podmínky pro cyklisty při každodenních cestách do zaměstnání, škol nebo za zábavou. Technické služby Hradec Králové nově vyznačily v Buzulucké ulici úsek vyhrazených jízdních pruhů pro cyklisty a dále takzvaný piktogramový koridor pro cyklisty. Toto nové opatření, které efektivně hospodaří s prostorem komunikace a v Hradci Králové je použito poprvé, představuje koridor doporučující stopu průjezdu jízdních kol a současně upozorňuje ostatní účastníky provozu na společné užívání prostoru s cyklisty. Vyznačením koridoru však nevznikají účastníkům provozu žádná další práva ani povinnosti jako je to v případě jízdního pruhu pro cyklisty. Jízdní kolo a motorové vozidlo se zde mohou vzájemně bezpečně míjet a rozměrnější vozidla mají možnost pojíždět i samotný piktogramový koridor. Toto opatření řeší průjezd místy, kde současná legislativa jiná opatření pro cyklisty neumožňuje.

V ulici Na Drahách v Malšovicích technické služby vyznačily jízdní pruh pro cyklisty také na východní straně této ulice. Současně zde však zůstává zachována možnost částečného

Ne všechny ryby však organizátoři do akce „chyť a pusť“ zařadí, některé si zájemci budou moci přímo v kempu či jinde ugrilovat. „Plánujeme, že by si lidé mohli v rámci vydané povolenky odnést až dva pstruhy, které chytí. Na vše bude bedlivě dohlížet rybářská stráž. Pro rybaření chceme vyčlenit pouze určitý prostor. Půjde o novou atraktivitu pro veřejnost,“ říká ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. Dodal, že již nyní plánují soutěže v chytání ryb.

Rybaření na Stříbrňáku však nemá být jen záležitostí jarních, letních a podzimních měsíců. „Když bude led, uděláme chytání ryb na dírkách. Lidé si tak zarybaří a věřím, že Stříbrný rybník bude i díky našim připravovaným aktivitám vyhledávaným turistickým cílem,“ doplnil Milan Zerzán. Předpokládá, že rybářskou sezonu na Stříbrném rybníku pro veřejnost zahájí v dubnu příštího roku. Městské lesy Hradec Králové se dlouhodobě starají o vodní hospodář-

Nejlepší model mostu je Hučák

Studenti Střední průmyslové školy stavební z Hradce Králové vyhráli v 7. ročníku mezinárodní soutěže Stavby z vlnité lepenky na téma Mosty v mém okolí. Na vítězném modelu mostu Hučák z ekologického obalového materiálu pracovali studenti Lukáš Myslivec spolu se Stanislavem Lochmanem a Jakubem Hofmanem dohromady přes 150 hodin. red, foto Archiv soutěže

Piktogramové koridory pro cyklisty se jako první objevily v Buzulucké ulici. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

ství v rámci ploch v lesích. Nově do jejich péče přibude Stříbrný rybník, který bude moci využívat veřejnost nejen ke koupání, ale také k rybolovu, což bude jistě atraktivní i pro rodiny s dětmi. (nec)

Část Hradečnice bude kvůli opravě uzavřena Postupující oprava povrchu další části lesní cesty Hradečnice, jejímž cílem je prodloužit živičný povrch této komunikace o tři kilometry dál až skoro k Bělečku, uzavře v části července dotčenou lokalitu. Od 8. do 11. července tady bude specializovaná firma pokládat nový živičný povrch, což si sem vyžádá zákaz vstupu. Cyklisté by mohli nevyzrálý nový povrch cesty poničit. Dočasné omezení se však vyplatí, protože po skončení prací výletníci pofrčí lesem na kole nebo bruslích z Malšovic až k Bělečku po rovném asfaltovém povrchu. Městské lesy Hradec Králové tímto zlepšení navazují na vloni prodloužený povrch Písečnice, druhé hlavní cesty v novohradeckých lesích. Po ní se lidé dostanou po asfaltovém povrchu z Nového Hradce až do blízkosti rybníku Výskyt. „V termínu, ve kterém dojde k položení živičného povrchu, bude zvýšený pohyb nákladních automobilů vjíždějících do lesů po cestě z Nového Hradce Králové, upozorňujeme všechny návštěvníky, aby dbali po dobu stavby v těchto úsecích zvýšené pozornosti. O součinnost požádáme i městskou policii,“ sděluje Milan Zerzán, ředitel Městských lesů Hradec Králové. Opravený úsek umožní jízdu po rovném povrchu na kolech i bruslích o 2,7 kilometrů dále než dosud, tedy až do oblasti těsně před vjezdem do Bělečka. Původní rozpočet akce činil čtyři miliony korun, soutěží však společnost ušetřila necelý milion, práce vyjdou na 3,2 mil. korun. (red)

I cyklista a bruslař na kolečkových bruslích musí dodržovat pravidla Cyklisti, ale i bruslaři na in-line bruslích a chodci se při pohybu po pozemních komunikacích, včetně chodníků, řídí přesnými pravidly silničního provozu. Strážníci městské policie Hradec Králové však během své služby zaznamenávají a následně řeší velké množství přestupků, které spáchají právě tito účastníci provozu, jež si pravidla často překrucují pro svou osobní potřebu. Nejčastější prohřešky zpracoval velitel dopravní skupiny městské policie Pavel Süke. V roce 2012 strážníci řešili 1314 přestupků cyklistů. Po prověření, zda se nejedná o opakované protiprávní jednání, cyklista může odjet i s domluvou. V případě, že se jedná o další porušení, nebo byl přestupek závažný, uloží se pokuta. Uložené blokové pokuty neukázněným cyklistům činily v roce 2012 celkem 105 200 korun. Za letošní půlrok to je 400 zjištěných přestupků cyklistů, s pokutami ve výši 28 400 korun. Jelikož se množí stížnosti chodců, kterým vadí neukázněnost cyklistů a cítí se ohroženi při chůzi po chodníku, budou se strážníci na tyto přestupky více zaměřovat. Navíc velká část cyklistů, která jede nezákonně po chodníku, vykazuje agresivní styl jízdy a velkou neohleduplnost.

V těchto případech bude při jejich řešení přikročeno k výraznějším pokutám s ohledem na nebezpečnost jednání.

Nejčastějšími prohřešky cyklistů jsou: – jízda za snížené viditelnosti bez povinného osvětlení, – jízda pod vlivem alkoholu, – jízda po chodníku, – porušení zákazu vjezdu cyklistů, jízda v protisměru v jednosměrné komunikaci, nepoužití cyklistické stezky, je-li v daném směru zřízena, – nezastavení na červený světelný signál (jak na křižovatce, tak i na železničním přejezdu), – jízda bez ochranné přilby u osob mladších 18 let,

18. 6. Pochvalu od policie si vysloužily dvě téměř devadesátileté stařenky, které neskočily na špek podvodníkům. Ti každou z žen zvlášť oslovili se smyšlenou a známou historkou o údajné autonehodě příbuzného a nutnosti půjčky peněz na jeho operaci. Obě starší ženy však podvodníky poslaly do háje. z 19. 6. Registrační značky ze zaparkovaných aut strhávala skupinka mladých lidí při svých nočních toulkách Eliščiným nábřežím. Přivolaní strážníci našli u jednoho z mladíků sedm různých značek. Kvůli podezření dvaadvacetiletého chlapce a devatenáctileté dívky ze spáchání trestného činu si případ převzala k dořešení policie. (čer) Ředitelka Mateřské školy Podzámčí, Svatojánská 680/15, Hradec Králové

Lesníci chystají lov ryb na Stříbrňáku pro každého Městské lesy budou obhospodařovat Stříbrný rybník, kde chtějí od příštího roku organizovat řadu akcí pro veřejnost. Jednou z nich je rybaření systémem „chyť a pusť“. Zájemci si bez povolenky, pouze na základě jednorázového pověření k chytání ryb, budou moci vyzkoušet rybaření.

parkování motorových vozidel u místní prodejny. Ulice Na Drahách, kde denně projede více než tisíc cyklistů, tvoří jedno z páteřních cyklistických spojení do městských lesů. (red)

– upevňování jízdního kola k dopravním značkám a zařízením (zábradlí, svodidla).

Bruslaři na in-line bruslích Tato kategorie účastníků silničního provozu je brána jako chodec. Podle toho se mají bruslaři také chovat: – bruslař by se měl pohybovat po chodnících, kde nesmí svou jízdou ohrozit ostatní chodce, – tam kde chodník není, nebo je neschůdný, využije pro jízdu levé krajnice či levého okraje vozovky. Je vhodné, aby si bruslaři pro kondiční nebo závodní jízdu vybrali vhodné lokality, jako jsou sloučené stezky pro chodce a cyklisty, zpevněné lesní cesty (například Hradečnice), či komunikace s malým pohybem motorových vozidel. Zvláště kondiční bruslaři - začátečníci - ohrožují svou nejistou jízdou na bruslích sebe a ostatní účastníky silničního provozu. Jde také o styl jízdy na bruslích, kdy bruslař výrazně při odrazech vybočuje do stran. (red)

Ve vedrech jsou děti a zvířata v zaparkovaném autě v nebezpečí Letní teploty okolo 30 stupňů Celsia vytvářejí ze zaparkovaných aut životu nebezpečné pasti, v nichž nelze ani na krátkou chvíli nechávat zavřené nejen malé děti, ale ani zvířata. Každou minutu stoupá vnitřní teplota v autě o jeden stupeň a může dosáhnout až 70 stupňů Celsia. Ani pootevřené okénko nedokáže nárůstu vnitřních teplot výrazněji zabránit. U lidí dochází při přehřívání organismu k pocení, které způsobuje účinné ochlazování. Zvířecí mazlíčci však potní žlázy nemají a svůj organismus mohou ochlazovat pouze zrychleným dýcháním s vyplazeným jazykem. Tento mechanismus však není zdaleka tak účinný, jejich srst k rychlému přehřívání napomáhá. Přehřátí je vážný problém a v jeho důsledku může dojít i ke smrti zvířete. Pokud zvíře ponechá majitel v automobilu nebo před obchodem na slunci bez stínu a pitné vody, velice riskujete jeho zdraví, často i život. V horkém počasí může teplota uvnitř automobilu dosáhnout až 65 °C během 10 - 15 minut. Ani stín a pootevřená okénka nejsou zárukou, že se zvíře nepřehřeje. Kdo proto ve vedrech objeví v nějakém autě zavřené dítě nebo zvíře, měl by neprodleně upozornit městskou policii. (eč)

VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ s předpokládaným nástupem 26. 8. 2013 na pozice

z Učitel/ka mateřské školy Požadavky: – vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, – znalost školských předpisů, – občanská a morální bezúhonnost, – dobrý zdravotní stav, – organizační schopnosti, – osobnostní předpoklady k výkonu práce učitelky.

z hospodářka

požadujeme ekonomické vzdělání

z školnice z uklízečky z pracovnice výdejny ve školní jídelně K přihlášce přiložte: – ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání, – strukturovaný životopis, – čestné prohlášení o průběhu všech předchozích zaměstnání, – výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců, popř. doklad o jeho vyžádání), – čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., – lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce. Přihlášky zasílejte do 10. 7. 2013 e-mailem na adresu mspodzamci@seznam.cz nebo na adresu Magistrát města Hradec Králové, odbor školství, ČSA 408, 502 00 Hradec Králové, na obálce označte heslem: „Výběrové řízení na MŠ Podzámčí“. Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

MATRIKÁŘ/KA

odbor správní Informace: Ľudmila Ducháčová, ved. odboru správního, tel. č.: 495 707 440, Zuzana Holzknechtová, ved. odd. matrik, tel.: 495 707 500. Přihlášky lze podávat do 1. 7. 2013. Další podrobnosti naleznete na www.hradeckralove.org - Pracovní místa.

KOMISE MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV INFORMUJÍ

Senioři se o svou bezpečnost chtějí starat Komise místní samosprávy střed města uspořádala dne 12. června v nové městské knihovně besedu na téma bezpečnost seniorů. Přednášejícím byla Městská policie Hradec Králové zastoupená Evou Čížkovou Ivanem Dubcem z oddělení prevence kriminality. Velmi nás překvapila vysoká účast, která výrazně přesáhla naše očekávání. Přednáška se vydařila a měla na místě velmi dobrý ohlas. Součástí přednášky byla i distribuce osobních alarmů, které mají zvýšit bezpečnost seniorů. Bohužel se alarmy nedostaly na všechny přítomné. Na nejbližším zasedání KMS Střed města, které se uskuteční na konci června, budou členové jednat o dokoupení dalších alarmů. Zájemci, kteří se besedy zúčastnili a alarmy si neodnesli, budou prostřednictvím Radnice informováni, kdy a kde si je budou moci v případně souhlasného stanoviska členů KMS vyzvednout. Během besedy byli posluchači zástupci městské policie vyzváni k využití možnosti zapsání se do dalšího ročníku Akademie seniorů, který se bude otevírat opět od září. Již na místě se hlásilo mnoho zájemců. Lenka Fialová a Ivana Bezdíčková, předsedkyně KMS střed města


RADNICE 25 / 26. 6. 2013

KAM ZA KULTUROU Sobota 29. června

STRANA 3

Hradec se chystá na mistrovství světa v orientačním běhu juniorů

Gayerova kasárna 8.00 Farmářské trhy Rozárium Kukleny 9.00 - 17.00 Den otevřených dveří Tylovo nábřeží 10.00 Nábřeží řemeslníků Hvězdárna a planetárium 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Program pro děti, 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Bio Central 15.00 Kovář z Podlesí, 17.30 Slaměný vdovec, 20.00 Někdo to rád horké Studio Beseda 16.00 Pokusní králíci Divadlo Drak 18.00 Kabaret Kainar Klicperovo divadlo 19.00 November Hostinec Kovárna Malšova Lhota 20.00 ANI KROCK, rocková kapela Náměstí u Klicperova divadla 21.30 NOW! Kino Širák 21.30 Světová válka Z

Další tipy na prázdniny najdete v letním speciálu Radnice a na www.hradeckralove.org a www.hkpoint.cz.

VÝSTAVY Galerie U Klicperů - Jiří Anderle Staré zlaté časy a dnes, do 30. 6. Lékařská fakulta UK - Lucie Dvořáková - Wonderland, do 5. 7. Galerie Koruna - Výstava Úsměvy, do 27. 7. (red)

Žádejte o granty města Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové upozorňuje zájemce o podporu z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů v oblastech: z Calendarium Regina 2014 - cyklus exkluzivních výstav, veletrhů, kulturních, společenských a sportovních událostí v Hradci Králové z Podpora vrcholového a výkonnostního sportu - 2. kolo 2013, pro individuální sportovce a sportovní kolektivy, kteří splnili podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku v průběhu I. pololetí 2013, že písemné žádosti mohou podávat do 30. 6. 2013. Aktualizované formuláře k žádostem o finanční příspěvky naleznete spolu s Pravidly pro poskytování finanční podpory na webových stránkách www.hradeckralove.org - odbor kultury, sportu a cestovního ruchu. Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže Magistrátu města Hradec Králové vyhlašuje mimořádné kolo přijímání žádostí o finanční příspěvek na volnočasové aktivity v oblastech: – příspěvek na nájemné 2013 – příspěvek na akce konané od 1. 10. do 31. 12. 2013 Žádosti o finanční příspěvek lze podávat do 31. 7. 2013 na formuláři, který je ke stažení na webových stránkách odboru školství. Příspěvky na ekologické projekty Zájemci o získání finančního příspěvku pro veřejně prospěšné projekty na péči o životní prostředí města a ekologické projekty rok 2013 - II. kolo, že uzávěrka podání žádostí je 16. srpna 2013. Příspěvky budou poskytovány zejména na oblasti environmentální výchova, osvěta, vzdělávání a poradenství a praktická péče o životní prostředí. Cílem je podpora ekologických projektů, zapojení žáků, studentů i dospělých občanů do činností spojených s ochranou životního prostředí a propagace principů trvale udržitelného života. Příspěvky lze poskytovat rovněž městem zřizovaným organizacím, s výjimkou činností a projektů, jež tyto organizace realizují v rámci své hlavní činnosti. Podrobné informace o grantovém řízení včetně formulářů a pravidel pro poskytování finanční podpory najdete na www.hradeckralove.org/ urad/financniprispevky. (red)

Příměstský English camp pro mládež ve věku 13 - 16 let pořádá v Hradci Králové Centrum Sion od 5. do 9. srpna. O týden nabitý autentickou angličtinou, zábavný denní i večerní program se bude starat česko-americký tým vedoucích, který má s pořádáním těchto akcí několikaleté zkušenosti a velmi dobré ohlasy. Cena campu včetně společných obědů a večeří je 1990 Kč a již teď je možné se přihlašovat on-line na www.sion.cz. (red)

Léto uzavře poradnu seniorů Bezplatná poradna Rady seniorů ČR v Domě odborových služeb vedle Avionu na Gočárově třídě 1620 bude v době letních prázdnin uzavřena. Poradna začne opět fungovat 2. září. (red)

Prázdninový provoz v Hradeckém spolku neslyšících

Neděle 30. 6. Ulice města 8.00 Juniorské mistrovství světa v orientačním běhu Rozárium Kukleny 9.00 - 17.00 Den otevřených dveří Velké náměstí - infocentrum 10.00 Pohádkové putování Hradcem Králové se skřítkem Buchtičkou Bio Central 15.00 Zambezia, 17.30 Někdo to rád horké, 20.00 Páni mají radši blondýnky Jiráskovy sady 16.00 Dechový orchestr města HK Studio Beseda 16.00 Koule

English camp v Hradci

Královéhradecký kraj bude počátkem července hostit mistrovství světa juniorů v orientačním běhu, pořádané ve spolupráci hradeckých klubů OK 99 a Slavia. Zúčastní se jej okolo 360 závodníků ze zhruba 40 zemí celého světa a veřejnost tak bude mít možnost nejen zhlédnout sportovní akci světově úrovně, ale i orientační běh v současné podobě. S využitím techniky dokáže být i tento sport divácky atraktivní - v cílové aréně, bude velkoplošná obrazovka ukazující mapu, trať závodu a aktuální polohu závodníků a záběry z kamer na trati zachycující závodníky přímo v terénu. Vše doprovodí komentář. „V úspěch českých barev věříme vcelku oprávněně - od roku 2000 získal český tým na MSJ pokaždé alespoň jednu medaili a domácí publikum i terény byl mohly být výhodou. Na start se postaví mimo jiné i závodnice OK 99 Hradec Králové Lenka Svobodová, celkem čítá český tým šest juniorů a šest juniorek,“ říká za pořadatelský klub Petr Kadeřávek . Po celý týden probíhat i doprovod-

né šestidenní závody JWOC Tour. Ty mimo jiné také umožní veřejnosti vyzkoušet si tento sport. Na výběr budou tři kategorie, s různou délkou a mapovou obtížností - od tratě okolo 2 - 3 km s pohybem pouze po cestách, po 6 - 7 km, které budou spíše soubojem s přírodou v terénu, do nějž by člověka jinak nenapadlo zajít ani na houbách. Je možné si tak udělat i jednodenní prázdninový rodinný výlet proložený neobvyklou aktivitou. Menší děti bude možné „odložit“ do připravené dětské školky, zbytek rodiny může absolvovat závod příchozích nebo si jen užít cílovou atmosféru při sledování výkonů těch nejlepších.

Věnná města zvou turisty Královská věnná města, jejichž součástí je i Hradec Králové, lákají k návštěvě. Jsou krásná pro všechny generace a jejich nevelká vzájemná vzdálenost a nádherné okolí vybízejí k výletům i vícedenním pobytům. Inspirací nechť vám jsou stránky www.vennamesta.cz a nové brožury, které dostanete v turistických informačních centrech. Netradiční pojmenování jednotlivých materiálů v nadsázce odkazuje k historii měst spojených s českými královnami, s jejich pomocí ale objevíte i zajímavou současnost. „Brány královských věnných měst“ lákají „královské rodiny“ na prožití rodinné dovolené nebo výletu, „rytíře na kolečkách“ provedou cyklostezkami v okolí, „nebojácné chasníky a děvy“ donutí překonat vlastní psychické i fyzické hranice, „princům a princeznám“ otevírají nabídku více než sedmdesáti výletů s důrazem na vzdělávání a poznávání. „Královské prarodiče“ nadchnou relaxačními aktivitami, kulturními akcemi a vzdělávacími aktivitami a duši i tělo „královen a dvorních dam“ nechají hýčkat ve wellness a gastronomických zařízeních. V orientaci pomůže všem královským cestovatelům mapa s užitečnými informacemi a ty „nej“ zajímavosti všech měst shrnuje prospekt do kapsy nazvaný Královská věnná města známá, ale nepoznaná. (isi) Projekt CZ. 1. 13/3.2.00/14.01010 „Královská věnná města známá, ale nepoznaná…“ je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Cílem projektu je prezentovat atraktivity jednotlivých měst potenciálním návštěvníkům všech generací a oživit cestovní ruch ve městech sdružených ve svazku.

Podrobné informace k závodům, resp. doprovodným akcím najdete na www.jwoc2013.cz a www.jwoctour.cz. red, foto: Archiv OK 99 Termíny a lokality jednotlivých závodů, resp. doprovodných akcí: z pondělí 1. 7. Odolov, závod na klasické trati MSJ (9.30 - 18), veřejný závod tamtéž (9 - 12.30), z úterý 2. 7. Radvanice, kvalifikace závodu na krátké trati MSJ (12 - 15), Hradec Králové, Stříbrný rybník, veřejný závod (9 - 11), z středa 3. 7. Radvanice, finále závodu na krátké trati MSJ (10 16.30), veřejný závod tamtéž (9 -11), z čtvrtek 4. 7. Horní Dehtov, veřejný závod (9 - 11) Hradec Králové, Masarykovo náměstí, vyhlášení vítězů závodů na klasické a krátké trati (17 - 18), koncert skupiny Charlie Straight (od 18 hodin) z pátek 5. 7. Hradec Králové, Žižkovy sady, závod sprintu (12 - 15.30), veřejný závod tamtéž (14 - 16), z sobota 6. 7. Hoděšovice, závod štafet (10 - 14.30), veřejný závod (13 - 14.30).

Prázdninová trefa − velká letní soutěž o ceny Zahrajte si s Českým rozhlasem Hradec Králové velkou letní soutěž o ceny. Po celé prázdniny - každý všední den mezi 17. a 18. hodinou nabídne Prázdninová trefa zvuky z rozhlasového archivu a na posluchačích bude rozpoznat unikátní snímky natočené zvukovými mistry. Soutěž Prázdninová trefa je připravená u příležitosti 90. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání a startuje v pondělí 1. července. Jako ceny jsou připraveny například týdenní pobyt ve ski resortu v Janských Lázních, večeře v hotelu, víkendový pobyt v ZOO, čokolády, mapy a knížky, vstupenky do pražského divadla do zámku či zábavního parku. (red)

UDĚLEJTE SI ČAS Ivo Jahelka se představí na statku Sérii letních koncertů na Šrámkově statku v Pileticích zahájí 12. července od 19 hodin „zpívající právník“ Ivo Jahelka se svým recitálem nazvaným Písničky zpod taláru. Interpret je proslulý zhudebňováním různých případů ze soudních síní. Vstupenky jsou k dostání v informačních centrech, na www.hkpoint.cz nebo přímo na místě.

Východočeský výtvarný salon Devětačtyřicet děl Unie výtvarných umělců, mezi kterými nechybí obrazy, grafiky, sochy a fotografie, si veřejnost může prohlédnout při tradičním Východočeském výtvarném salonu až do 7. září v galerii Na Hradě. Výstava je součástí doprovodného programu mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů.

Nábřeží bude plné řemeslníků Na Tylovo nábřeží přijedou v sobotu 29. června lidoví řemeslníci z celé České republiky i zahraničí. Od 10 do 18 hodin se na břehu Labe

před pedagogickou fakultou uskuteční už osmý ročník Nábřeží řemeslníků. Výrobci předvedou svůj um, nabídnou k prodeji originální výrobky a zapojí zvídavé děti do tvůrčí práce. Celodenní program doplní živá hudba, zvířata a pohádky.

Rock for People Na 2. až 5. července chystá festival Rock for People řadu novinek a překvapení. Z českých interpretů to bude první vystoupení Karla Gotta na českém festivalu vůbec. Tisíce fanoušků přiláká i repete vystoupení kapely Kabát s Big Bandem, koncert Anety Langerové, Mandrage a A Banquet, Pražský výběr, Charlie Straight, Horkýže Slíže… Poslední festivalový den 5. července, kdy vystoupí Kabát, Kryštof, Tomáš Klus a dalších 60 českých a slovenských skupin, mohou držitelé městské karty Hradce Králové navštívit za pouhých 299 korun. Více na www.rockforpeople.cz.

147. výročí bitvy u Hradce Králové Masarykovo náměstí a pěší zóny v Hradci Králové a bojiště Chlum 1866 ožijí od 3. do 6. července sou-

borem vzpomínkových akcí na jednu z největších bitev 19. století. Mezinárodní setkání klubů vojenské historie, slavnostní přehlídky ve městě, koncerty historických muzik, kulturní program, interaktivní odborné předváděcí akce a rekonstrukce bitevních událostí na autentických místech bojů. Hlavní program 6. července zahájí v 10.30 hodin pochod historických jednotek bojištěm na Chlumu. Ve 14 hodin bitevní scéna „Baterie mrtvých 1866“ na motivy skutečných historických událostí. Více na www.chlum1866.com, www.gardahk.cz.

Pejsek a Kočička se těší na prázdniny V neděli 30. června čeká od 16 hodin na malé diváky v Bully restaurantu u zimního stadionu interaktivní divadelní představení dvou herců o kočičce a pejskovi, kteří se nemohou dočkat, až vyrazí za dobrodružstvím. Pro děti je na závěr připraveno malé překvapení. Více prázdninových tipů pro Hradec Králové a okolí najdete v letním speciálu Radnice nebo na www.hradeckralove.org. (red)

Poradna Hradeckého spolku neslyšících v ulici Milady Horákové 504 bude v červenci a srpnu otevřena pouze v pondělí a ve středu, vždy od 10 do 16 hodin. (red)

Bílou věž zve k návštěvě i o prázdninách Denní prohlídky: Od 1. 4. do 30. 9. - každodenní provoz od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. Noční prohlídky: každou první sobotu v měsíci od 20 do 24 hodin, tzn. poslední prohlídky Bílé věže před rekonstrukcí budou ve dnech 6. července, 3. srpna a 7. září. Svítání na věži: poslední příležitost pozorovat východ Slunce při snídani bude 22. června (od 4:46 hod.) a 21. září (od 6:39 hod.) Zvonění na zvon Augustin: 28. 8. v 18 hod. - svátek sv. Augustina. (red)

Hledají nový domov Fred, evid. č. 146/2013, kříženec amerického staffordšírského teriéra; pohlaví: pes, věk: 2 roky, barva: žíhaná, kohoutková výška 60 cm, hmotnost 37 kg. Fred je hodný, poslušný a vychovaný. Je vhodný pro osvojitele se zkušenostmi s chovem bojových plemen. Deril, evid. č. 144/2013, kříženec; pohlaví: pes, 3 roky, barva: rezavá, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 32 kg. Aktivní, ovládá základní povely. Je to pes nevyrovnané povahy, při jemu nelibé činnosti se chová dominantně, proto musí být jištěn náhubkem. Vhodný pro zkušeného kynologa. Míša, evid. č. 155/2012, kříženec; pohlaví: pes, věk: 1 rok, barva: krémová, kohoutková výška 40 cm, hmotnost 10 kg. Míša je mladý mírně nedůvěřivý hrubosrstý kříženec. Vhodný do klidného prostředí. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 21. 6. 2013. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 19. 7. 2013. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org z Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Springer, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Lukáš Martinek, Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.


Z M Ì N A O R G A N I Z A C E M H D V HRADCI KRÁLOVÉ OD 15. 7. 2013 MHD ušetøí, ujede ménì kilometrù a odlehèí centru mìsta Vìtší úspory, odlehèení provozu autobusù v centru mìsta èi nové a intenzivnìjší propojení dosud nepropojených èástí mìsta. To jsou jen støípky novinek, které èekají od letošního 15. èervence v MHD na cestující po Hradci Králové. I když se optimalizace dopravy dotkne jen nìkolika vybraných linek, dopravní podnik slibuje stále funkèní zachování obslužnosti všech èástí mìsta. Ke zmìnám pøistoupil dopravní podnik zejména z dùvodù snížených tržeb v letošním roce proti stejnému období loòského roku. Na miskách vah v tu chvíli bylo zdražení jízdného pro veøejnost nebo úspornìjší provoz. S ohledem na cestující zvítìzila varianta èíslo dvì. Zmìny v organizaci dopravy budou uvedeny v život právì o prázdninách, kdy MHD využívá ménì cestujících. Dennì vyjíždí do ulic Hradce Králové naproti cestujícím celkem jednatøicet linek MHD. Plánované zmìny nejsou rozsáhlé a dotknou se pouze šesti z nich. Dopravní podnik analyzoval systematicky vytíženost jednotlivých linek a spojù a vìnoval znaènou dobu i dopravnímu prùzkumu nejvyužívanìjších tras a èasù, ve kterých se lidé po mìstì pøepravují. Vyslyšel však napøíklad i kritiku, která se na spoleènost snesla, když pøed lety upravil jízdní øády linky èíslo devìt míøící do Malšovic. V kontextu zvýšené intenzity dopravy

obecnì v centrech mìst pøikroèil s ohledem na zachování stávající dopravní obslužnosti i k jistému odlehèení dopravy v samotném centru mìsta. Celkovì se podaøí po plánovaném nastartování upraveného režimu dopravy v Hradci Králové získat roènì energie èi pohonné hmoty potøebné na ujetí témìø 300 tisíc km. Právì takovou vzdálenost totiž novì podnik ušetøí a také z provozu vyjme ètyøi vozy, které budou sloužit jako náhradní. „Dopravní podnik ve snaze

nezvyšovat cestujícím jízdné musel pøistoupit k tìmto úpravám, které však zachovávají obslužnost mìstských èástí a jejich funkèní propojení, což je pøitom i nadále cílem mìsta i dopravního podniku. Náklady na ujetý kilometr stoupají, a se už jedná o zvýšené DPH èi o vyšší cenu pohonných hmot nebo obecnì o inflaci, s jejímiž negativními dopady se potýkají všichni,“ vysvìtluje øeditel dopravního podniku Miloslav Kulich. Naposledy se v Hradci Králové jízdné zvyšovalo na podzim roku 2011. Statutární mìsto Hradec Králové roènì pøispívá dopravnímu podniku ze svého rozpoètu èástkou 159 milionù korun. Mìsto rovnìž pøispìlo èástkou ve výši cca dvou miliónù korun na rekonstrukci a výstavbu nových krytých pøístøeškù zastávek MHD v Hradci Králové.

Vedení mìsta a dopravní podnik si uvìdomují, že redukce a tyto úpravy zasáhnou do bìžného života nìkterých obyvatel a novinky je budou nutit volit i tøeba trochu odlišné zpùsoby jejich pøepravy po mìstì než byli dosud zvyklí. Snaha o zachování dosavadního výše jízdného v MHD si tato opatøení bohužel vyžaduje. Cestující budou informováni jednak na jednotlivých zastávkách MHD, letáky jsou k dispozici ve všech informaèních centrech DPmHK a ke stažení na internetu www.dpmhk.cz a www.hradeckralove.org. Od poèátku provozu budou zmìny pozornì sledovány a vyhodnocovány vèetnì došlých podnìtù a pøipomínek cestujících, které mohou zasílat na info@dpmhk.cz.

Podrobné informace k plánovaným úpravám MHD najdete také na: www.dpmhk.cz, popøípadì www.hradeckralove.org

Linka è. 5 Linka è. 5 bude jezdit pouze v èásti trasy ze Slatiny (nìkteré spoje z Divce) a spoje budou konèit na zastávce Slezské Pøedmìstí Cihelna. Od 15. 7. 2013 bude linka vedena po objízdné trase pøes Piletice, Pouchov a Skladištní oblast na zastávku Slezské Pøedmìstí Cihelna z dùvodu opravy Kladské ulice ve Slatinì. Pùvodní trasa ze zastávky Slezského Pøedmìstí Cihelna pøes mìsto na Terminál HD bude zrušena. Spoje na lince è. 5 budou mít garantovány v obou smìrech pøestupy na trolejbusové linky è. 3 nebo linky è. 6. Cestující budou informováni prostøednictvím jízdních øádù linek è. 3, 5 a 6. Poèty spojù a jejich èasové rozložení bude pøibližnì odpovídat souèasnému jízdnímu øádu linky è. 5.

VYSVÌTLIVKY linka.è. 5 stejná trasa jako v souèasnosti výluková trasa od 15.7. do podzimu 2013 zrušená èást trasy místo pøestupù

Linka è. 11 VYSVÌTLIVKY linka.è. 11 stejná trasa jako v souèasnosti jízda do opaèného smìru zrušená èást trasy místo pøestupù

Linka è. 11 bude jezdit pouze v èásti trasy ze Svinar pøes Slezské Pøedmìstí po zastávku Adalbertinum a dále spoje pojedou na zastávku Muzeum a zpìt po stejné trase pøes Slezské Pøedmìstí smìrem na Parlament a do Svinar. Hlavními pøestupními zastávkami na trase budou Adalbertinum a Muzeum. Linka bude jezdit v ranní špièce do 8:00 hod. a v odpolední špièce od 14:00 do 17:00 hod. v tøicetiminutových intervalech, v období mezi 8:00 a 14:00 hod., v pracovní den ve veèerních hodinách a v sobotu a v nedìli bude jezdit po 60 minutách.

Linka è. 17 Linka è. 17 bude jezdit pouze v èásti trasy ze Svinar pøes Malšovu Lhotu a Malšovice po zastávku Adalbertinum a dále spoje pojedou na zastávku Muzeum a zpìt po stejné trase pøes Malšovice a Malšovu Lhotu do Svinar. Nìkteré spoje budou zajíždìt na Parlament a do Bìlèe nad Orlicí. Hlavními pøestupními zastávkami na trase budou Magistrát mìsta, Adalbertinum a Muzeum. Linka bude jezdit v ranní špièce do 8:00 hod. a v odpolední špièce od 14:00 do 17:00 hod. v tøicetiminutových intervalech, v období mezi 8:00 a 14:00 hod., v pracovní den ve veèerních hodinách a v sobotu a v nedìli bude jezdit po 60 minutách.

VYSVÌTLIVKY linka.è. 17 stejná trasa jako v souèasnosti jízda do opaèného smìru zrušená èást trasy místo pøestupù


Linka è. 9

VYSVÌTLIVKY linka.è. 9 stejná trasa jako v souèasnosti nová èást trasy

trasa po obchvatu Tøebše

zrušená èást trasy

místo pøestupù

Linka è. 9 bude mít zmìnìnou støední èást trasy mezi zastávkami Kino Mladých a Heyrovského. Nová èást trasy povede ze zastávky Kino Mladých na zastávku Mrštíkova a dále pojede trasou pøes Moravské Pøedmìstí ulicemi Masarykova, Benešova a Štefánikova. Ze zastávky Hvìzda pojede po obchvatu Tøebše na zastávku Heyrovského, kde naváže na svoji stávající trasu. Trasa povede obousmìrnì. Linka è. 9 nebude novì zajíždìt na zastávky Štefcova, Náhon, Na kotli a VŠ koleje. V pracovní den bude v ranní špièce do 8:00 hod. jezdit cca 4 až 5 spojù za hodinu, v období mezi 8:00 a 14:00 hod. pojede autobus každých dvacet minut, v odpolední špièce od 14:00 hod. na trasu vyrazí 4 až 5 spojù za hodinu. V pracovní den s omezeným dopravním režimem (školní prázdniny) budou jezdit v ranní špièce do 8:00 hod. cca 3 až 4 spoje za hodinu, v období mezi 8:00 a 14:00 hod. bude jednotlivé spoje dìlit interval 30 minut, v odpolední špièce od 14:00 hod. na trasu vyrazí ètyøi spoje za hodinu. V sobotu a v nedìli bude linka jezdit každých 30 minut.

Linka è. 8 Z dùvodu zmìny trasy linky è. 9 v oblasti Malšovic bude linka è. 8 jezdit od ranních hodin každý den v hodinových intervalech. Novì bude na lince è. 8 jezdit trolejbus s pomocným motorem, který ve vìtší èásti trasy využije trakèního vedení.

VYSVÌTLIVKY linka.è. 8 stejná trasa jako v souèasnosti zmìna trasy po dobu opravy ulice S.K.Neumanna místo pøestupù

Linka è. 28 – zrušena Linka è. 28 bude zrušena. Èást trasy na Moravském Pøedmìstí, konkrétnì ulice Benešova a Masarykova pro pøímé spojení s THD budou obslouženy linkou è. 9 s novì zmìnìnou èástí trasy. VYSVÌTLIVKY linka.è. 28 zrušená èást trasy

O d è e r v e n c e s p a p í r o v o u j í z d e n k o u p o u z e p ø e d n í m i d v e ø m i INFORMACE

V sobotu 5. øíjna 2013 u pøíležitosti 85. výroèí mìstské hromadné dopravy v Hradci Králové, poøádá Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s.

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ Akce se uskuteèní v dobì od 9:00 do 14:00 hodin v prostorách areálu v Pouchovské ulici a v prostorách Terminálu hromadné dopravy u Hlavního nádraží ÈD. Obì tato místa budou propojena mimoøádnou linkou, na které pojedou historická vozidla. Doprava na této mimoøádné lince je tradiènì bezplatná. V Pouchovské ulici návštìvníky èeká prohlídka celého areálu vèetnì nového dispeèerského pracovištì a zázemí øidièù získaného rekonstrukcí objektu Kondic. K vidìní budou všechny typy provozovaných vozidel MHD vèetnì dílenských a nìkterá vozidla historická. Samozøejmostí bude oblíbený prùjezd myèkou vozidel a prohlídka dílen a dalších prostor technického zázemí spoleènosti. Novinkou bude i úèast BESIP teamu Ministerstva dopravy ÈR – nevšední prezentace problematiky bezpeènosti silnièního provozu a ukázky ekomobility. Chybìt nebude ani obèerstvení. V rámci akce se uskuteèní i køest ojedinìlé reprezentaèní publikace s názvem 85 let mìstské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928 – 2013, která bude poprvé systematicky a komplexnì s novým pohledem mapovat historii a souèasnost MHD v Hradci Králové. Zájemci si budou moci knihu na místì i zakoupit. Na terminálu hromadné dopravy bude možné si prohlédnout i originální dispeèerské pracovištì (koule). O dalším programu a podrobnostech akce bude veøejnost informována pøed vlastním konáním a to zejména na stránkách www.dpmhk.cz

Cestující s papírovými jízdenkami èeká v královéhradecké MHD od poèátku prázdnin zmìna. K odbavení budou do autobusù a trolejbusù nastupovat výhradnì pøedními dveømi, kde bude novì od èervence umístìn pouze jediný pùvodní mechanický strojek ve voze. Dopravní podnik chce tímto opatøením zejména eliminovat poèty èerných pasažérù a s tím spojené nemalé finanèní ztráty.

Nástup s papírovou jízdenkou pouze pøedními dveømi zavádí od letošního 1. èervence dopravní podnik pøedevším jako prevenci proti dodateènému oznaèování papírových jízdenek v mechanických strojcích uvnitø vozu pøi probíhající pøepravní kontrole, proti opakovanému oznaèování jedné jízdenky nebo ponechávání jízdenky ve strojku pro dalšího cestujícího. A slibuje si od toho finanèní efekt. „Omezení jízd bez zaplaceného jízdného se projeví i ve zvýšení tržeb a následným vylouèením èerných pasažérù dojde i ke zlepšení kvality pøepravy pro platící cestující,“ øíká vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna a dodává: „Nechceme dopustit, aby slušní cestující na èerné pasažéry dopláceli.“ Dopravní podnik dále pøedpokládá i mírné zvýšení zájmu o používání mìstské karty, která je pro cestování a platbu jízdného v mnoha ohledech výhodnìjší. „Pro cestujícího, který používá èipovou kartu, je odbavení jednodušší a rychlejší, navíc ve srovnání s platbou v hotovosti ušetøí. Jednotlivé jízdné zaplacené v hotovosti vyjde na 15 korun, pøi použití èipové karty cestující zaplatí jen 12 korun. Výhodnìjší jsou i ostatní tarify hrazené z elektronické penìženky,“ pøibližuje rozdíl v platbách jízdného František Meduna. „Doufáme, že i naši cestující pochopí nutnost zavedení tohoto opatøení a že si na nový zpùsob odbavení ve vozech rychle zvyknou,“ vìøí František Meduna. „Prosíme cestující s papírovou jízdenkou, aby si ji pøipravili vždy vèas, a pomohli tak k rychlému odbavení a k zachování plynulosti dopravy. Na tuto novinku pasažéry upozorní také informaèní samolepky na vozidlech MHD.“ Pøi odbavení SMS jízdenkou a mìstkou kartou nedochází ke zmìnì, zùstává v platnosti nástup do dopravního prostøedku MHD všemi dveømi. Pøední dveøe budou beze zmìny i nadále využívat cestující s požadavkem na nákup jízdenky u øidièe, pøípadnì pøi dotazu na øidièe. Nástup pøedními dveømi je urèen také osobám nevidomým nebo nevidomým se psem. Nástup cestujících do vozidel MHD pouze pøedními dveømi, kdy øidiè provádí u cestujících kontrolu platnosti jízdního dokladu, platí také v pracovní dny od 19 hodin do 4 hodin, v sobotu, nedìli a ve svátek po celý den a vždy ve II. tarifním pásmu. Pro výstup z vozidel platí zásada, že cestující vystupuje pøedevším prostøedními a zadními dveømi vozidla.

Vydal Dopravní podnik mìsta Hradce Králové, a.s. Údaje jsou platné ke dni uzávìrky 20. èervna 2013.

Radnice 25 2013  

Informační zpravodaj statutárního města + Změny MHD

Radnice 25 2013  

Informační zpravodaj statutárního města + Změny MHD

Advertisement