Page 1

27. 6. 2018, Č. 25 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Sledujte na Facebooku města • Seriál videoreportáží s městskou policií představuje nejen místa a situace, ve kterých nejčastěji účastníci silničního provozu chybují, ale i místa, kterých se dotýkají dopravní omezení. Aktuálně jsou to dopravní opatření ve vztahu k rekonstrukci okružní křižovatky Brněnská, která začíná 2. července.

Tipy Hradecké internetové televize

• Hrajme si i hlavou • Hradec ocenil své poklady • Nábřeží 20. století vrátilo návštěvníky do historie • Památník poručíka Jana Gayera odhalen • Den vody plný vodních radovánek

Novými vozy se cestující svezou již o prázdninách Letos se vozový park hradecké městské hromadné dopravy rozšíří o  dvacet nových elektrobusů, devět trolejbusů s  pomocným bateriovým pohonem a  tři dieselové autobusy. Část z těchto moderních vozů je již v  garážích dopravního podniku a  připravuje se na uvedení do ostrého provozu. První cestující se novými vozy, za které dopravní podnik zaplatí celkem 383 milionů korun, svezou již o prázdninách. Nákupem nových elektrobusů a trolejbusů hradecký dopravní podnik dosáhne stavu, kdy již polovina vozů bude jezdit na elektrickou energii. „Vedle zvyšování kvality poskytovaných služeb se intenzivně zaměřujeme i na ekologii městské hromadné dopravy. Co se týká e-mobility českých městských dopravních podniků budeme ve své kategorii na špici,“ řekl ředitel královéhradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham. Na pořízení elektrobusů a  trolejbusů dopravní podnik využije dotaci z  evropských fondů v  celkové výši 338 milionů korun, která pokryje 85  % pořizovací ceny vozidla. Nové dieselové autobusy firma zaplatí ze svého rozpočtu. „Prvních deset nových elektrobusů máme již k dispozici, zbytek bude dodán do září. Nové trolejbusy, které jsou u  nás zatím tři, chystáme do provozu na podzim letošního roku,“ vysvětlil Abraham. Nově budou trolejbusy s  pomocným bateriovým pohonem zajíždět na sídliště Plachta a počítá se s jejich nasazením i na linku 27. Dvacet nových elektrobusů značky SOR NS 12 Electric – bude plně klimatizovaných – jak pro řidiče, tak pro cestující. Přepravní kapacita vozu s  trojími dveřmi je sto cestujících, z  nichž 35 bude mít místo k  sezení. Minimální dojezd tohoto elektrobusu je 180 kilometrů na jedno nabití. Součástí dodávky dvaceti elektrobusů v  hodnotě 246 milionů korun bez DPH jsou i  nabíjecí stanice pro po-

trati ke konečné Pod Strání, by se měl podíl vozidel poháněných elektřinou zvýšit na rovných 50 procent. Změní se také průměrné stáří vozového parku z 11,3 roku na 7,25 roku. Vozidla hradecké MHD ujela za loňský rok 6,006 milionu kilometrů (z  toho 1 696 284 km odjely trolejbusy, 4 170 911 km autobusy a 141 314 km zajistily elektrobusy). V loňském roce společnost přepravila v síti 41 linek, z nichž pět linek je trolejbusových, 36,57 milionu cestujících, což bylo o téměř čtyři miliony více než v  roce 2016 a  nejvíce za roky 2012 až 2017. (dpm)

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové vypisuje či prodlužuje výběrová řízení na pozice:

PRÁVNÍK

Podoba elektrobusů SOR, které budou od prázdnin vozit cestující hradecké MHD, nese rukopis architekta Patrika Kotase, který mimo jiné stojí i za tváří tramvaje Škoda For City a pro Hradec Králové navrhl například terminál hromadné dopravy. Ten 5. července oslaví deset let od zahájení provozu. Videoreportáž na Facebooku města. Foto: Pavlína Pospíšilová malé nabíjení pro každý elektrobus a  tři rychlonabíjecí. Na tuto investici dopravní podnik získal dotaci z IROP 235 milionů korun. S nasazením nových elektrobusů se počítá u  sedmi linek MHD, u linek 12 a 14 bude provoz zajištěný elektrobusy plně. Trolejbusový park letos doplní devět vozů značky SOR TNB 12 s pomocným bateriovým pohonem, které budou schopny ujet až deset kilometrů své trasy bez trolejového vedení. I tato vozidla s 34 místy k sezení a 70 k  stání budou plně klimatizovaná a budou mít čtvery dveře. Jejich celková cena je 121 milionů korun bez DPH, z toho dotace z IROP a ITI činí 103 milionů.

Do dieselové části vozového parku letos dopravní podnik zařadí tři moderní sólo autobusy značky Iveco Urbanway s klimatizací pro řidiče i cestující. Tyto třídveřové vozy s kapacitou 28 sedících a  78 stojících cestujících splňují nejpřísnější emisní normu Euro 6. Za nové a moderní autobusy dopravní podnik zaplatí necelých 16 milionů korun bez DPH. Všech 125 vozů, kterými společnost v  současnosti zajišťuje provoz hradecké MHD, je vybavena informačním systémem pro cestující se zrakovým handicapem a  vozy jsou kompletně bezbariérové, stejně tomu bude u  vozů nových. Dopravní podnik měl již nyní tři sólo elektrobusy

a 31 trolejbusů, z  toho 13 v  provedení kloubovém, z  91 autobusů je v tomto provedení 25. Nákupem nových vozů tak v Hradci Králové bude jezdit 40 trolejbusů a 23 elektrobusů. Celkově se počet vozů MHD nezmění, dopravní podnik tak vyřadí 32 nejstarších dieselových autobusů, které byly ve své době symbolem příchodu nové éry moderní veřejné dopravy. S  novými elektrobusy a  parciálními trolejbusy začíná další etapa historie MHD v Hradci Králové. V  současné době představuje podíl elektrické dopravy ve městě přes 30  % všech výkonů MHD. Po dokončení všech záměrů, tedy nákupu elektrobusů, trolejbusů a  dostavby

Cesty pro řidičák do trvalého bydliště jsou minulostí

Od 1. července bude možné vyřídit si řidičský průkaz na libovolném úřadě obce s rozšířenou působností. Výměna dokladu, kterému končí platnost, je zdarma a nově s sebou nebude nutné nosit ani papírovou fotografii, řidiče již také nečeká výměna průkazu při změně bydliště. Záležitosti spojené s  řidičskými průkazy lze od 1. července vyřídit na nejbližším obecním úřadě obce s  rozšířenou působností nebo na takovém, který občanům svou lokalitou nejvíce vyhovuje. Celkově to bude na 206 místech v  ČR. Zůstává však několik situací, kdy je nezbytné navštívit úřad obce s rozšířenou působností v  místě trvalého bydliště. Mezi ně patří odnětí

nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění a podobně. „Nově si občan může na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností vyřídit vydání nového řidičského průkazu, zajistit výpis z  evidenční karty řidiče, ověřit stav bodového konta a  vyřídit záležitosti spojené s profesní způsobilostí řidiče,“ říká vedoucí odboru dopravy hradeckého magistrátu Petr Čenohlávek. Seznam všech úřadů obcí s  rozšířenou působností je zveřejněný na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR www.mdcr.cz/orp. Podle nové úpravy už nebude potřeba přinést si s  sebou na úřad papírovou fotografii. Systém sám prověří, zda již existuje fotografie v  jiné databázi, například

z občanského průkazu nebo cestovního pasu, a  pokud je podoba stále aktuální, použije tento snímek. „V případě, že se podoba s fotografií v existujících databázích již neshoduje, vyfotí žadatele úředník přímo při vyřizování žádosti. Jediný případ, kdy s  sebou ještě na úřad ponesete papírovou fotografii, je vydání mezinárodního řidičského průkazu. Ten má formát malé knížky, který prozatím tisk digitální fotografie neumožňuje,“ vysvětluje Petr Černohlávek. Na každý doklad se také bude prostřednictvím podpisového tabletu pořizovat digitalizovaný podpis žadatele. Nově nebude mít na řidičský průkaz žádný vliv změna trvalého bydliště. Od července se totiž bu-

dou vydávat řidičské průkazy, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. Tato úprava se vztahuje i  na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů. Změna legislativy přinesla také úpravu správních poplatků. Výměna řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba jeho platnosti, je zdarma. Při vydání nového průkazu se bude platit z původních 50 nově 200 korun. K  navýšení ceny dojde za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 na 700 korun. Částka za vystavení mezinárodního řidičského průkazu zůstává 50 korun a vydání paměťové karty do digitálního tachografu přijde nadále na 700 korun. (red)

oddělení právní – kancelář tajemníka Informace: Ilona Červenková, tel. 495 707 425. Přihlášky lze podávat do 9. 7.

ENERGETICKÝ/Á MANAŽER/KA

odbor strategického plánování a projektového řízení Informace: Karel Vít, tel. 495 707 590 Tomáš Jeřábek, tel. 495 707 438 Lucie Hartmanová, tel. 495 707 737. Přihlášky lze podávat do 11. 7.

REFERENT/KA – ADMINISTRATIVA

odbor životního prostředí Informace: Iva Šedivá, tel. 495 707 640 Přihlášky lze podávat do 12. 7.

REFERENT/KA – INVESTIČNÍ TECHNIK

investiční odbor Informace: Valentýn Avramov, tel. 495 707 680, Jana Sedlářová, tel. 495 707 691 Přihlášky lze podávat do 16. 7.

REFERENT/KA – PÉČE O DÍTĚ (OPATROVNÍK) odbor soc. věcí a zdravotnictví Informace: Světluše Kotrčová, tel. 495 707 382 Přihlášky lze podávat do 10. 7.

Nabízíme: zajímavou práci • stabilní zázemí velké organizace • rozvoj a vzdělávání • pružnou pracovní dobu • tři dny zdravotního volna • pět týdnů dovolené • program výhod (stravování, čerpání z osobního účtu) • příjemné pracovní prostředí • u vybraných pozic zvýhodněné bydlení. Více informací na stránkách www. hradeckralove.org – Kariéra.


STRANA 2

Technologické centrum oslavilo deset let

Technologické centrum Hradec Králové (TCHK), vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor, si v  červnu připomíná deset let od svého založení. „Za tuto dobu prošly našimi konzultacemi, vzdělávacími programy a  podnikatelským inkubátorem desítky lidí i  firem, které zde začaly své podnikání a my jsme rádi, že jsme mohli být u  toho,“ říká ředitel TCHK Ondřej Zezulák. Veřejnost mohla Technologické centrum, které sídlí na letišti, navštívit při nedávném dni otevřených dveří. Návštěvníci si prohlédli budovu včetně nového coworkingového prostoru, vyzkoušeli si virtuální realitu i  miniroboty Ozoboty, které jsou součástí výukových programů centra, firma TriLab využívající služby podnikatelského inkubátoru předvedla 3D tiskárny a ukázky tisku. Technologické centrum je obecně prospěšná společnost založená v  roce 2008 městem Hradec Králové, která poskytuje pomoc jak začínajícím, tak zkušeným podnikatelům. Společnostem nabízí pronájem kanceláří, prostor pro lehkou výrobu včetně základního vybavení a služeb, poskytuje konzultace při zakládání nových společností, při tvorbě podnikatelských záměrů, rozvojových plánů a při řešení otázek průmyslově-právní ochrany, pomáhá také se zaváděním výsledků výzkumu a  vývoje do praktického využití. Od roku 2010 funguje také jako Microsoft Innovation Center, momentálně jediné v  ČR. Více informací na www.tchk.cz, videoreportáž na Facebooku města. (red)

Jednou ze součástí techologického centra je i podnikatelský inkubátor. Jeho zázemí a služeb využívá například společnost zabývající se výrobou 3D tiskáren a 3D tiskem. Foto: Pavlína Pospíšilová

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Blokové čištění

Ještě ke svinarskému mostu

2. 7. Slavíčkova, Lužická mezi Slezskou a Markovickou • 3. 7. Uhelná mezi Orlickou a  Bratří Štefanů, Luční • 4. 7. třída SNP před čp. 860-862, Orlická mezi Pospíšilovou a  Víta Nejedlého • 9. 7. Severní od ul. Na Drážkách po čp. 883, před čp. 764-766 + 767-769, Jánošíkova, Lidická • 10. 7. Malé náměstí, Mýtská, Slezská od Pospíšilovy k Severní, Ječná mezi Gagarinovou a  třídou SNP • 11. 7. Na Kropáčce, Velké náměstí od Malého náměstí po ul. Na Kropáčce – vozovka a  parkoviště, Třebechovická, Brandlova mezi Třebechovickou a Bratří Štefanů • 12. 7. Velké náměstí úsek mezi Klicperovou a  Špitálskou – vozovka a  parkoviště, Klumparova mezi Mánesovou a  Karla Hynka Máchy, Polní – vozovka mezi Jižní a  Orlickou, parkoviště vedle čp. 812, Tichá, Manželů Zemánkových – vozovka (ne parkoviště u  sportovní haly) • 13. 7. Karla Hynka Máchy, Masarykovo náměstí, tř.  Karla IV. od čp. 789 po čp. 222 obslužná komunikace + parkoviště, Slezská od Pospíšilovy k Jižní, Severní před čp. 758760 + 761-763. (ts)

Poté, co zastupitelstvo města schválilo zachování půlky historického svinarského mostu, byly obě části jižního mostního pole umístěny provizorně na městském pozemku v předpolí mostu. To se podařilo provést velmi citlivě vůči zdejší zeleni, která nebyla nijak poškozena. Zde by měly fragmenty mostu přečkat do doby, než bude jasné jejich definitivní uplatnění a  umístění. Nyní proběhnou další jednání a  zhodnocení technické a finanční náročnosti oprav zkorodované konstrukce. Od ní se bude odvíjet způsob dalšího využití a rozsah zachování konstrukce. Vhodné lokality pro umístění mostu by měl následně vybrat odbor hlavního architekta. Jsme stále na začátku a bude to ještě náročné, neboť nové umístění mostu bude vyžadovat potřebná povolení a budou se muset najít finance na realizaci. Navíc je tu řada lidí, kteří zachování byť i jen části mostu od počátku rozhodně nefandí – nejen mezi zastupiteli nebo úředníky. Před pár dny jsem měl telefonát od pána ze Svinar, jenž bere zachování části mostu jako újmu a vyjmenoval mi řadu důvodů, proč je to špatně, vyčinil mi a nakonec uzavřel se závěrem, že „nám tady Strana zelených hyzdí přírodu“. Samozřejmě jsem byl trochu překvapen a  netuším, nakolik tento názor reprezentuje mínění místních občanů. Pokud bude navržena varianta umístění mostu ve Svinarech, bude to určitě konzultováno s místní KMS, a pokud by občané Svinar již na svém území nechtěli připomínku mostu, který byl součástí jejich životů a  reprezentoval jejich obec po celých 111 let, tak bude možné vybrat jiné řešení. Zatím prosím obyvatele Svinar o pochopení a trpělivost se současným provizorním umístěním konstrukce mostu, jež je určitě mnohem menším zásahem do životního prostředí než probíhající stavba nového mostu. Závěrem doplňuji, že zachování mostu podporují Národní památkový ústav, městské odbory pam. péče a hlav. architekta, Národní technické muzeum Praha, Společnost ochránců památek ve východních Čechách a řada architektů i běžných občanů. Adam Záruba, zastupitel bez PP, zvolen za ZPH a SZ, s Piráty 19. června 2018

Hradec má další poklady

Krajské město je bohatší o dvanáct Hradeckých pokladů, tedy stále aktivních seniorů, kteří neztrácejí optimismus, radost ze života a chuť tvořit. Na setkání se zástupci města v domě U Špuláků na Velkém náměstí se sešli například loutkář, fotograf, pečující maminka, výtvarník a filmař v jedné osobě, kapelník, babička roku a další osobnosti. Hradeckým pokladem se stal také světový rekordman ve šplhu na laně zapsaný v Guinnessově knize rekordů, který tohoto výkonu dosáhl ve svých sedmdesáti letech. Videoreportáž na www.hradeckralove.org. Foto: Martin Černý

RADNICE 25 / 27. 6. 2018

HRADECKÝ PITAVAL 13. 6. Babička s pistolí, z níž se později vyklubala plastová hračka, která v prosinci přepadla poštu, se dopustila další loupeže. Tentokrát se vypravila do zlatnictví, ale nic si neodnesla. Jelikož pětašedesátileté ženě prodavačka řekla, že bez nákupu nemůže otevřít pokladnu a  do obchodu vstoupila další zákaznice, sbalila si pistolku a  bez peněz zmizela. Za pět minut byla díky aktivitě duchapřítomné prodavačky policisty zadržena. Přepadení pošty kriminalisté ukončili návrhem na podání obžaloby, nyní důchodkyni obvinili z  loupeže, za což jí hrozí desetiletý pobyt v base. Žena skončila ve vazbě. • 21. 6. Neobvyklou událost řešili hasiči a  policie na křižovatce Tesla v Okružní ulici, kde se z nákladního vozu sesunuly čtyři segmenty ložisek, z nichž každý vážil 1,5 tuny. Jelikož zasahovaly do tří jízdních pruhů, doprava v  této části silničního okruhu byla značně omezena. Hasičům se podařilo naložit pomocí vyprošťovacího automobilu spadlé části zpět na nákladní vozidlo, přičemž náklad postupně vyvázali a  vyzvedli jeřábem, Při pádu byla poškozena vozovka, ale naštěstí nedošlo ke kontaktu se žádným z  projíždějících aut. (red)

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Hradec v létě není žádný „deadtown“ Nadpis tohoto krátkého článku asi pochopil každý, kdo navštívil nedávné představení bratří Formanů, jehož děj se odehrává ve westernovém městečku Deadtown. Hradec Králové měl to štěstí, že se zde – i díky štědré podpoře města – v květnu cirkus bratří Formanů zastavil a pobavil diváky všech zcela vyprodaných představení. Přestože podle počasí bychom řekli, že léto mezi nás zavítalo už před mnoha týdny, pro mě prázdninový a letní čas zahajuje již tradičně koncem června divadelní festival. Hradecký divadelňák však není jen o  divadle, koncertech, akcích pro děti či workshopech, je to hlavně o fajn atmosféře centra našeho města. Hudební fanoušek si však příliš neodpočine a  první červencový týden bude pospíchat na nadupaný festival Rock for People. Šňůra muziky bude pokračovat prázdninovými Air festivalem a Hip Hop Kempem. Většina rodičů v rámci dvou letních měsíců také sáhne po možnosti vyslat své ratolesti na některý z mnoha příměstských táborů, na jejichž pořádání město poskytuje finanční příspěvky a  umožňuje tak dětem skvělé sportovní i kulturní vybití. Pro mne osobně bude jednou z nevšedních událostí letošního léta připomínka hořkého 21. srpna 1968, která se bude konat v rámci projektu Univerzity Hradec Králové s názvem „univerzitní osmičky“. Navečer 21. srpna se Masarykovo náměstí stane retro kulisami dramatických srpnových událostí s mnoha protestsongy, dobovým tiskem, plakáty či rádiovým vysíláním. Vše vyvrcholí koncertem skupiny Mastix. Takže máme se na co těšit, protože Hradec není v  létě žádný „deadtown“. Fajn léto všem Hradečákům. Pavlína Springerová, zastupitelka bez PP, zvolena za HDK 19. června 2018

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Je veřejnost nepřítelem rozvoje města? Vedení města se v rozvoji a údržbě Hradce Králové nedaří. A dle mediálních vyjádření mají naši představitelé jasno – může za to účast zlé veřejnosti v řízeních. O špatném plánování a nedobré projektové přípravě ani slovo. Účast veřejnosti a spolků ve správních řízeních je jedním z důležitých rysů demokratické společnosti. Buďme rádi, že se najde alespoň pár lidí, kteří mají zájem o své okolí a snaží se hlídat politiky a úředníky, aby neprováděli nekalosti. Veřejnost také řadu projektů připomínkami zlepšuje a pomáhá upravit někdy divoké a nepraktické představy projektantů. Přirozeně ne všechny připomínky veřejnosti jsou věcné a  s  řadou nemusíme souhlasit, ale od toho máme úřady, aby nestranně rozhodly, zda jsou takové připomínky hodné zřetele. Bohužel např. projekt Velkého náměstí vedení města (nikoliv veřejnost!) na několik let zablokovalo tím, že vyvíjelo politický tlak na úředníky, aby nerozhodovali nestranně. Perličkou je, že to provedli tak amatérským způsobem, že emailovou komunikaci s  ovlivňováním zapomenuli v příslušném spisu a nadřízené správní orgány rozhodování o Velkém náměstí jasně a správně Hradci Králové odebraly a spis skončil v Hořicích. Současné vedení města je mimořádně úspěšné ve vyvolávání bojů s veřejností a neschopnosti komunikovat. Řada projektů je tlačena silou, nebo dokonce není jednáno s veřejnosti férově. Výsledkem je to, že skoro všechny důležité projekty řadu let stojí. S kolegy ze Změny pro Hradec a Zelených se dlouhodobě snažíme toto v našem městě změnit a  naopak u  důležitých projektů začít s  veřejností předem mluvit a  hledat možná řešení problémů a kompromisy. Martin Hanousek, zastupitel, SZ, zvolen za ZPH a SZ, s Piráty 20. června 2018


STRANA 3

RADNICE 25 / 27. 6. 2018

Nebe se otevřelo lidem s hendikepem

Královéhradecké letiště hostilo 16. června již jedenáctý ročník charitativní akce Leteckých služeb Hradec Králové Open Skies for Handicapped, jehož cílem bylo umožnit vyhlídkové lety hendikepovaným spoluobčanům. „Při padesáti letech letadly CASA 295, Let 410 Turbolet, Cessna 172 a Bell 206 vzlétlo na šest stovek zájemců. Děkujeme Vzdušným silám Armády České republiky a Centru leteckého výcviku v Pardubicích za bezplatné poskytnutí letadlové techniky, na příjemném průběhu akce měla velký podíl i Vyšší odborná, střední, základní a mateřská škola Štěfánikova, jejíž žodborné vedení a žáci se postarali o výrobu občerstvení. Požární asistenci zajistili příslušníci sboru dobrovolných hasičů,“ říká ředitel Leteckých služeb Pavel Rind. Akci doprovázel další program s ukázkami hasičské techniky, činnosti kynologů, parašutistů, modelářů a s vyhlídkovým vláčkem. Videoreportáž z akce na facebooku města. Foto: Luboš Lorinc

OTÁZKY PRO Andreu Horákovou, vedoucí útulku pro opuštěná zvířata provozovaného Technickými službami Hradec Králové. Jak se kočky do depozita dostanou a co se tam s nimi děje? Do depozita přijímáme pouze kočky odchycené městskou policií na území města, to znamená, že k nám nemůže zvíře přivézt kdokoliv. Patří sem výhradně opuštěné kočky v nouzi, třeba podvyživené, zraněné, nebo opuštěná koťata, která se o sebe nepostarají. Je však třeba, aby lidé zvážili, než městskou policii zavolají, zda kočka pomoc opravdu potřebuje. To, že se kočka prochází po ulici, ještě neznamená, že je opuštěná. Podobně to platí i pro koťata. Kočky svá koťata přenášejí postupně po jednom a to znamená, že ani kotě bez kočky není vždy opuštěné. Zvláštní kategorii tvoří „venkovní/divoké“ kočky, nejčastěji ty, které od malička žijí na ulici. Tyto kočky jsou po přijetí deset dnů v karanténě a po kastraci se vracejí zpět do lokality, kde byly odchyceny. Pro „domácí“ kočky, které se o sebe nejsou schopny samy postarat, hledáme nového majitele, aby se co nejdříve dostaly k  osvojitelům do rodiny. Pokud někdo najde opuštěnou kočku, chce se o  ni postarat a chce si ji nechat, může? Může, ale nález zvířete musí nahlásit na webových stránkách www.tshk. cz/utulek, kde vyplní příslušný formulář a  kočku si pak může ponechat. Stejné je to i  u  ostatních domácích zvířat (psů, papoušků, plazů atp.). Zvíře však do vlastnictví nálezce přechází až po dvou měsících. Pokud

Vedle tradičních prázdninových pátečních koncertů nabídne Šrámkův statek v Pileticích od 13. července do 31. srpna také výstavu pohlednic ze všech států světa. Tato výstava čítající na 750 pohlednic z  201 států zavede na nejkrásnější a  nejzajímavější místa naší planety, seznámí s historickými poklady, současnými díly lidských rukou i s obdivuhodnými výtvory přírody... Druhou částí prohlídky je expozice věnovaná dobovým pohlednicím zaměřeným na 100 let od založení československého státu. Více na www.sramkuvstatek.cz.

Muzeum ukáže i čelisti žraloka Muzeum východních Čech pořádá od 29. června do 23. září v Galerii moderního umění na Velkém náměstí atraktivní výstavu nazvanou Pod mořskou hladinou. Návštěvníci uvidí různorodé živočichy žijící pod hladinou a  na pobřeží moří. Především můžete obdivovat mušle měkkýšů, neméně atraktivní budou i  ukázky korálů, chobotnic, sépií a  krabů jejichž preparáty nebyly většinou dosud vystavovány. K  vidění budou například i  čelisti žraloka, ušní kůstky vorvaně, „pila“ pilouna a  některé druhy mořských ryb a  ptáků. Nelze opomenout ani zkameněliny živočichů z  druhohorního moře.

Prázdninová jóga na střeše

→J  óga pro všechny Letní kurz jógy na střeše knihovny s lektorkou Milenou Šalomounovou probíhá od 28. června každý čtvrtek od 17 hodin. Kurz je vhodný pro začátečníky i  pokročilé každého věku. Rezervace není nutná. Vstupné 80 Kč. → Jóga pro zdravou sebelásku Každé pondělí od 2. července od 17 hodin na střeše knihovny s lektorkou Lenkou Holáskovou. Kurz je vhodný pro začátečníky i  pokročilé. Rezervace není nutná. Vstupné 70 Kč.

Na oba kurzy s sebou karimatky a  pohodlné oblečení. V  případě nepřízně počasí zajištěn náhradní prostor.

Univerzitní osmičky SRPEN 68

Vernisáž výstavy Umění jako lék pro duši

Jedenadvacátý srpen 1968 představuje smutné datum naší historie. Okupace naší vlasti spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy se bude připomínat 21. srpna od 18.30 hodin na Masarykově náměstí, kde tyto dny mohou zájemci vidět z pohledu dobových materiálů jak mluveným slovem, tak i výstavou a promítáním plakátů reagujících na vstup vojsk a  dobových fotografií za doprovodu písní a  protestsongů z  roku 1968. V závěru programu vystoupí skupina Mastix.

Vernisáž výstavy výtvarných prací lidí s duševními potížemi, kteří se scházejí v  keramickém studiu Naše ulita v Hořicích, se uskuteční 9. července od 17 hodin v knihovně města.

Ekumenické bohoslužby u Ambrože Církev československá husitská zve na ekumenické bohoslužby v  předvečer výročí upálení Mistra Jana Husa, tedy 5. července od 18 hodin ve Sboru kněze Ambrože. V  19 hodin je připraveno uvedení nové publikace Podoby eklesiologie v české reformaci a o patnáct minut později koncert Jana Smrže. Více na www.ccshhk.cz.

Zasoutěžte si o portugalské ceny Přijďte do ClubCafé Pessoa v  ulici Československé armády vyplnit soutěžní lístek a  zúčastnit se slosování o  ceny v  podobě originálních portugalských výrobků a  potravin. Odpovědi na anketní otázky najdete na výstavě 10 zastavení portugalské historie, která je přístupná každé pondělí od 14 do 18 hodin, nebo po dohodě i v jiném termínu, až do konce srpna. Bližší informace na tel. 736 472 678 nebo na e-mailu: vzdelavani@ops.cz.

Z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové Na sobotu 30. června připravil Český rozhlas Hradec Králové od 13 do 15 hodin přímý přenos pořadu Svět zvířat ze Safari parku ve Dvoře Králové. Slavnostní pojmenování zebry obstará zpěvák David Deyl.

V pondělí 2. července bude v 8.35 hostem ve studiu studentka Ivana Mejdrová, oceněná prestižní cenou za výzkum nových léků proti rýmě, encefalitidě i hepatitidě A. Ve čtvrtek 5. července bude v  8.35 hodin hostem ve studiu Petr Hejhal, odborný asistent Katedry archeologie Filozofické fakulty UHK, který pohovoří o odkazu bratří ze Soluně a archeologických nálezech z  období Velké Moravy. (red)

Dopravní podnik města Hradce Králové přijme

automechanika pro opravy a údržbu autobusů a trolejbusů

elektromechanika pro opravy a údržbu elektrobusů a trolejbusů

Více na tel. 495 089 231 nebo 495 089 111.

Hrajme si i hlavou

Letní školy angličtiny a enkaustiky ClubCafé Pessoa pořádá pro zájemce letní školy angličtiny pro dospělé a  enkaustiky pro mírně pokročilé. Škola angličtiny pro dospělé potrvá od 20. do 24. srpna vždy od 16 do 19 hodin. Účastníky čeká objevování jazyka hravou formou a všemi smysly. Vítáni jsou jak mírně pokročilí, tak falešní začátečníci. Přihlášky a  další informace na www.ops.cz. Zpestřit konec léta si budou moci ti, kteří se přihlásí do druhého ročníku letní školy enkaustiky od 27. do 29. srpna od 17 do 20 hodin. Přihlášky a další informace na www.ops.cz.

Infocentrum v červenci V galerii Suterén v infocentru na Eliščině nábřeží uvidí návštěvníci od 2. do 31. července originály obrazů a dřevěných sošek umělců z  východní Afriky na výstavě Auduro.cz – Umění Tanzánie. V  pátek 13. července. proběhne od 16 hodin happening s  krátkou informativní přednáškou o  probíhajících projektech v Tanzánii a Keni. Výstavu fotografií hradecké firmy Petrof bude hostit galerie Suterén také od 2. do 31. července. Pod názvem Petrof – tradice, řemeslo, rodina dává nahlédnout pod ruce českých řemeslníků. Na 7. července od 20 do 24 hodin se chystá další z  nočních prohlídek Bílé věže. Poslední prohlídka se uskuteční 60 minut před zavírací dobou. Počet návštěvníků věže je v  jednom okamžiku omezen na 30. (zp)

Tipy z Pardubic

UDĚLEJTE SI ČAS Na Šrámkův statek za podívanou po celém světě

se kočka od městské policie dostane k nám, přechází do vlastnictví města až po čtyřech měsících od vyhlášení nálezu, takže majitel má čtyři měsíce na to, aby se o zvíře přihlásil. Kočičku sice můžeme dát k adopci, ale nový majitel je pouze dočasný osvojitel, trvalým vlastníkem se stane až po uplynutí uvedené lhůty. (red)

Kampus Na Soutoku ožil na konci června experimenty, které si každý může zkusit sám. Již 11. ročník populárně-naučné akce Hrajme si i hlavou! uspořádala Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové. Dětem i dospělákům opět ukázala, že věda není nudná, nepochopitelná, plná vzorečků, ale že je zajímavá, zábavná a hlavně si na ni mohou sáhnout. Děti nenechalo chladnými ohňové tornádo, pokusy s kapalným dusíkem nebo suchým ledem. O recepty na jednoduché ale efektní domácí experimentování se tu vyučující a studenti rádi podělili. Foto: Kamila Zadrobílková

V rámci spolupráce měst Hradce Králové a  Pardubic přinášíme tipy na akce konané v  sousedním krajském městě. #hk-pce

Friends fest – festival plný Ameriky 11. 8. závodiště Pardubice Unikátní multižánrový zážitkový open-air festival pro všechny, kteří obdivují americké automobily a motocykly, kteří si čas od času dopřejí poctivé, typicky americké pochutiny jako hamburgery či steaky, zajímají se o  vojenskou historii a  techniku, nedají dopustit na blues, country či rock’n roll v  podání českých kapel či milují svět westernu a  indiánů. Návštěvníci festivalu uvidí vojenské campy a  techniku, zažijí atmosféru rodeové arény, inspirují se módními stylovými přehlídkami, pobaví se různými soutěžemi a  zhlédnou mnoho a mnoho dalšího. Těšit se mohou na legendární skupinu Slade i na legendu českého heavy metalu, kapelu Citron. Více na: friendsfest.cz/cs, www. facebook.com/friendsfest.cz.

Sportovní park Pardubice 11. 8. – 19. 8. park Na Špici Devět dnů plných sportu – to je Sportovní park Pardubice 2018, který se koná od 11. do 19. srpna v parku Na Špici. Na sportovištích na vodě i na souši se představí více než 60 sportovních klubů z Pardubic a okolí. První sportovní víkend nabídne kromě sportu také Friends Fest – festival plný Ameriky, druhý víkend pak Festival vůní, chutí a  řemesel. Každý všední den se v  parku představí lokální kapely v  rámci koncertů Happy Season. Návštěvníci se v  době konání akce mohou těšit na projížďku ulicemi města s  názvem Pardubice na bruslích a  na dva masové běhy – Gladiator City Run a  Barvám neutečeš. V  nabídce je kvalifikační dostih na Velkou pardubickou na závodišti, autogramiády a  exhibice. Díky hrací kartě mohou malí i velcí sbírat záznamy o zdolání sportovních disciplín – za zdolání dvanácti obdrží diplom za zvládnutí šestnácti disciplín medaili. (pce)


STRANA 4

RADNICE 25 / 27. 6. 2018

Pražské revoluční vření a hradecký klid

Článek ze série Hradecké osmičky připravený Muzeem východních Čech tentokrát přiblíží další události revolučního roku 1848.

Počátkem června se v Praze sešel Slovanský sjezd s cílem sjednotit všechny slovanské národy žijící v rakouské monarchii. Jeho hlavní ideou byla myšlenka všeslovanské vzájemnosti jako protiváha německého pangermanismu. Ustavující schůze se zúčastnili i Hradečtí, J. H. Pospíšil se synem Jaroslavem, profesor Václav Svoboda a  kuklenský malíř Antonín Bayer. Účastníci sjezdu se usnesli, že všeslovanskou hymnou bude píseň Hej, Slované! a slovanskými barvami červená, modrá a  bílá. Vlivem sjezdu se začala situace v  Praze radikalizovat. Velící generál v  Čechách, kníže Alfréd Windischgrätz, chtěl rostoucí napětí zchladit přítomností vyššího počtu vojáků v ulicích. Dokonce povolal posily z Kutné Hory a  Hradce Králové. Žádost studentů, aby nejitřil situaci, nevyslyšel. Reakcí na Windischgrätzův postoj byla „sbratřovací“ svatodušní mše na Koňském trhu (dnešní Václavské náměstí) konaná v  pondělí 12. června. Po jejím skončení se účastníci nerozešli, ale v průvodu procházeli městem. V Celetné ulici došlo ke střetu s vojskem, které zahájilo palbu. Zbloudilá kulka připravila o život generálovu manžel-

KAM ZA KULTUROU

Letní koncerty na Šrámkově statku

Letní páteční večery si zájemci mohou zpříjemnit návštěvou pravidelných koncertů na Šrámkově statku v Pileticích spojených s  možností ochutnání grilovaných specialit. V pátek 13. července v areálu historického statku vystoupí Ivo Jahelka, o  týden později Severka a  poslední červencový pátek Honza Brož s Devítkou. Třetí srpnový den v Pileticích zahraje Nadoraz, 10. srpna skupina Marien, 17. srpna Kantoři, 24. srpna Lokálka a 31. srpna Country dohoda. Koncerty začínají v 19 hodin, vstupné činí 100 korun. (pš)

ku pozorující střety z okna. V Praze vyrostla řada barikád, které hájili především studenti, dělníci a  tovaryši. Slovanský sjezd byl rozehnán. Na zprávy o  pražském povstání zareagoval český venkov, kde se začaly formovat národní gardy na pomoc povstalcům. Do bojů ale zasáhnout už nemohly, Windischgrätz rozkázal ostřelovat Prahu děly. Situace povstalců se stala neudržitelnou a  kapitulovali. Dne 18. června byl v Praze vyhlášen stav obležení, začalo zatýkání a Národní výbor byl rozpuštěn. Pouliční bouře si vyžádaly čtyřicet tři obětí, císařská armáda ztratila v bojích dva důstojníky a  dvanáct členů mužstva. Na rozdíl od Prahy byla situace v  Hradci odlišná. O  bojích na barikádách se Hradečtí dověděli velmi brzo od pražských uprchlíků, vracejících se místních rodáků a studentů. Někdy byly informace značně zkreslené, záleželo na postoji mluvčího. Místní úřady bedlivě sledovaly dění v pevnosti a snažily se zabránit jakýmkoliv náznakům revolučního smýšlení. Mezi hradeckými měšťany a  studenty však k  žádným radikálním projevům nedošlo, převládal spíše pasivní postoj. O  případné pomoci Praze se vedly jen diskuse. I  s  ohledem na zdejší silnou vojenskou posádku by byla nereálná, neboť místní garda podléhala kontrole pevnostního velitele. Navíc byla složena z předních měšťanů spíše konzervativního založení, odmítajících pouliční boje i  demonstrace. Místní podmínky tak ani neumožnily konání zádušní mše za padlé na pražských

vat české noviny Polabský Slovan. První číslo vyšlo 11. září. Zaměřením byl list prokonstituční, proslovanský, ale konzervativní a protirevoluční. Ve 4. čísle odsoudil „krvavou obranu občanstva proti vojsku v  Praze a různice mnohé po vlasti nevědomo posud proč způsobené“. Kladl jim za vinu rozehnání Slovanského sjezdu a  nesvolání sněmu českého. Dne 28. září 1848 se konala na Velkém náměstí okázalá slavnost svěcení praporu hradecké národní gardy za účasti vojska, úřednictva a  okolních gard. Prapor se sv. Václavem a českým lvem namaloval na hedvábí Josef Mánes a  posvětil hradecký biskup Karel Hanl. Dva roky poté však byly v srpnu roku 1850 národní gardy v  celém královéhradeckém okrese zrušeny a třicet sedm jejich praporů spáleno. Jen hradecký purkmistrovský úřad měl dovoleno ponechat si ze slavnostního praporu gardy část s malbou. Jaroslava Pospíšilová

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Dochovaná část slavnostního praporu národní gardy s malbou svatého Václava od Josefa Mánesa. Zdroj: Muzeum východních Čech. barikádách. Během července se uskutečnily volby do říšského ústavodárného shromáždění. Na Hradecku byl zvolen poslancem František Reichert, sedlák z Plačic. Říšský sněm zahájil jednání 22. července a  v  září odsouhlasil venkovem toužebně očekávané zrušení poddanství a roboty. Hradecký společenský

Zlatá sezona mažoretek A-Teamu Mažoretkám A-Teamu Hradec Králové se opravdu daří. Na mistrovství České republiky mažoretek CMA 2018, které se konalo na zimním stadionu v Hradci Králové 25. až 27.  května si odnesly tituly mistryň České republiky ve všech věkových kategoriích: v  dětech do osmi let,

v kadetkách do jedenácti let, v  juniorkách do 14 let, v  seniorkách nad 14 let a dokonce i v rodičovských týmech. Skladba S námi nejsou žerty, kde účinkovalo 20 dam ve věku od 27 do 54 let, získala na soutěžích nevídaná ocenění: na kvalifikačním kole i na mistrovství Čech získaly plný po-

Za dobrou muzikou do parku na soutoku Letní promenádní koncerty v Jiráskových sadech, které se konají každou neděli od 16 hodin, mohou zájemci zdarma navštěvovat i  letos. První červencový den v  Jiráskových sadech zahraje Dechový orchestr města, o  týden později Brys Band, 15. července Art Jazz Band a  22.  července Podzvičinka. Červencové promenádní koncerty zakončí 29. července Dechová hudba VČE. Srpnové odstartuje pátý den tohoto měsíce Ad hoc Orchestra, 12. srpna se představí Skautská kapela, o  týden později Javorka a 26. srpna JH Big Band. (pš)

Výstavy Galerie Koruna – Léto v galerii Koruna Galerie Na Hradě – Východočeský výtvarný salon Knihovna města, Wonkova – Jaroslav Dršata – S kolem kolem Araratu, Umění jako lék pro duši, Atmosféra divadelního festivalu Infocentrum HK 2. – 31. 7. AUDURO.CZ – Umění Tanzánie; PETROF – Tradice, řemeslo, rodina Galerie na mostě, Farmaceutická fakulta UK, výstava keramičky Hany Böhmové Kořeny a inspirace. Vernisáž v pondělí 9. 7. v 16 hodin. Výstava potrvá do 31. 8. (red)

život se v oněch převratových dnech soustřeďoval v  měšťanské besedě. Byla založena 9. července jako osvětově čtenářský spolek s  cílem posilovat národní smýšlení, ale zachovat „šetrně národnostní snášenlivost“. Snaha hradeckých Němců vydávat noviny motivovala i české vlastence. Přiměli nakladatele Pospíšila vydá-

A-Team se může pochlubit i soutěžním rodičovským týmem. Jeho choreografie S námi nejsou žerty si vysloužila od poroty plný počet bodů a potlesk haly vestoje. Foto: Reho

čet bodů od poroty a potlesk celé haly i  poroty vestoje. Nebývalý úspěch ještě podtrhl vicemistrovský titul druhého seniorského týmu. V  neděli 10. června se A-Team účastnil ještě mistrovství ČR České mažoretkové federace v Čáslavi, tam své tituly též obhájily – mažoretky A-Teamu vybojovaly celkem 15 prvních míst. Na mistrovství Evropy, které se bude konat 5. až 8. července v Praze, se za A-Team nominovalo 14 skladeb. „Za úspěchem stojí velké úsilí a  práce děvčat a  mnoha trenérek. Děvčata mají častá víkendová soustředění, trénují dvakrát týdně závodní sestavy a  navíc mohou navštěvovat tréninky gymnastiky,“ říká trenérka Jana Koláčková a  dodává: „Jsme největší mažoretkový klub v České republice. Máme 176 závodnic a skvělý a obětavý fanklub rodičů. Kromě závodních kurzů pořádáme i  kurzy rekreační a  přípravkové pro předškolní děti. Pořádáme příměstské tábory, taneční tábory, vystoupení a  také mažoretkové soutěže.“ A-Team teď čekají kromě příprav na mistrovství Evropy i tradiční rozlučky se sezonou na raftech s  opékáním buřtů, zahájen byl i nábor pro novou sezonu, kdy se budou přijímat děvčata již od čtyř let. Více na www.mazoretkyhradec.cz. (red)

KAM ZA SPORTEM Neděle 8. července Fotbal

přátelské utkání: FC Hradec Králové – Bahrajn (17.00, hřiště Opatovice nad Labem)

Středa 25. července Golf

turnaj patování pro začátečníky (16.00 – 18.00, centrum zábavy a sportu Fomei v Honkově ulici v Kuklenách)

Čtvrtek 9. srpna Lední hokej

Mountfield Cup: Mountfield HK – Sparta Praha (19.00, ČPP aréna) Mountfield Cup: Dynamo Pardubice – HC Davos (15.00, ČPP aréna)

Sobota 11. srpna Lední hokej

Mountfield Cup: Mountfield HK – HC Davos (Švýcarsko, 18.00, ČPP aréna) Mountfield Cup: Sparta Praha – Dynamo Pardubice (14.00, ČPP aréna)

Neděle 12. srpna Lední hokej

Mountfield Cup: Mountfield HK – Dynamo Pardubice (18.00, ČPP aréna) Mountfield Cup: HC Davos – Sparta Praha (14.00, ČPP aréna)

Rachel, evid. č. 99/2018, kříženec; pohlaví: fena, barva: bílá, věk: 2 roky, kohoutková výška 25 cm, hmotnost 5 kg. Rachel je z počátku trochu nedůvěřivá, ale postupně si ji člověk získá. Určitě by byla skvělou společnicí, ke starším lidem. Teddy, evid. č. 88/2018, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 2 roky, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 28 kg. Teddy je temperamentní pes, který by byl vděčný za bydlení u  domku se zahrádkou, kde by měl dostatečnou volnost. Beky, evid. č. 94/2018, kříženec; pohlaví: fena, barva: černá, věk: 2 roky, kohoutková výška 35 cm, hmotnost 10 kg. Bekynka je mladá fenka, plná energie, která potřebuje hodně pohybu. V  útulku je nešťastná, protože ji chybí blízký kontakt s lidmi. Kvůli své vitální povaze by se hodila k domku se zahrádkou. Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy a depozitum pro kočky: tel. 495 497 075, 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 21. 6. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 12. 7. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E  13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707  431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Internet: www.hradeckralove. org  Redakční rada: Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 601 330 804  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 25 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové.

Radnice 25 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové.

Advertisement