Page 1

20. 6. 2018, Č. 24 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Město stavbu dálnice nebrzdí • Město podalo v rámci řízení ke stavebnímu povolení pro úsek dálnice D11 u Hradce námitky. Podle nich je třeba navýšit protihluková opatření a počet obslužných komunikací. Finální podoba projektu totiž pro část obyvatel města bude znamenat především větší hlukovou zátěž a omezení kvůli minimu obslužných komunikací. Město tyto připomínky dlouhodobě prosazovalo v jednáních s ŘSD, k dohodě však nedošlo. Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE

Pozvání na jednání zastupitelstva města Nejbližší zasedání zastupitelstva města se ve velkém sále Adalbertina uskuteční v úterý 26. června od 13 hodin. Na programu má 45 bodů. Zastupitelé budou rokovat například o  závěru komparativní studie pro zápis na národní indikativní seznam UNESCO, různých dotačních programech, pořízení cisternových automobilových stříkaček pro dobrovolné hasiče z  Plácků a  Třebše a  dalších záležitostech. Čas pro pravidelnou diskuzi občanů nastane jako obvykle v 16 hodin. Jednání je možné sledovat on-line i  ze záznamu na www.hradeckralove.org, kde je možné najít i kompletní program projednávaných bodů.

Za vysvědčení do aquacentra zdarma Školáci do deseti let s dobrým vysvědčením budou v  aquacentru městských lázní od 29. června do 1. července odměněni pobytem zdarma. Dětem stačí přijít v doprovodu dospělého, ukázat své čerstvé vysvědčení, na kterém nebude čtyřka ani pětka, a  budou moci v aquacentru strávit klidně celý den zdarma. Jedničkáři, kteří přijdou nejdřív, dostanou navíc hračku.

Na Flošnu už od šesti Koupaliště Flošna s  nástupem léta prodloužilo otevírací dobu. Od pondělí do pátku je otevřeno už od šesti hodin, o víkendech a svátcích od 9 hodin. Všechny atrakce jsou v provozu. (red)

Tipy Hradecké internetové televize

• Nábřeží 20. století • Památník poručíka Jana Gayera odhalen • Den vody plný vodních radovánek • Sborové slavnosti plné uměleckých zážitků • Hradecké sportovní hry mládeže

Hradec usiluje o zápis do seznamu UNESCO O ČEM BUDOU ROZHODOVAT ZASTUPITELÉ Před více než deseti lety památkáři i  město naznačili snahu usilovat o  zápis Gočárovy stopy v  Hradci Králové na seznam světového dědictví UNESCO. Nyní má radnice studii, která potvrzuje, že na seznamu ani v indikativních národních seznamech se nevyskytuje město nebo jeho část, která má srovnatelnou hodnotu s  moderním urbanismem a  architekturou Hradce z první poloviny minulého století. Vedle podání podnětu ministerstvu kultury na zápis na národní indikativní seznam UNESCO studie doporučuje také prohlášení významných Gočárových budov za národní kulturní památky. Komparativní studie navrhuje, aby město podalo podnět na ministerstvo kultury na zařazení statku Salon republiky – moderní architektura a urbanismus Hradce Králové na národní indikativní seznam UNESCO. „Moderní architektura Hradce uceleně dokumentuje vývoj urbanismu a  architektury od konce 19. století do začátku druhé světové války. Potvrzuje unikátní dialog osvíceného starosty s  generacemi předních českých architektů a urbanistů, který umožnil propojit dopravní a technické uspořádání města s  jeho reprezentativními a  veřejnými prostory,“ popisuje závěry studie vedoucí odboru památkové péče magistrátu Jan Falta. O podání podnětu rozhod-

Budova gymnázia J. K. Tyla s areálem okolních škol by mohla patřit mezi národní kulturní památky. Foto: Martin Černý ne městské zastupitelstvo na konci června. Dalším doporučením dokumentu, který detailně popisuje mimořádné období rozvoje města, je vytvoření druhé památkové rezervace, kterou by mělo tvořit nové historické centrum v  západní části druhého městského okruhu. Tato část města si zaslouží vyšší stupeň památkové ochrany než dosavadní památková zóna. Moderní architektura Hradce je podle dokončené studie nejen v  celorepublikovém měřítku výjimečná. Město chce zároveň podat podnět

na ministerstvo kultury na vyhlášení objektů areálu Sboru kněze Ambrože a školského okrsku s  mateřskou a  základní školou a  gymnáziem na Tylově nábřeží za národní kulturní památku. I  přes potvrzení studie, že Salon republiky, jak se Hradci říká, nemá mezi kandidáty na zapsání do seznamu UNESCO přímého konkurenta, neznamená pro město jistotu úspěchu. Pokud se Hradci podaří dostat alespoň na indikativní seznam, který je jakousi oficiální nominací jednotlivých smluvních stran na seznam

Rozárium láká na krásu i vůni Park mezi obytnými domy město dokončí na podzim

V sobotu se po roce na dva týdny otevřelo veřejnosti mezinárodní soutěžní rozárium v  Kuklenách. Návštěvníci mohou až do 1. července každý den od 9 do 17 hodin obdivovat více než tisíc rozkvetlých keřů růží velkokvětých, mnohokvětých, popínavých, sadových, pokryvných, anglických i miniaturních. V jediném mezinárodním soutěžním rozáriu ve střední Evropě jsou k  vidění i  rostliny oceněné a  každý den lze také získat informace o  růžích od členů Rosa klubu. Více ve videoreportáži na oficiálním Facebooku Hradce Králové nebo na Youtube města. Foto: Pavlína Pospíšilová

V roce 2017 začala v  prostoru mezi ulicemi Jana Masaryka a  Edvarda Beneše vznikat nová klidová zóna se sadovou úpravou, letos na podzim chce město tuto zelenou část Moravského Předměstí dokončit. Za 2,5  milionu korun bez DPH bude park nazývaný Mezi domy ve středu největšího hradeckého sídliště doplněn o další vzrostlé dřeviny, stezky pro pěší a lavičky. Prostor s městskou zelení na největším hradeckém sídlišti vznikl mezi bytovými domy Pilot 2 a  základní školou v  Mandysově ulici. Jedná se o plochu zhruba pěti tisíc metrů čtverečních, první část úprav se udělala již v roce 2017. Letos na podzim se dosadí celkem 14 listnatých stromů a keřů, v celém prostoru bude 17 nových laviček a drobné herní prvky pro malé děti. První etapa výstavby parku stála jeden milion korun bez DPH, město má na dokončení této investice při-

pravených dva a půl milionu korun bez daně z  přidané hodnoty. S  vypsáním veřejné soutěže na dodavatele terénních a  sadových úprav souhlasili městští radní, finální cenu určí výběrové řízení. Zahájení těchto stavebních prací je plánováno na začátek září, hotovo by mělo být do konce listopadu tohoto roku. (pv)

Dotace na akce Calendaria Regina

Pořadatelé významných akcí, které svým charakterem přispívají jedinečným způsobem k rozvoji kulturního, sportovního a  společenského života města, mohou od 1. do 30. června podávat žádosti o dotace na akce z cyklu Calendarium Regina 2019. Plné znění dotačního programu a  veškeré informace naleznete na webu města www.hradeckralove. org. Případné dotazy na tel. 495 707 297, e-mail: hana.micova@mmhk. cz. (oc)

světového dědictví UNESCO, bude to pro Hradec úspěch. Petr Vinklář

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové vypisuje výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA – ADMINISTRATIVA

odbor životního prostředí Informace: Iva Šedivá, tel. 495 707 640 Přihlášky lze podávat do 12. 7.

REFERENT/KA – INVESTIČNÍ TECHNIK investiční odbor Informace: Valentýn Avramov, tel. 495 707 680 Jana Sedlářová, tel. 495 707 691 Přihlášky lze podávat do 16. 7.

REFERENT/KA – PÉČE O DÍTĚ (OPATROVNÍK)

odbor soc. věcí a zdravotnictví Informace: Světluše Kotrčová, tel. 495 707 382 Přihlášky lze podávat do 10. 7. Nabízíme: zajímavou práci • stabilní zázemí velké organizace • rozvoj a  vzdělávání • pružnou pracovní dobu • tři dny zdravotního volna • pět týdnů dovolené • program výhod (stravování, čerpání z osobního účtu) • příjemné pracovní prostředí. Více informací na stránkách www. hradeckralove.org – Kariéra.


STRANA 2

Filharmonie do nové sezony s novinkami Nástup nového šéfdirigenta, připomínky stého výročí české státnosti, plné využití nových mistrovských varhan. To jsou některé ze stavebních kamenů příští 41. sezony Filharmonie Hradec Králové. Pro návštěvníky koncertů je opět přichystán barevný vějíř abonentních řad. Největší změna, která se promítne v  příští sezoně filharmonie do jejího uměleckého směřování, je již známá. Šéfdirigentské taktovky se ujímá Švýcar Kaspar Zehnder. S  hradeckou filharmonií spolupracuje již deset let jako dirigent i sólista v rámci abonmá, na festivalu Hudební fórum a na koncertech v  Česku i  Švýcarsku. Ve své první hradecké sezoně rozehraje všechny barvy velkého symfonického orchestru. Předprodej abonmá probíhá do 4. července a poté od 27. srpna do 11. září. Vstupenky na jednotlivé koncerty půjdou do prodeje 13. září. Kromě žánrových abonentních řad je možné koupit předplatné i formou kuponů směnitelných za vstupenky na vybraný koncert či představení z  různých abonentních řad. Vstupenky na mimořádné koncerty je možné koupit průběžně, jak jsou do prodeje zařazeny, přes portál www.hkpoint.cz. (an)

„Ulrichák“ patřil sprejerům

HRADECKÝ PITAVAL 16. 6. Po téměř týdenní snaze o odchyt se zatoulaného klokana pohybujícího se na severovýchodním okraji města podařilo dostat domů. Strážníci, kteří byli na pohyb zvířete v kukuřičném poli upozorněni, ho zasáhli několika narkotizačními střelami a  omámeného klokana se jim poté podařilo chytit a předat majiteli. (red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Tři desítky sololitových desek pro legální sprejování nabídl zájemcům dvanáctý ročník akce Graffiti Street Jam pořádané neziskovou organizací Prostor pro na Ulrichově náměstí. Nechyběla však ani hudební a taneční vystoupení, tvůrčí dílna, parkour, koloběžky, skateboardy a další program. Graffiti Street Jam je preventivní akcí vysvětlující přitažlivou formou mladým důsledky nelegálního chování. Foto: Martin Černý

Město stavbu brzdit nechce Radnice podala v rámci stavebního řízení pro úsek dálnice D11 u  Hradce Králové námitku, a  to v zájmu obyvatel části města ležící poblíž této dopravní tepny. Je totiž potřeba navýšit protihluková opatření a  počet obslužných komunikací. Finální podoba projektu totiž pro část obyvatel města bude znamenat větší hlukovou zátěž a  omezení kvůli minimu obslužných komunikací. Radnice tyto připomínky dlouhodobě prosazovala v  jednáních s  Ředitelstvím silnic a  dálnic ČR, k dohodě však nedošlo. Město i  obyvatelé jeho nejbližších částí mají zájem na urychlené výstavbě dálnice, ale současná ochrana před jejími negativními dopady je podle vedení města nedostatečná. Představitelé Hradce Králové navrhovali formu společného memoranda, do kterého by své připomínky zakotvili a  neuplatňovali by pak námitky ve stavebním řízení. Poslední projednaná verze tohoto dokumentu, který byl pro město, obyvatele Svobodných Dvorů i  místní zemědělce kompromisem, nebyl bohužel Ředi-

RADNICE 24 / 20. 6. 2018

telstvím silnic a dálnic ČR nakonec přijat. Vznik společného memoranda vyvolal Hradec Králové na podzim a  obsahuje požadavky města a  jeho obyvatel na stavbu této dopravní tepny. Město memorandem chtělo předejít případným komplikacím a  zdržení stavby tohoto úseku dálnice. (pv)

Lávka přes Labe má stavební povolení Městský projekt na vybudování lávky spojující Smetanovo nábřeží se zónou Aldis získal stavební povolení, které brzy nabyde právní moci. Následovat bude příprava realizační dokumentace a veřejná soutěž na zhotovitele. Pokud vše proběhne bez komplikací, mohla by lávka určená pro pěší a  cyklisty sloužit občanům od konce roku 2019. Podoba lávky byla vybrána na základě otevřené architektonické soutěže. Předpokládané náklady činí přibližně 51 milionů korun, přičemž 80 procent bude pokryto z evropských dotací. (ad)

Vydražte kamínek od známých lidí Tradiční kamínková aukce se koná 28. června od 17.30 hodin v Žižkových sadech u  fontány. Kamínky darovali například Petra Černocká, Blanka Matragi, Karel Gott, Ivan Mládek a  další. Kamínky naleznete na www.charitahk.cz, je možné si je prohlédnout i  v  Galerii Koruna do 26. června. Charita zve i na benefiční prodej omalovaných kamínků od dětí a seniorů 27. a 28. června od 15 do 21 hodin v Žižkových sadech. (pz)

Škola slaví šedesátiny, zve k sobě i veřejnost Prohlédnout si areál SOŠ a  SOU ve Vocelově ulici a  spatřit ukázky práce žáků bude moci veřejnost ve středu 27. června. Škola si připomíná 60 let existence a ráda na oslavě přivítá absolventy, bývalé zaměstnance i  veřejnost. Slavnostní zahájení začne ve 14 hodin, o třicet minut později vystoupí žáci ZUŠ Střezina a od 15 do 17 hodin se budou konat prohlídky školy a  dílen. Více na www.vocelova.cz. (red)

25. 6. Pešinova, Husova u čp. 1622-1613, 1612-1597, 1591-1623, od Brněnské po prof. Smotlachy, Na Dřevěnce • 26. 6. U Myslivny od Přemyslovy po Lesní a  od Přemyslovy po čp. 1769, Brněnská mezi Husovou a  Prašingerovou, Svatováclavské nám., Nár. mučedníků • 27.  6. Bendlova, Prašingerova, Boleslavova, Lesní • 28. 6. Přemyslova, K  Hvězdárně od čp. 14991506 + odbočka k čp. 704, před čp. 1470-1477, 1478-1485, 1486-1491 • 29.  6. Na Drážkách, Kaplířova, Severní před čp. 726-727, 718-719, od vozovky Severní po čp. 971, Pouchovská před čp. 746-748 + 787. (ts)

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE Cyklověž potřebujeme, nejlépe u nádraží. Město má jednoznačně splnit vůli zastupitelů

Hnutí ANO v Královéhradeckém kraji podporuje zachování cyklověže co nejblíže stávajícího místa u nádraží. Město má jednoznačně splnit vůli zastupitelů a věž odkoupit. Jednání dlouhodobě sleduji a setkávám se s taktikou mlžení. Skutečnost, že radnice nenašla pro věž za pět let místo, si nedokážu vysvětlit jinak než nedostatek dobré vůle. Místo aby město hledalo možnosti, jak by to šlo udělat, předkládá nám vytrvale pouze zdůvodnění, proč to nejde. Město se na jednu stranu tváří, že cyklisty podporuje, ale na druhou dostatečně nekoná. Zavřená cyklověž na strategickém místě u nádraží je citelná ztráta. Využívali ji i občané z okrajových částí Hradce, co dál pokračovali veřejnou dopravou. Nechceme snad podporovat ekologický způsob dopravy? Také budování cyklostezky Jana Černého a  do Vysoké se vleče a v propojení cyklotras a cyklostezek jsou stále značné rezervy. Podpora cyklistiky ve městě by měla být znatelnější. Jako zastupitelka jsem si v květnu 2018 nechala situaci písemně vysvětlit i  od náměstka primátora Hradce Králové Jindřicha Vedlicha. Podle jeho vyjádření nelze na původně navrženém Riegrově náměstí umístit cyklověž z důvodů prostorových a kompozičních. A dokonce zde nelze ani budovat podzemní cyklistické parkoviště, které mělo být financováno z Integrovaného regionálního operačního programu, protože při něm není možné mít předem vybraného zhotovitele bez veřejné soutěže. Překážky pro prozatímní zachování věže na stávajícím místě u  hotelu Černigov jsou u  budoucího investora hotelu Clairon, který věž není ochoten zařadit do svého projektu. Podle mého názoru je takový pohled alibistický. Město mělo možnost vyjednávat s investorem důrazněji a  věž mohla od počátku stát o několik metrů vedle. Monika Štayrová, předsedkyně zastupitelského klubu ANO 2011 13. června 2018

Revoluční rok 1848 a jeho královéhradecké ohlasy Série článků k osmičkovým výročím, které připravujeme ve spolupráci s Muzeem východních Čech, pokračuje v  tomto a  příštím čísle materiálem věnovaným revolučnímu roku 1848.

Od událostí, kterým se budeme věnovat, uplynulo už 170 let. Přesto stojí za to si rok 1848, nazývaný Jarem národů, připomenout. Evropou se tehdy přelila vlna revolucí, které nastartovaly významné společenskopolitické změny. Revoluční bouře se nevyhnuly ani zemím rakouské monarchie. Vyvřely v nich napovrch léty neřešené sociální, politické i  národnostní problémy jejích zemí. Krvavý průběh měla zejména povstání ve Vídni a  v  Uhrách. První březnové přineslo odstoupení kancléře Metternicha a  příslib ústavy. V  Praze byl zatím relativní klid. Dva dny před vypuknutím lidového povstání ve

Vídni, 11. března, se v  Praze v sále Svatováclavských lázní konala schůze svolaná radikálními demokraty. Byl na ní zvolen tzv. Svatováclavský výbor, který dal přednost opatrnému postupu v  podobě petice císaři. Obsahovala mj. zrovnoprávnění češtiny a  němčiny na úřadech, školách a  univerzitách, zrušení roboty za náhradu, zaručení svobody tisku a  práva shromažďovacího, osamostatnění Českého království v  rámci monarchie. V dubnové reakci na petici císař povolil jazykové zrovnoprávnění a uskutečnění voleb do českého zemského sněmu. Jak tyto změny prožíval Hradec Králové, maloměsto sevřené pevnostními hradbami? Na rozdíl od okolí, kde převládal český živel, ve městě samém tomu bylo spíše naopak. Není divu, němčina byla jazykem nejen početně silné vojenské správy a posádky, civilních i církevních úřadů a škol. Také v tzv. lepší společnosti patřilo k  bontonu hovořit německy. I tady však působila družina vzdělaných vlastenců jako nakladatel Jan Hostivít Pospíšil, učitelé Václav Kliment Klicpera, Josef Li-

boslav Ziegler, Josef Chmela a řada dalších, kteří se snažili o povznesení českého národního vědomí. Zprávy o  revolučním kvasu v  okolních zemích pronikly i za pevnostní zdi. Povstání ve Vídni a v Uhrách a změny, které si vynutily, obyvatele překvapily. Zejména zpráva o chystané konstituci (ústavě) byla přijata s  nadšením. Na Bílé věži zavlál červenobílý prapor a slavnostně osvětlenými ulicemi procházel průvod s hudbou. Protože ne všem bylo jasné, co konstituce znamená, vydal nakladatel Pospíšil spisek, který pojem objasňoval. V jeho domě se konaly besedy a probíraly novoty poslední doby. Také hejtman Karel Mecséry si pospíšil s  provoláním k  občanům, v  němž kromě vysvětlení změn neopomněl vybízet k  zachování klidu a  dodržování zákonů. Někteří si však uvolnění poměrů vyložili po svém. To když na počátku dubna přerostl zásluhou kolemjdoucích spor místního pekaře se zákaznicí nespokojenou s  vysokou cenou mouky v bitku a rabování krupařských a  pekařských krámků. Na zklidnění situace byl povolán do-

konce vojenský oddíl, rozkaz k zásahu ale nedostal. Magistrát města poté preventivně zřídil výbor pro policejní dohled a  se souhlasem velitele pevnosti byla ustavena národní garda. Měla přes dvě stě příslušníků a jejím úkolem bylo dbát ve městě na dodržování pořádku a  zákonů. Poté, co byl 13. dubna v  Praze pro přípravu voleb ustaven národní výbor, měly se podobné instituce ustavit i v ostatních městech. V Hradci národní výbor nevznikl, volilo se jen do městského výboru, který obsadili měšťané konzervativně založení. Zájem veřejnosti se soustředil na volby do českého sněmu. Byl chápán jako protiváha celoněmeckého sněmu ve Frankfurtu, kam ale Hradečtí stejně jako ostatní

obyvatelé českých oblastí monarchie odmítli volit. Volebním komisařem, který měl dohlížet na zdárný průběh, byl ustanoven člen národního výboru V. K. Klicpera, tehdy už působící na pražském gymnáziu. Vydal i provolání k  voličům, v  němž vyzvedl význam voleb a českého sněmu pro prosazování národních zájmů. Volby se v  Hradci uskutečnily 12. června v den, kdy v Praze vypukla spontánní vzpoura (tzv. svatodušní bouře). Zvoleni byli Václav Hanka, knihovník českého muzea, a  Václav Kliment Klicpera. Ke svolání českého sněmu však nedošlo. Vláda naopak nařídila volby do říšského sněmu, který měl vypracovat novou ústavu. Jaroslava Pospíšilová.


STRANA 3

Hradecká tenistka získala deblový titul na French Open

RADNICE 24 / 20. 6. 2018

Hradečtí brali na Julisce stříbro

Obrovský úspěch zaznamenala v Paříži tenistka Kateřina Siniaková, rodačka z  Hradce Králové. Spolu s  Barborou Krejčíkovou vybojovala výhru ve čtyřhře na French Open v  Paříži. Kateřina Siniaková byla vždy velice talentovaná, za rok 2009 se například dočkala ocenění v  anketě Naděje královéhradeckého sportu a  vloni v  březnu uspěla i  při udílení výročních cen města. Stala se držitelkou Hradecké sportovní ceny za rok 2016. (red)

Ochutnejte tmu, temná kavárna zve Objednat si a vypít kávu a  sníst dezert, to vše potmě, budou moci návštěvníci temné kavárny, kterou v  rámci Open Air programu festivalu Divadlo evropských regionů otevře obecně prospěšná společnost Tyfloservis. Od 25. do 27. června mohou návštěvníci ochutnat tento nevšední zážitek, k  tomu jim organizátoři každý den nabídnou další zajímavý program zaměřený na poznávání světa jinými smysly. Kavárna bude otevřena od pondělí do středy od 13 do 20 hodin v Soukromém hudebním klubu č. p. 4 na Velkém náměstí. Návštěvníci do ní mohou vstoupit vždy v  celou hodinu. Kapacita je omezená, proto by si zájemci měli místa dopředu rezervovat na telefonu 773 790 765. (ty)

Divadelní svátek opět nabídne pestrý program Ve dnech 22. až 29. června 2018 ožije Hradec Králové opět divadlem. Letos proběhne už čtyřiadvacátý ročník mezinárodního festivalu Divadlo evropských regionů. Každoroční svátek divadla, který se koná díky spolupráci Klicperova divadla, Divadla Drak a Kontrapuktu, přiláká desítky divadelních představení, tisíce diváků, hvězdy filmu i začínající divadelníky, divadlo činoherní, alternativní, loutkové, pohybové, experimentální i pouliční a nejrůznější doprovodné a  hudební projekty. V Klicperově divadle se festivalové dění bude konat nejen na hlavní scéně, ale i  ve Studiu Beseda, V Podkroví, na letní scéně i v šapitó. Program v Draku se ponese ve znamení 60. výročí založení divadla. Open Air program festivalu nabídne desítky divadelních, hudebních a  doprovodných produkcí od činohry, alternativního divadla, tance a performance po improvizaci, stand-up comedy, autorská představení, pohádky či loutkové divadlo. (red)

Den s americkým fotbalem Druhé místo obsadili v  prestižním Poháru Josefa Masopusta, jehož republikové finále hostil legendární stadion Dukly Praha na Julisce, fotbalový tým Obchodní akademie, střední odborné školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Hradec Králové. Hradecký Filip Firbacher navíc získal cenu pro nejlepšího střelce turnaje. Vítězem poháru se stal pražský tým SOŠ Jarov, na třetím místě za druhými Východočechy skončila OA Příbram. Středoškoláci z města pod Bílou věží v Praze v základní skupině zvítězili nad SPŠ Hranice 4:1 a prohráli se SOŠ Jarov 1:3. V semifinále zvítězili nad Příbramí 2:1 a ve finále prohráli gólem z poslední minuty prodloužení s Jarovem 0:1. Cesta až mezi středoškolskou fotbalovou elitu byla pro Hradecké dlouhá, vedla přes vítězství v okresním kole, okresním finále, krajském kole a kvalifikaci v Poděbradech. Foto: Tomáš Kostelecký

Den s americkým fotbalem připravil pro zájemce klub Hradec Králové Dragons v  sobotu 23. června na umělé travnaté ploše malšovického stadionu. Od 12 hodin se zde odehraje druholigové utkání mezi domácím klubem a  Prague Mustangs, od 16 hodin na něj naváže přátelské mezistátní utkání žen Prague Harpies s polskými Warsaw Sirens. (čer)

UDĚLEJTE SI ČAS Slavnostní rozloučení 9. tříd Základní škola Jiráskovo náměstí zve nejen rodiče žáků 9. a 5. tříd v úterý 26. června v 16.30 hodin do školní jídelny. Čerství absolventi této školy se rozloučí se svými učiteli a  pasují spolužáky z  5. tříd na žáky 2. stupně.

Rakovina prostaty, a co dál Neziskové sdružení pacientů s rakovinou prostaty Prostak pořádá ve spolupráci s  Urologickou klinikou fakultní nemocnice 27. června od 14.30 hodin v  Novém Adalbertinu na Velkém náměstí setkání nemocných a jejich rodin s lékaři. Cílem je informovat pacienty a  jejich blízké o  současných metodách léčby, pooperační rehabilitaci a  možnostech zlepšení života po léčbě. Registrace na www.prostak-seminar.cz, e-mailu: novakova@solen.cz nebo na tel. 777 714 680.

Renesanční Florencie Studijní a vědecká knihovna bude 27. června od 18 hodin hostit přednášku z  cyklu Ideje renesance nazvanou Renesanční Florencie, Machiavelli, zrod pojmu stát. Vstup je volný. Více na www.svkhk.cz.

Farmářské trhy u Atria Další z  řady farmářských trhů pořádaných v  ulici Letců u  OC Atrium Hradeckou kulturní a vzdělávací společností bude moci veřejnost navštívit v sobotu 23. června od 8 do 12 hodin. Více na www.adalbertinum.cz.

Snímky projektů na náměstí Až do 2. července pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na náměstí 28. října fotografickou výstavu 18 projektů podpořených z fondů EU v regionu. Na panelech jsou například snímky rekonstruovaných Šimkových sadů, Bílé věže a vybavení sálu a  prostor hradecké filharmonie. K  vidění jsou i ukázky dalších projektů.

Hilšer se ukáže v Artičoku Kandidát na prezidenta republiky z  podzimních voleb, lékař, vysokoškolský pedagog, občanský aktivista a účastník lékařské mise humanitár-

ní organizace ADRA Marek Hilšer bude dalším hostem pořadu Večery pod Bílou věží v galerii Artičok na třídě Karla IV. Pořad se bude konat v  úterý 26. června od 19.19 hodin. Více na www.articok.cz.

Lesy zažijí Hradecký kros TJ Liga 100 pořádá v neděli 24.  června 33. ročník Hradeckého krosu, který povede městskými lesy. Start deset kilometrů dlouhého běhu bude v 10 hodin na hrázi rybníka Biřička. Přihlášení je možné od 8.30 hodin na místě v restauraci. Organizátoři vyhlásili pro umístění věkové kategorie po deseti letech, nejstarší mužská zahrne závodníky starší 75 let, u žen starší 55 let.

Po vysvědčení do galerie Galerie moderního umění na Velkém náměstí pozve 29. června k sobě od 10 do 14 hodin školáky. Za celoroční úsilí ve škole tady dostanou galerijní domalovánky, které si budou moci ve výtvarném ateliéru vybarvit nebo je využít během prázdnin. Vstup je volný.

Ve středu 27. června bude v 8.35 hodin hostem ve studiu Jiří Kotek, student Univerzity obrany, medik a  účastník několika zahraničních misí. Hostem radioporadny bude v  pátek 29. června po 11. hodině Jolana Moravcová. Téma: vysvědčení – větší strach z  rodičů než ze špatných známek? V  sobotu 30. června připravil rozhlas od 13 do 15 hodin přímý přenos ze Safari Parku Dvůr Králové.

Antarktida v knihovně

Z konce světa na konec světa zavede diváky druhá část promítání Jaromíra Nováka 26. června od 17 hodin v  knihovně města o  dobrodružné plavbě z  Ohňové země

přes Antarktidu do Kapského Města. Po stopách polárníka ukáže Sloní ostrov a  popluje na Jižní Georgii s  koloniemi tučňáků patagonských, lachtanů a rypoušů sloních, navštíví hnízdiště albatrosů na ostrově Nightingale a  kolem mysu Dobré naděje zamíříme do Kapského Města na úpatí pohoří Table Mountains. Vstupné 40 korun.

Jóga na střeše začíná Letní kurz jógy na střeše knihovny začíná 28. června od 17 hodin. Je vhodný pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií. Karimatky a  pohodné oblečení s  sebou. V  případě nepřízně počasí zajištěn náhradní prostor. Vstupné 80 korun.

Logicko-orientační Leonardo Dvanáct hodin adrenalinové zábavy, kde dvou až pětičlenné týmy mezi sebou poměří nejen logické myšlení,

Šlapací vozítka na nábřeží

Muzeum ukáže i čelisti žraloka Muzeum východních Čech pořádá od 29. června do 23. září v  Galerii moderního umění na Velkém náměstí atraktivní výstavu nazvanou Pod mořskou hladinou. Návštěvníci uvidí různorodé živočichy žijící pod hladinou a  na pobřeží moří. Především mohou obdivovat mušle měkkýšů, neméně atraktivní budou i ukázky korálů, chobotnic, sépií a krabů jejichž preparáty nebyly většinou dosud vystavovány. K vidění budou například i čelisti žraloka, ušní kůstky vorvaně, „pila“ pilouna a  některé druhy mořských ryb a ptáků. Nelze opomenout ani zkameněliny živočichů z  druhohorního moře.

Z vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové Hostem radioporadny bude v pondělí 25. června po 11. hodině Vít Jedlička. Představí projekt Jedu s  dobou, který je určený aktivním seniorům. Pohovoří o řízení motorových vozidel ve vyšším věku.

Metropole pod Bílou věží opět hostila závody republikového a evropského šampionátu šlapacích vozítek při devátém Nábřeží šlapadel. Klání se účastnily dvě desítky posádek tvořených závodníky z Česka, Itálie či Francie, nechyběl mezi nimi ani tým nevidomých závodníků a jejich trasérů a hradecká „lví“ posádka. Více informací o šampionátu na www.slapacivozitka.cz. Foto: Iva Křiváčková

ale i orientaci s  mapou či rychlost přemisťování se mezi stanovišti, nabízí další ročník hry Leonardo. Start je v  sobotu 23. června prozatím na nejmenovaném místě, o  jeho pozici se účastníci dozvědí až chvíli před startem pomocí SMS. Registrovat se lze na www.leonardo.ph7.cz. (red)

Žádejte o dotace na sport

Zájemci o dotaci na vrcholový a  výkonnostní sport 2018 mohou do 29. června podávat žádosti na II. pololetí. Všechny potřebné informace včetně kritérií pro hodnocení žádostí a  formulářů naleznete ve znění schváleného dotačního programu na www.hradeckralove.org. Další informace v oblasti sportu na e-mailu: radka. coufalova@mmhk.cz a  telefonu 495 707 295. (oc)

Prodej permanentek na fotbal začíná Fotbalový klub FC Hradec Králové začne v  pondělí 25. června na malšovickém stadionu prodávat permanentky na novou sezonu. „Cena zůstává stejná jako v minulém ročníku, tedy 990 korun za permanentku na celou sezonu a 450 korun za zlevněnou variantu pro studenty a důchodce,“ uvedl mluvčí klubu Michal Petrák. První čtyři dny prodeje, tedy od pondělí 25. do čtvrtka 28. června, si můžou „permice“ koupit jejich stávající držitelé, kteří si chtějí zarezervovat své místo na východní tribuně. Noví zájemci si mohou permanentky pořídit v týdnu od 9. července, následně bude prodej probíhat po telefonické domluvě. Permanentky, které platí na všechna domácí utkání FNL i  poháru, se prodávají v  obvyklém prodejním místě v přízemí východní tribuny. V pondělí a ve středu se budou prodávat od 16 do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 10 do 12 hodin. (fc)


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 23. června Ulice Letců 8.00 Farmářské trhy TJ Slavia 8.00 Upoutaný let pro prcky Smetanovo nábřeží 10.00 Street Food Rocks 2018 Divadlo Drak 10.00 O Šípkové Růžence, 14.00 Medová královna, 17.00 Dlouhý, Široký a  Bystrozraký, 20.00 Faust Studio Beseda 16.00 Macocha Klicperovo divadlo 19.00 Tajný deník Adriena Molea ve věku 13 3/4 Infocentrum HK 20.00 Noční prohlídka města Letní kino Širák 21.30 Jurský svět: Zánik říše

Neděle 24. června Divadlo Drak 10.00 Kocour v botách, 14.00 A  do třetice všeho…, 17.00 Bílý tesák, 19.00 Whispers/Šepoty Infocentrum 10.00 Pohádkové putování Klicperovo divadlo 10.30 Klášterní ulice, 19.00 Bratři Karamazovi Studio Beseda 14.00 Deník zloděje, 22.00 Pusťte Donnu k maturitě Jiráskovy sady 16.00 Promenádní koncert

RADNICE 24 / 20. 6. 2018

Za dobrou muzikou Informační centrum do parku na soutoku opravy neomezují Letní promenádní koncerty v Jiráskových sadech, které se konají každou neděli od 16 hodin, mohou zájemci zdarma navštěvovat i  letos. Nejbližším bude 24. června vystoupení hudebních těles ze ZUŠ Habrmanova – Junior Big Bandu a  Sax gracias a  Sax frappé. První červencový den v  Jiráskových sadech zahraje Dechový orchestr města, o  týden později Brys Band, 15. července Art Jazz Band a 22. července Podzvičinka. Červencové promenádní koncerty zakončí 29. července Dechová hudba VČE. Srpnové odstartuje pátý den tohoto měsíce Ad hoc Orchestra, 12. srpna se představí Skautská kapela, o  týden později Javorka a 26. srpna JH Big Band. (pš)

Malá vodní elektrárna Hučák na řece Labi, jejíž tři Francisovy turbíny se poprvé rozběhly před 107 lety, prochází rekonstrukcí. Práce se týkají především dvou turbín, na nichž odborníci provádějí opravu soustrojí, převinutí generátorů a doplnění regulačních prvků regulátoru kvůli plné automatizaci systému řízení těchto turbín. Jelikož je elektrárna chráněnou kulturní památkou, musí se rekonstrukce řídit závazným stanoviskem magistrátního odboru památkové péče, což nejvíc ovlivnilo rozsah prací na poslední turbíně. Ta bude i  v  budoucnu pracovat původním způsobem. Informační centrum obnovitelných zdrojů energie na Hučáku funguje bez omezení. (čez)

Fotografujte kulturní Neplatičům už chodí dědictví Evropy domů upomínky Kulturní dědictví Evropy. Tak se jmenuje fotosoutěž, kterou pro zájemce vyhlásily hradecké Eurocentrum a informační středisko Europe Direct, a to ve dvou kategoriích. První je věnována snímkům přírodních památek, budov i  historických měst, druhá se zaměřuje na tradice a zvyky evropských zemí. Fotografie s uvedením kategorie mohou zájemci posílat na e-mail: fotosoutez@euroskop.cz do 21. září. Vyhodnocení soutěže o  hodnotné ceny a  vyhlášení vítězů proběhne 1. listopadu v knihovně města ve Wonkově ulici. Více informací a  kompletní pravidla zájemci najdou na webu www.eurocentra.cz a  na www.facebook.com/ fotosoutezEU. (hd)

Bezručka slavila konec školy

Venčení pejsků bude možné jen s kartou

Pondělí 25. června Hráz nádrže Plachta 9.00 Vycházka za hmyzem do PP Na Plachtě Divadlo Drak 10.00 a 17.00 Vent Debout/Stálý vítr, 19.00 Les Folles/ Šílené, 22.00 Stalker Studio Beseda 16.00 Vyrozumění ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Klicperovo divadlo 19.00 Zamilovaný Shakespeare

Úterý 26. června Divadlo Drak 10.00 Cesta do středu Země, 17.00 Mauglí, 21.00 Zápisky z volných chvil Studio Beseda 16.00 Medeia, 22.00 Sezuan Knihovna HK, Wonkova 16.30 Čingiz Ajtmatov: Popraviště, 17.00 Antarktida – Z  konce světa na konec světa II. Aldis 19.00 Společenstvo vlastníků Klicperovo divadlo 19.00 Prinzessin Hamlet Artičok 19.19 Marek Hilšer

Středa 27. června Divadlo Drak 9.00 a 10.30 Moment!, 10.00 K  šípku s  Růženkou, 17.00 Otesánek Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Studio Beseda 16.00 Kabaret normalizácia, 22.00 Sezuan SVK HK 18.00 Renesanční Florencie, Machiavelli, zrod pojmu stát Klicperovo divadlo 19.00 Dánská občanská válka Hvězdárna a  planetárium 19.30 Podvečerní program, 21.30 Večerní pozorování Letní kino Širák 21.30 Solo: Star Wars Story

Čtvrtek 28. června Divadlo Drak 10.00 a 20.00 Faust, 17.00 Romské pohádky, 18.30 Miss Amerika Studio Beseda 16.00 Černá voda Klicperovo divadlo 19.00 Strach jíst duši Filharmonie HK 19.30 Letní koncert Letní kino Širák 21.30 Jsem božská

Tradičním přátelským setkáním dětí, rodičů, přátel školy i bývalých žáků žila ve druhém červnovém pondělí Základní škola Bezručova. Na Zahradní party, zábavném odpoledni pořádaném na ukončení školního roku, nechyběly ani různé hry a soutěže o ceny, sportovní a taneční vystoupení žáků nebo možnost opéct si na ohýnku párek. Možnost strávení příjemného odpoledne využilo několik stovek dětí i rodičů. Foto: Martin Černý

KAM ZA SPORTEM

Výstavy Galerie Barbara – Alena Ciková – malba, Zuzana Bubílková – šperky, do 29. 6. Galerie Koruna – Léto v galerii Koruna, do 1. 9. Galerie Na Hradě – Východočeský výtvarný salon, do 2. 9. (lm)

Útulek pro opuštěná zvířata, který v Malšovicích provozují technické služby, chystá od začátku letních prázdnin velké změny. Ta nejzásadnější se dotkne dobrovolných venčitelů psů. „Všichni venčitelé, tedy i  ti stávající, se budou muset zaregistrovat a  obdrží za poplatek 50 korun venčitelskou kartu s  čárovým kódem. Ta už jim zůstane napořád. Pokaždé, když venčitel přijde, tak ji ukáže, my načteme čárový kód a  na základě toho dostane pejska, kterého k tomu kódu přiřadíme, abychom věděli, kdo kterého psa má,“ vysvětluje fungování nového systému vedoucí útulku Andrea Horáková. Při první registraci nutné k vydání karty bude muset venčitel předložit občanský průkaz a  podepíše venčitelskou smlouvu, v níž bude i poučení, například o tom, že pejska nesmí pustit z vodítka, musí mu ponechat košík a podobně. Podepíše i souhlas se zpracováním osobních údajů. Důvodem zavedení venčitelských karet je potřeba lepšího přehledu o  venčitelích, a  zároveň potřeba vyhovět nové legislativě o ochraně osobních údajů (GDPR). (čer)

Sobota 23. června Americký fotbal

Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216

II. liga: Hradec Králové Dragons – Prague Mustangs (12.00, Všesportovní stadion Malšovice – umělá tráva) přátelské utkání žen: Prague Harpies – Warsaw Sirens (16.00, Všesportovní stadion Malšovice – umělá tráva)

Neděle 24. června Běh

Hradecký kros (10.00, rybník Biřička na Novém Hradci Králové)

Středa 27. června Golf

turnaj v patování pro začátečníky (16.00 – 18.00, centrum zábavy a sportu Fomei v Honkově ulici v Kuklenách)

Neděle 8. července Fotbal

přátelské utkání: FC Hradec Králové – Bahrajn (17.00, hřiště Opatovice n. L.)

PLAVÁNÍ

Pátek 29. června Klicperovo divadlo 10.00 Radúz a Mahulena, 19.00 Besame mucho Bojiště Chlum 15.00 152. výročí bitvy u Hradce Králové Divadlo Drak 17.00 Letci Studio Beseda 19.00 Dynastie Letní kino Širák 21.30 Fakjů pane učiteli 3

Občanům, kteří letos či v minulosti nezaplatili místní poplatek za komunální odpad nebo za psa, byly v  minulých dnech doručeny upomínky, tedy poštovní poukázky s  náhradní lhůtou splatnosti do 25. června 2018. Město upozorňuje, že povinnost zaplatit za komunální odpad mají všichni občané s trvalým pobytem v Hradci Králové, i když se na území města dlouhodobě nezdržují. Poplatek platí i  cizinci s  přechodným pobytem na území města včetně azylantů, majitelé objektů určených k rekreaci i vlastníci rodinných domů a  bytů, ve kterých není hlášena k  trvalému pobytu žádná fyzická osoba. V  případě nezaplacení bude nedoplatek podle zákona o  místních poplatcích vyměřen hromadným předpisným seznamem a  existuje i  možnost jeho zvýšení až na trojnásobek. Může být vymáhán exekucí na účet, mzdu, důchod i  některé sociální dávky. Více na oddělení správy daní, poplatků a pohledávek ekonomického odboru magistrátu. (bo)

Den

Plavecký bazén 50 m

Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 23. 6.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–23.00 (pobyt dětí od 1 roku povolen od 10.00 do 15.00)

Ne 24. 6.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 25. 6.

6.00–21.00

10.00–21.00 18.00 aquaaerobic

10.00–14.00 ženy 14.00–21.00 společná

10.00–21.00 (pobyt dětí od 1 roku povolen po celý den)

Út 26. 6.

6.00–21.00

10.00–21.00 10.00–21.00 muži 11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00

St 27. 6.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–19.00

10.00–21.00 společná

Čt 28. 6.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

Pá 29. 6.

6.00–20.00 20.00–22.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Aktuálně na www.snhk.cz.

Uzávěrka tohoto čísla byla 14. 6. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 21. 6. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Internet: www.hradeckralove. org  Redakční rada: Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 601 330 804  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 24 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 24 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement