Page 1

13. 6. 2018, Č. 23 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská a jejích větví začne druhý červencový den • Hlavní práce v dopravně mimořádně zatížené křižovatce budou podle Ředitelství silnic a  dálnic ČR trvat celé prázdniny. Už nyní v  okolí křižovatky probíhají přípravné práce, ty dopravu poznamenají minimálně. Více na str. 2

Tipy Hradecké internetové televize

slavnosti • • Sborové Královéhradecká nábřeží – Den vody památníku poručíka Jana Gayera a padlých legionářů • • Odhalení Sokolský slet nabídl úchvatné skladby centrum připravilo dětský den • • Technologické Přísnější regulace provozu předzahrádek ano či ne?

Nároží opět střeží bronzový legionář

Na nároží ulic Československé armády a Divišovy u  bývalých kasáren se vrátil památník, který byl za druhé světové války stržen a zničen. Obnovený památník Jana Gayera a  padlých československých legionářů z  první světové války byl odhalen minulou neděli a  stejně jako před 81 lety mu předcházel slavnostní pochod z Baťkova náměstí. Socha vojáka prvorepublikové československé armády, která je součástí památníku poručíka Jana Gayera a  dalších padlých legionářů z první světové války, byla instalována ve čtvrtek 7. června, na den přesně, co před 100 lety Jan Gayer zemřel. „Instalování sochy na piedestal se obešlo bez komplikací. Bronzovou sochu vztyčilo osm lidí. Vyzvedli ji zhotovitelé plastiky ze slévárny a vojáci v dobových stejnokrojích. Socha váží přes 200 kilogramů,“ uvedl Jiří Charfreitag z  Československé obce legionářské. Památník nese jména 209 padlých legionářů, citát od Rudolfa Medka a kovový reliéf poručíka Jana Gayera, jenž zemřel 7. června 1918 na následky zranění v bitvě u Lipjag v Rusku. Památník je věrnou kopií původního, který zničili nacisté a který na stejném místě stál od roku 1937. Bude připomínat 100. výročí bojů legionářů v Rusku a vznik samostatné Československé republiky. Socha československého vojáka od sochařky Paulíny Skavové z Dolních Novosedel vznikla v umělecké slévárně v  Horní Kalné na Trutnovsku. Stojí před zdí, na které je do mramoru vytesaných 209 jmen padlých příslušníků 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého československých legií na Rusi, kteří

Bronzovou sochu vojáka instalovalo ve čtvrtek osm mužů, v neděli se na místo odhalení památníku vydal slavnostní průvod. Součástí ceremonie bylo i uložení prstí z bojišť první světové války. Foto: Pavlína Pospíšilová a Martin Černý položili své životy v letech 1917 až 1920. Obnovení památníku stálo zhruba tři miliony korun, město se podílelo částkou 2,2 milionu, dalších 550 tisíc

korun přispělo ministerstvo obrany. Zbývající peníze poskytla Československá obec legionářská z vlastního rozpočtu a  sbírky nadačního fondu Legie 100. (red, čtk)

Do modernizace škol putuje rekordní částka

Během léta se tradičně ve školách žáci vystřídají se stavbaři a řemeslníky, kteří prázdniny využijí k  plánovaným a  potřebným opravám školských budov a  jejich venkovního zázemí. Letošní letní měsíce však budou pro městské školy v  Hradci Králové mimořádně rušné. Vedle větších či menších oprav střech, výměn podlahových krytin či povrchů školních hřišť město investuje téměř 110 milionů korun do modernizace odborných učeben. Celkem tak během léta do městem zřizovaných škol půjde 151,9  milionu korun. Většinu těchto oprav a  investic město směřuje na prázdninové měsíce. Vzhledem k  rozsahu a  koordinaci harmonogramu prací se ale nepůjde vyhnout tomu, že v určitých případech se bude pracovat i v době školního vyučování. Někde práce již

začaly, jinde budou pokračovat ještě po prázdninách. Největší letošní opravou projde ZUŠ Habrmanova, která bude mít kompletně novou fasádu, střechu, vymění se okna a dveře a  v učebnách se nainstaluje vzduchotechnika. Rozpočet této akce je více než 18 milionů korun. Během přípravy těchto prací nechalo město ve spolupráci dokonce rozmístit v okolí ptačí budky, protože na střeše školy hnízdí zvlášť chráněná kavka obecná. Projekt pak počítá i  se zahnízděním ptáků na střeše školy po její rekonstrukci. Větší práce již probíhají v budově jeslí v Orlické kotlině, kde za 6,5 milionu korun řemeslníci kompletně vymění elektroinstalaci a  opraví terasu. Za devět milionů se připravuje kompletní rekonstrukce kuchyně ve školní jídelně v ZŠ Pouchov. Za čtyři miliony korun město opraví školní hřiště u  ZŠ SNP a  ZŠ Ploti-

ště jih, více než šest milionů půjde na menší opravy sociálních zařízení, plotů, střech v dalších školách a  školkách. Současně s  opravami budov letos v  jedenácti základních školách město zmodernizuje učebny přírodovědného a  technického vzdělávání, tedy fyziky, chemie, matematiky, pracovních činností, přírodopisu a  výpočetní techniky. Celkem jde o investice za více než 108 milionů korun, přičemž téměř 92 milionů korun město získalo z  evropských fondů v  rámci ITI hradecko-pardubické aglomerace. Součástí těchto projektů je bezbariérový přístup v  objektech školy s  novými schodolezy a  invalidními vozíky a  ve třech základních školách bude vybudován osobní výtah. V  blízkosti těchto učeben vznikne rovněž bezbariérové WC. Školy budou mít v  moderních učebnách nový nábytek, stolní počítače, in-

teraktivní dataprojektory, tablety, notebooky nebo tiskárny. Jiné odborné učebny budou vybavené dalšími školními pomůckami, jako jsou sady nářadí, pily, vrtačky, mikroskopy, modely těla, rostlin nebo technické stavebnice. Na příští rok se podobný projekt modernizace odborných učeben připravuje pro dalších pět městských škol. Zde se jedná o investiční záměry s  většími stavební úpravami, kdy dojde k  vybudování nástaveb a  přístaveb. V  tuto chvíli probíhají výběrová řízení na zpracovatele projektových dokumentací, po jejich vyhotoveních bude radnice soutěžit dodavatele stavebních prací a  vybavení učeben. Předpokládané náklady na tyto investice jsou dalších více než sto milionů korun, z  nichž necelých devadesát milionů by město opět mělo získat ze stejného operačního programu EU. (tis)

Nábřeží 20. století završí večerní videomapping O sto let zpět do historie se přenesou 16. června od 13 hodin návštěvníci náměstí Svobody a Tylova nábřeží. Univerzita Hradec Králové pořádá v  rámci projektu Univerzitní osmičky akci Nábřeží 20. století, a  tak se přítomní setkají s četníky a legionáři, uvidí ukázky dobové vojenské techniky, děti se poučí i  pobaví při zábavném tvoření. Program doplní ukázky sokolských sletových skladeb, výstava Paměti národa či komentované prohlídky po stopách proměny města v  jednotlivých etapách minulého století. Dospělí jsou zváni na besedu s hrdinou z bojů od Dunkerque a svědkem vylodění spojenců v Normandii. Vše završí po západu slunce v cca 21 hodin videomapping na motivy sta let republiky. (li)


STRANA 2

RADNICE 23 / 13. 6. 2018

Dělníci se do okružní křižovatky Brněnská pustí 2. července, příprava už běží

Rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská a jejich větví, která v  krajském městě spustí velké dopravní komplikace, začne druhý červencový den. Hlavní práce v  dopravně mimořádně zatížené křižovatce budou podle investora, Ředitelství silnic a  dálnic ČR (ŘSD), trvat přes celé prázdniny. Už nyní v  okolí křižovatky probíhají přípravné práce, ty však dopravu poznamenají jen minimálně, stejně jako podzimní dokončovací činnosti. Rekonstrukce křižovatky, kterou denně projedou desítky tisíc aut včetně tranzitní kamionové dopravy, zahrne především celoplošnou opravu stávající podkladní vrstvy s následným položením nového živičného povrchu. Pracovat se zde podle ŘSD bude bezmála pět měsíců, ovšem hlavní díl oprav v prostoru vlastní křižovatky provede zhotovitel v průběhu dvou měsíců letních prázdnin, kdy je doprava ve městě nejslabší. „V  současnosti probíhají v  blízkosti křižovatky přípravné práce zahrnující vybudování provizorních

přejezdů středního dělicího pásu při minimálním omezení dopravy. Od 2. července do 2. září plánujeme opravu vlastní okružní křižovatky, která si vyžádá uzavírky a objížďky,“ uvedla Zdeňka Pospíšilová z  hradecké správy Ředitelství silnic a  dálnic ČR. Zatímco nákladní a  hromadná doprava má projíždět stavbou, individuální automobilovou dopravu čeká odklon na objízdné trasy vedoucí ulicemi Mrštíkova, Štefcova a  Náhon, nebo druhou stranou přes Třebeš Palachovou, Štefánikovou a  Zborovskou ulicí. Některé křižovatky na objízdné trase čekají dočasné úpravy, aby provoz byl co nejplynulejší a  nejbezpečnější. Velké zásahy postihnou třeba křižovatku Mileta, kde bude zrušen jeden přechod pro chodce a dojde k úpravě světelné signalizace ve prospěch objízdné trasy. Ve styku ulic Palachova a  Brožíkova vznikne dočasně okružní křižovatka, provoz v  místě křížení ulic Brněnské a  Mrštíkovy u  Futura bude řídit provizorní světelná signalizace s  upřednostňováním objízdné trasy, stejně jako v  křižovatce ulic

Náhon a U  Křížku. V  ústí Štefcovy ulice do ulice Náhon má platit po dobu trvání objížďky změna přednosti v  jízdě a  počítá se s  řízením provozu semafory. Připravena je rovněž úplná uzavírka Jandovy ulice v  úseku mezi ulicemi Náhon a Zákrejsova. Provoz v  opravované křižovatce Brněnská bude po dobu oprav za pomoci semaforů veden protisměry s přejížděním středního dělicího pásu, vjezd do křižovatky ve směru od Studijní a  vědecké knihovny zůstane uzavřen. Nejdřív přijde na řadu oprava jihovýchodní čtvrtiny křižovatky, následně jihozápadní a v poslední části najednou severozápadní a severovýchodní, přičemž každá z fází potrvá zhruba tři týdny. Od 3. září už by okružní křižovatka měla být průjezdná bez omezení a  stavbaři se po jednotlivých jízdních pásech pustí do oprav navazující Sokolské ulice. Tyto práce mají trvat do 21. října, do 28. října provede zhotovitel oprav dokončovací práce, které se obejdou bez uzavírek a zásadního omezení dopravy. Martin Černý

Práce v okružní křižovatce Brněnská, kde se stýkají II. městský silniční okruh s výpadovkou na Moravu, plánuje Ředitelství silnic a dálnic provést v průběhu dvou měsíců letních prázdnin. V  září se dělníci pustí do opravy navazující Sokolské ulice. Ilustrační foto: Magistrát města HK

Poslední chvíle svinarského mostu Po 111 letech přestal 8. června spojovat břehy Orlice ve Svinarech most Plukovníka Šrámka. Místním tak dočasně slouží jen provizorní lávka pro pěší a cyklisty. V polovině června by se měla rozeběhnout stavba mostu nového v  hodnotě přes 78 milionů korun se dvěma pruhy pro automobily a jedním chodníkem. Most bude jednopólový bez střední opěry, což bude mít příznivý vliv na průtok Orlice, při povodních nebude docházet k  zátarase před středním pilířem. Nejnižší bod nosné konstrukce je 1,13 m nad hladinou stoleté vody. Nový most s mostovkou z předpjatého betonu zavěšenou na ocelovém oblouku bude proveden v délce nosné konstrukce 76,8 metru, šířka mostu bude 12,85 metru. Zprovozněn by mohl být za příznivých klimatických podmínek už letos, zcela dokončen pak bude v příštím roce. Jedno pole starého mostu rozdělené na dva díly bude ponecháno poblíž mostu. Foto: Pavlína Pospíšilová

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Bydlení v Hradci Králové Situace s  bydlením v  Hradci Králové začíná být velmi tíživá a  problematická, hlavně co se týče dostupnosti a cen bytů. V této věci jsme jako zastupitelé obdrželi dopisy od občanů a  tématu se věnovala opakovaně také média. Pohled do nabídky realitních kanceláří rovněž příliš mnoho nadšení nevyvolá. Domnívám se, že situace bude vyžadovat, aby se do řešení vložilo aktivně také město – pokud nechceme, aby docházelo k dalšímu odlivu jeho obyvatel. Podle mého názoru není možné spoléhat pouze na bytovou výstavbu realizovanou developerskými firmami, jako to dělá současné vedení města, které má úplně jiné priority. Poslední městské domy byly dokončeny někdy kolem roku 2010! Město by se mělo stát důležitým hráčem na trhu s byty a mělo by se snažit vyvažovat výkyvy působené spekulacemi na bytovém trhu a šponováním cen do závratných výšek. Chceme-li, aby počet obyvatel města přestal klesat, pak je třeba začít řešit v  prvé řadě právě dostupnost a kvalitu bydlení. Inspirací by mohlo být např. město Brno, kde se bytové výstavbě začínají intenzívně a velkoryse věnovat. Počátkem letošního roku jsem se zúčastnil ve výběrové komisi na projektanta domu s 35 byty pro seniory v Kuklenách – tzv. Harmonie III. Jedná se o v poslední době zcela ojedinělý projekt. Jeho posun od vize po realizaci je však na můj vkus příliš pomalý. Nicméně je to snad první nesmělá vlaštovka a myslím si, že další podobné projekty by měly následovat. Obnovit je třeba také výstavbu startovacích bytů pro mladé obyvatele města. O ty je velký zájem, který každoročně výrazně převyšuje nabídku města. Pozemky pro tyto účely město zatím má (všechny volné pozemky se naštěstí minulým ani stávajícímu vedení města dosud rozprodat nepodařilo) a s dalšími počítá nový územní plán města. Důležité je tak hledat hlavně zdroje financí nebo formy spolupráce města se soukromým sektorem (formou PPP projektů). Rozhýbání bytové výstavby ve městě by měla být v každém případě priorita příštího volebního období. Adam Záruba, zastupitel města bez PP, zvolen za ZPH a SZ s Piráty 6. června 2018

Veřejná schůze v historickém středu města

Veřejná schůze vedení města s občany městské části Střed města – historická část se uskuteční ve středu 20. června od 18 do 20 hodin v malém sále Adalbertina. Na programu jednání bude rekonstrukce Velkého náměstí, dalším tématem jsou Žižkovy sady – jejich rekonstrukce, stav a otázky kolem teras, hovořit se bude i  o  možnostech omezení nočního provozu restauračních zařízení. Mezi tématy nebude chybět ani dopravní uzel Grand a diskuze. (red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 18. 6. Dubová, Přímská, Kaštanová, Miřiovského, Fr. Šubrta • 19. 6. Křížkovského, Markova – parkoviště u MŠ, U Svodnice, Pardubická – parkoviště před čp. 757 (roh Anenského nám.), od Pražské po Růžovou • 20. 6. Stěžerská, Ležáky, Kampelíkova • 21. 6. Kubištova, Kalendova od Pražské třídy po Kudrnovu, Machovcova od Kubištovy po čp. 794, E17 • 22. 6. Kudrnova od Krunertovy po Kalendovu – slepá část, Růžová od Pražské třídy po Pardubickou, Krunertova. (ts)

Vydražte kamínek od Karla Gotta, Davida Drábka či Ivana Mládka Tradiční Kamínková aukce, se uskuteční ve čtvrtek 28. června od 17.30 hodin v Žižkových sadech u  fontány. „Kamínky do aukce darovali například Michael Rittstein, David Drábek. Petra Černocká, Vlasta Kahovcová, Jitka Kamencová Skuhravá, Blanka Matragi, Vladimír Merta, Pavel Pucholt, Vanda Hübnerová, Leoš Šimánek, Karel Gott, Ivan Hlas, Stanislav Diviš, Josef Bavor, Nanako Ishida, Ivan Mládek a další osobnosti,“ říká Petra Zíková z Oblastní charity, která akci pořádá. Kamínky naleznete na www.charitahk.cz, je možné si je prohlédnout i  v  Galerii Koruna do 26. června. „Dále zveme na benefiční prodej omalovaných kamínků od dětí a  seniorů, který se koná 27. a 28. června od 15 do 21 hodin v  Žižkových sadech, připojuje další pozvání Petra Zíková. Výtěžek prodeje kamínků z obou akcí bude věnovaný na nákup pomůcek pro děti s  postižením, kterým zdarma pomáhá Středisko rané péče Sluníčko. (pz)

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Finanční výbor šetří peníze města Finanční výbor je pro někoho možná trochu tajemný, pro jiného uskupení lidí, kteří sedí na městských penězích. Ale tak to není. Úkolem finančního výboru je prověřovat správnost hospodaření města a jeho organizací. Neuvolněným předsedou tohoto výboru jsem již druhé volební období, tedy osm let, a  je pomalu na čase předat tu štafetu někomu dalšímu. Poslání výboru ale chápu jako ekonomický nástroj města, jak poukázat na nehospodárnosti a ušetřit městu peníze. Podařilo se nám například doporučit zastupitelstvu města ke schválení snížení úroků z půjček města tím, že byly nabídnuty k převzetí jiným bankám, které pak úroky výrazně snížily, a město na tom ušetřilo. Naopak volné finanční prostředky města a jeho organizací jsme nechali sdružit pod jeden účet, který přináší daleko větší zúročení těchto prostředků než jednotlivé účty vedené odděleně. Také jsme postupně sjednotili pojistné placené městem a jeho organizacemi do dvou velkých skupin. Pojištění velké skupiny majetku je totiž mnohem výhodnější než například každého vozidla zvlášť. Většinu času jsme se věnovali větším městským organizacím. Každoročně jsme posuzovali jejich hospodaření a dávali radě města i zastupitelstvu doporučení, zda hospodaří dobře. V některých případech jsme zjistili pochybení trvalého charakteru a iniciovali nápravu. Na naše doporučení jsou také častěji měněni auditoři těchto organizací. Na tomto místě chci poděkovat všem mým kolegům, členům finančního výboru za posledních osm let, za jejich dobrou práci pro město. Velmi příjemné bylo zjištění, že snahou všech členů bylo pomoci městu bez ohledu na svoji politickou příslušnost. Myslím, že takto by to v politice mělo být. A také bych chtěl poděkovat všem pracovníkům ekonomického odboru magistrátu, který je dobře řízen a finanční výbor se na jejich podklady a stanoviska vždy mohl spolehnout. Milan Sommer, zastupitel města, zvolen za TOP 09 6. června 2018


STRANA 3

Vůně a krása růží v mezinárodním soutěžním rozáriu Obdivovatelům růží, královen květin, jejich krásy, bohatosti forem květů, palety barev a  vůní, nebo zájemcům o inspiraci otevře od soboty 16. června na dva týdny dveře Mezinárodní soutěžní rozárium v  Kuklenách. „Uvidíte živé růže přímo na záhonech v  době optimální pro vyniknutí jejich krásy, v období nejbohatšího kvetení, kdy jsou růže ve vrcholném stavu. Rozárium je letos otevřené veřejnosti na celé dva týdny od půli června až do začátku července,“ říká předseda organizačního výboru soutěže Václav Koula. Naleznete zde více než 200 různých kultivarů růží pěstovaných v  počtu přibližně tisíce keřů ve všech typech – růže velkokvěté, mnohokvěté, popínavé, sadové, pokryvné, anglické i miniaturní. „V letošním roce se v  rozáriu objevilo 68 nových druhů. Poznáte i  růže vítězné, v čele se Zlatou růží města Hradce Králové 2018,“ doplňuje pozvání do evropsky ojedinělého místa Václav Koula. Akce je součástí cyklu Calendarium Regina. Rozárium v Růžové ulici se otevře 16. června od 12 do 17 hodin a přístupné pak bude denně až do 1. července v době od 9 do 17 hodin. Více informací na www.rosetrial.cz. (red)

Čiperná vozítka profrčí městem

RADNICE 21 / 30. 5. 2018

V infocentru otestují řidičům zrak Otestovat si svůj zrak můžete 22. června od 10 do 17 hodin v infocentru na Eliščině nábřeží. Speciální oční vyšetření je určené zejména řidičům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. Odhalí nejen to, jak vidíte do dálky, na blízko a periferně, zda máte v  pořádku barvocit, ale vyhodnotí, jak váš zrak reaguje za šera, mlhy a  deště nebo při oslnění protijedoucím vozidlem. Zkušení optometristé vám na základě výsledků případně doporučí podrobnější vyšetření a  zároveň poradí s  řešením korekce zraku při řízení motorového vozidla nebo práci v kanceláři. (ic)

Darujte charitě kabelky a klobouky

Závody republikového a evropského šampionátu šlapacích vozítek bude 16. června opět po roce hostit Hradec Králové při devátém Nábřeží šlapadel. Na start se postaví dvě desítky posádek, program uvedený tradičním nápaditým představováním soutěžních týmů a jejich vozidel začne na Eliščině nábřeží před muzeem ve 13.30 hodin. Mezi závodníky z Česka, Itálie či Francie samozřejmě nebudou chybět domácí Královéhradečtí, závody nevynechá ani velmi úspěšný tým nevidomých závodníků a jejich trasérů ve speciálně upraveném závodním stroji v podobě vodicího psa. Více na www. slapacivozitka.cz. Ilustrační foto: Pavlína Pospíšilová

Oblastní charita prosí o darování různých kabelek a  klobouků. Z  darů uspořádá při zářijovém Festivalu bez domova pořádaném Domem Matky Terezy, střediskem sociálních služeb pro lidi bez domova, prodejní bazar. Jeho výtěžek použije ve prospěch aktivit pro klienty služeb. Klobouky a  kabelky je možné přinést do sociálního šatníku na Benešově třídě 570 v úterý a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin, případně kdykoliv do Domu Matky Terezy na Pouchově, nebo do hospodářského střediska oblastní charity v Komenského ulici 266 od 8 do 15 hodin. Více informací na tel. 774 836 277 nebo na e-mailu: jiri.janecek@charitahk.cz. (pz)

UDĚLEJTE SI ČAS Benešovka ožije hudbou Benešovu třídu oživí 20. června od 16.30 do cca 17.30 hodin promenádní koncert Skautského dechového orchestru. Zaznějí české lidovky k poslechu, dobré náladě i  zpěvu. Akci pořádá Komise místní samosprávy Moravské Předměstí – sever ve spolupráci s městskou organizací Seniorů ČR ve střední, opravené, části ulice. Místa k sezení jsou omezena počtem laviček (možno donést vlastní sezení). Vstup je volný.

Lidová tvorba v Adalbertinu Spolek lidové tvorby pořádá v sobotu 16. června od 9 do 14 hodin v  budově Adalbertina výukový kurz na téma Hedvábí s  fólií lamitex – lampička, lampion. Souběžně probíhá i kurz paličkované krajky. Více na www.slthk.cz.

Přátelské setkání v osvěžovně Společnost pro podporu lidí s  mentálním postižením sídlící na Velkém náměstí 1265 a  poskytující navazující volnočasové aktivity, zve na přátelské setkání u  příležitosti 50. výročí založení v  ČR a  nadcházejícího 40. výročí fungování v Hradci Králové. Sejdeme se v sobotu 16.  června od 14 do 18 hodin v  osvěžovně U  Rýdlů v  Librantické ulici ve Slatině.

Knihovna ukáže fotografie z festivalu

Knihovna města hostí výstavu fotografií nazvanou Atmosféra divadelního festivalu. První část se koná od 7. června do 31. července v ústřední budově ve Wonkově ulici, druhá část po celý červen v pobočce v ulici Jana Masaryka na Moravském Předměstí.

Život v Hradci Králové 17. a 18. století Zatímco v  době předbělohorské Hradec stále patřil mezi nejvýznamnější česká města, třicetiletá válka udělala tlustou čáru za jeho dosavadním vývojem. Do života Hradce té doby dá nahlédnout 21. června od 17 hodin v knihovně města Jana Vojtíšková.

Listování s Lukášem Hejlíkem

Prázdniny na horách

Knihovna města Hradce Králové zve 19. června od 17 hodin na další Listování, tentokrát s podtitulem Fredrik Backman – Co by můj syn měl vědět o světě. Poprvé bude v  Listování účinkovat jen jeden herec – Lukáš Hejlík. Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a  nedostatky rodičů jednadvacátého století v  knize plné upřímných obav a  nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, i  těch budoucích. Vstupné 100 Kč.

Diecézní centrum pro seniory pořádá od 18. do 25. srpna v Janských Lázních prázdninový pobyt pro prarodiče s  vnoučaty a  třígenerační pobyt pro prarodiče, rodiče a  děti. Přihlášky a více na tel. 495 063 661, e-mailu dcs@bihk.cz nebo na www. dcshk.cz a www.simeon.cz.

Navštivte Kubu – ostrov svobody Rum, salsa, doutníky, americké bouráky – to vše je Kuba. I přes malou rozlohu má tato země co nabídnout, jak se o  tom budou moci přesvědčit 19. června od 18 hodin návštěvníci ClubCafé Pessoa naproti Adalbertinu na přednášce Sandry Neumanové s  ochutnávkou kubánské kuchyně. Rezervace míst na tel. 736 472 678 nebo na e-mailu: vzdelavani@ops.cz.

U Pilnáčků bude Uprchlení Tradiční syrskou hudbu, obrazy od volyňského Čecha, balkánskou cikánskou muziku, divadlo, které zájemce zavede do Čečenska, filmy nebo ochutnávku arabských dobrot budou moci zažít návštěvníci festivalu o  migraci Uprchlení. Ten se bude konat v  neděli 17. června od 14 do 21 hodin na dvoře Pilnáčkovy továrny v Pospíšilově ulici a v přilehlé kavárně Kraft. Vstupné je dobrovolné.

Rakovina prostaty a co dál Neziskové sdružení pacientů s  rakovinou prostaty Prostak pořádá ve spolupráci s  Urologickou klinikou fakultní nemocnice 27. června od 14.30 hodin v Novém Adalbertinu na Velkém náměstí setkání nemocných a  jejich rodinných příslušníků s  lékaři. Cílem je informovat pacienty a  jejich blízké o současných metodách léčby, pooperační rehabilitaci a možnostech zlepšení života po léčbě. Registrace na www.prostak-seminar.cz, e-mailu: novakova@solen.cz nebo na tel. 777 714 680.

Snímky projektů na náměstí Až do 2. července pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na náměstí 28. října fotografickou výstavu 18 projektů podpořených z fondů EU v  regionu. Na panelech jsou například snímky rekonstruovaných Šimkových sadů, Bílé věže a  vybavení sálu a  prostor Filharmonie Hradec Králové. K vidění jsou i  ukázky dalších projektů, třeba digitálního planetária na Novém Hradci, obnovy

vozového parku trolejbusů, rekonstrukce lanovky na Sněžku, turistických chodníků ve východních Krkonoších, rychlostní silnice R35 ze Sedlic do Opatovic a další.

Architektura ve službách první republiky Do 29. června je možné vidět výstavu nazvanou Architektura ve službách první republiky, kterou ke 100. výročí vzniku republiky pořádá Národní památkový ústav. K vidění je ve vestibulu sídla krajského úřadu na Pivovarském náměstí.

Užijte si den s rozhlasem V  sobotu 16. června od 10 do 17 hodin jste zváni na Den s  Českým rozhlasem na náměstí Osvoboditelů. Těšit se můžete na zajímavé hosty a pořádnou porci muziky. V úterý 19.

června bude v 8.30 hodin hostem ve studiu Michal Karadzos s  pozvánkou na Kulturní léto na přehradě Les Království. Hostem Radioporadny bude 20. června po 11. hodině Eva Beranová, která pohovoří o  rostoucím výskytu spalniček a  důležitosti očkování. Na pátek 22. června připravuje Český rozhlas HK od 9 do 12 hodin přímý přenos z  festivalu Divadlo evropských regionů.

Jitro míří na pěvecký tábor, pojeďte taky Královéhradecký dětský sbor Jitro zve na letní tábor určený všem, kteří mají rádi krásnou přírodu, fajn partu dětí, prima vedoucí a zpívání! Letos se do Budislavi u Litomyšle účastníci vydají od 24. do 30. srpna. Zájemci se mohou ozvat na e-mail: reditelka@jitro.cz, nebo na tel. 775 081 522. (red)

Stepařům vrcholí sezona, představí se i doma Se sedmnácti choreografiemi vyrazili stepaři Fidgety Feet tanečního oboru ZUŠ Střezina v uplynulých dnech na mistrovství republiky, nejúspěšnější pak i na mistrovství Evropy. Účastníky, finalisty i  medailisty obou šampionátů kategorií dětí, juniorů i  dospělých můžete v  Hradci Králové vidět na tradičním závěrečném představení Klapity Klap v  Aldisu 15. června od 19 hodin. Vstupenky budou v prodeji v místě akce. Více informací o souboru na www.fidgetyfeet.strezina.cz. Foto: Petr Hejna Velmi úspěšně zakončili soutěžní sezonu stepaři z  hradeckého klubu Tap Dance Company Avalanche na mistrovství Evropy. Dospělí přivezli již počtvrté za sebou zlato, malá skupina dospělých a trio přivezli stříbro a dětská formace, mužské sólo a dospělé sólo bronz. Celkem na evropském šampionátu vybojovali šest medailí. Závěrem letošní stepařské sezony bude pro klub Stepařská show 2018, která se bude konat v Aldisu 17. června od 17 hodin. Více na: tdcavalanche.cz. Foto: Archiv TDC Avalanche


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 16. června Adalbertinum 9.00 Hedvábí s fólií lamitex, kurz Lesní hřbitov 9.15 Mykologicko-botanická exkurze Rozárium Kukleny 12.00 Mezinárodní soutěž novinek růží KD Střelnice 13.00 Festival her a hraček pro malé i velké Náměstí Svobody 13.00 Nábřeží 20. století s  videomappingem (cca 21.00) Eliščino nábř. 13.30 Nábřeží šlapadel Gymnázium Boženy Němcové 14.00 Oslavy 40 let gymnázia Hvězdárna a  planetárium 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Se zvířátky o vesmíru, 19.00 Podvečerní program, 20.30 Večerní program, 21.45 Večerní pozorování Filharmonie 16.00 Tajemství staré skříně Klicperovo divadlo 17.30 Až na věky Kino Širák 21.30 Tátova volha

Sportovní hry znají vítěze

Pondělí 18. června Klicperovo divadlo 10.30 Sen noci svatojánské, 19.00 Koule Náměstí Osvoboditelů 10.00 Den s Českým rozhlasem Hradec Králové Knihovna, Wonkova 17.00 První republika – hudba a rozhlas ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků

autobusů a trolejbusů MHD

Požadavky: věk nad 21 let, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost, řidičské oprávnění D, uchazečům s ŘP sk. C či B podnik uhradí rozšíření oprávnění. Výhody: náborový příspěvek 10 000 Kč; příspěvek na stravování a  penzijní připojištění; 5 týdnů dovolené; zvýhodněné jízdenky i pro rodinné příslušníky a další. Více na tel. 495 089 231, 495 089 111 a na www.dpmhk.cz.

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

V tradičních dvoudenních Sportovních hrách mládeže, které pořádá město Hradec Králové, změřily síly stovky dětí z hradeckých základních škol. V atletických disciplínách si v konkurenci 18 škol nejlépe vedli sportovci ze Základní školy Štefcova, jimž patří i putovní pohár, druhé místo obsadila ZŠ Bezručova, bronzovou příčku vybojovala ZŠ Milady Horákové. V plaveckých disciplínách překonali soupeře z dvanácti zúčastněných škol žáci ZŠ Štefánikova, stříbrní byli plavci ze ZŠ Štefcova, bronz brala ZŠ Bezručova. Foto: Pavlína Pospíšilová

Univerzita hledá materiály ze srpna 68

Hradec má šampiony ve squashi

Úterý 19. června Bio Central 10.00 Foxtrot Klicperovo divadlo 10.00 Čtyřlístek Knihovna, Wonkova 17.00 Listování – Co by můj syn měl vědět o světě Aldis 17.00 Koncert Boni pueri ZUŠ Habrmanova 18.00 Absolventský koncert ClubCafé Pessoa 18.00 Kuba – ostrov „svobody“ Studio Beseda 19.00 Bez bab aneb Kutloch Divadlo Jesličky 19.30 Dámský krejčí

Středa 20. června Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvar. dílna – malování na kamínky Sedmikráska 16.00 Jak se žije s ereskou? OC Aupark 17.00 Gábina Koukalová – autogramiáda ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Divadlo Jesličky 19.30 Kurz negativního myšlení, 20.30 Vernisáž Kino Širák 21.30 Ghost Stories

Čtvrtek 21. června UHK 9.00 Hrajeme si i hlavou Sedmikráska 10.00 Mluvit a  rozumět si Klicperovo divadlo 10.30 Sen noci svatojánské, 19.00 Osm žen ZUŠ Habrmanova 16.30 a  18.00 Koncert žáků Centrum mladých 17.00 Taneční večer TDHP Studio Beseda 17.00 Spybox Knihovna, Wonkova, 17.00 Život v Hradci Králové 17. a 18. století Divadlo Jesličky 19.30 Touhy sester Brontëových Kino Širák 21.30 Escobar

Univerzita, státní okresní archiv a muzeum hledají dosud neznámé fotografie, plakáty nebo jiné dobové materiály (deníky apod.) se vztahem k událostem v srpnu 1968 v Hradci Králové. Univerzita dokumenty využije ve svém projektu Univerzitní osmičky pro přípravu veřejného happeningu Srpen 68, který se bude konat 21. srpna na Masarykově náměstí, případně pro výstavu a přednášky spojené s výročím. Kontaktní místa pro sběr těchto materiálů jsou: Rektorát Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62; Státní okresní archiv Hradec Králové, podatelna, Škroupova 695/2; tel. 495 402 611 (Jan Košek, Martin Landsmann). Kontaktní osoba: Sylva Sklenářová, archiv UHK - sylva.sklenarova@uhk. cz, tel. 493 332 570. (zr)

Titul republikových šampionů přivezli členové klubu SCC Hradec Králové o prvním červnovém víkendu z  mistrovství ČR družstev juniorů ve squashi v  kategoriích do 15 a  19 let v  Brně. Mezi patnáctiletými zdolali Hradečtí ve finále družstvo Haštal, třetí příčku si odváží celek 1. SQ Teplice po výhře nad Morendou Brno. Foto: Petra Svobodová

KAM ZA SPORTEM Sobota 16. června Fotbal

I. A třída dospělých: FC Nový Hradec Králové – Slovan Broumov (17.00, hřiště Nový HK)

Středa 27. června Golf

turnaj v patování pro začátečníky (16.00 – 18.00, centrum zábavy a sportu Fomei v Honkově ulici v Kuklenách)

Neděle 8. července Fotbal

přátelské utkání: FC Hradec Králové – Bahrajn (17.00, hřiště Opatovice n. L.)

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m

So 16. 6. 10.00–20.00

Aquacentrum

Sauna

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–23.00 (pobyt dětí od 1 roku povolen od 10.00 do 15.00)

Pátek 22. června UHK 9.00 Hrajeme si i hlavou Infocentrum 10.00 Bezpečně za volantem – testování zraku Bio Central 14.00 Až na dno Studio Beseda 16.00 55 shades of gay Centrum mladých 17.00 Taneční večer TDHP ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Divadlo Drak 18.00 Poslední trik G. M. Klicperovo divadlo 19.00 U  kočičí bažiny, 21.00 Hit, tell the difference Divadlo Jesličky 19.30 Zápisky Anny Frankové Kino Širák 21.30 Debbie a  její parťačky (lm)

Dopravní podnik města Hradce Králové přijme

ŘIDIČE a ŘIDIČKY

Neděle 17. června Rozárium Hradec Králové 9.00 Mezinárodní soutěž novinek růží Zastávka MHD Akademika Bedrny 9.00 a 13.00 O myších (a lidech?) – muzejní neděle Jiráskovy sady 16.00 Promenádní koncert Filharmonie 17.00 Dotýkat se hvězd Divadlo Jesličky 19.30 Svatba

RADNICE 21 / 30. 5. 2018

Wellness studio Flošna

Ne 17. 6. 10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–21.00

Po 18. 6. 6.00–19.00

10.00–21.00 18.00 aquaaerobic

10.00–14.00 ženy 10.00–21.00 (pobyt dětí 14.00–21.00 společná od 1 roku povolen po celý den)

Út 19. 6.

6.00–21.00

10.00–21.00 11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00 muži

St 20. 6.

6.00–19.00

10.00–14.00 17.00–21.00

10.00–14.00 10.00–19.00 17.00–21.00 společná

Čt 21. 6.

6.00–7.30 10.00–21.00 11.00–21.00 (8.00–10.00 celostátní hry sluchově postižených)

Pá 22. 6. 6.00–18.00 20.00–22.00 Aktuálně na www.snhk.cz.

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná 10.00–23.00

Čertík, evid. č. 90/2018, kříženec jezevčíka, pohlaví: pes, barva: černohnědá, věk: 11 let, kohoutková výška 25 cm, hmotnost 10 kg. Oddaný přítel, milující, mazlivý, hodný a vděčný lidumil s  obrovským srdcem. Parťák do nepohody, který se od svého člověka nehne ani na krok. Vhodný pro méně aktivní páníčky. Bude vděčný za možnost bydlet v bytě. Kačenka, evid. č. 93/2018, kříženec; pohlaví: fena, barva: hnědá, věk: 5 měsíců, kohoutková výška 25 cm, hmotnost 9 kg. Kačenka je ještě malé, hravé štěňátko, které vyžaduje hodně pozornosti. Bude vhodná jak do rodiny s dětmi, tak i pro starší zájemce. Nero, evid. č. 318/2017, kříženec amerického stafforda; pohlaví: pes, barva: žíhaná s  bílou, věk: 4 roky, kohoutková výška 40 cm, hmotnost 20 kg. Nero je mladý temperamentní kříženec amerického staffordšírského teriéra. K jiným psům není příliš vhodný. Potřeboval by aktivního člověka se zkušenostmi a  s  dostatkem času, který mu bude věnovat. (ho) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 6. 6. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 14. 6. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E  13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707  431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Internet: www.hradeckralove. org  Redakční rada: Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 601 330 804  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 23 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 23 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement