Page 1

Festival Divadlo evropských regionů se i letos rozběhne Hradcem v pravidelném termínu posledních deseti dnů sezony od 21. do 30. června. Během deseti festivalových dnů se odehraje 220 představení na dvaceti scénách, kterými pořadatelé disponují. Skladba programu není nijak omezena žánrově, festival myslí na všechny své diváky. Nedílnou součástí festivalu jsou doprovodné akce umělecké dílny, koncerty, výstavy, profesní setkání divadelníků, debaty a besedy, setkání s legendami českého divadla. Program a další informace najdete na www.klicperovodivadlo.cz/festivaly.

KRÁTCE Z HRADCE Problémy s distribucí Radnice řešíme Velké potíže provázejí v posledních týdnech distribuci zpravodaje Radnice do poštovních schránek obyvatel. V některých lokalitách dostáváte tiskovinu pozdě, někde se ve schránkách neobjevuje vůbec. Roznos zpravodaje zajišťuje Česká pošta. V současné době s ní problém řešíme s požadavkem na nápravu. Čtenáři, kterým je Radnice doručována pozdě nebo vůbec, se mohou obrátit na spádovou poštu. Telefonní spojení na spádové pošty: HK 2 - 495 540 711 z HK 3 - 495 054 171 z HK 4 - 495 540 711 z HK 6 - 495 271 869 z HK 7 - 495 054 171 z HK 8 - 495 264 919 z HK 9 - 495 260 611 z HK 11 - 495 268 851 z HK 12 - 495 272 524 z HK 15 - 495 436 911. Připomínáme také možnost přečíst si aktuální vydání Radnice vždy od středečního dopoledne na www.hradeckralove.org. Stačí ve spodní části hlavní stránky kliknout na hlavičku Radnice. Redakce

Rekonstrukce Hlavní ulice tématem projednání Veřejné projednání rekonstrukce Hlavní ulice se uskuteční ve čtvrtek 13. června od 18 hodin v CC Lucie na Novém Hradci. Projednání se zúčastní náměstek primátora Jindřich Vedlicha a projektant Pavel Hodek.

Zloděj na kole krade ženám kabelky V Hradci Králové řádí zloděj na jízdním kole, který má na kontě už deset případů okradení starších žen. Scénář je vždy stejný, k cyklistkám či chodkyním přijede na kole, vezme jim kabelku či tašku, šlápne do pedálů a zmizí. Jen o uplynulém víkendu drzý zloděj takto „zaúřadoval“ čtyřikrát. Policie upozorňuje na nutnost obezřetnosti, zároveň prosí o spolupráci případné svědky, kteří některou z krádeží viděli nebo spatřili cyklistu s dámskou kabelkou, aby ihned volali na policii 158. (čer)

NAJDETE NA WEBU

Loterie a hazard v Hradci? Místa a podmínky určila vyhláška Novou podobu dostala pravidla provozu hazardu a loterií v krajské metropoli. S návrhem znění nové obecně závazné vyhlášky souhlasili na svém posledním zasedání zastupitelé města. Součástí dokumentu je přesný seznam všech adres, kde budou moci být provozovány regulované sázkové hry. Nové herny už budou moci po nabytí účinnosti této vyhlášky vzniknout pouze se souhlasem zastupitelů. I nadále platí zákaz propagace. Dokument zároveň ruší některé předchozí vyhlášky. Vyhláška v sobě zahrnuje zkušenosti s osvědčenými právními úpravami použitými ve srovnatelných městech. Obrovský kus práce odvedli při přípravě podkladů pro radní a zastupitele strážníci městské policie. „Strážníci jsou s provozovateli všech heren ve spojení a mají přesnou databázi. Některé herny zanikly

a z některých se staly pouhé bary bez přístrojů,“ vysvětluje náročnou práci posledních týdnů ředitel městské policie Miroslav Hloušek. V příloze nové vyhlášky je celkově zaneseno 67 míst, kde je povoleno provozovat regulované sázkové hry. Vyhláška obsahuje i údaje o provozní době heren. Herny by měly opustit

například historické centrum města, vymezené vnitřní stranou ulic Československé armády a Komenského, nově vyhláška nepočítá ani s provozem herny na hlavním nádraží či u základní školy v Kuklenách. Město tak reagovalo na negativní připomínky z řad občanů či komisí místních samospráv. Tato vyhláška ruší ochranná pásma kolem církevních budov a školních zařízení ve městě. I nadále však zůstává v platnosti zákaz propagace provozovny v duchu schválené předchozí vyhlášky. „Majitele či provozovatele heren průběžně upozorňujeme na povinnosti stanovené vyhláš-

kami,“ komentuje preventivní činnost strážníků Miroslav Hloušek. Dodal, že drtivá většina provozovatelů dala doposud své podniky do souladu s vyhláškou. Na počátku letošního roku město předpokládalo daňové příjmy z odvodu loterií a jiných podobných her (včetně výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů) ve výši cca 44 milionů korun. Přijetím vyhlášky v navrhovaném znění by se predikované inkaso nemělo příliš změnit. Platnost a účinnost nabyde dnem vyhlášení. Vyhláška je v plném znění vyvěšena na úřední desce magistrátu. (isui)

Povodně: město pomohlo okamžitě Královéhradečtí dobrovolní hasiči z Plácek, Plačic, Malšovy Lhoty a ze Svinar vyjeli v pondělí 3. června ráno pod vedením velitele Romana Černého na pomoc do povodní postižených oblastí na Trutnovsko a později i na Novobydžovsko. Hasiči počítají s tím, že mohou zasahovat i více dní za sebou, a tudíž s možností případného přenocování na místě. „Změny nastávají rychle a dobrovolní hasiči musejí na ně být připraveni. Jsou naprosto nezávislí na zásobování,“ upřesňuje podmínky dobrovolných hasičů velitel hradeckých dobrovolných hasičů Jiří Kubec. Všechny jednotky sborů dobrovolných hasičů na území města Hradec Králové jsou v této chvíli pro další případné zásahy plně akceschopné. „O nasazení našich dobrovolných hasičů v povodní postižených oblastech jsme rozhodli hned v neděli večer. Je to nejrychlejší možná adresná pomoc našeho města živlem zasaženým obcím,“ uvedl hradecký primátor Zdeněk Fink. (red)

Dopravní podnik chce vyzkoušet minibus Dopravní podnik města Hradce Králové uvažuje o využití nového typu malého autobusu. S takzvaným městským minibusem se spolu s dopravní komisí města podnik seznámil v květnu. Z ekonomického hlediska by nasazení autobusu s kapacitou 37 cestujících připadalo v úvahu na spojích, kde by postačoval místo klasického autobusu. Dopravní podnik proto prověřuje kapacitní vytížení vhodných linek MHD s cílem tento typ autobusu vyzkoušet na jedné z nich v reálném provozu. (dp) Hned v pondělí ráno začali královéhradečtí dobrovolní hasiči pomáhat na Trutnovsku, které zasáhla ničivá povodeň. Foto: Archiv SDH HK

Články či fotogalerie jsou umístěny pod grafickým odkazem Radnice plus na webu města.

Záměr těžby zastupitelsvo nepodporuje

z Fotogalerie ze Dne dětí s městskou policií z Lukáš Madurkay mistrem Evropy v terénní lukostřelbě z Hradečtí freestyle kajakáři zabodovali

ww.hradeckralove.org

Dopravní podnik chce vyzkoušet v královéhradecké MHD městský minibus typu Stratos LF38 pro 37 cestujících. Foto: Archiv výrobce

Zastupitelstvo projednalo oznámení o zahájení řízení k stanovení průzkumného území konvenčních ložisek ropy a zemního plynu na území Královéhradeckého kraje. Zastupitelé jednomyslně podporují zákaz těžby hydraulickým štěpením v oblastech se zásobami vody a schválili přihlášení města Hradec Králové do tohoto řízení z důvodu zásahu průzkumného území do majetku města. Vzhledem k tomu, že je město dotčeno předmětem tohoto řízení, ale nebylo s ním jako s účastníkem řízení o této věci jednáno ani příslušným správním orgánem informováno, město požádá ministerstvo životního prostředí o prodloužení lhůty k vyjádření

k dané věci. O výše uvedeném bude následně vyrozuměn jak ministr životního prostředí, tak zpravodaj novely zákona (sněmovní tisk 902). Diskuse zastupitelů a přesné znění usnesení zastupitelstva je tradičně k dispozici na www.hradeckralove.org. Již 25. září 2012 zastupitelstvo svým usnesením ZM/2012/979 odmítlo záměry těžby plynů HF metodou v blízkosti města Hradec Králové. Toto stanovisko bylo následně adresováno Svazu měst a obcí České republiky k podniknutí kroků na ochranu měst a obcí spočívající v úplném zákazu přípravy a těžby plynů hydrofrakční metodou na území České republiky. (red)


STRANA 2

Odstávky vody Přerušení dodávky vody

RADNICE 22 / 5. 6. 2013

Chladno nevadilo, děti si svůj den užily

Kvůli výměně vodovodní přípojky nepoteče 10. června od 8 do 11 hodin pitná voda v ulici U Koruny mezi Puškinovou ulicí a náměstím 28. října. O dva dny později, tedy 12. června, bude ze stejného důvodu přerušena dodávka vody v ulici Na Pastvinách na Novém Hradci Králové.

Kvůli zkoušce nepoteče teplá voda V úterý 11. června bude v Hradci Králové přerušena dodávka teplé vody. Důvodem je tlaková zkouška horkovodních rozvodů v celé soustavě zásobování teplem Elektrárny Opatovice, která má prověřit stav a zajistit spolehlivost primárních tepelných sítí. Tlaková zkouška začne ráno o půl deváté, ovšem už od šesté hodiny budou postupně uzavírány jednotlivé předávací stanice. „Po celou dobu zkoušky budou v pohotovosti všechna naše servisní vozidla. Preventivně posílí i dispečink, kde budou občanům k dispozici telefonní čísla pro dotazy,“ sdělil provozní náměstek Tepelného hospodářství Hradec Králové Pavel Horák. S obnovováním dodávek teplé vody se počítá, pokud nedojde ke zjištění žádné závady, od 18 hodin. Telefonní čísla na dispečink: 495 262 663, 495 279 165 a 603 861 714. (red)

Tři tisíce dětí se pobavily a poučily při tradičním dětském dnu Hradec Králové - bezpečné město, konaném kvůli rekonstrukci Šimkových sadů na neobvyklém místě, na prostranství mezi Hučákem a ZŠ Josefa Gočára. Ukázky práce, výzbroje a výstroje městské i republikové policie, záchranné služby, hasičů a armády doplnil stánek BESIP nebo autobus dopravního podniku, v němž mohli kluci nebo holky usednout za volant. Nechyběly samozřejmě ani různé soutěže a kvízy věnované bezpečnosti. Chladné a vlhké počasí ovlivnilo program i návštěvnost jen minimálně, mraky a mlha nedovolily uskutečnit pouze seskok parašutistů. Foto: Martin ČERNÝ

Hasiči z Plačic obhájili i letos mistrovský titul Prvenství z loňského mezinárodního mistrovství jednotek sborů dobrovolných hasičů ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel obhájili dobrovolní hasiči z Plačic i v letošním roce. Tým složený z velitele Davida Rakovského, zdravotníka Libora Rakovského a hasičů Lukáše Zimy, Petra Vaněčka a Václava Kubiase obstál ve velké konkurenci skvěle. V soutěži rozhodoval čas i ovládání vyprošťovacího zařízení. Porota hodnotila i celkový postup při simulované dopravní nehodě a správnost poskytnutí předlékařské pomoci. „Vzhledem k umístění jednotky poblíž dálnice si kluci uvědomují, že budou zasahovat při dopravních nehodách a proto se cvičí a připravují i na takovéto zásahy,“ říká velitel hradeckých jednotek SDH Jiří Kubec. Dodává, že výcviky probíhají v jejich volném čase a s technikou zapůjčenou od profesionálních hasičů. „Nezbývá, než hasičskému záchrannému sboru za metodické vedení poděkovat.“ red, foto archiv SDH

Hradecká knihovna je kamarádkou dětských čtenářů Kamarádkou knihovnou za rok 2012 je Knihovna města Hradce Králové. Soutěž o nejlepší knihovnu pro děti zohledňovala spokojenost malých čtenářů a služby, které jim poskytují. „Jedním z hlavních kritérií je procento dětských čtenářů z dětské populace v obci. Soutěže se zúčastnilo více než 100 knihoven, do posledního kola postoupilo 15 nejlepších, z nichž vzešlo šest vítězů. Mezi nimi je i naše Kamarádka knihovna Knihovna města Hradce Králové,“ uvedla Vladimíra Svobodová z hradecké městské knihovny. Knihovny soutěžily v šesti velikostních skupinách, přičemž ta hradecká vyhrála v kategorii největších v republice před městskými knihovnami v Plzni a v Havířově. (red)

Hlasujte pro potravinu roku Propagaci místních zemědělských a potravinářských výrobků si klade za úkol osmý ročník soutěže Potravina a potravinář roku 2013 Královéhradeckého kraje, který vyvrcholí ochutnávkovými trhy 26. června na hradeckém Masarykově náměstí. O potravině a potravináři roku rozhodne veřejnost prostřednictvím hlasovacích lístků a webových stránek www.potravinarroku.cz. Hlasovat mohou zájemci do 15. července, výsledky organizátoři zveřejní na zářijových krajských dožínkách. Vyhlásí jak absolutního vítěze, tak i vítěze jednotlivých kategorií. (red)

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje

Výzvu k předkládání projektových záměrů pro ROP NUTS II Severovýchod do Integrovaného plánu rozvoje města Hradce Králové „CENTRUM města = pól růstu a rozvoje města“ realizovaného v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Výzva je zaměřena na dvě aktivity: – 2.1.3 Ochrana a obnova památek a historických objektů – 2.1.4 Zkvalitnění klidových veřejných zón v centru města. Projektové záměry musí být připraveny na základě Dokumentu IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Hradec Králové „Centrum města = pól růstu a rozvoje města“, zveřejněného na adrese: www.hradeckralove.org. Aktivity projektového záměru musí naplňovat specifický cíl 2 IPRM Hradec Králové „Zlepšit vzhled centra města Hradec Králové a zvýšit kvalitu života jeho obyvatel“. Vyhlášení výzvy 5. 6. 2013 Ukončení výzvy 22. 7. 2013 v 15.00 hodin. Celkové způsobilé výdaje projektu musí činit minimálně 5 mil. Kč Minimální alokovaná finanční částka dotace této Výzvy je 10 mil. Kč Všechny žádosti doručené mimo stanovené období budou automaticky vyřazeny.

Torza stromů jako svědkové lidské hlouposti

27. 5. Neuvěřitelnou scénu sledovali lidé na terminálu hromadné dopravy. S batoletem a kočárkem s miminkem se tam pohybovala značně opilá žena, která vzhledem ke svému stavu ohrožovala sebe i děti. Často se povalovala na chodníku a nebyla schopná se ani postavit na nohy. Policisté a strážníci v ženině dechu zjistili 3,88 promile. Událost bude dál řešit policie i oddělení sociálně právní ochrany dětí. z 27. 5. Do nemocnice odvezla záchranka dvaačtyřicetiletou ženu, která v jedné z hradeckých hospod vypila několik skleniček vína, sprostě nadávala ostatním hostům i personálu a bylo patrné, že není zcela v pořádku. Hlídce městské policie řekla, že zkombinovala alkohol s léky. z 29. 5. Starší žena sedící v dešti na kamenné zídce v centru města zaujala hlídku městské policie, která se paní zeptala, zda něco nepotřebuje. „Vyšla jsem si na procházku a nemůžu si vzpomenout, kde bydlím,“ řekla a uvedla své jméno. Operační důstojník zjistil, že šestasedmdesátiletá seniorka bydlí u dcery na Moravském Předměstí, kam ji hlídka dovezla. z 30. 5. Bonboniéru za 162 korun schovanou pod bundou chtěl z obchodu ukrást sedmnáctiletý mladík, ovšem nepochodil. Podobně dopadla i stejně stará dívka, která se pokusila v obchodním centru vzít dvě trička. Strážníci v obou případech uvědomili rodiče a oddělení sociálně právní ochrany dětí magistrátu. (čer)

Blokové čištění

Vandalové opět ukázali svoji omezenost. Zlomili dvě asi čtyři metry vysoké lípy lemující chodník na břehu Labe mezi Hučákem a zdravotnickým zařízením Sanus. Stromy zde technické služby vysadily před třemi roky. „Podali jsme kvůli tomu trestní oznámení na neznámého pachatele,“ uvedl vedoucí správy městské zeleně Technických služeb Hradec Králové Daniel Jeřábek. Dodal, že škoda uváděná v oznámení pro policii je sedm tisíc korun, faktická škoda je však vyšší. „Bohužel, nejedná se o věc ojedinělou, vandalové ničí stromy často. Například jen v posledních několika týdnech někdo zlomil nebo vyvrátil několik stromů u Flošny či doubek rostoucí na Pospíšilově třídě,“ doplnil. (čer)

12. 6. Vocelova mezi Na Okrouhlíku a Ant. Dvořáka; Šmilovského mezi Na Okrouhlíku a Ant. Dvořáka; O. Nedbala mezi Na Okrouhlíku a Ant. Dvořáka; B. Martinů mezi Na Okrouhlíku a Ant. Dvořáka z 13. 6. Kydlinovská od Vančurova náměstí po ul. U Fotochemy; B. Martinů od Jatečního plácku k Ant. Dvořáka; M. Alše, Dobrovského z 14. 6. Svatojánská - hlavní vozovka a boční parkoviště z 17. 6. Trutnovská, Jičínská, Na Důchodě; Na Okrouhlíku - slepá od J. Krušinky z 18. 6. Drahoňovského; Vocelova mezi Dvořákovou a J. Krušinky; Sušilova mezi Dvořákovou a J. Krušinky; U Fotochemy z 19. 6. Nálepkova, Uzavřená, Jarošova, Skupova z 19. 6. Okružní od Bidlovy vedle nadjezdu; Ladova z 20. 6. Jiráskovo nám. mezi Foerstrovou a J. Purkyně; Sokolská FN - parkoviště u Labe.

Mimořádné blokové čištění

13. 6. od 6 hodin do 16. 6. do 20 hodin Eliščino nábřeží od Tyršova mostu k lázním, L. Štúra. (red)

Hradec zkrášlily letničky. Je jich více než 60 tisíc

Způsobilí žadatelé: Kraje z Město Hradec Králové z Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi z Nestátní neziskové organizace Projektový záměr se předkládá prostřednictvím Projektového listu na standardním formuláři, který je k dispozici na elektronické adrese www.hradeckralove.org. Žadatel předloží projektový list v jedné tištěné podepsané verzi na adresu: Magistrát města Hradec Králové, Jozef Čižmár, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové a elektronicky na adresu: jozef.cizmar@mmhk.cz. Kontaktní osoba: Jozef Čižmár, manažer projektu IPRM, mobil: 725 213 432, e-mail: jozef.cizmar@mmhk.cz Bližší podmínky a celé znění výzvy je uvedeno na webu města Hradec Králové: www.hradeckralove.org/hradec-kralove/iprm-hradec-kralovecentrum-mesta-pol-rustu-a-rozvoje.

Žluto-oranžové kombinace afrikánů, ohnivě červené salvie a petunie, nafialovělé fuchsie, různobarevné jiřiny a begónie, ale i starčeky nebo africké kopřivy s barevným listem. Více než 60 tisíc letniček dvaadvaceti druhů vysadily v minulých dnech do hradeckých záhonů zahradnice ze správy městské zeleně Technických služeb Hradec Králové. Nejvíce okras veřejných prostranství, 25 tisíc, roste v Jiráskových sadech, devět a půl tisíce květin zdobí Žižkovy sady a tisíce dalších letniček dělají radost lidem na Ulrichově nebo Masarykově náměstí, sadech Architekta Lisky či na záhonech u muzea. Foto: Martin ČERNÝ


RADNICE 22 / 5. 6. 2013

KAM ZA KULTUROU Sobota 8. června

STRANA 3

Autodrom nabídne atraktivní podívanou

Knihovna města, Wonkova 9.00 Barevná sobota Masarykovo náměstí 10.00 Folklorní festival Adalbertinum 10.00 Pejsek a kočička Hvězdárna a planetárium 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Program pro děti, 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Bio Centrál 15.00 Zambezia, 17.30 Bouře, 21.00 Jen Bůh odpouští Studio Beseda 19.00 Dámská šatna Klub Čtyřka 19.04 T.C.Costello Kino Širák 21.30 Velký Gatsby

Pondělí 10. června Bio Centrál 17.30 Renoir, 18.30 Vězení umění, 20.00 Velký Gatsby Klicperovo divadlo 19.00 Sexmise Divadlo Jesličky 19.30 Zdravý nemocný

Úterý 11. června Klicperovo divadlo 10.00 Sexmise, 19.00 Richard III. Bio Centrál 10.00 Velký Gatsby, 17.30 No, 18.00 Zemelodě, 20.00 Rozkoš v oblacích Hvězdárna a planetárium 17.00 Světlušky a Skřivánek A - koncert ZUŠ Střezina 17.30 Koncert žáků Knihovna HK, Wonkova 18.00 Autogramiáda knihy o budově Muzea VČ ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků Klub Čtyřka 18.04 1984 Divadlo Drak - Studio 19.00 Entrée k tanci Divadlo Jesličky 19.30 Jak to bylo v dějinách

Středa 12. června Klicperovo divadlo 10.00 Jedlíci čokolády Bio Centrál 10.00 Velký Gatsby, 10.00 Povídání o pejskovi a kočičce, 17.00 TEDxHradecKraloveLive, 17.30 Šmejdi, 20.00 Večer iShorts Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna KMC Sedmikráska 16.00 Pohádkoterapie SVK HK 17.00 Týden „hradubické“ vzájemnosti ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků ZUŠ Střezina 17.00 Klavírní koncert Galerie Koruna 18.00 Vernisáž výstavy Úsměvy Církev čs. husitská 18.00 Varhanní koncert Jaroslava Nepilého Divadlo Drak 19.00 Entrée k tanci AC Klub 19.00 Písničkáři sobě Klub Satchmo 19.00 Jazz Police Divadlo Jesličky 19.30 Benátské krásky Hvězdárna a planetárium 20.00 Večerní program, 21.30 Pozorování Kino Širák 20.30 Sedm psychopatů

Čtvrtek 13. června Galerie MU 17.00 Vernisáž výstavy Velké ticho Knihovna HK, Wonkova 17.00 Vladimír Preclík - cesta sochařství Bio Centrál 17.00 Hledá se prezident, 19.45 Audience Salon královéhradecký 18.00 Zkušenosti z humanitární práce v Čadu Čajovna U Poutníka 18.30 Kytarový čaj Studio Beseda 19.00 Koule Divadlo Jesličky 19.30 Deset malých černoušků Kino Širák 21.30 Trans

Pátek 14. června Knihovna HK, Wonkova 9.30 Hudební dopoledne pro seniory Klicperovo divadlo 10.00 Marylin, 19.00 Figarova svatba Galerie MU 10.00 Černobílý svět pro děti ZUŠ Habrmanova 16.30 Koncert žáků Bio Centrál 17.30 Renoir, 20.00 Big Lebowski Studio Beseda 19.00 Žárlivost Aldis 19.00 Klapity klap Klub Čtyřka 19.04 Bob - Art Kostel Nanebevzetí P. Marie 19.30 Sborové slavnosti Bully restaurant 19.30 Skupina Kapky - k poslechu i tanci Divadlo Jesličky 19.30 Osudu navzdory Hvězdárna a planetárium 20.00 Večerní program, 21.30 Pozorování Kino Širák 21.30 Big Lebowski (lm)

Plzeň slavila, Hradec se loučil Smutek a zároveň obrovská radost se mísily na Všesportovním stadionu v Malšovicích po skončení sobotního utkání fotbalové ligy mezi FC Hradec Králové a Viktorií Plzeň, které skončilo 3:0 pro Západočechy. Plzeňané tak získali mistrovský titul, což na ploše hned oslavili. Hradečtí fotbalisté nemohli sestup do druhé ligy odvrátit ani případným vítězstvím, ale chtěli se po tříletém pobytu mezi fotbalovou elitou rozloučit co nejlepším výsledkem. (čer)

Neděle 9. června TIC Velké náměstí 10.00 Pohádkové putování Hradcem Králové - nutná rezervace Bio Centrál 15.00 Zambezia, 17.30 Hledá se prezident, 20.00 Vedlejší účinky Bully restaurant 16.00 Tajemství pohádkové knížky, loutková pohádka

FOTBAL

Tipy odjinud Nejlepší týmy motorsportu budou moci diváci obdivovat v sobotu 8. a v neděli 9. června na autodromu CzechRing v areálu hradeckého letiště při tradiční Rallyshow. Připraveny jsou různé závody formulí i okruhových aut, k vidění budou také historické i současné závodní motocykly, kaskadérská vystoupení, motokáry nebo duální závody v rallye, které vyvrcholí finálovým závodem se skokem přes most do zatáčky. Součástí bude i největší autosalon východních Čech AutosalonShow - se vstupem zdarma. Archiv: CzechRing

Florbaloví dorostenci jsou v I. lize Dorostenci florbalového klubu FBK Hradec Králové postoupili do I. ligy. Rozhodli o tom semifinálovým vítězstvím nad Chrudimí 8:4 a následným finálovým skalpem favorizovaného Náchoda, který porazili 5:4. (red)

Vagon pro charitu Vagon pro potřeby Diakonie Broumov bude v Hradci Králové přistaven 15. června na hlavním nádraží od 9 do 17 hodin. Do vagonu je možné přinést dámské, pánské, dětské oděvy, veškerý bytový textil, ručníky a další věci s výjimkou velkých spotřebičů a nábytku. Možné je darovat také jakékoliv funkční hračky, tedy i plyšové. (red)

Hradec uvidí atletické naděje

Atletický stadion Sokola Hradec Králové na Eliščině nábřeží bude v sobotu 8. června hostit mezinárodní utkání dorostenců v atletice, kterého se zúčastní výběry České republiky, Slovenska a Maďarska. „Kladiváři se představí v předsunutém závodě od 9,45 hodin, o půl jedenácté bude následovat slavnostní zahájení. Závody budou probíhat až do odpoledne, v programu je 18 disciplín pro dorostence i dorostenky. Vstup je zdarma,“ uvedl místopředseda pořádajícího oddílu Jiří Cabal. Zajímavostí je, že maďarský komentář ve dvojici hlasatelů zajistí František Špoták, otec Barbory Špotákové. (red)

Folklorní soubory roztančí náměstí i statek Devatenáct souborů se zúčastní Folklorního festivalu Pardubice - Hradec Králové. V pořadu Na hradeckém rynku se soubory představí 8. června na Masarykově náměstí od 10 hodin. Po vystoupení skupin Marien (10 10.30 hodin) a Kantoři (11.30 - 13 hodin) je připraven průvod účinkujících, na který od 13.30 hodin naváže dětský

pořad. O půl třetí odpoledne se uskuteční hlavní program Roztančené náměstí a o hodinu později vystoupí slovenský folklorní soubor Rozsutec. Další dění věnované scénickým formám folkloru se od 16.30 hodin odehraje v Klicperově divadle a o závěr hradecké části se postará program na piletickém Šrámkově statku od 19 hodin. (red)

UDĚLEJTE SI ČAS Entrée k tanci Krajské město bude 11. a 12. června žít festivalem taneční a pohybové tvorby Entrée k tanci, jehož dějištěm se stane studiová scéna Divadla Drak. První den od 19 hodin, se představí dánský soubor Granhoj Dans s choreografií Aline Not Alone. O den později od 19 hodin dvě choreografie - Taneční divadlo Honzy Pokusila a jeho OneOnOna a taneční skupina VerTeDance s inscenací Kolik váží vaše touha?

Pro bezpečí seniorů Komise místní samosprávy Střed města se strážníky městské policie zve seniory na seminář, na němž upozorní na nebezpečí, s nimiž se mohou setkat. Uskuteční se ve středu 12. června ve 14 hodin v zasedací místnosti nové budovy knihovny ve Wonkově ulici.

Jak vyladit mysl a uzdravit tělo?

ského ulici. Vystoupí Mlsnej tramp, David Alfík Dewetter, Jindra Černohorský a Jirka Hurych.

Kamínky pro benefici Od 12. do 23. června bude možné v Galerii Koruna u Velkého náměstí spatřit výstavu kamínkových originálů namalovaných známými osobnostmi a výtvarníky. Výstava předchází benefiční aukci na pořízení didaktických a rehabilitačních pomůcek pro děti s postižením ze střediska rané péče Sluníčko. Ta se uskuteční 25. června od 19 hodin v Žižkových sadech. Více na www.charitahk.cz.

Soutěže a grilování v Domečku Zahradní slavnost se soutěžemi a grilováním Táto, pojď si hrát, pořádá v neděli 9. června od 16 hodin na své zahradě mateřské centrum Domeček. Centrum sídlí v budově ZŠ Sever v Lužické ulici na Slezském Předměstí.

Výstava kaktusů

Farmaceutická fakulta UK a fakultní nemocnice zvou na workshop Jak vyladit svou mysl a uzdravit své tělo aneb Umění relaxace a zvládání stresu. Uskuteční se 11. června od 17 hodin v objektu farmaceutické fakulty v Heyrovského ulici 1203. Vstup je zdarma. Rezervace nutná na tel. 728 375 834, 728 585 562.

Stovky kaktusů a sukulentů budou moci lidé obdivovat od pátku 7. do neděle 9. června na výstavě hradeckého Klubu kaktusářů v objektu floristické školy v Jiráskových sadech. Expozice spojená s ukázkami mexické kuchyně bude první dva dny přístupná od 8 do 18 a v neděli do 17 hodin.

Přijďte si zahrát dominion

Domácí péče otevře dveře

Klub deskových her Poutník pořádá v sobotu 8. června od 10 hodin do pozdního odpoledne pro všechny zájemce místní turnaj ve hře dominion. Koná se v klubovně skautského střediska Rybárny v ulici Na Rybárně. Více na www.dominiontour.cz.

Abeceda zdraví a krásy

Agentura Domácí péče Hana Pekárková pořádá od 10. do 12. června k 20. výročí založení dny otevřených dveří. Mezi 8. a 16. hodinou bude v sídle na Pražské třídě 231/184 na programu prezentace služeb domácí péče, ukázka kompenzačních pomůcek a další. Kontakt: 603 220 240.

Salon vystavuje dětské práce

Seminář nazvaný Povídání o správné výživě dětí a kráse jejich maminek bude 14. června v 16.30 hodin hostit školička Motýlek ve Vrchlického ulici 920/26. Jako bonus je připraveno vyšetření pleti kosmetičkou a rady usnadňující dodržování správných principů při stravování. Přijít může kdokoliv a zdarma.

Do konce června je v Salonu královéhradeckém na Gočárově třídě mezi Ulrichovým náměstím a Střeleckou ulicí k vidění výstava dětských prací na téma Hradec 2030 aneb Jak bude Hradec vypadat, až budu velký.

Písničkáři sobě

Škola se pochlubí krásou

Hudební setkání českých písničkářů Písničkáři sobě uvidí 12. června od 19 hodin AC klub v Heyrov-

Střední škola vizuální tvorby (floristická škola) v Jiráskových sadech pořádá výstavu studentských prací

branding designu a floristického designu Akademie 2013. K vidění bude od 14. do 16. června, přičemž první den se uskuteční od 14 do 18 hodin. V dalších dvou dnech bude expozice přístupná od 9 do 18 hodin.

Základy rodopisu Česká genealogická společnost ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou pořádá 15. června od 9 do 12 hodin kurz Základy rodopisu pro začátečníky. Prezence od 8.30 hodin. Přihlášky na www.genealogie.cz.

Autogramiáda knihy o muzeu Nakladatelství Garamon, Knihovna města Hradce Králové a autoři Ladislav Zikmund Lender a Jiří Zikmund zvou na autogramiádu nové publikace Budova muzea v Hradci Králové 1909 - 1913 - Jan Kotěra. Akce se uskuteční 11. června od 18 hodin v přednáškovém sále budovy knihovny města ve Wonkově ulici. V průběhu autogramiády bude možné koupit knihu za sníženou cenu.

Stolní tenis pro školáky Sportovní škola stolního tenisu Martina Lučana & Martiny Šilhanové pořádá v sobotu 8. června v tělocvičně DTJ (sportovní areál DTJ Rašínova tř.) čtvrtý turnaj Městské ligy škol ve stolním tenise. Prezence staršího žactva (roč.1997-99) v 7.45 - 8 hodin, mladšího žactva (roč.2000 a mladší) od 10.15 do10.30 hodin.

Ragby poprvé v Hradci RLC Slavia Hradec Králové pořádá první turnaj v ragby ve městě. Na fotbalové hřiště na Novém Hradci přijedou 9. června v 10 hodin změřit síly s domácími, kteří hrají druhou nejvyšší soutěž v ČR, soupeři z Chrudimi, Prahy, Brna a Pardubic.

Přijďte na loutkovou pohádku Pojďte s námi do pohádky. To je název série akcí pro celou rodinu, která začne 9. června loutkovým divadlem Jiřího Polehni Tajemství pohádkové knížky. Příběh o Ježibabě, která hledá ženicha se uskuteční od 16 hodin v Bully restaurantu u zimního stadionu. (red)

Setkání v trávě 8. 6.| Jaroměř | 12. ročník tradičního Loučení se sezonou v Masarykových sadech v Jaroměři. Sodomkovo Vysoké Mýto 8. 6. | Vysoké Mýto | Festival věnovaný automobilovému designérovi a karosáři Josefu Sodomkovi Mělnický vrkoč 13. - 16. 6. | Mělník | 15. ročník tanečního a hudebního festivalu. Novobydžovský čtverec - Memoriál Elišky Junkové 22. 6. | Nový Bydžov | 18. ročník závodů auto-moto veteránů pořádá Klub přátel historických vozidel. Den bitvy 27. 6. 1866 - 22. 6. 2013 | Trutnov | Tradiční akce k výročí prusko-rakouské bitvy u Trutnova. 16. Safari pohár 29. 6. - 13. 7. 2013 | Dvůr Králové nad Labem | 16. ročník plachtařské soutěže. 62. Loutkářská Chrudim 29. 6. - 4. 7. | Chrudim | Přehlídka amatérského loutkářství Více na www.vennamesta.cz. (isi)

Hledají nový domov Chasan, evid. č. 140/2013, kříženec labradora; pohlaví: pes, věk: 3 měsíce, barva: černá, odhadovaná kohoutková výška v dospělosti 60 cm, hmotnost 40 kg. Tříměsíční mohutné temperamentní štěně vyrovnané povahy. Vhodné pro výcvik i jako rodinný společník. Tim, evid. č. 296/2012, kříženec; pohlaví: pes, věk: 9 let, barva: černá, kohoutková výška 40 cm, hmotnost 12 kg. Tim je voříšek vhodný do klidného prostředí. Je nedůvěřivý. Frčík, evid. č. 75/2013, kříženec; pohlaví: pes, věk: 1 rok, barva: černá, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 22 kg. Frčík je nedůvěřivý, vhodný pro aktivního člověka, kterému bude oddaným přítelem a společníkem na procházky. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 31. 5. 2013. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 7. 6. 2013. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org z Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Springer, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Lukáš Martinek, Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 22 2013  

Informační zpravodaj statutárního města