Page 1

Prohlídka zvonů, věže a půdy katedrály sv. Ducha z Farnost při katedrále sv. Ducha zve v sobotu 1. června na prohlídku unikátního souboru gotických zvonů. První prohlídka začne v 8 hodin. Celý okruh bude trvat zhruba hodinu a přístupný bude najednou pro maximálně 12 lidí. Na tuto prohlídku je nutno se předem přihlásit, a to přímo v katedrále během akce Noc kostelů v pátek 24. května od 19 do 23 hodin. Zájemci se mohou přihlásit na konkrétní prohlídku u pořadatelů u vstupu do katedrály.

KRÁTCE Z HRADCE Opravované ulice zatím jen pro MHD a stavbu Výhradně pro autobusové linky městské hromadné dopravy a vozidlům stavbařů slouží od 4. května zprůjezdněné komunikace Dukelská a S. K. Neumanna. Jde o předčasné užívání stavby, které bylo povoleno pouze za podmínky, že vjíždět tam mohou prozatím jen vozy MHD a vozidla stavby. Tato podmínka vyplynula mj. i z požadavku na brzké zahájení provozu a především proto, že se jedná o stavbu komunikace, která zatím není úplně dokončená a umožňuje jen omezený provoz. Dopravní podnik tu obnovil provoz všech autobusových linek. Náhradní zastávky u skleněné věže a v Haškově ulici byly zrušeny a autobusy opět staví na svých obvyklých stanovištích Obchodní dům Tesco a Hlavní nádraží. Jízdní řád se nemění. Trolejbusové linky MHD číslo 1, 3 a 7 zůstávají ještě na objízdných trasách. Celý prostor obou ulic je nadále staveništěm a je zde riziko případného úrazu nebo střetu se stavebními stoji, které pracují na výstavbě nových chodníků. Cyklisté nesmějí prozatím tyto vozovky využívat. Osobní i dálková autobusová doprava musí využít značených objízdných tras. Na vjezdech do lokality budou vykonávat zvýšený dohled v návaznosti na časté nerespektování předpisů i strážníci městské policie. Předčasné užívání pro vozy MHD je dobrou vůlí stavbařů.

Přihlaste děti do jeslí Městské jesle v Orlické Kotlině přijímají přihlášky žadatelů o umístění dítěte pro školní rok 2013/2014. Přihlášku je nutné podat do 31. května. Uchazeči se mohou registrovat vyplněním registračního formuláře na webových stránkách města www.hradeckralove.org/urad/jesle, e-mailem na adrese jesle.orlicka@mmhk.cz, telefonicky na čísle 495 511 739 nebo osobně přímo v jeslích. Do jeslí jsou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v Hradci Králové a mladší dvou let. (red)

NAJDETE NA WEBU

Články či fotogalerie, které nebylo možné vzhledem k limitované ploše tištěné Radnice uveřejnit, jsou umístěny pod grafickým odkazem Radnice plus na webu města.

z Itinerář Noci kostelů z Hradec hostil mezinárodní konferenci o vzdělávání z Den s královnou Eliškou

www.hradeckralove.org

Technické služby v létě opraví další část Brněnské ulice Vozovka v části staré Brněnské ulice v úseku od zvoničky až po Husovu ulici se o prázdninách dočká nového živičného povrchu. Technické služby letos opraví také část chodníků a zaměří se i na menší práce na komunikacích, které prodlouží jejich životnost. Zhotovení nového povrchu staré Brněnské ulice v úseku od Blodkovy po Husovu ulici bude letos největší plošnou opravou, do níž se na vozovkách ve své správě Technické služby Hradec Králové pustí. „Je to důležitá komunikace, která je využívána v případě uzavírky nové Brněnské i pro tranzitní dopravu. Povrch vozovky je už dožilý, proto dojde k jeho odfrézování a položení nové živičné vrstvy. Předpokládám, že oprava se uskuteční o prázdninách, kdy není takový provoz, aby dopad na dopravu byl co nejmenší. Práce navážou na vloni opravenou část Brněnské ulice,“ řekl vedoucí správy místních komunikací technických služeb Tomáš Pospíšil. Při péči o vozovky a chodníky přijdou letos ke slovu ve větší míře běžná údržba a menší opravy, které mají prodloužit životnost komunikací. Městská organizace počítá i s opravami nástupních ploch některých zastávek městské hromadné dopravy, uličních vpustí a s dalšími pracemi. Také kroky obyvatel města letos povedou po mnoha úsecích chodníků s novým povrchem. Například v Malšově Lhotě technické služby dokončí vloni zahájenou opravu chodníků spočívající v náhradě dožilých betonových dlaždic zámkovou dlažbou. „V současné době běží výběrové řízení na zhotovitele, práce by v této lokalitě měly trvat od léta do podzimu,“ přiblížil časový plán Tomáš Pospíšil. Letošní léto bude v Hradci Králové ve znamení oprav chodníků také v jiných místech. Staré dlaždice o hraně 30 centimetrů zmizí rovněž ze zbývající části Kub-

Pravidelnými opravami místních komunikací prodlužují technické služby jejich životnost. covy ulice v Plačicích, kde se stejně jako v okolních ulicích objeví zámková dlažba. Nový živičný povrch dostane také například zhruba 200 metrů dlouhý úsek komunikace pro pěší v ulici Petra Jilemnického v Plotištích. Konkrétně půjde o část vedoucí od budovy pošty po restauraci U Sokola, kde je stávající povrch chodníku poškozen různými překopy. Nová živičná vrstva pokryje v létě a na podzim také chodníky v ulicích Dělnická, Koželužská a V Domkách v Kuklenách. Práce na zlepšení stavu chodníků neutichnou na Slezském Předměstí, kde technické služby v předchozích letech opravily komunikace pro pěší v mnoha lokali-

tách. Letos se zaměří na propojení Markovické a Jánošíkovy ulice včetně „vnitrobloku“, kam položí stejnou betonovou dlažbu, jaká tvoří povrch chodníků v okolí. „Ve všech případech spolupracuje-

Foto: Martin ČERNÝ

me se správci sítí uložených pod zemí, což by mělo zaručit, že opravená místa nebudou brzy poškozena zemními pracemi,“ uvedl vedoucí správy místních komunikací hradeckých technických služeb. Martin ČERNÝ

Poničené vázy se po opravě opět vrátily do parku

Výletníky potěší další rovný úsek lesní cesty Hradečnice Cyklisty a bruslaři velice využívaná lesní cesta Hradečnice vedoucí z Malšovic k hájovně U dvou šraňků a dále na Bělečko má zatím asfaltový povrch jen do lokality kousek za uvedenou hájovnou. To se brzy změní. Od léta budou jezdit po rovném povrchu o tři kilometry dál, až téměř do Bělečka. Do té doby by však výletníci měli být v lese ostražití, práce si zde vyžádají častější pohyb těžké techniky. Městské lesy Hradec Králové se pustí do opravy povrchu dalšího úseku lesní cesty Hradečnice 1. června, kdy specializované firmě předají staveniště. Práce, které mají skončit nejpozději do 30. července, umožní jízdu po rovném povrchu na kolech i bruslích o 2,7 kilometrů dále než dosud, tedy až do oblasti těsně před vjezdem do Bělečka. Zbývajícího zhruba 200 metrů dlouhého úseku se nový povrch zatím týkat nebude, patří totiž jinému majiteli. O převodu pozemku už se však jedná, takže k protažení asfaltového povrchu až do Bělečka by mohlo dojít možná příští rok. Letošní práce na opravě další části Hradečnice přijdou na zhruba čtyři miliony korun a kromě zhotovení nového živičného

povrchu zahrnou i další úpravy. Především v části cesty s prudším stoupáním a klesáním, kde kvůli bezpečnosti cyklistů a bruslařů vzniknou dva zpomalovací retardéry a navíc i zábradlí. Přestože lesní cesty slouží přednostně pro lesní činnost, Městské lesy Hradec Králové je jejich postupným zlepšováním zpřístupňují Hradečanům k rekreaci. Společnost vlastněná městem tak například vloni prodloužila asfaltový povrch na Písečnici, druhé hlavní komunikaci v novohradeckých lesích, až do lokality nedaleko rybníka Výskyt. Rovný povrch cesty vedoucí z Nového Hradce předtím končil na křižovatce poblíž hájovny U dvou šraňků. Martin ČERNÝ

Dvě pískovcové vázy zdobící přístupové schodiště k fontáně v Žižkových sadech, které v únoru poškodili neznámí vandalové, už jsou opět na svém místě. Nádoby, do nichž technické služby na jaře vysazují letničky, opravili kameníci v dílně a nyní je usadili zpět na podstavce. Oprava přišla na více než 21 tisíc korun. Foto: Martin ČERNÝ


STRANA 2

RADNICE 20 / 22. 5. 2013

Muzejní noc − noc kterou se vyplatí neprospat Poslední květnová noc bude patřit muzeím. V Hradci Králové a okolí se jich otevře opět o něco více než vloni, a stejně jako v letech předchozích nabídnou neotřelou prohlídku s doprovodnými programy a to vše zdarma. Pro rychlejší a pohodlný přesun návštěvníků mezi jednotlivými expozicemi bude i tentokrát vypravena speciální autobusová muzejní linka. Podrobné informace o nabídkách a programech jednotlivých muzeí a galerií najdete na www.muzeumhk.cz.

Muzeum východních Čech na Eliščině nábřeží Program se ponese v duchu první republiky. Stepařské vystoupení v rytmu charlestonu, ukázka historických vozidel před muzeem, projížďky drožkou po nábřeží, fotografování v dobovém ateliéru s automobilem značky Start z roku 1930. V muzejní knihovně budou k nahlédnutí prvorepublikové noviny a časopisy, pro děti bude připravena kreativní dílna, kde si děti mohou vytvořit maňáskovou loutku, výtvarná soutěž se zaměřením na dobu první republiky, občerstvení a prohlídky stálých expozic a muzejní budovy, která slaví 100 let od otevření.

Muzeum války 1866 na Chlumu Komentovaná prohlídka muzea v uniformách z období války 1866, v případě příznivého počasí je možný výstup na rozhlednu, k prohlídce pozve nová expozice muzea války, návštěvníci zhlédnou hraný dokumentární film o bitvě v roce 1866. Dále jsou pro návštěvníky připraveny informační kiosky a interaktivní stanoviště, kde si zájemci mohou sami vyzkoušet rozdílný způsob nabíjení rakouské a pruské pušky. Pro návštěvu muzea mohou návštěvníci využit muzejní linku.

Galerie moderního umění Návratem v čase a inspirací výtvarnými díly z expozic galerie si návštěvníci vytvoří vlastní obrazový příběh vyprávěný pomocí světelné projekce. Dospělí se zábavnou formou seznámí s dobou a osudy umělců a umělkyň počátku 20. století. Děti si mohou vybarvit, zahrát a odnést domů tradiční skládačku - hru na motivy lidového umění. Po celý večer budou otevřeny stálá expozice a aktuální výstavy.

Labyrint Divadla Drak Příjemné bloudění světem divadla. Během speciální komentované prohlídky bude možné prohlédnout si loutky, které vznikly v dílnách Divadla Drak a zcestovaly se svými představeními svět. Interaktivní laboratoř nabídne ponoření do světa divadla a možnost vyzkoušet si divadelní práci na vlastní kůži. Na chvíli se tak stát scénografem, zvukařem, osvětlovačem, hercem či režisérem.

Soubor sochařských děl na loukách u Stanovic a Žirče Mimořádně pro tuto noc je připravena na 18.15 hodin podvečerní procházka přírodním areálem se sochami, na které budou návštěvníkům představena jednotlivá díla, jak je vidí

Jiří Hilmar čestným občanem

jejich autoři. Délka procházky je cca 2 km přírodním, neupraveným terénem. Pro návštěvu areálu mohou návštěvníci využit muzejní linku.

České farmaceutické muzeum, expozice hospital Kuks Komentovaná prohlídka stále expozice Kouzlo apatyky je doplněna pestřejší nabídkou prezentace práce lékárníka - výroba tablet, mastí, čípků, pilulek atd. Prohlídky budou začínat v 19, 20 a 22 hodin. Možno využít muzejní linku.

Galerie Vladimíra Preclíka, Regiocentrum Nový pivovar Po celý večer přístupná pouze vstupem do Regiocentra z Pivovarského náměstí. Prohlídka galerie s večerním osvětlením exponátů v atriu. Po celý večer promítání filmu Krajiny duše Vladimíra Preclíka.

Zahrádkářské muzeum Plotiště Prohlídka exponátů o vzniku a vývoji zahradnictví a zahrádkářství v ČR, galerie původních starých českých odrůd jablek v obrazech, prohlídka galerie osobností Českého zahrádkářského svazu, galerie královéhradeckého rozária, výstavka z tvorby lidové umělkyně Márie Karolové.

Panenkárium - muzeum panenek Úzká 210, staré město Provázení v kostýmech, stálá výstava panenek a dalších hraček od roku 1900 až do současnosti, pro tento večer i mimořádná ukázka.

Muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky, areál Signal Mont, Kydlinovská 1300 Jedinečná sbírka železniční techniky a související technické dokumentace. Expozice byla zřízena u příležitosti příjezdu prvního parního vlaku na území republiky. Postupně byly opraveny a doplněny nové exponáty. Pro děti je připraveno svezení na modelu parní lokomotivy.

Informační centrum Obnovitelné zdroje a malá vodní elektrárna Hučák Ke zhlédnutí velkoformátový film Malé vodní elektrárny na Labi, prohlídky elektrárny od 18 do 24 hodin každých 30 minut. (red)

Muzeum parních strojů Na Hrázce čp. 363 Soukromý sběratel Jan Tomek zve k prohlídce své sbírky parních strojů a jejich modelů. Při návštěvě je možno vidět velký parní stroj z cukrovaru Syrovátka Breinfeld, Daněk z roku 1876. Parní lokomobilu Umrath z roku 1910, dvouválcový parní stroj z pražírny kávy a na 132 modelů - hraček parních strojů.

Den s královnou Eliškou Rejčkou

Pětašedesátým čestným občanem města Hradec Králové se stal zdejší rodák Jiří Hilmar. Sochař, malíř a grafik, jehož díla jsou zastoupena ve sbírkách a galeriích celého světa, převzal listinu čestného občanství 14. května při vernisáži své dvojvýstavy „…tiše se přemísťovati…“ ve sboru Kněze Ambrože. Výstava, jejíž další část je k vidění v pardubické Galerii města, je dále doplněna expozicí filmových plakátů Jiřího Hilmara v Biu Central. S návrhem na udělení čestného občanství přišel královéhradecký KK3 Klub konkretistů. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

Vyberte dětem letní tábor Příměstský tábor v Základní škole Štefcova ZŠ Štefcova pořádá pro děti hradeckých škol, které ukončily docházku do 1. - 4. třídy, o letních prázdninách příměstský tábor. Tábor se uskuteční v prostředí školní družiny ZŠ Štefcova v Malšovicích. Pro děti je připraven zajímavý program a výlety. V letošním roce škola nově nabízí zařazení (v určitých termínech vyznačených na přihlášce) do oddělení se sportovní, výtvarnou, přírodovědnou tematikou a angličtinou. Provoz příměstkého tábora je od pondělí do pátku od 6.30 do 16.30 hodin. Stravování je zajištěno ve školní jídelně. Přihlášky: www.zs.stefcova.cz/registrace do 29. května. Termíny tábora: 1. 7. - 4. 7. (4 dny), 8. 7. - 12. 7., 15. 7. - 19. 7., 5. 8. - 9. 8., 12. 8. - 16. 8.

Královna Eliška Rejčka se 26. května vrací u příležitosti 710. výročí své korunovace do Hradce Králové. Na oslavy tohoto výročí jsou k Městské hudební síni zváni všichni její příznivci, pro které je připraven bohatý kulturní program na celé odpoledne. z 14:00 - 16:30 hodin – Audience u královny Elišky Rejčky, nádvoří Městské hudební síně z 14:30, 15:30 hodin – Vyprávění o Královně Elišce Rejčce, malý sál Městské hudební síně, doplněno o malou ukázku oděvů a reálií. V rámci přednášky Ivana Dubce bude předveden královnin korunovační oděv. z 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 hodin – Komentované prohlídky katedrály sv. Ducha z 16:45 hodin – Miniprůvod královny Elišky Rejčky za doprovodu hudby a kejklířů uličkami Zieglerova a Rokitanského ke katedrále sv. Ducha, kterou si prohlédne a poté se zúčastní v 18 hodin slavnostního ceremoniálu hradeckých zvoníků a zvonění na zvon Augustin. Program dále doplní středověké minitržiště, dobová hudba a kejklíři na nádvoří Městské hudební síně a na severních terasách, prodej Eliščiných dukátů, volný vstup do kaple sv. Jana Nepomuckého a prezentace královských věnných měst.

Akci připravil odbor kultury, sportu a cestovního ruchu magistrátu ve spolupráci s agenturou Armentum a sdružením Korouhev sv. Jiří, Biskupstvím královéhradeckým a HKVS. Projekt je uskutečněn v rámci roku ženy. Více na www.rokzeny.cz nebo www.hradeckralove.org. (red)

Blokové čištění − KVĚTEN 2013 28. 5. Bří Čapků mezi Pospíšilovou a Buzuluckou; SNP - parkoviště před čp. 789-640; Okružní - parkoviště pod nadjezdem od čp. 281 směr Bidlova z 29. 5. Komenského před čp. 1214 (zimní stadion); 17. listopadu; Hradecká vedle čp. 1219 a před čp. 1202, 1151, 1205, 1204, 1172 z 30. 5. Švendova mezi Pospíšilovou a Buzuluckou; Kubelíkova; Jižní - vozovka mezi SNP a Bří Štefanů; Okružní - parkoviště pod nadjezdem mezi čp. 698-701 a 1136-1130; Orebská mezi Brandlovou a Jižní z 31. 5. Vančurovo náměstí mezi Kydlinovskou a Říční a jednosměrka od Kydlinovské k A. Dvořáka; Říční; K. Čapka od Blažíčkova náměstí k Sadovské.

Mimořádné blokové čištění 31. 5. od 12 hodin do 1. 6. do 20 hodin Tylovo nábřeží od Gočárovy třídy ke školám. (red)

Rarita zaparkovala v knihovně

Příměstské tábory Víly Amátky Rodinné centrum Víla Amátka sídlící na Malém náměstí 120 pořádá pro děti dva prázdninové příměstské tábory. První nazvaný Divadlo a malování na Amátce, v Draku i jeho Labyrintu se bude konat od 22. do 26. července. Hlavní činnost bude zaměřena na hry a malování v přírodě, účastníci několikrát navštíví i Labyrint Divadla Drak a seznámí se s divadelním procesem. Divadlo a loutky v Draku a jeho Labyrintu se nazývá druhý příměstský tábor od 19. do 23. srpna, při němž budou děti navštěvovat Labyrint a zázemí Divadla Drak, zahrají si hry a seznámí se s loutkami. Společně vytvoří draka a naučí se pohádku. Tábory jsou určeny pro děti od tří a půl do deseti let. Více na www.vilaamatka.cz.

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení pracovního místa

ŘEDITELKY/ŘEDITELE Mateřské školy Podzámčí, Hradec Králové s nástupem od 24. 6. 2013 a s předpokládanou dobou výkonu činnosti ředitele/ředitelky na období 6 let. Přihlášky zasílejte do 24. května. Podrobnosti o konkurzním řízení najdete na www.hradeckralove.org/file/6471. Informace: Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, tel.: 495 707 700, e-mail: alena.synkova@mmhk.cz. Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA - PÉČE O DÍTĚ (OPATROVNÍK) odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Letní rekondiční tábor pro děti zdravé i pro ty, které zdraví trápí Tábor Ředkovec u Světlé nad Sázavou nabízí i letos od 10. do 22. srpna pobyt a zábavu pro děti od 7 do 14 let. Tábor se sedmadvacetiletou tradicí je určen pro děti zdravé, ale uzpůsoben je i pro děti s alergickými onemocněními (alergická rýma, astma bronchiale, kožní alergie), ortopedickými onemocněními (vadné držení těla, ploché nohy, vady páteře či končetin, u kterých by mohlo dojít ke zhoršení při pobytu na běžném táboře) a s chorobami ledvin a močových cest. Táborové programy jsou téměř stejné jako na běžných táborech, letos v duchu cestování se strojem času. Navíc je zajištěna zvýšená zdravotní péče, každodenní foto a informace pro rodiče na internetu. Ubytování v chatkách a montovaných domcích, strava 5x denně, pitný režim po celý den, doprava z Hradce. Foto z minulých běhů a další informace naleznete na www.supertabor.cz, kde je možné získat i přihlášku. Další informace na tel.: 775 574 939. (red)

13. 5. Dvěma zmateným lidem pomohla městská policie. Nejprve to bylo v nákupním centru, kde se nacházel starší muž, který si nemohl vzpomenout, kde bydlí a odkud sem přišel. Hlídka zjistila, že 79letý senior bydlí na Moravském Předměstí, kam ho doprovodila. O pár minut později byli strážníci přivoláni o kousek dál, kde žena v županu obcházela několik hodin stále dokola stožár. Jelikož devětatřicetiletá žena reagovala zmateně, přivolala hlídka záchranku. z 16. 5. Rvačkou a poškozením vybavení restaurace skončila rozmíška dvou mužů. Zatímco jeden před příjezdem městské policie utekl, druhý se schovával v podloubí a odmítl se strážníkům legitimovat. Orientační dechová zkouška u něho ukázala 3,15 promile alkoholu, takže putoval na záchytku. Cestou však začal být agresivní a odmítal vystoupit z auta. Po propuštění ze záchytky dostal pokutu 1000 korun. z 16. 5. Stejně vysokou pokutou „ohodnotili“ strážníci chování dvou mladíků, kteří blízko Riegrova náměstí seděli na zemi, a kolem nich byl neuvěřitelný nepořádek. Mezi nepořádkem se povalovala i prázdná láhev od toluenu a dvojice jevící známky intoxikace přiznala, že látku čichala. Šestadvacetiletý muž nekontrolující chování skončil na záchytce a dostal pokutu, jeho dvacetiletého známého strážníci postihli „jen“ pokutou. z 16. 5. Policie hledá svědky události, k níž došlo kolem poledne ve Střelecké ulici v blízkosti zastávky MHD Obří akvárium. Kriminalisté totiž nevědí, co se na místě stalo. Jisté je, že mladá žena zde nalezla těžce zraněnou devadesátiletou stařenku, která ji řekla, že byla asi sražena jízdním kolem. Seniorce, která skončila v nemocnici, byla navíc pravděpodobně odcizena hnědá dámská kabelka s telefonem, doklady a peněženkou s 800 korunami a klíčem. Jakékoliv informace k případu mohou lidé sdělit policii na bezplatnou telefonní linku 158. z 19. 5. Hasiči vytahovali na žádost policie z řeky Labe u Hučáku tělo utonulého šestapadesátiletého muže, které objevili pracovníci vodní elektrárny při čištění česel. Cizí zavinění policie předběžně nezjistila. (čer)

Informace: Světluše Kotrčová, tel. 495 707 382. Přihlášky lze podávat do 31. 5.

REFERENT/KA - PŘESTUPKY Sběratelský unikát, automobil značky KAN vyrobený v roce 1911 v Hradci Králové, je k vidění do konce května v knihovně města ve Wonkově ulici. Jediný dochovaný vůz této značky na území České republiky doplňují informace o automobilkách, které na počátku dvacátého století v Hradci Králové fungovaly a vyráběly vozy, dochované historické tiskoviny, kopie technického průkazu, reklamních plakátů a odborná tematická literatura. Vernisáž výstavy zpestřil svou přednáškou o hradeckém automobilovém průmyslu Ivan Faltys, který zájemcům přiblížil i pohled do nitra těchto vozů. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

odbor správní Informace: Pavel Uhlíř, tel. 495 707 460. Přihlášky lze podávat do 31. 5. 2013. Podrobné informace na www.hradekralove.org - Pracovní místa.


RADNICE 20 / 22. 5. 2013

KAM ZA KULTUROU Sobota 25. května

STRANA 3

Neděle patřila bruslařům, užily si i děti na odrážedlech

Galerie MU 9.00 Co nového v umění? - pro děti Statek v Pileticích 12.00 Den české a slovenské kulturní vzájemnosti Stříbrný rybník 14.00 Poklad na Stříbrném rybníku Mazurovy chalupy 14.30 Multigenerační výlet do městských lesů Hvězdárna a planetárium 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Program pro děti, 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Bio Centrál 15.00 Kovář z Podlesí, 17.30 Othello Studio Beseda 19.00 Noc oživlých mrtvol

Pondělí 27. května Klicperovo divadlo 10.00 Richard III., 19.00 Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho Knihovna HK, Wonkova 15.00 Klub deskových her ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Bio Centrál 17.30 Seriózní muž, 18.30 Vrahem z povolání, 20.00 Big Lebowski AC Klub 18.00 Závěrečný koncert S.T.O. a hostů Aldis 19.00 Exhibiční galavečer boxu Církev čs. husitská 19.30 Gabriela Vermelho - Klam

Úterý 28. května Klicperovo divadlo 10.00 Žebrácká opera, 19.00 Krysař Bio Centrál 10.00 Hluboko, 17.30 Po přečtení spalte, 20.00 Paříži, miluji Tě, 20.00 Před soumrakem SVK HK 17.30 Sant Mat - Poznej sám sebe jako vědomí ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků ZUŠ Střezina 18.00 Koncert žáků AC Klub 20.00 Mongolsko

Středa 29. května Bio Centrál 10.00 Hluboko, 17.30 Hledá se prezident, 20.15 Bio Centrál Naslepo Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarné dílny KMC Sedmikráska 16.00 Jak podpořit zájem dětí o spolupráci SVK HK 18.00 Benátské umělkyně, milenky a kurtizány... ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků Klub Satchmo 19.00 Green Dolphin Jazz Studio Beseda 19.00 Koule Divadlo Jesličky 19.30 Až na kost Hvězdárna a planetárium 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování

Čtvrtek 30. května KMC Sedmikráska 9.00 Kurz první pomoci pro maminky s dětmi Galerie MU 16.00 Výtvarná dílna s Jiřím Samkem Knihovna HK, Wonkova 17.00 Jana Jebavá - Josef Šíma II. - Inspirace antickou mytologií Bio Centrál 17.30 Šmejdi, 20.00 Paul McCartney & Wings: rockshow Salon královéhradecký 18.00 Vernisáž výstavy Hradec 2030 očima dětí Studio Beseda 19.00 Koule Klub Čtyřka 19.04 Improshow HK Filharmonie HK 19.30 Abonentní koncert řady červená Divadlo Jesličky 19.30 Pohodový večer

Pátek 31. května Aldis 10.00 Miss panenka ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Bio Centrál 17.30 Samsara, 20.00 Rozkoš v oblacích Divadlo Drak - Labyrint 18.00 Královéhradecká muzejní noc 2013 Galerie MU 18.00 Královéhradecká muzejní noc 2013 Muzeum VČ 18.00 Prvorepubliková muzejní noc Hvězdárna a planetárium 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Divadlo Jesličky 19.30 Škola manželů + Ubu. Ubu? Ubu! (lm)

Hradec opět nevyhrál, získal jen bod Záchrana ve fotbalové Gambrinus lize? Šance už je jen malá! Fotbalisté FC Hradec Králové v souboji s podobně ohroženou Příbramí vybojovali jen jeden bod za bezgólovou remízu. Středočeši si tak před Votroky udrželi důležitý tříbodový náskok. Do konce nejvyšší fotbalové soutěže zbývají už jen dvě kola, Hradec bude hrát 26. května v Praze na Slavii a v posledním kole 1. června od 17 hodin doma přivítá Viktorii Plzeň. (čer)

Tipy odjinud

Neděle 26. května Muzeum VČ 9.00 Těšíme se na prázdniny Městská hudební síň 14.00 Den s královnou Eliškou Rejčkou Prostor Pro 14.00 Malování na chodníku Bio Centrál 15.00 Zambezia, 17.30 Gambit, 20.00 Big Lebowski Bílá věž 18.00 Zvonění zvonu Augustin Klub Čtyřka 19.04 Trigger Effect + Argonaut

FOTBAL

Při úvodním dílu seriálu bruslařských závodů Inline pro život - LifeInLine Tour 2013, kterého se zúčastnily čtyři stovky bruslařů, si pocity závodníka mohli vychutnat také nejmenší účastníci nedělní akce. Pořadatelé pro ně v části trati na Slezském Předměstí připravili závod odrážedel. Foto: Martin ČERNÝ

Kdy a kam zajít na dětské dny Školáci i předškoláci se mohou těšit na nejbližší dny, kdy se v Hradci Králové uskuteční řada dětských dnů. Z bohaté nabídky jsme vybrali aspoň několik tipů. Velký dětský den nazvaný Poklad na Stříbrném rybníku zažije v sobotu 25. května od 14 do 18 hodin autokemp Stříbrný rybník. Děti se mohou těšit na různé sportovní, dovednostní, vědomostní a výtvarné hry a soutěže, ukázky práce, výzbroje a výstroje policie, městské policie, záchranné služby a hasičů, představí se i Český červený kříž a další. Chybět nebudou například ani projížďky na koních, plavby na člunech, letová ukázka vrtulníku, autogramiáda prvoligových hradeckých hokejistů, ukázka práce služebního psa i zvířátka ze zoo. Tradiční dětský den nazvaný Hradec Králové - bezpečné město chystá městská policie na čtvrtek 30. května. Tradiční počin určený pro

děti z mateřských a základních škol se letos uskuteční na Tylově nábřeží na prostranství před ZŠ Josefa Gočára od 9 do 14 hodin. Připraveny jsou ukázky policejní sebeobrany, výcviku služebních i záchranářských psů a první pomoci, k vidění bude také výstroj, výzbroj i technika strážníků, policistů, vojáků, hasičů a zdravotníků, soutěže a hry, jízda zručnosti, trenažér jízdy nebo zádržný systém. Zájemci budou moci usednout do vozidla záchranářů, hasičů nebo policistů či za volant závodního auta. Hned na dvou místech uspořádají Městské lesy Hradec Králové 1. června od 10 do 15 hodin dětský den. Na Mazurových chalupách jsou na programu ukázky sokolnictví a lesní pedagogiky a představení nové

knihy Marty Pohnerové s její autogramiádou. Ve 13 hodin potěší děti Studio PH s divadelní pohádkou, připraven bude rovněž zvěřinový guláš. U rybníku Výskyt se návštěvníci mohou těšit na ukázky lesní pedagogiky, paintballovou střelnici, plavby na loďce a grilované ryby. Mejdan pro děti. Tak se nazývá dětské odpoledne 1. června při festivalu Na jednom břehu v letním kině Širák. Od 14 hodin zde začne festivalový karneval, dětské odpoledne s hudebně-výtvarnou dílnou vyvrcholí v 15.45 hodin karnevalovým průvodem se španělskou pouliční kapelou a následně bubenickou show. Dětský sportovní den se bude konat 1. června od 9 do 11 hodin na venkovním hřišti TJ Sokol Pražské Předměstí v Chelčického ulici. Nejrůznější soutěže budou moci zájemci zažít také 2. června od 16 do 17 hodin při Dnu dětí ve sportovní hale Třebeš. (red)

UDĚLEJTE SI ČAS Blešák ve školce Prodat či nakoupit užitečné a hezké zboží mohou zájemci 31. května od 15 hodin na zahradě školky U Tří veverek na Novém Hradci. Přichystáno bude občerstvení, tvořivý koutek, pískoviště a hřiště. Prodat či nakoupit bude možné domácí potřeby, knihy, drobný nábytek, hračky, bytový textil, oblečení. Registrace a více na www.utriveverek.cz.

Zájezd za nákupy do Polska Dopravní podnik pořádá 29. května zájezd do polského městečka Kudowa Zdroj. Odjezd je v 10 hodin od dopravního podniku a v 10.15 z nástupiště F3 terminálu. Rezervace na tel. 495 089 258 nebo 602 411 601 od 8 do 14 hodin. Jízdné je 150 korun. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 25 zájemců. Stav je třeba si den před odjezdem ověřit.

Putování za perníkovou chaloupkou Třicátý sedmý ročník putování za perníkovou chaloupkou se uskuteční 26. května. Start je od 8 do 13 hodin v Malšovicích na zastávkách MHD U Střelnice nebo E. Destinové. Trasy budou připravené v délkách 6, 10, 15 a 25 kilometrů.

Modelářský den ukáže nejen letadla Ukázky modelů letadel, vrtulníků, rádiem řízených aut a další techniky i souboje combatů budou moci sledovat návštěvníci Modelářského dne. Uskuteční se v sobotu 25. května od 10 hodin na RC letišti Juniorklubu mezi Ternem a Orlicí na Slezském Předměstí.

Vycházka do přírody Za taji příměstské přírody zájemce zavede přírodovědná exkurze

nazvaná Odpoledne v hradecké přírodě - třebešská labská ramena, která se bude konat 28. května. Sraz účastníků šestikilometrového putování za doprovodu botaničky, entomologa a ornitologa bude na rohu fakultní nemocnice poblíž mostu U Soutoku v 16 hodin.

Mongolsko v AC klubu Mongolsko - země potomků Čingischána. Takový název nese další z cestovatelských promítání v AC klubu v Heyrovského ulici. Uskuteční se 28. května od 20 hodin.

Do Piletic se sjedou Slováci Šrámkův statek v Pileticích ožije v sobotu 25. května od 12 hodin slovenskou kulturou a vůní brynzových halušek při soutěži v jejich vaření. Chybět nebudou ani ochutnávky brynzových halušek, pagáčů, kapustnice, oravské slaniny, ovčích sýrů a dalších slovenských dobrot. Program doplní lidová hudba Muzička z Bratislavy.

Exhibiční galavečer boxu Kongresové centrum Aldis uvidí 27. května od 19 hodin exhibiční galavečer boxu. Kromě nejlepších borců hradeckého klubu se představí také boxeři z Prahy, Broumova, Jaroměře a Vamberka.

Autobusem na zámek Klub přátel výtvarného umění zve své členy i ostatní zájemce na autobusový zájezd na zámek Hrádek u Nechanic. Odjezd 30. května v 8.25 hodin z terminálu.

Hradecká cvrnkiáda Centrum péče o duševní zdraví pořádá v sobotu 25. května od 10 do 18 hodin v Bully restaurantu poblíž lávky přes Orlici u zimního stadionu druhý ročník Hradecké cvrnkiády. Kromě soutěže ve cvrnkání kuliček budou na programu ukázky canisterapie, vy-

stoupení vzdušných akrobatek, divadla i různé soutěže a hry.

Bleší trh v podloubí V sobotu 25. května od 9 do 16 hodin ožije podloubí v Rokitanského ulici za Bílou věží jarním bleším trhem. V roli prodejce se může představit každý, kdo se chce zbavit nepotřebných věcí. Stačí se přihlásit v 9 hodin na místě.

Boj o most připomene 68. výročí konce války Malšovický most „klapák“ ožije 25. května ve 14 hodin vzpomínkovou akcí k 68. výročí ukončení 2. světové války s názvem Bailey Bridge 2013. V předvečer akce se uskuteční od 21 hodin u mostu posezení při živé hudbě s vojáky, v sobotu bude před samotnou akcí k vidění v 10 hodin kolona historické techniky a její výstava na Velkém náměstí. Více na www.gardahk.cz.

Noc kostelů v Hradci Dveře kostelů se otevřou k noční návštěvě 24. května při akci Noc kostelů. Také katedrála sv. Ducha, kostel svatého Antonína na Novém Hradci a kostel sv. Jana Křtitele na Zámečku otevírají brány a zvou už odpoledne k návštěvě jinak nepřístupných prostor, k poslechu hudby, přednáškám a zajímavému povídání. Harmonogram najdete na www.hradeckralove.org v sekci Radnice plus.

Tanec v Labyrintu Na scéně Labyrintu Divadla Drak mohou diváci zhlédnout 30. května od 19 hodin choreografii Tanečního divadla Honzy Pokusila s titulem Suzanne. Propojení scénického tance se zpěvem přímo na scéně doprovázejí šansony Jacquese Brela a Gilberta Becauda, které interpretuje herec Jan Sklenář. (red)

24. - 25. 5. – Národní abilympiáda, soutěžní přehlídka schopností a dovedností osob se zdravotním postižením 25. 5. – I. kvalifikace na Velkou pardubickou 28. 5. – Corvus quartet, koncert 1. - 2. 6. – Aviatická pouť 7. - 9. 6. – Folklórní festival Pardubice - Hradec Králové 7. 6. – Pernštýnská noc 8. 6. – Zlatý pohár, dostihový den 8. - 10. 6. – International Festival Jazz Dance Open 2013 15. a 16. 6. – Balada pro banditu, premiéra divadelní hry, Kunětická hora 18. - 21. 6. – Zrcadlo umění, jarní část městských slavností, přehlídka tvorby nejen základních uměleckých škol 22. 6. – II. kvalifikace na Velkou pardubickou Více na www.ipardubice.cz. (isi)

Hledají nový domov Ťapka, evid. č. 127/2013; kříženec; kohoutková výška 35 cm, hmotnost 8 kg, pohlaví: fena, věk: 6 měsíců, barva: černá, bílé tlapky. Hrubosrsté štěně vyrovnané povahy, ukázněné, přátelské, vděčné za pohlazení. Je vhodné k domku se zahradou, pokud bude mít zateplenou boudu, lze jej chovat celoročně venku. Dan, evid. č. 126/2012, kříženec; kohoutková výška 45 cm, hmotnost 11 kg, pohlaví: pes, věk: 7 měsíců, barva: krémová, bílé znaky. Dan s nadšením vítá procházky, míčky, je energický a důvěřivý k lidem. Je vhodný pro aktivně založené osvojitele, kteří mají zkušenosti s výchovou psů, při plnění nových úkolů, které nezná, má sklony k hysterii. Fido, evid. č. 124/2013, kříženec amerického stafordšírského pitbulteriéra; kohoutková výška 50 cm, hmotnost 16 kg, pohlaví: pes, věk: 1 rok, barva: světle hnědá. Fido je nádherný pes přátelské povahy, vhodný pro osvojitele se zkušenostmi. Není vhodný k jiným psům, nehodí se k venkovnímu chovu. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 5. 2013. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 5. 2013. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org z Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Springer, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Lukáš Martinek, Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 20 2013  

Informační zpravodaj statutárního města

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you