Page 1

Farmářské trhy zvou z Ochutnávat a nakupovat čerstvé pečivo, uzeniny, ryby, ovoce, zeleninu a různé potravinářské výrobky budou moci návštěvníci tradičních farmářských trhů v Gayerových kasárnách. Nejbližší se budou konat v sobotu 18. května od 8 do 12 hodin.

KRÁTCE Z HRADCE Hradec vítá pátým rokem své občánky v Divadle Drak Velmi netradičně vítá už pátým rokem své malé občánky město Hradec Králové. Rodiče se svými novorozenými ratolestmi přicházejí ke slavnostnímu uvítání do Divadla Drak. Noví občánci dostávají přímo na jevišti po krátkém divadelním představení v podání herců Draku stříbrnou pamětní medaili, domovský list a volnou vstupenku do tohoto divadla. Celé rodiny se i s herci v kostýmech sudiček pak mohou vyfotografovat před kulisami hradeckých dominant. „Vítání je určeno všem miminkům, která mají zapsané trvalé bydliště v Hradci Králové. Jsou to samozřejmě i děti, které se narodily v porodnicích mimo Hradec, ale mají ve městě trvalý pobyt,“ upozorňuje zájemce vedoucí matriky Zuzana Holzknechtová. Rodiče, kteří se chtějí se svými dětmi a dalšími rodinnými blízkými tohoto příjemného i vtipného slavnostního ceremoniálu zúčastnit, musejí svůj zájem nahlásit pracovnicím matriky magistrátu města na telefonních číslech 495 707 501, 502 a 500, případně písemně nebo e-mailem na: vitaniobcanku@mmhk.cz. Pozvánka je jim pak zaslána těsně před konáním obřadu.

Přihlaste děti do jeslí Městské jesle v Orlické Kotlině přijímají přihlášky žadatelů o umístění dítěte pro školní rok 2013/2014. Přihlášku je nutné podat do 31. května. Uchazeči se mohou registrovat vyplněním registračního formuláře na webových stránkách města www.hradeckralove.org/urad/jesle, e-mailem na adrese jesle.orlicka@mmhk.cz, telefonicky na čísle 495 511 739 nebo osobně přímo v jeslích. Do jeslí jsou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm v Hradci Králové a mladší dvou let. (red)

Do Kuksu už cyklisté frčí, chystá se i stezka na jih Na severním okraji Hradce Králové nasednete na kolo nebo nazujete in-line brusle a za chvíli jste ve Smiřicích, v Josefově nebo na Kuksu. Cyklostezka spojující krajské město s těmito lokalitami se otevírá. Souběžně pokračují práce na chystané stavbě cyklostezky mezi Hradcem a Pardubicemi. Stezka mezi Hradcem Králové a Kuksem, která slouží cyklistům, bruslařům i pěším a v zimě ji určitě využijí také lyžaři, je dlouhá 26 kilometrů. Dvacet kilometrů stezky její autoři od loňského června nově postavili, na zbytku trasy využili stávajících komunikací. Na dvou místech, kde chybí rovný zpevněný povrch, však mohou mít problémy bruslaři. „Například mezi Lochenicemi a Smiřicemi, kde se veřejnost mylně domnívá, že jsme tam zapomněli asi na 500 metrů polní cesty, která však není v naší působnosti. Má ji rekonstruovat Státní pozemkový fond,“ vysvětlil Luboš Tuzar, předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Královéhradecká labská, která stezku vybudovala. S dalším omezením musí bruslaři počítat na 700 metrů dlouhém úseku v Josefově, kde památkáři nepovolili postavit zpevněnou cestu. Od budovy muzea v centru Hradce Králové se zájemci dostanou na kole ke kamennému mostu na Pláckách, odkud stezka vede po levém břehu do Předměřic a dále po pravém břehu řeky do Lochenic. Stezka poté míří přes Smiřice, Černožice a Josefov do cílového místa, takže výletníci mohou cestou navštívit například věhlasnou zámeckou kapli ve Smiřicích, pevnost v Josefově nebo hospital v Kuksu.

Cyklostezka mezi Hradcem Králové a Kuksem vede většinou přímo po břehu Labe. Celkové náklady dosáhly 67,5 milionu korun, ovšem velkou část peněz, konkrétně 92,5 procenta, získala Královéhradecká labská z evropské dotace. O stezku, která je součástí dálkové trasy spojující pramen Labe s německým Hamburkem, je mezi lidmi velký zájem. Například jen za jeden víkendový den ještě před oficiálním otevřením stezky jí projelo pět stovek cyklistů a bruslařů. Obecně prospěšná společnost Královéhradecká labská, jíž je Hradec Králové členem, zároveň začíná pracovat na přípravě stezky z Jaroměře do České Skalice, která by umožnila pohodlnou jízdu z Hradce třeba do Babiččina údolí. Na trasu mezi krajským městem a Kuksem v budoucnu naváže takzvaná Cyklostezka mechu a perníku, která spojí Hradec Králové s Pardubicemi. Její výstavbu připravuje svazek obcí nazvaný Hradubická labská. Podle náměstka hradeckého primáto-

Město nabídne další startovací bydlení Na dveře necelé padesátky bytových jednotek z programu startovacího bydlení budou moci připevnit své jmenovky v brzké době další nájemci, kteří vyhoví podmínkám a vzejdou z losování. Město nabízí ve výběrovém řízení byty s dispozicí 1+kk a 2+kk. Startovací byty jsou určeny občanům na začátku jejich ekonomické kariéry, především pak mladým rodinám. Podmínky, za kterých lze získat startovací bydlení, odsouhlasila rada města. Startovací malometrážní byty, které co nevidět obsadí další nájemníci, se nacházejí v lokalitě Třebeš v ulicích Svatojánská a Ve Stromovce. Žadatelé, kteří splní podmínky odsouhlasené radou města, a budou vylosováni, mohou po uzavření smlouvy v bytě setrvat maximálně tři roky bez možnosti prodloužení. Nebude též možné byty vyměňovat. Nájemné je v bytech zařazených v programu startovacího bydlení stanoveno ve výši 45,30 Kč/m2/měsíc. Do programu startovacího bydlení už nebudou moci vstoupit ti, kteří už byt kdykoliv před tím od města v tomto režimu získali. Výběrového řízení se mohou zúčastnit jednotlivci, manželé či registro-

vaní partneři, kteří v den podání žádosti nedosáhli věku 32 let a nejsou v Hradci Králové vlastníky nemovitosti určené k bydlení. Žadatel nesmí být dlužníkem města ani městských organizací a musí mít měsíční příjem před konáním výběrového řízení alespoň ve výši 60 % průměrné mzdy v Česku za 4. čtvrtletí roku 2012 vyhlášené ČSÚ, přičemž do takového příjmu nelze započítat sociální dávky ani jiné finanční podpory. „Splnění podmínek bude žadatel deklarovat čestnými prohlášeními. V případě, že uvede mylné údaje, nebude město s takovým uchazečem smlouvu uzavírat,“ vysvětluje Ondřej Votroubek, vedoucí odboru správy

majetku města královéhradeckého magistrátu. Zároveň dodává, že v případě zjištění nepravdivých tvrzení po uzavření smlouvy, to bude důvod pro její vypovězení. Podmínkou podání žádosti bude jednorázová nevratná úhrada ve výši 1210 korun. Ti, kteří splní podmínky výběrového řízení, budou pozváni k losování. „Startovací byty jsou určeny pro žadatele na začátku jejich ekonomické kariéry, především pak pro mladé rodiny. Jde tak o další ze vstřícných kroků, kterým město už několik let potvrzuje své prvenství v celostátní soutěži Obec přátelská rodině,“ dodává náměstek primátora Martin Soukup, odpovědný za majetek města. Výběrové řízení je zveřejněno na úřední desce magistrátu města, která je přístupná i na www.hradeckralove.org. Žádosti do výběrového řízení na startovací byty budou přijímány na podatelně magistrátu od 20. do 31. května. (isui)

ra a člena výkonného výboru svazku Jindřicha Vedlicha je nejblíže k výstavbě úsek mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem, kde se dokončují jednání o výkupech pozemků. „Na území katastru Hradce Králové jsou ještě čtyři vlastníci, s nimiž jednáme, v katastru Vysoké už žádný problém není. Pokud půjde vše podle plánu, tak do konce tohoto roku chceme mít platné územní rozhodnutí a příští rok bychom vypracovali doku-

Foto: Martin ČERNÝ

mentaci ke stavebnímu povolení,“ uvedl. Dobře se s ohledem na možné zahájení výstavby vyvíjí rovněž situace v úseku mezi Bukovinou a Němčicemi na Pardubicku. U této cyklostezky se nepočítá s jejím otevřením v celé délce najednou. Jakmile bude nějaký úsek dokončen, hned se otevře, aby ho lidé mohli využívat. Stezka do města perníku povede přes Vysokou, Bukovinu, Dříteč, Němčice, Ráby a Brozany. Martin ČERNÝ

Víkendové změny v dopravě na Slezském Předměstí Přímo v ulicích Slezského Předměstí se o víkendu sejdou k jízdám závodní i rekreační inline bruslaři na akci LifeInLine Tour 2013, která je zařazená mezi prestižní městem podpořené projekty Calendaria Regina. Bezpečnost akce si vyžádá v sobotu 18. května od 19.30 do 22 hodin a v neděli 19. května od 8.30 do 16 hodin uzavření některých ulic pro dopravu včetně MHD. Jedná se zejména o třídu SNP, ulici Lipová a část ulice Bratří Štefanů. U některých linek městské hromadné dopravy proto dojde ke změně jejich tras. Část zastávek MHD nebude možné v této době obsloužit, některé z vynechaných zastávek budou mít náhradní stanoviště na objízdné trase. Změna se dotkne 314 spojů na linkách č. 3, 6, 5, 11, 14, 17, 25, 27 a 33. MHD musí být navíc z uzavíraného úseku vyloučena už o něco dříve, neboť vůz, který by dojel až na konečnou Slezské Předměstí cihelna ještě těsně před uzávěrou, by se nemohl vrátit. Proto dopravní podnik doporučuje cestujícím v případě pochybnosti zavolat pro přesnou informaci o spoji dispečerovi na tel. číslo 495 546 095. Aktuální informace mohou cestující získat na vývěskách MHD, webových stránkách www.dpmhk.cz a po dobu výluky také na dispečinku dopravního podniku na telefonu 495 546 095. Objízdná trasa pro ostatní dopravu bude obousměrně vedena po ul. Kladská (Bratří Štefanů) - Víta Nejedlého - Okružní. (dp)


STRANA 2

Univerzitní areál doplní třetí pavilon Univerzita Hradec Králové postaví ve vysokoškolském areálu u soutoku třetí pavilon, v němž se usídlí Přírodovědecká fakulta. V areálu dosud stojí objekt společné výuky postavený v roce 1997 a pět let stará budova Fakulty informatiky a managementu. Celková investice do nového objektu přesáhne 430 milionů korun, přičemž nejméně 25 miliony se na stavbě bude podílet univerzita. Výstavba budovy by měla začít na jaře příštího roku a potrvá zhruba rok a půl. Následně na ní naváže vnitřní vybavení zejména specializovaných laboratoří. Jednou z nich se stane toxikologické pracoviště. „Tým jeho specialistů se v něm bude věnovat výzkumu mykotoxinů, které způsobují významné ekonomické ztráty na úrodě a vinou nežádoucích toxických účinků mají významné dopady rovněž na zdraví člověka,“ uvedl kancléř univerzity Ondřej Tikovský. Další pracovníci se v nových laboratořích mají věnovat výzkumu vedoucímu k přípravě léků bránících rozvoji Alzheimerovy choroby, důsledkům užívání fosfátů v průmyslu či přípravě biologicky aktivních sloučenin. „Předpokládám, že nová budova Přírodovědecké fakulty se stane velkým lákadlem pro studenty, ale i jejich profesory, kteří zde najdou zázemí odpovídající jednadvacátému století,“ míní rektor univerzity Josef Hynek. Univerzita letos navíc zahájí opravy obvodového pláště svých památkově významných budov na náměstí Svobody. (red)

RADNICE 19 / 15. 5. 2013

Šarm patří mužům − Janu Petránkovi a Josefu Kroftovi

Publicista Jan Petránek (na snímku vpravo) se stal vítězem sedmnáctého ročníku posluchačské ankety Šarmantní osobnost roku, kterou vyhlašuje Český rozhlas Hradec Králové. Hlavní cenu Zlaté slunce mu na galavečeru ve Filharmonii Hradec Králové předala 9. května loňská držitelka této ceny zpěvačka Yvetta Simonová. Na pódiu se objevily také další nominované osobnosti - Vlastimil Harapes, Tereza Kostková a Jan Přeučil. Mimořádnou cenu Šarmu, udělovanou královéhradeckým osobnostem světového významu na pódiu obdržel letošní držitel Ceny Thálie, dlouholetý umělecký šéf loutkového divadla Drak Josef Krofta (vlevo). Smyslem ankety, která vznikla v královéhradeckém rozhlase v roce l996, je hledat a oceňovat charismatické osobnosti. Vítězi předchozích ročníků se na základě hlasování posluchačů stali Marek Eben, Zdeněk Svěrák, Zdeněk Troška, Vladimír Čech, Květa Fialová, Radovan Lukavský, Marie Rottrová, Jiřina Jirásková, Karel Gott, Eliška Balzerová, Hana Maciuchová a další. (red) Foto: Jakub SCHMIDT

Smyčcový orchestr ZUŠ Habrmanova v Belgii zvítězil už potřetí Třetí vítězství v řadě si připsal smyčcový orchestr ZUŠ Habrmanova Juventus Gradecensis pod vedením Vladimíry Holubové na mezinárodním hudebním festivalu pro mládež v belgickém Neerpeltu. Na jedenašedesátém ročníku festivalu obsadil letos počátkem května orchestr první místo ve výběrové kategorii smyčcových orchestrů Pennant series E, a potvrdil tak svoji evropskou úroveň. Druhým zástupcem školy byl Juventus Kvartet ve složení Judita Schillová housle, Kateřina Netíková housle, Michaela Málková viola a Pavel Vostrovský violoncello. Ve velké konkurenci se kvarteto umístilo na skvělém 2. místě. Orchestr nakonec festivalu zahrál na benefičním koncertu pro postižené v oblasti Neerpeltu. (red)

Hradecký orchestr si podmanil belgický Neerpelt.

Foto: Archiv orchestru

Aldis uvidí Festival dětského tance Hradecká kulturní a vzdělávací společnost a Walbrzyski Ošrodek Kultury ve spolupráci s taneční skupinou T-BASS Hradec Králové pořádají 18. května 2013 od 13 hodin v Kongresovém centru ALDIS v rámci Festivalu dětského tance celostátní přehlídku Street Dance a soutěž Break Dance What´s Up Battle Junior´s. Jde o akci s jednou z nejdelších tradic současné breakdancové scény, která si získala velkou prestiž. V tomto roce pořadatelé očekávají účast více než 350 tanečníků a 20 tanečních skupin věkové kategorie junior, tedy od 11 do

15 let. Přehlídky se zúčastní rovněž taneční sestavy z partnerského polského Valbřichu, a to v rámci společného projektu z Operačního programu přeshraniční spolupráce „Walbrzych a Hradec Králové - dobří sousedé“. Výkony tanečníků budou hodnotit světově uznávané osobnosti breakdancové scény, například Just Rock z Velké Británie, tanečník, reprezentující jednu z nejznámějších skupin na světě Floor Gangs, ale také čeští porotci. O hudební doprovod soutěží se postarají diskžokejové Australan a S-Feelin. (pš)

Boj o most připomene 68. výročí konce 2. světové války Malšovický most „klapák“ opět ožije historií při vzpomínkové akci k 68. výročí ukončení 2. světové války s názvem Bailey Bridge 2013. Tu pořádá 25. května ve 14 hodin Garda města Hradce Králové, letos s podtitulem Den D+1. Do Hradce Králové se sjede více než 200 příznivců z ČR, Slovenska a Holandska v dobových uniformách, aby veřejnosti připomněli události z konce války v dynamické ukázce. Letos se objeví i unikátní sestava německých průzkumných vozidel řady Sd.Kfz 222, Sd.Kfz 223 a Sd.Kfz 247. V předvečer akce se uskuteční od 21 hodin v prostoru polního ležení u mostu posezení při živé hudbě s vojáky v polním ležení, v sobotu bude před samotnou akcí k vidění v 10 hodin kolona historické techniky a její výstava na Velkém náměstí. Více na www.gardahk.cz

Taneční skupina T−BASS mistrem ČR

S obrovskými úspěchy se vrátila královéhradecká taneční skupina T-BASS z mistrovství České republiky seriálu Taneční skupina roku 2013. T-BASS se do finále probojobval ve všech věkových kategoriích a v nejprestižnější a nejobsazenější disciplíně street dance. Po opravdu nadupaném finále kategorie seniorů a dospělých si nakonec T-BASS s choreografií Long Live vybojoval skvělé 3. místo v kategorii street dance dospělí a další 3. místo s choreografií Fresh Prince v kategorii freestyle dospělí. Senioři pak ve své kategorii přidali 5. místo s choreografií Oldies but goldies. Největší úspěch v podobě zlatých medailí přišel od dětí z T-BASS s choreografií Kitty Gang v kategorii street dance děti. Konkurenci přitom doslova rozdrtily. Také junioři ukázali svoje kvality, když v kategorii street dance s choreografií Ambition vytancovali skvělé 2. místo s nejtěsnějším možným rozdílem hodnocení na místo první. Taneční skupina T-BASS tedy opět dokazuje, že patří mezi absolutní taneční špičku

v České republice a její práce se všemi věkovými generacemi má výborné kvality. T-BASS přitom stále nabízí možnost zájemcům o tanec přidat se do jeho kolektivu. Stačí, když se zájemci zastaví každý den mezi 15. a 19. hodinou v tanečním studiu Dance Fabrique na Velkém náměstí, nebo napíší na t-bass@email.cz. Dále skupina nabízí možnost letního soustředění, kde bude zřízena speciální skupina začátečníků a kam se může přihlásit opravdu každý. Letní soustředění se bude konat ve dnech 20. až 27. července. Více info naleznete na www.t-bass.cz nebo na facebooku Taneční skupina T-BASS. Videa z finále Taneční skupiny roku jsou na facebooku Taneční skupina T-BASS a v archivu ČT Sport. (red)

5. 5. Dvojice agresivních opilých rusky mluvících mužů skončila na záchytce a jejich pes v útulku. Takový závěr mělo chování opilců, kteří na Slezském Předměstí opakovaně kopali do svého psa na vodítku a odmítali přivolané hlídce městské policie prokázat totožnost. Zatímco u jednoho ukázala zkouška 3,08 promile alkoholu v dechu, druhý test odmítl. Po propuštění ze záchytky se muži za své jednání omluvili, i přesto „vyfasoval“ každý z nich za přestupek tisícikorunovou pokutu. z 10. 5. Záchrannou službu zavolali strážníci městské policie k sedmapadesátileté ženě, které se v ulici V Kopečku zamotala hlava a upadla na zem. Po pádu byla otřesená. z 11. 5. Na záchytce strávil noc opilý devětatřicetiletý muž z Nechanic, který v hale hlavního nádraží obtěžoval cestující žebráním. Na výzvu strážníků, aby toho nechal, nereagoval a pokoušel se vyžebrat další peníze. Orientační dechová zkouška u muže ukázala více než tři promile alkoholu. z 12. 5. K vystřízlivění přivezla městská policie na záchytku také silně opilého sedmnáctiletého mladíka, který se v noci motal po Slezském Předměstí a choval se hlučně. Vzhledem ke značné opilosti spadl na zem, přičemž si roztrhl obočí a zranil ruku. Přístroj na odhalení alkoholu v mladíkově dechu ukázal hodnotu 3,64 promile. Kvůli věku opilce bude mít událost ještě dohru na magistrátním oddělení sociálně právní ochrany dětí. (čer)

MÉSTO PŘIJME

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

REFERENT/KA - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (MYSLIVOST, LESY, RYBÁŘSTVÍ)

odbor životního prostředí Informace: Iva Šedivá, vedoucí odboru životního prostředí, tel. 495 707 640, 731 131 146; Libor Rak, vedoucí odd. ochrany životního prostředí, tel. 495 707 655, 731 131 150. Přihlášky lze podávat do 27. 5. Další podstatné informace na www.hradeckralove.org - pracovní místa.

A−team bral na mistrovství Čech medaile

Mladí šachisté jsou v extralize Mladí šachisté ŠK Ortex-Reta Hradec Králové se probojovali do extraligy, nejvyšší republikové soutěže dorosteneckých družstev, a do análů soutěže se zapíší jako historicky první tým z města Hradce Králové. Současně v ní budou jediným zástupcem našeho kraje. Ortex prošel 1. ligou dorostu impozantně, vyhrál všech 11 zápasů a zakončil ji šestibodovým náskokem před dalšími družstvy v pořadí. Svěřenci trenérů Bielavského a Gonsiora uhráli 57 bodů z 66 možných, 50x vyhráli, 14x remizovali a jen dvě partie prohráli. Jádro týmu tvořili Tomáš Ptáček, Vojtěch Wagner, Matouš Pražák, Jan Nosek, Filip Šolc, David Sucharda a Kateřina Skybová. Další potěšující výsledky hlásí kategorie 14 let z krajského přeboru, kde hradecká trojice Vojtěch Wagner, Filip Šolc a Michal Blažek obsadila první tři místa a postupuje do přeboru Čech, Kristýna Kratochvílová se stala přebornicí mezi dívkami. Tereza Šulcová je dívčí krajskou přebornicí v osmiletých. Další platnou posilou celého týmu je Andrea Šolcová, která má stříbrnou medaili z mistrovství republiky do deseti let a je krajskou přebornicí ve dvanáctkách. Více informací najdete na: http://ortex-sachy.webnode.com. (red)

A-team Hradec Králové slaví. Jeho děvčata jsou mistryně Čech v kategoriích dětí, kadetek a juniorek ve skupinové disciplíně Show - s třásněmi pom-pom. Titul dívky získaly 8. května v hradecké hale Slavie, kam se sjelo 350 soutěžících z celých Čech k utkání ve čtyřech věkových kategoriích od dětí po seniorky ve skupinových disciplínách s hůlkami a třásněmi pom-pom. Nejúspěšnějími mažoretkami s hůlkou se staly Carmen Jaroměř, které titul mistryně Čech získaly v kadetkách a juniorkách. Více fotografií z akce na http://www.facebook.com/AteamHK. Foto: Valdemar STŘELKA


RADNICE 19 / 15. 5. 2013

KAM ZA KULTUROU Sobota 18. května Gayerova kasárna 8.00 Farmářské trhy Zastávka Lipky 9.00 7. Hradubický běh Adalbertinum 9.00 Klub lidové tvorby ZUŠ Habrmanova 9.00 Středověká dílna - kniha Aldis 13.00 Festival dětského tance Církev čs. husitská 14.00 Instalace nového hradeckého biskupa CČSH Hvězdárna a planetárium 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Program pro děti, 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Bio Centrál 15.00 Kovář z Podlesí, 17.30 Šmejdi, 20.00 Nespoutaný Django Klicperovo divadlo 18.00 Vernisáž výstavy Jiří Anderle, 19.00 Marylin Klub 4 19.04 Menu: Germinal + Love

Neděle 19. května Aldis 8.00 Velké setkání sběratelů, 9.00 Výstavní trhy Aqua-Terra-Flora Bílá věž 12.00 Zvonění zvonu Augustin Bio Centrál 15.00 Kovář z Podlesí, 17.00 Anna Karenina, 20.00 Tenkrát na západě Katedrála sv. Ducha 15.30 Slavnostní svatodušní koncert Kostel Božského srdce Páně 16.00 Májový koncert smíšeného sboru Jitro Církev čs. husitská 16.00 České nebe

Pondělí 20. května Církev čs. husitská 9.00 Apoštolův příklad svobody Klicperovo divadlo 14.30 Krysař Knihovna HK, Wonkova 15.00 Klub deskových her, 18.00 Tělo napoví Bio Centrál 17.30 Z prezidentské kuchyně, 18.30 Urbanized, 20.00 Příběh mého syna ZUŠ Střezina 17.30 Kytarový koncert ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků Adalbertinum 19.00 Setkání s módou Divadlo Jesličky 19.30 Osudu navzdory

Úterý 21. května Klicperovo divadlo 10.00 Žebrácká opera, 19.00 Marylin Bio Centrál 10.00 Láska všemi deseti, 17.30 Nerada ruším, 20.00 Call Girl, 20.00 Před úsvitem ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků Filharmonie HK 19.30 Ondřej Havelka + Melody Makers

Středa 22. května Bio Centrál 10.00 Lore, 17.30 Příběh mého syna, 20.15 Dokonalý svět Knihovna HK, Wonkova 15.00 Literární dílna - Jak se stát dadaistou, 16.30 Testování IQ Muzeum VČ 17.00 Naše země ve čtvrtohorách Galerie MU 17.30 Artnews - Pravidelný kulturní servis SVK HK 18.00 Magdaléna Dietlová Studio Beseda 19.00 Koule Hvězdárna a planetárium 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování

Čtvrtek 23. května Filharmonie HK 10.00 Veřejná generálka koncertu, 19.30 Abonentní koncert řady bílá Galerie MU 10.00 Manýrismus v Praze KMC Sedmikráska 10.00 Domácí mazlíčci Knihovna HK, Wonkova 16.00 Jiřina Valachovičová: Ester - autorské čtení SVK HK 17.00 Karel IV. a mistr Theodorik ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Bio Centrál 17.30 Terapie láskou, 20.00 Nazareth, 20.00 Jiří Vaněk Salon královéhradecký 18.00 Národní parky světa Katedrála sv. Ducha 18.30 Rekviem za arcibiskupa Karla Otčenáška Studio Beseda 19.00 Koule Adalbertinum 19.00 Večery u cimbálu Divadlo Jesličky 19.30 Zdravý nemocný

Pátek 24. května Klicperovo divadlo 10.00 Krysař, 17.30 Žebrácká opera Galerie MU 10.00 Co nového v umění ZUŠ Habrmanova 16.30 Koncert žáků Bio Centrál 17.00 Nespoutaný Django, 20.15 Hluboko Církev čs. husitská 18.00 Noc kostelů 2013 Českobratrská církev evangelická 18.00 Noc kostelů 2013 Filharmonie HK 19.00 Abonentní koncert řady zelená Divadlo Drak 19.30 Lenka Filipová Hvězdárna a planetárium 20.00 Večerní program, 21.30 Pozorování (lm)

STRANA 3

Hokejbalisté jsou vicemistři republiky

HOKEJ Lvi hlásí návrat tří hráčů

Hokejbalisté HBC Hradec Králové 1988 skončili v extralize druzí za mistrovskou Vlašimí, které podlehli ve finále 1:3 na zápasy. Rozhodlo se o tom o minulém víkendu na hokejbalovém stadionu v Hradci Králové. Po dvou těsných prohrách ve Vlašimi se finálová série sledovaná televizními kamerami přesunula pod Bílou věž. V prvním zápase před skvělými fanoušky Hradečtí vyhráli 2:1, ovšem v neděli se k nim štěstí obrátilo zády a přesto, že byli Středočechům vyrovnaným soupeřem, nedokázali vstřelit branku a zápas skončil 0:4. Druhé místo je však velkým úspěchem. Hradecká spanilá jízda vyřazovacími boji, kdy po základní části až šestý tým postupně vyřadil favorizované celky Kert Praha a Alpiq Kladno, budila obdiv a skončila až ve finále. (čer)

Hradečtí prvoligoví hokejisté zahájili přípravu na novou sezonu. Královské lvy Hradec Králové posílili tři hokejisté, kteří zde už před časem působili - brankář Vladislav Koutský, obránce Tomáš Kolafa a útočník Vladislav Kubeš, který se vrátil z hostování v Písku. Na střídačce se k trenérovi Jiřímu Kučerovi postaví jako jeho asistent Tomáš Martinec. Do "suché" přípravy, která potrvá do 28. června, se zapojil také mladý obránce Martin Dufek z Břeclavi. Nová sezona začne 11. září. (čer)

Všichni bruslíme v Hradci Králové

Bitvu Votroků s Příbramí vysílá televize

FOTBAL

Hradec Králové se stane ve dnech 18. a 19. května hlavním městem inline bruslařů všech věkových i výkonnostních kategorií, především však bude patřit všem hobby bruslařům, pro které jsou inlajny zábavou bez závodních ambicí. Bruslit se bude na uzavřené trati na třídě SNP a v Lipové ulici. Úvodní díl seriálu Inline pro život LifeInLine Tour 2013 začne dvouhodinovou večerní inline party v sobotu 18. května v podvečer. Od 18 do 19 hodin je možné se zaregistrovat v prvním patře hotelu Alessandria. Neděle 19. května bude na stejném místě patřit tradičnímu programu tour se zásadní novinkou - a tou je oddě-

lený start registrovaných závodníků a hobby bruslařů, kteří nemají jiné ambice než se dobře pobavit v komunitě bruslařů a nechat si čipem změřit svůj čas. „Se zvyšující se kvalitou a rychlostí registrovaných závodníků se hobby bruslaři obávali startu s nimi, proto pro ně pořádáme oddělené závody na 1, 3 a 10 km. Ale i na

PROGRAM: Sobota 18. 5. 2013 20:00 - 22:00 Večerní inline party s Pavlem Cejnarem se soutěžemi a doprovodným programem

Neděle 19. 5. 2013 9:00 - 10:00 10:00 10:15 Cca 10:25 10:45 Cca 10:55 11:30

Volné bruslení Závod odrážedel pro nejmenší 1 km Hobby (děti do 7, 8 - 9 let) 3 km Hobby (děti 10 - 11, 12 - 13, 14 - 15 let) 1 km Open (do 7, 8 - 9 let) 3 km Open (děti 10 - 11, 12 - 13, 14 - 15 let) Hobby desítka - 10 km jen pro hobíky (jednotlivci, firemní týmy a rodinné týmy) 12:30 - 13:30 Volné bruslení a vyhlášení výsledků dopoledních závodů, tombola 13:30 Open desítka - 10 km pro všechny Cca 14:10 Štafety (muž/chlapec - žena/dívka - dítě do 13 let) 14:30 Open půlmaraton - 21 km pro všechny (součást Českého poháru ČSKB) Cca 15:30 Vyhlášení odpoledních závodů, tombola.

těchto tratích si lze v oddělených závodech se statutem open s registrovanými závodníky z klubů změřit síly, totéž platí i o trati půlmaratonu. Vybrat si může opravdu každý,“ komentuje změny šéf organizačního týmu Martin Plecitý. Novinkou jsou i závody firemních týmů a rodinných týmů (táta, máma a dítě do 13 let) v hobby závodě na 10 km. LifeInLine Tour je letos více otevřena hobby bruslařům, kteří si mohou užít uzavřené trati ve městě. Vedle sobotní večerní inline party budou v neděli k dispozici dvě volná bruslení, od 9 do 10 hodin a od 12.30 do 13.30 hodin. Přihlásit se na akci lze online na www.lifeinline.cz, registrovat se lze i přímo na akci do 30 minut před startem konkrétního závodu. V době konání akce bude odkloněna doprava, a to včetně MHD, která pojede po objízdných trasách. Více o výluce MHD najdete na str. 1. (red)

Florbalistky postoupily do ligy Florbalistky IBK Hradec Králové si v příští sezoně zahrají I. ligu. Postoupily do ní díky skvěle zvládnuté baráži v Ústí nad Labem, které se zúčastnilo pět týmů. Hradecké hráčky porazily Českou Lípu 5:1, Soběslav 8:4, Děkanku Praha 4:2 a Slavii Ústí nad Labem 4:2 a obsadily tak první místo. Do I. ligy postoupily spolu s druhým Ústím nad Labem. (red)

UDĚLEJTE SI ČAS Hradubický běh posedmé Možnost poměřit své běžecké schopnosti s lidmi z Pardubic budou mít Hradečané v sobotu 18. května, kdy se uskuteční sedmý Hradubický běh. Start v Hradci Králové bude na zastávce MHD Lipky a ve městě perníku v Poděbradské ulici. Lidé z obou měst současně vyběhnou proti sobě do cílové Čeperky ležící uprostřed trasy. Registrace běžců bude v devět hodin, start z obou měst o hodinu později. Více na www.ph7.cz.

Kola v přírodě Oblíbenou jarní cyklovyjížďku příměstskými lesy nazvanou Kola v přírodě mohou zájemci absolvovat v sobotu 18. května. Start je od 9 do 11 hodin u Zděné boudy v Malšovicích. Průjezd trasou zatraktivní besedy a zkoušky pohybových dovedností. Více na telefonu 603 935 896.

Májový koncert v kostele Na Májový koncert zve 19. května od 16 hodin smíšený sbor Jitro do kostela Božského srdce Páně na Pražském Předměstí. Zazní klasická duchovní hudba, spirituály a duchovní hudba 20. století.

Strava jako prevence Zajímavou přednášku na téma Strava a nápoje jako přirozená prevence pro zájemce pořádá Farmaceutická fakulta UK a fakultní nemocnice v nové posluchárně fakulty v Heyrovského ulici 22. května v 18 hodin. Vstup je zdarma. Více na www.ebstyle.cz.

Výstava prací žáků Až do 1. června mohou zájemci navštívit výstavu prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Střezina. Jedná se o práce vytvořené tradičními výtvar-

nými technikami, ale i díla z oddělení kamenosochařství a počítačové grafiky. Výstava se koná od 17. května v galerii U Přívozu Studijní a vědecké knihovny od 9 do 18 hodin a v sobotu do 12 hodin. Více na www.svkhk.cz, www.wjeci.cz.

Květiny z drátů Výukový kurz nazvaný Květiny z drátů připravil na sobotu 18. května Klub lidové tvorby. Uskuteční se od 9 do 14 hodin v Adalbertinu. Souběžně trvá také kurz paličkování. Více na www.klthk.cz.

Putování za sluníčkem Tradiční Putování za sluníčkem pořádá v sobotu 18. května ZŠ Milady Horákové. Na 24 kilometrů dlouhou cyklotrasu zájemci vyjedou od školy mezi devátou hodinou a půl desátou, další půlhodinu mají na start turisté, kteří půjdou necelých sedm kilometrů. Více na www.zshorakhk.cz.

Kytarový koncert studentů konzervatoře Sál ZUŠ Střezina bude v pondělí 20. května od 17.30 hodin hostit kytarový koncert studentů pardubické konzervatoře ze třídy Petra Saidla. Vystoupí: Lucie Nesvadbová, Hedvika Švendová, Antonín Pevala a Ladislav Pazdera. Vstupné je dobrovolné.

Svatodušní koncert v katedrále Katedrální sbor Cantores Gradecenses pořádá na svatodušní neděli 19. května od 15.30 hodin koncert v katedrále sv. Ducha. Koncert je pojat jako odpolední zastavení určené široké veřejnosti v den, kdy katedrála svatého Ducha slaví svou poutní slavnost. Spolu se sborem účinkuje varhaník Jan Strakoš, řídí Josef Zadina. Vstup je volný.

Vyzdobte chodníky kresbami Rodinné centrum Pohoda, které je prorodinným programem Prostoru Pro, pořádá v neděli 26. května tradiční akci pro rodiče s dětmi Malování na chodníku. Akce proběhne před budovou organizace a na hřišti Plácek v Čajkovského ulici od 14 do 17 hodin. Děti křídami vyzdobí malšovické chodníky a zapojí se do hrátek a soutěží za odměny. Letos tu také přivítají canisterapeutku. Nebude chybět malování na obličej. Více na www.prostorpro.cz.

Výlet do města kamenné krásy Základní organizace nedoslýchavých pořádá 18. května výlet do Hořic - města kamenné krásy. Sraz v nádražní hale v 7.45 hodin, odjezd vlakem v 8.04 hodin. Více na telefonu 606 435 949, Hugo Maier.

Den s královnou Eliškou Rejčkou Královna Eliška Rejčka se 26. května vrací u příležitosti 710. výročí své korunovace do Hradce Králové. Na oslavy tohoto výročí jsou k Městské hudební síni zváni všichni její příznivci, pro které je připraven bohatý kulturní program odpoledne od 14 do 18 hodin.

Zájezd za nákupy do Polska Dopravní podnik pořádá 29. května zájezd do polského městečka Kudowa Zdroj. Odjezd je v 10 hodin od dopravního podniku a v 10.15 z terminálu, nástupiště F3. Rezervace na telefonech 495 089 258 nebo 602 411 601 ve všední dny od 8 do 14 hodin. Jízdné je 150 korun. Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 25 zájemců. Tento stav je potřeba si den před odjezdem ověřit na výše uvedených telefonních číslech. (red)

Další problém! Hradečtí fotbalisté prohráli po bídném výkonu záchranářskou bitvu na hřišti posledních Českých Budějovic 0:1 a jejich šance na setrvání v nejvyšší soutěži i pro příští rok je opět o něco menší. Do konce ligy totiž chybějí jen tři kola. Votroci musí v dalším kole bezpodmínečně vyhrát nad Příbramí. Utkání se hraje v úterý 21. května v 19.30 hodin na Všesportovním stadionu v Malšovicích a přímým přenosem je vysílá ČT sport. Přijďte fandit. (čer)

Hledají nový domov Basko, evid. č. 122/2013, kříženec; pohlaví: pes, věk: 10 měsíců, barva: černo-bílá, hmotnost 16 kg, výška v kohoutku 50 cm. Svým chováním i zbarvením připomíná toto štěně plemeno border kolie. Je vhodný pro zájemce o výcvik agility, má vlohy i psa pasteveckého. Je temperamentní, přátelský, hravý. Bedřich, evid. č. 114/2013, kříženec; pohlaví: pes, věk: 1 rok, barva: bílá se světle hnědými znaky, hmotnost 25 kg, výška v kohoutku 55 cm. Kříženec knírače a labradora, kamarádský, aktivní, pozorný a hlídá. Je vhodný pro osvojitele se zájmem o dlouhé procházky a výcvik. Béďa není ovladatelný na vodítku, potřebuje výcvik, stane se z něj tak vynikající rodinný společník. Jeho srst vyžaduje střihovou úpravu. Rony, evid. č. 98/2013, kříženec; pohlaví: pes, věk: 3 roky, barva: černo-hnědá, hmotnost 13 kg, výška v kohoutku 40 cm. Rony je pro svou povahu nejvyhledávanější pes mezi dobrovolnými venčiteli. Je to ideální společník pro procházky, je aktivní, hravý, komunikativní. Není vhodný k jiným psům, je dominantní. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 10. 5. 2013. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 17. 5. 2013. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org z Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Springer, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Lukáš Martinek, Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 19 2013  

Informační zpravodaj statutárního města

Radnice 19 2013  

Informační zpravodaj statutárního města

Advertisement