Page 1

2. 5. 2018, Č. 17 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Hradec si připomene Den vítězství Výročí osvobození republiky a konce druhé světové války si občané krajského města připomenou pietním aktem s  položením květin u  památníku obětí bojů za svobodu a lidská práva na Eliščině nábřeží. Stane se tak přímo v den státního svátku, tedy v úterý 8. května od 9 hodin.

KRÁTCE Z HRADCE

Oprava okružní křižovatky Brněnská proběhne asi v létě Podle aktuálních informací z Ředitelství silnic a  dálnic, které bude opravu okružní křižovatky provádět, začnou práce nejdříve v  červnu. Přesné termíny zatím nejsou známy, ale předpokládá se, že hlavní část prací přijde na řadu v průběhu letních prázdnin. V  současnosti se však jedná o další opravě, a to mostu U Soutoku, která by mohla začít už v květnu a provedla by se tedy ještě před opravou okružní křižovatky Brněnská. Důvodem je snaha zabránit časovému střetu těchto prací, aby jejich vliv na dopravu ve městě byl co nejmenší. O  termínech všech prací a  vlivu na dopravní situaci ve městě budeme včas informovat na stránkách Radnice, webových stránkách města www.hradeckralove.org a na oficiálních profilech města na sociálních sítích. (red)

Tipy Hradecké internetové televize

fórum – Daneta a Prointepo budou opravovat nemovitosti • Zast. výročí Domácí hospicové péče • 5.Farmářské trhy na nové adrese • Budoucí prvňáčci u zápisů • Rallye patřila závodním autodědečkům •

Hradecká nábřeží ožívají

O možnosti podpory podnikání v Hradci O  plánovaných aktivitách Hradce Králové, o  možnostech podpory nejen pro začínající podnikatele, či o  vhodných teritoriích pro export se mohou podnikatelé dozvědět na neformálním setkání s vedením města, zástupci agentury CzechInvest, exportní agentury CzechTrade a Technologického centra Hradec Králové. Setkání se uskuteční v  pátek 11.  května od 11 do 13 hodin v  kavárně Náplavka na náměstí 5. května. Registraci s  uvedením jména, společnosti a kontaktu je třeba zaslat do 9. května na e-mailovou adresu: hradeckralove@czechinvest.org. (or)

Zápisy do městských základních uměleckých škol začínají

Na hradecké náplavce se minulou sobotu setkali milovníci dobrého jídla a pití, kuchaři, profesionální prodejci a drobní farmáři při dalším ročníku Nábřeží gurmánů, tentokrát s podtitulem Chuť jara. Odstartoval tak letošní cyklus s názvem Královéhradecká nábřeží, kdy právě tyto unikátní prvky městské architektury ožívají pořádáním nejrůznějších akcí. Letos se tu během sezony ještě uskuteční Nábřeží řemeslníků, umělců, Elektrizující nábřeží, Nábřežní jazzová pouť, Nábřeží šlapadel, keramiky a skla, sochařů, paromilů a spousta dalších. Foto: Pavlína Pospíšilová

Přihlášky do základních uměleckých škol Střezina a Habrmanova mohou zájemci podávat do 20. května, a  to osobně nebo prostřednictvím internetu. Na základě přihlášky budou uchazeči o  studium písemně pozváni na začátku června k talentové zkoušce nebo přijímacímu pohovoru. (red)

Dílo už vzniká, odhaleno Rozpočet posílí téměř o 200 milionů bude v neděli 10. června

V ateliéru už vzniká památník padlým legionářům 4. československého střeleckého pluku Prokopa Velikého a  poručíka Jana Gayera, který se za pár týdnů objeví na nezastavěném rohu ulic Československé armády a Divišovy. Na pozemku stojícím přes křižovatku naproti Adalbertinu, kde byla v  lednu vysazena pamětní lípa, dojde k jeho odhalení 10. června. V říjnu se zde při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa počítá s vysazením druhé pamětní lípy. Foto: Archiv Československé obce legionářské

Výsledek hospodaření města Hradce Králové byl v loňském roce plus 335 milionů korun. Zastupitelé na svém dubnovém zasedání rozhodli o použití volných 285 milionů korun, které má město k dispozici po odečtení splátek úvěrů. Z  větší části budou tyto finance zapojeny do rozpočtu ještě letos, zbývajících 100 milionů korun odloží na investice v  příštích letech. Na opravy městských školských budov, hřišť, chodníků a  ulic tak letos půjde dalších 185 milionů korun. „Chceme, aby se volné peníze co nejdříve použily na akce, které jsou projektově připravené, mají již stavební povolení nebo ho nepotřebují. Rozhodně to neznamená, že bychom odkládali náročnější a dlouhodobé projekty, jako je revitalizace Benešovy třídy. Její příprava však ještě nějakou dobu potrvá, chceme zatím co nejvíce snižovat úvěrovou zátěž města a vytvořit si prostor pro možnost případného nového úvěru na další větší etapu. Rozhodně bychom do té doby na to z  vlastních prostředků tolik nenašetřili,“ vysvětlil primátor Hradce Králové Zdeněk Fink. Na dubnovém zasedání zastupitelé zároveň rozhodli o  financování nových akcí v  hodnotě téměř 158 milionů korun právě z  přebytku loňského hospodaření. Největší část půjde do městského majetku. „Jen do oprav školských budov a  sportovišť chceme ještě letos dát dalších více než 44 milionů korun,

11,5 milionu na opravy chodníků na Benešově třídě nebo na celou řadu oprav nebytových prostor města,“ řekla Romana Lišková, náměstkyně primátora odpovědná za městský majetek. Zhruba 51 milionů korun posílí městské investice, navýšení příspěvku zastupitelé schválili i  pro oblast sociálních věcí a odbor hlavního architekta. Příjmy města v  loňském roce či-

nily 2,08 miliardy korun a výdaje 1,74  miliardy. V  roce 2016 skončil rozpočet města přebytkem 180 milionů korun. Ke konci loňského roku bylo úvěrové zatížení města 624 milionů korun, v  roce 2016 to bylo 670 milionů. Své úvěry město snižuje čtvrtý rok po sobě, na konci roku 2013 byl součet úvěrů města na výši 842 milionů korun. (pv)

Zimní údržba letos město přišla na více než deset milionů korun Téměř 600 tun soli použily hradecké technické služby při letošní zimní údržbě městských silnic a chodníků, větší i menší technika během zimy najezdila přes devět tisíc kilometrů. Celkem město Hradec Králové zimní údržba stála 10,01 milionu. Formálně období zimní údržby začalo 1. listopadu 2017 a  skončilo posledního března 2018. „Na vozovkách se spotřebovalo 466 tun soli, 105 tisíc litrů solanky a 22 tun drti. Během zimy technika ujela 9 004 kilometrů,“ řekl Tomáš Pospíšil, ředitel Technických služeb Hradec Králové. Na údržbu silnic má město k dispozici čtyři sypače, o stav chodníků a stezek se během zimy stará 25 menších vozidel. Po celém území bylo rozmístěno 219 mobilních zásobníků na posypový materiál, které jsou využívané při ručním úklidu a  posypu přechodů pro chodce, schodišť nebo zastávek MHD. „Při ručním úklidu těchto míst jsme použili 42 tun posypové směsi, strojní údržba chodníků spotřebovala 58 tun soli a  zhruba 500 tun posypových materiálů. Celkem zimní údržba letos stála 10,01 milionu korun, předchozí zima byla daleko nákladnější, loni se náklady vyšplhaly těsně nad 14 milionů,“ dodal Pospíšil. Hradecké technické služby se v  zimě starají o  104 kilometrů silnic a  343 kilometrů chodníků na území města. U  silnic jde pouze o  místní komunikace, sjízdnost vozovek vyšších tříd, které vlastní kraj a stát, zajišťují jejich správci. (red)


STRANA 2

Připomínkové řízení k návrhu bezpečnostní dokumentace Město Hradec Králové umožňuje nahlížet, činit výpisy, opisy a případně kopie návrhů bezpečnostní dokumentace společností Profer Plus a  Kingspan. Oznámení o  připomínkovém řízení je zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové po dobu 30 dnů a  v  této době je možné k  těmto dokumentům dát písemné vyjádření. Více na www. hradeckralove.org. (red)

Zamakejte si v posilovně na čerstvém vzduchu

Veřejná schůze s občany Pražského Předměstí – sever Sál knihovny města Hradce Králové ve Wonkově ulici bude ve středu 16. května od 18 do 20 hodin hostit veřejnou schůzi vedení města s  občany Pražského Předměstí – sever. Hovořit se bude například o  výstavbě, investicích a opravách komunikací v této části města, dopravní situaci a  problematice parkování, o logistice svozu odpadu, umístění sběrných nádob a  o  sběrných dvorech. Projedná se i  výhled priorit zdejší komise místní samosprávy, pohovoří se i  o  severní tangentě. Chybět nebudou ani informace o  opravách a  revitalizaci městského majetku v této oblasti a diskuze. (red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 7. 5. Mrštíkova před čp. 929-933 a čp. 934-936, Čajkovského – slepá za čp. 920-924 • 9. 5. Nerudova od Habrmanovy ulice ke trati, Pavla Hanuše mezi Horovou a Habrmanovou, Jiřího Purkyně mezi Habrmanovou a P. Holého, U Střelnice, Mánesova od Ulrichova náměstí po Nerudovu, Ulrichovo náměstí od Gočárovy třídy po Mánesovu • 10. 5. Pelclova, Švendova od ulice Víta Nejedlého po Pospíšilovu, V  Koutech před čp. 1285-1287, Čajkovského mezi čp. 905 a  908, u  čp. 885, 906, 907 + parkoviště u  čp. 2032, Mrštíkova od čp. 1146 po hlavní vozovku • 11. 5. Rautenkrancova, Orlické nábřeží mezi ulicí Ignáta Herrmanna a  Rautenkrancovou, Víta Nejedlého od Hradební k  II. silničnímu okruhu, Šimkova od Pelclovy po Buzuluckou – vozovka a parkoviště za magistrátem města. (ts)

HRADECKÝ PITAVAL 23. 4. Z nedovoleného ozbrojování policie obvinila 44letého muže, který se zdrogovaný pohyboval v  ulici Jana Masaryka s taškou plnou zbraní a výbušnin. Policie kvůli zajištění bezpečnosti dokonce uvažovala o evakuaci lidí z  okolních panelových domů, což však nakonec nebylo nutné. Pyrotechnik totiž zjistil, že tři pistole, náboje a  plastická hmota nejsou v  současném stavu nebezpečné. Později vyšlo najevo, že zbraně nejsou jediné, které muž bez zbrojního průkazu má. Policisty zavedl do skladu, kde přechovával několik tisíc kusů střeliva a dalšího vybavení. K naprosté většině zbraní sice měl doklad o znehodnocení, policie ale našla i další zbraně, zakázané tlumiče a  střelivo, které nebyl oprávněn držet. Celkem tak policie zajistila více než deset revolverů, pistolí i  dlouhých zbraní, dva tlumiče, pyrotechnické prostředky a  množství munice. Obviněnému hrozí až pětiletý pobyt za mřížemi. (red)

Hurá na Den rodiny Novou lesní tělocvičnu postavily během minulého týdne pro své návštěvníky Městské lesy Hradec Králové naproti stánku U Pytláka na trase asfaltového okruhu nedaleko Stříbrného rybníku. Je určena pro dospělé a mládež, děti mladší než 15 let musejí být doprovázeny dospělým. Pravidla k použití šesti cvičebních prvků jsou vyvěšena na informačních tabulkách. Foto: Michal Komárek

Slunná loučka zahájila letní sezonu

Díky rychlému nástupu téměř letních teplot přivítala slunná loučka u plaveckého bazénu první návštěvníky již v neděli 22. dubna. Loučka funguje třetím rokem jako relaxační a  odpočinková zóna, navštívit ji můžete nejen z  krytého plaveckého areálu, ale i  z  ulice, a  to i  s  kočárkem a  dětmi do jednoho roku. K  dispozici jsou tu sprchy, toalety, převlékací kabiny i  bezpečnostní trezorky. Nechybí ani místnost pro nejmenší návštěvníky s  přebalovacím pultem a  mikrovlnkou. Největší atrakcí pro děti je velké řízené mlhoviště s  prolézačkami, skluzavkami a  hracími domečky. V  areálu je možné zdarma si zahrát stolní tenis, ruské kuželky, pétanque i další hry. K odpočinku jsou tu připravená lehátka, na travnaté plochy stíněné vzrostlými stromy nebo slunečníky. „Před zahájením sezony bylo nutné kompletně opravit plot po podzimní devastující vichřici, která strhala většinu sítí a  zároveň zohýbala některé části plotu. Do okrasných květináčů jsme vysázeli nové květiny, opravili a  natřeli lavičky, v  nejbližší době proběhne obnova plat na ležení, bude zprovozněné pískoviště, přibude nová skluzavka pro děti a nový

RADNICE 17 / 2. 5. 2018

prolézací domeček,“ shrnuje činnosti předcházející nové sezoně Jaroslava Bernhardová, ředitelka Správy nemovitostí, která areál spravuje.

Přenosné slunečníky budou nyní doplněny o podstavce pro lepší stabilitu a na terase u bufetu přibudou slunečníky nové.

Vstupné na slunnou loučku děti do 120 cm neplatí, dospělý na celý den zaplatí 30 korun a mládež a  senioři o  deset korun méně. Návštěvníci krytého plaveckého bazénu i  aquacentra mají vstup na slunnou loučku zahrnutý v  ceně vstupného a  čas strávený venku se jim do placeného pobytu nepočítá. Na loučku se vstupuje hlavním turniketem vedle vchodu do budovy plaveckého bazénu anebo přímo z bazénové haly na terasu. Návštěvníci aquacentra můžou projít do 50m plaveckého bazénu a  následně pokračovat na slunnou loučku. „Pokud bude teplé slunné počasí pokračovat, bude slunná loučka otevřena od 10 do 18 hodin, s  prodlužováním dnů se bude prodlužovat i večerní čas až do dvacáté hodiny,“ dodává Jaroslava Bernhardová. (red)

Den rodiny, který pořádá Hradecká kulturní a vzdělávací společnost spolu s  Destinačním managementem Hradecko, se koná již tradičně druhou květnovou neděli – 13. května – od 10 do 16 hodin v Jiráskových sadech. Je určen nejen dětem, ale i jejich rodičům či prarodičům. Na své si přijdou milovníci pohádek, vystoupení s  velkými bublinami a  tanečních a sportovních ukázek. Pro malé umělce budou připraveny výtvarné dílny a řemeslné dílničky, pro ostatní spousta vědomostních, sportovních her a  soutěží  i  milovníci dobrot budou moci okusit třeba čebureky, speciality z Orlických hor, výbornou kávu nebo letní koktejly. Do Dne rodiny se opět zapojí i  mnohé subjekty ve městě, které nabídnou své služby se slevou či speciálním programem – například zábavní centrum Tongo, Labyrint Divadla Drak, Galerie moderního umění, vodní elektrárna Hučák, dětská železnice či parníčky na Labi. A  komu se nechce chodit pěšky, může se povozit turistickým hradeckým vláčkem a  navštívit právě další místa mimo Jiráskovy sady. (red)

Slunná loučka se dala po zimě opět do gala a pro návštěvníky se chystají i další novinky a vylepšení. Foto: Michal Komárek

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Město nabízí byty k pronájmu

Všichni jsou podjatí? Blýská se na lepší časy

Město Hradec Králové vypisuje výběrové řízení č. OM1/61/2018 na pronájem uvolněných nájemních bytů určených pro rodiny s dětmi. Vyplněné žádosti včetně požadovaných příloh jsou přijímány v zalepené obálce označené „VŘ – byty pro rodiny s dětmi“ do 30. května do 17 hodin na podatelně Magistrátu města Hradec Králové nebo poštou na adrese: Statutární město Hradec Králové, odbor správy majetku města, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Důležité informace včetně podmínek a přihlášky jsou k dispozici na úřední desce (http://edeska.mmhk.cz/eDeska/) nebo na odboru správy majetku města v tištěné podobě. Případné informace na telefonním čísle 495 707 734. (om) 1. J  ungmannova čp. 1393

č. bytu 41, 1+3, 86,93 m2, 5. podlaží, termíny prohlídek: 16. 5. 9 – 9.10 hodin; 23. 5. 14.30 – 14.40 hodin

2. Pod Zámečkem čp. 1835

č. bytu 103, 0+2, 49,6 m2, 2. podlaží, termíny prohlídek: 16. 5. 10 – 10.10 hodin; 23. 5.15.15 – 15.25 hodin

3. Pod Zámečkem čp. 1835

č. bytu 114, 0+2, 46,2 m2, 4. podlaží, termíny ukázek: 16. 5. 10.15 – 10.25 hodin; 23. 5. 15.30 – 15.40 hodin

4. Pod Zámečkem čp. 1835

č. bytu 327, 0+1, 35,98 m2, 1. podlaží, termíny ukázek 16. 5. 10.30 – 10.40 hodin; 23. 5. 15.45 – 15.55 hodin

5. Pod Zámečkem čp. 1835

č. bytu 330, 0+1, 37,3 m2, 2. podlaží, termíny ukázek: 16. 5.10.45 – 10.55 hodin; 23. 5. 16 – 16.10 hodin

6. Pod Zámečkem čp. 1837

č. bytu 2, 0+1, 39,4 m2, 1. podlaží, termíny ukázek 16. 5. 11 – 11.10 hodin; 23. 5. 16.15 – 16.25 hodin

7. Fričova čp. 1852

č. bytu 5, 1+kk, 43,3 m2, 2. podlaží, 16. 5. 11.20 – 11.30 hodin; 23. 5. 16.35 – 16.45 hodin

V posledních letech se systémová podjatost stala příčinou zdržení mnoha významných projektů v celé republice. Stejné zkušenosti máme v Hradci Králové. Stačilo, aby se představitelé města vyjádřili ohledně potřebnosti rekonstrukce Velkého náměstí či křižovatky Mileta a  na základě podané námitky podjatosti putovaly oba obsáhlé spisy na stavební úřad v Hořicích. Stejně tak podpis memoranda mezi hejtmanem kraje a  univerzitami zastavil prestižní stavbu kampusu Univerzity Karlovy. Ve všech případech rozhodnutí o  „možné podjatosti“ vedlo k  podstatným zdržením projektů, a dokonce k ohrožení jejich financování. Nyní se snad blýská na lepší časy. Pardubický kraj podal návrh na novelu správního řádu a  tuto iniciativu podpořilo také vedení Asociace krajů ČR a  další krajská zastupitelstva, včetně královéhradeckého. Podle navržené novely by důvodem k namítání podjatosti nemělo být pouze to, že je úředník ve služebním nebo pracovním vztahu k obci, kraji či státnímu úřadu, u kterého je dané správní řízení vedeno. Takovéto jednoduché opatření by žádným způsobem neohrozilo právo na nezávislé správní řízení, ale výrazně by omezilo obstrukce z důvodu domnělé podjatosti. Smyslem novely správního řádu je narovnání současného stavu, kdy tzv. systémová podjatost není v zásadě legislativně řešena a je výsledkem rozhodování správních soudů. Tento nesoulad mezi fungováním smíšeného modelu veřejné správy a rozhodováním soudů způsobuje velké problémy, například v  podobě neúměrného zdržování projektů, nejistoty investorů, ztráty dotačních prostředků, neochoty uzavírat plánovací smlouvy a  memoranda. Věřím, že vláda a zákonodárci ve věci novely správního řádu rozhodnou správně a co nejdříve. Díky novele by se výrazně omezilo zneužívání institutu systémové podjatosti ze strany odpůrců staveb, konkurenčních investorů či v některých případech samotných státních úředníků. Jindřich Vedlich, zvolen za TOP 09, 23. dubna 2018


STRANA 3

V lesích bude víc jedlí, buků a dubů Padesát tisíc sazenic stromů vysadili na jaře v lesích v majetku města pracovníci Městských lesů Hradec Králové. Jedná se hlavně o  druhy, které zde nejsou tak zastoupeny, takže hradečtí lesníci tak zároveň upravují druhovou skladbu lesa. Množství vysazovaných stromů je letos minimální, protože není třeba znovu zalesňovat velké plochy jako po kalamitách. „Jen pro představu. Letos jsme vysadili 50 tisíc stromů, kdežto například po poslední kalamitě to bylo milion a  půl,“ uvedl Milan Zerzán, ředitel společnosti obhospodařující lesní a rybniční majetek města a  provozující těžbu štěrkopísku. Jde hlavně o jedle a listnaté stromy, především buky a duby, které jsou ve zdejších lesích vzácnější. Zato třeba borovice a  smrky se uměle vysazovat téměř nemusejí, o vše se postará příroda sama. Především borovic je v  hradeckých lesích totiž habaděj. Jiné je to třeba u  buků, kterých zde roste málo, takže přirozený přírůstek je logicky minimální. „Výsadbou těchto druhů stromů vytváříme z  pohledu druhového složení optimální kostru lesa do budoucna,“ je přesvědčen Milan Zerzán. Ve vlastnictví města je v  současnosti zhruba 3800 ha lesa. (čer)

Vodáci z Orlice vytáhli přes čtyři tuny nepořádku

Plastové láhve, autodíly, igelity, pneumatiky, kuchyňské nádobí, sklo, kusy nábytku a elektrospotřebičů, koberce, hračky a  dokonce i  jízdní kola nebo běžky. Takové „poklady“ vytáhli dobrovolníci z  řeky Orlice při pravidelném jarním čištění jejích dvou úseků z Doudleb do Hradce a z Čermné do Albrechtic. „Z přibližně 71 kilometrů čištěného koryta a přilehlých břehů řeky Orlice bylo odvezeno zhruba 4,2 tuny civilizačního odpadu,“ uvedl za organizátory Jiří Roušavý z Klubu dětí a mládeže Hradec Králové. Foto: Archiv Klubu dětí a mládeže

RADNICE 17 / 2. 5. 2018

Plavete často? Teď se to vyplatí

Od začátku května mohou návštěvníci aquacentra využít věrnostní akci 10 + 1, kdy za deset návštěv získají zdarma jeden celodenní vstup. Pro účast v akci je potřeba vyzvednout si v  recepci městských lázní sběratelskou kartu a  sbírat razítka. Akce se týká jak jednorázových návštěvníků, tak i  vlastníků čipových hodinek, musejí ale vstoupit do aquacentra z  budovy městských lázní, podrobná pravidla jsou zveřejněna na webu www.snhk.cz. Akce bude ukončena 31.  července, ale čerpat vstup zdarma je možné až do 2. září, tedy do dne před uzavřením areálu kvůli pravidelné letní odstávce, která je v plánu od 3. do 21. září. Ostatní služby jako je kadeřnictví, kosmetika, pedikúra a  kanceláře v  budově městských lázní budou v  provozu. Možnost plavání po dobu odstávky aquacentra je v  50m bazénu, v  případě pěkného počasí i  na Flošně. Další novinkou pro letní sezonu je v  červenci a  srpnu otevření sauny v  aquacentru pro návštěvníky zdarma. Sauna bude ale otevírat o hodinu později, tedy od pondělí do pátku od 11 do 21 hodin a v sobotu, neděli a ve svátek od 11 do 20 hodin. Během celé letní sezony bude otevřena i  slunná loučka vedle krytého bazénu. Ten bude uzavřen pro veřejnost od 16. do 27. července, opět by se měl otevřít 29. července. (red)

UDĚLEJTE SI ČAS Zkuste si řídit autobus Dopravní podnik města Hradce Králové připravil zejména pro zájemce o práci řidiče autobusů a trolejbusů městské hromadné dopravy akci s názvem Za volantem autobusu. Pokud byste si řízení autobusu rádi vyzkoušeli, chtěli se o této práci dozvědět víc, je vám alespoň 21 let a  máte řidičské oprávnění skupiny B, přijďte si to zkusit. Akce se uskuteční v  areálu dopravního podniku v Pouchovské ulici 17. května od 14 do 18 hodin. Zájemci se mohou předem hlásit na telefonu 495 089 231.

Křest knihy v knihovně

kých lesů. Start je mezi půl desátou a 12. hodinou u Zděné boudy v Malšovicích. Více na e-mailu: z.horcickova@seznam.cz, tel. 605 211 891.

Jarní koncert nejen pro maminky Základní škola Kukleny pořádá ke Dni matek velký jarní koncert nejen pro maminky, který se uskuteční ve čtvrtek 10. května od 16 hodin ve školní sportovní hale. Představí se všechny věkové kategorie účinkujících od mateřské školy až po budoucí studenty. Těšit se můžete na recitaci, zpěv, tanec i hru na hudební nástroje a nebude chybět ani humor.

Anička koloběžka Křest knihy Ladislava Zikmunda-Lendera Struktura města v zeleni se uskuteční 9. května od 17 hodin v knihovně města. Kniha představuje ve dvaceti kapitolách nejvýznamnější tvůrce, stavby a  architektonické tendence 20. století. Na místě bude k dostání za akční cenu. Vstup je volný.

Anička koloběžka, tak se nazývá další z cestovatelských promítání v  AC klubu v  LTC Zámostí v  Malšovicích, které bude možné navštívit v  pondělí 7. května od 20 hodin. Kromě povídání a  obrázků z  cesty na koloběžce podél Dunaje téměř od jeho pramene až k  moři si návštěvníci budou moci vyzkoušet plně naloženou cestovatelskou koloběžku. A věřte, že to není vůbec snadné…

Republiko má, středisková

Dejte nudě šach mat

Dobré divadlo pořádá v sobotu 5.  května zábavný pořad s  Ivem Šmoldasem a  herci divadla SemTamFór nazvaný Republiko má, středisková. Za zábavou mohou zájemci vyrazit do Nového Adalbertina na Velkém náměstí od 19 hodin. Více na www.dobredivadlo.cz.

Toužíte zdokonalit své šachové znalosti? Chcete vést chytrou a promyšlenou hru až k  závěrečnému matu a  užít si přitom přátelskou atmosféru? Pak si udělejte čas v pátek 11. května od 14 hodin a  navštivte setkání šachového klubu pro seniory v ClubCafé Pessoa, kde si užijete praktický výklad s  ukázkami, nácvik dovedností i  následný miniturnaj. Vstup volný. Přihlášky a více na tel. 736 472 678 nebo na e-mailu: vzdelavani@ops.cz.

Nakupuj, daruj, prodávej Jarní bazárek dámského oblečení se bude konat v Biu Central v úterý 15. května od 14 do 18 hodin. Oblečení můžete nejen nakupovat či prodávat, ale také darovat. O to, aby se dary dostaly k potřebným, se postará Poradna pro oběti násilí Nomia. Registrace prodávajících zdarma na e-mailu: bazarek.hk@gmail.com.

Na kole za pomníčky a pověstmi lesů V neděli 13. května pořádá Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny cyklistickou poznávací akci v  hradeckých lesích. Akce, na kterou můžete vyrazit i  pěšky, je vhodná pro všechny věkové kategorie i  pro rodiny a  spočívá v  pátrání po pomníčcích a pověstech hradec-

V Artičoku budou k vidění nože Atraktivní akci s  mezinárodní účastí nazvanou Hradecký nůž, prodejní výstavu nožů a  chladných zbraní, bude 13. května od 9 do 17 hodin hostit galerie Artičok na třídě Karla IV. Při loňské premiéře vidělo exponáty vystavovatelů z  Česka, Polska, Slovenska a Ukrajiny několik stovek návštěvníků. Informace a přihlášky na e-mailu: hradecky.nuz@ seznam.cz, tel. 774 620 562.

Z vysílání Českého rozhlasu HK V  pondělí 7. května bude v  18.04 hodin hostem v radioklubu v Havlíč-

kově ulici v živém vysílání pořadu Na cestách s Petrem Voldánem houslista Pavel Šporcl. Hostem ve studiu bude ve čtvrtek 10. května v  8.35 hodin etnolog z Krkonošského muzea Libor Dušek, který už podruhé přiblíží vzpomínky krkonošských rodáků.

V pátek 11. května bude Pátečním hostem od 10 hodin v přímém přenosu z Radiokavárny v Havlíčkově ulici herec, divadelník a loutkář Petr Forman. Pozve všechny na jedinečné představení Divadla bratří Formanů v Hradci Králové. V páteční radioporadně z  radiokavárny pak bude po 11. hodině hostem výtvarnice Terézie Kalinayová, která seznámí se starými rukodělnými technikami.

Branný závod v centru města! Třináctý ročník branného závodu, který pro milovníky adrenalinu a  soutěží připravuje Unie studentů a přátel Fakulty vojenského zdravotnictví, bude odstartován 5. května

v osm hodin. Na čtyřčlenné týmy čekají fyzicky náročné disciplíny i úkoly zaměřené na logické myšlení, znalosti a odvahu, včetně tradičního skoku z mostu. Závod se dělí na dvě kategorie – normal zahrnující 15 km a dvanáct disciplín a hard, který čítá 25 km a dvacet disciplín. Pořadatelé ke startu zvou běžce všech věkových kategorií, profesionální vojáky i  civily. Ve stanovém městečku na náměstí Osvoboditelů, u  muzea budou navíc k  vidění ukázky kynologie, vojenské taktiky, bojového umění musado, techniky, výzbroje, zásah letecké záchranné služby a  další. Více na www.brannyzavod. uspfvz.cz.

Seniorská cyklistická stezka TJ Sokol HK-Pražské Předměstí společně s městskou organizací seniorů pořádají 15. května kondiční jízdu „Seniorská cyklistická stezka“ – jedenáctikilometrový okruh v  hradeckých lesích. Kategorie: ženy, muži (65+, 70+, 80+). Prezence účastníků 9–9.30 hodin na Hradečnici U  Vlka. Start v  10 hodin. Přihlášky formou SMS (jméno, příjmení

a ročník narození) zasílejte na číslo: 732 409 282 do 12. května.

Sbormistrové Skopalové vystoupí poprvé spolu Poprvé se v Hradci Králové společně představí pěvecké sbory Jiřího Skopala – Jitro a  Jitříčko – a  Jiřího Skopala mladšího – Kácov. Koncert se uskuteční v  úterý 15. května od 19 hodin v  Městské hudební síni. Vstupenky jsou dostupné v kanceláři sboru a také před koncertem v městské hudební síni.

Divadlo Beze slov zahraje v Draku Divadlo Beze slov se svými neslyšícími malými umělci při škole Štefánikova pro děti s vadami sluchu zve na benefiční představení u  příležitosti 20. výročí své existence. Představení v  délce 1,5 hodiny se koná dne 14. května od 17 hodin v divadle Drak. Podpoří ho zpěvačka Hanka Křížková a moderátor Karel Voříšek. Představení bude tlumočeno do znakového jazyka. Zakoupením vstupenek přispějete na pořízení jedné nebo dvou žíněnek pro umělecký soubor. (red)

Podílejte se na přípravě nové muzejní expozice Budovu hradeckého muzea bude město Hradec Králové v nejbližších měsících rekonstruovat. Odborní pracovníci muzea v současné době již připravují podobu nové expozice, která bude připomínat historii města od středověku až do počátku čtyřicátých let 20. století. „Pro část této expozice, věnované zejména meziválečnému období tzv. první republiky, hledáme zajímavé fotografie nebo předměty se vztahem k Hradci Králové a tomuto období. Máme zájem zejména o snímky, na kterých jsou kromě architektury zachyceni i obyvatelé ve chvílích každodenních, svátečních i  osudových,“ vyzývá ke spolupráci autorka mnoha výstav a  publikací Pavla Koritenská. Fotografie budou po pořízení digitálních kopií vráceny majitelům, ale muzeum vítá i možnost darů do sbírkových fondů. Hledá také předměty dokumentující činnost místních firem, živnostníků a drobných řemeslníků – reklamní letáky, předměty s  označením hradeckých firem, fotografie exteriérů nebo interiérů obchodů apod. Pokud máte muzeu co nabídnout, kontaktujete Pavlu Koritenskou na Muzeum východních Čech hledá prvorepublikové fotografie či před- telefonu 495 514 624 nebo e-mailu: p.koriměty se vztahem k Hradci Králové. Foto: Archiv MVČ tenska@mzeumhk.cz. (red)


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 5. května Hvězdárna a planetárium 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Se zvířátky o vesmíru, 19.00 Podvečerní program, 20.30 Večerní program, 21.45 Večerní pozorování Bio Central 15.30 Králíček Petr, 17.30 Ženou z boží vůle, 18.00 Hora, 20.30 Hastrman, 21.00 Někdo to rád zahalené, 22.30 Tiché místo RC Pohoda 16.00 Bylinkový workshop – výroba tinktur a olejů UHK 16.30 Československé filmy osmičkových let: Čest a sláva ZUŠ Habrmanova 17.00 Po stopách tanečních technik Nové Adalbertinum 19.00 Republiko má, středisková Klicperovo divadlo 19.00 Jedlíci čokolády

Neděle 6. května Divadlo Drak 13.00 Benefiční festival po jedné noze – Jakoubkovo splněné přání, 14.30 Houpací pohádky, 16.00 Červená karkulka, 17.00 Oříšková chaloupka, 19.30 Duo Čerwuiš, Dva, Ventolin Bio Central 15.00 Planeta Česko, 17.30 Nico, 1988, 18.00 Až na dno, 20.30 Ztratili jsme Stalina, 21.00 Kupředu levá

RADNICE 17 / 2. 5. 2018

Město nabízí k prodeji nemovitosti ve Svinarech

Město Hradec Králové vypisuje výběrové řízení č. OM1/49/2018 – prodej pozemku stp. č. 20/2, jehož součástí je budova čp. 4 (rodinný dům) s příslušenstvím, pozemek pp. č. 999/1, pozemek pp. č. 8/2, část pozemku pp. č. 996 o výměře 91 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 12067224/2017 a nově označena jako pp. č. 996/3, spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na části pozemku pp. č. 996 o výměře 91 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č. 1206-7224/2017 a  nově označena jako pp. č. 996/2, vše v k. ú. Svinary, za minimální cenu 6 500 000 Kč.

Prohlídky nemovitosti se uskuteční 15. května od 10 do 10.30 hodin a 21. května od 16 do 16.30 hodin. Přihlášky musejí být doručeny do 28. května do 17 hodin. Důležité informace k  tomuto výběrovému řízení včetně závazných podmínek účasti, stanovená minimální cena, přihláška do výběrového řízení, jsou k  dispozici na úřední desce (http://edeska. mmhk.cz/eDeska), nebo přímo na odboru správy majetku města v  tištěné podobě. Případné informace na telefonním čísle 495 707 734. (om)

Zapište děti do mateřských škol Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem se uskuteční v pátek 11. května od 10 do17 hodin a v sobotu 12. května od 9 do 12 hodin. Zákonný zástupce se s  dítětem dostaví do mateřské školy, o  kterou žádá, a u zápisu předloží vyplněnou žádost o  přijetí potvrzenou lékařem (obdrží ji v  mateřské škole před termínem zápisu), rodný list dítěte, svůj průkaz totožnosti a  v  případě dítěte se zdravotním postižením i vyjádření školského poradenského zařízení. Přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání je v posledním roce před zahájením školní docházky povinné. (red)

Medailová žeň kanoistů Sokola

Pondělí 7. května

Úterý 8. května Eliščino nábřeží 9.00 Připomínka Dne vítězství Bio Central 10.00 Planeta Česko, 17.30 Janička, 18.00 Neznámý voják, 20.30 Hastrman, 21.00 Foxtrot

Středa 9. května

Čtvrtek 10. května KRC Sedmikráska 10.00 Slovenská kuchyně ZŠ Kukleny 16.00 Jarní koncert ke Dni matek ZUŠ Habrmanova 17.00 Třídní koncert Knihovna, Wonkova 17.00 Japonská kaligrafie pro pokročilé Bio Central 17.00 Psí ostrov, 17.30 Měsíc Jupitera, 19.45 Macbeth, 21.00 Foxtrot Filharmonie HK 19.00 Začínáme končit Adalbertinum 19.00 Screamers Klicperovo divadlo 19.00 Kočičí hra Za Divadlem Drak 19.30 Deadtown – Divadlo bratří Formanů

Mistrovství České republiky v rychlostní kanoistice na pět kilometrů v Praze přineslo řadu úspěchů závodníkům Sokola Hradec Králové. Absolutní mistryní republiky v kategorii C1 se stala Alena Krausová (na snímku), v mladších žácích se nečekaným vicemistrem mezi jednotlivci stal Filip Michajlík, druhé místo v kategorii K1 mezi dospělými vybojoval Michal Merhaut. Tím však medailová žeň v podání kanoistů hradeckého Sokola neskončila. Již zmíněná Alena Krausová vybojovala se svoji parťačkou Kristýnou Havlovou z Děčína mistrovský titul také v deblu, Filip Michajlík se na deblkanoi mladších žáků na trati 2,5 kilometru stal mistrem republiky, bronzovou medaili z deblkajaku přivezl Filip Truhlář, stejně jako mezi juniorkami Kateřina Mílová. Poslední mistrovskou medaili vybojovala mezi dospělými dvojice Michal Merhaut a Robert Budínský. Za zmínku stojí i páté místo bratrů Artura a Bartoloměje Kotových či osmé místo Aleše Krejčího a Roberta Rödla. Foto: David Kot

KAM ZA SPORTEM Sobota 5. května Badminton

dětský turnaj nejmladších kategorií U9, U11 a U13 (9.00, hala TJ Montas v Kuklenách)

Volejbal

MČR starších žáků (10.00 – 18.30, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Fotbal

krajský přebor dospělých: FC Slavia Hradec Králové – Lázně Bělohrad (10.15, hřiště Slavia Orlická Kotlina)

Fotbal

I. liga žen: FC Hradec Králové – Lokomotiva Brno (13.30, hřiště Nový Hradec Králové)

Hokejbal

čtvrtfinále extraligy mužů: HBC Hradec Králové – Alpiq Kladno (11.00, hokejbalový stadion za DDM)

Neděle 6. května Volejbal

MČR starších žáků (8.30 – 14.30, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Hokejbal

čtvrtfinále extraligy mužů: HBC Hradec Králové – Alpiq Kladno (11.00, hokejbalový stadion za DDM)

Pátek 11. května Fotbal

národní liga: FC Hradec Králové – FK Ústí nad Labem (18.00, stadion Malšovice)

PLAVÁNÍ

Pátek 11. května Náplavka café 11.00 Setkání podnikatelů s vedením města ClubCafé Pessoa 14.00 Dejte nudě šach mat Bio Central 14.00 Planeta Česko, 17.30 Foxtrot, 18.00 Neznámý voják, 20.30 Psí ostrov, 21.00 Měsíc Jupitera, 22.45 Pomsta Filharmonie 19.00 Balada pro banditu Klicperovo divadlo 19.00 Klášterní ulice Hvězdárna a  planetárium 19.30 Podvečerní program, 21.30 Večerní pozorování (lm)

ředitelky/ředitele

Základní školy a mateřské školy, Hradec Králové – Kukleny Přihlášky posílejte do 18. května v  obálce označené heslem „Konkurs Kukleny – neotvírat“ na adresu: Statutární město Hradec Králové, Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové. Informace: Alena Synková, tel. 495 707 700, e-mail: alena.synkova@mmhk.cz.

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Lord, evid. č. 150/2017, kříženec; pohlaví: pes, barva: černo-hnědá, věk: 10 let, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 24 kg. Lord je velmi temperamentní přátelský kříženec vhodný k  domku se zahrádkou. Mezi venčiteli má své příznivce, kteří oceňují jeho dobrou psí duši, moc rád chodí na procházky. Jáchym, evid. č. 19/2018, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 2 roky, kohoutková výška 60 cm, hmotnost 40 kg. Ušlechtilý dlouhosrstý velký kříženec, ochránce i kamarád. Je vhodný pro zájemce se zkušenostmi.

Knihovna HK, Wonkova 10.00 Jaroslav Dietl Bio Central 15.30 Králíček Petr, 17.30 Foxtrot, 18.00 Dej mi své jméno, 20.30 Měsíc Jupitera, 21.00 Hora Klicperovo divadlo 19.00 Koule Kraft 20.00 Metronom Blues + The Deep Six + No Rules AC Klub 20.00 Anička koloběžka

Adalbertinum 9.00 Hradecký slavík Knihovna HK, Wonkova 9.00 Den Evropy s velrybou, 15.00 Výtvarná dílna – venkovní svícínky, 17.00 Křest knihy Struktura města v zeleni UHK 16.30 Československé filmy osmičkových let: Zločin v šantánu Bio Central 17.30 Hora, 18.00 Psí ostrov, 21.00 Kupředu levá Klicperovo divadlo 19.00 Osm žen Náplavka Café 19.00 Z Hradce (Králové) do světa Za Divadlem Drak 19.30 Deadtown – Divadlo bratří Formanů Klub Satchmo 19.00 Art Jazz Band Hvězdárna a  planetárium 19.30 Podvečerní program, 21.30 Večerní pozorování

Město Hradec Králové vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení místa

Den

Plavecký bazén 50 m Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 5. 5.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–23.00 (pobyt dětí od 1 roku povolen od 10.00 do 15.00)

Ne 6. 5.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 7. 5.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–14.00 ženy 14.00–21.00 společná

10.00–21.00 (pobyt dětí od 1 roku povolen po celý den)

Út 8. 5.

10.00–20.00

10.00–20.00;

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

St 9. 5.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–19.00

Čt 10. 5.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

Pá 11. 5.

6.00–18.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Aktuálně na www.snhk.cz.

Ruda, evid. č. 348/2016, kříženec jezevčíka; pohlaví: pes, barva: černo-bílá, věk: 7 let, kohoutková výška 35 cm, hmotnost 13 kg. Jeho osvojitel by měl mít se psy zkušenosti, Ruda bude vyžadovat lásku a vlídné zacházení. Je vhodný především do klidného prostředí a  domek se zahrádkou by uvítal. Blesk, evid. č. 290/2016, kříženec; pohlaví: pes, barva: černo-bílá, věk: 9 let, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 30 kg. Robustní pes rázného temperamentu má veselou přátelskou povahu a  právě proto je velmi oblíbený u venčitelů. Radost projevuje nabízením packy a to i na povel. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 25. 4. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 2. 5. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@ mmhk.cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 601 330 804  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 17 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 17 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement