Page 1

3. 5. 2017, Č. 17/2017, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Strážníci vyzkoušejí v praxi elektromobil • V ostrém provozu vypomůže strážníkům Městské policie Hradec Králové vůz BMW poháněný elektřinou. Zdejší městská policie se tak stala jedním ze sedmi měst v České republice, které zapojují dočasně zdarma do své vozové flotily vypůjčený zkušební vůz. Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE Hradec si připomene Den vítězství Výročí osvobození republiky a  konce 2. světové války si obyvatelé krajského města připomenou pietním aktem s  položením květin u  památníku obětí bojů za svobodu a  lidská práva na Eliščině nábřeží. Stane se tak přímo v  den státního svátku Dne vítězství, tedy v pondělí 8. května v 11 hodin.

Most v Krňovicích projedou jen vozidla do 3,5 tuny

Zpřístupnění mostu přes řeku Orlici v Krňovicích pouze pro vozidla do 3,5 tuny, takové omezení platí od pátku 28. dubna. Mimořádně dopravní opatření potrvá dva až tři týdny. „Na mostě přes Orlici v  Krňovicích musela být přijata opatření, která zde omezují vjezd vozidlům nad 3,5 tuny, a to na dva týdny. Jsme si vědomi, že to může komplikovat dopravu i v souvislosti s  uzavřením mostu ve Svinarech, ale objevila se zde při diagnostice konstrukční závada,“ řekl hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán. Rentgenový průzkum totiž odhalil na mostě závadu, která se běžně odhalit nedá. V konstrukci je špatně umístěna smyková výztuž, což se nijak navenek neprojevuje, ale je tu riziko, že by mohl být most při velké zátěži poškozen. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny vede z Třebechovic pod Orebem po silnici I/11 přes Hradec Králové, dále přes Býšť a Bělečko. Provoz na mostě pro vozidla do 3,5 tuny je střídavý jednosměrný. Pro autobusy platí speciální jízdní řád.

Tipy Hradecké internetové televize • Ptáme se za Vás – Unikátní dřevěný kostel byl zbaven hmyzu • Zastupitelské fórum – Zastupitelé hodnotí závěrečný účet města • Závod kočárků v Šimkových sadech • Sheldonův Modroběh na Biřičce • Nábřeží vysokých škol plné atraktivních úkolů

Červotočům v kostelíku restaurátoři zatopili Unikátní dřevěný kostel svatého Mikuláše z  počátku 17. století v  Jiráskových sadech byl minulý týden zbaven dřevokazného hmyzu speciální metodou zahřátí celé stavby. Takzvaná termosanace je součástí celkové opravy kostela, za kterou město zaplatí 18,8 milionu korun. Památkově chráněný kostel patří k nejstarším církevním památkám ze dřeva ve střední Evropě. Technologie termosanace spočívá v  tom, že kostel bude vyhříván horkým vzduchem o teplotě asi 70 stupňů

Celsia. „Poté, co se na sondách umístěných v trámech dosáhne 55 stupňů po dobu 30 minut, je dřevokazný hmyz zahuben,“ říká vedoucí odboru památkové péče magistrátu Jan Falta. Proti úniku tepla byla velká část kostela zakrytá speciální fólií. Jiné metody likvidace hmyzu nelze použít kvůli riziku poškození vnitřní výmalby. „Termosanace byla vyhodnocena jako nejšetrnější k  památkové hodnotě kostela,“ uvedl. Během termosanace památkáři kontrolovali uvnitř kostelíku stav nástěnných maleb. „Nepředpokládáme,

že by hrozily problémy, v předstihu jsme již udělali zkoušky odolnosti použitých materiálů, a ta nám vyšla dobře. Přesto pro jistotu kontrolujeme vše ještě za přítomnosti restaurátora,“ dodává Jan Falta. Kostelík byl napadený červotočem umrlčím a tesaříkem krovovým. „Napadení není katastrofální, ale i  přesto je k zaznamenání a u takto historicky cenné památky je nutné ji sanovat a sterilizovat. Použitá technologie umožňuje likvidace dřevokazného hmyzu ve všech jeho vývojových stádiích, tedy vajíčka,

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

Nemocniční lékárna otevře dveře Víte, že lékárna není jen místem, kam si chodíte pro léky? Zajímá vás, jaké další činnosti lékárna provádí? Uvažujete o farmacii jako o studijním oboru? Pak se přijďte podívat do zákulisí nemocniční lékárny fakultní nemocnice. Zájemci a návštěvníci budou vítáni 11. května v hlavní budově nemocniční lékárny (č. 20) od 13.30 do 18 hodin. „Dozvíte se mnoho informací o  provozu velké nemocniční lékárny, o kontrole léčiv a zásobování uvnitř nemocnice, seznámíte se s přípravou běžných i sterilních léčiv nebo cytostatik, odborníci vás zasvětí také do tajů klinické farmacie a moderních možností výdeje léčiv,“ slibuje pestrý program mluvčí nemocnice Petra Sychrová. (red)

REFERENT/KA – MAJETKOVÁ SPRÁVA odbor správy majetku města

Informace: Milan Brokeš, vedoucí odboru správy majetku města, tel. 495 707 560; Jan Slavík, vedoucí oddělení hospodaření a evidence majetku města, tel. 495 707 570. Přihlášky lze podávat do 11. 5.

REFERENT/KA – INVESTIČNÍ TECHNIK

Dřevěný kostelík v Jiráskových sadech prošel minulý týden termosanací. Jde o nahřátí celé konstrukce pomocí horkého vzduchu z horkovzdušných agregátů. Díky vysoké teplotě se kostelík kompletně zbaví dřevokazného hmyzu. V Hradci Králové byla tato technologie na ochranu památky použita poprvé. Foto: Pavlína Pospíšilová

Zastupitelstvo dalo zelenou vstupu společníka do FC Hradec Králové Zájemci o vstup do vlastnické struktury FC Hradec Králové dostali 25. dubna před městskými zastupiteli šanci představit své vize a  záměry. Radní zastupitelům doporučili schválit prodej pětiny akcií městem vlastněného fotbalového klubu FC Hradec Králové Ivo Ulichovi a  partnerům. S výběrem rady se ztotožnili i  zastupitelé, kteří by v  květnu měli rozhodnout o koupi akcií a o smlouvě spojené s  výkonem akcionářských práv. Všichni tři uchazeči, tedy Ivo Ulich a partneři, Alessandro Barilli a sdruže-

larvy, kukly i dospělé jedince,“ doplňuje k  horkovzdušné sanaci odborník ze sanační firmy Hynek Kundera. „Na celkovou sanaci máme vyhrazený týden, samotné zahřívání trvá v řádu hodin až dnů. Potom následuje, v  místech, kde je to možné, chemická ochrana. Za rok objekt budeme opět monitorovat a zjišťovat, zda napadení odeznělo.“ Kostelík byl původně postaven v  obci Habura na východním Slovensku. V  polovině 18. století jej Habura prodala do sousední Malé Poľany, od které jej v roce 1935 koupil Hradec Králové. Již značně zchátralý kostelík byl tehdy rozebrán a  po převozu vlakem znovu postaven v hradeckých Jiráskových sadech. Od té doby žádnou větší opravou neprošel. Radnice kostel pronajímá pravoslavné církvi. Při rekonstrukci roubené stavby budou dodrženy klasické řemeslné postupy a materiálová skladba. Kostel by měl dostat i  moderní zařízení, které v  něm zajistí udržení stabilní teploty a vlhkosti. Nová bude elektroinstalace a vodovodní přípojka, opravou projde i oltář a nástěnné malby a  stavbaři opraví také bránu s  oplocením a  postaví novou přístupovou cestu. Oprava by měla být hotová do konce roku 2018. (čtk, pp)

ní společností Koncedo a Hala Kněžmost deklarovali svůj zájem o  kapitálový vstup do městem vlastněného fotbalového celku FC Hradec Králové a  své představy a  záměry, představili 11. dubna městským radním. „Všichni tři zájemci projevili upřímnou snahu vstoupit jak majetkově, tak zkušenostmi do naší městské akciové společnosti FC Hradec Králové. Prezentovali své představy na radě města, a ta poté doporučila skupinu kolem Ivo Ulicha. Rozhodnutí o  prodeji akcií je však na zastupitelstvu města. Město bude mít zajištěn zpětný odkup akcií

v případné akcionářské dohodě, pokud by ze strany společníka nebyly plněny podmínky smlouvy,“ řekl po radě města 11. dubna primátor města Zdeněk Fink. Před hlasováním v zastupitelstvu uvedl, že městem vlastněný klub FC Hradec Králové je anomálií v  našem vrcholovém fotbalu. Prodejem se naplní dlouholetá snaha města získat pro klub strategického partnera. Nový partner by měl klubu přinést lepší financování a po sportovní stránce umístění celku v první polovině prvoligové tabulky. „Od nového strategického partnera si slibujeme oživení,

lepší financování klubu a z  hlediska sportovního též figurování celku v první polovině prvoligové tabulky,“ uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich, který je rovněž členem představenstva FC Hradec Králové. Zastupitelé svým usnesením uložili náměstkovi Jindřichu Vedlichovi s  vybraným zájemcem Ivo Ulichem a partnery jednat a na příštím zastupitelstvu, které se uskuteční 30. května, předložit ke schválení návrh smlouvy o koupi akcií spolu s návrhem smlouvy o výkonu akcionářských práv, která bude řešit detaily vstupu nového subjektu. (red)

investiční odbor Informace: Valentýn Avramov, vedoucí investičního odboru, tel. 495 707 680. Přihlášky lze podávat do 12. 5. Co vám můžeme nabídnout: • zajímavou a různorodou práci • stabilní zázemí velké organizace • pracovní poměr na dobu neurčitou • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců • pružnou pracovní dobu • 5 týdnů dovolené • zajímavý program benefitů (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z osobního účtu zaměstnance) • příjemné pracovní prostředí. Další informace, zejména charakteristiku pozice, požadavky na uchazeče a náležitosti přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.hradeckralove.org – Kariéra


STRANA 2

Strážníci vyzkoušejí v praxi elektromobil

Pět měsíců nebo šest tisíc kilometrů. Tak vypomůže v ostrém provozu strážníkům Městské policie Hradec Králové vůz BMW poháněný elektřinou. Zdejší městská policie se tak stala jedním ze sedmi měst v České republice, které zapojují dočasně zdarma do své vozové flotily vypůjčený zkušební vůz. Městská policie Hradec Králové nasazuje vůz BMW typu BMW i3 BEV 94 Ah do ostrého provozu 4. května. Totožný vůz měli, mají či budou mít ve stejném režimu možnost testovat už městské policie v  Praze, Brně, Českých Budějovicích, Zlíně v  Ostravě i v sousedních Pardubicích. Podle slov společnosti, která vůz zapojila, má tato nabídka za cíl ukázat možnosti reálného nasazení ekologických a čistě elektrických vozidel při plnění služebních povinností zejména v  městských aglomeracích. „Nabídka je komplexní, takže její součástí je například kabel pro dobíjení

z rychlonabíjecích stanic, ale také karta Charge Now s  bezplatným tarifem. Zapůjčení do ostrého provozu je pro městskou policii zdarma,“ doplňuje ředitel městské policie Miroslav Hloušek a dodává, že z pohledu městské policie bude mimo jiné zajímavé monitorovat v  rámci případného přechodu na částečnou elektromobilitu provozní náklady a provoz elektrovozidel z organizačního hlediska. (red)

Zapůjčený vůz poháněný elektřinou budou užívat a zejména testovat strážníci ve službě, a to s nulovými náklady pro městskou policii či město. Vozový park auto opustí buď po ujetí šesti tisíc kilometrů, nebo po pěti měsících služby, podle toho, co nastane dřív. Foto: Pavlína Pospíšilová

Hasiči se pochlubí technikou i zásahy Ukázky hasičské techniky, vybavení i  ukázky zásahů budou moci 8. května od 9 do 16 hodin vidět návštěvníci dne otevřených dveří v obou hradeckých stanicích Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje. V centrální stanici U  Přívozu budou od 10 a  od 14 hodin k  vidění ukázky vyprošťování osob z  havarovaných aut, v  průběhu dne pak ukázky činnosti lezecké skupiny a  hašení požárů. Návštěvníci si vyzkoušejí také evakuaci ze zakouřeného prostoru ve vyváděcích maskách, zpřístupněno má být i zázemí hasičů včetně výjezdových garáží a  dílen. Ve stanici Pražská v Kuklenách jsou od 11 a od 14 hodin naplánované ukázky vyprošťování z havarovaných vozidel a během dne v garážích ukázky první pomoci a  besedy o  chování při mimořádných událostech. O  den později se obě hradecké stanice otevřou od 9 do 16 hodin žákům mateřských, základních i středních škol. (ha)

Infocentrum Hradec Králové. Místo, do kterého se sbíhají informace o kulturních, sportovních a společenských akcích, místo setkávání, sídlo galerie i zázemí pro přednášky. Aktuálně je tu možné najít například i širokou nabídku dětských letních příměstských a pobytových táborů a kempů. Foto: Archiv Infocentra HK natolik, že by rád znal o  této výpravě podrobnosti, dozví se je v  cestopisné prezentaci 22. května od 16 hodin. Další zajímavé povídání je připraveno na 16. května od 16 hodin, kdy Jan Bedřich odhalí taje gorilího života v  podmínkách Zoo Praha. Nejnovější postupy první pomoci v  život ohrožujících stavech u  dětí včetně možnosti praktického nácviku, to vše přináší 31.  května od 9 do 12 hodin přednáška První pomoc dětem. „Maminky, nebojte se přijít i s dětmi. Nebude-li vaše ratolest chtít být ‚modelem‘ záchranné situace či sedět na klíně a  ‚nezlobit‘, může si pohrát nedaleko maminek. Profesionální chůvy budou připravené se spoustou aktivit pro všechny věkové kategorie dětí,“ zve rodiče i s dětmi pořádající agentura Bambina. Předprodej vstupenek v ceně 50 korun je v síti HKpoint. I nadále se v Infocentru otevírá bezplatná právní poradna, a  to ve dnech 10., 17., 24. a 31. května vždy v době

HRADECKÝ PITAVAL 25. 4. Z nedovolené výroby a  jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a  jedy policie obvinila osmnáctiletého studenta jednoho z  hradeckých gymnázií. Mladíkovi hrozí až pětiletý pobyt ve vězení. Kriminalisté mu prokázali, že prodal drogy minimálně v  88 případech sedmi mladým lidem ve věku 18 až 20 let. Drogy jako marihuanu, pervitin, či extázi začal prodávat v červenci loňského roku a distribuoval je na různých místech ve městě. Drogy prodával za peníze nebo je směňoval za oblečení.

Infocentrum nabízí víc než jen informace

Návštěvníci Infocentra Hradec Králové na Eliščině nábřeží si mohou v květnu rozšířit obzory díky dalším připravovaným akcím. V  galerii Suterén je po celý měsíc k  vidění výstava hradeckých autorů z  fotoklubu Omega Hany Posltové a  Petra Soukeníka. Fotografie Hany Posltové zachycují okamžiky, jež vznikly propojením bublin a  dětí, Petr Soukeník si oblíbil černobílé fotografické pohledy na Hradec Králové. Cestu kolem světa za 870 dní představuje na svých snímcích Miloň Kašpar, který se s  batohem vydal na cestu za poznáním po střední a jihovýchodní Asii dále přes Nový Zéland až do Patagonie a přes Amazonii zpět domů. „Uskutečnit jednou pořádnou cestu a vydat se do světa jsem chtěl, co si pamatuji. To, že se ze zamýšleného půlročního putování po stopách Hedvábné stezky, nakonec stane cesta kolem světa na dva a  půl roku jsem nepředpokládal ani já …“ říká Miloň Kašpar. Koho výstava zaujme

RADNICE 17 / 3. 5. 2017

od 13 do 17 hodin. Poradnu zajišťuje Česká advokátní komora v Hradci Králové. Občanům zodpoví otázky zejména v oblasti práva občanského, rodinného, pracovního a  insolvenčního. Porada u každého žadatele by neměla překročit 15–20 minut. Protože se minulý rok osvědčila nabídka letních dětských táborů, vrací se tato služba i letos. Zájemci o si tak mohou vybírat z pestré škály příměstských či pobytových táborů a kempů, a to buď přímo v Infocentru, nebo na webu www. hkinfo.cz (na hlavní mapě pod záložkou Hradec pro děti). „Loni se tato rubrika těšila velké oblibě, tak věříme, že vám bude nápomocná i  letos. Na webu najdete i kalendář akcí, který je nejobsáhlejší v  kraji. Obsahuje také kompletní seznam míst pro veřejné grilování, cyklostezky, procházkové trasy a jiné zajímavé tipy a nápady jak příjemně strávit volný čas. Nezapomeňte také sledovat náš facebook,“ doplňuje nabídku vedoucí Infocentra Lucie Šubrtová. (pp)

Veřejná schůze s občany Malšovy Lhoty Veřejná schůze vedení města s občany Malšovy Lhoty se uskuteční 17. května od 18 do 20 hodin v restauraci U  Novotných. Mezi tématy setkání budou například rekonstrukce, a  to mostu ve Svinarech, Lhotecké ulice a  objektu Služba škole. Hovořit se bude o chodníku v Leknínové ulici, územním plánu, o  dodržování rychlosti jízdy a  o  napojení cyklostezky v lokalitě u zahrádek na Macháňce. (red)

25. 4. Zachránit život čtyřiačtyřicetiletého zákazníka jednoho ze supermarketů se podařilo díky rychlé a profesionálně provedené první pomoci nejdříve zákazníků i personálu prodejny, poté přivolaných strážníků městské policie a  následně lékařů. Muže postihl mezi regály infarkt a  díky pomoci všech zúčastněných předali záchranáři muže po dvanácti minutách klinické smrti při plném vědomí a  ve stabilizovaném stavu na katetrizační sál fakultní nemocnice. Mimochodem, strážníci prošli nedávno kurzem neodkladné resuscitace, přičemž jedním z  výukových scénářů byla i  žádost záchranné služby o rychlý zásah u osoby v bezvědomí v blízkosti hlídky. Teď to zafungovalo ve skutečnosti. (red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 10. 5. Durychova u čp. 1386-1391 a u čp. 1392-1393, Slunečná, Štolbova mezi Durychovou a  Slunečnou, Balbínova • 11. 5. Heřmanova, Orlické nábř. od Nezvalovy po Heřmanovu, Švendova od V. Nejedlého po Pospíšilovu třídu, U  Kavalíru slepé parkoviště vedle čp. 265 (nemocnice) • 12. 5. J. Purkyně mezi Horovou a  Habrmanovou, V  Lipkách od Střelecké po Šafaříkovu – boční i hlavní. • 15. 5. Polákova, V Koutech od Horovy po Polákovu, od Polákovy před čp. 1280+1279, za domy čp. 1225-1228+1289-1291 a před čp. před čp. 1283-4, 1285-7 • 16. 5. P. Holého mezi Nerudovou a  Všehrdovou, Hálkova, Sladkovského • 17. 5. Sádovská od Hořické po A. Dvořáka, Durychova parkoviště + vozovka před čp. 13811385, Sokolská od Durychovy k čp. 638 • 18. 5. Nádražní, Komenského – zimní stadion boční parkoviště (ne soukromé), ak. Heyrovského hlavní vozovka a park. před čp. 1171,1177,1178, 1203 (ne soukromé) • 19. 5. P. Holého mezi Všehrdovou a J. Purkyně, Gočárova tř. za čp. 1210-1207 a čp. 1103, Okružní pod nadjezdem směr Na Střezině. (ts)

Z HISTORIE MHD

Samoobslužný provoz bez průvodčích

Škeble se stěhují ze svodnice Vloni na podzim zahájenou obnovu Věkošské svodnice, tedy vodního toku vedoucího z Ornstových jezer u  Správčic do Labe za Věkošemi, záhy přerušil nález silně ohrožených škeblí rybničních. Nyní byly práce obnoveny, samozřejmě spolu s opatřeními na záchranu těchto zvláště chráněných živočichů. Nález škeblí práce zastavil 12. října loňského roku a  odbor životního prostředí krajského úřadu vydal o  měsíc později rozhodnutí, podle kterého se zemní práce v  korytě mohou v  místě nálezu škeblí provádět mimo období jejich zimování, tedy od 15. dubna do

15. října. Odpovědná firma nyní zajišťuje odlov škeblí a jejich záchranný přenos do místa, které pro ně představuje vhodný biotop. Po skončení prací se škeble samozřejmě opět vrátí do míst, kde žily, než se do koryta vodního toku zakously bagry. Obnovu Věkošské svodnice technické služby naplánovaly hlavně proto, aby zabránily zaplavování pozemků v jejím okolí, a tím vznikajícím škodám na majetku. Vodní tok totiž převzaly do své správy dlouhodobě neudržovaný. Koryto svodnice bylo značně zanesené sedimentem, náletovými dřevinami a  vzrostlým rákosem, což negativně

ovlivňovalo odtokové poměry. Práce se týkají zhruba 2,5 kilometru dlouhého úseku vodního toku od Ornstových jezer po oblast poblíž nové bytové výstavby ve věkošské ulici V Lukách. „Koryto svodnice včetně rybníčku ve Věkoších se vyčistí od nánosů bahna a  zároveň se opraví všechny související objekty, tedy stavidla, mostky a propustky,“ uvedl vedoucí správy vodního hospodářství Technických služeb Hradec Králové Vlastimil Ondráček. Obnova svodnice přijde na tři miliony a  350 tisíc korun bez daně, dalších 232 tisíc korun budou stát činnosti spojené se záchranou škeblí. (čer)

V počátcích MHD vybírali jízdné průvodčí. Před 55 lety, 1. dubna 1962, byl na trolejbusové lince 2 zaveden samoobslužný provoz „S“ bez průvodčích. Obnos jízdného podle ujeté vzdálenosti se vhazoval do kasičky u řidiče, jízdenky vydávány nebyly. Později byl tarif zjednodušen, ale poslední průvodčí ve vozidlech MHD dojezdili až v roce 1971. „S“ provoz byl roku 1978 nahrazen mechanickým odbavením cestujících, které je možné využít dodnes. O mnoho desetiletí později se pak přidaly čipové karty i SMS jízdenky. Daniel Ditrych, Foto: Archiv DPmHK.


STRANA 3

RADNICE 17 / 3. 5. 2017

Simona Stašová: Rozhlasový mikrofon se vám dívá až do duše Herečka Simona Stašová se stala vítězkou jednadvacátého ročníku ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku. Hlavní cenu Zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé převzala v Aldisu v pátek večer z  rukou loňského vítěze kardiochirurga Jana Pirka, ředitele Regionálního vysílání ČRo Jana Mengera a ředitele ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice Jiřího Kánského. „Je to krásné. Moc děkuji všem, kterým stálo za to poslat mi hlas. Budu se snažit nezklamat. Cítím to trošku jako závazek. Víte, já jezdím po vlastech českých se svými představeními a  to určitě mezi mnou a  diváky, a  samozřejmě i  posluchači, udělalo ten přátelský vztah. Vždycky hraji jako by to bylo poprvé, nebo naposledy. A vždy především myslím na diváky. Děkuji vám, přátelé, budu se dál snažit,“ uvedla při slavnostním večeru Simona Stašová, která se vyznala i ze vztahu k rozhlasu: „Před mikrofonem v  rozhlase mám veliký respekt a vždy jsem měla. Rozhlasový mikrofon se vám dívá až do duše, tam nejde nic ošulit, žádnou mimikou, žádným

gestem. Mikrofon je ouško posluchače a ten vnímá pravdu.“ Mimořádnou Cenu Šarmu u  příležitosti svých pětaosmdesátých narozenin obdržel herec Stanislav Zindulka a v internetovém hlasování zvítězila Lucie Bílá. Moderátoři večera Lada Klokočníková a Mirek Vaňura na pódiu přivítali i  další nominované osobnosti – kněze Zbigniewa Czendlika, herce Jana Přeučila a  také Šarmantní osobnost roku 2005 Marii Rottrovou. Z  dalších hostů na pódiu zazářila vítězka desátého ročníku soutěže StarDance Veronika Lálová a zpěváci Jan Smigmator a Martina Bárta, kteří vystoupili za doprovodu rozhlasového Big bandu Gustava Broma pod vedením dirigenta Vlada Valoviče. Anketa, která vznikla v  královéhradeckém rozhlase v  roce l996, hledá a oceňuje charismatické osobnosti. Vítězi předchozích ročníků se na základě hlasování posluchačů stali například Marek Eben, Zdeněk Svěrák, Zdeněk Troška, Vladimír Čech, Květa Fialová, Radovan Lukavský, Marie Rottrová, Jiřina Jirásková, Karel Gott, Eliška Balzerová, Hana Maciuchová a další. (red)

Dopravní podnik města Hradce Králové přijme

řidiče a řidičky autobusů a trolejbusů MHD Požadavky: věk nad 21 let, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav, trestní bezúhonnost • řidičské oprávnění skupiny D, uchazečům s řidičským průkazem skupiny C nebo B podnik uhradí rozšíření oprávnění v autoškole DP. Výhody: měsíční hrubý výdělek až 27 000 Kč • moderní vozový park • práce vhodná též pro ženy • možnost zkrácených pracovních úvazků • náborový příspěvek ve výši 10 000 Kč • příspěvek na stravování a na penzijní připojištění • 5 týdnů dovolené • zvýhodněné jízdenky MHD i pro rodinné příslušníky a další výhody. Více na tel. 495 089 231, 495 089 111 a na www.dpmhk.cz.

Nejvíce hlasů v anketě Šarmantní osobnost roku 2016 získala herečka Simona Stašová. Foto: Archiv ČRo Hradec Králové Patrick Marek

UDĚLEJTE SI ČAS Májové šití pro začátečníky Středisko Husitské diakonie AMBRA zve na kurz základů šití na stroji. Kurz, který se koná 9., 16., 23. a 30. května od 15.30 do 17.30 hodin v šicí dílně v Ambrožově ulici 728/3, je určen pro začátečníky. Přihlášky na e-mail: ds.ambra@ccshhk.cz, nebo na tel. 778 520 955.

Upokojenkyně na Novém Hradci Dobré divadlo zve na komedii Upokojenkyně, kterou kladenský soubor V.A.D. zahraje 12. května od 19.30 hodin v Novohradeckém divadle v Country clubu Lucie. Jedná se o nejlepší amatérský pořad roku 2015 – vítěze festivalu Jiráskův Hronov. Více na www.dobredivadlo.cz.

Český rozhlas Hradec Králové zaujme, poradí i rozesměje Český rozhlas Hradec Králové uvádí talkshow Haliny Pawlowské a jejích hostů „Na větvi s Halinou“, a to v pondělí 8. května od 18 hodin v  přenosu z  Lázní Bělohrad. Hosty budou Táňa Vilhelmová a Vojta Dyk. Hostem Radioporadny bude ve čtvrtek 11. května lékař Tomáš Soukup, který pohovoří na témata: Alergie na lepek versus celiakie a  Trend „dobrovolných celiaků“. Na pátek 12. května připravil rozhlas pro své posluchače od 9 hodin dopolední přenos z Hereckého muzea v  Ratibořicích.

Kurz fundraisingu ClubCafé Pessoa zve vedoucí pracovníky v sociálních službách na kurz Marketingový specialista – fundraiser aneb Jak stabilně získávat peníze na činnost neziskové organizace, který se zde od 12. května bude konat po dobu pěti pátků. Více a  přihláška na www. ops.cz v sekci vzdělávání.

Koncert ke Dni matek Ve čtvrtek 11. května od 16 hodin ZŠ Kukleny pořádá ve své sportovní hale tradiční jarní koncert nejen pro maminky. Představí se všechny věkové kategorie účinkujících od mateřské školy až po budoucí studenty. Návštěvníci se mohou těšit na tanec, recitaci, angličtinu, zpěv i hru na hudební nástroje, nebude chybět ani humor a  pantomima.

V knihovně o chůzi Zdravotní přednášku pro celou rodinu Chůze znovu objevena pořádá 9. května od 16 hodin knihovna města Hradce Králové. Nejpřirozenější pohyb člověka a tak málo využívaný. Umíme správně chodit? V čem a po čem chodíme a  jaký to má na nás vliv? Přednáška Michaely Kubínové bude doplněna krátkým „chodeckým“ cvičením na střeše knihovny.

Zkuste kaligrafii Vydejte se 17. května od 17 hodin na výtvarnou meditativní cestu umění písma, pod vedením japonské lektorky Eriko Špinglové Araki do oddělení pro dospělé knihovny města. Všechny psací potřeby budou zajištěny, stačí

jen mít chuť naučit se něco nového. Každý účastník si odnese svůj výtvor na rýžovém papíru. Rezervace je nutná na telefonu 601 563 594 nebo na e-mailu rosova@knihovnahk.cz. Vstupenky je třeba zakoupit předem u infopultu Centra celoživotního vzdělávání.

Procházka po stopách Jana Kotěry a Josefa Gočára Další z  vycházek s  Janou Jebavou je naplánována na 25. května od 10 hodin. Sraz je u  mariánského sloupu na Velkém náměstí. Účastníci si prohlédnou Gočárovo schodiště, zavítají k  muzeu Jana Kotěry na Eliščině nábřeží, poté ke Gymnáziu J. K. Tyla a  posledním zastavením bude Sbor kněze Ambrože s  interiérem kostela a  prohlídkou kolumbária. Rezervace na tel. 495 075 016 nebo e-mailu neubauerova@knihovnahk.cz.

Koncert blízko nebe hudební skupiny O5 A RADEČEK Kapela O5 A  RADEČEK po loňské vyprodané premiéře znovu vyráží na unikátní turné po střechách, které má zastávku na osmi budovách po celé České republice. Jednou z  nich je i  ústřední budova Knihovny města Hradce Králové, kde bude hudební skupina hrát ve středu 24. května od 19 hodin. Akustický koncert blízko nebe nabídne pohodovou a neformální atmosféru. Jako host vystoupí  Sabina Křováková.

Pěšky přes Karpatský oblouk... Studijní a vědecká knihovna zve 16. května na přednášku Viktorky Hlaváč-

HISTORIE KNIHOVNICTVÍ V HRADCI KRÁLOVÉ Zajímá-li vás historie hradecké městské knihovny a  jejích poboček, tak právě vám je určen seriál, který pro Radnici připravuje knihovna města podle publikace Kulturní Hradec Králové. Dnes si můžete přečíst sedmnáctý díl.

Pobočka Labská byla otevřena na podzim roku 1982 v budově čp. 478 ve Veverkově ulici (původně rodinný domek) vedle tehdejšího inspektorátu bezpečnosti práce. Knihovnu k  otevření připravila JUDr. Libuše Petrová. Půjčovna měla od začátku samostatné oddělení pro dospělé i pro děti, do dětského oddělení se procházelo přes oddělení pro dospělé. Provizorní kancelář sloužila zároveň jako malé skladiště. Po několika letech byla kancelář zrušena a dětské oddělení se o tuto místnost rozšířilo, a  získalo tak vlastní vchod. Koncem devadesátých let prošla budova knihovny výraznou stavební rekonstrukcí, byla opravena střecha, okna a  omítky. Knihovna sama provedla

opravu vstupu, schodiště a úpravu okolí. Část půdních prostor byla adaptována na skladiště knih. Vedením pobočky byla při jejím otevření pověřena Jarmila Kadlecová, která měla současně na starosti oddělení pro dospělé. Zahájení provozu se setkalo s  velkou odezvou, knihy byly brzy rozpůjčovány a  regály zely prázdnotou. Jarmila Kadlecová situaci vyřešila tím, že se obrátila na ostatní půjčovny a z jejich skladišť vybrala a  zapůjčila další knihy. Během času se však i zde vytvořil dostatečný knihovní fond a  vypůjčené knihy se vrátily zpět na pobočky. V  roce 1986 Jarmila Kadlecová odešla do ústřední půjčovny a  na její místo nastoupila Dagmar Blažková. Mezi lety 1993 až 2007 vedla knihovnu Jaroslava Žílová, po ní převzala vedení Dagmar Grňová a po ní Jana Šaurová. O čtenáře neměla tato pobočka nouzi. Zpočátku byly počty dětských a  dospělých čtenářů vyrovnané, ale ve druhé polovině osmdesátých let rapidně přibylo dětských čtenářů. Jejich počty ale začaly opět klesat od roku 1991. V  okolí pobočky fungují tři základní a dvě mateřské školy, čehož knihovnice využily a navázaly s  nimi dobrou spolupráci. Vzhledem

k malým prostorám knihovny se větší akce konaly přímo ve školách – např. besedy s  filmovou režisérkou Věrou Plívovou-Šimkovou, Ilonou Borskou, Ivonou Březinovou. Obzvláště zdařilá byla spolupráce se školní družinou v  základní škole Jiráskova. Děti spolu s  paní vychovatelkou knihovnu pravidelně navštěvovaly. Několik zdařilých akcí zde uspořádaly skautky z  Moravského Předměstí, mezi největší patřil Den dětské knihy v roce 1996. Dětské oddělení každoročně pořádá slavnostní předávání slabikářů prvňáčkům ze Základní školy Jiráskovo náměstí. Akce se koná v sále v ústřední budově ve Wonkově ulici. V  prosinci se pravidelně koná Librískova adventní noc, která je odměnou pro aktivní dětské čtenáře. V  roce 2002 byly v pobočce instalovány počítače s přístupem na internet a od roku 2008 je půjčovna plně automatizována. Pobočka měla být přestěhována do nové ústřední budovy knihovny – Centra celoživotního vzdělávání ve Wonkově ulici, ale díky místní samosprávě i  požadavkům občanů zůstává stále v  provozu. Otevřeno je čtyři dny v týdnu. Iva Košťálová

kové Pěšky přes Karpatský oblouk – z České republiky do Banátu. Půlroční dobrodružství v Karpatech, v nichž největšími pány jsou medvědi, vlci a rysi, kde lidé mnohdy žijí mimo naše století a  jejichž každé pohoří má neopakovatelný ráz. V  květnu 2015 Viktorka sbalila batoh a vyrazila pěšky ze Zlína přes slovenské, ukrajinské a rumunské hory do Gerniku, malé české vesnice v Banátu na jihu Rumunska, kde se načas usadila a pracovala u místních za stravu a nocleh. V plánu bylo vystoupit na nejvyšší vrcholy navštívených zemí, cestovat nalehko, vystačit s rozpočtem jedno euro na den a  natočit o  této pětiměsíční cestě a  o  životě v  Gerniku film. Jak to všecko dopadlo a  jaká dobrodružství cesta přinesla se dozvíte na přednášce... Začíná v 17 hodin.

Univerzita uvidí Ekotopfilm Den plný aktivit pro děti i dospělé a  promítání dokumentárních filmů přiveze 12. května na univerzitu filmový festival o  odpovědnosti, udržitelnosti a  životním prostředí Ekotopfilm. Na návštěvníky čeká i  přednáška Životní restart a beseda Odemykání dětského potenciálu. Program je zdarma. Doprovodný program začíná ve 14 hodin, promítání v 16 hodin.

Za Arménií na Hučák Do Arménie – za poznáním kulturního a přírodního bohatství s batohem na zádech.... zavede návštěvníky Ivo

Králíček 10. května od 17 hodin v Informačním centru obnovitelné zdroje – (Hučák – vchod uprostřed budovy z Křižíkovy ulice). Přednáška seznámí s kulturním i přírodním bohatstvím Arménie, povídání vychází z pobytu biologa v této zemi, z cestování po horách i tamních klášterech.

Kola v přírodě Královéhradecká krajská asociace Sport pro všechny pořádá cyklisticko-poznávací akci pro všechny věkové kategorie Kola v přírodě aneb Na kole za lesními pomníčky 13. května. Start je mezi 9.30 – 12.00 v  Malšovicích u  Zděné boudy. Informace gdoksanska@seznam.cz, 725 007 078. (red)

Chcete hrát fotbal? Přijďte! FC Hradec Králové pořádá nábor malých fotbalistů narozených v letech 2011 – 2013 do své Fotbalové školičky. Nábor hráčů ročníku 2011 do družstva Lvíčat se koná každé květnové pondělí od 17 hodin na tréninkové travnaté ploše Všesportovního stadionu, kde tato skupina i  trénuje. Děti narozené v  letech 2012 – 2013 mohou přijít do skupiny Rarášků každé květnové úterý od 17 hodin, a  to do sportovního areálu ZŠ M. Horákové. Podrobné informace na www.fotbalovaskolicka.cz. Případné dotazy nebo možnost jiného termínu náboru na tel. 603 318 713, e-mail: petr.vohralik@seznam.cz. (pev)

POBOČKA LABSKÁ

Pobočka Labská, Veverkova ulice čp. 478.

Foto: Archiv knihovny


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 6. května Hvězdárna a planetárium 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Program pro děti – Ptačí ostrov, 19.00 Dynamická země, 20.30 Večerní program, 21.45 Večerní pozorování Klicperovo divadlo 17.30 Vincenc AC Klub 18.00 AMAG Náchod, 20.00 Uncle Floyd Evening Klasic AC Bílá věž 20.00 Noční prohlídka

Pondělí 8. května Jiráskovy sady 15.00 Jarní muzicírování Filharmonie HK 19.00 Polib tetičku AC Klub 20.00 Trifolium, Ethery a 2+1 Jam Band

Úterý 9. května Knihovna HK, Wonkova 16.00 Chůze znovu objevena AC Klub 20.00 Bizoni – Divadélko – Improshow Bio Central 20.00 Na studiích v KLDR

RADNICE 17 / 3. 5. 2017

Přihlaste děti na příměstské tábory a kempy

Hledáte příměstský tábor o letních prázdninách? Možností je mnoho. Přinášíme některé tipy, další zájemcům nabízí třeba Infocentrum na Eliščině nábřeží. • Sportovní klub Vlnka pořádá pro děti od čtyř let příměstský tábor Vodní svět, aneb Nech se unést vodou, který se uskuteční od 10. do 14. července a  od 28. srpna do 1. září vždy od 7 do 16.30 hodin v  areálu bazénu ve Všestarech. Cena bez dopravy činí 1600 korun, s dopravou z Hradce dva tisíce korun, možný je i pobyt na jeden den za 500 korun. Program bude zaměřený na vodu a zahrne různé vodní sporty, pokusy s  vodou, výtvarné čin-

nosti a podobně. Více na www.skvlnka.cz, skvlnka@seznam.cz, tel. 775 690 307. • Po celé letní prázdniny vždy od půl sedmé do 16 hodin bude otevřen skautský prázdninový klub pro děti od pěti do 12 let, který plánuje mnoho zajímavých činností. Příměstský tábor plný výletů provozuje skautské středisko Karla Šimka a  jeden den přijde na 250 korun. Více na www.skauthk.cz/ prazdniny. • V herně stolního tenisu DTJ v ulici U Labe 427 se bude konat příměstský kemp zaměřený na stolní tenis pro začátečníky i pokročilé ve věku od sedmi do 16 let. Uskuteční se ve dvou termí-

Pozor, velká vizita! A ne ledajaká Historie zdravotnictví a  sociálně zdravotní péče v  Hradci Králové, především v  období první republiky, je představena v rozsáhlé výstavě Muzea východních Čech Velká vizita!… Mezi největší rarity mezi stovkami exponátů patří invalidní křesla, zajímavostí jsou i  zubní vrtačky, zejména šlapací na nožní pohon. Návštěvníci se mohou seznámit také s  oblastí domácí péče. Používala se horská slunce, ohřívače, nosní nálevky a  inhalátory, klystýry, macerační přístroje a  další pomůcky. Na výstavě je představen i  unikátní soubor masážních strojků a  přístrojů pro domácí elektroléčbu. K  výstavě jsou pořádány přednášky, komentované prohlídky a  také interaktivní programy pro děti. Exkurzi do období mezi světovými válkami mohou zájemci zažít také v  připravované květnové Muzejní noci lékařské. Foto: Pavlína Pospíšilová

Středa 10. května Adalbertinum 9.00 Hradecký slavík Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – jarní čelenky, 17.00 Křest knihy Hradec Králové SVK HK 18.00 S dr. Holubem do Afriky po 130 letech Studio Beseda 19.00 Asanace AC Klub 19.00 Autorské čtení – Jaroslav Irovský, 20.00 Velmi volný literární večer Klub Satchmo 19.00 Jazz Police Hvězdárna a planetárium 19.30 Květnový podvečerní program, 21.30 Večerní pozorování

Čtvrtek 11. května Muzeum VČ 10.00 Komentovaná prohlídka výstavy Velká vizita ZŠ Kukleny 16.00 Jarní koncert ke Dni matek v ZŠ Kukleny SVK HK 17.00 Paolo Veronese – Velkolepé scény Knihovna HK, Wonkova 10.00 Setkání s literaturou, 17.00 Jan Jareš – Veď mě dál, cesto má, 17.00 Slavnostní otevření klubu pro mládež Asgard AC Klub 18.00 Hospodský kvíz Klicperovo divadlo 19.00 Vítězný únor

Pátek 12. května Letiště HK 9.00 Helicoptershow 2017 Univerzita HK 14.00 Ekotopfilm v Hradci Králové Klicperovo divadlo 17.30 Pěna dní AC Klub 19.00 Rockový koncert pro Jitku Hvězdárna a planetárium 19.30 Podvečerní program, 21.30 Večerní pozorování Novohradecké divadlo 19.30 Upokojenkyně Klub Satchmo 19.30 Two Tovers Hulu Jazz.

Výstavy Lékařská fakulta UK – Sylvie Majerová – stříbrný autorský šperk, do 7. 5. Galerie Na Hradě – Kresby Jany Bačové Kroftové, do 22. 5. Galerie Barbara – Taťána Ruprichová – Pospíšilová: malba, Lenka Charwotová: keramika, do 27. 5. Galerie Suterén – Miloň Kašpar: Cesta kolem světa za 870 dní; Kouzlo bublin & Černobílé město, do 31. 5. Galerie Koruna – Jubilanti 2017, do 10. 6. (lm)

Buďte dalším hráčem, Votroci to potřebují Další z velice důležitých utkání čeká prvoligové fotbalisty FC Hradec Králové v  neděli 7. května. Na Všesportovním stadionu v  Malšovicích se od 17 hodin utkají s týmem FK Teplice, který se na rozdíl od Hradeckých pohybuje v  klidných vodách ligové tabulky. Votroci bojující o záchranu v nejvyšší soutěži body nutně potřebují a fanoušci jim k  tomu mohou pomoci. Pojďte fandit. (čer)

nech – od 10. do 14. července a od 17. do 21. července. Informace a přihlášky na obchod@pinec.cz, tel. 602 345 528. • Tenis-centrum DTJ pořádá příměstské prázdninové pobyty s tenisem pro začátečníky i  pokročilé. Konají se ve třech týdenních termínech v  červenci, a  to od 10. do 28., ve druhém prázdninovém měsíci každý týden od 7. srpna až do 1. září. Na programu jsou tréninky tenisu, kondiční trénink, angličtina a doplňkový program. Cena 2500 korun. Více na www.teniscentrumhk.cz. • Jezdecký klub Deshaides pořádá jezdecký příměstský tábor s koňmi pro děti od osmi let od 10. do 14. a od 17.

Lvice jsou stříbrné

Zázrak se nekonal. Finále ženské basketbalové ligy mezi hráčkami Sokola ZVU Strojírny Hradec Králové a ZVVZ USK Praha mělo jasného favorita v pražském celku plném hvězd Euroligy, který nadvládu v lize potvrdil i ve finále a zvítězil poměrem 3:0 na zápasy. Lvice tak zopakovaly úspěch z předloňského roku, kdy měly na krku stříbrné medaile poprvé v historii. Po loňském čtvrtém místě jsou tak opět stříbrné. Holky, díky za úspěšnou sezonu! (čer)

Voříškiáda byla pro útulek výhrou

Seniorská cyklistická stezka TJ Sokol Pražské Předměstí s městskou organizací Svazu důchodců zvou 18. května na Seniorskou cyklistickou stezku, projížďku po 11 kilometrů dlouhém okruhu v hradeckých lesích. Prezence účastníků je od 9 do 9.30 hodin na stanovišti U  Vlka na Hradečnici za lesním hřbitovem. Start v  10 hodinu. Přihlášky do 16. května formou sms (jméno, příjmení a ročník narození) na tel. 732 409 282. (red)

Na jubilejní desáté hradecké Sirius Voříškiádě se v konkurenci zúčastněných soutěžících umístili zástupci královéhradeckého útulku se psem Maxem na třetím místě ve váhové kategorii 10 – 19 kg. To však nebyla jediná výhra. Další veliké vítězství totiž čekalo i na fenku Astu. „Na fototablu útulku na Voříškiádě, kde byly zveřejněné fotografie všech našich svěřenců, natolik zaujala, že v neděli opouštěla bránu útulku a již poznává svůj nový domov,“ sdělila naší redakci s radostí vedoucí útulku Lenka Lacinová. Foto: Archiv útulku

KAM ZA SPORTEM Sobota 6. května Fotbal

krajský přebor: FC Slavia Hradec Králové – Provodov (10.15, hřiště Orlická Kotlina)

Fotbal

I. A třída: Lokomotiva Hradec Králové – Roudnice (17.00, hřiště Koutníkova ul.)

Fotbal

I. A třída: FC Nový Hradec Králové – Kunčice (17.00, hřiště Nový HK)

Fotbal

I. liga žen: FC Hradec Králové – Viktoria Plzeň (11.00, hřiště Nový HK)

Basketbal

I. liga: Královští sokoli HK – Lokomotiva Plzeň (17.30, sportovní hala Třebeš)

Badminton

juniorský oblastní turnaj kategorie U19 (9.00, sportovní hala TJ Montas v Kuklenách)

Neděle 7. května Fotbal

I. liga: FC Hradec Králové – FK Teplice (17.00, stadion Malšovice)

Středa 10. května Fotbal

česká fotbalová liga: Olympia Hradec Králové – Benešov (17.00, hřiště FC Olympia v Kuklenách)

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m

Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 6. 5.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–23.00 (vstup s dětmi od 1 roku 10.00–13.00)

Ne 7. 5.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 8. 5.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00 (vstup s dětmi od 1 roku celý den)

Út 9. 5.

6.00–21.00

10.00–21.00; 11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00 muži

10.00–21.00

St 10. 5.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–19.00

Čt 11. 5.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

Pá 12. 5. 6.00 –18.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

do 21. července. Cena pro začátečníky činí 2500 korun, pokročilí zaplatí o tisíc korun víc za trenéra. Druhý tábor bez koní pro děti z prvního stupně ZŠ se nazývá Hurá, jedeme na výlet. Týden plný výletů a her za 1500 korun se uskuteční od 21. do 25. srpna. Více na www.deshaides.cz, e-mail: tjelli@ seznam.cz, tel. 773 466 778. • Zájemci o  příměstské i  pobytové letní tábory najdou pomoc také v  Infocentru u muzea na Eliščině nábřeží. Souhrn letních táborů zveřejňuje na svém webu www.hkinfo.cz v  záložce Hradec pro děti, nebo zájemcům poradí přímo pracovníci Infocentra. (red)

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Bim, evid. č. 110/2017, kříženec; pohlaví: pes, barva: hnědá, věk: 5 let, kohoutková výška 45 cm, hmotnost 20 kg. Bim je temperamentní kříženec středního vzrůstu vhodný pro zájemce s uzavřeným dvorkem. Je to přítulný společník k dlouhým procházkám. Tula, evid. č. 84/2017, kříženec německého ovčáka; pohlaví: fena, barva: vlkošedá, věk: 9 let, kohoutková výška 55  cm, hmotnost 40 kg. Fenka Tula byla odebrána z  nevyhovujících podmínek na počátku dubna. Je vhodná pro zkušeného kynologa. Již přivykla na prostředí útulku i  ošetřovatele. Výborně hlídá. Beník, evid. č. 271/2015, kříženec; pohlaví: pes, barva: hnědo-černá, věk: 12 let, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 25 kg. Přestože je Beník již starší pejsek, je stále v  kondici, přítulný, nekonfliktní, snadno ovladatelný a velmi vděčný. Dlouhý čas žil u starší paní, která onemocněla a  nemohla se již nadále o  něj starat. Je kastrovaný, vhodný k domku se zahradou. Sajmon, evid. č. 108/2017, kočka evropská; barva: černá, pohlaví: kocour, věk: 1  rok. Sajmon je dlouhosrstý mladý kocourek, milé a  hravé povahy. Je vhodnější spíše do domku se zahradou. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 26. 4. 2017. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 3. 5. 2017. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@ mmhk.cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 725 731 603  Tiskne: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Profile for Statutární město Hradec Kralové

Radnice 17 2017  

Informační zpravodaj statutárního města

Radnice 17 2017  

Informační zpravodaj statutárního města

Profile for mmhk
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded