Page 1

Ačkoliv je květen kvůli pověrám na svatby chudý, několik snoubenců si v Hradci Králové své „ano“ přesto řekne. Zatím se k tomuto kroku odhodlalo deset párů. Další dvojice, které o sňatku uvažují a nenechají se ovlivnit pověrami, mají na obřad v máji ještě šanci.

Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE Pietní akt k výročí ukončení války Město si připomene 67. výročí ukončení druhé světové války pietním aktem, položením květin k pomníku T. G. Masaryka, dne 8. května v 10 hodin a následným položením věnce k památníku obětí bojů za svobodu a lidská práva. U obou pomníků bude v den státního svátku od 10 do 13 hodin stát čestná stráž městské policie.

Město hledá nájemce kina Centrál Město Hradec Králové nabízí k pronájmu nebytové prostory kina Centrál, tř. Karla IV., čp. 774, o celkové ploše 1386,2 m2 a s tím související obslužné prostory. Předmět nájmu nebude vyklizen, prostory budou pronajaty až po ukončení nájmu předcházejícím nájemcem. Prohlídku prostor umožní Správa nemovitostí, tel. 495 774 131. Podrobné informace včetně podmínek pronájmu a kritérií výběru jsou zveřejněny na úřední desce magistrátu pod číslem záměru OM2/58.

Svoz rostlinné biomasy svátky neodsunou Svoz rostlinné biomasy bude o májových svátcích 1. a 8. května fungovat beze změn, podle svozového plánu. Svoz listí, trávy, zbytků rostlin, větví a dalších biologicky rozložitelných materiálů, které obyvatelé vybraných částí města shromažďují do speciálních nádob, zajišťují Technické služby Hradec Králové. Tento materiál se následně zpracovává a využívá při údržbě městské zeleně. (red)

Plnou parou vpřed na Labi zazní v květnu Flotila výletních lodí na Labi se na první letošní plavby vydá zřejmě už v prvním květnovém týdnu. Nejdříve se na hladině objeví parník Hradec, pirátská loď a motorová loď Smiřice, o něco později k nim přibude parní loď Královna Eliška. Hradecká paroplavební společnost tak zahájí novou sezonu. Novinky? Také budou. „Pokud se nestane něco nepředvídaného, tak by parníčky měly začít plout mezi 1. a 9. květnem,“ uvedl jeden za zakladatelů Hradecké paroplavební společnosti Zdeněk Balský. Parníčky budou fungovat podobně jako v předchozích letech, změnu provozovatel chystá až na léto, kdy rozšíří provozní dobu. „V době prázdnin chceme provoz zahajovat už v deset hodin, zatímco dosud jsme začínali až odpoledne. Turistů tady bývá dost, tak proč jim nevyjít vstříc,“ řekl druhý z duchovních otců hradecké paroplavby Jaroslav Kostkan. Všechna plavidla už jsou na novou sezonu připravena a na pokyn k přesunu čekají v zimovišti - jednom z hangárů na letišti. Tady strávila celou zimu, kdy jim lidé z Hradecké paroplavební společnosti věnovali stovky hodin práce. „Parní lodě není možné nechat přes zimu jen tak stát, byť pod střechou, za kterou jsme městu vděčni. Po podzimním přemístění do hangáru jsme museli nejdříve vypustit vodu a odvodnit všechny trubky, vodní i parní. Pak jeřáb zvedl horní díl kotle, pustili jsme se do čištění kotlů, následovala očista a kontrola, případně opravy lodí, opětovné složení kotlů, revize parních strojů, obnova nátě-

Účastníci čištění Orlice z řeky vytáhli i záchod

Zhruba 3,8 tuny civilizačního odpadu odvezli z koryta řeky Orlice a jejích břehů účastníci čištění této řeky, které se konalo třetí dubnový víkend na 66 kilometrů dlouhém úseku řeky nad Hradcem Králové. Do tradiční akce, která je součástí projektu Řeky nejsou smetiště, se zapojilo 325 vodáků, skautů, dobrovolných hasičů a dalších účastníků, mezi nimiž nechyběli ani občané okolních obcí. Z řeky a břehů odstraňovali hlavně plast, pneumatiky, kuchyňské nádobí, sudy, kusy nábytku, polystyren a podobně. Podařilo se jim však z řeky vylovit i porcelánové WC, lyže nebo velký železný hák z autojeřábu. Nasbíraný nepořádek brigádníci sváželi v lodích na osm předem vytipovaných stanovišť podél řeky, a poté do sběrného dvora Hradeckých služeb. „Některé lokality v okolí Nepasic nebo Blešna byly tak zanesené civilizačními odpady, že je nebylo možné přes velké úsilí účastníků vyčistit během této akce. Bude nutné se jim věnovat v dalších letech s větším počtem osob a větším materiálně technickým zabezpečením,“ uvedl Jiří Roušavý z pořádajícího Klubu dětí a mládeže Hradec Králové. Foto: Archiv pořadatelů

Jaroslav Kostkan a Zdeněk Balský při posledních přípravách před spuštěním plavidel na vodu. rů a další práce,“ vyjmenoval Zdeněk Balský činnosti, bez nichž by lodě nemohly na jaře vyplout. Kromě výletních parníčků začne v květnu v přístavišti na Smetanově nábřeží fungovat také půjčovna pra-

Oslavte 1. máj s jazzem a swingem Hradec Králové ve spolupráci se slovenskou Banskou Bystricí, maďarským Salgótarjánem a polskými městy Tarnówem a Walbrzychem bude 1. května opět hostit festival Středoevropský jazzový most. Program festivalu otevře na Masarykově náměstí v 10 hodin hradecká jazzová formace nChant Jazz, dále vystoupí swingová kapela Tři neděle, trio kytaristy a skladatele Milana Kašuby, polská formace PeHa Band, skupina E.G.O. Group ze slovenské Nitry, maďarští Csaba Gál a Andor Oláh nebo Jazz Band Ball Orchestra. Jedním z bonbónků festivalu v Hradci Králové se stane vystoupení východočeské formace Pirate Swing Band, loňské hvězdy švýcarského Montreaux, kde kapela předvedla program složený z úprav skladeb skupiny Queen. Divákům se představí i akordeonový soubor Safari ZUŠ Střezina a Black Buřiňos ze ZUŠ Týniště nad Orlicí. Jedenáctý ročník festivalu bude od 19 hodin pokračovat bluesovým večerem a jam session některých zúčastněných kapel v sále Panorama ve 14. patře hotelu Černigov. Na Masarykově náměstí bude při festivalu stát zhruba čtyřicet stánků s občerstvením i různým zbožím, součástí akce se stane rovněž trh lidové tvorby a uměleckých řemesel. Vstup na tuto tradiční akci je volný. (red)

mic, která letos nabídne zájemcům o jedno plavidlo víc. Pramic tak bude k dispozici celkem šest. „Lidé o ně měli v předchozích letech zájem a občas se stalo, že jejich počet nestačil. Někteří tak museli čekat, až se nějaká pramice uvolní,“ vysvětlil Jaroslav Kostkan. Vyhlídkové plavby po Labi patří

Foto: Martin ČERNÝ

k největším turistickým lákadlům Hradce Králové už čtrnáct let. Parník Hradec začal vozit turisty v roce 1998 a o šest let později k němu přibyly Královna Eliška a pirátská plachetnice. Zatím posledním přírůstkem flotily hradeckých vyhlídkových lodí se v roce 2008 stala motorová loď Smiřice. Martin ČERNÝ

V květnu na magistrát pro osobní doklady i o sobotách S obrovským zájmem klientů se potýká správní odbor královéhradeckého magistrátu, kam přicházejí pro občanské průkazy i cestovní doklady občané nejen z Hradce Králové, ale podle nové legislativy i z okolních osmdesáti obcí. Magistrát se proto rozhodl na své náklady otevřít pro veřejnost i ve vybraná květnová sobotní dopoledne. „V termínech 12. května, 19. května a 26. května budou žadatelům o osobní doklady k dispozici pracovníci magistrátu. Jde konkrétně o sobotní dopoledne mezi osmou a dvanáctou hodinou. Odbavováni budou klienti v takovém pořadí, v jakém se dostaví na úřad a vytisknou si na tiskárně lístek s pořadovým číslem. Bude to však možné jen do jejich vyčerpání,“ vysvětluje vstřícný krok magistrátu Ľudmila Ducháčová, vedoucí správního odboru Magistrátu města Hradec Králové. „Přicházíme s tímto krokem teď před letní sezonou, kdy tradičně klien-

ti začínají žádat o cestovní doklady, aby mohli vycestovat. Letos navíc začne platit nová legislativa, kdy bude muset mít od 27. června cestovní doklad každý občan, který hodlá vycestovat mimo EU. Již nebude možné vycestovat na zápis v pase rodičů. K vycestování do států EU postačí platný občanský průkaz, který od 1. ledna 2012 mohou mít i občané mladší 15 let. Náklady, které s sebou opatření magistrátu nese, jdou za magistrátem města,“ vysvětluje Markéta Bartušová, tajemnice Magistrátu města Hradec Králové. (mav)

S novou legislativou, která nabyla platnosti v lednu tohoto roku, zajišťuje magistrát města občanské průkazy nejen pro obyvatele města Hradec Králové, ale i pro obyvatele osmdesáti okolních obcí, kde tuto činnost do konce roku 2011 zastávaly matriční úřady správního obvodu. Tato změna přinesla větší počet žadatelů o doklady a s tím spojené delší čekací doby. V současné době odbavuje v úředních hodinách klienty pět plně vybavených kabinek, kde lze na jedné přepážce požádat o cestovní pas i občanský průkaz. V souvislosti s přesně stanovenými pravidly na odbavovací kabiny ze strany ministerstva do této chvíle magistrát vynaložil ze svého rozpočtu více než osm set tisíc korun. A to proto, aby klienti mohli být od ledna obslouženi tak, jak vyžaduje zákonná úprava.


STRANA 2

Přijďte se svézt na dětskou železnici Dětská železnice v parčíku na náměstí 5. května zahájí provoz v sobotu 28. dubna a dětským pasažérům bude k dispozici i v neděli 29. dubna. „V květnu a červnu budeme jezdit vždy v pátek od 13 do 17 hodin, o sobotách a nedělích od 10 do 17 hodin,“ uvedl Jiří Stránský z Královéhradeckého klubu přátel parních strojů. „V květnu jezdíme navíc o obou svátcích, tedy v úterý 1. a 8. května od 10 do 17 hodin.“ Středy má dětská železnice vyhrazeny pro školy a školky, zájemci se ale musejí předem objednat. O prázdninách budou vláčky dětské železnice vyjíždět za příznivého počasí denně od 10 do 17 hodin. Jízdenka přijde na 20 korun. „Na sobotu 26. května chystáme dětský den, kdy budeme vozit děti zadarmo,“ doplňuje Jiří Stránský. Informace o případných změnách budou zveřejňovány na webových stránkách www.nabreziparomilu.cz.

RADNICE 16 / 25. 4. 2012

Fantazie kuchařů a cukrářů nezná hranic

Senioři zvou na koncert Na veřejnou generální zkoušku koncertu houslisty Václava Hudečka zve kulturní komise městské organizace svazu důchodců. Bude se konat 31. května od 10 hodin v sále královéhradecké Filharmonie. Na programu je symfonie č. 6 A. Dvořáka a houslový koncert P. I. Čajkovského. Vstupenky (pro členy 45 Kč) zakoupíte v kanceláři SDČR v Mánesově ulici vždy v pondělí a ve středu od 8.30 do 11.30 hodin. (red)

Stovky pokrmů a dobrot nejrozmanitějších tvarů, barev a chutí ovládly královéhradecký Aldis při letošní přehlídce Gastro Hradec. Vedle klání kuchařů a cukrářů o tituly mistrů republiky a o postup na olympiádu, která se uskuteční v září v Německu, byla divácky vděčnou disciplínou také umělecká soutěž ve vyřezávání ovoce a zeleniny. Soutěžící v časovém limitu vytvářeli soutěžní kompozici přímo před zraky návštěvníků. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

Svatba v máji? Pověry snoubence brzdí, zájem přesto mají Ačkoliv je květen kvůli pověrám na svatby chudý, několik snoubenců si v Hradci Králové své „ano“ přesto řekne. Zatím se k tomuto kroku odhodlalo deset párů. Další dvojice, které o sňatku uvažují a nenechají se ovlivnit pověrami, mají na obřad v máji ještě šanci. Zatímco například v červnu je v krajském městě deset oficiálních oddávacích dnů, v květnu je to kvůli slabšímu zájmu způsobenému pověrami pouze jediný - pátek 18. května. „Tento den je v současnosti téměř obsazený, evidujeme sedm svateb. Pouze ranní časy v 9 a v 9.30 hodin by mohly být snoubenci ještě obsazeny,“ uvedla vedoucí správního odboru magistrátu Ľudmila Ducháčová. Dodala, že šest ze sedmi zatím známých obřadů se uskuteční v domě U Špuláků, jeden pár zvolil za místo vstupu do manželství objekt obřího akvária. Další tři svatby se v květnu uskuteční mimo oficiální termín, a to 1., 5. a 26. května. V těchto případech je větší zájem o netradiční místa, protože v domě U Špuláků bude sezdána jen jediná dvojice. Další páry zvolily kino Centrál a osadu Parlament.

Letošní květen se od loňského nebude počtem svateb příliš lišit. Vloni se v jediném oficiálním dnu konalo osm sňatků a pravoslavný dřevěný kostelík v Jiráskových sadech zažil navíc církevní obřad. Jeden pár si řekl „ano“ mimo oficiální termín, konkrétně v pátek 13. v muzeu. Právě o obřady na méně obvyklých místech projevují novomanželé stále větší zájem. Po tradičním domě U Špuláků se nejvíce žení a vdávají v Jiráskových sadech, Novém Adalbertinu nebo na Šrámkově statku v Pileticích, v poslední době začíná růst poptávka také po svatbách na vloni zrekonstruovaných jižních terasách. Hradec Králové však v minulosti zažil svatební obřady i na skutečně neobvyklých místech. Některé páry si řekly „ano“ na letišti, další

Den Země oslavili školáci hrou

Žádejte o granty na kulturu, sport a cestovní ruch

Svátek planety Země, který každoročně připadá na 22. duben, oslavily děti hradeckých mateřinek a prvního stupně základních škol hrou už 20. dubna. Hradecká pobočka Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory - Sever pro ně připravila řadu aktivit, vztahujících se svým tématem k Mezinárodnímu roku udržitelné energie 2012.

„Zaměřili jsme se na téma obnovitelných zdrojů energie. Děti si mohly vyzkoušet vyrobit větrník, jako jednoduchý model principu větrné elektrárny, zahrát si energetické pexeso nebo poznávat historické zdroje osvětlení, jako je například petrolejka nebo louč. Učily se pojmenovávat obnovitelné zdroje energie, mohly si vyzkoušet i další ekologické aktivity, to vše hravou formou,“ uvedla Tereza Hejtmánková z pořádajícího střediska Sever. Na hradecký Kavčí plácek vedle Malého náměstí přišlo během dne na tři sta dětí. Pro hradecký Sever nebyl Den Země jedinou podobnou akcí. Výchovně-vzdělávacím aktivitám se středisko ekologické výchovy věnuje celoročně. Kromě výukových programů a seminářů na školách se účastní třeba Královéhradeckých krajských dožínek nebo Evropského týdne mobility. (red)

Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové upozorňuje zájemce o podporu z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ v oblastech: 1. podpora kulturních akcí, realizovaných ve II. pololetí roku 2012 2. podpora sportovních akcí, realizovaných ve II. pololetí roku 2012 3. rozvoj cestovního ruchu na rok 2012, II. kolo, že písemné žádosti na předepsaných formulářích mohou podávat nejpozději do 30. dubna 2012. Další informace v oblasti kultury získáte na e-mailové adrese jaroslava.souckova@mmhk.cz nebo tel. čísle 495 707 293, v oblasti sportu na radka.coufalova@mmhk.cz a tel. 495 707 295 a v oblasti cestovního ruchu na milena.brezinova@mmhk.cz, tel. 495 707 291. (rc)

Blokové čištění – květen 2012 2. 5. náměstí 28. října mezi ul. U Koruny a S. K. Neumanna; Denisovo náměstí celé z 3. 5. Hořická před čp. 1640; Wonkova od Hořické po ul. M. D. Rettigové; Srdínkova z 4. 5. Střelecká u Liskových vil; Nerudova mezi Střeleckou a Vrchlického; Střelecká parkoviště u KD Střelnice od Dukelské třídy z 7. 5. Hořická od Dukelské třídy po Blažíčkovo náměstí; Břetislavova z 9. 5. Čechova mezi Vrchlického a Horovou; Nerudova mezi Vrchlického a Horovou. (ts)

snoubenci zvolili loděnici, Bílou věž, lesní rybník Výskyt nebo zimní stadion, kde se obřad uskutečnil přímo na ledové ploše o přestávce hokejového utkání. Oficiálním termínem svatebních obřadů magistrát letos určil také magické datum 12. 12. 2012. A to i přesto, že jde o středu. Očekává totiž zvýšenou poptávku snoubenců, jak to při podobných příležitostech bývá. Vážný zájem zatím projevili o sňatek ve 12 hodin, takže ve znamení co největšího počtu dvanáctek. Ostatní zájemci se zatím pouze informovali telefonic-

ky, zda radnice tento den s oddáváním počítá. Chcete-li se oženit nebo vdát, a neplatí to pouze pro květen, musíte stále počítat s osobní návštěvou matričního úřadu. A to i přesto, že obřad si můžete zarezervovat telefonicky nebo nově také přes internet. „To je naše novinka. Jedná se o další vstřícný krok k občanům,“ sdělila Ľudmila Ducháčová. Nutnost návštěvy matriky však přesto trvá, snoubenci totiž musí kromě vyplněného dotazníku předložit občanské průkazy, rodné listy a další potřebné doklady. Martin ČERNÝ

Výtvarná soutěž s bezpečnostní tematikou zná vítěze

Lákavé ceny - marcipánové dorty ve tvaru dopravních značek - si odnesli autoři nejlepších prací třetího ročníku výtvarné soutěže „Se strážníkem ve městě, cítíme se bezpečně“. Do soutěže, kterou pořádá hradecká městská policie, bylo přihlášeno 250 prací dětí ze 12 hradeckých mateřských a základních škol. Děti v kresbách a malbách vyjádřily to, co je podle nich bezpečné chování a jak si představují práci městské policie. Výsledková listina je ke zhlédnutí na www.hradeckralove.org/hradec-kralove/aktuality. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

19. 4. O příjezd hlídky strážníků požádala obyvatelka jednoho z domů v centru města, která se bála jít vyvenčit psa. U vchodu prý stojí muž, který v minulosti napadl souseda. Při příjezdu strážníků už se dva muži prali, přičemž jeden měl na hlavě a rukou krvácející zranění. Strážníci na místo přivolali záchranku a policii, která si událost převzala k dořešení. z 20. 4. Platit útratu v baru? Tůdle. Jedenadvacetiletý opilý muž z Trutnovska se v únoru s obsluhou nejprve dohadoval a poté uhodil do obličeje servírku a následně se pustil do hosta, který se napadené ženy zastal. Host strávil tři týdny v pracovní neschopnosti. Policie nyní agresorovi sdělila podezření z ublížení na zdraví a výtržnictví, za což mu hrozí až tříletý trest. z 20. 4. Mejdan skupiny mládeže pod přístřeškem prázdného prodejního stánku bude mít dohru na Policii ČR. Dvaadvacetiletý mladík je totiž podezřelý, že podal alkohol osobě mladší osmnácti let. Strážníci naměřili v dechu u čtyř mladších lidí od 0,52 do 0,97 promile. z 21. 4. V Pilnáčkově ulici upoutalo hlídku městské policie auto s nesvítícími zadními světly, které po spatření strážníků zrychlilo. Auto po chvíli zastavili a od dvacetileté řidičky se dozvěděli, že žádné doklady u sebe nemá. Navíc zjistili, že vozidlo nemá platnou technickou kontrolu a řidička jeví známky opilosti nebo požití drog. Orientační vyšetření potvrdilo druhou možnost, test ukázal na vliv amfetaminu. Případ si převzala policie. z 21. 4. Popíjením skupinky mladých ve věku od 14 do 29 let na nákladové rampě jedné z prodejen na Benešově třídě se bude zabývat oddělení sociálně-právní ochrany dětí magistrátu. Dechová zkouška totiž u čtrnáctileté dívky ukázala 0,33 promile alkoholu. (čer)

Projednání návrhu zadání změny územního plánu č. 307 Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, oznamuje vystavení k veřejnému nahlédnutí a projednání návrhu zadání změny Územního plánu města Hradec Králové č. 307 od 18. 4. do 17. 5. 2012. Změna spočívá ve změně funkčního využití plochy „plochy orné půdy“ na plochu „smíšené plochy příměstské nízkopodlažní zástavby“ mezi silnicí - ul. Petra Jilemnického (směr Předměřice nad Labem) a tratí ČD západně při Labském náhonu, v severní části k. ú. Plotiště nad Labem. Kompletní návrh zadání změny je vystaven na magistrátu města, Československé armády 408, II. patro, ve vitrínách umístěných na chodbě budovy. Připomínky k návrhu zadání změny č. 307 je možné uplatnit do 17. 5. 2012. (red)

Nadační fond podpoří studenty Zapište děti do ZUŠ I letos podpoří Nadační fond na podporu středoškolských studentů zřizovaný městem nadané a nemajetné studenty s trvalým bydlištěm v Hradci Králové. Příspěvek pro nadané studenty je určen pro: ¾ studenty, kteří se umístili na předním místě v různých soutěžích počínaje krajskou úrovní, kterými se prokazuje úroveň znalostí, a to jinde, než ve vlastní škole ¾ studenty, kteří studují na zahraniční škole, a to po dobu nejvýše tří let, na úhradu dopravy do sídla školy veřejným dopravním prostředkem na cestu tam i zpět ¾ jednorázové ocenění studentské vědecké práce prokazatelně vysoké úrovně ¾ jednorázové ocenění studentské práce, která se zabývá tematikou přínosnou pro město Hradec Králové Příspěvek pro nemajetné studenty je určen pro: ¾ studenty žijící v rodině, jejíž celkový příjem nepřesáhne 2,4 násobek životního minima (za celkový pří-

jem se považuje částka, ze které vychází příslušný úřad při stanovení nároku na přídavek na dítě v měsíci podání žádosti) ¾ studenty živící se prokazatelně samostatně ¾ studenty, kteří se nikoliv vlastní vinou dostali do nepříznivé životní situace. Formuláře žádostí jsou k dispozici na webových stránkách Magistrátu města Hradce Králové a na odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, kancelář č. 131. Termín odevzdání žádosti na podatelnu magistrátu je stanoven pro studenty do 31. 5. 2012. Po těchto termínech nebudou další žádosti přijímány. O způsobu rozdělení a přiznání příspěvku rozhodne správní rada nadačního fondu. Konečné schválení náleží zřizovateli, zastupovaném v tomto případě Radou města Hradec Králové. (lh)

Město Hradec Králové vyhlašuje zápis do základních uměleckých škol (ZUŠ) zřizovaných statutárním městem: ZUŠ STŘEZINA, Hradec Králové, Na Střezině 1042, www.strezina.cz, tel. 495 279 600 hudební obor, výtvarný obor, taneční obor, literárně-dramatický obor ZUŠ HABRMANOVA, Hradec Králové, Habrmanova 130, www.zushabrmanova.cz, tel. 495 533 420 hudební obor, výtvarný obor, taneční obor Přihlášky ke studiu lze podávat do 20. května osobně v každé ZUŠ nebo prostřednictvím internetu. Na základě přihlášky budou uchazeči o studium písemně pozváni na začátku června k talentové zkoušce nebo přijímacímu pohovoru. Studium v ZUŠ je organizováno podle věku žáků jako: přípravné studium (5 - 7 let); základní studium I. stupně (7 - 14 let); základní studium II. stupně (14 - 18 let); studium pro dospělé (od 18 let).


RADNICE 16 / 25. 4. 2012

KAM ZA KULTUROU

STRANA 3

Kašparová pojede mistrovství Evropy

Sobota 28. 4. Adalbertinum 10.00 Pejsek a kočička Šrámkův statek 14.00 Stavění máje všem pannám hradeckým Hvězdárna HK 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Program pro děti, 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Kino Centrál 15.30 Mupeti, 18.45 Aida, metropolitní opera Divadlo Drak 16.00 Perníková chaloupka ČRo HK 17.10 Všude dobře - cestovatel Leoš Šimánek - život v kanadském srubu Studio Beseda 19.00 Noc oživlých mrtvol Klub Kozinka 20.00 Lukáš Martínek + Private Earthquake

Neděle 29. 4. Staré město 10.00 Hradec neznámý - po stopách knihy Starý Hradec Králové dům od domu KD Střelnice 14.00 Nedělní taneční odpoledne Loděnice TJ Sokol 15.00 Čarodějnický rej Kino Centrál 15.30 Knoflíková válka, 17.30 Vrásky z lásky, 20.00 Vrtěti ženou ČRo HK 17.10 Návštěva - herec Oldřich Vízner

Pondělí 30. 4. Církev československá husitská 9.00 Biblické svědectví o Večeři Páně Galerie Na mostě 16.00 Výstava Mirka Alexy: Humor beze slov KD Médium 17.00 Čarodějnice pro nejmenší Kino Centrál 17.30 Meruňkový ostrov, 20.00 Probudím se včera ČRo HK 19.05 Hudba ze zapadlých vesnic - The Chieftains: písně pro Bon Ivera, Lisu Hannigan a vesmírnou píšťalu Divadlo Jesličky 19.30 Večer aktovek

Úterý 1. 5. ČRo HK 7.30 Sváteční slovo Bílá věž 9.00 Prohlídka Bílé věže Masarykovo náměstí 10.00 Středoevropský jazzový most

Středa 2. 5. Adalbertinum 9.00 Hradecký slavík ČRo HK 11.10 Radioporadna - Jarmila Podhorná - bylinářka Klicperovo divadlo 14.30 Světáci SVK HK 16.00 Prohlídka knihovny s výkladem, 17.00 Čtyři dohody a jejich využití, uvádí Vladimír Burčík ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Klub Satchmo 18.30 Puzzle Jazz Hvězdárna HK 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování

Čtvrtek 3. 5. Galerie MU 10.00 a 17.00 Po královské cestě, uvádí Klára Zářecká Klicperovo divadlo 14.30 Světáci Galerie Barbara 17.00 Vernisáž výstavy Jan Dvořák - obrazy a Věra a Stanislav Martincovi - keramika Salon královéhradecký 17.00 Zemřít ukamenováním - film ČRo HK 19.05 Novinky v hudbě Filharmonie HK 19.30 Abonentní koncert řady B

Pátek 4. 5. Klicperovo divadlo 10.00 Figarova svatba ČRo HK 11.45 Kulinářské speciality Hvězdárna HK 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování

VÝSTAVY IC Gočárova třída - Tomáš Roček výstava aktů, do 30. 4. Galerie Barbara - František Kalenský, obrazy a kresby, do 30. 4. Sbor kněze Ambrože - Lenka Hypiusová a Luděk Filipský - Dialog, do 6. 5. Galerie Na Hradě - Jiří Zhib - Pohlednice za kulatý čtverec, do 7. 5. Lékařská fakulta UK - Lenka Homolová - Koření, do 11. 5. Galerie U Klicperů - Milan David Fotografie, do 16. 5. Galerie Koruna - Světová grafika, do 9. 6.

SPORT Sobota 28. 4. Krytý bazén 50m 9.00 - 2. finálový turnaj poháru ČSVP ml. žáků, vodní pólo. (lm)

Členka SKVS Slavia Hradec Králové Anna Kašparová obsadila v závěrečném kvalifikačním závodě v Českém Vrbném v kategorii C1 ženy druhé místo za úřadující mistryní světa Kateřinou Hoškovou a celkově si vyjela nominaci do reprezentace České republiky. Má tak zajištěnu účast na mistrovství Evropy, které se bude konat na olympijském kanále v německém Augsburgu od 10. do 13. května. Palce jí budou určitě držet nejen kamarádi ze sportovního centra Slezská plovárna. Foto: Archiv SKVS Slavia

Votroci hráli výborně, gól však dala Plzeň Fotbalisté FC Hradec Králové podlehli v I. lize obhájci titulu Viktorii Plzeň a v tabulce nejvyšší soutěže klesli na 11. místo. A to i přesto, že předvedli výborný výkon a účastníka podzimních bojů v Lize mistrů přehráli. Branku však nedali, zato soupeř ano. FC Hradec Králové - FC Viktoria Plzeň 0:1. V neděli 29. dubna od 15 hodin se hradečtí fotbalisté v dalším kole představí v Jablonci nad Nisou a ve čtvrtek 3. května zajíždějí do Prahy k utkání se Slavií. Na Všesportovním stadionu v Malšovicích se v sezoně naposledy předvedou fanouškům ve středu 9. května v 18 hodin, kdy do Hradce přijede Sigma Olomouc. Poslední kolo ligy Votroci odehrají 12. května v Praze na Žižkově. (čer)

Netradiční běh má dva starty a jeden cíl Z Hradce Králové a Pardubic se již šestým rokem bude závodit o to, kdo dříve doběhne do Čeperky, která je na půl cesty z obou měst. Hradubický běh určený všem věkovým kategoriím se uskuteční v sobotu 12. května. Startuje se v 9.30 hodin v Pardubicích a v Hradci Králové zároveň. „Účastníci se setkávají v polovině celkové trasy v Čeperce, kde je čeká vyhodnocení a přátelské popovídání při občerstvení,“ říká organizátor běhu Petr Hochman. Start zazní v Pardubicích v Poděbradské ulici a v Hradci Králové na zastávce MHD „Lipky“ ve směru k fakultní nemocnici. K závodu se lze registrovat na stránkách závodu www.ph7.cz nebo přímo na místě. „Registrace je již spuštěna,“ potvrdil Petr Hochman a připomněl, že na webových stránkách lze též nalézt podrobnou trasu závodu a další doplňující informace. Registrace předem je za 40 korun, na místě bude 70.

„Hradubický běh je zajímavá změna oproti tradičním běhům - dva starty a jeden cíl - to jinde neuvidíte. Také se mi líbí, že jde o přátelský závod, tedy mohou běžet i rodiny s dětmi,“ říká Radek Němec, závodník, který se sám těchto běhů pravidelně účastní. (red)

SPORT Trenérem hokejistů bude Martin Hosták Hlavním trenérem prvoligových hokejistů HC VCES Hradec Králové bude v nové sezoně někdejší reprezentant a hráč se zkušenostmi z kanadsko-americké NHL i švédské ligy Martin Hosták. Na střídačce nahradí Jiřího Mičku. Změna nastala také na postu asistenta trenéra, který místo Jiřího Slabého zaujme Pavel Táborský. „Trenérovi Jiřímu Mičkovi patří velký dík za jeho dlouholetou práci pro hradecký hokej. Rozloučili jsme se v dobrém,“ uvedl předseda představenstva Martin Soukup. Nový trenér hradeckého „A“ týmu Martin Hosták považuje obsazení pozice asistenta Pavlem Táborský, který bude současně působit jako hlavní trenér u mladšího dorostu a zapojí se i do práce u juniorky, za výhodné. „Snažili jsme se vymyslet řešení, které by klubu pomohlo co nejvíce a provázání juniorky s „A“ týmem mi přijde jako logický krok. Chceme více využít potenciál mladých hráčů,“ řekl Martin Hosták, který je známý také jako komentátor televizních hokejových přenosů. (red)

Hokejbalisté postoupili do semifinále extraligy Hokejbalisté HBC Hradec Králové 1988 se radují. I přesto, že letos nemají tak zkušený tým jako v minulých letech, jsou v semifinále extraligy. V rozhodujícím pátém utkání čtvrtfinálové série zdolali Most 5:3 a celou sérii tak vyhráli 3:2 na zápasy. Semifinálovým soupeřem Hradeckých bude Vlašim. První dvě utkání série sehraje Hradec v sobotu 28. a v neděli 29. dubna ve Vlašimi. Hradečtí hokejbalisté jsou v posledních letech úspěšní, v roce 2009 se stali vicemistry extraligy, o rok později vyhráli Evropský pohár a jsou i čtyřnásobnými vítězi Českého poháru. V týmu je i několik mistrů světa. (čer)

Hradečtí karatisté sklízeli úspěch

V sobotu 21. dubna se v Sokolově uskutečnilo první kolo ligy mládeže a národní pohár dospělých v plnokontaktním kyokushin karate. Celkem se sjelo 13 klubů včetně sportovců z polské Wroclavi. Výprava závodníků z karate klubu G&G Hradec Králové zastoupena osmičkou bojovníků zde zaznamenala vynikající výsledky a potvrdila, že z bývalých juniorů vyrostli vynikající karatisté. Mirek Thran při svém prvním startu překvapil, když v mladších dorostencích svoji kategorii do 55 kg vyhrál. V poháru dospělých a juniorů Hradečtí vybojovali jen medailová umístění. Reprezentačního trenéra Slámu svěřenci trenérů Golase a bratrů Hovorkových přímo nadchli a navrhl je do širší reprezentace. Foto: Archiv karate klubu

UDĚLEJTE SI ČAS Staré město ožije Hradcem neznámým Na putování po historických domech, sklepeních, dvorcích a zákoutích starého Hradce Králové se můžete vypravit v neděli 29. dubna od 10 do 18 hodin. Akci nazvanou „Hradec neznámý: Po stopách knihy Starý Hradec Králové dům od domu“ pořádá Helena Rezková s podporou statutárního města Hradce Králové, které ji letos zařadilo do prestižních akcí Calendarium Regina. Vstupenky, na které si prohlédnete dvacítku domů, si můžete zakoupit již nyní v královéhradeckých informačních centrech na Gočárově třídě nebo na Velkém náměstí. Více informací na www.regiona.cz.

Čarodějnický rej na loděnici Loděnice TJ Sokol na řece Orlici zažije v neděli 29. dubna čarodějnic-

Několik folklorních souborů se představí 28. dubna od 14 hodin na Šrámkově statku v Pileticích při stavění máje. Kromě vlastního vztyčování máje se návštěvníci mohou těšit na vystoupení pořádajícího folklorního souboru Dupák, zahrají a zatančí však i Kvítek, Červánek, chrudimský Kohoutek, Hradecká cimbálová muzika, skupina Sejftujů a host ze Slovenska - folklorní soubor Ďumbier z Liptovského Mikuláše. V areálu statku nebude chybět ani malý jarmark s ukázkami lidových řemesel, tvořivý koutek pro děti i dospělé a občerstvení v podobě rožněného selátka, medoviny a dalších laskomin. (red)

Tipy odjinud CHEB – 12. 5. – Veletrh zlaté české ručičky JINDŘICHŮV HRADEC – 19. 5. – Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál, zahájení turistické sezony s cyklistickou vyjížďkou KUTNÁ HORA – 20. 5. - 30. 9. – EUROPA JAGELLONICA - umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců, výstava LITOMYŠL – 14. - 20. 5. – Gastronomické slavnosti M. Dobromily Rettigové POLIČKA – 12. - 20. 5. – Martinů Fest 2012, festival klasické hudby TELČ – 19. 5. – Folklor v máji s řemeslným trhem na náměstí, prezentace folklorních souborů TŘEBOŇ – 3.- 8. 5. – Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm Bližší informace a mnohem více tipů na výlet naleznete na stránkách www.ceskainspirace.cz. (is)

Hledají nový domov Sultán, ev. č. 306/2011, kříženec; pohlaví: pes, věk: 2 roky, barva: hnědočerná, velikost v kohoutku 65 cm. Sultán zaujme svým pohledem. Je přátelské klidnější povahy, zvyklý na pravidelné procházky, spolehlivě ohlídá domek i zahradu. Majka, evid. č. 97/2012, pohlaví: fena; kříženec: věk: 1,5 roku, barva: černá, velikost v kohoutku: 40 cm. Majka je velmi hodná fenka, byla nalezena v dobré tělesné kondici. V neznámém prostředí je zpočátku nejistá.

Fotbalový nábor? Domluvte si termín Nestihli jste čtvrteční nábor do fotbalových přípravek FC Hradec Králové a Fotbalové školičky při ZŠ M. Horákové na Všesportovním stadionu v Malšovicích? Nezoufejte? Šance pro děti narozené v letech 2001 až 2008 ještě stále existuje. Stačí se domluvit s organizátory na případném náhradním termínu. Dotazy zájemcům rádi zodpovědí Petr Vohralík (603 318 713, petr.vohralik@seznam.cz) nebo Petr Huf (731 452 353, petr.huf@fchk.cz). (red)

Šrámkův statek opět uvidí stavění máje

ký rej. Sraz účastníků v čarodějnických kostýmech bude v 15 hodin u malšovické lávky za Baumaxem na Slezském Předměstí, odkud se průvod účastníků přesune na loděnici. Zde se děti seznámí s historií této lidové tradice, budou na ně čekat soutěže, tanec a opékání vlastních vuřtů.

Vyzkoušejte adventure golf v Kuklenách Golfové centrum Fomei pořádá 1. května v Indoor Golf centru Fomei v Honkově ulici v Kuklenách den otevřených dveří v adventure golfu. Adventure golf je klasický golf zmenšený do velikosti minigolfových drah. Tento den bude pro zájemce zajištěn bezplatný vstup a zapůjčení vybavení. Kromě osmnáctijamkového adventure golfu najdou návštěvníci v centru také golfové a multifunkční simulátory i tréninková indoor odpaliště.

Studentský majáles Po již uskutečněném běhu do schodů a projížďce ulicemi města na bruslích je hlavní dění studentského majálesu připraveno na pátek 27. dubna v Šimkových sadech. Od 12 hodin je na programu majáles pro děti z mateřských škol, které následně vystřídají studenti. Ti do Šimkových sadů dojdou v průvodu a zvolí si nového krále i miss. Hlavní bod majálesu, open air festival, začne ve 14 hodin a kromě jiných kapel zahrají Nightwork, Horkýže slíže, Charlie Straight, Mig 21, Sto zvířat, Skyline, UDG nebo Wohnout.

Pochutnejte si! Ve středu 2. května od 16 do 18 hodin se můžete zúčastnit kurzu francouzského vaření Régalez-vous! pod vedením Lenky Lequin v mateřském centru Sedmikráska. Na kurz je nutné se předem přihlásit. Více na: http://sedmikraska.wz.cz. (red)

Pitt, evid. č. 91/2012, americký pitbullteriér; pohlaví: pes, věk: 2,5 roku, barva: rezavá, velikost v kohoutku 50 cm. Přátelský, mohutný temperamentní Pitt je vhodný k chovu samostatně, nejlépe do bezdětné rodiny. Disponuje obrovskou silou, proto jeho osvojitel musí být i fyzicky zdatný, při procházkách musí být vždy jištěn náhubkem z důvodu nadřazenosti vůči ostatním psům. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 20. 4. 2012. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 27. 4. 2012. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 47 000 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 16 2012  

Informační zpravodaj statutárního města

Advertisement