Page 1

18. 4. 2018, Č. 15 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Hradec si připomene Den vítězství Výročí osvobození republiky a konce druhé světové války si občané krajského města připomenou pietním aktem s  položením květin u  památníku obětí bojů za svobodu a lidská práva na Eliščině nábřeží. Stane se tak přímo v den státního svátku, tedy v úterý 8. května od 9 hodin.

KRÁTCE Z HRADCE Pozvání na zastupitelstvo

Tipy Hradecké internetové televize

trhy na nové adrese • Farmářské patřila závodním autodědečkům • Rallye prvňáčci u zápisů • Budoucí je digitalizace, zaznělo na konferenci ISSS • Prioritou • Přehlídka DivSe přilákala malé divadelníky z východních Čech

První „velké“ setkání se školou

Nejbližší zasedání zastupitelstva města se uskuteční 24. dubna od 13 hodin ve velkém sále Adalbertina, v 16 hodin nastane čas pro pravidelnou diskusi občanů. Jednání je možné sledovat on-line i ze záznamu na www.hradeckralove.org, kde je možné najít i kompletní program projednávaných bodů.

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA – PŘESTUPKY odbor přestupků

Informace: Michal Srch, tel. 495 707 464 Přihlášky lze podávat do 30. 4.

Připomínkové řízení návrhu vnějších havarijních plánů

REFERENT/KA – STAVEBNÍ TECHNIK

Statutární město Hradec Králové umožňuje nahlížet, činit výpisy, opisy a případně kopie návrhů Vnějších havarijních plánů společností Profer Plus a Kingspan. Oznámení o  připomínkovém řízení je zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové po dobu 30 dnů a v této době je možné k těmto dokumentům dát písemné vyjádření. Více na www.hradeckralove.org

odbor stavební

Informace: Michal Jandík, tel. 495 707 850 Přihlášky lze podávat do 4. 5.

REFERENT/KA – PÉČE O DÍTĚ (OPATROVNÍK) odbor sociálních věcí a zdravotnictví Informace: Světluše Kotrčová, tel. 495 707 382 Přihlášky lze podávat do 27. 4.

Krátká odstávka Czech Pointu V  pátek 27. dubna bude mimo provoz pracoviště Czech POINT v  budově magistrátu, kde se také provádí ověřování podpisů. Prosíme veřejnost, aby v  tento den navštívila jiné kontaktní místo veřejné správy. (red)

MĚSTO HLEDÁ

Pátek a sobota minulého týdne byly v sedmnácti královéhradeckých základních školách ve znamení zápisů do prvních tříd. Letos si přišlo tu svoji školu „okouknout“ 1060 předškoláků, nejvíce jich zamířilo do základních škol Štefánikova, Štefcova a  SNP. Jedním z  nich byl i  budoucí prvňáček Vojta, který předvedl všechny dovednosti, které nastávající školák musí zvládat, a navíc paní učitelku překvapil a rozesmál veselou básničkou o elektrikáři. Foto: Pavlína Pospíšilová

Nabízíme: zajímavou práci • stabilní zázemí velké organizace • prac. poměr na dobu neurčitou • systém rozvoje a vzdělávání • pružnou pracovní dobu • tři dny zdravotního volna • pět týdnů dovolené • program výhod (stravování, čerpání z osobního účtu) • příjemné pracovní prostředí. Více informací na stránkách www.hradeckralove.org – Kariéra.

O doklady bude možné od léta žádat kdekoliv

Výměnu nebo vydání nového řidičského průkazu bude možné od letošních prázdnin vyřídit na kterémkoliv úřadě v republice, který tuto agendu zajišťuje. Nebude tedy nutné žádost podávat na příslušném úřadě podle svého trvalého bydliště. K žádosti o řidičský průkaz zároveň nebude potřeba vlastní fotografie. Další změny budou od července platit i pro vydávání občanských průkazů a pasů. Občanské průkazy a  cestovní doklady si lidé mohli zařídit v  kterémkoliv větším městě, které je obcí s  rozšířenou působností, již několik let. Nově tato výhoda bude platit i  pro řidičské průkazy. „Žadatelé již nebudou potřebovat svoji fotografii. Na nový řidičský průkaz použijeme buď tu, kterou již úřad má v databázi z  doby, kdy klient žádal u  nás na úřadě o  pas nebo občanku. Pokud fotka již nebude vyhovovat nebo nebude v  archivu, přepážky na našem oddělení budou vybavené fotoaparáty a  fotka se pořídí přímo na místě,“ řekl Jaromír Hudec z  oddělení registru řidičů a  vozidel hradeckého magistrátu. Za výměnu řidičského průkazu ve standardní lhůtě nebude třeba platit správní poplatek, pokud jeho platnost končí. Při žádosti o vydání ve zkrácené lhůtě do pěti dnů je poplatek sedm set korun. Pokud žadatel potřebuje

nový řidičský průkaz z důvodu jeho ztráty, poškození nebo přestěhování, zaplatí správní poplatek dvě stě korun. „Na vydání řidičského průkazu máme standardní lhůtu dvacet dní od podání žádosti, zpravidla je ale tato doba o  několik dní kratší. Uvidíme, jak moc se uvedené změny projeví v  nárůstu počtu klientů, to znamená i v prodloužení čekací doby. V Hradci Králové žije poměrně hodně obyvatel nebo studentů, kteří mají trvalé bydliště jinde a nyní si průkaz budou moci zařídit i  u  nás,“ dodává Hudec. Vydávání řidičských průkazů v  Hradci Králové zajišťuje odbor dopravy magistrátu, který sídlí v Gayerových kasárnách. Další nejbližší úřady, které tuto agendu zajišťují, jsou v  Novém Bydžově, Hořicích, Jaroměři, Dobrušce, Holicích nebo v Pardubicích. Od července budou platit změny i  v  souvislosti s  vydáváním občanských průkazů a  cestovních pasů. „Již se budou vydávat pouze občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a  s  kontaktním elektronickým čipem. Takzvané rychlé občanky bez strojově čitelných údajů se budou vydávat pouze během voleb s platností jeden měsíc,“ vysvětluje vedoucí správního odboru magistrátu Terézia Vitáková. O vydání občanského průkazu a  cestovního pasu bude možné žádat v  expresních lhůtách do pěti pracovních dnů, nebo dokonce

do 24 hodin. „V tomto případě jsou správní poplatky pět set a tisíc korun za občanský průkaz, u  pasu pak tři, respektive šest tisíc korun. U varianty do jednoho dne si pak žadatel pro pas nebo občanku musí zajet přímo na ministerstvo vnitra,“ dodává Vitáková. Standardní lhůty pro vyhotovení těchto osobních dokladů jsou třicet dní. Výměna občanského průkazu ze

zákonných důvodů, například konec platnosti, přestěhování nebo změna jména po svatbě, je zdarma, poplatek za vydání cestovního pasu je 600 korun. U dětí jsou tyto sazby nižší. S blížícím se obdobím dovolených magistrát očekává tradiční zvýšený zájem o  výměnu osobních dokladů, především pasů. „Je dobré to nenechávat na poslední chvíli, žadatelé si

pak zbytečně musí vystát frontu. Zároveň doporučujeme využít pohodlné on-line rezervace, kdy klient přijde na smluvený čas a vše trvá pár minut. Lidé se také často zbytečně upínají na tradiční pondělky a středy, přitom přepážky jsou na odboru dopravy otevřené od pondělí do čtvrtka a na oddělení osobních dokladů každý pracovní den,“ dodává Vitáková.(red)

Nadační fond podpoří středoškoláky Nadaní nebo nemajetní středoškolští studenti mají i letos možnost získat příspěvek z nadačního fondu, který zřizuje město Hradec Králové. Příspěvek je určen studentům především k pokrytí potřeb souvisejících se studiem. Formuláře žádostí jsou k dispozici na webových stránkách www.hradeckralove.org a na odboru školství a  volnočasových aktivit dětí a  mládeže v  budově magistrátu města v  ulici Československé armády, kancelář č. 131. Žádosti je možné odevzdávat na podatelnu magistrátu do 31. května. O příspěvek mohou žádat studenti do 26 let, kteří mají trvalé bydliště v Hradci Králové. Příspěvek pro nadané studenty je určen pro: > studenty, kteří se umístili na předním místě v  různých soutěžích počínaje krajskou úrovní, kterými se prokazuje úroveň znalostí, a to jinde, než ve vlastní škole > studenty, kteří studují na zahraniční škole, a  to po dobu nejvýše tří let, na úhradu dopravy do sídla školy veřejným dopravním prostředkem na cestu tam i zpět

> jednorázové ocenění studentské vědecké práce vysoké úrovně > jednorázové ocenění studentské práce, která se zabývá tematikou přínosnou pro město Hradec Králové. Příspěvek pro nemajetné studenty je určen pro: > studenty žijící v rodině, jejíž celkový příjem nepřesáhne 2,7násobek životního minima (za celkový příjem se považuje částka, ze které vychází příslušný úřad při stano-

vení nároku na přídavek na dítě v měsíci podání žádosti) > studenty živící se prokazatelně samostatně > studenty, kteří se nikoliv vlastní vinou dostali do nepříznivé životní situace. O  způsobu rozdělení a  přiznání příspěvku rozhodne správní rada nadačního fondu. Konečné schválení náleží zřizovateli, zastupovaném v  tomto případě Radou města Hradec Králové. (red)


STRANA 2

Namalujte kamínek pro děti s postižením

Farmářské trhy v novém? Spokojenost!

Každý kamínek může pomáhat, třeba i ten, který zájemci omalují. Omalované kamínky budou k prodeji 28. a  29. června za 10 až 20 korun při mezinárodním festivalu Divadlo evropských regionů u  fontány v Žižkových sadech. Výtěžek je určen pro ranou péči Sluníčko, která pomáhá rodinám s  dětmi s  postižením. Malujte libovolnou technikou a kamínky doručte do 27. června do střediska Oblastní charity v  Komenského ulici 266. Více na www.charitahk.cz. (red)

Slunečnice otevře dveře, poté plánuje zápis Pokud vás zajímá, jak funguje mateřská škola určená dětem se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, autismem a  dalšími druhy zdravotního postižení, zaškrtněte si v  kalendáři středu 25. dubna. Mateřská škola Slunečnice v  Markovické ulici 621/9 na Slezském Předměstí bude mít v  tento den od 8 do 10 a  od 14.30 do 17 hodin otevřené dveře. K  návštěvě zve především rodiče, kteří mají pocit, že ve vývoji jejich dítěte není něco v  pořádku, chtějí zajistit komplexní péči o děti předškolního věku se speciálními vzdělávacími potřebami, navíc v malém kolektivu umožňujícím individuální péči a podobně. Na den otevřených dveří později naváže zápis do Mateřské školy Slunečnice, který se uskuteční od 2. do 4. května. Děti jsou do této školky přijímány na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení. „Výuka a  aktivity školy jsou bezplatné, je možné zprostředkovat i osobní asistenci,“ upozorňuje ředitel Mateřské školy, speciální základní školy a praktické školy Pavel Svoboda. (čer)

Představí se sociální služby pro seniory Foyer v přízemí knihovny města ve Wonkově ulici bude v úterý 24. dubna od 12 do 17 hodin hostit informační den o sociálních službách pro seniory. Představí se zde organizace poskytující sociální služby, které pomohou seniorům zůstat co nejdelší dobu ve své domácnosti. Informační den zároveň nabídne i  další možnosti pomoci, zejména při péči o lidi s  Alzheimerovou chorobou nebo jinými typy demencí. Zájemcům zde poskytnou také test paměti. Akce je součástí projektu „Podpora procesu plánování sociálních služeb a  rozvoje místního partnerství v  sociální oblasti na území obce Hradec Králové“ realizovaného za finanční podpory ESF. (hvo)

Stovky návštěvníků si našly cestu na první letošní farmářské trhy, které Hradecká kulturní a vzdělávací společnost uspořádala v sobotu 14. dubna na novém místě. Premiéra trhů v ulici Letců mezi obchodním centrem Atrium a Střelnicí vyšla na výbornou. Zejména kvůli návštěvnosti, která byla podle pořadatelů vyšší odhadem o 20 procent, než na nádvoří Gayerových kasáren. „První trh na novém místě hodnotíme pozitivně. Ulice Letců je ve středu města a přímo sousedí s dalšími nákupními možnostmi, takže to tam bylo živější,“ uvedl za organizátory Petr Švihlík. Navíc, ve čtyřech desítkách stánků bylo z čeho vybírat. Příští trhy se na stejném místě uskuteční v sobotu 28. dubna. Foto: Martin Černý

Na strážníky se v tuto dobu obrací mnoho lidí s nálezem ptačích mláďat mimo hnízdo. Foto: Archiv MP

HRADECKÝ PITAVAL 7. 4. Opilecká jízda ženy osobním autem v Severní ulici skončila nabouráním nejméně dvou zaparkovaných aut a  kontejneru. Osmačtyřicetiletá žena byla v  takovém stavu, že dechovou zkoušku, která ukázala 1,3 promile alkoholu, zvládla až na několikátý pokus, při druhé dokonce usnula! Po chvíli ji chytil amok, odmrštila mobil, doklady i kabelku. Za ohrožení pod vlivem návykové látky jí hrozí až tři roky vězení. • 11. 4. Podezření ze zpronevěry si vyslechla 19letá bývalá servírka z  restaurace na Velkém náměstí. Od srpna do ledna měla zaměstnavateli zpronevěřit více než 75 tisíc korun. Po zaplacení útraty zákazníkem zadala storno platby, účtenku vyhodila a  peníze si vzala. Celkem stornovala 141 plateb. Hrozí jí až pětiletý pobyt za mřížemi nebo peněžitý trest. • 12. 4. Ve třetím patře budovy určené k  demolici, která stojí u  Aldisu, hořelo. Hasiči použili výškovou techniku, požár hasili oknem. Další prohledávali objekt, zda se v  něm nenacházejí nějací lidé. V  budově došlo k  zahoření odpadu, s  ohledem na charakter objektu byly škody nulové. (red)

Majálesem začíná sezona open-air akcí Sezona akcí pod širým nebem odstartuje v krajském městě už tento týden Hradeckým majálesem. Obyvatelé a  návštěvníci východočeské metropole se tak mohou těšit na první dávku venkovních sportovních a  kulturních akcí, musejí však zároveň počítat s uzavírkami ve městě i se změnami v hromadné dopravě. Navečer 19. dubna obsadí ulice města tisíce in-line bruslařů. Akce Hradec na bruslích se tradičně koná v  předvečer pátečního hudebního festivalu pod širým nebem. I  letos jsou pro účastníky připravené doprovodné aktivity, k  dispozici bude zdarma k  zapůjčení testovací sada in-line bruslí, součástí služeb bude pro účastníky akce také servis bruslí. V 18 hodin pak startuje tradiční projížďka městem na „inlajnech“. Letos organizátoři připravili pro zdatnější bruslaře trať desetikilometrovou, méně zdatní sportovci mají možnost počkat u  dopravního podniku a  projet si trasu poloviční. Na trase jízdy „inlajnistů“, která startuje z Ulrichova náměstí, dojde krátkodobě k částečným nebo úplným uzavírkám některých komunikací. Bruslaři pojedou centrem města, dále přes Věkoše k letišti a přes Pouchov zpět. Účastníci budou mít na celé trase zajištěn doprovod městské policie, trasa jíz-

dy a předpokládané časy průjezdu bruslařů jednotlivými ulicemi najdete na www.hradec.majales.cz. Hudební část majálesu se odehraje 20. dubna v Šimkových sadech na třech hudebních pódiích s průřezem toho nejlepšího, co nabízí aktuální česká scéna. Mezi 13. a 23. hodinou vystoupí Rybičky 48, Horkýže Slíže, Tomáš Klus, Mandrage, Jelen, Majk Spirit, Ben Cristovao, Rytmus, Ego, Paulie Garand, Wohnout, Vypsaná Fixa, UDG, Skyline, Lenny, Marek Ztracený, Mirai. Stejně jako vloni, bude v  areálu vytvořena i  velká odpočinková zóna. Kapacita klasických a  klubových vstupenek na 12.  ročník Hradeckého majálesu byla už v lednu vyčerpána, zbývá limitovaná edice VIP vstupenek, které je možné zakoupit na webu hradec.majales.cz/ vstupenky. V  souvislosti s  hlavním majálesovým programem bude od pátku 20. dubna od brzkého rána do sobotních 12 hodin zcela uzavřena ulice Akademika Bedrny mezi lokalitou Aldis a Šimkovými sady. Zastávky KC Aldis a pro linky 5, 11 a 17 i Šimkovy sady budou v hlavní den konání majálesu, tedy v  pátek 20. dubna, obsluhovány jen do šesté hodiny ranní, provoz městské hromadné dopravy se v těchto zastávkách obnoví o den později ve čtyři hodiny ráno. Náhrad-

ní zastávka pro linky 5 a 11 ve směru k  Tesle bude u  magistrátu, linky 5 a  17 směrem k  terminálu pojedou přes zastávky Buzulucká, Průmyslová škola a Magistrát města. Linky 13 a 15 jedoucí směrem do Věkoš naberou pasažéry v zastávkách Magistrát města a Šimkovy sady, spoje jedoucí opačným směrem využijí zastávky Šimkovy sady, Buzulucká a  Magis-

Přijímají velké množství telefonátů, ve kterých lidé oznamují nález vypadlých ptáčat, či přinášejí mláďata volně žijících zvířat v domnění, že jsou opuštěná a  hrozí jim smrt. Městská policie ve spolupráci se Záchrannou stanicí Jaro Jaroměř upozorňuje, že se ve většině případů nejedná o  ptáčata vypadlá, ale dobrovolně vylétlá. Opouštějí hnízdo ještě v  době, kdy neumějí dokonale létat a  dorozumívají se mezi sebou kontaktními hlasy. Rodiče tedy o každém z mláďat dobře vědí a pravidelně je krmí. „S mláďaty ptáků na rozdíl od mláďat savců může člověk manipulovat, riziko, že je rodiče opustí, v  těchto případech nehrozí. Nejlépe je posadit ptáče na větev stromu, sloupek od plotu nebo hromadu dřeva,“ vysvětluje mluvčí strážníků Eva

Kněžourová. Ptáčat nalezených na místech, kde jim nehrozí žádné vážné ohrožení (les, zahrada, okraj pole, koruna stromu, hromada dřeva), si není třeba příliš všímat (s výjimkou rorýsů). Ve většině případů opravdu nejsou opuštěná. Pokud by se však nacházela na rizikových místech, například na chodníku, silnici nebo v  městském parku, kde volně pobíhají psi, je vhodné opatrně je odchytit do ruky a usadit na bezpečnější stanoviště poblíž místa nálezu. Mláďata volně žijících zvířat jako je zajíc či srnče, kterých se dotkl člověk, už ale rodiče zpět nevezmou. V  přírodě je běžné, že samice porodí, o  mládě se postará, očistí ho, nakrmí a zmizí, aby svou přítomností nelákala pozornost predátorů a  nevystavovala mládě nebezpečí. Pravidelně se ale vrací

trát města. Náhradními zastávkami pro linky 51 a 52 budou Magistrát města a Buzulucká. Autobusové linky 5, 11, 13, 15, 17, 51 a 52 mohou být v  době uzavírky kvůli objízdným trasám a  hustšímu provozu na nich zpožděny. Pořadatelé prosí řidiče aut i  cestující v  městské hromadné dopravě kvůli případnému zdržení o shovívavost. (red)

První z letošních akcí pod širým nebem bude Hradecký majáles, jehož hudební část se odehraje v Šimkových sadech a před Aldisem. Foto: Archiv Majálesu

Našli jste opuštěné ptáče? Rodiče bývají nablízku Strážníci hradecké městské policie a ochránci přírody řeší v těchto dnech tradiční jarní problém.

RADNICE 15 / 18. 4. 2018

a mládě krmí. Nemusíme se proto o ně strachovat. Kdy mládě potřebuje pomoc? → je-li zjevně zraněné → je-li podchlazené nebo promoklé → bylo-li napadeno psem či kočkou → je-li silně napadeno parazity (blechy, vši, mouchy) → jsou-li v  blízkosti mrtví rodiče či sourozenci → je-li v  bezprostředním nebezpečí (auta, psi a kočky, malé děti, atd.) → je-li neopeřené ptačí mládě (holátko) mimo hnízdo →M  láďata nalezená na rizikových místech (chodník, silnice, městský park s volně pobíhajícími psy,..) „V těchto případech, stejně jako při nálezu mláďat dravců, sov a  rorýsů kontaktujte nejbližší záchrannou stanici nebo městskou policii,“ doporučuje Eva Kněžourová.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ 23. 4. Vrchlického od Gočárovy třídy po V Lipkách, Kollárova, U Fotochemy, Jateční plácek • 24. 4. Denisovo nám., Pražská před čp. 468 – 774, parkoviště před čp. 691 (Hacar), B. Martinů od Jatečního plácku k Ant. Dvořáka, M. Alše, Dobrovského • 25. 4. Hořická před čp. 1640 (vpravo i  vlevo), Wonkova, Srdínkova, Říční • 26. 4. Střelecká – parkoviště u KD Střelnice od Dukelské třídy, od ul. V  Lipkách po čp. 824, Gočárova tř. – parkoviště před čp. 227 a čp. 312, od Všehrdovy k Habrmanově, Nerudova mezi Střeleckou a  Vrchlického • 27.  4. Hořická od Dukelské po čp. 1652 (ČNB), Břetislavova, Nerudova mezi Habrmanovou a  Horovou, Puškinova • 28. 4. Velké nám. vozovka a parkoviště mezi mariánským sloupem a  čp. 1, Karla Tomana, Na Kropáčce. (ts)


STRANA 3

Město ocenilo pedagogické osobnosti Také letos město ocenilo práci pedagogických pracovníků v každoroční anketě Pedagogická osobnost roku. Osmnáct laureátů působících v  mateřských, základních či základních uměleckých školách, které město zřizuje, se sešlo na slavnostním večeru u příležitosti Dne učitelů 26. března ve filharmonii. Ocenění převzala Eva Bartošová z MŠ Třebechovická, Jan Doležal ze ZUŠ Habrmanova, Yveta Doubková z MŠ Lužická – Slavíčkova, Jan Faltýnek ze ZŠ a  MŠ Pohádka, Marta Foglarová ze ZŠ a MŠ Jos. Gočára, Aleš Hladík ze ZŠ a  MŠ Úprkova, Helena Holečková z Masarykovy ZŠ a  MŠ Plotiště, Jana Jozífová Součková ze ZŠ a  MŠ Pohádka, Jitka Kikinčuková ze ZŠ SNP, Jana Kudyvejsová ze ZŠ Bezručova, Jana Matyásková z  MŠ Sluníčko, Kateřina Nováková z  MŠ  Klíček, Alena Riglová ze ZŠ a MŠ Jiráskovo nám., Markéta Řezníčková ze ZŠ Habrmanova, Stanislava Šauerová ze ZŠ Štefánikova, Iva Trojnová ze ZŠ a MŠ Malšova Lhota, Martina Vlčková ze ZUŠ Střezina a  Jitka Voleská ze ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí. Titul pedagogická osobnost roku je udělována pedagogickým pracovníkům, kteří za svou práci, profesionální a lidské kvality zasluhují veřejné ocenění a poděkování. O udělení ocenění rozhoduje rada města na návrh komise pro výchovu a vzdělávání. (red)

Hradcem se prohnaly legendy rallye

RADNICE 15 / 18. 4. 2018

Dopravní podnik města Hradce Králové přijme

ŘIDIČE a ŘIDIČKY

autobusů a trolejbusů MHD Požadavky: věk nad 21 let, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost, řidičské oprávnění D, uchazečům s ŘP sk. C či B podnik uhradí rozšíření oprávnění. Výhody: náborový přísp. 10  000 Kč; příspěvek na stravování a penz. připojištění; 5 týdnů dovolené; zvýhodněné jízdenky i pro rod. příslušníky a další. Více na tel. 495 089 231, 495 089 111 a na www.dpmhk.cz.

Žádejte o dotace na kulturní a sportovní akce ve II. pololetí

Posádky veteránského závodu Rallye Praha Revival – Memoriál Dalibora Janka, jehož osmý ročník odstartoval v pátek 13. dubna z centra Prahy, zamířily do Hradce Králové. Ještě v pátek večer přivítali Hradečané závodní vozy na Masarykově náměstí, v sobotu a v neděli měli zájemci možnost vidět legendy motoristického sportu u hotelu Černigov nebo v hradeckých ulicích. Akce se zúčastnilo více než 160 vozů, čímž se zařadila k největším motoristickým podnikům u nás. Foto: Pavlína Pospíšilová

Zájemci o dotace na sportovní akce a kulturní akce realizované ve II. pololetí roku 2018 mohou podávat žádosti do 30. dubna. Znění schválených dotačních programů, informace o podání žádostí, formulářích a  povinných přílohách naleznete na www.hradeckralove.org. Další informace v oblasti kultury získáte na e-mailové adrese jaroslava.souckova@mmhk.cz, nebo na telefonním čísle: 495 707 293, v oblasti sportu pak na mailové adrese: radka.coufalova@mmhk.cz, nebo na telefonním čísle: 495 707 295. (oc)

UDĚLEJTE SI ČAS Čínou s batohem Dvanácti provinciemi Číny provede zájemce přednáška dvou cestovatelů nazvaná Čína s  batohem nejen po Sečuánsku, která se uskuteční ve středu 25. dubna od 18 hodin ve Studijní a vědecké knihovně. Více na www.svkhk.cz.

Přednáška u Ambrože Královéhradecká diecéze Církve československé husitské zve ve středu 25. dubna od 10 hodin na přednášku Martina Jindry nazvanou Sáhnout si do ran tohoto světa, přednášející zde zároveň uvede svou stejnojmennou knihu. Přednáška seznamuje s  perzekucí i  rezistencí Církve československé husitské v letech 1938–1945. Seznámí s  okolnostmi doby, s vězněnými a usmrcenými duchovními této církve, jejichž jména se po více než 70 letech vracejí do povědomí veřejnosti. Koná se v  přednáškové místnosti diecéze v Ambrožově ulici 729.

Chuť jara na náplavce Hradecké nábřeží gurmánů pod názvem Chuť jara si zájemci budou moci užít 28. dubna od 10 do 18 hodin na náplavce a přilehlém Smetanově nábřeží. Potkají se zde milovníci dobrého jídla a  pití, kuchaři, prodejci i  drobní farmáři. Stačí přijít s  dobrou náladou a  o  jídlo a  pití se postarají zde přítomní kuchaři a prodejci. Vstup je volný.

Rozdělily prezidentské volby společnost? Masarykova společnost zve na přednášku Stanislava Myšičky z Katedry politologie FF UHK nazvanou Prezidentské volby 2018 – do jaké míry je česká společnost rozdělena? Koná se 26. dubna v  17.30 hodin v  posluchárně B 9 v  prvním patře budovy Filozofické fakulty hradecké univerzity na náměstí Svobody.

od 19 hodin hostit další přednášku z cyklu Science Café nazvanou Internet věcí aneb My bychom chtěli krabičku. Internet věcí nám slibuje velké změny. Všechno si bude povídat se vším a data, která získáme, nám umožní zlepšovat infrastrukturu, úroveň života a  zdraví. Je to ale pravda? Přednáška Jana Štěpána ukáže pohled na internet věcí trochu jinak. Nepracuje totiž s velkými daty, cloudem nebo umělou inteligencí. Vyrábí krabičky a  řekne několik důvodů, proč se všeho dočkáme, ale ne ihned.

V pátek 27. dubna bude hostem v nově otevřené Radiokavárně v Havlíčkově ulici po 10. hodině v přímém přenosu spisovatelka Bára Nesvadbová. V  páteční Radioporadně promluví z Radiokavárny po 11. hodině Jana Vlková o kytkách k jídlu. Hostem pořadu Zálety Aleny Zárybnické bude v  neděli 29. dubna v 9 hodin lékař Leoš Heger.

Na exkurzi k sousedům

Swingový orchestr Brysband vystoupí v sobotu 21. dubna od 17 hodin v  restauraci U  Švagerků. Za-

V knihovně o vodě

Brysband U Švagerků

Podmínky politických vězňů a 30 let od úmrtí Pavla Wonky Na přednášku Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu a seminář k 30. výročí tragické smrti Pavla Wonky můžete přijít do knihovny města 26. dubna. Seminář od 10 hodin je určený odborné i laické veřejnosti a představí úroveň současného poznání o  stavu československého vězeňství v období normalizace se zvláštním zřetelem na

S Jawou napříč Evropou

DS Ambra a Dobrotety zvou dobrovolníky na šití pomůcek pro předčasně narozené děti v  hradecké fakultní nemocnici. Materiál je zajištěn. Akce se koná ve středu 25. dubna od 16 do 18.15 hodin v Ambrožově ulici 728.

O Draku s umělcem Divadlo Drak, které letos slaví 60  let existence, proslulo kombinací loutkových, klaunských, vizuálních a hudebních prvků a v mnohém ovlivňuje tuzemskou i  zahraniční scénu. Přijďte 27. dubna od 18 hodin do ClubCafé Pessoa na diskusní klub Čaj o šesté a užijte si besedu s jedním z aktérů tohoto úspěchu, s her-

postavení politických vězňů. V druhém bloku se pak bude zabývat dosavadními poznatky o „případu Pavel Wonka“. Akci předchází pietní setkání před pamětní deskou Pavla Wonky u budovy úřadu práce v 9.30 hodin.

Francouzské inspirace Odkud pochází pitná voda, kterou pijeme, ve které vaříme a kterou využíváme k  hygieně? Jak se upravuje, jak se k  nám dostane a  jaká má vlastně být, abychom ji mohli bez obav využívat? To vše vám poví Miroslav Petr na přednášce Cesta pitné vody (od pramene až po vodovodní kohoutek) 23. dubna od 17 hodin v  Knihovně města Hradce Králové. Vstupné 40 Kč.

Přijďte šít k Ambrožovi

Další cestovatelské promítání pro veřejnost pořádá AC klub v LTC Zámostí v pondělí 23. dubna od 20 hodin. Povídání s obrázky vás tentokrát zavede na Nový Zéland. Kavárna Kraft v areálu Pilnáčkovy továrny bude v  pondělí 23. dubna

V úterý 24. dubna bude hostem Radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové po 11. hodině David Havel, který pohovoří o  poúrazové chirurgii. Zaměří se na úrazy na kolech, bruslích, koloběžkách a při turistice.

Křesťanské rodinné centrum Sedmikráska v Zieglerově ulici 230 ve spolupráci s  organizací Roska pořádá ve středu 25. dubna od 16 hodin besedu s  Janem Duškem, který povypráví o  své 640 kilometrů dlouhé pouti po Svatojakubské cestě na invalidním vozíku. Snaží se tak dát ostatním nemocným najevo, že na vozíku život nekončí. Jednotné vstupné 40 korun. Hradečtí obdivovatelé přírody zamíří v  doprovodu odborníků na přírodovědnou exkurzi do sousedních Pardubic. Cílem této pěší odpolední akce pořádané východočeskou STUŽ je přírodní památka Nemošická stráň a známá pardubická lokalita Červeňák. Exkurze se koná v  úterý 24. dubna, odjezd vlakem z hradeckého hlavního nádraží v 15.04 hodin, návrat v podvečer.

hraje swingové standardy z období Glenna Millera.

Rozhlas promluví s lékaři a také o kytkách k jídlu

Camino na kolečkách

Do Zámostí na Nový Zéland

O internetu věcí v Kraftu

cem, muzikantem a režisérem Jiřím Vyšohlídem. Vstup volný. Rezervace míst na tel.:736 472 678 nebo na e-mailu: vzdelavani@ops.cz.

Galerie moderního umění va Velkém náměstí bude 24. dubna od 19.30 hodin hostit hudební pořad Francouzské inspirace. Vystoupí Duo Beautiful Strings a sopranistka Karolína Janů. Více na www.hradeckanokturna.cz.

Do školy pro oblečení i sportovní potřeby Burzu dětského jarního oblečení a sportovních potřeb pořádá v pátek 20. a v sobotu 21. dubna ZŠ Úprkova v  učebně 3. B. Nabízet se bude oblečení, boty, sportovní potřeby, kola, koloběžky a  podobně. Příjem věcí bude první den konání od 13 do 16.30 hodin, prodej v  sobotu 21.  dubna od 9 do 12 hodin, výdej neprodaných věcí a  výplata peněz od 11.30 hod. do 12 hodin. Za každou předanou věc se hradí nevratný poplatek deset korun.

V Artičoku budou k vidění nože Atraktivní akci s mezinárodní účastí nazvanou Hradecký nůž, prodejní výstavu nožů a  chladných zbraní, bude 13. května od 9 do 17 hodin hostit galerie Artičok na třídě Karla IV. Při loňské premiéře akce vidělo exponáty vystavovatelů z  Česka, Polska, Slovenska a Ukrajiny několik stovek návštěvníků. Informace a přihlášky na e-mail: hradecky.nuz@seznam.cz, tel. 774 620 562. (red)

Dopravní podnik města Hradce Králové přijme

automechanika pro opravy a údržbu autobusů a trolejbusů

Cestovatelskou přednášku S Jawou na cestách s podtitulem Na pionýrech napříč Evropou uvede v úterý 24. dubna od 16.30 hodin Infocentrum na Eliščině nábřeží. Prostřednictvím Martina Gregora a Michala France, nadšenců do starých motocyklů Jawa Mustang a  Pionýr, budou moci návštěvníci navštívit 19  zemí a dozvědět se různé zajímavosti z cest v sedle motocyklových veteránů, s nimiž nadšenci urazili 20 tisíc kilometrů. Zdroj foto: www.sjavounacestach.cz

elektromechanika pro opravy a údržbu elektrobusů a trolejbusů

Více na tel. 495 089 231, 495 089 111 a na www.dpmhk.cz.


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 21. dubna Adalbertinum 10.00 Jak to bylo, pohádko? Divadlo Drak 14.30 Mixuj komix, 16.00 Makový mužíček Hvězdárna a planetárium 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Se zvířátky o vesmíru, 18.00 Fotografie hvězdné oblohy, 19.00 Podvečerní program, 20.30 Večerní program, 21.45 Večerní pozorování U Švagerků 17.00 Brysband Klub čp. 4 19.04 The Vice, Hell Paso, Strange? KD Střelnice 20.00 Dymytry Tour Náplavka 20.00 Phatlip + Afu-ra Kraft 20.30 Vlněna, Bumfrang3, Or

Neděle 22. dubna Muzeum VČ, Gayerovy kasárny 9.00 a 13.00 Za vodní žouželí Nové Adalbertinum 9.00 Sebeobrana a právo, 14.00 Putování za islámským státem – Allepo 2016 Divadlo Drak 18.00 Anna Marie

Pondělí 23. dubna

RADNICE 15 / 18. 4. 2018

Modroběh už popáté v neděli u Biřičky Okolí rybníku Biřička bude v  neděli 22. dubna od půl desáté hostit pátý ročník Modroběhu, dobročinné akce pro děti s  poruchou autistického spektra a  jejich rodiče. Tento termín pořadatelé zvolili proto, že duben je měsícem osvěty o  autismu, sportovní téma je také jasně stanovené: orientační běh. Akce není omezena jen na autistické děti, zjednodušenou verzi orientačního běhu na zhruba dvoukilometrové trase si mohou vyzkoušet všichni zájemci. „Takzvané modré děti mají ohromnou radost z  každého malého úspěchu, který jim umožníme, a právě nalézání hned několika veselých lampionků v  přírodním prostředí, je pro ně velmi lákavé,“ sdělil

hlavní iniciátor akce Miroslav Kronika. Více informací na www.SPORTeM.info. (mik)

Malšovice uvidí ricochetový svátek

A-sport v Malšovicích se o víkendu 21. a  22. dubna stane dějištěm mezinárodního mistrovství v  ricochetu Czech Open. Jedná se o akci evropského významu, jedinou podobnou v  republice. Turnaj je zařazen do okruhu European Tour. Zápasy začínají v sobotu v 9 hodin a potrvají až do večera, vyvrcholením budou finálové bitvy v  neděli. „Přijďte podpořit české borce, vstup je volný,“ zvou k návštěvě pořadatelé. (tř)

Vyjeďte si za nákupy do polského příhraničí s dopravním podnikem Dopravní podnik města Hradce Králové na jaře opět pořádá středeční a  sobotní zájezdy do polského lázeňského městečka Kudowa Zdrój s možností nákupů na tržnici. Termíny zájezdů: 25. a  28. dubna; 2., 9., 16., 23., 26. a 30. května. Odjezd je vždy v 8 hodin od dopravního podniku a v 8.15 hodin z terminálu, nástupiště F3. Cena 160 korun, rezervace je nutná v  pracovních dnech na tel. 495 089 258 od 8 do 14 hodin. Zájezd se uskuteční při přihlášení alespoň 25 osob. (dp)

Vítězit se dá i bez průkazu původu

Klicperovo divadlo 14.30 Sen noci svatojánské SVK HK 17.00 Kreativní práce s osobním příběhem Knihovna HK, Wonkova 17.00 Cesta pitné vody ZUŠ Střezina 18.00 Absolventský koncert Filharmonie 19.00 Pánská šatna Divadlo Jesličky 19.30 Srpen v zemi indiánů AC Klub 20.00 N. Zéland od severu k jihu

Úterý 24. dubna

Středa 25. dubna

Čtvrtek 26. dubna Knihovna HK, Wonkova 10.00 Podmínky politických vězňů v období pozdního socialismu KRC Sedmikráska 10.00 Jak založit bylinkový truhlík FF UHK 17.30 Prezidentské volby 2018 – přednáška NUUK 18.00 Nina Rosa hraje na louce ZUŠ Střezina 18.00 Absolventský koncert Filharmonie 19.30 Koncert bílé řady Kraft 20.00 Nice + Jezzoo

Pátek 27. dubna Bio Central 14.00 Tlumočník BB69 17.00 Vyhoukaná sowa a Two 4U ClubCafé Pessoa 18.00 Beseda o Divadle Drak Studio Beseda 19.00 Spybox Klicperovo divadlo 19.00 Osm žen Divadlo Jesličky 19.30 Romeo, Julie a tma Hvězdárna a  planetárium 19.30 Podvečerní program, 21.30 Pozorování Klub Satchmo 19.30 N´Chant Jazz Petrof Hall 19.30 Poutníci Náplavka 20.00 Xavier Baumaxa CC Lucie 20.00 Hakelband (lm)

Strážník městské policie

Nabízíme: zajímavou a nestereotypní práci, po zapracování možnost velmi dobrého finančního ohodnocení Bližší informace na tel. 495 707 940, 495 707 926 a na www.hradeckralove.org/ urad/volna-pracovni-mista Uzávěrka přihlášek je 31. května

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Sid, evid. č. 13/2018, kříženec pinče; pohlaví: pes, barva: černohnědá, věk: 2 roky, kohoutková výška 35 cm, hmotnost 7 kg. Sid je pohledný temperamentní kříženec pinče. Ačkoliv je již starší, je stále plný energie a radosti. Deisy, evid. č. 1/2018, kříženec; pohlaví: fena, barva: hnědá s  bílou náprsenkou, věk: 10 let, kohoutková výška 26 cm, hmotnost 11 kg. Deisy je starší mazlivá, veselá fenka, vhodná jako společnice do klidného domácího prostředí.

Bio Central 10.00 Tlumočník, 20.30 Scream for me Sarajevo Knihovna HK, Wonkova 12.00 Informační den o sociálních službách pro seniory v HK, 16.30 Margaret Atwood: Příběh služebnice Infocentrum 16.30 S Jawou na cestách Petrof Café 16.30 Romantic Band Petra Hubáčka SVK HK 17.00 Ekologie jako nauka o vztazích ZUŠ Střezina 18.00 Absolventský koncert BB69 18.00 Zadlužená princezna Divadlo Jesličky 19.30 Pět za jednu Církev československá husitská 9.30 Sáhnout si do ran tohoto světa Klicperovo divadlo 14.30 Sen noci svatojánské Knihovna, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – domečky pro ptáčky Sedmikráska 16.00 Camino na kolečkách Dobrotety 16.00 Šití pomůcek pro předčasně narozené děti ZUŠ Habrmanova 17.00 Třídní koncert V podkroví 17.30 Oskar a růžová paní Divadlo Jesličky 18.00 Sněhová královna Galerie Koruna 18.00 Vernisáž výstavy Žena ve výtvarném umění ZUŠ Střezina 18.00 Absolventský koncert SVK HK 18.00 Čína s  batohem nejen po Sečuánsku Adalbertinum 19.00 Zdeněk Izer Klub Satchmo 19.00 Puzzle Jazz AC Klub 19.00 Písničkáři po niti Hvězdárna a  planetárium 19.30 Program, 21.30 Pozorování

Městská policie Hradec Králové přijme vhodného uchazeče na místo:

Radostný štěkot, vrtění více než šesti desítek psích ohonů a nespočet kouzelných psích kusů mohli vidět návštěvníci jedenácté Voříškiády v nákupním centru Orlice park. Voříškiáda ve třech váhových kategoriích vybrala a ocenila nejen vítěze, ale pomohla několika nejlepším přátelům člověka najít nový domov. O přízeň poroty totiž soutěžili nejen voříšci s vlastními pány, ale i pejskové z útulků či depozit. Na akci proto nechyběl ani hradecký útulek, který představil tři své svěřence – Ríšu, Sida (oba na snímku) a Deisy. Foto: Pavlína Pospíšilová

KAM ZA SPORTEM Sobota 21. dubna Hokejbal

liga starších žáků: HBC Hradec Králové 1988 – Přelouč (9.30 a 11.30, hokejbalový stadion za DDM)

Fotbal

krajský přebor dospělých: FC Slavia Hradec Králové – Rychnov n. Kněžnou (10.15, hřiště Slavia Orlická Kotlina)

Úterý 24. dubna Fotbal

národní liga: FC Hradec Králové – FK Olympia (18.00, stadion Malšovice)

Basketbal

ženská liga, utkání o 3. místo: Sokol Nilfisk HK – Nymburk (18.00, hala Eliščino nábřeží)

Sobota 28. dubna Fotbal

I. A třída dospělých: FC Nový Hradec Králové – Kratonohy B (17.00, hřiště Nový HK)

Hokejbal

liga starších žáků: HBC Hradec Králové 1988 – Ježci Heřmanův Městec (9.30, hokejbalový stadion za DDM)

Neděle 29. dubna Fotbal

národní liga: FC Hradec Králové – MFK Frýdek-Místek (18.00, stadion Malšovice)

Fotbal

krajský přebor dospělých: Sokol Třebeš – FC Slavia Hradec Králové (17.00, hřiště Třebeš)

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 14. 4.

zavřeno – vodní pólo, finále mladší žáci

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–23.00 (pobyt dětí od 1 roku povolen od 10.00 do 15.00)

Ne 15. 4.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 16. 4.

6.00–19.00

10.00–21.00 18.00 aquaaerobic

10.00–14.00 ženy 10.00–21.00 (pobyt dětí 14.00–21.00 společná od 1 roku povolen po celý den)

Út 17. 4.

6.00–21.00

10.00–21.00; 10.00–21.00 muži 11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00

St 18. 4.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–19.00

10.00–21.00 společná

Čt 19. 4.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

Pá 20. 4.

6.00–18.00 20.00–22.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Aktuálně na www.snhk.cz.

Žofka, evid. č. 40/2018, kříženec; pohlaví: fena, barva: světlá, věk: 8 let, kohoutková výška 40 cm, hmotnost 7 kg. Žofinka byla do útulku přijata ve velmi zanedbaném stavu. Má vážné onemocnění, které způsobuje, že se její organismus opotřebovává mnohem rychleji, než u zdravého psa. Je třeba ji šetřit a nezatěžovat. Je vhodná k hodným lidem na dožití. Karlíček, evid. č. 349/2017, kříženec; pohlaví: pes, barva: hnědo-černá, věk: 2 roky, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 25 kg. Karlíček je velmi temperamentní kříženec přátelské povahy. K  jiným psům není snášenlivý. V  útulku má své venčitele, kteří jej pravidelně venčí, cizích lidí se straní. Je vhodný pro zkušeného, sportovně zaměřeného osvojitele s domkem a zahradou. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 12. 4. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 19. 4. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 601 330 804  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 15 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 15 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement