Page 1

4. 4. 2018, Č. 13 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Tipy Hradecké internetové televize

Od prvního dubnového pracovního dne došlo k dílčím změnám jízdních řádů hradecké MHD na vybraných linkách. Dopravní podnik musí částečně upravit provoz z důvodu dlouhotrvajícího nedostatku řidičů, cestující by však měli chystané změny pocítit minimálně. Více na str. 2

udělilo výroční ceny • Město fórum – Zdvojkolejnění trati Hradec Králové – Pardubice • Zastupitelské astupitelské fórum – Postoupení pozemku kraji pro přístavbu • ZDomova U Biřičky • Centrum celoživotního vzdělávání oslavilo 5. výročí

Výroční ceny se nesly v atmosféře 100 let republiky Do období první republiky se přenesli laureáti, nominovaní i publikum letošního předávání výročních cen, které město udílí již 25 let. Letos Hradec Králové udělil celkem šest svých nejvyšších ocenění osobnostem žijícím a působícím v krajském městě. Výroční ceny města se předávají každoročně od roku 1993, návrhy na ocenění vycházejí z hodnocení komisí v jednotlivých kategoriích. O finálním seznamu oceněných osobností nakonec rozhodují ještě městští zastupitelé. Výjimkou je kategorie Událost roku, kde o vítězi hlasují občané města prostřednictvím hlasovacích lístků a internetových stránek města. Událostí roku veřejnost zvolila květnové Mistrovství Evropy v  karate 2017. Jako úspěšný šampionát jej ale neocenili jen hradečtí občané. Velmi pozitivně jej vnímali i sportovci a  funkcionáři tohoto sportu, protože Hradec Králové byl vybrán jako hostitelské město světového mistrovství, které se uskuteční již příští rok. Cenu dr. Františka Ulricha letos obdržel architekt Karel Schmied, který po celý svůj život aktivně formoval výstavbu ve městě a  ovlivňoval jeho architekturu. V  Hradci Králové projektoval patnáct veřejných budov, z  nichž nejvýznamnější je areál učňovských škol s  Farmaceutickou fakultou UK a kolejí VLA nebo atypické bytové domy na sídlišti Labská Kotlina II. Ve svých 84 letech se projektování stále věnuje. Ocenění Primus inter pares převzala pedagožka a  kurátorka celé řady úspěšných hradeckých výstav Marie Rumlarová. Celoživotní sběratelka drobné grafiky a  exlibris, která svoji iniciativu v  prezentaci a  popularizaci výtvarného umění v  Hradci Králové zahájila pořádáním školních

řady odborných publikací a věnuje se i popularizaci vědy, spolupodílí se na výuce studentů farmacie a ve volném čase provází v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu. Držitelem Hradecké múzy 2017 se stal klavírista Matyáš Novák, dvacetiletý talent, který má za sebou koncertní vystoupení po celém světě, v loňském roce například v prestižní Carnegie Hall v New Yorku. Na klavír začal hrát v pěti letech a již od dětství sbírá různá ocenění v mezinárodních soutěžích. Zajímavostí je jeho záliba v  chovu slepic, aktuálně chová pět plemen a  je členem Českého svazu chovatelů. Hradeckou sportovní cenu si za své skvělé výsledky odnesla štafeta mužů na 4×400 m z  TJ Sokol Hradec Králové. Tým atletů ve složení Michal Desenský, Vít Müller, Lukáš Hodboď a  Štěpán Jirman zvítězil loni v  červnu na mistrovství České republiky dospělých, poprvé za 113 let atletiky v Hradci Králové. Členové

Cenu dr. Františka Ulricha převzal z rukou primátora Zdeňka Finka architekt Karel Schmied, autor mnoha veřejných budov v Hradci Králové. výstav. Přes spolupráci s Galerií moderního umění se postupně dostala k vystavování vlastních sbírek, aktivně se podílela na činnosti hradeckého Spolku sběratelů a přátel exlibris a je čestnou členkou Unie výtvarného umění v Hradci Králové. Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci získal Andrej Kováčik. Jeho specializací je syntéza pro kůži zcela jedinečných kožních lipidů, následně svou práci rozšířil na studium významu vztahu struktury a  účinku kožních lipidů v  bariérové funkci kůže. Je autorem celé

Součástí večera byly i dobové módní přehlídky.

Klavírista Matyáš Novák, který v loňském roce koncertoval například v prestižní Carnegie Hall v New Yorku, získal Hradeckou múzu.

Laureátkou ceny Primus inter pares se stala pedagožka a kurátorka výstav Marie Rumlarová.

Nominaci na Hradeckou sportovní cenu za rok 2017 proměnila štafeta mužů na 4×400 m z TJ Sokol Hradec Králové.

Cenu primátora města za studentskou tvůrčí práci získal Andrej Kováčik.

štafety mají zároveň celou řadu dalších individuálních úspěchů a titulů i s jinými štafetami. Slavnostní předávání cen se uskutečnilo za doprovodu swingových melodií v  noblesním podání ansámblu Blue Star Václava Marka, program doprovodila stepařská vystoupení královéhradeckých klubů TDC Avalanche a  Fidgety Feet a  dobové módní přehlídky Spolku elegantních dam, Večerem provázel Jakub Novák, partnerem udílení výročních cen byla již tradičně Komerční banka. red, foto: Martin Černý, Anna Maclová, Pavlína Pospíšilová a archiv Matyáše Nováka


STRANA 2

RADNICE 13 / 4. 4. 2018

Změny v jízdních řádech hradecké MHD pomohou nahradit chybějící řidiče Od prvního dubnového pracovního dne došlo k  dílčím změnám jízdních řádů hradecké MHD na vybraných linkách. Dopravní podnik musí částečně upravit provoz z  důvodu dlouhotrvajícího nedostatku řidičů, cestující však chystané změny pocítí minimálně. Týkají se především linek, které mají dostatečné alternativní propojení s  jinými trasami MHD a  v  součtu redukovaných spojů se jedná pouze o 0,7 procenta průměrného počtu ujetých kilometrů vozidel hradecké hromadné dopravy za rok. V  současnosti má hradecký dopravní podnik 219 řidičů, v  průměru mu ale za poslední půlrok chybí deset až patnáct dalších. Počet chybějících řidičů se tak pohybuje kolem pěti až sedmi procent požadovaného stavu. „Nejde tedy o  žádnou mimořádnou personální krizi. Situace na trhu práce je ale všeobecně známá, a pokud se k  tomu přidá vyšší nemocnost nebo dovolená, personální rezerva tam je již minimální,“ říká ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové Zdeněk Abraham. „Musíme mít jistotu, že všechny spoje pojedou tak,

jak je dáno v jízdním řádu a cestující se na to mohou spolehnout. Velmi si vážím vstřícnosti našich řidičů, když je třeba vzít službu za chybějícího kolegu, ale nemůžeme po nich chtít přesčasy a  mimořádné směny dlouhodobě. Připravované změny nám ušetří šest řidičů, od dubna mají nastoupit další čtyři noví, čímž bychom se měli opět dostat téměř na požadovaný stav. Mezi novými jsou další dvě řidičky, celkem tak budeme mít více než třicet žen za volantem, což je více než kdekoliv jinde v České republice. Ženám se v naší společnosti líbí a daří,“ vysvětluje Abraham. Hradecký dopravní podnik tak na vybraných linkách omezil některé spoje. Změny v  jízdním řádu nejsou nijak dramatické, úprava s sebou přinese navíc i úsporu v provozních nákladech vozidel. V  celkovém součtu délky redukovaných spojů se jedná o 44 390 kilometrů, to je zhruba 0,7 procenta průměrného počtu ujetých kilometrů vozidel hradecké hromadné dopravy za rok. Největší změny v  jízdním řádě se týkají linky číslo 6, která spojuje terminál hromadné dopravy a  Slez-

ské Předměstí. Linka je v provozu v pracovní dny jen mezi sedmou a  šestnáctou hodinou, nebude jez-

dit o prázdninách, víkendový provoz však zůstává beze změny. „V  pracovní den na Pospíšilově třídě ale

Hradecký dopravní podnik ročně přepraví přes 30 milionů lidí. Nyní provozuje 26 linek o celkové délce 323 kilometrů. Ročně vozy hradecké MHD najezdí 6,1 milionu kilometrů, z  nichž 1,6 milionu kilometrů je na trolejbusových linkách. Provoz MHD radnice letos dotuje částkou 186 milionů korun. Foto: Pavlína Pospíšilová

Nesahejte na mláďata, odsoudíte je k životu v zajetí

Jaro je období, kdy se rodí mláďata a znát je to i v lesích v majetku města. Lidé by proto měli být ke zvěři ohleduplní a nerušit ji. Jinak se může stát, že mláďata se ocitnou třeba bez mámy, což je zrovna případ nedávno opuštěných malých divočáků, o které se teď starají lesníci. „Do ohrady u  hájovny se nám zaběhla tři zhruba dvoutýdenní selátka. Odpoledne jsme je tam nechali, mysleli jsme si, že se zase dostanou ven, ale když přišel večer a mráz, odchytili jsme je a dali do boudičky, kde jsou stále. Počítáme s tím, že je odchováme a pak umístíme do nějaké obory,“ řekl Radnici nadlesní Městských lesů Hradec Králové Tomáš Jankovský. Ten žije v  hájovně Zelený sloupek na Novém Hradci a nyní se zde stará o dvě ze tří zaběhnutých selátek. Třetího malého divočáka si vzal do péče ředitel hradeckých městských lesníků Milan Zerzán. U  nadlesního Tomáše Jankovského tráví dva pruhovaní rošťáci čas ve velké bedně v provozní buňce přímo v ohradě, do níž se zaběhla. Zprvu je krmil kondenzovaným neslazeným mlékem z lahve a odvarem z vloček, nyní už jim dopřává speciální směs pro domácí selata, která kromě sušeného mléka obsahuje i  sóju, vločky, pšenici, kukuřici a  podobně. Postupně jim začne servírovat i  to, co jako všežravci konzumují ve volné přírodě. Ostatně, pan nadlesní nepečuje doma o  divoká zvířata poprvé, odchoval už například srnče, veverky, sovu nebo návštěvníkům městských lesů dobře známou bachyni Pepinu,

7. dubna

8.15–8.35 Sl. Předměstí – Bří Štefanů (Stoletá) / 8.40–9.00 Sl. Před-

Veřejná schůze na Slezském Předměstí – sever

Veřejná schůze vedení města s občany městské části Slezské Předměstí – sever se uskuteční ve středu 18. dubna od 18 do 20 hodin v jídelně ZŠ Sever v Lužické ulici. Na programu schůze je téma parkování v lokalitě Slezské Předměstí – sever včetně projektu Zkapacitnění normativní dopravy na Slezském Předměstí – sever, projekt „Kupa“ – zatravnění a zkulturnění prostředí navážky u  trati, údržba chodníků, komunikací a zeleně v lokalitě a otázky týkající se čistoty na sídlišti a  hlukového zatížení. Chybět nebude ani diskuse. (red)

HRADECKÝ PITAVAL Dva pruhované dvoutýdenní kňourky má v dočasné péči nadlesní Tomáš Jankovský. Mláďata osiřela zřejmě kvůli štěkajícímu návštěvníkovi lesa, který od nich odehnal bachyni. Videoreportáž najdete na Facebooku města. Foto: Martin Černý která spolu s  kňourem Bobem a  jejich selátky tvoří osazenstvo výletníky velice oblíbené obory s  divočáky za hájovnou U Dvou šraňků. Lesníci proto apelují na návštěvníky lesů, aby zvěř nechávali v klidu a  zejména hlídali své psy. Pokud čtyřnozí přátelé člověka neumějí poslouchat na slovo, měli by v lese zůstat na vodítku. I  pes, který by srnu nedohonil, třeba objeví v trávě srnče,

a tomu může snadno ublížit. Zřejmě právě kvůli štěkajícímu návštěvníkovi lesa, který od mláďat odehnal bachyni, zůstala opuštěná i zmíněná tři selátka, o  něž se teď lesníci starají. Správci městského lesního majetku mají radu i  pro lidi, kteří v  přírodě najdou zdánlivě opuštěná mláďata. „Když je najdete, nesahejte na ně, nechte je na místě, tím jim pomůžete nejvíc. Zásadně mláďata nikam ne-

odnášejte, protože tím je odsoudíte k životu v  zajetí. Mámy obvykle bývají poblíž a to, že je lidé nevidí, neznamená, že tam nejsou,“ vysvětluje nadlesní Tomáš Jankovský. Už v březnu se rodí mláďata a jako jedni z  prvních jsou to právě malí divočáci. Z  větších zvířat přicházejí v květnu a v červnu na svět srnčata a  od poloviny června do konce července daňčata. Martin Černý

Mobilní svozy odpadu pokračují Jarní mobilní svozy odpadu, při nichž se občané mohou bezplatně zbavit objemných odpadů a nebezpečných složek komunálního odpadu, mají před sebou poslední tři svozové dny. Svážejí se odpady nepatřící do popelnic s  výjimkou zbytků zeleně ze zahrad a stavebních odpadů. Stavební materiál je nutné vozit do sběrných dvorů, odpad ze zeleně do kompostárny na letišti. Více informací najdete na www.hradeckesluzby.cz.

bude stále jezdit v obou směrech téměř šest set spojů pěti linek, pokračující třídu SNP obslouží čtyři linky s 452 spoji,“ říká Abraham. Na lince č. 8 autobusy jedou v  pravidelných intervalech jednou za hodinu, linka č. 13 v  pracovní den jede podobně jako o  prázdninách, což znamená redukci o  pouhé tři spoje v  každém směru mezi 9. a  13. hodinou. Zrušená bude zrychlená doplňková linka 24R, která jezdí z velké části po trase linky 24 a na konečnou přijíždí o sedm minut dříve. Na lince 24 jezdí za den 63 spojů a na lince č. 9, která má také z  velké části stejnou trasu jako 24R, jezdí ve stejném směru 57 spojů. Zda jde o opatření dočasné nebo trvalé a  zda se připravují další, ředitel dopravního podniku Zdeněk Abraham říká: „To je v  tuto chvíli předčasné téma. Hustota linek, spojů a  zastávek je v  Hradci nadstandardní, cestující se rozhodně nemusejí obávat, že někam již autobus vůbec zajíždět nebude nebo že dojde k větší redukci spojů tam, kde není alternativa spojení jinou linkou MHD.“ (red)

městí – tř. SNP (nádraží ČD) / 9:05– 9:35 Sl. Předměstí – Gagarinova 608 (Severka) / 9.40–10.00 Sl. Předměstí – Jižní x Slezská (parkoviště) / 10.05–10.25 Orlická kotlina – Ladova (u prodejny) / 10.35–11.00 Věkoše – K Zastávce (u Slavie) / 11.05–11.40 Věkoše – Na Zahrádkách (parkoviště) / 13.00–13.20 Slatina – Obecní 93 (u  transformátoru) / 13.25–13.45 Slatina – U  Jednoty (býv. prodejna) / 13.50–14.10 Piletice – Piletická (točna MHD) / 14.20–14.40 Rusek – Černilovská (u  hasič. zbrojnice) / 14.45–15.05 Pouchov – Velká x Piletická / 15.10–15.30 Pouchov – Velká x Za Kostelem.

8. dubna

8.30–8.45 Plačice – Vlčkovická 223 / 8.50–9.10 Kukleny – Denisovo nám. / 9.15–9.30 Kukleny – Pražská (RWE) / 9.35–9.55 Kukleny – nám. E. F. Buriana / 10.00–10.20 Sv. Dvory – Drtinova x Zahrádkářská / 11.45–12.05 Sv. Dvory – Dvorská x Pálenecká / 12.10–12.30 Sv. Dvory – Dvorská x Cihlářská / 12.40–13.00 Sv. Dvory – Chaloupky – střed obce / 13.05–13.40 Sv. Dvory – Kozlovka (točna MHD).

14. dubna

8.30–8.50 Plácelova x Hradební (parkoviště Drak) / 8.55–9.10

Velké nám. (u mariánského sloupu) / 9.15–9.30 Tylovo nábř. (nám. Svobody) / 9.35– 9.55 Masarykovo náměstí / 10.00–10.15 Škroupova x Průmyslová / 10.20–10.35 U  Koruny 73 (parkoviště) / 10.40–10.55 Hořická (Triker) / 12.30–12.45 Vančurovo nám. (OSPAP) / 12.50–13.10 J. Krušinky (Foma) / 13.15–13.25 Plácky Kydlinovská x M. Malého / 13.30–13.50 Plácky – Kydlinovská (U  Valtrů) / 14.00–14.20 Plotiště – P. Jilemnického (MHD U  Doležalů) / 14.25–14.45 Plotiště – P. Jilemnického x Říčařova (točna MHD) / 14.50–15.15 Plotiště – Bezejmenná (u ZŠ). (hs)

23. 3. Svým očím nevěřila hlídka městské policie v autě stojícím v  křižovatce na červenou. Kolem vozidla se „prohnal“ cyklista, který i přes červený signál vjel do křižovatky. Na pokyn k zastavení cyklista reagoval sprostými nadávkami a  dál pokračoval v  jízdě. Strážníci ho zastavili, jeho agresivita se však nadále stupňovala a  snažil se jednoho ze strážníků udeřit. Se zlou se však potázal. Po ověření totožnosti na služebně, protože u  sebe neměl doklady, dostal pokutu 1000 korun. • 23. 3. Přijeďte, na Pražském mostě už dvě hodiny tančí muž a  chová se divně. Takovou informaci dostalo operační středisko městské policie. Oznamovatel uvedl, že se zde nachází mladý muž, který provádí zběsilé taneční kreace, nacvičuje chvaty nějakého bojového umění a chová se jako by nevěděl o  světě kolem. Mladík strážníkům řekl, že jde z  noční směny a  cestou vykouřil jednoho „jointa“ marihuany. Vůbec netušil, co to s ním udělá. Jelikož neohrožoval sebe ani okolí, doporučili mu okamžitý odchod domů na kutě. (red)


STRANA 3

Zápisy do prvních tříd se blíží

Medailové žně A-Teamu

Budoucí prvňáčky, kteří by měli v září nastoupit do některé ze 17 městem zřizovaných základních škol, čekají brzy zápisy do prvních tříd. Ty se uskuteční v pátek 13. dubna od 13 do 17 hodin a  v  sobotu 14. dubna od 9 do 12 hodin. Zákonný zástupce dítěte se s  potomkem dostaví k  zápisu osobně a  na místě předloží svůj občanský průkaz a rodný list a zdravotní průkaz dítěte. Přihlášku k  základnímu vzdělávání lze podávat také elektronicky, podrobnější informace zájemci najdou na webových stránkách škol. Rodiče žádající o  odklad školní docházky vyplní žádost a  předloží doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře nebo psychologa. Do škol budou přednostně přijaty děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu konkrétní školy. Vloni k  zápisu dorazilo zhruba 1100 dětí. Zápisy dětí k  předškolnímu vzdělávání v mateřských školách pro školní rok 2018/2019 se uskuteční 11. a 12. května. (red)

Statutární město Hradec Králové prodlužuje výběrové řízení na pozici:

REFERENT/KA

RADA MĚSTA, ZASTUPITELSTVO MĚSTA A KOMISE MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY kancelář primátora Informace: Marie Juppová, tel. 495 707 410 Přihlášky lze podávat do 19. 4. Nabízíme: zajímavou práci • stabilní zázemí velké organizace • systém rozvoje a  vzdělávání • pružnou pracovní dobu • tři dny zdravotního volna • pět týdnů dovolené • program výhod (stravování, čerpání z  osobního účtu) • příjemné pracovní prostředí. Více informací na stránkách www.hradeckralove.org – Kariéra.

Dopravní podnik města Hradce Králové přijme

ŘIDIČE a ŘIDIČKY

Přihlaste se na Slavíka

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost a Hudební mládež vyhlašují 34. ročník soutěže ve zpěvu národních písní pro děti a mladé do 25 let nazvanou Hradecký slavík. Uskuteční se 9. května. Přihlášky na www. adalbertinum.cz/cs/pro-skoly.html. Více na tel. 495 514 722 nebo 606 722 443, či e-mailu: jitka.kucerova@ adalbertinum.cz. (red)

RADNICE 13 / 4. 4. 2018

Hala TJ Slavia hostila v neděli 25. března otevřenou soutěž pro mažoretky Starting Cup 2018, jejímž vyhlašovatelem byla národní asociace CMA. Divákům se předvedlo 919 starujících mažoretek z celé republiky s náčiním baton a pompom od dětských až po dospělé kategorie včetně hradeckého A-Teamu, který měl největší početní zastoupení závodnic. V nabitém programu startovalo 17 klubů ve 36 skupinách a 147 sóloformacích, A-Team získal celkem 146 zlatých medailí, 53 stříbrných a dvě bronzové. „A-Team díky sehrané partě organizátorů – rodičů patří mezi nejlepší pořadatele mažoretkových soutěží u nás. Už na 7. dubna se organizuje kvalifikační kolo v Jihlavě a od 25. do 27. května budeme pořádat mistrovství České republiky na zimním stadionu v Hradci Králové. Diváky srdečně zveme,“ přibližuje nadcházející aktivity klubu trenérka Jana Koláčková. Foto: ReHo

autobusů a trolejbusů MHD Požadavky: věk nad 21 let, ukončené základní vzdělání, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost, řidičské oprávnění D, uchazečům s ŘP sk. C či B podnik uhradí rozšíření oprávnění. Výhody: hrubý výdělek až 27 000 Kč; náborový přísp. 10  000 Kč; příspěvek na stravování a  penz. připojištění; 5 týdnů dovolené; zvýhodněné jízdenky i pro rod. příslušníky a další. Více na tel. 495 089 231, 495 089 111 a na www.dpmhk.cz.

UDĚLEJTE SI ČAS Farmářské trhy budou letos na novém místě Letos poprvé se v sobotu 14. dubna můžete vypravit na tradiční farmářské trhy pořádané Hradeckou kulturní a  vzdělávací společností, a  to na nové místo – na pěší zónu v  ulici Letců vedle OC Atrium. Tam bude možné mezi 8. a  12. hodinou ochutnávat a  nakupovat kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky. Počínaje tímto datem se trhy budou konat dvakrát do měsíce, a to až do listopadu. V sobotu 14. dubna najdete na trzích na čtyřicet stánků s tradičním sortimentem, čerstvými novinkami trhů budou například zeleninové hořčice, léčivé masti, koření, hlíva ústřičná, žampiony, produkty z medvědího česneku, balkonové květiny a sadba jarních cibulovin.

Do Úprkovky na Králohraní Máte rádi deskové hry, ale nemáte partu stejně zaměřených lidí? Chcete si vyzkoušet, jaké to je stát se hrdinou v příbězích z dračího doupěte? Nebo se předvést a  ukořistit vítězství na turnaji? Přijďte na Králohraní. První ročník se odehraje 13. až 15.  dubna v  ZŠ Úprkova v  Malšovicích. Více na www.kralohrani.cz a na Facebooku.

né věci (kočárky, kola...) lze nabízet pouze formou písemného inzerátu. Nepřijímáme šatstvo do charitní sbírky s výjimkou adresné pomoci v rámci projektu Sedmikráska pomáhá. Manipulační poplatek je 2 Kč za nabízenou věc a  15 % z  prodaných věcí. Výnos bude použit na provoz KRC Sedmikráska.

Les plný zvířátek Turistický oddíl mládeže Pěšinky a Ostříži pořádá 7. dubna v  malšovickém lese tradiční procházku Les plný zvířátek. Přijít mohou rodiče s  menšími dětmi mezi 10. a  12. hodinou na stanoviště u zastávky MHD Zděná bouda. Potkají mnoho zvířátek, s  každým si budou moci zahrát hru. Na konci bude návštěvníky čekat kromě malého lanového centra i malování na rytířském hradišti. Pro děti od sedmi do 12 let bude připravena po 14. hodině bojová hra. Více na tel. 776 627 336, e-mail: paohk. blogspot.cz.

Den zdraví ukáže i poradí

Studijní a vědecká knihovna pořádá pro všechny zájemce seminář Pavlíny Žďárkové s názvem Prevence nemocí zdravou stravou. Koná se v  úterý 17. dubna od 10 hodin v  učebně v  5. podlaží. Mnoho se dozvíte, mnohé ochutnáte. Cena semináře je 100 Kč. Přihlašujte se na: inform@svkhk.cz.

Dostatek informací o vysokém krevním tlaku, rakovině a  dalších civilizačních nemocech si klade za cíl Světový den zdraví. Studentská organizace IFMSA CZ při jeho příležitosti pořádá 10. dubna od 11 do 19 hodin v  Auparku osvětovou akci zaměřenou na zdravý životní styl, prevenci a  léčbu častých onemocnění. Návštěvníci si zde budou moci od studentů medicíny a dalších dobrovolníků nechat změřit krevní tlak, množství tuku v  těle i  kvalitu zraku, dozvědí se nové informace o  léčbě plicních onemocnění, vysokého tlaku, nebo rady, jak snížit riziko infarktu či poskytnout první pomoc.

Jarní bazárek v Sedmikrásce

AC klub zve do Jordánska

Prodat a nakoupit jarní a letní dětské oblečení (do vel. 164), dětskou obuv (do vel. 38), hračky, knížky, sportovní potřeby, těhotenské oblečení a  potřeby a  potřeby pro kojení můžete v bazárku v  Sedmikrásce v  Zieglerově ulici. Příjem věcí je v úterý 10. dubna od 8 do 18 hodin, prodej ve středu 11. dubna od 8 do 18 hodin a  výdej neprodaných věcí ve čtvrtek mezi 16. a  18. hodinou a  v  pátek od 7 do 9 hodin. Objem-

AC klub v LTC Zámostí bude v pondělí 9. dubna od 19 hodin hostit další cestovatelské promítání. Návštěvníci se tentokrát prostřednictvím povídání i  obrázků podívají do Jordánska – království skalních chrámů a Mrtvého moře.

Prevence nemocí zdravou stravou

Usínáček u Ambrože Středisko Husitské diakonie Ambra a Dobrotety zvou na dobročinnou dílnu Dobromiminko – usínáček pro

snadnou cestu do říše snů. Dílna se koná v úterý 10. dubna od 16 do 18.15 hodin v Ambrožově ulici 728/3. Usínáček na sobě nese vůni matky, a tím se nedonošené miminko uklidní. Přijďte podpořit projekt 4D Dobrotety dětem do dlaně!

Dokument přiblíží kazítka Také se vám stalo, že jste si koupili přístroj, který se pokazil hned po skončení záruky? Pak jste se stali součástí politiky plánovaného zastarávání výrobků. Obdobím předchozích 100 let, kdy se to začalo uplatňovat, provede zájemce filmový dokument francouzských a španělských dokumentaristů, který promítne 10. dubna od 18 hodin ClubCafé Pessoa naproti Adalbertinu v  rámci Filmového klubu. Vstupné 40 korun.

Na rozhlasových vlnách Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové bude v pondělí 9. dubna v 8.35 hodin senátor Tomáš Czernin. Hostem veterinární radioporadny bude v úterý 10. dubna po 11. hodině veterinární lékařka Vlaďka Teplá.

Pátečním hostem v přímém přenosu z Radiokavárny v Havlíčkově ulici bude 13. dubna od 10 hodin herečka Zdeňka Žádníková-Volencová. Páteční radioporadna 13. dubna bude po 11. hodině patřit Petrovi Vrběckému a józe smíchu.

Do knihovny na přednášku

Vyjeďte na přírodovědnou exkurzi Společnost pro trvale udržitelný život pořádá v neděli 15. dubna přírodovědnou exkurzi do národní přírodní rezervace Libický luh. Odjezd z hlavního nádraží vlakem do Velkého Oseku v 8.08 hodin, návrat v odpoledních hodinách.

V přednášce pořádané 9. dubna od 17 hodin v  knihovně města se Michaela Kubínová zaměří na funkci pánevního dna, prevenci a  nápravu jeho dysfunkce a  za-

Statek ukázal velikonoční tradice

končí ji přehledem terapeutických přístupů s praktickými příklady. Vstupné 40 Kč.

Na vernisáž do knihovny Obrazy a kresby Víta Vejražky mohou vidět návštěvníci výstavy v knihovně města ve Wonkově ulici. Vernisáž se uskuteční 9. dubna od 17 hodin. Vít Vejražka se zabývá expresivní figurální malbou a  kresbou s  duchovním poselstvím, ilustroval několik knih, například knížku pro děti Tajemství zlaté uličky nebo Mystérium českých dějin od praotce Čecha po sv. Václava. Výstava potrvá do 1. června. (red)

Na nákupy do Polska Dopravní podnik města Hradce Králové na jaře opět pořádá středeční a sobotní zájezdy do polského lázeňského městečka Kudowa Zdrój s možností nákupů na tržnici. Termíny zájezdů: 11., 18., 25. a 28. dubna; 2., 9., 16., 23., 26. a 30. května. Odjezd je vždy v 8 hodin od dopravního podniku a  v  8.15 hodin z  terminálu, nástupiště F3. Cena 160 korun, rezervace je nutná v pracovních dnech na tel. 495 089 258 od 8 do 14 hodin. Zájezd se uskuteční při přihlášení alespoň 25 osob. (dp)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Šrámkův statek v Pileticích žil od Zeleného čtvrtka až do Velikonočního pondělí tradičními zvyky vážícími se ke svátkům jara. V malebné roubence byla k vidění bohatá sbírka kraslic, členky spolku lidové tvorby předváděly nejen jejich zdobení, ale také paličkování, tkaní, síťování, zdobení perníčků, pletení pomlázky a podobně. Pod jejich dohledem si mohli vyzkoušet šikovnost svých rukou také návštěvníci. Foto: Pavlína Pospíšilová

9. 4. Šafaříkova od Masarykova náměstí po Gočárovu třídu, Mánesova od ul. V Lipkách po Nerudovu, Tylovo nábř. od Gočárovy třídy ke školám (čp. 682) • 10. 4. Sukovy sady mezi Gočárovou třídou a  ul. U  Koruny, U  Koruny, Všehrdova • 11. 4. Na Okrouhlíku mezi Vocelovou a B. Martinů, Želivského, Rokycanova, Křižíkova, Eliščino nábř. mezi Divišovou a Mosteckou • 12. 4. Bozděchova, Vocelova mezi Na Okrouhlíku a Ant. Dvořáka, Chelčického, Chmelova, Eliščino nábř. od Mostecké po Rokycanovu • 13. 4. Na Okrouhlíku od Želivského k  A. Dvořáka, Masarykovo nám., Na Kropáčce, Úzká od Velkého náměstí k  Dlouhé, Velké nám. od Na Kropáčce k  Malému náměstí – vozovka a  parkoviště • 15. 4. Ulrichovo nám. před čp. 734-5 (ČSOB), před čp. 810. (ts)


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 7. dubna Adalbertinum 10.00 O pejskovi a kočičce, 18.30 Vivat Glenn Miller! Zděná bouda 10.00 Les plný zvířátek Masarykovo náměstí 14.00 Hromadná polštářová bitva Hvězdárna a  planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Se zvířátky o  vesmíru, 18.00 Příběh života, 19.30 Program, 20.45 Pozorování Klicperovo divadlo 17.30 Čtyřlístek, 19.00 Vincenc Náplavka café 20.00 Dan Bárta + Illustratosphere Nové Adalbertinum 20.00 Valérie a týden divů

Neděle 8. dubna Studio Strop (Severka) 16.00 Pošťácká pohádka Filharmonie 19.00 Pro tebe cokoliv

Dobrovolníci budou opět čistit Orlici Pomozte zbavit řeku v přírodním parku Orlice pneumatik, koberců, kusů nábytku, nádobí, skla, PET lahví a dalšího civilizačního odpadu, se kterým si příroda sama neporadí. Zájemci budou mít šanci 21. a 22. dubna, kdy hradecký Klub dětí a mládeže pořádá 11.  ročník čištění koryta, břehů i  slepých ramen Divoké i  Tiché Orlice. „Čištění řek bude probíhat především z  vody, ale uvítáme i  dobrovolníky, kteří se zapojí do práce ze

břehu. Těšíme se na vaši pomoc,“ uvedl za organizátory Jiří Roušavý s tím, že sraz účastníků dobrovolné ekologické akce bude 21. dubna v  8.30 hodin u  silničního mostu v  Kostelci nad Orlicí. Více informací lze získat na webu http://cistenirekyorlice.cz, případní zájemci o pomoc s čištěním řeky by se měli ozvat na e-mail: cisteniorlice@seznam.cz s  rozsahem možné pomoci. Pořadatelé zvou především vodáky ideálně s  vlastním vodáckým vybavením. Chystaná očista zahrne

úsek z Doudleb do Hradce Králové a  z  Čermné do Albrechtic, což činí zhruba 70 kilometrů. (zr)

Na Zmrzlém střelci se Hradečtí neztratili

Velmi dobrých výsledků dosáhli ve střelecké soutěži Zmrzlý střelec v Nové Pace členové sportovně-střeleckého klubu 0062 Hradec Králové. Pavel Sekanina získal 556, Václav Janák 527 a  Tomáš Jirman 489 bodů. (zr)

Pohár pro vítěze zůstal doma

Pondělí 9. dubna

Bio Central 10.00 Hmyz Církev Československá husitská 16.00 Dobromiminko – usínáček pro snadnou cestu do říše snů Klicperovo divadlo 17.30 Kočičí hra Divadlo Jesličky 18.00 a 20.00 Ti druzí Filharmonie 19.00 Spící krasavice

Středa 11. dubna

Knihovna HK, Nový Hradec Králové 13.00 Kolíčkování Knihovna HK, Slezské Předměstí 16.00 Jarní výtvarná dílna Scéna V podkroví 17.30 Oskar a růžová paní Bio Central 18.00 Distant Sky, 20.30 Kočka na rozpálené plechové střeše Divadlo Jesličky 18.30 Želízka v ohni Adalbertinum 19.00 Jarní koncert DOMHK Divadlo Drak 19.00 Merta, Hrubý, Fencl + Hromosvod

Pátek 13. dubna Bio Central 14.00 Hmyz, 17.30 Wiselyho stará kočka, 20.00 Velké kozy na Havaji, 22.00 Josefína Mutzenbacherová: Jak to skutečně bylo 1. díl Filharmonie HK 19.00 Skleněný zvěřinec Studio Beseda 19.00 Spybox Divadlo Jesličky 19.30 Filip a ti druzí Hvězdárna a  planetárium 19.30 Podvečerní program, 21.30 Večerní pozorování. (ll)

Strážník městské policie Nabízíme: zajímavou a nestereotypní práci, po zapracování možnost velmi dobrého finančního ohodnocení Bližší informace na tel. 495 707 940, 495 707 926 a na www.hradeckralove.org/ urad/volna-pracovni-mista Uzávěrka přihlášek je 31. května

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Čiko, evid. č. 151/2017, kříženec; pohlaví: pes, barva: světle hnědá, věk: 2,5 roku, kohoutková výška 65 cm, hmotnost 35 kg. Čiko je překrásný velký pes, plný energie. Potřebuje mnoho pohybu a pevné vedení zkušeného kynologa.

Úterý 10. dubna

Čtvrtek 12. dubna

Městská policie Hradec Králové přijme vhodného uchazeče na místo:

Tonda, evid. č. 381/2017, kříženec labradora; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 1 rok, kohoutková výška 50 cm, hmotnost 25 kg. Tonda je temperamentní kříženec labradora, vhodný do sportovně založené rodiny s domkem a zahradou. Je kontaktní, oddaný a zcela důvěřivý.

Knihovna HK, Wonkova 10.00 Pavel Šporcl – poslechový pořad, 17.00 Poruchy dna pánevního, 17.00 Vernisáž výstavy Víta Vejražky – Obrazy a kresby Klicperovo divadlo 10.30 Pěna dní SVK HK 17.00 Moderní architektura východních Čech do roku 1918 AC Klub 19.00 Jordánsko – království skalních chrámů a Mrtvého moře Divadlo Jesličky 19.30 Dámská šatna

Klicperovo divadlo 10.00 Kytice, 19.00 Bratři Karamazovi Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – totem, 17.00 Nevypusť duši, 17.00 Workshop japonské kaligrafie Knihovna HK, Moravské Předměstí B 18.00 Po stopách rodu Divadlo Jesličky 18.00 Kraťasy SVK HK 18.00 Londýn: Město s romantickým patosem Filharmonie HK 19.00 Kráska a zvíře Studio Beseda 19.00 Černá voda Klub Satchmo 19.00 Jazz Police Kostel Českobratrské církve evangelické 19.00 Jarní koncert sborů Gybon a Vokální harmonie Hvězdárna a  planetárium 19.30 Podvečerní program, 21.30 Večerní pozorování

RADNICE 13 / 4. 4. 2018

V jednadvacátém ročníku velikonočního turnaje malotřídních škol okresu Hradec Králové byl nejúspěšnější domácí tým Základní školy Malšova Lhota. Její žáci prvních až třetích tříd se blýskli už při nedávném jarním turnaji hradeckých škol, kde vybojovali bronzovou medaili, teď vystoupili na stupeň nejvyšší. „S vítězstvím turnaje je spojeno i právo péče o putovní pohár až do doby předvánoční, kdy se uskuteční 22. ročník vánočního turnaje malotřídních škol. Domácí se budou snažit o obhajobu vítězství a o pokračování držení putovního poháru,“ věří v další úspěchy své školy učitelka Pavla Jemelková. Foto: Lenka Korečková

KAM ZA SPORTEM Sobota 7. dubna Volejbal

I. liga juniorek: Slavia Hradec Králové – Tatran Střešovice (10.00 a 14.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Fotbal

I. liga dorostenek: FC Hradec Králové – Lokomotiva Brno (10.30, Hřiště Nový HK)

Neděle 8. dubna Volejbal

jarní turnaj dětí a mládeže ve volejbale a barevném volejbale (9.00 – 15.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Fotbal

I. liga žákyň: FC Hradec Králové – Dukla Praha (10.30 mladší a 12.00 starší, Hřiště Nový HK)

Pátek 13. dubna Fotbal

národní liga: FC Hradec Králové – Varnsdorf (18.00, stadion Malšovice)

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 7. 4.

zavřeno – vodní pólo, finále starší žáci

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–23.00 (pobyt dětí od 1 roku povolen od 10.00 do 15.00)

Ne 8. 4.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 9. 4.

6.00–19.00

10.00–21.00 18.00 aquaaerobic

10.00–14.00 ženy 14.00–21.00 společná

10.00–21.00 (pobyt dětí od 1 roku povolen po celý den)

Út 10. 4.

6.00–21.00

10.00–21.00 10.00–21.00 muži 11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00

St 11. 4.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–19.00

10.00–21.00 společná

Čt 12. 4.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

Pá 13. 4.

6.00–18.00 20.00–22.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Aktuálně na www.snhk.cz.

Rony, evid. č. 384/2017, kříženec; pohlaví: pes, barva: černohnědá, věk: 1 rok, kohoutková výška 50 cm, hmotnost 25 kg. Rony je mladý kříženec milé přátelské povahy. Je to ideální společník k výletům do přírody, k rodině s domkem a zahrádkou. Marián, evid. č. 22/2018, kočka evropská; barva: bílo-černá, pohlaví: kocour, věk: 2 roky. Marián je asi dvouletý mohutný kocour. Byl by vděčný za domek se zahrádkou, ale zvykl by si určitě i v bytě. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 28. 3. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 4. 4. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 601 330 804  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 13 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 13 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement