Page 1

Mobilní svozy odpadu začínají z V sobotu 6. a v neděli 7. dubna se poprvé vydají do ulic kolony sběrných vozů Hradeckých služeb, aby občanům pomohly od objemného odpadu, zbytků ze zeleně a nebezpečných složek komunálního odpadu. Skříně, ledničky, barvy, pneumatiky a další podobný odpad budou moci na určená stanoviště o prvním dubnovém víkendu nosit lidé z Březhradu, Pražského Předměstí, části centra, Svinar, Malšovy Lhoty a Malšovic. Posledním dnem jarního svozu se stane sobota 4. května. Kompletní harmonogram je na webových stránkách www.hradeckesluzby.cz.

KRÁTCE Z HRADCE Studenti vztyčí na náměstí májku Vztyčením májky - tradičního symbolu jara - přímo v centru města zahájí 12. dubna v 15 hodin hradečtí studenti letošní oslavy majálesu. Několikametrová zdobená májka vyroste na Masarykově náměstí, kde se pak za dva týdny sejde bujarý majálesový průvod. Kmen stromu vyzdobený věncem a stužkami budou na místě stavět kandidáti na krále majálesu tradiční metodou zkříženými dřevěnými bidly. Vztyčení májky je gestem spolupráce studentů napříč všemi univerzitami a středními školami. Jde o jasný a všem viditelný symbol toho, že studenti nejsou jen pasivní shluk aktivistů, ale fungují opravdu jako jistý stav, který dokáže táhnout za jeden provaz.

Výroční ceny mají letos v rukou patrioti Novotou vonící budova Knihovny města Hradce Králové spolu s kulisami a v(ý)stupy Divadla Drak. Takové prostředí provázelo 27. března dvacátý ročník udílení výročních cen města. Trojici ocenění převzali ti, kteří v loňském roce dosáhli mimořádných úspěchů ve své činnosti na poli kulturním, sportovním a vědeckém, veřejnost vybrala královéhradeckou Událost roku 2012 a za ojedinělý dlouhodobý přínos městu byla udělena také cena Primus inter pares. Partnerem letošního ročníku udílení cen byla Komerční banka.

Na Bílou věž v sobotu i v noci

Zápis do mateřských škol zřizovaných městem se uskuteční v pátek 12. dubna od 10 do 17 hodin a v sobotu 13. dubna od 9 do 12 hodin. Zákonný zástupce se dostaví s dítětem přímo do mateřské školy, o kterou pro školní rok 2013/2014 žádá. Zápis do Mateřské školy Podzámčí pro 100 dětí bude dodatečně oznámen, předpokládaný termín je červen 2013. (red)

NAJDETE NA WEBU

Cenu primátora za studentskou tvůrčí práci získal Marian Kacerovský.

Dvacetiletá historie udílení cen byla letos sympaticky ozdobena vzácně vídaným přívalem upřímných a srdečných emocí, které provázely vyhlášení a předání Hradecké múzy. Herečka Klicperova divadla Pavla Tomicová, nominovaná za ztvárnění atletky Mileny ve hře Koule, přebírala cenu od svého bývalého uměleckého šéfa v Divadle Drak, čerstvého držitele Thálie náměstka primátora Josefa Krofty. Okamžik bezprostředního objetí, radosti i slz svou opravdovostí institut městských cen neobyčejně lidsky povýšil. „Musím říct, že jsem se stala hradeckým patriotem a tak děkuji městu, že mě touto cenou obdařilo. Ale také musím říct, že se držím slov mého velkého divadelního guru - Pepíka Krofty - který vždycky říkal, že svět se musí dobývat z provincie, a já tohle město hned tak neopustím,“ řekla Pavla Tomicová s úsměvem a dodala, že pokud je cena právě za roli Mileny, měli by se o ni starat ve střídavé péči s autorem hry Davidem Drábkem.

Po zimní přestávce se zájemci budou moci poprvé v letošním roce vypravit na farmářské trhy v Gayerových kasárnách. Uskuteční se v sobotu 6. dubna od 8 do 12 hodin a pořadatelé z Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti slibují účast čtyř desítek prodejců, kteří nabídnou čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu.

Zapište děti do mateřinek

Marian Kacerovský je vedoucím perinatologického centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Hradec Králové. Na cenu primátora města byl navržen za výjimečné výsledky, které vytvořil během svého studia v doktorském studijním programu gynekologie a porodnictví na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. „Největším uznáním pro mě je, že výsledky našeho výzkumu a naše metody akceptují i odborníci ve světě,“ uvedl Marian Kacerovský a při poděkování nezapomněl zmínit fakultu, přítelkyni i pacientky.

Hradecká múza chytla za srdce

Farmářské trhy startují

Další z nočních prohlídek Bílé věže je na programu v sobotu 6. dubna od 20 hodin do půlnoci. Hradecká dominanta je však pochopitelně otevřena i přes den, od počátku dubna ji lze po zdolání 233 schodů navštívit denně od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Cena za studentskou tvůrčí práci putovala k medicíně

Do samotného vyhlašování cen vstupovaly krátké epizody ze hry Divadla Drak U kanónu stál aneb Bitva u Hradce Králové a večerem vtipně a svižně provázela dřevěná postava kanonýra Jabůrka. Příjemnou atmosférou večera zazníval smích, k vidění bylo dojetí avšak nevytrácela se noblesa a hned několikrát dal o sobě vědět hradecký patriotismus.

O události roku rozhodli Hradečané Událost roku mají možnost zvolit sami občané Hradce Králové. Z pěti nominovaných akcí či projektů elektronickým hlasováním určí, kdo tento titul získá. Letošní pěticí počinů kandidujících na Událost roku byly: Otevření lávky přes Orlici; Otevření sportovního areálu Bavlna; Rekonstrukce náplavky na pravém břehu Labe; Odstranění následků větrné

kalamity ze dne 5. 7. 2012 na území města Hradec Králové a Pohádková stezka v městských lesích Hradec Králové. Hradečané svými hlasy přiřkli titul Událost roku 2012 otevření sportovního areálu Bavlna.

Hradecká sportovní cena - jedna cena pro dva sportovce Cena za skvělé sportovní výkony a výsledky byla v tajném hlasování zastupitelů přidělena tandemu vodních slalomářů - Ondřeji Karlovskému a Jakubovi Jáněmu. Ti sbírají cenné kovy na šampionátech republikových, evropských i světových. Po převzetí ceny mladí sportovci sdělili, že za divokou vodou sice museli odejít do Prahy, ale rádi se do Hradce vracejí a věří, že tomu bude tak i nadále. „Až bude v roce 2016 olympiáda v Riu de Janeiru, tak vám zamáváme z televize. Doufáme,“ zazněl příslib nadějných slalomářů.

Články či fotogalerie, které nebylo možné vzhledem k limitované ploše tištěné Radnice uveřejnit, jsou umístěny pod grafickým odkazem Radnice plus na webu města pod aktualitami na hlavní straně.

z Orchestr Primavera zpět z USA z Fotogalerie z výročních cen

www.hradeckralove.org

Držitelé Hradecké sportovní ceny Ondřej Karlovský a Jakub Jáně.

„Já tohle město hned tak neopustím,” slíbila při přebírání ceny Pavla Tomicová.

Primus inter pares patří Jiřímu Němečkovi „Jestli v mých představách figuruje někdo jako hradecký patriot, tak je to Jiří Němeček,“ řekl při vyhlašování laureáta ceny Primus inter pares primátor města Zdeněk Fink. Prvním mezi rovnými byl Jiří Němeček zvolen za výjimečné dlouhodobé výsledky v pedagogické činnosti, kultuře a oblasti ochrany památek. Jeho pedagogická práce je spojena zejména se Střední průmyslovou školou stavební, Gymnáziem Boženy Němcové a Biskupským gymnáziem Bohuslava Balbína. V oblasti historie se věnuje především regionálním dějinám a dějinám umění. Jeho jméno můžete najít u mnoha článků, knih a publikací. V roce 1990 založil Společnost ochránců památek ve východních Čechách. Jeho zásluhou byl zachráněn Šrámkův statek v Pileticích, inicioval opravu kaple sv. Klimenta, opravy náhrobků na židovském hřbitově na Pouchově a další. V roce 2002 papež Jan Pavel II. ocenil zásluhy Jiřího Němečka v oblasti školství, kultury a veřejného života Rytířským řádem sv. Silvestra. „Děkuji těm, kteří mě na ocenění navrhli, a přiznávám, že jsem to ne-

čekal. Děkuji zastupitelům našeho města, kteří nominaci schválili a v neposlední řadě děkuji své manželce za 49 let tolerování mých aktivit, při práci s mládeží, v kultuře a historii. Ceny si moc vážím,“ řekl letošní laureát tohoto prestižního ocenění. P. POSPÍŠILOVÁ, M. ČERNÝ

Čerstvý držitel ceny Primus inter pares Jiří Němeček.


STRANA 2

RADNICE 13 / 3. 4. 2013

Masáž srdce? Pro strážníky brnkačka První pomoc. Pro příslušníky městské policie nejde o věc neznámou, právě naopak. Život už zachránili řadě lidí a jejich počínání chválí také záchranáři. Umět poskytnout první pomoc je pro strážníky nutností, protože jsou v ulicích nepřetržitě a především tam, kde se něco děje. Kurzy první pomoci proto strážníci procházejí pravidelně. Jednu z takových akcí absolvují muži a ženy ve stejnokrojích městské policie v těchto dnech přímo na záchranné službě. „Koná se pod vedením profesionálního záchranáře a postupně kurzem projde všech 127 strážníků. Jde o další navazující školení, které strážníci absolvují každý rok. Pro jejich práci je dovednost poskytnout první pomoc nutností, denně se setkávají s případy, kdy jsou na místě první a jejich zkušenost zachraňuje lidem život. Pravidelným proškolováním si své znalosti a dovednosti opakují, zdokonalují a učí se i novinkám v oblasti záchranářství,“ uvedla Eva Čížková z Městské policie Hradec Králové. Zatímco vloni byla hlavním tématem školení resuscitace, masáž srdce, umělé dýchání, transport zraněného a součinnost všech záchranných složek na místě zásahu, letos jsou to především úrazy. Učí se například, jak před příjezdem záchranky ošetřit bodné nebo tepenné či žilní krvácející zranění, jak postupovat při úrazu motorkáře nebo pádu z výšky. „Kurz probíhá v malých skupinách, aby každý měl co největší prostor a čas pro nácvik,“ řekl vedoucí vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Tomáš Ježek. Pravidelná školení jsou podle něho na znalostech a dovednostech strážníků

znát. Jako příklad uvedl loňskou událost z pošty u nádraží, kde zkolabovala žena. „Strážníci se zachovali přesně podle natrénovaného postupu. Paní v bezvědomí zaklonili hlavu, zjistili, že dýchá a nechali hlavu v záklonu,“ pochválil postup strážníků. Tímto zákrokem zprůchodnili dýchací cesty, čímž umožnili ženě v bezvědomí normálně dýchat a odvrátili zástavu srdce z dušení. „Za chvíli přijela záchranná služba, aplikovala ženě s výrazně pomalou srdeční frekvencí léky, na které srdce zareagovalo, a obnovila se jeho normální funkce. Tím pádem se zvedl krevní tlak, a paní se probrala. Pokud by strážníci správně nezasáhli a nechali ženu bezvládně ležet, tak by musela být s velkou pravděpodobností oživována. Nebylo by přitom jisté, zda přežije,“ prohlásil záchranář. Podle mluvčí hradecké městské policie Evy Čížkové zasahují strážníci u podobných případů v poslední době velice často. Například u základní školy v Kuklenách pomohli jednaosmdesátiletému muži v bezvědomí, když mu zprůchodnili dýchací cesty a provedli masáž srdce. Záchranka poté pána, který se léčí se srdcem, odvezla do nemocnice. Tam skončil i sedmačtyřicetiletý muž, který na náměstí 28. října upadl a uhodil se do hlavy, přičemž nereagoval na oslovení ani jiné podněty. Měl štěstí, k události do-

Figurína? Zapomeňte! Při nynějším kurzu první pomoci se královéhradečtí strážníci učili na živém fugurantovi. Foto: Martin ČERNÝ šlo přímo před zraky hlídky městské policie, která muži poskytla první pomoc a zavolala záchranku. Na zásah strážníků s vděčností vzpomíná i muž, který na Moravském Předměstí spadl z invalidního vozíku a ocitl se na zemi v bezvědomí. „Nepravidelně dýchal, měl zrychlený tep a krvavou

pěnu u úst. Čtyřiašedesátiletému muži strážníci okamžitě poskytli první pomoc, uvolnili dýchací cesty a uložili ho do stabilizované polohy. Do příjezdu záchranné služby kontrolovali jeho stav,“ přiblížila další případ mluvčí hradecké městské policie. Martin ČERNÝ

Turistická sezona začala na náplavce Zaměstnanci města školí své

kolegy. Získali za to ocenění Téměř padesát zaměstnanců magistrátu města je současně lektorem svých kolegů a v rámci kurzů a školení jim zdarma přednáší novinky a znalosti z oblastí, ve kterých jsou sami odborníky. Systém interního lektorství, který s sebou nese kromě jiného i výrazné finanční úspory, je v Česku ojedinělý, což ocenila i odborná porota soutěže HREA/2012 - Excellence Award.

Jarní vítání turistů i přes poletující sněhové vločky přilákalo 1. dubna na labskou náplavku a přilehlé Tylovo nábřeží stovky lidí. Návštěvníci mohli kromě jiného zkusit i první letošní plavbu po Labi. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

V místě příměstského Zdravotně postižení tábora za hřbitovem plánují zájezd do Řecka Centrum pro zdravotně postižené vyroste rytířské hradiště spolupořádá zájezd do řeckého leto-

Už za pár týdnů by mohli stavbaři začít přetvářet původní příměstský tábor za lesním hřbitovem na středověký hrad, který ve svých branách přivítá první ratolesti nejspíše už toto léto. Paseka, na které je ojedinělá atrakce plánovaná, už dětem přes sezonu slouží. Hradiště je svým vzhledem navrženo tak, aby vhodně doplnilo prostředí, v němž bude dětem sloužit. Lesníci vyberou ve výběrovém řízení zhotovitele stavby, a pak už nebrání nic tomu, aby se mohlo unikátní dětské hřiště postupně rodit. „Místo jsme zvolili tak, aby bylo lehce dostupné buď na kole, autem nebo městskou hromadnou dopravou. Na tomto místě si hrály děti už v zavedeném příměstském táboře MŠ Kapradinka,“ vysvětluje ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. Rytířské hradiště získalo stavební povolení v prosinci minulého roku. Od zadní brány lesního hřbitova bude atrakce umístěna za hustým lesním porostem ve vzdálenosti tří set metrů, které zaručí návštěvníkům hřbitova zachování dostatečné piety. Není ani známa žádná legislativní norma, která by jakýmkoliv způsobem regulovala vzdálenost podobných staveb od hřbitovů či pietních míst. „Záměr včetně stavebního povolení byl vyvěšen po dobu řízení přímo na místě, kde hradiště vznikne,“ doplňuje Milan Zerzán. (red)

viska Arkitsa u Egejského moře v termínu od 29. června do 11. července. Zájezd s cestou klimatizovaným autobusem a s polopenzí stojí 8700 korun, děti do 14 let zaplatí 6500 korun a malé děti bez nároku na lůžko 4000 korun. V ceně je zahrnuta doprava autobusem, polopenze a ubytování. Výlety v době pobytu: Delfy, klášter Osios Lukas (+ vstupenky) a ostrovy Lichadonis (+ 20 eur na cestu a oběd) a Evia (+ 6 eur na trajekt). Letovisko se nachází cca 150 km severně od Athén. Ubytování je turistické v apartmánech s jedním dvoulůžkovým a jedním třílůžkovým pokojem, pro něž je společné sociální zařízení, balkon a kuchyňský kout. Objekt bohužel není bezbariérový, k apartmánům vede několik schodů. Oblázková pláž je vzdálena od místa ubytování cca 200 metrů. Zájezdu se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci a přátelé za stejných podmínek. Zálohu ve výši 5000 korun je třeba uhradit do 20. dubna na adresu Centrum pro zdravotně postižené v Hradci Králové, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové, a do stejného termínu zaslat závaznou přihlášku. Doplatek 3700 korun do 15. května. Úhradu lze provést i převodem na účet 1081350399/0800, variabilní symbol 70, do zprávy pro příjemce uveďte své jméno - ŘECKO. Dotazy na adrese centra nebo na telefonu 495 538 867. (red)

Systém interního lektorství především těží z toho, že lektoři, coby stávající zaměstnanci magistrátu, mohou sami nejlépe předat zkušenosti a znalosti svým kolegům a sdílet s nimi know-how či konkrétní pracovní postupy. Úřad tím sahá do svých personálních rezerv a dokáže sám vhodně využít potenciál talentů, kterými disponuje, což také sami zaměstnanci v každoročním hodnocení přiznávají a oceňují. Interní lektoři jsou využíváni v určitých oblastech, které školí, jednak periodicky a pak podle aktuální potřeby. Nejvíce žádaní jsou přitom odborníci z oblasti práva, kteří kolegům vysvětlí vše potřebné z právního minima či veřejných zakázek, nebo ze sféry informatiky a IT dovedností. Dále je z řad školených zaměstnanců zájem i o specifická školení týkající se práce s magistrátními počítačovými aplikacemi. Tento systém zahrnuje i školení řidičů referentů. Nově příchozím zaměstnancům magistrát poskytuje i speciální adaptační program vysvětlující funkci veřejné správy nebo je učí jak bezpečně nakládat s informacemi.

„Veškerá školení jsou lektorem šitá na míru. Interní lektorství však kromě jiných výhod přináší i úsporu finanční. Jde o jednu z aktivit a ukázek oblasti proaktivní personální politiky magistrátu,“ hodnotí pozitivně ocenění tajemnice magistrátu Markéta Bartušová. V loňském roce se uskutečnilo 63 seminářů, kde bylo proškoleno více než pět set osob. Někteří zaměstnanci přitom absolvovali i více než jednu přednášku. „Magistrátu se podařilo uspořit částku čtvrt milionu korun. Přesně to je cifra, kterou by musel úřad jinak zaplatit najatým přednášejícím,“ dodává tajemnice. „Cenu magistrát města obdržel za jedinečnost tohoto projektu, jeho přínos a potenciál pro další využití na úřadech veřejné správy. Jedná se o ocenění od společnosti People Management Forum, což je společnost, která sdružuje významné firmy i instituce státní a veřejné správy. Jde o profesní neziskovou organizaci v manažerské a personální oblasti, jejíhož ocenění si vážím především pro jeho nezávislost,“ uvedl Jaroslav Kříž, vedoucí personálního oddělení magistrátu města. (red)

Malým pacientům rozdal koledu kohout

25. 3. Opilého zahraničního studenta řádícího na vysokoškolských kolejích musela uklidňovat městská policie, která dvacetiletého mladíka nakonec odvezla na záchytku. Polonahý muž se v kolejní kuchyňce snažil uvařit večeři, ovšem vzhledem k silné opilosti se mu to nedařilo a navíc polekal přítomné studentky. Všude na zemi se povalovalo nádobí, které rozhazoval po kuchyňce, rozsypané těstoviny a rozlitá voda. z 27. 3. Městská policie byla krátce po půlnoci informována, že v jedné restauraci v centru města popíjí alkohol trojice dívek, přičemž minimálně některá je očividně mladší 18 let. Strážníci na místě zjistili, že dívkám je 26, 17 a 15 let, přičemž u nejmladší z nich ukázala zkouška 0,17 promile alkoholu v dechu. Patnáctiletou slečnu strážníci předali matce, ovšem událostí se bude zabývat kurátor mládeže. z 27. 3. První pomoc poskytli strážníci čtyřiačtyřicetiletému muži ležícímu uprostřed sídliště se silně krvácejícím zraněním v obličeji, který zprvu ani nekomunikoval a probral se až po chvíli. Do příjezdu záchranky ho strážníci udržovali při vědomí a kontrolovali jeho životní funkce. z 1. 4. Opilý koledník se o Velikonočním pondělí bavil tím, že bouchal do zaparkovaných aut a na jednom promáčkl kapotu. Městská policie zjistila v dechu třiadvacetiletého mladíka 1,76 promile alkoholu. Opilec se s majitelem auta dohodl na vyřešení události. (čer)

ZŠ Štefcova otevře sportovní a informatické třídy Základní škola Štefcova od září otvírá třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy pro děti, které rády skáčou, běhají, sportují a nyní navštěvují pátý ročník. Pro stejně staré děti bude škola otvírat i třídu s rozšířenou výukou informatiky. Toto studium je určeno žákům, kteří se zajímají o informační technologie, o jejich vývoj a zvažují, že se budou tomuto oboru věnovat i po ukončení základní školy. Talentové testy do obou tříd se uskuteční 13. května. Přihlášku a více informací na www.stefcova.cz nebo na telefonu 725 048 947. (red)

Hradec bude hostit ISSS V Aldisu začne v pondělí 8. dubna již 16. ročník konference ISSS - Internet ve státní správě a samosprávě. Dvoudenní akci již podesáté doprovází mezinárodní konference zástupců veřejné správy visegrádského regionu V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Zájem o účast na této „dvojakci“ neustále roste, počet účastníků opět překročí dvě tisícovky. V dvoudenním programu se odehraje přes 200 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí více než 100 firem. Akci významně podporuje město Hradec Králové. V průběhu pondělního společenského večera budou vyhlášeny výsledky populárních soutěží Zlatý Erb, Biblioweb, Eurocrest či JuniorErb a udělena cena ministra vnitra za rozvoj informačních a komunikačních technologií. Již o den dříve se oznamuje vítěz soutěže Český zavináč. Kompletní výsledky všech soutěží budou zveřejněny na www.isss.cz. (red)

MÉSTO PŘIJME Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

REFERENT/KA ODDĚLENÍ KONTROLY Živnostenský úřad

Velikonoční vajíčko nebo sladkost od kohouta? Malí pacienti na některých klinikách fakultní nemocnice něco podobného prožili. U lůžek je navštívila pětice dobrovolníků Občanského poradenského střediska Hradec Králové vedená postavou kohouta. „Myslím, že dětem se to líbilo, takže bychom z této akce chtěli udělat tradici. Nemusí jít jen o Velikonoce, rádi bychom vymysleli něco podobného také o Vánocích nebo při dni dětí,“ uvedla koordinátorka dobrovolníků Sylva Novotná. Foto: Martin ČERNÝ

Informace: Jiří Bláha, vedoucí Živnostenského úřadu, tel. 495 707 510, Otakar Jirků, vedoucí oddělení kontroly, tel. 495 707 530. Přihlášky lze podávat do 17. 4. Další informace, charakteristiku pozice, požadavky na uchazeče a náležitosti přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.hradeckralove.org - Pracovní místa.


RADNICE 13 / 3. 4. 2013

KAM ZA KULTUROU Sobota 6. dubna

STRANA 3

Výrobu kraslic si na statku zkusily i děti

Gayerova kasárna 8.00 Farmářské trhy Církev čs. husitská 9.00 Detektivem v říši bezobratlých Adalbertinum 10.00 Šípková Růženka Bio Central 10.00 Geometrie života TEDx Hradec Kralové Hvězdárna a planetárium 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Program pro děti, 18.00 Špicberky, 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Divadlo Drak 16.00 Bojí se tygři? Klicperovo divadlo 17.30 Krysař Bílá věž 20.00 Noční prohlídka

Neděle 7. dubna

Pondělí 8. dubna

Úterý 9. dubna Galerie MU 10.00 Matisse, Kandinský, Braque Bio Central 10.00 Renoir, 17.30 Pátrání po Sugar Manovi, 20.00 Na dřeň, 20.00 Bonnie a Clyde Knihovna HK, Wonkova 17.00 Knihovna města Hradec Králové 1894 2012 SVK HK 17.00 Magie starodávného umění ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Klicperovo divadlo 17.30 Bylo nás pět ZUŠ Střezina 18.00 Střezinská Fidlovačka Českobratrská církev evangelická 18.00 Od Altaje do stepi Nová Akropolis 19.00 Egypt - tajemství pyramid

Středa 10. dubna Bio Central 10.00 Královský víkend, 17.30 Hon, 19.00 Offcity, 20.00 Terapie láskou Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarné dílny Galerie biskupské rezidence 16.30 Poklady z vosku Klicperovo divadlo 17.30 Krysař SVK HK 18.00 Divoký Madagaskar Klub Satchmo 19.00 Jazz Police Hvězdárna a planetárium 20.00 Večerní program, 21.30 Pozorování

Čtvrtek 11. dubna Klicperovo divadlo 10.00 Figarova svatba Galerie MU 17.00 Augusta Nekolová Knihovna HK, Wonkova 17.00 Bohumil Kubišta SVK HK 17.00 Teorie a dějiny umění Salon královéhradecký 18.00 Zaniklá města Malé Asie Adalbertinum 19.00 Dechový orchestr města Hradce Králové Filharmonie 19.30 Abonentní koncert řady žlutá Bio Central 19.30 Radůza & band

Pátek 12. dubna Aldis 9.00 VET fair 2013 Bio Central 17.00 Atlas mraků, 20.00 Country bál, 20.30 Tenkrát na Západě Klicperovo divadlo 19.00 Jedlíci čokolády Hvězdárna a planetárium 20.00 Večerní program, 21.30 Pozorování

VÝSTAVY Galerie Koruna - Autoři Skupiny 42, do 13. 4. Galerie na Hradě - Můj Štetl, do 22.4. Galerie Pod Terasami - Kristina Jakubcová - Země divů, do 30. 4. Ateliér Labyrint - Radka Brůnová Krajiny znamení, do 30.4. Galerie Barbara - Zuzana Honsová obrazy, Ivana Knapová - textil, Hana Pavlátová - obrazy, do 30. 4. IC Gočárova třída - Výstava výtvarných prací pedagogů ZUŠ Střezina, do 30. 4. Galerie Stodvacettrojka - Olga Vyleťalová - obrazy a filmový plakát (lm)

Ženy - ŽBL: Soupeřem Hradeckých lvic v play off nejvyšší basketbalové soutěže žen je Valosun Brno. První dva domácí souboje skončily po uzávěrce tohoto vydání. Výsledky najdete na www.hradeckelvice.cz. Muži - I. liga: Semifinálová bitva basketbalistů Sokola Hradec Králové 2 s Lokomotivou Plzeň začne v neděli 7. dubna v 15 hodin ve sportovní hale v Třebši. Druhé utkání je na programu ve čtvrtek 11. dubna od 20 hodin na stejném místě. Více na www.basket-hk2.cz. (čer)

Svačiny pomůžou africké dívce studovat

Bílá věž 9.00 a 13.00 Prohlídka věže Divadlo Drak 10.00 Prohlídka Labyrintu Bio Central 15.00 Croodsovi, 17.00 Bídníci, 20.15 Spring Breakers Klub 4 19.04 Cough + Butterfly Killers Klicperovo divadlo 14.30 Bylo nás pět Knihovna HK, Wonkova 15.00 Klub deskových her Galerie na mostě 16.00 Vernisáž výstavy Umělecké novoročenky SVK HK 17.00 Vernisáž výstavy Martiny Peškové a Petera Faba Bio Central 17.30 Spring Breakers, 18.30 Banksy, 20.00 Pátrání po Sugar Manovi Nové Adalbertinum 18.30 Proč a jak číst bibli? Studio Beseda 19.00 Koule Adalbertinum 19.00 Josef Fousek AC Klub 20.00 Tanzanie - safari a Zanzibar

BASKETBAL

Šrámkův statek v Pileticích oživily na přelomu března a dubna svátky jara. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s Klubem lidové tvorby zde uspořádaly další ročník Velikonoc na statku. Návštěvníci obdivovali nejen sbírku kraslic a ukázky některých technik jejich výroby, ale mohli si práci také sami zkusit. Toho využily zejména děti. Foto: Martin ČERNÝ

FOTBAL Votroci vyhráli a těší se na Boleslav Za tři góly v moravské metropoli při nedělním utkání Gambrinus ligy brali fotbalisté FC Hradec Králové tři body. Zbrojovka Brno - FC HK 1:3, branky HK: Šisler, Hochmeister, Uškovič. Nesmírně důležité body v boji o záchranu v nejvyšší soutěži získali hradečtí fotbalisté na jihu Moravy v utkání s dalším ohroženým týmem. Bodový zisk by Votroci rádi potvrdili v nadcházejícím domácím utkání s Mladou Boleslaví, které sehrají v neděli 7. dubna od 17 hodin na malšovickém Všesportovním stadionu. (čer)

HOKEJ Extraliga zůstává snem Junioři hokejového klubu Královští lvi Hradec Králové smutní. Opět zůstali těsně před branami postupu do extraligy, když v baráži obsadili druhé místo za postupujícím Vsetínem. Stačilo přitom málo a mohli slavit. Například dovést domácí utkání se Vsetínem do vítězného konce v základní hrací době, k čemuž chybělo jen pár minut, nebo neklopýtnout doma s Kladnem. Na kdyby se však nehraje, takže ani nedělní vysoké vítězství mladých hradeckých hokejistů v Ústí nad Labem v poměru 6:1 nebylo nic platné. Vyhráli totiž i Valaši. (čer)

HOKEJBAL Hokejbalisté si zahrají semifinále extraligy Hokejbalisté HBC Hradec Králové 1988 to dokázali! V nejkratší možné době, tedy 3:0 na zápasy, vyřadili v play off extraligy favorizovaný Kert Park Praha a jsou v semifinále nejvyšší domácí soutěže. Po dvou výhrách v pražských Lužinách nenechali na svém hřišti u domu dětí a mládeže nic náhodě a po nedělní výhře 3:0 poslali loňského finalistu extraligy na dovolenou. Zato hradečtí hokejbalisté se mohou připravovat na semifinálové duely s vítězem základní části Alpiqem Kladno, který si ve čtvrtfinále lehce poradil s Plzní. Další semifinálovou dvojici tvoří Vlašim a Ústí nad Labem. (čer)

Žáci ZŠ Štefánikova jsou mistry ve florbalu Družstvo Základní školy Štefánikova se stalo vítězem republikového finále škol ve florbalu, které se uskutečnilo v Kopřivnici. Ve finálovém souboji s Plzní rozhodly až nájezdy. Republikového finále se zúčastnilo šest nejlepších týmů. Ve velmi vyrovnané skupině B družstvo vedené učitelem Jiřím Janouškem potvrdilo ambice a výborný výkon okořeněný dvěma výhrami jim zajistil postup do semifinále z prvního místa. Semifinále nabídla vyrovnané zápasy a Hradec se na vítězství nadřel. Finálovou bitvu mezi Plzní a Hradcem musely za stavu 1:1 rozhodnout až nájezdy. Hradečtí za celou cestu za titulem v konkurenci 600 mužstev ani jednou neprohráli. Jan Jánský se navíc stal nejlepším brankářem, výborné výkony předváděli zejména Jaroslav Dvořák a Jakub Muška. (red)

Konferenční sál Studijní a vědecké knihovny bude 11. dubna od 17 hodin hostit další z cyklu přednášek osobností spojených s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze nazvaného 34 x VŠUP. Na téma Teorie a dějiny umění tentokrát pohovoří historik umění a japanolog Filip Suchomel.

Bazárek nabídne použité věci Bazárek jarního a letního dětského oblečení, obuvi a dalších věcí pořádá křesťanské mateřské centrum Sedmikráska v Zieglerově ulici 230. Příjem věcí se uskuteční v úterý 9. dubna od 8 do 18 hodin, o den později ve stejném čase je na programu prodej věcí a v pátek 12. dubna od 8 do 12 hodin výdej neprodaných věcí. Více na www.sedmikraskahk.cz.

Sportovní den pro celou rodinu Občanské sdružení Sportvisio bude 13. dubna od 9 hodin pořádat u malšovického lesního hřbitova

Tipy odjinud Mistrovství ČR ve veslování na dlouhé trati | 6. 4. | Mělník Běh safari | 6. 4.| Dvůr Králové n. L. Polička jazz | 8. 14. 4. | Polička Den Země | 23. 4. | Vysoké Mýto Pochod okolo Jaroměře | 27. 4. | Jaroměř Čarodějnice v kulturním klubu Mekka | 30. 4. | Nový Bydžov Už ho nesou! aneb O pokladech | 4. 5. | Trutnov Více na www.vennamesta.cz. (isi)

Hledají nový domov Igor, evid. č. 88/2013, kříženec německého ovčáka; pohlaví: pes, věk: 3 - 4 roky, barva: černá se znaky, velikost v kohoutku: 55 cm. Igor je přátelský, veselý fešák v nejlepších letech, který spolehlivě ohlídá zahradu u venkovského domku. Bax, evid. č. 1/2013, kříženec ohaře; pohlaví: pes, věk: 2 roky, barva: bíločerná, velikost v kohoutku: 50 cm. Bax je mladý, pohledný, bezproblémový lovecký pes. Doporučujeme pro aktivního majitele, který mu je schopen zajistit dostatek pohybu a lásky.

Nejlepší florbalisty v Česku má ZŠ Štefánikova.

Foto: Archiv školy

UDĚLEJTE SI ČAS Přednáška Filipa Suchomela

Kdo si 10. a 11. dubna koupí v Základní škole Pouchov svačinu, přispěje na vzdělání africké dívky Veroniky, kterou škola adoptuje na dálku už třetím rokem. Přispět může každý, stačí zajít do školy a koupit zapečené toasty. Svačinu budou žáci prodávat 10. a 11. dubna o přestávkách od 7.15 do 12.50 hodin ve vestibulu školy. (red)

sportovní den Hradec na nohou, jehož součástí bude běžecký závod na 10 kilometrů pro všechny nazvaný Křížová desítka. Připraveny budou i další závody v běhu a in-line bruslení pro děti, adrenalinový a zábavný program pro děti, nordic walking testování, školička in-line bruslení a podobně. Více informací a přihlášky na www.sportvisio.cz.

Tanzanie a Zanzibar na plátně Cestu do východní Afriky aspoň formou povídání a snímků podniknou 8. dubna od 20 hodin návštěvníci AC klubu v Heyrovského ulici. Pořadem nazvaným Tanzanie - safari a Zanzibar zde pokračuje osmý ročník cestovatelských promítání. Dozvíte se například, kdo přišel ráno do kempu na snídani, nebo jak žijí hrdí Masajové.

Jak mluvit s dětmi pozitivně? Na téma pozitivní komunikace s dětmi pohovoří v mateřském centru Domeček 10. dubna od 17.30 hodin Jana Marie Havigerová. Bližší informace o připravovaném programu naleznete na http://domecek.hk.sweb.cz/

nebo získáte na tel. 604 717 935. Mateřské centrum Domeček najdete v budově ZŠ Sever v Lužické ulici na Slezském Předměstí.

Burza v ZŠ Úprkova Základní škola Úprkova pořádá 12. - 13. dubna ve třídě 4. B burzu dětského jarního oblečení a sportovních potřeb. Příjem věcí je pátek 12. dubna od 13 do 16.30 hodin, prodej v sobotu od 9 do 12 hodin. Výdej neprodaných věcí a výplata peněz v sobotu 13. dubna od 12 do 12.30 hodin.

Stolní tenis Ve čtvrtfinále play-off extraligy mužů ve stolním tenise nastoupí v herně DTJ 7. dubna DTJ HK Pinec.cz A proti SK Kotlářka. Zápas začíná v 11 hodin.

Zpíváte dobře? Přihlaste se do soutěže! Základní škola Štefcova a hudební škola Roland vyhlašují pátý ročník pěvecké soutěže pro žáky základních škol - Roland Pop Show 2013, která se uskuteční v divadle Drak v úterý 7. května. Propozice soutěže najdete na www.stefcova.cz. (red)

Mirek, evid. č. 63/2013, kříženec; pohlaví: pes, věk: 7 měsíců, barva: černá, velikost v kohoutku: 55 cm. Mirek je lehce obtloustlý, pubertální, nevychovaný mládenec. Vhodný do klidného prostředí domku se zahradou. (mk) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 29. 3. 2013. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 5. 4. 2013. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 45 400 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org z Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Springer, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Lukáš Martinek, Magdaléna Vlčková, Pavlína Pospíšilová. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 13 2013  

Informační zpravodaj statutárního města