Page 1

Skluzavky, auto, prolézací tunel, péráky a spousta dalších barevných radovadel, jimž vévodí námořní loď. To vše nabízí zahrada jeslí ve Švendově ulici, kde od pondělí dovádějí děti na dvou desítkách nových herních prvků v hodnotě bezmála milion korun. Obnova zdejší zahrady byla poslední částí celkové rekonstrukce, jíž toto zařízení procházelo od roku 2003.

Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE Internetové stránky města získaly mezinárodní ocenění Hradec Králové uspěl v soutěži Eurocrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v Evropě. Oficiální stránky města se zařadily mezi hlavní oceněné projekty roku. Kromě Hradce Králové porota ocenila stránky slovenské Bratislavy a polského města Zabrze. Po loňském vítězství v kategorii měst národní soutěže Zlatý erb jde o další úspěch oficiálních internetových stránek města Hradec Králové. Vyhlášení výsledků soutěže Eurocrest bylo součástí programu slavnostního společenského večera čtrnáctého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Klání Eurocrest klade důraz i na konzultace odborníků z Evropské unie a jeho cílem je ocenění výjimečných projektů, podpora vzájemné výměny zkušeností a ohodnocení snahy zástupců místní správy a samosprávy účinně využívat informačních technologií ke zvyšování kvality a přístupnosti služeb veřejné správy. Více ze slavnostního večera najdete na: www.isss.cz/art.asp?id=816.

Bílá věž láká na noční prohlídky Hradecká dominanta Bílá věž bude v sobotu 7. dubna otevřena také večer. Stejně jako každou jinou první sobotu v měsíci se na ochozu konají od 20 hodin do půlnoci noční prohlídky. Pohledy na osvětlené město z ptačí perspektivy patří k nejoblíbenějším akcím památky, v níž je zavěšen desetitunový a více než pět set let starý zvon Augustin.

Přijďte se podívat na otevření Bavlny Bohatý program bude v úterý 10. dubna provázet otevření nového sportovního centra mládeže Bavlna, které vzniklo rekonstrukcí původního nevyhovujícího areálu. Od 13 do 14 hodin se návštěvníkům představí Heidi Janků a Cheeky Cheerky, nebude chybět ani diskopárty a soutěže pro děti o drobné ceny. Po přestřižení pásky ve 14 hodin se účastníci mohou těšit na modelová žákovská utkání ve fotbalu a basketbalu, na které v 15 hodin naváže mezistátní přípravné utkání fotbalistů do 16 let mezi Českou republikou a Norskem. Vstup bude volný.

Jak pojede městská doprava o Velikonocích Dopravní podnik upozorňuje cestující, že v době velikonočních školních prázdnin 5. a 6. dubna se rozsah provozu MHD nemění a platí první sloupec jízdního řádu označený jako „Pracovní den“. Zastaven bude pouze provoz školních spojů 5Š, 10Š, 12Š, 16Š, 23Š a 25Š a některých výpomocných spojů. Cestující budou na zastavení školních spojů a výpomocí upozorněni vývěskou. Pro pondělí velikonoční - 9. dubna - platí v MHD čtvrtý sloupec jízdního řádu označený jako „Neděle, svátky“.

Hradec ocenil osobnosti, opět rozdal výroční ceny Lékař, vědec a pedagog Leo Steinhart, někdejší ředitel hradecké galerie Josef Sůva, architekt Alexander Pur, mladá vědecká pracovnice Veronika Nováková, divadelní soubor Slunovrat a trenérka basketbalistek Romana Ptáčková. To jsou držitelé výročních cen města za rok 2011. Událostí loňského roku se na základě hlasů veřejnosti stala rekonstrukce a zpřístupnění jižních teras. Výročními cenami se město tradičně snaží podpořit kulturní, společenský a sportovní život a ocenit osobnosti za mimořádné přínosy nebo počiny v daných oblastech. „Není těžké v Hradci Králové nominovat, nominovaných by mohlo být mnohonásobně víc, ale těžké je z nominovaných vybrat,“ uvedl primátor Zdeněk Fink. Ve městě totiž působí řada osobností mnoha oborů života. Slavnostní večer spojený s udílením výročních cen města zažila 28. března zaplněná katedrála sv. Ducha. Cenu dr. Františka Ulricha obdržel za celoživotní vědecký a pedagogický rozvoj medicíny v oblasti radiologie a kardiologie profesor Leo Steinhart, zakladatel hradecké radiologické školy. Patří ke špičkovým radiologům světového formátu, byl průkopníkem rentgenkardiologie, tedy zobrazování a katetrizační vyšetření srdce a plicních cév, kterou rozvíjel jako jeden z prvních na světě. Zasloužil se o vybudování prvního CT pracoviště v tehdejším Československu právě v Hradci Králové. „Beru to jako ocenění celého skvělého týmu, jehož součástí jsem dlouhá léta byl,“ řekl k udělení ceny. Cenu Primus inter pares získali někdejší ředitel Krajské galerie v Hradci Králové Josef Sůva a vloni náhle zesnulý architekt Alexander Pur, in memoriam. „Táta by měl určitě velkou radost. Ač nebyl Hradečák, Hradec mu velmi rychle přirostl k srdci a považoval se za opravdového patriota, kterému bylo ctí, že mohl navázat na práci slavných předchůdců architektů. Myslím, že všichni, kdo jste tátu znali, víte, že to byl člověk, který stavěl a nikdy nebořil, ve všech smyslech toho slova. Stavěl domy pro lidi, aby se v nich dobře cítili,“ uvedla dcera Alexandera Pura Alžběta Maradová-Purová. „Bohužel mu byl vyměřen velmi krátký čas a nestihl dokončit veškerou svou práci, jak by si asi přál. Já bych to částečně, aspoň malým

Cenu Hradecká múza získal divadelní soubor Slunovrat. střípkem, ráda pomohla dokončit za něj. Proto peníze, které jsou na šeku, bych ráda věnovala na dokončení, nebo aspoň na část dokončení, foyer Klicperova divadla. Myslím, že by si to táta velmi přál,“ dodala. Josef Sůva, díky jehož přístupu disponuje galerie výjimečnou sbírkou moderního umění, řekl, že cena patří nejen jemu, ale i jeho bývalým spolupracovníkům. „Královéhradecká galerie dnes patří k nejlepším v České republice, ale to není jen moje zásluha. Moje zásluha je v tom, že jsem si vybral spolupracovníky, kteří dělali práci se stejným nadšením jako já,“ uvedl Josef Sůva. Držitelkou Ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci se stala Veronika Nováková z Farmaceutické fakulty UK za mimořádnou publikační aktivitu a vynikající výsledky ve vědecké a výzkumné činnosti v oblasti nádorové terapie. „Vědecká práce je často týmová, proto bych chtěla poděkovat svému školiteli za cenné rady a určitě i svému manželovi Honzovi za jeho podporu a tolerantnost. Trávím víc času v laboratoři než s ním,“ prohlásila. Hradeckou múzu za významný kulturní počin obdržel divadelní soubor Slunovrat, který porotu přesvědčil mimořádně působivým provedením

Nejvyšší městské ocenění, Cenu dr. Františka Ulricha, převzal z rukou kardinála Dominika Duky Leo Steinhart.

Foto na této stránce: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

komponovaného pořadu nazvaného Cesta. Slunovrat je souborem výjimečným, jeho členy jsou děti a mladí lidé s mentálním nebo fyzickým handicapem. Hradeckou sportovní cenu získala trenérka basketbalistek Sokola Hradec Králové Romana Ptáčková za zisk druhého místa starších dorostenek a titulu mistryň ČR mladších dorostenek.

Událostí roku Hradce Králové se stala rekonstrukce a zpřístupnění jižních teras. O vítězi rozhodlo hlasování veřejnosti. Součástí večera bylo také předání listiny potvrzující čestné občanství operní pěvkyni a herečce Soně Červené. Generálním partnerem letošního udílení výročních cen byla Komerční banka. Martin ČERNÝ

Soňa Červená přebírá čestné občanství z rukou primátora města Zdeňka Finka jako první žena v historii.

Ceny Primus inter pares byly letos uděleny dvě.

Studentskou cenu získala Veronika Nováková.


STRANA 2

RADNICE 13 / 4. 4. 2012

Senioři, dávejte si pozor, zloději a podvodníci útočí Důchodci? Obvykle snadná kořist pro zloděje a podvodníky, kteří usilují o jejich peníze. Buďte opatrní, varuje důchodce před cizími lidmi republiková i městská policie a cílí na ně své preventivní akce. Krádeže a podvody na starších lidech jsou totiž v Hradci Králové a jeho okolí na denním pořádku. „Pachatelé podvodů a krádeží využívají důvěřivosti seniorů. Osamocení starší lidé jsou mnohdy vděčni i za to, že je někdo zastaví na ulici a dá se s nimi do řeči. Pachatelé jsou většinou slušně oblečení a důvěřivé seniory dokážou přesvědčit téměř o čemkoliv. Od nabídky rádoby zaručeně nejlepšího zboží po půjčku na údajnou léčbu nemocného příbuzného,“ uvedla koordinátorka prevence kriminality hradecké policie Lenka Burýšková. Podvodník si oběť často vytipuje v telefonním seznamu, kde vyhledá křestní jméno typické pro staršího člověka a na číslo zavolá. Představí se jako vnuk a poprosí o půjčku třeba na nákup auta. Pro peníze prý pošle kamaráda… Ačkoliv se může zdát nepravděpodobné, že na takovou návnadu někdo skočí, tyto případy jsou podle kriminalistů časté. Další fintou je třeba zazvonění u domovních dveří s tím, že dotyčný přišel zkontrolovat nějaký spotřebič, nese přeplatek důchodu nebo výhru. Požádá obyvatele bytu o rozměnění peněz, a tak zjistí, kde má senior schované peníze. Poté

Na možná rizika hrozící starším lidem upozorňuje Akademie seniorů, kterou hradecká městská policie pořádá druhým rokem. Sérii přednášek zatím absolvovalo více než šest desítek důchodců. Foto: Martin ČERNÝ stačí hostitele zabavit a cesta k penězům je volná. Zloději se do bytu snaží dostat i pod jinými záminkami, například nabídkou „levných“ dek, hrnců a dalších věcí. Výsledkem vpuštění cizích lidí do bytu může být ztráta velkých finančních částek, mnohdy i celoživotních úspor. V Hradci Králové policie zaznamenává i případy podvodů na ulici, kdy cizinci požadují kvůli údajné léčbě příbuzného ležícího v nemocnici půjčení peněz nebo výměnu valut za české koruny. Nejlepší ochranou před nenechavci je podle Lenky Burýškové nikoho cizího ne-

vpouštět do bytu, nepůjčovat mu peníze a ihned volat bezplatnou telefonní linku policie číslo 158. Kvůli omezení krádeží a podvodů páchaných na důchodcích rozjela policie několik preventivních akcí, například projekt Senioři sobě. Prevenci kriminality v tomto případě mezi vrstevníky šíří aktivní senioři spolupracující s policií. Policie starší lidi zároveň upozorňuje na rizika také pomocí plakátů a letáků kampaně nazvané Nepouštějte vlka dovnitř, pořádá preventivní přednášky a podobně. V Hradci Králové je v oblasti prevence kriminality

velice aktivní také městská policie. „Od počátku vzniku oddělení prevence v roce 2003 pořádáme pro seniory přednášky, jejichž cílem je seznámit účastníky s nejčastějšími riziky a naučit je jim předcházet. Za tuto dobu se našich přednášek zúčastnilo několik stovek seniorů,“ uvedl vedoucí oddělení prevence Městské policie Hradec Králové Ivan Dubec. Druhým rokem strážníci pořádají takzvanou Akademii seniorů, seriál samostatných přednášek, jejímž cílem je zvýšení právního povědomí účastníků a získání znalostí vedoucích k jejich větší bezpečnosti. Akademii dosud absolvovalo více než šest desítek důchodců. Současný program se skládá ze sedmi samostatných přednáškových bloků, přičemž témata městská policie postupně rozšiřuje právě na základě zájmu seniorů a aktuálních rizikových trendů. Do akademie se mohou přihlásit i další zájemci, stačí kontaktovat Evu Čížkovou z městské policie na e-mailové adrese eva.cizkova@mmhk.cz nebo na telefonech 731 131 091, 495 707 927. Také městská policie důchodcům doporučuje při styku s neznámými lidmi obezřetnost. „Pokud se někdo vydává za vašeho příbuzného nebo známého, ověřte si okamžitě pravdivost jeho tvrzení. Nepředávejte peníze a nepouštějte si do bytu někoho, koho dobře neznáte. Nebuďte důvěřiví ani k podomním prodejcům jakéhokoliv zboží. Pokud vás někdo žádá o pomoc v tíživé situaci, sdělte mu, že zavoláte policii, záchrannou službu a podobně,“ radí Ivan Dubec z městské policie. Martin ČERNÝ

Děti z jeslí mohou na zahradě dovádět v autě i na lodi Skluzavky, auto, prolézací tunel, péráky a spousta dalších barevných radovadel, jimž vévodí námořní loď. To vše nabízí zahrada jeslí ve Švendově ulici, kde od pondělí dovádějí děti na dvou desítkách nových herních prvků v hodnotě bezmála milion korun. Obnova zdejší zahrady byla poslední částí celkové rekonstrukce, jíž toto zařízení procházelo od roku 2003. „V letech 2003-2009 byly v rámci naplňování prorodinné politiky města provedeny významné investice do rekonstrukce objektu za více než 15 miliónů korun. Jesle dostaly nový kabát a bylo zajištěno kompletní zateplení objektu včetně výměny oken a dveří, sanace podlahových konstrukcí, opravy teras a výměny plotu celého objektu. Zrekonstruovány byly také umývárny a WC, třídy jsme vybavili novým nábytkem,“ vysvětlil postupné kroky vedoucí odboru sociálních věcí Marek Šimůnek. Po této rekonstrukci mají jesle kapacitu až 85 dětí,

které zde mohou trávit čas v době od půl sedmé ráno do pěti hodin odpoledne. Poslední částí čekající na obnovu byla zahrada. „V minulém roce bylo na základě revizní zprávy nutné vyřadit stávající zahradní mobiliář, proto byly z rozpočtu města vyčleněny finance a vypsána veřejná zakázka na vybavení zahrady herními prvky. Hřiště splňuje všechny náročné požadavky a specifika pro vyžití dětí věkové hranice do tří let,“ upřesnil Vlastimil Ondráček z technických služeb, které rekonstrukci hřiště zajišťovaly. (red)

Sdružení nájemníků zve na besedu a konferenci

Rybník Cikán byl po deseti letech vyloven

Rada místní organizace Sdružení nájemníků ČR v Hradci Králové zve svoje členy a občany města k účasti na jednání své XVIII. konference a besedy s občany na téma bydlení, která se bude konat v pondělí 16. dubna od 17 hodin v malém sále kulturního domu Střelnice za účasti představitelů SON ČR a zástupců města. (red)

Blokové čištění − duben 2012 Přinášíme informace o lokalitách, kde budou technické služby v následujícím období provádět blokové čištění komunikací. z 18. 4. Rokycanova; Křižíkova; Eliščino nábřeží mezi Divišovou a Mosteckou z 19. 4. Chmelova; Eliščino nábřeží od Mostecké po Rokycanovu; Chelčického; Masarykovo náměstí od Havlíčkovy po tř. Karla IV.; Masarykovo náměstí za pomníkem TGM z 20. 4. Na Kropačce slepá ke schodům; Úzká od Velkého náměstí k Dlouhé; Velké náměstí od Na Kropáčce k Malému náměstí z 22. 4. S. K. Neumanna pravá strana od Riegrova nám. z 23. 4. Klicperova; Špitálská od Dlouhé k Tomkově; Velké náměstí špička před mariánským sloupem z 24. 4. Dlouhá od Malého náměstí po Zieglerovu - včetně; Velké náměstí mezi mariánským sloupem a čp. 1 z 25. 4. Soukenická, Franušova, K. Tomana, nám. Jana Pavla II., Rokitanského; V Kopečku z 26. 4. Tomkova; Malé náměstí; Mýtská z 27. 4. Haškova od Chelčického po Sladkovského; Průmyslová mezi Resslovou a ul. M. D. Rettigové + kolem domu čp. 1124 a 1125; Zamenhofova vedle čp. 915 + před čp. 1010, 862 a 861 z 30. 4. Vrchlického od Gočárovy tř. po ul. V Lipkách; Kollárova. (ts)

Děti z jeslí ve Švendově ulici mají od pondělí k dispozici nejnápaditější hřiště za padesát let existence tohoto zařízení. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ

Dvě tuny násady kapra a asi 700 kg tržního tolstolobika, tolik ryb bylo v březnu vyloveno v hradeckém rybníku Cikán. „Poslední výlov rybníka Cikán byl zhruba před deseti lety. Rybník po celou dobu totiž sloužil k chytání ryb na udici. Měli jsme však velký problém s pytláky. Ryby ubývaly v nehorázném množství. Našimi prostředky jsme nebyli schopni zajistit ochranu, proto jsme přistoupili k tomu, že v tomto rybníku chováme v největší míře násady ryb, které následně přemisťuje-

me do jiných rybníků,“ řekl Milan Zerzán, ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové. Většina vylovených ryb putovala do rybníku Výskyt. Z rybníka Cikán byly vyloveny dvě tuny kapří násady, která by měla dorůst do váhy čtyř tun a bude určena pro vánoční trh, kdy ryby z místních rybníků budou opět prodávány pod značkou Hradecký kapr.

Cikán je posledním nerekonstruovaným rybníkem Městských lesů Hradec Králové. Jeho hráz je v dezolátním stavu. V rámci oprav by se v příštím roce současně provedlo i odbahnění, přičemž bahno, které je plné živin, bude použito k rekultivaci lesní půdy. Kvůli plánovanému výlovu rybníka Cikán přibyly městským lesům starosti. I když není samotný rybník ani jeho okolí v chráněné krajinné oblasti, museli lesníci spolupracovat s Českou inspekcí životního prostředí a krajským úřadem. (mav)

Co nového na Pláckách? Dozvíte se na veřejné schůzi Do působnosti Komise místní samosprávy Plácky spadá území Hradce Králové, které je ohraničeno ze severu skládkou za Kydlinovem, z jihu železniční tratí HK-Třebechovice, ze západu tratí HK-Jaroměř a z východu zástavbou městské části Věkoše. V katastrálním území Plácky je evidováno 413 domů a cca 1100 občanů. O svých starostech a prioritách budou zdejší obyvatelé 11. dubna diskutovat s vedením města. Komise místní samosprávy Plácky je v současné době tvořena pěti členy v čele s předsedou Jiřím Bláhou. Schází se minimálně jednou za dva měsíce v restauraci U Valtrů. Motivem činnosti komise je vůle zlepšit prostředí v této městské části a snaha o obnovení společenského života. Aktuálně je hlavní prioritou vybudování dětského hřiště v areálu TJ Dynamo Plácky a vybudování chodníku a cyklostezky od kamenného mostu do Věkoš. Pod záštitou KMS jsou pořádány pravidelné akce, především pro děti. Jedná se o dětský karneval, pálení čarodějnic, oslava začátku školního roku a Mikulášský rej. KMS vítá veškeré podněty občanů, pro kontakt s ní lze využít e-mail: kms-placky@seznam.cz z kontaktní adresu: Iva Rodová, Kydlinovská 28, 503 01 Hradec Králové z internet: www.kms-placky.sweb.cz.

Veřejné setkání občanů Plácek s představiteli města Nejbližší společné setkání komise místní samosprávy s veřejností a představiteli města je naplánováno na 11. dubna od 18 hodin do restaurace „U Valtrů“. KMS zve na toto setkání všechny občany, které zajímají tato témata: f Trasa severní tangenty V aktuálně připravovaném územním plánu je zvažována trasa silničního obchvatu vedená bezprostředně kolem městské části Plácky (mezi ulicemi Na Valše a V Tůních a statkem Kydlinov). f Skládka odpadu v „cukrovarnické náplavce“ Z důvodu přetěžování Kydlinovské ulice intenzivním provozem plně naložených nákladních vozidel, KMS

Plácky nesouhlasí se záměrem změny územního plánu v lokalitě „cukrovarnická náplavka u Předměřic nad Labem“ pro účely nakládání se stavebními odpady. f Stav komunikací na Pláckách Neuspokojivý technický stav některých ulic, především V Tůních, Na Valše a prašná část ulice Dědkova. Řešení možností bezpečné dopravy chodců a cyklistů v úseku kamenný most - Věkoše. f Sportoviště v areálu TJ Dynamo Jedna z priorit KMS je kultivace sportoviště v areálu TJ Dynamo Plácky. Hlavní překážkou je podle informací komise uspořádání pozemků, kdy je hřiště rozděleno na dva pozemky ve vlastnictví města resp. Dynama. f Mateřská škola Situace technického stavu budovy mateřské školy a případné možnosti jeho zlepšení. Kompletní seznam priorit a cílů komise je k nahlédnutí na internetových stránkách KMS nebo na nástěnce u SDH Plácky. (red)

26. 3. Drobné poranění na rukou utrpěla osmadvacetiletá žena, kterou před zařízením pro lidi bez přístřeší, kde oba žijí, napadl její o jedenáct let starší druh. Muži hrozí za přestupek proti občanskému soužití až dvacetitisícová pokuta. z 27. 3. Odebraný řidičský průkaz a zákaz řízení neodradil pětatřicetiletého muže od řízení auta. Při jízdě si ho však všimla hlídka městské policie a protože ho již z minulosti znala, věděla, že muž má zadržen řidičák za řízení pod vlivem návykových látek. Po zastavení řidič strážníkům řekl, že doklady nemá a před jízdou užil drogu, což potvrdilo i orientační vyšetření. Strážníci zadrželi tento den ještě dalšího feťáka za volantem, šestačtyřicetiletého Trutnovana, u kterého navíc objevila za opaskem plynovou pistoli. Oba řidiče strážníci předali policii. z 28. 3. Se zlou se potázal muž, který se v Komenského ulici zastal asi pětiletého dítěte, které starší pár bil pěstmi. Poté, co dvojici napomenul, vytáhl šestašedesátiletý agresor nůž a vyhrožoval kolemjdoucímu muži zabitím. Ten přivolal městskou policii, která událost předala k dořešení policii a informovala oddělení sociálně právní ochrany dětí magistrátu. z 31. 3. Při kontrole haly hlavního nádraží upoutal pozornost strážníků nervózní muž, který se před hlídkou snažil schovat. Marně. Městská policie zjistila, že osmadvacetiletý muž je hledán policií, kterého jí proto předala. Dalšího hledaného člověka strážníci objevili v kanalizaci v okrajové části města. Také devětadvacetiletý muž z Jičínska skončil v rukou policie. z 1. 4. Vulgárními a velice hlasitými nadávkami častoval kolemjdoucí opilec povalující se v nádražní hale s nedopitou lahví vodky v ruce. Přivolanou hlídku městské policie se opilec, který následně skončil na záchytce, snažil napadnout. (čer)

Žádejte o granty na ekologické projekty Výzva k podání žádostí o finanční podporu projektů na péči životní prostředí města a ekologické projekty pro rok 2012 Město Hradec Králové upozorňuje zájemce o získání finančního příspěvku z rozpočtu města pro veřejně prospěšné projekty na péči o životní prostředí města a ekologické projekty pro rok 2012, že uzávěrka podání žádostí je 15. května. O příspěvek je možné žádat na péči o životní prostředí města a ekologické projekty v Hradci Králové. Podmínky a formulář k žádosti naleznete na stránkách města Hradce Králové: www.hradeckralove.org na odboru samosprávných činností města Magistrátu města Hradec Králové. Žádosti o granty zasílejte na odbor samosprávných činností města Magistrátu města Hradec Králové k rukám vedoucího odboru Jana Kolomazníka. (red) Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici: VEDOUCÍ TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÉHO ODDĚLENÍ odbor vnitřních služeb Informace: Denisa Netolická, vedoucí odboru vnitřních služeb, tel. 495 707 250 Přihlášky lze podávat do 25. dubna 2012. Podstatné informace, zejména požadavky na uchazeče, charakteristiku pozice či náležitosti přihlášky do výběrového řízení najdete na www.hradeckralove.org - Pracovní místa.


RADNICE 13 / 4. 4. 2012

KAM ZA KULTUROU

STRANA 3

Vítání turistů provoněly grilované ryby

Sobota 7. 4. Gayerova kasárna 8.00 Hradecké farmářské trhy Šrámkův statek Piletice 10.00 Velikonoce na statku Adalbertinum 10.00 O Bajajovi Hvězdárna HK 15.00 Pozorování Slunce, 16.00 Program pro děti, 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Kino Centrál 15.30 Modrý tygr, 17.45 Manon ČRo HK 17.10 Všude dobře - David Fořt, rybaření ve světě Katedrála sv. Ducha 20.00 Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně Církev československá husitská 20.00 Velikonoční vigilie Klub Kozinka 20.00 Jesse Ballard

Pondělí 9. 4. Šrámkův statek Piletice 10.00 Výstava kraslic ČRo HK 17.10 Sportovní magazín Kino Centrál 18.00 Čtyři slunce, 20.00 Hank a Mike

Úterý 10. 4. Kino Centrál 9.30 a 17.30 Okresní přebor, 20.00 Víla Galerie V. Preclíka 10.00 Klenotnice dobrého roku SVK HK 17.00 Slovinci, uvádí Patrick Ungermann ČRo HK 17.10 Rozhlasové pexeso Nová Akropolis 19.00 Symbolismus draka Regiocentrum 19.00 Zábavná učitelská šou, ZŠ Střezina

Středa 11. 4. ČRo HK 6.50 Tak to vidíme my Muzeum VČ 17.00 Druhohory: Středověk planety Země, uvádí Vladimír Socha Knihovna HK 17.00 Koncert pro dvě kytary ZUŠ Střezina 17.00 Třídní klavírní koncert SVK HK 17.00 Střední Asií po Hedvábné stezce, uvádí Lukáš Synek Filharmonie HK 18.00 Art of living Kino Centrál 18.00 Víla, 20.00 Zatím co spíš Klicperovo divadlo 19.00 Moje hra Studio Beseda 19.00 Dámská šatna Adalbertinum 19.00 Kamelot slaví 30 let Aldis 19.30 Jarní koncert od klasiky po rock Hvězdárna HK 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Nové Adalbertinum 20.30 Hawaii party

Čtvrtek 12. 4. Galerie MU 10.00 Architektonický vývoj šlechtického sídla, Klára Zářecká Nové Adalbertinum 16.00 Trestná činnost ohrožující seniory SVK HK 17.00 Náměstí hradecké přestane existovati Salón královéhradecký 17.00 Vstoupí Hradec do UNESCO? Kino Centrál 17.30 Musíme si promluvit o Kevinovi, 20.00 Královská aféra Klicperovo divadlo 19.00 Věc Čapek Filharmonie HK 19.00 Abonentní řada opereta - muzikál Adalbertinum 19.00 Večery u cimbálu ČRo HK 19.05 Novinky v hudbě Divadlo Jesličky 19.30 Sherlock Holmes aneb Patálie v Čechách

Pátek 13. 4. Aldis 9.00 VETfair 2012 - odborná veterinární výstava Galerie MU 9.30 Symbolismus - pohádkové motivy Klicperovo divadlo 10.00 Ještěři ČRo HK 16.10 Hudební samoobsluha ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Knihovna HK 17.00 Spirituál kvintet, uvádí Jaroslav Balcar Kino Centrál 18.00 Čtyři slunce, 20.00 Královská aféra Divadlo Jesličky 19.30 Sny Kristiny B. Hvězdárna HK 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování (lm)

Salón královéhradecký - Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice, do 20. 4. Galerie Koruna - Alena Málková Ohlédnutí, do 21. 4. IC Gočárova třída - Tomáš Roček výstava aktů, do 30. 4. Galerie Barbara - František Kalenský,obrazy a kresby, do 30. 4. Sbor kněze Ambrože - Lenka Hypiusová a Luděk Filipský - Dialog, do 6. 5. Galerie Na Hradě - Jiří Zhib - Pohlednice za kulatý čtverec, do 7. 5. Galerie U Klicperů - Milan David Fotografie, do 16. 5.

Tipy odjinud Dvůr Králové nad Labem – 30. 4. - 1. 5. – Královédvorský Majáles - tradiční oslavy prvního máje

Neděle 8. 4. Aldis 9.00 Výstavní trhy Aqua-TerraFlora, 13.00 Dance Life Tour 2012 Šrámkův statek Piletice 10.00 Velikonoce na statku + výstava kraslic KD Střelnice 14.00 Pomlázková taneční zábava ČRo HK 17.10 Návštěva - páter Miloslav Fiala Kino Centrál 15.30 Alvin a Chipmunkové 3, 17.30 Okresní přebor, 20.00 Čtyři slunce

VÝSTAVY

Chrudim – 27. - 29. 4. – Athény východních Čech - festival klasické hudby nejen pro malé, velký sál muzea

Hudební i folklorní vystoupení, pozvánky na nadcházející turistickou sezonu na Hradecku, křest nové mapy městských lesů, ukázky nordic walkingu, otevření naučné přírodní stezky a prodej velikonočního zboží. Jarní vítání turistů, které město Hradec Králové první dubnový den netradičně upořádalo v lese na Novém Hradci Králové, se setkalo se zájmem veřejnosti. Hitem se staly grilované ryby. Foto: Martin ČERNÝ

Hradec hostí Baník a zbrojí na fanoušky Zvýšená bezpečnostní opatření na stadionu i ve městě budou provázet nedělní utkání 24. kola I. fotbalové ligy mezi FC Hradec Králové a Baníkem Ostrava. Utkání, které začne v 17 hodin, je totiž kvůli chystanému příjezdu několika stovek ostravských fanoušků vyhodnoceno jako rizikové. Vyšší náklady na bezpečnostní opatření se v neděli 8. dubna promítnou také do ceny vstupenek. Plné vstupné bude činit 150 korun, zlevněné 80 korun. V minulém kole hradečtí fotbalisté prohráli v Českých Budějovicích 0:1, když branku dostali v prodloužení z penalty. Přijďte v neděli fandit, souboj hradeckých a ostravských fotbalistů slibuje zajímavou podívanou. (čer)

KRÁTCE ZE SPORTU Moderní gymnastky se utkají o poháry Sportovní hala v Třebši bude příští sobotu, tedy 7. dubna od 9.30 hodin, hostit 13. ročník závodů v moderní gymnastice Ajur Cup - Velikonoční pomlázka. Gymnastky se o vítězství a pohár utkají v pěti věkových kategoriích od nejmladších nadějí až po seniorky.

Minigolfisté zahajují sezonu Jubilejní sportovní sezonu minigolfu zahajují 8. dubna MGC Hradečtí orli třetím ročníkem turnaje Pod Bílou věží. Následující víkend se uskuteční republikový turnaj

Mladí hokejbalisté hledají budoucí hvězdy

Hokejbalový klub HBC Hradec Králové pořádá nábor dětí ve věku 6 - 16 let. Podrobné informace zájemci získají u Vratislava Nováka na telefonu 604 128 666. Ukázkové tréninky se konají na hokejbalovém hřišti v areálu Domu dětí a mládeže v Kozinově ulici nedaleko letního kina každé úterý a čtvrtek od 17.30 do 19 hodin. Noví hráči nebudou muset půl roku platit příspěvky. Hokejbal má v Hradci Králové velkou tradici, muži hrají extraligu, tradičně silně bývají zastoupeni v reprezentaci a mají mezi sebou i mistry světa. Foto: Martin ČERNÝ

Grand Prix. Na hřišti minigolfu je otevřeno denně mimo pondělí od 15 hodin, přístup na hřiště je od křižovatky Pyrám. Informace na http://minigolf.wz.cz.

Hradečtí vodáci se těší na další zájemce Dětský vodácký oddíl na loděnici VK Slavia Hradec Králové zve mezi sebe kluky i holky ve věku od 7 do 13 let. Děti se naučí jezdit na kajaku, kánoi, účastní se vodáckých soutěží, víkendových akcí a vyzkouší si další outdoorové sporty. Od dubna se mladí vodáci na loděnici scházejí každou středu od 16 do 18 hodin. Více na www.vkslaviahk.cz, tel. 737 114 937 nebo e-mailu vkslaviahk@volny.cz. (red)

BASKETBAL Hradeckým basketbalistkám i basketbalistům skončila sezona. Rozhodly o tom víkendové vyřazovací boje v ženské basketbalové lize i v I. lize mužů. Ženy - ŽBL: Sokol Hradec Králové - VŠ Praha 64:74. Po dvou prohrách v Praze neuspěly hradecké lvice ani na domácí palubovce, takže v celé prohrály 0:3 na zápasy a z dalších bojů v úspěšné sezoně vypadly. Prohra znamená konečnou pátou příčku nejvyšší soutěže žen. Muži - I. liga: Proton Zlín - Sokol Hradec Králové 88:80 a 89:67. Hradečtí muži se za stavu 1:1 na zápasy představili na Moravě a jedině výhra nejméně v jednom ze dvou utkání by znamenala naději na postup do dalšího kola bojů. To se však nestalo. Po dvou prohrách skončila letošní sezona i mužům, kteří tak v konečném účtování skončili na šestém místě prvoligové tabulky. (čer)

UDĚLEJTE SI ČAS Výstava přiblíží život Romů To jsme my! - Oda amen sam! Tak se nazývá výstava, kterou při příležitosti Mezinárodního dne Romů pořádají v AC klubu komunitní centra Amaro Phurd Okružní a Pražská. Expozice bude zahájena 11. dubna ve 14 hodin a kromě výtvorů klientů komunitních center budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si fotografie z provozu středisek, uvidí taneční vystoupení a ochutnají romskou kuchyni. Výstava potrvá do 24. dubna.

Farmářské trhy začínají Pokud jste si oblíbili farmářské trhy v Gayerových kasárnách, zaškrtněte si v kalendáři sobotu 7. dubna, kdy se na obvyklém místě uskuteční první letošní trhy. Od soboty se zde farmářské trhy budou konat až do poloviny listopadu dvakrát měsíčně a stejně jako vloni nabídnou možnost ochutnání a nákupu

čerstvých potravinářských výrobků z regionu. Kromě zeleniny a ovoce na tržišti zájemci najdou velkou nabídku masných výrobků a uzenin, mléčné produkty, pečivo, vajíčka, marmelády, sirupy a další domácí lahůdky.

Poznejte významné hradecké architekty Další přednáška z cyklu Architekti Hradce, který připravil Ladislav Zikmund-Lender, se uskuteční 12. dubna v 17 hodin v budově Studijní a vědecké knihovny v konferenčním sále v 5. patře. Historik Marcel Pencák tentokrát představí významného architekta Vladimíra Fultnera (1887-1918). Fultner zanechal v Hradci řadu secesních, modernistických a art decových staveb, některé z nich vyvolaly ve své době spolu s Fultnerovými názory řadu kontroverzí. Ceněny jsou především jeho hradecké vrcholné rodinné domy - Píšova či Charvátova vila. Další přednáška se uskuteční 17. května, tématem budou architekti Rejchlové.

Prožijte Velikonoce na statku Šrámkův statek v Pileticích bude žít velikonočními svátky. Hradecká kulturní a vzdělávací společnost spolu s Klubem lidové tvorby zvou do areálu na Velikonoce na statku. Návštěvníci budou moci například obdivovat sbírku kraslic, jejichž výstava bude otevřena od soboty 7. do pondělí 9. dubna vždy od 10 do 16 hodin. Členky Klubu lidové tvorby v roubence předvedou některé techniky zdobení kraslic, paličkování, tkaní a síťování. Návštěvníci si tak vyzkoušejí šikovnost a budou se moci zapojit do hlasování o nejhezčí velikonoční kraslici dětí ze ZŠ Pouchov. Hlavní program se bude odehrávat v neděli 8. dubna, kdy uvedené aktivity doplní řemeslnický minitrh, pečení chleba, pohádky, tanečky a zpívanky. K ochutnání bude chléb a tradiční velikonoční pečivo, pučálka a další rozličné pochutiny i moky. (red)

Jaroměř – 17. 4. – Kytarové duo, koncert španělské a jihoamerické hudby, Městské divadlo - malý sál Mělník – 14. 4. – Mistrovství ČR ve veslování na dlouhé trati Nový Bydžov – 1. 4. - 31. 5. – Výstava na zámku ve Sloupně - obrazy, grafiky, komiksy, keramika, objekty, textil Polička – 13. - 15. 4. – Polička Jazz 2012 - tradiční víkend plný jazzové muziky, ale i divadlo, kino a fotografie, Centrum Bohuslava Martinů Trutnov – 18. 4. - 20. 5. – výstava obrazů Davida Saudka, Galerie UFFO Vysoké Mýto – 18. 4. – Den Země přehlídka ekologických produktů a starých řemesel, výchovné soutěže pro děti, nám. Přemysla Otakara II. Více informací najdete na www.vennamesta.cz.

Hledají nový domov Ríša evid. č. 49 /2012, kříženec; pohlaví: pes, věk: 2 roky, barva: hnědá, velikost v kohoutku 45 cm. Dvouletý bázlivější Ríša získává důvěru lidí za delší čas, je veselý, mazlivý a temperamentní, vhodný do klidného prostředí domku se zahradou, nevhodný pro začátečníka. Chris, evid. č. 67/2012; kříženec německého ovčáka: pohlaví: pes, věk: 3 roky, barva: hnědá, velikost v kohoutku: 65 cm. Sebevědomý přátelský vyrovnaný kříženec německého ovčáka vhodný k výcviku, výborný hlídač. Max, evid. č. 69/2012, kříženec; pohlaví: pes, věk: 2 roky, barva: černohnědá, velikost v kohoutku 48 cm. Přátelský kříženec vhodný k dětem. Potřebuje zabezpečený kotec, ve kterém bude jištěn v době nepřítomnosti majitele, tulácké sklony. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 30. 3. 2012. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 6. 4. 2012. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 47 000 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 13 2012  

Informační zpravodaj statutárního města

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you