Page 1

7. 3. 2018, Č. 9 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Pozor, vsypové a rozptylové loučky čeká úklid • Technické služby chystají úklid vsypových a rozptylových louček na hřbitovech v Kuklenách a na lesním v Malšovicích a upozorňují proto veřejnost, aby si z těchto míst dočasně odnesla vše, o  co by nerada přišla, tedy například fotografie, plyšáky a podobně. Mělo by se tak stát do neděle 18. března, protože hned o den později začne úklid. (nš)

Tipy Hradecké internetové televize

vila je kulturní památkou • Liskova se za vás – Rekonstrukce fotbalového stadionu • Ptáme fórum – Nádoby na bioodpad u bytových domů? • Zastupitelské ZUŠ Střezina začala • Přestavba • Ozobot i virtuální realita v technologickém centru

V mrazech bez střechy nad hlavou

KRÁTCE Z HRADCE Veřejná schůze s občany Pražského Předměstí – jih Jídelna ZŠ Bezručova bude 21. března od 18 do 20 hodin hostit veřejnou schůzi vedení města s občany městské části Pražské Předměstí – jih. Vchod do jídelny bude z Baarovy ulice vedle obřího akvária. Hovořit se bude o  odhlučnění Rašínovy třídy, výstavbě dvoukolejky v  úseku Hradec Králové – Opatovice n. L., o problematice vybudování parkoviště na konci Jungmannovy ulice, zavedení kanalizace, vody a  plynu do Odlehlé ulice v  návaznosti na výstavbu Nového Farářství a  výstavbě jednosměrného chodníku v  části Medkovy ulice. V plánu je rovněž bod týkající se stezky pro pěší a cyklisty k hypermarketu Tesco u Březhradu a obecná diskuze.

Zemní práce uzavřou Dědkovu ulici

Mrazivé počasí, kdy se i denní teploty pohybují hluboko pod nulou, dovede mnoho lidí bez domova do azylových středisek, ne všichni ale jejich pomoc využijí. Část z nich mráz přečkává venku v provizorních podmínkách, kde je pravidelně kontrolují hlídky strážníků. Foto: Pavlína Pospíšilová Lidé bez domova jsou v mrazivých dnech jednou z nejohroženějších skupin obyvatel. Právě proto se na kontrolu jejich situace v minulém týdnu více zaměřili strážníci městské policie i terénní pracovníci azylových zařízení. Na území Hradce Králové zůstávalo v mrazivých dnech na ulici asi patnáct lidí. „Při mrazech, jaké byly v minulém týdnu, jim však hrozí velké nebezpečí. Strážníci proto v  takových situacích místa, kde přebývají, navštěvují častěji než jindy,“ říká mluvčí městské po-

licie Eva Kněžourová. Při podobných kontrolách čas od času narazí i na lidi v  ohrožení života. „Jsou buď nemocní, nebo tak podchlazení, že je nutné přivolat záchranku,“ dodává Eva Kněžourová. Naštěstí si letos mráz žádnou oběť nevyžádal. Místa, kde bezdomovci přežívají, bývají přes den většinou prázdná. Je taková zima, že se pohybují v  místech, kde se mohou ohřát, jako jsou obchody, autobusy nebo zastávky. Zpět se vracejí až za tmy. V  Domě Matky Terezy, středisku

sociálních služeb pro lidi bez domova, se ukrývalo před mrazy ve dvou noclehárnách kolem 70 lidí. „Víme ale o lidech, kteří setrvávají stále v terénu a sociální službu zatím nechtějí využít. Podporujeme je tedy podle našich možností, poskytujeme jim například přikrývky, stany, čaj,“ uvedla vedoucí zařízení Dana Pechová. Dům Matky Terezy zajišťuje čtyři typy sociálních služeb, z  toho ve dvou poskytuje lůžka. V  azylovém domě je 32 pobytových lůžek pro muže, v  objektu je i  noclehárna

se 40 lůžky, z toho deset je určeno ženám. Od začátku prosince do března zvyšují pro ženy počet krátkodobých lůžek o  sedm a  otevírají zimní noclehárnu s  osmnácti místy i ve veřejné části areálu hradeckého letiště. Možnost bezpečného přečkání noci byla v nejchladnějších dnech doplněna i o možnost pobýt v denním centru. Nejmrazivější dny tohoto roku máme podle meteorologů za sebou, s  příchodem oteplení zájem lidí bez domova o pobyt pod střechou zřejmě opět poklesne. (red, čtk)

Třídění v Hradci přináší výsledky. Čísla hovoří jasně Projekt Třídíme v  Hradci, jehož cílem je zvýšit podíl tříděného odpadu, který lze dále využít, a  naopak snížit množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládku, je velice úspěšný. A  to i  přesto, že do projektu je v  současnosti zapojená jen malá část města. Poplatky za likvidaci odpadu, které občané každý rok platí, by díky tomu mohly i  v  budoucnu zůstat na přijatelné úrovni. Podstatou projektu města a  Hradeckých služeb je individuální třídění odpadu v  podobě plastů, skla, papíru, případně biodpadu v jednotlivých domácnostech a následně jejich odkládání do nádob na tříděný odpad. Tím se zvýší podíl vytříděného odpadu a naopak sníží množství směsného odpadu odváženého na skládku, na čemž vydělá město i  jeho občané. Cílem je udržet poplatek za odpad na současné výši, a to přesto, že se chystá zákon, kte-

rý přinese výrazné zvýšení nákladů města za ukládání odpadů na skládky. Pokud Poslanecká sněmovna přijme navrhované znění zákona, bude to pro Hradec Králové při produkci více než 17 tisíc tun směsného komunálního a objemného odpadu znamenat teoretické navýšení nákladů v příštím roce o 11,3 milionu korun a v roce 2023 dokonce už o téměř 26 milionů. Čísla za rok 2017 hovoří jasně. Směsného komunálního odpadu v nádobách se z města v roce 2017 odvezlo 14 011 tun. Před zahájením projektu byl přitom průměr 16 646 tun za rok. Množství vytříděného papíru vzrostlo z  předloňských 1555 na loňských 1719 tun, u plastu se předloňských 1249 zvýšilo na 1476 tun, u skla z 980 na 1119 tun a u biologicky rozložitelného odpadu ze 4852 na 5588 tun. Každý z obyvatel města tak vloni vytřídil 18,5 kilo papíru, 12 kg skla a 15,9 kilogramu plastu. Naopak směsného komunál-

ního odpadu každý vytvořil méně – 158,7 kg. V roce 2014 to přitom bylo výrazně více – 173 kilogramů. „Dosavadní výsledky projektu jsou vynikající, přinesly významné snížení množství komunálního odpadu a zvýšení vytřídění jeho jednotlivých složek. U  výsledků třídění odpadu ve městě v roce 2017 jsou až neuvěřitelná čísla zejména u snížení zbytkového odpadu a  zvýšení množství plastů a skla. Biologicky rozložitelný odpad je nepochybně také vyšší, ale nedokážu posoudit, o kolik více neskončilo ve zbytkovém odpadu a  kolik lze přisoudit vyššímu přírůstku zelené hmoty. Papír narostl nejméně, což je dáno jeho cenou ve sběrnách a  školními sběry. I  tak je to ale hezké číslo. Plastu a  skla si cením o  to více, že celé roky se nám množství nedařilo zvyšovat a současný nárůst je enormní, když si uvědomíme, že za ním stojí sotva 25 procent obyvatel města. Tolik jich je totiž do projektu Třídíme v  Hrad-

ci zatím zapojeno,“ uvedl odpadový hospodář města Radek Sokol. Do projektu Třídíme v Hradci je zatím zapojena pouze zhruba čtvrtina obyvatel města z jeho okrajových částí, kde se na jaře 2016 prodloužil interval svozu zbytkových odpadů a  naopak se do zmíněných lokalit umístilo množství nádob na třídění odpadu. V  letošním roce má město v  plánu další dva pilotní projekty, které ověří možnosti zvýšení efektivity třídění odpadu, a  to u  obyvatel činžovních domů ve středu města a sídlišť. Pozitivní výsledky, kterých město díky úpravám systému dosahuje, se odrážejí nejen ve snižování podílu nevyužívaných odpadů, ale také v ekonomické oblasti, neboť dochází k růstu příjmů města za využívání odpadů z  obalů. Zatímco v  roce 2014 město takto získalo od obalové společnosti Ekokom 10,2  milionu korun, vloni to bylo už více než 14 milionů. (red)

Rekonstrukce kanalizace v délce přes 200 metrů spojená s  přepojením třiadvaceti domovních přípojek uzavře od 12. března do poloviny června část Dědkovy ulice na Pláckách. Objízdné trasy povedou volnou částí Dědkovy a  okolními ulicemi Maxe Malého a  Kydlinovská. Průchod pro pěší zůstane v lokalitě zachován. (red)

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

ŘIDIČ

odbor vnitřních služeb

Informace: Ivan Hušek, tel. 495 707 250 Přihlášky lze podávat do 12. 3.

ASISTENT/KA TAJEMNÍKA kancelář primátora

Informace: Marie Juppová, tel. 495 707 410 Přihlášky lze podávat do 15. 3.

PRÁVNÍK

oddělení právní – kancelář tajemníka

Informace: Ilona Červenková, tel. 495 707 425. K této pozici je nabízeno i zvýhodněné bydlení. Přihlášky lze podávat do 29. 3. Co vám můžeme nabídnout: zajímavou a různorodou práci • stabilní zázemí velké organizace • pracovní poměr na dobu neurčitou • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců • pružnou pracovní dobu • tři dny placeného zdravotního volna • pět týdnů dovolené • zajímavý program výhod (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z  osobního účtu zaměstnance) • příjemné pracovní prostředí. Více informací na stránkách www.hradeckralove.org – Kariéra.


STRANA 2

Zajímá vás zákulisí nemocnice? Přijďte se podívat!

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) královéhradecké fakultní nemocnice připravila na čtvrtek 15. března den otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory intenzivní péče, kde se zdravotníci starají o pacienty se selhávajícími životními funkcemi. Lůžkové oddělení kliniky umístěné v  prvním patře objektu emergency (budova č. 50) bude přístupné od 10 do 16 hodin.

Pro zájemce bude připravena ukázka základní resuscitace a budou mít možnost nácviku resuscitace na modelu. K vidění budou také ukázky péče v  modelových situacích a  připravený bude odborný výklad týkající se péče o pacienty. „Akce je určena pro zaměstnance nemocnice, veřejnost a  studenty i nezdravotnických oborů. Vzhledem k vysokému zájmu o prohlídku doporučujeme větším skupinám, například školám, zarezervovat si čas prohlídky na e-mailu: lenka.smolova1@ fnhk.cz,“ říká mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Den otevřených dveří je součástí cyklu akcí, který nemocnice připravila k letošnímu 90. výročí otevření areálu dnešní Fakultní nemocnice Hradec Králové. (fn)

Žádejte o dotace na volnočasové aktivity dětí a mládeže Odbor školství a  volnočasových aktivit dětí a  mládeže Magistrátu města Hradce Králové upozorňuje zájemce o  dotaci z  Fondu na podporu veřejně prospěšným projektům v  oblasti volnočasových aktivit dětí a  mládeže, že písemné žádosti pro 2. kolo roku 2018 (akce konané od 1. července do 31. prosince 2018) mohou žadatelé podávat na předepsaných formulářích do 31. března. Aktualizované formuláře a  více informací naleznete na webu města www.hradeckralove.org – odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže. (oš)

RADNICE 9 / 7. 3. 2018

O drsném životě mezi psy a lidmi Dobrodružný román Jacka Londona Bílý tesák si našel cestu na jeviště Divadla Drak. Ve druhé premiéře sezony, která se uskutečnila 3. března, vystoupila pod vedením uměleckého tandemu Tomáš Jarkovský / Jakub Vašíček výhradně mužská část souboru. Výsledkem je chlapský příběh plný nespoutanosti a  dobrodružství, který zaujme děti i dospělé. Slavný dobrodružný román Jacka Londona se mezi dětskou literaturu dostal spíše náhodou díky svému zvířecímu hrdinovi – psovi, jemuž koluje v  žilách vlčí krev. Příběh se odehrává na Aljašce za časů zlaté horečky, prostředí zlatokopů a  tuláků důvěrně poznal i  Jack London. „Bílý tesák je prototypem osamělého hrdiny, se kterým se od narození život nemazlí. V  našich poměrech by se dal přirovnat ke klukovi z pasťáku. Musí neustále bojovat o  své místo na světě, je jiný, není přijímán svým okolím a  sám obtížně přijímá. Zároveň má v sobě určitou vnitřní čistotu a zranitelnost,“ představuje hlavního hrdinu dramaturg Tomáš Jarkovský. Bílý tesák má do vínku od přírody nadělenou divokost a nespoutanost. Vyrůstá v prostředí čisté a drsné aljašské přírody, dostane se do indiánské vesnice, později do města mezi zlatokopy, kde je používán pro bojové zápasy. Bojuje, je krutý a zákeřný a  díky svému vlčímu původu vítězí. Naštěstí v  jeho životě nastane zlom a on se dostane do rukou laskavého pána. „Jak se ale celá jeho předchozí zkušenost otiskla v jeho duši a jestli dokáže najít klid, to už se diváci dozvědí v divadle. Nebo si na to budou muset odpovědět sami,“ směje se dramaturg Jarkovský. Ačkoliv by se v  případě loutkového divadla nabízelo využití loutek pro

Pódium Divadla Drak se v nové premiéře proměnilo v Aljašku a ukázalo chlapský příběh na motivy románu Jacka Londona. Foto: Archiv Divadla Drak ztvárnění vlčího a psího světa, loutka se na scéně neobjeví žádná. „V představení je použita kamera, která inscenaci buduje na vyostřené perspektivě používané právě v  loutkářství,“ představuje svou koncepci režisér Jakub Vašíček. „Kamera zachycuje více či méně ostré detaily, které ukazují Tesákův pohled na svět. V  našem pohledu na Londonův příběh lidé a psi jedno jsou. Díváme-li se na příběh očima Bílého tesáka, nevidíme zásadní rozdíl mezi lidmi a  psy. Jedněmi je ovládán, s druhými bojuje,“ doplňuje režisér Vašíček. Propojení divadelního a  filmového vidění

podporuje scéna Antonína Šilara, který na jeviště přenesl obraz arktické krajiny plné sněhu a ledu. V hlavní roli Bílého tesáka se představil Milan Hajn, v dalších rolích vystupují Dominik Linka, Jan Popela, Luděk Smadiš, Jiří Vyšohlíd a  Milan Žďárský. Autorkou kostýmů je Tereza Venclová, hudbu k představení složil Daniel Čámský. Představení je vhodné pro děti od devíti let. Divadlo Drak si letos připomíná 60. výročí svého založení. Oslavy vyvrcholí na podzim velkým setkáním na jevišti i v hledišti divadla. Tereza Silbernaglová

Veletrh cestovního ruchu Infotour začíná Nabídku turistických možností v Česku i  v  zahraničí přinese 19. ročník veletrhu cestovního ruchu Infotour a  cykloturistika, který se v kongresovém centru Aldis koná v  pátek 9. a  v  sobotu 10. března. Součástí akce, která je přístupná zdarma, bude i  bohatý doprovodný program. Návštěvníkům veletrhu se představí kraje, města, lázně, hrady, zámky, hotely, kempy i  atraktivní přírodní lokality, nepřehlédnutelná je také nabídka pro cykloturistiku. Velkou část vystavovatelů tvoří cestovní kanceláře a  agentury. Tématem expozice

východních Čech, společného stánku Královéhradeckého a Pardubického kraje, je 100. výročí založení republiky. Zajímavou nabídku jako každoročně pro návštěvníky připravily město Hradec Králové a  královská věnná města. Hradec ve svém stánku nabídne kromě jiného volnočasový magazín Salon republiky s  tipy na zajímavé počiny konané v  krajském městě a  okolí. Chybět nebude ani prezentace aktivit a akcí na Hradecku, s nabídkou inspiračních víkendů se představí města sdružená v České inspiraci. Chybět nebudou ani

ochutnávky potravinářských výrobků. V dětském koutku si malí návštěvníci budou moci vymalovat papírové královské korunky, fungovat bude i fotokoutek, kde se návštěvnice mohou vyfotit s  královskou korunkou. Snímky poté půjdou do internetové soutěže o pobyt na jednu noc v královském věnném městě podle vlastního výběru. Oblíbeným zpestřením veletrhu budou opět cestovatelské besedy a  přednášky s  losováním věcných cen. V sobotu to od 11. hodiny bude povídání o plavbě pirátské plachetnice La Grace Hradečáka Josefa Dvor-

HRADECKÝ PITAVAL 27. 2. Až dva roky za katrem hrozí neznámému pachateli za krádež a poškození cizí věci. Toho se dopustil vloupáním do prodejny pečiva na Benešově třídě, kde v  noci vypáčil vstupní dveře a  uvnitř ukradl trezor s  penězi a stravenkami. Majiteli vznikla škoda za téměř 60 tisíc korun. • 27. 2. Podezření z  podvodu policie sdělila pětačtyřicetiletému podnikateli zabývajícímu se výrobou nábytku. Viní ho z  toho, že v polovině září převzal od zákazníka zálohu na nákup materiálu pro zakázku, kterou si vzájemně sjednali. Ta měla být hotova během dvou až tří týdnů. Po uplynutí doby zákazník řemeslníka kontaktoval. Ten se nejprve vymlouval a  po čase telefon už vůbec nezvedal a nereagoval ani na SMS. Zákazníkovi tak došla trpělivost a  věc oznámil. Policisté muži prokázali, že žádný materiál nekoupil, neprovedl žádné kroky k  provedení zakázky a dvacetitisícovou zálohu pravděpodobně použil pro vlastní potřebu. Jelikož se v  posledních třech letech už dopustil obdobného jednání a  byl odsouzen k  30 měsícům podmíněně, hrozí mu až tříletý pobyt za mřížemi. • 2. 3. Nejistá jízda auta, kterému navíc nesvítilo obrysové světlo, zaujala hlídku městské policie. Při odbočování řidič zastavil auto těsně před sloupem semaforu a  následně začal couvat zpět do křižovatky. Na druhý pokus již odbočil a  pomaličku pokračoval dál. Kvůli podezření z  řízení auta pod vlivem alkoholu nebo drog strážníci vůz zastavili. Z dechu řidiče byl cítit alkohol, což potvrdila i dechová zkouška, která ukázala hodnotu 1,58 promile. Opilého řidiče si k dořešení převzala Policie ČR. (zr) ského. O dvě hodiny později Setkání po sto letech – festival Re: publika 1918–2018 a  od 15 hodin povídání o vodácké expedici mezi domorodce na Sumatru. Součástí veletrhu budou druhý den jeho konání od 9 do 13 hodin v přízemí Aldisu farmářské trhy. Po pátečním úvodním dnu, kdy je otevřeno od 10 do 18 hodin, lze veletrh navštívit v  sobotu dopoledne. Vstup je zdarma. Kompletní program je uveřejněn na www.infotourhk.cz. (red)

Jarní mobilní svozy odpadu obsáhnou téměř stovku míst Obyvatelé Hradce Králové mají s nadcházejícím jarem opět možnost se bezplatně zbavit objemného a  nebezpečného odpadu, aniž by ho museli sami dovézt do sběrných dvorů. Hradecké služby přijedou s  velkokapacitními vozidly na vytyčená místa pro mobilní svoz přímo k nim. Mobilní svozy začnou 17. března a postupně se objeví na 92 stanovištích po celém městě, odkud se odpad odveze k dotřídění a ekologické likvidaci. Lidé mohou na stanoviště v  určeném čase přinášet například barvy, ředidla, lepidla, žárovky, zářivky, baterie, televizory, počítače, nábytek, koberce a  další odpad nepatřící do popelnic s výjimkou odpadů ze zahrad a  stavebních odpadů. Zbytky stavebních materiálů a  další stavební odpad je nutné vozit přímo do sběrných dvorů. Do objemného odpadu také nepatří žádný bioodpad, respektive odpad ze zeleně jako pokosená tráva, větve stromů či jiný odpad z údržby zeleně. Pro likvidaci tohoto typu odpadu mohou občané města využít kompostárnu na letišti, která je jim k dispozici každý den

v týdnu (po, st, pá 7.30–12 a 12.30– 16 hodin, út, čt 9.30–12 a 12.30–18 hodin, so 8–12 a 12.30–18 hodin, ne 13–18 hodin). Odpady se předávají výhradně osobně přímo obsluze svozové techniky, v  žádném případě se neodkládají na stanoviště před jejím příjezdem. Umístění odpadů na veřejné prostranství může být klasifikováno jako přestupek, v  případě vážného ohrožení zdraví a  života obyvatel i  jako trestný čin. Odložený odpad bez dohledu může být nebezpečný jak pro hrající si děti i  další lidi, ale i pro obsluhu sběrných vozidel, která neví, s  jakým druhem odpadu manipuluje. Více informací o  mobilním svozu včetně úplného harmonogramu je na internetových stránkách Hradeckých služeb www.hradeckesluzby.cz. Radnice v  tomto vydání přináší harmonogram prvního svozového víkendu.

17. března

8.30–8.50 Březhrad (točna MHD) / 8.55–9.15 Březhrad – Obvodní x Poštovní / 9.20–9.35 Březhradská

(u bytovek) / 9.45–10.00 Jungmannova (točna MHD) / 10.05–10.25 Bezručova (garáže u  zvoničky) / 10.30–10.50 Poděbradova (U  Jelena) / 10.55–11.20 Jiráskovo nám. / 11.25–11.50 Sokolovská x Dykova / 13.10–13.30 Jungmannova (Metuje) / 13.35–13.50 Bezručova x Baarova (před ZŠ) / 13.55–14.15 Fráni Šrámka x V Lipkách (Albert) / 14.20–14.35 Nerudova (Telecom) / 14.40–15.00 Labská I. (V Lipkách – u prodejny).

18. března

8.00–8.15 Svinary (U Karla) / 8.40– 8.55 Svinary (prodejna) / 9.00–9.20 Svinary (K  Lesu x K  Borku) / 9.25– 9.50 Malšova Lhota (za čekárnou MHD) / 9.55–10.25 Malšova Lhota (u  hasičské zbrojnice) / 10.30–10.50 Cejpova x A. Doležala (křižovatka) / 10.55–11.15 Zámostí (za ZŠ) / 11.20– 11.35 Jandova x Zákrejsova / 13.00– 13.20 Na Kotli (parkoviště u čp. 1175) / 13.25–13.45 Moravská (rest. Morava) / 13.50–14.10 Čajkovského (park. čp. 912) / 14.15–14.35 E. Destinnové (točna MHD) / 14.40–15.00 Na Hrázce (u hospody) / 15.05–15.30 Na Drahách (točna MHD). (red)

Vozy Hradeckých služeb budou o jarních víkendech objíždět desítky lokalit ve městě a odvážet velkoobjemový a nebezpečný odpad. Foto: Marie Juppová


STRANA 3

RADNICE 9 / 7. 3. 2018

Dejte svůj hlas šarmantní osobnosti roku Do konce března můžete hlasovat v dvaadvacátém ročníku ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku. Celostátní rozhlasová anketa vznikla v  roce 1996 v  Českém rozhlase Hradec Králové a prvním vítězem se stal na základě hlasování posluchačů herec, moderátor a  skladatel Marek Eben. Za dobu své existence Hradec Králové přivítal velké množství významných osobností, které titul šarmantní osobnost roku a  hlavní cenu Zlaté slunce akademické sochařky Dagmar Štěpánkové Černé převzaly – Zdeněk Svěrák, Radovan Lukavský, Jiřina Jirásková, Karel Gott, Eliška Balzerová, Jan Petránek nebo Hana Maciuchová. Kdo se stane letošním vítězem, o  tom můžete rozhodnout i  vy. Stačí do konce března zaškrtnout v soutěžním kupónu jednu z deseti nominovaných osobností a  kupón odeslat do Českého rozhlasu Hradec Králové. Hlasovat můžete i formou SMS zpráv nebo na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Podrobné informace najdete na internetových stránkách www. sarmantniosobnost.cz. Na deset tipujících čekají hodnotné ceny – například mobilní telefon, dárkové poukazy a hlavní cenou je i letos televizor. Vyhlášení výsledků ankety Šarmantní osobnost roku se uskuteční na galavečeru v  královéhradeckém kongresovém centru Aldis 18. dubna v 19 hodin a Český rozhlas z této významné akce, letos připravené u  příležitosti 95. výročí zahájení pra-

V loňském roce se vítězkou ankety stala herečka Simona Stašová, která předá hlavní cenu letošnímu vítězi na galavečeru v královéhradeckém kongresovém centru Aldis 18. dubna. Foto: Archiv ČRo HK, Patrick Marek videlného rozhlasové vysílání, odvysílá i  přímý přenos. Chybět ani letos nebude Big band Gustava Broma s dirigentem Vladem Valovičem a sólisty Dashou a Davidem Deylem. Moderátory večera, kterého se zúčastní

kromě nominovaných osobností například i loňská vítězka Simona Stašová nebo jedna z  vítězek minulých ročníků Hana Maciuchová, budou tradičně Lada Klokočníková a  Miroslav Vaňura. (red)

UDĚLEJTE SI ČAS Šašek nebo politik Sokolovna v Husově ulici na Novém Hradci Králové nabídne veřejnosti v  sobotu 10. března od 19 hodin další divadelní představení. Tentokrát půjde o  hru Šašek nebo politik. Předprodej v místní prodejně praktického zboží Pavla Jareše.

Naučte se šít v Ambře Středisko husitské diakonie DS Ambra pořádá kurz základů šití pro začátečníky, který se bude konat v  úterý 20. a  27. března a  3.  a  17.  dubna od 16 do 18.30, tedy celkem 10 hodin. Kurz se koná v  Ambrožově ulici 728/3. Přihlášky na e-mailu: ds.ambra@ccshhk.cz, nebo na tel. 732 859 314.

Studijní vědecká knihovna zve seniory na kurzy → Smartphone pro seniory – uskuteční se 19. a 26. března a 9. dubna vždy od 10 do 12 hodin a zahrne školení pro začátečníky, pokročilé i školení na aplikace. Cena je 300 korun. Lze i jednotlivě. Přihlášky na e-mail: vladimira.buchtova@svkhk.cz. → Internet pro seniory – První kroky s  počítačem pro seniory. Od 14. března je ve studijní a  vědecké knihovně připraven blok školení o  čtyřech lekcích. Školení zahrnuje seznámení s  internetovým prohlížečem, bezpečnost na internetu, vyhledávání, užitečné služby a zdroje informací, internetové obchody a bankovnictví. Cena za celý blok je 400 korun. Kurzy probíhají každou středu od 10 do 12 hodin. Více na www.svkhk.cz.

Přijďte si zkusit zápis nanečisto Základní škola Mandysova zve budoucí prvňáčky 15. března v 16 hodin k zápisu nanečisto. Více na www. mandyska.cz.

S rozhlasem za známými herci, na gastrofestival i za památkami Český rozhlas Hradec Králové uvede 12. března od 18 hodin talkshow Haliny Pawlowské a  jejích hostů Na větvi s  Halinou v  přímém přenosu z  Lázní Bělohrad. Hosty pořadu budou herci Josef Dvořák a Aleš Háma.

Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové bude v pondělí 12. března v 8.35 hodin starosta Smiřic Luboš Tuzar, s  pozváním na Smiřické svátky hudby. Na čtvrtek 15. března připravuje Český rozhlas Hradec Králové pro své posluchače od 9 do 12 hodin přímý přenos z kulinářského festivalu Gastro Hradec 2018.

Do Radiokavárny v Havlíčkově ulici zavítá v pátek 16. března bude od 10 hodin ředitel královéhradeckého Bia Central Petr Vítek. V  neděli 18. března vás v  cyklu Světové poklady východních Čech ze seznamu UNESCO zavede po 18. hodině Petr Voldán do Litomyšle.

Skočte si na Kávu po francouzsku či hudbu Festival frankofonie, který se koná od 6. do 30. března, zavítá i do Hradce Králové. Například 13. března to v  knihkupectví Oxford Bookshop bude akce Káva po francouzsku a 15. března v kavárně Kraft vystoupení hudební skupiny Chanson Trio Coucou.

Jiráskovka otevře dveře ZŠ Jiráskovo náměstí otevře 14. března dveře pro veřejnost. Od 8 do 10.45 hodin bude moci veřejnost navštívit vyučování, prohlídky interiérů školy i tříd jsou v plánu od 15 do 16.30 hodin.

Týden trénování paměti Studijní a vědecká knihovna zve v  rámci Národního týdne trénování paměti na tradiční ukázkovou lekci. Pokud chcete pro vaši paměť něco udělat, přijďte v úterý 13. března od 10 hodin do konferenčního sálu v pátém podlaží. Vstup je zdarma.

Zdraví ve vlastních rukou ClubCafé Pessoa naproti Adalbertinu pořádá 13. března od 18 hodin přednášku Miroslava Cinka, mezinárodního lektora zdravého životního stylu, která seznámí s pravidly zdravého stravování, s  mýty a  pověrami o  běžných potravinách i  s  nejno-

vějšími poznatky z Institutu celostní medicíny v  San Diegu. Přednáška zahrnuje ochutnávku zelených potravin. Vstupné 80 Kč, senioři zaplatí 50 korun. Rezervace na tel. 736 472 678 nebo na e-mailu: vzdelavani@ops.cz.

Knihovna ukáže Antarktidu

Do Polska s dopravním podnikem Dopravní podnik města Hradce Králové na jaře opět pořádá středeční a  sobotní zájezdy do polského lázeňského městečka Kudowa Zdrój s možností nákupů na tržnici. Termíny zájezdů: 21., 24. a 28. března; 4., 11., 18., 25. a 28. dubna; 2., 9., 16., 23., 26. a 30. května. Odjezd je vždy v  8 hodin od dopravního podniku a  v  8.15 hodin z terminálu, nástupiště F3. Cena zájezdu je 160 korun. Rezervace zájezdu je nutná na telefonním čísle 495

Sbor Jitro vystoupí se sólistou berlínské státní opery

Den jara v ZŠ Habrmanova Žáci II. stupně Základní školy Habrmanova zvou děti i veřejnost na tradiční Den jara, který se bude konat v  sobotu 17. března od 9 do 12 hodin v  areálu ZŠ Habrmanova. Pro děti jsou připraveny hry a soutěže na téma člověk, příroda a planeta Země, občerstvení a malý dárek. Den jara je součástí projektu Ekoškola. Vstupné je 20 korun, pokud přinesete vybité baterie, malé nefunkční spotřebiče nebo 15 plastových víček, máte vstup zdarma.

Na přednášku Antarktida – z konce světa na konec světa I – zve 13. března od 17 hodin Knihovna města Hradce Králové. Jaromír Novák přiblíží v  první části svého vypravování dobrodružnou cestu na historické trojstěžňové plachetnici z  Ohňové země do Kapského Města. (red)

Žádejte o dotace na rozvoj cestovního ruchu Zájemci o  získání dotací z  rozpočtu města – z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů – v oblasti rozvoje cestovního ruchu, mohou podávat žádosti pro II. kolo do 29. března. Dotační program a  formuláře najdete na stránkách města: www.hradeckralove.org/ urad/financni-prispevky-3. Další informace v oblasti cestovního ruchu získáte na e-mailové adrese: milena.brezinova@mmhk.cz, nebo na tel. čísle 495 707 291. (red)

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ

Kurz zdobení kraslic slámou Spolek lidové tvorby pořádá v sobotu 10. března od 9 do 14 hodin v  Adalbertinu výukový kurz věnovaný zdobení kraslic slámou. Pomůcky: sláma, lepidlo, nůžky, špendlíky. Souběžně probíhá i kurz paličkované krajky. Více na www.slthk.cz.

089 258 od pondělí do pátku v době od 8 do 14 hodin. Zájezd se uskuteční při přihlášení alespoň 25 osob.

Kulturní centrum Petrof Gallery přivítá 3. dubna další hvězdu – sólistu Státní opery v Berlíně Jana Martiníka, který vystoupí společně s Královéhradeckým dětským sborem Jitro. Jedná se v pořadí už o druhý koncert řady Antonína Petrofa v roce 2018. Dramaturgii připravil pianista Ivo Kahánek, vystoupí také Štěpán Pražák, Viktor Mazáček a Jiří Poslední. Více na www.petrofgallery.cz. Vstupenky jsou k dispozici přímo v Petrof Gallery, online nebo v prodejních místech sítě Ticketstream. Foto: Archiv Petrof Gallery

12. 3. Komenského od Nezvalovy po Rokycanovu, Hradební od Nezvalovy po Balbínovu, Plácelova • 13. 3. U Kavalíru od Československé armády po Nezvalovu, Hradební od Nezvalovy po Víta Nejedlého, Havlíčkova • 14.  3. Akademika Bedrny mezi Šimkovou a  Collinovou, U  Soudu od Československé armády po Kubištovy sady, Hradební mezi Pospíšilovou a  Víta Nejedlého • 15. 3. Jana Koziny od Nezvalovy po Ignáta Herrmanna, Eliščino nábř. od Divišovy k  čp.  842 (městské lázně) • 16. 3. Šimkova mezi Buzuluckou a  Pospíšilovou, Československé armády před čp.  218 (krajský soud), L. Štúra. (ts)


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 10. března

RADNICE 9 / 7. 3. 2018

Hradec nemusí mít o sportovní budoucnost obavy

Aldis 9.00 Infotour a cykloturistika Adalbertinum 9.00 Zdobení kraslic slámou, 10.00 Potrestaná princezna, 14.00 a 19.00 Kouzlo Orientu Hvězdárna a  planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Se zvířátky o  vesmíru, 18.00 Příběh života, 19.30 Program, 20.45 Pozorování Bio Central 18.45 Semiramis Sokolovna Husova ulice 19.00 Šašek nebo politik Filharmonie Hk 19.00 Cirk La Putika – Batacchio Studio Beseda 19.00 Černá voda

Neděle 11. března Aldis 7.00 Velké setkání sběratelů, 9.00 Akva, tera, flóra trhy Adalbertinum 10.00 O chytré horákyni Filharmonie Hk 19.00 Cirk La Putika – Batacchio

Pondělí 12. března Knihovna HK, Wonkova 17.00 Soul – město kontrastů Knihovna HK, Moravské Předměstí B 12.00 Papíráci

Úterý 13. března Bio Central 10.00 Velká hra SVK 17.00 Velká válka českých vojáků Knihovna HK, Wonkova 17.00 Antarktida – Z konce světa na konec světa I. ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků ClubCafé Pessoa 18.00 Zdraví máme ve svých rukou Aldis 18.30 Dvojkoncert: Jiří Pavlica s Hradišťanem + Robert Křesťan s Druhou trávou Studio Beseda 19.00 Černá voda

Středa 14. března Knihovna HK, Wonkova 8.00 Konference: Vědět, jak dál…, 15.00 Výtvarná dílna – divoká zebra, 17.00 Krajina Věry Mazánkové-Wajsarové ZŠ Jiráskovo náměstí 8.00 a 15.00 Den otevřených dveří Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Knihovna HK, Kukleny 16.00 Vejce Art deco Knihovna HK, Slezské Předměstí 16.30 Holokaust v  knihách pro děti a mládež Knihovna HK, Nový HK 17.00 Srí Lanka na vlastní pěst Bio Central 17.30 a 20.30 Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii SVK 18.00 Florencie: Perla renesance Hvězdárna a  planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Studio Beseda 19.00 Pohlavní životy siamských dvojčat Klicperovo divadlo 19.00 Osm žen Klub Satchmo 19.00 Mangold Divadlo Jesličky 19.30 Srpen v zemi indiánů

Čtvrtek 15. března ZUŠ Habrmanova 17.00 Třídní koncert Knihovna HK, Wonkova 18.00 Řízená degustace vín Divadlo Drak 19.00 24. října 1942 Studio Beseda 19.00 Bez bab aneb Kutloch Filharmonie 19.30 Abonentní koncert žluté řady Bio Central 20.00 Hamlet

Skutečnost, že se i v loňském roce skvěle dařilo hradeckým sportovcům v mládežnických kategoriích, potvrdila anketa Naděje královéhradeckého sportu 2017. V ní město Hradec Králové ocenilo za mimořádné sportovní výsledky mladé sportovce do 18 let, a to 5. března v sále filharmonie na slavnostním večeru. Pro titul si na pódium přišlo dvacet individuálních sportovců a čtyři sportovní kolektivy. Ve výčtu úspěchů oceněných sportovců ani v letošním ročníku nechybějí tituly z republikových, evropských i světových šampionátů. Roli patronky třináctého ročníku ankety přijala mistryně světa v hokejbalu Lucie Rejlová, v doprovodném programu se přítomným představila řada úspěšných sportovních organizací z Hradce Králové. Reportáž z akce a fotogalerii můžete zhlédnout na www.hradeckralove.org, nebo na facebooku města. V kategorii jednotlivců byli titulem naděje královéhradeckého sportu oceněni: Marika Podlucká za vynikající výsledky ve sportovním aerobiku, lukostřelec Jakub Zimmer, fotbalista Filip Firbacher, vodní slalomáři na divoké vodě Markéta Keprtová a Marek Souček, hokejista Jaroslav Dvořák, orientační běžec Ondřej Metelka, plavci Maxim Havlena, Lydie Štěpánková a Dominika Bretová, karatistka Lucie Havrdová, šachista Lukáš Zelba, tenistka Adéla Dörreová, moderní gymnastka Nathali Tučková, atleti Marek Bahník a David Ryba, rychlostní kanoista Bartoloměj Kot, taekwondista David Klouček, zápasník ve volném stylu Andrej Lysenko a stolní tenista Jan Mokrejš. V kategorii kolektivů bylo ocenění předáno týmu kadetek taneční skupiny Cheeky Cheerky AC Hip Hop Hradec Králové, družstvu dorostenců FC Hradec Králové, basketbalovému družstvu žákyň TJ Sokol Hradec Králové a fotbalovému týmu mladších žáků McDonald´s Cup – Základní školy Sever. Foto: Ondřej Littera

Gastro Hradec – pastva pro oči i chuťové buňky Do kongresového centra Aldis se i letos sjedou kuchaři a cukráři na svou největší soutěž v republice Gastro Hradec. Její 23. ročník se uskuteční ve čtvrtek 15. března. Soutěž bude pro návštěvníky otevřená od 9.30 do 18 hodin, velký sál se soutěžními exponáty od 10.30 do 18

Výstavy Stodvacettrojka – Moderna IV, do 12. 3. Galerie Na Mostě – Jiří Ščerbakov – obrazy, kresby, grafika, do 28. 3. Galerie Barbara – Hradecko, můj oblíbený, do 30. 3. Galerie Koruna – Josef Váchal – grafika, do 21. 4. (lm)

hodnocenou návštěvníky, soutěže pro veřejnost, přehlídka škol zaměřených na gastronomii a vystoupení mediálně známých osobností. Vyhlášena bude i  Cukrárna roku 2018. Pořadatelé z východočeské pobočky Asociace kuchařů a  cukrářů ČR připravili i  několik novinek, například

KAM ZA SPORTEM Sobota 10. března Badminton

celostátní turnaj GPB žáků U15 ve všech disciplínách (9.00, hala TJ Montas a hala ZŠ Kukleny)

Lední hokej

extraliga staršího dorostu: Mountfield HK – Zlín (12.00, ČPP aréna) extraliga mladšího dorostu: Mountfield HK – Mladá Boleslav (12.15, ČPP aréna – hala 2)

Neděle 11. března Badminton

celostátní turnaj GPB žáků U15 ve všech disciplínách (9.00, sportovní hala ZŠ Kukleny)

Basketbal

I. liga mužů: Královští sokoli HK – Vysočina Jihlava (17.00, sportovní hala Třebeš)

Středa 14. března Basketbal

ženská liga: Sokol Hradec Králové – Karlovy Vary (18.00, hala Eliščino nábřeží)

Lední hokej

extraliga juniorů: Mountfield HK – Kladno (18.00, ČPP aréna)

Pátek 16. března Kuželky

východočeský přebor: SKP kuželky HK B – Solnice (17.00, kuželna SKP Malšovice)

Volejbal

finále ČP žáků (15.15 – 18.00, 14.00 slavnostní zahájení, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina) I. liga žen: Slavia HK – Řepy (19.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

PLAVÁNÍ

Pátek 16. března Klicperovo divadlo 17.30 Kati Hvězdárna a planetárium 18.30 Program, 20.30 Pozorování Filharmonie HK 19.30 Varhanní symfonie Divadlo Jesličky 19.30 Krysař

hodin. Návštěvníci přehlídky umění kuchařů a cukrářů se opět mají na co těšit. Třeba na soutěž seniorů, juniorů i kadetů Gastrojobs Cup s účastí více než dvou stovek soutěžících, k  vidění bude také carving, vyřezávání zeleniny a ovoce, chybět nebude ani soutěž o  nejlepší svíčkovou omáčku

Den

Aquacentrum

Sauna

So 10. 3. 10.00–20.00

Plavecký bazén 50 m

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–23.00 (vstup s dětmi od 1 roku 10.00–15.00)

Ne 11. 3. 10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–21.00

Po 12. 3. 6.00–19.00

10.00–21.00; 18.00 aquaaerobic

10.00–14.00 ženy 10.00–21.00 (vstup s dětmi 14.00–21.00 společná od 1 roku celý den)

Út 13. 3.

6.00–21.00

10.00–21.00; 10.00–21.00 muži 11.30 cvičení pro seniory

St 14. 3.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná 10.00–19.00

Čt 15. 3.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Pá 16. 3. 6.00–18.00 10.00–21.00 20.00–22.00 večerní plavání Aktuálně na www.snhk.cz.

Wellness studio Flošna

10.00–21.00

autogramiády kuchařky a herečky Markéty Hrubešové s  besedou o  jejích receptech či prezentace menších firem či dodavatelů potravinářského zboží k zásobování gastronomických provozoven. „Nejatraktivnější novinkou letošního ročníku je tzv. „show cooking“ vaření v  otevřené kuchyni, kde mohou návštěvníci přímo sledovat průběh přípravy. Předvede ho české reprezentační juniorské družstvo. V rámci přípravy na mezinárodní soutěž v Lucemburku připraví čtyřchodové soutěžní menu, které bude zájemcům přímo podáváno v  labském sále v Aldisu. Zájemci o degustaci se budou muset včas objednat, protože počet menu je limitován,“ uvedl za organizátory František Croitor. Více na www.gastrohradec. cz nebo www.akc.cz. (red)

Uzávěrka tohoto čísla byla 1. 3. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 8. 3. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 725 731 603  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 09 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 09 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement