Page 1

Téměř sedm tisíc jízdenek si od poloviny ledna do konce února zakoupili přes mobilní telefon cestující hradecké městské hromadné dopravy. Mobilem si mohou pasažéři zajistit jízdenku přestupní nebo celodenní. Kromě běžného způsobu objednání jízdenky SMS zprávou funguje v Hradci i unikátní a jednodušší systém prozvonění - takzvaná mobilní jízdenka na zavolanou.

Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE Žádejte o víceleté granty pro kulturní organizace Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové upozorňuje zájemce na možnost získání podpory z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ na víceleté financování činnosti kulturních organizací pro období 2013 - 2016. Příspěvky jsou poskytovány zejména na činnost: 1. profesionálních divadelních institucí 2. profesionálních hudebních souborů 3. profesionálních produkčních center 4. uměleckých subjektů Podrobné informace na www.hradeckralove.org - odbor kultury, sportu a cestovního ruchu. Žádosti lze podávat do 30. března 2012. Další informace získáte na e-mailové adrese: blanka.drbalova@mmhk nebo tel. 495 707 292.

Hlasujte o Události roku 2011 Pět událostí, bojuje i letos v anketě o titul Událost roku Hradce Králové 2011. O přízeň Hradečanů se ucházejí: Vydání Encyklopedie města Hradec Králové z Rekonstrukce a zpřístupnění jižních teras z Komponovaný pořad Cesta divadelního souboru Slunovrat z Hudební festival Rock for People z Open Air Program (při mezinárodním festivalu Divadlo evropských regionů). Hlasovat je možné na www.hradeckralove.org a na http://anketa. mmhk.cz nebo prostřednictvím tištěných formulářů. Hlasování končí v pátek 23. března.

Před kostelem na náměstí bude zurčet potůček Náměstím 28. října, tedy prostorem mezi obchodním domem Tesco a kostelem Božského srdce Páně, bude protékat voda v podobě malého potoka. A nemá to být jediná zvláštnost tohoto prostoru. Chystaná rekonstrukce náměstí přinese řadu novinek, které tuto frekventovanou část centra města zatraktivní. „Práce by mohly být zahájeny v průběhu května. V první fázi dojde k rekonstrukci silničního profilu na Dukelské třídě, severním okraji náměstí 28. října a ulici S. K. Neumanna. Ta zahrne rekonstrukci kanalizace, vodovodu, kabelů a dalších inženýrských sítí uložených pod zemí, ale i zhotovení nového povrchu vozovky. Předpokládáme, že to stihneme do podzimu letošního roku a teprve v následném období budeme pokračovat na vlastním náměstí,“ přiblížil časový plán vedoucí investičního odboru magistrátu města Valentýn Avramov. Zajímavým prvkem na náměstí se po dokončení prací stane nové tržiště zemědělských přebytků tvořené membránovou konstrukcí, které se objeví na místě stávajících stánků. Objekt má připomínat nedaleký terminál veřejné dopravy. Ani po dobu prací však lidé o možnost nákupu ovoce,

Do této podoby se začne v květnu proměňovat náměstí 28. října. zeleniny, medu, vajíček nebo sadby u trhovců, kteří nabízeli své výpěstky právě na náměstí 28. října, nepřijdou. Tržiště bude dočasně umístěno v pro-

Nejúspěšnější sportovci se sejdou ve filharmonii Město Hradec Králové vyhlásí 9. března v sále filharmonie Nejúspěšnějšího sportovce roku 2011. V programu, který začíná v 18 hodin, vystoupí kromě sportovců také Bohuš Matuš, Monika Agrebi a další.

Parčík před kostelem oživí vodní prvek.

Vizualizace: Magistrát města

Místní poplatky nezdraží Ani letos se nemusejí obyvatelé Hradce Králové obávat vyšších poplatků, které na složenkách objeví už zjara ve svých schránkách. Poplatky, které letos zaplatí, kopírují zhruba loňské cifry. A to ať už jde o místní poplatek za psy, za užívání veřejného prostranství nebo o nejčastější platbu za komunální odpad. Z pohledu občana je nejčastějším místním poplatkem platba za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Platí jej všechny osoby s trvalým pobytem ve městě Hradec Králové a vlastníci rekreačních staveb na území města, a to do 25. dubna příslušného kalendářního roku. Poplatek na rok 2012 činí 500 Kč a je už na své maximální výši. U dětí od 7 do 14 let a vlastníků chat a chalup hradeckých občanů je sazba poloviční, tedy 250 Kč/rok. Věková hranice 70 let pro poloviční sazbu poplatku za odpad zůstala také zachována. Senioři od 70 let platí jako v minulém roce 250 Kč ročně. Děti do 6 let včetně celého kalendářního roku, ve kterém dovrší 6 let, jsou od poplatku osvobozené.

Základní sazba poplatku za prvního psa je ročně 1200 Kč. Za psa v rodinném domku, ve kterém je držitel psa přihlášen k trvalému pobytu, 300 Kč. U držitelů psů, kteří mají jediný zdroj příjmů z důchodu nebo pobírají sirotčí důchod, činí roční sazba 200 Kč. Za každého dalšího psa se sazba zvyšuje o 50 procent. Poplatek za psy zaplatí držitelé psů s trvalým pobytem ve městě. Splatnost obou výše uvedených poplatků je 25. dubna 2012 a složenky budou všem občanům včas doručeny. Sazby poplatků jsou již několik let stabilní a představují významnou skupinu obecních příjmů. Místní poplatek je poplatek, jehož vybírání je specifickou pravomocí obce a jehož výnosy jsou příjmem obce. Výběr poplatků tvoří kolem 5 % daňových příj-

mů města. Počet neplatičů poplatků za loňský rok kopíruje stav z roku 2010. Město Hradec Králové vybíralo v roce v 2011 dle platných vyhlášek místní poplatky za psy, za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, poplatek z ubytovací kapacity, za komunální odpad a za užívání veřejného prostranství. Veškeré informace týkající se sazeb, splatností a formě úhrad jednotlivých místních poplatků najdou občané na webu města. Magdaléna VLČKOVÁ

storách po bývalé asijské tržnici mezi domy v ulici S. K. Neumanna naproti hotelu Černigov. „Předpokládám, že zde začne fungovat v polovině března,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku města hradeckého magistrátu Ondřej Votroubek. V nové dlažbě bude v části náměstí dokonce protékat voda, protože architekti do náměstí zakomponovali vodní prvek připomínající potůček. Architektonický návrh počítá s rozdělením náměstí na klidovou zónu s větším množstvím zeleně a vodotečí před kostelem a společenskou a obchodní část na straně blíže centru města. Přestavbu náměstí ocení i lidé s omezenou schopností pohybu, protože chodníky, vozovka, dlažba i travnaté plochy jsou navrženy ve stejné výškové úrovni. „Vítězný návrh, podle kterého se rekonstrukce uskuteční, je z dílny hradeckého architekta Martina Hájka,“ řekl manažer IPRM magistrátu Jozef Čižmár.

Vizualizace: Magistrát města „Rekonstrukce celého prostoru by měla být ukončena v říjnu nebo v listopadu příštího roku,“ sdělil Valentýn Avramov. Dopravní podnik v dotčeném úseku zároveň zrekonstruuje trolejové vedení. Vzhledem k nutnosti uzavření prostoru pro dopravu v době prací se ještě před tím musí opravit křižovatka ulic Chelčického a Hořické. Právě sem budou odkloněny trasy některých linek městské hromadné dopravy, které ulicemi S. K. Neumanna a Dukelskou projíždějí. Oprava křižovatky potrvá do května. Obnova náměstí 28. října a dvou navazujících ulic má přijít zhruba na 120 milionů korun, ovšem značnou část nákladů by měla pokrýt dotace, jejíž výše zatím není známa. Konkrétně půjde o peníze z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, z oblasti podpory nazvané Rozvoj regionálních center. Žádost o dotaci město podá do konce dubna letošního roku. Martin ČERNÝ

Dřevo z lesa kamnům šmakuje. Zima jeho zásoby provětrala Palivové dřevo? Máme téměř vyprodáno, hlásí Městské lesy Hradec Králové. Zájem veřejnosti o prodej naštípaného palivového dřeva v malšovické prodejně i novinku v podobě prodeje lacinějších kuláčů, pro které si zájemce musí po domluvě s lesníky přijet do lesa, byl v posledních dnech obrovský. „Letošní zima, kterou na počátku roku doprovázely několikatýdenní kruté mrazy, prověřila zásoby paliva,“ uvedl ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán. Novinka v podobě prodeje kuláčů přímo z lesa, což vychází oproti běžným cenám výhodněji a zákazník tak může ušetřit za prostorový metr několik stovek korun, se podle něho osvědčila. „Zájem veřejnosti nás těší, ale nyní jim můžeme nabídnout výhodněji pouze prodej kuláčů z jehličnatého dřeva. Listnaté je téměř vyprodáno,“ dodal. Prodej lacinějších kuláčů v lese bude pokračovat do vyprodání zásob, přičemž informace mohou zájemci získat u nadlesního na telefonu 603 216 607. Prodej naštípaného a nařezaného palivového dřeva v prodejně za psím útulkem v Malšovicích pokračuje i nadále, novou službou není nijak omezen. (red)

S miminky na vítání do Divadla Drak Máte-li zájem o účast na vítání občánků, které pro děti pořádá formou divadelního minipředstavení v Divadle Drak město, neváhejte. Zájemci mohou zatelefonovat na matriku, telefon 495 707 501, 502 nebo 500, či napsat e-mail na adresu vitaniobcanku@mmhk.cz. Vítání občánků je určeno všem narozeným dětem s trvalým pobytem v Hradci Králové, tedy i dětem narozeným mimo město, které zde však mají trvalý pobyt. Na vítání jsou zvány děti starší tří měsíců. Více na www.hradeckralove.org/zivot-ve-meste/vitani-obcanku. (red)

Biomasa se začne svážet příští týden Svoz rostlinné biomasy zahájí Technické služby Hradec Králové 12. března. Svozy se uskuteční každý týden tak, jako v minulých letech. Podrobný harmonogram je umístěn na webové adrese technických služeb: www.tshk.cz. (red)


STRANA 2

RADNICE 9 / 7. 3. 2012

Dělníci se po zimě opět vrhli na terasy Terasy pod kanovnickými domy, a částečně i jižní terasy, jejichž obnova skončila na podzim, čekají po zimě opět úpravy. Stavební firma na vlastní náklady vymění část rozpadlých cihel a ošetří spáry. Nejedná se však o nic neočekávaného, zejména po letošních krutých mrazech. Důvod návratu dělníků na terasy je jasný. Historické technologie i materiály použité při rekonstrukci teras pod kanovnickými domy. Konkrétně se jednalo o zdění na vápennou maltu, u kterého se po první zimě projevuje například rozpad povrchové části malty, a použití historických cihel. Stavební firma proto v průběhu března vymění na terasách pod kanovnickými domy a také na nedalekých jižních terasách zhruba 300 z celkového množství 30 tisíc cihel. Podle firmy i památkářů je tento stav očekávaný. „Na první pohled běžného občana to vypadá, že jde o špatně provedenou práci, protože se spáry rozpadají. Paradoxně to tak má u této technologie být. Navíc jsme museli použít historické cihly, u kterých nikdy nevíte, zda první zimu vydrží. Tento stav jsme ale očekávali,“ řekl Petr Jedlinský z firmy, která obnovu teras prováděla. Jeho slova potvrzuje Ivo Kadleček z odboru památkové péče hradeckého magistrátu. „Byl tam použit ve značném množství autentický materiál. Staré cihly procházejí různými cykly zavodnění a odvodnění, někte-

Zpět k článku Účast zastupitelů a radních na zasedáních V Radnici č. 7 byl v článku Účast zastupitelů a radních na zasedáních zveřejněn souhrn docházky jednotlivých členů na jednání rady a zastupitelstva. Zdrojem informací byly prezenční listiny, do nichž podle jednacího řádu zastupitelé svou přítomnost stvrzují. V některých případech se však zapsaná docházka lišila od skutečné přítomnosti na jednáních. Zastupitelka Lenka Jaklová (TOP 09) od počátku volebního období do 31. 12. 2011 nechyběla čtyřikrát, jak bylo uvedeno, ale nebyla přítomna na dvou jednáních, zastupitel Martin Dvořák (VPM) nechyběl třikrát, ale pouze dvakrát a Richard Nádvorník (TOP 09) měl na zasedání zastupitelstva docházku stoprocentní namísto zveřejněné jedné absence.

Blokové čištění BŘEZEN 2012 Přinášíme přehled ulic, kde budou technické služby v následujícím období provádět blokové čištění. Údaje uveřejněné v minulé Radnici nebyly platné. Uvádíme proto aktuální harmonogram. 7. 3. Masarykovo nám. od Havlíčkovy po tř. Karla IV.; Masarykovo nám. za pomníkem TGM z 19. 3. Hradební od Nezvalovy k divadlu Drak; Plácelova celá; Komenského od I. Herrmanna k zimnímu stadionu; Komenského od Nezvalovy k I. Herrmanna z 20. 3. U Kavalíru od ČSA po Nezvalovu; Havlíčkova; Hradební od Nezvalovy po V. Nejedlého z 21. 3. U Soudu od ČSA po Kubištovy sady; Hradební mezi Pospíšilovou a V. Nejedlého; Ak. Bedrny mezi Šimkovou a Collinovou z 22. 3. Jana Koziny od Nezvalovy po Balbínovu; Eliščino nábřeží od Divišovy k lázním; Jana Koziny od Balbínovy po I. Herrmanna z 23. 3. Čs. Armády před Krajským soudem; L. Štúra celá; Šimkova mezi Buzuluckou a Pospíšilovou z 26. 3. V Lipkách - náměstí u škol; Nerudova - V Lipkách mezi Šafaříkovou a Jeronýmovou; K. H. Máchy celá z 27. 3. Průmyslová - slepá část od Škroupovy; tř. Karla IV. od podchodu levá strana z 28. 3. nám. 5. května - obslužná od Masarykova nám. po Havlíčkovu; nám. 5. května - obslužná u parku; Škroupova od tř. Karla IV. po Průmyslovou z 29. 3. Opletalova; Pelclova; Šimkova od Pelclovy po Buzuluckou vozovka a parkoviště za magistrátem z 30. 3. Letců celá; Horova od Nerudovy ke Gočárově tř.; Herbenova celá. (red)

Terasy pod kanovnickými domy a jižní terasy projdou před začátkem sezony drobnými opravami. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ ré jsou také zasolené, takže to může působit dojmem, že jde o nekvalitní materiál nebo práci. Je to však právě naopak, protože je vidět, že byl použit autentický materiál. Samozřejmě, že je možné zdít hradby z nového zdiva, ale v tu chvíli to ztrácí smysl. Vzhledem k tomu, že se jedná o kul-

turní památky, tak to ani není možné,“ prohlásil. Dodal, že vzhledem k jiné technologii a stáří cihel byl jejich stav po prvním mrazovém ročním cyklu netrpělivě očekáván. „Dnes již můžeme konstatovat, že přes určitý, pro běžné pozorovatele nezvykle působící povrch spár rež-

ného zdiva, se technologie osvědčila,“ doplnil představitel odboru památkové péče. Dělníci by měli dát terasy po zimě do pořádku do konce března. Město za to nezaplatí ani korunu, protože veškerá náklady uhradí stavební firma. Martin ČERNÝ

Už jste jeli na jízdenku na zavolanou? Téměř sedm tisíc jízdenek si od poloviny ledna do konce února zakoupili přes mobilní telefon cestující hradecké městské hromadné dopravy. Mobilem si mohou pasažéři zajistit jízdenku přestupní nebo celodenní. Kromě běžného způsobu objednání jízdenky SMS zprávou funguje v Hradci i unikátní a jednodušší systém prozvonění - takzvaná mobilní jízdenka na zavolanou. Nová bezhotovostní forma platby tak dobře zapadla mezi další možnosti úhrady jízdného, které cestující využívají už delší dobu. Jezdit mohou v současné době na elektronické časové jízdné či jednotlivé jízdné hrazené z městské či volné karty, k dispozici jsou i papírové jízdenky z předprodejů nebo zakoupené u řidiče. Mobilní jízdenky lze v Hradci Králové objednat dvojím způsobem. První, známý i z jiných měst, je formou SMS. Druhý způsob, kterým je takzvaná jízdenka na zavolanou, je v ČR unikátní a funguje jednoduše prozvoně-

ním na speciální telefonní čísla. Jedná se o nejpohodlnější způsob objednání jízdenky určený zejména pro pravidelné a časté používání. „Díky této formě ušetří cestující nejen čas psaním textu SMS a čísla, ale navíc ušetří i cenu objednací SMS. Aby mohl cestující prozvonění používat, musí se zaregistrovat do systému Mobilní jízdenky,“ vysvětluje princip nové služby vedoucí marketingu dopravního podniku František

Meduna. Registrace je jednorázová akce a cestující ji může provést i z domova. Oba systémy objednávání lze používat střídavě - záleží jen na cestujícím. Přestože bude registrován v systému Mobilní jízdenky na zavolanou, může používat místo prozvonění i klasickou SMS. Stejně tak může používat všechny možné způsoby úhrady jízdného, které jsou k dispozici. Více na www.dpmhk.cz. (pp)

Návod na registraci do systému Mobilní jízdenka na zavolanou 1. Pro registraci prozvoňte tel. číslo 910 301 000. Systém automaticky volání ukončí a pošle na mobil SMS s požadavkem na potvrzení registrace. 2. Potvrďte registraci pomocí SMS ve tvaru: ANO HKR a pošlete ji na číslo 90230. Zpět obdržíte uvítací SMS a tím je potvrzeno objednání služby. Registrační SMS je zpoplatněná jako běžná SMS v rámci tarifu operátora. Po úspěšné registraci již můžete objednávat jízdenku pouhým prozvoněním na tel. 910 301 001 pro objednání přestupní jízdenky na 45/60 minut za 18 Kč, nebo tel. 910 301 024 pro objednání celodenní jízdenky za 55 Kč. Prozvonění z mobilu není zpoplatněno. Systém automaticky volání ukončí a pošle na mobil jízdenku. Telefonní čísla pro prozvonění si můžete uložit do seznamu telefonu. Chcete-li z jakéhokoliv důvodu používání služby Mobilní jízdenky na zavolanou ukončit, je možné vaše číslo ze systému vyřadit.

Přednášky o bezpečnosti? Žádná nuda Už rok funguje v Malšovicích Preventivně informační centrum Policie ČR. Za dobu své působnosti tu díky přednáškám načerpalo informace 2423 posluchačů - předškoláků, školáků a studentů z Hradce Králové i celého okresu. Policejní preventisté ale umějí připravit zajímavý program na míru i seniorům, cyklistům nebo třeba chatařům a chalupářům. „Přednáškovou činnost nabízíme od loňského února různým zájmovým skupinám,“ říká policista preventivně informační skupiny Hradec Králové Jan Čížkovský. Přednášky šijí takříkajíc na míru. V centru se scházejí školáci, ale vítány tu budou i skupiny seniorů nebo například chataři či cyklisté. O prázdninách sem například našly cestu děti z příměstského tábora, načerpat zkušenosti přišli i zdravotně postižení klienti z Danety. Středisko nabízí několik tematických okruhů, a pokud si zájemci nevyberou, policisté po dohodě požadované téma připraví. Na základě poptávky se tak diskutovalo například o prevenci a předcházení trestné činnosti, o (ne)bezpečném chování doma, při pohybu venku, nebo v silničním provozu. V hledáčku preventistů je také zvyšování právního povědomí mládeže, nebo chování v krizových situacích. Detailně policisté přibližovali například rizika virtuální komunikace, upozorňovali na nástrahy zveřejňování osobních dat či fotografií na sociálních sítích, nebo informovali o úskalích při nákupu přes internet. „Naše přednášky nejsou jen prosté teoretizování, ale snažíme se ukázat na příkladech různé situace, nástrahy nebo rizika a jejich možná řešení. Aby návštěva centra nebyla nudná, co

nejvíce využíváme praktických ukázek. Přednášky pro názornost zpestřujeme hranými scénkami či promítnutím videoukázek,“ vysvětluje Jan Čížkovský. Před centrem je také zakreslena část vozovky s přechodem pro chodce k nácviku různých situací v silničním provozu. Uvnitř jsou k vidění například ukázky nebezpečných předmětů, různé druhy reflexních prvků a vděčnou atraktivitou pro děti je figurína policisty v protiúderovém kom-

pletu a informační materiály. Činnost centra vítá i komise pro prevenci kriminality rady města. „Je jasné, že jedni bez druhých těžko můžeme být a je naší prioritou, aby se společná práce a cíle prolínaly,“ říká předsedkyně komise Naďa Štěrbová. Přednášky v preventivně informačním centru nejsou v pravém slova smyslu přednáškami, ale dialogem, a tak se stává, že se původně plánovaný čas protáhne i na dvojnásobek. Více informací o centru naleznete na www.policie.cz, Krajské ředitelství policie královéhradeckého kraje - prevence. V případě zájmu kontaktujte hradeckého policejního preventistu na tiskhk@mvcr.cz. (pp)

29. 2. Sebe i projíždějící řidiče ohrožovala devětačtyřicetiletá žena motající se prostředkem vozovky. Přivolaná hlídka městské policie zjistila, že žena, kterou odvedli mimo silnici, trpí Parkinsonovou chorobou, ale nemá u sebe léky. Opatrovnice ženy strážníkům řekla, že léky jsou připraveny k vyzvednutí v lékárně a společně pro ně se strážníky zajeli. Po odeznění záchvatu strážníci ženu převezli na ubytovnu, kde přebývá. z 29. 2. Těžkým zraněním nevinného řidiče skončila večerní jízda opilce hradeckými ulicemi. Opilý řidič si bez vědomí majitele půjčil jeho auto, ale při projížďce na Brněnské třídě se v zatáčce dostal do protisměru a narazil do protijedoucího auta. Jeho třiadvacetiletý řidič utrpěl těžké zranění. Dvacetiletý cizinec bez řidičáku nadýchal 1,48 promile a skončil na záchytce. Policie muže obvinila z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, ohrožení pod vlivem návykové látky a neoprávněného užívání cizí věci. Hrozí mu až čtyři roky vězení. z 2. 3. Tisícikorunovou blokovou pokutu dostal opilec, který se pohyboval prostředkem vozovky, zastavoval auta, padal na zem a všem vulgárně nadával. Před hlídkou městské policie vzal pětadvacetiletý muž nohy na ramena, ovšem byl zadržen. Jelikož u sebe neměl doklady, skončil na policejní služebně, kde slovně i fyzicky napadal policisty. Poté byl převezen na záchytku. z 2. 3. Na člověka v popelnici upozornili městskou policii lidé z Labské Kotliny. Muž strážníkům tvrdil, že uvnitř hledá své doklady, což se ten den opakovalo ještě v jiné části města. Vždy byl vyzván, aby uklidil způsobený nepořádek a odešel. Potřetí se s mužem strážníci setkali u čerpací stanice, kde se s krabicí od pracího prášku dožadoval načerpání benzinu. Muž působil značně zmateně, opilý však nebyl, proto strážníci zavolali záchranku, která pána odvezla do nemocnice. z 3. 3. Se zmateným starším mužem se strážníci setkali u letiště, kde muž ležel u plotu a dožadoval se vstupu s tím, že sem byl převelen. Dezorientovaného sedmdesátiletého muže odvezli domů. z 3. 3. Neosvětlený cyklista kličkující po celé šířce vozovky upoutal pozornost hlídky městské policie. Na strážníky sprostě pokřikoval a nakonec po nich hodil i jízdní kolo. Dechová zkouška u cyklisty prokázala 2,94 promile alkoholu, přesto pokračoval v urážkách a snažil se ujet. Dostal proto na ruce pouta a skončil na záchytce. Jeho přestupek bude řešit správní orgán magistrátu. z 5. 3. Těžkým zraněním dvaaosmdesátileté důchodkyně skončil ranní střet osobního auta BMW s chodkyní na Benešově třídě. Policie hledá svědky události, kteří se mohou přihlásit na telefonní číslo 974 526 572 nebo na bezplatnou linku 158. (čer)

Jak na dluhy? Přijďte se poradit

V preventivně informačním centru policie v Malšovicích umějí připravit zajímavý program pro každého. Foto: Archiv PČR

Máte dluhy? Potřebujete zdarma poradit nebo zpracovat návrh na oddlužení, tedy osobní bankrot? Od 14. března budou mít zájemci o tyto služby v Hradci Králové nově možnost navštívit výjezdní pobočku obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni. Poradna bude ze začátku působit každý druhý týden v regionálním centru Sdružení českých spotřebitelů v objektu Jitřenky na třídě Karla IV. 430. Objednat se lze na telefonu 222 922 243, případně je možné využít pondělní bezplatnou telefonní linku 800 722 722. (red)


RADNICE 9 / 7. 3. 2012

KAM ZA KULTUROU Sobota 10. 3. Aldis 9.00 Jarní inspirace Divadlo Drak - Labyrint 10.00 Workshop off-space Adalbertinum 10.00 Jak přelstít draka, 14.00 Velká orientální show Kouzlo orientu Klub Čtyřka 13.04 Knižní bazar Hvězdárna HK 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro děti, 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Kino Centrál 15.30 Kocour v botách, 18.45 Lazebník Sevillský, opera v HD Divadlo Drak 16.00 Hrnečku vař! ČRoHK 17.10 Všude dobře - host ve studiu, Rastislav Maďar - Nepál Filharmonie HK 18.30 Giselle - Víly

Neděle 11. 3. Aldis 9.00 Jarní inspirace Adalbertinum 10.00 Není drak jako drak Stará radnice 14.00 Prodejní výstava svatebních a společenských šatů Kino Centrál 15.45 Korzár, 20.00 U2 3D KD Médium 16.00 Jakub Limr: Srozumitelná víra ČRoHK 17.10 Návštěva - divadelní historik, teoretik a kritik Jan Císař

Pondělí 12. 3. Klicperovo divadlo 14.30 Jedlíci čokolády Církev československá husitská 17.00 Národní týden trénování paměti Kino Centrál 17.00 Válečný kůň, 20.00 Školní výlet Galerie MU 18.00 Primavera v Galerii ČRoHK 19.05 Hudba ze zapadlých vesnic Úterý 13. 3. Kino Centrál 9.30 The Artist, 18.00 Školní výlet, 20.00 Perfect sense Galerie MU 10.00 a 17.00 Neklidem k lidem, komentovaná prohlídka Knihovna HK 17.00 Pořad o Spirituál kvintetu SVK HK 17.00 Jiřina Valachovičová: Nitky osudu ČRoHK 17.10 Rozhlasové pexeso ZUŠ Střezina 18.00 Střezinská Fidlovačka Klicperovo divadlo 19.00 Světáci Nová Akropolis 19.00 Sny

STRANA 3

Veletrhy sázejí na cykloturistiku i vodu Pro všechny, kteří se zajímají o cestování a aktivní odpočinek, bude o příštím víkendu 16. - 18. března v Hradci Králové připravena bohatá nabídka akcí. Veletrh cestovního ruchu Infotour a Cykloturistika bude doplňovat festival Cyklocestování a další doprovodné akce. Součástí veletrhu se nově stal Den vody 17. března, při jehož příležitosti se otevře návštěvníkům vodní elektrárna Hučák nebo dispečink a laboratoře Povodí Labe. Přepravu mezi místy zajistí turistický vláček. Veletrh cestovního ruchu Infotour a Cykloturistika, tentokrát s podtitulem voda a cestovní ruch, se bude konat v prostorách kongresového centra Aldis 16. a 17. března. Návštěvníky budou lákat expozice cestovních kanceláří, nabídky lázní, vybavení pro cyklisty, cyklomapy, obytné vozy a hotelbus, vodní turistika, turisticky významné lokality z celé republiky, ubytovací zařízení i výrobky a potraviny typické pro východní Čechy. Své informační turistické materiály zde pokřtí i Královská věnná města. „V pátek je pro žáky základních škol připraven závod na veslařských trenažérech. V sobotu od 13.30 hodin může jet kdokoliv a pokusit se získat vítězství v závodě O pohár primátora,“ zve návštěvníky Milena Březinová z odboru kultury, sportu a cestovního ruchu magistrátu. Jedinečná bude výstava turistických známek a maxivýletek Česko ve 3D,

některé cestovní kanceláře představí dotované zájezdy pro seniory. K plavbám po Holandsku a Baťově kanálu pozve rekonstruovaná obytná loď Laura. Na nejmenší návštěvníky čeká Dětský ateliér v expozici Muzea východních Čech i možnost vyzkoušet si dětská jízdní kola během soutěží. Povídáním i zpěvem potěší v pátek písničkář a cestovatel Jan Burian. V sobotu se mimo jiné předvede Dominik Nekolný při profesionální bike BMX a trial show. Na konferenci se 15. a 16. března v Aldisu setkají čeští i zahraniční odborníci zabývající se cestovním ruchem, tentokrát na téma Voda a cestovní ruch. „Součástí veletrhu se nově stal 17. března Den vody. Povodí Labe otevře dispečink a laboratoře pro veřejnost, pro návštěvníky bude přístupná i malá vodní elektrárna Hučák. Dopravu mezi jednotlivými objekty usnadní hradecký turistický vláček,“ láká na další program Milena Březinová.

Votroci se chystají na pražskou Duklu

Škoda, Hradec v Jihlavě prohrál

V dalším kole I. fotbalové ligy prověří hradecké fotbalisty Dukla Praha. Osmý tým tabulky se na Všesportovním stadionu v Malšovicích představí v neděli 11. března od 15 hodin. Přijďte fandit. V minulém kole vybojovali hradečtí Votroci jeden bod za bezbrankovou remízu na hřišti Příbrami. (čer)

Hradečtí hokejisté v prvoligové čtvrtfinálové sérii s Duklou Jihlava bojují. Za vyrovnaného stavu 2:2 na zápasy odehráli v úterý v Jihlavě smolné utkání a prohráli 3:5. Pokud ve čtvrtek 8. března padnou i doma, sezona pro ně končí, v případě vítězství svedou boj o postup v sobotu na Vysočině. (čer)

Baletní špička zatančí v Hradci

Čtvrtek 15. 3. Galerie MU 10.00 Tři vlny surrealismu, 16.00 Svět velkoměsta - pro děti KMC Sedmikráska 16.00 Cesta k dobrým vztahům SVK HK 17.00 Černohorci, uvádí Patrick Ungermann Katedrála sv. Ducha 17.00 Kubánský večer ČRoHK 17.10 Radiofónum Kino Centrál 17.30 Černobílý svět, 20.00 Bohémský život Klicperovo divadlo 19.00 Jedlíci čokolády Klub Čtyřka 19.04 Vernisáž Štěpána Málka Filharomonie HK 19.30 Abonentní koncert řady A Divadlo Jesličky 19.30 Jeslevarieté Divadlo Drak 20.00 Zuzana Michnová, Oskar Petr a Petr Kalandra memory band

Pátek 16. 3. Klicperovo divadlo 10.00 Ještěři Aldis 10.00 Infotour a cykloturistika ČRoHK 10.10 Host pátečního Habaděje „PéHáčka“ Kino Centrál 17.30 Železná lady, 20.00 Čtyři slunce Hvězdárna HK 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Adalbertinum 19.00 1. repre ples studentského časopisu Break Times Klub Čtyřka 19.04 Jazz-marmeláda ZUŠ Střezina Divadlo Jesličky 19.30 Na plechárně v grandlehárně (lm)

BASKETBAL Ženy - ŽBL: Slovanka Mladá Boleslav - Sokol Hradec Králové 84:80. Nejvíce bodů HK: Stará a Hartigová 21, Bartáková 17, Rosenbaumová 13. Sokol Hradec Králové - VŠ Praha 83:78. Nejvíce bodů HK: Hartigová 28, Bartáková 15, Rosenbaumová 13, Stará 12. Po středečním domácím utkání s družstvem Frisco Brno se basketbalistky představí v hale na Eliščině nábřeží v sobotu 10. března v 16 hodin s USK Praha. Muži - I. liga: Sokol pražský Sokol Hradec Králové 87:85. Nejvíce bodů HK: Macela 28, Synáček 17, Špaček 16, Kiršbaum 13. Utkání nabídlo drama až do konce. (čer)

Hradec hostí volejbalový svátek Sportovní hala TJ Slavia v Orlické Kotlině uvidí od pátku 9. do neděle 11. března nejlepší volejbalová družstva republiky starších žáků. Přiláká je sem finálový turnaj Českého poháru, kterého se zúčastní 32 týmů složených z chlapců od 13 do 16 let. V pátek se bude hrát od 11 do 18 hodin, v sobotu se zájemci mohou přijít na volejbalová klání podívat od 9.30 do 18 hodin a v neděli od 9 do 14 hodin. Při slavnostním zahájení, které je plánováno na páteční 10. hodinu, se představí také Tomáš Tuček a Martin Sládek, několikanásobní mistři světa i Evropy ve footbagu. (čer)

Hokejbalisté hledají budoucí hvězdy

Středa 14. 3. ČRoHK 12.07 Tandem - Talk show Jana Rosáka Muzeum VČ 17.00 Prvohory: Pravěk planety země, uvádí Vladimír Socha SVK HK 17.30 Sedm statečných vernisáž výstavy, 18.00 Giuseppe Garibaldi a jeho mýtus, uvádí P. Hellan Českobratrská církev evangelická 18.00 ... A učte je... Kino Centrál 18.00 Čtyři slunce, 20.00 Filmový Jukebox ZUŠ Střezina 18.00 Dobrý večer na Střezině Scéna V podkroví 19.00 Jekylla Hydeová Hvězdárna HK 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Nové Adalbertinum 20.30 Sytils mne pelyňkem a medem

Přímo ve vodě bude možné sledovat v pátek v 17.30 také otužilce, kteří se v Labi na Eliščině nábřeží rozloučí s letošní sezonou. Partnerskou akcí veletrhu je 17. a 18. března festival Cyklocestování v kině Centrál, při kterém se setkají cyklocestovatelé, cykloturisté a další nadšenci a předají si zkušenosti na cestovatelských besedách s promítáním. Více informací včetně programů najdete na www.infotourhk.cz, www.cyklocestovani.cz, www.roklabe.cz. (red)

Slavný balet Giselle v provedení Státní opery a Národního divadla Praha bude k vidění 10. března od 18.30 hodin v sále filharmonie. Příběh, který stojí na kontrastu světa lidského s nadpřirozeným, je doprovázen hudbou A. Ch. Adama. V hlavních rolích se představí jeden z nejvýznamnějších evropských baletních párů - Barbora Kohoutková, sólistka Finského národního baletu, a Michal Štípa, první sólista baletu Národního divadla Praha. Foto Archiv Státní opery

Hokejbalový klub HBC Hradec Králové pořádá nábor dětí ve věku 6 - 16 let. Podrobné informace zájemci získají u Vratislava Nováka na tel. 604 128 666. Ukázkové tréninky se konají na hokejbalovém hřišti v areálu Domu dětí a mládeže v Kozinově ulici nedaleko letního kina každé úterý a čtvrtek od 17.30 do 19 hodin. Noví hráči nebudou muset půl roku platit příspěvky. Hokejbal má v Hradci Králové velkou tradici, muži hrají extraligu a tradičně bývají zastoupeni v reprezentaci. (čer)

UDĚLEJTE SI ČAS Vědecká knihovna zve na přednášky V konferenčním sálu v pátém podlaží Studijní a vědecké knihovny bude v příštím týdnu opět živo. V úterý 13. března se zde od 17 hodin uskuteční literární autorský večer Jiřiny Valachovičové, která za doprovodu romantického klarinetu a saxofonu představí svou novou knihu Nitky osudu. O den později se zde bude od 18 hodin konat přednáška nazvaná Giuseppe Garibaldi a jeho mýtus. Ve čtvrtek 15. března si zájemci budou moci od 17 hodin poslechnout přednášku z cyklu Z dějin slovanských národů, tentokrát věnovanou Černohorcům.

Barevná sobota v Jesličkách Výtvarný obor Základní umělecké školy Střezina pořádá letošní druhou Barevnou sobotu pro rodiče a děti od čtyř do sedmi let. Kreslení, malování a další tvoření je na programu v sobotu 10. března od 9 do 11 hodin v budově Jesličky v Brandlově ulici 836 na Slezském Předměstí. Více na www.strezina.cz, vytvarka@strezina.cz nebo telefonu 737 783 497.

Domeček pomůže s hledáním práce Hledání zaměstnání, tak se jmenuje workshop pořádaný v úterý 13. března od 16 hodin v mateřském centru Domeček, které sídlí v budově ZŠ Sever v Lužické ulici na Slez-

ském Předměstí. Organizátoři přítomným pomohou vypracovat životopis i motivační dopis a nabídnou další potřebné informace. Více na http://domecek.hk.sweb.cz nebo na telefonu 604 717 935.

Salon vystavuje Výstavu s fotografiemi a exponáty přirozeně obnovovaných i draze rekultivovaných lomů mohou zájemci navštívit až do 20. dubna v Salonu královéhradeckém na Gočárově třídě. Expozice nazvaná Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice je přístupná v pracovních dnech od 14 do 18 hodin.

Na besedu do Sedmikrásky Cesta k dobrým vztahům aneb Jak svou komunikací ovlivňujeme chování druhých. Besedu o tom, jak úžasným nástrojem je komunikace, pořádá 15. března od 10 hodin křesťanské mateřské centrum Sedmikráska sídlící v Zieglerově ulici 230. Více na sedmikraska.wz.cz.

Klub maminek a tanec pro radost Od 14. března budou moci ženy a dívky, případně i s dětmi, přijít každou středu vždy od 16.30 hodin na taneční a pohybový kroužek do klubu maminek na Benešově třídě 575 v prostorách ADRA. Maminky s malými dětmi zde mohou využít i pohodová setkání v klubu každé úterý od 16.30 do 18 hodin a ve středu a ve čtvrtek od 9 do 11 hodin.

Ples na podporu dobrovolníků Dobročinný ples na podporu projektu Dobrovolnictví ve fakultní nemocnici pořádá 17. března od 19 hodin ve velkém sále Adalbertina Občanské poradenské středisko, o.p.s. Rezervace lístků na telefonním čísle 498 500 351 nebo na e-mailech dik@ops.cz a pr@ops.cz.

Habrmanka si poprvé zaplesá První reprezentační ples pořádá 16. března od 20 hodin Základní škola Habrmanova. Ples se koná v taneční škole Bonstep, kulturní program zajištěn. Předprodej vstupenek a rezervace v budově ZŠ Habrmanova, Markéta Řezníčková, tel. 495 538 341, Vojtěch Srnský, tel. 495 538 341. Cena vstupného 150 korun.

Nahlédněte do lesní školky U Tří veverek Chcete vědět, jak to chodí v lesní školce? Přijďte se podívat ve středu 14. března ke Třem veverkám. Sraz je mezi 8.45 - 9 hod. na zahradě školky. Budete mít možnost prohlédnout si prostory, popovídat si s učiteli i vedením a vidět děti v akci. V rámci dne otevřených dveří je možno podat i přihlášku na nový školní rok. Druhé kolo zápisu proběhne v pátek a sobotu 11. a 12. května. Více na www.utriveverek.cz. (red)

VÝSTAVY Galerie 123 - Hradec Králové, křižovatka umění IC Gočárova třída - Tomáš Roček výstava aktů, do 29. 3. Galerie Na Mostě - Rudolf Príbyš a přátelé - Novoročenky 2012, do 30. 3. Galerie Barbara - Kolektivní výstava - Město pod Bílou věží, do 31. 3. Lékařská fakulta UK - Ctibor Veselý - fotografie, do 31. 3. Galerie U Klicperů - Bohdan Holomíček - výstava fotografií, do 2. 4. Galerie Na Hradě - Fotografie skupiny pic(T)us - Někdy a jinde, do 2. 4. Salón královéhradecký - Rekultivace a management nepřírodních biotopů v České republice, do 20. 4. Galerie Koruna - Alena Málková Ohlédnutí, do 21. 4.

Tipy odjinud Dvůr Králové n. L. 13. a 22. 3. swingový a jazzový festival - Dny R. A. Dvorského, Hankův dům Chrudim - 24. 3. Jarní jarmark, Resselovo náměstí Jaroměř - 31. 3. Zahájení turistické sezony v pevnosti Josefov Mělník - 31. 3. festival filmů o dobrodružství, přírodě a extrémních sportech Expediční kamera, kino Sokol Nový Bydžov - 24. 3. Reprezentační divadelní ples, Jiráskovo divadlo Polička - 10. 3. koncert Radůzy s kapelou, Tylův domu v Poličce Vysoké Mýto - 31. 3. Jarní kujebácký jarmark, nám. Přemysla Otakara II. Trutnov - 24. 3. Jazzinec - festivalové finále, UFFO - Společenské centrum Trutnov Více informací najdete na www.vennamesta.cz. (red)

Hledají nový domov Punťa, evid. č. 326/2011, kříženec; pohlaví: pes, věk: 10 let, barva: černá, velikost v kohoutku 35 cm. Starší menší pes povahově veselý, čiperný a přátelský. Je vhodný jako společník do klidného domácího prostředí, je čistotný. Protože je krátkosrstý a užívá léky na srdce, nelze jej chovat trvale venku. Monty, evid. č. 45/2012, kříženec bígla; pohlaví: pes, věk: 5 měsíců, barva:hnědá, odhadovaná velikost v kohoutku v dospělosti: 48 cm. Temperamentní urostlý a povahově vyrovnaný Monty je vhodný k domku se zahradou, potřebuje výchovu a pravidelné vycházky. Fido, evid. č. 350/2011, bígl; pohlaví: pes, věk: 5 let, barva: bílo-hnědočerná, velikost v kohoutku 40 cm. Pohledný představitel loveckého plemene bígl. Je přátelské klidné povahy. Má rád procházky, je čistotný. Není vhodný k trvalému chovu venku. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 2. 3. 2012. Zveřej− něné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 9. 3. 2012. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 47 000 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 09 2012  

Informační zpravodaj statutárního města

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you