Page 1

28. 2. 2018, Č. 8 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Mobilní svozy odpadu se blíží. Jarní mobilní svozy odpadu, při nichž se občané mohou zbavit objemných odpadů a nebezpečných složek komunálních odpadů, se uskuteční o víkendech od 17. března do 14. dubna. Odpad bude od lidí přebírán na desítkách stanovišť, kam mohou nosit například barvy, baterie, zářivky, vysloužilé televizory, počítače, nábytek a další odpad nepatřící do popelnic. Nebude odvážen odpad ze zeleně. (red)

KRÁTCE Z HRADCE Veřejná schůze s občany Pražského Předměstí – jih

Tipy Hradecké internetové televize i virtuální realita v technologickém centru • Ozobot prázdniny v aquacentru s dárkem • Jarní ZUŠ Střezina • Rekonstrukce HELP má nový spot • Mamma • Vila architekta Lisky je kulturní památkou

Jarňáky v Technologickém centru? Super!

Jídelna ZŠ Bezručova bude ve středu 21. března od 18 do 20 hodin hostit veřejnou schůzi vedení města s občany městské části Pražské Předměstí – jih. Vchod do jídelny bude umožněn z Baarovy ulice vedle obřího akvária. Hovořit se bude o  odhlučnění Rašínovy třídy (Hradubické), problematice vybudování parkoviště na konci Jungmannovy ulice, zavedení kanalizace, vody a  plynu do Odlehlé ulice v  návaznosti na výstavbu Nového Farářství a  výstavbě jednosměrného chodníku v  části Medkovy ulice. V plánu je rovněž bod týkající se řešení problému stezky pro pěší a cyklisty k hypermarketu Tesco u Březhradu a obecná diskuze.

Před magistrátem opět zavlaje tibetská vlajka Na jednom ze stožárů před magistrátem bude i letos 10. března vyvěšena tibetská vlajka. Město Hradec Králové se tak už počtrnácté připojí k symbolické kampani Vlajka pro Tibet, která vznikla s cílem poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu. (red)

Seznámit se s miniroboty Ozoboty a pomoci jim najít cestu z bludiště mohly desítky dětí, které v průběhu jarních prázdnin zavítaly s rodiči do Technologického centra Hradec Králové na letišti. Kluci a děvčata si zde rovněž vyzkoušeli virtuální realitu, díky níž absolvovali jízdu na horské dráze, prohlídku vesmíru z oběžné dráhy nebo chůzi po mořském dně, nechyběly ani hry s elektrotechnickou stavebnicí, z níž si sestavili třeba maják, kompas nebo detektor pohybu. Technologické centrum tak nabídlo dětem o prázdninách zajímavou možnost trávení volného času, navíc zdarma. Foto: Martin Černý

Ráj pro výletníky bude v Aldisu 9. a 10. března

Nabídku turistických možností v České republice i v zahraničí přinese veřejnosti 19. ročník veletrhu cestovního ruchu Infotour a cykloturistika, který se v  kongresovém centru Aldis uskuteční za týden – v  pátek 9. a  v  sobotu 10. března. Součástí akce přístupné zdarma bude i  bohatý doprovodný program. V Hradci Králové se návštěvníkům veletrhu představí kraje a města, lázně, hrady a  zámky, hotely, kempy i  atraktivní přírodní lokality, nepře-

hlédnutelná bude i nabídka pro cykloturistiku. Velkou část vystavovatelů budou tvořit také cestovní kanceláře a  agentury. Tématem expozice oblasti východní Čechy, společného stánku Královéhradeckého a  Pardubického kraje, se stane 100. výročí založení republiky. K  tomuto jubileu se zde 9. března uskuteční konference Čapek – Karel, Josef a Helena – světoznámá díla a  obyčejný život neobyčejných rodáků. Zajímavou nabídku jako každoročně pro návštěvníky připravují město

Zajímavou nabídku na veletrh Infotour a Cykloturistika do Aldisu tradičně přivážejí královská věnná města. Ilustrační foto: Martin Černý

Hradec Králové a královská věnná města. Hradec Králové ve svém stánku zájemcům nabídne kromě jiného volnočasový magazín Salon republiky s  tipy na zajímavé počiny konané v krajském městě a okolí. Chybět nebude ani prezentace aktivit a  akcí na Hradecku, s nabídkou inspiračních víkendů se představí města sdružená v  České inspiraci. Královská věnná města na veletrh přivezou to, co je pro ně typické, tedy Dvůr Králové nad Labem zoo, Jaroměř vojáka, Mělník víno, Polička hrad Svojanov, ukáže se i královna a dvorní dáma. Chybět nebudou ani ochutnávky potravinářských výrobků a  piva. V  dětském koutku si malí návštěvníci budou moci vymalovat papírové královské korunky, připraven je i  fotokoutek, kde se návštěvnice mohou vyfotit s  královskou korunkou a  fotografie poté půjdou do internetové soutěže o  pobyt na jednu noc v  královském věnném městě podle vlastního výběru. Oblíbeným zpestřením veletrhu budou opět cestovatelské besedy a  přednášky známých cestovatelů s losováním věcných cen. První den veletrhu to budou od 16.30 hodin v  malém sále Zapomenuté výpravy – průřez nejvýznamnějšími výpravami slavných českých cestovatelů, o  den později od 11. hodiny povídání o  plavbě pirátské plachetnice La  Grace Hradečáka Josefa Dvorského. O dvě hodiny později Setkání po sto letech – festival Re: publika

1918–2018 a od 15 hodin povídání o vodácké expedici mezi domorodce na Sumatru. V pátek 9. března se veletržní prostory v Aldisu stanou místem přímého vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové se vstupy, rozhovory i soutěžemi. Přímé vysílání navštíví hradecký rodák, houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který povypráví o  svých cestách s houslemi kolem světa. Pro malé návštěvníky bude ve studiu ve druhém patře připraven dětský koutek s  programem. Součástí veletrhu se druhý den jeho konání stanou také oblíbené farmářské trhy s regionálními produkty. Veletrh Infotour a cykloturistika mohou zájemci navštívit v pátek 9. března od 10 do 18 hodin a v sobotu 10. března od 9 do 17 hodin. Vstup je zdarma. Více informací na www.infotourhk.cz. (red)

Setkání vzpomene výročí Masarykova narození Masarykova společnost zve na shromáždění občanů u příležitosti 168. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Uskuteční se ve středu 7. března od 16 hodin na Masarykově náměstí. Na místě promluví ředitel Muzea východních Čech v  Hradci Králové Petr Grulich. (zr)

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA – PÉČE O DÍTĚ (OPATROVNÍK)

odb. sociálních věcí a zdravotnictví Informace: Světluše Kotrčová, tel. 495 707 382. Přihlášky lze podávat do 6. 3.

ŘIDIČ

odbor vnitřních služeb Informace: Ivan Hušek, tel. 495 707 250 Přihlášky lze podávat do 12. 3.

ASISTENT/KA TAJEMNÍKA

kancelář primátora Informace: Marie Juppová, tel. 495 707 410 Přihlášky lze podávat do 15. 3. Co vám můžeme nabídnout: zajímavou a různorodou práci • stabilní zázemí velké organizace • pracovní poměr na dobu neurčitou • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců • pružnou pracovní dobu • tři dny placeného zdravotního volna • pět týdnů dovolené • zajímavý program výhod (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z  osobního účtu zaměstnance) • příjemné pracovní prostředí. Více informací na stránkách www.hradeckralove.org – Kariéra.


STRANA 2

RADNICE 8 / 28. 2. 2018

OSMIČKOVÉ ROKY V HRADCI KRÁLOVÉ

HRADEC VE DNECH ÚNOROVÉ KRIZE 2. ČÁST

Série článků k osmičkovým výročím, které pro Radnici připravuje Muzeum východních Čech, přibližuje, jak události těchto let poznamenaly dění v našem nejbližším okolí, jaký dopad měly na tehdejší obyvatele Hradce Králové a sousedních obcí, které se později staly jeho součástí. Pozornost únorových vydání Radnice se obrací k událostem před 70 lety, k roku 1948.

V neděli 22. února z Hradce Králové odjeli do Prahy delegáti na celostátní sjezd závodních rad a odborových organizací. Zúčastnilo se ho na 8000 delegátů, 340 bylo z hradeckého kraje. Sjezd jednal pod taktovkou komunistů. Výsledná rezoluce se vyslovila pro doplnění vlády, požadovala další znárodňování, vyzvala k  ustavování akčních výborů. Proti se odvážilo zvednout ruku jen deset přítomných. Na podporu rezoluce vyhlásil sjezd na 24. února jednohodinovou manifestační generální stávku a pětiminutové zastavení pouliční dopravy. V  pondělí 23. února zahájily akční výbory po celé zemi naplno svou činnost. Vystupovaly bez jakékoliv zákonné opory jako revoluční mocenské orgány. Prováděly čistky na pracovištích, stranických sekretariátech, na úřadech, školách i spolcích. V  Hradci se ten den ustavily akční výbory také na okresní a  městské

úrovni. I zde byli lidé s  nekomunistickým smýšlením zbavováni funkcí a  zaměstnání, mnozí pod tlakem rezignovali sami. Bylo zastaveno vydávání národně socialistických Lidových proudů a  dočasně i  lidoveckého Štítu. V  noci z  pondělí na úterý rozhodl o své vůli jeden z posádkových důstojníků armády (člen komunistické branně-bezpečnostní komise) poskytnout milicím zbraně z vojenského skladu v Kozinově ulici. Byly to staré zbraně z válečné kořisti bez nábojů (ty později dodali příslušníci SNB), ale pro demonstraci síly se hodily. Generální stávka zahájená sirénami v poledne 24. února proběhla ve všech hradeckých závodech klidně bez incidentů. Odborové ústředí doporučilo program: Stávkující měli vyslechnout projev z rozhlasu, zprávu delegátů o sjezdu závodních rad a  hlavně schválit rezoluci nebo dopis prezidentovi případně předsedovi vlády se stanoviskem ke krizi a jejím řešení. Například v textu rezoluce zaměstnanců novohradecké firmy Novotný byla vyjádřena plná podpora a  důvěra prezidentu Benešovi.

Nadšení z „vítězství nad reakcí“ zkalila zpráva o  smrti lidmi oblíbeného ministra Jana Masaryka. Hradečtí se s ním rozloučili 14. března 1948 tryznou u pomníku jeho otce na Masarykově náměstí. Foto: Archiv Muzea VČ V  republice se stávky zúčastnilo na dva a  půl milionu pracujících. Následující den, ve středu 25. února, bylo rozhodnuto. Dodatečná demise dvou sociálně demokratických ministrů situaci nezvrátila, ačkoliv se tím poměr odstupujících změnil. Prezident E. Beneš, oslabený zhoršujícím se zdravotní stavem, se po náročných jednáních rozhodl vyhovět komunistickému nátlaku. Z obavy z  občanské války a  ozbrojené-

ho zásahu sovětské moci nakonec demisi odstoupivších ministrů přijal a souhlasil s  Gottwaldovými návrhy na nové složení vlády „obrozené“ Národní fronty, v  níž už měli komunisté většinu. Krátce po 17. hodině zprávu o tom oznámil Klement Gottwald účastníkům komunisty svolané manifestace na Václavském náměstí. I hradecké ulice byly pak svědkem vítězných pochodů Lidových milicí… Jaroslava Pospíšilová

HRADECKÝ PITAVAL 19. 2. Agresor si odsedí trest v kurníku. Tímto závěrem skončil případ napadení, při němž oběť málem přišla o  oko. K  neobvyklému případu byla přivolána městská policie, jež zjistila, že útočníkem je agresivní sousedův kohout, který se dostal na vedlejší pozemek. „Viník se při příjezdu hlídky městské policie nacházel na místě. Strážníci kontaktovali majitele. Doporučili jim řádně si oplotit a zajistit výběh, aby nedošlo k dalšímu útěku. Než bude prostor zabezpečen, odsedí si pachatel svůj trest v  kurníku,“ uvedla mluvčí hradeckých strážníků Eva Kněžourová. • 22. 2. Značně opilá známá bezdomovkyně se potácela centrem města a  vstupovala do vozovky a  ohrožovala sebe i  projíždějící řidiče. Strážníci se přesvědčili, že nemá zdravotní potíže, ale stěží komunikuje a  má značný problém udržet se vůbec na nohou. Dechovou zkoušku žena ani na několikátý pokus nezvládla. Vzhledem k  jejímu stavu a  mrazivému počasí, kdy ohrožovala svůj život, převezli strážníci opilou ženu na protialkoholní záchytnou stanici. Kdyby totiž na ulici usnula, hrozilo by jí umrznutí. • 23. 2. Vyšetřovatel obvinil ze zpronevěry pětačtyřicetiletého muže, který pracoval jako balíkový doručovatel u jedné doručovací firmy. Na nesrovnalosti v doručování zásilek přišla firemní kontrola. Muži je kladeno za vinu, že vloni si během jednoho měsíce ponechal peníze za tři doručené balíky odeslané na dobírku. Tím, že je neodevzdal zaměstnavateli způsobil škodu přesahující 13 tisíc korun. Muž se k činnosti doznal a na svou obhajobu uvedl, že byl ve finanční tísni. Za neodevzdané peníze nakoupil jídlo a pití pro rodinu a dceři koupil věci do školy. Muž nebyl v  minulosti nikdy trestán. Nyní může jít až na dva roky do vězení. (red)

Vědecká knihovna ukáže Nepál s Bhútánem

Oslavy prvního výročí Února 1948 se v Hradci Králové konaly na Velkém náměstí.

Foto: Archiv Muzea východních Čech

Milovníci cestování mají šanci navštívit pestrobarevný Nepál a tajemný Bhútán, a  to prostřednictvím povídání a obrázků cestovatele, průvodce, fotografa a  publicisty Davida Hainalla. Přednáška se uskuteční 7.  března od 18 hodin v  konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradecké ulici. (bu)

Poslání Mamma Help podporuje nový videospot

Pacientská organizace Mamma HELP představila nový spot o individuálním bezplatném poradenství a  podpůrné péči ženám s  rakovinou prsu a  jejich rodinám. Organizace má po celé republice osm center, mezi něž patří i aktivní pobočka v Hradci Králové. Nezisková pacientská organizace Mamma HELP pomáhá pacientkám s  rakovinou prsu a  jejich blízkým téměř 19 let. Ač se věnuje mnoha dalším projektům, zůstává jejím prvořadým posláním provoz sítě osmi regionálních center, kde samy vyléčené a  proškolené pacientky poskytují individuální bezplatné poradenství a  podpůrnou péči. A  právě služby organizace Mamma HELP přibližuje na sociálních sítích a ve vysílání televizí nový videospot, na kterém se bez nároku na honorář podíleli herci Národního divadla a k němuž komentář namluvil Petr Rychlý. „Chceme ukázat, jakou pomoc od nás ženy, které se potýkají s rakovinou prsu, mohou očekávat. Někdy si to totiž nedokáží

představit a zbytečně váhají. A  také ne všichni onkologové, i  když nás znají jako velkou pacientskou organizaci, mají vždy jasnou představu, co  konkrétně nabízíme,“ říká ředitelka Mamma HELP Jana Drexlerová. S ní souhlasí i koordinátorka královéhradeckého centra Jana Smetanová: „V  našich centrech vede rozhovor s pacientkou vždy terapeutka s osobní zkušeností s touto nemocí. Dokáže tak projevit velkou míru empatie a má na setkání dostatek času. Rozhovor může probíhat individuálně nebo i  v  přítomnosti doprovodu pacientky, protože toto onemocnění dopadá na celou rodinu. I proto vítáme, že tvůrci pojali náš nový spot tak, že jeho hlavní postavou není pacientka, ale její partner.“ Většina žen, které lékaři sdělí onkologickou diagnózu, uvítá nabídku podpůrné péče. A  právě tady přicházejí s  pomocnou rukou Mamma HELP centra se svými službami, které jsou bezplatné a  téměř denně dostupné. Pokud pacientky nemo-

hou přijít, jsou terapeutky k dispozici také na telefonu nebo odpovídají e-mailem. V  posledních třech letech zaznamenávají česká Mamma HELP centra přes šest tisíc návštěv ročně. Možnost individuálního rozhovoru s terapeutkou většinou osobně využívají zejména ženy krátce po sdělení diagnózy, některé ale docházejí průběžně také v době svého léčení nebo i po léčbě. „Královéhradecké centrum nabízí vedle individuálních rozhovorů také další program. Zpravidla ve čtvrtek zde probíhají například zdravotnické přednášky, tréninky paměti nebo tvořivé dílny. Pondělky pak patří cvičení jógy a  středy cvičení na rehabilitačních míčích. Navíc také docházíme například do škol a firem či institucí, kde přednášíme studentům i  zaměstnancům o  prevenci nádorového onemocnění prsu,“ doplňuje činnost královéhradeckého centra Jana Smetanová. Mamma HELP vydává svůj zpravodaj, věnuje se mnoha dalším projek-

Mamma Help centrum poskytuje bezplatné individuální poradenství a podpůrnou péči nemocným ženám a jejich blízkým. Foto: Archiv Mamma Help HK tům, jako Udělej uzel – a nezapomeň na prevenci, či Říct to dětem, pořádá benefiční a  společenská setkání nebo sportovní akce. Podrobné informace o činnosti včetně nového spotu organizace Mamma HELP můžete najít na webových stránkách www. mammahelp.cz. (pp)

Mamma Help centrum Hradec Králové sídlí na Gočárově třídě čp. 760, kousek za Ulrichovým náměstím směrem ke křižovatce se Střeleckou ulicí. Otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 10 do 15 hodin. Kontakt: tel: 495 221 947, 739 632 887, e-mail: hradec@mammahelp.cz.


STRANA 3

Stavba výcvikového centra začne na jaře

Výstavba výcvikové a školicí základny pro krajskou Zdravotnickou záchrannou službu u heliportu leteckých záchranářů v  Třebši by měla začít na jaře. Projekt včetně vybavení vyjde na více než 6,3 milionu korun bez DPH. Za 2,8 milionu korun vznikne přístavba objektu, kde se již nyní školí záchranáři, lékaři a členové horské služby. Dalších 3,5 milionu korun bude stát pořízení vybavení. Počítá se s  nákupem simulátorů zásahu u  dopravní nehody, u  různých hromadných nehod, simulátoru staveniště, zásahu ve výšce či lezeckého trenažéru. Vznikne zázemí pro zajištění specializovaného výcviku v  oblasti traumatologie a zásahů při mimořádných událostech, po dokončení projektu u  heliportu se rozšíří i  zázemí pro výcvik členů letecké záchranné služby. (čtk)

Skočte si na Kávu po francouzsku či hudbu

Festival frankofonie, který se bude konat od 6. do 30. března, zavítá i do Hradce Králové. Například 13. března to v  knihkupectví Oxford Bookshop bude akce Káva po francouzsku a 15. března v kavárně Kraft vystoupení hudební skupiny Chanson Trio Coucou. (zr)

Blokové čištění

Technické služby upozorňují na blokové čištění, které se na Masarykově náměstí bude konat 7. března. Zákaz zastavení zde platí od 7 do 13 hodin. (ts)

RADNICE 8 / 28. 2. 2018

Dělo přineslo dětem radost

Zájemci o vyšetření školní zralosti, hlaste se

Děti měly jarní prázdniny, v Hradci však nebyla po sněhu ani památka, takže kdo si ho chtěl užít, musel vyrazit na hory. Radnice krajského města to ale vyřešila i jinak. V Šimkových sadech se po dvou letech opět objevilo sněžné dělo, které pokrylo část šancí za Lékařskou fakultou UK technickým sněhem, aby dětem nadělilo radost ze zimních radovánek. Dočasná „sjezdovka“ se tak objevila kousek od jezírka, z něhož se voda pro zasněžování nově čerpala. Zájem o sáňkování a bobování na jediném bílém svahu ve městě byl o volných dnech značný. Foto: Martin Černý

Rodiče, kteří mají předškoláka s vadou řeči a nejsou si jisti, zda je již připravený pro základní školu, se před dubnovým zápisem mohou obrátit na Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami řeči a objednat dítě na vyšetření školní zralosti. Pracovnice centra mohou pomocí speciálního vyšetření zjistit, zda dítě potřebuje v některých oblastech ještě „dozrát“ a  nasměrují rodiče k tomu, jak s dítětem během dalšího roku pracovat. „V  případě doporučení odkladu školní docházky je ale pouze na rodičích, zda odklad využijí, nebo se rozhodnout pro nástup do školy. Připomínáme, že při odkladu školní docházky je nutné již k  zápisu přinést doporučení od pediatra a  poradenského zařízení,“ uvedla krajská koordinátorka pro logopedickou péči Eliška Mniazgová. V  případě dotazů, zájmu o vyšetření, nebo o konzultaci se zájemci mohou obrátit na Speciálně pedagogické centrum pro děti s  vadami řeči ve Štefánikově ulici 549, telefon 774 333 795. (elm)

Filharmonie uvede Křížovou cestu Po téměř sedmi letech od premiéry znovu uvede Filharmonie HK monumentální pašijové oratorium Křížová cesta od Lukáše Hurníka. Provedení je naplánované na 8. března od 19 hodin v kostele Božského srdce Páně a na Květnou neděli v Praze ve svatovítské katedrále. S  orchestrem hradecké Filharmonie se představí herecké a  další umělecké osobnos-

ti. Koncert také pomůže Nadačnímu fondu Svatovítské varhany. Role recitátorů se ujali herci Miroslav Táborský a Otakar Brousek, jako sólisté se představí Michaela Gemrotová a  Roman Hoza. Vystoupí i  Kühnův smíšený sbor, Chlapecký sbor Bonifantes a  orchestr Filharmonie HK. Za dirigentský pult se postaví István Dénes. (red)

Votroci zahájí jaro u sousedů

Jarní část Fotbalové národní ligy startuje a Hradečtí se v prvním zápase představí v  sobotu 3.  března v  sousedních Pardubicích. Utkání začne, pokud nebude kvůli nezpůsobilému teré-

nu odloženo, na stadionku Pod Vinicí v 10.15 hodin. V pátek 9. března si poté Votroci zahrají na svém stadionu v  Malšovicích, kde od 17 hodin přivítají Dynamo České Budějovice. Tomu mají co vracet, protože na podzim na jihu Čech prohráli vysoko 1:4. Hradečtí jsou po podzimu se ziskem 22 bodů až na desáté příčce. (čer)

klavírní interpretace JAMU v Brně. Koncert se koná od 17 hodin v Ebenově síni na Pivovarském náměstí. Více na www.uhk.cz.

Pessoa, prozradí mnohá z tajemství karnevalu. Rezervace na tel. 736 472 678 nebo na e-mailu: vzdelavani@ops.cz.

Tajemství karnevalu v Riu

Rozhlas nabídne herce, lékaře i houslového virtuosa

cestách s Petrem Voldánem loutkoherec a  šéf uměleckého souboru Divadla Spejbla a  Hurvínka Martin Klásek. V  úterý 6. března bude hostem radioporadny po 11. hodině Pavla Řehořková, která pohovoří o  poruchách činnosti štítné žlázy. Hostem ve studiu bude 7. března v  8.35 hodin Kryštof Bartoš, nový herec Klicperova divadla. V pátek 9. března připravil rozhlas od 9 do 12 hodin přímý přenos z  Aldisu z  festivalu Infotour a cykloturistika. Hostem bude Jaroslav Svěcený.

UDĚLEJTE SI ČAS Šašek nebo politik

Naučte se šít v Ambře

Sokolovna v Husově ulici na Novém Hradci Králové nabídne veřejnosti v  sobotu 10. března od 19 hodin další divadelní představení. Tentokrát půjde o  hru Šašek nebo politik. Předprodej v místní prodejně praktického zboží Pavla Jareše.

Středisko husitské diakonie DS Ambra pořádá kurz základů šití pro začátečníky, který se bude konat v úterý 20. a  27. března a  3.  a  17.  dubna od 16 do 18.30, tedy celkem 10 hodin. Kurz se koná v  Ambrožově ulici 728/3. Přihlášky na e-mailu: ds.ambra@ccshhk.cz, nebo na tel. 732 859 314.

Vietnam bude v Zámostí Povídání z  cesty po Vietnamu zaměřené na nejdůležitější tamější svátek Tét nabídne další z  cestovatelských promítání v AC klubu v LTC Zámostí v  Malšovicích. Pořad, při němž se účastníci prostřednictvím obrázků podívají na květinový trh nebo na přípravu tradiční novoroční speciality, se zde uskuteční v pondělí 5. března v 19 hodin.

Leoš Šimánek v Artičoku Galerie Artičok na třídě Karla IV. bude v úterý 6. března od 19.19 hodin hostit další díl cyklu Večery pod Bílou věží. Hostem bude cestovatel Leoš Šimánek. Vstupné 150 korun, rezervace na www.articok.cz.

Královéhradecká diecéze Církve československé husitské pořádá k výročí 100 let republiky přednášku Masaryk iritující a  fascinující. Koná se ve středu 7. března od 10 hodin v Ambrožově ulici 729.

Komunikace, která vede k cíli

Divadlo v Novém Adalbertinu

Seminář o komunikaci vedoucí ke kvalitním vztahům, proběhne v  sobotu 3. března od 14 do 17 hodin v  knihovně města ve Wonkově ulici. Pořádá církev Element, cena 100 korun. Registrace na e-mailu: tereza@ element.cx nebo na www.familyfest.cx.

V sobotu 3. března od 19 hodin uvede Dobré divadlo premiérově v  Novém Adalbertinu komedii Ani o den dýl, která dá mužům návod, jak se s  pomocí kamaráda zbavit ženy. Předprodej na www.hkpoint.cz nebo před začátkem na místě. Držitelé senior pasů mají symbolické vstupné 50 Kč. Více na www.dobredivadlo.cz, tel. 777 637 888 nebo 604 315 833.

Bajkazyl zve na akce Alternativní klub Bajkazyl v Gayerových kasárnách hned vedle třídy ČSA pořádá v  sobotu 3. března od 16 hodin pravidelné herní odpoledne nazvané Deskohraní pro malé i  velké. Ve středu 7. března od 10 hodin se uskuteční setkání maminek v mateřském klubu a o den později od 17 hodin literárně-poetické setkání.

Zábava i karneval v sokolovně TJ Sokol Nový Hradec Králové zve v  sobotu 3. března od 20 hodin na maškarní zábavu, která se uskuteční v sokolovně v Husově ulici. Předprodej vstupenek v restauraci Sokol. V  neděli 4. března zde začne v  15 hodin dětský karneval.

V pondělí 5. března bude v  18.04 hodin hostem v  radioklubu Českého rozhlasu Hradec Králové v Havlíčkově ulici v  živém vysílání pořadu Na

Frigo, navždy Hradečák!

Sen lásky k svátku žen Tradiční koncert u  příležitosti svátku žen pod názvem Sen lásky se uskuteční 8. března od 19 hodin v  městské hudební síni. Účinkují: operní pěvkyně Ema Hubáčková, sólisté opery ND Richard Haan a Sylva Čmugrová, klavírní virtuos Vladimír Župan a korepetitorka opery ND Jitka Nešverová. Rezervace vstupenek na www.hkpoint.cz, vstupenky v dárkové podobě na e-mailu: Emma. Emma@seznam.cz.

Přijďte si zkusit zápis nanečisto Základní škola Mandysova zve budoucí prvňáčky 15. března v 16 hodin k zápisu nanečisto. Více na www. mandyska.cz.

Smartphone pro seniory Studijní a vědecká knihovna pro velký zájem opět pořádá kurz smartphone pro seniory. Bude probíhat 19. a 26. března a 9. dubna v učebně č. 2 v  pátém podlaží vždy od 10 do 12 hodin a zahrne školení pro začátečníky, pokročilé i školení na aplikace. Cena je 300 korun. Lze i jednotlivě. Přihlášky na e-mail: vladimira. buchtova@svkhk.cz.

Klavírní podvečer Hudební katedra Pedagogické fakulty UHK pořádá 5. března Klavírní podvečer. Účinkují studenti Katedry

Udělejte radost dvakrát Přijďte s dětmi do Bia Central v sobotu 3. března od 15 hodin na promítání filmu Triky s  trpaslíky a  následnou výtvarnou dílnu. Zisk z promítání bude určen na podporu aktivit Centra pěstounských rodin.

Plavte závodně i pro radost Plavecký klub HK pořádá celoroční nábor nových plavců a  to nejen pro závodní plavání, ale třeba jen pro zvýšení fyzické kondice. Bližší informace v  krytém padesátimetrovém bazénu v  kanceláři plaveckého klubu, tel. 604 575 300 nebo e-mail: plavani@pkhk.eu.

Masaryk iritující i fascinující

Brazílie, to je Rio de Janeiro a karneval. Sandra Neumanová v  rámci přednášky spojené s  ochutnávkou brazilské kuchyně, kterou 6. března od 18 hodin pořádá ClubCafé

Hradec, věnné město královen

Po necelých dvou letech se vrátil do města, které je jeho druhým domovem, kde se mu narodil syn, kde válčil s těžkou nemocí a na stadion, kde tři roky bojoval za hradecké barvy a  získal si při tom srdce zdejších fanoušků. Slovenský hokejista Peter Frühauf, přezdívaný Frigo, do Hradce přijel 20. února s Duklou Trenčín, která přijala pozvání Mountfieldu k přátelskému duelu. Hradečtí fanoušci ho přivítali mohutným potleskem, skandováním jeho jména a  symbolicky pověsili napodobeninu Frigova dresu s  nápisem Navždy Hradečák pod střechu stadionu. Frigo se loučil s příznivci, což při předloňském letním odchodu nestihl, aréna bouřila a vyvolávala jeho jméno. V emotivní řeči k fanouškům se neubránil slzám... Foto: Stanislav Souček / Mountfield HK

Zvláštní pozici mezi královskými věnnými městy zaujímal ve východočeském regionu Hradec Králové, který se stal několikrát v době předhusitské rezidenčním městem královny-vdovy. Nejen této éře hradeckých dějin bude věnována přednáška 8.  března od 17 hodin v  knihovně města. (red)


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 3. března Adalbertinum 10.00 My se vlka nebojíme Hvězdárna 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Se zvířátky o vesmíru, 18.00 Příběh života, 19.30 Večerní program, 20.45 Pozorování Bio Central 15.00 Triky s  trpaslíky, 17.30 Tak pravil Bůh, 18.00 Prezident Blaník, 20.30 Sex Pistols, 21.00 Nemilovaní Divadlo Drak 18.00 Bílý tesák

Neděle 4. března Dobré divadlo 11.00 Cirkus žlutá karamela, 16.00 Plechové pohádky Bio Central 15.30 Triky s trpaslíky, 17.30 Darkland, 18.00 Akta Pentagon: Skrytá válka, 20.30 S  láskou Vincent, 21.00 Odnikud Aldis 16.00 Koncert Boni Pueri Filharmonie HK 19.00 Zamilovaný sukničkář

RADNICE 8 / 28. 2. 2018

RYBNÍK VÝSKYT

POVĚSTI Z HRADECKÝCH LESŮ Zpravodaj Radnice připravil pro čtenáře seriál příběhů z knihy Pověsti z  hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a  Milana Zerzána. Seznamují s  příběhy vážícími se k jednotlivým místům. Rybník vznikl snad v  patnáctém století. Byl vysušen a  osázen stromy, ale na tom místě se stále držela voda, takže nakonec rybník zvítězil nad loukou i  lesem. Místo je obklopeno stromy a vedle běží lesní cesta. Ve vodě bylo mnoho pařezů, kořenů

i větví, proto se tu dobře dařilo také vodním živočichům. Přilétají sem i  vzácné druhy ptáků, například volavky nebo černí čápi. Vypráví se, že tady žijí i  víly a  vodník s  celou rodinou. Ve dne se proměňují v  kachničky, nebo vysedávají na okolních stromech. Jednou prý do rybníka spadla hvězda a  zůstala hluboko v bahnitém dně. Starý hajný sám na vlastní oči viděl, jak se někdy v noci rozzáří hladina vody, aniž by svítil měsíc. Potom se dějí podivné věci.

Po hladině se prochází bílé průsvitné bytosti a je slyšet krásný zpěv, ale slova ta píseň nemá. Vždy, když se to stane, přijde k rybníku nějaká katastrofa. Naposledy to byla vichřice, která pokácela na protější stráni velké množství stromů. Rybník je plný ryb, žabiček, vodoměrek, potápníků a  dalších živočichů, ale lidé se tady nekoupou, co kdyby je vodník nebo podivné bytosti stáhly ke dnu. Nad rybníkem je studánka tak pro jednu malou vílu. (pz)

Plnou parou na hory. Skibusem

Čtvrtek 8. března Knihovna HK, Wonkova 17.00 Hradec jako věnné město českých královen Filharmonie HK 19.00 Hledám děvče na boogie woogie Kostel Božského srdce Páně 19.00 Křížová cesta – pašijová hra Klicperovo divadlo 19.00 Koule Městská hudební síň 19.00 Sen lásky

Pátek 9. března Bio Central 14.00 Prezident Blaník Hvězdárna 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Studio Beseda 19.00 Vincenc Klicperovo divadlo 19.00 Kytice

Výstavy Stodvacettrojka – Moderna, do 12. 3. Galerie Na Mostě – Jiří Ščerbakov – obrazy, kresby, grafika, do 28. 3. Galerie Barbara – Hradecko, můj oblíbený, do 30. 3. Galerie Koruna – Josef Váchal – grafika, do 21. 4. (lm)

elektromechanika pro opravy a údržbu elektrobusů a trolejbusů

Více na tel. 495 089 231 nebo 495 089 111.

Jáchym, evid. č. 19/2018, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 2 roky, kohoutková výška 60 cm, hmotnost 40 kg. Velký ochránce a  kamarád byl nalezen v  Nechanicích začátkem února. Vhodný pro zájemce se zkušenostmi, k domku se zahradou.

Úterý 6. března

Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – veselý lyžař Masarykovo náměstí 16.00 168. výročí narození T. G. Masaryka Knihovna HK, Slezské Předměstí 17.30 Zdravý a aktivní senior SVK HK 18.00 Nepál a  Bhútán – země nebetyčných hor a úsměvů Hvězdárna 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Klicperovo divadlo 19.00 Sen noci svatojánské Klub Satchmo 19.00 Nadoraz Bio Central 20.00 Radůza s kapelou

pro opravy a údržbu autobusů a trolejbusů

Thor, evid. č. 26/2018, kříženec; pohlaví: pes, barva: hnědá s bílou náprsenkou, věk: 1 rok odhadovaná kohoutková výška 48 cm. Pohledný mladý mrštný, ale bázlivý kříženec. Je třeba s  ním mít trpělivost a  věnovat mu dostatek času. Vhodný k domku se zahradou, do klidného domácího prostředí, zkušenému chovateli.

Knihovna HK, Wonkova 10.00 Miloš Štědroň, 17.00 O dýchání, Galerie Na Mostě 16.00 Vernisáž výstavy: Jiří Ščerbakov – obrazy, kresby, grafika Regiocentrum 17.00 Kristýna Znamenáčková a  Olga Punko, klavírní koncert Bio Central 17.30 Čtverec, 18.00 Tři billboardy kousek za Ebbingem, 20.30 Tvář vody, 21.00 The Florida Project Adalbertinum 18.00 Srí Lanka – ostrov čaje a slonů Divadlo Drak 19.00 Rudy Linka Trio American Trailler AC klub v LTC Zámostí 19.00 Vietnam Klicperovo divadlo 19.00 Richard III.

Středa 7. března

automechanikagumaře

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Pondělí 5. března

Knihovna HK, Wonkova 9.00 Tibet v kostce, 17.00 Pro Tibet – přednáška pro veřejnost Bio Central 10.00 Prezident Blaník, 17.30 The Florida Project, 18.00 Nejtemnější hodina, 20.30 Já, Tonya, 21.00 Nemilovaní Knihovna HK, Slezské Předměstí 17.00 Komiks ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků Klicperovo divadlo 19.00 Osm žen

Dopravní podnik města Hradce Králové přijme

O jarních prázdninách mohli být zájemci z Hradce na horách každý den, a to bez problémů s dopravou. Skibus dopravního podniku totiž vyjížděl do Deštného v Orlických horách každý den. A to za nevelký peníz. Při platbě městskou kartou vyjde jednosměrná jízdenka na 55 (zpáteční 105 Kč), jinak cestující zaplatí 70, respektive 130 korun. Autobus v krajském městě ráno zastavuje na šesti místech a poté už míří bez zastavení přímo do Deštného. Skibus by měl dále jezdit o víkendech až do 25. března, ale bude to záviset na sněhových podmínkách. Foto: Martin Černý

KAM ZA SPORTEM Sobota 3. března Basketbal

ženská liga: Sokol Nilfisk HK – Nymburk (16.00, hala Eliščino nábřeží)

Volejbal

liga juniorů: Slavia HK – Česká Lípa (10.00 a 13.00, sportovní hale TJ Slavia Orlická Kotlina)

Badminton

nominační turnaj GPA juniorů U19 ve všech disciplínách (9.00, hala ZŠ Kukleny)

Hokejbal

extraliga mužů: HBC Hradec Králové 1988 – Kovo Praha (11.00, hokejbalový stadion za DDM)

Neděle 4. března Golf

mistrovství ČR mládeže (centrum zábavy a sportu Fomei Honkova ulice 555 v Kuklenách)

Badminton

nominační turnaj GPA juniorů U19 ve všech disciplínách (9.00, hala ZŠ Kukleny)

Středa 7. března Kuželky

východočeský přebor: SKP kuželky HK A – Smiřice B (17.00, kuželna SKP Malšovice)

Pátek 9. března Fotbal

fotbalová národní liga: FC Hradec Králové – Dynamo České Budějovice (17.00, stadion Malšovice)

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m

Aquacentrum

Sauna

So 3. 3.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–23.00 (vstup s dětmi od 1 roku 10.00–15.00)

Ne 4. 3.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–21.00

Po 5. 3.

6.00–19.00

10.00–21.00; 18.00 aquaaerobic

10.00–14.00 ženy 16.00–21.00 (vstup 14.00–21.00 společná s dětmi od 1 roku celý den, do 16 hodin sanitární den)

Út 6. 3.

6.00–21.00

10.00–21.00; 10.00–21.00 muži 11.30 cvičení pro seniory

St 7. 3.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná 10.00–19.00

Čt 8. 3.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

Pá 9. 3.

6.00–18.00 20.00–22.00 večerní plavání

10.00–21.00

10.00–21.00 společná 10.00–23.00

Aktuálně na www.snhk.cz.

Wellness studio Flošna

10.00–21.00

10.00–21.00

Robin, evid. č. 20/2018, kříženec retrievera; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 1 rok, kohoutková výška 60 cm, hmotnost 35 kg. Překrásný kříženec, velice aktivní a přátelský. Je vhodný pro zkušeného kynologa, potřebuje důsledné vedení spojené s dostatečným vyběháním. Valentýna, evid. č. 11/2018, kočka evropská; pohlaví: kočka, barva: bílo-černá, věk: 4 měsíce. Valentýna je velice přítulná a  kontaktní kočička, která vyžaduje společnost lidí. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 22. 2. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 1. 3. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 725 731 603  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 08 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 08 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement