Page 1

14. 2. 2018, Č. 6 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Delší pobyt v aquacentru zdarma • Od 17. do 25. února dostane každý návštěvník aquacentra v  městských lázních ke vstupu 20 minut navíc zdarma. K  dispozici hostům budou i  všechny atrakce včetně 82 metrů dlouhého toboganu, perličkových nebo teplých bazénů či solária. Čas navíc bude možné využít například i  k  pobytu v  sousedním plaveckém bazénu, sauně, parních kabinách a dalších místech. (sn)

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje a prodlužuje výběrová řízení na pozice:

VEDOUCÍ ODBORU STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Informace: Jindřich Vedlich, tel. 495 707 426, Markéta Bartušová, tel. 495 707 421. Přihlášky lze podávat do 26. 2.

ENERGETICKÝ/Á MANAŽER/KA

Tipy Hradecké internetové televize na Šrámkově statku v Pileticích • Masopust je jen číslo • Věk sportovci roku dostali ocenění • Nejúspěšnější je výzva,“ říká hokejista Petr Koukal • „Olympiáda • Petrof Hall se otevřela veřejnosti

Nový ředitel TS: Chci zvýšit prestiž podniku Technické služby Hradec Králové vede nový ředitel Tomáš Pospíšil, který ve vedoucí funkci této městské organizace vystřídal Jiřího Henzla. Co chce změnit? Jaké představy máte o dalším směřování organizace, s prací jejichž 330 zaměstnanců se obyvatelé města setkávají denně?

Kromě toho, že musíme i nadále o  město pečovat co nejlépe, což je naší hlavní prací, bych chtěl naši organizaci zviditelnit a zvýšit její prestiž. Technické služby, to nejsou jenom lidé v oranžových vestách, kteří se starají o zeleň, veřejné osvětlení, dopravní světelnou signalizaci, školní budovy, chodníky nebo vozovky,

ale zajišťují například i provoz velkých sportovních areálů. Ty slouží nejen k  tréninkům, ale konají se v  nich také akce evropského nebo světového významu. Málokdo ví, že třeba o sportovní halu v Třebši, areál Slavie nebo nový stadion na pozemní hokej ve Farářství se staráme my. Máte k  dispozici desítky různých

Šrámkův statek žil masopustem

odbor strategického plánování a projektového řízení Informace: Jozef Čižmár, tel.: 495 707 737, Tomáš Jeřábek, tel.: 495 707 438. Přihlášky lze podávat do 23. 2.

Co vám můžeme nabídnout: zajímavou a různorodou práci • stabilní zázemí velké organizace • pracovní poměr na dobu neurčitou • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců • pružnou pracovní dobu • tři dny placeného zdravotního volna • pět týdnů dovolené • zajímavý program výhod (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z  osobního účtu zaměstnance) • příjemné pracovní prostředí. Více informací na stránkách www.hradeckralove.org – Kariéra.

MHD o prázdninách

O jarních prázdninách v  termínu od 19. do 23. února bude platit prázdninový režim městské hromadné dopravy. Provoz se tedy bude řídit druhým sloupcem jízdního řádu označeným jako pracovní den omezení dopravy. Nepojedou ani školní a výpomocné spoje. (ma)

Masopustní veselí, ukázka porcování prasátka, tržiště se zabijačkovými specialitami, vystoupení folklorních souborů a další atraktivní program. Tak vypadal tradiční Masopust na statku, kde návštěvníci mohli mimo jiné vidět i výrobu tradičních krajových pochoutek božích milostí. Foto: Pavlína Pospíšilová

Škola hrou? Ve školce Holubova na to jdou od přírody Dětem v Mateřské škole Holubova v  Malšovicích nově slouží výukové centrum hydrometeorologie, které doplnilo už fungující ekozahradu a  výukovou stěnu zaměřenou na lesní živočichy. Letos by zde ještě mohla přibýt naučná stezka. Předškoláci se tak seznamují s  přírodními zákonitostmi hrou. Mateřinka, která spadá pod ZŠ Úprkova, má ve svém areálu nově například výukovou tabuli ukazující koloběh vody v přírodě, úpravu vody člověkem nebo druhy mraků včetně jejich výskytu v  přírodě. „Předpokládáme, že nejzajímavější částí pro děti bude vodní kaskáda, která je sice připravena, ale s  ohledem na klimatické podmínky začne fungovat až na jaře,“ uvedl vedoucí učitel Martin Jílek. Díky informačním tabulím i  pomůckám si děti mohou prakticky vyzkoušet, jak se pohybují lodě po řekách nebo jak využíváme vodní toky k  výrobě elektrické energie. Pro děti

Děti se v mateřince učí o přírodě a přírodních jevech, k čemuž používají například i zařízení napodobující blesk. Foto: Martin Černý

je velmi zajímavé rovněž nově pořízené vybavení simulující blesk, čištění vody v průhledných válcích nebo sledování počasí pomocí moderní meteorologické stanice. Významnou pomoc při uskutečnění projektu hráli také rodiče dětí, kteří na ekologickém dni kromě jiného postavili domeček pro většinu vybavení. Na jeho střeše je přitom místo i pro solární panel pohánějící čerpadlo vodní kaskády. Výukové centrum hydrometeorologie je už třetím projektem školky, který děti vede k  poznávání a  ochraně přírody. Prvním se stala ekozahrada s  bylinami, ovocnými stromy a  možností pěstování zeleniny, druhým výuková stěna zaměřená na lesní živočichy, další podobné projekty budou následovat. Školka nyní připravuje naučnou stezku dřevin a lesních živočichů s výukovými tabulemi a prostorem s  pískem pro poznávání otisků stop zvířat. „Chtěli bychom, aby byla do letních prázdnin hotová,“ doplnil Martin Jílek. (čer)

mechanismů, jsou dostatečně využité? Našim cílem není tvořit zisk, ale starat se o údržbu města, to však neznamená, že nesledujeme náklady. Máme například rozsáhlý vozový park a  z  auditu, který jsem zadal, vyplynulo, že vlastníme i stroje, s nimiž se už nepracuje, nebo velmi málo. Tím nám vznikají zbytečné náklady, například na pojistky a podobně. V posledních týdnech je aktuálním tématem stav mostů. Jak jsou na tom ty ve vaší správě? Jsou v odpovídajícím stavu a uzavření některého z nich nehrozí. Staráme se o  více než padesát mostních konstrukcí, jejichž stav neustále sledujeme. V posledních letech jsme se zaměřovali na jejich drobnější údržbu, a  jelikož většina mostních konstrukcí je starších, rád bych navýšil objem finančních prostředků na mostní stavitelství. A teď k personálním záležitostem. Je těžké v podniku udržet pracovníky, když jinde by si vydělali víc? Velké firmy, automobilky, nám pracovníky doslova odsávají. Ono je těžké odolat, když za odvedenou práci dostanete jinde třeba trojnásobnou mzdu. Místa u  nás jsou tabulkově placená, s  tím nic neuděláme, ale na druhou stranu nabízíme stabilní a  rozmanitou práci po celý rok, nikdo nemusí zůstat v  zimním období doma. V  technických službách nejste žádným nováčkem, přibližte nám, prosím, vaši profesní dráhu? Technické služby jsou mým prvním zaměstnavatelem. Jsem Hradečák, patriot a chci se podílet na tom, aby naše město bylo stále skvělým místem pro život. Začal jsem zde pracovat před patnácti lety při náhradní vojenské službě na tehdejším středisku investic, pak se naskytla příležitost v  organizaci zůstat; pracoval jsem jako investiční technik a později jako vedoucí střediska místních komunikací. V posledních letech jsem zastával funkci vedoucího správy místních komunikací. Martin Černý

Napište si o Radnici s barevnými snímky Informační zpravodaj města Radnice má i  elektronickou verzi. Ta je na rozdíl od papírové s  barevnými snímky. Zájemci o  čtení městského zpravodajství na počítači či v  chytrém telefonu, mohou čerstvé vydání najít každou středu na webových stránkách www. hradeckralove.org. Čtenáři, jimž by vyhovovalo zasílání elektronické barevné Radnice do e-mailové schránky, si o  tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice a najdou ji v elektronické poště obvykle každou středu. (red)


STRANA 2

RADNICE 6 / 14. 2. 2018

OSMIČKOVÉ ROKY V HRADCI KRÁLOVÉ

CESTA K „VÍTĚZNÉMU“ ÚNORU 2. ČÁST

Série článků k osmičkovým výročím, které pro Radnici připravuje Muzeum východních Čech, přibližuje, jak události těchto let poznamenaly dění v našem nejbližším okolí, jaký dopad měly na tehdejší obyvatele Hradce Králové a sousedních obcí, které se později staly jeho součástí. Pozornost únorových vydání Radnice se obrací k událostem před 70 lety, k roku 1948.

Dvěma událostmi následujícího roku 1947, které přispěly k množícím se ostrým stranickým střetům, se dostalo i  naše město do celostátního povědomí. Komunistům se podařilo získat na svou stranu dělníky, zejména agitační činností v jednotném Revolučním odborovém hnutí (ROH) a na závodech. Aby mohli uskutečnit své plány na převzetí moci ve státě, potřebovali získat podporu venkova. Mezi komunisty a  ostatními třemi stranami Národní fronty se rozhořel boj o  podobu nových zemědělských zákonů. V  dubnu roku 1947 hovořil v Hradci Králové v sále Střelnice komunistický ministr zemědělství Josef Ďuriš na schůzi svolané okresní organizací svazu čs. zemědělců k přípravě zemědělských zákonů. Představil zde další body zemědělského programu, které chtělo jeho ministerstvo (rozuměj komunisté) uzákonit. Obsahoval návrhy na vykoupení veškeré zemědělské půdy nad 50 hektarů a na vyvlastnění půdy za náhradu těm, kteří na ní nehospodaří, a  rozdělení této půdy mezi střední a malé rolníky pod heslem „Půda patří těm, kdo na ní pracují“. Podle místa vyhlášení dostaly název Hradecký program. Komunistům se program

HRADECKÝ PITAVAL 3. 2. Přímo na místě činu policie lapila zloděje, který se v závěru noci vloupal do večerky na Slezském Předměstí a z kasy vzal dvě stovky. Na dveřích, kterými prohodil kovový rošt, navíc způsobil třítisícovou škodu. Na zloděje upozornil všímavý občan, který zavolal na linku 158. Zloděj není policii neznámý, jde totiž o 47letého recidivistu, který byl již 26 krát odsouzen převážně za majetkovou trestnou činnost a  v  base strávil více než 34 let! Po zadržení se snažil hrát pomatence, ovšem na psychiatrii s ním byli hned hotoví. Za krádež mu hrozí tři roky vězení. (čer)

O prázdninách vyjede skibus každý den Plakát zvoucí na zakázané letní závody selských jezdců v Nechanicích. Foto: Archiv Muzea VČ

Osmi ministrům tzv. Košické vlády bylo 20. dubna 1947 předáno čestné občanství města Hradce Králové. Foto: Archiv Muzea východních Čech

podařilo ve veřejnosti rychle rozšířit a vyzvali zemědělce, aby se k němu vyjádřili. Výsledkem byla vlna rezolucí a  deputací z  venkova i  závodů, v  nichž rolníci Hradecký program podpořili a  požadovali jeho urychlené přijetí v  parlamentu. Souboj politických stran se vyostřoval. Komunisté jakoukoliv kritiku či pozměňovací návrhy ostatních stran začali vydávat za snahu reakčních sil navrátit se k poměrům první republiky. Stalo se tak i v  tzv. nechanické aféře. Tehdy

Z Hradce přímo do skiareálu Deštné v  Orlických horách vozí zájemce skibus dopravního podniku. Kromě víkendů bude skibus navíc v době týdenních jarních prázdnin od 19. února vypraven denně. Provoz závislý na sněhových podmínkách je naplánován do neděle 25. března. V Hradci mohou cestující nastoupit v  těchto časech a  na těchto zastávkách: 7.15 – Podzámčí • 7.20 – Benešova • 7.25 – Hotel Garni • 7.40 – Terminál HD • 7.50 – Adalbertinum • 8.00 – Alessandria (ulice Bří Štefanů – směr Stoletá). Na zpáteční cestu skibus vyrazí v  16.15 hodin. Jízdné lze platit hotově, nebo za zvýhodněnou cenu městskou kartou. Více na www.dpmhk.cz, nebo na telefonu 495 089 258. (pp)

Infotour obsadí Aldis 9.a 10. března

Dne 28. října 1947 došlo na náměstí, které dnes opět nese jméno Tomáše Garrigua Masaryka, ke znovuodhalení jeho pomníku. Foto: Archiv Muzea VČ

Při předávání čestných občanství promluvil i Jan Masaryk. Foto: Archiv Muzea VČ

U Pytláka vznikne workoutové hřiště

Nová interaktivní stezka siluet a mimiker, dřevěné workoutové hřiště, obora pro jeleny a  také oprava hájovny v Černé stráni. To jsou plány Městských lesů Hradec Králové pro následující měsíce. Veřejnost se tak může těšit na další rozšíření zázemí pro odpočinek v městských lesích. Přiblížit funkci lesa by měla veřejnosti interaktivní stezka siluet a  mimiker, která povede od Zděné boudy k  rytířskému hradišti. „Na stezce budou umístěny makety zvířat a naučné tabule s  ptactvem. Hotová by měla být do května,“ řekl ředitel Městských lesů HK Milan Zerzán. Na své si přijdou i  sportovně založení návštěvníci lesů. Poblíž občerstvení U Pytláka totiž vznikne unikátní dřevěné workoutové hřiště. Letos chtějí lesníci zahájit také opravu hájovny na Černé stráni neboli U Dvou šraňků. „Oprava hájovny patří mezi největší investiční akce letošního roku. Stavební práce by měly být zahájeny v létě a konečná podoba hájovny by se měla co nejvíce přiblížit té původní z  třicátých let minulého století,“ popsal Zerzán. (red)

ozbrojené bezpečnostní složky zabránily na rozkaz komunistického ministra vnitra Václava Noska konání celostátních závodů Selských jízd, svolaných na 5. a 6. července 1947 do nedalekých Nechanic. Komunisté akci prohlásili za provokaci reakce a  snahu o  znovuobnovení agrární strany. Škodováci zorganizovali na 17. červenec do Hradce na Střelnici tábor lidu, na němž účastníci

akci Selských jízd odmítli. Nekomunistické strany naproti tomu zásah ostře odsoudily a požadovaly jeho vyšetření. Vnitropolitická situace ve státě od poloviny roku 1947 spěla k  rozhodujícímu střetnutí o  budoucí směřování republiky. Zejména proto, že se v příštím roce měly opět konat parlamentní volby a komunisté v nich vítězství jisté neměli. Jaroslava Pospíšilová

Kongresové centrum Aldis bude i letos hostit největší veletrh cestovního ruchu ve východních Čechách nazvaný Infotour a  Cykloturistika. Devatenáctý ročník budou moci zájemci zdarma navštívit 9. a 10. března. V expozicích najdou inspiraci na dovolenou a výlety, tradiční součástí bude i  doprovodný program. Ten zahrne například cestovatelské besedy s autogramiádami a losováním cen, dětský koutek s  programem, odbornou konferenci ke 100. výročí založení republiky na téma Čapek – Karel, Josef a Helena, život a tvorba, či přímé vysílání Českého rozhlasu z prvního dne veletrhu. Více na www. infotourhk.cz. (kca)

Recept na zdraví a dlouhověkost? Pohyb a pohoda

Významná životní jubilea oslavily v minulých dnech dvě obyvatelky města. Šestý únorový den se dožila 100 let Božena Šerclová (na snímku vpravo) a 11. února oslavila 106. narozeniny nejstarší občanka města Hedvika Trutnovská. Ta žije v domově U Biřičky, kde je spokojená. Receptem na dlouhověkost je podle ní nepřipouštět si žádné starosti. „Navíc mi bylo kdysi předpovězeno, že se dožiji sto šesti let, tak se toho držím,“ vysvětluje s úsměvem. Ke koníčkům paní Trutnovské dlouho patřila četba a luštění křížovek, živě se zajímá také o dění kolem sebe. Dáma, která zažila jedenáct prezidentů a dva císaře, nevynechala například ani nedávné prezidentské volby. Stále aktivní je také o šest let mladší Božena Šerclová, která se narodila v Budapešti a do Hradce se dostala v roce 1952. Za svůj věk 100 let a stále poměrně dobrý zdravotní stav prý vděčí pohybu, v životě totiž často sportovala a chodila na dlouhé procházky po hradeckých lesích. V Hradci Králové v současnosti žije desítka občanů starších sto let. Foto: Pavlína Pospíšilová a Martin Černý


STRANA 3

Kurzy internetu pro seniory nabídnou i práci s chytrým telefonem

RADNICE 6 / 14. 2. 2018

Veterina získala milionového koně

Město ve spolupráci s osmi školami bude od 5. března pořádat bezplatné kurzy Internet pro seniory – seniorhk. cz pro začátečníky i  pokročilé, kde je zařazena i výuka práce s chytrým telefonem (kalendář, upomínky, nastavení SMS, fotoaparát, internet, aplikace Obchod Play, Mapy, Záchranka, Počasí….). Uskuteční se v  základních školách Bezručova, Mandysova, Jiráskovo náměstí, Nový Hradec, Sever, Úprkova, Štefánikova a  Josefa Gočára, kurzy úpravy digitální fotografie proběhnou v ZŠ Sever a  Bezručova. Výuka probíhá jednou týdně obvykle mezi 14. a  17. hodinou v  délce 60 minut. Přihlášky do 23.  února na telefonu 495 707 980. Na záznamník je tam třeba nadiktovat jméno a  příjmení, rok narození, adresu, telefon, preferovanou školu a  typ kurzu – začátečníci, pokročilí, úprava digitální fotografie. Přihlášení jiným způsobem není možné. Termíny výuky v  jednotlivých školách budou zájemcům zaslány formou pozvánky koncem února nebo začátkem března. (red)

Adalbertinum zve na večery u cimbálu Malý sál Adalbertina bude ve čtvrtek 22. února od 19 hodin hostit Večery u  cimbálu. Půjde o  letošní první z pravidelných setkání příznivců Hradecké cimbálové muziky. (red)

Model koně v životní velikosti jako novou učební pomůcku představila studentům, učitelům a  veřejnosti při dni otevřených dveří Střední odborná škola veterinární v Kuklenách. Model, který je jediný svého druhu v České republice a jehož cena je milion korun, vyrobila pro potřeby školy Veterinární univerzita v Calgary v Kanadě. Finanční prostředky na nákup poskytlo Ministerstvo zemědělství v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy a Královéhradecký kraj, který poskytl dalších 10 % finančních prostředků a celou dotační částku škole předfinancoval. Model koně, jehož součástí jsou i vnitřní orgány, umožňuje například nácvik odběrů tělních tekutin, specializovaných vyšetření či ošetření a výrazně zlepší dovednosti žáků při práci se zvířaty. Koně, přezdívaného také Milionový, studenti ve své škole „ustájili“ pod jménem Bludička. Foto: Pavlína Pospíšilová

Tříkrálová sbírka byla na Hradecku rekordní

Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky Oblastní charity Hradec Králové pořadatele velmi potěšil. Částka se totiž poprvé v historii hradecké sbírky přehoupla přes milion, a to na částku 1 483 278 Kč. Ve srovnání s předešlým rokem se do 384 kasiček vybralo o 242 700 korun více na Hradecku a o 61 354 korun na Třebechovicku. Vzhledem ke sloučení Oblastní charity Hradec Králové a Farní charity Třebechovice pod Orebem přibylo dalších 16 měst a  obcí z  Třebechovicka k tak již početné „rodince“ 101 obcí a  měst, kde Oblastní charita Hradec Králové sbírku zajišťuje. Ke sbírce se tradičně připojily hradecké děti ze základních škol Jiráskovo náměstí, Plotiště a  Jana Pavla II, Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína, Gymnázia Boženy Němcové, Vyšší odborné školy zdravotnické a  střední zdravotnické školy a  Obchodní akademie. Výtěžek sbírky pro Hradecko bude rozdělen mezi ranou péči Sluníčko, která poskytuje zdarma služby rodinám pečujícím doma o dítě s postižením, domácí hospicovou péči umožňující umírajícím trávit poslední chvíle společně v domácím prostředí a  odborné sociální poradenství Poradny domácí hospicové péče a  Poradny pro lidi v  tísni. Výtěžek z  Třebechovicka bude využit pro zajištění pečovatelské služby regionu. Pět procent půjde na uskutečnění humanitárních projektů v  Indii a  Hondurasu, tři procenta tvoří krizový fond charit pro rychlou pomoc při mimořádných událostech. Více na www.charitahk.cz. (chr)

UDĚLEJTE SI ČAS Válka v Sýrii očima novinářky V  úterý 20. února proběhne v  kavárně Artičok kombinovaný večer. Od  18 hodin bude hrát klavíristka Ellen Fischerová, od 19 hodin pak bude novinářka Markéta Kutilová vyprávět své zážitky z  válečného konfliktu v Sýrii.

Výlet do Anatolie i na Ural Studijní a  vědecká knihovna nabízí ve středu 21. února od 18 hodin cestovatelskou přednášku přibližující život ve východní Anatolii, o den později začnou v  17 hodin Toulky Uralem. Více na www.svkhk.cz. 

Blešák pro Kambodžu V neděli 25. února od 11 hodin se v  Biu Central uskuteční další ročník charitativního blešího trhu, letos jeho výtěžek poputuje na podporu projektů v  Kambodži. V  prodeji bude vše možné i  nemožné – věci do bytu, handmade výrobky, oblečení, knihy, hračky, předměty točící se kolem hradeckého Medvěda Wrr, a mnoho dalšího. Nebudou chybět ani poukazy na lekce tenisu, výuku angličtiny, úklidy, šití dětského oblečení, pečení dortů a další služby. Atmosféru blešáku pořádaného církví Element doplní stánek s občerstvením, kde budou v nabídce různé dortíky, muffiny a mnoho dalších sladkostí. Více na facebooku Elementu fb.com/elementhradec, informace o projektu a možnosti zapojení na e-mailu: tereza@element.cx.

Klavírní podvečer Hudební katedra Pedagogické fakulty UHK pořádá v pondělí 19. února další Klavírní podvečer. Účinkovat budou studenti Katedry klavírní interpretace JAMU v  Brně. Koncert se koná od 17 hodin v Ebenově síni v budově Katedry výtvarné výchovy a  textilní tvorby na Pivovarském náměstí v areálu Regiocentra. Na koncertě vystoupí laureáti českých i mezinárodních klavírní soutěží Linda Coganová, Marie Jakabová a Martin Nosek. Přednesou výběr skladeb ze všech stylových období od baroka po tvorbu 20. století. Více na www.uhk.cz.

Rozhlas dá prostor šerpovi, herečce, zpěvákovi i studentům V  pondělí 19. února bude v  8.35 hodin Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové sportovec a šerpa Petr Mazal a jeho nová kniha S kolem kolem světa. V  pondělí 19. února připravil rozhlas pro posluchače po 18. hodině Jednohubky s  Tomášem Magnuskem. Hostem bude herečka Libuše Švormová.

V pátek 23. února bude Pátečním hostem od 10 hodin v přímém přenosu z Radiokavárny v Havlíčkově ulici zpěvák a  kapelník skupiny Chinaski Michal Malátný. Tento den budou hosty Radioporadny z  rozhlasové kavárny po 11. hodině pedagogové a studenti hradecké a pardubické univerzity. Jak se žije studentům v obou městech? Podle čeho zvolit správný obor? Přijímací zkoušky krok za krokem.

Přednáška o Únoru 1948

Slovensko v Adalbertinu

Masarykova společnost zve veřejnost na přednášku Únor 1948, která se uskuteční ve čtvrtek 22. února od 17.30 hodin v posluchárně B9 v  budově Filozofické fakulty UHK na náměstí Svobody.

Cestovatelskou přednášku Martina Loewa Slovensko – země našich nejbližších sousedů, uvede Hradecká kulturní a vzdělávací společnost v  pondělí 19. února ve velkém sále Adalbertina. Přednáška přiblíží krásné slovenské hory, historická města, hrady, lidovou architekturu, krápníkové jeskyně i divoké soutěsky.

Kurzem k rodokmenu Studijní a  vědecká knihovna pořádá kurz s názvem Genealogie a tvorba rodokmenu v  počítačové učebně ve 2. podlaží 27. února a 6. března od 10 do 12 hodin. Účastníci se dozvědí, v jakých pramenech je možné hledat informace o předcích, jak postupovat při tvorbě rodokmenu a jak číst v matrikách. Cena 100 Kč. Přihlášky na: inform@svkhk.cz.

Muzeum zve na prohlídku a na filmový pátek Komentovaná prohlídka Muzea východních Čech a  výstavy Muzejní nostalgie s kurátorkou Markétou Pražákovou se koná dne 21. února od 18 hodin. Výstavu doprovázejí také filmové pátky, při nichž jsou promí-

Votroci ladí formu na ligu

Do knihovny za přírodou

Příroda Hradecka a Pardubicka bude 22. února od 17 hodin tématem přednášky v  knihovně města ve Wonkově ulici. Přírodní památku Na Plachtě a  ornitologickou lokalitu Bohdanečské rybníky představí Karel Bejček.

Výstavy v knihovně Výtvarná díla Ivana Baboráka a  textilní ručně šité panenky jeho manželky Jany nabízí výstava Ivan Baborák a  Jana Baboráková – Dva dialogy. Koná se do 27. února v galerii v přízemí. (red)

Fotografujte ptactvo do kalendáře

Hledá se prezident Prezidentské volby jsou za námi, teď se lze v úterý 20. února od 18 hodin v  ClubCafé Pessoa naproti Adalbertinu v  rámci Filmového klubu zamyslet nad příčinami volebního chování a s pomocí dokumentu Hledá se prezident nahlédnout do zákulisí volební kampaně. Režisér Tomáš Kudrna v  něm ukazuje obraz kandidátů tak, jak je nebylo možné poznat prostřednictvím zpravodajských médií. Vstupné 40 korun.

Sluníčko láká na konferenci Středisko rané péče Sluníčko zve na konferenci Vědět, jak dál, která se koná 14. března od 9 hodin v knihovně města ve Wonkově ulici. Přednášky jsou určené pro odborníky i laiky, kteří se setkávají s rodinami pečujícími o  děti se zdravotním postižením. Vstup zdarma. Přihlášky do 28. února na e-mail: slunicko@charitahk.cz. Více na www.charitahk.cz.

tány české filmy, v nichž se objevuje Hradec Králové. V pátek 23. února to bude snímek 105 % alibi z roku 1959.

Příprava fotbalistů FC Hradec Králové na jarní druholigové boje nabírá na obrátkách. Po výhře na Slovensku nad Spartakem Trnava 3:2 a remíze 1:1 v Uherském Brodě s brněnskou Zbrojovkou se Hradečtí střetli na umělé trávě malšovického stadionu s polským týmem Miedź Legnica. Brankami Piatkowského a Forsella hosté zvítězili 2:0. Další přípravný zápas Votroci sehrají v sobotu 17. února od 10 hodin proti Viktorii Jirny. Foto: Martin Černý

Městské lesy Hradec Králové opět vypisují pro veřejnost fotosoutěž, tentokrát na téma ptáci. Z vybraných fotografií vznikne nástěnný kalendář pro rok 2019. Máte-li doma fotografie různých druhů opeřenců z  hradeckých lesů nebo nějaké ještě pořídíte, mohou se v kalendáři objevit. Snímky o velikosti minimálně 1 MB ve formátu na šířku je možné zasílat do 15. října elektronicky na https://web.mmhk.cz/ fotosoutez. Ze záběrů zachycujících ptáky v  průběhu celého roku porota vybere dvanáct nejlepších, pro každý měsíc v kalendáři jeden. Fotografie mohou být pořízené nejen letos, ale i v minulých letech a v jakémkoliv ročním období, ideálně i  přes zimu, kdy lze ptáky dobře vyfotografovat třeba na krmítku. Ke snímkům je nutné připojit souhlas s  jejich použitím pro potřeby Městských lesů Hradec Králové a  jméno autora, které bude u snímků uvedeno. Autoři vybraných fotografií dostanou od lesníků kalendář a drobné dárky. (red)


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 17. února Adalbertinum 10.00 Deset černoušků Bio Central 13.00 Pán prstenů trilogie, 17.30 Happy End, 21.00 Tak pravil Bůh Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Polaris, 18.00 Cesta za miliardou sluncí, 19.30 Večerní program, 20.45 Večerní pozorování Divadlo Drak 16.00 Jak si hrají tatínkové

Neděle 18. února Adalbertinum 10.00 O Palečkovi Bio Central 15.00 Čertoviny, 17.30 Na konci světa, 18.00 Prezident Blaník, 20.30 Tvář vody, 21.00 Odnikud Aldis 20.00 Dire Straits Experience

Pondělí 19. února

Prázdniny s roboty i mamuty Jarní prázdniny lze dobře strávit nejen na horách, ale i  přímo v  krajském městě. Možností je habaděj. Technologické centrum Hradec Králové sídlící na letišti se pro děti od osmi let a jejich doprovod otevře v týdnu od 19. do 23. února. Kluci a  děvčata se zde seznámí s  miniroboty Ozoboty, kterým pomohou najít cestu bludištěm a  vyzkoušejí si základní programování. S  elektrotechnickou stavebnicí Boffin pod vedením lektora sestaví maják, kompas nebo třeba detektor pohybu. Program doplní virtuální realita,

která nabídne jízdu na horské dráze, chůzi po mořském dně nebo prohlídku vesmíru z oběžné dráhy. Program bude probíhat od pondělí do pátku vždy od 10, 11, 12.30, 13.30 a  14.30 hodin. Více informací včetně registrace na www.tchk.cz/akce/ jarni-prazdniny-v-tc nebo na tel. 495 077 111. Akce je pro děti i jejich doprovod zdarma. Zajímavou možnost trávení volného času nabízí také Muzeum východních Čech chystající se na rekonstrukci budovy. V  úterý 20. a  ve čtvrtek 22. února pořádá akci pro rodiče s  dětmi nazvanou Zimu-

jící ptáci (na krmítkách i na řece). Sraz bude o půl desáté před muzeem a  není třeba se předem objednávat. V úterý se procházka zaměří na vodní ptáky na Labi, o  dva dny později účastníky čeká pozorování ptáků parků a zahrad. Vlastní dalekohled je vítán, vstupné 30 korun. Na středu 21. února od půl desáté je v dětském ateliéru muzea připravena akce Po stopách mamutů, kde si účastníci vyzkoušejí práci pravěkého umělce. Vstupné činí 50 korun, doprovod zaplatí 20 Kč. Objednávky na tel. 604 513 643 nebo na e-mailu: edukace@muzeumhk.cz. (red)

Královští sokoli válí, nadstavba začíná

Bio Central 17.00 Tvář vody, 17.30 Nemilovaní 20.00 Hmyz, 21.00 Happy End Adalbertinum 18.00 Slovensko

Úterý 20. února Muzeum VČ 9.30 Zimující ptáci – naučná procházka Bio Central 10.00 S láskou Vincent, 17.30 Tak pravil Bůh, 18.00 Prezident Blaník, 20.30 Tři billboardy kousek za Ebbingem, 21.00 Odnikud Klicperovo divadlo 14.30 Kati SVK HK 17.00 Problémy a nálady na venkově v předvečer Února 1948 Knihovna HK, Wonkova 17.00 Dmitrij Šostakovič anebo Do lágru ho vrazíme ClubCafé Pessoa 18.00 Máme prezidenta? Artičok 19.00 Válka v  Sýrii očima Markéty Kutilové Divadlo Jesličky 19.30 Krvavá svatba

Čtvrtek 22. února Muzeum VČ 9.30 Zimující ptáci – naučná procházka SVK HK 17.00 Toulky Uralem Knihovna HK, Wonkova 17.00 Příroda Hradecka a Pardubicka Filozofická fakulta UHK 17.30 Únor 1948 – přednáška Adalbertinum 19.00 Večery u  cimbálu Studio Beseda 19.00 Bez bab! aneb Kutloch Klicperovo divadlo 19.00 Koule

Královští sokoli Hradec Králové vyhráli základní část východní skupiny I. ligy mužů v basketbalu a nyní je čekají boje v nadstavbové části. Výhra v posledním zápase základní skupiny nad Opavou 98:69 byla už jejich sedmnáctým vítězstvím, prohráli přitom pouze jedinkrát. Zajistili si tak první místo v nadstavbové skupině, v níž se střetnou s Litoměřicemi, Košířemi a Vysočinou Jihlava. Nejbližší domácí utkání hradečtí basketbalisté sehrají 25. února od 17 hodin ve sportovní hale v Třebši proti Slavoji Litoměřice. Foto: Luboš Lorinc

KAM ZA SPORTEM Sobota 17. února Volejbal

II. liga mužů: Slavia HK – Malá Skála (10.00 a 14.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Lední hokej

turnaj pěti zemí do 19 let: Německo – Švýcarsko (13.30), Česko – Švédsko (17.00, ČPP aréna)

Fotbal

přípravné utkání: FC Hradec Králové – Jirny (10.00, stadion Malšovice)

Neděle 18. února Lední hokej

turnaj pěti zemí do 19 let: Finsko – Švýcarsko (12.30), Česko – Německo (16.00, ČPP aréna)

Pátek 23. února Kuželky

východočeský přebor: SKP kuželky HK B – Rychnov C (17.00, kuželna SKP Malšovice)

Volejbal

I. liga žen: Slavia HK – Hlincovka (19.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Lední hokej

příprava: Mountfield HK – Eisbären Berlín (17.30, ČPP aréna)

Pátek 23. února Klicperovo divadlo 10.00 Tři mušketýři Bio Central 14.00 Cukrář, 20.30 Florida project Hvězdárna a planetárium 15.00 Polaris, 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Muzeum VČ 18.00 105 % alibi Filharmonie HK 19.00 Othello Klub Satchmo 19.30 Jada band

Výstavy Galerie Na Hradě – Petr Balíček – Digitální obrazy, do 19. 2. Galerie Barbara – Jiří Kristen – obrazy, Štěpánka Bašková – keramika, do 23. 2. Galerie Koruna – Ohlédnutí, do 24. 2. Galerie Na Mostě – Portréty v grafice, do 2. 3. Stodvacettrojka – Moderna IV, do 12. 3. (lm)

Hlasujte pro hřiště Jeden z obchodních řetězců letos postaví dalších deset Rákosníčkových hřišť a  o  tom, která města se na hřiště v  hodnotě jeden a  půl milionu korun mohou těšit, rozhodne veřejnost v  hlasování. To potrvá do konce února na webových stránkách www. lidl-rakosnickova-hriste.cz a  na Facebooku www.facebook.com/ lidlcesko. Každý hlasující může denně odevzdat dva platné hlasy. Podpořte Hradec. (red)

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Čertík, evid. č. 533/2009, kříženec špice; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 9 let, kohoutková výška 48 cm, hmotnost 22 kg. Přátelský temperamentní kříženec má právem své příznivce, kteří oceňují jeho radostnou povahu. Je vhodný k rodinnému domku s  uzavřeným dvorkem, kde bude mít svůj prostor, protože má svéráznější povahu. Vhodný pro zkušeného kynologa. Johny, evid. č. 60/2016, kříženec; pohlaví: pes, barva: hnědá s  bílou náprsenkou, věk: 3 roky, kohoutková výška 45 cm, hmotnost 18 kg. Přátelský, poslušný, na vodítku dobře ovladatelný pes. V útulku patří k nejoblíbenějším svěřencům. Je vhodný pro zkušeného kynologa s domkem a zahradou.

Středa 21. února Muzeum VČ 9.30 Po stopách mamutů Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – veselé příšerky, 16.30 Testování IQ Bio Central 17.00 Happy End, 18.00 Hmyz, 20.20 PechaKucha Night vol. 15, 21.00 Nemilovaní Klicperovo divadlo 17.30 Osm žen SVK HK 18.00 Východní Anatolie Hvězdárna a  planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Studio Beseda 19.00 Spybox Klub Satchmo 19.00 Swing sextet

RADNICE 6 / 14. 2. 2018

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m

Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 17. 2.

10.00–20.00

10.00–20.00 20.30–23.00 relaxační večer

10.00–20.00 20.30–23.00 společná

10.00–23.00 (vstup s dětmi od 1 roku 10.00–15.00)

Ne 18. 2.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 19. 2.

6.00–19.00

12.00–21.00; 18.00 aquaaerobic

12.00–14.00 ženy 14.00–21.00 společná

16.00–21.00 (vstup s dětmi od 1 roku celý den, do 16 hodin sanitární den)

Út 20. 2.

6.00–21.00

10.00–21.00; 11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00 muži

10.00–21.00

St 21. 2.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–19.00

Čt 22. 2.

6.00–21.00

10.00–21.00

Pá 23. 2.

6.00–18.00 10.00–21.00 20.00–22.00 večerní plavání

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Akce jarní prázdniny v aquacentru – od 17. do 25. února 20 minut pobytu navíc zdarma. Aktuálně na www.snhk.cz.

Čad, evid. č. 83/2017, kříženec knírače; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 9 let, kohoutková výška 40 cm, hmotnost 13 kg. Čad je moc hodný, milý, přítulný kříženec knírače. Je vhodný především ke starším lidem, kterým bude dělat doprovod a milou společnost. Trash, evid. č. 73/2017, kočka evropská; barva: černá, pohlaví: kocour, věk: 5 měsíců. Trash je nalezenec od popelnic, který by si zasloužil nový, milující domov. Je to klidný kocourek, vděčný za plnou misku a pohlazení. Kastrovaný, odčervený a vakcinovaný. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 8. 2. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 15. 2. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 725 731 603  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 06 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 06 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement