Page 1

31. 1. 2018, Č. 4 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Uzavření mostů nehrozí • Všechny hradecké mosty spravované technickými službami, tedy ty na místních komunikacích, jsou ve vyhovujícím technickém stavu, takže nehrozí jejich uzavření. Zpravodaji Radnice to řekl ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil. Různých mostů a lávek na území města mají technické služby ve správě více než padesát a jejich stav neustále sledují. Více na str. 2

Tipy Hradecké internetové televize dance „rozpohyboval“ Aldis • Street městský ples plný zábavy • Královéhradecký nostalgie • Muzejní do vlaku funguje i v Hradci • Knihovna • Rytířské hradiště ožilo bitvou

Křižovatka u Fortny bude přehlednější a hlavně bezpečnější

Takhle by měla po chystané přestavbě podle představy autorů návrhu vypadat křižovatka u Fortny a její nejbližší okolí. Křižovatku u  Fortny čeká významná změna. Město připravuje její přestavbu na okružní, což bude pro řidiče přehlednější a pro chodce bezpečnější. Součástí chystaných úprav tohoto frekventovaného dopravního uzlu budou i  nové zálivy pro zastávky MHD a  přechodové ostrůvky mezi Moravským mostem a  křižovatkou u schodiště Bono publico. Zahájení stavebních prací se předpokládá nejdříve v  roce 2020, přičemž odhadované náklady činí 32 milionů korun. Město chce na

KRÁTCE Z HRADCE

Veřejná schůze s občany Třebše Budova sboru dobrovolných hasičů ve Školské ulici v Třebši bude ve středu 14. února od 18 do 20 hodin hostit veřejnou schůzi vedení města s občany této městské části. Hovořit se bude například o  rekonstrukci ulic Zborovská, K  Labi a  Machkova, opravě chodníku v  Hradecké ulici od pohostinství Na Rozcestí po středisko záchranné služby, požadavku na zřízení digitálního ukazatele jízdních řádů v zastávce městské hromadné dopravy Na Rozcestí nebo o zajištění tradičního Třebešského posvícení. Na programu je rovněž všeobecná diskuze a  další otázky zajímající obyvatele Třebše. (red)

tuto investici využít dotace z Integrovaného regionálního operačního programu IROP a státního rozpočtu, které by mohly pokrýt až 90 procent způsobilých výdajů. V  současnosti je křižovatka řešena v  podobě písmene T s  trojúhelníkovým středovým ostrůvkem. „Dochází zde poměrně často k situacím, kdy auta stojí přímo v  křižovatce a  blokují směr, který by měl mít přednost,“ vysvětlil náměstek primátora Jindřich Vedlich. „Navíc přechod pro chodce před schodištěm Bono publico, který je jediný

v ulici Komenského v  řešené lokalitě, je zároveň hned na výjezdu po hlavní ulici z křižovatky. To je pro chodce nebezpečné a  auta, která jim chtějí dát přednost, pak stojí přímo v křižovatce,“ doplnil. Město má na novou podobu a dopravní uspořádání tohoto prostoru zpracovanou studii, která křižovatku navrhuje jako okružní a  zároveň umožňuje umístit zálivy pro případné nové zastávky MHD v  ulici Komenského před i  za křižovatkou. Záměr je projednaný se všemi dotčenými subjekty a orgány státní správy, nyní

Vizualitace: Magistrát města Hradec Králové se projekt posouvá do fáze zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Projekt je v  souladu se strategií integrovaných územních investic ITI hradecko-pardubické aglomerace, má tedy velkou šanci na získání dotací ve výši až 90 procent ze způsobilých výdajů. Celkové náklady se podle hotové studie předpokládají ve výši zhruba 32 milionů korun, konečnou cenu však ještě upřesní další stupně projektové dokumentace a  výběrové řízení na dodavatele stavby. Petr Vinklář

Volby v Hradci vyhrál Jiří Drahoš Hradec volil jinak, než většina republiky. Druhé kolo prezidentských voleb v Hradci Králové vyhrál Jiří Drahoš, na Pražském hradě však opět usedne Miloš Zeman. Ten v celé ČR dostal zhruba o 150 tisíc hlasů víc, než jeho protivník. Volební účast ve druhém kole voleb činila v  Hradci Králové 71,33 procenta, což znamená, že k  urnám přišlo v  85 okrscích téměř 53 tisíc lidí. V krajském městě dostal nejvíc hlasů Jiří Drahoš – 28 846, což je 54,70 procenta platných hlasů. Celostátní vítěz voleb Miloš Zeman skončil v  Hradci až druhý, když dostal 23 885 hlasů, což je 45,29 procenta. Z  pohledu celé republiky však dominoval Miloš Zeman. Tomu dalo hlas 2 853 390 voličů, čímž se ziskem 51,36 % volby ovládl. Jiří Drahoš v celé republice získal 2 701 206 hlasů, tedy 48,63 procenta. (red)

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

REFERENT/KA – MAJETKOVÁ SPRÁVA odbor správy majetku města Informace: Milan Brokeš, tel. 495 707 560 Jan Slavík, tel. 495 707 570 Přihlášky lze podávat do 16. 2.

VEDOUCÍ ODBORU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Informace: Miloš Kříž, tel. 495 707 390 Přihlášky lze podávat do 7. 2.

ENERGETICKÝ/Á MANAŽER/KA

odbor strategického plánování a projektového řízení Informace: Jozef Čižmár, tel. 495 707 737 Tomáš Jeřábek, tel. 495 707 438 Přihlášky lze podávat do 7. 2. Co vám můžeme nabídnout: zajímavou a různorodou práci • stabilní zázemí velké organizace • pracovní poměr na dobu neurčitou • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců • pružnou pracovní dobu • tři dny placeného zdravotního volna • pět týdnů dovolené • zajímavý program výhod (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z  osobního účtu zaměstnance) • příjemné pracovní prostředí. Starší a hůře pohybliví lidé mohli volit doma, kam za nimi na požádání přišli zástupci volební komise s přenosnou volební urnou. Foto: Martin Černý

Více informací na stránkách www.hradeckralove.org – Kariéra.


STRANA 2

RADNICE 4 / 31. 1. 2018

Uzavření žádného z mostů města se nechystá Všechny hradecké mosty spravované technickými službami, tedy ty na místních komunikacích, jsou ve vyhovujícím technickém stavu, takže nehrozí jejich uzavření. Zpravodaji Radnice to řekl ředitel Technických služeb Hradec Králové Tomáš Pospíšil. Různých mostů a  lávek na území města mají technické služby ve správě více než padesát a jejich stav neustále sledují. „Existují samozřejmě mosty, které mají svoji životnost za sebou a  budou vyžadovat zvýšenou péči, ale není to tak, že by některý z  mostů byl v  havarijním stavu. To v  žádném případě,“ uvedl Tomáš Pospíšil. Doplnil, že investice do mostů se v  posledních letech soustředily především na jejich údržbu bez vysokých nákladů, například nátěry

Za vysvědčení zdarma do aquacentra Školáci do deseti let, kteří neměli na pololetním vysvědčení horší známku než trojku, mohou navštívit aquacentrum městských lázní zdarma. Akce probíhá od středy 31. ledna do neděle 4. února. „Školáci, vezměte rodiče a přineste ukázat své ‚dobré‘ vysvědčení na pokladnu aquacentra. Pokud na něm nenajdeme žádné čtyřky nebo pětky, dostanete od nás vstup zdarma klidně na celý den. Nutný je pouze doprovod dospělé osoby,“ uvedla Jaroslava Bernhardová, ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové, tedy městské společnosti, která vodní areál provozuje. (sn)

V pořádku je po nedávném odborném zásahu technických služeb také jeden z nejstarších hradeckých mostů – Pražský. Foto: Martin Černý

Botičky? Ne! Strážníci hlavně pomáhají Kromě každodenního dohledu nad veřejným pořádkem, dopravou, dodržováním vyhlášek města nebo porušováním pravidel občanského soužití strážníci městské policie pomáhají například i občanům v obtížné životní situaci. O tom, že práce mají dost, svědčí i statistika. Během jediného dne přijmou operační důstojníci téměř 150 volání na tísňovou linku 156 a hlídky v ulicích řeší průměrně 120 událostí. Nejčastěji pomáhají lidem s  orientací ve městě, hledáním adres různých firem a  institucí. Tísňovou linku 156 žádají o pomoc i lidé, kteří

mají starost o své blízké, kteří se jim delší dobu neozývají a neberou telefon. Hlídky městské policie pomáhají nemohoucím nebo invalidům, kteří doma upadli a  sami se nedokážou postavit, lidem v  hmotné nouzi pomohou získat jízdenku na vlak nebo autobus. „Běžně strážníci poskytují informace a kontakty na firmy, které jsou schopné jim v jejich situaci nejlépe pomoci. Například s nouzovým otevíráním dveří, nebo na organizace a  právní poradny,“ uvedla Eva Kněžourová z městské policie. Hlídky se často zabývají také opilci. Vloni v  dubnu například zavolali

Hučák láká, vloni přišlo 12 tisíc lidí

Už od svého otevření v roce 2008 se informační centrum obnovitelných zdrojů energie v malé vodní elektrárně Hučák těší vysoké návštěvnosti. Jiné to nebylo ani vloni, kdy si expozici přišlo prohlédnout a  něco se dozvědět více než 12 tisíc lidí. Infocentrum sídlící v historické secesní budově představuje principy a  možnosti energetických zdrojů založených na využití síly větru, vody, slunce, biomasy a  dalších podobných zdrojů. Za deset let provozu zařízení navštívilo už téměř 127 tisíc lidí. (be)

Strážníci zajistili potřebnou péči také mladé kavce s pochroumanou nohou, kterou lidé našli na Eliščině nábřeží. Foto: Pavlína Pospíšilová

Filharmonie představila nového šéfdirigenta Filharmonie Hradec Králové žije ve své 40. sezoně významnými událostmi. Kromě samotného jubilea a nově „zabydlených“ mistrovských varhan v  sále Filharmonie, dojde i ke změně na pozici šéfdirigenta orchestru. V  osobě Kaspara Zehndera, jehož jméno není ani hradeckému publiku neznámé, se podařilo získat významnou a na světových pódiích uznávanou uměleckou osobnost. Změna šéfdirigenta je vždy spojena s výzvami a očekáváním, jak nastínil ředitel Filharmonie Václav Derner: „Kromě samotného dirigování orchestru jej šéfdirigent musí vést v  širším rozsahu také umělecky, podle svých vlastních vizí. V  úzké spolupráci s dramaturgem orchestru má značný vliv na skladbu repertoáru, vedle toho řeší i personální otázky členů orchestru.“ Kaspar Zehnder, švýcarský dirigent a  flétnista, bude navazovat na vynikající práci dosavadního šéfdirigenta Andrease Sebastiana Weisera, kterému smlouva končí v červenci. Spolupráce Kaspara Zehndera s  Filharmonií Hradec Králové má již desetileté kořeny. Na zdejším pódiu vystoupil několikrát jako dirigent i sólista, účastnil se i koncertů festivalu soudobé hudby Hudební

zábradlí, čištění odvodňovačů nebo kontrolu ložisek, v nejbližších letech proto bude třeba větších investic do mostních konstrukcí. V  současné době technické služby už chystají obnovu dvou menších mostů mezi Plácky a  Plotištěmi, kde konkrétně nahradí staré konstrukce za nové. „Máme na to zpracovanou projektovou dokumentaci a  teď čekáme na vydání stavebního povolení. Sice se tam objevil zádrhel v pozemcích, kdy potřebujeme souhlas jednoho vlastníka, ale věřím, že to brzy vyřešíme,“ přiblížil současný stav příprav Tomáš Pospíšil. Důležité pro delší živostnost mostů je, aby do jejich útrob nezatékalo. Takovou situaci nedávno technické služby řešily na Pražském mostě, kde se podařilo odstranit zatékání vody na ložiska. (čer)

fórum a s  Filharmonií spolupracoval i v rámci zahraničních koncertů. „Orchestr má ambice a potenciál, je v něm mnoho spíše mladších hráčů, s vážným zájmem o zvyšování kvality tělesa. Je zde samozřejmě na čem pracovat – naštěstí! – ale cítím se zde užitečný a  vítaný. Cítím pochopení pro mé záměry a  rád bych orchestr dále rozvíjel a  zvyšoval jeho úroveň,“ jmenuje Kaspar Zehnder některé důvody svého zájmu o  místo šéfdirigenta. Kromě uměleckého pohledu si pochvaluje také zdejší koncertní prostor: „Je zde úžasný koncertní sál, jeden z  nejlepších v  České republice. Jako fanatik zvukového mixu jsem vždy velmi šťastný, když mohu přizpůsobit své hudební nápady tomuto sálu. Dalším z důvodů, které mě do Hradce přivádějí je i vynikající festival soudobé hudby Hudební fórum Hradec Králové, na kterém se můžu tvůrčím způsobem podílet.“ Dirigování a hru na flétnu studoval Kaspar Zehnder na Hochschule der Künste Bern. Byl členem Evropské Mozartovy akademie, hudebním ředitelem Centra Paula Klee v Bernu, od roku 1999 je uměleckým ředitelem festivalu Murten Classics. V letech 2005 až 2008 stál jako nástupce Jiřího Bělohlávka v čele Pražské

komorní filharmonie, od roku 2012 je také šéfdirigentem Symfonického orchestru Biel Solothurn (SOBS). Od svého debutu v milánské Scale v  roce 2007 hostoval jako dirigent u  předních evropských těles. Spolupracuje s  význačnými umělci jak zahraničními, tak českými. (an)

záchrannou službu ženě, která se povalovala na lavičce před obchodním centrem, kde se jí pokoušel probrat její známý. Byla zřízená tak, že se neudržela na nohou. Aby ne, zkouška ukázala hodnotu 5,12 a později dokonce 5,35 promile alkoholu v dechu. V srpnu zase strážníci šoupli na záchytku mladého opilce, který v  noci běhal po Třebši nahý. Přivolaná hlídka ho našla v telefonní budce, kam se schoval. Byl prý „kalit“, ale nedokázal vysvětlit, kde se tady vzal a proč je nahý. V dechu měl dvě a půl promile alkoholu, a jelikož byl zmatený, záchranka ho odvezla na vyšetření do nemocnice. Strážníci opilci poskytli tričko a  kraťasy a po vyšetření mu doporučili odchod domů. Po pár hodinách byli strážníci přivoláni do stejné lokality opět. Téhož mladíka nalezli lidé sedícího na autobusové zastávce s tričkem omotaným kolem hlavy... Mladík proto skončil na záchytce. Strážníci pomáhají také zvířatům, kterým by bez pomoci hrozilo zranění nebo uhynutí. Občas ale pomáhají také lidem od zvířat. Vloni v  létě například odvezli do útulku labradora, který ztěžoval práci pracovníkům vytyčujícím dřevěnými kolíky prostor určený k  průzkumu. Rozdováděný pejsek to však považoval za hru a  kolíky vytrhával ze země a  odnášel pryč... (zr)

Jak v Hradci stárnout pozitivně, zdravě a aktivně?

Zajímá vás otázka aktivního stárnutí v našem městě? Chtěli byste se seznámit se záměry a  vizemi magistrátního odboru sociálních věcí a  zdravotnictví? Pak přijďte na veřejné projednání nové Koncepce pozitivního, aktivního a  zdravého stárnutí v  Hradci Králové. Uskuteční se 7. února od 13.30 hodin v infocentru na Eliščině nábřeží. (red)

HRADECKÝ PITAVAL 23. 1. Vyvýšený obrubník a poté i  policisté ukončili noční honičku ulicemi, při níž hlídka pronásledovala podezřelé auto neragující na výzvu k  zastavení, které navíc projíždělo křižovatky se značkou stop vysokou rychlostí. „Když projel stopku v Uhelné ulici, vteřinu za ním po hlavní projelo osobní vozidlo, kterému měl dávat přednost,“ přiblížila riskantní jízdu policistka Iva Kormošová. Když řidič vystoupil, hlídka spatřila „známou firmu“, 33letého muže několikrát řešeného za dealerství drog a  majetkovou i  násilnou trestnou činnost. Neměl nikdy řidičák a má vysloven zákaz řízení. Test ukázal, že šílenou jízdu absolvoval zdrogovaný! Čeká ho obvinění z maření výkonu úředního rozhodnutí, za což může jít na dva roky do „chládku“. (red)

Hradecká Liskova vila je kulturní památkou Ministerstvo kultury prohlásilo Liskovu vilu ve Střelecké ulici kulturní památkou. Vyhovělo tak návrhu vlastníka, města Hradec Králové. Ve funkcionalistické vile architekta Oldřicha Lisky, jejíž součástí je zahrada s oplocením, nyní sídlí žinostenský úřad. (red)

Věk je jen číslo!

Studijní a vědecká knihovna se letos zaměřuje na seniory. Týden od 5. do 9. února bude přímo nabitý exkurzemi, přednáškami a  ukázkovými lekcemi. Program Týdne pro seniory: •5  . února v 10 hodin Ukázková lekce trénování paměti (konferenční sál 5. patro) •5  . února v 17 hodin Mýty ve výživě – přednáška Pavlíny Žďárkové •6  . února v 15 hodin Prohlídka digitalizačního pracoviště •6  . února v 17 hodin Podvody na seniorech – přednáška Policie ČR •7  . února v 16 hodin Prohlídka zaměřená na služby knihovny •7  . února v 17 hodin Pérák, černá sanitka, vraždící klauni: moderní fámy a pověsti – přednáší Petr Janeček •8  . února v 10 a 15 hodin Prohlídky technického zázemí knihovny • 9. února v  10 hodin Ukázková lekce PC a smartphony pro seniory ve 2. NP počítačová učebna (je nutné se předem objednat na e-mail: vladimira.buchtova@svkhk.cz) Registrace zdarma 65+ (únor, březen duben) Výstavka knih Knihy nestárnou Sraz na prohlídky je vždy v  1. NP u  pultu ostrahy, všechny přednášky se konají v konferenčním sále v 5. NP. V  průběhu roku se uskuteční další akce. Více na www.svkhk.cz. (vlb)

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Jela jsem zelenou linkou

Novým šéfdirigentem královéhradecké Filharmonie bude Kaspar Zehnder. Foto: Archiv FHK

Od září 2017 hradecký dopravní podnik nabízí možnost cestování zdarma v centru města. Předpokládané náklady cca 80 000 Kč/měs. Zelenou linkou a její trasou se zabývala i KMS Střed, která poukazovala na vcelku drahý a  nesmyslný projekt MHD. A  tak jsem tedy jela. Na zastávce na Velkém náměstí jsme stály dvě. Ptám se paní, zda linkou jezdí pravidelně. Usmála se a  povídá: „please do not understand“. Nastoupily jsme. V  autobusu jsme jeli čtyři. My dvě, řidič a  jeden starý pán, který kdesi vystoupil. Nepostřehla jsem kde, neb jsem se kochala plynulou jízdou, majíc radost z  toho, že si mohu sednout kam chci, nikdo se na mě netlačí, a to všechno „zadarmo“. Jak se začal autobus stáčet zpátky, začal tuhnout úsměv mé jediné spolucestující. Když vjížděl autobus opět na Velké náměstí, obrátila se na mě zoufale paní a povídá něco ve smyslu: „I am here again?“ (Jsem zase tady?). Vystoupily jsme spolu, rukama nohama se domluvily, že ji na autobusové nádraží odvezu autem, aby jí autobus do Prahy neujel. Závěr si udělejme každý sám. Jen podotýkám, že město Hradec Králové dotuje provoz MHD každoročně mnoha miliony z peněz daňových poplatníků. Lenka Fialová, zastupitelka města bez PP, zvolena za KSČM 22. ledna 2018


STRANA 3

Přijďte na vyhlášení sportovce roku

RADNICE 4 / 31. 1. 2018

Hasiče vloni nejvíc prohnal orkán

Vyhlašovatelé ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2017 města Hradec Králové v kategorii dospělých zvou na galavečer 7. 2. od 18 hodin v sále filharmonie. Budou zde oceněni nejlepší sportovci, kolektivy, trenéři i cvičitelé, dojde k  udělení cen fair play a  uvedení dvou osobností do síně slávy. Vstup je zdarma, vstupenky jsou k objednání na e-mailu: fridrichova@cushk.cz, tel. 604 571 185. (red)

Hned pětinásobné zastoupení budou mít hokejisté hradeckého Mountfieldu na olympiádě v korejském Pchjongčchangu. Petr Koukal byl nominován do českého výběru, Slovensko budou reprezentovat Patrik Rybár, Dominik Graňák a  Lukáš Cingel, za Slovinsko si zahraje Blaž Gregorc. V extralize je do té doby budou moci fanoušci vidět v ČPP aréně v neděli 4. února, kdy se od 17 hodin Mountfield utká se Zlínem. (čer)

Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 198 vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ŠKOLNÍK

s nástupem od 1. března. Požadavky a  náplň práce: manuálně zručný, příjemné vystupování vůči žákům, rodičům a  zaměstnancům školy, odpovídá za řádný chod školy po technické a provozní stránce, zajišťuje opravy, řídí a  kontroluje práci uklízeček, provádí nákup a evidenci čisticích prostředků, provádí drobnou údržbu školy a  údržbu úklidové techniky, dbá o  vodovodní, elektrické, plynové zařízení a  ústřední topení, minimálně výuční list. 25 dní dovolené v době prázdnin Životopisy zaslané na e-mail: hebelka@zskukleny.cz (nebo na adresu školy) do 9. února jsou zároveň přihláškou do konkurzu, na který budou uchazeči pozváni v únoru.

Na olympiádu jede pět hokejistů Hradce

Fotbalová školička zve děti ročníku 2012

Rekordní počet událostí zaznamenali vloni hradečtí profesionální hasiči. Evidují jich 7048, což je v porovnání s rokem 2016 víc o 1247 událostí, tedy o 21,5 procenta! Nejvíce bylo technických havárií (3794), což je o 1221 událostí víc než o rok dříve! Na výrazném nárůstu počtu technických zásahů se podílely meteorologické jevy, především orkán Herwart, který se Českem prohnal 29. října. Tento den hasiči na Hradecku řešili 434 událostí. Herwart nejčastěji vyvracel nebo lámal stromy a ničil střechy budov (viz snímek). Naopak počet požárů vloni klesl o 121 na 685, čímž jejich podíl na počtu zásahů poprvé v historii klesl pod deset procent. V samotném Hradci profesionální hasiči vloni zasahovali u 1793 událostí. I zde převažovaly technické zásahy. Foto: Hasičský záchranný sbor KHK

Fotbalová školička FC Hradec Králové pořádá pro doplnění stávajících družstev nábor dětí narozených v letech 2012 až 2014. Tréninky se konají v  tělocvičně ZŠ Milady Horákové. Děti ročníku 2012 mají tréninky každé pondělí, středu a  pátek od 16 hodin, děti narozené v  letech 2013 a 2014 v úterý a ve čtvrtek také od 16 hodin. „Vzhledem k  tomu, že nábor probíhá průběžně, můžete k  nám přijít kdykoliv,“ láká zájemce manažer fotbalové školičky Petr Vohralík. Více na tel. 603 318 713 nebo na www.fotbalovaskolicka.cz. Vybraní absolventi přecházejí do přípravky FC HK. (vo)

UDĚLEJTE SI ČAS Zavítejte do srdce Tibetu

Plavte s námi, plavte pro radost

V rámci šestého ročníku cestovatelských přednášek zve biskupské gymnázium 8. února od 17 hodin do auly na povídání Víta Hrubeckého s  názvem Lhasa – srdce Tibetu. Vstup je zdarma. Více informací na www.bisgymbb.cz.

Plavecký klub Hradec Králové pořádá celoroční nábor nových plavců, a to nejen pro závodní plavání, ale třeba jen pro zvýšení fyzické kondice. Bližší informace v  krytém padesátimetrovém plaveckém bazénu na Eliščině nábřeží v  kanceláři plaveckého klubu, na tel. 604 575 300 nebo e-mailu: plavani@pkhk.eu.

O berušce Ušce Studio A v Adalbertinu pořádá pro děti od tří let pohádku Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla v podání divadla Kapsa. Představení se koná v sobotu 3. února od 10 hodin. O den později od 15 hodin zde děti ze souboru Na Radosti zahrají veselohru s  loutkohrou a  písničkami nazvanou Paní láry fáry.

Ve škole bude masopust Základní a mateřská škola Jiráskovo náměstí zve děti a  rodiče do masopustního průvodu zakončeného karnevalem a soutěžemi v jídelně školy. Sraz bude 13. února v  15.30 hodin před školou.

Na Cestu do Bajkazylu Alternativní klub Bajkazyl v Gayerových kasárnách hned vedle ulice Československé armády pořádá literárně-poetické setkání na téma Cesta, které se zde bude konat 8. února od 17 hodin.

Autorské čtení Marka Šindelky Informační středisko Europe Direct zve na autorské čtení Marka Šindelky, které se bude konat 13. února od 17 hodin ve víceúčelovém sále knihovny města ve Wonkově ulici. Více na e-mailu: hradec.kralove@ europe-direct.cz nebo na tel. 495 075 040.

První kroky s počítačem pro seniory Ve Studijní a  vědecké knihovně opět probíhá školení První kroky s počítačem pro seniory. Od 7. února je připravena část o pěti lekcích Psaní textů na počítači, přičemž jedna lekce trvá 120 minut. Cena za tento kurz je 500 korun. Knihovna chystá také kurz Internet, dalším projektem pak bude Elektronická pošta, Skype a facebook. Školení probíhají každou středu od 10 do 12 hodin v počítačové učebně knihovny. Více na www. svkhk.cz.

Celebrity k smíchu Na komedii Celebrity s. r. o. o natáčení nekonečného seriálu, kde úspěch určuje reklama a  procento sledovanosti, se zájemci mohou vypravit 4. února od 19 hodin do sálu filharmonie na Eliščině nábřeží. Vstupenky na www.hkpoint.cz.

Naučte se pracovat Tiffany technikou Dospělým zájemcům, kteří by se chtěli naučit pracovat Tiffany technikou – cínováním, je určen dvoudenní kurz během něhož se krok za krokem naučí všechny postupy potřebné ke zhotovení šperku. Domů si odnesou i mnoho tipů a  zkušeností s  výrobou, vlastnoručně vyrobený šperk a startovací sadu s nářadím a materiálem pro další výrobu a  zdokonalování se doma. Kurz se uskuteční 7. a  14.  února od 16.30 do 19.30 hodin v  diakonickém středisku Ambra v  Ambrožově ulici 728/3. Zájemci mohou kontaktovat Radku Podneckou na telefonu 732 911 332.

ochotníci zahrají v kulturním středisku Médium v  ulici Jana Masaryka se začátkem v 19 hodin. Předprodej vstupenek za 40 korun v  kanceláři účetní Života Hradec Králové v domě Harmonie I  na Benešově třídě. Více na www.zivothk.cz.

16 let – je určen příměstský stolně-tenisový kemp o jarních prázdninách od 19. do 22. února. Kemp se koná v herně stolního tenisu DTJ, U  Labe 427. Informace a přihlášky do 5. února na e-mailu: silhanova.m@seznam.cz.

Adalbertinum představí Bajkal

AC klub zve na další cestovatelské promítání, tentokrát v podání Tomáše Dvořáčka z cesty na Island. Pořad nazvaný Laugavegur, Island ...aneb Po šesti letech zpět na místě činu se uskuteční 5. února od 19 hodin na nové adrese v  LTC Zámostí 684/1.

Velký sál Adalbertina bude v pondělí 5. února od 18 hodin hostit nejnovější diashow Martina Loewa Bajkal – modrá perla v srdci Sibiře. Více na www.adalbertinum.cz.

Století republiky na známkách Výstava známek nazvaná Československé a české poštovní známky 1918 – 2018 ze sbírek hradeckých filatelistů je do 28. února k vidění ve Studijní a vědecké knihovně. Ve vitrínách a výstavních rámech návštěvníci mohou vidět nejen známky, ale i různý filatelistický materiál.

Příměstský kemp stolního tenisu Příznivcům stolního tenisu – začátečníkům i pokročilým ve věku 8 až

Island se ukáže v Zámostí

To nejkrásnější z Peru Přenesení se do prosluněného Peru umožní 8. února ClubCafé Pessoa. Od 18 hodin tady bude návštěvníkům vyprávět studentka Claudia Siesquén Deza. Těšit se lze na povídání o  tamější kuchyni s  malou ochutnávkou, zajímavosti o  zvířatech, na jazyky peruánských obyvatel, jejich sporty a  další informace. Překlad do češtiny je zajištěn. Rezervace míst na tel. 736 472 678 nebo na e-mailu: vzdelavani@ops.cz.

Ateliér ukáže vynálezy i roboty

Médium uvidí Revizora Život Hradec Králové a divadelní soubor Lovčičtí ochotníci pořádají v  pátek 9. února představení Revizora. Legendární Gogolovu hru

Hostem ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové bude v pondělí 5.  února v  8.35 hodin hokejista Mountfieldu HK Petr Koukal nominovaný na zimní olympiádu. Hostem Radioporadny bude ve středu 7. února po 11. hodině lékařka Ladislava Pavlíková, která se bude věnovat osteoporóze a řídnutí kostí.

Pátečním hostem bude 9. února od 10 hodin v přímém přenosu z Radiokavárny v  Havlíčkově ulici hudební skupina Slza. Petr Lexa a Lukáš Bundil budou hovořit o svém současném turné s  názvem Holomráz. Hostem Radioporadny z  rozhlasové kavárny pak bude lektorka cvičení Pilates Soňa Šplíchalová.

Knihovna města zve k návštěvě

→ Škola zad Jak opravit zátěžové držení těla, které negativně ovlivňuje pohybový aparát člověka a funkci vnitřních orgánů? To přijde zájemcům přednést a  hlavně předvést Michaela Kubínová 5. února od 17 hodin, do víceúčelového sálu knihovny města. Přednáška bude spojená s  praktickým cvičením.

→ Hradec ve středověku

Noční prohlídka Bílé věže

Na mimořádnou noční prohlídku Bílé věže jsou zájemci zváni v sobotu 3. února od 20 do 24 hodin. Město tak uvidí z ptačí perspektivy v působivém nočním osvětlení. Poslední prohlídka se uskuteční 60 minut před zavírací dobou. Počet návštěvníků věže je v jednom okamžiku omezen na 30.

Český rozhlas zve k poslechu a k návštěvě Radiokavárny

Ateliér Hudebního divadla dětem v Tomkově ulici chystá od 19. února výstavu Roboti a  vynálezy, která návštěvníky zavede do světa vědy, ukáže obrazy, grafické ilustrace a ručně zhotovené robotíky. Malí i velcí návštěvníci se zde seznámí také s  různými vynálezy. V pravidelných dopoledních výukových programech se děti dozvědí informace o vzniku televize, radia, černobílé fotografie, fotoaparátu a dalších technických objevech. Lektorky dětem rovněž představí vynálezce a  jejich vynálezy, na závěr si děti vyrobí kaleidoskop. Vernisáž výstavy, která potrvá do 8. dubna, se uskuteční 15. února od 17 hodin. Zábavné a vzdělávací programy jsou připravené pro návštěvníky z mateřských a prvního stupně základních škol, kteří mohou přijít dopoledne, pro veřejnost je expozice přístupná od 8 do 14 hodin. Více na www.atelierhdd.cz nebo na facebooku. Foto: archiv pořadatelů

Na přednášku Počátky hradeckých městských dějin – toulky minulostí města Hradce Králové zve knihovna města 15. února od 17 hodin. František Musil zavede návštěvníky do období vrcholného středověku a představí hlavní vývojové linie hradeckých městských dějin od jejich počátků až do roku 1418. Autor tak naváže na svou přednášku z  roku 2017, která zaznamenala velký ohlas.

→ Sochy a malby Tomáše Blažka Na výstavě představuje Tomáš Blažek svoji nedávnou tvorbu – zcela figurativní, ovlivněnou studiem sochařství v  ateliéru Michala Gabriela. Výstava je k  vidění do 27. března v 1. patře knihovny. (red)


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 3. února Adalbertinum 10.00 Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Polaris, 18.00 Cesta za miliardou sluncí, 19.30 Program, 20.45 Pozorování Bio Central 15.00 Sámská krev, 15.30 Ferdinand, 17.30 Tak pravil Bůh, 18.00 Persona, 20.30 Fanny a Alexander, 21.00 Čtverec Divadlo Drak 16.00 O pejskovi a kočičce, 19.00 Improvizační zápas – Paleťáci Klicperovo divadlo 19.00 Čtyřlístek

Neděle 4. února Bio Central 15.00 Coco, 17.30 Nemilovaní, 18.00 S láskou Vincent, 20.30 Prezident Blaník, 21.00 Happy End Filharmonie HK 19.00 Celebrity s.r.o.

RADNICE 4 / 31. 1. 2018

ČERNÁ STRÁŇ

POVĚSTI Z HRADECKÝCH LESŮ Zpravodaj Radnice připravil pro své čtenáře seriál příběhů z knihy Pověsti z  hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a  Milana Zerzána. Jednotlivé díly seznamují s  příběhy vážícími se ke známým i méně známým místům v lesích. Černá stráň je krásná a  kvalitní část lesů s duby, buky, habry a lípami. V  podrostu je mnoho vzácných bylin. Původně zde staré jehličnany tvořily hustý les, který byl mezi listnatým porostem vidět už zdaleka jako černý. Stromy prý měly kouzelnou

moc a lidé sem utíkali v  době ohrožení. Celý les byl střežen dobrými lesními bytostmi, které zde bydlí dodnes. Na mechu v  podvečer tančí víly, na pařezech sedávají zelení skřítci, v korunách stromů si hrají semínkové poletušky, v  jehličí pěstují houboví mužíčci hřiby a  určitě jsou tam ještě další kouzelní obyvatelé lesa. Chodí sem ráda i zvířátka a les lidem přátelsky rozdává borůvky, jahody i  dřevo. Tak tomu bylo odnepaměti. Každý, kdo do lesa vstupoval, se pokřižoval, jako by šel do

chrámu. Stalo se mnohokrát, že se tady Hradečané ukrývali před nebezpečím. Kupodivu sem nechodili nikdy loupežníci a neřádili tu pytláci. Naposledy se v  této části lesů hradečtí obyvatelé schovali v roce 1866 před pruským vojskem. Dokonce přišli i s dobytkem a postavili si zde dřevěné boudy. Opravdu se zachránili a  cizí vojáci se Černé stráni, jak se lesu začalo říkat, vyhnuli. Ještě dnes v  tomto požehnaném místě najdete pohodu, klid a osloví vás krása. Snad uvidíte i víly a skřítky.

Silénos přivezl také vína od Rýna

Pondělí 5. února Klicperovo divadlo 10.00 Netopýr SVK HK 17.00 Nejčastější mýty o výživě Bio Central 17.30 Earth: Den na zázračné planetě, 18.00 Prezident Blaník, 20.30 Happy End, 21.00 Na konci světa Adalbertinum 18.00 Bajkal – Modrá perla v srdci Sibiře AC klub LTC Zámostí 19.00 Island Bio Central 10.00 Thelma, 17.30 Happy End, 18.00 Nejtemnější hodina, 20.30 Prezident Blaník, 21.00 Happy End Klicperovo divadlo 14.30 Osm žen SVK HK 17.00 Podvody na seniorech – způsoby, metody Knihovna HK, Slezské Předměstí 18.00 Click and feed aneb Klikni a nakrm

Středa 7. února

Čtvrtek 8. února Klicperovo divadlo 10.30 Pěna dní SVK HK 17.00 Pěšky přes Kavkaz – od moře k moři Knihovna HK, Kukleny 17.00 Drákulova pouť Bajkazyl 17.00 Literárně-poetické setkání na téma Cesta ClubCafé Pessoa 18.00 To nejkrásnější z Peru Filharmonie HK 19.30 Benefiční koncert

Pátek 9. února Knihovna HK, Wonkova 9.00 Fyzioterapeutický kurz Bio Central 14.00 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci KS Médium 19.00 Revizor (lm) Technické služby Hradec Králové přijmou vhodné uchazeče na pozice

TECHNIK DOPRAVNÍCH STAVEB • minimálně středoškolské vzdělání technického oboru – stavebního, dopravního • 3 roky praxe v oboru

STAVEBNÍ DĚLNÍK – SILNIČÁŘ

• vyučení nebo praxe ve stavebním oboru (dopravní stavby) • ŘP výhodou Více informací na https://tshk.cz/cs/o-spolecnosti/nabidka-zamestnani.

Třetí místo v zimní Tipsport lize vybojovali fotbalisté FC Hradec Králové, když v  souboji o bronz zdolali MFK Frýdek-Místek 3:1. Na turnaji se Hradečtí prezentovali dobrými výkony, když prohráli jediné utkání – s pražskými Bohemians 1:2. Dále remizovali s  Jihlavou 2:2 a  vyhráli nad Libercem 5:0 a  nad Jabloncem 3:0. (čer)

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Ťapka, evid. č. 8/2018, kříženec čivavy; pohlaví: fena, barva: bílá, věk: 7 let, kohoutková výška 23 cm, hmotnost 5 kg. Ťapinka je opravdu pěkná křížená čivava. V domácím prostředí je velice poslušná a zcela oddaná. V hlučném prostředí je bázlivější, proto pro ni hledáme klidný domov a trpělivého majitele. Karlíček, evid. č. 349/2017, kříženec; pohlaví: pes, barva: hnědá, věk: 2 roky, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 25 kg. Karlíček je mladý aktivní pes, vhodný k  domku se zahrádkou, pro zájemce s  kynologickými zkušenostmi nebo také pro sportovně zaměřené osvojitele. Vyžaduje hodně aktivity, pohybu a dlouhé procházky.

Úterý 6. února

KRC Sedmikráska 10.00 Zaostřeno na pánevní dno Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – Veselé akvárko, 17.00 Petrof – historie a současnost hradecké klavírnické rodiny SVK HK 17.00 Pérák, černá sanitka, vraždící klauni: fámy a pověsti Klicperovo divadlo 17.30 Kočičí hra Bio Central 17.30 Tak pravil Bůh, 18.00 Prezident Blaník, 20.30 Nit z přízraků, 21.00 Happy End Hvězdárna a  planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování

Votroci skončili v zimní lize třetí

Alan, evid. č. 112/2017, kříženec bígla; pohlaví: pes, barva: hnědá, věk: 7 let, kohoutková výška 45 cm, hmotnost 22 kg. Ideální by byl pro Alana dvoreček. Je vhodný pro již zkušenější chovatele, kterým zajisté svou radostnou mazlivou povahou dodá dobrou a pozitivní náladu. Stovky návštěvníků zaplnily poslední lednový čtvrtek prostory kongresového centra Aldis, kde se konal třetí ročník svátku vína Silénos. Bratříček pozdně letního Svátku vína na soutoku opět nabídl vína od českých a  moravských vinařů, ale i od dovozců zahraničních vín. Každý ročník představuje návštěvníkům řeku, na jejíž břehu se vinná réva pěstuje a po Labi a Loiře to v letošním roce bylo povodí řeky Rýn. K vínu se nabízely i lahůdky a nechyběla ani kultura v podání hudebního seskupení Pavouk Čichal Salám a baletní školy Vlaďky Hrbkové. Foto: Martin Černý

KAM ZA SPORTEM Sobota 3. února Lední hokej

6. + 8. třída: Mountfield HK – Liberec (11.15, ČPP aréna – hala 2)

Badminton

klasifikační turnaj dětí kategorie U15 ve všech disciplínách (9.00, hala TJ Montas v Kuklenách)

Basketbal

ženská liga: Sokol Nilfisk HK – Nymburk (16.00, hala Eliščino nábřeží)

Volejbal

I. liga žen: Slavia HK – Slavia České Budějovice (10.00, hala ZŠ Všestary)

Neděle 4. února Basketbal

I. liga mužů: Královští sokoli HK – BK Opava B (17.00, sportovní hala Třebeš)

Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Zlín (17.00, ČPP aréna) 3. třída: Mountfield HK – Rychnov n. Kn. (9.00, ČPP aréna – hala 2)

Pátek 9. února Kuželky

východočeský přebor: SKP kuželky HK B – Vysoké Mýto B (17.00, kuželna SKP Malšovice)

Fotbal

přípravné utkání: FC Hradec Králové – Miedz Legnica (12.00, stadion Malšovice)

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m

So 3. 2. 10.00–20.00

Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–23.00 (vstup s dětmi od 1 roku 10.00–15.00)

Ne 4. 2. 10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná 10.00–21.00

Po 5. 2. 6.00–19.00

12.00–21.00; 18.00 aquaaerobic

10.00–14.00 ženy 10.00–21.00 (vstup 14.00–21.00 společná s dětmi od 1 roku celý den)

Út 6. 2.

6.00–21.00

10.00–21.00; 11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00 muži

St 7. 2.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná 10.00–19.00

Čt 8. 2.

6.00–21.00

10.00–21.00

Pá 9. 2. 6.00–18.00 10.00–21.00 20.00–22.00 večerní plavání Aktuálně na www.snhk.cz.

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná 10.00–23.00

Bonyfác, evid. č. 5/2018, kočka evropská; barva: rezato-bílá, pohlaví: kocour, věk: 3 roky. Bonyfác je tříletý kastrovaný kocourek, který se rád mazlí a vyžaduje pozornost. Hodil by se k domku se zahrádkou, ale určitě by zvládl bydlení v  bytě, protože je velmi čistotný. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 25. 1. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 1. 2. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 725 731 603  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 04 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 04 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement