Page 1

Naděje královéhradeckého sportu z I letos budou vyhlášeni a oceněni nejúspěšnější sportovci v mládežnických kategoriích za sportovní výsledky uplynulého roku. Vyhlášení nadějí královéhradeckého sportu spojené s bohatým kulturním a sportovním programem se uskuteční 8. února od 19 hodin v sále Filharmonie Hradec Králové. Vstup je zdarma.

KRÁTCE Z HRADCE Proměna Šimkových sadů začíná V Šimkových sadech začíná největší rekonstrukce od doby jejich založení. Začátkem tohoto týdne bylo dokončeno vyznačení stromů určených ke kácení, které bude následovat začátkem února. Z důvodu špatného zdravotního stavu, zhoršené provozní bezpečnosti nebo jiných pěstebních důvodů, bude odstraněno 182 stromů, 27 stromů ustoupí z důvodu kolize s novou kompozicí parku. V průběhu rekonstrukce bude do parku vysazeno 352 nových stromů, přes tisíc keřů, 14 tisíc trvalek a travin a více než 12 tisíc cibulovin. Stavební práce v parku by mohly začít podle plánu zhruba v polovině roku. Dokončení je předpokládáno do konce roku 2013.

Letadla opět termosnímkují Hradec Současné klimatické podmínky skýtají optimální možnost pro další fázi leteckého termosnímkování města. Speciální letadlo s nejmodernější technologií tak může teplotně snímat Moravské Předměstí. Unikátní projekt zajišťuje společnost Tepelné hospodářství Hradec Králové. Termosnímkování identifikuje především tepelné úniky na střechách domů a budov a mimo jiné upozorní i na průvaly kanalizace, čímž významně pomáhá předcházet haváriím. Podrobné informace o této akci přinese Radnice v následujícím vydání. (red)

Chaty? Strážníci je hlídají, ale nespoléhejte jen na ně Zatrhnout zlodějům nájezdy na rekreační chaty, v zimě většinou neobývané, se snaží strážníci městské policie. Preventivní kontroly těchto lokalit jsou jejich každodenní prací. Při jedné z nich vloni dokonce zachránili lidský život. Kontrolám chatových a zahrádkářských oblastí se městská policie věnuje celoročně, ovšem v zimním období častěji. Právě v zimě by totiž mohly kvůli opuštěnosti lákat zloděje víc než v jiných obdobích roku. „Do těchto částí města pravidelně docházejí okrskáři, kteří díky místní znalosti mají téměř dokonalý přehled jak o obyvatelích, tak o objektech. Ostatní hlídky zde provádějí namátkové kontroly. Cílem této preventivní činnosti je v maximální míře omezit riziko vykrádání rekreačních chatek,“ uvedla mluvčí hradecké městské policie Eva Čížková. Strážníci sledují především neporušenost zámků, okenic a dveří. Nápomocní by jim měli být také samotní majitelé chat. Nabízet lapkům svůj majetek jako na stříbrném podnosu totiž většinou vede k vykradení objektu. Základním pravidlem je nenechávat v dlouhodobě neobydleném stavení cenné věci, například elektroniku nebo jízdní kola. Vždy je lepší je po sezoně odvézt. Předměty lákající zloděje je vhodné umístit dále od oken a dveří, aby nebyly vidět. K samozřejmostem by mělo patřit uzamknutí dveří, zavření oken, případně jejich zajištění okenicemi, použití petlic nebo mříží. Pokud to situace dovolí, je dobré zajistit pravidelnou osobní kontrolu objektu aspoň

Kontroly opuštěných chat na okrajích Hradce Králové jsou v zimním období častější. jednou měsíčně, raději však častěji. Při tom se majitelé chat mohou například střídat se sousedem. Pozornosti strážníků však při kontrolách neujdou ani opuštěné objekty, které často slouží jako dočasné noclehárny squatterům, feťákům a bezdomovcům. Pohyb v takových „doupatech“ je přitom jen pro otrlé a strážníci musí dávat velký pozor. Kromě

všudypřítomných použitých injekčních stříkaček se v opuštěných domech mohou ukrývat i nebezpeční lidé na útěku. „Není výjimkou, že strážníci během těchto kontrol zadrží hledanou nebo pohřešovanou osobu. V loňském roce se při takové akci dokonce podařilo zachránit život bezdomovci, který byl ve vážném zdravotním stavu. Pokud by ho hlídka nena-

Foto: Martin ČERNÝ

lezla, pravděpodobně by zemřel,“ sdělila mluvčí městské policie. Dodala, že k uvedené události došlo při kontrole opuštěného objektu na Novém Hradci Králové. Hladový a žíznivý bezdomovec tam ležel v takovém stavu, že už se nebyl schopen ani zvednout. Strážníci městské policie proto okamžitě zajistili převoz muže do nemocnice. Martin ČERNÝ

Sčítání lidu: Hradec je osmým největším městem republiky Při loňském sčítání lidu, domů a bytů v Hradci Králové komisaři napočítali 94 242 obyvatel. Krajská metropole byla tudíž osmým největším městem republiky, o dvě místa před sousedními Pardubicemi. Vyplývá to z předběžných výsledků sčítání. Ve skutečnosti však v krajském městě žije více lidí, což by měly potvrdit definitivní výsledky, které statistický úřad zveřejní v příštím roce. V době sčítání v kraji žilo 555 683 obyvatel, což je zhruba o pět tisíc víc než při sčítání v roce 2001. Největším sídlem bylo samozřejmě krajské město s 94 242 obyvateli. Hradecko se podle předběžných výsledků sčítání neliší od zbytku republiky. Například v tom, že za zvýšením počtu obyvatel stojí přistěhovalectví. „Přírůstek nebyl způsoben růstem počtu narozených dětí, ale přírůstkem cizinců, kteří získali povolení k dlouhodobému pobytu. Spolu s cizinci s trvalým pobytem jich na území kraje žilo 14 tisíc,“ sdělil ředitel Krajské správy Českého statistického úřadu v Hradci Králové Miloš Polák. Nejpočetněji jsou mezi cizinci zastoupeni Ukrajinci, Slováci, Poláci a Vietnamci. Výsledky rovněž dokumentují trvalý vzestup úrovně vzdělanosti obyvatelstva. Srovnání se sčítáním před deseti lety potvrzuje trend postupného stárnutí populace, výrazně také přibývá rozvedených. Mění se také struktura vlastnictví bytů i způsob jejich vytápění. Hradec Králové byl v době sčítání, tedy vloni v březnu, s 94 242 obyvateli po Praze (1 272 690), Brně (384 277), Ostravě (302 456), Plzni (169 688), Liberci (102 247), Olomouci (100 043) a Ústí nad Labem (95 003) osmým největším městem České republiky. Deváté byly České Budějovice (93 883) a první desítku

uzavíraly Pardubice, v nichž bydlelo 91 073 lidí. Ve všech velkých městech však pravděpodobně žije mnohem více lidí, než vyplývá z výše uvedených počtů, což by měly potvrdit definitivní výsledky sčítání. Ty totiž nebudou zpracovány podle místa hlášeného trvalého a dlouhodobého pobytu, ale obvyklého bydliště, tedy místa, kde lidé skutečně žijí a pracují. A to nahrává hlavně velkým městům. Z 94 242 obyvatel Hradce Králové je 45 395 mužů a 48 847 žen, 91 354 osob zde má trvalý a 2888 lidí dlouhodobý pobyt. Cizinců žije v krajském městě 3874. Velkou část hradeckých obyvatel tvoří lidé starší 65 let, kterých zde bydlí 18 545. „Porovnáme-li věkovou skladbu například podle velikostních skupin obcí v kraji, pak výrazně nejstarší obyvatelstvo žije v krajském městě a v obcích s více než dvěma tisíci obyvatel. Podíl starších osob tady převyšuje podíl dětí v průměru o dva procentní body, v krajském městě dokonce o 6,5 procentního bodu,“ uvedl Miloš Polák. Od posledního sčítání v roce 2001 je znatelný pokles podílu ženatých a vdaných v populaci. „Za deset let výrazně vzrostl počet rozvedených a svobodných lidí. A to jak mezi ženami, tak i muži,“ řekla Taťána Brunnerová z hradecké správy Českého statistického úřadu.

Přesto, že v obyvatelstvu celkově převládají ženy, mezi mladými je to naopak. Na 18 957 svobodných mužů připadá v Hradci Králové jen 16 052 slečen, tedy o téměř tři tisíce méně. Jiná situace je mezi vdovci a vdovami, kde výrazně převládají ženy, kterých je 5800, zatímco ovdovělých

mužů pouze 1260. Pokud jde o národnost, nejvíce, 68 524 lidí, se hlásí k české, druhá nejpočetnější je slovenská (1011), zajímavostí je, že někteří lidé při sčítání uvedli národnost československou. Údaje o národnosti však nemají takovou vypovídací hodnotu, protože odpověď na

otázku ohledně národnosti patřila spolu s dotazem na náboženské vyznání k dobrovolným. Velká část obyvatel na ni proto neodpověděla. Podle předběžných výsledků sčítání stojí v Hradci Králové 11 763 domů, z nichž 10 623 je trvale obydlených. Martin ČERNÝ

Regenerace Benešovy třídy

Vizualizace parkové podoby prostranství u domů Harmonie.

Třídu Edvarda Beneše čeká v blízké budoucnosti zásadní přestavba. Jsou připraveny první dva projekty Integrovaného plánu rozvoje města k uskutečnění úprav stávajících pěších komunikací za bytovými domy ve směru od Benešovy třídy a úpravy stávajícího parku u Harmonie. Stavební práce jsou naplánovány na květen až červenec letošního roku. Poté bude realizována úprava středu Benešovy třídy, která projde nejzásadnější proměnou. Vzhledem k předpokládaným dotazům ze strany obyvatel, zahajuje 1. února činnost informační centrum na tř. Edvarda Beneše 1543, kde bude každou středu od 15 do 17 hodin přítomen pracovník magistrátu alternativně s projektantem, kteří budou odpovídat na případné dotazy a nejasnosti ohledně připravovaného projektu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Integrovaného operačního programu. (jč)


STRANA 2

RADNICE 4 / 1. 2. 2012

Labe roztáčí turbíny Hučáku už 100 let Před sto lety byly uvedeny do provozu Francisovy turbíny královéhradecké malé vodní elektrárny. Elektrárna byla postavena na labském Hučavém jezu, podle kterého tato stavba dostala i své jméno. Stavbu elektrárny na 157. kilometru řeky Labe zadalo zastupitelstvo města Hradec Králové 12. května 1908 a projekt tohoto vodního díla vypracoval ředitel Elektrických podniků pražských Karel Novák. Secesní budovu navrhl František Sander a na betonovém mostě s ním spolupracoval František Jirásek. Hydrocentrála elektrárny byla připravena v roce 1911 tak, aby se mohly uskutečnit zkoušky tří Francisových turbín s výkonem 300 koňských sil. První elektřinu tyto vodní turbíny dodaly ke konci ledna 1912, tedy právě před sto lety. Ve 20. letech minulého století se uskutečnila z důvodu zvýšení výkonu rekonstrukce zařízení. V této podobě pracují všechna její soustrojí dodnes. Generátory jsou dokonce ještě původní z roku 1912. „Francisova turbína se hodí svou konstrukcí na toky se střed-

ně vysokým spádem. Obecně platí, že čím větší je spád vody - rozdíl úrovní hladiny nad a pod elektrárnou, tím je její účinnost větší. V případě Hučáku však tento rozdíl snižuje voda z Orlice zvedající spodní hladinu. Zvyšovat horní hladinu nad elektrárnou však není možné, protože by se zaplavily břehy,“ vysvětluje zákonitosti fungování Hučáku Vladimír Hanuš, průvodce Informačního centra Obnovitelné zdroje. V historické budově se nachází sídlo společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, a také Informační centrum Obnovitelné zdroje, které nabízí možnost prohlídky interaktivní expozice o vlastnostech a využití větrné, vodní, geotermální, sluneční energie a energie vzniklé spalováním biomasy. Zároveň je zde pro zájemce možná i prohlídka této stoleté malé vodní elektrárny. (red)

V okolí jezu Hučák nebyla před sto lety žádná zástavba.

Magistrát už vydává elektronické občanky První kusy nového typu občanských průkazů si už na královéhradeckém magistrátu vyzvedávají jejich majitelé. Takzvané elektronické občanské průkazy (e-OP) platí od 1. ledna 2012. Průkaz má strojově čitelnou zónu a za poplatek 500 korun může být opatřen podle rozhodnutí klienta i kontaktním elektronickým čipem. Ten slouží jak k identifikaci, tak k nahrání některých dalších dat, například elektronického podpisu. „Ve dnech s běžnou pracovní dobou přijmeme kolem padesáti žádostí, v pondělí a ve středu, kdy je úřední doba delší, jich evidujeme průměrně 140,“ říká Dana Maxová, vedoucí oddělení osobních dokladů. „Většina žadatelů upřednostňuje standardní elektronickou občanku, jejíž vydání je zdarma. O doklad s kontaktním čipem žádá zatím jen kolem jednoho procenta klientů,“ doplňuje. Podat žádost nebo vyzvednout hotový doklad si mohou lidé bez objednání nově každý všední den. Využít

lze také elektronický rezervační systém na internetových stránkách města, kde je možné se objednat na termín, který nejlépe vyhovuje. Při standardní žádosti o novou občanku není třeba předem vyplňovat žádné formuláře ani dodat fotografie. Všechny administrativní kroky včetně pořízení fotografie projdou s žadatelem úředníci přímo na přepážce. Klient je pouze povinen prokázat svou totožnost. Při převzetí občanského průkazu si občan zvolí čtyř až desetimístný číselný bezpečnostní osobní kód - BOK,

který použije i do budoucna při komunikaci s jinými informačními systémy veřejné správy. Nově magistrát města zajišťuje občanské průkazy i pro obyvatele menších měst a obcí, kde tuto funkci v minulosti zastávaly matriky. Pavlína POSPÍŠILOVÁ

Zápisy do speciální a praktické školy Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola pořádá zápis do prvních tříd základní školy praktické, základní školy speciální a přípravného stupně ZŠ. Uskuteční se 14. února od 8 do 14 hodin v budově školy v Hradecké ulici 1231. Rodiče by k zápisu měli přinést svůj občanský průkaz, rodný list a zdravotní průkaz dítěte, zprávu o psychologickém vyšetření či jiném důležitém zdravotním vyšetření. Pro odklad školní docházky je nezbytné doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. „Naše škola je státní a je určena pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami a s autismem. Výuka a aktivity školy jsou bezplatné,“ sdělil ředitel Pavel Svoboda. Podrobné informace rodiče získají i telefonicky na číslech 495 514 814, 495 514 681 nebo na internetových stránkách www.specialnihk.cz a www.spchk.cz. (čer)

Foto: archiv ČEZ

Rozjezd podnikání v cizině usnadní živnostenský úřad Chcete začít podnikat v některé zemi Evropské unie a nevíte, jak na to? Obraťte se na jednotné kontaktní místo zřízené při živnostenském úřadu magistrátu. Informace potřebné k zahájení podnikání zájemcům poskytne bezplatně. Hlavním cílem jednotného kontaktního místa je poskytnout maximum informací o požadavcích na získání oprávnění k poskytování služeb v jiných členských zemích EU, EHP a Švýcarsku, informace o ochraně spotřebitele v evropských státech, kontaktní údaje osob, sdružení a dalších institucí, které mohou podnikatelům i zákazníkům poskytnout praktickou pomoc. Na jednotné kontaktní místo se nejčastěji obracejí drobní podnikatelé, kteří získají jednorázovou nabídku v zahraničí a potřebují zjistit, jaké formality musí splnit, aby se vyhnuli problémům se zahraničními úřady. Kontaktní místo zájemcům poskytne informace o podnikání v EU, možnostech podnikání mimo živnostenský zákon v ČR, uznávání kvalifikací, kontaktní údaje správních orgánů a další informace týkající se podnikání. Jednotné kontaktní místo je umístěno na živnostenském úřadu magistrátu ve Střelecké ulici číslo 824, telefon 495 707 528, e-mail: jkm@mmhk.cz. V pondělí a ve středu funguje od 8 do 17 hodin a v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 14 hodin. (red)

Na Hradecku vysílá nová regionální televize

Elektronické občanky jsou velikosti platební karty. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ Statutární město Hradec Králové vyhlašuje konkurzní řízení na místa ŘEDITELKY/ŘEDITELE Mateřské školy Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Mateřské školy Lužická, Hradec Králové, Severní 842 Mateřské školy Sluníčko, Hradec Králové, Štefánikova 373 Mateřské školy, Hradec Králové, Třebechovická 837 Mateřské školy, Hradec Králové-Věkoše, K Sokolovně 349 Mateřské školy Zvoneček, Hradec Králové, Čajkovského 1093 ŘEDITELKY/ŘEDITELE Základní školy, Hradec Králové-Pouchov, K Sokolovně 452 Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové-Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní školy a Mateřské školy Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Základní školy a Mateřské školy, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 198 Základní školy, Hradec Králové, třída SNP 694 Základní školy a Mateřské školy J. Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábř. 1140 Základní školy a Mateřské školy, Hradec Králové, Úprkova 1 ŘEDITELKY/ŘEDITELE Základní umělecké školy, Hradec Králové, Habrmanova 130 Základní umělecké školy Střezina, Hradec Králové, Na Střezině 1042 Domu dětí a mládeže, Hradec Králové, Rautenkrancova 1241 s předpokládaným nástupem 1. 8. 2012 Přihlášky zasílejte v obálce označené heslem „KONKURZ + zkrácený název vybraného zařízení“ - NEOTVÍRAT nejpozději do 24. února 2012 na adresu: Statutární město Hradec Králové, Odbor školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové. Podrobné informace o výběrovém řízení na www.hradeckralove.org. Informace: Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit dětí a mládeže, tel.: 495 707 700, e-mail: alena.synkova@mmhk.cz.

Vysílání regionální televizní stanice GENUS PLUS v oblasti Libereckého a Královéhradeckého kraje spouští od 1. února provozovatel třetího zemského digitálního multiplexu (MUX 3). Nový celodenní regionální program tak doplní celoplošné vysílání televizní stanice Prima LOVE, rozhlasové stanice Proglas, středočeské regionální TV Metropol a západočeské regionální TV ZAK, které již v MUX 3 vysílají. Vstup do třetího multiplexu umožní GENUS TV a.s. rozšířit svůj stávající časově omezený program vysílaný pouze v čase od 17.40 do 18 hodin v rámci stanice Prima na čtyřiadvacetihodinový program s názvem GENUS PLUS, který bude šířen z vysílačů Ještěd a Černá hora. Program televize Genus bude mít možnost sledovat 15,3 % obyvatel České republiky, což představuje více než 1,5 mil. diváků. Zahájení vysílání nového programu GENUS PLUS v MUX 3 může od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top-boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám. Více informací o kanálech a vysílačích, ze kterých je možné v jednotlivých regionech naladit MUX 3 najdete na informačních webových stránkách Českých Radiokomunikací www.digistranky.cz. (red)

Lidé dali do tříkrálových kasiček 400 tisíc korun Téměř čtyři sta tisíc korun nastřádali počátkem ledna ve svých pokladničkách tříkráloví koledníci Oblastní charity Hradec Králové. Koledovalo se jak v Hradci Králové, tak v některých dalších městech a obcích regionu. Většina výtěžku sbírky zůstane v hradeckém regionu, kde podpoří potřebné od těch nejmenších dětí až po seniory. Celková částka shromážděná při letošní Tříkrálové sbírce je přesně 391 596 korun. Koledníci vybírali mezi veřejností finanční dary do 137 kasiček. V Hradci Králové vyšlo 63 skupinek se stejným počtem pokladniček, v okolních městech a obcích lidé přispívali do 52 kasiček a 22 jich bylo umístěno v jednotlivých farnostech. „Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude použit na rozvoj projektů: Středisko rané péče Sluníčko v Hradci Králové, které poskytuje služby rodinám pečujícím o děti s postižením

v raném věku; na domácí hospicovou péči, jež umožňuje umírajícím lidem a jejich blízkým strávit poslední chvíle společně v domácím prostředí a dále na poradenství pro oběti domácího násilí a lidi v nouzi,“ jmenuje projekty, kde budou peníze ze sbírky zejména použity Petra Zíková z Oblastní charity. Třetina výtěžku je určena na humanitární projekty Charity Česká republika, a to jak na pomoc lidem v nouzi u nás, tak i v zahraničí. „Velmi děkujeme všem, kteří jakkoli ke sbírce přispěli nebo ji podpořili,“ vzkazuje Petra Zíková. (pp)

24. 1. „Známou firmu“, čtyřiatřicetiletého muže bez řidičského průkazu, který mu byl odebrán kvůli řízení pod vlivem omamných a psychotropních látek, lapila za volantem městská policie. Ani tentokrát řidič nezklamal. Policie zjistila, že je opět pod vlivem návykové látky. Případ si převzala k dořešení. z 24. 1. Člověka hledaného Policií České republiky objevili strážníci v opuštěném objektu v okrajové části města. Cestou na služebnu se zadržený osmatřicetiletý muž pokusil při zastavení před železničním přejezdem o útěk, ovšem bezpečnostní pojistka dveří mu to nedovolila. Ani snaha o vykopnutí dveří k cíli nevedla, tak aspoň napadl strážníka. Agresivní muž proto dostal na ruce želízka a skončil v rukou policie. z 24. 1. V rukou policie skončil i osmatřicetiletý opilec za volantem, který stylem řízení a přejetím dvou křižovatek na červenou upoutal pozornost hlídky městské policie. Strážníci zběsile jedoucí auto zastavili, a jelikož z dechu šoféra cítili alkohol, provedli dechovou zkoušku. Ta ukázala 2,62 promile alkoholu. Později se začal chovat agresivně, do úst si nastříkal neznámou látku a dožadoval se další dechové zkoušky. Nakonec chtěl utéct, ale hlídka řidiče zadržela. z 27. 1. Na záchytce skončil devětačtyřicetiletý opilý cyklista, který si to na neosvětleném kole šněroval napříč křižovatkou v ulici Petra Jilemnického. Dechová zkouška na alkohol u opilce ohrožujícího sebe i ostatní účastníky silničního provozu ukázala 2,41 promile alkoholu. z 28. 1. Na záchytku se podíval také čtyřiadvacetiletý muž, kterého hlídka městské policie v noci objevila spícího na zemi v prostoru autobusové zastávky. z 28. 1. Krátce po půlnoci oslovil hlídku strážníků muž se zakrváceným obličejem a řekl, že byl napaden. Označil i útočníka, kterého městská policie následně předala kolegům z republikové policie. Na napadení čtyřmi lidmi si strážníkům ještě téže noci postěžoval i další muž. Čtveřici ve věku 16 až 17 let odpovídající popisu spatřila jedna z hlídek na Gočárově třídě a předala ji policistům. z 29. 1. Strach z opilého manžela, který je pod vlivem alkoholu agresivní a obtěžuje okolí, měla čtyřiapadesátiletá žena z Moravského Předměstí. Uvedla, že muž se vrací z hospody, dožaduje se vstupu do bytu, křičí a kope do dveří. Hlídka po příjezdu spatřila muže stěží koordinujícího své pohyby, jak tluče do oken. Nadýchal 1,92 promile alkoholu a byl převezen na záchytku. (čer) Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

ŘEDITEL/KA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Informace: Aleš Mokren, vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, tel. 495 707 290, e-mail: ales.mokren@mmhk.cz; Blanka Drbalová, tel. 495 707 292, e-mail: blanka.drbalova@mmhk.cz. Přihlášky lze podávat do 17. 2. Statutární město Hradec Králové prodlužuje výběrové řízení na pozici:

PRÁVNÍK KANCELÁŘE TAJEMNÍKA Informace: Klára Holubová, vedoucí právního oddělení, tel. 495 707 429. Přihlášky lze podávat do 15. 2. Další podstatné informace, zejména požadavky na uchazeče, charakteristiku pozice a náležitosti přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.hradeckralove.org - Pracovní místa.


RADNICE 4 / 1. 2. 2012

KAM ZA KULTUROU Sobota 4. 1.

STRANA 3

Adalbertinum obsadili při bálu Slováci

Galerie MU 11.00 Jiří Siostrzonek, beseda Hvězdárna HK 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro děti, 17.00 Kosmonautika 2011, 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Divadlo Drak 16.00 Děvčátko se sirkami Kino Centrál 16.00 Kocour v botách, 18.00 Láska je láska, 20.00 Bůh masakru ČRoHK 18.30 Letokruhy kraje Studio Beseda 19.00 Dámská šatna Adalbertinum 20.00 X. ples stavařů Aldis 20.00 Reprezentační ples letectva AČR Klub Čtyřka 20.04 Nezměrný cit pana P.

Pondělí 6. 2. ČRoHK 11.45 Kulinářské speciality Klicperovo divadlo 14.30 Mrzák inishmaanský Adalbertinum 18.00 Mongolsko, uvádí Martin Loew Církev československá husitská 18.00 Vyprávění o Finsku Kino Centrál 18.00 Perfect Sense CC Lucie 18.00 Popshow

Úterý 7. 2. Kino Centrál 9.30 Láska je láska, 18.00 Bůh masakru, 20.00 Půlnoc v Paříži Galerie MU 10.00 Karel Černý, komentovaná prohlídka Knihovna HK 17.00 Japonsko od severu k jihu, uvádí Konstantin Korovin ČRoHK 17.10 Rozhlasové pexeso Církev československá husitská 17.30 Vernisáž výstavy I. Baboráka a J. Žibruna ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků Klicperovo divadlo 19.00 Figarova svatba Scéna V podkroví 19.00 Žárlivost Divadlo Drak - Studio 19.00 Oskar a růžová paní

Středa 8. 2. ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Muzeum VČ 18.00 Malajsie, Singapur, uvádí L. Furchová a M. Lammr SVK HK 18.00 Pacifická Kanada, uvádí Jiří Lehejček Církev československá husitská 18.00 G. A. Procházka, druhý patriarcha CČH Českobratrská církev evangelická 18.00 ... A učte je... Kino Centrál 18.00 Půlnoc v Paříži, 20.00 Perfect Sense ČRoHK 18.20 Podvečerní zamyšlení Klub Satchmo 18.00 Zelená 7 Filharmonie 19.00 Naděje královéhradeckého sportu Hvězdárna HK 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Nová Akropolis 20.00 Zvítěz nad strachem a rozvíjej klid Klub Čtyřka 20.04 Zločinci podle zákona

Spišská borovička, oravská slanina, ovčí sýry, fujara, cimbálová muzika a stovky Slováků vytvořily v sobotu při Československém bále v Adalbertinu téměř dokonalou slovenskou atmosféru. Foto: Martin ČERNÝ

Votroci porazili i Bayern Mnichov a skončili druzí Velkého úspěchu dosáhli mladí fotbalisté FC Hradec Králové do 12 let na turnaji v německém Regensburgu, kde porazili i světoznámé kluby. Votroci byli v Německu jediným zástupcem českého fotbalu a ve velké konkurenci skončili druzí. Ve skupině vyhráli nad bavorským Deggendorfem 3:0, stejným poměrem porazili také 1. FC Norimberk a Kareth-Lappersdorf. Zvítězili i nad Weidenem 6:5 a jediný neúspěch zaznamenali s domácím Regensburgem, s nímž prohráli 1:2. V semifinále pokořili Bayern Mnichov 1:0 a ve finále podlehli Regensburgu 2:4. Hráči FC Hradec Králové měli zastoupení také při vyhlášení jednotlivců. Nejlepším hráčem turnaje pořadatelé vyhlásili Tomáše Sokola, mezi

Pátek 10. 2. Galerie MU 9.30 Klenotnice dobrého roku, pro děti Klicperovo divadlo 10.00 Don Juan a Faust Studio Beseda 10.00 Tulák po hvězdách Filharmonie HK 19.00 Abonentní řada opereta - muzikál Hvězdárna HK 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Adalbertinum 19.00 Ples seniorů ČRoHK 19.05 Hudební antikvariát Aldis 19.30 Ples SPŠ Stavební HK Kino Centrál 20.00 Půlnoc v Paříži

brankáři nejvíce zaujal Šimon Pecháček. Mladí hradečtí fotbalisté si udělali u našich západních sousedů velké jméno a domů se vrátili nejen se stříbr-

nými medailemi na krku, ale také s pozvánkami na letní měření sil od „bundesligových“ týmů Bayernu Mnichov a 1. FC Norimberk. (mš)

Hradec získal v zimní lize bronz

Hradecký zimní stadion bude hostit turnaj čtyř reprezentací do 17 let v ledním hokeji. Za účasti týmů Česka, Ruska, Švédska a Finska se uskuteční od 9. do 11. února. 9. 2. - 15.00 Rusko - Švédsko 18.30 Česko - Finsko 10. 2. - 15.00 Finsko - Rusko 18.30 Česko - Švédsko 11. 2. - 15.00 Švédsko - Finsko 18.30 Česko - Rusko. (čer)

Borek, ev. č. 359/2011, kříženec; pohlaví: pes, věk: 5 let, barva: černá, velikost v kohoutku: 40 cm. Kamarádský, pohledný, k cizím zpočátku nedůvěřivý pes, vhodný jako společník do klidného prostředí domku se zahradou. Nelze jej chovat trvale venku, je krátkosrstý. Fotbalisté FC Hradec Králové vybojovali v prestižní zimní lize třetí místo, což je jejich historicky nejlepší umístění. V semifinále remizovali s Jihlavou 2:2, ovšem na penalty prohráli 1:4. Branky Hradce vstřelili Poděbradský s Pávkem. Votroci si spravili chuť v souboji o třetí místo s Viktorií Plzeň, kterou porazili brankami Černého, Mrázka a Janouška 3:2. Zimní ligy se zúčastnilo 21 týmů, z toho 11 prvoligových. Pohár od pořadatelů převzal kapitán Milan Fukal. Foto: FC HK / Lubomír DOUDĚRA

Přijďte fandit

Helicoptershow doplní výstava vrtulníků

HC Most. Takového soupeře přiřkl los ve 47. kole první ligy hokejistům HC VCES Hradec Králové. Utkání, které se na hradeckém zimním stadionu odehraje 8. února, má začátek stanoven na 18. hodinu. Poté budou hradecké hokejisty čekat v základní části už jen dva domácí zápasy. V prvním přivítají 18. února hokejisty Berouna a 22. února přijede Kadaň. (čer)

Helicoptershow, tradiční přehlídku vrtulníků a jejich pilotáže spojenou s ukázkami zásahů záchranářů, letos doplní největší výstava vrtulníků a vrtulníkové techniky ve střední Evropě. „V současné době jednáme s největšími výrobci a dodavateli vrtulníků a vrtulníkové techniky o účasti na výstavě,“ sdělil hlavní pořadatel akce Tomáš Suchánek. Hradec Králové se

tak podle něho stane na dva dny středem zájmu výrobců, dopravců, majitelů a provozovatelů vrtulníků z celé Evropy. V programu letošní Helicoptershow, která se na hradeckém letišti uskuteční 18. a 19. května, ukáže svoje umění řada českých i evropských pilotů. „Máme již rozjednané i akrobatické lahůdky,“ doplnil organizátor Jozef Daňo. (red)

UDĚLEJTE SI ČAS Divadlo zve na premiéru Premiéru uvidí 18. února v 19 hodin hlavní scéna Klicperova divadla. Stane se jí hra Věc Čapek v režii Martina Františáka s herci Janem Sklenářem, Josefem Čepelkou, Helenou Plecháčkovou, Zorou Valchařovou-Poulovou, Kristýnou Kociánovou a dalšími. Ještě předtím, v úterý 14. února, je na pořadu divadla derniéra komedie Marná lásky snaha Williama Shakespeara. Představení začne rovněž v 19 hodin.

Přípravky a bylinky pro děti i maminky Jak správně užívat léčivé přípravky? Jaké lékové formy existují a jak je aplikovat? Odpovědi na podobné dotazy dostanou účastníci přednášky o užívání léků, která se uskuteční 9. února v 10 hodin v křesťanském mateřském centru Sedmikráska v Zieglerově ulici 230. Maminky se zároveň dozvědí, jak v zimním období léčit děti doma a jak podpořit jejich imunitu.

Ženy - ŽBL: Valosun Brno - Sokol Hradec Králové 77:74. Nejvíce bodů HK: Hartigová 17, Zavázalová 14, Kuthanová 11, Bartáková 10, Stará 9. V posledním utkání základní části nejvyšší soutěže žen prohrály hradecké basketbalistky rozdílem tří bodů, ovšem v závěru byly blízko k vyrovnání. Poslední tříbodová střela skončila s koncem zápasu jen na obroučce koše. Hradec bude v další části hrát ve skupině A, ve středu 8. února od 18.30 hodin přivítá na palubovce haly na Eliščině nábřeží Slovanku Mladá Boleslav. Muži - I. liga: Sokol Hradec Králové 2 - Sparta Praha 82:79. Nejvíce bodů HK: O. Peterka 24, Synáček a Macela 15, Kiršbaum 14. Hradečtí basketbalisté porazili v 19. kole soutěže v tabulce druhou Spartu o tři body, ale bylo to drama až do konce. Ukázali, že v kompletní sestavě se dokážou vyrovnat jakémukoliv soupeři z popředí tabulky. Další domácí utkání Hradečtí odehrají až 12. února, kdy od 17 hodin přivítají v hale v Třebši Kondory z Liberce. (čer)

Hledají nový domov

Hradec uvidí mezinárodní hokej

Čtvrtek 9. 2. Klicperovo divadlo 10.00 Ještěři Filharmonie HK 10.00 Veřejná generálka koncertu, 19.30 Abonentní koncert řady A Galerie MU 16.00 Klenotnice dobrého roku, pro děti Salon královéhradecký 17.00 Barmský VJ (film z festivalu Jeden svět) ČRoHK 17.10 Radiofónum Klub Čtyřka 19.04 Václav Koubek Aldis 19.30 Maturitní ples SOŠ a SOU Hradební Kino Centrál 20.00 Půlnoc v Paříži

Galerie Barbara - Jiří Skořepa - obrazy Galerie U Klicperů - Luděk Rathouský - Nový obsah starých mistrů Lékařská fakulta UK - Grafiky ze sbírky Stanislava Zídka, do 20. 2. Galerie Na Hradě - František Kalenský - ČasoproSTORY, do 20. 2. IC Gočárova třída - průřez tvorbou členů Fotoklubu Náchod, do 29. 2. Galerie Koruna - Zimní kolekce, do 3. 3. Galerie Na Mostě - Jaroslav Dršata Na kole do Jeruzaléma a jinam, do 4. 3. Muzeum VČ - Jan Kotěra v salónu republiky Galerie 123 - Hradec Králové, křižovatka umění

BASKETBAL

Neděle 5. 2. Aldis 7.00 Velké setkání sběratelů, 9.00 Výstavní trhy Aqua-Terra-Flora Adalbertinum 10.00 Potrestaná princezna ČRoHK 11.10 Šarm - magazín o životním stylu Kino Centrál 15.00 Alvin a Chipmunkové, 17.00 West Side Story, 20.00 Nebezpečná metoda Československá církev evangelická 17.00 Evangelíci v Hradci Králové

VÝSTAVY

Do Prahy na komedii a muzikál Na dva zájezdy autobusem do pražských divadel zve královéhradecké důchodce městská organizace seniorů. V sobotu 11. února se jede do divadla Metro na veselohru Drahé tety a já (odjezd z HK v 10 hodin). V sobotu 18. února bude vypraven autobus do Hudebního divadla Karlín na muzikál Jesus Christ Superstar (odjezd v 11 hodin). Prodej v kanceláři SDČR v Mánesově ulici 806 vždy v pondělí a ve středu od 8.30 do 11.30 hodin. Jet mohou i nečlenové.

Angličtina v Pohodě Rodinné centrum Pohoda přivítá od února i starší děti než sem přicházejí běžně s rodiči na dopolední programy. Nová aktivita angličtina hrou je kurz určený pro čtyř až šestileté děti. Cizí jazyk se budou učit hravou a zábavnou formou. Lekce budou probíhat každou středu od 16.30 do 17.30 hodin. Počet dětí ve skupině je omezen, proto je nutné se co nejdří-

ve přihlásit mailem na: pohoda@ prostorpro.cz. Více informací o tomto i o dalších programech a aktivitách centra Pohoda najdete na: www.prostorpro.cz.

Aktivní zábava a relaxace pro teenagery Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klídek, jeden z programů občanského sdružení Prostor Pro, zahájilo půlroční blok s názvem Arte hry. Workshopy, které zahrnují například hudební aktivity, výtvarné dílny a hry rozvíjející verbální dovednosti, jsou určené mladým lidem ve věku 14 až 20 let. Zhruba hodinová dílna se koná každou druhou středu v měsíci, a to od 25. ledna až do konce června vždy od 17 hodin. Přijít může kdokoliv v určeném věku. Konkrétní témata jednotlivých setkání budou známá vždy týden dopředu. Bližší informace o arte setkáních naleznou zájemci na webových stránkách Prostor Pro v sekci Nízkoprahová zařízení Klídek - NZDM Klídek - Klub pro mládež - Aktuality pro klienty. Účast na setkáních je zdarma. (red)

Hop, ev. č. 358/2011, kříženec, pohlaví: pes, věk: 10 měsíců, barva: černá, velikost v kohoutku: 48 cm. Odrostlé štěně, temperamentní, bystré, svým štěkotem vždy upozorní na přicházejícího člověka či zvonek. Je vhodný k domku se zahradou. Povahově vyrovnaný, přátelský. Charlie, ev. č. 375/2011, kříženec; pohlaví: pes, věk: 8 týdnů, barva: bíločerná, odhadovaná velikost v kohoutku v dospělosti: 40 cm. Charlie je velice pohledné štěně křížence foxteriéra a kokršpaněla, vhodné pro aktivní zájemce se sportovním zaměřením (agility, turistika). Je temperamentní, zdravý, v dobré kondici. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 27. 1. 2012. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 3. 2. 2012. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 47 000 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 04 2012  
Radnice 04 2012  

Informační zpravodaj statutárního města

Advertisement