Page 1

24. 1. 2018, Č. 3 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Svinarský most má územní rozhodnutí • Stavba nového mostu přes Orlici ve Svinarech získala pravomocné územní rozhodnutí. Královéhradecký kraj předpokládá, že most začne stavět v březnu. Hotový by měl být v příštím roce. Více na str. 2

Tipy Hradecké internetové televize

• Muzejní nostalgie • Knihovna do vlaku funguje i v Hradci • Rytířské hradiště ožilo bitvou • Kurzy „Pečuj doma a s námi“ • Divadlo Drak letos slaví 60 let existence

Muzeum zůstává fenoménem, i když je vyklizené Muzeum východních Čech připravilo před chystanou rekonstrukcí své budovy zajímavou výstavu historických fotografií, která přibližuje budovu muzea a zajímavé příběhy a  okamžiky, jež ji od doby vzniku provázely. Atraktivní expozici nazvanou Muzejní nostalgie: 110 let budovy ve fotografii je možné navštívit od 19. ledna do 4.  března vždy od úterý do pátku od 16 do 20 hodin, o víkendech je přístupná od 9 do 17 hodin. Existenci budovy provázely od samého počátku zajímavé příběhy a  okamžiky, které v  nové výstavě přibližují četné historické fotografie. Jejich prostřednictvím se můžete také seznámit s  bohatou, více než stoletou, výstavní činností muzea. Na středy 7. a  21. února muzeum navíc chystá od 18 hodin komentované prohlídky s  kurátorkou výstavy Markétou Pražákovou. Jednotné vstupné činí 25 korun. Výstava je atraktivní také tím, že objekt muzea na labském Eliščině nábřeží je kvůli chystané rekonstrukci už vyklizen a  návštěvníkům se tak nabízí příležitost naplno si užít výjimečnou architekturu této monumentální stavby z dílny architekta Jana Kotěry a krásu zdobných prvků navržených předními výtvarnými umělci té doby. Sou-

částí výstavy je také dokumentární film Kotěra – Po stopách moderny, který v roce 2014 získal hlavní cenu Černý Janek přehlídky muzejních filmů Musaionfilm v Uherském Brodě. V  pátečních večerech od 18 ho-

din v přednáškovém sále doplní dění v muzeu promítání historických celovečerních filmů z  Národního filmového archivu, v  nichž si „zahrál“ i Hradec Králové. Například 26. ledna to bude snímek Svět patří nám,

2. února Vyšší princip, o  týden později Kantor ideál, 16. února Brankář bydlí v  naší ulici, 23. února 105 % alibi a 2. března Letos v září. Více na www.muzeumhk.cz/kalendar-muzejni-nostalgie.html (red)

VEDOUCÍ ODBORU KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ Informace: Miloš Kříž, tel. 495 707 390. Přihlášky lze podávat do 7. 2.

ENERGETICKÝ/Á MANAŽER/KA

odbor strategického plánování a projektového řízení Informace: Jozef Čižmár, tel. 495 707 737; Tomáš Jeřábek, tel. 495 707 438. Přihlášky lze podávat do 7. 2. Co vám můžeme nabídnout: zajímavou a různorodou práci • stabilní zázemí velké organizace • pracovní poměr na dobu neurčitou • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců • pružnou pracovní dobu • tři dny placeného zdravotního volna • pět týdnů dovolené • zajímavý program výhod (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z  osobního účtu zaměstnance) • příjemné pracovní prostředí. Více informací na stránkách www.hradeckralove.org – Kariéra.

Pozvání na jednání zastupitelstva města Nejbližší zasedání městského zastupitelstva se uskuteční v úterý 30.  ledna od 13 hodin ve velkém sále Adalbertina. Na programu jednání bude mimo jiné financování rekonstrukce všesportovního stadionu či převzetí mostu Plk. Šrámka ve Svinarech. Zastupitelé budou rozhodovat i  o  poskytnutí dotací z rozpočtu města na činnost kulturních a  sportovních organizací, na sportovní akce v  1. pololetí, na rozvoj cestovního ruchu a další. Slib složí nový zastupitel Jaroslav Čapek (ANO 2011), který nahradí Lukáše Kozubíka. Čas od 16 hodin bude i tentokrát určený pro diskusi občanů. Jednání je možné sledovat on-line i ze záznamu na stránkách města www.hradeckralove.org.

Jak budou Hradecké služby svážet bioodpad

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

KRÁTCE Z HRADCE

Pro expozici nazvanou Muzejní nostalgie: 110 let budovy ve fotografii se jejím autorům podařilo získat i dosud nepublikované historické snímky. Budova muzea, která je již vyklizená pro připravovanou rekonstrukci, bude navíc do března ožívat i komentovanými prohlídkami či filmovými projekcemi. Foto: Pavlína Pospíšilová

Nejbližší zimní svoz rostlinné biomasy se uskuteční v 6. týdnu – od 5. do 9. února. Tímto svozem končí období, ve kterém Hradecké služby vyvážejí hnědé nádoby jednou měsíčně. Pravidelný týdenní odvoz bude opět zahájen od pondělí 26. února. Svozové trasy a  svozové dny zůstávají zachovány. Zájemci, kteří chtějí termín mimořádného svozu připomenout zasláním e-mailu, se mohou jednoduchým způsobem přihlásit na www.tridimevhradci.cz/upozorneni-na-email. (red)

Přestavba ZUŠ Střezina může začít Město Hradec Králové v minulých dnech uzavřelo se stavební firmou Prima smlouvu na rekonstrukci Základní umělecké školy Střezina za 160 milionů korun. Stavbě tak nic nebrání. Rekonstrukce ZUŠ Střezina je aktuálně hlavním investičním projektem města a proti původním plánům nabrala zhruba rok a  půl zpoždění. Zahájení stavby zdrželo i opakování hodnocení soutěže. Soutěž původně vyhrála firma Stako, a  to s  cenou 157,7 milionu korun bez DPH. Nejnižší cenu 154,5 milionu korun bez DPH nabídla hradecká stavební firma Prima, která ale byla ze soutěže vyřazena. Prima však následně uspěla s  námitkou proti vyřazení a na konci října se po novém vyhodnocení soutěže stala vítězem. Umělecká škola Střezina na svou moderní budovu čeká čtvrt století. Hlavní částí projektu Střezina je rekonstrukce bývalé pavilonové Základní školy jih na Slezském Předměstí. Základní umělecká škola v ní už většinu objektů využívá. Přestavbou získá ZUŠ Střezina

multifunkční prostory, například zkušebnu pro studenty populární hudby, divadelní sál a učebny pro výtvarný obor. Vedení školy i radnice plánují, že areál se stane přirozeným kulturním centrem stotisícového města. (čtk)

Jako první přijde při rekonstrukci ZUŠ Střezina v Luční ulici na řadu nyní neobyvatelný pavilon, kde bývala jídelna s družinou Základní školy jih. Nově tu získá zázemí výtvarný obor včetně učeben pro keramiku, sochařinu, počítačovou grafiku i virtuální realitu. Nebude chybět ani malá galerie přístupná veřejnosti. Foto: Jitka Hodasová


STRANA 2

RADNICE 3 / 24. 1. 2018

Stavba nového svinarského mostu se blíží

Stavba nového mostu přes Orlici ve Svinarech získala pravomocné územní rozhodnutí. Královéhradecký kraj předpokládá, že most začne stavět v březnu. Do výběrového řízení na stavbu nové spojnice obou svinarských břehů řeky se přihlásily tři firmy. Hotová by měla být v příštím roce. O  stavbu nového mostu projevili zájem tři uchazeči, přičemž nejnižší nabídka činí 65 milionů korun. „Po vyhodnocení nabídek budeme čekat na stavební povolení. Nejbližší termín, kdy by se nový most mohl začít stavět, je březen 2018,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Červíček. Dodal, že stavba bude probíhat za plné uzavírky, takže pro chodce bude zřízena provizorní lávka. Součástí zakázky bude rovněž demolice stávajícího mostu. Rozpětí nového mostního objektu bude 75 metrů, plány zde počítají se dvěma jízdními pruhy pro auta a chodníkem pro chodce a cyklisty. Dílo nahradí zchátralý ocelový most Plukovníka Šrámka z roku 1907, který spojuje části Svinar na obou stranách řeky Orlice a  využívají ho i  obyvatelé Malšovy Lhoty a  Malšovic. Kromě toho slouží také jako zkratka pro řidiče jedoucí z  jižní části Hradce směrem na Třebechovice a Rychnov nad Kněžnou. Most je kvůli havarijnímu stavu od ledna loňského roku uzavřen pro automobily, využívat ho nyní

mohou jen chodci a cyklisté. Uzavření mostu poznamenalo také městskou dopravu. Most využívaly dvě linky MHD. Linka č. 11 nyní končí na za-

stávce Podhůří a do centra města jezdí ze zastávky Podhůří ve směru na Parlament a  Slezské Předměstí jako linka č. 17. Linka č. 17 končí s výjim-

kou spojů zajíždějících do Bělče ve Svinarech na obratišti ulic Dubinská a Stříbrná, zpět do Malšovic a do centra se vrací jako linka č. 11. (lec)

17. 1. Podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky policie sdělila 41letému muži, kterého na Nový rok před půlnocí zastavila opilého za volantem. Na otázku, zda před jízdou pil alkohol tvrdil, že v životě ne, dechovou zkoušku odmítl, ale odběr krve potvrdil 1,77 promile alkoholu. Řidiči hrozí až jeden rok vězení, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti. Muž následně přiznal, že vypil půl litru tvrdého alkoholu a že potřeboval přejet necelý kilometr.

21. 1. Další podezření na požití alkoholu před jízdou policie prošetřuje u havárie osobního auta, v  ulici V  Mlejnku. Téměř 62letý řidič v  zatáčce vyjel mimo komunikaci a  narazil do stromu. Odešel domů a  na místo nehody poslal svou dceru. Policisté vyrazili za řidičem domů a  dali mu dýchnout do přístroje, který ukázal hodnotu 1,1 promile alkoholu. Pokud rozbor krve ukáže výsledek nad 1 promile, hrozí mu až tři roky vězení. (red)

Věk je jen číslo! Stávající most ve Svinarech spojil břehy Orlice už v roce 1907.

Foto: Archiv města

Bydlení v okolí letiště bude klidnější

V letošním roce by mělo dojít k výraznému snížení hluku v okolí hradeckého letiště, který způsobuje výcvik pilotů vojenských vrtulníků. Město bude tento provoz na svém letišti regulovat, pohyby a letové hodiny cvičných helikoptér by se měly ve srovnání s loňským rokem snížit až o třicet procent. Letiště v  Hradci Králové funguje v  režimu veřejného vnitrostátního letiště bez řízení letového provozu a  může jej využívat každý, kdo dodrží jeho provozní řád. V posledních několika letech letiště využívají také soukromé společnosti, které zde zajišťují výcvik pilotů vojenských vrtulníků. Provoz na letišti se poměrně výrazně zvýšil, a  tím i  hluk, což je pro obyvatele této části Hradce a okolních obcí obtěžující. Vedení města se od té doby pravidelně schází se zástupci místních samospráv i  společností, které hradecké letiště nejvíce využívají pro výcvik pilotů. „Vyzkoušelo se několik variant, v jakých lokalitách či výškových hladinách je možné výcvik provozovat, ale výsledek nebyl uspokojivý.

HRADECKÝ PITAVAL

Problémem není intenzita hluku, která podle měření nepřekračuje hygienické normy, ale jeho frekvence a délka,“ vysvětlil primátor města Zdeněk Fink. Ve srovnání s  rokem 2015 je počet vzletů a přistání vrtulníků na hradeckém letišti více než dvojnásobný, v roce 2017 to bylo přes 32 tisíc těchto pohybů. Cílem města je postupně vrátit provoz a  pohyby na letišti na úroveň před třemi lety. V  první vlně

Jesle Orlická zvou na prohlídku

na svém letišti omezí počet letových hodin a pohybů vrtulníků ve výcviku o třicet procent, přičemž jsou stanoveny i denní limity. Tato regulace se nebude týkat malých leteckých škol, které ve výcviku nepřekročí počet dvou tisíc pohybů a  350 letových hodin za rok. Zároveň bude omezena i  doba výcviku vrtulníků v  letové zóně hradeckého letiště. Ve všední

den budou moci piloti těchto strojů cvičit od 8 do 16 hodin. V sobotu bude doba výcviku omezena od 10 do 14  hodin, v  neděli a  o  svátcích bude výcvik zakázaný. V  minulosti přijatá opatření, která se týkala minimálních výšek průletů nad městem a okolními obcemi, změny tvaru a způsob využívání letištního okruhu apod., zůstávají v platnosti. (red)

Veřejné schůze občanů městských částí s vedením města

Studijní a vědecká knihovna se letos zaměřuje na seniory. Týden od 5. do 9. února bude přímo nabitý exkurzemi, přednáškami a  ukázkovými lekcemi. Program Týdne pro seniory: •5  . února v 10 hodin Ukázková lekce trénování paměti (konferenční sál 5. patro) •5  . února v 17 hodin Mýty ve výživě – přednáška Pavlíny Žďárkové •6  . února v 15 hodin Prohlídka digitalizačního pracoviště •6  . února v 17 hodin Podvody na seniorech – přednáška Policie ČR •7  . února v 16 hodin Prohlídka zaměřená na služby knihovny •7  . února v 17 hodin Pérák, černá sanitka, vraždící klauni: moderní fámy a pověsti – přednáší Petr Janeček •8  . února v 10 a 15 hodin Prohlídky technického zázemí knihovny • 9. února v  10 hodin Ukázková lekce PC a smartphony pro seniory ve 2. NP počítačová učebna (je nutné se předem objednat na e-mail: vladimira.buchtova@svkhk.cz) Registrace zdarma 65+ (únor, březen duben) Výstavka knih Knihy nestárnou Sraz na prohlídky je vždy v  1. NP u  pultu ostrahy, všechny přednášky se konají v konferenčním sále v 5. NP. V  průběhu roku se uskuteční další akce. Více na www.svkhk.cz. (vlb)

Třebeš

Moravské Předměstí-jih

Veřejná schůze občanů Třebše s vedením města se uskuteční ve středu 14. února od 18 do 20 hodin v  budově SDH Třebeš ve Školské ulici 695/7A. Na programu jednání budou rekonstrukce komunikací v ulicích Zborovská, K Labi a Machkova, oprava chodníků v  Hradecké ulici. Diskutovat se bude také o otázce zajištění tradiční akce Třebešské posvícení a o požadavku digitálního označníku na zastávce MHD Na Rozcestí.

Veřejná schůze občanů Moravského Předměstí-jih se uskuteční 31. ledna od 18 do 20 hodin v jídelně ZŠ Štefánikova. Hovořit se bude o rekonstrukci areálu Hvězda, o  vybudování víceúčelového sportoviště v ZŠ Štefánikova, o umístění kontejnerů na bioodpad a rekonstrukci původních kontejnerových stání. Dalšími tématy budou požadavky KMS na měřiče rychlosti aut ve Štefánikově ulici a provoz mlhoviště. (red)

Připravujete velkou akci? Zažádejte o výjimku ve vyhlášce o nočním klidu

Ze Suterénu až na noční Bílou věž

Hradiště dobývali zbrojnoši

Město Hradec Králové připravuje novelizaci vyhlášky o nočním klidu, pokud pořádáte významnou rozsáhlou akci určenou širokému okruhu návštěvníků, můžete do 31. ledna požádat o její zahrnutí do výjimek uvedených ve vyhlášce. Porušování nočního klidu ať fyzickými nebo právnickými osobami je podle platných zákonů přestupkem proti veřejnému pořádku a  může za ně být uložena pokuta. Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny a obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována. Město takovou vyhlášku má, jde o vyhlášku č. 3/2017 o nočním klidu a nyní se připravuje její novelizace. Pokud tedy pořádáte významnou rozsáhlou akci určenou širokému okruhu návštěvníků, můžete do 31. ledna 2018 požádat o zahrnutí do výjimek uvedených ve vyhlášce, kdy bude doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon. Žádosti formou prostého dopisu případně e-mailu, ve kterém uvedete požadovaný časový rozsah omezení nočního klidu a územní rozsah pro jakou oblast města výjimku požadujete (uvedení ulic, místních částí), adresujte na odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, e-mailem na adresu: martina.kralova@mmhk.cz. Současné znění vyhlášky najdete na http://mhk.cz/12q. (oc)

Galerie Suterén v informačním centru na Eliščině nábřeží zve od 1. do 28. února na výstavu kreseb a  maleb talentovaných hradeckých dětí z  Dětské výtvarné školy Marty Pohnerové. „Netvoříme kvůli veřejnému uznání, ale pro vnitřní radost. Nesoutěžíme, obdivujeme, co ostatní dokázali, a  snažíme se od těch nejlepších hodně naučit.“ Tak zní motto výstavy.

Jesle Orlická zvou 2. února na den otevřených dveří pro veřejnost a rodiče, kteří uvažují o umístění dítěte v příštím školním roce. Komentovaná prohlídka jeslí je v plánu v 10 a v 10.30 hodin, kdy zájemci budou mít ojedinělou možnost vidět jesle za provozu. Zájemci by měli z  organizačních důvodů potvrdit účast na e-mail: jesle.orlicka@mmhk.cz. (red)

Na výstavu do Suterénu

Noční prohlídka Bílé věže Na mimořádnou noční prohlídku Bílé věže jsou zájemci zváni 3. února od 20 do 24 hodin. Město tak uvidí z ptačí perspektivy v působivém nočním osvětlení. Poslední prohlídka se uskuteční 60 minut před zavírací dobou. Počet návštěvníků věže je v jednom okamžiku omezen na 30. (gf)

Rytířské hradiště v městských lesích žije i v zimních měsících. Výraznou akcí zde byla nedávná tradiční zimní bitva kroužku historického šermu Tesák ze Všestar s názvem Dračí setba. Foto: Archiv Městských lesů HK


STRANA 3

Hradec patřil české taneční špičce

RADNICE 3 / 24. 1. 2018

Speciální škola otevře dveře

Mateřská škola, speciální základní škola a praktická škola v  Hradecké ulici zve na den otevřených dveří v úterý 30. ledna od 8 do 11.30 hodin. Veřejnost si bude moci prohlédnout prostory i  nahlédnout do výuky této státní školy určené pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s  kombinovanými vadami a  s  autismem. „Přijďte se podívat, v  jakých skvělých podmínkách se učí děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Teprve potom budete mít možnost udělat si představu, jaké nevýhody pro tyto děti může znamenat inkluzivní vzdělávání v ‚běžných’ základních školách se všemi dětmi společně, bez rozdílu a  také, co to bude znamenat pro jejich budoucí spolužáky,“ tvrdí ředitel školy Pavel Svoboda. Dodal, že všechny aktivity školy jsou bezplatné. (red)

Příměstský stolnětenisový kemp Nejlepší taneční týmy z České republiky se setkaly v neděli 21. ledna v Aldisu při již 13. ročníku prestižní taneční soutěže DFA (DanceFloor Attack), aby zde soupeřily o titul nejlepší česká street dance crew. Hlavními hosty a zároveň porotci soutěže byly světové taneční hvězdy King Charles (USA), Jimmy Soul (FRA) a Dimension (NED). Dokonalá atmosféra opět potvrdila obrovskou prestiž tohoto podniku pořádaného domácí taneční skupinou T-BASS. Celkovým vítězem se nakonec stal team B-Fresh z Brna. Foto: Jan Pelikán

Příznivcům stolního tenisu – začátečníkům i pokročilým hráčům ve věku 8 až 16 let – je určen příměstský stolně-tenisový kemp o jarních prázdninách v termínu od 19. do 22. února. Kemp se koná v  herně stolního tenisu DTJ, U  Labe 427. Informace a  přihlášky do 5. února na e-mailu: silhanova.m@seznam.cz. (red)

UDĚLEJTE SI ČAS Přijďte na vyhlášení sportovce roku Vyhlašovatelé ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2017 města Hradec Králové v  kategorii dospělých zvou na galavečer 7. února od 18 hodin v sále filharmonie. Během večera budou oceněni nejlepší sportovci, kolektivy, trenéři i  cvičitelé, dojde k  udělení ceny fair play a  uvedení dvou osobností do síně slávy. Součástí večera budou i artistická a  pěvecká vystoupení, akrobatický pool dance a  další. Přijďte oslavit skvělé výkony hradeckých sportovců. Vstup je zdarma, vstupenky jsou k objednání na e-mailu: fridrichova@cushk.cz, nebo tel. 604 571 185. (mf)

První kroky s počítačem pro seniory Ve Studijní a  vědecké knihovně opět probíhá školení První kroky s počítačem pro seniory. Od 7. února je připravena část o pěti lekcích Psaní textů na počítači, přičemž jedna lekce trvá 120 minut. Cena za tento kurz je 500 korun. Knihovna chystá také kurz Internet, dalším projektem pak bude Elektronická pošta, Skype a  Facebook. Školení probíhají každou středu od 10 do 12 hodin v  počítačové učebně knihovny. Více na www.svkhk.cz.

Aldis ukáže modely Klub plastikových modelářů při Juniorklubu pořádá v sobotu 27. ledna v  prostorách kongresového centra Aldis soutěž plastikových modelů Hradecký lev. Od půl osmé je v  plánu přejímka modelů, od 10 do 15 hodin veřejnost uvidí výstavu modelů a  poté je připraveno vyhlášení výsledků. K  vidění budou modely letadel, vrtulníků, civilních aut i  motocyklů. lodí, ponorek, další techniky i  diorámat, figurek a  bust. Chybět nebude ani prodej modelů, doplňků i literatury a tvořivé dílny.

Pietní akt uctí památku obětí holocaustu Na pietní akt u příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu zve Centrum Sion. Uskuteční se na židovském hřbitově na Pouchově v pondělí 29. ledna od 17 hodin. Hřbitov bude otevřený od 16.30 hodin. Pro účastníky bude připraven teplý čaj i svíčky. Více na www.dnyproizra-

el.cz a www.sion.cz, nebo na tel. 495 263 623.

Francouzsko-český večer Víceúčelový sál knihovny ve Wonkově ulici bude 30. ledna od 17 hodin hostit Francouzsko–český večer. Návštěvníci se mohou těšit na francouzskou poezii v originále i českém překladu a  písně v  podání studentů a pedagogů Prvního soukromého jazykového gymnázia.

Mužkaření v sokolovně TJ Sokol Nový Hradec Králové a divadelní spolek Symposion z Třebechovic zvou na Mužkaření, komedii z  divadelního prostředí o  jedné zvláštní technice lovu. Hraje se v sokolovně v  Husově ulici 27. ledna od 19 hodin, jednotné vstupné činí 50 korun. Předprodej v prodejně praktického zboží Pavla Jareše.

řádá celoroční nábor nových plavců, a to nejen pro závodní plavání, ale třeba jen pro zvýšení fyzické kondice. Bližší informace v  50m plaveckém bazénu v  kanceláři plaveckého klubu, na telefonu 604 575 300 nebo e-mailu: plavani@pkhk.eu.

Knihovna města zve na přednášky i výstavy

Poznejte zelený ostrov Na přednášku Irsko – zelený ostrov zve 31. ledna od 17 hodin knihovna města. Od přírodních krás až po hlavní město návštěvníky provede ve svých fotografiích Jaromír Novák.

Škola zad

Na komedii Celebrity s.r.o. o natáčení nekonečného seriálu, kde úspěch určuje reklama a  procento sledovanosti, se zájemci mohou vypravit 4. února od 19 hodin do sálu filharmonie na Eliščině nábřeží. Vstupenky na www.hkpoint.cz.

Jak opravit zátěžové držení těla, které negativně ovlivňuje pohybový aparát člověka a funkci vnitřních or-

V Radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové pohovoří na téma pojištění na zimní dovolenou 30. ledna po 11. hodině Ivana Menclová z České asociace pojišťoven. Hostem ve studiu ve středu 31. ledna v 8.35 hodin bude Petr Mazal – šerpa, sportovec a autor knihy S kolem kolem světa. Světovému dni boje proti rakovině se bude věnovat Radioporadna ve čtvrtek 1. února, jejímž hostem bude Milan Vošmik z onkologické kliniky.

Sochy a malby Tomáše Blažka Na výstavě Sochy a  malby představuje Tomáš Blažek svoji nedávnou tvorbu – zcela figurativní, ovlivněnou studiem sochařství v  ateliéru Michala Gabriela. Výstava je k vidění od 1.  února do 27. března ve foyer 1. patra knihovny města.

Na vernisáž do Barbary

Celebrity k smíchu

Český rozhlas zve k poslechu i k návštěvě Radiokavárny

gánů? To přijde zájemcům přednést a hlavně předvést Michaela Kubínová 5. února od 17 hodin, do víceúčelového sálu knihovny města. Přednáška bude spojená s praktickým cvičením.

Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Kristena a keramiky Štěpánky Baškové se uskuteční v  galerii Barbara 1. února od 17 hodin. Výstava bude přístupná do 23. února.

Portréty v grafice Farmaceutická fakulta UK a galerie Na Mostě zvou na výstavu Portréty v  grafice. Vernisáž je připravena na pondělí 29. ledna, výstava potrvá do 2. března. (red)

Navrhujte osobnosti na udělení výročních cen města Město Hradec Králové tradičně uděluje výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě. Osobnosti, které v roce 2017 významným počinem na poli kulturním či sportovním přispěly k obohacení života města nebo jeho reprezentaci v ČR i v zahraničí, je možné navrhnout na kulturní cenu nazvanou Hradecká múza či na Hradeckou sportovní cenu. Cenou Primus inter pares mohou být oceněny výjimečné výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy, sportu a Cenou dr. Františka Ulricha je oceňováno celoživotní dílo, které má významný přínos pro Hradec Králové a přispělo k mimořádné propagaci nejen v České republice, ale i v zahraničí. Událost roku je ocenění za výjimečný čin, investici, projekt, stavbu, událost či akci přínosnou pro město a kvalitu života jeho obyvatel v roce 2017. Návrhy na udělení výroční ceny mohou občané města i  právnické osoby se sídlem v Hradci Králové podávat do 31. ledna. (oc)

V pátek 2. února bude Pátečním hostem od 10 hodin v přímém přenosu z Radiokavárny v Havlíčkově ulici kouzelník Pavel Kožíšek. Do  Radioporadny v  rozhlasové kavárně následně zavítá Miloš Michlovský, jehož tématem bude víno a  vše, co  byste o něm měli vědět.

Plavte s námi, plavte pro radost Plavecký klub Hradec Králové po-

Výroční ceny za rok 2017 budou předány na konci března. Foto: Archiv města

Kanonádu Mountfieldu odnesl Litvínov Hokejisté hradeckého Mountfieldu se opět vrátili na vítěznou vlnu, když v posledních dvou zápasech nejprve vyhráli v  Brně nad Kometou 4:3 v prodloužení a následně doma rozstříleli trápící se Litvínov 7:3. Hradečtí si tak upevnili pozici na druhém místě extraligové tabulky a  vyhlížejí další soupeře. V  úterý 30. ledna se ve své ČPP aréně od 18 hodin utkají s  Olomoucí, v  pátek 2. února ve stejný čas se Spartou a  o  dva dny později od 17 hodin vyzvou k souboji o body Berany ze Zlína. (čer)

Benefiční hokejový turnaj veteránů

Charitativní hokejový turnaj veteránů, jehož výtěžek bude věnován na pomoc hendikepovaným dětem, se uskuteční ve dnech 26. a 27. ledna v  ČPP aréně. Účast přislíbily týmy Magistrát Pardubice (Dušan Salfický, Vladimír Martinec aj.), Magistrát Hradec Králové (Filip Luňák, Jaroslav Kudrna aj.), Reading OT Hockey (USA), Retro Hockey League a  další. Více o turnaji naleznete na www. sporthradec.cz. (red)

Století republiky na poštovních známkách Výstava známek nazvaná Československé a české poštovní známky 1918 – 2018 ze sbírek hradeckých filatelistů bude k  vidění od 1. do 28. února ve Studijní a vědecké knihovně v  Hradecké ulici. Ve vitrínách a  výstavních rámech si návštěvníci budou moci prohlédnout nejen zajímavé známky, ale i  různý filatelistický materiál. (red)

Technické služby Hradec Králové přijmou vhodné uchazeče na pozice

TECHNIK DOPRAVNÍCH STAVEB • minimálně středoškolské vzdělání technického oboru – stavebního, dopravního • 3 roky praxe v oboru

STAVEBNÍ DĚLNÍK – SILNIČÁŘ

• vyučení nebo praxe ve stavebním oboru (dopravní stavby) • ŘP výhodou Více informací na https://tshk.cz/cs/o-spolecnosti/nabidka-zamestnani. Základní škola a mateřská škola, Hradec Králové-Kukleny, Pražská 198 vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ŠKOLNÍK

s nástupem od 1. března. Požadavky a  náplň práce: manuálně zručný, příjemné vystupování vůči žákům, rodičům a  zaměstnancům školy, odpovídá za řádný chod školy po technické a provozní stránce, zajišťuje opravy, řídí a  kontroluje práci uklízeček, provádí nákup a evidenci čisticích prostředků, provádí drobnou údržbu školy a  údržbu úklidové techniky, dbá o  vodovodní, elektrické, plynové zařízení a ústřední topení, minimálně výuční list. 25 dní dovolené v době prázdnin Životopisy zaslané na e-mail: hebelka@zskukleny.cz (nebo na adresu školy) do 9. února jsou zároveň přihláškou do konkurzu, na který budou uchazeči pozváni v únoru.


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 27. ledna

Plachta má své divoké koně

Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Polaris, 17.00 Kosmonautika v  roce 2017, 18.00 Dynamická země, 19.30 Večerní program, 20.45 Večerní pozorování Divadlo Drak 16.00 Medová královna Filharmonie HK 16.00 Péťa a  vlk – abonentní řada oranžová Bio Central 18.45 Giacomo Puccini – Tosca

elektromechanika

pro opravy a údržbu elektrobusů a trolejbusů Více na tel. 495 089 231 nebo 495 089 111.

Neděle 28. ledna

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Asta, evid. č. 398/2017, kříženec; pohlaví: fena, barva: černo-hnědá, věk: 4 roky, kohoutková výška 48 cm, hmotnost 23 kg. Asta byla nalezena v Náchodě, kde ji její majitel lhostejně zanechal přivázanou u  domu, ze kterého se odstěhoval. Je velmi radostné a přátelské povahy. Vhodná spíše k  domku se zahradou.

Pondělí 29. ledna Galerie Na Mostě 16.00 Vernisáž výstavy – Portréty v grafice ZUŠ Habrmanova 17.00 Třídní koncert Knihovna HK, Wonkova 17.00 1. republika – 1. díl: Národ v čase ZUŠ Střezina 18.00 Kytarový koncert Adalbertinum 19.00 Žena vlčí mák

Úterý 30. ledna Bio Central 10.00 Madam služebná Knihovna HK, Wonkova 16.30 Khaled Hosseini: Tisíce planoucích srdcí, 17.00 Francouzsko-český večer ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků ZUŠ Střezina 18.00 Koncert žáků Petrof Gallery 19.00 Pavel Haas Quartet a Ivo Kahánek

Středa 31. ledna

Čtvrtek 1. února KRC Sedmikráska 10.00 Aby péče o domácnost byla voňavá zábava Galerie Barbara 17.00 Vernisáž výstavy – Jiří Kristen – obrazy, Štěpánka Bašková – keramika Klicperovo divadlo 19.00 Kočičí hra Filharmonie HK 19.30 Koncert – abonentní řada žlutá

Pátek 2. února Bio Central 12.00 Čertoviny, 14.00 Madam služebná Muzeum východních Čech 18.00 projekce filmu Vyšší princip Hvězdárna a planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování

Výstavy Galerie Na Hradě – Petr Balíček – Digitání obrazy, do 19. 2. Galerie Barbara – Jiří Kristen – obrazy, Štěpánka Bašková – keramika, do 23. 2. Galerie Koruna – Ohlédnutí, do 24. 2. Galerie Na Mostě – Portréty v grafice, do 2. 3. (lm)

Výstava v knihovně ukazuje lidovou tvorbu Setkání se Spolkem lidové tvorby. Tak se nazývá výstava, která se v knihovně města ve Wonkově ulice koná do 24. února. Výstava je přehlídkou rukodělných prací členek spolku i účastnic kurzů. K vidění je paličkovaná krajka, keramika, pergamano, velikonoční kraslice zdobené slámou a  další výrobky. Více na www.slthk.cz. (red)

Dopravní podnik města Hradce Králové přijme

automechanika-gumaře pro opravy a údržbu autobusů a trolejbusů

Adalbertinum 10.00 Paleček

Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – hrníček dobrého čaje, 17.00 Irsko – zelený ostrov ZUŠ Habrmanova 16.00 Školní kolo soutěže ZUŠ – zpěv SVK HK 18.00 100 tipů a triků, jak přežít na cestě kolem světa Hvězdárna a  planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Studio Beseda 19.00 Jasno lepo postín zhyna Klicperovo divadlo 19.00 Úplné zatmění Klub Satchmo 19.00 Berdych Gang

RADNICE 3 / 24. 1. 2018

Přírodní památka Na Plachtě je od soboty domovem několika divokých koní. Ti budou v této lokalitě nápomocni péči o biologicky cenná stanoviště. Koně původem z anglického Exmooru byli vybráni pro svou schopnost celoroční venkovní pastvy bez potřeby přikrmování a jiné lidské péče. Foto: Pavlína Pospíšilová Do východních Čech se vrátili divocí koně. Byli vypuštěni v  sobotu na území přírodní památky Na Plachtě na okraji Hradce Králové a v Ptačím parku Josefovské louky u Jaroměře. Měli by zde přirozeným způsobem pomáhat pečovat o biologicky cenná přírodní stanoviště. Koně byli vypuštěni do  oblastí ohraničených elektrickými ohradníky, lidé k  nim budou mít do ohrad zpočátku přístup jen s průvodcem při organizovaných exkurzích. Přírodní památka Na Plachtě

o rozloze téměř 30 hektarů leží v těsném sousedství stotisícového města, což podle ochranářů může představovat problém. Vysazení divokých koní Na Plachtě je v rámci republiky experiment, který nemá obdoby. Tak blízko velkého města se v ČR nic podobného nikdy neuskutečnilo. Pokud se lidé nebudou ke koním chovat dobře, zvířata odvezou ochranáři jinam. Divoké koně z anglického Exmooru do východočeských lokalit bezplatně zapůjčila společnost Česká krajina. Jsou potomky zakládajícího stáda,

které bylo přivezeno do rezervace velkých kopytníků ve středočeských Milovicích v roce 2015 v  rámci projektu financovaného z  operačního programu Životní prostředí. Přirozená pastva velkých kopytníků vytváří mozaiku různorodých stanovišť, kterou nedokáže napodobit jiný typ péče, jako je například kosení nebo pastva domácích zvířat. Proto je vhodná pro údržbu rozsáhlejších území, kde pomáhá k  návratu kvetoucích bylin a  na ně vázaných druhů motýlů a dalších organismů. (čtk, red)

KAM ZA SPORTEM Sobota 27. ledna Basketbal

ženská liga: Sokol Nilfisk HK – KP Brno (16.00, hala Eliščino nábřeží)

Volejbal

I. liga juniorek: Slavia HK – Dolní Újezd (10.00 a 14.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Lední hokej

extraliga staršího dorostu: Mountfield HK – Kometa Brno (12.00, ČPP aréna)

Fotbal

přípravné utkání: FC Hradec Králové – Vysoké Mýto (10.00, stadion Malšovice)

Neděle 28. ledna Lední hokej

4. třída: Mountfield HK – Nový Bydžov (9.00, ČPP aréna – hala 2)

Úterý 30. ledna Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Olomouc (18.00, ČPP aréna)

Středa 31. ledna Kuželky

východočeský přebor: SKP kuželky HK A – Svitavy A (17.00, kuželna SKP Malšovice)

Pátek 2. února Golf

Pololetní turnaj pro děti od čtyř let na simulátorech a v patování (10.00, hala Indoor Golf Fomei v Honkově ulici 555 v Kuklenách)

Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Sparta Praha (18.00, ČPP aréna)

Basketbal

ženská liga: Sokol Nilfisk HK – Žabiny Brno (16.00, hala Eliščino nábřeží)

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m

Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 27. 1.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–23.00 (vstup s dětmi od 1 roku 10.00–15.00)

Ne 28. 1. 10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 29. 1. 6.00–19.00

12.00–21.00; 18.00 aquaaerobic

10.00–14.00 ženy 10.00–21.00 (vstup 14.00–21.00 společná s dětmi od 1 roku celý den)

Út 30. 1.

6.00–21.00

10.00–21.00; 10.00–21.00 muži 11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00

St 31. 1.

12.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–19.00

Čt 1. 2.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

Pá 2. 2.

6.00–18.00 10.00–21.00 20.00–22.00 večerní plavání

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Aktuálně na www.snhk.cz.

Mášenka, evid. č. 1/2018, kříženec jezevčíka; pohlaví: fena, barva: hnědá, věk: 10 let, kohoutková výška 30 cm, hmotnost 9,5 kg. Mazlivá, veselá, čistotná fenka vhodná jako společnice do bytu, i k procházkám v parku. Je již starší, a  proto potřebuje klidnější domov. Argo, evid. č. 6/2018, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá s  bílou náprsenkou, věk: 10 měsíců, kohoutková výška 50 cm, hmotnost 23 kg. Argo byl po přijetí chvíli vyděšený, nyní po vzájemném přivyknutí je to přátelský hravý kříženec vhodný pro sportovně zaměřené zájemce se zkušenostmi. Reilly, evid. č. 121/2017, kočka evropská; barva: černo-bílá, pohlaví: kočka, věk: 5 měsíců. Reilly je pětiměsíční rošťanda, která má ráda společnost ostatních koček i  lidí. Je vakcinovaná, odčervená a  na nový domov se těší. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 18. 1. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 25. 1. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 725 731 603  Tiskne a distribuci zajišťuje: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 03 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 03 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement