Page 1

Zastupitelstvo sledujte v přímém přenosu z Nemůžete být osobně na zasedání zastupitelstva města? Pokud máte připojení na internet, můžete sledovat jeho průběh kdekoliv. Magistrát bude 31. ledna od 13 hodin zajišťovat přímý přenos jednání, se zvukem z mikrofonů a grafickou informací o projednávaném bodu včetně výsledku hlasování. Pro zobrazení přenosu je třeba kliknout na banner, který bude umístěn na hlavní straně webu www.hradeckralove.org pod aktualitami.

KRÁTCE Z HRADCE Granty na zachování a obnovu památkového fondu v roce 2012

Opravy „hlucháku“ hlídají památkáři

Chcete-li získat finanční příspěvek z rozpočtu města na veřejně prospěšné projekty na zachování a obnovu památkového fondu, máte šanci. Příspěvky se poskytují zejména na obnovu nemovitostí, restaurování, publikační, vzdělávací a osvětovou činnost vztahující se k architektuře a k památkám města a na zpracování stavebně-historických průzkumů. Podmínky a formulář žádosti zájemci najdou na internetových stránkách města www.hradeckralove.org nebo na odboru památkové péče magistrátu. Uzávěrka žádostí je 9. března.

Bílá věž bude letos otevřena častěji Rozšíření provozní doby Bílé věže připravila na letošní rok Hradecká kulturní a vzdělávací společnost. Obyvatelé i návštěvníci města mohou vystoupat na vyhlídkový ochoz od ledna až do Vánoc. Od dubna do konce září nabídne hradecká dominanta prohlídku denně, po zbytek roku každou sobotu a neděli. Nechybějí ani oblíbené noční prohlídky s výhledem na osvětlené město, které se konají každou první sobotu v měsíci od 20 hodin do půlnoci.

Navrhujte osobnosti na výroční ceny Město Hradec Králové bude i letos udílet tradiční výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě. Navržení se budou opět ucházet o kulturní cenu Hradecká múza, o Hradeckou sportovní cenu, cenu Primus inter pares a Cenu dr. Františka Ulricha. Oceněna bude opět i událost roku. Návrh na udělení výroční ceny lze podat do 31. ledna. Podrobné informace mohou zájemci získat na odboru kultury magistrátu nebo na www.hradeckralove.org - život ve městě/kultura - výroční ceny.

Hasiči mají nové pomocníky − termokamery Hradeckým hasičům slouží od přelomu roku nové a výkonnější termokamery, na jejichž pořízení přispělo město. Tři přístroje pomáhají snáze odhalovat skrytá ohniska požárů nebo vyhledávat osoby při požárech, zajistí rovněž lepší orientaci v místech se sníženou viditelností. Termokamery reagují i ve tmě, jsou odolné proti vodě a měří teplotu až do 800 stupňů Celsia. (red)

Objekt bývalého ústavu hluchoněmých na Pospíšilové třídě v současnosti slouží studentům Gymnázia J. K. Tyla. Honosný novobarokní objekt někdejšího diecézního ústavu hluchoněmých na Pospíšilově třídě je po sedmi letech chátrání opět využíván. Po částečné opravě vnitřních prostor, která přišla na 20 milionů korun, slouží studentům Gymnázia J. K. Tyla. Chystá se však další fáze rekonstrukce, takže odbor památkové péče magistrátu dění v historické budově důkladně sleduje. Stavba je totiž kulturní památkou plnou památkově cenných prvků. V první etapě oprav budovy stavbaři upravili vnitřní dispozice, čímž vzniklo 34 učeben a dvě desítky kabinetů a kanceláří. Modernizací prošly všechny rozvody v budově, došlo k zavedení datové sítě, vybudování sociálních zařízení a opravě výtahu. Obnova objektu dříve nazývaného také Rudolfinum tím však nekončí. V plánu je jeho další etapa, při níž odborníci dokončí obnovu všech interiérů, poslední fáze rekonstrukce počítá s opravou fasády.

HISTORICKÁ BUDOVA SI ZASLOUŽÍ OCHRANU Veškeré práce při skončené první etapě rekonstrukce sledovali památkáři. „Zaměřili jsme se na památkově hodnotné prvky, například celý prostor schodiště, povrchy, jako například lité teraso, kamenné schody a zámečnické konstrukce i historické dveře. Stranou samozřejmě nezůstalo ani srdce objektu, tedy kaple, kde je krásná štuková výzdoba a lustr, který je prací školy pro umělecké zámečnictví,“ řekl Ivo Kadleček z odboru památkové péče hradeckého magistrátu. Památkáři se chystají i na plánované další fáze postupné rekonstrukce budovy. Ty by se měly dotknout také pláště budovy. „Celý objekt je krásnou ukázkou

pozdně neobarokní fasády,“ vysvětluje Ivo Kadleček. „Hodnotný je rovněž plot včetně brány, kde je však třeba postupovat velice citlivě. Už z toho důvodu, že plot jeví známky značné degradace, především jeho kamenné prvky,“ dodal. Pod drobnohledem památkářů se při dalších pracích ocitnou rovněž opravy štuků uvnitř objektu a podlahových povrchů.

konstrukce jeho domovské Gočárovy budovy na břehu Labe, která je po odchodu studentů volná. „Práce by měly začít hned na jaře a nejpozději 1. září příštího roku bychom chtěli opět učit ve svém,“ uvedl ředitel Gymnázia J. K. Tyla Robert Novák. Ačkoliv obnova postihne téměř celý areál, výsledek bude paradoxně takový, že na první pohled zůstane vzhled budovy téměř stejný. Je to logické. „Velký důraz bude totiž kladen na historické části, takže se zachovají dlažby, okna i vzhled celého pláště budovy. Škola však bude vybavena novými sítěmi, počínaje kanalizací přes elektřinu až po optické kabely a podobně,“ vysvětlil ředitel gymnázia.

Foto: Martin ČERNÝ Budova bývalého ústavu hluchoněmých byla postavena v letech 1901 až 1902 podle návrhu významného pražského architekta a stavitele Arnošta Jenšovského. Nákup pozemků i následná výstavba se z větší části financovaly z odkazu hradeckého biskupa Josefa Jana Evangelisty Haise, z milodarů a subvence zemského výboru. „Hluchák“ bude patřit studentům i po plánovaném odchodu gymnazistů. Do objektu by se totiž poté měla nastěhovat obchodní akademie, která nyní sídlí v pronajatých prostorách bývalé základní školy v Zálabí. Martin ČERNÝ

PACIENTY VYSTŘÍDALI GYMNAZISTÉ Teď jsou však v objektu doma gymnazisté. „Jsme tady dočasně, do doby než skončí rekonstrukce naší budovy na Tylově nábřeží,“ uvedl ředitel Gymnázia J. K. Tyla Robert Novák. Škola se s novým působištěm v objektu, který naposledy fungoval jako sídlo kožní kliniky fakultní nemocnice, postupně sžívá. Přestěhování přineslo do života studentů i pedagogů některé změny. Například na obědy musejí docházet až do jídelny v Hradecké ulici, objekt bývalého ústavu hluchoněmých rovněž postrádá tělocvičnu odpovídající potřebám současné středoškolské výuky. Gymnázium proto bude muset využívat tělocvičnu sousední stavební průmyslové školy. Přemístění gymnázia na Pospíšilovu třídu bylo nutné a umožní zahájení re-

Pospíšilova třída s budovou diecézního ústavu hluchoněmých na počátku minulého století. Foto: Archiv Zdeňka DOUBKA

O územním plánu diskutovali architekti i zástupci městských částí

Snaha o maximální informovanost veřejnosti o novém územním plánu města a znalost priorit jednotlivých částí města. Takový byl hlavní cíl besed projektantů nového územního plánu se zástupci komisí místních samospráv, které odbor hlavního architekta magistrátu uspořádal v polovině ledna. Komunikace s veřejností na toto téma bude pokračovat i nadále. Tým projektantů přiblížil současný stav prací na variantách konceptu.

Podrobnější diskuse se točily kolem částí územního plánu týkajících se konkrétních komisí místní samosprávy. Možnosti setkání s projektanty využily komise Svobodné Dvory, Kukleny, Plačice, Slezské Předměstí, Piletice, Plácky, Pražské Předměstí-sever, Střed města, Svinary, Malšovice, Malšova Lhota, Nový Hradec Králové a Roudnička. Zástupci těchto městských částí se zajímali zejména o variantní trasování severní tangenty, možnosti rozvoje jednotlivých městských částí, další rozvoj cyklostezek, dopravní řešení Kuklen, regulaci zástavby ve vnitroblocích, revitalizaci

skladištní oblasti a řešení lokalit s deficitem parkovacích míst, například fakultní nemocnice. Tým projektantů vzal všechny získané informace a požadavky na vědomí a bude s nimi dále pracovat při pokračování prací na konceptu, organizaci dalších besed, prezentací a projednávání územního plánu. „Snažíme se diskusi s komisemi místních samospráv věnovat dostatečný prostor. Je důležité, aby komunikace s veřejností probíhala stále, aby byl koncept územního plánu co nejlépe prezentován a vysvětlen občanům,“ sdělil náměstek primátora

pro rozvoj města Jindřich Vedlich. „K tomu chceme využít podobné besedy s občany, komisemi místních samospráv či odbornou veřejností. Veškeré informace budou včas zveřejňovány. Na internetových stránkách města máme trvale zřízeno téma věnované novému územnímu plánu, kde jsou k dispozici veškeré informace o průběhu prací,“ doplnil vedoucí odboru hlavního architekta magistrátu Petr Brůna. Diskuse s veřejností si pochvaloval také zástupce týmu projektantů, architekt Tomáš Vymetálek. „Dozvěděli jsme se spoustu informací, které urči-

tě využijeme pro práci na konceptu. Setkání se zástupci komisí nás v názorech na určitá řešení posunula dál. Jak jsme již zdůrazňovali, chceme v novém územním plánu města položit základ nejen městského dopravního systému na další desetiletí, ale také definovat systém městské a regionální hromadné dopravy s přesahem do celé hradecko-pardubické aglomerace. Dalšími prioritami je nabídnout kvalitní plochy pro bydlení a současně respektovat cenné krajinné a přírodní prvky, pro které je naše město vyhledávaným místem pro život,“ uvedl. (ram)


STRANA 2

RADNICE 3 / 25. 1. 2012

K zápisům do škol přišlo přes tisíc dětí obdrží v září v první školní den. „Městskou hromadnou dopravu využívají k cestování do školy či zájmových kroužků už ti nejmenší, a díky kartě je jízdné cenově výhodnější. Městskou kartu mohou děti navíc vy-

užít ve formě elektronické peněženky například na úhradu vstupného na koupaliště Flošna,“ řekla Alena Synková, vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit královéhradeckého magistrátu. (mav)

Předškoláci u zápisu zpravidla ukázali, že mohou do školy nastoupit bez obav.

Foto: Martin ČERNÝ

Samolepky pomohou k záchraně životů

Přihlaste se na kurz Internet pro seniory

Školní práh při pátečních a sobotních zápisech do základních škol zřizovaných městem překročilo 1036 dětí. Do sedmnácti městských základních škol by po započtení 123 žádostí o odklad povinné docházky mělo v září nastoupit 913 dětí, které budou rozděleny do čtyřiceti tříd. Všechny základní školy ještě před zápisem připravily dny otevřených dveří či podobné akce, jejichž cílem bylo představit rodičům i dětem prostředí a nabídku školy. Orientaci v nabídce pomohla usnadnit i městem vydaná publikace pro rodiče budoucích prvňáčků. Se změnou školského zákona je změna i v oznámení přijetí žáka do základní školy. Rodiče budoucích prvňáčků obdrželi u zápisu registrační číslo, pod kterým je žák po celou dobu přijímacího řízení evidován. Výsledky o přijetí prvňáčka budou ředitelem školy oznámeny do třiceti dnů od konání zápisu. Další změnou je doložení žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud rodiče žáka po dovršení šestého roku věku požádají o odklad povinné školní docházky z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti, doloží svoji žádost o odklad posouzením příslušného školského poradenského zařízení a posudkem odborného lékaře nebo klinického psychologa. Stejně jako v předchozích letech pomohou školy prvňáčkům zařídit zdarma městskou kartu pro MHD. Rodiče dětí obdrželi u pátečních a sobotních zápisů formuláře potřebné

pro její vydání. Městskou kartu nabízejí základní školy, jejichž zřizovatelem je město, ze svého rozpočtu již čtvrtým rokem. Žádosti o bezplatné vyhotovení karty budou přijímat ředitelé škol do konce dubna, žáci kartu

Hradec Králové se jako první v České republice připojil k celostátnímu projektu České resuscitační rady „Zachraňte život“, jehož cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o příznacích srdeční zástavy a významu dvou jednoduchých kroků pro záchranu lidského života - přivolání záchranné služby prostřednictvím tísňové linky 155 a provádění nepřímé srdeční masáže. Instruktážní samolepky s praktickým návodem na poskytnutí pomoci při srdeční zástavě jsou od podzimu umisťovány na veřejně přístupných místech, například i v hradeckých autobusech a trolejbusech. Srdeční zástava postihuje v Evropě přibližně půl miliónu osob ročně. Nejčastější příčinou je závažné onemocnění srdce, například akutní infarkt srdečního svalu. „Srdeční zástava vzniká obvykle neočekávaně, často z plného zdraví a bez varovných příznaků. Nikdo z nás neví, zda se v příštích minutách nestane svědkem takové příhody nebo zda nebude pomoc potřebovat sám,“ říká předseda České resuscitační rady a vedoucí lékař hradecké letecké záchranné služby Anatolij Truhlář. „Poskytnutí pomoci je velmi jednoduché. Zavolání na linku 155 pomocí mobilního telefonu a provádění srdeční masáže musí zvládnout úplně každý, včetně větších dětí. Operátoři tísňové

linky 155 zároveň volajícího provedou po telefonu správným postupem, než na místo přijede posádka záchranné služby. Zahájením resuscitace u člověka se srdeční zástavou, tedy ve stádiu klinické smrti, nelze nikdy nic pokazit. Je možné ,pouze‘ zachránit život…“ upozorňuje Anatolij Truhlář. V České republice bylo v roce 2009 evidováno celkem 7815 resuscitací s přežitím pouhých 5,6 %, zatímco v jiných evropských zemích přežívá téměř 11 % postižených. Resuscitace zahájená svědky srdeční zástavy zvyšuje šanci na přežití trojnásobně oproti případům, kdy není poskytnuta první pomoc žádná. Mnoho našich spoluobčanů tak dnes mohlo žít, pokud by jim pomoc byla poskytnuta správně a včas. Častou příčinou neposkytnutí pomoci bývá nerozpoznání srdeční zástavy nebo obava z vlastního selhání. Šíření osvěty v oblasti resuscitace je jedním z hlavních cílů České resuscitační rady se sídlem v královéhradecké fakultní nemocnici. Samolepky se stručným návodem na poskytnutí pomoci při srdeční zástavě jsou postupně rozmisťovány ve vozidlech městské hromadné dopravy, ve školských zařízeních a sportovních areálech zřizovaných městem. (red)

Pro levnější palivo přímo do lesa Lacinější palivové dřevo nabízejí zájemcům nově Městské lesy Hradec Králové. Pro kuláče různých průměrů o délce dvou metrů si zájemci budou moci zajet přímo do lesa, dřevo za dohledu lesního naložit, zaplatit a odvézt. Lesníci dosud nabízeli palivové dřevo jen ve své prodejně - naštípané a nařezané na metrová polena. „Už třetím rokem nabízíme palivokrychlový. To je zhruba 860 Kč za vé dřevo v prodejně u Zděné boudy prostorový metr. Kupující tak za prov Malšovicích a jeho prodej se kažstorový metr paliva ušetří nejméně doročně zvyšuje zhruba o čtvrtinu. 290 korun. Zájemci o novou službu Převoz dřeva z lesa do skladu a námohou zavolat na telefonní číslo sledná manipulace s ním však něco 603 216 607, kde se s nadlesním dostojí, proto jsme se rozhodli v rámci mluví na podrobnostech. „Tato natěžby, která probíhá především bídka je časově omezena, bude plav zimě, přijít s touto novinkou. Dřevo tit jen do dubna, nebo do vyprodání přímo z lesa bude lacinější o převoz, zásob. Nemůžeme nechat nařezané manipulaci a štípání,“ sdělil ředitel dřevo v lese dlouho ležet,“ vysvětlil Městských lesů Hradec Králové MiMilan Zerzán. Prodej paliva v malšovické prodejlan Zerzán. Doplnil, že zatímco v jeně pokračuje i nadále, novou službou jich prodejně stojí prostorový metr není nijak omezen. Topení dřevem štípaného paliva 1150 korun, což je v kamnech nebo krbech se stalo v popo přepočtu 2200 Kč za metr krychsledních letech hitem. Lidé se k němu lový naštípaného dříví, palivo v délvracejí především kvůli zdražování kách dva metry v kuláčích v lese vyplynu a elektřiny. (čer) jde přibližně na 1600 korun za metr

Srdeční zástava se projevuje náhlou ztrátou vědomí, obvykle následovanou pádem postiženého na zem. Většina lidí po vzniku srdeční zástavy nepřestane dýchat úplně, jak bylo v minulosti popisováno, ale po dobu několika dalších minut se ještě lapavě nadechuje jako kapr. Tento stav vyžaduje okamžité přivolání záchranné služby a neprodlené zahájení resuscitace. Pro záchranu postiženého je nejdůležitější nepřímá srdeční masáž. Střed hrudníku musí být stlačován do hloubky 5 až 6 centimetrů frekvencí 100 až 120krát za minutu. Rytmickým stlačováním hrudníku lze rozpohybovat krev transportující kyslík do mozku. Srdeční masáž je nutné bez váhání zahájit co nejdříve, protože mozkové buňky přežijí bez kyslíku jen velmi krátkou dobu. Provádění samotné srdeční masáže stačí k přežití většiny postižených. Umělé dýchání z úst do úst je dnes vyhrazeno jenom dobře vyškoleným zachráncům. Každý by měl přesto vyhledat kurz první pomoci, kde je tato technika vyučována, protože umělé dýchání má velký význam u dětí nebo tonoucích.

Město Hradec Králové ve spolupráci s dvanácti základními školami bude na přelomu února a března opět pořádat bezplatné kurzy internetu pro seniory, a to pro začátečníky i pokročilé. Termíny výuky na jednotlivých školách budou zájemcům zaslány formou pozvánky před začátkem kurzu. Výuka probíhá obvykle jednou týdně mezi 14. a 17. hodinou v délce šedesát minut. Kurzy se budou konat v základních školách Sever, Mandysova, Josefa Gočára, Bezručova, Jiráskovo náměstí, Úprkova, Nový Hradec Králové, Štefánikova, Kukleny, Plotiště, Svobodné Dvory a Milady Horákové. „Pokud se řadíte mezi seniory a máte zájem o účast v kurzu, přihlaste se na telefonním čísle 495 707 980, kde byl zřízen telefonní záznamník, na který nadiktujete následující informace: jméno a příjmení, rok narození, vaši úplnou adresu, telefon a základní školu, kterou preferujete. Dále uveďte, do jakého typu kurzu se hlásíte, zda pro začátečníky či pokročilé. Délka vašeho vzkazu je omezena na dvě minuty. Žádáme vás, abyste se nepřihlašovali jiným způsobem než uvádíme,“ sdělila vedoucí odboru školství magistrátu města Alena Synková. Dodala, že pozvánku na kurz dostanou přihlášení v únoru. (red)

Pozor na ztmavovací fólie

Při silničních kontrolách začala krajhledném úseku přímo pod kola projížská policie používat přístroj na měření dějícího kamionu,“ přibližuje konkrétní světelné propustnosti okenních skel případ Iva Kormošová. aut. Vzhledem k tomu, že se značně V případě nedodržení limitů hrozí rozšířilo porušování zákona dodatečřidičům pokuta až 5000 korun. V něným ztmavením skel, dopravní polikterých případech může být auto vyhodnoceno jako nezpůsobilé a další cisté se na tento přestupek více zamějízda zakázána. Ve správním řízení ří. „Majitele motorových vozidel upoza propustnost nižší než 20 % může zorňujeme, že pokud si nechají nalepit pokuta činit až 10 tisíc korun nebo zácertifikovanou fólii, nemusejí jejich skla kaz řízení na šest až dvanáct měsíců. splňovat kritéria, protože mohou mít ztmavená skla již z výroby. Tyto hodZtmavená skla vozidel z výroby noty se sčítají a sklo poté nemá požasplňují kritéria stanovená zákonem: dovanou propustnost,“ vysvětluje Iva – propustnost předních bočních skel Kormošová z krajské policie. (výhled řidiče) - min. 70 %, „V polovině prosince se stala u obce – propustnost čelního skla - min. 75%, Obědovice tragická dopravní nehoda, – u zadního skla nesmí folie zakrývat kdy řidič osobního vozidla nedal předtřetí brzdovou svítilnu, nost projíždějícímu kamionu. Devěta– ostatní skla nejsou limitována. (pčr) dvacetiletý řidič byl převezen do fakultní nemocnice v kritickém stavu, jeho 20letá spolujezdkyně na místě zemřela. V probíhajícím šetření se prokázalo, že jednou z možných příčin dopravní nehody mohlo být nadměrné ztmavení předních bočních okének vozidla. Dle zákona je propustnost stanovena na minimální hranici 70 %, u havarovaného auta byla však pod 20 %. Z tohoto důvodu je možné, že řidič přes boční okénko téměř Foto: Policie ČR neviděl, a proto vjel na pře- Měření propustnosti skla.

16. 1. „Už zase můžu jezdit opilý,“ prohlásil pětapadesátiletý cyklista, když si po nočním dobrodružství, které skončilo jeho pobytem na záchytce, přebíral od strážníků svoje kolo. Jeho noční nejistá jízda na neosvětleném kole zaujala hlídku městské policie, ovšem na znamení k zastavení cyklista zareagoval sprostými nadávkami a ujížděním. Později dokonce úmyslně narazil do strážníka. Jelikož odmítl prokázat totožnost, skončil na policejní služebně, kde se nechtěl podrobit dechové zkoušce na alkohol. Událostí se bude zabývat správní orgán, tedy magistrát, protože se cyklista po vystřízlivění na záchytce odmítl k přestupkům vyjádřit a nesouhlasil s nimi. z 18. 1. „Jsem boží syn,“ vykřikoval uprostřed odbavovací haly terminálu hromadné dopravy klečící muž, který přivolané hlídce městské policie řekl, že byl propuštěn z psychiatrické kliniky a chce se tam vrátit. Strážníci devětadvacetiletému muži doporučili, aby se obrátil na azylový dům, pokud nemá kam jít. „Boží syn“ slíbil, že si to promyslí a odešel. z 18. 1. Rybí konzervy za 240 korun schované pod bundou se snažil z obchodního domu vynést muž, pro něhož si po chvíli přijela městská policie. Při prověřování totožnosti se ukázalo, že třiatřicetiletým mužem se strážníci v minulosti již kvůli krádežím zabývali. Případ proto předali policii. z 19. 1. Několik set litrů nafty vyteklo do půdy z poškozených nádrží polského kamionu, který havaroval v Kuklenách. Řidič utrpěl lehčí zranění. z 20. 1. Dceru drží násilím v bytě mladý muž a odmítá ji pustit. Podobně zněla prosba o pomoc, s níž se na městskou policii obrátila matka dívky. Uvnitř bytu, kam byli přivoláni, spatřili čtyři vzájemně se napadající lidi a matka děvčete jim řekla, že mladík, který dlouhodobě napadá její dceru, ji nechce pustit. Dcera od něho prý chce odejít. Za přítomnosti hlídky si dvaadvacetiletá dívka sbalila věci a odešla. Případ si převzala Policie České republiky. (čer) Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrová řízení na pozice:

ŘEDITEL/KA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KNIHOVNA MĚSTA HRADCE KRÁLOVÉ Informace: Aleš Mokren, vedoucí odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, tel. 495 707 290, e-mail: ales.mokren@mmhk.cz; Blanka Drbalová, tel. 495 707 292, e-mail: blanka.drbalova@mmhk.cz. Přihlášky lze podávat do 17. 2.

REFERENT/KA ODDĚLENÍ HOSPODAŘENÍ A EVIDENCE A MAJETKU MĚSTA odbor správy majetku města

Informace: Ondřej Votroubek, vedoucí odboru správy majetku města tel. 495 707 560. Přihlášky lze podávat do 31. 1. Statutární město Hradec Králové prodlužuje výběrové řízení na pozici:

PRÁVNÍK KANCELÁŘE TAJEMNÍKA Informace: Klára Holubová, vedoucí právního oddělení, tel. 495 707 429. Přihlášky lze podávat do 15. 2. Další podstatné informace, zejména požadavky na uchazeče, charakteristiku pozice a náležitosti přihlášky do výběrového řízení naleznete na www.hradeckralove.org - Pracovní místa.


RADNICE 3 / 25. 1. 2012

KAM ZA KULTUROU Sobota 28. 1. Galerie MU 9.00 Cestou necestou, pro děti Divadlo Drak - Studio 10.00 Světlo dramatické, workshop Adalbertinum 10.00 Pejsek a kočička, 7. česko - slovenský ples Hvězdárna HK 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Program pro děti, 17.00 Ve znamení planet, Jan Veselý, 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Kino Centrál 14.30 Výroba peněženek z tetrapaků, 15.30 Alvin a Chipmunkové 3, 18.45 La Bohéme (G. Puccini) Divadlo Drak 16.00 O pejskovi a kočičce ČRoHK 17.10 Všude dobře - Ivoš Farský z Trutnova - na pouti do Santiaga de Compostela Klicperovo divadlo 19.00 Jedlíci čokolády Aldis 20.00 Reprezentační ples s. p. Lesy ČR Klub Kozinka 20.00 Kaia Brown & Tonz Blues Band

Neděle 29. 1. Divadlo Drak - Studio 10.00 Světlo dramatické workshop, 17.00 Světlo dramatické - veřejná prezentace Adalbertinum 10.00 Mrazík Kino Centrál 16.00 Tintinova dobrodružství, 17.30 Lovci hlav, 20.00 U2 3D ČRoHK 17.10 Návštěva - Blanka Bohdanová - herečka nebo malířka?!

Pondělí 30. 1. Klicperovo divadlo 10.00 Ještěři Divadlo Jesličky 19.30 Štědrý večer - Holky elky ČRoHK 17.10 Sportovní magazín Kino Centrál 17.30 Bůh masakru, 20.00 Konec Roberta Mitchuma

Úterý 31. 1. Kino Centrál 9.30 Velké podmořské dobrodružství 3D, 17.30 Bůh masakru, 20.00 Nebezpečná metoda ČRoHK 11.45 Kulinářské speciality Knihovna HK 17.00 Co mě naučilo listí SVK HK 17.00 Chorvati ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků

Středa 1. 2. Klicperovo divadlo 10.00 Dobře placená procházka ČRoHK 17.10 Křížovka Žofka Muzeum VČ 18.00 Plavba Indickým oceánem SVK HK 18.00 Procházka po Římě, Mirka Průchová Hvězdárna HK 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Kino Centrál 20.00 Alois Nebel

Čtvrtek 2. 2. Klicperovo divadlo 10.00 Petrolejové lampy Galerie MU 10.00 Neklidem k lidem komentovaná prohlídka Galerie Barbara 17.00 Vernisáž výstavy Jiří Skořepa - obrazy Salon královéhradecký 17.00 Disent na Kubě - beseda s Pavlínou Springerovou Kino Centrál 17.30 Perfect Days: I ženy mají své dny ČRoHK 19.05 Novinky v hudbě Divadlo Drak 19.00 Děvčátko se sirkami + Hudební nokturno Filharmonie HK 19.30 Koncert na zakončení dirigentských kurzů Aldis 19.30 34. maturitní ples Gymnázia B. Němcové

STRANA 3

Votroci postoupili do semifinále zimní ligy

Votrokům se v zimní lize dařilo.

Poslouchejte hudbu z pohodlí domova Knihovna města Hradce Králové nabízí novou online poslechovou databázi. Contemporary World Music přináší hudbu ze všech koutů světa. Obsahuje nejen hudbu evropských národů: např. balkánskou, irskou, velšskou, skotskou, židovskou a romskou, ale i africkou, arabskou, indickou, australskou, japonskou, čínskou, latinskoamerickou, afroamerickou a americkou. Zahrnuje žánry jako je folk, folkrock, country, reggae, worldbeat, neo-tradiční hudba, rap, swing, jazz, gospel, hip-hop, new age, bossa nova, blues, bluegrass, fado, flamenco, samba, klezmer, zydeco, gospel, gagaku a mnoho dalších. Samozřejmostí je i náboženská obřadní hudba. Pravidelně se rozrůstající databáze obsahuje 15 945 alb, na kterých je nahráno asi 199 976 skladeb. Každé album obsahuje booklety ve formátu PDF, takže je možné si je nejen přečíst, ale i stáhnout. Jak získat do databáze přístup? „Je to jednoduché,“ říká Růžena Matěnová z hudební knihovny. „Stačí být uživatelem knihovny, zaplatit registrační poplatek, který činí 120 korun na rok pro dospělou osobu. Děti, studenti, důchodci do 70 let a držitelé průkazu ZTP platí 60 korun na rok. Právnické

VÝSTAVA Galerie Na Mostě - Dušan Hřebíček - výběr z tvorby, do 3. 2. Galerie U Klicperů - Luděk Rathouský - Nový obsah starých mistrů Galerie Na Hradě - František Kalenský - ČasoproSTORY, do 20. 2. IC Gočárova třída - průřez tvorbou členů Fotoklubu Náchod, do 29. 2. Galerie Koruna - Zimní kolekce, do 3. 3. Muzeum VČ - Jan Kotěra v salónu republiky Galerie 123 - Hradec Králové, křižovatka umění

osoby mají registrační poplatek za 200 a důchodci nad 70 let se stávají uživateli naší knihovny zcela zdarma. V informačním oddělení hudební knihovny vám při osobní návštěvě nebo na základě e-mailového požadavku

databázi zdarma zpřístupní,“ vysvětluje Růžena Matěnová. Podrobné informace najdete na webu knihovny www.knihovnahk.cz nebo na elektronické adrese: matenova@knihovnahk.cz. (km)

Hradec se dočká digitálního planetária Vesmír jako na dlani budou mít za několik let návštěvníci hradecké hvězdárny. Umožní to digitální planetárium, jehož výstavba začne letos v létě a skončí v roce 2014. Planetárium o ploše více než 800 metrů čtverečních s unikátním projekčním systémem a kapacitou zhruba 100 sedadel, vyroste v těsné blízkosti stávajícího objektu hvězdárny na Novém Hradci Králové. Nový objekt bude mít kruhový sál s nakloněným hledištěm, několika projektory a projekční plochou ve tvaru polokoule. Návštěvníky okouzlí nejen sledování prostorové projekce hvězdné oblohy, ale díky filmům se něco nového dozvědí také z dalších vědních oborů.

Ve dvou podlažích kolem kruhového sálu se počítá s interaktivními expozicemi nazvanými Mikrosvět - makrosvět a Energie - její formy a přeměny. Jednotlivé části expozic návštěvníkům předvedou nejdůležitější fyzikální jevy a jejich projevy v přírodních procesech, a umožní pochopit pojem energie. Na financování výstavby digitálního planetária se budou částkou téměř 105 milionů korun podílet Evropská unie a stát. (red)

Pamatujete zámečnickou školu? Ozvěte se

Pro připravovanou výstavu o Odborné škole pro umělecké zámečnictví (na snímku) hledá Muzeum východních Čech absolventy školy, pamětníky, umělecké kováře a zámečníky či jejich potomky a známé, kteří by byli ochotni doplnit materiál a znalosti o zajímavé vzpomínky, předměty, dokumentaci nebo fotografie týkající se tohoto tématu. Škola byla založena v Třebechovicích pod Orebem v roce 1874 a v roce 1880 přesunuta do Hradce Králové. Výstava by se měla uskutečnit v roce 2013. Kontakt: Markéta Pražáková, tel. 495 514 624, e-mail: m.prazakova@muzeumhk.cz. Foto: Archiv Zdeňka DOUBKA

UDĚLEJTE SI ČAS Elpida tour 2012 Koncertní turné indie-rockové kapely Please The Trees, písničkáře Jaromíra 99, Dušana Neuwertha z Tata bojs a sboru seniorů Elpida se na své cestě po České republice představí 3. února v Klicperově divadle v Hradci Králové. Hudebníci zahrají, aby podpořili kampaň proti diskriminaci seniorů Mluvme o stáří: Nech mou babičku na pokoji!, kterou nezisková organizace Elpida pořádá. Přijďte si poslechnout skvělou hudbu, uslyšíte jak spolu ladí generace.

Do La Putiky míří ruská kapela Illidiance Hudební klub La Putika nabídne návštěvníkům 3. února atraktivní program. Představí se zde nejznámější ruská cybermetalová kapela Illidiance, moskevská Fiend s alternativním death metalem a dvě polské skupiny - Minfield a Mordotua. Klub bude otevřen už v 17 hodin.

Česká inspekce životního prostředí pořádá od 28. července do 8. srpna 14. ročník letního stanového tábora na základně Bokouš v katastru obce Chvalkovice. Rádi přivítají nové táborníky ve věku od 6 do 14 let. Na děti čekají nové dvoulůžkové stany s podsadou a výborná kuchyně. Hlavní herní náplní celého tábora bude rytířský středověk. Předpokládaná cena 3000 korun. Reference: www.bokous.cz, kontakt: tel. 731 688 317, e-mail: chadima@hk.cizp.cz.

Nedoslýchaví zvou na setkání Klub nedoslýchavých při Hradeckém spolku neslyšících zve všechny nedoslýchavé i jejich blízké na pravidelná setkání s různou tematikou, která se budou konat s výjimkou letních prázdnin jednou měsíčně. Setkání se konají v klubovně spolku v ulici Milady Horákové 504 blízko zastávky MHD Pod Strání vždy od 14.30 hodin. Více informací na hsn.hk@seznam.cz nebo na telefonech 495 533 138, 773 595 328. (red)

Hradecké hokejisty čeká Most Prvoligoví hokejisté HC VCES Hradec Králové potřebují pomoc fanoušků. Už jenom několik kol zbývá do konce základní části I. hokejové ligy a Hradečtí bojují o co nejvýhodnější pozici před play-off. Po těžké sérii, kdy se utkali s favority soutěže Chomutovem a Ústím nad Labem, je 8. února bude čekat slabší soupeř, poslední tým prvoligové tabulky Most. Utkání začne v 18 hodin. Přijďte hokejisty povzbudit před závěrečnými boji sezony. (čer)

Hledají nový domov Punťa, ev. č. 326/2011, kříženec; pohlaví: pes, věk: 10 let, barva: černá s bílou náprsenkou, velikost v kohoutku: 35 cm. Veselý, čiperný, přátelský, přitom na vodítku dobře ovladatelný a čistotný pes. Nelze jej chovat trvale venku, je krátkosrstý, užívá léky na srdce. Wendy, ev. č. 357/2011, kříženec; pohlaví: fena, věk: 5 let, barva: světle hnědá, velikost v kohoutku: 50 cm. Povahově přátelská, poslušná, klidná, má ráda procházky. Dlouhá srst ji chrání a umožňuje chov venku, ovšem s možností úkrytu před nepřízní počasí v dobře zateplené boudě.

BASKETBAL Ženy - ŽBL: Sokol Hradec Králové - DSK Karlín 75:56. Nejvíce bodů HK: Hartigová 19, Stará 18, Ovsíková 11. Hradecké basketbalistky prodloužily sérii vítězných utkání na čtyři a poslední družstvo tabulky nejvyšší ženské basketbalové soutěže porazily. Utkání však nebylo tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Muži - I. liga: Sokol Vyšehrad Sokol Hradec Králové 88:69. Diskutabilní páteční termín bojů v první lize způsobil, že hradecké mužstvo odehrálo zápas pouze se šesti hráči v sestavě. V neděli 29. ledna se Hradečtí představí od 17 hodin v hale v Třebši, kde přivítají pražskou Spartu. (čer)

Pátek 3. 2. La Putika 17.00 Illidiance + Fiend + Mindfield + Mordotua ČRoHK 17.10 Auto-moto Knihovna HK 17.00 Zbyněk Hejda, autorské čtení Klicperovo divadlo 17.30 Jedlíci čokolády Hvězdárna HK 19.00 Večerní program, 20.30 Večerní pozorování Aldis 19.00 2. reprezentační ples Školy služeb, obchodu a gastronomie Studio Beseda 19.30 Elpida tour

Foto: FC HK / Lubomír DOUDĚRA

Fotbalisté FC Hradec Králové vyhráli skupinu A Tipsport zimní ligy a o víkendu sehrají zápasy play-off tohoto turnaje. Votrokům pomohl k prvnímu místu a postupu do dalších bojů Jablonec, který kvůli zahraničnímu soustředění ze soutěže odstoupil, a jeho dosavadní výsledky byly anulovány. Do tabulky tak byly Hradci kromě vysoké výhry 7:1 nad Viktorií Žižkov započítány nerozhodné výsledky 2:2 s Českými Budějovicemi a 1:1 s Bohemians 1905. Votroci skupinu vyhráli díky lepšímu skóre právě před Bohemians. Trenér Václav Kotal dal v průběhu turnaje příležitost všem hráčům kádru včetně možných posil Akexeje Jedunova, Dmitrije Lenceviče a Tomáše Mrázka, který se v utkání se Žižkovem blýskl čtyřmi brankami a dvěma asistencemi. Semifinálová utkání se uskuteční v sobotu, případně utkání o třetí místo v neděli. Ve čtvrtek 2. února hradečtí fotbalisté odlétají na soustředění do Turecka. (čer)

Na letní tábor s příchutí středověku

Knihovna chystá autorské čtení Zbyňka Hejdy

Kuklenská škola opět uvidí Stardance

Poprvé v Hradci Králové přečte své básně rodák a čestný občan Hradce Králové Zbyněk Hejda. Autorské čtení se koná 3. února od 17 hodin v knihovně města v Tomkově ulici. Akce se uskuteční v rámci kampaně proti diskriminaci seniorů Mluvme o stáří: Nech mou babičku na pokoji!, kterou pořádá obecně prospěšná společnost Elpida pod záštitou primátora Zdeňka Finka.

Základní škola Kukleny pořádá i letos taneční soutěž Stardance Kukleny, jejíž finále se po dopoledním školním kole uskuteční 2. února od 17 hodin. I při druhém ročníku klání bude moci veřejnost obdivovat amatérská i poloprofesionální vystoupení žáků školy, jednotlivců i skupin. Program zpestří profesionální předtančení.

Tradiční bál hradeckých seniorů Zatančit si nebo posedět s přáteli v příjemném prostředí Adalu máte příležitost v pátek 10. února od 19 hodin na plese městské organizace seniorů. Hrát bude skupina Koplaho a zatančí Rozmarýn. Vstupné do sálu 140 Kč, do předsálí 110 Kč. Prodej vstupenek od 23. ledna vždy v pondělí od 9 do 11 a od 14 do 16.30 hodin v kanceláři MO SDČR v Mánesově ulici.

Přijďte na přednášku o pubertě Výchova pohodové puberty. Tak se jmenuje přednáška Lidmily Pekařové, primářky rehabilitačního a diagnostického centra Hamzovy léčebny v Luži-Košumberku a autorky knihy Jak žít a nezbláznit se, kterou pro rodiče a veřejnost pořádá ZŠ a MŠ Úprkova ve velké školní tělocvičně. Přednáška o úskalích puberty a jejich řešeních se uskuteční 1. února od 17 do 20 hodin, vstupné je 20 korun. Více na www.zsuprkova.cz. (red)

Cita, ev. č. 10/2012, kříženec jezevčíka; pohlaví: fena, věk: 4 měsíce, barva: hnědá, odhadovaná velikost v kohoutku v dospělosti: 35 cm. Krátkosrsté a krátkonohé štěně křížence jezevčíka. Povahově je vyrovnané, hravé, aktivní. Cita byla nalezena strážníky začátkem ledna v Příčné ulici, je zdravá a v dobré kondici. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek Uzávěrka tohoto čísla byla 20. 1. 2012. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 27. 1. 2012. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové nákladem 47 000 výtisků z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Českoslo− venské armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 03 2012  
Radnice 03 2012  

Informační zpravodaj statutárního města

Advertisement