Page 1

17. 1. 2018, Č. 2 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

Veselé historky ze zásahů • Hasiči i strážníci vloni zažili při své práci i  řadu neobvyklých nebo úsměvných událostí. Hasičský záchranný sbor například pomáhal srnci, který si zřejmě přišel zasportovat na hasičský stadion v Botanické ulici. Protože zde ale byli na domácí půdě hasiči, chytili jej a odvezli na, pro srnce přirozené hřiště, do lesa. Více na str. 2

Tipy Hradecké internetové televize

hradiště ožilo bitvou • Rytířské Pečuj doma a s námi • Kurzy Drak letos slaví 60 let existence • Divadlo připomíná výročí republiky • Lípa • Prvním Hradečánkem roku 2018 je Martin Jáchym Havrda

Gayerova kasárna pomohou centru od aut Demolicí objektů na nádvoří Gayerových kasáren začaly přípravné práce pro stavbu parkovacího domu pro 320 aut. Souběžně začaly práce na přeložkách sítí a archeologickém průzkumu. Stavba by mohla začít na jaře a hotová by měla být do jednoho roku. Uvedl to člen představenstva společnosti ISP Hradec Králové Jiří Holubec s  tím, že parkovací dům má pomoci řešit nedostatek míst v historickém centru města.

Stavbaři na nádvoří kasáren zbourali historicky bezcenný objekt z padesátých let minulého století. V  poslední době budova sloužila jako zázemí technických služeb a byla v ní veterinární klinika. Investorem garáží v  odhadované hodnotě přes 100 milionů korun je soukromá firma ISP Hradec Králové, která ve městě provozuje parkovací systém od ledna 2007 na základě třicetileté koncesní smlouvy. ISP má za peníze vybrané z  parkování postavit

v Hradci nejméně tisíc parkovacích míst. Polovinu závazku splnila v roce 2009, když nákladem 121 milionů korun otevřela garáže Katschnerka. V  systému ISP jsou v  provozu dva parkovací domy, Regiocentrum s  kapacitou 425 míst a  Katschnerka s  500 místy. Sama radnice řeší možnou výstavbu parkovacích domů i  v  jiných částech města, kde jsou problémy s  parkováním. Parkovací domy by mohly být v  Jižní ulici u polikliniky, před fakultní nemocnicí

Takhle by měl podle představy tvůrců vypadat parkovací dům u okružní křižovatky v Šimkově ulici. Vizualizace: ISP Hradec Králové u Zborovské ulice a v areálu univerzity. V areálu Gayerových kasáren projdou přestavbou samotná kasárna a také sousední Vrbenského kasárna. Hlavním investorem přestavby bude Královéhradecký kraj. Plány počítají s  tím, že v  Gayerových ka-

sárnách vznikne veřejnosti částečně přístupný moderní depozitář krajského Muzea východních Čech. V nevyužívaném objektu Vrbenského kasáren má být vystavená přírodovědecká sbírka muzea, vzniknout by v něm mělo i návštěvnické centrum. (čtk)

Žádejte o dotace na sportoviště

Pohled na Gayerova kasárna z ptačí perspektivy pořízený koncem loňského roku ukazuje kromě jiného probíhající bourání objektu, místo něhož na okraji areálu vyroste parkovací dům pro 320 vozidel. Foto: archiv města

Zájemci o dotace z rozpočtu města na rozvoj a údržbu sportovišť 2018, mohou podávat žádosti do 22. ledna. Plné znění schváleného dotačního programu, formuláře a povinné přílohy a další informace lze najít na www. hradeckralove.org/urad/financni-prispevky-3. Další informace v  oblasti sportu získáte na e-mailové adrese: radka.coufalova@mmhk.cz, nebo na telefonním čísle 495 707 295. (red)

Radnice se letos pustí do muzea i arény Město připravuje na rok 2018 investice do obnovy významných veřejných budov, dopravní infrastruktury i  sportovišť a  vybavení škol. V rozpočtu je na to vyčleněno téměř 200 milionů korun, další prostředky bude město získávat z  národních i  evropských dotačních programů. U  větších projektů si pomůže úvěrem. Souhrnná výše připravovaných investičních záměrů přesahuje jednu miliardu korun. Mezi nejvýznamnější akce s předpokladem zahájení stavebních prací v  roce 2018 patří obnova budovy Muzea východních Čech, kompletní rekonstrukce ZUŠ Střezina či výstavba nové fotbalové arény. „Jako první bude zahájena modernizace ZUŠ Střezina. Na tuto akci je již vysoutěžena stavební firma a  v  lednu dojde k  předání staveniště. V  dubnu počítáme se zahájením náročné obnovy budovy Muzea východních Čech, jež je jedinou národní kulturní památkou na území města. Pro

nový fotbalový stadion máme vydané stavební povolení a připravujeme veřejnou soutěž na zhotovitele. Ve druhé polovině roku by tak mohla začít růst nová hlavní tribuna se zázemím pro diváky i  fotbalový klub,“ přibližuje náměstek primátora Jindřich Vedlich. Mimo velkých projektů se hradečtí obyvatelé dočkají i  zahájení menších investičních akcí, které jsou z  pohledu rozvoje města neméně důležité. Půjde například o  rozšíření infrastruktury pro pěší a  cyklisty, kdy už na jaře bude zahájena výstavba cyklostezky mezi Hradcem a  Vysokou nad Labem, ve druhé polovině roku začne růst nová lávka přes Labe, která propojí zónu Aldis s  centem města. Stavební povolení by v  letošním roce měla získat i  nová cyklostezka spojující Pouchov, Piletice a Rusek. Rok 2018 bude významný rovněž pro žáky a učitele v základních školách. Dojde k  modernizaci učeben odborných předmětů, zřízení

nových počítačových sítí a zároveň provedení bezbariérových úprav. Cílem je modernizovat infrastrukturu základních škol tak, aby odpovídala současným požadavkům na vzdělání a  dětem pomohla především s  odbornými předměty. „Všechny navržené projekty jsou součástí ITI  hradecko-pardubické aglomerace a  město tak může získat dotaci z evropských zdrojů ve výši až 85 % způsobilých výdajů. Ve dvanácti školách plánujeme v  letošním roce investovat téměř 100 milionů korun,“ dodal vedoucí oddělení městských projektů a dotací Jozef Čižmár. Novinek se dočkají také návštěvníci městských lesů, kde vznikne lesní posilovna, budou opraveny některé asfaltové stezky a pokračuje příprava propojení mezi Zděnou Boudou a  Lesním hřbitovem pro cyklisty a  bruslaře. Sportovně založení jistě ocení i pokračující přípravu stavby nové sportovní haly na Pouchově, která by mohla být zahájena ještě letos. (ad)

MĚSTO HLEDÁ

Statutární město Hradec Králové vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

REFERENT/KA – PŘESTUPKY odbor přestupků Informace: Michal Srch, tel. 495 707 464. Přihlášky lze podávat do 23. 1.

K nejvýznamnějším investičním akcím letošního roku patří obnova budovy muzea. Foto: Martin Černý

Co vám můžeme nabídnout: zajímavou a různorodou práci • stabilní zázemí velké organizace • pracovní poměr na dobu neurčitou • propracovaný systém rozvoje a vzdělávání zaměstnanců • pružnou pracovní dobu • tři dny placeného zdravotního volna • pět týdnů dovolené • zajímavý program výhod (možnost stravování/stravenky, volitelné čerpání benefitů z  osobního účtu zaměstnance) • příjemné pracovní prostředí. Více informací na stránkách www.hradeckralove.org – Kariéra.


STRANA 2

RADNICE 2 / 17. 1. 2018

Nikam nemusíte, složenky za odpad a za psy dorazí k vám

Čtení do vlaku díky knihovně

Město Hradec Králové bude letos, stejně jako v předchozích letech, posílat občanům pro úhradu poplatku za psy a  za komunální odpad poštovní poukázky. Lidé, u  kterých nedošlo ke změně, tedy nemusejí nikam chodit, složenky dostanou do svých domovních schránek na přelomu března a dubna. Splatnost obou poplatků je 25. dubna, sazby zůstávají nezměněny. Pokud nový držitel psa svého čtyřnohého přítele na úřadu dosud nezaregistroval, je  nutné tak učinit bezodkladně v  souladu s  obecně závaznou vyhláškou. Rovněž je třeba oznámit, pokud již občan není držitelem psa, například z  důvodu úhynu, darování či stěhování. Stejně tak je nutné úřadu oznámit nově nastalou změnu, která má vliv na výši poplatku. Podrobné informace včetně ceníku najdete na http://mhk.cz/12p.

Moravské Předměstí – jih zve na veřejnou schůzi Veřejná schůze občanů Moravského Předměstí – jih s vedením města se uskuteční ve středu 31.  ledna od 18 do 20 hodin v jídelně ZŠ Štefánikova. Hovořit se bude o  rekonstrukci areálu Hvězda, vybudování víceúčelového sportoviště v  ZŠ Štefánikova, v  zimě s  ledovou plochou, umístění kontejnerů na bioodpad a  rekonstrukci původních kontejnerových stání. Dalšími tématy budou požadavky KMS na měřiče rychlosti aut ve Štefánikově ulici a provoz mlhoviště. (red)

Pořádáte velkou akci? Zažádejte o výjimku Město připravuje novelizaci vyhlášky o nočním klidu. Pokud pořádáte významnou akci určenou širokému okruhu návštěvníků, můžete do 31. ledna požádat o zahrnutí do výjimek uvedených ve vyhlášce, kdy bude doba nočního klidu zkrácena. Více a kontaktní osoby najdete na webu www.hradeckralove.org/ zivot-ve-meste. (oc)

HRADECKÝ PITAVAL 8. 1. Policie dopadla a z loupeže obvinila 65letou ženu, která v prosinci spáchala za bílého dne loupežné přepadení pošty v ulici Fráni Šrámka. K dopadení ženy policii pomohlo zveřejnění její podoby z  kamerového záznamu. „Ačkoliv na záznamu byla těžko poznatelná, ozvalo se několik lidí, že jim někoho připomíná. Až poslední telefonát byla trefa do černého. Policisté poté zjistili, že žena si hned po Novém roce koupila televizor a notebook, ačkoliv je bez jakéhokoliv příjmu. Nepracuje, není vedena na úřadu práce, ani nepobírá žádný důchod,“ uvedla policejní mluvčí Iva Kormošová. Seniorka se k loupeži přiznala a uvedla, že se inspirovala filmy o  loupežích, které viděla v televizi.

Na hlavní nádraží a dál do vlaků se díky knihovně města dostávají k vypůjčení stovky knižních a časopiseckých titulů. Hradec se tak připojil k projektu Kniha do vlaku, který vznikl v roce 2014 v Knihovně Mikulov a v současné době je v něm zapojeno 84 měst. „Každá knihovna má svůj knihovní fond, který je potřeba po určité době měnit. Knížky se však dají ještě použít, a tak protože každý knihovník se s nimi velmi těžko loučí, vznikl nápad, jak by mohly ještě posloužit,“ vysvětluje Soňa Neubauerová z Knihovny města Hradce Králové. V hale nádraží v pondělí instalovali velkou knihovnu, do níž se vejde až tisícovka titulů. Doplňovat ji budou každý měsíc. Knížku si lze zadarmo půjčit a vrátit na jiném nádraží, kde je také knihovna, popřípadě vzít domů a po přečtení ji vrátit zpátky. Podobný projekt spustila knihovna už v létě na koupališti Flošna, kde se půjčování knížek velice osvědčilo. Foto: Pavlína Pospíšilová

Městský ples nabídne opět pestrou zábavu Milovníci městského plesu by si měli v kalendáři zatrhnout červeně sobotu 20. ledna, kdy se osmnáctý ročník akce pořádané městem, Hradeckou kulturní a vzdělávací společností a KC  Aldis uskuteční. Prestižní společenská událost se bude v Aldisu konat od 20 hodin a nabídne pestrou zábavu až do druhé hodiny ranní. Po slavnostním zahájení otevře plesové dění Filharmonie Hradec Králové. O další zábavu se postarají JH Big Band s Leonou Machálkovou, Vašo Patejdl, The Beatles Revival, Mastix, Hradecká cimbálová muzika, Art Jazz Band, připravena je i diskotéka a další program. Vstupenky lze koupit v  informačních centrech, případně na www. hkpoint.cz. (pš)

Město pronajme nebytové prostory

Město pronajme nebytové prostory č. 506, 512, 516 a 517 (kanceláře č. 1 – 8 o  ploše 127,80  m2, kanceláře č. 15 – 16 o  ploše 26,50 m2, společné prostory o ploše 48,05  m2 v  Mostecké ulici čp. 290 ve druhém podlaží. Naposledy byly využívány oblastním spolkem Českého červeného kříže. Zájemce musí předložit podnikatelský záměr na využívání prostoru, přednostně pro lékařský provoz

nebo inženýrské kanceláře či obdobnou podnikatelskou činnost, nabídnout cenu za pronájem, přičemž minimální činí 1000 Kč/m2/rok bez DPH. Uvede také, zda je plátcem DPH. Celkovou rekonstrukci provede nový nájemce na své náklady a sdělí minimální částku, kterou je ochoten investovat a vložit do oprav prostor nejpozději do 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Zároveň musí předložit kopii platného živnosten-

Prezidenta určí až druhé kolo

V Radnici č. 1 došlo k chybnému vytištění titulku u komentáře zastupitele Adama Záruby. Autorovi textu i čtenářům se omlouváme a přinášíme článek ve správné podobě.

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Nejstarší hradecký most si zaslouží zachování pro budoucnost Asi málokdo z nás Hradečáků tuší, který z mostů na území města je nejstarší. Paradoxně to není žádná z  honosných mostních staveb v  centru města, ale zdánlivě obyčejný a nenápadný ocelový příhradový Most Plukovníka Šrámka přes Orlici ve Svinarech. Byl postaven v roce 1907 a dnes je jednou z posledních dochovaných staveb této konstrukce v kraji. Nyní je svinarský most pro svůj havarijní stav uzavřen pro motorovou dopravu a slouží jen pěším a cyklistům. Již na jaře má začít na jeho místě stavba mostu nového, jenž bude mít větší kapacitu i únosnost. To však neznamená, že stávající historický most musí skončit ve šrotu. Naopak – je možné provést jeho šetrnou demontáž, přesun na vhodné místo, kde bude v rozebraném stavu dočasně uskladněn, a  v  budoucnu pak může dojít k  rekonstrukci mostu na jiném místě. Takový postup byl v historii u některých cenných mostů proveden, a dnes se jedná o významné a turisty navštěvované památky. Jsem přesvědčen, že šetrná demontáž a transfer k uskladnění nebudou nějak výrazně dražší proti variantě prosté likvidace mostu (demontovat a  odvézt se musí tak jako tak), a  ani nijak citelně nezdrží stavbu nového mostu. Máme tak jedinečnou možnost uchovat do budoucna cennou součást historie našeho města i mostního stavitelství. I když se může na první pohled zdát, že se jedná o věc ekonomicky nerentabilní, tak kulturní význam zachování tohoto díla bude mimořádný a  nevyčíslitelný. Nelze všechno poměřovat jen penězi. Zlikvidovat takovouto stavbu je velmi snadné a jednoduché. Pokud to však uděláme, tak už ji nikdo nikdy neobnoví a tuto škodu nelze ničím vynahradit. Myšlenka zachování svinarského mostu touto formou má podporu památkových institucí a organizací a zatím se k ní docela vstřícně postavila i rada města, za což moc děkuji. Pevně věřím, že dostatečnou míru kulturnosti projeví i  Královéhradecký kraj a také zastupitelstvo města, které bude muset na záchranu mostu uvolnit nějaké finance. Adam Záruba, zastupitel města bez PP, zvolen za ZPH a SZ s Piráty 17. prosince 2017

13. 1. Zhruba stovku lidí museli hasiči evakuovat ze zimního stadionu kvůli oxidu uhelnatému. Dvě osoby převezli záchranáři do nemocnice. Průzkumem bylo zjištěno, že příčinou naměřených hodnot oxidu uhelnatého v ovzduší byla porucha na rolbě, kterou hasičská jednotka odtlačila na volné prostranství před halou a prostor odvětrala. (red)

ského listu, výpis z obchodního rejstříku, u  neregistrovaných osob jiný doklad pro identifikaci, telefon nebo e-mail. Žadatel nesmí být dlužníkem města a  městských organizací. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v  podmínkách pronájmu a  identifikační číslo žadatele (IČ + DIČ). Oznámení o  záměru je k  dispozici na magistrátním odboru správy majetku města a  webových stránkách www.hradeckralove.org. Rada města si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit. Prohlídku prostor umožní po dohodě Radek Vohlídka, tel. 603 434 842. Lhůta pro podání písemných žádostí, poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny magistrátu města, je do 28. února na odbor správy majetku města v  zalepené obálce s  označením „záměr pronajmout“ a adresou nebytového prostoru. Rozhodným termínem je datum doručení nebo přijetí na magistrátu města. Veřejné otevírání žádostí bude 6.  března od 13 hodin v  zasedací místnosti odboru městských investic v 1. patře (dveře č. 199/A) pravé části budovy magistrátu. (osm)

Aquacentrum opět láká na relaxační večer Také v Hradci Králové získali v prezidentských volbách nejvíc hlasů Miloš Zeman a Jiří Drahoš, mezi nimiž se tak o vítězi rozhodne ve druhém kole. To se bude konat v pátek 26. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu 27. ledna od 8 do 14 hodin. Hlasovací lístky tentokrát voliči nenajdou v domovních schránkách, ale dostanou je až přímo ve volebních místnostech. Volební účast v  pětaosmdesáti hradeckých okrscích činila v  prvním kole voleb 67,44 procenta. Miloši Zemanovi dalo v Hradci Králové hlas 34,26 procenta a Jiřímu Drahošovi 28,41 procenta těch, kteří přišli volit. Foto: Martin Černý

Aquacentrum městských lázní zve 20. ledna na třetí relaxační večer s hudbou, tlumeným osvětlením, svíčkami, saunou zdarma i ukázkami masáží. Předchozí dva večery se setkaly se zájmem veřejnosti. Návštěvníci s  čipovými hodinkami zaplatí za vstup 70 korun, ostatní o dvě desetikoruny více. (am)

Veselé historky? Hasiči i strážníci se činili Hasiči i  strážníci vloni zažili při své práci i řadu neobvyklých nebo úsměvných událostí. Městská policie například řešila případ opilého muže, který odmítal zaplatit za taxi, takže řidič zavolal strážníky. Ti v  dechu pasažéra zjistili přes dvě promile alkoholu, takže cestujícího s padesáti tisíci v kapse šoupli na záchytku. Tam ho pobyt přišel mnohem dráž než jen zaplacení taxíku... Městská policie vloni řešila více než 47 tisíc událostí, z čehož 18 tisíc bylo v  dopravě a  přes dva a půl tisíce se týkalo veřejného

pořádku. Tísňovou linku strážníků číslo 156 občané využili ve 7690 případech. Hasičský záchranný sbor zase pomáhal srnci, který si zřejmě přišel zasportovat na hasičský stadion v Botanické ulici. „Protože zde ale byli na domácí půdě hasiči, chytili jej a odvezli na, pro srnce přirozené hřiště, do lesa,“ přiblížila jednu z příhod mluvčí hasičů Martina Götzová. Nejčastěji zachraňovaným zvířetem na Hradecku byla vloni kočka, hasiči takových případů evidují dvě desítky. Kočka uvízlá v okně, na pa-

rapetu, v různých šachtách, v  řece, pod zasněženými traverzami, v mezipůdním prostoru, na komíně, ve studni nebo na stromě. Jedna kočičí rekordmanka vydržela na stromě dokonce dlouhé tři dny. Pomoc hasičů potřebovala také žena uvízlá na stromě, z něhož prý sundávala létající rybu a utrhla se pod ní větev. Pomoc psychiatra však nepotřebovala, létající rybou totiž myslela hračku, zato záchranu sebe i  hračky pomocí hasičského vysunovacího žebříku uvítala. Dole v autě na ni čekalo malé dítě... (zr)


STRANA 3

Střezina učí i virtuální realitou

RADNICE 2 / 17. 1. 2018

Fotografujte ptáky do kalendáře  Městské lesy Hradec Králové opět vypisují pro veřejnost fotosoutěž, tentokrát na téma ptáci. Z vybraných fotografií vznikne nástěnný kalendář pro rok 2019. Máte-li doma fotografie různých druhů opeřenců z  hradeckých lesů nebo nějaké ještě pořídíte, mohou se v kalendáři objevit. Snímky o velikosti minimálně 1 MB ve formátu na šířku je možné zasílat do 15. října elektronicky na https://web.mmhk.cz/ fotosoutez. Ze záběrů zachycujících ptáky v  průběhu celého roku porota vybere dvanáct nejlepších, pro každý měsíc v kalendáři jeden. Fotografie mohou být pořízené nejen letos, ale i v minulých letech a v jakémkoliv ročním období, například i přes zimu, kdy lze ptáky dobře vyfotografovat třeba na krmítku. Ke snímkům je nutné připojit souhlas s  jejich použitím pro potřeby Městských lesů Hradec

Králové a jméno autora, které bude u snímků uvedeno. Autoři vybraných fotografií dostanou od lesníků kalendář a drobné dárky. (red)

V neděli na hokej déle, kvůli televizi

Nedělní (21. ledna) utkání hokejové extraligy mezi Mountfieldem a  Litvínovem, které přímým přenosem vysílá ČT, se bude v ČPP aréně hrát až od 18.20 hodin. V  posledních utkáních se Hradeckým moc nedařilo. Po čtyřech letech doma po ostudném výkonu prohráli s  Pardubicemi 2:3, poté se štěstím porazili Liberec 3:1. (čer)

Navrhujte osobnosti na udělení výročních cen města Posprejovat autobus nebo pokreslit zeď, dům, prázdný prostor, zkrátka cokoliv. To by v normálním světě přineslo potíže, ne však v tom virtuálním. V tom je naopak povoleno více. Své o tom vědí žáci výtvarného oboru ZUŠ Střezina. Jako první základní umělecká škola v republice Střezina využívá ve výuce studio virtuální reality. Přirozeně tak doplňuje další vybavení školy jako je počítačová učebna nebo 3D tiskárna. „Je to fajn, rozvíjí to v nich fantazii a zároveň se seznámí s moderní technologií. A navíc je to hodně baví,“ pochvaluje si učitel počítačové grafiky Jan Slavíček. K virtuální realitě se postupně dostanou všichni žáci výtvarného oboru, přičemž podle věku i zaměření mohou vyzkoušet různé hry. Mohou se procházet galeriemi, ale i sami něco vytvářet. To je pro ně asi nejvíce zajímavé. „Uvidíme, kudy se tento neustále rozvíjející se obor bude ubírat. Rádi zkoušíme nové věci a chceme jít s dobou. Myslím, že virtuální realita je příjemným zpestřením hodin a zároveň žáci vědomosti využijí ve svém budoucím profesním životě,“ dodává ředitel školy Karel Šust. Foto: Jitka Hodasová

Město Hradec Králové tradičně uděluje výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě. Osobnosti, které v roce 2017 významným počinem na poli kulturním či sportovním přispěly k obohacení života města nebo jeho reprezentaci v ČR i v zahraničí, je možné navrhnout na kulturní cenu nazvanou Hradecká múza či na Hradeckou sportovní cenu. Cenou Primus inter pares mohou být oceněny výjimečné, dlouhodobé výsledky v oblasti kultury, vědy, výchovy, sportu a Cenou dr. Františka Ulricha je oceňováno celoživotní dílo v jakémkoliv oboru lidské činnosti, které má významný přínos pro město Hradec Králové a přispělo k mimořádné propagaci nejen v České republice, ale i v zahraničí. Událost roku je ocenění za výjimečný čin, investici, projekt, stavbu, událost či akci přínosnou pro město a kvalitu života jeho obyvatel v roce 2017. Návrhy na udělení výroční ceny mohou občané města i právnické osoby se sídlem v Hradci Králové podávat do 31. ledna. (oc)

UDĚLEJTE SI ČAS Škola zve na společenský večer Základní škola na Jiráskově náměstí zve rodiče a absolventy školy na 9. společenský večer, který se tradičně uskuteční v sále Adalbertina v pátek 26. ledna od 19 hodin. Vstupenky jsou v prodeji v kanceláři školy v době od 7 do 15 hodin. V letošním školním roce se škola bude opět loučit s žáky 9. ročníku, kteří si pro návštěvníky večera připravují zajímavý program.

Zkuste tvořit krajkové ozdoby Spolek lidové tvorby pořádá v sobotu 20. ledna od 9 do 14 hodin v Adalbertinu výukový kurz Frivolitky – vytváření krajkových ozdob pomocí člunku. Pomůcky: bavlněná příze dvou barev, háček, nůžky, člunek je možné zakoupit na místě. Souběžně probíhá i  kurz paličkované krajky. Více na www.slthk.cz.

Zprávy v Kraftu Kavárna Kraft na Pospíšilově třídě bude 23. ledna od 19 hodin hostit vystoupení souboru Bizoni. Návštěvníci dají témata, aféry a  události, které herci zakomponují do hlavních večerních zpráv. Od úvodní znělky, po  počasí. Vše vznikne na místě a záleží jen na návštěvnících, co uvidí. Třeba to, že i  černá kronika se dá pojmout zábavně! Více na www. facebook.com/improbizoni.

Neandrtálci a ti druzí Archeopark pravěku ve Všestarech připravil na víkend 20. a 21. ledna od 9 do 16 hodin akci Doba ledová – neandrtálci a ti druzí. Návštěvníky čeká komentovaná interaktivní projekce, povídání o životě neandrtálců, ukázka štípání pazourku a podobně. Více na www.archeoparkvsestary.cz.

Jesle otevřou dveře Jesle Orlická zvou 2. února na den otevřených dveří pro veřejnost a rodiče, kteří uvažují o  umístění dítěte v  příštím školním roce. Komentovaná prohlídka jeslí je v  plánu v 10 a v 10.30 hodin, kdy zájemci budou mít ojedinělou možnost vidět jesle za provozu. Zájemci by měli z organizačních důvodů, potvr-

dit účast na e-mail: jesle.orlicka@ mmhk.cz.

Silénos nabídne vína i cestu k Rýnu Kongresové centrum Aldis bude 25. ledna od 16 hodin hostit třetí ročník svátku vína Silénos, který opět nabídne prvotřídní vína od českých a  moravských vinařů, tak i  dovozců zahraničních vín. Každý ročník představuje a seznamuje návštěvníky s  řekou, na jejímž břehu se réva pěstuje. Po Labi a Loiře to letos bude povodí řeky Rýn. K  vínu se budou nabízet i lahůdky a kulturní program v  podobě hudebního seskupení Pavouk Čichal Salám a  baletní školy Vlaďky Hrbkové. Vstupenky za 100 korun je možné koupit v předprodeji ve vybraných vinotékách a na www. hkpoint.cz, nebo na místě o padesát korun dráž.

Na karneval přijede i Pískomil Dětský karneval s  vystoupením kapely Pískomil se vrací, zažije velký sál Adalbertina v neděli 21. ledna od 15 hodin. Dvouhodinový program plný zábavy a soutěží vyvrcholí přehlídkou všech masek, jako host karnevalu se představí klub aerobiku a  mažoretek A-Team. Na karnevalu vystoupí skupina Pískomil se vrací, která interpretuje písně naživo. Nechybějí vtipné a  originální texty, barevné kostýmy, sportovní, taneční i výtvarné hry a současná muzika v  živelné show pro děti a  rodiče se soutěžemi a tancem.

mluví Jiří Kůs, podnikatel, propagátor nanotechnologií a konceptu třetí průmyslové revoluce. Ve svých vizích vidí svět založený na sdílení a decentralizaci, kde energie přestala být zajímavou komoditou, po ulicích jezdí autonomní elektromobily a zdraví člověka hlídají nanosenzory. Vstup je zdarma, registrace na www. tchk.cz.

170. výročí jeho narození se v ClubCafé Pessoa naproti Adalbertinu uskuteční 23.  ledna od 18 hodin. Vydáte se společně s  Josefem Donátem po Holubových stopách do Zambie, Zimbabwe a  Botswany. Rezervace míst na tel. 736 472 678 nebo vzdelavani@ops.cz.

Přijďte se poradit

Středisko husitské diakonie Ambra zve na dobročinnou dílnu Panenka pro UNICEF 23. a 30. ledna od 15 do 17.30 hodin v  Ambrožově ulici 728. Každá panenka představuje dítě, které bude v  rámci kampaně UNICEF v rozvojových zemích očkováno proti šesti smrtelným dětským chorobám. Materiál je zajištěn.

Svými činy, myšlenkami a pocity utváříme své životy. Proto je můžeme i měnit. Začněte se ladit na vlny pozitivní energie. Bezplatná poradna sahadža jógy funguje od ledna na Moravském Předměstí v  Kejzlarově ulici čp. 1679 (na konci Benešovy třídu u  prodejny s  invalidními vozíky). Objednání je možné každou středu a  pátek od 8 do 10 hodin na tel. 605 227 458.

S Holubem do Afriky

Námořník v Artičoku

Africký večer s obrazovou prezentací ze života a  cest cestovatele Emila Holuba s  ochutnávkou africké kuchyně konaný u  příležitosti

Artičok na třídě Karla IV. pořádá 23. ledna od 19.19 hodin další pokračování cyklu pořadů Večery pod Bílou věží. Hostem bude námořní

Panenka pro UNICEF

Šachisté změřili síly v turnaji

Brain&Breakfast: Česko je Nano Technologické centrum Hradec Králové zve na další streamovanou snídani ve svých prostorách 25. ledna od 8.30 do 10 hodin. Tématem je využití nanotechnologií v  ČR. O  možnostech nanotechnologií pro-

S rozhlasem o kvalitě potravin i na závody psích spřežení Hostem Radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové bude v pondělí 22. ledna Lucie Dohnalová, která pohovoří na téma kvalita potravin. Ve středu 24. ledna v 8.35 hodin bude hostem ve studiu starosta Malé Úpy Karel Engliš. Závod psích spřežení Šediváčkův long v Orlických horách si mohou posluchači s Českým rozhlasem Hradec Králové užít v přímém přenosu v pátek 26. ledna od 9 do 12 hodin.

Naučte se knižní vazbu Vyrobte si pomocí speciálních knihařských pomůcek a materiálů pěkný a praktický notýsek. Navíc uvidíte různé typy knižních vazeb a  domů si kromě notýsku odnesete i  návod, jak si jej vyrobit i  za pomoci běžně dostupných pomůcek. Zájemci mohou přijít 25. ledna od 17 hodin do knihovny města ve Wonkově ulici, počet míst je omezený, rezervace na tel. 601 563 594 nebo na e-mailu: propagace@knihovnahk.cz.

Výstavy v knihovně Výtvarná díla Ivana Baboráka a  textilní ručně šité panenky jeho manželky Jany nabídne výstava Ivan Baborák a  Jana Baboráková – Dva dialogy, která se koná do 27. února v galerii v přízemí.

Z Prokletých hor do Albánie O třítýdenním putování po zemi, kde ne znamená ano a  kde krevní msta není dávnou minulostí, bude vyprávět multimediální cestovatelská přednáška nazvaná Z Prokletých hor do Albánie. Ve studijní a  vědecké knihovně ji bude možné navštívit ve středu 24. ledna od 18 hodin.

kapitán Josef Dvorský, který od roku 2010 brázdí světová moře na replice historické plachetnice La Grace. Registrace na www.articok.cz.

Poznejte lidovou tvorbu Staří i mladí, zdraví i  ti se zdravotním postižením se v  Centru pro integraci osob se zdravotním postižením ve Věkoších utkali v otevřeném turnaji v šachu. Ten pořádalo centrum spolu s šachovým klubem Ortex a zúčastnilo se ho 14 šachistů tří generací – nejmladšímu bylo osm a nejstaršímu Václavu Vaňkovi z Věkoš 92 let. Právě on sklidil za svůj výkon velký obdiv, když skončil na 7. místě. Překvapivou vítězkou se stala Lada Zelbová, před Janem Vestfálem, na třetím místě se umístil Lukáš Zelba. Poháry pro vítěze věnovala Komise místní samosprávy Pouchov–Věkoše a o bezproblémový průběh se zasloužil rozhodčí turnaje Jiří Bielavský. Foto: Archiv pořadatelů

Setkání se Spolkem lidové tvorby. Tak se nazývá výstava, která se v knihovně města ve Wonkově ulice koná od 17. ledna do 24. února. Výstava je přehlídkou rukodělných prací členek spolku i účastnic kurzů. K vidění je paličkovaná krajka, keramika, pergamano, velikonoční kraslice zdobené slámou a další výrobky. Více na www.slthk.cz. (red)


STRANA 4

RADNICE 2 / 17. 1. 2018

KAM ZA KULTUROU Sobota 20. ledna Adalbertinum 9.00 Kurz – frivolitky, 10.00 Potrestaná princezna Klicperovo divadlo 14.00 Čtyřlístek Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Polaris, 18.00 Dynamická země, 19.30 Večerní program, 20.45 Pozorování Bio Central 15.30 Coco, 17.30 Earth: Den na zázračné planetě, 18.00 Odnikud, 20.30 Největší showman, 21.00 Nemilovaní, 22.30 Tři billboardy kousek za Ebbingem Divadlo Drak 16.00 Princezna Turandot Studio Beseda 19.00 Synáčci Aldis 20.00 XVIII. královéhradecký městský ples

Neděle 21. ledna

NÁHON

POVĚSTI Z HRADECKÝCH LESŮ Zpravodaj Radnice připravil pro své čtenáře seriál příběhů z  knihy Pověsti z  hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána. Jednotlivé díly seznamují s  příběhy vážícími se ke známým i méně známým místům v lesích. V patnáctém století byla vystavěna strouha, aby přiváděla vodu z rybníka Nadýmače do nově založeného rybníka v  městských lesích zvaného Nový nebo také Na Obci. Vilém z Pernštejna však nechtěl vodu Hra-

dečanům přenechat a trvalo několik let, než to povolil. Šlechtic často objížděl své nemovitosti a  hlavně rybníky. V  té době chov ryb a  rybníkářství už nevynášelo jako dřív. Při jedné z  cest se zastavil u  rybníka Nadýmače. Zdálo se mu, že je zanedbaný a okolí v nepořádku. Rozhodl, že porybnému nechá vysázet pár ran holí za takovou práci. Poslal pro něho a  čekal. Přibelhal se starý člověk s ohnutými zády a prosil o milost. Vilém se nad ním slitoval, ale dal mu deset dní na

to, aby bylo vše v pořádku. Doba na opravení celého rybníka i  okolí byla krátká. Porybný neměl nikoho, kdo by mu pomohl, a  proto si sedl na břeh a přemýšlel o tom, že se raději utopí. Hledal velký kámen a provaz. Už si málem uvázal smyčku kolem krku, když od vody uslyšel skřehotavý hlas: „Počkej, pomohu ti.“ Ohlédl se a  uviděl vodníka. Nejprve si myslel, že je to nějaké mámení, ale zelený mužíček přišel blíž a  to se stařec teprve pořádně lekl. Vodník slíbil pořádek za pár dnů, ale něco za to

Srdce s láskou dostaly sestřičky

Adalbertinum 10.00 Malostranská zimní pohádka, 15.00 Pískomil se vrací Aldis 13.00 Dance Floor Attack Bio Central 15.00 Čertoviny, 17.30 Nemilovaní, 18.00 Nejtemnější hodina, 20.30 Odnikud, 21.00 Obávaný

Pondělí 22. ledna Bio Central 17.30 Thelma, 18.00 Rock´n Roll, 20.30 Kolo zázraků, 21.00 Odnikud Adalbertinum 18.00 Aljaška – divočina zlatého severu Aula Obchodní akademie 18.00 Střezina gala

Středa 24. ledna Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – závoďák KRC Sedmikráska 16.00 Zdravý talíř ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert klavíristů Bio Central 17.30 Odnikud, 18.00 Borg/McEnroe, 20.30 Cizinec ve vlaku, 21.00 Nemilovaní SVK HK 18.00 Z Prokletých hor do Albánie Knihovna HK, Moravské Předměstí B 18.00 Kvalita potravin Artičok 18.00 Beseda s  týmem Mountfield HK Hvězdárna a planetárium 18.30 Program, 20.30 Pozorování Klicperovo divadlo 19.00 Netopýr Klub Satchmo 19.00 B. B. Jazz Kraft 20.00 Listování v Kraftu: A taková to byla láska

Čtvrtek 25. ledna KRC Sedmikráska 10.00 Přípravky a bylinky pro děti a maminky Aldis 16.00 Svátek vína Silénos ZUŠ Habrmanova 17.00 Koncert žáků Knihovna HK, Wonkova 17.00 Workshop knižní vazby Knihovna HK, Nový Hradec Králové, 17.00 Čteme dětem v knihovně

Pátek 26. ledna Bio Central 14.00 Čára Hvězdárna a planetárium 18.30 Program, 20.30 Pozorování Klicperovo divadlo 19.00 Pěna dní Kraft 20.00 Jazzevec & Ted v  Kraftu. (lm)

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV Kessy, evid. č. 368/2017, kříženec německého ovčáka; pohlaví: fena, barva: vlkošedá, věk: 1,5 roku, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 25 kg. Kessinka je inteligentní, bystrá a přitom velmi přítulná fenka vhodná jako společnice do rodiny se sportovním založením. Má velice ráda procházky, je hravá a poslušná. Erik, evid. č. 371/2017, jezevčík dlouhosrstý; pohlaví: pes, barva: hnědá, věk: 1,5 roku, kohoutková výška 26 cm, hmotnost 7 kg. Překrásný jezevčík vhodný jako společník pro zkušeného chovatele s  domkem a  zahrádkou. Erik je zdvořilý k fenkám, k lidem zvídavý, bázlivější.

Úterý 23. ledna Bio Central 10.00 Čára, 17.30 Polibek do Beatrice, 18.00 Odnikud, 20.30 Star Wars: Poslední z Jediů, 21.00 Thelma Knihovna HK, Kukleny 16.00 Relaxace barvou SVK HK 17.00 Benjamin Constant a Francouzská revoluce, svoboda jedince proti státu ClubCafé Pessoa 18.00 S doktorem Holubem do Afriky ZUŠ Střezina 18.00 Střezinská fidlovačka Klicperovo divadlo 19.00 Sen noci svatojánské Kraft 19.00 Improshow: Večerní zprávy v Kraftu Artičok 19.19 Večery pod Bílou věží s  námořním kapitánem Josefem Dvorským Filharmonie HK 19.30 Vesna – cyklus Mezi proudy Divadlo Jesličky 19.30 Kraťasy

chtěl. Porybnému nakázal, aby vyřídil pánovi, že chce vodou ze strouhy napájet Nový rybník, protože se hodlá usadit u mlýna, který bude na strouze vybudován. Pokud by však šlechtic vodu strouhou nepustil, zničí Nadýmač a způsobí tak velké škody na vodě i na rybách. Vilém z Pernštejna na vodníky nevěřil a myslel si, že je to výhrůžka od Hradeckých. Nechtěl mít problémy, a dal svolení, aby voda mohla strouhou zvanou Bělečská a  později Náhon plnit rybníky. (pz)

Mateřská škola Kamarád se zapojila do výtvarného projektu Srdce s láskou darované. Děti za pomoci učitelek stříhaly, lepily, kombinovaly různé druhy látek a barevně ladily odstřižky, až technikou textilní koláže vznikla srdce. „Narození děťátka patří mezi nejkrásnější období života pro každou rodinu. Příchod na svět ulehčuje ve velké míře zdravotnický personál porodnických oddělení, a proto jsme srdce s láskou darovali sestřičkám ve fakultní nemocnici, s nimiž se děti v okamžiku narození setkávají jako první,“ uvedla Eliška Bílková z MŠ Kamarád. Foto: Archiv mateřské školy

KAM ZA SPORTEM Sobota 20. ledna Basketbal

ženská liga: Sokol Hradec Králové – Slovanka Mladá Boleslav (16.00, hala Eliščino nábřeží)

Lední hokej

extraliga mladšího dorostu: Mountfield HK – Mladá Boleslav (12.00, ČPP aréna) 5. + 7. třída: Mountfield HK – Jaroměř (11.15, ČPP aréna – hala 2)

Volejbal

liga juniorů: Slavia HK – Benátky (9.00 a 13.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina) II. liga mužů: Slavia HK – Hrotovice (11.00 a 15.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Badminton

extraliga smíšených družstev dospělých: TJ Montas Hradec Králové – Klimkovice (14.00, hala TJ Montas v Kuklenách)

Neděle 21. ledna Basketbal

I. liga mužů: Královští sokoli HK – Synthesia Pardubice (18.00, sportovní hala Třebeš)

Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Litvínov (18.20, ČPP aréna) 3. třída: Mountfield HK – Jičín (9.00, ČPP aréna – hala 2) 6. + 8. třída: Mountfield HK – Sparta Praha (11.00, ČPP aréna – hala 2)

Volejbal

regionální přebor žáků (10.00 – 15.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Pátek 26. ledna Lední hokej

extraliga staršího dorostu: Mountfield HK – Dukla Jihlava (17.00, ČPP aréna)

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m

Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 20. 1.

zavřeno (10–18 vodní pólo)

10.00–20.00; 20.30–23.00 relaxační večer

10.00–20.00; 20.30–23.00 společná

10.00–23.00 (vstup s dětmi od 1 roku 10.00–15.00)

Ne 21. 1.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 22. 1.

6.00–19.00

12.00–21.00; 18.00 aquaaerobic

10.00–14.00 ženy 14.00–21.00 společná

10.00–21.00 (vstup s dětmi od 1 roku celý den)

Út 22. 1.

6.00–21.00

10.00–21.00; 11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00 muži

10.00–21.00

St 23. 1.

6.00–19.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–19.00

Čt 24. 1.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

Pá 25. 1.

6.00–18.00 10.00–21.00 20.00–22.00 večerní plavání

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Dárci krve – držitelé zlaté Janského plakety a vyššího ocenění – mají o  víkendech v  otevírací době pro veřejnost bezplatný vstup do plaveckého bazénu. Dárce, který se u  pokladny v  plaveckém bazénu prokáže zlatou Janského plaketou, obdrží kartičku, která (spolu s průkazem totožnosti) opravňuje k volnému vstupu. Aktuálně na www.snhk.cz.

Cliff, evid. č. 366/2017, kříženec ohaře; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 2 roky, kohoutková výška 60 cm, hmotnost 26 kg. Velký pohledný kříženec ohaře své ošetřovatele poslouchá a je velmi temperamentní. Ideální společník pro sportovně založené zájemce s kynologickými zkušenostmi. Již jednou byl do útulku vrácen z důvodu dominantního chování. Hlídá si misku. Beáta, evid. č. 148/2017, kočka evropská; barva: černá, pohlaví: kočka, věk: 3 roky. Beáta je velmi milá, mazlivá kočička, která je ráda středem pozornosti. Je odčervená, očkovaná a čeká na novou rodinu. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 11. 1. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 18. 1. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 725 731 603  Tiskne: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 02 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 02 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement