Page 1

10. 1. 2018, Č. 1 / 2018, ZDARMA

WWW.HRADECKRALOVE.ORG

První neoficiální varhanní koncert zazněl 20. prosince v sále hradecké filharmonie. Variace na české vánoční koledy zahrál Václav Uhlíř, diecézní organolog a zároveň autor návrhu dispozice nových mistrovských varhan, které byly při této příležitosti slavnostně předány městu Hradec Králové. Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE Městský ples opět nabídne pestrou zábavu

Tipy Hradecké internetové televize • Sázení lípy k výročí samostatného státu • Prvním Hradečánkem roku 2018 je Martin Jáchym Havrda • Novoroční ohňostroj nadchl, Hradečané tleskali • Vánoční zpívání v Třebši • Zastupitelé se vyjadřují k rozpočtu na rok 2018 • Vánoční besídka a oslavy 15. výročí založení Domova pro matky s dětmi

První dny patřily v Hradci republice

Milovníci královéhradeckého městského plesu by si měli v kalendáři zatrhnout červeně sobotu 20. ledna, kdy se osmnáctý ročník akce pořádané městem, Hradeckou kulturní a  vzdělávací společností a kongresovým centrem Aldis uskuteční. Prestižní společenská událost se bude konat od 20 hodin v Aldisu a nabídne pestrou zábavu až do druhé hodiny ranní. Po slavnostním zahájení připomínajícím 100. výročí vzniku samostatného československého státu otevře plesové dění jako vždy Filharmonie Hradec Králové. O další zábavu se postarají JH Big Band s Leonou Machálkovou, Vašo Patejdl, kapely The Beatles Revival a Mastix, Hradecká cimbálová muzika, Art Jazz Band, připravena je i  diskotéka Zdeňka Vranovského a  další překvapení. Vstupenky lze koupit ve všech hradeckých informačních centrech, případně na www.hkpoint.cz.

Veřejná schůze na Moravském Předměstí – jihu Veřejná schůze občanů městské části Moravské Předměstí – jih s vedením města se uskuteční ve středu 31. ledna od 18 do 20 hodin v jídelně ZŠ Štefánikova ve Štefánikově ulici 566/26. Hovořit se bude o  generální rekonstrukci areálu Hvězda, o  vybudování multifunkčního víceúčelového sportoviště v  areálu ZŠ Štefánikova, v zimě s ledovou plochou, na programu jednání je také umístění kontejnerů na bioodpad v  lokalitě působnosti KMS a  rekonstrukce všech původních kontejnerových stání. Dalšími tématy schůze budou například požadavky KMS na měřiče rychlosti zobrazující rychlost projíždějících vozidel ve Štefánikově ulici a provoz mlhoviště.

Rok 2018 se nese ve znamení několika výročí. Mezi nejvýznamnější patří 100 let od vzniku samostatného Československa a také 25. výročí obnovení samostatného českého státu. To si Hradec Králové připomněl hned 1. ledna při akci První den spolu. Zcela zaplněné Velké náměstí tradičně čekalo především na závěrečný ohňostroj. Ten letošní trval přes osm minut a nabídl stovky efektů. Světelnou show Hradečané odměnili potleskem. Foto: Pavlína Pospíšilová

K výročí vzniku samostatné České republiky byla 2. ledna zasazena také pamětní lípa na rohu ulic Československé armády a Divišovy, vedle areálu Vrbenského a Gayerových kasáren. V těchto místech bude navíc u příležitosti 100 let od vyhlášení Československa obnoven památník a  vysazen i druhý pamětní strom.

Žádejte o dotace na rozvoj a údržbu sportovišť 2018 Zájemci o  dotace z  rozpočtu města na rozvoj a údržbu sportovišť 2018, mohou podávat žádosti do 22. ledna. Plné znění schváleného dotačního programu, formuláře a  povinné přílohy a  další informace lze najít na www.hradeckralove. org/urad/financni-prispevky-3. Další informace v  oblasti sportu získáte na e-mailové adrese: radka.coufalova@mmhk.cz, nebo na telefonním čísle 495 707 295. Základní pravidla pro poskytování finanční podpory veřejně prospěšným projektům jsou zveřejněna ve Směrnici Zastupitelstva města Hradec Králové č. 3/2015. (red)

Novoročnímu ohňostroji předcházelo tradiční podávání čočkové polévky a punče a letos také slavnostní ceremonie.

Foto: Martin Černý

2018 – rok osmičkových výročí

V letošním roce s letopočtem končícím pro naše dějiny „osudovým“ číslem 8, si budeme připomínat řadu událostí, které se významným způsobem zapsaly do historie naší země. Podíváme-li se na jejich výčet (1618, 1848, 1918, 1938, 1948, 1968) a rozpomeneme se na události s  nimi spojené nebo po nich následující, musíme konstatovat, že ve většině případů byl jejich dopad bohužel negativní. Naše země, ač chráněná pásem svých pohraničních hor, byla

vždy součástí minimálně evropské historie, nežila izolovaně a nebyla proto ušetřena mezinárodních otřesů. V  sérii článků, které vás budou provázet letošními výtisky Radnice, bychom však rádi obrátili vaši pozornost k tomu, jak události výše zmíněných let poznamenaly dění v našem nejbližším okolí. Budeme se snažit přiblížit vám, jaký dopad měly na tehdejší obyvatele Hradce Králové a  sousedních obcí, které se později

staly jeho součástí. Seznámíme vás také s dobovými dokumenty, které by měly pomoci dokreslit, jak „osudové osmičky“ prožívali, komentovali, zaznamenali a uchovali pro budoucí generace jejich přímí účastníci, ať už se bude jednat o  dokumenty ústně tradované, rukopisné, tištěné nebo později zachycené objektivy fotoaparátů. Budeme rádi, když vás naše články zaujmou nebo případně motivují k  tomu, abyste se s  námi podělili o vzpomínky, zážitky nebo dokumen-

ty, které vznikly v průběhu 20. století a  uchováváte je ve vašich soukromých archivech. Uvítáme také, pokud byste umožnili Muzeu východních Čech v Hradci Králové případně Státnímu okresnímu archivu zhotovení zvukových záznamů vašich vzpomínek nebo v  případě písemných a obrazových materiálů jejich digitálních kopií. Redakce Radnice a pracovníci historického oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové.


STRANA 2

RADNICE 1 / 10. 1. 2018

Hradec Králové má nové varhany, sálem filharmonie se rozezněly první tóny

První neoficiální varhanní koncert zazněl těsně před Vánocemi – 20. prosince – v sále hradecké filharmonie. Variace na české vánoční koledy zahrál Václav Uhlíř, diecézní organolog a  zároveň autor návrhu dispozice nových mistrovských varhan, které byly při této příležitosti slavnostně předány městu Hradec Králové. První varhanní koncert pro veřejnost je plánovaný na březen příštího roku. Významné události kulturního života východočeské metropole byla přítomna i světoznámá operní pěvkyně Soňa Červená, patronka Nadačního fondu Varhany pro Filharmonii Hradec Králové a propagátorka projektu. „Nesmírně si vážím toho, že jsem se stala tváří celého úsilí o nové varhany, vnitřně jsem to cítila jako poctu mému pradědečkovi, hradeckému rodákovi a  výrobci hudebních nástrojů Václavu Františku Červenému. Varhany jsou věčný nástroj, moc městu blahopřeji k tomuto dni,“ řekla Soňa Červená. „Právě role Soni Červené byla v  celém úsilí o  dostavbu varhan v Hradci Králové z mého pohledu naprosto zásadní. Byla nejen význam-

První koncert si nenechala ujít patronka Nadačního fondu Varhany pro Filharmonii Hradec Králové, propagátorka projektu a dárkyně Soňa Červená.

HRADECKÝ PITAVAL 1. 1. Opilého mladého muže za volantem auta lapila hlídka městské policie na Nový rok kolem čtvrté hodiny ranní. Mladík sedl do auta i přesto, že slavil silvestra a  u  limonády nezůstalo, protože v dechu měl 1,37 promile alkoholu. Strážníky na sebe opilec upozornil sám podivnou jízdou. Silvestrovskou noc jinak městská policie hodnotí jako klidnější, byť zaznamenala stížnosti na petardy, větší hluk, nezaplacené útraty a  petardami vylekané psy, kteří utekli pánům. Některé strážníci hned vrátili majitelům, ti bez registrační známky skončili v  útulku. Na záchytku městská policie převezla tři opilce.

Diecézní organolog a zároveň autor návrhu dispozice mistrovských varhan pro hradeckou filharmonii Václav Uhlíř zahrál na nový nástroj variaci na české vánoční koledy. Foto: Martin Černý nou dárkyní nadačního fondu, ale především jakýmsi motorem celého týmu, kterému neustále dodávala energii a  naději, že se naše město dočká takovéhoto nádherného nástroje,“ řekla Anna Maclová, náměstkyně primátora odpovědná za oblast kultury ve městě. Pro hradeckou filharmonii to v  podstatě znamená zakončení rekonstrukce její budovy z  roku 2005. „Projekt přestavby od začátku počítal s  tím, že v  sále budou varhany a že do našeho programu zařadíme i  samostatné varhanní recitály nebo koncerty, kde jsou varhany jedním z  doprovodných nástrojů. Po dlouhých dvanácti letech se to nakonec podařilo a  všichni se moc těšíme na první koncert pro veřejnost,“ řekl ředitel Filharmonie Hradec Králové Václav Derner. Nyní bude probíhat náročný proces intonačního a  akustického ladění varhan s ohledem na prostory sálu, první varhanní koncert je plánovaný na březen. Celkové náklady na výrobu a  instalaci varhan jsou zhruba 14,5 milionu koruny. Největším dárcem je Nadační fond Varhany pro Filhar-

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE Nejstarší hradecký most si zaslouží zachování pro budoucnost Asi málokdo z nás Hradečáků tuší, který z mostů na území města je nejstarší. Paradoxně to není žádná z honosných mostních staveb v centru města, ale zdánlivě obyčejný a nenápadný ocelový příhradový Most Plukovníka Šrámka přes Orlici ve Svinarech. Byl postaven v roce 1907 a dnes je jednou z posledních dochovaných staveb této konstrukce v kraji. Nyní je svinarský most pro svůj havarijní stav uzavřen pro motorovou dopravu a slouží jen pěším a  cyklistům. Již na jaře má začít na jeho místě stavba mostu nového, jenž bude mít větší kapacitu i únosnost. To však neznamená, že stávající historický most musí skončit ve šrotu. Naopak – je možné provést jeho šetrnou demontáž, přesun na vhodné místo, kde bude v rozebraném stavu dočasně uskladněn, a v budoucnu pak může dojít k rekonstrukci mostu na jiném místě. Takový postup byl v historii u některých cenných mostů proveden, a dnes se jedná o  významné a  turisty navštěvované památky. Jsem přesvědčen, že šetrná demontáž a transfer k uskladnění nebudou nějak výrazně dražší proti variantě prosté likvidace mostu (demontovat a odvézt se musí tak jako tak), a ani nijak citelně nezdrží stavbu nového mostu. Máme tak jedinečnou možnost uchovat do budoucna cennou součást historie našeho města i mostního stavitelství. I když se může na první pohled zdát, že se jedná o věc ekonomicky nerentabilní, tak kulturní význam zachování tohoto díla bude mimořádný a nevyčíslitelný. Nelze všechno poměřovat jen penězi. Zlikvidovat takovouto stavbu je velmi snadné a jednoduché. Pokud to však uděláme, tak už ji nikdo nikdy neobnoví a tuto škodu nelze ničím vynahradit. Myšlenka zachování svinarského mostu touto formou má podporu památkových institucí a organizací a  zatím se k  ní docela vstřícně postavila i  rada města, za což moc děkuji. Pevně věřím, že dostatečnou míru kulturnosti projeví i Královéhradecký kraj a  také zastupitelstvo města, které bude muset na záchranu mostu uvolnit nějaké finance. Adam Záruba, zastupitel města bez PP, zvolen za ZPH a SZ s Piráty 17. prosince 2017

monii Hradec Králové, kterému se podařilo nashromáždit více než pět milionů korun. Dalších 4,1 milionu korun je z rozpočtu města Hradec Králové. Dotaci ve výši čtyř milionů korun poskytlo také ministerstvo kultury, jeden a půl milionem korun přispěl Královéhradecký kraj. Dispozici nástroje navrhl diecézní organolog Václav Uhlíř: „Podobu nových varhan vždy ovlivňuje akustika a možnosti sálu. Nástroj má dělenou varhanní skříň, která je umístěna po obou stranách jevištních portálů.“ V  sále filharmonie tak bude možné pořádat i  samostatné varhanní recitály, které jsou velmi žádané. Nyní je v  Hradci Králové možné takovéto koncerty pořádat pouze v  chrámových prostorách. „Tyto nové hradecké varhany mají 54 rejstříků a  3481 píšťal, z nichž největší měří 5,6 metru, nejmenší pak pouhé dva centimetry,“ dodává Uhlíř. Velká část nástroje vznikla ve varhanářské dílně Roberta Ponči. „Varhany jsme nejdříve vyrobili u  nás v Krnově, začali jsme v prosinci loňského roku. Jedná se o nástroj, který svým pojetím oddělených varhan-

ních skříní není zcela běžný, rozhodně bude patřit mezi naše významné realizace.“ Samotná instalace varhan v sále hradecké filharmonie probíhala od loňského července. (red)

3. 1. Městská i republiková policie večer pátraly po muži, který pomocí SMS zprávy oznámil úmysl spáchat sebevraždu. Muže odpovídajícího popisu strážníci zahlédli na Riegrově náměstí, ale po chvíli si přiložil ke krku nůž s  tím, že pokud se k němu někdo přiblíží, podřízne si hrdlo. S nikým nechtěl mluvit, jen stále opakoval, že život nemá smysl. Po chvíli dovolil, aby k němu přistoupil jeden ze strážníků, s nímž se zná, a tomu se podařilo muže od jeho úmyslu odradit. Psychicky zcela vyčerpaný muž nakonec skončil v nemocnici. (čer)

První občánek města dostal dvě jména

Páteční večery v bazénu nově patří plavcům

Pro letošní rok připravila Správa nemovitostí Hradec Králové, která provozuje krytý plavecký areál na Eliščině nábřeží, novinku – páteční večerní plavání v padesátimetrovém bazénu. Po letech, kdy byly páteční večery od 20 do 21 hodin vyhrazené nudistickému plavání, přichází změna. V  prosinci pro nízkou návštěvnost nudistické plavání skončilo, ale o  možnost zaplavat si tento čas zájemci nepřišli. Bazén se i  nadále po konci tréninku vodního póla v pátek otevírá ve 20 hodin pro veřejnost, a zvlášť plavci si zde přijdou na své. „Oproti přeplněnému odpoledni je zde přivítá mnohem víc kondičních drah a  tudíž lepší prostor. A  protože hodina může být krátká, rozhodli jsme se v tento den otevírací dobu prodloužit,“ říká ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové Jaroslava Bernhardová a  upřesňuje, že plavat zde bude možné až do 22 hodin. Aktuality z  plaveckého areálu je možné sledovat na www.snhk. cz. (red)

Prvním občánkem Hradce Králové v roce 2018 se v  porodnici zdejší fakultní nemocnice stal Martin Jáchym Havrda, který přišel na svět 1. ledna v 13.49 hodin. První potomek v rodině Andrey a Martina Havrdových po porodu měřil 53 centimetrů a vážil 3510 gramů. Na svět přišel císařským řezem. „Tatínek chtěl Martínka a  já jsem říkala, že z  praktického hlediska by bylo lepší ještě druhé jméno. Tak je to Martin Jáchym,“ vysvětlila unavená, ale šťastná maminka. První letošní občánek dostal přímo v porodnici od města finanční dar ve výši pěti tisíc korun, při jarním vítání občánků v Divadle Drak mu ještě bude slavnostně předána zlatá pamětní medaile v  hodnotě téměř deset tisíc korun. Foto: Martin Černý

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE

Zamyšlení nad fotbalem FC Hradec Králové S fotbalem jsem začínal v FC Hradec, tenkrát to byl Spartak. Zažil jsem vyprodaný stadion. Chodil na zápasy na Dukle u  Orlice. Sledoval spanilou jízdu v Poháru vítězů pohárů, kdy naši smolně vypadli ve 2. kole s Dynamem Moskva. Bohužel jsem nezažil titul v  roce 1960 a  následné boje v  Poháru mistrů evropských zemí, kde jsme skončili se slavnou FC Barcelonou až ve čtvrtfinále. Před pár dny jsem se stal členem představenstva klubu FC Hradec a hlavou se mi honí myšlenka, zažiji ještě někdy ty krásné chvíle s hradeckým fotbalem? Ano, věřím, že podobné zážitky nás ještě mohou čekat. Udělám pro to vše. Pomůžete mi – nám, fanoušci? Před námi je plno práce: vybudovat stadion, najít v budoucnu silného partnera a v co nejbližší době postoupit do nejvyšší soutěže. Na zdolávání těchto výzev se moc těším. S pozdravem Jiří Kos, zastupitel města, zvolen za ANO 2011, 12. prosince 2017


STRANA 3

Kasičky Tříkrálové sbírky se budou plnit do 14. ledna

RADNICE 1 / 10. 1. 2018

Jak si v MHD vede služba HopOn? Již čtvrtý měsíc nabízí dopravní podnik cestujícím novou možnost úhrady jízdného v MHD, a to pomocí chytrého telefonu. Systém s názvem HopOn umožňuje cestujícím kupovat 24 hodin denně jak jízdenky pro jednotlivou jízdu, tak i veškerý sortiment předplatného časového jízdného. „Tuto možnost již využilo více než šest stovek cestujících. Uživatel, který si v systému vytvoří svůj profil, vyřizuje vše, aniž by musel navštívit zákaznické centrum dopravního podniku. Tarify, ceny a  možnosti výběru jízdenky jsou pak nastavené podle uživatelského profilu – senioři, studenti, děti a  podobně, tak aby zákazníci mohli využívat zvýhodně-

né jízdné v souladu s  pravidly,“ říká vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna. Cestující může také kupovat jízdenky pro další osoby, například děti nebo přátele; zaměstnavatelé mohou v systému pořizovat jízdenky pro svoje zaměstnance a rodiče pro školou povinné potomky. Více informací zájemci najdou na www.dpmhk.cz/hopon. (dp)

Veterinární škola otevře dveře

Střední odborná škola veterinární v Kuklenách pořádá v sobotu 13. ledna od 9 do 15 hodin den otevřených dveří spojený s  absolventskou kavárnou. Veřejnost si bude moci prohlédnout prostory celé školy včetně odborných pracovišť. (red)

Vlasta Váchová oslavila sté narozeniny s úsměvem

Hradečtí Kašparové, Melicharové a Baltazarové dostali 5. ledna požehnání na cestu v katedrále sv. Ducha. Na Hradecku tento rok vyráží na koledu přes tři stovky královských trojic. Lidé jim mohou přispívat do kasičky na podporu domácí hospicové péče, rané péče Sluníčko a dalších služeb. Dobročinnou Tříkrálovou sbírku, která je také jednou z největších dobrovolnických akcí v  Česku, každoročně pořádá Charita ČR. Do kasiček mohou lidé přispívat do 14. ledna. Do sbírky je možné přispět i dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 na číslo 87 777 nebo odesláním finančního daru na konto: 66008822/0800. Charita Česká republika vyhlásila také celostátní Tříkrálovou fotosoutěž pro koledníky. Více na www.trikralovasbirka.cz a www.facebook.com/trikralovasbirka. Foto: Pavlína Pospíšilová

Navrhujte osobnosti na udělení výročních cen Město Hradec Králové tradičně uděluje výroční ceny osobnostem žijícím a působícím v krajském městě. Osobnosti, které v roce 2017 významným počinem na poli kulturním či sportovním přispěly k obohacení života města nebo jeho reprezentaci v ČR i v zahraničí, je možné navrhnout na kulturní cenu nazvanou Hradecká múza  či na Hradeckou sportovní cenu. Cenou Primus inter pares mohou být oceněny výjimečné, dlouhodobé výsledky v  oblasti kultury, vědy, výchovy, sportu a  Cenou dr. Františka Ulricha je oceňováno celoživotní dílo v jakémkoliv oboru lidské činnosti, které má významný přínos pro město Hradec Králové a přispělo k mimořádné propagaci nejen v České republice, ale i v zahraničí. Událost roku je ocenění za výjimečný čin, investici, projekt, stavbu, událost či akci přínosnou pro město a kvalitu života jeho obyvatel v roce 2017. Návrhy na udělení výroční ceny mohou občané města i právnické osoby se sídlem v Hradci Králové podávat do 31. ledna. (js)

Florbalisté oslaví výročí sportem

Dvacet let organizovaného florbalu ve městě pod Bílou věží si letos připomenou příznivci tohoto sportu a klub FbC Hradec Králové k  výročí pořádá v  sobotu 13. ledna v  třebešské sportovní hale Den florbalu. Kromě dopoledního turnaje mládeže je připraven odpolední blok utkání jednoho z  nejúspěšnějších florbalových klubů v republice, Tatranu Střešovice. Od 14 hodin bude k  vidění zápas extraligy žen mezi Střešovicemi a Panthers Praha, od 17 hodin se v superlize mužů utkají Střešovice se Znojmem. (čer)

Sté narozeniny oslavila ve skvělé formě 15. prosince paní Vlasta Váchová z Malšovic. Do Hradce Králové se přistěhovala se svým manželem, který zde jako lékař získal práci. Těžká válečná doba paní Váchové bohužel nedovolila dostudovat vysněná práva a stala se učitelkou. V Hradci působila například v základních školách v  Habrmanově ulici a  na Novém Hradci. Do pozdního věku hrála na klavír, pro rodinu sepsala své paměti a o její vitalitě svědčí i to, že k  devadesátým narozeninám odjela cestovat po Francii. A  obdivuhodná energie ji provázela také při oslavě stovky, ke které ji přišel poblahopřát i primátor města Zdeněk Fink. Foto Pavlína Pospíšilová

UDĚLEJTE SI ČAS Adal uvidí Křesťanský bál Přijďte si zatančit v sobotu 13. ledna od 20 hodin do Adalbertina na Křesťanský bál. Vstupenky v Národní kanceláři Papežských misijních děl na Velkém náměstí vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie od 9 do 16 hodin, jindy po dohodě na tel. 604 838 882.

Do Sluníčka vždy ve středu Ve středu 10. ledna opět zahájil činnost v ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí klub předškoláka Sluníčko. Bude se scházet vždy ve středu od 15.30 hodin. Cílem těchto setkání je rozvíjení všech schopností dítěte a  příprava na vstup do první třídy.

Princezna na hrášku

ujít sobotní přednášku Jak přežít židli a následnou office jógu, chybět nebude ani arteterapie. Rezervace na: stulo@email.cz či tel. 721 744 004. Více na www.familyyogafest.eu.

ZUŠ Habrmanova bude koncertovat Hned dva koncerty připravila na nadcházející dny ZUŠ Habrmanova. Ve středu 17. ledna od 17 hodin to ve víceúčelovém sále knihovny města ve Wonkově ulici bude novoroční koncert pěveckého oddělení, o dva dny později od 17 hodin v galerii Artičok koncert na uvítání roku 2018.

Pot šetří krev

Studio A Adalbertina v  ulici Československé armády zve děti od tří let na pohádku Princezna na hrášku, kterou zde Dřevěné divadlo zahraje v neděli 14. ledna od 10 hodin. Více na www.adalbertinum.cz.

Masarykova společnost pořádá ve čtvrtek 18. ledna v 17.30 hodin v posluchárně B9 v  budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové na náměstí Svobody přednášku Pot šetří krev: Armáda České republiky – od výcviku po zahraniční operace.

Yoga v Budulínkovi

Řím ve vědecké knihovně

Rodinný Yoga festiválek proběhne od pátku 19. ledna do soboty 20. ledna v  rodinném centru Budulínek. Cvičení je připraveno pro všechny od pěti let včetně seniorů. Při zdravotních problémech jej musí doporučit lékař. Nechte se unést FLOW jógou v  rytmu živého koncertu, prožijte intuitivní tanec, s  dětmi v  Kids Planet Yoga využijeme léčivých sil přírodních živlů. Lidé se sedavým zaměstnáním by si neměli nechat

Řím, věčné město. Tak se jmenuje pořad o městě úzce spjatým s etruskými a římskými starověkými civilizacemi a výrazem renesančního ducha a  stavebních aktivit papežů, například Julia II. Ve Studijní a  vědecké knihovně se bude konat 17. ledna v 18 hodin.

Spotřebujeme tolik jídla? Zatímco na světě každých pět vteřin zemře hlady jedno dítě, jídlo, kte-

ré v Evropě a Severní Americe končí v  kontejnerech, by nasytilo všechny hladovějící lidi světa. Proti tomuto konzumnímu nakládání s  potravinami se staví dumpster divers, tedy popelnicoví potápěči, kteří vybírají a  jedí nezávadné potraviny z  kontejnerů, a  to i  přesto, že je to bráno jako krádež. S jejich životním stylem se zájemci mohou seznámit díky dokumentu The Muffin Man, který ClubCafé Pessoa naproti Adalbertinu promítne 16. ledna od 18 hodin. Vstupné je 40 korun.

Společenský večer Základní škola na Jiráskově náměstí zve všechny rodiče a absolventy školy na 9. společenský večer, který se uskuteční v sále Adalbertina v pátek 26. ledna od 19 hodin. Vstupenky jsou v prodeji v kanceláři školy od 7 do 15 hodin. Žáci 9. ročníku, kteří se letos se školou rozloučí, připravují zajímavý program.

Improvizované zpravodajství v Kraftu! V  kavárně Kraft v  Pospíšilově ulici se můžete 23. ledna od 19 hodin pobavit při vystoupení královéhradeckého souboru Bizoni. Vy dáte témata, aféry a  události, které herci zakomponují do hlavních večerních zpráv. Od úvodní znělky, po počasí. Vše vznikne na místě, nic není připraveno a záleží jen na vás, co vlastně uvidíte. Přijďte se podívat, že i taková černá kronika se dá pojmout zábavně!

Více na www.facebook.com/improbizoni

Český rozhlas Hradec Králové zve k poslechu i k návštěvě Radiokavárny

V pátek 12. ledna bude Pátečním hostem od 10 hodin v přímém přenosu z  Radiokavárny v  Havlíčkově ulici zpěvačka Lída Helligerová. Hosty Radioporadny vysílané z  rozhlasové kavárny pak budou instruktor krav maga Rudolf Kotrč a  také Ondřej Moravčík z  oddělení prevence Policie ČR. Tématem bude sebeobrana, její základní techniky a  jak se nestat snadnou obětí. Dalším Pátečním hostem, který přijal pozvání do Radiokavárny v pátek 19. ledna od 10 hodin, bude moderátor Miroslav Vaňura. Talk show Haliny Pawlowské mohou posluchači Českého rozhlasu Hradec Králové poslouchat v  pondělí 15. ledna po 18. hodině v  přímém přenosu z  Lázní Bělohrad. Hosty pořadu Na větvi s Halinou budou Václav Postránecký a  Dagmar Patrasová. Hostem Radioporadny bude ve čtvrtek 18. ledna po 11. hodině lékař Vratislav Sedlák, který pohovoří o  účincích nikotinu, škodlivosti kouření a  přiblíží odvykání pod lékařským dohledem. (red)

Naučte se knižní vazbu

Chcete si vyrobit pěkný a praktický notýsek na zavírání na gumičku, který budete moci použít jako deník, památník či zápisník? Pak přijďte 25.  ledna od 17 hodin do víceúčelového sálu Knihovny města Hradce Králové do Wonkovy ulice. Sešijete a  vyrobíte si zápisník za pomoci speciálních pomůcek a materiálů, které používají knihaři. Také uvidíte různé typy knižních vazeb a domů si kromě vlastnoručně vytvořeného notýsku odnesete i  návod, jak si jej vyrobit i za pomoci běžně dostupných pomůcek. Lektorkou bude grafička a výtvarnice Marie Smolej. Počet míst je omezený, je nutné je rezervovat na telefonu: 601 563 594 nebo na e-mailu: propagace@knihovnahk.cz a platbu provést předem u infopultu Centra celoživotního vzdělávání v knihovně.

Výstavy v knihovně města  Ivan Baborák a Jana Baboráková – Dva dialogy; od 3. 1. do 27. 2., galerie v přízemí. Výtvarná díla Ivana Baboráka doplňují textilní ručně šité panenky jeho manželky Jany.  Setkání se Spolkem lidové tvorby; od 17. 1. do 27. 2., foyer 1. patro. Přehlídka prací členek spolku i  účastnic kurzů – paličkované a  frivolitkové krajky, plstění, tkaní, síťování, drátování, malba na hedvábí a quilling. (red)


STRANA 4

KAM ZA KULTUROU Sobota 13. ledna

RADNICE 1 / 10. 1. 2018

Milionáři – desítky let za volantem bez zaváhání

Hokejistům Mountfieldu se na přelomu roku dařilo. Na slavném Spenglerově poháru ve švýcarském Davosu se probili až do semifinále, kde padli s pozdějším vítězem, olympijským výběrem Kanady. Pod Alpami zanechali výborný dojem předvedenou hrou i  podporou fanoušků, kterých na místo dorazila více než stovka. Mimochodem, fandil tam s nimi i zpěvák Michal David. V extralize se Hradečtí po výhře 4:0 nad Vítkovicemi a 3:1 v Jihlavě vrátili zpět na druhé místo. Po pátečním televizním derby s Pardubicemi je další domácí utkání čeká 14. ledna, kdy se od 17 hodin střetnou s Libercem. (čer)

Klicperovo divadlo 14.00 Jedlíci čokolády, 20.00 Velká mořská víla Divadlo Drak 15.00 a 17.00 O  dvanácti měsíčkách Hvězdárna a planetárium 14.00 Pozorování Slunce, 15.00 Polaris, 17.00 Arménie, 18.00 Dynamická země, 19.30 Večerní program, 20.45 Večerní pozorování

Neděle 14. ledna Adalbertinum 10.00 Princezna na hrášku Aldis 15.00 Čiperkové

Pondělí 15. ledna Filharmonie HK 19.00 S Pydlou v zádech Klicperovo divadlo 19.00 Figarova svatba

HLEDAJÍ NOVÝ DOMOV

Úterý 16. ledna

Robin, evid. č. 398/2017, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá s bílou náprsenkou, věk: 10 měsíců, kohoutková výška 60 cm, hmotnost 30 kg. Překrásný kříženec vzhledově podobný plemeni flat retrívr. Povahově vyrovnaný, přátelský, vhodný jako rodinný společník k  domku se zahradou.

Bio Central 10.00 Kvarteto Klicperovo divadlo 14.30 Osm žen Knihovna HK, Wonkova 16.00 Komiksový klub Nikkarin ZUŠ Habrmanova 18.00 Koncert žáků ClubCafé Pessoa 18.00 Spotřebujeme tolik jídla? Divadlo Jesličky 19.30 Veroničin pokoj

Středa 17. ledna Klicperovo divadlo 10.00 Sen noci svatojánské Infocentrum 13.00 Bezplatná právní poradna Knihovna HK, Wonkova 15.00 Výtvarná dílna – sněhulák Bambulka, 17.00 Novoroční koncert ZUŠ Habrmanova, 17.00 James Bond: Poslouchat, nemíchat!, 17.00 Vernisáž výstavy Spolku lidové tvorby KRC Sedmikráska 16.00 Připravenost a zralost dítěte (i rodiče) na vstup do školy Knihovna HK, Slezské Předměstí 17.00 Transsibiřská magistrála SVK HK 18.00 Řím, věčné město Hvězdárna a  planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Klub Satchmo 19.00 Little Company Divadlo Jesličky 19.30 Veroničin pokoj

Čtvrtek 18. ledna Filozofická fakulta UHK 17.30 Pot šetří krev Knihovna, Kukleny 18.00 Ugandou (nejen) za horskými gorilami Divadlo Drak 19.00 Blátem po hlavě Filharmonie HK 19.30 Abonentní koncert – bílá řada

Pátek 19. ledna Knihovna HK, Wonkova 9.00 Sociálně právní kurz Bio Central 14.00 Kvarteto Artičok 17.00 Koncert na uvítání nového roku 2018 Hvězdárna a planetárium 18.30 Podvečerní program, 20.30 Večerní pozorování Klicperovo divadlo 19.00 Kočičí hra Divadlo Jesličky 19.30 Hanťova oáza

Výstavy Galerie Koruna – Vánoční kolekce 2017, do 20. 1. Galerie Na Mostě – Esence světa Elišky Skálové, do 26. 1. (lm)

Panenka pro UNICEF

Středisko husitské diakonie Ambra zve na dobročinnou dílnu Panenka pro UNICEF v úterý 23. a 30. ledna od 15 do 17.30 hodin v  Ambrožově ulici 728. Každá panenka představuje skutečné dítě, které bude v  rámci kampaně UNICEF v rozvojových zemích očkováno proti šesti smrtelným dětským chorobám. Materiál bude na místě zajištěn. Středisko zve zároveň na kreativní dílnu základů pletení ve středu 17. ledna od 15 do 17.30 hodin. Přijďte si vyzkoušet tradiční techniku a  vyrobit si praktický módní doplněk. (am)

V Davosu semifinále, v lize jsou druzí

Za volantem vozů městské hromadné dopravy se mohou cestující setkat i s řidiči „milionáři“. Ti, kteří byli na konci roku oceněni, je vozí bez zavinění jediné dopravní nehody dvacet až pětatřicet let. Foto: Pavlína Pospíšilová Šestici řidičů městské hromadné dopravy ocenil na konci roku dopravní podnik za milion a  více kilometrů ujetých bez jediné zaviněné nehody. Nejvyšším počtem „bezpečných“ kilometrů se mohou chlubit Vladimír Studýnka a  Vladimír Tarbaj, kteří oba shodně najeli milion a sedm set padesát tisíc kilometrů. To odpovídá pětatřiceti letům za volantem vozidel MHD. Po třiceti letech práce za volantem si připsal milion a půl kilometru Jiří Ruffing a s milionem a čtvrt ho následuje Martin Bludský. Do společ-

nosti „milionářů“ pak nově vstoupili po dvaceti letech práce Roman Adámek a Pavel Wagner. „Všem řidičům patří naše uznání a poděkování. Ve stále náročnějším městském provozu, který je mnohdy provázený i rostoucí agresivitou a  bezohledností, vykonávají svoji práci s  obdivuhodnou profesionalitou,“ uvedl předseda představenstva dopravního podniku Miloslav Kulich. Podle statistik dopravního podniku je současným absolutním rekordmanem v  jízdě bez nehod Zbyněk

Gross, který má na kontě 2 150 000 bezpečných kilometrů, a to v  trolejbusovém provozu. Mezi řidiči autobusu je držitelem rekordu Ladislav Husák, který by mohl pokořit hranici dvou milionů kilometrů v  letošním roce. „Mezi ženami – řidičkami – milionářku zatím nemáme, za autobusový provoz je k této metě nejblíže Naděžda Zejpltová s 850 000 kilometry a za řidičky trolejbusů Věra Badinová se 750 tisíci kilometry,“ sdělil vedoucí marketingu dopravního podniku František Meduna. (pp)

KAM ZA SPORTEM Sobota 13. ledna Volejbal

I. liga žen: Slavia HK – Moravská Slavia Brno (10.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina) II. liga mužů: Slavia HK – Žďár n. S. (11.00 a 15.00, sportovní hala TJ Slavia Orlická Kotlina)

Vodní pólo

I. liga mužů: Slavia Hradec Králové – Kometa Brno (18.00, bazén Eliščino nábřeží)

Lední hokej

extraliga juniorů: Mountfield HK – Kometa Brno (12.00, ČPP aréna) 6. + 8. třída: Mountfield HK – Hvězda Praha (13.30, ČPP aréna – hala 2) 5. + 7. třída: Mountfield HK – Vrchlabí (9.00, ČPP aréna – hala 2)

Florbal

extraliga žen: Tatran Střešovice – Panthers Praha (14.00, sportovní hala Třebeš) superliga mužů: Tatran Střešovice – TJ Znojmo (17.00, sportovní hala Třebeš)

Neděle 14. ledna Lední hokej

extraliga mužů: Mountfield HK – Liberec (17.00, ČPP aréna) 4. třída: Mountfield HK – Vrchlabí (9.00, ČPP aréna – hala 2)

Čtvrtek 18. ledna Lední hokej

extraliga juniorů: Mountfield HK – Dynamo Pardubice (18.15, ČPP aréna)

Pátek 19. ledna Kuželky

východočeský přebor: SKP kuželky HK B – SKP kuželky HK A (17.00, kuželna SKP Malšovice)

Kuželky

východočeská soutěž: SKP kuželky HK D – Náchod C (19.30, kuželna SKP Malšovice)

Lední hokej

extraliga staršího dorostu: Mountfield HK – Slavia Praha (17.00, ČPP aréna)

PLAVÁNÍ Den

Plavecký bazén 50 m

Aquacentrum

Sauna

Wellness studio Flošna

So 13. 1.

10.00–17.30 (18–19.30 vodní pólo)

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–23.00 (vstup s dětmi od 1 roku 10.00–15.00)

Ne 14. 1.

10.00–20.00

10.00–20.00

10.00–20.00 společná

10.00–21.00

Po 15. 1.

6.00–19.00

12.00–21.00 18.00 aquaaerobic

12.00–14.00 ženy 14.00–21.00 společná

10.00–21.00 (vstup s dětmi od 1 roku celý den)

Út 16. 1.

6.00–21.00

10.00–21.00; 11.30 cvičení pro seniory

10.00–21.00 muži

10.00–21.00

St 17. 1.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 společná

10.00–19.00

Čt 18. 1.

6.00–21.00

10.00–21.00

10.00–21.00 ženy

10.00–21.00

Pá 19. 1.

6.00–18.00 10.00–21.00 20.00–22.00 večerní plavání

10.00–21.00 společná

10.00–23.00

Dárci krve – držitelé zlaté Janského plakety a vyššího ocenění – mají o  víkendech v  otevírací době pro veřejnost bezplatný vstup do plaveckého bazénu. Dárce, který se u  pokladny v  plaveckém bazénu prokáže zlatou Janského plaketou, obdrží kartičku, která (spolu s průkazem totožnosti) opravňuje k volnému vstupu. Aktuálně na www.snhk.cz.

Tonda, evid. č. 381/2017, kříženec labradora; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 1 rok, kohoutková výška 55 cm, hmotnost 25 kg. Temperamentní kříženec labradora s vřelým srdcem – to je Toníček. Je to velký mazel, vhodný do sportovně založené rodiny s domkem a zahradou. Black, evid. č. 239/2017, kříženec; pohlaví: pes, barva: černá, věk: 5 let, kohoutková výška 50 cm, hmotnost 22 kg. Krásný kontaktní, krátkosrstý kříženec, vyrovnané přátelské povahy, to je Black. Byl nalezen v Nechanicích. Cilka, evid. č. 142/2017, kočka evropská; barva: černá s  bílou náprsenkou, pohlaví: kočka, věk: 6 měsíců. Cilka je 6 měsíců stará kočička, která se ráda mazlí a  má ráda společnost. Hodí se, jak do bytu, tak k domku se zahrádkou. (ll) Více informací na www.tshk.cz/cs/utulek útulek pro psy: 495 497 075 depozitum pro kočky: 731 131 216 Uzávěrka tohoto čísla byla 4. 1. 2018. Zveřejněné informace jsou platné k  tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla je 11. 1. 2018. Zájemci o  zasílání barevné elektronické podoby zpravodaje Radnice, která je také na www.hradeckralove.org, si o tuto službu mohou zažádat na http://mhk.cz/eradnice. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané příspěvky upravit či neotisknout. Statutární město Hradec Králové nenese odpovědnost za skutečný průběh zde inzerovaných akcí. Nezodpovídá ani za případné vložené propagační tiskoviny jakéhokoliv charakteru. RADNICE – Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502  00 Hradec Králové, IČ 00268810, nákladem 50 000 výtisků  Evidenční číslo MK ČR E 13867  Redakce: Pavlína Pospíšilová, Martin Černý, Magistrát města HK, tel. 495 707 431, 495 707 430 E-mail: redakce.radnice@mmhk. cz. Internet: www.hradeckralove.org  Redakční rada: Marie Juppová, Taťana Lankašová, Vlastimil Ondráček, Vladimír Lesák, Aleš Mokren, Marek Šimůnek, Pavel Marek, Lukáš Martinek, Petr Vinklář, Pavlína Pospíšilová. Inzerce: tel. 725 731 603  Tiskne: Samab Press Group, a. s., grafická úprava: Marek Demela  Distribuce: tel. 545 240 237.

Radnice 01 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Radnice 01 2018  

Informační zpravodaj statutárního města Hradec Králové

Advertisement