Page 1

Bezbariérově propojit úřady, kulturní a zdravotnická zařízení, školy a další důležitá místa v Hradci Králové si dal za cíl projekt město svobodného pohybu. Ke třem trasám pro pěší, které mohli dosud občané využívat, přibyla v polovině června další. Díky úpravám chodníků na Ulrichově náměstí a v jeho okolí tu bude pohyb snadnější a příjemnější nejen pro nevidomé, vozíčkáře či rodiče s kočárky. Projektanti pamatovali speciálními pochůznými pásy i na pohodlnější a bezpečnější pohyb na vysokých podpatcích.

Více na str. 2

KRÁTCE Z HRADCE Hradec je hlavním městem divadla

Fiktivní povodeň město nespláchla

Krajské město žije od úterý divadlem. Až do 30. června se zde koná 17. ročník mezinárodního festivalu Divadlo Videoreportáž z akce evropských regionajdete na Hradecké internetové televizi (HIT) n ů . K romě Klicperova divadla na www.hkhit.org a Divadla Drak se dění odehrává také v Žižkových sadech, v různých objektech starého města i jeho ulicích, kde se uskuteční open air část programu. Festivalu se účastní desítky souborů a tisíce milovníků divadla. Hradecká internetová televize (HIT) po dobu konání festivalu zajišťuje rozšířené zpravodajství v podobě speciálu. Ten můžete sledovat na internetové adrese: www.hkhit.org.

Plastové permanentky končí Už jen do konce června mohou lidé využívat ke vstupu do městských lázní permanentek v podobě plastových karet. Po tomto datu již nebude možné přistoupit k žádné formě kompenzace za nevyčerpané kredity ani převod zůstatků plastových permanentek na čipové hodinky. Nový systém čipových hodinek poskytuje levnější vstupné a umožňuje zároveň možnost návštěvy všech vodních areálů provozovaných Správou nemovitostí Hradec Králové, tedy krytého padesátimetrového bazénu, akvaparku městských lázní i koupaliště Flošna.

Upomínky na nedoplatky za odpad a psy V těchto dnech jsou občanům, u kterých město eviduje nedoplatky na poplatku za komunální odpad a za psy, rozesílány „upomínky“, tj. poštovní poukázky na dlužné částky s náhradní lhůtou splatnosti 30. června 2011. Správce poplatků - ekonomický odbor Magistrátu města Hradec Králové upozorňuje poplatníky, že v případě nezaplacení dlužné částky bude nedoplatek dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, vyměřen hromadným předpisným seznamem a může být zvýšen až na trojnásobek. V souladu s daňovým řádem může být nedoplatek vymáhán exekucí, tzn. srážkami ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb nebo přikázáním jiné peněžité pohledávky, případně soudní cestou, a to již bez dalšího upozornění. Poplatek je možné uhradit na poště, převodem z bankovního účtu nebo v pokladnách magistrátu.

Do protipovodňového cvičení se zapojil s dalšími obcemi počátkem týdne i Hradec Králové. Při fiktivní povodni byl ráno uzavřen podchod pro pěší pod Rašínovou třídou. Už v pondělí 20. června byly obce upozorněny výstrahou, došlo k vyhlášení stupňů povodňové aktivity a cvičně zasedly povodňové komise. V úterý se pak připravenost čelit mimořádné události testovala v praxi. V Hradci Králové stejně jako v ostatních obcích zasahuje v těchto situacích integrovaný záchranný systém v součinnosti s dalšími složkami města. Instalace uzávěry podchodu byla v režii technických služeb. (pp)

Parkování v Hradci bude levnější Systém parkování v Hradci Králové dozná výrazných změn. Zlevní parkovné na Velkém náměstí, dojde ke snížení ceny minimálního tarifu ve všech ostatních oblastech a klesnou ceny v parkovacím domě Katschnerka. Takový je výsledek jednání vedení města se společností ISP, který v úterý schválili městští radní. Změny začnou platit 1. září 2011. „Nespokojenost s parkováním jsme začali řešit už po nástupu v lednu, kdy jsem vyzval zastupitele a jejich politické kluby, aby zpracovali své návrhy změn a předložili, co od systému parkování očekávají,“ vysvětluje postup města primátor Zdeněk Fink. „Velmi vítám, že jsme se shodli na minimálním poplatku pět korun kdekoliv v Hradci s výjimkou Velkého náměstí. Systém má navíc desetiminutovou toleranční rezervu, takže pokud člověk vhodí do parkomatu pět korun, může stát bez postihu 25 resp. 40 minut. Za tuto dobu by měl krátkodobou záležitost stihnout vyřešit každý,“ říká primátor Fink. „Pro nás je toto snížení nejbolestivější, ale uvidíme, jak se to bude projevovat v tržbách. Počítáme

s tím, že sice klesne průměrná úhrada, ale předpokládáme, že při pětikoruně stoupne respektovanost a zaplatí více lidí,“ říká Dušan Čížek, předseda představenstva společnosti ISP, jež v Hradci Králové parkovací systém provozuje. „Zřejmě nejdiskutovanějším tématem pak byla cena parkovného na Velkém náměstí. Ta bude od září snížena ze současných padesáti na třicet korun za hodinu a bude tak srovnatelná s městy podobné velikosti,“ dodává Čížek. Ke snížení ceny na deset korun za hodinu a s denním maximem 40 korun dochází také v parkovacím domě Katschnerka. Tím se cena dostává pod uliční tarif v okolí. Sjednocují se také tarify v rámci jednotlivých zón, takže například v zelené zóně v okolí Ulrichova náměstí, kde

Rozbitá Pardubická ulice bude brzy jako nová Frekventovaná Pardubická ulice v Kuklenách dostává nový povrch. Oprava rozbité vozovky ji však uzavře pro veškerou dopravu.

Jaká budoucnost čeká Bílou věž? Muzeum východních Čech a město Hradec Králové zvou 29. června od 17 hodin na soubor přednášek na téma rekonstrukce Bílé věže přípravné práce a průzkumy. Přednášející přiblíží mimo jiné archeologický, stavebně-historický a restaurátorský průzkum, datování dřevěných prvků, zabývat se budou inženýrskými sítěmi, střešní konstrukcí a neopomenou ani hodinový stroj či památkovou péči. (re)

dosud byly ceny rozdílné, budou řidiči platit stejně. Další novinkou je vydávání abonentních karet v rezidenčních zónách v Labské a Orlické kotlině. V rezidentních zónách se v době jejich vyznačení nepočítalo s významnější podnikatelskou činností a z tohoto důvodu byly v těchto zónách zavedeny pouze rezidentní karty. Jak v Orlické, tak Labské Kotlině je zájem o abonentní karty, zejména ze strany zde sídlících živnostníků, jejichž činnost má charakter poradenských nebo právních služeb. „Město nechce živnostníky z těchto lokalit omezovat oproti jejich kolegům z jiných částí města. Předpokládáme, že se bude jednat jen o jednotky případů, a vzhledem k tomu že v době jejich parkování je lokalita méně využita, nehrozí žádný dramatický nárůst zájmu o parkování v těchto zónách,“ vysvětluje Dušan Čížek. „Celý systém, který byl často kritizován, bude nyní přátelštější pro obyvatele města i jeho návštěvníky,“ doplňuje primátor Fink. (pp)

Pardubická ulice v Kuklenách prochází obnovou.

Foto: Martin ČERNÝ

„Oprava se týká části Pardubické ulice od Anenského náměstí až skoro po Růžovou ulici v délce téměř 400 metrů. Jde o úsek, kde je vozovka nejvíce poškozena příčnými i podélnými trhlinami a různými překopy a mnoha výtluky,“ uvedl Tomáš Pospíšil z Technických služeb Hradec Králové. Práce za více než tři miliony korun zahrnou výměnu rozbitých odvodňovacích pásků, odfrézování starého a položení nového povrchu i obnovu vodorovného dopravního značení. Královéhradecká provozní v úseku zároveň provádí opravu vodovodních a kanalizačních rozvodů uložených pod vozovkou. „Oprava Pardubické ulice potrvá nejdéle do 8. července. Od 22. června dojde k úplné uzavírce opravovaného úseku pro veškerou dopravu kromě stavby a vozidel integrovaného záchranného systému,“ řekl Tomáš Pospíšil. Technické služby v dotčeném úseku také vyměnily některé stožáry veřejného osvětlení. (čer)

Část hradeb je dočasně nepřístupná Část severních teras nad Žižkovými sady je od pondělí uzavřena mobilním oplocením. Ačkoliv zde nehrozí bezprostřední nebezpečí, město přikročilo k tomuto opatření bez odkladu poté, co statik a geolog označili některá místa teras ve střednědobém či dlouhodobém hledisku za problematická. Statický posudek si město vyžádalo po březnovém náhlém sesunutí části hradby u Adalbertina. Uzávěra se dotkne některých horizontálních spojnic mezi schodištěm na Kavčí plácek a schodištěm ke Klicperovu divadlu. Po tom, co se zřítila hradba u Adabertina, zadalo město statický a inženýrskogeologický průzkum dalších částí severních teras. „Chtěli jsme s jistotou vědět, zda nehrozí další podobná nečekaná událost, která by mohla ohrozit bezpečnost lidí,“ říká vedoucí magistrátního odboru správy majetku města Ondřej Votroubek. Podle odborníků naštěstí nic podobného aktuálně nehrozí, ale některá místa už letitým intenzivním užíváním spolu s působícími geotechnickými podmínkami nejsou v nejlepší formě. „Shledali jsme několik míst, která jsou ve střednědobém či dlouhodobém výhledu riziková,“ uvádí geolog Jiří Petera. „Nejedná se o situace bezprostředně nebezpečné a sesuv nebo zřícení aktuálně nehrozí. Opěrný systém je sice porušený, ale prozatím funkční. Patrné jsou zatím mírné propady a rozrušení povrchů terasových plošin a stezek či vykloněné zídky tvořící stabilizační okraj chodníků, které sledují plíživý pohyb svahu. Tady je vyšší stupeň nebezpečí, že v horizontu let dojde při kombinaci nepříznivých faktorů k výraznějšímu sesutí. Dnes je destrukce pomalá, ale může se zvýraznit a progresovat,“ vysvětluje geolog. „V souvislosti s nárůstem provozu na terasách v době divadelního festivalu a venkovních produkcí Open air (21. - 30. 6.) tedy nechceme riskovat žádnou mimořádnou situaci,“ dodává za město Ondřej Votroubek. „Pořadatele venkovních představení jsme o tomto stavu informovali a konzultovali uzávěru s jejich potřebami tak, aby nebyl narušen chod akce.“ Terasy, které vznikaly po zboření městských hradeb od počátku 20. století do 30. let, byly výrazněji rekonstruovány v 70. letech, kdy přibyla železobetonová konstrukce - druhá úroveň teras která nemá cihlový obklad. Později pak ještě prošlo rekonstrukcí schodiště pod Kavčím pláckem. V tuto chvíli město opravuje hradby na jižní straně hradeckého návrší a souběžně i terasy pod kanovnickými domy. V minulých letech obnovou prošlo schodiště u pivovaru, Kozinka a hradby pod Městskou hudební síní. V návaznosti na získaný posudek město připravuje varianty harmonogramu prací podle návrhů stabilizace městských hradeb. K těm bude zároveň hledat vhodné dotační tituly. (pp)

Turisté se mohou těšit na nové suvenýry Turistické informační centrum obohatilo před prázdninami ve svých střediscích na Gočárově třídě, Velkém náměstí a v Bílé věži nabídku suvenýrů pro návštěvníky. Nový design dostaly zvonečky, ve stejné úpravě turisté mohou dostat také náprstky a magnetky. Malí i velcí si jistě vyberou v pestré nabídce propagačních předmětů s hradeckými motivy. (re)


STRANA 2

Hradecké nebe se otevře postiženým Hradecké letiště bude v sobotu 25. června od půl desáté do zhruba 18 hodin patřit postiženým z celé republiky, kteří se sem sjedou na čtvrtý ročník Open Skies for Handicapped. Pro postižené tady pořadatelé chystají celodenní kulturní program a především vyhlídkové lety na letounech z armádní letecké základny ve Kbelích. „Jedná se o čtvrtý ročník této rozsahem a zaměřením ojedinělé akce ve střední Evropě. Za uplynulé období se s námi dostalo do vzduchu více než 1800 tělesně postižených,“ řekl Arpád Molnár z Leteckých služeb Hradec Králové. Dosavadní tři ročníky navštívilo 6,5 tisíce lidí. Kromě vyhlídkových letů pro hendikepované je zbývající program určen všem zájemcům. Letos se návštěvníci mohou těšit na seskok parašutistů, ukázky vojenské historické techniky, policie, ornitologů, taekwondo, motokaskadéra, prohlídku letounů i soutěže a hry. Chybět nebude ani diskotéka a vystoupení hudebních skupin. (čer)

Projednání návrhu zadání Územního plánu Hradce Králové Návrh zadání Územního plánu Hradce Králové (dále jen ÚPHK) je vystaven k veřejnému nahlédnutí ve vitrínách odboru hlavního architekta v budově Magistrátu města Hradec Králové, Československé armády 408, ve 2. patře levého křídla v termínu od 23. června do 22. července 2011. Do návrhu zadání ÚPHK je možné ve stejném termínu nahlédnout také na www.hradeckralove.org/urad/novyuzemni-plan-hradce-kralove. V souladu s § 47 odst. 2) stavebního zákona může každý v uvedeném termínu uplatnit své připomínky. Pro podání připomínky je možné využít připravený formulář, který je ke stažení na výše uvedené adrese. Občané, kteří uplatnili v březnu letošního roku své „podněty pro nový ÚPHK“ nemusí podávat k návrhu zadání ÚPHK stejné připomínky. V návrhu zadání ÚPHK je již zapracován (na str. 22 odst. d.1.19) pokyn projektantovi ve vztahu k „podnětům pro nový ÚPHK“ získaným od veřejnosti a k neschváleným návrhům na pořízení změn současně platného Územního plánu města Hradec Králové. (re)

Městem budou pochodovat historické vojenské jednotky Hradec Králové, Chlum a Máslojedy. Tato tři sídla se od pátku 1. července do neděle 3. července stanou místem konání vzpomínkových akcí k 145. výročí prusko-rakouské bitvy z roku 1866. První den se uskuteční pochod historických jednotek bojištěm, pietní akt a ukázka bitevní srážky v Máslojedech. V pátek večer se program přesune do Hradce Králové, kde se v 17 hodin na Masarykově náměstí předvedou historické muziky, jezdectva a pěchoty. V 19.30 hodin začne pochod historických jednotek městem a o půl hodiny později zahájení vzpomínkových akcí na Malém náměstí. Hodinu před půlnocí bude akce pokračovat opět na Chlumu pochodňovým průvodem a pietním aktem na pruském hřbitově. Sobotní program na Chlumu vyvrcholí ve 14 hodin bitevní scénou. V neděli účastníky čeká zádušní mše na Chlumu. (čer)

RADNICE 24 / 22. 6. 2011

Hradcem Králové bez bariér Bezbariérově propojit úřady, kulturní a zdravotnická zařízení, školy a další důležitá místa v Hradci Králové si dal za cíl projekt Město svobodného pohybu. Ke třem trasám pro pěší, které mohli dosud občané využívat, přibyla v polovině června další. Díky úpravám chodníků na Ulrichově náměstí a v jeho okolí tu bude pohyb snadnější a příjemnější nejen pro nevidomé, vozíčkáře či rodiče s kočárky. Projektanti pamatovali speciálními pochůznými pásy i na pohodlnější a bezpečnější pohyb na vysokých podpatcích. Bezbariérové cesty začalo město budovat v roce 2008. Zatímco první tři se nacházejí blízko historického centra města, nově upravená trasa D převádí bezpečně a bez překážek obyvatele do velmi frekventované pravobřežní části centra. „V hledáčku našeho zájmu teď bylo území, ve kterém se nachází velké množství objektů občanské vybavenosti z oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví a sociálních služeb,“ popisuje výběr rekonstruované lokality Ivan Čakány z odboru správy majetku města královéhradeckého magistrátu. Bez problémů by se tak občané měli pohybovat mezi budovou Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, areálem Gočárových škol, poliklinikou I, pozemkovým úřadem, krajským ředitelstvím Policie ČR, dětským hřištěm, jídelnou důchodců, Sborem kněze Ambrože s kolumbáriem a kulturním domem Střelnice. Na trase nechybí ani veřejné záchodky. Zásadní roli tu sehrává i provázanost s městskou hromadnou dopravou, která je téměř nízkopodlažní a obsluhuje tuto část města velkým počtem linek a spojů.

Rozmístění vodicích pásů pro nevidomé konzultovali s projektantem zástupci organizace nevidomých a technických služeb. Foto: Pavlína POSPÍŠILOVÁ „Samotná rekonstrukce nespočívala jen v obnově havarijních povrchů chodníků, snížení obrubníků a nájezdů a v instalaci naváděcích prvků pro nevidomé,“ říká Ivan Čakány. „Z pohledu zvýšení bezpečnosti dopravy byly zkráceny nevyhovující přechody pro chodce a instalováno jejich nasvětlení. Podpora těchto dopravně-bezpečnostních opatření se podle údajů Policie ČR příznivě odráží ve snižujících se statistikách vážných dopravních nehod chodců,“ vysvětluje Čakány. Při navrhování úprav těchto komunikací pro pěší město spolupracovalo s odborem dopravy, dopravním inspektorátem Policie ČR i se zástupci organizací hájících zájmy handicapovaných osob. „Odstranění bariér přispívá ke snižování obav handicapovaných ze samostatného pohybu v městském prostředí. A právě samostatnost pomáhá vyrovnávat jejich

příležitosti v životě,“ říká vedoucí královéhradeckého střediska Tyfloservisu Daniela Morávková, která je současně i lektorkou nácviku prostorové orientace pro nevidomé. Své podněty a připomínky vznesla i Komise místní samosprávy Střed města a do povrchu chodníku z kamenných kostek byl vložen speciální pochůzný pás hladké dlažby, který vyvažuje nástrahy kostkového povrchu na nohy v podpatcích. Na první tři etapy, které procházejí centrem Hradce, město získalo finanční dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Za poslední trasu radnice zaplatila 10,5 milionu korun. Se čtvrtou etapou město svůj projekt bezpečného pohybu bez bariér ukončit nechce a ve hře je už výběr další vhodné lokality a zpracování projektové dokumentace. (pp)

Informační systém ve vodním hospodářství − aplikace pro občana i projektanta Pro rozhodování v oblasti vodního hospodářství je třeba mít data a aktuální informace. Jedná se o velké množství dynamických informací, při jejich aplikaci je účelné využít moderních informačních technologií. Město Hradec Králové proto v roce 2008 vyhlásilo veřejnou soutěž na zpracovatele projektu nazvaného Informační systém ve vodním hospodářství, kterou vyhrála firma Jacobs Consultancy Praha. Dílčí řešení v oblasti posouzení kvality vod zajišťovala subdodavatelsky firma EMPLA AG Hradec Králové, interaktivní grafické rozhraní pro vizualizaci a analýzu dat vytvořila hradecká firma T-MAPY. „Projekt byl spolufinancován grantem prostřednictvím norského finančního mechanismu. Jeho realizace začala v listopadu 2008 a skončila v prosinci 2010. Rozsahem projekt pokrývá celé území obce s rozšířenou působností Hradec Králové, což představuje zhruba 80 obcí,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Iva Šedivá. O průběhu prací a příslušných výstupech i možnostech využití byly veřejnost, samospráva i ostatní zástupci odborů magistrátu průběžně informovány formou workshopů během zpracovávání projektu, informace dostávali starostové obcí na každoročních setkáních a elektronickou poštou šly informace na jednotlivé obecní úřady. Veřejnost dostávala informace v tisku. Informováni byli rovněž odborníci a představitelé firem, kteří ve své činnosti s informacemi z vodního hospodářství přicházejí do styku nebo by mohli využít různé výstupy projektu,

například projektanti a odborné firmy, třeba Povodí Labe nebo Český hydrometeorologický ústav. „Nyní jsme v možnostech veřejného využití projektu postoupili dále. Během března až června letošního roku byly zpřístupněny aplikace umožňující využít systém jak z vnějšku přes internetové stránky města, tak přes intranet magistrátu pro další odpovídající odbory města - stavební, odbor hlavního architekta, krizové řízení či technické služby. Míra možnosti využití i přístupu k aplikacím je různá,“ doplnila Iva Šedivá. Jak má postupovat veřejnost? Přístupem přes stránku www.hradeckralove.org přes odkaz na mapy dojít k avizovanému odkazu Informační systém ve vodním hospodářství. Dále v účelových vrstvách MMHK je možno se dostat k okruhům dat, která jsou v souhrnné podobě sumarizována s popisem v legendě. Přes informace je možno získat

znalosti o vodních tocích v určených místech, o útvarech podzemních i povrchových vod. Je možno získat přehled o záplavových územích pětileté, dvacetileté a stoleté vody, místa aktivní zóny záplavy, kde vodní zákon zakazuje stavět. Zobrazí se měrné profily, v sekci vodohospodářský, hydrotechnický stav se zobrazí vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod, opuštěné kanalizace na území obce s rozšířenou působností Hradec Králové. Stejně tak je možné získat informace o zařízeních protipovodňové ochrany, třeba poldrech, o dobývacích prostorech, tedy písnících, cestou přes geologické vrstvy. Tyto odborné informační vrstvy se zobrazují na kartografickém podkladě, který tvoří základní mapa 1:10 000, ortofotomapa a vždy aktuální katastrální mapa. Tyto možnosti jsou pro veřejnost nadstandardní. Přejeme proto všem, kterým informace tohoto typu mohou posloužit, aby tomu opravdu tak bylo. Pokud byste s praktickým výše popsaným užitím měli problém, nebo byste potřebovali něco vysvětlit či nějakou další informaci získat, obraťte se prosím s odborným dotazem z problematiky vody na Ladislava Tluku: ladislav.tluka@mmhk.cz. S případným dotazem na IT záležitosti na Pavla Struhu: pavel.struha@mmhk.cz. (re)

Rozhodněte, jakou podobu hřiště Svět chcete A

B

13. 6. Podezření ze znásilnění ve stádiu pokusu, za které pachateli hrozí pětiletý trest vězení, vyšetřuje hradecká policie. Neznámý muž se v noci pokusil na chodbě domu znásilnit sedmatřicetiletou ženu, která se vracela domů. Násilník čekal, až oběť odemkne dveře a pak ji natlačil dovnitř. Žena se však bránila a křičela, takže muž utekl. Žena po útoku vyhledala lékařské ošetření, utrpěla „jen“ modřinu na hlavě a otok kolena. Policie v souvislosti s touto událostí pátrá po česky hovořícím muži atletické postavy ve věku kolem čtyřiceti let, asi 185 centimetrů vysokém a světlých krátkých vlnitých vlasů. Z místa činu údajně odjel na jízdním kole. z 16. 6. Jen dvě a půl hodiny trvalo policii, než lapila nebezpečného muže, který na Labském mostě přepadl desetiletého chlapce, vzal mu mobilní telefon a způsobil drobná zranění. Díky včasnému oznámení loupežného přepadení na policii, popisu pachatele a profesionální práci strážců zákona se podařilo podezřelého chytit poblíž kongresového centra Aldis. Vzhledem k tomu, že byl opilý, putoval nejprve na záchytku k vystřízlivění. Muž, který byl v minulosti už trestán za násilnou trestnou činnost, se k loupežnému přepadení doznal. Hrozí mu až deset let vězení. z 18. 6. Činy hlučně se bavící skupinky mládeže procházející nad ránem Fučíkovou ulicí na Moravském Předměstí se bude zabývat správní orgán. Skupinu zastavila hlídka městské policie poté, co rozjařená omladina převracela odpadkové koše a odlomila dopravní značku. K poškození značky a rozkopnutí koše se přiznal devatenáctiletý mladík, který místo uklidil a koš vrátil na své místo. Protože nebylo možné určit výši škody, strážníci událost předali k dořešení magistrátu. (čer)

Podávejte žádosti o finanční podporu veřejně prospěšných projektů KULTURA A SPORT Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu Magistrátu města Hradec Králové upozorňuje zájemce o podporu z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“ v oblastech: z CALENDARIUM REGINA 2012 cyklus exkluzivních výstav, veletrhů, kulturních, společenských a sportovních událostí v Hradci Králové z Podpora vrcholového a výkonnostního sportu - 2. kolo 2011, pro individuální sportovce a sportovní kolektivy, kteří splnili podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku v průběhu I. pololetí 2011, že písemné žádosti na předepsaných formulářích mohou podávat nejpozději do 30. června 2011. Aktualizované formuláře k žádostem o finanční příspěvky naleznete spolu s „Pravidly pro poskytování finanční podpory“ na webových stránkách Magistrátu města Hradec Králové - www.hradeckralove.org - odbor kultury, sportu a cestovního ruchu. Další informace pro oblast Calendarium Regina 2012 získáte na e-mailové adrese richard.uhlir@mmhk.cz nebo na telefonním čísle 495 707 297, v oblasti sportu pak na e-mailové adrese radka.coufalova@mmhk.cz nebo na tel. čísle: 495 707 295.

PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Dřevěné prvky na dětském hřišti Svět na Slezském Předměstí jsou kvůli působení povětrnostních vlivů ve špatném stavu, hřiště navíc svojí kvalitou a vybavením neodpovídá ostatním v Hradci Králové. Město proto uvažuje, co s tímto prostorem dál. Komise místní samosprávy Slezské Předměstí požaduje hřiště upravit a zachovat jeho původní ráz, tedy architektonicky zajímavý prostor s palisádami a dalšími dřevěnými součástmi, ovšem s menším počtem herních prvků. Technické služby oponují, že děti projevují větší zájem o hřiště s moderními herními prvky z různých materiálů, například kovu, dřeva, plastu či lan, a bezpečnými dopadovými plochami. Právě takové stojí nedaleko a podle technických služeb je rodiči a dětmi vyhledáváno více. Město se proto rozhodlo dát prostor k vyjádření těm, kterým je hřiště určeno, tedy obyvatelům, především rodičům s dětmi. Hlasujte. Snímek A ukazuje předmětné hřiště Svět a snímek B moderně zařízené hřiště Indiánka na Moravském Předměstí. Jakou podobu hřiště Svět na Slezském Předměstí chcete mít? Hlasy pro variantu označenou A nebo B posílejte do konce srpna na adresu: anketa@mmhk.cz. Foto: Martin ČERNÝ

Zájemci o získání finančního příspěvku z rozpočtu města pro veřejně prospěšné projekty na péči o životní prostředí města a ekologické projekty pro letošní rok mohou podávat žádosti do 15. července 2011. O příspěvek je možné žádat na péči o životní prostředí města a ekologické projekty v Hradci Králové. Formulář žádosti naleznete na stránkách města Hradce Králové: www.hradeckralove.org na odboru samosprávných činností města Magistrátu města Hradce Králové. Žádosti o granty zasílejte na odbor samosprávných činností města Magistrátu města Hradce Králové k rukám Jana Kolomazníka, vedoucího odboru samosprávných činností města. (re)


RADNICE 24 / 22. 6. 2011

KAM ZA KULTUROU Sobota 25. 6. Divadlo Drak 10.00 Červená karkulka Divado Drak - Labyrint 13.00 Divadlo na vlastní kůži Hvězdárna HK 15.00 Pozorování slunce, 16.00 Program pro děti, 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Kino Centrál 15.30 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D, 18.00 Cesta za horizont, 20.00 Westernstory Studio Beseda 17.00 KeatON ČRo HK 17.10 Radioklub - Divadlo evropských regionů Centrum Bé plus 18.00 Transsibiřská magistrála, uvádí M. Vaňková Klicperovo divadlo 19.00 Mistr a Markétka Klub Čtyřka 20.00 Jelení loje Letní kino Širák 21.30 Útěk ze Sibiře Divadlo Drak - venku 22.00 Pedrolínův sen

Neděle 26. 6. Muzeum VČ 9.00 Těšíme se na prázdniny IC Velké náměstí 10.00 Putování pohádkovým městem (nutno rezervovat), 15.00 Putování po dominantách města (nutno rezervovat) Divadlo Drak 10.00 Červená karkulka, 13.00 Jak si hrají tatínkové, 17.00 Jak si hrají tatínkové II aneb Zlatovláska KD Střelnice 14.00 Nedělní taneční odpoledne Žižkovy sady 15.00 Jelení loje Klicperovo divadlo 15.00 Nesladím, 20.00 Někdo to rád slovenské Kino Centrál 15.30 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D, 17.30 Neznámý, 20.00 Cesta za horizont Studio Beseda 17.00 Hotel Dieu Divadlo Drak - venku 21.00 Do Draku bez fraku

STRANA 3

Nejúspěšnější sezona vodních pólistů TJ Slavia Hradec Králové

Členové oddílu vodního póla TJ Slavia Hradec Králové v pondělí 20. června slavnostně zakončili za účasti zástupců vedení města a tělovýchovné jednoty letošní sezonu. Ta byla pro hradecké vodní pólisty nejúspěšnější sezonou v historii existence tohoto sportu v Hradci Králové. Muži letos vyhráli Český pohár a v prvoligové soutěži se umístili na druhém místě. Na stejné příčce tabulky ukončily ligovou soutěž ženy. Družstva dorostenců a dorostenek vybojovala bronzové medaile. Starší žáci dosáhli v přeboru republiky na stříbrné medaile, nejúspěšnějším družstvem v oddílu se stali mladší žáci, kteří republikovou soutěž vyhráli. Bohužel tento zajímavý sport, který je současně nejtěžším kolektivním sportem, zatím nenašel mezi obyvateli Hradce Králové tolik fanoušků, jak by si zasloužil. Možná že letošní výsledky přilákají v příští sezoně do hlediště hradeckého bazénu více diváků. (zg)

Mladší žáci po získání zlatých medailí.

Úterý 28. 6. Klicperovo divadlo 10.00 Sherlock Holmes, 19.00 Světáci Galerie MU 10.00 a 17.00 Krajina současný pohled, komentovaná prohlídka Divadlo Drak - venku 16.00 La Caravane Passe/Karavana jede Studio Beseda 16.30 Klub autistů Divadlo Drak 17.00 Planeta football Kino Centrál 17.00 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 2D, 20.00 X-Men: První třída Divadlo Drak - Studio 19.00 Pirat 07 and queen of love Nová Akropolis 20.00 Projev své city, zlepšíš své vztahy ČRo HK 20.10 Regionální scéna „Rock for people“

Středa 29. 6. Divadlo Drak 10.00 Jakub a obří broskev, 21.00 Modrovous/Suovordom Divadlo Drak - venku 14.00 Jak chodil Kuba za Markytou + Tři přadleny Divadlo Drak - Studio 15.00 Deviatko, 19.00 V kůži Alberta Schwartze Muzeum VČ 17.00 Bílá věž v minulosti, současnosti a budoucnosti ČRo HK 17.10 Křížovka Žofka Kino Centrál 17.30 Westernstory, 20.00 Voda pro slony Klicperovo divadlo 19.00 Misantrop Hvězdárna HK 20.00 Večerní program, 21.30 Večerní pozorování Studio Beseda 21.30 Ucho Letní kino Širák 21.30 Zůstane to mezi námi

Čtvrtek 30. 6. Divadlo Drak - Labyrint 10.00 Prohlídka Labyrintu divadla Drak ČRo HK 17.10 Radiofónum Kino Centrál 17.30 V peřině 3D, 20.00 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna 3D Klicperovo divadlo 19.00 Komunismus Letní kino Širák 21.30 Rychle a zběsile 5

Pátek 1. 7. ČRo HK 10.10 Páteční „PéHáčko“ Salón královéhradecký 17.00 Národní parky jihozápadu USA

Foto: Archiv vodního póla

Stepaři obájili titul republikových šampionů

Vítězná formace stepařů retro stylu Girls, girls, girls.

Foto: Archiv FF

Taneční stepařský soubor Fidgety Feet ze ZUŠ Střezina v Hradci Králové obhájil titul mistra republiky - Tap Dance ve formacích v hlavní věkové kategorii. V konkurenci 470 stepařů z celé republiky ve věku od 8 let až po seniorskou věkovou kategorii hradecký soubor bodoval. Fidgety Feet odjížděl na mistrovství s deseti choreografiemi v dětské, juniorské a hlavní věkové kategorii. Většina z nich dosáhla na medaile nebo zůstala malý krůček od nich. V královské disciplíně formací v hlavní věkové kategorii dospělí od 16 let předvedli členové Fidgety Feet novou choregrafii L. Hejnové „Girls, girls, girls“ ve stylu retro a obsadili 1. místo. Kromě medailí a pohárů získali tanečníci souboru svým umístěním na 1. - 3. místě nominace na prosincové mistrovství světa v německé Riese, kde již několikrát město i republiku reprezentovali. Více na: www.fidgetyfeet.strezina.cz. (re)

Fotbalový turnaj mateřských škol vyhrála MŠ Milady Horákové První ročník fotbalového turnaje hradeckých mateřských škol, který ve sportovním areálu Háječek uspořádal FC Hradec Králové ve spolupráci s Fotbalovou školičkou při ZŠ M. Horákové, vyhrála MŠ Milady Horákové. Do 1. ročníku turnaje, který zahájil sportovní ředitel FC HK Ladislav Škorpil a ředitel turnaje Petr Vohralík, se přihlásilo osm hradeckých mateřských škol - Čtyřlístek, Kamarád, Kampánova, Klíček, Lužická, M. Horákové, Věkoše a Třebechovická. Po odehrání základních skupin se do bojů o medaile probojovaly týmy mateřských škol Kampánova, M. Horákové, Lužická a Klíček. V utkáních o konečné umístění nejprve MŠ Věkoše porazila Motýlky z MŠ Třebechovická 1:0 a MŠ Čtyřlístek podlehla MŠ Kamarád 2:3. Zápas o bronzovou medaili vyhrála MŠ Lužická, která porazila MŠ Klíček 2:0. Vrcholem turnaje bylo finálové utkání mezi MŠ M. Horákové a MŠ Kampánova. Není asi náhodou, že právě v těchto dvou družstvech se představilo nejvíce absolventů Fotbalové školičky při ZŠ M. Horákové. Více jich bylo v druž-

stvu MŠ M. Horákové, a byli to právě oni, kteří této MŠ vystříleli vítězství v poměru 3:0. Nejlepším střelcem turnaje se stal s osmi brankami Matěj Hampl z vítězného družstva. Na závěr obdržela všechna družstva z rukou náměstka primátora Leo-

še Kučery, generálního ředitele FC HK Richarda Jukla a ligových hráčů Pavla Černého a Tomáše Koubka pěkné ceny. Podle ohlasů zúčastněných mateřských škol se 1. ročník vydařil, takže nezbývá než se těšit na druhý. (pv)

Nový elektrobus bude k vidění 30. června od 10.30 hod na terminálu hromadné dopravy. Prezentovat jej bude společnost SOR Libchavy, která je mimo jiné dodavatelem nových trolejbusů pro královéhradeckou městskou hromadnou dopravu.

Dětský den v Malšovicích Hry a soutěže i divadlo. Děti se mohou těšit na sobotu 25. června, kdy pro ně Komise místní samosprávy Malšovice pořádá dětský den. Uskuteční se ve vnitrobloku mezi ulicemi Čajkovského a Mrštíkova. Od 13 hodin budou připraveny hry a soutěže o ceny a skákací hrad. Na venkovní dění naváže v 15.15 hodin v nedalekém Centru mladých divadlo.

Svatojánská slavnost na Novém Hradci Svatojánská slavnost je podle tradice plná kouzel a nadpřirozené magie. V lese ožívají lesní skřítci a víly. Občanské sdružení Všemi vjemy

Fotbalový klub FC Hradec Králové začíná prodávat permanentní vstupenky na nadcházející ročník I. fotbalové ligy. Prvních pět set zájemců bude mít navíc šanci získat originální klubový dres pouze za 400 korun. Stávající držitelé permanentek si vstupenky budou moci pořídit na Všesportovním stadionu v Malšovicích v týdnu od 27. června do 1. července od 8 do 17 hodin. Od pondělí 4. července budou mít stejnou možnost ostatní fanoušci. Ceny permanentek budou letos o něco dražší. Zájemce přijdou na 990 korun, zlevněné budou stát 550 korun. Vstupenky na jednotlivá utkání fanoušci pořídí za 100 Kč a zlevněné za polovinu. Na vybraná utkání, maximálně však čtyři, bude z důvodu zvýšené bezpečnosti činit vstupné 150, respektive 75 korun. (čer)

Ani o prázdninách nebude mít nuda šanci Osm koncertů, tři víkendové výstavy na Šrámkově statku v Pileticích, deset promenádních koncertů v Jiráskových sadech, prohlídky Bílé věže i další akce chystá na letošní prázdniny Hradecká kulturní a vzdělávací společnost za podpory města a ve spolupráci s Destinačním managementem Hradecko. Na letních koncertech v piletickém statku se kromě našich interpretů, například Pavla Dobeše s Tomášem Kotrbou, Doklobouku nebo Nadoraz, představí také kapela Honky Tonk Brothers z partnerského polského Walbrzychu. Od 8. července do 28. srpna budou moci zájemci o víkendech vidět v roubence na Šrámkově statku výstavy uměleckých objektů za dřeva, fotografií a etnografickou expozici. Milovníci promenádních koncertů v Jiráskových sadech se mohou těšit třeba na JH Big Band, Podkověnku, Podzvičinku, Dechový orchestr města Hradce Králové nebo kapelu Gornicza orkiestra deta z Walbrzychu. (re)

Na příměstský tábor mohou zájemci také k terminálu

UDĚLEJTE SI ČAS Na terminál přijede elektrobus

Galerie Na Mostě - Výstava manželů Šafrových, Paličkování a obrazy nejen z Hradce, Ateliér Labyrint - Výstava Šárky Hrouzkové a Jiřího Kmoška, do 26. 6. SVK HK 5. patro - Výstava Dinosauři pohledem 21. století, do 29. 6. Galerie Barbara - Pavel Matuška a Kateřina Baranowská, do 30. 6. Galerie U Klicperů - výstava Aleše Lamra, do 30. 6. Galerie Koruna - Dalibor, Ludmila a Vlasta Matouškovi, obrazy a grafiky, do 30. 7. Galerie Na Hradě - Východočeský výtvarný salón, do 5. 9.

Permanentky na fotbal pořídíte od pondělí

Pondělí 27. 6. Divadlo Drak - Studio 10.00 Tic tac time, 15.00 Joke Killers Divadlo Drak 14.00 Črni muc vasuje/Černý kocour jde na námluvy, 19.00 Amberville Galerie Na Mostě 16.00 Vernisáž výstavy manželů Šafrových, Paličkování a obrazy nejen z Hradce Studio Beseda 16.30 Král je panna Divadlo Drak - venku 17.00 La Caravane Passe/Karavana jede Kino Centrál 17.30 Láska a jiné závislosti, 20.00 Neznámý Klicperovo divadlo 19.00 Somewhere...La Mancha

VÝSTAVY

zve na oslavu slunovratu ve středu 29. června od 15 hodin na zahradu skautské klubovny na Novém Hradci Králové, Přemyslova 21. Nebude chybět oheň, pečené brambory, lanová veverčí dráha, tvoření, tanec, kytara. Více na www.vsemivjemy.cz. .

Skleróza přiveze eroticko−politickou pohádku Country club Lucie uvidí v sobotu 25. června od půl deváté večer eroticko-politickou pohádku se zpěvy a tancem nazvanou Dlouhý v podání divadelního souboru Skleróza.

Zápis U tří veverek Ve středu 29. června se uskuteční od 15 do 17 hodin zápis k předškolnímu vzdělávání pro děti od tří do šesti let v dětském lesním klubu U tří veverek. Dítě nemusí splňovat městem nastavená kritéria. Jedná se o rodičovskou nekomerční iniciativu inspirovanou lesními mateřskými školami a alternativními pedagogickými směry. Zápis se uskuteční ve skautské klu-

bovně na Novém Hradci, Přemyslova 21. Více na www.utriveverek.cz.

Dernisáž s aukcí v Centrálu Až do 29. června bude k vidění v kině Centrál výstava výtvarných prací žáků ZŠ Prointepo. Dernisáž spojenou s aukcí obrazů a objektů, které vytvořili žáci pod vedením výtvarnice Martiny Jiroutové a Aleny Sysové. Dernisáž začíná v 16.30 hodin v předsálí kina. Připraven je kulturní program a menší pohoštění. Zakoupením obrazu můžete podpořit speciální zařízení pro děti a žáky s tělesným a kombinovaným postižením. Výtěžek bude použit na výtvarné potřeby.

Nábřeží řemeslníků zpestří ohňová show Na Tylovo nábřeží zavítá 1. července tradiční Nábřeží řemeslníků. Pět desítek lidových řemeslníků tady bude zájemcům předvádět šikovnost od 10 do 22 hodin. Zároveň nabídnou své výrobky k prodeji a zapojí zvídavé děti do práce. Večer se uskuteční ohňová show. (re)

Příměstský tábor mohou hradecké děti strávit také v První soukromé základní škole nedaleko terminálu hromadné dopravy, kde se bude konat od 18. do 29. července. Je určen nejen žákům této školy, ale všem zájemcům, především dětem z prvních až šestých tříd. V pestrém programu pro ně organizátoři příměstského tábora připravili různé hravé aktivity v budově školy i na zahradě, procházky po okolí školy i města, ale také výukové programy na počítači nebo zábavné čtení. Zpestřením se stane rovněž možnost návštěvy solné jeskyně. (re) Uzávěrka tohoto čísla byla 17. 6. 2011. Zve− řejněné informace jsou platné k tomuto datu. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 6. 2011. Redakce si vyhrazuje právo nevyžádané přís− pěvky upravit či neotisknout. Statutární měs− to Hradec Králové nenese jakoukoliv odpo− vědnost za případně vložené propagační tis− koviny jakéhokoliv charakteru. Se stížnostmi v tomto smyslu se, prosíme, obracejte na svého poštovního doručovatele. RADNICE − Čtyřikrát měsíčně vydává Ma− gistrát města Hradce Králové z Evidenční číslo MK ČR E 13867 z Redakce: Pavlína Po− spíšilová, Martin Černý. Magistrát města HK, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, tel. 495 707 431, fax: 495 707 101. E−mail: redakce.radnice@mmhk.cz. Adresa internet: www.hradeckralove.org. Inzerce Garamon s.r.o., tel.: 603 234 459 z Tiskne Garamon s.r.o. Hradec Králové z Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p., tel. 495 054 125.

Radnice 24 2011  

Hradec je hlavním městem divadla Jaká budoucnost čeká Bílou věž? Frekventovaná Pardubická ulice v Kuklenách dostává nový povrch. Oprava rozb...

Advertisement