Page 1

T

Y

G

O

D

N

I

K

P

Ł

A

Z

E

T

A

B

E

N a s z e

Warszawska

Noc

Muzeów

Starostwo Powiatowe w Płońsku objęło patronat nad akcją przejazdu mieszkańców powiatu na Warszawską Noc Muzeów, która odbędzie się 18 maja.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości okazyjnego przejazdu na Noc Muzeów w Warszawie. Organizatorem, który zapewnia transport jest firma MOBILIS GROUP właściciel płońskiego PKS. Cena biletu w obie strony to tylko 19 zł. Organizator zapewnia również opiekuna w autobusie, który będzie koordynował przejazd i powrót. Wyjazd spod dworca PKS w Płońsku jest o g. 16.50, a powrót jest planowany o g. 1.00 z Placu Defilad. Transport po Warszawie między muzeami jest bezpłatny. Karnety można zakupić w kasie dworca PKS w Płońsku oraz na www.bilety.mobilis.pl (po) Reklama

EXTRA Z

E

T

A

B

N a s z e

E

Z

P

7

Ł

A

T

N

A

d n i

Informator miejski str. 7

Z Płońska do Warszawy

A

P

7

Goście z Ukrainy str. 3

G

Z

Ń

Ł

A

T

N

A

d n i

S

K

CZYTAJ WIĘCEJ

EXTRA G

O

CZYTAJ WIĘCEJ

17

MAJ 2013 NR 79


Wiadomości

2

17 luty 2013

Reklama

Wiadomości z powiatu Zarząd Powiatu Płońskiego ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dla opracowanych dokumentów: • Projekt „Programu ochrony środowiska dla powiatu płońskiego na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2021r”, • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla powiatu płońskiego na lata 2013-2017 z perspektywą do 2021r.” Z treścią projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Płońskiego na lata 2013-2017 z perspektywą do roku 2021r.” oraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się: • w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. ZWM 10, 09-100 Płońsk, II piętro, pokój 244, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600, tel. (23) 663-24-18, • na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku pod adresem www.powiat-plonski.pl i www.powiat-plonski.bip. pl w zakładkach Komunikaty, Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do 29 maja 2013r.: • w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Płońsku, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, • ustnie do protokołu w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku,

To miejsce czeka na Twoją reklamę

ul. ZWM 10, 09-100 Płońsk, II piętro, pokój 244, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600, • na adres email: ochronasrodowiska@powiat-plonski.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Płońskiego.

Kolarskie zmagania w Baboszewie

Już od siedmiu lat 1 maja w Baboszewie odbywają się Amatorskie Mistrzostwa Powiatu Płońskiego w Kolarstwie Szosowym organizowane przez Starostwo Powiatowe w Płońsku przy pomocy Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” w ramach Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego o memoriał A. Trochanowskiego. W tym roku wzięło w nich udział 20 zawodników, którzy rywalizowali między sobą na dystansie 42 km (dwie pętle po 21 km). Poniżej drukujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach wiekowych: Junior (13-16 lat) I - Adrian Blicharski II – Damian Januszewski III – Damian Chorzewski Senior (17-39 lat) I – Bartosz Bidas II - Janusz Węgliński III – Kamil Kuszmider Masters (40 – 59 lat) I – Tomasz Piotrowski II – Marek Hondra III – Sławomir Szczygieł

Weteran (60 i więcej lat) I – Mirosław Żebrowski II - Andrzej Ferski III - Jan Rogowski Kobiety (open) I – Karolina Kłosiewicz Ponadto, organizatorzy przyznali trzy nagrody specjalne: Najmłodszy zawodnik – Karolina Kłosiewicz (14 lat) Najstarszy Zawodnik – Stanisław Świerczewski (65 lat) Nagroda Specjalna za wolę walki – Paweł Sieliwiak Za pomoc w organizacji VII Amatorskich Mistrzostw Powiatu Płońskiego w Kolarstwie Szosowym serdeczne podziękowania składamy na ręce: - p. Marcina Wasiołka prezesa Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Sportu Mazovia Team - p. Piotra Lipińskiego dyrektora Hali Sportowej w Baboszewie - p. Ryszarda Cieślaka - p. Marcina Rzeczkowskiego dyrektora Oddziału w Płońsku Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie - p. Bogdana Brauna z Kanady za ufundowanie nagród - p. Grzegorza Kopra i klas mundurowych z Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku - p. Zygmunta Aleksandrowicza dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku - p. Wiesława Przedpełskiego Wójta gminy Baboszewo - p. Aleksandra Jarosławskiego Wójta gminy Płońsk - p. Piotra Dąmbrowskiego – naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Płońsku - Ochotniczej Straży Pożarnej w Baboszewie.


Wiadomości 17 maj 2013

Spotkania

3

Reklama

Goście z Ukrainy

17 kwietnia w godzinach popołudniowych płońscy starostowie gościli delegację z Obwodu Wołyńskiego na Ukrainie. Wizyta miała charakter roboczy i dotyczyła konkretnych problemów i ich rozwiązań w zakresie zatrudniania obcokrajowców przy pracach sezonowych. Było to kolejne, 4 spotkanie z przedstawicielami Obwodu Wołyńskiego. Tym razem do Poświetnego przyjechali: Andrej Łomaga - dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej i integracji europejskiej wołyńskiej obwodowej administracji, Raisa Kuczmuk  - dyrektor Urzędu Pracy Obwodu Wołyńskiego, Rostysław Wojtiuk - dyrektor centrum przygotowania oraz podnoszenia kwalifikacji specjalistów d/s rolnictwa Obwodu Wołyńskiego, Wiktor Czubko - kierownik oddziału integracji europejskiej obwodowej administracji, Ludmiła Buhowcewa– dyrektor Agencji Zatrudnienia w Łucku i Oleksandr Romaniuk - przedstawiciel ukraińsko-europejskiego centrum konsultingowego. Jak zawsze delegacji towarzyszył Jan Mańkowski – prezes Ukraińskiego Centrum Biznesu, który był inicjatorem tego spotkania. Ze strony powiatu w spotkaniu uczestniczyli: starosta Jan Mączewski, wicestarosta Andrzej Stolpa, Przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Mucha, Radni Rady Powiatu z Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Infrastruktury Technicznej, Gospodarki Ziemią: Marianna Chybała, Rajmund Okrasa, Witold Pająk i Ryszard Gortat, wójt gminy Czerwińsk Michał Walerysiak, przedstawiciel gm. Załuski Ewa Siwek, dyrektor MODR O/Poświętne Agata Sosińska, dyrektorzy Powiatowego Urzędu Pracy Eugeniusz Demianiuk i jego zastępca Piotr Skierkowski. Lokalne media reprezentował Dawid Turowiecki z portalu Nowy Kurier Płoński. Po prezentacjach powiatu, MODR-u i Urzędu Pracy rozpoczęła się dyskusja. Zdefiniowano najbardziej palące problemy w kwestii zatrudniania obywateli Ukrainy do prac sezonowych w powiecie płońskim:

Wizy

Obywatel Ukrainy może pracować w Polsce przez pół roku. Mimo, że występują oni o wizę na taki czas i legitymują się oświadczeniami ze strony naszych rolników, że przez pół roku będą u nich zatrudnieni, niestety, nie zawsze ją otrzymują lub otrzymują na czas krótszy. Jest to problem dla naszych plantatorów, gdyż muszą w sezonie szukać nowych pracowników.

Przepływ informacji

Podjęto problem przepływu informacji pomiędzy pracodawcami a potencjalnymi pracownikami. W chwili obecnej odbywa się on za pomocą ukraińskich przewoźników, ale ten system jest bardzo niepewny. Brak jest też informacji o warunkach pracy w Polsce. Ukraińcy boją się czasami przyjechać do nas . Kojarzą nas z tzw. „zachodem”, o którym niewiele wiedzą. Wolą jechać, np. do Rosji, gdzie są gorsze warunki pracy i płacy, ale czują się tam bardziej jak u siebie.

Szara strefa

Pracowników do pracy w Polsce rekrutują przewoźnicy. Niestety, pracownik nie jest informowany do kogo, gdzie i za ile jedzie. Jest całkowicie zdany na łaskę przewoźnika, który za dowóz na miejsce i tzw. załatwienie pracy pobiera horrendalne sumy od pracowników. Może to być nawet połowa wynagrodzenia zarobionego w Polsce. W trakcie dalszej dyskusji wypracowano następujące rozwiązania powyższych problemów: • Ukraińsko-Polskie Centrum Zatrudnienia. Ze strony Jana Mańkowskiego padł pomysł stworzenia takiego centrum, które pracując po stronie polskiej i ukraińskiej obsługiwałoby kompleksowo pracowników i pracodawców, organizując od początku do końca wyjazd do pracy. Centrum pełniłoby również rolę opiekuńczą i doradczą. Po obu stronach szukałoby pracy i pracowników. Na Ukrainie też potrzeba pracowników, szczególnie szkoleniowców i doradców z zakresu rolnictwa, specjalistów od

hodowli roślinnej i hodowli krów mlecznych, zootechników, menedżerów średniego szczebla. Centrum pomogłoby także wyeliminować choć w części szarą strefę. • Współpraca agencji zatrudnienia w Polsce i w Łucku. Wicestarosta Andrzej Stolpa zauważając problem w powstaniu takiego Centrum ze względu na brak kompetencji powiatu w tym zakresie, zaproponował wytypowanie instytucji w Polsce i na Ukrainie, które już są i mają pozwolenia na pośrednictwo zatrudnienia międzynarodowego. Jako powiat moglibyśmy pomóc tym agencjom w rozpowszechnianiu informacji wśród naszych plantatorów. • Wizyta u Konsula w Łucku. Po 11 maja jest zaplanowana wizyta u Konsula w Łucku w sprawie sprawniejszego wydawania wiz. Debatę podsumował szef delegacji ukraińskiej Andrej Łomaga, który zapewnił, że strona ukraińska pozyska środki z UE na stworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Zatrudnienia. Natomiast wszelkie pomysły co do funkcjonowania Centrum należy zgłaszać do Jana Mańkowskiego. Jestem zadowolony z naszych kontaktów, bo współpraca nabiera tempa i jest korzystna dla obu stron. Zatrudnianie obcokrajowców do prac sezonowych jest jednym z wielu obszarów, na którym możemy współpracować. Ukraina stanowi olbrzymi rynek zarówno pod względem produkcji, jak i zbytu. Niedługo wejdzie do UE i nasza współpraca nabierze jeszcze większego znaczenia - skomentował spotkanie wicestarosta Andrzeja Stolpa. Współorganizatorem spotkania był MODR O/Poświętne w Płońsku. (po)

INFORMACJA Uprzejmie przypominam, że 31 maja 2013r. upływa termin do wniesienia II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie art.11¹ ust.7 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1356 ze zm.) Niedokonanie opłaty w ustawowym terminie powoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa (art.18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy). Z poważaniem Anna Czerniawska Sekretarz Miasta


4

Wiadomości 17 maj 2013

Kronika policyjna 11 maja, NOWE MIASTO,

Mieszkaniec gm. Nowe Miasto, kierował rowerem będąc w stanie nietrzeźwości (I- 1,27 mg/l, II- 1,50 mg/l).

10 maja, RACIĄŻ,

55-letni mieszkaniec woj. podkarpackiego , będąc w stanie nietrzeźwości (I- 0,60 mg/l; II- 0,61 mg/l), kierował rowerem po drodze publicznej.

10 maja godz. 19:50, PŁOŃSK,  ul. ZIELONA

Nieznany sprawca ukradł skuter a następnie spalił porzucony pojazd. Wartość skradzionego mienia pokrzywdzony mieszkaniec Płońska określił na kwotę 3000 złotych.

11 maja godz. 16:33, CIEMNIEWO,

Nieznany sprawca po uprzednim zdemontowaniu części ogrodzenia z posesji ukradł zbiornik o poj. 5000 litrów zamontowany na ramie od rozrzutnika rolniczego wraz z dwoma pompami do wody. Łączna suma strat wynosi około 15000 złotych na szkodę mieszkańca gm. Sochocin.

09 maja godz. 23:00, KRAJKOWO,

Nieznani sprawcy z budynku gospodarczego ukradli: 30 litrów oleju napędowego, 20 litrów paliwa Pb 95, myjkę KARCHER, komplet

kluczy oczkowych, płaskich nasadowych, elektronarzędzia oraz wędliny wieprzowe i drobiowe, wszystko o łącznej wartości około 6.000 tyś na szkodę mieszkańca gm. Raciąż.

09 maja, godz. 19:26, Szeromin

Kierująca rowerem 16-letnia mieszkanka Płońska podczas wykonywania manewru skrętu w lewo, uderzyła w wyprzedzający ją w tym czasie samochód m-ki Mazda, kierowany przez 19-letniego mieszkańca Płońska. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta została przewieziona do szpitala w Płońsku, gdzie zmarła.

08 maja KROCZEWO,

Podczas kontroli autokaru, którym miały jechać dzieci na wycieczkę, ujawnili, że kierowca autokaru Mercedes Benz ( 60-letni mieszkaniec Nowego Dworu Mazowieckiego), znajdował się w stanie nietrzeźwości (I-0,53 mg/l; II-0,49 mg/l).

07 maja, godz. 22:00, RACIĄŻ, 

W/n sprawcy na terenie prywatnej posesji, po uprzednim pokonaniu zabezpieczeń stojaka na butle gazowe, ukradli z jego wnętrza 10 szt. butli gazowych 11 kg. Łączna wartość strat to 1500 zł na szkodę firmy z Warszawy. 07 maja godz. 22:00, CHROŚCIN,  Nieznani sprawcy po uprzednim

Reklama

zerwaniu kłódki zabezpieczającej drzwi od metalowego stojaka z butlami gazowymi, skradli z jego wnętrza 6 szt. butli gazowych 11 kg. Suma strat wynosi 800 zł na szkodę firmy z Warszawy.

05 maja Dzierzążnia,

49-letni mieszkaniec gm. Dzierzążnia, będąc w stanie nietrzeźwości (I-0,35 mg/l ;II-0,33 mg/l ) kierował pojazdem marki Opel.

04 maja, Nowe Miasto,

22-letni mieszkaniec Płońska, będąc w stanie nietrzeźwości (I - 0,62 mg/l; II - 0,65 mg/l) kierował rowerem.

04 maja, Raciąż,

61-letni mieszkaniec Raciąża, będąc w stanie nietrzeźwości ( I-0,89 mg/l; II-0,79 mg/l ) kierował rowerem po drodze publicznej.

03 maja, godz. 18:56, MIĄCZYNEK,

Nieznany sprawca zdjął i ukradli ze słupków ogrodzeniowych 17 szt. kapturków klinkierowych o łącznej wartości 2550 złotych na szkodę mieszkańca gm. Czerwińsk.

02 maja PŁOŃSK, ul. Wyszogrodzka,

36-letni mieszkaniec pow. nidzickiego, będąc w stanie nietrzeźwości (I-1,55 mg/l ; II-1,41 mg/l) kierował pojazdem marki Opel.

To miejsce czeka na

Twoją reklamę


Reklama 17 maj 2013

5


6

Wiadomości 17 maj 2013

Walka z chorobą

Ciągle czuję, że goni mnie czas…

Katarzyna Stołowska jest siedemnastoletnią uczennica jednego z płockich liceów. Kasia chce podzielić się z Wami swoją historią. Jest wyjątkową dziewczyną, otwartą, pogodną, wrażliwą i świadomą jak ważną sprawą jest to, aby dobrze wykorzystać swój czas. Ma wiele planów i marzeń. Zrealizuje je, jeśli i Ty jej w tym pomożesz. Kasi nie są potrzebne jedynie pieniądze na leki opóźniające postęp choroby. To ważny element terapii, ale jak mówi najważniejsi są dla niej ludzie, których poznała w czasie choroby, a którzy są dla niej ogromnym wsparciem i podporą. Jeżeli chcesz skontaktować się z Katarzyną, porozmawiać, znajdziesz ją na facebooku. A jeśli chcesz pomóc jej materialnie przeznacz w przyszłym roku 1% swojego podatku na Fundację Dobro powraca- Fundacja na rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Możesz też pomóc wpłacając nawet niewielka kwotę na subkonto (numer konta: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001 tytuł: Katarzyna Stołowska). Pomóc może tak naprawdę każdy z Was, bo każda złotówka ma realne znaczenie i przekłada się na codzienne funkcjonowanie Kasi. Przeczytaj historię Kasi, pokaż ją znajomym, tak aby dotarła jak najdalej i przełożyła się na konkretną pomoc. Moja choroba zaczęła się zupełnie niedawno, bo w kwietniu zeszłego roku. Początkowo objawy wyglądały zupełnie

niewinnie - drętwienie nóg, zmęczenie. Potem było już gorzej, nie mogłam utrzymać równowagi i kręciło mi się w głowie, trudno było mi poruszać się bez czyjejś pomocy. To trwało przez około miesiąc i cały czas się nasilało. W tym czasie wybrałam się z mamą do lekarza, ale wszystkie badania były poprawne, więc polecono nam neurologa. Pani neurolog od razu powiedziała, że jest podejrzenie o stwardnienie rozsiane. Następnego dnia byłam już w szpitalu na Winiarach. Spędziłam tam cały maj i nikt tak na prawdę nie wiedział co mi jest, ponieważ nie było żadnego specjalisty i leżałam na oddziale ogólnym. Później pod koniec wakacji byłam już zapisana w Centrum Zdrowia Dziecka i teraz tam należę, dopóki nie ukończę 18 lat. Latem miałam drugi rzut choroby, drętwiały mi ręce nic nie mogłam nimi robić zaczęły się problemy ze wzrokiem. Od początku wiedziałam że musi być lepiej czekałam, aż rzut minie, staram się być aktywna bo przy tej chorobie to bardzo ważne. Całe wakacje ćwiczyłam i pływałam bo tutaj równowaga nie była mi potrzebna ;) Będąc w szpitalu rezonans wszystko już potwierdził, na 100% stwardnienie. Od razu zapisano

mnie do programu leczenia, który mam na 5 lat. Przyjeżdżam co 3 miesiące do szpitala po odbiór leku (nazywa się Interferon). Leczenie jest bardzo drogie, miesięcznie to ponad 3 tysiące. Lek mi pomaga i bardzo się cieszę, jednak boję się, co będzie jak skończy się program leczenia. Nie ma pewności czy będzie on przedłużony. Obecnie całkiem dobrze sobie radzę. Chodzę do szkoły, gram na gitarze, gram w ping ponga, bardzo lubię sport i podróże (to chyba najbardziej). Mam fajną klasę - bardzo mi pomogli kiedy byłam w szpitalu, odwiedzali mnie i pocieszali, niedawno przekazali na mnie 1% podatku. W czasie choroby poznałam bardzo dużo fajnych ludzi, prawdopodobnie gdyby nie choroba nigdy bym ich nie poznała. Bardzo mi pomagają i troszczą się. Wsparcie miałam nawet od tych, po których się tego nie spodziewałam, ale mało osób wiedziało na czym polega moja choroba, właściwie ja sama nie wiedziałam czym jest, dlatego też pytali się czy już wszystko ok i czy wyzdrowiałam. Musiałam im wytłumaczyć, że ja już nie wyzdrowieję… Mieszkam tylko z mamą, bo rodzice

rozwiedli się prawie 10 lat temu. Kiedy mama dowiedziała się o chorobie załamała się, nigdy nie widziałam jej w takim stanie. Przeżywa to o wiele bardziej niż ja. Nie mamy w Polsce rodziny, ponieważ mama pochodzi z Ukrainy więc tym bardziej jest nam ciężko. Rodzina też jest dla mnie ważna, na Ukrainie mam wujka i dziadków, którzy również to przeżywają, jestem dla nich jedyną wnuczką. Rzadko mogę ich zobaczyć. Po drugim rzucie długo dochodziłam do siebie, bałam się zasnąć bo prześladowała mnie myśl, że następnego dnia nie będę mogła chodzić lub zacznę tracić wzrok. Cieszę się z każdego dnia i staram się myśleć pozytywnie ale cały czas czuję strach. Teraz staram się wszystko nadrabiać, widuję się często ze znajomymi, wychodzę z nimi, próbuję nie odkładać niczego na później i żyć. Teraz chcę po prostu wykorzystać każdą chwilę, staram się na nikogo nie gniewać uśmiechać się. Mam też sporo planów na przyszłość które chciałabym zrealizować, a dzięki chorobie stałam się trochę pewniejsza siebie. Zwłaszcza teraz, kiedy czuję się ok mogę pokazać innym ,że z tym też da się żyć i normalnie funkcjonować.

ner, Mick Taylor, Carlos Johnson, Charlie Musselwhite, Tony McPhee, Guitar Crusher czy Stan Webb’s Chicken Shac Zespół TORTILLA znalazł się również wśród najlepszych polskich wykonawców bluesowych na płycie /CD/ dołączonej do encyklopedii „Blues w Polsce” oraz w prestiżowej „Antologii Polskiego Bluesa” cz. 1 (2008 rok) i wydanej w 2011 roku części 3.

facebook.com/MCKPlonsk Od 15-19 maja film będzie wyświetlany w stałym repertuarze kina.

Ciągle czuję, że goni mnie czas i nie mogę z niczym zwlekać i odkładać tego na później ,bo nie wiem jak potem będę się czuła, bardzo pomaga mi to, że otaczają mnie wspaniali ludzie. Doceńcie to, że jesteście zdrowi i bierzcie z życia ile tylko się da. Pozdrawiam Was. Kasia. (SS)

To się stanie Blues w Poczekalni

W sobotę, 18 maja o godz. 20 w Poczekalni kina Kalejdoskop w MCK w Płońsku zagra bluesowa kapela Tortilla z Torunia. Bilety w cenie 10 zł do nabycia już od 6 maja oraz w dniu koncertu. TORTILLA to zespół doskonale znany z dokonań bluesowych, reprezentujący, jako jedna z nielicznych grup w Polsce autentycznego bluesa elektrycznego. TORTILLA czerpie z bluesowych korzeni, jednak wyraźnie przełamuje narzuconą w tym nurcie konwencję, podążając własną niebanalną drogą. Efektem tego jest unikalny i rozpoznawalny styl, który cechuje szacunek do tradycji czarnoskórych wykonawców, rock’n’rollowa energia typowa dla białych muzyków oraz jazzowy puls. Największymi atutami TORTILLI są żywiołowe koncerty, znakomity kontakt z publicznością oraz sposób interpretacji i niezwykła barwa głosu wokalistki zespołu. W nagraniach studyjnych grupa w interesujący sposób wzbogaca swoje brzmienie, dzięki zastosowaniu różnych instrumentów takich jak: akordeon,

saksofony, organy Hammonda i Farfisa, czy sekcja smyczków. Charakterystyczne dla kompozycji własnych TORTILLI są teksty autorstwa poety Waldka Ślefarskiego utrzymane w żartobliwej, liryczno-absurdalnej konwencji. Zespół ponad 1.000 razy występował na najważniejszych krajowych festiwalach bluesowych oraz koncertach w całej Polsce. Wielokrotnie gościł również poza granicami kraju / min.: Holandia, Francja, Niemcy, Słowacja, Węgry, Litwa, Ukraina, Białoruś/. TORTILLA jest laureatem festiwalu Rawa Blues. Grupa doskonale czuje się zarówno w małych klubach, jak i na wielkich koncertach plenerowych. Zespół występował m.in. na Przystanku Woodstock przed wielotysięczną publicznością, ale także w kameralnych klubach jazzowych takich jak krakowska Piwnica Pod Baranami, lubelski Hades, warszawska Piwnica Pod Harendą, Blue Note w Getyndze. TORTILLA ma na swoim koncie wspólne koncerty z takimi gwiazdami bluesa jak: Johnny Winter, Carey Bell, Big Joe Tur-

Kino Kalejdoskop dla Pań i Panów własnego czasu

Seans filmowy w godzinach przedpołudniowych, na który zapraszamy seniorów, emerytów, rencistów, zrzeszonych i niezrzeszonych. 15 maja w środę o godz. 11 wyświetlany będzie film ,,Tajemnica Westerplatte’’, opowieść relacjonująca jeden z najbardziej dramatycznych epizodów II Wojny Światowej. Cena biletu – 5 zł. Przedsprzedaż biletów: środa-niedziela – godz. 14.00 – 17.00 Informacje: MCK, tel. 23 662 27 02, www.mckplonsk.pl , www.

Poczekalnia zaprasza

Zapraszamy na wieczór poezji Zygmunta Malewicza, 20 maja godz. 18, Poczekalnia kina Kalejdoskop. Wstęp wolny!

Wernisaż wystawy

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zaprasza na wernisaż wystawy malarstwa Magdaleny Spasowicz, 24 maja godz. 19, Galeria ,,P’’, ul. Płocka 19. Magdalena Spasowicz- studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa u prof. Jana Cybisa oraz na Wydziale Grafiki u prof. Tadeusza Kulisiewicza. Prace artystki znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie i Wrocławiu, Muzeum Historycznego w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Polskiego w Chicago, w zbiorach Watykanu. Prace autorki były prezento-

wane nie tylko w Polsce ale także na świecie, min.: w Londynie, Maladze, Berlinie, Waszyngtonie, Nowym Yorku, Chicago, Santa Cruz de de Tenerife. Uroczysty koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej oraz Mażoretek. Zapraszamy! 26 maja, godz. 16, rynek miasta.

Anna Maria Jopek na Dzień Matki

Zapraszamy na koncert wszechstronnej wokalistki, dysponującej jednym z najlepszych głosów na polskim rynku muzycznym. Pianistki, kompozytorki, autorki tekstów piosenek, producentki nagrań. Występowała prawie na całym świecie od USA i Kanady, przez całą Europę po Japonię. 26 maja, godz. 19, sala kina Kalejdoskop. Cena biletu 50 zł, przedsprzedaż biletów w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku. Zapraszamy do Poczekalni Filmowej


Informator miejski

Wydanie nr 2/2013 z 17 maja 2013 r. Umowa na modernizację MCK została podpisana

MCK po nowemu

Dzięki przebudowie obiektu Miejskiego Centrum Kultury mieszkańcy zyskają nowoczesne i bardziej komfortowe przestrzenie. Dodatkowo obiekt będzie przyjazny dla osób niepełnosprawnych. 8 maja o godzinie 11.00 Miejskie Centrum Kultury podpisało umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przy ulicy Płockiej nr 50”. W imieniu Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych umowę podpisali: Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego oraz Elżbieta Szymanik – Zastępca Dyrektora Mazowieckie Jednostki Wdrażania Programów Unijnych . W imieniu Miejskiego Centrum Kultury umowę podpisała Elżbieta Wiśniewska – Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury. Całkowita wartość projektu wyniesie 12 918  780,25 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 9 398 257,67 zł. Prace modernizacyjne obejmą m. in.: przebudowę sali widowi-

skowej na sale teatralną dla 110 widzów, przebudowę pomieszczeń przy sali kina na Cafe Studio z barem, stworzenie hallu, Sali konferencyjnej i pomieszczeń obsługi technicznej. Powstanie także sala prób tanecznych, sala prób Młodzieżowej Orkiestry Dętej, a także wiele pracowni specjalistycznych – dźwięku, reżyserii czy malarstwa. Wszystkie poziomy budynku, na którym mogą przebywać niepełnosprawni będą dla nich w pełni dostępne. Ponadto przy wejściu zaprojektowano pochylnię, a wewnątrz dźwig osobowy. Cały obiekt domu kultury zostanie wyposażony w specjalne pomieszczenia w.c. dla osób niepełnosprawnych. Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 w odpowiedzi na konkurs przeprowadzony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Trwają konsultacje społeczne Na podstawie wniosku Przewodniczącej Rady Miejskiej z 24 kwietnia br. w/s przeprowadzenia konsultacji społecznych nt. nadania nazwy rondu u zbiegu ulic KS. R. Jaworskiego, M. Kopernika i Młodzieżowej w Płońsku w dniu 29 kwietnia br. rozpoczynają się ww. konsultacje. Konsultacje będą trwały do 31 maja br.

Proponowane nazwy dla ronda: Należy dokonać wyboru jednej nazwy poprzez zaznaczenie przy niej „X” „RONDO IM. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” „RONDO IM. PRYMASA TYSIĄCLECIA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO” Wypełnioną ANKIETĘ proszę zwrócić do Urzędu Miejskiego w Płońsku, do Referatu ds. Promocji, Konsultacji i Inicjatyw Społecznych, pokój 116, w terminie do 31 maja 2013 r. lub przesłać na adres e-mail:

konsultacje@plonsk.pl. Istnieje możliwość wypełnienia ankiety online. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej miasta

www.plonsk.pl. Przerwa technologiczna na krytej pływalni Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku informuje, że coroczna przerwa technologiczna na krytej pływalni odbędzie się w dniach 10 - 30 czerwca br.

Podpisanie umowy na modernizację MCK

W wyżej wymienionym terminie zostaną umyte wszystkie niecki basenowe, pobocza, pomieszczenia natryskowni i szatni oraz przeprowadzone będą niezbędne prace remontowo - konserwacyjne w stacji uzdatniania wody.


8

Miasto 17 maj 2013

Ekologiczny tydzień w Płońsku

W poniedziałek, 15 kwietnia br. o godz. 18.30 w Urzędzie Miejskim w Płońsku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „STOP zaśmiecaniu lasów”. Uroczystość rozpoczął gość specjalny – Leonadro, Prezes Fundacji Dzieci - Dzieciom. W otwarciu wystawy udział wzięli  m.in. Burmistrz Miasta - Andrzej Pie-

trasik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk – Tomasz Józwiak, Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Dariusz Matuszewski, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej – Marek Szydłowski, Prezes Stowarzyszenia Twórców Ziemi Płońskiej Art. Płona – Zdzisław Wiśniewski, Tomas Ek – Dyrektor Elenders Polska, dyrektorzy płońskich szkół i przedszkoli oraz mieszkańcy Płońska. Prace powstały w ogólnopolskim

konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury pod honorowym patronatem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w 2011r. Celem wystawy jest nie tylko wzbudzić śmiech, lecz także zachęcić do refleksji i głębszych przemyśleń, poprzez pokazanie negatywnego zjawiska w krzywym zwierciadle. Najważniejszym jest uświadomienie zagrożenia jakie dla polskiej przyrody stwarza jej zaśmiecanie.

Uroczyste otwarcie wystawy w UM Płońsk

W sobotę, 20 kwietnia br. Urząd Miejski w Płońsku wraz z Nadleśnictwem Płońsk oraz Fundacją Dzieci - Dzieciom, przeprowadził akcję ekologiczną z zakresu zbiórki elektroodpadów. Akcja odbyła się na terenie miasta Płońska w godzinach 10.00

- 15.00. Punkty zbiórki elektroodpadów zostały usytuowane w dwóch miejscach: na targowisku miejskim Manhattan oraz przed Urzędem Miejskim w Płońsku. Akcja elektroodpadów cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony płońszczan i zakończyła się ogromnym sukcesem. W sumie udało się zebrać około 15 ton zużytego sprzętu, który zostanie zagospodarowany zgodnie z lite-

rą prawa. Widać, że świadomość mieszkańców wzrasta z roku na rok. Po zakończeniu akcji Bank BGŻ - Bank Społecznie Odpowiedzialny wypisał czek na działania statutowe Fundacji Dzieci-Dzieciom w wysokości około 15 tysiąc złotych (1 zł za 1 kg elektroodpadów). Wszystkie firmy, które dostarczyły elektroodpady otrzymają certyfikat „Firmy społecznie odpowiedzialnej”.

Ekologiczny pokaz mody podczas konferencji w Gimnazjum nr 1 w Płońsku

We wtorek, 16 kwietnia br.   o godzinie 8:00   odbyły się warsztaty ekologiczne dla pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie o godzinie 9:50 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3. 17 kwietnia br. w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II odbyła się konferencja ekologiczna dla uczniów płońskich gimnazjów. Oficjalnego rozpoczęcia konferencji dokonał Dyrektor Szkoły Roman Gębarowski, który przywitał zaproszonych gości. Dalszą część konferencji poprowadził gość specjalny Leonardo - Prezes Fundacji Dzieci – Dzieciom. Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Miasta Andrzej Pietrasik, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płońsk Tomasz Józwiak oraz przedstawiciel Związku Miast Polskich Pan Krzysztof Choromański. Podczas konferencji wręczone zostały nagrody laureatom oraz osobom wyróżnionym w konkursie plastycznym   „Płońsk- czyste miasto”.   Nagrody wręczył Burmistrz Andrzej Pietrasik oraz Nadleśniczy Tomasz Józwiak. Każda osoba, która przyniosła elektroodpad, otrzymała w zamian jabłka oraz sadzonkę drzewka. Na dzieci czekał gość specjalny –Prezes Fundacji Dzieci – Dzieciom – LEONARDO, który obdarowywał je upominkami w postaci balonów i materiałów promocyjnych miasta, fundacji oraz Banku BGŻ. Leonardo podróżował pomiędzy punktami zbiórki. Leonardo

Zbiórka elektrośmieci

Po wręczeniu nagród Nadleśniczy przedstawił prezentację pt. „Ochrona środowiska przez odpadami”. Następnie zaprezentowane zostały stroje ekologiczne. Pokaz mody ekologicznej przygotowany został przez uczniów Zespołu Szkół nr 1. Po pokazie mody prezentację pt. „Nowe prawo da czystego miasta”   przedstawił przedstawiciel Związku Miast Płońskich Pan Krzysztof Choromański.   Kolejnym punktem programu była część artystyczna w wykonaniu gimnazjalistów Gimnazjum nr 1. Na zakończenie konferencji uczniowie Gimnazjum nr 1 przedstawili   prezentację pt. „Płońsk – miastem ekologicznym”.

18 kwietnia br. w Miejskim Centrum Kultury dzieci z płońskich przedszkoli obejrzały show teatralno-ekologiczne pt. „To ci hałas” w wykonaniu Teatru Pozytywka z Krakowa. Spektakl miał charakter interaktywny – dzieci aktywnie uczestniczyły w rozgrywającej się na scenie historii poprzez udział w ekologicznych konkursach, grach i zabawach.

uczestniczył w tygodniu ekologicznym zorganizowanym przez Urząd Miejski w Płońsku w dniach 15 -20 kwietnia br. i aktywnie zachęcał dzieci, młodzież oraz mieszkańców naszego miasta do działań ekologicznych. Współorganizatorami akcji byli: Nadleśnictwo Płońsk, Fundacja Dzieci – Dzieciom oraz Bank BGŻ.


Miasto

Płońsk pamięta...

17 maj 2013

9

222. Rocznica Odzyskania Konstytucji 3 Maja

Deszczowa aura towarzyszyła tegorocznym obchodom Święta Konstytucji 3 maja w Płońsku. Z tego powodu program uroczystości uległ zmianie. Po mszy świętej w kościele św. Michała Archanioła odbył się skrócony przemarsz pod pomnik przy ulicy Płockiej. Tam delegacje złożyły wieńce. - Dlaczego dziś się tu spotykamy? Czy tylko po to, aby przypomnieć suche fakty historyczne? Myślę, że każdy z nas powinien zastanowić się nad tym, jaka nauka płynie dla niego z Konstytucji 3 maja? Dla mnie jest to lekcja odwagi w dążeniu do celu i realizowaniu dalekosiężnych pomysłów, odwagi w reformowaniu i zmienianiu na lepsze, a także odwagi w braniu odpowiedzialności za własne czyny – mówił w swoim wystąpieniu w kościele św. Michała Archanioła burmistrz Andrzej Pietrasik. W uroczystościach – oprócz przedstawicieli samorządu miejskiego – udział wzięli reprezentanci starostwa, Gminy Płońsk, straży miejskiej i policji, delegacje ze szkół, kombatanci, przedstawiciele partii politycznych i stowarzyszeń, harcerze, a także Związek Strzelecki „Strzelec”. Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej i występ płońskich Mażoretek – ze względu na złą pogodą – został przeniesiony na 26 maja – Dzień Matki. Delegacja Związku Kombatantów RP składająca kwiaty

Święto Flagi

We wtorek, 30 kwietnia w samo południe przed Urzędem Miejskim w Płońsku odbyły się uroczystości z okazji Dnia Flagi. W swoim wystąpieniu burmistrz Andrzej Pietrasik mówił o biało-czerwonych barwach, patriotyzmie – który nosi się w sercu, a także o współczesnej Polski.

Przemarsz uczestników uroczystości pod Pomnik Konstytucji 3 Maja

- Biało-czerwona flaga jest symbolem, ale tylko symbolem, który w odpowiednim kontekście i konkretnej sytuacji nabiera odpowiedniego znaczenia i właściwej mu rangi. Nie wolno go nadużywać i nie powinno traktować się go w sposób przedmiotowy, bo biało-czerwone barwy to przecież nie zwykła wstążka przyczepiona do wieńca i nie tylko materiał, z którego została uszyta flaga – mówił burmistrz Pietrasik podczas wtorkowych uroczystości z okazji Dnia Flagi, które odbyły się z dwudniowym wyprzedzeniem, aby mogły w nich uczestniczyć dzieci ze szkół i przedszkoli. - Miłość do ojczyzny, patriotyzm, oddanie Polce, nosi się w sercu. Pamiętajmy: służyć krajowi można na różne sposoby: zaczynając od troski o wspólne mienie i uczciwą pracę oraz szczere zaangażowanie służące krajowi i lokalnej społeczności – dodał burmistrz. W trakcie uroczystości wciągnięto biało-czerwoną flagę na maszt.

Burmistrz Miasta z dziećmi uczestniczącymi w Święcie Flagi

Wciągnięcie biało-czerwonej flagi na maszt


10 Miasto 17 maj 2013 Wydarzenie

Orędownicy pokoju w Płońsku

Historyczny moment w dziejach Płońska. W ostatni weekend w naszym mieście odbyły się obrady komitetu wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju. Organizacja utworzona przy ONZ w 1988 r. świętuje swoje 25-lecie.

Do Płońska przyjechali m.in. reprezentanci Wołgogradu, Nowego Jorku, New Haven, Torunia, Abidżanu i Sarajewa. To druga w dziejach miasta wizyta komitetu wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju.

Konferencja Komitetu Wykonawczego

W rozpoczynającym obrady przemówieniu Alfred Marder – prezydent komitetu – mówił: - Spotykamy się w niestabilnych czasach, w których ludzie z naszych miast i krajów domagają się pokojowych rozwiązań, negocjacji dyplomatycznych i rozwiązania najważniejszych kwestii, przed którymi stoi ludzkość. Powinniśmy zastanowić się, jak bardziej zaangażować się w globalną działalność naszej organizacji. Jesteśmy posłańcami pokoju. Wiąże się to z odpowiedzialnością. Czasy, w których żyjemy zobowiązują nas do reprezentowania głosów ludzkości pragnącej pokoju. - Zdajemy sobie sprawę, jak wielką rolę w utrzymaniu pokoju na świecie i tworzeniu „kultury pokoju” odgrywa współpraca między władzami lokalnymi, samorządami miejskimi i lokalnymi społecznościami. Jako burmistrz staram się utrwalać więzi między miastami partnerskimi Płońska – jest ich w tej chwili 10 – a także nawiązywać współpracę z nowymi partnerami. Wszystkie doświadczenia: wymiana młodzieży, wspólne inicjatywy podejmowane przez miasta partnerskie czy wymiana kulturowa służą przecież jednemu z najważniejszych celów, jakim jest głoszenie idei tolerancji i pokoju - powiedział Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska.

Obrady, które odbywały się w Płońsku poświęcone były sprawom organizacyjnym i dotyczyły zmian w statucie stowarzyszenia. Zwieńczeniem obrad w Płońsku było podpisanie deklaracji, w której członkowie komitetu wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju wezwali w nim m.in. do współpracy w duchu tolerancji i przyjaźni między władzami i społecznościami lokalnymi miast na całym świecie, rozwoju kultury pokoju wśród najmłodszych pokoleń, przełamywania stereotypów i uprzedzeń rasowych, promowania wolności słowa i poglądów, a także do podjęcia działań umożliwiających wszystkim mieszkańcom godne życie, szczególnie w czasach geopolitycznego kryzysu i rozwarstwienia społecznego. Uczestnicy obrad zaapelowali do miast na całym świecie do udziału w internetowej transmisji, która odbędzie się 21 września z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju ustanowionego przez ONZ. W zeszłym roku 21 września Płońsk połączył się z japońskim miastem Hiroszimą i wystosował apel poświęcony pielęgnowaniu idei pokoju. W kolejnych dniach przedstawiciele delegacji z komitetu wykonawczego Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju spotkają się w Wieluniu i Oświęcimiu.


Reklama 11 17 maj 2013


12 Rozrywka 17 maj 2013

Horoskop na 13.05 – 19.05.2013 BARAN

BLIŹNIĘTA

13.05 – 19.05 Tydzień wyjątkowo korzystny jeśli chodzi o relacje z najbliższymi. Możliwe spotkania rodzinne i wiele radosnych chwil. Ważne byś nadal te relacje utrzymywał. Sytuacja finansowa bez zmian, zaczniesz oszczędzać na nadchodzące wakacje i uda Ci się. Trzeba zacząć dbać o zdrowie, zmiany temperatury pogody szczególnie cieplejsze dni mogą nie korzystnie wpłynąć na Twój organizm, mogą puchnąć Ci nogi.

W weekend szykuje się spotkanie w gronie rodzinnym bądź znajomych, wspólne biesiadowanie na działce? będzie czas na wspominanie i wreszcie zagości uśmiech na Twojej twarzy. Wyjątkowo zapracowany tydzień, nerwy trzymać na wodzy, czas odpoczynku możliwy tylko w sobotę. Bez większych problemów, sezon na zimne napoje rozpoczęty uważaj na gardło.

RAK

KOZIOROŻEC 13.05 – 19.05

13.05 – 19.05 Przestroga przed jakąś osobą z dalszej rodziny, ona ma złe intencje i nie chodzi jej o dobro relacji ze wszystkimi. Jest szansa by Twoje plany powiększenie kapitału się ziściło. Czasami ryzyko popłaca. W pracy – bez zmian, szykuję się okres ciężkiej pracy. Więcej ruchu, bieganie, spacery sprzyjają Twojej kondycji i samopoczuciu a będzie wyjątkowo dobre.

RYBY

13.05 – 19.05 Możliwe kłótnie w rodzinie, w gronie znajomych oraz z partnerem. Jednak nie potrafisz się długo gniewać i szybko się pogodzicie. W pracy zamieszanie, nowo przyjęta osoba nie koniecznie może Cię polubić, uważaj na nią. Bardzo dobra kondycja zarówno psychiczna jak i fizyczna, tak trzymaj.

BYK

13.05 – 19.05

SKORPION

13.05 – 19.05 Postaraj się więcej czasu spędzać w gronie rodzinnym, w związkach możliwe kłótnie i nie porozumienia. Tydzień wyjątkowo pracowity, stabilizacja finansowa. Zadbaj o swoje samopoczucie ,warto wybrać się na siłownie bądź basen ,ruch będzie Twoim sprzymierzeńcem.

Spotkania w gronie rodzinnym, wspólny wyjazd na działkę może naprawdę być miły. W związkach bez zmian. Finanse wreszcie zaczną się poprawiać, w pracy większe zadowolenie, gdyż będzie mniej obowiązków. Bez zmian, w taką pogodę czujesz się idealnie.

STRZELEC 13.05 – 19.05

13.05 – 19.05

W związkach rozkwit uczuć, romantyczne chwile. Samotne skorpiony powinny zacząć umawiać się na randki, jedna z nich może zamienić się w związek. Dużo pracy, ale Ty to lubisz skorpionie prawda? Szczególnie jak jest owocna, zaczniesz zbierać oszczędności na urlop. Bardzo dobra kondycja, spacery, pływanie, piękna pogoda korzystnie wpływają na cały Twój organizm.

Miły czas w gronie rodzinnym, partner doceni Twoje starania, dużo czułości i miłości. Dobry okres na zmianę pracy, popytaj znajomych ktoś Ci w tym pomoże, na finanse trzeba uważać ,nie możesz być za rozrzutny w tych dniach. Zadbaj o siebie, zrób badania kontrolne, zdrowiej się odżywiaj.

Śmiech to zdrowie Rozmowa dwóch kolegów: - Słyszałem, że są w sprzedaży takie szkła przez które wszystko wydaje się piękniejsze, nawet własna żona... - Znam je już od lat. Są dobre, tylko stale trzeba je napełniać... - - - - - - - - Kiedy moja żona zostawiła mnie z powodu mojej, jak ona powiedziała, „niedojrzałości”, byłem zdruzgotany. Ale jestem optymistą: pomyślałem, że po prostu pójdę do McDonald’s, zamówię Happy Meal, pobawię się nową zabawką i zrobi mi się weselej. - - - - - - - - Rabinowicz przychodzi do Kona i widzi, że ten patrzy przez dziurkę od drzwi do łazienki. - Co ty robisz? - Tsss.. patrzę, jak żona się myje. - Ty co, przez dwanaście lat małżeństwa nie widziałeś jej gołej? - Gołą to widziałem, ale jeszcze nie widziałem, żeby się myła. - - - - - - - - - Panie doktorze, mam problem...

- Słucham. - Codziennie chodzę do sklepu i kupuję dwie flaszki wódki. Boję się, że jestem zakupoholikiem!

Autentyk z kazania pewnego pomysłowego księdza: Niektórzy widzą w trzech królach pierwowzór komunistów: przybyli ze wschodu, podążali za gwiazdą i pchali się do żłobu.

- Jasiu, dlaczego płaczesz? - Bo miałem 2 złote, ale zgubiłeeeeeeeem! Pani bez słowa wyciąga 2 złote i daje Jasiowi. Jasiu przestaje płakać, pani odchodzi. Po chwili jednak znów słyszy donośny płacz Jasia. - Jasiu, a czemu teraz płaczesz? - Właśnie sobie pomyślałem, że gdybym nie zgubił tamtych 2 złotych, miałbym teraz czteeeeeeery!

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

Pewne francuskie pismo dla mężczyzn ogłosiło konkurs na najlepszy opis poranka. Pierwsze miejsce zajął autor takiej wypowiedzi: „Wstaję rano, jem śniadanie, biorę prysznic, ubieram się i jadę do domu”. - - - - - - - - Co łączy polskich siatkarzy i klientów Amber Gold? - Jedni i drudzy liczyli na złoto! - - - - - - - - Pani wychodząc ze sklepu widzi płaczącego Jasia:

Jak nazywa się kobieta, która wie gdzie codziennie znajduje się jej mąż w nocy? Wdowa. - - - - - - - - Rok 2020. Na stację benzynową podjeżdża samochód. Wysiada z niego przeciętnie ubrany facet i mówi do pracownika: - Do pełna poproszę. - Ooo, pan to chyba w lotto wygrał...

LEW

13.05 – 19.05 Problemy w związkach partnerskich. Musicie zacząć ze sobą rozmawiać i niech jedno zrozumie drugiego a unikniecie nie potrzebnych kłótni.Szał zakupów wiosennych ogarnął i Ciebie, uważaj na portfel i wydatki, pomyśl o nadchodzących wakacjach. Przejście na zdrowszą dietę poprawi Twoje samopoczucie, zacznij się ruszać a zgubisz zbędne kilogramy może jogging?

WAGA

PANNA

13.05 – 19.05 Samotne panny mają szanse przeżyć wyjątkowo udany weekend-poznanie nowej osoby Cię uskrzydli. W związkach bez zmian. W finansach bez zmian, za to w pracy istny szał- szczególnie piątek-poczujesz się zmęczony. Zadbaj o siebie, rutynowe kontrolne badania na pewno przydadzą się Twojemu organizmowi.

WODNIK

13.05 – 19.05

13.05 – 19.05

Miły okres na spotkania w gronie najbliższych i przyjaciół. Poświęć więcej czasu ukochanej osobie, zyskasz w jej oczach. Szykują się nowe wyzwania w pracy, nowy projekt. Finansowo też powinno być lepiej. Bez większych zmian, dołącz do swojej diety więcej warzyw i owoców.

Uważaj na słowa, potrafią ranić, musisz wysłuchać każdej ze stron. Samotni ten tydzień spędzą w domu. Dobry czas na zainwestowanie swoich oszczędności oraz zmianę pracy. Finanse chwilowo bez większych zmian. Uważaj szczególnie na nogi, poczujesz zmęczenie, staraj się więcej odpoczywać.

Ciekawostki z Polski i świata 10 milionów Polaków pali papierosy, 5 milionów z nich pali od ponad 20 lat. 12,3 mln Polaków (tych pracujących) ma na utrzymaniu resztę społeczeństwa czyli ponad 25 mln osób. 130 filiżanek herbaty lub 80 filiżanek kawy to śmiertelna dobowa dawka kofeiny. 14 lutego Walentynki czyli święto zakochanych, ogłoszone zostało w roku 496 przez papieża Gelazego I. 170 kotów pracuje w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie walcząc z myszami. 20 amerykańskich dolarów czyli około 70 złoty wynosi średnia pensja w Białorusi. 20-letni student z Instytutu Technologii w Kalifornii ustanowił nowy rekord w układaniu kostki

Rubika. Leyan Lo ułożył kostkę w czasie 11.13 sekund. 26.06 1974r. klient sklepu Marsh w miasteczku Troy w Ohio kupił opakowanie gum do żucia Juicy Fruit - pierwszy produkt oznaczony kodem kreskowym sprzedanym w sklepie detalicznym. 33-50% osób które spróbowały choć raz papierosa w przyszłości zaczęło palić regularnie. 34 miliony cegieł użyto do budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 40,2 stopnie Celsjusza to rekord temperatury w Polsce, a miało to miejsce 29 lipca 1921 roku w Prószkowie koło Opola. 55 puszek półlitrowych po piwie to kilogram aluminium za który w skupie złomu można dostać około 3,5 złotego


Magazyn 13 17 maj 2013

1 24

2

3

4

5

7

3

12

22

6

8 21

9

10

11 33

30

14

1

13

12

14

15 8

16

17 5

18

18

19 25

23

6

20 22

23

15

27 7

25

10

11

26

9

24

17

28

32

27

4

21

28

31

29 19

20

29

30

31 2

13

To miejsce czeka na Twoją reklamę

1

2

18

19

3 20

4 21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

POZIOMO: 2) Wytwarzany przez pszczoły. 5) Musujący, chłodzący napój 8) Lubi się gubić 9) Składnik marynaty 11) Okrycie na konia 13) Bieg, skok zająca. 14) Dodatkowe wykonanie utworu 15) Przestarzale: wrzątek, ukrop. 18) Wyznaczony czas. 19) Solona ikra ryb jesiotrowatych. 21) Z 23) 21 24) Uprzywilejowana karta

Repertuar Kina „Kalejdoskop” „Tajemnica Westerplatte” 15-19 V - g. 16.30 i g. 19

produkcja: Polska gatunek: dramat wojenny, 119 min. reżyseria: Paweł Chochlew scenariusz: Paweł Chochlew obsada: Michał Żebrowski, Piotr Adamczyk, Borys Szyc, Jakub Wesołowski, Robert Żołędziewski Opowieść relacjonująca jeden z Reklama

najbardziej dramatycznych epizodów II Wojny Światowej. 1 września 1939 wojska niemieckie zaatakowały polską placówkę wojskową Westerplatte. Licząca ok. 180 żołnierzy załoga przez 7 dni stawiała opór kilkutysięcznej armii hitlerowskiej wspieranej przez ciężką artylerię, lotnictwo oraz potężny pancernik Schleswig-Holstein. Zastrzegamy możliwość zmian w repertuarze. W poniedziałki i wtorki kino jest nieczynne. Zapraszamy do Poczekalni Filmowej

16

26

17

26) Syn syna lub córki. płynów. 28) Deszcz lub śnieg 7) Polska ciężarówka 29) Rodzaj muzyki jazzowej, silnie 10) Marka samochodu synkopowany francuskiego. 30) Furia, obłęd 12) Astron.: statek kosmiczny. 31) Np. rzepakowy 16) Przebój, szlagier. 17) Bot.: niewielki lasek. PIONOWO: 20) Rezultat czegoś. 1) Opiekunka dziecka. 21) To, co zwisa. 2) Duża sieć rybacka wleczona 22) Kolejka, kolejność; etap. za statkiem. 24) Odezwa 3) Potocznie: specjalista. 25) Czynność dojenia. 4) Oprawca, siepacz 27) Odchody, ekstrementa 5) Szyfr 28) Reklamowany proszek. 6) Otwór służący do wlewania

EXTRA N a s z e

7

d n i

Redaktor Naczelna Anna Łobko, kom: 791 341 309, email:anna@lobko.pl gazeta@plonskonline.pl Sylwia Sobótka, kom: 534 959 952 Dyżur: od poniedziałku do piatku w; godz. 10–12 tel . 791 341 309 Reklama tel . 791 341 309 i 534  959 952 Wydawca Marcin Łobko RE:Media ul . 11 l istopada 69, 16-120 Krynki marcin@lobko.pl tel . 535 259 952, Nakład 8000 egz. Druk Edytor Sp. z; o.o. , ul . Tracka 5, 10-364 Olsztyn Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i ogłoszen. Wydawca odpowiada wyłącznie za treść materiałów redakcyjnych. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.


14 Rozrywka 17 maj 2013

Ostatni dzwonek

A my nie chcemy uciekać stąd

Jest rok 89 ubiegłego wieku, klasa IV a, postrach grona nauczycielskiego prowincjonalnej szkoły średniej, wzbogaca się o nowego ucznia, Krzysztofa Buka. Chłopak został wyrzucony z jednego z gdańskich liceów. Początkowo Nowy grany przez Zbigniewa Suszyńskiego jest przyjmowany z nieufnością, tym bardziej, że bez entuzjazmu odnosi się do tradycyjnych już klasowych wygłupów i złośliwości czynionych nauczycielom.

Zaskarbia sobie przyjaźń klasy, kiedy niesłusznie oskarżony przez nich o donosicielstwo bierze na siebie winę za kolejny ich wyczyn. Dzięki poparciu wychowawczyni klasa wyjeżdża na wycieczkę za miasto, podczas której integruje się i wpada na pomysł zorganizowania w szkole teatru. Uczniowie wraz z młodą wychowawczynią, zwaną

Meluzyną (Agnieszka Kowalska), przygotowują spektakl teatralny „Lekcja historii”, oparty na tekstach oficjalnych komunikatów prasowych. Dyrektor szkoły za wszelką cenę próbuje udaremnić jego realizację. Między nim a młodzieżą narasta konflikt, którego głównym źródłem są odmienne poglądy polityczne. Tymczasem Krzysztof roz-

poczyna romans z Meluzyną... W filmie w epizodach występuje plejada polskich gwiazd począwszy od Bogusława Lindy, Artura Żmijewskiego, Henryka Bisty, Edyty Jungowskiej, Jacka Wójcickiego, Doroty Stalińskiej kończąc na Januszu

Kijowskim oraz Zbigniewie Preisnerze. Obraz wyreżyserowała w 1989 r. Magdalena Łazarkiewicz. Chociaż trudno jest go dostać na DVD to myślę, że większość z Państwa sobie poradzi z jego zdobyciem … Warto chociażby dla muzyki,

która jest doskonała! Prezentowane w filmie piosenki zostały napisane przez Jacka Kaczmarskiego, Przemysława Gintrowskiego, Zbigniewa Preisnera. Zostały one spopularyzowane przez kabaret Piwnica pod Baranami. Firm pokazuje czas przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, walki nowego ze starym, czasy ostatnich podrygów zasiedziałego betonowego komunizmu. W takich okolicznościach przyszło zdawać maturę młodzieży, która usiłuje wieść normalne życie licealistów. Na szczęście reżyserce udało się stworzy obraz zwykły, bez patosu siermiężnej komuny i bohaterskiej solidarności. Film jest pełen wielkich emocji oraz werwy maturzystów próbujących wejść w dorosłe życie. Wobec tego, co widzimy na ekranie nie da się przejść obojętnie - nawet dwadzieścia pięć lat po jego premierze. Film obejrzałem pierwszy raz w wieku 15 lat, do dzisiaj oglądam go z łezką w oku. Polecam. Marcin Łobko


Razem w słusznej sprawie

Akademia Wolontariatu

Wyprawa do Krainy Piratów 7 maja odbyła się czwarta, ostatnia akcja płońskich wolontariuszy realizowana w ramach Akademii Wolontariackiej działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Płońsku. Tym razem grupą docelową, do której była skierowana akcja, byli wychowankowie Placówki Wychowawczej przy ul. Wolności. Grupa „Zaczarowani” w składzie: Kamil Wilamowski, Dawid Bujakowski, Monika Kamińska i Sandra Musiatowicz zabrała dzieci z Domu Dziecka w podróż pirackim statkiem na pełnym morzu. Przygotowali dla nich mnóstwo zabaw i atrakcji tj.: malowanie twarzy i robienie pirackich tatuaży, łowienie ryb, zdobienie kielicha pirata, bieg z przeszkodami, morskie zgadywanki. Zwieńczeniem pirackiej podróży była królewska uczta. Wszyscy uczestnicy otrzymali prezenty i dyplomy, gwarantujące nominację na Władców Mórz. Projekt został sfinansowany ze środków Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku oraz dzięki pozyskanym przez wolontariuszy sponsorów, do których należą: Urząd Miasta Płońsk, Bank Spółdzielczy Oddział w Płońsku; Redakcja tygodnika „Płońszczak”; Cukiernia Stanisław Zych; Jacek Witucki; LCS Płońsk; Sklep spożywczy przy Księgarni Literka w Rynku. Koordynatorką Pirackiej Przygody

była Katarzyna Ornarowicz. Projekt wsparły wolontariuszki: Eliza Brze-

zińska i Paulina WIelechowska. (ss)

Magazyn 15 17 maj 2013

„Kolorowi, wrażliwi, nieobojętni!”

Tak właśnie, wolontariuszy z Akademii Wolontariatu określiła Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, Elżbieta Wiśniewska po festynie w Sochocinie. Martyna Bujakowska, Piotr Marzęcki, Paulina Wielechowska, Katarzyna Ornarowicz i Tomasz Ornarowicz włączyli się we wsparcie koncertu na rzecz Pana Sławomira Sacharskiego na dofinansowanie zakupu protez nóg.

Impreza charytatywna miała miejsce 11 maja na sochocińskim rynku. Decyzja młodzieży, działającej przy Miejskim Centrum Kultury w Płońsku o zaangażowaniu się w pomoc była błyskawiczna. Zaoferowali to, co świetnie potrafią robić, czyli organizować wesołą, rodzinną zabawę w każdych warunkach.

Wolontariusze działający przy Miejskim Centrum Kultury w Płońsku od godz. 18.00 przez dwie godziny rozdawali baloniki z helem i malowali twarze dzieciom. Prowadzili również działania animacyjne z chustą Klanzy i uczyli zainteresowanych gry na bębnach.


16 Reklama 17 maj 2013

Profile for RE:media Marcin Łobko

Extra Tygodnik Płońsk nr 80  

Extra Tygodnik Płońsk nr 80

Extra Tygodnik Płońsk nr 80  

Extra Tygodnik Płońsk nr 80

Profile for mlobko
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded