Page 1

MAALEHE LISA

19. A P R I L L 20 1 2


2  S U V E K S

VA L MI S  

  MAALEHT Nr 16 (1280) 19. aprill 2012 

MOOTORIÕLI ostmisel tuleb jälgida litsentse ja kvaliteediklasse Mootorõlide valik on mitmekülgne ja väga lai ning sõnumid, millega neid reklaamitakse, on sageli ahvatlevad, kuid ajavad segadusse. Hind võib olla soodne ja pakend uusima kujundusega, kuid mootoriõli puhul loevad hoopis faktid kvaliteediklassidest ja litsentsidest. Tähtis on teada kvaliteediklasside ja litsentside reegleid, siis võib kindel olla, et käiku läheb õige õli. Järgnevalt mõned olulisemad aspektid, mida mootoriõli ostmisel silmas pidada.

Alustada tuleks sellest, kas õli on täis- või poolsünteetiline. Kui pakendil on kirjas “täissünteetiline”, peab selle sisu täissünteetiline ka olema. Õlisid, mis tegelikult täissünteetilised pole, ei tohi reklaamida selliste andmetega nagu “Synth”, “Synhtoil”, “Syngrad”, “täissünteetiline hõõrdumist vähendav õli” või “sünteetiline”. See on keelatud. Sõnamängud, nagu “vastab nõuetele”, “ületab spetsifikatsioone”, või lihtsalt tootjate nimede ja spetsifikatsioonide loetelu viitavad enamasti sellele, et õlitootjal puuduvad vajalikud litsentsid või ta pole neid taotlenud. Vastasel juhul kirju-

TÄ H I S E D

Mis on ACEA ja API? ACEA (Association des Constructeurs Européens de I`Automobile) on Euroopa autotootjate ühendus. Lisaks sõidukitootjatele, kes valivad spetsifikatsiooni jaoks katsemeetodid ja -mootorid, kuuluvad nõustajatena komisjoni manusetarnijate ja määrdeainetootjate esindajad. ACEA spetsifikatsioon koosneb järgmistest elementidest: n Nomenklatuur n ACEA E (klass) 4 (kategooria) – 99 (aasta), Issue 3 (väljaande number) n Klass tähistab mootoritüüpi, milles õli kasutatakse: • A = bensiinimootorid • B = sõiduautode ja pakiautode diiselmootorid • C = heitgaasi järeltöötlussüsteemiga bensiini- ja diisel­mootorid (katalüsaatoriga mootoritele sobivad õlid) • E = veokite ja suurte statsionaarsete mootorite raskelt koormatud diiselmootorid n Kategooria kajastab ühte klassi kuuluvate mootoriõlide jõudlust. ACEA B4 õli täidab näiteks kõrgemaid nõudeid kui ACEA B3 kvaliteediga õli. n Aastaarv on vastava testiseeria väljaande aasta. Üsna hiljutine aastaarv näitab, et määratud on uus test, testi parameeter või piirväärtus. Enamasti on uuema aastaarvuga õli parem ja kallim kui õli, mis vastab vanadele ja aegunud nõuetele. n Väljaande numbrit (Issue) muudetakse ilma aastaarvuta ainult siis, kui spetsifikatsiooni redigeeritakse ilma jõudlusparameetrite muutmiseta. Enamikul õlipakenditel puudub väljaande kohta info. See võib olla märgitud tootja tootelehtedele, mis on tihti üleval internetis. Tootja peab vähemalt oskama selle kohta infot anda. API (American Petroleum Institute) ehk Ameerika naftainstituut väljastab USAs ja Aasias levinud API klassifikatsioone. Siin toimitakse kaudselt sama moodi nagu ACEA spetsifikatsioonide puhul. Testimismasinatena kasutatakse, aga peamiselt Ameerika tootjate mootoreid. API klassifikatsioonid eristavad ainult kahte rühma õlisid: bensiinimootoritele API S ja diiselmootoritele API C. Mida kaugemal tähestikus on teine täht, seda kõrgem kvaliteet, nt API S/J on madalama kvaliteediga, kui S/M. Alternatiivi ACEA A- ja B-klassidele Ameerika mootoritootjad ei nõua, sest kiireid diiselmootoreid sõiduautodele ei toodeta – USAs pole diiselmootoriga sõidukid kuigi levinud.

taks ta konkreetselt “Omab litsentse…”. Litsentside puhul ei loe ilusad sõnad või õlitootja optimistlik enesehinnang, vaid mootoritootjate ametlikud litsentsid ning ACEA ja API spetsifikatsioonide täitmine.

Kuidas käituda mootoriõli ostmisel n Kontrollige, millist õli teie sõiduki mootor vajab. Need andmed leiate loomulikult kasutusjuhendist. n Kui teie sõiduki on valmistanud selline tootja (nt Daimler Chrysler, VW, BMW, Porsche, MAN, Ford või Volvo), kes väljastab mootoriõlidele litsentse, peaksite kasutama müüja juures kättesaadavas litsentsi­ nimekirjas loetletud õlisid või vähemalt jälgima, et pakendil oleks kirjas “Omab litsentsi”. n Vaadake täpselt litsentsi nime. Siin on sageli tähtis väikseimgi detail. MB 228.5 õli on hoopis midagi muud kui madalama kvaliteediga MB 228.3. n Võrreldes üldiste ACEA mootoriõlispetsifikatsioonidega omavad sõidukitootjate litsentsid suuremat kaalu. Mootoritootja litsentsi saamise eelduseks on tõestus mootoritüübile kehtivate aktuaalsete ACEA spetsifikatsiooninõuete täitmise kohta. n Euroopa mootorite puhul peaksite eelkõige jälgima vastavust ACEA nõuetele. Isegi väljaspool Euroopat toodetud mootorite puhul tuleks lähtuda pigem ACEA spetsifikatsioonist, mis arvestab siinseid liiklustingimusi rohkem. n Mootoritootjate litsentside puudumisel jälgige eriti seda, et ACEA andmetele on lisatud aastaarv, nt ACEA E5-02, kuid mitte ACEA E5-96. Kui ACEA järel aastaarvu ei ole (nt ACEA E5), võib juhtuda, et ostate õli, mis ei vasta viimasele spetsifikatsioonile. n Iseäranis siis, kui sõiduautodes soovitakse rakendada üle 20 000 km ja veokites üle 500 h või 60 000 km pikkusi õlivahetusintervalle, peaksite jälgima, et andmed pakendil vastaksid täpselt nõutud spetsifikat­ sioonile.

Aleksander Koorits Addinol Lube Oil OÜ jaeturu müügijuht

Toimetaja Piret Tamm, tel 669 8191, e-post: piret.tamm@lehed.ee.

Ilmub Maalehe vahel.

Keeletoimetaja Marilin Look. Korrektor Merike Järvlepp. Kujundaja Mari Peterson.

Addinoli jaeturu müügijuht Aleksander Koorits soovitab üht enimmüüdavamat mootoriõli Eco Light, mis säästab


S U V E K S

 MAALEHT Nr 16 (1280) 19. aprill 2012  

VALLO KRUUSER, DELFI

Kevadisel hooldusel on rehvide, pidurite ja värske kütuse kõrval väga suur roll ka õli- ja õlifiltrivahetusel ning ketimäärimisel. Reeglina vahetatakse kevadel enne mootorrattahooaega õli ja õlifilter. Vähemalt kord kahe hooaja jooksul oleks hea vahetada jahutus- ja pidurivedelikku. Unustada ei tohi ka ketimäärimist. Neil, kellel sügisel jäi enne mootorratta talvekorterisse panekut õli vahetamata, tuleb see töö ilmtingimata ette võtta kevadel, soovitatavalt koos õlifiltri vahetamisega.

Reklaamiargumendid ajavad segadusse Nii nagu paljudes teisteski teadmisi nõudvates valdkondades, loevad ka mootorimaailmas lisaks enda kogemusele müüja soovitused. Seetõttu tuleb veenduda, et need oleksid pädevad.

Ostmisel peab tähelepanelikult jälgima, kuidas tootja mootoriõlide omadusi kirjeldab. Näitajad ja argumendid, millega õlisid reklaamitakse, on sageli küll ahvatlevad, aga paraku ajavad tihti ka segadusse. Kui pakendil on kirjas “täissünteetiline”, peab selle sisu tõepoolest täissünteetiline olema. Õlid, mis tegelikult täissünteetilised pole, eksitavad ostjat selliste nimetuste ja siltidega nagu “Synth”, “Synthetik” või “Synthoil”. Mõistet “poolsünteetiline” kiputakse tänapäeval samuti kurjasti ära kasutama, sest mõned tootjad nimetavad ka mineraalõlipõhiseid mootoriõlisid poolsünteetilisteks ainuüksi seetõttu, et neis sisalduvad manused on sünteetilised. Spetsifikatsioonide puhul loevad faktid. Õli peab täitma pakendil loetletud spetsifikatsioone. Üks selliseid spetsifikatsioone ja kvaliteedimärke on Jaso MA-2, mis kirjeldab kõige kõrgemaid, peamiselt märgsiduriga mootorrataste mootoriõlidele kehtestatud nõudeid. Neljataktiliste mootorite õlid, mis peale Jaso MA-2 täidavad ka Ameerika kvaliteediklassi API

Vähemalt kord kahe hooaja jooksul oleks hea vahetada jahutus- ja pidurivedelikku. Kui sõidustiil on sportlik või retk viib mägedesse, võiks kasutada kõrgema keemispunktiga pidurivedelikku.

SM nõudeid, on praegu vaieldamatult tipptase. Jaso MA litsents näitab, et mootoriõli võib kasutada märgsiduriga tsiklites. Kui osta ilma Jaso MA märgiseta tavalisi 4T-mootoriõlisid, seatakse ohtu märgsidur, mille tagajärjel kuluvad sidurikettad kiirelt ja sidur hakkab libisema. Nagu eespool mainitud, on Jaso MA-2 siduritöö jaoks veelgi efektiivsem kui näiteks Jaso MA.

Ärge unustage ka ketimäärimist Kettide määrimiseks soovitan kasutada spetsiaalset ketiõli. See on hea roomavusega ja jõuab hästi ketilülide vahele. Tänu heale kleepuvusele ei tilgu ka tsentrifugaaljõu mõjul. Eriti kiirete pööretega kettide puhul kasutatakse spetsiaal­set vaha. Vähemalt kord kahe hooaja jooksul oleks hea vahetada ja-

hutus- ja pidurivedelikku. Kui sõidustiil on sportlik või retk viib mägedesse, võiks kasutada kõrgema keemispunktiga pidurivedelikku. Mootoriõli viskoossust tuleks samuti valida sõidustiili ja ilmaolude järgi. Mida rohkem kuuma mootor saab, seda viskoossem peaks olema õli. Tähtis on seegi, et kõik mootoriosad oleksid kaitstud, kuid samas avalduks mootorivõimsus maksimaalselt ega suureneks kütusekulu. Kui endal parima valiku tegemiseks otsustust napib, aitavad professionaalid kaupluses või maaletooja juures.

Kaido Kööp Addinol Lube Oil OÜ Lääne- ja Kesk-Eesti müügijuht

Foton – töökindel traktor mõistliku hinnaga! tavahind

9587eurot

999

soodushind

9099 eurot

 3 

Mootorrataste mootoriõlide ostmisel tuleb olla tähelepanelik Mootorrattahooaeg on käes ja käivad viima­ sed ettevalmistused, et oma kaherattaline sõber parimasse sõiduvormi viia.

kütust, vähendab õlikulu ja hoiab mootori puhatana.

VA L MI S

eurot

2599 eurot

2688 eurot

sobib kõikidele traktoritele, millel on jõuvõtuvõll

Foton 254 • diiselmootor 25 hj, 3silindriline • 4WD • 8 + 8 käiku, revers • roolivõimendi • PTO 540 ja 1000 p/min • kabiinisoojendus • tagaraskused • 2 hüdroväljavõtte paari • rööpmelaius 1215 mm ja 1400 mm • garantii 750 h või 1 aasta • võimalus registreerida ARKis

Parginiiduk FM 150 sobib kõikidele traktoritele, millel on jõuvõtuvõll

Lisavarustusena saadaval mururehvid, plokisoojendus, frontaallaadur, alusekäpad, heinapallipiik, joystick.

• mõõtmed 1200 x 1200 x 600 mm • mass 210 kg • töölaius 1490 mm • jõudlus m2/h 4000–10 000 • 6 niidukõrgust Niiduk sobib hästi avarate muruväljakute niitmiseks. Tulemus on ühtlane, sile ja esteetiliselt nauditav. Saadaval ka laius 1790 mm.

Pakkumised kehtivad 15. maini või kuni kaupa jätkub!

*Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu!

959

eurot

sobib kõikidele traktoritele, millel on jõuvõtuvõll


4  S U V E K S

VA L MI S  

  MAALEHT Nr 16 (1280) 19. aprill 2012 

Suvel naudime toitu õues! Õige pea on suvi ukse ees ja tore on juba vaikselt unistama hakata, mida kõike toredat teha võiks. Väga mõnusad on seltskondlikud ühiskokkamised, mida saab suvel teha mitte enam ainult oma armsas köögis, vaid ka õues. Teadupärast maitseb värskes õhus kõik tunduvalt paremini. Isegi üksnes salatit hakkida on õues ju märksa nauditavam – seda võib teha kas või rõdul, kui oma murulapikest võtta pole. Eks ka see ole tõsi, et suvel küsib meie organism justkui iseenesestmõistetavalt kergemat toitu. Siis tuleb seda talle ka anda! Oi kui palju salativariante on võimalik valmistada – viska kaussi kõik värske, mida vähegi turult või peenramaalt leiad. Siin on kaks väga lihtsat, ent samas veidi teistmoodi ideed, millega oma peret või külalisi võluda. Samuti on mugav ja tervislik eine vrapp, mida on väga lihtne valmistada. Seda sobib suurepäraselt ka piknikule või väljasõidule kaasa meisterdada. Kui mõtled, et jälle see grillimine, kas teisiti ei saa, on vastuseks – ega ei saa ikka küll! Kui liha süüa ei soovi, võib grillil valmistada magustoidu ja küpsetada puuvilju. Maitsenaudinguterikast suve!

Eneli Kaarna e4retseptiraamat.blogspot.com

Värske maasikasalat mooniseemnekastmega

kaheksale

Suvesalatid Arbuusi-fetajuustusalat n pool küpset ja magusat arbuusi (kui on väga suur, piisab veerandist) n 200 g fetajuustu tetrapakis (tükeldamata) n suur peotäis rukolalehti n suur peotäis seedermänni- või kõrvitsaseemneid n oliiviõli Tükelda arbuus väikesteks kuubikuteks või kasuta väikest jäätisekulpi, et teha väikesed pallikesed. Tükelda feta kuubikuteks. Tähtis on kasutada tetrapakis olevat fetat, sest see on pehmem ja laguneb salatisse segades pisut ära, mis annab mõnusa kreemise maitse. Rösti seemneid mõni minut kuumal ja kuival pannil. Sega pidevalt, sest nad võivad väga kiirelt kõrbema minna. Sega omavahel õrnalt arbuus, feta ja rukolalehed, puista peale seemned ja piserda üle natukese oliiviõliga. Seda salatit võib teha ka ainult arbuusist ja fetast, aga rukola ja seemned annavad juurde mõnusat maitset.

n 1 jääkapsa salatipea n 300 g maasikaid n 500 g kirsstomateid Kaste: n 1 dl 10% hapukoort n 3 sl majoneesi n 1 sl sinepit n 2 sl oliiviõli n 2 sl suhkrut n 0,5 tl soola n 0,5 tl pipart Lõika jääkapsas tükkideks, maasikad olenevalt suurusest pooleks või neljaks ning kirsstomatid pooleks. Sega omavahel kastme koostisained. Sega kokku jääkapsas, maasikad, tomatid ja kaste. Jäta peotäis maasikaid kõrvale, nendega saad pärast salatikaussi kaunistada. Seda salatit võib süüa niisama omaette või pakkuda näiteks grilli kõrvale.

TULE COMTOURIGA! 31. mai – 3. juuni Oranienbaum. Peterburi. Gatsina. Novgorod. Pihkva. Petseri. Giid Boris Gorbunov. Hind 300 eurot. Hotell***, kahesed toad, h/s, giid, buss. 2.–3. juuni Kuramaa hertsogiriigi pealinn Miitavi, rododendronid Babites, Baltikumi suurim käsitöölaat Riias. Giid Inna Saaret.

Meilt ka:

21.–22. juuli 100 aastat Oskar Lutsu

MIAMI – KARIIBI MERE KRUIIS MAAILMA SUURIMA KRUIISILAEVAGA 05.–16.12.2012 H: 2875 € PEKING-TIIBET-NEPAL 19.09.–03.10.2012

H: 3099 €

AUSTRAALIA – UUS-MEREMAA 11.–23.11.2012

H: 4089 €

USA LÄÄNERANNIK: LAS VEGAS, GRAND CANYON, SAN FRANCISCO, HAWAII, LOS ANGELES, NEW YORK 15.–29.09.2012; 25.05.–08.06.2013 H: 2999 €

kaheksale

Sega täidise jaoks peeneks pudistatud küpsised, rumm ja hakitud pähklid. Lõika virsikud pooleks, eemalda kivid ja uurista noaga auku natuke suuremaks, et rohkem täidist sisse mahuks. Grilli virsikuid kõigepealt lõikepool allpool, kuni peale tekivad triibud. Pööra ümber, pane kiiresti täidis virsikukivi auku ja grilli veel, kuni virsik hakkab pehmeks muutuma (lõikepoolt grilli umbes 5 minutit, teist poolt kuni 10 minutit või kui on parajalt pehme, aga mitte veel väga vedel).

laevapiletid

n 2 pakki lavašši n 1 kg kukeseeni n 3 suurt sibulat n 100 g peekonit n 2 tl kuivatatud tüümiani n soola, pipart n 250 g majoneesi n 2 pakki lehtsalatit Haki sibul ja peekon, prae pannil, kuni sibul hakkab klaasjaks muutuma. Lisa puhastatud ja väiksemateks tükkideks lõigatud seened ning tüümian. Prae, kuni seened on valmis. Maitsesta soola ja pipraga. Lõika mõlemad lavašid neljaks sektoriks. Pane iga sektori peale lehtsalatilehed, selle peale 2 sl majoneesi ning kukeseene­ segu. Keera ümbrikumeetodil rulli nii, et alumine ots läheb üles ja ülevalt jääb lahtine tasku. Keera vrapile ümber tükk küpse­ tuspaberit, et oleks mugavam süüa ega hakkaks tilkuma.

A. Lauteri 7c, 10145 Tallinn tel 645 5925, 522 0009

LISAREIS! 28. aug – 4. sept MAAKODU aia- ja kultuurireis PRANTSUSMAALE. Giid Sirje Lefebvre. Hind 1195 eurot. 7 majutust, lend

puhkusereisid

Kukeseenevrapid

n 7 virsikut n 100 g tavalisi kaeraküpsiseid n 50 ml rummi n 50 g Kreeka pähkleid

2.–5. aug PETERBURI, sh botaanikaaed, flokside näitus, aiad. Hind 300 eurot. Hotell Moskva****, h/s ja õ/s, buss, giid, viisa.

comtour@comtour.ee www.comtour.ee

Tallinn-Pariis-Tallinn, giid, 11 sissepääsu, laev, 3 degust., 5 sööki. 28. sept – 4. okt TOSCANA aiad ja maitsed. MAAKODU 2011. a reisi jälgedes. Hind 1100 eurot. Hotell***, kahesed toad, 6 ööd, h/s, lend, giid, buss, 7 sissepääsu, 3 sööki.

reisikindlustus

L O O D U S E  J A K U LT U U R I R E I S I D 2 0 1 2 BAIERIMAA 14.–21.07 al 425.– AJALOOLINE IDAPREISIMAA 01.–05.08 al 250.– KURAMAA JA VENTSPILSI LINNA PÄEVAD 03.–05.08 al 126.– LÕUNAPOOLA 09.–15.08 al 340.–

SUUR INDOHIINA RINGREIS: VIETNAM, LAOS, KAMBODŽA 17.–30.03.2013 WASHINGTON – PHILADELPHIA – NEW YORK – NIAGARA 11.–19.08.2012; 10.–18.08.2013

H: 2999 € H: 1855 €

PEKING – PÕHJA- JA LÕUNA-KOREA 06.–16.04; 06.–16.10.2012

H: 2666 €

EKSOOTILINE LÕUNA-INDIA JA SRI LANKA 17.–28.11.2012; 09.–20.03.2013 UUS! IISRAEL – JORDAANIA 08.–16.10.2012

H: 1250 €

H: 1950 €

KURAMAA HERTSOGITE LOSSID 26.–27.05; 16.–17.06; 21.–22.07; 17.–18.09.2012

H: 102 €

SIBULATEE. KUREMÄE KLOOSTER – ALATSKIVI LOSS 28.–29.07; 11.–12.08; 01.–02.09.2012 H: 65 € HIIUMAA 16.–17.06; 25.–26.08.2012

ARGENTIINA-BRASIILIA 27.10.–09.11.2012

SOOME JÄRVEDE VÕLU JA IMATRA KOSE VETEMÄNG 28.–30.06; 10.–12.08.2012 H: 213 €

H: 3588 €

EKSOOTILINE LÕUNA-AAFRIKA – VICTORIA KOSK 03.–17.10.2012 H: 4199 €

H: 2750 €

HONGKONG-MACAU-TAIWAN-FILIPIINID 11.–22.05.2013

H: 2599 €

KULTUURIREIS, KULDSETE TEMPLITE BIRMA 19.–29.11.2012

H: 2492 €

VIETNAM-KAMBODŽA 14.–27.04.2012; 13.–26.04.2013

HAWAII SAARED 17.–25.11.2012; 17.–25.03.2013

H: 2719 €

H: 2699 €

ALASKA-VANCOUVER 07.–20.07.2012

H: 3220 €

H: 89 €

MUHUMAA-SAAREMAA 30.06.–01.07; 04.–05.08.2012 H: 86 €

HISPAANIA-PORTUGAL-ANDORRA-GIBRALTAR 05.–16.05; 16.–27.09.2012

H: 894 €

POOLA-VARSSAVI-KRAKÓW-ZAKOPANE 09.–15.07; 10.–16.09.2012 H: 325 € PÕHJA-POOLA – ENDINE IDA-PREISIMAA 24.–29.08.2012 H: 310 € STOCKHOLM, KOLMÅRDENI LOOMAAED, NACKA MÕIS 10.–13.05; 07.–10.06; 17.–20.08.2012

Teele Reisibüroo. Kompanii 1c, Tartu. Tel 744 1113, 744 1070. teele@teele.ee, www.teele.ee

GOTLAND, ROOSIDE SAAR 07.–12.07; 04.–09.08.2012 H: 410 € UUS! KÜTKESTAV BAIERIMAA JA LUDWIG II LOSSID 15.–18.06.2012 H: 490 € UUS! PRAHA-SAKSIMAA SALADUSED 14.–18.07.2012 H: 490 € INGLISMAA-ŠOTIMAA 30.07.–06.08; 06.–14.08.2012 H: 690 € HORVAATIA-SLOVEENIA-VIIN-BUDAPEST 27.04.–06.05; 14.–23.09.2012

LÄHIREISID:

KUUBA – KARIIBI MERE PÄRL – CANCUN – MEXICO CITY 25.11.–08.12.2012; 23.11.–06.12.2013 H: 2875 €

SALAPÄRANE TAI JA KULDSETE TEMPLITE BIRMA 27.10.–09.11.2012 H: 2745 €

SINGAPUR – SUMATRA SAAR – LANGKAWI – KUALA LUMPUR 23.02.–08.03.2012

Kreeka pähkli ja rummitäidisega virsikud

18. august Nostalgiline reis Tallinnast Lohusallu koos pikniku ja pilliga. Hind 50 eurot. Giid Agu Veetamm.

Rüütli 14, 10130 Tallinn tel 644 4744, 641 8350, 641 8285 e-post info@mainedd.ee www.mainedd.ee

KAUGREISID:

Eemalda ananassilt koor ja lõika 1 cm paksusteks ratasteks. Hoia rattaid kausis rummi sees umbes 15 minutit aeg-ajalt tükke ümber tõstes, et kõik tükid saaksid veidi rummis olla. Grilli mõlemalt poolt umbes 15 minutit, kuni ananass muutub mõnusalt pehmeks. Grillimise ajal nirista aeg-ajalt peale ka rummi. Rattaid ümber pöörates raputa juba grillitud poolele kaneeli­ suhkrut. Kui ka teine pool valmis on, tõsta ananassid grillilt ära ja raputa kaneelisuhkrut sinnagi poolele. Serveeri grillitud puuvilju koos rummijäätisega.

„Kevadest”. Hind 140 eurot. TartuPalamuse-Tõrva -… Üllatuskülaline filmi „Kevade” tegijate hulgast.

suur valik soodsaid reise koolidele

KURAMAA 14.–15.07 al 90.– KÖNIGSBERGKALININGRAD 19.–22.07 al 180.– KAUNASTRAKAIVILNIUS 20.–22.07 al 145.–

n 1 ananass n 2 dl rummi n 0,3 dl kaneelisuhkrut (0,3 dl pruuni Demerara suhkrut ja 1,5 tl kaneeli)

KULTUURI-, PUHKUSE- JA TELLIMUSREISID TEIE SOOVIL!

7.–8. juuli KIHNU merepäevad. Hind 165 eurot. Buss, laev, majutus kämpingus, h/s, l/s ja õ/s, muuseum, giid.

Teele Reisibüroo 20aastane!

Ananassirattad

Hind 140 eurot. Südalinna hotell Riga****, kahesed toad, h/s, buss, giid.

tellimusreisid rühmadele

ENELI KAARNA

H: 250 €

H: 431 €

LINNAPUHKUS: LONDON – WINDSORI LOSS 02.–06.05; 27.06.–01.07; 29.08.–02.09.2012 H: 489 € BREMEN, VANA HANSALINN 26.–29.05.2012

H: al 355 €

EDINBURGH, IIDNE KINDLUS 25.–27.05; 17.–19.06; 03.–05.08.2012 H: al 355 € MAAILMALINN PARIIS 20.–24.05; 01.–05.07; 12.–16.09; 13.–17.10; 14.–18.12.2012

Lõunamaa reisipaketid, soodsad lennu- ja laevapiletid, reisikindlustus. Rühmareisid vastavalt tellimusele (koolilaste gruppidele soodustused).

H: 560 €


S U V E K S

 MAALEHT Nr 16 (1280) 19. aprill 2012  

VA L MI S

 5  SXC.HU

Seisad lennujaamas, käed taskus… Kauaoodatud suve­ puhkus on käes ja lend imelisse kuurortlinna peaks väljuma juba tunni aja pärast. Oled lennujaama ootesaalis ja pead isekeskis plaani, mida kohale jõudes esimesena ette võtta. Äkki kõlab valjuhääldist teade, et lend sinu puhkuseparadiisi on tühistatud. Tõused imestunult püsti ja astud sammu, et minna kohe selgitusi nõudma, kuid tardud siis. Kuhu? Kelle juurde? Mida küsida? Mis mu puhkusest üleüldse saab? Just selline paanikahetk võib tabada kõiki, kes vähegi plaanivad puhkusereisile sõita lennukiga. Tahame või mitte, lendude hilinemised-tühistamised on selle transpordiliigi argipäevaga kaasas käiv osa. Kainelt kaalutledes suudame ilmselt mõista, et kui lennukil on mingigi pisiviga või ilm lendamiseks riskantne, on parem jääda maa peale. Pole ju mõttekas nõuda, et kehvas tehnilises seisus lennuk ikka õhku tõuseks ja kursi otse äikesepilve poole võtaks. Ometi on sellises olukorras asju, mida võime ja peamegi nõudma. Nimelt on Euroopa Liidu ühisreeglitega paika pandud lennureisija õigused. Saades lennujaamas väljalendu oodates teate, et lend on tühistatud, peaksime esimese asjana pöörduma registreerimislauda või väravasse ja küsima lennureisija õiguste kohta kirjalikku infomaterjali. Lennufirmale on selliste infolehtede andmine kohustuslik. Võimalust saada infot oma õiguste kohta võiks pidada kõige tähtsamaks lennureisija õiguseks. Kui oskame seda paberit nõuda, lahenevad ka ülejäänud küsimused. Infomaterjal annab ülevaate sellest, millist abi peab lennufirma meile andma ning kas, kuidas ja millises ulatuses saame hüvitist taotleda. Meie põhiõigust peaks lennujaama registreerimislauas meelde tuletama ka vastav teadaanne. Kui paljud meist seda märganud on? Veel enam, kui paljud meist on nimetatud infolehte küsinud? Kui toimida vanaemade ütluse “parem karta kui kahetseda” järgi, võiks enne lennujaama minekut endale ise sellise infolehe teha ja kotti pista. Tervet Euroopa Liidu määrust, millega ühisreeglid ja lennureisija õigused paika pandud on, ei ole vaja reisile kaasa võtta. Hädavajalik info mahub ära ka ühele leheküljele. Siinkohal mõned näited, mida see võiks sisaldada. n Kui lennujaamas ilmnevad probleemid, tuleb esmalt üles otsida lennufirma töötajad või

esindajad, kellelt saab küsida abi ja infot. Neil on ka kohustus jagada teavet lennureisijate õiguste kohta. n Kui lend hilineb üle kahe tunni, on lennufirmal hoolitsuskohustus: reisijatele tuleb pakkuda süüa-juua ja sidevõimalust (näiteks kaks tasuta telefonikõnet). Olenevalt sellest, kui palju lend hilineb, on reisijal õigus tasuta majutusele (kui lend lükatakse järgmisele päevale) või hoopis piletiraha tagasi saada (kui otsustatakse reisist loobuda). n Ülebroneeringu korral peab lennuettevõtja küsima, kas leidub vabatahtlikke, kes loovutaksid kokkulepitud hüvitise eest oma koha. Samuti peab lennufirma pakkuma vabatahtlikele sihtkohta jõudmiseks teist võimalust või piletihinna hüvitama. Kui vabatahtlikke ei leidu, on lennukist vastu tahtmist maha jäetud reisijatel peale teise võimaluse sihtkohta jõudmiseks või piletihinna tagasisaamise õigus ka hüvitisele (125–600 eurot). Veel on lennureisile mittelubamise korral reisijatel õigus hoolitsusele ning vajadusel majutusele (sh transport majutuskoha ja lennujaama vahel).

Tuled MAAMESSILE, jäta auto tasuta Lõunakeskuse parklasse!

Lõunakeskus

Maamess

Lõunakeskus

Maamess

n Lennu tühistamisel peab lennufirma pakkuma kas piletihinna hüvitamist või muid võimalusi lõppsihtkohta jõudmiseks. Samuti peab lennufirma pakkuma reisijatele hoolitsust ja vajadusel majutust. Lisaks on reisijatel õigus hüvitisele (125–600 eurot). n Juhul kui lend tühistatakse erakorraliste asjaolude tõttu (ilmastikuolud, ootamatud tehnilised rikked, lennujaamapersonali streik jms) ei ole reisijatel hüvitisele õigust. Kui reisijaid teavitati tühistamisest vähemalt kaks nädalat enne reisi, ei ole hüvitisele samuti õigust. n Kui pagas on rikutud, hilineb või kadunud, tuleb pöörduda kohe vastavasse teenindusletti ning vormistada raport. Rikutud pagasi korral tuleb lennufirmale esitada kaebus hiljemalt seitsme päeva, kadunud pagasi korral hiljemalt 21 päeva jooksul. Lisainfot saab ELi tarbija nõustamiskeskuse ja tarbijakaitseameti veebilehtedelt www.ecc.ee/lennureisija-oigused, www.tarbijakaitseamet.ee/ index.php?id=13432 või tarbijakaitseameti nõuandetelefonilt 1330 ja 620 1707.

Siiri Erala tarbijakaitseamet

LISAKS! 21.-22. aprill

Parim puhkus Lõunakeskusest! Kaks päeva eripakkumisi SPA-delt ja turismifirmadelt. Laupäeval saab iga eripakkumise ostja õnne proovida loosirattal, kus iga loos võidab. Liuvälja ääres


6  S U V E K S

VA L MI S  

  MAALEHT Nr 16 (1280) 19. aprill 2012 

Ilus ja ühtlane muruvaip kaunistab Ilmade soojenedes tuleb aias alustada taas kevadiste hool­ dustöödega. Muru hooldamine on neist üks vaevarikkamaid ja aeganõudvamaid. Kõik ju soovivad, et koduaia muru aeda kaunistaks – oleks tihe, ühtlane ja roheline. Muru ei püsi aga sellisena iseenesest ja vaid juhuslikust niitmisest ei piisa. Tähtis on süstemaatiline ja teadlik hooldamine.

Ära niida liiga madalalt Muru elujõulisus sõltub palju sellest, kui palju saab ta päikesevalgust, toitaineid ja vett. Niitmine vigastab taime ning tekib oht lõikekahjustuste kaudu kuivada ja haigestuda. Lisaks kaotab taim oma biomassi ja seeläbi toitaineid. Seega on niitmine taimele alati kahjulik. Kui lõige on puhas ja terav, on kahjustuse mõju väiksem. Hea lõike saab terava tera, kuiva ilma ja suure tera joonkiirusega ehk siis, kui niiduk töötab täisgaasil. Seejuures ei tohi ühe niidukorraga niita rohkem kui pool rohulehe pikkusest, peenestamise ehk multšimise korral mitte üle kolmandiku. Kõige soodsamaks niitmiskõrguseks muru kasvamise seisukohalt peetakse 50–100 mm. Liiga madalalt niitmine võib viia muru kuivamiseni ning kahjustada taimede juuri. See omakorda tähendab, et muru ei suuda umbrohtude survele vastu seista. Liiga madal niitmine on kahjulik ka niidukile – see suurendab lõikeosa kulumist, sest maapinnale lähemal pöörlev lõiketera tõstab üles rohkem tolmu ja liiva kui kõrgemal töötav lõiketera. Lisaks suureneb oht tabada lõiketeraga maasolevaid kive või kände, mis omakorda võib halvimal juhul päädida mootorivahetusega. Rohu peenestamisel tasub silmas pidada, et niidetud rohi muutub huumuseks ainult siis,

kui mullas toimub aktiivne elutegevus ehk rohi kasvab ja pinnaskihi temperatuur on üle kuue kraadi.

Muru vajab hooldustöid Peale niitmise vajab korralik muru hooldustöid, nagu täkestamine ehk sambla eemaldamine, õhutamine, väetamine, kastmine ning teatud juhtudel ka uuendamine. Sammal tekib murule vanadest taimeosadest, mis pole ebapiisava elutegevuse tõttu mullas lagunenud. Tavaliselt moodustub 30–40 mm paksune samblakiht kümne aastaga. Kui samblakiht on kasvanud paksemaks kui 5 mm, muutub ka muru kasvurežiim: vee läbitavus ja juuremass väheneb, taimejuured tulevad pinnale lähemale, hapnikuvahetus kahaneb. Täkestamisel muutub muru tihedaks ja tugevaks, hapnikuvahetus paraneb ning vee läbipääsetavus suureneb. Muru muutub tunduvalt vastupidavamaks, sest juuremass suureneb ja juured kasvavad sügavamale. Muru õhutamine parandab peamiselt pinnase võimet imada vett ja hapnikku. Seetõttu saavad taimejuured paremini areneda, muru muutub tugevaks ja vastupidavaks. Õhutamiseks kasutatakse kõige sagedamini torukujulisi piisid, mis tekitavad pinnasesse umbes 75 mm sügavused silinderjad avad. Väljatõmmatud pinnas kas kogutakse kokku või jäetakse murule, kus see laguneb. Muru peab õhutamise ajal olema heas kasvuhoos. Õhutamist ei tohiks ette võtta näiteks põua ajal. Millal muru väetada, kui palju ja milliseid väetisi kasutada, sõltub aga sellest, kus muru asub ja milleks seda kasutatakse. Kui muru aktiivselt ei kulutata, on seda tarvis väetada siis, kui eelneval aastal olid ilmnenud kasvu kängumise märgid. Tugevasti kulutatavat muru tuleb väetada korrapäraselt ja selleks koostatud väetamiska-

va järgi. Kui muru vajab ühekordset väetamist, on selleks kõige sobivam aeg varakevadel. Kui muru on aga kasutusel pidevalt, tuleb väetada kõigepealt kevadel, kui toitainete vajadus on suurim, järgmine kord suvel, et muru kasvaks hästi, ja viimane kord hilissügisel, et lisada toitaineid järgmiseks kasvuhooajaks. Kui muru on terve ja ereroheline, ei vaja ta lisavett isegi lühikese põua ajal. Kuivamise tunnuseks on see, et muru muutub heleroheliseks ja hakkab seejärel kolletuma. Kuivamisohtu saab vähendada, kui niita kõrgemalt, alati teravate teradega, õhutada ja kasutada peenestamist. Kastmisel on tähtis teha seda iga kord korralikult. Vähene kastmine tingib selle, et taime juurestik areneb mulla pinnale lähemale, kus on vett, mistõttu muutub muru kuivamise suhtes veelgi tundlikumaks. Veel peab kastmise ajal olema aega pinnasesse valguda, maapinnale ei tohi tekkida mudakihti. Seepärast tuleb kastmisvee voolamise kiirus valida pinnase tüübi järgi. Suvel on kõige parem kasta õhtul või öösel, et ära hoida liigset aurustumist.

Vajadusel tuleb uuendada Eelnevalt kirjeldatud viisil muru eest hoolitsedes peaks see tagama tugeva, terve ja ühtlase muruvaiba. Kui aga muru on siiski talvekülmade, liigse kuivuse või vee tõttu kahjustatud, tuleks ette võtta muru uuendamine. Selleks on põhimõtteliselt kaks võimalust: kui kahjustatud on alla 50 protsendi taimedest, tehakse reeglina ülekülv; kui kahjustused hõlmavad üle 50 protsendi taimedest, tuleb paigaldada uus murumätas või külvata sootuks uus muru. Iga töö jaoks on olemas spetsiaalselt just selle jaoks mõeldud abivahendid. Laia valiku leiab igast hästi varustatud aiatarvete kauplusest.

Metsanädal 2012 RakveRes Aeg

Mis toimub?

Koht

Metsanduslik orienteerumisvõistlus noortele

Rakvere terviserajad kell 13, eelregistreerimine

Metsanduse loengud koolides

Rakvere Reaalgümnaasium

Metsanädala avajooks ja töötoad

Rakvere Reaalgümnaasium

Linnulaulu kuulamise retk koos laste poolt tööõpetuse tundides meisterdatud pesakastide ülespanemisega

Linna metsad kell 10

24. apr

Ekskursioon Jeld-Wen Eesti ASi

Rakvere, registreerimine kuni 20 inimesele, kogunemine tehases kell 15

24. apr

Loodusõhtu hundimees Ilmar Rootsi ja Anne Maasikuga

Art Cafe kell 19

24. apr

Metsamatk Taavi Saarega

Haigla parkla kell 17, registreerimine kuni 30 inimesele

Looduspäev Vahur Sepaga „Kes meil metsas elavad?”

Raamatukogu saal kell 13, registreerimine kuni 35 inimesele

25. apr

Ekskursioon Jeld-Wen Eesti ASi

Rakvere, kogunemine tehases kell 15

25. apr

Loodusõhtu Peeter Vissaku ja Jaak Tuksamiga

Art Cafe kell 19

Ekskursioon Jeld-Wen Eesti ASi

Rakvere, kogunemine tehases kell 15

Puitmajapäev

Kultuurimaja kell 14

Loodusõhtu Remo Savisaare ja Bonzoga

Art Cafe kell 19

Ekskursioon Jeld-Wen Eesti ASi

Rakvere, kogunemine tehases kell 15

Looduspäev Remo Savisaarega

Kultuurimaja keldrisaal kell 16, registreerimine kuni 25 inimesele

Guinnessi rekord: maailma pikima puuriida ladumine. Saemeeste etendus. Kaitseliit jagab suppi. Jahimehed grillivad siga, vigursaagimise õppepäev, puukujude näitus, Stihli tehnika demonstratsioon

Kastani puiestee ja spordihoone parkla kell 12

Metsamatk Hendrik Relvega

Rakvere tammik kell 12

Tammede istutamine matkalistega

Rakvere tammik kell 14

23. apr

Metsanädal 2012 Rakveres

23. apr 23. apr 24. apr

25. apr

26. apr

Metsanädal 2012 Rakveres

Metsanädal 2012 Rakveres

Metsanädal 2012 Rakveres

26. apr

27. apr

Metsanädal 2012 Rakveres

27. apr 28. apr

Metsanädal 2012 Rakveres, linnarahva metsapäev

29. apr 29. apr

Metsanädal 2012 Rakveres

Looduspäevadele, ekskursioonidele uksetehasesse ja matkadele tuleb eelnevalt registreerida, kirjutades e-posti aadressile kristel.arukask@metsaselts.ee.


S U V E K S

 MAALEHT Nr 16 (1280) 19. aprill 2012  

VA L MI S

 7  SXC.HU

aeda

Milline muruniiduk valida?

Sobiva muruniiduki leidmine võib osu­ tuda keeruliseks ülesandeks, oluline on arvestada mitme teguriga, et leida just enda vajadustele ja võimalustele sobiv masin. Mida niiduki valimisel arvestada?

Muruniidukit valides peaks eelkõige teadma, millistes oludes seda kasutama hakatakse: kas niidetav pind on suur või väike, tasane või ebatasane, kas niitja tahab mugavalt läbi ajada või on tähtis liikumine. Ja oluline on ka rahasumma, mida ollakse valmis investeerima. Tänapäeva tehnika pakub kolmesuguseid niidukeid: mehaanilised trummelniidukid, elektriga käitatavad niidukid, mis töötavad kas alalisvooluaku pealt või vahelduvvooluvõrgust, ning sisepõlemismootoriga niidukid. Minevikust on meie jaoks kõige tuntumad mehaanilised trummelniidukid, mida juba nõukogude ajal valmistas Tartu tehas Võit. Lisaks on trum-

melniidukid ainsad, mis muru perfektselt lõikavad, kõik teised teevad seda vähem või rohkem niidukitera kineetilise energia toimel. Elektri ja bensiini jõul töötavad niidukid on oma tööpõhimõttelt üksteisega väga sarnased, erinevus seisneb ainult mootori käivitamiseks kasutatava energia liigis. Siiski on bensiinimootoriga niidukite mudelivalik tunduvalt suurem ja laiema hinnaskaalaga.

Rohu käsitsemiseks on palju viise Niidukid eristuvad veel selle poolest, kuidas nad niidetava rohuga toimivad. Niidetava rohu käsitsemiseks kasutatakse tänapäeval kolme moodust: visatakse lõikekorpusest välja (kõrvale, taha), kogutakse kotti (kogujasse) või tõstetakse õhuvooluga üles, peenestatakse erikujulise lõikekorpuse ja tera poolt ning jäetakse maha väetiseks. Kõigil nendel moodustel on omad head ja vead. Klassikaline rohuväljavise nõuab muruplatsi hilisemat riisumist, mis suurte pindade puhul võib

AEDUR KERGETE AIATÖÖRIISTADE SEERIA

14.90

17.90

Kaevamishark AEDUR A0839 kerge

HIND KLIENDIKAARDIGA

21.20

Universaalne oksalõikur AEDUR A320145

14.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

Oksakäärid AEDUR A360450 jõuülekandega

FISKARS 122480 kirves X25

77.70

HIND KLIENDIKAARDIGA

FISKARS 115560 teleskoopvarrega oksalõikur

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

10.20

48.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

22.90

Oksalõikur AEDUR A320170 teleskoopvars

HIND KLIENDIKAARDIGA

Aare Marmor AL-KO Kober esindaja Eestis

8.40

Surveprits MATABI Berry 1,5 max surve 2,8 bar, läbipaistev paak (nähtav vedeliku tase), kasulik maht 1l

HIND KLIENDIKAARDIGA

13.90

Oksakäärid AEDUR A360512 fiibervars

Ühegi niitmisviisi eelistamine ei ole küll seotud hooldatava platsi suurusega, aga selle järgi on mõttekas valida sobiv niiduk ja selle tööjõudlus. Kui alla 1000m² pinnal saab reeglina hakkama lüka-

ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Aiareha AEDUR A0920-3 kerge

HIND KLIENDIKAARDIGA

Sobiv masin vastavalt vajadusele

tava või siis ennast ise edasi vedava u 50cm lõikelaiusega niidukiga, siis suurematel väljakutel tasub aja kokkuhoiuks kasutada murutraktorit või raiderit, mille niitmislaius on 90–120 cm. See säästab ka jalavaeva, sest masinaga töötades saab sel ise peal istuda. Murutraktori peamine puudus on tema kesine manööverdamisvõime, mistõttu jäävad niitmata mõned aiaääred ja puude-põõsaste ümbrused. Raider on siin efektiivsem. Raider erineb murutraktorist eelkõige eesasetseva lõikekorpuse ja keskelt liigendiga pöörava kere poolest. Selleks et kogu aed ilus välja näeks, tuleks lõppviimistlus teha kas väikese muruniiduki või -trimmeriga. Siiski ei piirdu muru hooldamine ainult niitmisega. Muru tahab ka väetamist, õhutamist, liivatamist, rullimist, sambla eemaldamist. Kõike seda on võimalik mugavalt teha traktori või raideri järel veetavate lisaseadmete abil.

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

9.90

olla üsna aeganõudev tegevus. Samas saab muru niidetud kõige kiiremini. Rohu kogumine jätab järele hilisemat töötlemist mittevajava muru. Võimalik, et suuremate pindade korral peab kogujat üsna palju kordi tühjendamas käima. Rohu peenestamine säästab meid küll igasugustest lisaprotseduuridest, aga samas nõuab muru hoolsat korrashoidu, sest liiga pikaks kasvanud rohu puhul süsteem korralikult ei tööta. Lisaks on oht, et värskelt niidetud murul käies tassitakse jalataldade all tuppa kenad rohelised rohumahlaplekid. Niitmisel ei tohiks unustada, et kõige parem on niita kuiva rohtu, sest see ei kleepu masina külge kinni ega ummista seda.

7.49

HIND KLIENDIKAARDIGA

Aiareha AEDUR AB-077FV 14 piid, fiibervars

6.49

Kühvel AEDUR A0738 kerge

HIND KLIENDIKAARDIGA

Aiareha AEDUR AC-008PV 14 piid, puitvars

7.28

HIND KLIENDIKAARDIGA

Aiasaag AEDUR A310050 Profi 210 mm, kokkupandav

16.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

Labidas AEDUR A0737 kerge

4.90

Aiakäärid AEDUR A340310 kullinokk

4.90

HIND KLIENDIKAARDIGA

Aiakäärid AEDUR A0804 kullinokk

8.36

300 L 0.028/L

HIND KLIENDIKAARDIGA

HIND KLIENDIKAARDIGA

4.17

Surveprits MATABI Berry 5 max surve 2,8 bar, läbipaistev paak (nähtav vedeliku tase), lisakäepide mugavamaks täitmiseks ja transportimiseks, kasulik maht 3,5 l

85 L 0.049/L

HIND KLIENDIKAARDIGA

KEKKILÄ aiaturvas väetatud ja lubjatud turvas kasvupinna parandamiseks

KEKKILÄ aiaturvas väetatud ja lubjatud turvas kasvupinna parandamiseks

556.-

2215

1205

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Kasvuhoone W807 2230 alumiiniumkarkass, 4 mm kaheseinaline polükarbonaadist kate, kahele poole 2215 avanevad uksed, kaks katuseakent, kerge paigaldada. NB! Kõik hinna sees: 3662 alumiiniumkarkass, polükarbonaadist paneelid ja alus. Tallinnas AS Espak, Viadukti 42 kasvuhoone kojuvedu Tallinna ja Harjumaa piires tasuta. Mujal kokkuleppel.

KAARE TEE EHITUSMATERJALIKESKUS Espak AS, Tallinn, Viadukti 42 ESPAK TARTU Espak Tartu AS, Tartu, Turu 24 ESPAK PÄRNU Espak Pärnu AS, Pärnu, Papiniidu 4 ESPAK RAKVERE Espak Rakvere AS, Rakvere, Rägavere tee 42 ESPAK VILJANDI Espak Viljandi AS, Viljandi, Reinu tee 35 ESPAK VÕRU Võru Empak AS, Võru, Kubja 15; Räpina, Pargi 7a; Vastseliina, Võidu 3a ESPAK KURESSAARE Tiir AS, Kuressaare, Uus-Roomassaare 35; Saare maakond, Muhu vald, Piiri ESPAK JÕGEVA Valmeco AS, Jõgeva, Tallinna mnt. 2a ESPAK JÕHVI Taali Ida AS, Jõhvi, Lille 3 ESPAK RAPLA N&N Invest Grupp OÜ, Rapla, Tallinna mnt 3b ESPAK PÕLVA Linaarus OÜ, Põlva, Jaama 16d ESPAK NARVA Espak Narva AS, Narva, Rahu 36a ESPAK PAIDE Paide, Prääma tee 20; Türi, Kaare 35c www.espak.ee

2625

1205 2625

769.-

HIND KLIENDIKAARDIGA ЦЕНА С КАРТОЧКОЙ КЛИЕНТА

Kasvuhoone W812


8  S U V E K S

VA L MI S  

  MAALEHT Nr 16 (1280) 19. aprill 2012 

L IL I R P MA A . . 20 26 STIGA MURUTRAKTOR SD9812

*tellimisel

mootor Stiga Series 7250, 414 cc; 12.5HJ; lõikelaius 98cm; külgväljavise; käigud: 5 edasi, 1 tagasi; tuled

STIGA LATTNIIDUK A ATTNI IIIDUK IDUK SILEX 877 B

mootor B&SS 625 se seeria; eeria; 90cm³; töömaht 190cm³; 8 1 käik edasi niidulaius 87cm;

A

G

A H IND H

1198.STIGA MULLAFREES SILEX 360 G

KASVUHOONE PALRAM

5,75m2 1,85x3,10m; alumiiniumkarkass; 4mm kihtplastik LOODUSLIK VÄETIS

399.AIAMAA MUST MULD

A G VÄ A H ND HI

STIGA MULLAFREES SILEX 500 RG

OLEO-MAC ROHULÕIKUR SPARTA 250T

MURUNIIDUK KENOS, MULTSERIGA

mootor GGP SV 150; 1-käik; töölaius 36cm; kaal 25kg

mootor GGP OHV 160; käigud 1 edasi, 1 tagasi; töölaius 50cm; kaal41kg

275.-

418.-

209.-

179.-

KASVUTURVAS

FISKARS TELESKOOPVARREGA UMBROHUNAPSIK

FISKARS PINNASEPUUR QUIKDRILL

FISKARS ERGONOMIC AIAHARK

32.99

37.99

21.99

AIAKÄRU

4-RATTAGA KÄRU

MURURULL 38L ESPINA

2-taktiline mootor mootor; r; töömaht 25,4m3; võimsus 1,0hj/0,8kW; kütusepaak 0,75l; kaal 6,2kg; kmpl. Tap`n go trimmipe ea+ trimmipea+ rohuketas

suur; aiaposti-, vundamendiaukude puurimiseks

mootor OHV; 4HJ/ 2,94KW; 46cm lõikelaius; rataste reguleerimine; külgväljavise

A G VÄ A H ND HI

10L /L 0.66/

55L /L 0.05/

2.

8.99

UNIVERSAALREDEL 16-ASTET

UPUTUSPUMP ESPINA

UPUTUSPUMP ESPINA

6.55

775.-

89

750W; 13000l/h

250L /L 0.04/

900W; 14000l/h; reoveele

80L; tsingitud vann; raam 0,8mm

kandevõime 200kg

laius 50cm; veega täidetult kaal 48kg

A G VÄ A H ND HI

79.-

56.-

69.-

19.90

149.-

49.-

LATEKS

FIBERGUM HÜDROISOLATSIOONIMASTIKS

PUIDUKAITSE TERRASSIÕLI PINOTEX TERRACE OIL

PAADILAKK CELCO YACHT 20

KUIVBETOON BE

UNIVERSAALNE PAHTEL KUIVADESSE RUUMIDESSE LH

lagede värvimiseks ja seinete kruntimiseks kuivades ruumides; hea kattevõimega

kasutuskoht: märgadesse ruumidesse enne plaatimist; moodustab pinnale elastse veekindla kihi; kulu: seinad 0,8kg/m², põrand 1,0kg/m²

poolmatt/läikiv

värvitu

g /kg g 0.90/ 8kg

5L /L 2.26/

11.30

7kg /kg 4.70/

32.

90

2,25L /L 6.17/

13.

89

1L

7.

99

25kg /kg 0.12/

2.

90

Piltidel on illustreeriv tähendus. Hinnad kehtivad 20. aprillist - 26. maini 2012 või kuni kaupa jätkub. Mõnedes kauplustes kaubad ettetellimisel.

7.20 18.75

g /kg g 0.63/ 30kg

Abja-Paluoja, Raudtee 4, Ehitusmaterjalid; Antsla, Jaani 4, Ehitaja; Elva, Kirde 3, E-Ehituskeskus; Jõgeva, Suur 11, Ehitustarve; Järva-Jaani, Jaani 1, AjaO/E-Ehituskeskus; Kadrina, Viitna tee 4, Konsum/E-Ehituskeskus; Koeru, Pärna 2, Tuljak; Kunda, Mäe 33, Konsum/E-Ehituskeskus; Kuressaare, Pikk 61, Rehemäe Ehitusmaterjalid; Lihula, Tallinna mnt. 29, E-Ehituskeskus; Mustvee, Tartu mnt 7, Ehitusmaterjalid; Otepää, Lipuvaljak 28, E-Ehituskeskus; Paide, Tööstuse 26, Paide Ehitustarbed; Põltsamaa, Kingu 1, Ehitusmaterjalid; Põlva, Jaama 62, Ehitaja; Rapla, Viljandi mnt 126, E-Ehituskeskus; Räpina, Pargi 3, E-Ehituskeskus; Saku, Tallinna mnt 6, E-Ehituskeskus; Türi, Viljandi 14a, E-Ehituskeskus; Tõrva, Tartu mnt 6, Meister

SUVEKS VALMIS (19.04.2012)  
SUVEKS VALMIS (19.04.2012)  

Maalehe erinumber Suveks Valmis (aprill 2012)

Advertisement