Page 1

Wist je dat? Lenen en reserveren niet allleen in de bibliotheekvestigingen kan, maar ook thuis via www.debibliotheekaanzet.nl? Je kunt kiezen in welke vestiging de reserveringen voor je klaarliggen en je de geleende materialen terugbrengt. De bibliotheek gratis digitale diensten kent, zoals de online catalogus, e-books, e-audiobooks, databanken, app de Bibliotheek, eMuziek en Wi-Fi?

Redactie

Marjolein Droog, Birgit van Rens

Vormgeving

Marjolein Droog, Giorgio Guldenaar

Drukwerk

Flyeralarm Maastricht De Bibliotheek AanZet het hele jaar door allerlei activiteiten organiseert? Vaak gebeurt dit in samenwerking met andere culturele instellingen. Ben je lid, dan kun je daar gratis of met korting aan deelnemen. www.debibliotheekaanzet.nl en www.voordeelmetjebiebpas.nl

De Bibliotheek op school

Colofon

Contact

De Bibliotheek AanZet Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht 078 620 55 00 service@debibliotheekaanzet.nl www.debibliotheekaanzet.nl

Voor het laatste nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en leuke acties via www.debibliotheekaanzet.nl, digitale nieuwsbrief en social media@biebaanzet!

Als ouder of verzorger nog geen lid van de Bibliotheek AanZet? Vanaf slechts € 0,88 cent per maand ben je al lid van de bibliotheek. Je kunt je inschrijven aan de balie in elke vestiging van de Bibliotheek AanZet of via www.debibliotheekaanzet.nl. Na het online invullen van het inschrijfformulier en betaling met iDeal is het lidmaatschap direct te gebruiken.

Het ministerie van OCW heeft in 2008 het programma Kunst van Lezen geïnitieerd. De minister heeft het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken en Stichting Lezen opdracht gegeven het programma te coördineren. De Bibliotheek op school behoort tot een van de programmalijnen van Kunst van Lezen.


De Bibliotheek op school

Rol van de bibliotheekconsulent op school

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het

De bibliotheekconsulent is het gezicht van de Bibliotheek op school en op een vast tijdstip in de maand

basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel

op school aanwezig. Voor de peuters tot en met groep 8-leerlingen verzorgt zij zowel binnen- als

samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en

buitenschoolse lessen met betrekking tot leesbevordering en mediawijsheid. Samen met de

mediawijsheid van kinderen. Het doel is kinderen te stimuleren

contactpersoon van de school stelt ze een mooi jaaractiviteitenplan op.

om thuis en op school meer te lezen en gebruik te maken van betrouwbare digitale informatiebronnen.

Is er op school een collectie van de Bibliotheek AanZet aanwezig, dan zorgt de bibliotheekconsulent ervoor dat deze actueel en uitnodigend is.

In overleg met de school wordt op maat invulling gegeven aan het de Bibliotheek op school-arrangement. De school krijgt een vaste bibliotheekconsulent toegewezen, die een aantal uren per maand activiteiten op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid organiseert, in samenwerking met de leescoĂśrdinator van de school. De bibliotheek stelt collecties beschikbaar, al dan niet gekoppeld aan leesbevorderingsactiviteiten, en levert desgewenst een catalogus- en uitleensysteem.

Het belang van (voor)lezen Lezen en voorgelezen worden heeft een grote invloed op het leven van kinderen. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie.

De cijfers* Door 15 minuten vrij lezen per dag, leert een kind 1.000 nieuwe

Ook voor leerkrachten en ouders/verzorgers staat de bibliotheekconsulent graag klaar.

woorden per jaar.

De omvang van de schoolbibliotheek en aanwezigheid van een professionele

bibliotheekconsulent zorgt voor betere leesresultaten van het kind.

Samenwerking tussen bibliotheekconsulent en leerkracht verhoogt de

Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere

opbrengst van de schoolbibliotheek.

Leren begint bij lezen!

schoolresultaten. Vrij lezen heeft een bewezen positief effect op woordenschat,

spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven.

De taal van prentenboeken is veel rijker dan de taal van alledaagse gesprekken.

Deze boekentaal verrijkt de woordenschat van kinderen en bereidt hen voor op

het begrijpend lezen in de midden- en bovenbouw van de basisschool.

Vrijlezen-programma’s, die langer dan een jaar uitgevoerd worden, leiden bijna

Zij kunnen bij haar terecht voor allerlei vragen op het gebied van mediawijsheid en leesbevordering. Op verzoek worden activiteiten georganiseerd.

Het bibliotheekpasje Elke leerling krijgt op school 2 bibliotheekpasjes uitgereikt. Een kleine aan een sleutelhanger die alleen op school te gebruiken is en een pas ter grootte van een pinpas om mee te lenen in een bibliotheekvestiging.

zonder uitzondering tot hogere scores op begrijpend lezen.

Wie kan lezen en teksten begrijpt, verwerft kennis en ontwikkelt zich. Een goede taalbeheersing zorgt ervoor dat kinderen betrokken zijn

*Bron: Meer lezen, beter in taal; effecten van lezen op taalontwikkeling (2011). Uitgave van Kunst

Met het bibliotheekpasje op school kan de leerling 2 boeken voor 4 weken lenen. De grote pas geeft de

bij wat er om hen heen gebeurt. Zo kunnen zij beter meekomen in

van Lezen.

mogelijkheid om in een bibliotheekvestiging te lenen volgens de uitleenvoorwaarden zoals die vermeld

de (digitale) samenleving, en daar heeft iedereen belang bij.

staan op www.debibliotheekaanzet.nl. De bibliotheekmedewerker in een vestiging geeft desgewenst een rondleiding en uitleg over wat er allemaal te doen is in de bibliotheek.

Brochure 'de Bibliotheek op school'  

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenw...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you