MAURTUA ESCAPE 2018 - Walkthrough

Page 1

MAURTUA ESCAPE Walkthrough


Letter #1 Sendt pĂĽ e-post i forkant.


Dear friends As of yet I cannot disclose my name, you can just call me Doctor X. And I need your help. Long story short: I’m a scientist. Some time ago I made a groundbreaking discovery: I found a portal to another dimension! That is, to several other dimensions, each with different timelines and concepts of time. Suffice to say, this discovery can literally save the world. But the Government have other ideas. Therefore, they have trapped me in another dimension, and I need your help to get back - before it’s too late.

I’ve managed to make use of the sparse resources in this dimension to make a communication device. This device enables me to communicate with your dimension, but only through my old lab at Engesetvegen 30. So please: Visit my old lab and look for my hologram - an “astral projected kinetically controlled clay puppet” of myself as young. There you will be given further instructions. All the best, X


Fyrste møte med doktoren Astral projeksjon i gangen. I forkant har deltakarane fått utlevert ei UV-lommelykt, ein Oculus Go-kontroller og éi øyreklokke (del av eit øydelagt headset).


Doktoren gir hint om kvar dei finn nøkkelen til laben hans, og kva dør dei må låse opp for å kome inn i laben (sjå Letter #2 på neste slide). Nøkkelen ligg bak spegelen.


Letter #2 Opplest av doktoren via astral projeksjon.


Dear friends This is a prerecorded message, please listen very carefully – time is of the essence. In this building you will find my old office and personal lab. Once inside, it’s safe for me to communicate with you further via walkie-talkie. There you will also find a head mounting device which you can control with the remote control given to you by my trusted assistant. The room is filled with a set of challenging puzzles - you must communicate and cooperate well to solve them before the timer runs out. To aid you I’ve laid out hints for each puzzle, but to hide these from the Government I have placed them in different dimensions. The hints are transmitted to your dimension via the head mounting device inside my lab.

Your first challenge is to find the door to my lab, and the key to enter. I will give you these hints: Imagine that the universe consists of several universes; one, big multiverse. In this context there can be many alternative realities and parallel dimensions. Picture a broken mirror, where every shard gives different reflections of the surrounding room, each with their small variations. They are still however parts of one, big picture. To find the key, “look behind the realities”. An ultraviolet light will show you the right way. Once you’re inside my lab, please make contact via walkie-talkie. Good luck! X


Ved hjelp av UV-lykta vil deltakarane oppdage at det står X-LAB på døra.


Fyrste puzzle: opne stresskofferten Rett innfor døra stür ein svart stresskoffert.


Om ein lyser på toppen av stresskofferten med UV-lykta så vil deltakarane sjå at der står Grey Room A og Grey Room B på kvar si side. Dette er eit hint til kva VR-video dei må sjå for å få opp høvesvis venstre lås (Grey Room A) og høgre lås (Grey Room B) på kofferten.


VR Ved sidan av bordet med stresskofferten stĂĽr eit VR-headset (Oculus Go).


Inne i VR er der ein meny med ni ulike rom: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Grey Room A Grey Room B Yellow Room Pink Room Green Room Red Room Black Room Blue Room Inverted Room

Desse VR-videoane gir vitale hint for kvart puzzle, og korresponderer med fargen på hengelåsane på den kvite kassa til høgre i biletet (seks låsar til saman: gul, rosa, grøn, raud, svart og blå).


VR: Grey Room A


Grey Room A - VR Wide shot I Grey Room A ser me fyrst doktoren vise veg bort til hjørnet med skrivepulten. I tillegg er der lysande partiklar i dette hjørnet, som er eit hint til at det er her den aktuelle oppgåva går føre seg (dette gjeld alle VR-romma).


Grey Room A - VR Close up I nærbiletet ser me at Banksy-biletet på veggen er makulert. Dette spelar på det virale nyhendet i 2018 der biletet med dette motivet vart selt på ein auksjon, for så å bli automatisk sjølvdestruert i det det vart selt. På skrivepulten ligg ei biletramme der biletet tydelegvis er tatt ut av ramma. Musikkhint i VR: “The Art of Shredding” av Pantera (med teksta This is the art, to shred …).


Grey Room A - RW (Real World) I det fysiske rommet er Banksy-biletet på veggen heilt, og biletet på skrivepulten er framleis inne i ramma. Ved sidan av skrivepulten står derimot ei makuleringsmaskin, og ein kan sjå at nokre strimlar stikk ut. Cluet her er: Kva har skjedd med biletet på skrivepulten i VR? Kan det ha blitt utsett for same skjebne som Banksy-biletet på veggen? Løysing: Om ein opnar boksa til makuleringsmaskina så vil ein finne biletet på skrivepulten, oppdelt i små strimlar.


Grey Room A - RW (Real World) Papirstrimlane har tydelege raud-, grøn- og blüfargar i kantane. Strimlane i kvar farge er dessutan nummerert frü 1-10. I midten av strimlane er noko ukjenkjenneleg mosaikk.


Grey Room A - RW (Real World) Hint for å løyse denne oppgåva står på tavla. UV-teksta oppå kofferten viste at venstre lås tilhøyrer Grey Room A, difor er hintet for denne oppgåva RGB.


Grey Room A - RW (Real World) Stresskofferten har tresifra koder på kvar lås. For å få opp venstre lås må ein på denne oppgåva altså finne eit raudt, grønt og blått tal (RGB = Red Green Blue).


Grey Room A - RW (Real World) Når ein set saman dei raude, grøne og blå strimlane i kronologisk rekkefølgje så dannar dei tre tal. Løysing: 2 - 8 - 0


VR: Grey Room B


Grey Room B - VR Wide shot I Grey Room B ser me fyrst doktoren vise veg bort til det runde bordet ved veggen.


Grey Room B - VR Close up I nærbiletet ser me at det står TAKE A LOOK BEHIND på synstest-plakaten på veggen, og at det tydelegvis heng noko bak. Ein ser også nokre 3D-briller på bordet, og ein papirlapp. Musikkhint i VR: “Trigger” av In Flames (med teksta From green to red our days pass by …)..


Grey Room B - RW (Real World) I det fysiske rommet står det anna tekst på synstest-plakaten: KNOWLEDGE = POWER. På bordet ligg det eit par vanlege briller. Cluet her er: Kva med å kike bak plakaten (take a look behind)? Løysing: Bak plakaten heng ei plastmappe med diverse objekt.


Grey Room B - RW (Real World) Plastmappa var teipa fast bak på synstest-plakaten. Her ser me teksta me såg i VR: TAKE A LOOK BEHIND.


Grey Room B - RW (Real World) Inne i plastmappa ligg eit stereoskopisk bilete, eit par 3D-briller og ein papirlapp. På papirlappen står det eit tekstutdrag frå låta “Ohm” av Seigmen: Jeg lukker et øye, og ser halvt … Jeg lukker begge, og ser alt … Cluet her er: Kva om eg kikar på det stereoskopiske biletet med eitt og eitt auge gjennom 3D-brillene? Tavla gir vidare hint til oppgåva.


Grey Room B - RW (Real World) For å få opp høgre lås på stresskofferten må ein trekkje det raude talet frå det grøne. Når ein ser gjennom berre det raude brilleglaset (venstre auge) så ser ein tala 3-2-3. Når ein kikar gjennom det grøne brilleglaset (høgre auge) så ser ein tala 7-0-9. Løysing: 709 (grønt tal) minus 323 (raude tal) = 3-8-6


Stresskoffert open Inni stresskofferten ligg der sju objekt + eit nytt brev frĂĽ doktoren.


I stresskofferten ligg følgande objekt: ● ● ●

● ●

ei teikning av eit mystisk skrin eit ark med fonetisk alfabet og morsekoder eit ark med bilete av diverse kort frå ein kortstokk, med nokre matematiske symbol på eit lysark med bilete av bokhylla i rommet, med merker for A, B, C og D eit lysark som er svart med nokre gjennomsiktige kvadrat ein tommestokk ein kortstokk


Letter #3 Funne i stresskofferten.


Dear friends

Best of luck!

You have proven yourself worthy! Inside this suitcase you will find different objects that you will need to solve the remaining puzzles. Remember to always consider using these items when confronting a new puzzle.

X

I will also give you some general guidelines: 1. Think colors! The colors of the virtual rooms are vital to solve some of the puzzles. 2. Listen to the music! The lyrics from the broken records in the virtual rooms give helpful clues to the corresponding puzzles. 3. Describe what you see in the virtual rooms! Talk to your companions and try to figure out what’s different in the virtual room contra what you see in the real room. 4. Talk to me! Use the walkie-talkie to communicate with me and get additional hints. 5. Refer to the blackboard! Two objects are drawn on the blackboard. The notes give important clues for the padlocks.


VR: Yellow Room


Yellow Room - VR Wide shot I Yellow Room ser me fyrst doktoren vise veg bort til bokhylla. Me ser også at han “plagast litt” med ein verk i skuldra.


Yellow Room - VR Close up I nærbiletet ser me at det står tal på hylla framfor ringpermane: 1-9. Perm nummer 6 er borte. Me ser også at UV-lykta lyser på permane og avslører romertal. Musikkhint i VR: “The Number of the Beast” av Iron Maiden (med teksta Six, six, six, the number of the Beast …)..


Yellow Room - RW (Real World) I det fysiske rommet står ikkje nummera 1-9, men om ein lyser på permane så vil ein oppdage romertal på permane. Cluet her er: Kva perm var borte i VR? Kva er romertalet for talet seks? Løysing: Opne permen med romertal VI. Inni permen er der alfabetiske skiljeark. På framsida står det namnet på ulike fargar bak kvar bokstav, og Yellow er utheva med gult. Sidan me var inne i det gule VR-rommet så ligg den gule nøkkelen (til den gule hengelåsen) gøymt bak XYZ-skiljearket.


VR: Pink Room


Pink Room - VR Wide shot I Pink Room er rommet brĂĽtt opp-ned og bak-fram. Doktoren sit lettare fortumla, utan legefrakk, fyrst i taket og deretter pĂĽ golvet. Dei lysande partiklane viser at me skal bort til vindauga ved den store sirkelen.


Pink Room - VR Close up I nærbiletet ser me at det at eine ruta i vindauget er merka med ein stor X. Tilsynelatande er det ruta oppe til venstre på eine vindauget (det som er nærast skrivepulten). Musikkhint i VR: “Windowpane” av Opeth (med teksta Blank Face in the Windowpane …)..


Pink Room - RW (Real World) I det fysiske rommet ser ein ikkje noko vindusrute markert med X. Cluet her er: I kva for ei vindusrute befann X-en seg i VR? Løysing: Sidan rommet i VR var både opp-ned og bak-fram så vert det ikkje i ruta øvst til venstre, men nedst til høgre at X-en befann seg. Bak pappen her ligg eit lysark.


Pink Room - RW (Real World) Lysarket bak pappen i vindauget var eit bilete av nettopp denne veggen, med sirkelen i midten og vindauget med X-en ved sidan av. Biletet er derimot uproporsjonalt strekt i høgda, og har også merkelappane A, B, C og D. Eit område er dessutan markert med raudt + ein X (same som me såg i VR). Løysing: Legg dette lysarket oppå lysarket som låg i kofferten, det med biletet av bokhylla. Når ein let bokstavmerkelappane overlappe kvarandre vil eine hylla i bokhylla bli markert med ein X (venstre hylle på tredje rad frå toppen).


Pink Room - RW (Real World) I denne hylla ligg ei boks med DVD-ar og VHS-kassettar.


Pink Room - RW (Real World) Alle filmane har titlar med fargar i seg: ● ● ● ● ● ●

The Green Mile Yellow Submarine Deep Red Blues Brothers Black Swan Pretty In Pink

Sidan me var i rosa VR-rom vil me finne rosa nøkkel til rosa lås inni omslaget til Pretty In Pink.


VR: Green Room


Green Room - VR Wide shot I Green Room ligg doktoren fyrst med spasmer i forgrunnen, deretter set han seg opp lenger bak i rommet. Dei lysande partiklane viser at me skal bort til hjørnet med tavla.


Green Room - VR Close up I nærbiletet ser me at den vesle tavla på veggen er snudd riktig veg, og på den står det skrive “Heads or tails?” saman med eit bilete av ein mynt (med heads). Musikkhint i VR: “Jigsaw Puzzle” av The Rolling Stones (med teksta I’m just trying to do my Jigsaw Puzzle …).


Green Room - RW (Real World) I det fysiske rommet er tavla snudd bak fram. PĂĽ bordet ved sidan av ligg nokre puslespelbitar.


Green Room - RW (Real World) Om ein legg saman puslespelbitane vil ein sjå at det manglar fire bitar. Ein kan ane kva motiv som er på puslespelet, nemleg bordet det ligg på.


Green Room - RW (Real World) På den vrangsnudde tavla heng det ein mynt. Cluet her er: Denne mynten viser Tails, medan den som var teikna i VR viste Heads. Løysing: Snu tavla (“flip the coin”) for å finne teksta og teikninga me såg i VR, i tillegg til eit ark med bilete av det uferdige puslespelet + ei Snap Lens-kode.


Green Room - RW (Real World) Om ein skannar Snap Lens-koden med mobiltelefonen (ved hjelp av Snapchat) så vil ein få opp dei fire manglande puslespelbrikkene virtuelt. På arket står det dessutan eit hint: Step 1, Step 2, Step 3. Løysing: Du må plassere dei virtuelle puslespelbitane på riktig plass oppå det fysiske puslespelet (det er berre gjennom mobiltelefonen du ser dei virtuelle brikkene). På mobiltelefonen kan du skalere og rotere puslespelbitane.


Green Room - RW (Real World) Når du har fått plassert dei virtuelle puslespelbrikkene på riktig plass vil du sjå “heile biletet”, nemleg bordet puslespelet ligg på. Du ser også nokre notatar i raudt som er teikna på biletet. Løysing: Hinta på arket (Step 1, Step 2, Step 3) var kronologisk rekkefølgje på ei mekanisme for å opne skuffa på høgresida av bordet. Denne er i utgangspunktet ikkje mogleg å opne, før du har løyst mekanismen. Rekkefølgja for mekanismen er: 1. 2. 3.

Løft opp sideklaffen Trekk ut stolpen Opne skuffa

(Skuffa er festa til stolpen ved hjelp av ein stålwire. Når stolpen er inne vil denne stålwiren vere stram, slik at skuffa ikkje let seg opne. Når ein trekkjer ut stolpen vert stålwiren slakk, såpass ein kan opne skuffa.)


Green Room - RW (Real World) Inni skuffa ligg den grøne nøkkelen til den grøne låsen.


VR: Red Room


Red Room - VR Wide shot I Red Room ligg doktoren med alvorlege spasmer pĂĽ golvet. Dei lysande partiklane viser at me skal bort til den kvite kassa med hengelĂĽsane.


Red Room - VR Close up I nærbiletet ser me nokre pinnar på golvet som dannar ulike tal. På glasplata ligg ein tommestokk som dannar talet 5. Musikkhint i VR: “Inch by Inch” av Elvis Costello (med teksta Or just Inch by Inch …).


Red Room - RW (Real World) Inni den kvite kassa ligg ei rekkje sensorar. For denne oppgåva er det ein Microsoft Kinect som registrerer kva som vert lagt på glasplata. Brevet i stresskofferten presiserte at det låg gjenstandar i kofferten som ein alltid måtte vurdere å bruke når ein kom over nye oppgåver. Blant gjenstandane var der ein tommestokk/metermål. Teksta i VR syng dessutan om Inch by Inch (tomme for tomme). Cluet her er: Ein må danne ulike tal oppå glasplata, ved hjelp av tommestokken. Løysing: Tala ein ser i VR er villeiande, så ein lyt berre prøve seg fram med andre tal. Skjermen ovanfor kassa vil gi hint når ein legg på riktig tal. Tavla gir også hint om kva tal ein skal fram til.


Red Room - RW (Real World) På tavla er den kvite kassa med hengelåsane teikna opp. Øvst til høgre finn me den raude låsen, med hintet RGB (Red Green Blue).


Red Room - RW (Real World) Det fyrste talet ein skal fram til er det raude. N책r du legg eit 2-tal opp책 glasplata vert biletet p책 skjermen raudt, ergo er 2 fyrste talet for den raude l책sen.


Red Room - RW (Real World) Det andre talet er 9 (vert grønt når du legg det på) og det tredje talet er 4 (vert blått når du legg det på). Løysing: RGB = 2-9-4


VR: Black Room


Black Room - VR Wide shot I Black Room ser me nesten ingenting, rommet er heilt svart. Det lyser derimot opp i taket med noko som liknar ein galakse og ein stjernehimmel. Doktoren er no ikledd gassmaske, og huda ser ut til ĂĽ ha blitt nesten zombie-aktig. Dei lysande partiklane viser oss igjen bort til den kvite kassa med hengelĂĽsane.


Black Room - VR Close up I nærbiletet ser me ein hanske ligge på glasplata. Musikkhint i VR: “How Many Fingers” av ukjend (med teksta How Many Fingers On My Hand …).


Black Room - RW (Real World) Sidan det låg ein hanske på glasplata i VR, og dei song om How many fingers, så er cluet å leggje handa oppå glasplata. For denne oppgåva er det ein Leap Motion-sensor som registrerer handrørsler.


Black Room - RW (Real World) Når du bevegar handa over glasplata vil du avsløre ei stor tekstblokk som ligg bak det kvite. Den svarte firkanten er ei maske som vert flytta på i programmet MadMapper, ved hjelp av rørslene Leap Motion registrerer. Somme ord er i fargar, og du finn dei att på eine arket frå kofferten.


Red Room - RW (Real World) Igjen gir tavla eit hint til kva tal du skal kome fram til. I midten til høgre finn me den svarte lüsen, med hintet RGM (Red Green Magenta). Magenta er ein rosafarge.


Red Room - RW (Real World) Her er alt som skjuler seg bak maska. Orda me finn i fargar er: ● ● ●

R: Tango, Whiskey, Oscar G: Sierra, India, Xray M: Foxtrot, India, Victor, Echo

Cluet her er: Ved hjelp av arket med det fonetiske alfabetet skjønar me at me skal setje saman forbokstaven i kvart ord, farge for farge. Då vert det: Tango, Whiskey, Oscar = Two (red), Sierra, India, Xray = Six (green) og Foxtrot, India, Victor, Echo = Five (magenta). Løysing: RGM =2-6-5


VR: Blue Room


Blue Room - VR Wide shot I Blue Room ser me tre eksemplar av doktoren, og han ser ut til ĂĽ ha blitt heilt galen. Han har framleis gassmaske og zombie-hud. Dei lysande partiklane viser oss igjen bort til den kvite kassa med hengelĂĽsane.


Blue Room - VR Close up I nærbiletet ser me kortstokken og nokre spreidde kort på glasplata. På den øvste kvite kassa heng det seks kort. Desse er ikkje så lett å tyde. Musikkhint i VR: “Ace of Spades” av Mötorhead (med teksta The Ace of Spades, The Ace of Spades …).


Blue Room - RW (Real World) Ved hjelp av eine arket i kofferten kan me kartlegge dei seks korta me såg i VR: ● ● ● ● ● ●

Hjarte 2 Spar K Spar J Hjarte 9 Hjarte 5 Kløver A

Men om ein utfører reknestykket på arket med desse korta, så får ein ikkje den riktige talkombinasjonen for å opne låsen.


Black Room - RW (Real World) Cluet her er: Korta du såg i VR må du legge oppå glasplata, éin i gongen. Når du legg på hjarte 2 så vil den på magisk vis endre seg til spar 6 på skjermen. I kassa ligg nemleg eit webkamera som registrerer kva kort som vert lagt på. Ved hjelp av Unity og Vuforia vert dei seks korta frå VR gjenkjent og erstatta med andre kort.


Blue Room - RW (Real World) For å løyse denne oppgåva må ein igjen ty til tavla. For den blå låsen nedst til høgre ser me følgjande reknestykke: ● ● ●

spar + ruter hjarte + kløver hjarte + spar

Ved hjelp av arket frå kofferten kan me danne tre nye par med kort.


Blue Room - RW (Real World) Cluet her er: Til venstre ser me korta me såg i VR, og som var notert på arket i kofferten. Til høgre ser me korta som VR-korta vart erstatta med: ● ● ●

2 + 13 == 6 + 2 = 8 11 / 9 == 12 / 3 = 4 5 x 1 == 7 x 1 = 7

Løysing: 8-4-7


Kvit kasse open Inni kvitekassa ligg der eit pengeskrin + eit nytt brev frĂĽ doktoren. Pengeskrinet er derimot lĂĽst. Ulike materiale er festa til innsida av glasplata, og heile kassa lagar lyd nĂĽr ein kjem borti den.


Letter #4 Funne i kvitekassa.


Dear friends You’ve made it this far, great work! Now there’s only one puzzle left: you must find the key to the home safe placed inside this box. The key is well hidden, due to the contents inside. What’s so special about this content, you might wonder? Well, suffice to say it is an item you must use to perform a last and crucial task. I can’t risk disclosing the nature of this task quite yet - the Government could still be onto you. Furthermore, I won’t be able to transmit any hints from other dimensions this time around. At this point, I will be trapped, barely breathing. How do I know? I’ve seen it! In another dimension, in the future of a different timeline. That’s why I wrote this letter, because I had foreseen my most probable destiny. Only you can help me. It’s hard to comprehend, I know, but you just have to trust me.

I will however give you one subtle hint in this letter. I’ve also programmed some video clips to be triggered as you proceed, which will aid you further. The hint I can give you is: ● Knock on wood. ● Knock on plastic. ● Knock on cardboard. ● Knock on cloth. ● Knock on metal. I wish you all the luck in the world (your world), and hope with all my heart you will succeed. Having made it this far, I trust you will! X


Lydsekvens-puzzle


Lydsekvens-puzzle Straks deltakarane har lest brevet vert det spelt av ein video på skjermen. Videoen er ei audiovisuell framstilling av den kjende lydsekvensen frå Steven Spielberg-filmen Close Encounters of the Third Kind frå 1977. Lydsekvensen er slik: G, A, F, F (oktav ned), C. Denne vert gjenteken fleire gonger.


Lydsekvens-puzzle Om ein ikkje allereie har tatt hintet frå brevet, om å slå på tre, plast, papp, tøy og metall, så kjem det eit nytt videohint. Her ser me ein video av doktoren som gjer nettopp dette: Han tek ein tynn målarpensel som ligg på kanten inne i kvitekassa, og slår på dei ulike materiala som er festa på innsida av glasplata, i ei bestemt rekkefølgje: 1. 2. 3. 4. 5.

tre plast papp tøy metall


Lydsekvens-puzzle Cluet her er: På glasplata er det festa ein vibrasjonssensor, kalla Mogees Pro. Denne registrerer ulike vibrasjonar, og kan tileigne ulike lydar for dei ulike vibrasjonane. Sidan eit slag på tre, plast, papp, tøy og metall skapar ulike vibrasjonar, så vil desse slaga også danne ulike lydar. I Mogees Pro-appen som er tilkopla sensoren er dei ulike vibrasjonane tileigna dei fem notane i Close Encounters of the Third Kind-lydsekvensen.


Lydsekvens-puzzle Løysing: Når deltakarane greier å gjenskape lydsekvensen så vil ein ny video dukke opp på skjermen. Riktig rekkefølgje er: 1. 2. 3. 4. 5.

Knock on wood = tre Knock on plastic = plast Knock on cardboard = papp Knock on cloth = tøy Knock on metal = metall

Dei fem gjenstandane festa til innsida av glasplata er: ein trekniv, eit plekter (plast), ein pappbit, ein tøybit og ein button (metall). Videoen viser kvar det mystiske skrinet er gøymt.


Det mystiske skrinet


Det mystiske skrinet I ei skuff under skrivebordet (vendt inn mot veggen) ligg det mystiske skrinet som fanst ei teikning av i kofferten.


Det mystiske skrinet Dette er eit skrin med bevegelege delar, og ein må skyve på dei ulike delane i riktig rekkefølgje for å fyrst finne nøkkelen, og deretter låsen.


Det mystiske skrinet Teikninga i kofferten gir hint i form av kompassretningar, nummer og fargar. Løysing: 1.

2. 3. 4.

Den raude delen skal skyvast utover mot venstre (vest) Den grøne delen skal skyvast framover (sør) * Den gule delen skal skyvast framover (sør) Den blå delen skal skyvast nedover (søraust)

* Vart øydelagt undervegs


Det mystiske skrinet Slik ser skrinet ut når alle delane er skyvd på i riktig rekkefølgje. Nøkkelen ligg inni den grøne delen, og nøkkelholet bak den blå delen. Inni skrinet ligg nøkkelen til pengeskrinet i kvitekassa.


Pengeskrinet


Pengeskrinet Inni pengeskrinet ligg eit nytt lysark, eit lite skrujarn og eit nytt brev frĂĽ doktoren.


Letter #5 Funne i pengeskrinet.


Dear friends If you’re reading this, that means that you’ve succeeded in solving all my puzzles. I can’t ever thank you enough!

Ok, I will spare you the scientific details, but yeah: This will open a portal to another dimension! Hopefully you can read all about it if I ever get the chance to publish my discoveries. But first and foremost: Please help me get the hell outta here!

(if the Government is reading this, however, I’m truly fucked!) There are two final puzzles, though. First you must find a way to obtain my phone number, and call me. I’ve managed to change the molecular density in this room slightly. This will make the radio waves from your phone “spread out”, like rays of light through a prism. That’s the secret for opening the portal! Calling my number from inside this room will create a unique set of radio waves. This unique “signature” I’ve managed to harness and translate into binary code, and then ...

The very last puzzle is to find the key to escape the room (I’m sorry I made the door self-lock after entry, but it was a necessary precaution). I will give you one hint: you’ve had it all along. Thank you again, hopefully I’ll see you very soon. X


VR: Inverted Room


Inverted Room - VR wide shot I Inverted Room er fargane i invertert svart-kvitt. Doktoren svevar opp i lufta, og det er masse støyande og dramatisk musikk. Dei lysande partiklane viser veg bort til overheaden midt i rommet.


Inverted Room - VR close up I nĂŚrbiletet ser me at to lysark er lagt pĂĽ overheaden: lysarket med det periodiske systemet (funne i pengeskrinet) og lysarket med maskene (funne i kofferten).


Inverted Room - RW (Real World) Cluet her er: I brevet står det at deltakarane må finne telefonnummeret til doktoren og ringe nummeret. I brevet er det teikna fire kvadrat i fargar, og på den eine står det 91 Pa. Løysing: Når ein legg maska oppå periodetabellen vil dei fire farga kvadrata frå brevet vise gjennom. Desse dannar i riktig rekkefølgje nummera 91 73 69 17. Når deltakarane ringer nummeret så vert portalen opna, og doktoren kan kome seg attende til deltakarane sin dimensjon. No gjenstår det berre å kome seg ut av rommet.


Escape the room


Escape the room Hintet i brevet er at deltakarane har hatt nøkkelen til å forlate rommet heile tida. Cluet her er: Av dei tre gjenstandane dei fekk i starten så er der éin gjenstand dei ikkje har brukt, nemleg øyreklokka. Løysing: I pengeskrinet låg eit lite skrujarn. Med dette kan deltakarane skru opp øyreklokka og dermed finne nøkkelen som ligg gøymt inni.


Twist


Twist NĂĽr deltakarane endeleg har kome seg ut, sĂĽ kjem det ein tvist, forklart gjennom ein ny astral projeksjon frĂĽ doktoren (siste brevet). Rommet dei starta i er no raudt, omslutta av galaksar og stjerner.


Letter #5 Opplest av doktoren via astral projeksjon.


Dear friends This is another prerecorded message. By now I will be back where I belong, all thanks to you! I’m forever grateful. I must admit though – I haven’t been completely honest with you. You’ve probably noticed that the room you’re in looks different from before you entered my lab? Thing is, YOU are now situated in the dimension in which I’ve been trapped all this time! Long story, again. Let’s start with properly introducing myself: The individual you’ve seen in the virtual rooms wasn’t me, it was my brother, Eduard. My name is Hans Albert, Hans Albert Einstein. You’ve probably heard about my father, Albert, and his famous e=mc2 formula. Me myself, I’m a professor and engineer, specializing in research on sediment transport – the movement of solid particles. I combined my research with my father’s relativity theories, and voilà! The portal to other dimensions opened up!

Me and my brother travelled through the portal years ago. My dear brother did one tiny mistake though, a minor miscalculation, making us trapped in our new destination. It turns out you need much more energy to travel back, a certain amount of energy which must exist in both adjacent dimensions. In the dimension you’re in now, the energy level in the atmosphere is much higher than in our ordinary world, thus making our initial transportation possible. To get back though, we needed the energy of YOU GUYS, focused and packed into my density-manipulated lab. I’m truly sorry for fooling you into this, but take comfort in knowing that you’ve contributed to save the world! Now that I’m back I can destroy all my research to guarantee that no one will EVER rediscover this portal. It’s just too dangerous to have the means to alter time and history available to people with the wrong intensions. I hope you’ll somehow be able to uphold a sustainable life in your new destination. Just stay away from my brother! As you probably noticed in the virtual room transmissions, he quite lost it in the end. He felt responsible for our whole misadventure, and got obsessed with killing anything and everything in these new worlds. I’m not sure if he’s even alive now, I haven’t seen or heard from him in quite some time. Just be aware. Again, thank you. And sorry. Love, Hans Albert Einstein


Final twist


Final twist Når alt verkeleg verkar å vere over, og deltakarane skal forlate bygget, så møter dei Eduard Einstein i døra - broren til Hans Albert som vart heilt galen i VR-videoane, og som enda opp med å ville drepe alt og alle i dei nye dimensjonane. Han er derimot ikkje i live, berre eit skjelettet, men med gassmaska og legefrakken intakt.


Behind the scenes


Kontrollrommet Me sat i naborommet og overvaka deltakarane gjennom både lyd og video. Lyden kom frå ein Zoom-lydopptakar, video kom frå eit GoPro Hero 3. Me nytta ein videomiksar, eigentleg berre til å kunne gå i svart ved byte av program, i tillegg til å kunne justere lyd for headset og høgtalarar separat. Me kommuniserte fyrst med deltakarane via walkie-talkie, men gjekk på slutten over til å skrive inn hint i eit tekstdokument og få det lest opp med OS X sin innebygde tekst-til-tale-funksjon.


Tekst-til-tale Me nytta stemma til “Alex” (engelsk (USA), mann), og justerte ned tempo littegrann. Dette var same stemma me nytta i dei astrale projeksjonane (helsingane frå doktoren). Systemet fungerte godt, då det gjekk kjapt å skrive inn hint og deretter aktivere stemma med hurtigtast Tilvalg+Esc.


MadMapper, Kinect og Livid Ohm RGB Me nytta MadMapper til å kontrollere kva som vart vist på skjermen inne i rommet. For Red Room-oppgåva henta me inputen frå Kinect-en inn i MadMapper via KinectMask2Syphon. Laget, eller quad-en, med Kinect-inputen, mappa me til MIDI-kontrolleren Livid Ohm RGB. Tre ulike sliderar styrte fargane raudt, grønt og blått (RGB). Såleis kunne me enkelt markere når deltakarane la på riktig tal på glasplata.


MadMapper og Leap Motion I MadMapper la me ein diger, kvit quad med ei maske (eit “hol” i) over tekstblokka med det fonetiske alfabetet, og spesifiserte at denne maska sine x- og y-verdiar skulle endre seg når Leap-en registrerte høvesvis horisontale og vertikale rørsler. Me la også på ein svak visuell effekt på tekstblokka.


Unity og Vuforia Image Swap-oppgåva (Blue Room) laga me ved hjelp av programmet Unity og utvidinga Vuforia. Me har oppretta eit Vuforia AR Camera og seks ulike “targets”: Hjarte 2, Spar K, Spar J, Hjarte 9, Hjarte 5 og Kløver A (dei seks korta me såg i VR). Kvar av desse har ein Image Quad over seg, med følgjande kort som tileigna “materiale” (utsjånad): Spar 6, Ruter 2, Hjarte Q, Kløver 3, Hjarte 7 og Spar A. Når webkameraet ser eitt av Target-korta, så byter han det ut med bileta som ligg oppå. Me ser kva som skjer (det same som deltakarane ser) via eigen monitor.


Mogees Pro Lydsekvens-oppgåva laga me ved hjelp av vibrasjonssensoren Mogees Pro og tilhøyrande app for iPad. Du “lærer” appen kva vibrasjonar ulike overflater har, og tileignar ulike instrument og notar til kvar overflate/unike vibrasjon. iPaden var kopla til eigne datahøgtalarar i rommet + splitta til eit headset som gjekk inn til kontrollrommet.


Sensorane Dei ulike sensorane i “kvitekassa”: ● ● ● ●

Øvst i biletet: Mogees Pro Til venstre: Microsoft Kinect Øvst i midten: Logitech webkamera Nedst i midten: Leap Motion

I tillegg ligg her to led-lister frå “LED by GarageCube”. Desse var meininga å også styre via MadMapper (fargar og effekter), men det vart ikkje gjort denne gongen.


Backup for VR VR-headsettet var ikkje 100% stabilt, og stundom rota deltakarane seg ut av VR-romma og inn i andre program i VR-headsettet. Som ei backupløysing sette me inn ein ekstra monitor kopla til ein Mac Mini. Her låg alle VR-videoane samla i éi filmfil, og deltakarane kunne pause og spole fram og attende ved hjelp av slider og knappar (Palette Gear MIDI-kontroller). Eit par små datahøgtalarar gav lyd.


Astral projeksjon Helsingane frå doktoren var laga ved hjelp av Adobe Character Animator. Ei Photoshop-fil av doktoren har alle munnrørsler på separate lag. Monologen hans har me skrive inn i eit tekstdokument og brukt OS X sin innebygde tekst-til-tale-funksjon til å lage ei mp3-lydfil. Denne har me spelt av i Character Animator, og programmet vél automatisk riktig munnrørsle (lip sync-animasjon). Projeksjonen kjem frå ein Pico Pix-miniprojektor kopla til ein MiniMAD (for videomapping utan behov for tilkopla datamaskin).


Kabling I det verneverdige bygget kunne me ikkje gjere det me ville, så alle kablar måtte førast gjennom eksisterande hol. Løysinga vart gjennom hol for nøkkel og handtak, i døra som skilte dei to romma. Det gjekk akkurat å få plass til alle kablane me trengde.


VR og 360 3D-doktoren vart laga i Adobe Fuse, i tre variantar (vanleg, halvgalen og fullstendig zombie). Desse vart sĂĽ animert med ferdige presets i Adobe Photoshop, og eksportert som filmar med alpha-kanal. 360-videoane vart filma med Samsung Gear 360. I Adobe Premiere fargejusterte me dei og la inn dei lysande partiklane. 3D-doktoren fekk me plassert i riktig perspektiv ved hjelp av ein GoPro Layers-plugin. VR-videoan vart distribuert til Oculus Go via nettenesta Pixvana.


Hugselister Det var mykje å halde styr på, både før, under og etter kvar gruppe med deltakarar.


“Props” Volda vgs var rause og let oss låne ei rekkje gjenstandar frå naturfagavdelinga sitt lager. Desse gav konseptet ein ekstra dimensjon og autensitet.


Program og utstyr nytta:


Alle rettar: MK Volda vgs Š 2018-19 | Kontakt: havard.krovel-velle@mrfylke.no